Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů"

Transkript

1 Energie nedílná součást života Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Ing. Jan Bedřich Česká komora lehkých obvodových plášťů 1

2 Energie nedílná součást života Typy energií 1. Elektrická Elektrická energie 2. Tepelná 3. Chladící Tradiční zdroje energií - energetická síť Obnovitelné zdroje energií Vodní Biomasa Bioplyn Větrná Solární FVE Termická Geotermální Skládkový, kalový důlní plyn Plyn 2

3 Energie nedílná součást našeho života Osobní spotřeba velikost úspor moderními technologiemi Výsledná celková spotřeba 0 Čas 3

4 Úspora finančních nákladů na energie Náklady na energie trvalý růst rychlý technický rozvoj společnosti Rozdělení zákazníků dle velikosti odebírané energie Typ zákazníka Max. odebíraný výkon typ B2D <30kW domácnosti B2C kW malé podniky B2B kW střední podniky B2A >500kW velké podniky Spotřeba EE cena elektrické energie 4

5 Energie nedílná součást našeho života Úspora finančních nákladů na dodávky energií Aktivní přístup k řešení nákladů na energie I. méně platit 1. méně spotřebovávat efektivně využívat bez omezení reálné spotřeby 2. nakupovat za nižší ceny lze to vůbec? II. sám energii vyrábět - snižovat podíl nakupované energie - aktivně vyrábět EE s využitím aktivní podpory státu 5

6 1. Méně platit Úspora finančních nákladů na dodávky energií 2. Energii nakupovat levněji Méně platit za energie Změna dodavatele elektrické energie Zákon o podnikání v energetických odvětvích zákon 485/2000 Sb. Energetická burza - společná platforma pro nákup EE pro všechny obchodníky Operátor trhu s elektřinou OTE Energetický regulační úřad - ERÚ Přínos - prostor pro nové služby zákazníkům - tlak na snižování ceny EE - zvyšování kvality služeb Rizika - neznámá oblast bez historie 6

7 II. Sám energii vyrábět Úspora finančních nákladů na dodávky energií Vlastní výroba elektrické energie Zákon 180/2005 Sb. O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 1. Pevná výkupní cena za kwh vyrobené energie 100% záruka odběru EE 7,50Kč/Kwh pro FVE do 30kWp 2. Návratnost investice 15 roků zákon 3. Zelený bonus potvrzuje původ ekologicky vyrobené EE 1. Tržní cena EE + zelený bonus vyšší zisk 2. Nutno hledat odběratele EE není 100% záruka odběru EE 4. Podpora na výrobu elektřiny je poskytována po celou dobu ekonomické životnosti výrobny Národní cíl ČR : 8% zelené elektřiny z celkové spotřeby do roku % zelené elektřiny z celkové spotřeby do roku

8 Příklady obnovitelných zdrojů Úspora finančních nákladů na dodávky energií Výroba elektrické energie Malá vodní elektrárny Větrná elektrárna Fotovoltaická elektrárna KVET na biomasu KVET na bioplyn, skládkový plyn, důlní plyn, zemní plyn Geotermální elektrárna Výroba tepla Systém tepelného čerpadla Systém solárních kolektorů KVET ( různé zdroje ) 8

9 Energetická síť Úspora finančních nákladů na dodávky energií Požadavky na elektrickou rozvodnou soustavu (Integrierte Technologie-Roadmap Automation 2015+) liberalizace a privatizace trhů s energií nárůst dat monitoringu sítí decentralizace výroby energie snížení významu velkých elektráren Smart Energy Grids do roku % výroby obousměrné sítě - priorita Zelené knihy Evropské komise aktivní řízení sítí, obousměrná bezztrátová výkonová elektronika, senzorika, optimalizované predikční nástroje (i pro meteorologické předpovědi), modelovací nástroje (zatížení sítí). využívání obnovitelných zdrojů energie cíl 20%. Požadavky na R&D vývoj &výzkum 9

10 Ústup od GW k malým výrobnám Úspora finančních nákladů na dodávky energií Ústup od výstavby rozsáhlých energetických přenosových soustav Hyperion Power Generation Vývoj - reaktor o výkonu 27 MW žádné pohyblivé části nevyžaduje lidskou obsluhu. náplň paliva - nejméně 5 let je obnovitelná Toshiba Prodej -reaktor 200 kw Rozměry - 6 x 1,82 m zastavěná plocha automatické ovládání Výroba EE - 40 let Náklady - 0,05 USD/kWh (1Kč/kWh) Zdroj: nei.org 10

11 Sluneční energie FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Hmotnost Slunce je 1, kg, teplota povrchu - okolo K Celkový tok energie Slunce - 3, W. Zdrojem energie - termojaderná reakce, fúze vodíku na helium (za 1 sekundu se přemění t hmoty

12 Energetická síť Úspora finančních nákladů na dodávky energií Solární výkon na povrchu atmosféry -1, W = 1373W/m 2 Roční solární energie na povrchu atm. -1, kwh= 1500 miliard GWh současná odhadovaná celosvětová spotřeba kwh za rok. nabídka Slunce převyšuje současnou spotřebu cca krát. Roční sumy globálního záření dopadajícího na 1 m 2 vodorovné plochy v ČR kolísají od 950 kwh/m 2 do 1250 kwh/m 2. 12

13 Fotovoltaický potenciál pro ČR

14 Fotovoltaický jev FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé ν - frekvence elektromagnetického záření h - Planckova konstanta h = 6, Js = 4, evs

15 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Charakteristika diody

16 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Charakteristika fotodiody Ve IV. kvadrantu je fotodioda zdrojem elektrické energie

17 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Historie a popis fotovoltaického jevu Objev fotovoltaickéhojevu -Alexandrem Edmondem Becquerelem -roku 1839 Princip energie fotonů vytváří volné elektrony vznik el.proudu Popis děje -dopadající světelné částice uvolňují z N-vrstvy polovodičového materiálu volné elektrony, které se přesouvají k p-vrstvě. N-vrstva - materiál s přebytkem volných elektronů P-vrstva -materiál s nedostatkem volných elektronů. Přesun volných elektronů v materiálu se nazývá průtok proudu a probíhá vždy od mínusu k plusu.

18 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Sluneční záření je energií elektromagnetického záření. Spektrum slunečního záření lze rozdělit na 3 skupiny: záření ultrafialové (vlnová délka pod 400 nm) záření viditelné (vlnová délka 400 nm až 750 nm) záření infračervené (vlnová délka přes 750 nm) Viditelné záření tvoří asi 45 % dopadajícího záření, přičemž jeho podíl je vyšší při zatažené obloze (může dosáhnout až 60 %).

19 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

20 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

21 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

22 22

23 Fotovoltaické panely FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Monokrystalické Polykrystalické Amorfní η = 13 až 19% 13 až 16% 5 až 7% η = 8 až 10% Hybridní

24 Měniče FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Specifikace fyzykálnětechnickýchparametrů fotovoltaickýchpanelů jednotka wattpeak(wp, případně vnásobcích, k kilo, M-mega). maximální výkon fotovoltaického článku nebo panelu při testovacích podmínkách STC - Standard Techical Condition 25 C teplota panelu průchodu světelných paprsků atmosférou a stanoveném úhlu dopadu (AM airmass=1,5) výkonová hustota 1 kw/m 2. To znamená, že hodnoty Wp jsou stanoveny pro všechny fotovoltaické panely za stejných podmínek a tím jsou i porovnatelné.

25 Fotovoltaické elektrárny FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Dle připojení: - ostrovní - síťové - back up Dle počtu fází: - stejnosměrné - jednofázové - třífázové Dle výstupního napětí:- MN (12V, 24 V, 48 V) - NN (230 V, 400 V) - VN (22 kv, 35 kv) - VVN (110 kv) Dle výkonu: - do / nad 5kW - do / nad 30 kw Dle umístění: - na budovách (Střechy, fasády, ) - na volných plochách (pole, skládky, ) - mobilní (vozidla, lodě, družice, ) Dle natáčení: - pevné panely - natáčené panely (jednoosé, dvouosé)

26 Vyvedení výkonu FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Volba napěťové hladiny (dle výkonu, vzdálenosti, vlastností stávající sítě) Volba připojovacího bodu nebo ostrovní systém Jednání s provozovatelem DS (studie připojitelnosti, ) Dimenzování vývodu optimalizace Projekt Provozní optimalizace

27 Orientační výpočet FVE Software výpočet Orientační výpočet lze provézt pomocí zdrojů dostupných na internetu např.: PVGIS JRC European Commission- Výhody: rychlý orientační výpočet uživatelsky jednoduché Nevýhody: poměrně nepřesné omezený počet vstupních i výstupních hodnot data ozáření pouze z matematického modelu

28 Orientační výpočet FVE Software výpočet

29 Údaje potřebné pro výpočet Software výpočet Využitelná plocha: rozměry plochy orientace a sklon plochy rušivé elementy na ploše - stíny zatížení sněhem a větrem výkres plochy adresa budovy, GPS souřadnice, číslo katastrální mapy vzdálenost trafostanice nebo rozvodné sítě (NN, VN)

30 Software výpočet Technologie panelů a konstrukce Software výpočet Technologie panelů a konstrukce se volí s ohledem na maximální návratnost vynaložené investice a na maximální výkonnost instalovaného systému. Požadavky pro výběr konstrukce: na objektu nosnost konstrukce (nutno respektovat zatížení sněhem a větrem) hmotnost konstrukce => vhodná statika střechy (haly) typ střešní krytiny, fasády cena

31 Technologie panelů a konstrukce Software výpočet Vlastnosti fotovoltaických panelů: polykrystalické, monokrystalické vyšší výkon na m 2 vyšší hmotnost na m 2 nutno dodržet ideální sklon panelů a orientaci k jihu při nedodržení výše uvedené podmínky je ztráta výkonu poměrně výrazná účinnost 13 až 19 % amorfní, hybridní nižší výkon nízká hmotnost panelů až 5 kg/m 2 využití difuzního světla => možnost využití v oblastech s méně příznivým sklonem či orientací k jihu výrobci doporučují používat invertory s transformátory účinnost 5 až 10%

32 Invertory (Měniče) Software výpočet Typy invertorů Centrální od výkonů 20 kwp 1 MWp Mini centrály 5 kwp 17 kwp Malé invertory do 5 kwp Multistringové invertory Třífázové invertory Invertory pro ostrovní systémy 5kWp kwp s transformátorem - pro vnitřní použití ( IP 20) bez transformátoru - pro venkovní použití ( až IP 65)

33 Invertory Software výpočet Invertory V našich podmínkách lze dimenzovat invertory až na 90% jmenovitého výkonu panelů. Při připojování měničů k rozvodné sítí je nutno dbát na symetrii. Povolená nesymetrie sítě v České republice je do 4,6 kw.

34 Průměrný počet hodin solárního osvitu bez oblačnosti Software PV Sol 34

35 Doba slunečního svitu Software PV Sol Doba slunečního svitu závisí na zeměpisné poloze a na okrajových místních podmínkách - oblačnost, znečištění ovzduší Doba slunečního svitu: Česká republika - cca 1400 hodin až 1700 hodin, Střední Itálie - cca 2500 hodin Tropické oblasti - cca 4000 hodin. Na období topné sezóny - od října do dubna 1/3 celkové roční doby slunečního svitu. Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje kolem h/rok (od do hodin za rok). 35

36 Orientační výpočet FVE Software výpočet Výkon slunečního záření dopadajícího na povrh ČR

37 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Technická data název projektu PV Modul počet panelů odklon od jihu sklon panelů invertor 37

38 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Výběr panelu 38

39 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Výběr invertoru 39

40 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Klimatická data lokality osvit (kwh/m 2 ) průměrná teplota GPS souřadnice 40

41 3D vizualizace Software PV Sol Technická data typ budovy objekty na střeše objekty kolem budovy výběr panelů rozložení panelů výběr invertoru 41

42 3D vizualizace Software PV Sol Rozložení a zastínění panelů 42

43 3D vizualizace Software PV Sol Simulace zastínění panelů během celého roku 43

44 Výsledky Software PV Sol 44

45 Závěr Software PV Sol Výhody: přesná klimatická data přesná technická data o panelech a invertorech možnost simulace zastínění podrobná projektová zpráva roční energetická bilance různé ekonomické analýzy denní update Nevýhody: uživatelsky náročnější 45

46 Fasády budov a výplně okenních rámů Konstrukce a konstrukční prvky FVE - hliníková nebo ocelová konstrukce zakotvená do stěny objektu - Integrované buňky do okenního rámu 46

47 Parkovací stání Konstrukce a konstrukční prvky FVE Svařovaná nebo šroubovaná ocelová konstrukce na betonových patkách 47

48 Stínění Konstrukce a konstrukční prvky FVE - i malé stínící předměty mohou snižovat výrobu - pozor na zatím malé stromy a porosty - pozor aby vedle Vaší elektrárny nebyl vybudován stínící objekt (nová budova, sloup, vysoký plot ) 48

49 Stínění Konstrukce a konstrukční prvky FVE Ukázka studie stínů různých objektů 49

50 Zákony, vyhlášky a technická pravidla Konstrukce a konstrukční prvky FVE - Každý projekt prochází rukama statika - Montáž smí provádět pouze odborní a kvalifikovaní pracovníci - Při sestavování solárně-technických zařízení je třeba dodržovat všechny v příslušném státě platné zákony a nařízení, a to na zemské, spolkové a evropské resp. mezinárodní úrovni. Větrové oblasti Sněhové oblasti 50

51 Reference montáž markýzy Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

52 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE SCHÜCO - Bielefeld

53 Reference montáž na fasádu Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

54 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

55 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE IPZ - Meckenheim

56 Přepětí, zdroje přepětí Ochrana proti přepětí Přepětí jakékoli napětí, které svou amplitudou přesahuje hodnotu největšího dovoleného napětí soustavy Rozdělení přepětí dočasná přepětí (poměrně dlouhá doba trvání, zkraty) přechodná přepětí (průběh krátkého impulzu, atmosférická a spínací přepětí) Zdroje přepětí přírodní zdroje přepětí - atmosférická přepětí (přímý, nepřímý úder blesku) - elektrostatické výboje (třecí pohyb materiálů) uměle vytvořené zdroje přepětí - spínací přepětí (spínací operace v síti) 56

57 Prvky přepěťových ochran Ochrana proti přepětí hrubé ochranné prvky jiskřiště (nejstarší, od 1 kv do MV, velká doba odezvy desítky µs) bleskojistky (nejčastější, doba odezvy stovky ns) jemné ochranné prvky varistory (napěťově závislý odpor, doba odezvy desítky ns) supresorové diody (antisériově zapojené Zener. diody, doba odezvy jednotky až desítky ps) Jednotlivé třídy ochran třída B svodiče bleskových proudů (ochranné jiskřiště, bleskojistky) třída C svodiče přepětí (varistory) třída D svodiče přepětí (supresorové diody) 57

58 Atmosférická přepětí Ochrana proti přepětí a) Přímý úder blesku b) Nepřímý úder blesku 58

59 Ochrana proti přepětí Ochrana proti přepětí nutná na DC i AC straně DC strana mnohem více ohrožena na DC straně využíván svodič obsahující tři varistorové moduly zapojené do článku Y na AC straně nejčastěji kombinace B+C vždy je důležité vytvořit ochranu přesně ušitou na konkrétní aplikaci 59

60 Monitoring definice Monitoring a komunikace Monitoring - sledování kontrola - dohled Monitoring Spolehlivost funkce zařízení Maximální využití zařízení Data = základní nástroj monitoringu Sběr (různé typy měření, senzory, ) Zpracování (čítače, převodníky, ) Přenos (různé komunikační rozhraní) Zobrazení / vyhodnocení (PC, monitor, LCD displej) Online data k dispozici v čase potřeby, popis současného stavu zařízení 60

61 Monitoring dělení Monitoring a komunikace Nejjednodušší (základní) monitoring Displej - Stavové veličiny / základní měřené veličiny - Chybové kódy - Informace pro údržbu Kontrolky - Informace o základním provozním stavu 61

62 Monitoring Ethernet / Internet Monitoring a komunikácia 62

63 Monitoring súhrn Monitoring a komunikácia Spôsoby prenosu dát Možnosti zberu a spracovania dát Možnosti zobrazenia dát Bezdrátový (radiový) přenos dat. Dosah max. 100m (venkovní prostředí), Data logger s integrovaným Web a FTP serverem s připojením na internetový portál. Možnost napojení externích snímačů. Vhodné pro střední a velké systémy. Internetový portál pro zobrazování a správu dat ze systémů obnovitelných zdrojů Ethernetové připojení využitím stávající síťové infrastruktury LAN/WAN. Stand-alone Data logger. Přímé připojení externích snímačů. Možné použití od malých až po velké systémy. Denní, týdenní nebo měsíční zasílání reportů (dat o výrobě, poruchách, ) na zvolené ové adresy. Spolehlivý přenos dat na dlouhé vzdálenosti (1200m). Vhodné pro nepřetržitý záznam dat až 50 měničů. Bezdrátový (rádiový) přenos informací (výstupní výkon, energie za den, celková vyrobená energie) z měničů typu Sunny Boy. SMS textové zprávy / SMS servis. Přenos dat na max. 4,5m. Pro přímé propojení PC s LCD panely. SW pro přímé zobrazení dat na PC z měničů typu Sunny Boy, stand-alone Data loggeru, LCD panelu Sunny Beam. *môže vyžadovať prevodník RS485/RS232 63

64 Monitoring komplexní služba Monitoring a komunikácia - Sledování stavů a funkčnosti systému - Zpětná vazba pro údržbu a servis udržuje systém v chodu a minimalizuje prostoje - Předchází poruchám a determinuje správné nastavení intervalů údržby (na základě dlouhodobého měření odchylek) - Řízení FVE (např. výstupní výkon na měničech) - Diagnostika / ladění systému - Poskytuje údaje jako zpětná vazba pro banku - Dispečing monitorování více FVE 64

65 Monitoring internetový portál Monitoring a komunikácia 65

66 Podpora webu Marketing - podpora 66

67 Řešení pro náročné uživatele Marketing - podpora Vice elektráren pod jednou střechou - Stačí připojení k internetu - Detailně propracovaný monitoring - Velmi kvalitní uživatelské rozhraní Přehled elektráren Zobrazení Název Inst. výkon Aktuální výkon Denní výroba Osvit Denní zisk Stav alarmu Přestavlky kwp 0,00 kw 47,10 kwh 0,00 W/m2 595,33 CZK OK Přídolí kwp 0,20 kw 166,20 kwh 0,00W/m 2 932,00 CZK OK 67

68 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - KVET 68

69 Provozování KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Provozní podmínky pro provozování KVET Účinnost soustrojí cca 80 % (40% el. + 40% teplo) Ideální podmínky pro nejkratší návratnost -24 hodin denně, 365 dní v roce (kromě plánované odstávky) -Odbyt tepla - vlastní spotřeba (doporučujeme) - prodej -Odbyt elektřiny - vlastní spotřeba - prodej (distribuční kapacita) 69

70 Energetická bilance kogenerační jednotky: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Výměník 1 Chlazení palivové směsi Výměník 2 Chlazení oleje Výměník 3 Chlazení bloku motoru Výměník 4 Výměník tepla spalin 70

71 Schema KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET 71

72 Varianty KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET KVET Kogenerace - elektřina - teplo KVET Trigenerace - elektřina - teplo - chlad a mráz (absorbčním způsobem) Zvláštní případ je další využití plynu ze spalin 72

73 Kogenerace v malém Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Úspory 1) Elektrická a tepelná energie je odebírána na místě 2) Zvýšení účinnosti produkce tepla a snížení ztrát přenosem energie 3) Množství zemního plynu na výrobu elektřiny a tepla se sníží o 30% 4) Nespotřebovaná elektrická energie jde do sítě nutný souhlas distributora 5) Při větší potřebě energie lze provozovat KJ paralelně 6) Jeden kilowat instalovaného výkonu přijde cca na tis. Kč 73

74 Zdroje paliva pro KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Plyny: Zemní plyn, skládkový plyn, důlní plyn, kalový plyn, metan, butan. Biomasa: Dřevní plyn Biomasa zpracování: Spalování v kotli teplo pára turbína generátor el.energie odběr tepla 74

75 Legislativa - zákony ENERGETICKÝ ZÁKON Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 278/2003 Sb. Změna: 356/2003 Sb. Změna: 670/2004 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Bílá kniha ISES 2003, Přechod k obnovitelným zdrojům energie budoucnosti

76 Legislativa - zákony ZÁKON O PODPOŘE OZE (Obnovitelných Zdrojů Energie) 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. VZOR oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a o její změně Příloha č. 2 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. VZOR hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů

77 Legislativa - zákony PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY ERÚ K ZÁKONU 458/2000 SB. 81/2010 Sb. VYHLÁŠKA s platností od 1. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 150/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. června 2007 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 426/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2005 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Změna: 363/2007 Sb. Cenové rozhodnutí ERÚ (vydávané nové každý rok v listopadu)

78 Solární termika Přeměna světla na teplo Solární kolektory pro ohřev vody Snížení globálního slunečního záření z důvodů: 1. Odrazu a ztráty prostupem skla (ca. 10%) 2. Ztráty na absorbéru (ca. 10%) Maximální účinnost (ca. 80%)

79 Návrh solárního systému na ohřev teplé vody rodinné domy (dvougenerační domy) Solární kolektory pro ohřev vody Standardní hodnoty systému : Absorpční plocha kolektoru: 1,0-1,3 m²/osoba Objem zásobníku: l/m² absorpční plocha Pokrytí potřeby energie na ohřev: 50-65%

80 Schéma solárního systému na ohřev TV Solární kolektory pro ohřev vody

81 Schéma solárního systému na ohřev TV Solární kolektory pro ohřev vody Činnost: Při dosažení rozdílu teplot mezi kolektory a zásobníkem se zapíná čerpadlo Čerpadlo se vypne když: Rozdíl teplot mezi kolektorem a zásobníkem klesne pod požadovanou teplotu Je dosažená maximální teplota vody v zásobníku Přenos tepla z kolektorů do zásobníku se realizuje přes spodní výměník V případě nevhodného počasí ohřev zabezpečuje dodatečný zdroj Legenda: 01 Kolektor T1 Snímač teploty v kolektorech 02 Kompletní solární stanice T2 Snímač teploty v zásobníku pro solárny okruh 04 Expanzní nádoba T3 Snímač teploty v zásobníku pro okruh vytápění 05 Regulátor SOLO / DUO Zásobník TV 12 Směšovací ventil A1 Oběhové čerpadlo pro solární okruh 14 Okruh vytápění A5 Cirkulační čerpadlo pro vytápěcí okruh 16 Kotel A7 Čerpadlo doohřevu

82 Topná tepelná čerpadla v kombinaci se solárními technologiemi Tepelná čerpadla +

83 Solární systémy Schüco Synergické střechy Tepelná čerpadla, solární kolektory pro ohřev vody

84 Solární systémy Schüco Plochá střecha Tepelná čerpadla, solární kolektory pro ohřev vody

85 Cena ročního pásma 2010 EEX Dodávky elektrické energie 85

86 PXE Indexy Dodávky elektrické energie Název SPOT Market Base Load Index SPOT Market Peak Load Index Datum a čas Poslední obchod Změna (%) Měna Závěrečná cena :00 86,14 24,55 EUR 69, :00 109,80 31,10 EUR 83,75 SPOT Market Base Load Index 86

87 Jednotky Převody jednotek Joule(zkratka J) je jednotka práceaenergie. 1Joule je definován jako práce, kterou koná síla1n působící po dráze1m. Přepočty joule na kwh: 1J = 2, kwh 1J = 1 Ws 1kWh = J = 3,6MJ = 1,343hph(horsepowerper hour koňské sílyza hodinu) Starší jednotky energie -kalorie(zkratka cal) 1cal= 4,187J Pro malé energie na atomární úrovni se používá též jednotka elektronvolt(zkratka ev). 87

88 Děkuji za pozornost Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel ČKLOP Tel:

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. HALA 4A stánek 41a Na co se můžete těšit? Základní součásti fotovoltaické

Více

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Návrh FV systémů Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova dnešní přednášky Základní typy FV systémů Komponenty FV elektráren Postup návrhu, PV GIS Příklady instalací

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Robert Mořkovský.

Robert Mořkovský. Robert Mořkovský http://www.solarni-panely.cz HomeGrid energe,cká nezávislost ve vašich rukou HomeGrid naše vlastní domácí síť Efek,vni vytápění pomocí řízení TČ přebytky z HFVE Účinná akumulace elektřiny

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ1 Vytápění Elektrická energie - výroba Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) Zdroje tepla - elektrické

Více

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

Fotovoltaika ve světle nové legislativy Fotovoltaika ve světle nové legislativy Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. Na co se můžete těšit? Výkupní ceny OZE pro rok 2016 Poplatek na podporu OZE a KVET od 2016 Fotovoltaika bez licence

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Princip: Křemíkový krystalický

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3

F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3 F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3 A 1. T e c h n i c k á z p r á v a Vypracoval: Asolar s.r.o., Palliardiho

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2013 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz FOTOVOLTAIKA PRO BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE Palivo: Sluneční záření 150 miliónů

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA BALI BTFS E32 elektronické zapalování hořák vybaven třemi hořákovými trubicemi a ionizační kontrolou plamene atmosférický hořák z nerezové oceli sekundární

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 (FV) Přímé využití

Více

Realizace solární soustavy od A do Z

Realizace solární soustavy od A do Z 1/22 Realizace solární soustavy od A do Z Marie Hrádková Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) JH Solar s.r.o., Plavsko 88 2/22 Vstupní předpoklady typ soustavy ohřev TV, přitápění, ohřev

Více

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách Mapa širších vztahů - RD Polevsko RD Polevsko Lumius smarthome Efektivní cesta využití obnovitelných

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Cape Verde Kapverdská republika

Cape Verde Kapverdská republika Cape Verde Kapverdská republika 1975 získání nezávislosti 1990 vyhlášení pluralismu 2006 parlamentní volby Vyhrává vládní strana - Africká strana za nezávislost Kapverd (PAICV) Jejím hlavním cílem je přiblížení

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Fotovoltaické. systémy na budovách

Fotovoltaické. systémy na budovách Fotovoltaické systémy na budovách plk. Ing. Zdeněk k Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec OSN a EU Obnovitelné

Více

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Ing. Karel Kuchta, CSc., IAEE Member, Marketing Manager Phoenix-Zeppelin, spol.s r.o., Energetické systémy Caterpillar a Zeppelin dva pilíře naší firmy Phoenix-Zeppelin

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více