STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO"

Transkript

1

2 1

3 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO OBSAH 1. Bezpečnost práce Předmluva Názvosloví Základní fyzikální jednotky Zákony termodynamiky Fyzikální princip tepelného čerpadla Princip tepelného čerpadla Pracovní cyklus tepelného čerpadla Teoretický příklad výpočtu topného faktoru COP Výpočet výkonu a energie Výpočet topného faktoru a příkonu kompresoru Ekonomická stránka. Návratnost do 1 roku? Úspory energie v praxi Jak začít se stavbou tepelného čerpadla Nenechte se odradit Něco málo z historie Pohon tepelných čerpadel Pohon TČ naftovým motorem Pohon TČ plynovým motorem Technická stránka pohonu spalovacím motorem Pohon TČ elektromotorem Stanovení potřebného výkonu tepelného čerpadla Zdroje tepla a druhy tepelných čerpadel Vzduch jako zdroj tepla Podzemní voda jako zdroj tepla Tekoucí nebo stojatá povrchová voda Zemský povrch jako zdroj tepla Vodorovné zemní neboli plošné kolektory Slinky V, slinky H Vertikální zemní kolektory Spojování PE hadic Solanka Rozdělovače Expanzní nádrž primárního okruhu Oběhové čerpadlo primárního okruhu Připojení TČ k topnému systému Stanovení objemu vyrovnávací akumulační nádrže Připojení TČ k systému s vyšším teplotním spádem 70 4

4 OBSAH 14. Ohřev teplé užitkové vody (TUV) Vybavení dílny a přípravky Nástroje pro zpracování měděných trubek Spojovací hadice Čerpání a přečerpávání Trn pro rozšiřování konců trubek Lahve s chladivem Detekce netěsností Vakuometry Konstrukční díly tepelných čerpadel Kalíškové šroubované spoje Fitinky Rozdělovač chladiva Presostaty Režim Pump Down, t.j. odsávací cyklus Manometry Sběrač kapalného chladiva Filtrdehydrátor Trojcestný ventil Čtyřcestný ventil Měděné trubky Použití starších měděných trubek Kapiláry Průhledítko Elektromagnetický ventil v kapalinovém okruhu Kulové uzavírací kohouty Talířové ventily Odlučovač kapaliny v sacím potrubí Antivibrační spojky Uchycení potrubí Zpětný ventil Konstrukční zásady Upevnění kompresoru a vibrace Umístění rozdělovače chladiva Umístění kondenzátoru a sběrače chladiva Paralelní spojení výparníků Sací potrubí a vracení oleje Výpočet výkonu kompresoru a průřezů potrubí Příklad stanovení průměrů potrubí a výkonu kompresoru 105 5

5 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO Objemové průtoky chladiva a výkon kompresoru Pájení Chlazení při pájení Spoje měď - ocel Pájení kulových kohoutů Pájení průhledítek Pájení talířových ventilů Pájení filtrdehydrátorů Pájení termostatických expanzních ventilů (TEV) Pájení kapilár Měření na tepelném čerpadle Měření teploty Měření průtoků teplonosných kapalin Měření elektrického příkonu TČ Měření výkonu TČ Sled fází a smysl otáčení motoru kompresoru Kompresory Hermetický pístový kompresor Hermetický spirálový kompresor scroll Jaký typ kompresoru si vybrat? Oblast použití kompresorů Provozní tlaky a teploty Zacházení s kompresory Vyhřívání olejové náplně kompresoru Kompresory Copeland Kompresory scroll Pístové kompresory Maneurop Starší použité kompresory Volba výkonu a typu kompresoru Volba typu kompresoru scroll Copeland Volba typu pístového kompresoru Maneurop Dva kompresory paralelně Expanzní ventil Expanzní ventil s MOP Umístění tykavky ventilu Vnější vyrovnání tlaku Nastavení expanzního ventilu Chladivo před expanzním ventilem Velikosti trysek expanzních ventilů Výměníky tepla 149 6

6 OBSAH Deskový výměník Lamelové výměníky vzduch-chladivo Ventilátory Trubkové výměníky tepla Teplosměnná plocha trubek pro trubkové výměníky Zhotovení výměníku typu svinutá trubka v nádobě Zhotovení výměníku typu trubky v trubce Výměníky pro vnitřní výměnu tepla Stanovení velikosti teplosměnných ploch výměníků Chladiva a mazací oleje Označování chladiv Rozdělení chladiv podle fyzikálních vlastností Rozdělení chladiv podle chemického složení Mazací oleje Mísitelnost olejů Chladivo R Chladivo R Chladivo R Chladivo R134a Chladivo R404a Chladivo R407c Chladivo R410a Chladivo R403a, Isceon Chladivo R417a, Isceon Chladivo R413a, Isceon Chladivo R Chladivo R600a Chladivo CARE Další chladiva Náhrada minerálního oleje olejem POE Náhrada minerálního oleje při záměně R134a za R Náhrada oleje při záměně R404a a R507 za R Náhrada oleje při záměně R407c za R Tlaková zkouška systému Chladiva tepelných čerpadel na našem trhu Jak se odstraní vlhkost z okruhu chladiva? Čerpání a plnění chladiva Odstranění nežádoucích plynů Jak se dá plnit chladivo Plnění azeotropního chladiva 185 7

7 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO Plnění zeotropního chladiva Stanovení potřebného množství chladiva Odčerpávání chladiva Odčerpání azeotropního chladiva kompresorem Odčerpání azeotropního chladiva kompresorkem Odčerpání části zeotropního chladiva Odčerpání celé náplně zeotropního chladiva Sběrač kapalného chladiva Načerpání celé náplně chladiva TČ do sběrače Tepelné izolace Chladivové okruhy tepelných čerpadel Chladivový okruh TČ země (voda)-voda Chladivový okruh TČ s vnitřní výměnou tepla Chladivový okruh TČ vzduch-voda Pokusné tepelné čerpadlo vzduch-voda První pokusy s tepelným čerpadlem Výsledky zkoušek Praktické použití pokusného TČ vzduch-voda Zadání a popis koncepce TČ země-voda Zemní kolektor a rozdělovače Mechanická konstrukce TČ země-voda Chladivový okruh TČ země-voda Použité průměry potrubí Primární okruh tepelného čerpadla země-voda Sestava primárního okruhu Sekundární okruh tepelného čerpadla země-voda Jistící prvky Elektrické schema silové části TČ země-voda Schema ovládacího modulu TČ země-voda Činnost modulu v automatickém režimu Činnost modulu v ručním režimu Měřicí modul tepelného čerpadla země-voda Měření průtoků kapalin v TČ země-voda Měření teploty na TČ země-voda Postup montáže TČ a uvedení do provozu Příprava TČ ke spuštění Ověření činnosti kompresoru scroll Seřízení expanzního ventilu 248 8

8 OBSAH 50. Naměřené hodnoty na TČ země-voda Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Grafické zpracování naměřených hodnot Úvod ke stavbě TČ vzduch-voda Popis klimatizační jednotky Původní schema zapojení chladivového okruhu Popis úprav klimatizační jednotky Chladivový okruh Sekundární okruh TČ vzduch-voda Elektroinstalace TČ vzduch-voda Provozní zkoušky TČ vzduch-voda Naměřené parametry TČ vzduch-voda Co dál se zkušebním TČ vzduch-voda? Závěr Zvýhodněné sazby pro tepelná čerpadla Podmínky sazby Tabulky chladiv Závěr Odkazy na některé www stránky Literatura Nabídka dílů pro stavbu tepelného čerpadla Inzerce 306 9

9 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO Deskový výměník: tepelný výměník, který se skládá ze svazku speciálně prolisovaných a spojených desek, obvykle z nerezavějící oceli. Trubkový výměník: výměník tepla sestavený z trubek, obvykle svinutých. Uvnitř trubek proudí jedno médium, vně trubek druhé. Existuje celá řada konstrukčních variant. Tlaková ztráta: pokles tlaku média po průchodu daným prostorem. Závislost tlakových ztrát na průtoku není lineární a obvykle se vyjadřuje graficky nebo tabulkou. Udává se v kpa, nebo někdy v metrech vodního sloupce. Tlakové ztrátě 1kPa odpovídá asi 1m vodního sloupce. Důležitý údaj u výměníků, potrubí, ventilů a podobně. Kapilára: tenká měděná nebo ocelová trubička sloužící k přenosu tlaku k měřicímu nebo regulačnímu prvku. Kalíškový spoj: rozebíratelné hermetické spojení Cu potrubí. Rozšířený konec Cu trubky je speciálně tvarovanou převlečnou maticí přitažen ke kuželu, obvykle z mosazi nebo oceli. Termostatický expanzní ventil (TEV), někdy nazývaný vstřikovací. Je to termostaticky řízený ventil s tryskou, jejíž otevírání je řízeno teplotou a tlakem v potrubí vedoucím k výparníku. Jeho tryskou je kapalné chladivo vstřikováno do výparníku. Termostatický expanzní ventil s MOP: expanzní ventil s omezením vypařovacího tlaku. MOP je zkratka z anglického Maximum Oprerating Pressure. Tykavka: teplotní čidlo TEV naplněné vhodnou kapalinou nebo plynem. S ventilem je spojeno tenkou kapilárou. Přehřátí nasávaných par chladiva: rozdíl teploty par chladiva vystupujících z výparníku a teploty nasycených par chladiva za expanzním ventilem při daném tlaku. Sběrač kapalného chladiva: malá tlaková nádoba, která slouží jako zásobník kapalného chladiva a současně zajišťuje, aby do TEV vtékalo jen kapalné chladivo bez bublinek. Průhledítko (hledítko): hermetické okénko v potrubí kapalného chladiva, kterým lze sledovat tok kapaliny v potrubí. Bývá doplněno indikací přítomnosti vlhkosti (vody) v chladivu. 16

10 3. NÁZVOSLOVÍ Filtrdehydrátor: speciální filtr v potrubí kapalného chladiva, který odstraňuje drobné cizí mechanické částice, kyseliny a vlhkost z chladiva. Elektromagnetický ventil (EMV): ventil v okruhu kapalného chladiva, který lze otevřít elektrickým signálem. Presostat: tlakový spínač s nastavitelným vypínacím tlakem a hysterezí (rozdílem tlaku vypnutí a zapnutí). Používají se jednoduchá i kombinovaná provedení, kdy je vysokotlaký a nízkotlaký presostat v jednom konstrukčním celku. Havarijní presostat: vysokotlaký presostat, který je nutno po aktivaci ručně vynulovat (znovu zapnout) tlačítkem. Čtyřcestný ventil: speciální ventil, který umožňuje elektrickým povelem zaměnit vývody kompresoru (sání a výtlak) za účelem obrácení funkce tepelného čerpadla nebo klimatizační jednotky. Odlučovač kapalného chladiva: zabraňuje vniknutí kapalného chladiva do sacího potrubí kompresoru. Solanka: obecný název nemrznoucí směsi bez ohledu na její složení. Obvykle jde o směs vody a vhodné přísady. Kolektor (česky sběrač): v našem případě obvykle plastové potrubí uložené v zemi a naplněné solankou, sloužící k odběru tepla ze země. Slinky H: zemní kolektor tvořený smyčkami plastových hadic, které jsou v zemi uloženy vodorovně. Slinky V: zemní kolektor ze smyček plastových hadic, které jsou v zemi uloženy svisle v úzkých výkopech. M: zkratka použitá pro označení minerálního oleje AB: POE: PE: zkratka pro označení alkylbenzenového oleje zkratka pro označení polyolesterového oleje zkratka pro polyetylén Některé značky prvků a vzorce sloučenin použité v textu: Ag stříbro, Al hliník, C uhlík, Cu měď, Cd kadmium, Cl chlor, F fluor, Fe železo, H vodík, O kyslík, N dusík, Ni nikl, Sn cín, Zn zinek. CO 2 kysličník uhličitý, HCl kyselina chlorovodíková (solná), H 2 O voda, NaOH hydroxid sodný, NH 3 čpavek, SF 6 fluorid sírový. 17

11 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO FYZIKÁLNÍ PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA Tepelné čerpadlo (TČ) je zařízení, které umí využívat nízkopotenciální energii, které je kolem nás obrovské množství. Dokáže ji převést do užitečné podoby. Ke svému provozu potřebuje určité množství energie, obvykle elektrické. Tepelné čerpadlo tedy energii nevyrábí, pouze přečerpává (odtud jeho název) na vyšší teplotní úroveň. Budeme se zabývat jen TČ s kompresory, i když existují TČ založená také na jiných principech, například absorpčních. Všeobecně uváděné schema kompresorového systému je na obrázku. Podobný obrázek v efektnějším provedení lze nalézt téměř ve všech reklamách a odborných článcích týkajících se TČ. Někdy bývají zaměňovány pojmy teplo a teplota. Teplo je množství energie, teplota je jen okamžitý stav. Většinou je každému jasné, že při ochlazení vody v topném systému například ze 70 C na 65 C se určité množství tepla předá do vzduchu, který se jím ohřeje. Bývá hůře představitelné, že totéž množství tepla (při stejném objemu vody) dostaneme, ochladíme-li vodu s teplotou jen 10 C, která je pro nás již studená, na teplotu 5 C. Ještě obtížnější představa je, budeme-li mluvit o teplotách pod nulou. Stejné množství tepla se získá i při ochlazení solanky například z 0 C na -6 C. Podobné úvahy platí i o vzduchu. I mrazivý vzduch se dá ochladit a lze z něj získat teplo. Je nutné si uvědomit, že fyzikální zákony platí při všech teplotách, jen člověk má při různých teplotách jiné subjektivní pocity. Chladnička odebírá teplo z ochlazovaného prostoru a vyzařuje je při vyšší teplotě do místnosti. TČ odebírá teplo z chladného venkovního prostředí (z vody, ze vzduchu, z půdy), toto prostředí také ochlazuje a získané teplo předává při vyšší teplotě do topného systému. Tady je ta shoda principu funkce. Zde také platí obě věty zákona termodynamiky. Odebraná energie z přírody bývá obvykle (1,5-4) vyšší než vlastní spotřeba energie pro pohon. Měřítkem energetické výhodnosti TČ je proto poměr celkové výstupní energie a energie pro pohon. Poměru říkáme topný faktor (označení ve vzorcích e, v textu bude používána zkratka COP, Coefficient of Performance). Je to bezrozměrné číslo a jeho velikost se pohybuje podle druhu TČ a provozních podmínek běžně v mezích (2,5-5,0), za mimořádně příznivých podmínek i více. To znamená, že zaplatíme například 1kWh elektrické energie a pomocí ní získáme (2,5-5,0)kWh tepla. Například při topném faktoru e=3,5 nás bude stát energie 1kWh místo 1,-Kč jen 1/3,5 Kč, tj. asi 29 haléřů. Při roční potřebě tepla například 25MWh (25.000kWh), kdy jsou náklady u přímé spotřeby ,-Kč, se tato spotřeba sníží na 25/3,5 tj. na 7,14MW a cena energie bude místo ,- Kč jen 7.140,-Kč.

12 5. FYZIKÁLNÍ PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA 5.1. PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA Na vstupní, tzv. primární straně TČ, je vždy výměník tepla, nazývaný výparník. Sem se pomocí vhodného teplonosného média (vzduch, voda, nemrznoucí směs) přivádí nízkopotenciální teplo zvenku a do jeho druhé poloviny se tryskou termostatického expanzního ventilu (TEV, jeho podrobné vlastnosti a činnost budou vysvětleny později) vstřikuje pod velkým tlakem kapalné chladivo. Tlak ve výparníku za TEV je nižší a kapalné chladivo se proto rychle odpařuje. Tím se celý výparník podchlazuje na teplotu nižší, než je teplota prostředí, ze kterého se odebírá teplo. Tak je dosaženo toho, že teplo ze studené strany ohřívá podchlazený plyn a tento ohřátý, ale stále ještě studený plyn je nasáván kompresorem. Tady samozřejmě platí druhá věta termodynamického zákona. Nasávaný plyn si s sebou nese zvenku získanou energii. Po stlačení kompresorem se plyn silně zahřeje. V kompresoru se k energii nesené plynem přidá další část energie ve formě ztrátového tepla z elektromotoru kompresoru a tepla vzniklého třením jeho pohyblivých ploch. Stlačený plyn na výtlaku kompresoru dosáhne vyšší teploty než voda v topném systému a je veden do sekundárního výměníku, tzv. kondenzátoru, kterým topná voda proudí. Tam horký plyn zkapalní a předá teplo chladnější topné vodě. I tady platí druhá věta termodynamického zákona. Kapalina je zase vedena do expanzního ventilu. Celý cyklus běží spojitě stále dokola. Tepelné čerpadlo v žádném případě neporušuje ani neobchází žádný fyzikální zákon. Na dalším obrázku jsou uvedeny přibližné tlaky a teploty, které se mohou v systému TČ vyskytovat. Údaje platí pro chladivo R22, pro jiná chladiva jsou tlaky a teploty poněkud jiné. Obecné principiální schema tepelného čerpadla. 21

13 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO 8. JAK ZAČÍT SE STAVBOU TEPELNÉHO ĆERPADLA Systém a tím i konstrukce tepelného čerpadla (TČ) je dán tím, jaký zdroj nízkopotenciálního tepla bude k dispozici. Je třeba znát i požadovaný výkon a také to, zda TČ bude sloužit jako jediný zdroj tepla nebo ne. Finanční možnosti a do značné míry i odvaha rozhodnou, zda se bude jednat o stavbu z nových nebo ze starších použitých dílů. Jednodušší situaci má ten, kdo se rozhodne pro použití nových dílů. Výběr kompresorů, výměníků a jiných stavebních prvků je poměrně široký. Tady je možno při návrhu postupovat přesněji podle teoretických předpokladů. Výsledek může být lepší. Při sestavení TČ z nových dílů budou pořizovací náklady také výrazně nižší, než při zakoupení hotového TČ. Materiálové náklady se dají odhadnout asi na 30% až 40% ceny hotových TČ, ale srovnání nákladů musí vycházet i z jejich výbavy. Komerční TČ nemívají žádná zvláštní měřicí zařízení a konstrukce je nanejvýš zjednodušena. Často mají jen nezbytnou silovou elektrickou výzbroj s jednoduchým elektronickým termostatem. V případě, kdy se pro stavbu TČ použijí starší díly, se bude muset konstrukce přizpůsobovat tomu, co bude zrovna k dispozici. Ale ani tento postup nemusí přinést horší výsledky. TČ sestavené z takových dílů může dosahovat solidních parametrů a to při mimořádně nízkých pořizovacích nákladech. Získané vlastní zkušenosti mohou být impulzem k pozdější stavbě lepšího TČ z nových moderních dílů. Každému zájemci o stavbu TČ doporučuji, aby si před zahájením stavby opravdového TČ vyzkoušel všechny pracovní postupy na malém cvičném TČ vzduch-voda nebo voda-voda. To se dá sestavit velice levně ze starých kondenzačních jednotek chladicích agregátů a lze se na něm naučit řadu operací bez obav o poškození nebo zničení drahých dílů. Hermetické pájení Cu trubek Ag pájkou, vytváření kalíškových spojů, vakuování systému, plnění a odčerpávání chladiva nejsou zcela běžné operace v domácí dílně. I na malém pokusném TČ se dá sledovat chování systému při různých provozních podmínkách. Vlastní zkušenosti budou při stavbě a oživování velkého TČ k nezaplacení. Konečně i toto TČ s malým výkonem se pak může vhodně využít. Bude o tom zmínka v kapitole 39 o jeho stavbě, kde je i naznačeno, k jakému účelu se taková konstrukce může hodit. 34

14 8. JAK ZAČÍT SE STAVBOU TEPELNÉHO ČERPADLA 8.1. NENECHTE SE ODRADIT Hlavní je rozhodnout se a nějak začít. Může se stát, že po zmínce o tom, že se chystáte ke stavbě nějakého zařízení, které vám může přinést značné úspory nákladů na vytápění, vás budou známí, příbuzní či spolupracovníci z tohoto nejistého podniku zrazovat. Jejich starosti o váš případný neúspěch nemusí vždy pramenit z obavy o ztrátu vašich financí. Může to být také více či méně skrytá obava z toho, že by se vám to přece jen mohlo podařit. Někteří z nich totiž už také něco slyšeli o topení ze zimy a mnozí se dokonce domnívají, že je to úplně zadarmo. To je prostě součást české povahy. Jakákoli zmínka o záměru vlastní konstrukce TČ před obchodními zástupci dodavatelských firem a výrobců TČ bude vždy provázena negativní reakcí, což mám ověřeno. Váš úmysl vám budou rozmlouvat a tvrdit, že to nemá smysl. Vzhledem k tomu, že se mě žádný z prodejců nikdy nezeptal na mou profesi nebo na to, zda mám v tomto oboru nějaké zkušenosti, je mi jasné, že nejde o technické problémy. Jde o jejich obavy ze ztráty zisku. Jakmile pochopí, že to se stavbou tepelného čerpadla myslíte vážně, přestanou s vámi komunikovat. Sledoval jsem řadu diskuzí týkajících se vytápění a zejména tepelných čerpadel na poradenských střediscích na internetu. Odborní poradci nikdy nepřipustili možnost, že by si někdo mohl tak složitou a náročnou věc dát dohromady a úspěšně provozovat a samozřejmě ani neznají nikoho, kdo by to dokázal. Pokud vůbec takovou možnost připustí, pak předem vědí, že váš výtvor bude mít velice špatné parametry, pokud bude vůbec fungovat. Jiní vám budou tvrdit, že cena dílů pro stavbu TČ je tak vysoká, že se to nemůže vyplatit (ale ceny dílů vám neprozradí). Dá se vysledovat, že tito lidé bývají nějakým způsobem svázáni s prodejci nebo jinak zainteresováni na financování akcí spojených s tepelnými čerpadly, takže to mnohé vysvětluje. Některé odpovědi jsou i ve stylu já o koze, ty o voze. Někteří klesli tak hluboko, že se zmohli jen na trapný posměch. Řadu různých perel najdete v archivech diskuzních center, odkazy na www stránky jsou na konci knihy v kapitole 62. Líbila se mi jedna odpověď čtenáře na názory jiných odborníků z jiné dizkuze: Nejlepší bude zakázat vše, co zavání amatérskou výrobou. V první řadě výrobu vlastních potomků. Vše přenecháme odborníkům. Prohlašovat, jak je jakákoliv činnost nebezpečná, končí u stáda ovcí.... Odborníci 35

15 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO se asi řídí známým výrokem majora Terazkyho, že na každú robotu nám třeba špecialistov. Doktor Heinz Schulz ve své knize [1] píše: Vlastnoruční konstrukce tepelného čerpadla není samozřejmě práce pro babičku žijící v garsonce Ale tak těžké, jak si to spousta lidí představuje, to také není! Člověk nakonec nevyrábí kompresor ani expanzní ventil systémem udělej si sám, ale zpracovává běžné součástky a materiály, které je třeba pouze určitým způsobem mezi sebou spojit. Protože se však dá spousta věcí zkazit, je základní příprava velice důležitá. O tepelných čerpadlech existuje velké množství literatury, ale bohužel je většinou jen velice teoretická a často psána lidmi, kteří ani žádné zařízení nevybudovali, ani neprovozovali. Co chybí, je srozumitelně napsaný a realizovatelný stavební návod. Dále uvádí, že tepelné čerpadlo zkonstruoval během tří víkendů z existujících a snadno dostupných součástí (v SRN). Dnes mu nedělá žádné potíže pájení natvrdo, plnění systému chladicím prostředkem nebo naopak jeho odsání, lemování měděných trubek (zřejmě myšleno tvoření kalíškových spojů, nepřesný překlad z němčiny, pozn. autora), nastavování expanzního ventilu, odstraňování vody z chladicího okruhu a další podobné umělecké práce, jak píše. Viděl jsem několik amatérských konstrukcí tepelných čerpadel, které postavili lidé mnohdy z úplně jiné, i netechnické profese. Tyto konstrukce se vyznačovaly použitím starších prvků. Některými díly, hlavně výměníky, byly vlastní konstrukce, ale byly funkční a ověřené provozem. Zcela jistě splnily očekávání svých tvůrců. Není důvod bát se neúspěchu. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Jenže také ničeho nedosáhne. 36

16 9. NĚCO MÁLO Z HISTORIE 9. NĚCO MÁLO Z HISTORIE Pro mnoho lidí je stále představa topení studenou vodou nebo studeným vzduchem obtížná. Poměrně málo z nás tepelné čerpadlo vlastní, ještě méně lidí se nás pokusilo o jeho stavbu. Určitě je mezi námi dost těch, kteří by si na stavbu troufali, ale váhají nebo nevědí, jak začít. Chybí potřebné informace a zkušenosti. V zahraničí se tepelná čerpadla používají už desítky let. Nejedná se tedy o žádnou technickou módní novinku. Princip těchto zařízení je známý mnohem déle, než doba jejich praktického používání. Obvykle se jeho činnost popisuje jako obrácená chladnička. Tepelné čerpadlo má skutečně princip společný s chladničkou, ale liší se v řadě technických vlastností. Když v roce 1824 publikoval S.N.L.Carnot dílo Úvahy o hybné síle ohně a strojích vyvolávajících tuto sílu, kde mimo jiné popsal svůj známý Carnotův cyklus, určitě netušil, co jeho dílo vyvolá. Na základě jeho prací roku 1852 formuloval William Thomson (lord Kelvin) princip tepelného čerpadla, ale k jeho praktickému využití vedla ještě velice dlouhá cesta. Jako první chladiva byla používána voda, dietyéter, metyléter, metylchlorid, kysličník uhličitý, kysličník siřičitý a jiné. V roce 1834 sestrojil J. Perkins zařízení pracující s dietyléterem, v roce 1859 vzniklo první zařízení na absorpčním principu pracující se čpavkem. Zatím ještě nešlo o žádné široké používání. Teprve počátkem dvacátých let 20. století se rozšířilo používání chladicí techniky i do domácností. Používaným chladivem byl hlavně čpavek a kysličník siřičitý. V následující tabulce jsou pro informaci uvedeny body varu různých látek v závislosti na tlaku. Vlastnosti některých dříve používaných chladiv. První prakticky použitelný systém tepelného čerpadla byl uveden do provozu až v roce 1924 ve Švýcarsku. Jako chladivo byl použit kysličník uhličitý, tlaky v systému byly až 9MPa. Většího rozšíření doznala chladicí zařízení po roce 1932, kdy začala americká firma Kinetic Chemicals Inc. vyrábět 37

17 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO FILTRDEHYDRÁTOR Filtrdehydrátor slouží k pohlcování škodlivin z okruhu chladiva, vody a také drobných pevných částic. Na obalu je šipkou označen směr průtoku kapalného chladiva, ten se musí dodržet. Montuje se ve svislé poloze z důvodu rovnoměrnějšího průtoku chladiva tak, aby přívod kapaliny byl nahoře. Dodávají se pro připojení pájením nebo kalíškovými spoji. Pokud se v systému objeví vlhkost, musí se filtrehydrátor co nejdříve vyměnit. V těchto případech je vhodnější používat typy s kalíškovým připojením. Vnější průměr připojovacího potrubí se volí podle průměru kapalinového potrubí. Je lepší osadit objemově větší typ. Pro TČ vzduch-voda s nutností reverzace chodu se dodávají filtrdehydrátory pro obousměrný provoz. V nové konstrukci TČ použijeme vždy nový filtrdehydrátor. Princip filtrdehydrátoru. Aktivní hmota bývá slisovaná do porézního bloku nebo se skládá z kuliček různé velikosti. PES je zkratka pro polyester. Praktické provedení filtrdehydrátorů. Všimněte si jejich hermeticky uzavřených konců. Zátky se odstraní těsně před montáží. 88

18 16. KONSTRUKČNÍ DÍLY TEPELNÝCH ČERPADEL TROJCESTNÝ VENTIL Je to ručně ovládaný ventil, který slouží k občasnému uzavření okruhu chladiva nebo vývodu pro servisní účely. K ovládání je potřebný vhodný nástroj, obvykle otevřený klíč. Vnitřní principiální schema a funkce je zřejmá z obrázků. Princip funkce trojcestného ventilu. Ve skutečnosti nejsou na hřídeli dva kužely, ale jeden dvojitý. Otvory jsou blíž k sobě a pomocné vývody, někdy nazývané návarky, bývají umístěny na různých, obvykle protilehlých stranách. Ventily mohou být v provedení přímém nebo častěji rohovém. Bývají konstruovány pro přivaření nebo pro přišroubování pomocí převlečné matice. Šroubovaný spoj je utěsněn teflonovým kroužkem. Protože se poloha takového ventilu před utažením převlečné matice dá nastavit, dostaly tyto ventily název Rotalock. Servisní vývody mívají závity 3/8. Jeden vývod slouží pro účely čerpání a plnění chladiva a je v klidovém stavu uzavřen kuželkou ventilu. Druhý je naopak otevřen a je stále propojen s okruhem chladiva. Používá se napří- 89

19 STAVÍME TEPELNÉ ČERPADLO 18. VÝPOČET VÝKONU KOMPRESORU A PRŮŘEZŮ POTRUBÍ V této kapitole si něco povíme o stanovení výkonu kompresoru a rozměrů potrubí chladivového okruhu. Tyto výpočty úzce souvisejí s množstvím přečerpávaného chladiva a rychlostmi proudění. Ukážeme si na příkladu, jak se dá postupovat. V potrubí chladivového okruhu TČ proudí chladivo v plynném i kapalném stavu. Vycházíme z faktu, že hmotnostní průtok chladiva je v každém místě soustavy stejný. V ustáleném provozu se chladivo nikde nehromadí ani nemůže chybět. To znamená, že průměry potrubí budou záviset na tom, v jaké fázi se chladivo nachází a jakou má rychlost proudění. U potrubí s menším průměrem bude rychlost proudění stejné fáze chladiva vyšší. Příliš malé průměry potrubí vedou ke zvýšení tlakových ztrát. Tím může dojít ke snížení výkonu TČ pod projektovanou velikost. Průměry potrubí se ale nedají volit zcela libovolně. V okruhu se pohybuje společně s chladivem také olej. Ten představuje asi (3-5)% hmotnostního podílu. Olej se musí vracet do kompresoru a nesmí se hromadit v jiných částech sytému. Sací potrubí musí mít proto takovou velikost, aby bylo plynné chladivo schopno olej spolehlivě unášet a vracet zpět do kompresoru. To znamená, že musí být dodržena určitá minimální rychlost proudění. Vždy je nutné volit kompromis mezi rychlostí a velikostí tlakových ztrát. Malé potrubí znamená vyšší rychlost proudění a tedy lepší přenos oleje, ale má vyšší tlakové ztráty. Naopak potrubí s vyšším průřezem bude mít tlakové ztráty malé, jenže při malé rychlosti proudění plynu by se mohl olej shromažďovat například ve výparníku. Po nějaké době provozu by mohlo dojít vlivem nedostatku oleje k vážné poruše kompresoru. Pro kapalinová potrubí se volí takové průměry, aby rychlost pohybu kapaliny byla v mezích (0,4-0,8)m/s. Zde vyšší průřezy potrubí nevadí. Kapalina bude proudit pomaleji a to v tomto případě není na závadu. Olej je rozpuštěn a chladivo jej unáší v kapalném stavu. Nevýhodou by mohla být jen vyšší cena potrubí a při vyšším průměru trubek také obtíže s ohyby a nutnost používání kolínek. Ukážeme si zjednodušený postup výpočtu rozměrů potrubí. Nejprve si označíme používané veličiny: 104

20 18. VÝPOČET VÝKONU KOMPRESORU A POTRUBÍ Q chladicí výkon [W] q měrná chladivost [kj/kg] m hmotnostní průtok chladiva [kg/h] h 1 měrná entalpie na výstupu výparníku (plyn) [kj/kg] h 2 měrná entalpie na výtlaku [kj/kg] h 3 měrná entalpie chladiva před TEV (kapalina) [kj/kg] 3,6přepočítávací součinitel [kj/wh] v rychlost proudění [m/s] S průřez potrubí [m 2 ] V objemový průtok [m 3 /h] v měrný objem [l/kg] w rychlost proudění [m/s] Index 1 Index 2 Index 3 plyn a sací potrubí plyn a výtlačné potrubí kapalina a kapalinové potrubí. Výkon závisí na hmotnostním průtoku chladiva a jeho měrné chladivosti. Hmotnostní průtok m je: m = (Q 3,6)/q [kg/h; W, kj/kg] Měrná chladivost q se určí z tabulky příslušného chladiva jako rozdíl měrné entalpie plynu a kapaliny při daných teplotách. q= h 1 - h 3 [kj/kg] Objemový průtok V=S w Z toho S=V/(w 3.600) [m 3 /h; m 2, m/s] [m 2 ; m 3 /h, m/s] PŘÍKLAD STANOVENÍ PRŮMĚRŮ POTRUBÍ A VÝKONU KOMPRESORU Zadání: Navrhněme vhodný výkon kompresoru a průměry potrubí pro TČ zeměvoda s výkonem 15kW, COP e=3. Podle dříve uvedených vztahů bude chladicí výkon výparníku 10kW (t.j. výkon odebíraný TČ vnějšímu prostředí). Pro tento příklad si zvolíme klasické chladivo R22. Vypařovací teplota bude -10 C, kondenzační teplota bude +40 C. 105

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Jednotky s regulací výkonu

Jednotky s regulací výkonu Jednotky s regulací výkonu řada VARIABLE kompresory scroll www.jdk.cz Technický popis Kompresor Řada kondenzačních a kompresorových jednotek Variable používá hermetické kompresory typu scroll. Kondenzační

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz Kondenzační jednotky www.jdk.cz O bsah Všeobecná charakteristika 5 Systém značení 6 Specifikace standardní výbavy 7 Volitelné příslušenství 8 Návrh jednotky 9 Výkony 11 Jednotky s hermetickými pístovými

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů... 5 Rozsah pracovních teplot...

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty

Více

TX2 TX3 EXPANZNÍ VENTILY TX2/3. Vlastnosti. Zvláštní provedení

TX2 TX3 EXPANZNÍ VENTILY TX2/3. Vlastnosti. Zvláštní provedení Str. 1 z 11 Termostatické expanzní ventily ALCO TX2 a TX3 byly vyvinuty zejména pro využití v klimatizaci a tepelných čerpadlech. TX2 a TX3 jsou ideální řešení pro všechna použití, kde je požadován ventil

Více

Mechanické regulátory tlaku

Mechanické regulátory tlaku Mechanické regulátory tlaku 102 Regulátory tlaku Základní údaje a technické informace Regulátory výkonu Regulátory výkonu typu ACP a CPHE jsou regulátory obtoku horkých par a slouží k úpravě chladícího

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing.

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing. Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o Diagram chladícího okruhu Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK 2010-01 Ing. Jiří Brož Úvod k prezentaci Tato jednoduchá

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz. CT003_CZ CJ (Rev.03-14)

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz. CT003_CZ CJ (Rev.03-14) Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz CT003_CZ CJ (Rev.03-14) Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů CL... 5 Tabulky

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MKING MORN LIVING POSSIL atový list HP- TPLNÁ ČRPL NOSS atový list anfoss HP- Zajištění vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními

Více

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2) A7 / W A7 / W0 A / W A-7 / W0 A-7 / W A / W0 Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G) Hodnoty měření 8/0 8(G) (G) (G) 7(G) 0(G) Topný výkon A7/W kw 8,7,8, 7, 0,7 Příkon A7/W kw,,8,,, Topný faktor

Více

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda Alfea řez kondenzátorem 2 Atlantic Alfea - technické informace 2014 LT Alfea tepelné čerpadlo vzduch / voda údaje elektro Typ 11,4 A 11 A - - - Typ

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci 1 NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte návod a uschovejte

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

PS3. Minipresostaty do 2002. Vlastnosti. Zvláštní verze. Úvod. Str. 1 z 8 ALFACO s.r.o. 465473 006 alfaco@chocen.cz

PS3. Minipresostaty do 2002. Vlastnosti. Zvláštní verze. Úvod. Str. 1 z 8 ALFACO s.r.o. 465473 006 alfaco@chocen.cz Str. 1 z 8 ALCO presostat je přístroj s pevně nastavenými hodnotami vypínacího a spínacího tlaku. Vlastnosti Kompaktní provedení, jednoduchá montáž Optimální varianta z hlediska těsnosti okruhu Přesné

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

COPELAND SKROL KOMPRESORY

COPELAND SKROL KOMPRESORY COPELAND SKROL KOMPRESORY Přehled vývoje výroby skrolů 1905 první patent konstrukce skrolu 1978 počátek vývojové koncepce u Copelandu 1986 příprava sériové výroby skrolu 1987 zahájení výroby klimatizační

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA práce SOČ Autor: Moński Jakub Ročník studia: druhý Název, adresa školy: SPŠ, Karviná, Žižkova 1818, Karviná

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Tepelná čerpadla země-voda a voda voda

Tepelná čerpadla země-voda a voda voda Tepelná čerpadla země-voda a voda voda Vytápění Ohřev teplé vody Řízené větrání Chlazení MADE IN SWEDEN Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda S tepelným čerpadlem NIBE systému země-voda nebo

Více

Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č. 20315321.9)

Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č. 20315321.9) Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č. 20315321.9) Dodávka sdružené jednotky Euro Towerline obsahuje: 3 nebo 4 ležaté kompresory Hitachi Scroll chlazené parami nasávaného

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Reversibilní kompaktní jednotky pro chlazení / ohřev vody

Reversibilní kompaktní jednotky pro chlazení / ohřev vody Chladící výkon: 16 až 61 kw Topný výkon: 18 až 72 kw Vzduchem chlazený kondenzátor s radiálním ventilátorem Ideální řešení klimatizace v případech, kde nelze použít venkovní jednotku POUŽITÍ Nová řada

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu Tepelná čerpadla vzduch / voda země / voda voda / voda špičková kvalita a design... www.kostecka.eu VZDUCH-VODA Vzduch je nejdostupnější a neomezený zdroj tepla s celoročním využitím pro vytápění, ohřev

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw) Technická data tepelných čerpadel vzduch voda ACOND - SPLIT Hodnoty měření 0 8 6 0 Topný výkon A/W5 (dle EN 5) kw 7, 0,,8, 8, Příkon A/W5 kw,9,5,,8,9 Topný faktor A/W5 (COP),8,,9,7,7 Topný výkon A/W50

Více

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody Popis/Použití Hlavní systémové údaje: Maximální provozní teplota. ( C) Maximální provozní tlak (bar) Pracovní médium Primární Systém ThermoDual

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

OHŘE V VOdY OBNOV I TELNÉ zdroje ENERGIE V Y TápĚNÍ. TEpELNá ČERpadLa země VOda

OHŘE V VOdY OBNOV I TELNÉ zdroje ENERGIE V Y TápĚNÍ. TEpELNá ČERpadLa země VOda OHŘE V VOdY OBNOV I TELNÉ zdroje ENERGIE V Y TápĚNÍ TEpELNá ČERpadLa země VOda 1 1 TEpELNá ČERpadLa země VOda Tepelná čerpadla Stiebel Eltron se mohou pochlubit již téměř 40- letou tradicí výroby. První

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

TX3 Termostatické vstřikovací ventily

TX3 Termostatické vstřikovací ventily Termostatické expanzní ventily ALCO TX3 byly vyvinuty zejména pro využití v klimatizaci a tepelných čerpadlech. TX3 jsou ideální řešení pro všechna použití, kde je požadován ventil v nerozebíratelném provedení

Více

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární sestava armatur SAG20 solární sestava armatur DN 20 (¾ ) oběhové čerpadlo AX13-4, SX13-4 nebo SX15-4 2 kulové kohouty (obsluhované klíčem) s teploměrem zařízení

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

POTRUBÍ PRO CHLADICÍ OKRUHY

POTRUBÍ PRO CHLADICÍ OKRUHY POTRUBÍ PRO CHLADICÍ OKRUHY Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Potrubí podle ČSN EN 378 1 3.5 Potrubí, spoje,

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

FU/FH Filtr mechanických

FU/FH Filtr mechanických FU/FH Filtr mechanických nečistot Použití Filtry FU/FH jsou určeny k zachycení pevných mechanických nečistot obsažených v provozních mediích a tím k zajištění správné činnosti armatur, čerpadel nebo měřících

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1..01 Obsah Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech

Více

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2 Str. 1 ze 6 Řada elektronických regulátorů EC představuje mnoho modelů s různými snímači teplot, tlaku, nebo vlhkosti. Jednotlivá čidla se liší podle druhu snímané veličiny i podle účelu, ke kterému je

Více

Tepelná čerpadla, topení a odvlhčovače. 486 Tepelná čerpadla 489 Teplovodní výměníky 491 Elektrické ohřevy 495 Odvlhčovače

Tepelná čerpadla, topení a odvlhčovače. 486 Tepelná čerpadla 489 Teplovodní výměníky 491 Elektrické ohřevy 495 Odvlhčovače Tepelná čerpadla, topení a odvlhčovače 486 Tepelná čerpadla 489 Teplovodní výměníky 491 Elektrické ohřevy 495 Odvlhčovače Tepelná čerpadla Rozměry B100 / R100 B150 / R150 B200 / R200 B250 / R250 B300 /

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tepelné čerpadlo U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 9 Velké

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

EXD-U00 Univerzální driver modul

EXD-U00 Univerzální driver modul Technické údaje Modul EXD-U00 je řídící přístroj pro ovládání elektronických ventilů ALCO s krokovým motorem řada EX4 / EX5 / EX6 / EX7 / EX8 ve funkci: elektromagnetického ventilu elektronického vstřikovacího

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více