WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace"

Transkript

1 WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky.

2 WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty jsou sofistikovanější, požadavky legislativy přísnější, a možnosti aplikací produktů narůstají. Investor, stejně jako koncový uživatel požadují nejen samotnou instalaci, ale také poradenství a nastavení systému tak, aby přinášel nejen maximální úsporu provozních nákladů, ale také požadovanou tepelnou pohodu a komfort. Ve všech těchto oblastech vám umíme pomoci. Společnost Wolf má ve svém portfoliu takové produkty, které tyto požadavky komplexně splňují, a také poskytuje partnerům potřebné znalosti a vědomosti nezbytné k jejich instalaci a správnému nastavení. Proč navštívit WolfAkademii? Prostřednictvím WolfAkademie se můžete blíže seznámit s technikou a produkty značek Wolf a gabotherm. Odborné semináře na různá témata z oblasti vytápění, větrání či klimatizace spojují teoretické vědomosti s praxí a zvyšují vaši technickou kompetenci. Nosné body seminářů: - výhody techniky Wolf a gabotherm - správný a efektivní návrh - instalace - uvedení do provozu - komplexní nastavení systému Wolf - eliminace nejčastějších chyb Partneři společnosti Wolf, kteří absolvují odborné semináře, získají certifikát o absolvování odborného semináře. Uvedený certifikát je potvrzením, že partner získal veškeré potřebné vědomosti a znalosti pro práci s technikou Wolf a gabotherm.

3 Produktové semináře z oblasti vytápění a větrání Cílová skupina: montážní firmy z oblasti vytápění Zaměření seminářů: Seznámení s vytápěcími systémy značky Wolf a gabotherm, jejich správnou aplikací a výhodami 1. Nová generace kondenzačních kotlů Wolf do rodinných domů a bytů efektivní řešení zítřka seznámení s novými kondenzačními kotli s technologií BlueStream a jejich výhodami přehled kondenzační techniky Wolf do 50 kw hydraulické zapojení kotlů montáž kotlů a jejich hydraulické příslušenství praktická ukázka instalace kondenzační techniky představení systémů pro odvod spalin a zásady pro jejich instalaci problematika kvality oběhové vody podle VDI2035 včetně praktických měření Délka trvání: 1 den, od 9:00 do 16:00 2. Kotle Wolf pro bytovou a průmyslovou výstavbu široká nabídka pro různé aplikace přehled kondenzační techniky Wolf od 75 kw do 630 kw způsob získávání tepla kondenzací spalin seznámení s produktovým portfoliem a jeho výhodami hydraulické zapojení kotlů montáž kotlů a jejich hydraulické příslušenství praktická ukázka instalace kondenzační techniky představení systémů pro odvod spalin a zásady pro jejich instalaci problematika kvality oběhové vody podle VDI2035 včetně praktických měření

4 3. Tepelná čerpadla Wolf - od návrhu po montáž princip tepelných čerpadel zásady při stanovení výkonu tepelného čerpadla představení různých typů tepelných čerpadel Wolf a jejich správný výběr montážní postupy při instalaci tepelného čerpadla BWL-1 pro vnitřní a vnější instalaci montážní postupy při instalaci tepelného čerpadla BWS-1 využití tepelných čerpadel typu BWS-1 a BWW-1 pro pasivní chlazení objektů splitové tepelné čerpadlo BWL-1S vytápění a chlazení jedním zdrojem v kombinaci se sálavým systémem hydraulické zapojení tepelných čerpadel v systémových řešeních Wolf praktická ukázka tepelného čerpadla včetně regulace, eliminace chyb 4. Nízkoteplotní sálavé systémy gabotherm - od návrhu po montáž představení systému nízkoteplotního vytápění gabotherm , gabotherm TAC montážní postupy při instalaci jednotlivých nízkoteplotních systémů rozdělovače nízkoteplotních systémů, jejich použití a zásady instalace představení nízkoteplotního systému pro průmyslové využití představení nízkoteplotního systému vytápění KB12 montážní postupy při instalaci nízkoteplotního systému KB12 mísící sady pro nízkoteplotní systémy vytápění hydraulická zapojení vytápěcích systémů Wolf a nízkoteplotních systémů vytápění gabotherm praktická ukázka postupů při montáži jednotlivých systémů nízkoteplotního vytápění, eliminace chyb Délka trvání: 1 den, od 9:00 do 14:00 5. Větrání s rekuperací důležitá součást moderních rodinných domů a bytů směrnice ErP nová pravidla platná od roku 2016, dopad na trh, štítkování; přehled platné legislativy proč větrat s rekuperací zdravotní hledisko, mýty a fakta o nuceném větrání s rekuperací přehled větracích jednotek Wolf pro různe obytné prostory dimenzování a umístění jednotky, zásady umístění nasávání a odvodu vzduchu dimenzování rozvodů, distribučních prvků eliminace chyb útlum hluku, chvění, regulace, zkouška systému zkušenosti z praxe doporučení pro správnou montáž

5 6. Solární systém Wolf jednoduše dosažitelná úspora směrnice ErP nová pravidla platná od roku 2016, dopad na trh, štítkování; přehled platné legislativy základní pojmy, pravidla a závislosti při využívání solární energie představení solárních panelů TopSon, CFK, CRK postupy a zásady při instalaci podle jednotlivých typů solárních kolektorů představení solárních zásobníků a zásady při jejich instalaci představení solárních systémů včetně regulace postupy při uvedení solárních systémů do provozu a jejich následná údržba, praktická ukázka instalace Délka trvání: 1 den, od 9:00 do 14:00

6 Produktové semináře z oblasti vzduchotechniky Cílová skupina: projektanti a montážní firmy z oblasti vzduchotechniky Zaměření seminářů: Seznámení s větracími a klimatizačními zařízeními značky Wolf, jejich správnou aplikací a výhodami. 1. Klimatizační zařízení Wolf spolehlivý, výkonný a variabilní systém směrnice ErP nová platná pravidla, dopad na trh představení základních jednotek KG Top, KG Standard flexibilní řešení pro každou stavbu možnosti aplikací výhody klimatizačních zařízení Wolf návratnost klimatizačních zařízení příklady provozních nákladů podpora při navrhování jednotek Délka trvání: 1 den, od 9:30 do 15:30 2. Systémy větrání kompaktní zařízení All-in-One s rekuperací směrnice ErP nová platná pravidla, dopad na trh přehled platné legislativy z oblasti větrání principy nuceného větrání představení produktů a jejich základních parametrů CWL, CKL, CRL, CFL flexibilní řešení pro každou stavbu možnosti aplikací výhody větracích rekuperačních zařízení návratnost větracích zařízení příklady provozních nákladů podpora při navrhování jednotek Délka trvání: 1 den, od 9:30 do 15:00 3. Moderní teplovzdušné vytápění a větrání s ohřívači vzduchu Wolf směrnice ErP nová platná pravidla, dopad na trh principy teplovzdušného větrání a vytápění představení produktů, jejich technické parametry a výhody LH, TLH, TLH-K, TLHD, DV, LD15 flexibilní řešení pro každou stavbu možnosti aplikací trendy v oblasti teplovzdušného větrání a vytápění podpora při navrhování jednotek Délka trvání: 1 den, od 9:30 do 15:00

7 Odborné a praktické semináře pro projektanty a montážní firmy Cílová skupina: projektanti a montážní firmy z oblasti vytápění Zaměření seminářů: Podpora projekční činnosti při návrhu novostaveb v souladu s požadavky investorů a vývojovými trendy. 1. Jednoduchý, přesný a spolehlivý návrh podlahového a stěnového vytápění gabotherm pomocí výpočtového programu Termoplán - praktický workshop Hlavní body workshopu: představení programu Termoplán a jeho přínos pro projektanta stanovení teploty přívodu a teplotní spády otopné vody v systému stanovení hmotnostních průtoků jednotlivých okruhů systému stanovení okruhů podlahového a stěnového vytápění specifikace materiálu Délka trvání: 1 den, od 8:30 do 16:00 2. Bezproblémový návrh produktů Wolf prostřednictvím hydraulických schémat výběr vhodného hydraulického schématu hydraulická schémata jako nástroj pro vytváření sestav základní souvislosti mezi jednotlivými komponenty a eliminace chyb hydraulická schémata a regulace možnosti, souvislosti, nejčastější chyby doplňující prvky k zabezpečení provozní spolehlivosti Zaměření hydraulických schémat: kotlová hydraulická schémata pro rodinnou výstavbu do 24 kw kotlová hydraulická schémata do 100 kw hydraulická schémata s tepelnými čerpadly hydraulická schémata pro kaskády kombinace různých typů tepelných zdrojů včetně solárního systému, kotlů na pevná paliva v hydraulických zapojeních kombinace zdrojů tepla se sálavým systémem

8 3. Ideální koncept vytápění, chlazení a větrání rodinných domů legislativní požadavky a vyhlášky pro obytné prostory možnost využití řízeného větrání pro vytápění/chlazení, výhody a nevýhody použití řízeného větrání v kombinaci se systémem plošného vytápění/chlazení kritéria pro správnu volbu optimálního systému plošného vytápění/chlazení praktické rozdíly a výhody systému plošného vytápění/chlazení představení tepelného čerpadla jako ideálního zdroje vytápění a chlazení 4. Úprava vody pro systémy s výměníkem tepla ze slitiny Al-Si praktický workshop seznámení s problematikou úpravy vytápěcí vody pro kondenzační kotle Wolf požadavky na výměníky ze slitiny Al-Si testování a úprava vody (praktický workshop) návrhy řešení Délka trvání: 1 den, od 9:00 do 13:00

9 Aplikační semináře pro montážní firmy Cílová skupina: montážní firmy pracující s produkty Wolf a gabotherm Zaměření seminářů: Praktické využití a kombinace zdrojů tepla se sálavým systémem v rodinných domech. 1. Komplexní řešení vytápění v novostavbách s kondenzačním kotlem a sálavým systémem kondenzační technika Wolf a podlahové a stěnové vytápění gabotherm zásady a výhody společné instalace praktické tipy a nejčastejší chyby při instalaci hydraulická schémata zapojení pomůcka pro bezproblémovou montáž zařízení zvýšení efektivity vytápěcího systému v kombinaci se solárním systémem a rekuperačním větráním 2. Moderní vytápění/chlazení rodinných domů s tepelným čerpadlem a sálavým systémem výběr optimálního typu tepelného čerpadla Wolf (geografické, provozní požadavky, možnosti instalace) tepelná čerpadla Wolf a podlahové a stěnové vytápění gabotherm zásady a výhody společné instalace stropní chlazení/vytápění v kombinaci s tepelným čerpadlem Wolf praktické tipy a nejčastější chyby při instalaci hydraulická schémata zapojení pomůcka pro bezproblémovou montáž zařízení ekonomické zhodnocení kombinace tepelných čerpadel se solárním systémem

10 Přihlášení na odborný seminář WolfAkademie je jednoduché! vyplňte závaznou přihlášku, kterou najdete v partnerských velkoobchodech, na webové stránce nebo u svého obchodně-technického reprezentanta a pošlete ji na adresu nahlašte svoji účast na vybraném odborném semináři telefonicky na číslo v případě potřeby vám zabezpečíme ubytování, náklady spojené s ubytováním hradí účastník odborného semináře minimální počet účastníků odborného semináře je 5 osob. V případě, že nebude naplněný požadovaný minimální počet účastníků v daném termínu, budeme vás nejpozději 48 hodin před termínem semináře informovat o jeho zrušení Účast na seminářích WolfAkademie je bezplatná V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na adrese případně telefonicky na , nebo u svého obchodně-technického reprezentanta. Těšíme se na vaši účast!

11 Všechny odborné semináře se konají v Technologickém centru úspory energií Wolf, Bauerova 10, Brno (budova Stavebního a interiérového centra, areál BVV mezi 9. a 10. bránou) Technologické centrum úspory energií Wolf Výjezd z Pisáreckého tunelu

12 Wolf Česká republika s.r.o. Rybnická Brno tel fax

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Chytré a pohodlné vytápění ve všech směrech Odborný dodavatel let záruka www.zelenausporam.cz 1 let záruka Tepelné čerpadlo chytrá volba Tepelné čerpadlo pracuje

Více

Záleží nám na vašem úspěchu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1dodávka šetřící peníze

Záleží nám na vašem úspěchu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1dodávka šetřící peníze Optimalizace bez kompromisů Posunutí řešení přenosu tepla na novou úroveň Kompaktní předávací stanice Danfoss pro rev. dálkové 17.02.10 vytápění a chlazení 1dodávka šetřící peníze Důmyslné koncepce kompaktních

Více

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace Katalog C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT Vytápění Vytápění Klimatizace Applied Systems Chladírenství Vytápění - teplá voda - klimatizace ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST! Vytápění - teplá

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství PRO KONCOVÉ UŽIVATELE Pohodlné klima po celý rok Vytápění Katalog Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství 2010 Daikin Altherma, ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ pro domácnost! DAIKIN

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague

Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague Příloha č. 6 zadávací dokumentace Váš partner pro energeticky šetrné budovy Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulta stavební ČVUT v Praze Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

od firmy SCHÜTZ Vytápûní Vûtrání Chlazení v jednom systému

od firmy SCHÜTZ Vytápûní Vûtrání Chlazení v jednom systému Vytápûní Vûtrání Chlazení v jednom systému Vyzrálá technika pro vyvážené (snové) klima prostoru. air conomy od firmy SCHÜTZ je ideální řešení pro všechny, kteří kladou důraz na pohodu ve vlastních čtyřech

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY III Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Seznam výrobků a technologií a Seznam odborných dodavatelů Obsah: Příloha

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více