KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013"

Transkript

1 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB

2 Obsah Úvodní slovo Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb pro seniory Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb pro osoby se zdravotním postižením Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb pro rodinu s dětmi a mládež Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Tisk a zpracování je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Vydáno v Chebu v roce Produkce, grafická úprava obálky a zlomu Agama poly-grafický ateliér, s.r.o., Praha. První vydání, počet stran 40, náklad 500 výtisků. MĚSTO CHEB 1

3 Vážení občané, na jednání Zastupitelstva města Chebu v červnu 2010 byl schválen Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Cheb na léta Jedním z výstupů tohoto plánu je vydání Katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb. Tento katalog vám přináší ucelený přehled poskytovatelů, kteří jsou registrovaní podle příslušných zákonných předpisů, a současně jsou v katalogu uvedeny organizace, které sice nejsou registrovanými poskytovateli, ale svou činností se podílí na zlepšování kvality života v našem městě. Přejeme si, aby katalog byl pro vás dobrým a kvalitním pomocníkem při řešení sociálních situací. Další informace o komunitním plánování sociálních služeb se můžete dozvědět na webových stránkách a na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu. Cheb, září 2010 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu 2

4 Sociální a navazující služby v Chebu Senioři AMICA CENTRUM s.r.o. soukromá léčebna dlouhodobě nemocných 5 Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 6 Domov pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. 7 Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, p.o. 8 Domov pro seniory v Chebu (Dragounská) 9 Farní charita Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 10 Jana-care 93 s.r.o. 11 Klub seniorů města Chebu, Evropská ul. 12 Klub seniorů města Chebu, Kamenná ul. 13 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Pečovatelská služba Cheb 14 Osoby se zdravotním postižením Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 15 Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 16 Farní charita Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 10 Joker o.s. 17 Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku 18 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) 19 Sportovní klub vozíčkářů Západočeského regionu 20 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář MÁJA 21 TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 22 Rodina s dětmi a mládež Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 23 3

5 Dům dětí a mládeže SOVA CHEB 24 Farní charita Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 10 Informační centrum mládeže 25 Občanské sdružení Klubíčko Cheb mateřské centrum 26 Občanské sdružení Rokršti 27 Sdružení linka bezpečí 28 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 29 Pedagogicko-psychologická poradna 30 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Jesle a stacionář pro děti s očními vadami 31 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda 32 Středisko rané péče SPRP Plzeň 33 Útočiště, o.p.s. 34 Osoby ohrožené sociálním vyloučením Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb 35 Noclehárna Betlém Cheb 36 Nízkoprahové denní centrum Cheb 36 Středisko sociální rehabilitace Cheb 36 Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 37 Farní charita Cheb (též pro ostatní cílové skupiny) 10 Kotec o.s. Terénní programy Chebsko 38 Kotec o.s. K-centrum Cheb 39 4

6 SENIOŘI AMICA CENTRUM s.r.o. soukromá léčebna dlouhodobě nemocných Adresa: Na Vyhlídce 20, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: osoby s chronickým onemocněním se zdravotním postižením a seniorům Charakteristika služby: poskytování lůžkové ošetřovatelské a rehabilitační péče, pobytové sociální služby 5

7 SENIOŘI Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (zasahuje do všech pracovních skupin) Adresa: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví 6

8 SENIOŘI Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace příspěvková organizace zřízená Krajským úřadem Karlovarského kraje Adresa: Americká 52, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: mladší a starší senioři se sníženou mírou soběstačnosti, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoci dalších osob a již nejsou schopni zůstat v domácím prostředí Charakteristika služby: poskytnutí ubytování, úklidu, praní a žehlení prádla, celodenní stravy, ošetřovatelské a zdravotní péče v nepřetržitém třísměnném provozu, aktivizační činnosti 7

9 SENIOŘI Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Adresa: Mírová 6, Cheb Telefon/fax: www stránky: Pro koho je služba určena: senioři s těžkou až úplnou závislostí na pomoci druhé osoby kdy terénní služby jsou již pro ně nedostačující Charakteristika služby: nepřetržitá zdravotní a ošetřovatelská péče, zákl. rehabilitační péče, praktický lékař, diabetolog, sociální služby, ubytování v jednolůžkových garsoniérách s vlastním WC a sprchou (event. dvoulůžkové), dvě garsoniéry pro vozíčkáře, stravování, úklid, praní prádla, zájmová aktivizační činnost, bezbariérovost, recepce, terasa, zahrada, vlastní prádelna a plyn. kotelna, objektu zajištěn kamerovým systémem. 8

10 SENIOŘI Domov pro seniory v Chebu Adresa: Dragounská 12, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: senioři s těžkou až úplnou závislostí na pomoci, III. a IV. stupně přiznaného příspěvku na péči, kteří v důsledku procesu stárnutí se dostali do tíživé sociální situace a zdravotní situace vyžadující pomoc druhé osoby Charakteristika služby: nepřetržitá ošetřovatelská a obslužná péče, ubytování, stravování, úklid, praní a žehlení osobního prádla, sociální terapie, bezbariérové prostory, lékařská péče, zájmové aktivity atd. 9

11 SENIOŘI Farní charita Cheb Adresa: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: charita.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: každý člověk v nouzi Charakteristika služby: kontaktní poradenské místo, podpůrná skupina pro rodiče dětí s postižením, malá půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb, návštěvní služba pro seniory a nemocné, poradenství rodinám nemocných a umírajících, spolupráce s hospicovým hnutím, pomoc při jednání s úřady, finanční vzdělávání, poradenství v osobní, vztahové či finanční nouzi 10

12 SENIOŘI Jana-care 93 s.r.o. Adresa: Jiráskova 7, Cheb (dispečink), Kosmonautů 7(sídlo) Telefon: , Pro koho je služba určena: lidé s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech a pacienti v terminálním stadiu života Charakteristika služby: aplikace injekcí, převazy ran, zaučování aplikace inzulinu, hygienická péče a další 11

13 SENIOŘI Klub seniorů města Chebu Adresa: Evropská 13, Cheb Telefon: , Pro koho je klub určen: senioři Charakteristika služby: zájmová činnost (volnočasové aktivity, výlety, cvičení aj.) 12

14 SENIOŘI Klub seniorů města Chebu Adresa: Kamenná 40, Cheb Telefon: Pro koho je klub určen: ženy Charakteristika služby: přednášková, vzdělávací a zájmová činnost 13

15 SENIOŘI Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Pečovatelská služba Cheb Adresa: Pastýřská 4, Cheb, kancelář pečovatelské služby Jateční 2, Cheb Telefon: Pro koho je služba určena: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba a je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb (Středisku osobní hygieny). Charakteristika služby: Posláním pečovatelské služby je přicházet za uživatelem do jeho domácího prostředí. Umožnit mu, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy. Kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí. 14

16 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Adresa: Kamenná 40, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postižení bez rozdílu věku a senioři Charakteristika služby: poskytování odborného sociálního poradenství, osobní asistence, půjčování a prodej kompenzačních pomůcek, speciální přeprava upraveným vozidlem, zprostředkování zaměstnání, služby agentury práce, sociálně aktivizační služby, veřejný internet, volnočasové aktivity 15

17 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (zasahuje do všech pracovních skupin) Adresa: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví 16

18 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Joker o.s. Adresa sídla: Karlova 392/17, Cheb Adresa provozoven: Hradební 16, Hradební 22, Karlova 17, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny: od 15 do 65 let osobní asistence: od 11 do 80 let Charakteristika služby: sociálně terapeutické dílny začlenění do společnosti, získání pracovních návyků a dovedností, osobní asistence doprovod do zaměstnání, k lékaři, do divadla apod., pomoc v domácnosti 17

19 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku Adresa: Šlikova 16, Cheb Telefon: , Pro koho je služba určena: všichni, kdo mají zájem o některou z aktivit, přihlásit se může i veřejnost, která by chtěla pomoci Charakteristika služby: společenské, kulturní, výukové vyžití tělesně postižených, řešení bezbariérovosti, projekty, rehabilitační programy, spolupráce s ostatními sdruženími 18

20 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Adresa: Karlova 17, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: občané slabozrací, nevidomí starší 15 let Charakteristika služby: základní sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby, sportovní aktivity, kulturně-společenské akce, výlety, turistický klub, rekondiční pobyty, půjčovna kompenzačních pomůcek a další 19

21 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sportovní klub vozíčkářů Západočeského regionu Adresa: Šlikova 16, Cheb Telefon: , Pro koho je služba určena: tělesně postižení i veřejnost Charakteristika služby: sportovní vyžití tělesně postižených, např. stolní tenis, lukostřelba, bowling, sjíždění řeky Ohře, potápění v bazénu, plavání aj. 20

22 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Správa zdrav. a soc. služeb Cheb, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Adresa: Dragounská 38, Cheb Telefon, fax: www stránky: Pro koho je služba určena: děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení Forma pobytu: denní, týdenní, celoroční, odlehčovací služba časový rozsah dle potřeb a přání klientů/zákonných zástupců Charakteristika služby: prostřednictvím individuálních plánů posilovat a udržovat dovednosti a schopnosti klientů, zajišťovat předškolní výchovu, školní vzdělávání, připravovat uživatele sociální služby na začlenění do pracovního procesu, poskytovat sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 21

23 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., středisko Cheb Adresa: Nižnětagilská 1 (budova ČSAD, Dolní dvory), Cheb Telefon: kl www stránky: Pro koho je služba určena: slabozrací, prakticky nevidomí a úplně nevidomí občané starší 16 let Charakteristika služby: vzdělávací a výukové programy na PC s úpravou pro zrakově postižené (hlasový výstup, zvětšovací program, Braillský řádek), seznámení a zácvik na elektronických kompenzačních pomůckách určené pro domácnost i prac. uplatnění, psychologicko-vzdělávací kurzy, odborné přednášky, návštěvy odborných středisek pro zrakově postižené, kulturně-společenské akce, sport, výlety a vycházky 22

24 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (zasahuje do všech pracovních skupin) Adresa: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví 23

25 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Dům dětí a mládeže SOVA CHEB Adresa: Goethova 26, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je zařízení určeno: děti a mládež Charakteristika služby: zájmové vzdělávání dětí a mládeže se realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových akcí a metodických činností 24

26 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Informační centrum mládeže Adresa: Karlova 17, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: mládež let Charakteristika služby: vyhledávání a třídění informací pro mládež, zajišťování přednášek, neformálního vzdělávání, pomoc s aktivizací mladých lidí, podpora při přípravě aktivit pořádaných mladými lidmi, participace a výchova k aktivnímu občanství. 25

27 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Občanské sdružení Klubíčko Cheb mateřské centrum Adresa: Karlova 17, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: rodiče s dětmi na mateřské rodičovské dovolené a jejich děti předškolního věku, děti z mateřských škol, které by měly zájem docházet do odpoledního kroužku Charakteristika služby: poskytování příležitosti pro seberealizaci vedení odborných kroužků, pořádání přednášek, organizace sportovních aktivit atd.), sociální integraci dětí, prevenci kriminality, neformální vzdělávání, sousedskou výpomoc 26

28 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Občanské sdružení Rokršti Adresa: Goethova 26, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: mládež let a vedoucí pracovníci pracující s touto mládeží Charakteristika služby: jednodenní akce, víkendové, turistické, letní tábory, akce na klíč, výměnné pobyty s německými partnery 27

29 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Sdružení Linka bezpečí Adresa sídla: Sdružení Linka bezpečí Ústavní 91/95, Praha 8 Poslání a cíle: Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). služby Sdružení Linka bezpečí: Linka bezpečí: Linka vzkaz domů: , Rodičovská linka: Pomoc online: Web: ová poradna: Chat Linky bezpečí: 28

30 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Adresa: Palackého 8, Cheb Telefon: , mobil: www stránky: Pro koho je služba určena: veřejnost, děti do 15 let v doprovodu rodiče Charakteristika služby: psychoterapie a poradenství páru, jedince, rodinné poradenství, psychodiagnostika 29

31 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Pedagogicko-psychologická poradna Cheb Adresa: Palackého 8, Cheb Telefon: , , Pro koho je služba určena: děti od 3 do 19 let Charakteristika služby: diagnostická činnost, ambulantní nápravná péče a terapie, metodická činnost, přednášková a osvětová činnost, primární prevence sociálně patologických jevů, spolupráce s dalšími institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání dětí 30

32 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Adresa: Pastýřská 4, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: děti od 1 roku až do doby nástupu školní docházky, zařízení mohou navštěvovat i děti bez oční vady Charakteristika služby: bezplatná moderní léčebná péče pro děti s očními vadami, bezplatná poradenská činnost rodičům těchto dětí, odborná pomoc v procesu jejich integrace do společnosti, předškolní pedagogická péče, depistáž šilhání a poruch zrakové ostrosti, logopedie, canisterapie, poradenství rodičům 31

33 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda Adresa: Karlova 17, Cheb Telefon: , Internetové stránky: Pro koho je služba určena: děti a mladiství z rodin ohrožených sociálním vyloučením a z rodin sociálně slabých, děti trávící svůj volný čas na ulici. Charakteristika služby: poskytnutí bezpečného prostředí dětem ohroženým sociálně patologickými jevy. 32

34 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Středisko rané péče SPRP Plzeň Adresa sídla: Tomanova 5, Plzeň Telefon: www stránky: (v nejbližší době budou zprovozněny) Pro koho je služba určena: Rodiny s dětmi se zrakovým postižením do 4 let a rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let. Charakteristika služby: Středisko rané péče SPRP Plzeň funguje jako centrum pro podporu rodin dětí se zrakovým postižením do 4 let či se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let. Služby Střediska rané péče SPRP Plzeň jsou poskytovány terénní formou a působnost sahá do Plzeňského a Karlovarského kraje. Veškeré terénní služby jsou bezplatné. 33

35 RODINA S DĚTMI A MLÁDEŽ Útočiště, o.p.s. Adresa: Dobrovského 78/19, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena (cílová skupina): 1) sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sanace rodin) rodiny s dětmi (0 18 let) v nepříznivé situaci z Chebu a blízkého okolí; 2) nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let (ZŠ) děti z Chebu a blízkého okolí ve věku 6 15 let Charakteristika služby: 1) sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sanace rodin) poradenství, podpora a doprovázení dětem a jejich rodinám, které se ocitly v nepříznivé situaci; 2) nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let (ZŠ) volnočasové aktivity, poradenství, besedy na různá témata, akce mimo klub, doučování, pomoc v krizi 34

36 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Diecézní charita Plzeň služby sociální prevence v Chebu Adresa: Komorní 2467/3, Cheb Azylový dům Betlém Cheb, Noclehárna Betlém Cheb, Středisko sociální rehabilitace Cheb Adresa: Svobody 29, Cheb Nízkoprahové denní centrum Cheb Telefon: www stránky: Pro koho jsou služby určeny: muži i ženy bez přístřeší starší 18 let Azylový dům Betlém Cheb Celodenní ubytování na 3 4 lůžkovém pokoji za 90 Kč za den, pomoc při zajištění stravy, umožnění hygieny, výměna ložního prádla, výměna šatstva, sociální poradenství, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 35

37 Noclehárna Betlém Cheb Poskytnutí lůžka k přespání v místnosti určené pro spaní za 40 Kč/noc, provedení základní hygieny umytí, vysprchování, převléknutí se do čistého ošacení, vytvoření podmínek pro přípravu stravy, poskytnutí základního sociálního poradenství. Činnost Noclehárny Betlém Cheb je finančně podporována městem Cheb. Nízkoprahové denní centrum Cheb Zdarma provedení základní hygieny, vytvoření podmínek pro přípravu stravy, poskytnutí sociálního poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Středisko sociální rehabilitace Cheb Uživatel služby je ubytován v Azylovém domě Betlém Cheb, uživatel služby se stává zaměstnancem DCHP a pobírá smluvní mzdu za uvedenou práci. Projekt je financován z prostředků Společného regionálního operačního programu a Evropské unie. Činnost Střediska sociální rehabilitace Cheb je finančně podporována městem Cheb. 36

38 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (zasahuje do všech pracovních skupin) Adresa: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví 37

39 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Kotec o.s. Terénní programy Chebsko Adresa: Provaznická 9, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: lidem, kteří chtějí žít bez závislosti, kteří chtějí chránit své zdraví, kteří chtějí bydlet, kteří chtějí podporu a pomoc při komunikaci s institucemi, kteří chtějí mít kvalitní mezilidské vztahy, mladým lidem, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas. Charakteristika služby: nízkoprahové sociální služby poskytované v přirozeném prostředí klientů. Poskytujeme základní poradenství, sociálně právní poradenství, doporučení do jiných služeb, osobní asistenci, zdravotní informační servis, program mírnění škod výměnný program pro uživatele drog, kondomy, orientační testování na HIV/syfilis/žloutenku typu C. Vše anonymně a zdarma. 38

40 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Kotec o.s. K-centrum Cheb Adresa: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: osobám, které jsou experimentátory, příležitostnými uživateli nebo závislými na návykových látkách a je jim více než 15 let a jejich rodičům, partnerům, dětem a dalším blízkým osobám. Charakteristika služby: poradenství individuální a skupinové, kontaktní práce, výměny použitého injekčního materiálu, zprostředkování následné péče, hygienický a potravinový servis, krizová intervence, testování na HIV, syfilis a žloutenky. Anonymně a zdarma. 39

41

42

43

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte A.1 Příprava na porod -příprava na porod v rámci poradenství nabízí J. Strieglerová 4 Dúm dětí a mládeže (dále jen DDM) dříve nabízel cvičení

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Zásadní událost roku 2015 vyřazení několika poskytovatelů za sítě a ztráta prostředků v úrovni cca 8 milionu korun

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba pečuje o svou hygienu Osobní hygiena Běžná denní hygiena Provádění běžné hygieny Mytí, koupání, péče o zuby, vlasy, nehty Mít podporu v tom, jak pečovat o tělo, jak používat kompenzační pomůcky

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více