STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu"

Transkript

1 STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/

2 ÚSPORY ENERGIÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE V ROZVODECH TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ BUDOV Ing. Iveta Horáková, Ing. Ladislav Lupták

3 Lektoroval: Ing. Horáková Iveta kap. I, IV, V a VI Ing. Lupták Ladislav kap. II, III

4 OBSAH: I. Úvod 4 II. Hospodaření s vodou 5 1. Úsporné splachovací systémy 5 2. Používání úsporných výtokových armatur Technologie EcoSmart Funkce Ecostop AirPower 8 3. Zpětné využití odpadní vody 9 III. Úspora elektrické energie při provozu TZB Energeticky úsporná čerpadla Otáčkově regulovaná čerpadla Používání moderních motorů Moderní řídicí funkce Finanční úspory při používání energeticky úsporných čerpadel 15 IV. Úspory při ohřevu teplé vody a vytápění Nízkoenergetické domy Proč stavět nízkoenergetické domy Stavba nízkoenergetického domu Vytápění Topné systémy Rekuperace Pasivní domy Tepelné ztráty Tepelné zisky Plusové domy 19 V. Zdroje energie Tepelná čerpadla Topný faktor tepelného čerpadla Zdroje tepla pro tepelná čerpadla Výhody a nevýhody tepelných čerpadel Solární kolektory Rozdělení solárních kolektorů Solární zařízení v ČR 28 VI. Regulace SYMPATIK AquaStorage Použití Všeobecný popis předávací stanice Regulátor a ovládání Dispečink ovládání přes WWW rozhraní Způsob připojení solárního systému do SYSTHERM AquaStorage 34 3

5 I. ÚVOD V současné době probíhá na území České republiky v rámci úspor energií program Zelená úsporám, na které získala ČR finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů v očekávané výši 25 mld korun, které by měly být čerpány do Tento program je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích a v novostavbách (zateplování domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla,instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu). Z hlediska hospodaření s vodou, kdy průměrná domácnost spotřebuje až 70 % v koupelně, na praní, WC a 30% na vaření, přípravu nápojů a mytí nádobí je řešením používání úsporných perlátorů pro baterie,regulátorů průtoku vody pro sprchy a WC stop. Těmito výrobky lze ušetřit až 50% vody. Dále je vhodné používat pračky a myčky se systémem šetřícím vodu. Kapáním kohoutku lze promrhat až 90 l vody týdně. Těmito metodami lze výrazně přispět k šetření životního prostředí. Jako úsporné zdroje energie se v TZB v současné době nejvíce používají solární systémy a tepelná čerpadla, dále rekuperátory vzduchu, fotovoltaika, energie vodní a větrná. 4

6 II. HOSPODAŘENÍ S VODOU 1. Úsporné splachovací systémy Výrazné úspory vody na toaletě dosáhneme především pomocí úsporných vypouštěcích ventilů. Vypouštěcí ventily jsou vysoce univerzální pro různé vyráběné typy nádržek. Jsou vybaveny možností nastavení optimálního objemu vypuštěné vody tak, aby spolu se zvolenou keramikou byla dosažena maximální účinnost spláchnutí. Fungují jako úsporné, a to buď STOP nebo DUAL systémem. Těmito systémy můžeme ušetřit oproti starému, jednoduchému, až 8 litrů na jednom spláchnutí, což je úspora vody dosahující pro čtyřčlennou rodinu až litrů vody ročně. Ventily svým konstrukčním řešením umožňují fixaci víka k nádržce. U nádržek s otvorem ve víku menším než 42 mm lze použít krytku. Vypouštěcí ventily pro plastové nádržky mají nastavitelný objem vypuštění a jsou univerzálně použitelné pro nádržky různých výrobců s průměrem výpustného otvoru 60 mm. Jejich konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky. STOP systém Stlačením tlačítka dojde ke spuštění vody. Opětovným stlačením se voda zastavuje. Časový interval mezi dvěma stlačeními určuje množství vypuštěné vody. 5

7 DUAL systém Stlačením malého tlačítka se z nádrže vypustí 3 l vody, stlačením velkého tlačítka se vypustí 6 l vody. Velký vliv na správný provoz výše uvedených zařízení má též použití vhodných typů napouštěcích ventilů. Jejich konstrukční řešení je založeno na hydromechanickém principu uzavírání tlakem vody v daném vodovodním řádu. Konstrukční řešení vychází z osvědčených tvarů a spolu s použitými materiály vykazuje vysokou stabilitu hladiny při zastavení napouštění a velmi omezenou citlivost na změny tlaků vody. 6

8 2. Používání úsporných výtokových armatur 71% zemského povrchu je pokryto vodou ale jen 3,5% tvoří voda sladká a pouhých 0,5% z této sladké vody je možné využít jako vodu pitnou. Proto je důležité, aby výtokové baterie a sprchy byly v souladu s trvale udržitelným využíváním vodních zdrojů a s co možná nejnižší spotřebou energie a přesto bez kompromisu, co se týká požitků ze sprchování a pohodlí. Protože efektivní využívání vody znamená také efektivní využívání energie Technologie EcoSmart Vodovodní baterie se speciálním perlátorem mají spotřebu vody pouze 5 l/min. To představuje snížení spotřeby ve srovnání s modely bez tohoto perlátoru o více než o 60%! A nižší průtok také znamená, že je zapotřebí méně energie pro ohřev vody. Jak dosáhneme uspokojivý vodní efekt i přes použití menšího množství vody? EcoSmart je technologie pro regulaci množství spotřebované vody: přesný O kroužek pružně reaguje na změny v tlaku vody, aby udržel průtok na stálé úrovni. Při vysokém tlaku O kroužek zmenšuje velikost otvoru, při nízkém tlaku ji zvětšuje. Navíc AirPower technologie přidává do vody vzduch a vytváří tak objemný proud, který se málo rozstřikuje. Využití vody je pak efektivní. Sprchové hlavice s technologií EcoSmart jsou charakteristické kombinací tvořenou regulací průtoku, speciálně navrženými tryskami a funkcí AirPower. Dosahuje se s nimi snížení spotřeby vody až o 60% ve srovnání s konvenčními sprchovými hlavicemi. A protože si lidé dávají 7

9 většinou horkou sprchu, snižuje se také spotřeba energie a množství emisí CO2. Přesný O kroužek pružně reaguje na změny v tlaku vody, aby udržel průtok na stálé úrovni. Při vysokém tlaku O kroužek zmenšuje velikost průtokového otvoru, při nízkém tlaku ji zvětšuje 2.2. Funkce Ecostop Při využití této funkce můžeme vytvořit úsporu vody až 50%; a tím se samozřejmě šetří také energií. Automatická teplotní regulace vytváří další úroveň zabezpečení: okamžitým vyrovnáváním fluktuací v tlaku a teplotě vody zabraňuje systém úrazům s opařeninami: jednou nastavená teplota zůstává stále konstantní AirPower AirPower obohacuje vodní proud přídavkem vzduchu. Tato patentovaná technologie vytváří objemnější vodní kapky než opravdový sprchový déšť, který uživatel zná. Další výhoda: tento větší požitek ze sprchování potřebuje ale ve skutečnosti méně vody. Provzdušněný vodní proud používá přibližně o 10% méně vody než neprovzdušněný. 8

10 3. Zpětné využití odpadní vody Obyvatelé Evropy spotřebují v průměru 125 litrů vody na obyvatele denně kvalitní pitné vody, ze které by se dalo hodně ušetřit, protože splachování toalet a zalévání zahrad vodu s kvalitou pro pití nevyžaduje bez vzniku jakýchkoli problémů je možné použít vodu recyklovanou. Až na přibližně 50% z této celkové spotřeby není nutné mít kvalitní pitnou vodu, proto může být dešťová voda použita jako náhrada.. Technologie Pontos AquaCycle shromažďuje vodu použitou ve sprchách a koupacích vanách tak zvanou šedou vodu upravuje ji čistě biologicko mechanickým procesem a mění ji zpět na hygienicky nezávadnou a čistou vodu, kterou je možné používat ke splachování toalet, pro účely úklidu a zavlažování zelených ploch. Dvojnásobné použití vody má svůj smysl jak z hlediska ekologického tak i ekonomického, protože tento postup snižuje spotřebu pitné vody i objem vody odpadní. To představuje podstatný podíl nákladů, zvlášť ve veřejném a poloveřejném sektoru, jako jsou plavecké bazény, ubytovny a hotely. 9

11 Skutečnost, že recyklační sytém Pontos AquaCycle je nyní kombinován s tepelným výměníkem, je nyní stále častější. Tato kombinace nešetří jen vodu, ale také energii: něco mezi 10 a 15 kwh na kubický metr znečištěné vody. To představuje v průměru úsporu 20% celkových nákladů na energii pro ohřev vody. 10

12 III. ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘI PROVOZU TZB 1. Energeticky úsporná čerpadla Spotřeba elektrické energie představuje největší část nákladů spojených s provozováním čerpadla a ve většině případů tvoří více než 85% celkových nákladů spojených s vlastnictvím čerpadla. Proto je stále větší důraz kladen na energetickou náročnost čerpadel. EU klade velký důraz na úspory elektrické energie u čerpadel, která v celosvětovém měřítku spotřebovávají cca 20% veškeré vyrobené elektrické energie. Od r tedy bude možné prodávat pouze energeticky nejúspornější bezucpávková oběhová čerpadla velmi zjednodušeně řečeno pouze ta, která nyní spadají do energetické třídy A. V dalším se soustředíme na způsoby, jak lze požadovaných energetických účinností čerpadel dosáhnout Otáčkově regulovaná čerpadla V moderních otopných soustavách se mění požadavky na výkon čerpadla v čase. Požadavky na vytápění místností během roku i během dne značně kolísají. Běžné čerpadlo ale tyto změny v otopné soustavě nebere v úvahu a je provozováno zcela zbytečně stále při stejných otáčkách. Ukazuje se, že pouze po cca 5% celé topné sezóny je nutno provozovat čerpadlo na max. otáčky (velmi nízké venkovní teploty) a naopak asi po jednu třetinu otopné sezóny by stačilo provozovat čerpadlo na otáčky poloviční (viz obr. - standardní zátěžový profil). To znamená, že pokud bude použito čerpadlo, které bude umět přizpůsobovat své otáčky těmto změnám, tj. bude provozováno na max. otáčky pouze tehdy, pokud to bude soustava vyžadovat (např. v období velkých mrazů), musí se ušetřit 11

13 velké množství el. energie (dle rovnice afinity P 1 /P 2 = (n 1 /n 2 ) 3 se elektrický příkon snižuje s třetí mocninou otáček). A to právě umí pouze otáčkově regulovaná čerpadla. Platí, že otáčkově regulovaná čerpadla spotřebují cca 50 % el. energie ve srovnání se standardním otáčkově neregulovaným čerpadlem Používání moderních motorů Motory s rotorem z permanentních magnetů (tzv. PM motory). Vynález výroby permanentních magnetů je znám již řadu desetiletí, ale až v poslední době došlo k jejich postupnému uplatnění u čerpadel. Motory využívající tuto technologii se vyznačují vyšší účinností ve srovnání se standardními motory mimo jiné díky menším ztrátám v důsledku toho, že v rotoru není nutno vyrábět magnetickou indukcí magnetické pole Moderní řídicí funkce Unikátní inteligentní regulační funkce AUTOADAPT u oběhových čerpadel Inteligentní regulační funkce AUTOADAPT, patentovaná firmou Grundfos a používaná u otáčkově regulovaného oběhového čerpadla ALPHA2 (v modifikované podobě i u oběhového čerpadla MAGNA), je zcela ojedinělou funkcí, která byla vyvinuta, aby znamenala pro majitele, uživatele i instalatéry následující výhody a přednosti : Automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy, nastavuje nejoptimálnější provoz čerpadla Čerpadlo při použití inteligentní funkce AUTOADAPT sleduje, co s děje v dané otopné soustavě (čerpadlo si osahává soustavu), a podle toho si samo zvolí nejoptimálnější způsob provozu. Otáčky čerpadla se mění podle regulační přímky proporcionálního tlaku umístěné v zeleně vyznačené 12

14 provozní oblasti čerpadla (viz obr.). Během jednoho dne se potom provoz čerpadla řídí touto automaticky nastavenou optimální regulační přímkou proporcionální regulace (na obr. je vyznačena modře) při snižujícím se průtoku (termostatické hlavice radiátorů se přivírají) se tlak a tedy i otáčky a el. příkon snižuje a naopak. Právě při snižování otáček dochází k velké úspoře el. energie (např. sníží-li se otáčky na polovinu, el. příkon se sníží podle příslušné rovnice afinity na 1/8)! Funkce AUTOADAPT je nastavena z výrobního závodu, není potřeba již nic dělat! Praxe ukázala, že funkce AUTOADAPT je použitelná cca v 80% všech typů otopných soustav, tj. u 80% všech instalací není třeba provádět ruční dolaďování nastavených parametrů čerpadla. Funkce AUTOADAPT přináší větší energetické úspory než běžně používaná regulace (na proporcionální tlak nebo konstantní tlak), protože sklon regulačních přímek je u funkce AUTOADAPT větší, tj. dochází k razantnějšímu poklesu otáček a tedy i většímu poklesu el. příkonu. Stručně řečeno, při použití unikání inteligentní patentované funkce AUTOADAPT není potřeba na čerpadle nic nastavovat, čerpadlo si samo zvolí takový způsob provozu, který je nejoptimálnější z hlediska požadavků dané otopné soustavy pro zajištění patřičné tepelné pohody v domě a současně který nejvíce šetří el. energii. Tím jednak snižuje finanční náklady pro vlastníka čerpadla a současně přispívá ke snížení emisí CO 2. Unikátní inteligentní regulační funkce AUTOADAPT u cirkulačních čerpadel Inteligentní funkce AUTOADAPT (tento název vždy znamená automatické přizpůsobování se potřebám dané soustavy) proniká nově i do oblasti cirkulaci teplé vody. Ve srovnání s výše popsanou funkcí pro oběhová čerpadla je tato funkce pro oblast cirkulačních čerpadel ale založena na zcela odlišném principu! Standardní cirkulační čerpadla pro cirkulaci teplé vody (TV) se často používají v trvalém provozu - to ale znamená zbytečnou spotřebu energie na výrobu TV i na provoz čerpadla. Je také možno použít energeticky úspornější provoz s termostatem, který zapíná čerpadlo pouze po 13

15 zchládnutí vody v cirkulačním potrubí, nebo provoz s časovým spínačem, pomocí kterého je možno si navolit dobu, kdy bude cirkulační čerpadlo v provozu. Inteligentní funkce AUTOADAPT, použitá poprvé u cirkulačního čerpadla COMFORT AUTOADAPT, však dokáže nastavovat provozní dobu zcela automaticky, bez nutnosti jakéhokoli nastavování, na základě zjištěných zvyklostí spotřebitele teplé vody! Inteligentnost ojedinělé funkce AUTODADAPT spočívá v tom, že si průběžně zjišťuje, v kterých časových úsecích se v dané domácnosti odebírá TV, tyto informace si ukládá do svého kalendáře a na základě těchto informací spouští čerpadlo pouze tehdy, kdy je velká pravděpodobnost odběru TV. To minimalizuje provozní dobu čerpadla, což se odráží ve velkých úsporách energie na ohřev vody i elektrické energie na provoz čerpadla. Jak tedy čerpadlo COMFORT AUTOADAPT pracuje? Řídicí systém AUTOADAPT si do svého kalendáře zaznamenává časy odběrů TV spotřebitelem (používá se členění dne na patnáctiminutové intervaly, kalendář se průběžně aktualizuje, využívají se záznamy za poslední dva týdny). Rozpoznání odběru TV vody je založeno na změně teploty v přívodní větvi (zde se instaluje snímač teploty, dodávaný s čerpadlem) v souvislosti s odběrem TV. Čerpadlo je řízeno dle kalendáře. Provoz čerpadla začíná 15 min před záznamem o odběru TV v kalendáři a končí v době, po které v kalendáři další záznam bezprostředně nenásleduje. Hlavní výhody a přínosy používání ojedinělé funkce AUTOADAPT u cirkulačního čerpadla jsou: na čerpadle se nic nenastavuje, čerpadlo je v provozu jen po nezbytně nutnou dobu, odlišuje pracovní dny od víkendů, dosahuje se až 90%-ní úspory energie pro ohřev vody a až 90%-ní úspory elektrické energie v důsledku minimalizace provozní doby čerpadla. Funkce nočního regulovaného provozu K dalším energetickým úsporám dochází vlivem používání funkce Noční redukovaný provoz, při které dochází k automatickému přepínání na minimální otáčky při přechodu zdroje tepla do útlumového režimu a k automatickému návratu do původně zvoleného regulačního režimu čerpadla po obnovení standardního provozu zdroje tepla. 14

16 1.4. Finanční úspory při používání energeticky úsporných čerpadel Využíváním kombinace otáčkové regulace, energeticky úsporných motorů využívajících technologii permanentních magnetů, funkce AUTOADAPT a funkce nočního redukovaného provozu dochází k velkým energetickým úsporám u oběhových čerpadel (až 80%-ní úspory ve srovnání s průměrným čerpadlem). Níže je uveden příklad srovnání spotřeby el. energie otáčkově neregulovaného čerpadla UPS (ve třídě B) a nejmodernějšího čerpadla ALPHA2 (v energetické třídě A, využívající všechny výše zmíněné moderní technologie). Návratnost zvýšené investice na pořízení dražšího čerpadla ALPHA2 je při ceně 4,50 Kč/kWh pro maloodběratele cca 2,5 roku. Pokud bychom ale porovnávali toto čerpadla s průměrných čerpadlem na trhu (v energetické třídě D), byla by tato návratnost ještě podstatně kratší. Rovněž používání nejúčinnějších motorů EFF1 (IE2) u ucpávkových čerpadel vede k významným energetickým a tedy i finančním úsporám - viz příklad s roční úsporou cca 14 tis. kwh (při ceně 2,50 Kč/kWh pro velkoodběratele jde o roční úsporu cca Kč) při používání čerpadla TP s motorem EFF1, které nahradilo dříve vyráběné čerpadlo LP s méně účinným motorem. 15

17 IV. ÚSPORY PŘI OHŘEVU TEPLÉ VODY A VYTÁPÉNÍ 1. Nízkoenergetické domy Nízkoenergetický dům má mnohem přísnější kritéria na množství tepla určeného k vytápění než běžné novostavby. Dům musí být navržen tak aby maximální množství tepla na vytápění bylo 15 až 50kWh/m 2 obytné plochy. Je to poměrně velké rozpětí a nižší hodnoty okolo 15 kwh se už blíží nebo rovnají požadavkům na pasivní domy Proč stavět nízkoenergetické a pasivní domy Pouze desetinové náklady na vytápění oproti běžným stavbám Dům není téměř vůbec závislý na zvyšování cen energií Pohodlné a zdravé bydlení 1.2. Stavba nízkoenergetického domu Pokud se rozhodnete pro stavbu nového nízkoenergetického domu, tak je vhodné nechat si projekt zpracovat od projektanta, který má dostatek zkušeností s tímto druhem staveb. Vybere se pak také skladba vhodného materiálu i konstrukce domu. Zděné stavby v našich klimatických podmínkách jsou nejvíce rozšířeny. V dnešní době je na výběr celá řada materiálů a tvárnic, které mají už výborné tepelně izolační vlastnosti. Montované stavby - suchá výstavba pomocí panelů se stala v poslední době módou. Takt lze vystavět i poměrně velký dům v řádech několika týdnů. Staví se z panelů na bázi dřeva nebo betonu. Uvnitř Panelu už může být obsažena tepelná izolace. Dřevostavby jedná se nejčastěji o výstavbu z dřevěných panelů podobně jako další montované stavby nebo pouze z čistého opracovaného dřeva. Tyto domy někdy využívají tepelnou izolaci z přírodních materiálů jako je dřevo nebo upravená celulóza. 16

18 Rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění kwh/m2 Starší domy 200 a více Novostavby Nízkoenergetický domy Pasivní domy 5 15 Nulové domy (plusové domy) Vytápění Potřeba vytápění je závislá na mnoha faktorech a kategorii domu. Zatímco běžná stavba potřebuje klasický topný systém, pasivní nebo nulový dům ho mít nemusí. Hlavním úkolem vytápění nízkoenergetických domů je doplnit tepelné ztráty. Tepelné zisky každý dům má určité tepelné zisky. U pasivních nebo nulových domů vyrovnávají tepelné ztráty a snižují tak potřebu vytápění. Sluneční záření počítá se hlavně s prostupem slunečního záření v zimních měsících a akumulací tepla stěnami nebo podlahou v domě. Proto je žádoucí co největší prosklená plocha hlavně na jižní straně domu. Musí se ale počítat také s tepelnými ztrátami prostupem tepla okny, proto musí být plocha oken navržena i s tímto ohledem Prosklené plochy ale mohou přinést také nepříjemné přehřívání v letním období. Proto je také vhodné navrhnout účinné zastínění skleněných ploch. 3. Topné systémy Při navrhování topného systému pro pasivní dům musíme počítat s několika faktory. Dům je kvůli tepelným ztrátám navržen jako vzduchotěsný, proto není vhodné používat kotle na plyn nebo peletky, které v domě spalují kyslík. Další faktor je potřeba tepla na vytápění. Nízkoenergetický dům bude potřebovat více tepla než pasivní. Celkově se dá říct, že potřeba tepla bude velmi nízká. 17

19 Z vhodných topných systémů se tedy nejvíce hodí kombinace rekuperátoru vzduchu a tepelného čerpadla. Zatímco rekuperátor sníží na minimum tepelné ztráty výměnou vzduchu a větrání, tepelné čerpadlo se postará o dotápění a ohřev teplé užitkové vody pro domácnosti. 4. Rekuperace Rekuperace je řízená výměna vzduchu v domě. Slouží k regulaci vnitřní teploty a zabezpečení přísunu čerstvého vzduchu. Rekuperace funguje na principu zpětného získávání tepla z odpadního (odvětrávaného) vzduchu. Rekuperátor neboli rekuperační jednotka je zařízení, kde se vyměňuje teplo mezi odpadním a čerstvým vzduchem. Nedochází k míchání vzduchu, teplo se čerstvému vzduchu předává ve výměníku. V podstatě se tak ušetří značné množství tepla, které by se jinak ztratilo větráním. U nízkoenergetického domů je to nutnost, protože chceme co nejnižší náklady na vytápění. Účinnost rekuperace je mezi 70 a 90%, to znamená velmi vysoká. Určité ztráty tepla se přirozeně nahradí z tepelných zisků objektu nebo dotápěním. Výhody rekuperace Neustálý přísun čerstvého vzduchu Odvlhčení vzduchu Dotápění nebo chlazení (pomocí vložek ve vzduchotechnice) Úspory tepla Použití rekuperace Pasivní a nízkoenergetické domy naprostá nutnost. Nahrazuje klasické topení. Běžné domy vyplatí se v každém objektu, protože výrazně snižuje náklady na vytápění. 5. Pasivní domy Tepelné ztráty pasivního domu jsou velice nízké, proto potřeba na jeho vytápění je pouze 5-15 kwh/m2 obytné plochy. Dům nemá klasický topný systém. Vytápění domu je po většinu roku zajištěno tepelnými zisky domu. Aby se dosáhlo tak nízké spotřeby energie na vytápění je nutné co nejvíce omezit tepelné ztráty. 18

20 5.1. Tepelné ztráty Větráním teplo, které v zimním období z budovy odchází větráním okny nebo různými prasklinami ve zdi. Prostupem obálkou budovy (střecha, stěny, podlaha a okna) dochází k výměně tepla mezi teplým a chladným prostředím. Snížení tepelných ztrát větráním o 80-90% se zabrání rekuperací tepla z odpadního vyměňovaného vzduchu. Pasivní domy se právě z těchto důvodů navrhují jako vzduchotěsné. O neustálý přísun čerstvého vzduchu se stará jednotka na výměnu vzduchu rekuperátor. Vydýchaný vzduch se z místností odsává a ve výměníku předává svoje teplo čistému přefiltrovanému vzduchu, který vpouštíme do místnosti. Snížení tepelných ztrát obálkou budovy lze jen kvalitní tepelnou izolací a použitím moderních stavebních materiálů. Velkou pozornost je nutné věnovat oknům a utěsnění možných průduchů Tepelné zisky Produkce tepla svítidel Teplo produkované osobami Teplo vzniklé z činnosti různých spotřebičů (PC, TV a další elektrická zařízení) Teplo vzniklé z přípravy jídla 6. Plusové domy (nulové domy) Synonyma: Aktivní domy, energeticky aktivní domy Nulový dům na rozdíl od pasivního domu, který může mít spotřebu tepla na vytápění až 15kWh/m2 za rok, za nulový dům se považuje takový, který má spotřebu blízkou nule. To znamená 5 0 kwh/m2 obytné plochy za rok. Tepelné zisky domu by se tedy měli rovnat tepelným ztrátám Plusový dům (nebo také aktivní) vyrobí více energie, než kolik spotřebuje. Toho lze docílit například u pasivních domů, kde dodatečně vyrábíme vlastní energii z obnovitelných zdrojů. V tomto směru jsou možné dva způsoby využití střechy. Konstrukce těchto domů 19

21 se v ničem neliší od pasivních. Dům musí mít dokonalou vzduchotěsnou obálku a velmi dobrou tepelnou izolaci Solární panely využívají teplo slunečních paprsků pro ohřev vody. Takto lze ohřívat nebo předehřívat vodu téměř po celý rok. Vyrábí se i speciální vakuované panely, které pracují i pod bodem mrazu Fotovoltaické panely - ze slunečního záření vyrábí elektřinu. Na střechu nebo fasádu domu se mohou namontovat panely pro výrobu elektrické energie. Elektrická energie se dodává do elektrické sítě za mnohem vyšší cenu než, za jakou se nakupuje. To potom zlepšuje energetickou bilanci a vrací náklady investované do pořízení domu. Stavby rodinných domů ale i větších komplexů jdou směrem neustálého snižování jejich energetické náročnosti. Proto lze nulové a plusové domy spatřovat jako hlavní směr ve vývoji stavebnictví v budoucích letech V. ZDROJE ENERGIE 1. Tepelná čerpadla Význačnou roli ve fungování TČ hraje chladivo, označované jako pracovní médium. Má tu vlastnost, že se i při nejnižších (venkovních) teplotách odpařuje. Přivede-li se venkovní vzduch nebo voda k výměníku tepla (výparníku), ve kterém cirkuluje pracovní médium, odejme takovémuto zdroji tepla potřebné výparné teplo a přejde z kapalného do plynného stavu. Zdroj tepla se tím o několik stupňů ochladí. Kompresor toto plynné pracovní médium nasaje a stlačí. Tím že se zvětší jeho tlak, stoupne také jeho teplota - pracovní médium je tedy "přečerpáno" na vyšší teplotní úroveň. K tomu je zapotřebí vynaložit elektrickou (nebo jinou) energii. Ta však nepředstavuje energii ztracenou, ale zvyšuje energetický (tepelný) potenciál pracovního média, které se dále dostává do kondenzátoru, jak je znázorněno na obrázku. Tam pracovní médium odevzdá své celkové teplo, které uvedeným způsobem získalo, resp. je mu odňato nějakou teplonosnou látkou, např. vodou pro teplovodní vytápění. Tím dojde ke zkapalnění pracovního média, v expanzním ventilu se seškrtí na původní nízký tlak a oběh se opakuje. 20

22 První děj - Odpařování: Od vzduchu, vody nebo země odebírá teplo chladivo kolující v tepelném čerpadle a tím se odpařuje (mění skupenství na plynné). Druhý děj - Stlačení: Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo, a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní výtah "vynese" ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca. 80 C. Třetí děj - Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí. Čtvrtý děj - Rozpínání: Průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje. 21

23 1.1. Topný faktor tepelného čerpadla Topný faktor je dán poměrem topného výkonu a příkonu (elektrickému) TČ: Udává, kolikrát větší je získaný výkon (získaná energie) proti vynaloženému příkonu (vynaložené energii). Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na teplotě, při které je teplo vyprodukováno (a spotřebováváno). Čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota, při které se teplo spotřebovává, tím větší je topný faktor. Vztahuje se vždy jako momentální hodnota na určitý provozní stav Zdroje tepla pro tepelná čerpadla Zdrojem tepla je vzduch Vzduch, jemuž dodává teplo slunce, je všude - principiální uspořádání TČ ukazuje obrázek. TČ mohou poskytnout ještě dosti tepla, které získala z venkovního vzduchu i při teplotě -20 C. Vzduch jako zdroj tepla má však tu nevýhodu, ze je nejchladnější, když je zapotřebí co nejvíce tepla na vytápění. Je sice možné odnímat mu teplo ještě při - 20 C, ale topný faktor TČ značně klesá. Proto se často uskutečňuje kombinace s druhým vytápěcím zařízením, které po krátkou dobu zvláště chladných dnů s vytápěním vypomůže. 22

24 Zdrojem tepla je voda Spodní voda je dobrým zásobníkem slunečního tepla. I po dobu nejchladnějších zimních dnů si udržuje stálou teplotu +8 C až +12 C. V tom spočívá její výhoda. Na základě stálé teplotní úrovně tohoto zdroje tepla je po celý rok topný faktor TČ příznivý. Bohužel spodní voda není všude k dispozici jak v dostatečném množství, tak v potřebné kvalitě. Ale kde je možné ji použít, tam se to vyplatí. Použití spodní vody musí být povoleno příslušným úřadem (všeobecně vodohospodářským úřadem). Pro tento způsob získávání tepla je třeba zřídit jednu studnu pro čerpání vody a druhou pro jímání vody, jak ukazuje obrázek. Jako zdroje tepla se také hodí jezera a řeky, protože působí rovněž jako zásobníky tepla. O možnostech využívání vody pro tyto účely poskytnou informace příslušné místní úřady. Zdrojem tepla je země pomocí zemních kolektorů V hloubce od 1,2 do 1,5 m je země i v chladných dnech dostatečně teplá, aby mohla být TČ hospodárně provozována. Předpokladem však je, aby byl k dispozici dostatečně veliký pozemek k položení potrubního systému, který bude teplo země odvádět. Měrný výkon kolektorů se pohybuje kolem 40 W/m² u půdy s výskytem spodní vody a 10 až 15 W/m² u suchých, písčitých půd. Trubkami protéká taková nemrznoucí směs, která je pro životní prostředí nezávadná a předává teplo výparníku TČ, jak je schematicky znázorněno na obrázku. Skutečností je, že je zapotřebí plocha pozemku 2-3 krát tak veliká jako 23

25 vytápěná plocha. Pokud tomu tak je, pak je zde nevyčerpatelný energetický zdroj a ideální předpoklad pro použití TČ země/voda. Zdrojem tepla je země pomocí zemních sond Jde o svislé zemní sondy na jímání tepla, které na rozdíl od potrubních kolektorů vyžadují jen málo místa, a které se pomocí vrtných zařízení dají umístit do hloubky až 100 m. Tyto zemní sondy sestávají z patky sondy a ze svislých souvislých trubek z polyetylenu, jak je znázorněno na obrázku. Podobně jako u zemních kolektorů cirkuluje systémem nemrznoucí směs, která teplo zemi odnímá. Měrný výkon sond je závislý na složení půdy a pohybuje se mezi 30 a 100 W na metr zemní sondy. Podle typu TČ a podle jakosti půdy se pro jedno vytápěcí zařízení zřídí případně více sond. Projekt takovýchto zařízení je třeba předložit k posouzení a požádat příslušný místní úřad o schválení Výhody a nevýhody tepelných čerpadel Výhod tepelných čerpadel je spousta. Při používání čerpadel se nemusíte starat o ceny energií na trhu, neboť na tomto jsou čerpadla nezávislá, teplo čerpáte přímo z přírody. Ušetříte až 80% nákladů za energie, čímž dochází k rychlému návratu investic do produktu, a to už během 3-8 let. Další, bezpochyby důležitou, výhodou je nízká energetická náročnost a využívání přírodní energie, čímž tak dochází k minimalizaci zátěže na životní prostředí. Pro majitele tepelných čerpadel je rovněž velkou výhodou jejich nenáročná obsluha. Tepelné čerpadlo můžete např. ovládat pomocí mobilního telefonu nebo přes internet. Rovněž zde pak nehrozí žádné nebezpečí výbuchu, vznícení či otrava CO 2. Konečně pak majitel tepelného čerpadla ocení jejich velmi malou hlučnost. 24

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň, tel:(+420) 377 241 177,(+420) 377 240 942, fax (+420) 377 240 137 www.systherm.

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň, tel:(+420) 377 241 177,(+420) 377 240 942, fax (+420) 377 240 137 www.systherm. SYMPATIK AquaStorage je systém, který umožní propojení několika zdrojů energie a jejich inteligentní řízení. Jednoznačnou prioritou má využívání alternativních zdrojů Strana 1 z 26 SYMPATIK AquaStorage

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 12 Tepelná čerpadla zažívají

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tepelné čerpadlo U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 9 Velké

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Geotermální energie Energie z hlubin Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Zemské teplo jako zdroj vytápění lze využít v místech geotermální anomálie, kde prostupuje k povrchu s mnohem

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz SERO.CZ TEPELNÁ ČERPDL - katalog produktů GROUND - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM ZEMĚ W TER - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VOD IR - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VZDUCH LCD regulace s dotykovou klávesnici. Elektrický

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Jakub Horák Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, 757

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody ~ 1 ~ Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody Bohuslav Hatina Právo foto: TC MACH, Buderus, Tepelná čerpadla IVT, Climatec Systémy s tepelným čerpadlem jsou třikrát až pětkrát účinnější

Více

Prostorové termostaty (15%).

Prostorové termostaty (15%). V dnešní se stále více prosazují netradiční zdroje, mezi které patří tepelná čerpadla, solární panely. U těchto zdrojů je však třeba počítat s vyšší prvotní investicí. Zdroj tepla může obsahovat více jednotek.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv.

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. ROTEX Comfort 365 Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. Teplo v zimě, chládek v létě. Účinné, ekonomické a ekologické. Se sluncem, vzduchem a společností ROTEX. Během fáze výstavby jsme hledali maximální pohodlí

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Ohřev vody. Ohřev vody spojený s vytápěním

Ohřev vody. Ohřev vody spojený s vytápěním 4 Ohřev vody Zvolíte-li úsporné vytápění místo toho běžného, můžete tím ovlivnit až sedmdesát procent výdajů za energie. Když totéž uděláte i u ohřevu vody, získáte kontrolu nad dalšími přinejmenším dvaceti

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO Přirozená volba COP až 4,02 A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO 2 Čtyři výhody nízkoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma 99 Úspora provozních nákladů, udržování

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Multifunkční kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem pro vytápění, ohřev vody a beznákladovou klimatizaci pasivního domu

Multifunkční kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem pro vytápění, ohřev vody a beznákladovou klimatizaci pasivního domu Multifunkční kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem pro vytápění, ohřev vody a beznákladovou klimatizaci pasivního domu Jiří Svoboda Pasivní dům a možnosti jeho vytápění Koncept pasivního domu ukázal,

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby...

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby... Domy pro život 1 Úvod... 4 2 O firmě... 4 3 Přehled nabízených domů... 5 Nízkoenergetické domy... 5 Pasivní domy... 5 Sruby... 5 Individuální domy... 5 4 Nízkoenergetické domy... 6 5 Vzorový dům Comfort

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více