Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů"

Transkript

1 Energie nedílná součást života Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Ing. Jan Bedřich Česká komora lehkých obvodových plášťů 1

2 Energie nedílná součást života Typy energií 1. Elektrická Elektrická energie 2. Tepelná 3. Chladící Tradiční zdroje energií - energetická síť Obnovitelné zdroje energií Vodní Biomasa Bioplyn Větrná Solární FVE Termická Geotermální Skládkový, kalový důlní plyn Plyn 2

3 Energie nedílná součást našeho života Osobní spotřeba velikost úspor moderními technologiemi Výsledná celková spotřeba 0 Čas 3

4 Úspora finančních nákladů na energie Náklady na energie trvalý růst rychlý technický rozvoj společnosti Rozdělení zákazníků dle velikosti odebírané energie Typ zákazníka Max. odebíraný výkon typ B2D <30kW domácnosti B2C kW malé podniky B2B kW střední podniky B2A >500kW velké podniky Spotřeba EE cena elektrické energie 4

5 Energie nedílná součást našeho života Úspora finančních nákladů na dodávky energií Aktivní přístup k řešení nákladů na energie I. méně platit 1. méně spotřebovávat efektivně využívat bez omezení reálné spotřeby 2. nakupovat za nižší ceny lze to vůbec? II. sám energii vyrábět - snižovat podíl nakupované energie - aktivně vyrábět EE s využitím aktivní podpory státu 5

6 1. Méně platit Úspora finančních nákladů na dodávky energií 2. Energii nakupovat levněji Méně platit za energie Změna dodavatele elektrické energie Zákon o podnikání v energetických odvětvích zákon 485/2000 Sb. Energetická burza - společná platforma pro nákup EE pro všechny obchodníky Operátor trhu s elektřinou OTE Energetický regulační úřad - ERÚ Přínos - prostor pro nové služby zákazníkům - tlak na snižování ceny EE - zvyšování kvality služeb Rizika - neznámá oblast bez historie 6

7 II. Sám energii vyrábět Úspora finančních nákladů na dodávky energií Vlastní výroba elektrické energie Zákon 180/2005 Sb. O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 1. Pevná výkupní cena za kwh vyrobené energie 100% záruka odběru EE 7,50Kč/Kwh pro FVE do 30kWp 2. Návratnost investice 15 roků zákon 3. Zelený bonus potvrzuje původ ekologicky vyrobené EE 1. Tržní cena EE + zelený bonus vyšší zisk 2. Nutno hledat odběratele EE není 100% záruka odběru EE 4. Podpora na výrobu elektřiny je poskytována po celou dobu ekonomické životnosti výrobny Národní cíl ČR : 8% zelené elektřiny z celkové spotřeby do roku % zelené elektřiny z celkové spotřeby do roku

8 Příklady obnovitelných zdrojů Úspora finančních nákladů na dodávky energií Výroba elektrické energie Malá vodní elektrárny Větrná elektrárna Fotovoltaická elektrárna KVET na biomasu KVET na bioplyn, skládkový plyn, důlní plyn, zemní plyn Geotermální elektrárna Výroba tepla Systém tepelného čerpadla Systém solárních kolektorů KVET ( různé zdroje ) 8

9 Energetická síť Úspora finančních nákladů na dodávky energií Požadavky na elektrickou rozvodnou soustavu (Integrierte Technologie-Roadmap Automation 2015+) liberalizace a privatizace trhů s energií nárůst dat monitoringu sítí decentralizace výroby energie snížení významu velkých elektráren Smart Energy Grids do roku % výroby obousměrné sítě - priorita Zelené knihy Evropské komise aktivní řízení sítí, obousměrná bezztrátová výkonová elektronika, senzorika, optimalizované predikční nástroje (i pro meteorologické předpovědi), modelovací nástroje (zatížení sítí). využívání obnovitelných zdrojů energie cíl 20%. Požadavky na R&D vývoj &výzkum 9

10 Ústup od GW k malým výrobnám Úspora finančních nákladů na dodávky energií Ústup od výstavby rozsáhlých energetických přenosových soustav Hyperion Power Generation Vývoj - reaktor o výkonu 27 MW žádné pohyblivé části nevyžaduje lidskou obsluhu. náplň paliva - nejméně 5 let je obnovitelná Toshiba Prodej -reaktor 200 kw Rozměry - 6 x 1,82 m zastavěná plocha automatické ovládání Výroba EE - 40 let Náklady - 0,05 USD/kWh (1Kč/kWh) Zdroj: nei.org 10

11 Sluneční energie FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Hmotnost Slunce je 1, kg, teplota povrchu - okolo K Celkový tok energie Slunce - 3, W. Zdrojem energie - termojaderná reakce, fúze vodíku na helium (za 1 sekundu se přemění t hmoty

12 Energetická síť Úspora finančních nákladů na dodávky energií Solární výkon na povrchu atmosféry -1, W = 1373W/m 2 Roční solární energie na povrchu atm. -1, kwh= 1500 miliard GWh současná odhadovaná celosvětová spotřeba kwh za rok. nabídka Slunce převyšuje současnou spotřebu cca krát. Roční sumy globálního záření dopadajícího na 1 m 2 vodorovné plochy v ČR kolísají od 950 kwh/m 2 do 1250 kwh/m 2. 12

13 Fotovoltaický potenciál pro ČR

14 Fotovoltaický jev FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé ν - frekvence elektromagnetického záření h - Planckova konstanta h = 6, Js = 4, evs

15 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Charakteristika diody

16 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Charakteristika fotodiody Ve IV. kvadrantu je fotodioda zdrojem elektrické energie

17 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Historie a popis fotovoltaického jevu Objev fotovoltaickéhojevu -Alexandrem Edmondem Becquerelem -roku 1839 Princip energie fotonů vytváří volné elektrony vznik el.proudu Popis děje -dopadající světelné částice uvolňují z N-vrstvy polovodičového materiálu volné elektrony, které se přesouvají k p-vrstvě. N-vrstva - materiál s přebytkem volných elektronů P-vrstva -materiál s nedostatkem volných elektronů. Přesun volných elektronů v materiálu se nazývá průtok proudu a probíhá vždy od mínusu k plusu.

18 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Sluneční záření je energií elektromagnetického záření. Spektrum slunečního záření lze rozdělit na 3 skupiny: záření ultrafialové (vlnová délka pod 400 nm) záření viditelné (vlnová délka 400 nm až 750 nm) záření infračervené (vlnová délka přes 750 nm) Viditelné záření tvoří asi 45 % dopadajícího záření, přičemž jeho podíl je vyšší při zatažené obloze (může dosáhnout až 60 %).

19 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

20 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

21 Fotovoltaický článek FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé

22 22

23 Fotovoltaické panely FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Monokrystalické Polykrystalické Amorfní η = 13 až 19% 13 až 16% 5 až 7% η = 8 až 10% Hybridní

24 Měniče FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Specifikace fyzykálnětechnickýchparametrů fotovoltaickýchpanelů jednotka wattpeak(wp, případně vnásobcích, k kilo, M-mega). maximální výkon fotovoltaického článku nebo panelu při testovacích podmínkách STC - Standard Techical Condition 25 C teplota panelu průchodu světelných paprsků atmosférou a stanoveném úhlu dopadu (AM airmass=1,5) výkonová hustota 1 kw/m 2. To znamená, že hodnoty Wp jsou stanoveny pro všechny fotovoltaické panely za stejných podmínek a tím jsou i porovnatelné.

25 Fotovoltaické elektrárny FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Dle připojení: - ostrovní - síťové - back up Dle počtu fází: - stejnosměrné - jednofázové - třífázové Dle výstupního napětí:- MN (12V, 24 V, 48 V) - NN (230 V, 400 V) - VN (22 kv, 35 kv) - VVN (110 kv) Dle výkonu: - do / nad 5kW - do / nad 30 kw Dle umístění: - na budovách (Střechy, fasády, ) - na volných plochách (pole, skládky, ) - mobilní (vozidla, lodě, družice, ) Dle natáčení: - pevné panely - natáčené panely (jednoosé, dvouosé)

26 Vyvedení výkonu FVE fyzikální podstata, základní ukazatelé Volba napěťové hladiny (dle výkonu, vzdálenosti, vlastností stávající sítě) Volba připojovacího bodu nebo ostrovní systém Jednání s provozovatelem DS (studie připojitelnosti, ) Dimenzování vývodu optimalizace Projekt Provozní optimalizace

27 Orientační výpočet FVE Software výpočet Orientační výpočet lze provézt pomocí zdrojů dostupných na internetu např.: PVGIS JRC European Commission- Výhody: rychlý orientační výpočet uživatelsky jednoduché Nevýhody: poměrně nepřesné omezený počet vstupních i výstupních hodnot data ozáření pouze z matematického modelu

28 Orientační výpočet FVE Software výpočet

29 Údaje potřebné pro výpočet Software výpočet Využitelná plocha: rozměry plochy orientace a sklon plochy rušivé elementy na ploše - stíny zatížení sněhem a větrem výkres plochy adresa budovy, GPS souřadnice, číslo katastrální mapy vzdálenost trafostanice nebo rozvodné sítě (NN, VN)

30 Software výpočet Technologie panelů a konstrukce Software výpočet Technologie panelů a konstrukce se volí s ohledem na maximální návratnost vynaložené investice a na maximální výkonnost instalovaného systému. Požadavky pro výběr konstrukce: na objektu nosnost konstrukce (nutno respektovat zatížení sněhem a větrem) hmotnost konstrukce => vhodná statika střechy (haly) typ střešní krytiny, fasády cena

31 Technologie panelů a konstrukce Software výpočet Vlastnosti fotovoltaických panelů: polykrystalické, monokrystalické vyšší výkon na m 2 vyšší hmotnost na m 2 nutno dodržet ideální sklon panelů a orientaci k jihu při nedodržení výše uvedené podmínky je ztráta výkonu poměrně výrazná účinnost 13 až 19 % amorfní, hybridní nižší výkon nízká hmotnost panelů až 5 kg/m 2 využití difuzního světla => možnost využití v oblastech s méně příznivým sklonem či orientací k jihu výrobci doporučují používat invertory s transformátory účinnost 5 až 10%

32 Invertory (Měniče) Software výpočet Typy invertorů Centrální od výkonů 20 kwp 1 MWp Mini centrály 5 kwp 17 kwp Malé invertory do 5 kwp Multistringové invertory Třífázové invertory Invertory pro ostrovní systémy 5kWp kwp s transformátorem - pro vnitřní použití ( IP 20) bez transformátoru - pro venkovní použití ( až IP 65)

33 Invertory Software výpočet Invertory V našich podmínkách lze dimenzovat invertory až na 90% jmenovitého výkonu panelů. Při připojování měničů k rozvodné sítí je nutno dbát na symetrii. Povolená nesymetrie sítě v České republice je do 4,6 kw.

34 Průměrný počet hodin solárního osvitu bez oblačnosti Software PV Sol 34

35 Doba slunečního svitu Software PV Sol Doba slunečního svitu závisí na zeměpisné poloze a na okrajových místních podmínkách - oblačnost, znečištění ovzduší Doba slunečního svitu: Česká republika - cca 1400 hodin až 1700 hodin, Střední Itálie - cca 2500 hodin Tropické oblasti - cca 4000 hodin. Na období topné sezóny - od října do dubna 1/3 celkové roční doby slunečního svitu. Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje kolem h/rok (od do hodin za rok). 35

36 Orientační výpočet FVE Software výpočet Výkon slunečního záření dopadajícího na povrh ČR

37 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Technická data název projektu PV Modul počet panelů odklon od jihu sklon panelů invertor 37

38 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Výběr panelu 38

39 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Výběr invertoru 39

40 Bez 3D vizualizace Software PV Sol Klimatická data lokality osvit (kwh/m 2 ) průměrná teplota GPS souřadnice 40

41 3D vizualizace Software PV Sol Technická data typ budovy objekty na střeše objekty kolem budovy výběr panelů rozložení panelů výběr invertoru 41

42 3D vizualizace Software PV Sol Rozložení a zastínění panelů 42

43 3D vizualizace Software PV Sol Simulace zastínění panelů během celého roku 43

44 Výsledky Software PV Sol 44

45 Závěr Software PV Sol Výhody: přesná klimatická data přesná technická data o panelech a invertorech možnost simulace zastínění podrobná projektová zpráva roční energetická bilance různé ekonomické analýzy denní update Nevýhody: uživatelsky náročnější 45

46 Fasády budov a výplně okenních rámů Konstrukce a konstrukční prvky FVE - hliníková nebo ocelová konstrukce zakotvená do stěny objektu - Integrované buňky do okenního rámu 46

47 Parkovací stání Konstrukce a konstrukční prvky FVE Svařovaná nebo šroubovaná ocelová konstrukce na betonových patkách 47

48 Stínění Konstrukce a konstrukční prvky FVE - i malé stínící předměty mohou snižovat výrobu - pozor na zatím malé stromy a porosty - pozor aby vedle Vaší elektrárny nebyl vybudován stínící objekt (nová budova, sloup, vysoký plot ) 48

49 Stínění Konstrukce a konstrukční prvky FVE Ukázka studie stínů různých objektů 49

50 Zákony, vyhlášky a technická pravidla Konstrukce a konstrukční prvky FVE - Každý projekt prochází rukama statika - Montáž smí provádět pouze odborní a kvalifikovaní pracovníci - Při sestavování solárně-technických zařízení je třeba dodržovat všechny v příslušném státě platné zákony a nařízení, a to na zemské, spolkové a evropské resp. mezinárodní úrovni. Větrové oblasti Sněhové oblasti 50

51 Reference montáž markýzy Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

52 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE SCHÜCO - Bielefeld

53 Reference montáž na fasádu Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

54 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE

55 Konkrétní ukázky jednotlivých technologií FVE IPZ - Meckenheim

56 Přepětí, zdroje přepětí Ochrana proti přepětí Přepětí jakékoli napětí, které svou amplitudou přesahuje hodnotu největšího dovoleného napětí soustavy Rozdělení přepětí dočasná přepětí (poměrně dlouhá doba trvání, zkraty) přechodná přepětí (průběh krátkého impulzu, atmosférická a spínací přepětí) Zdroje přepětí přírodní zdroje přepětí - atmosférická přepětí (přímý, nepřímý úder blesku) - elektrostatické výboje (třecí pohyb materiálů) uměle vytvořené zdroje přepětí - spínací přepětí (spínací operace v síti) 56

57 Prvky přepěťových ochran Ochrana proti přepětí hrubé ochranné prvky jiskřiště (nejstarší, od 1 kv do MV, velká doba odezvy desítky µs) bleskojistky (nejčastější, doba odezvy stovky ns) jemné ochranné prvky varistory (napěťově závislý odpor, doba odezvy desítky ns) supresorové diody (antisériově zapojené Zener. diody, doba odezvy jednotky až desítky ps) Jednotlivé třídy ochran třída B svodiče bleskových proudů (ochranné jiskřiště, bleskojistky) třída C svodiče přepětí (varistory) třída D svodiče přepětí (supresorové diody) 57

58 Atmosférická přepětí Ochrana proti přepětí a) Přímý úder blesku b) Nepřímý úder blesku 58

59 Ochrana proti přepětí Ochrana proti přepětí nutná na DC i AC straně DC strana mnohem více ohrožena na DC straně využíván svodič obsahující tři varistorové moduly zapojené do článku Y na AC straně nejčastěji kombinace B+C vždy je důležité vytvořit ochranu přesně ušitou na konkrétní aplikaci 59

60 Monitoring definice Monitoring a komunikace Monitoring - sledování kontrola - dohled Monitoring Spolehlivost funkce zařízení Maximální využití zařízení Data = základní nástroj monitoringu Sběr (různé typy měření, senzory, ) Zpracování (čítače, převodníky, ) Přenos (různé komunikační rozhraní) Zobrazení / vyhodnocení (PC, monitor, LCD displej) Online data k dispozici v čase potřeby, popis současného stavu zařízení 60

61 Monitoring dělení Monitoring a komunikace Nejjednodušší (základní) monitoring Displej - Stavové veličiny / základní měřené veličiny - Chybové kódy - Informace pro údržbu Kontrolky - Informace o základním provozním stavu 61

62 Monitoring Ethernet / Internet Monitoring a komunikácia 62

63 Monitoring súhrn Monitoring a komunikácia Spôsoby prenosu dát Možnosti zberu a spracovania dát Možnosti zobrazenia dát Bezdrátový (radiový) přenos dat. Dosah max. 100m (venkovní prostředí), Data logger s integrovaným Web a FTP serverem s připojením na internetový portál. Možnost napojení externích snímačů. Vhodné pro střední a velké systémy. Internetový portál pro zobrazování a správu dat ze systémů obnovitelných zdrojů Ethernetové připojení využitím stávající síťové infrastruktury LAN/WAN. Stand-alone Data logger. Přímé připojení externích snímačů. Možné použití od malých až po velké systémy. Denní, týdenní nebo měsíční zasílání reportů (dat o výrobě, poruchách, ) na zvolené ové adresy. Spolehlivý přenos dat na dlouhé vzdálenosti (1200m). Vhodné pro nepřetržitý záznam dat až 50 měničů. Bezdrátový (rádiový) přenos informací (výstupní výkon, energie za den, celková vyrobená energie) z měničů typu Sunny Boy. SMS textové zprávy / SMS servis. Přenos dat na max. 4,5m. Pro přímé propojení PC s LCD panely. SW pro přímé zobrazení dat na PC z měničů typu Sunny Boy, stand-alone Data loggeru, LCD panelu Sunny Beam. *môže vyžadovať prevodník RS485/RS232 63

64 Monitoring komplexní služba Monitoring a komunikácia - Sledování stavů a funkčnosti systému - Zpětná vazba pro údržbu a servis udržuje systém v chodu a minimalizuje prostoje - Předchází poruchám a determinuje správné nastavení intervalů údržby (na základě dlouhodobého měření odchylek) - Řízení FVE (např. výstupní výkon na měničech) - Diagnostika / ladění systému - Poskytuje údaje jako zpětná vazba pro banku - Dispečing monitorování více FVE 64

65 Monitoring internetový portál Monitoring a komunikácia 65

66 Podpora webu Marketing - podpora 66

67 Řešení pro náročné uživatele Marketing - podpora Vice elektráren pod jednou střechou - Stačí připojení k internetu - Detailně propracovaný monitoring - Velmi kvalitní uživatelské rozhraní Přehled elektráren Zobrazení Název Inst. výkon Aktuální výkon Denní výroba Osvit Denní zisk Stav alarmu Přestavlky kwp 0,00 kw 47,10 kwh 0,00 W/m2 595,33 CZK OK Přídolí kwp 0,20 kw 166,20 kwh 0,00W/m 2 932,00 CZK OK 67

68 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - KVET 68

69 Provozování KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Provozní podmínky pro provozování KVET Účinnost soustrojí cca 80 % (40% el. + 40% teplo) Ideální podmínky pro nejkratší návratnost -24 hodin denně, 365 dní v roce (kromě plánované odstávky) -Odbyt tepla - vlastní spotřeba (doporučujeme) - prodej -Odbyt elektřiny - vlastní spotřeba - prodej (distribuční kapacita) 69

70 Energetická bilance kogenerační jednotky: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Výměník 1 Chlazení palivové směsi Výměník 2 Chlazení oleje Výměník 3 Chlazení bloku motoru Výměník 4 Výměník tepla spalin 70

71 Schema KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET 71

72 Varianty KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET KVET Kogenerace - elektřina - teplo KVET Trigenerace - elektřina - teplo - chlad a mráz (absorbčním způsobem) Zvláštní případ je další využití plynu ze spalin 72

73 Kogenerace v malém Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Úspory 1) Elektrická a tepelná energie je odebírána na místě 2) Zvýšení účinnosti produkce tepla a snížení ztrát přenosem energie 3) Množství zemního plynu na výrobu elektřiny a tepla se sníží o 30% 4) Nespotřebovaná elektrická energie jde do sítě nutný souhlas distributora 5) Při větší potřebě energie lze provozovat KJ paralelně 6) Jeden kilowat instalovaného výkonu přijde cca na tis. Kč 73

74 Zdroje paliva pro KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET Plyny: Zemní plyn, skládkový plyn, důlní plyn, kalový plyn, metan, butan. Biomasa: Dřevní plyn Biomasa zpracování: Spalování v kotli teplo pára turbína generátor el.energie odběr tepla 74

75 Legislativa - zákony ENERGETICKÝ ZÁKON Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 278/2003 Sb. Změna: 356/2003 Sb. Změna: 670/2004 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Bílá kniha ISES 2003, Přechod k obnovitelným zdrojům energie budoucnosti

76 Legislativa - zákony ZÁKON O PODPOŘE OZE (Obnovitelných Zdrojů Energie) 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. VZOR oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a o její změně Příloha č. 2 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. VZOR hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů

77 Legislativa - zákony PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY ERÚ K ZÁKONU 458/2000 SB. 81/2010 Sb. VYHLÁŠKA s platností od 1. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 150/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. června 2007 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 426/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2005 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Změna: 363/2007 Sb. Cenové rozhodnutí ERÚ (vydávané nové každý rok v listopadu)

78 Solární termika Přeměna světla na teplo Solární kolektory pro ohřev vody Snížení globálního slunečního záření z důvodů: 1. Odrazu a ztráty prostupem skla (ca. 10%) 2. Ztráty na absorbéru (ca. 10%) Maximální účinnost (ca. 80%)

79 Návrh solárního systému na ohřev teplé vody rodinné domy (dvougenerační domy) Solární kolektory pro ohřev vody Standardní hodnoty systému : Absorpční plocha kolektoru: 1,0-1,3 m²/osoba Objem zásobníku: l/m² absorpční plocha Pokrytí potřeby energie na ohřev: 50-65%

80 Schéma solárního systému na ohřev TV Solární kolektory pro ohřev vody

81 Schéma solárního systému na ohřev TV Solární kolektory pro ohřev vody Činnost: Při dosažení rozdílu teplot mezi kolektory a zásobníkem se zapíná čerpadlo Čerpadlo se vypne když: Rozdíl teplot mezi kolektorem a zásobníkem klesne pod požadovanou teplotu Je dosažená maximální teplota vody v zásobníku Přenos tepla z kolektorů do zásobníku se realizuje přes spodní výměník V případě nevhodného počasí ohřev zabezpečuje dodatečný zdroj Legenda: 01 Kolektor T1 Snímač teploty v kolektorech 02 Kompletní solární stanice T2 Snímač teploty v zásobníku pro solárny okruh 04 Expanzní nádoba T3 Snímač teploty v zásobníku pro okruh vytápění 05 Regulátor SOLO / DUO Zásobník TV 12 Směšovací ventil A1 Oběhové čerpadlo pro solární okruh 14 Okruh vytápění A5 Cirkulační čerpadlo pro vytápěcí okruh 16 Kotel A7 Čerpadlo doohřevu

82 Topná tepelná čerpadla v kombinaci se solárními technologiemi Tepelná čerpadla +

83 Solární systémy Schüco Synergické střechy Tepelná čerpadla, solární kolektory pro ohřev vody

84 Solární systémy Schüco Plochá střecha Tepelná čerpadla, solární kolektory pro ohřev vody

85 Cena ročního pásma 2010 EEX Dodávky elektrické energie 85

86 PXE Indexy Dodávky elektrické energie Název SPOT Market Base Load Index SPOT Market Peak Load Index Datum a čas Poslední obchod Změna (%) Měna Závěrečná cena :00 86,14 24,55 EUR 69, :00 109,80 31,10 EUR 83,75 SPOT Market Base Load Index 86

87 Jednotky Převody jednotek Joule(zkratka J) je jednotka práceaenergie. 1Joule je definován jako práce, kterou koná síla1n působící po dráze1m. Přepočty joule na kwh: 1J = 2, kwh 1J = 1 Ws 1kWh = J = 3,6MJ = 1,343hph(horsepowerper hour koňské sílyza hodinu) Starší jednotky energie -kalorie(zkratka cal) 1cal= 4,187J Pro malé energie na atomární úrovni se používá též jednotka elektronvolt(zkratka ev). 87

88 Děkuji za pozornost Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel ČKLOP Tel:

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Ing. Bořivoj Šourek Ph.D. Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování Solární kolektor jako součást pláště budovy architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování EPBD recast novela směrnice EPBD o energetické náročnosti

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM NA RD HVĚZDONICE ČP. 68... 5 Výběr řešení... 5 Funkce zařízení...

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013 Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK Brumov-Bylnice 24. září 2013 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Požadavek max. energetická soběstačnost Implementace směrnice EP a R

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Funkční modely ISŠ Sokolnice Energetické zdroje pro 21. století

Funkční modely ISŠ Sokolnice Energetické zdroje pro 21. století 1 Funkční modely ISŠ Sokolnice Projekt: Číslo projektu: Energetické zdroje pro 21. století CZ.1.11/3.4.00/42.01656 1) Větrné elektrárny Model větrné elektrárny Funkční model větrné elektrárny se zdrojem

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

LISTY. Pracovní NAUČÍME SE ŠETRIT ENERGIÍ ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY

LISTY. Pracovní NAUČÍME SE ŠETRIT ENERGIÍ ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY Pracovní LISTY ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY ENERGIE SKLÁDKOVÉHO VZDUCHU ENERGIE KALOVÉHO PLYNU ENERGIE BIOPLYNU TENTO MIKROPROJEKT

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více