Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů"

Transkript

1 Energie nedílná součást života Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Ing. Jan Bedřich Česká komora lehkých obvodových plášťů 1

2 Energie nedílná součást života Typy energií 1. Elektrická Elektrická energie 2. Tepelná 3. Chladící Tradiční zdroje energií - energetická síť Obnovitelné zdroje energií Vodní Biomasa Bioplyn Větrná Solární FVE Termická Geotermální Skládkový, kalový důlní plyn Plyn 2

3 Energie nedílná součást našeho života Osobní spotřeba velikost úspor moderními technologiemi Výsledná celková spotřeba 0 Čas 3

4 Úspora finančních nákladů na energie Náklady na energie trvalý růst rychlý technický rozvoj společnosti Rozdělení zákazníků dle velikosti odebírané energie Typ zákazníka Max. odebíraný výkon typ B2D <30kW domácnosti B2C kW malé podniky B2B kW střední podniky B2A >500kW velké podniky Spotřeba EE cena elektrické energie 4

5 Energie nedílná součást našeho života Úspora finančních nákladů na dodávky energií Aktivní přístup k řešení nákladů na energie I. méně platit 1. méně spotřebovávat efektivně využívat bez omezení reálné spotřeby 2. nakupovat za nižší ceny lze to vůbec? II. sám energii vyrábět - snižovat podíl nakupované energie - aktivně vyrábět EE s využitím aktivní podpory státu 5

6 1. Méně platit Úspora finančních nákladů na dodávky energií 2. Energii nakupovat levněji Méně platit za energie Změna dodavatele elektrické energie Zákon o podnikání v energetických odvětvích zákon 485/2000 Sb. Energetická burza - společná platforma pro nákup EE pro všechny obchodníky Operátor trhu s elektřinou OTE Energetický regulační úřad - ERÚ Přínos - prostor pro nové služby zákazníkům - tlak na snižování ceny EE - zvyšování kvality služeb Rizika - neznámá oblast bez historie 6

7 II. Sám energii vyrábět Úspora finančních nákladů na dodávky energií Vlastní výroba elektrické energie Zákon 180/2005 Sb. O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 1. Pevná výkupní cena za kwh vyrobené energie 100% záruka odběru EE 7,50Kč/Kwh pro FVE do 30kWp 2. Návratnost investice 15 roků zákon 3. Zelený bonus potvrzuje původ ekologicky vyrobené EE 1. Tržní cena EE + zelený bonus vyšší zisk 2. Nutno hledat odběratele EE není 100% záruka odběru EE 4. Podpora na výrobu elektřiny je poskytována po celou dobu ekonomické životnosti výrobny Národní cíl ČR : 8% zelené elektřiny z celkové spotřeby do roku % zelené elektřiny z celkové spotřeby do roku

8 Příklady obnovitelných zdrojů Úspora finančních nákladů na dodávky energií Výroba elektrické energie Malá vodní elektrárny Větrná elektrárna Fotovoltaická elektrárna KVET na biomasu KVET na bioplyn, skládkový plyn, důlní plyn, zemní plyn Geotermální elektrárna Výroba tepla Systém tepelného čerpadla Systém solárních kolektorů KVET ( různé zdroje ) 8

9 Energetická síť Úspora finančních nákladů na dodávky energií Požadavky na elektrickou rozvodnou soustavu (Integrierte Technologie-Roadmap Automation 2015+) liberalizace a privatizace trhů s energií nárůst dat monitoringu sítí decentralizace výroby energie snížení významu velkých elektráren Smart Energy Grids do roku % výroby obousměrné sítě - priorita Zelené knihy Evropské komise aktivní řízení sítí, obousměrná bezztrátová výkonová elektronika, senzorika, optimalizované predikční nástroje (i pro meteorologické předpovědi), modelovací nástroje (zatížení sítí). využívání obnovitelných zdrojů energie cíl 20%. Požadavky na R&D vývoj &výzkum 9

10 Ústup od GW k malým výrobnám Úspora finančních nákladů na dodávky energií Ústup od výstavby rozsáhlých energetických přenosových soustav Hyperion Power Generation Vývoj - reaktor o výkonu 27 MW žádné pohyblivé části nevyžaduje lidskou obsluhu. náplň paliva - nejméně 5 let je obnovitelná Toshiba Prodej -reaktor 200 kw Rozměry - 6 x 1,82 m zastavěná plocha automatické ovládání Výroba EE - 40 let Náklady - 0,05 USD/kWh (1Kč/kWh) Zdroj: nei.org 10

11 Sluneční energie FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Hmotnost Slunce je 1, kg, teplota povrchu - okolo K Celkový tok energie Slunce - 3, W. Zdrojem energie - termojaderná reakce, fúze vodíku na helium (za 1 sekundu se přemění t hmoty

12 Energetická síť Úspora finančních nákladů na dodávky energií Solární výkon na povrchu atmosféry -1, W = 1373W/m 2 Roční solární energie na povrchu atm. -1, kwh= 1500 miliard GWh současná odhadovaná celosvětová spotřeba kwh za rok. nabídka Slunce převyšuje současnou spotřebu cca krát. Roční sumy globálního záření dopadajícího na 1 m 2 vodorovné plochy v ČR kolísají od 950 kwh/m 2 do 1250 kwh/m 2. 12

13 Fotovoltaický potenciál pro ČR

14 Fotovoltaický jev FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé ν - frekvence elektromagnetického záření h - Planckova konstanta h = 6, Js = 4, evs

15 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Charakteristika diody

16 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Charakteristika fotodiody Ve IV. kvadrantu je fotodioda zdrojem elektrické energie

17 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Historie a popis fotovoltaického jevu Objev fotovoltaickéhojevu -Alexandrem Edmondem Becquerelem -roku 1839 Princip energie fotonů vytváří volné elektrony vznik el.proudu Popis děje -dopadající světelné částice uvolňují z N-vrstvy polovodičového materiálu volné elektrony, které se přesouvají k p-vrstvě. N-vrstva - materiál s přebytkem volných elektronů P-vrstva -materiál s nedostatkem volných elektronů. Přesun volných elektronů v materiálu se nazývá průtok proudu a probíhá vždy od mínusu k plusu.

18 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Sluneční záření je energií elektromagnetického záření. Spektrum slunečního záření lze rozdělit na 3 skupiny: záření ultrafialové (vlnová délka pod 400 nm) záření viditelné (vlnová délka 400 nm až 750 nm) záření infračervené (vlnová délka přes 750 nm) Viditelné záření tvoří asi 45 % dopadajícího záření, přičemž jeho podíl je vyšší při zatažené obloze (může dosáhnout až 60 %).

19 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

20 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

21 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

22 22

23 Fotovoltaické panely FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Monokrystalické Polykrystalické Amorfní η = 13 až 19% 13 až 16% 5 až 7% η = 8 až 10% Hybridní

24 Měniče FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Specifikace fyzykálnětechnickýchparametrů fotovoltaickýchpanelů jednotka wattpeak(wp, případně vnásobcích, k kilo, M-mega). maximální výkon fotovoltaického článku nebo panelu při testovacích podmínkách STC - Standard Techical Condition 25 C teplota panelu průchodu světelných paprsků atmosférou a stanoveném úhlu dopadu (AM airmass=1,5) výkonová hustota 1 kw/m 2. To znamená, že hodnoty Wp jsou stanoveny pro všechny fotovoltaické panely za stejných podmínek a tím jsou i porovnatelné.

25 Fotovoltaické elektrárny FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Dle připojení: - ostrovní - síťové - back up Dle počtu fází: - stejnosměrné - jednofázové - třífázové Dle výstupního napětí:- MN (12V, 24 V, 48 V) - NN (230 V, 400 V) - VN (22 kv, 35 kv) - VVN (110 kv) Dle výkonu: - do / nad 5kW - do / nad 30 kw Dle umístění: - na budovách (Střechy, fasády, ) - na volných plochách (pole, skládky, ) - mobilní (vozidla, lodě, družice, ) Dle natáčení: - pevné panely - natáčené panely (jednoosé, dvouosé)

26 Vyvedení výkonu FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Volba napěťové hladiny (dle výkonu, vzdálenosti, vlastností stávající sítě) Volba připojovacího bodu nebo ostrovní systém Jednání s provozovatelem DS (studie připojitelnosti, ) Dimenzování vývodu optimalizace Projekt Provozní optimalizace

27 Orientační výpočet FVE Software výpočet Orientační výpočet lze provézt pomocí zdrojů dostupných na internetu např.: PVGIS JRC European Commission- Výhody: rychlý orientační výpočet uživatelsky jednoduché Nevýhody: poměrně nepřesné omezený počet vstupních i výstupních hodnot data ozáření pouze z matematického modelu

28 Orientační výpočet FVE Software výpočet

29 Údaje potřebné pro výpočet Software výpočet Využitelná plocha: rozměry plochy orientace a sklon plochy rušivé elementy na ploše - stíny zatížení sněhem a větrem výkres plochy adresa budovy, GPS souřadnice, číslo katastrální mapy vzdálenost trafostanice nebo rozvodné sítě (NN, VN)

30 Software výpočet Technologie panelů a konstrukce Software výpočet Technologie panelů a konstrukce se volí s ohledem na maximální návratnost vynaložené investice a na maximální výkonnost instalovaného systému. Požadavky pro výběr konstrukce: na objektu nosnost konstrukce (nutno respektovat zatížení sněhem a větrem) hmotnost konstrukce => vhodná statika střechy (haly) typ střešní krytiny, fasády cena

31 Technologie panelů a konstrukce Software výpočet Vlastnosti fotovoltaických panelů: polykrystalické, monokrystalické vyšší výkon na m 2 vyšší hmotnost na m 2 nutno dodržet ideální sklon panelů a orientaci k jihu při nedodržení výše uvedené podmínky je ztráta výkonu poměrně výrazná účinnost 13 až 19 % amorfní, hybridní nižší výkon nízká hmotnost panelů až 5 kg/m 2 využití difuzního světla => možnost využití v oblastech s méně příznivým sklonem či orientací k jihu výrobci doporučují používat invertory s transformátory účinnost 5 až 10%

32 Invertory (Měniče) Software výpočet Typy invertorů Centrální od výkonů 20 kwp 1 MWp Mini centrály 5 kwp 17 kwp Malé invertory do 5 kwp Multistringové invertory Třífázové invertory Invertory pro ostrovní systémy 5kWp kwp s transformátorem - pro vnitřní použití ( IP 20) bez transformátoru - pro venkovní použití ( až IP 65)

33 Invertory Software výpočet Invertory V našich podmínkách lze dimenzovat invertory až na 90% jmenovitého výkonu panelů. Při připojování měničů k rozvodné sítí je nutno dbát na symetrii. Povolená nesymetrie sítě v České republice je do 4,6 kw.

34 Průměrný počet hodin solárního osvitu bez oblačnosti Software PV Sol 34

35 Doba slunečního svitu Software PV Sol Doba slunečního svitu závisí na zeměpisné poloze a na okrajových místních podmínkách - oblačnost, znečištění ovzduší Doba slunečního svitu: Česká republika - cca 1400 hodin až 1700 hodin, Střední Itálie - cca 2500 hodin Tropické oblasti - cca 4000 hodin. Na období topné sezóny - od října do dubna 1/3 celkové roční doby slunečního svitu. Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje kolem h/rok (od do hodin za rok). 35

36 Orientační výpočet FVE Software výpočet Výkon slunečního záření dopadajícího na povrh ČR

37 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Technická data název projektu PV Modul počet panelů odklon od jihu sklon panelů invertor 37

38 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Výběr panelu 38

39 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Výběr invertoru 39

40 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Klimatická data lokality osvit (kwh/m 2 ) průměrná teplota GPS souřadnice 40

41 3D vizualizace Software PV Sol Technická data typ budovy objekty na střeše objekty kolem budovy výběr panelů rozložení panelů výběr invertoru 41

42 3D vizualizace Software PV Sol Rozložení a zastínění panelů 42

43 3D vizualizace Software PV Sol Simulace zastínění panelů během celého roku 43

44 Výsledky Software PV Sol 44

45 Závěr Software PV Sol Výhody: přesná klimatická data přesná technická data o panelech a invertorech možnost simulace zastínění podrobná projektová zpráva roční energetická bilance různé ekonomické analýzy denní update Nevýhody: uživatelsky náročnější 45

46 Fasády budov a výplně okenních rámů Konstrukce a konstrukční prvky FVE - hliníková nebo ocelová konstrukce zakotvená do stěny objektu - Integrované buňky do okenního rámu 46

47 Parkovací stání Konstrukce a konstrukční prvky FVE Svařovaná nebo šroubovaná ocelová konstrukce na betonových patkách 47

48 Stínění Konstrukce a konstrukční prvky FVE - i malé stínící předměty mohou snižovat výrobu - pozor na zatím malé stromy a porosty - pozor aby vedle Vaší elektrárny nebyl vybudován stínící objekt (nová budova, sloup, vysoký plot ) 48

49 Stínění Konstrukce a konstrukční prvky FVE Ukázka studie stínů různých objektů 49

50 Zákony, vyhlášky a technická pravidla Konstrukce a konstrukční prvky FVE - Každý projekt prochází rukama statika - Montáž smí provádět pouze odborní a kvalifikovaní pracovníci - Při sestavování solárně-technických zařízení je třeba dodržovat všechny v příslušném státě platné zákony a nařízení, a to na zemské, spolkové a evropské resp. mezinárodní úrovni. Větrové oblasti Sněhové oblasti 50

51 Reference montáž markýzy Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

52 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE SCHÜCO - Bielefeld

53 Reference montáž na fasádu Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

54 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

55 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE IPZ - Meckenheim

56 Přepětí, zdroje přepětí Ochrana proti přepětí Přepětí jakékoli napětí, které svou amplitudou přesahuje hodnotu největšího dovoleného napětí soustavy Rozdělení přepětí dočasná přepětí (poměrně dlouhá doba trvání, zkraty) přechodná přepětí (průběh krátkého impulzu, atmosférická a spínací přepětí) Zdroje přepětí přírodní zdroje přepětí - atmosférická přepětí (přímý, nepřímý úder blesku) - elektrostatické výboje (třecí pohyb materiálů) uměle vytvořené zdroje přepětí - spínací přepětí (spínací operace v síti) 56

57 Prvky přepěťových ochran Ochrana proti přepětí hrubé ochranné prvky jiskřiště (nejstarší, od 1 kv do MV, velká doba odezvy desítky µs) bleskojistky (nejčastější, doba odezvy stovky ns) jemné ochranné prvky varistory (napěťově závislý odpor, doba odezvy desítky ns) supresorové diody (antisériově zapojené Zener. diody, doba odezvy jednotky až desítky ps) Jednotlivé třídy ochran třída B svodiče bleskových proudů (ochranné jiskřiště, bleskojistky) třída C svodiče přepětí (varistory) třída D svodiče přepětí (supresorové diody) 57

58 Atmosférická přepětí Ochrana proti přepětí a) Přímý úder blesku b) Nepřímý úder blesku 58

59 Ochrana proti přepětí Ochrana proti přepětí nutná na DC i AC straně DC strana mnohem více ohrožena na DC straně využíván svodič obsahující tři varistorové moduly zapojené do článku Y na AC straně nejčastěji kombinace B+C vždy je důležité vytvořit ochranu přesně ušitou na konkrétní aplikaci 59

60 Monitoring definice Monitoring a komunikace Monitoring - sledování kontrola - dohled Monitoring Spolehlivost funkce zařízení Maximální využití zařízení Data = základní nástroj monitoringu Sběr (různé typy měření, senzory, ) Zpracování (čítače, převodníky, ) Přenos (různé komunikační rozhraní) Zobrazení / vyhodnocení (PC, monitor, LCD displej) Online data k dispozici v čase potřeby, popis současného stavu zařízení 60

61 Monitoring dělení Monitoring a komunikace Nejjednodušší (základní) monitoring Displej - Stavové veličiny / základní měřené veličiny - Chybové kódy - Informace pro údržbu Kontrolky - Informace o základním provozním stavu 61

62 Monitoring Ethernet / Internet Monitoring a komunikácia 62

63 Monitoring súhrn Monitoring a komunikácia Spôsoby prenosu dát Možnosti zberu a spracovania dát Možnosti zobrazenia dát Bezdrátový (radiový) přenos dat. Dosah max. 100m (venkovní prostředí), Data logger s integrovaným Web a FTP serverem s připojením na internetový portál. Možnost napojení externích snímačů. Vhodné pro střední a velké systémy. Internetový portál pro zobrazování a správu dat ze systémů obnovitelných zdrojů Ethernetové připojení využitím stávající síťové infrastruktury LAN/WAN. Stand-alone Data logger. Přímé připojení externích snímačů. Možné použití od malých až po velké systémy. Denní, týdenní nebo měsíční zasílání reportů (dat o výrobě, poruchách, ) na zvolené ové adresy. Spolehlivý přenos dat na dlouhé vzdálenosti (1200m). Vhodné pro nepřetržitý záznam dat až 50 měničů. Bezdrátový (rádiový) přenos informací (výstupní výkon, energie za den, celková vyrobená energie) z měničů typu Sunny Boy. SMS textové zprávy / SMS servis. Přenos dat na max. 4,5m. Pro přímé propojení PC s LCD panely. SW pro přímé zobrazení dat na PC z měničů typu Sunny Boy, stand-alone Data loggeru, LCD panelu Sunny Beam. *môže vyžadovať prevodník RS485/RS232 63

64 Monitoring komplexní služba Monitoring a komunikácia - Sledování stavů a funkčnosti systému - Zpětná vazba pro údržbu a servis udržuje systém v chodu a minimalizuje prostoje - Předchází poruchám a determinuje správné nastavení intervalů údržby (na základě dlouhodobého měření odchylek) - Řízení FVE (např. výstupní výkon na měničech) - Diagnostika / ladění systému - Poskytuje údaje jako zpětná vazba pro banku - Dispečing monitorování více FVE 64

65 Monitoring internetový portál Monitoring a komunikácia 65

66 Podpora webu Marketing - podpora 66

67 Řešení pro náročné uživatele Marketing - podpora Vice elektráren pod jednou střechou - Stačí připojení k internetu - Detailně propracovaný monitoring - Velmi kvalitní uživatelské rozhraní Přehled elektráren Zobrazení Název Inst. výkon Aktuální výkon Denní výroba Osvit Denní zisk Stav alarmu Přestavlky kwp 0,00 kw 47,10 kwh 0,00 W/m2 595,33 CZK OK Přídolí kwp 0,20 kw 166,20 kwh 0,00W/m 2 932,00 CZK OK 67

68 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - KVET 68

69 Provozování KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Provozní podmínky pro provozování KVET Účinnost soustrojí cca 80 % (40% el. + 40% teplo) Ideální podmínky pro nejkratší návratnost -24 hodin denně, 365 dní v roce (kromě plánované odstávky) -Odbyt tepla - vlastní spotřeba (doporučujeme) - prodej -Odbyt elektřiny - vlastní spotřeba - prodej (distribuční kapacita) 69

70 Energetická bilance kogenerační jednotky: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Výměník 1 Chlazení palivové směsi Výměník 2 Chlazení oleje Výměník 3 Chlazení bloku motoru Výměník 4 Výměník tepla spalin 70

71 Schema KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET 71

72 Varianty KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET KVET Kogenerace - elektřina - teplo KVET Trigenerace - elektřina - teplo - chlad a mráz (absorbčním způsobem) Zvláštní případ je další využití plynu ze spalin 72

73 Kogenerace v malém Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Úspory 1) Elektrická a tepelná energie je odebírána na místě 2) Zvýšení účinnosti produkce tepla a snížení ztrát přenosem energie 3) Množství zemního plynu na výrobu elektřiny a tepla se sníží o 30% 4) Nespotřebovaná elektrická energie jde do sítě nutný souhlas distributora 5) Při větší potřebě energie lze provozovat KJ paralelně 6) Jeden kilowat instalovaného výkonu přijde cca na tis. Kč 73

74 Zdroje paliva pro KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Plyny: Zemní plyn, skládkový plyn, důlní plyn, kalový plyn, metan, butan. Biomasa: Dřevní plyn Biomasa zpracování: Spalování v kotli teplo pára turbína generátor el.energie odběr tepla 74

75 Legislativa - zákony ENERGETICKÝ ZÁKON Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 278/2003 Sb. Změna: 356/2003 Sb. Změna: 670/2004 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Bílá kniha ISES 2003, Přechod k obnovitelným zdrojům energie budoucnosti

76 Legislativa - zákony ZÁKON O PODPOŘE OZE (Obnovitelných Zdrojů Energie) 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. VZOR oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a o její změně Příloha č. 2 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. VZOR hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů

77 Legislativa - zákony PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY ERÚ K ZÁKONU 458/2000 SB. 81/2010 Sb. VYHLÁŠKA s platností od 1. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 150/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. června 2007 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 426/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2005 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Změna: 363/2007 Sb. Cenové rozhodnutí ERÚ (vydávané nové každý rok v listopadu)

78 Solární termika Přeměna světla na teplo Solární kolektory pro ohřev vody Snížení globálního slunečního záření z důvodů: 1. Odrazu a ztráty prostupem skla (ca. 10%) 2. Ztráty na absorbéru (ca. 10%) Maximální účinnost (ca. 80%)

79 Návrh solárního systému na ohřev teplé vody rodinné domy (dvougenerační domy) Solární kolektory pro ohřev vody Standardní hodnoty systému : Absorpční plocha kolektoru: 1,0-1,3 m²/osoba Objem zásobníku: l/m² absorpční plocha Pokrytí potřeby energie na ohřev: 50-65%

80 Schéma solárního systému na ohřev TV Solární kolektory pro ohřev vody

81 Schéma solárního systému na ohřev TV Solární kolektory pro ohřev vody Činnost: Při dosažení rozdílu teplot mezi kolektory a zásobníkem se zapíná čerpadlo Čerpadlo se vypne když: Rozdíl teplot mezi kolektorem a zásobníkem klesne pod požadovanou teplotu Je dosažená maximální teplota vody v zásobníku Přenos tepla z kolektorů do zásobníku se realizuje přes spodní výměník V případě nevhodného počasí ohřev zabezpečuje dodatečný zdroj Legenda: 01 Kolektor T1 Snímač teploty v kolektorech 02 Kompletní solární stanice T2 Snímač teploty v zásobníku pro solárny okruh 04 Expanzní nádoba T3 Snímač teploty v zásobníku pro okruh vytápění 05 Regulátor SOLO / DUO Zásobník TV 12 Směšovací ventil A1 Oběhové čerpadlo pro solární okruh 14 Okruh vytápění A5 Cirkulační čerpadlo pro vytápěcí okruh 16 Kotel A7 Čerpadlo doohřevu

82 Topná tepelná čerpadla v kombinaci se solárními technologiemi Tepelná čerpadla +

83 Solární systémy Schüco Synergické střechy Tepelná čerpadla, solární kolektory pro ohřev vody

84 Solární systémy Schüco Plochá střecha Tepelná čerpadla, solární kolektory pro ohřev vody

85 Cena ročního pásma 2010 EEX Dodávky elektrické energie 85

86 PXE Indexy Dodávky elektrické energie Název SPOT Market Base Load Index SPOT Market Peak Load Index Datum a čas Poslední obchod Změna (%) Měna Závěrečná cena :00 86,14 24,55 EUR 69, :00 109,80 31,10 EUR 83,75 SPOT Market Base Load Index 86

87 Jednotky Převody jednotek Joule(zkratka J) je jednotka práceaenergie. 1Joule je definován jako práce, kterou koná síla1n působící po dráze1m. Přepočty joule na kwh: 1J = 2, kwh 1J = 1 Ws 1kWh = J = 3,6MJ = 1,343hph(horsepowerper hour koňské sílyza hodinu) Starší jednotky energie -kalorie(zkratka cal) 1cal= 4,187J Pro malé energie na atomární úrovni se používá též jednotka elektronvolt(zkratka ev). 87

88 Děkuji za pozornost Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel ČKLOP Tel:

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině (techniká zpráva) V této technické zprávě bych se chtěl zaměřit na kompletní změnu způsobu vytápění a ohřevu TUV, dále na celkovou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více