Úvodní slovo. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky. www.isss.cz 1"

Transkript

1 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, když politik přijímá osobní záštitu nad nějakou veřejnou akcí, vede ho k tomu nejednou jen pouhá zdvořilost či vědomí jeho společenských povinností důstojně reprezentovat svou funkci. Když jsem se však rozhodl převzít záštitu nad letošním IX. ročníkem mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, která je i letos rozšířená o visegrádskou konferenci Visegrad Four for Developing Information Society, učinil jsem tak z upřímného zájmu o tuto problematiku. Nejde zdaleka o to, že tato akce je v současnosti po právu považována za nejvýznamnější akci svého druhu v nových členských zemích Evropské unie. Více mi jde o fakt, že zde projednávaná tematika úzce souvisí s tím, čemu jsme si zvykli říkat egovernment či estát. Zajímají mne všechny nové možnosti komunikace státu i územních samospráv s občany prostřednictvím elektronických služeb. Tato konference má potom svůj zvláštní význam v tom, že výměna zkušeností z této oblasti zde probíhá na úrovni zemí, které mají společné historické zkušenosti, podobný ekonomický potenciál a také stejnou délku doby členství v EU a tím také v podstatě i příbuzné problémy v některých sférách své činnosti. Věřím proto, že i zde na této konferenci dojde k úspěšnému nalézání společných postupů a výměně zkušeností při projektování nových aplikací informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Již loni v listopadu, když probíhala v českém Senátu národní konference Efektivní stát partner samosprávy, jsem řekl, že téma státu a jeho efektivní správy přesahuje běžný politický rozměr jednoho volebního období a je proto třeba v tomto směru hledat odborný konsensus napříč politickými stranami bez ohledu na rozdílnosti jejich politických a sociálních konceptů. V moderní demokratické kultuře 21. století by požadavek méně byrokracie a více transparentnosti ve správě státu měl být opravdovou samozřejmostí, na které se shodnout by neměl být, alespoň doufám, žádný problém. Stále rychlejší rozvoj informačních technologií spolu s řadou pozitivních mezinárodních zkušeností by potom měl tyto zásady relativně snadno uvádět v život například i v okruhu zemí Visegrádské čtyřky. Jsem přesvědčen, že k této vizi přispěje svým dílem i toto setkání. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky 1

2 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení panové, ráda bych touto cestou popřála letošnímu ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě hodně úspěchů, velké množství zajímavých příspěvků a hodně pozorných posluchačů i diskutujících. Ministerstvo informatiky takovým partnerem do diskuse i pozorným posluchačem rozhodně bude. Konference ISSS je jednou z akcí, na které se každý rok pečlivě připravujeme a kterou vnímáme jako výjimečnou a zároveň příjemnou příležitost k osobním setkáním a debatám se zástupci veřejné správy i širší odborné komunity, tedy s těmi, kterým je určena velká část výstupů a projektů ministerstva. Stejně jako v loňském roce obsadí ministerstvo v úterý dopoledne Malý sál samostatným blokem přednášek a prezentací. Účastníkům konference a jejich prostřednictvím široké veřejnosti chceme představit novinky v několika hlavních projektech, které ministerstvo ve spolupráci s dalšími partnery v současné době řeší, například dokončení registru živnostenského podnikání, výstavbu jednotného systému dopravních informací a rozvoj mapového serveru Portálu veřejné správy nebo jeho transakční části. Oproti loňskému roku přijíždí Ministerstvo informatiky do Hradce Králové také s několika novými tématy, mimo jiné využitím softwaru s otevřeným zdrojovým kódem ve veřejné správě, prezentací výsledků výběrového řízení na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice či diskusí o koncepci přechodu na digitální televizní vysílání. Věřím, že konference přinese řadu nových nápadů a pomůže dalšímu rozvoji e-governmentu v České republice. Ing. Dana Bérová ministryně informatiky ČR 2

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, letošní ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě se bude jako obvykle věnovat různým aspektům budování informační společnosti, rozvoji elektronických služeb pro občany i celkovému zjednodušení procesů ve vztahu občana a státu. Vedle obecných diskusí o aktuálním vývoji e-governmentu v obcích a ve městech bude obsahovat témata z oblasti regionálního rozvoje, využití evropských fondů či geografických informací v rámci stavebního a územního řízení. Navíc přistupuje nově i jedno další důležité téma, a to využívání informačních technologií v oblasti cestovního ruchu a rozvoj tzv. e-turismu. Konference ISSS se tak stává mimořádně zajímavou platformou i pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do jehož kompetencí spadají uvedené náplně, včetně oblasti cestovního ruchu. Využíváme tak příležitost setkat se s profesionály těchto oborů, informovat o aktivitách resortu a rozvojových programech. Představíme naše záměry a vyměníme si cenné zkušenosti se zahraničními experty i zástupci nejrůznějších organizací a iniciativ. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se aktivně zúčastňuje konference ISSS již několik let. Naše Centrum regionálního rozvoje ČR za aplikaci Regionální informační systémy získalo první cenu v rámci soutěže Geoaplikace roku. Rozvoj tohoto systému i další činnosti budou prezentovány i v letošním roce. Nejrůznější využití informačních systémů se uplatňuje v oblasti bytové politiky, v rámci statistických evidencí i aplikačních programů. Operační programy, jejich monitoring a implementace v rámci strukturálních fondů nejsou bez využití informačních technologií možné. Řada projektů financovaných z evropských zdrojů podpořila zavedení a uplatnění internetu ve venkovských mikroregionech. Nově nás v rámci programu konference čeká celá řada důležitých jednání týkajících se budování, využívání a propojování portálů a internetových stránek věnovaných cestovnímu ruchu na místní, regionální či evropské úrovni. Dále problematiky kongresové turistiky nebo vytváření optimálních podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu a podpory ze strany veřejné správy. Důležitým okamžikem konference je vyhlášení výsledků řady prestižních soutěží a předání významných ocenění, která znamenají další motivaci pro všechny, kdo se spolupodílejí na tvorbě webových stránek měst, obcí či regionů, propagaci turistických lokalit nebo vývoji nových elektronických služeb. Mezi těmito soutěžemi dominuje Zlatý erb a již podruhé se bude udílet také zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Přeji všem účastníkům, aby čas strávený na konferenci ISSS 2006 v Hradci Králové považovali za dobře vynaložený, a věřím, že také díky přítomnosti odborníků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR získají řadu podnětných informací a inspiraci pro svoji další práci. Mgr. Radko Martínek ministr pro místní rozvoj ČR 3

4 Úvodní slovo Dámy a pánové, jsem opravdu velmi rád, že mohu opět přijmout pozvání na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která je jednoznačně nejvýznačnějším setkáním tvůrců a uživatelů informačních systémů veřejné správy v České republice. Je pro mne potěšením, že vám, jak uživatelům elektronických služeb, tak tvůrcům informačních systémů, mohu představit Ministerstvo vnitra jako partnera, který dbá na rozvoj elektronických veřejných služeb, a to jak na centrální úrovni, tak v územní veřejné správě. Účast Ministerstva vnitra na této konferenci není jen zdvořilostní návštěva, jsme si vědomi, že naše spoluodpovědnost za úspěšný vývoj společnosti v této oblasti je nemalá. Když jsem před více jak rokem nastupoval do své nynější funkce, byla pro mne veřejná správa a její informatizace poměrně vzdálenou oblastí života. Za tu dobu se ale mnohé změnilo. Uvedu několik příkladů. Podařilo se nám s paní ministryní informatiky uzavřít dohodu o dělbě kompetencí a o společném postupu při řešení projektů informatizace krajů, což byla dříve poměrně nedobře definovaná oblast. Byl novelizován zákon o informačních systémech veřejné správy, byla schválena také novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Od prvního ledna letošního roku platí nový správní řád. Jeho dopad do elektronické komunikace orgánů veřejné správy mezi sebou i veřejné správy s občany je zcela zásadní a v odborných debatách zde na ISSS 2006 jistě posuneme naše vzájemné poznání této problematiky. Jedná se o složitý úkol, protože zde dochází ke zcela převratnému prolínání dříve poměrně vzdálených světů, světa informatiků a světa právníků. V bezpečnostní oblasti vstoupila v platnost evropská směrnice, která upravuje zavádění biometrických údajů občanů do cestovních dokladů. Podstatná část naší expozice na této konferenci je věnována právě vysvětlení problematiky biometrie. Již od konce srpna tohoto roku dojde na celém území k nasazení rozsáhlého informačního systému, který umožní snímání a následné zpracování biometrických údajů a jejich uložení do elektronického čipu, který zajistí jednoznačnou identifikaci nositele nového typu cestovního pasu. Bezpečnostní přínos této moderní metody je jednoznačný, byť její nasazení je významným zásahem jak do státního rozpočtu, tak do zvyklostí obyvatel při vyřizování cestovních dokladů. Novinky provázejí také rozvoj informačních systémů krizového plánování a krizového řízení. Významnou modernizací prochází naše komunikační infrastruktura. Česká republika se připravuje na vstup do Schengenského prostoru v roce 2007, vstup je podmíněn krom jiného také nasazením složitého celoevropského informačního systému. Krom novinek je ale třeba připomenout i zachování tradic. Tradice jsou pro harmonický vývoj společnosti také potřebné. Podařilo se nám zachovat tradici významné podpory našeho resortu soutěži Zlatý erb a Geoaplikace roku, které jsou unikátní příležitostí pro porovnání výsledků těch nejlepších v oboru. Zlatý erb umožňuje srovnání internetových presentací obcí a měst. Je dobré, že se samostatná kategorie věnuje elektronickým službám. V rámci soutěže Zlatý erb také letos udělím cenu pro nejlepší bezbariérově přístupný web, který pro Ministerstvo vnitra vybírá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Pokud budete mít zájem navštívit náš stánek, budete vítáni. Dámy a pánové, přeji vám inspirativní a přínosný pobyt na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. František Bublan ministr vnitra České republiky 4

5 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás opět po roce pozdravil při příležitosti devátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Rád jsem nad tímto setkáním převzal záštitu, protože v resortu životního prostředí si každý den uvědomujeme, jakým významným pomocníkem jsou vyspělé informační technologie. Díky zapojení České republiky do struktur Evropské unie máme všechny předpoklady k tomu, abychom mohli průběžně sledovat všechny směry i zákruty civilizační informační dálnice. Ať data či informace posuzujeme z jakéhokoliv hlediska, vždy se nakonec protnou v hodnocení přípustnosti či nepřípustnosti našeho chování vůči životnímu prostředí. Ministerstvo životního prostředí pracuje průběžně s velkým objemem dat, která zpracovává ve věrohodné a státem garantované informace. Ty musí být na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí dostupné pro všechny občany České republiky. Díky internetu je možné, aby utříděné a aktualizované informace byly poskytovány různým cílovým skupinám. Hlavním cílem této datové vlny je vybudování jednotného informačního systému o životním prostředí, který umožní i ústředním orgánům státní správy urychlit chod některých závazných správních aktů. Máme za sebou první zkušenosti z prvního roku fungování Integrovaného registru znečištění, do něhož mají povinnost ohlašovat překročené limity v emisích či přenosech všichni tzv. uživatelé registrované látky. Díky mapovým službám, které resort životního prostředí provozuje, mají obyvatelé naší republiky možnost prohlédnout si okolí svého bydliště či místa dovolené a posoudit, zda jsou tato místa zatížena nepříznivými dopady průmyslové či zemědělské výroby. I proto je jedním z témat letošního ročníku této konference význam geografických informačních systémů pro turismus. Informace o stavu životního prostředí jsou zpravidla územně vázána. Jejich prezentace v mapě je přirozeným způsobem orientace a nástrojem k rozhodování. Oceňuji spolupráci s Ministerstvem informatiky při práci na přípravě celorepublikových průřezových mapových služeb, které budou občanovi i veřejné správě dostupné přes portál veřejné správy. Umožní to občanům i samosprávným orgánům řešit různé situace na základě dostatečných informací z jejich nejbližšího okolí. Věřím, že konference Internet ve státní správě a samosprávě 2006 přinejmenším napoví, jak a kde hledat informace, které jsou pro náš život opravdu nezbytné a jsou i zásadní pro rozhodování o naší společné budoucnosti. RNDr. Libor Ambrozek ministr životního prostředí 5

6 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi rád, že Vás mohu jménem svým i jménem ostatních členů Asociace krajů České republiky pozdravit při příležitosti konání devátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Zaměření konference ukazuje, že i devátý ročník ve srovnání s ostatními předešlými ročníky, má opět mnoho co říci široké odborné i laické veřejnosti. A myslím, že tomu nebude jinak ani příští rok a roky další. Za vše může fenomén stále se zdokonalujících a nově se vyvíjejících informačních a komunikačních technologií, které pro konferenci ISSS představují nekonečnou a stabilní zásobu témat a námětů. Z pohledu krajů spatřuji přínos konference ve výměně zkušeností mezi samosprávou a státní správou o projektech, které mají celostátní dopad. ISSS je pravděpodobně jediná konference v České republice, kde se dají získat ucelené informace o tom, co se v ICT v oblasti veřejné správy stalo za rok zpět. Myslím, že je dnes pravdou, alespoň mé zkušenosti z Moravskoslezského kraje to potvrzují, že si dnes práci na krajských úřadech bez informačních a komunikačních technologií už nelze vůbec představit. ICT do velké míry změnily myšlení lidí, považují je za nástroj usnadňující práci. Dnes se stávají informační a komunikační technologie nezastupitelné pro práci na krajských úřadech a to bez rozdílu zda se jedná o politika či úředníka. Jsem přesvědčen, že již minula doba, kdy se na ICT pohlíželo mimo jiné i jako na nutné zlo, když s nimi lidé měli nebo museli více pracovat a využívat je. Kraje si plně uvědomují svoji úlohu v procesu informační společnosti. Jak směrem k občanovi, tak ale i ke své pozici, kterou sehrávají jako komunikační spojení mezi ústředními správními úřady a obcemi. V tomto směru pracují na řadě kompatibilních projektů a systémů použitelných pro subjekty státní správy. Příkladem může být systém epusa, ve kterém se podařilo docílit toho, že obce zadávají data o sobě pouze jednou a tato data jsou automaticky sdílena všemi ostatními subjekty veřejné správy (ale i krizového řízení a IZS). Chci tím jen říci, že ICT musí být neustále vyvíjeny a optimalizovány vůči procesům ve veřejné správě. Egovernment nesmí být pouze tím, že se do elektronické podoby převedou stávající papírové formuláře a dokumenty tím se pouze zvýší náklady a nedojde k žádnému zefektivnění. Tímto postupem se dostaneme ne k egovernmentu, ale k ebyrokracii. K tomu, aby se tak nestalo, bezesporu přispívá i konference Internet ve státní správě a samosprávě a to je dobře. Přeji všem, kteří konferenci ISSS navštíví, aby z ní měli potěšení a vzali si z ní poučení a potřebné znalosti pro svojí práci Ing. Evžen Tošenovský předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje 6

7 Dámy a pánové, milí hosté a vážení kolegové, Úvodní slovo konference Internet ve státní správě a samosprávě dospěla do svého devátého ročníku. Jak se již stalo pravidlem, setkáváme se opět počátkem jara v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a máme před sebou dva náročné dny nabité přednáškami, prezentacemi a pracovními setkáními. Tato událost se již natrvalo zapsala do povědomí zástupců veřejné správy, osobností politického života, představitelů evropských orgánů a sítí, odborníků na moderní technologie i rozvoj e-governmentu, zástupců firem z oblasti ICT a vlastně všech, kteří mají s informatizací veřejné správy něco do činění. Uplynulých osm ročníků ukázalo, že o tuto problematiku je mimořádný zájem. Statistiky navíc dokládají, že konference každý rok o něco poporoste přibývá účastníků, zahraničních hostů, přednášek i vystavujících firem. Loni překročil počet návštěvníků dvě tisícovky, v programu, který běžel prakticky paralelně v 6 sálech, se uskutečnilo přes 250 přednášek a svoje služby a řešení pro veřejnou správu představila zhruba stovka vystavovatelů. Letošní konference ISSS se věnuje celé řadě důležitých témat, jako jsou například problematika e-governmentu na evropské, národní, regionální i lokální úrovni, rozvoj a zkvalitňování využití ICT ve veřejné správě či rozšiřování elektronických služeb pro občany. Nechybí ani další důležité náměty jako portály, komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy, e-learning, interoperabilita, geografické informační systémy nebo otázky bezpečnosti. Na pořad jednání přijde i problematika širšího využívání informačních technologií v cestovním ruchu a rozvoj tzv. e-turismu, nebo povinnosti vyplývající z nového správního řádu v oblasti ICT elektronické úřední desky, e-podatelny a elektronická komunikace mezi orgány veřejné správy. Pozornost mnoha účastníků konference se soustředí i na další aktuální témata, jako například možnosti, které otevírá připravované vysílání digitální televize či IP TV. Zajímavé budou i nové diskusní bloky a některé novinky, které se v programu konference objeví. Za zmínku určitě stojí fakt, že záštitu nad devátým ročníkem ISSS převzali předseda vlády České republiky Jiří Paroubek a ministryně informatiky Dana Bérová. Odbornými garanty jednotlivých sekcí jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj, na programu se podílí také Asociace krajů České republiky. Jak se již stalo tradicí, souběžně s národní konferencí proběhne její mezinárodní součást LORIS (Local and Regional Information Society), která přináší evropské pohledy a zkušenosti. Již potřetí za sebou se letos uskuteční také pracovní setkání zemí Visegrádské čtyřky V4 DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), nad nímž převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR pan Přemysl Sobotka. Mezinárodní rozměr konference pravidelně rozšiřují také setkání některých světových sítí, jako například Global Cities Dialogue, a dalších asociací a iniciativ z Evropy i celého světa. V současné době je konference ISSS hodnocena jako jedna z největších a nejvýznamnějších akcí pro oblast informační společnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a s uznáním se o ní hovoří i v Bruselu. Navíc má všechny předpoklady k tomu, aby rostla i v budoucnosti a stala se optimální platformou k výměně zkušeností z rozvoje e-governmentu především pro nové uchazeče o vstup do Evropské unie. Závěrem nám dovolte vyslovit jedno přání. Obsáhlý sborník, který jste obdrželi při registraci a v němž je i toto úvodní slovo, sice nemůže poskytnou úplně kompletní materiály konference, ale nabízí řadu důležitých dokumentů a konferenčních příspěvků i základní přehled o tématech, jimiž se letošní konference zabývá. Byli bychom velice rádi, kdyby se právě tento materiál stal vedle vašich postřehů z konferenčních jednání a workshopů důležitým zdrojem inspirace a podnětů pro vaši další práci. RNDr. Tomáš Renčín výkonný ředitel konference 7

8

9 Informace 9

10 Informace 10

11 Obsah Úvodní slovo... 1 Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky Úvodní slovo... 2 Ing. Dana Bérová, ministryně informatiky ČR Úvodní slovo... 3 Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj ČR Úvodní slovo... 4 František Bublan, ministr vnitra České republiky Úvodní slovo... 5 RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí Úvodní slovo... 6 Ing. Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje Úvodní slovo... 7 RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference Informace Orientační plán kongresového centra Aldis Programový výbor a realizační tým konference ISSS/LORIS/V4DIS Program Program konference ISSS/LORIS/V4DIS Setkání uživatelů Munis v rámci konference ISSS Dokumenty České knihovny zápolí v Bibliowebu již posedmé o nejlepší internetové stránky Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Broadband fórum (BBF) a dotace Ministerstva informatiky ČR Ing. Arnošt Traxler, Broadband fórum Soutěž Český zavináč Sdružení Český zavináč Soutěž Geoaplikace roku Ing. Josef Hnojil, Ph. D., koordinátor soutěže Geoaplikace roku Zlatý erb Ing. Jan Savický, za Sdružení Zlatý erb Programové prohlášení ČSSD z oblasti ICT ČSSD Program KDU-ČSL modernizace VS v oblasti informačních komunikačních technologií Mgr. Jaroslav Poláček, předseda odborné komise KDU-ČSL pro informační a komunikační technologie Reforma veřejné správy a její naděje Ing. František Beneš, CSc., místopř. výboru pro VS, regionální rozvoj a životní prostředí PS PČR, KSČM Nástroje budování efektivního státu ODS 11

12 Přednášky Elektronické služby České pošty Ing. Antonín Ambrož, ředitel odboru koncepcí, Česká pošta, s. p. Přínosy analytických nástrojů ve veřejné správě případová studie Kraje Vysočina Václav Bahník, projektový manager Business Intelligence, PVT, a. s. Kam kráčí informační systémy krajů? Josef Beneš, Public Sector Manager, Soluziona Česká republika Obec Bernolákovo na prelome storočí Ing. Martin Berčík, referent, Obec Bernolákovo, Slovenská republika Studie proveditelnosti pilotního projektu KI ISVS pro MI ČR (MSK) doc. RNDr. Milan Berka, CSc., IT Security Manager, GTS Novera Budoucnost multimediálních přenosů a digitálních vysílání ve státní správě a samosprávě doc. RNDr. Milan Berka, CSc., IT Security Manager, GTS Novera Jak probíhá testování přístupnosti webových stránek RNDr. Hana Bubeníčková, vedoucí Metodického centra informatiky, Mgr. Radek Pavlíček, metodik, SONS ČR Potenciál služeb a řešení společnosti GTS Novera pro veřejnou správu Ing. Tomáš Budník, ředitel obchodní divize, GTS Novera, a. s. Projekt systému Janitor Roman Bukáček, laboratoř GIS, CENIA, Žďár nad Sázavou Studie VoIP (Voice Over IP) Cyril Čapka, Ministerstvo informatiky ČR IntelCities budování inteligentních a udržitelných měst budoucnosti Dave Carter, BA Econ. Hons., University of Manchester Vytvoření zcela nové webové prezentace Ministerstva průmyslu RNDr. Jaroslav Česenek, softwarový architekt, Macron Software Fakta a data Portál životního prostředí České republiky Ing. Jarmila Cikánková, vedoucí oddělení datových služeb, CENIA WIFI do měst Ing. Pavel Číž, ředitel divize Sítě ICZ, a. s. Individuální konta pojištěnců Ing. Vladimír Fanta, vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií, ČSSZ Webové prostředí pro prezentaci programů a projektů spolufinancovaných EU se zaměřením na cestovní ruch RNDr. Blanka Fischerová, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Evropský portál jako nástroj propagace regionálních turistických destinací a budování přeshraniční evropské spolupráce Oliver Fodor, Econsulting, Bratislava, Slovensko, Ivan Smolak, Siemens PSE, Bratislava, Slovensko Databáze Systém evidence kontaminovaných míst RNDr. Jan Gruntorád, CSc., vedoucí oddělení metodiky, Ministerstvo životního prostředí ČR Procesné riadenie informatiky MF Slovenské republiky Peter Gschwendt, riaditeľ odboru integrovanej podpory Ministersto financií SR Koncepce rozvoje informační podpory krajů Ing. Tereza Hackenschmiedová, Business Process Consultant, Siemens Business Services, spol. s r. o. Ochrana dat jednoduše a zcela bezpečně! Mgr. Pavel Hejl, CSc., vedoucí zakázek, projektů, specialista hw/sw, T-SOFT, spol. s r. o. Důvěryhodný úřad řešení úřední desky Ing. Václav Holdšvend, Město Aš, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Integrovaný informační portál MPSV cesta k elektronickému trhu práce Ing. Petr Hortlík, informatik, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Internet nástroj spolupráce zemí V4 v oblasti životního prostředí Jiří Hřebíček, Jaroslav Ráček, Ministerstvo životního prostředí ČR imunis SMiS systém pro hromadné rozesílání SMS zpráv Jiří Hudeček, Ivana Melicharová, Obec Lety, Mgr. Tomáš Lechner, Triada spol. s r. o. 12

13 Moderní vzdělávací systémy vyšších a vysokých škol neuniverzitního typu Ing. Daniel Choc., Mgr. Lenka Derianová, CCA Group, a. s. Archivní a spisová služba a organizace práce Ing. Radim Jäger, Ministerstvo životního prostředí ČR Revoluční metoda archivace RNDr. Pavel Jireš, CSc., Technology Consultant, Hewlett-Packard Využití multiaplikační čipové karty ve veřejné správě Vladimír Kašpar, Business consultant Public, LogicaCMG Problematika zveřejnění úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup a přijímání podání v elektronické podobě podle z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění z. č. 413/2005 Sb Mgr. Jiří Kaucký, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR Projekt Internet pro seniory přivádí děti a seniory do školních lavic Monika Kavanová, Oracle Registr dlužníků státu David Kotris, Ministerstvo informatiky ČR Co přináší novela zákona o svobodném přístupu k informacím David Kotris, Ministerstvo informatiky ČR Projekty k dlouhodobému uchovávání elektronických dokumentů v zahraničí výběr PhDr. Karel Koucký, Ing. Roman Mík, Národní archiv MyFenix komplexní řešeni pro podporu koncepčního rozvoje státni správy a samosprávy RNDr. Miroslav Kozák, analytik odboru vývoje divize Veřejná správa, PVT, a. s. Komentář k návrhu zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci egovernment Act Edvard Kožušník, vedoucí projektu, estat.cz Komplexní měřící a informační systém pro bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích RNDr. Jana Kratinová, vedoucí realizace divize Veřejná správa ICZ, a. s. Možnosti využití mobilní komunikace ve státní správě a samosprávě Ing. Jan Křečan, projektový manažer, T-Mobile Czech Republic Problémy efektivního sběru dat formuláře, portály, datové sklady Ing. Tomáš Kuba, System Architect, LogicaCMG, s. r. o. Pracovní stanice Ing. Aleš Kučera, Novell Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory Ing. Roman Kučera, odbor informatiky, MPSV ČR, Ing. Radomír Martinka, analytik, OKsystem, s. r. o. Elektronické úřadování v archivní legislativě a spisových normách ústředních úřadů Ing. Miroslav Kunt, Jiří Bernas, Národní archiv Infoliga webů Mgr. Ing. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, Otevřená společnost, o. p. s. Technické řešení Mapových služeb Portálu veřejné správy Mgr. Jiří Kvapil, správce mapového serveru a datového skladu, CENIA Spisová služba a správní řád Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Koncepce prezentačních a jednacích místností a jejich vybavení technikou pro státní správu a samosprávu Ing. David Lesch, předseda představenstva, AV MEDIA, a. s. Elektronické bankovnictví České spořitelny Luboš Louda, úsek přímého bankovnictví, Česká spořitelna, a. s. Proti útokům nejsme bezbranní! Dalibor Lukeš, MBA, manažer pro platformovou strategii a bezpečnost, Microsoft Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Rejstřík trestů poskytování výpisů v elektronické podobě RNDr. Jaroslav Martaus, vedoucí oddělení informačních systémů, Ministerstvo spravedlnosti ČR Obchodní rejstřík včera, dnes a zítra

14 RNDr. Jaroslav Martaus, vedoucí oddělení informačních systémů, Ministerstvo spravedlnosti ČR Rizikovost kontaminovaných míst v Systému evidence kontaminovaných míst Mgr. Marta Martínková, výzkumný pracovník, VÚV T. G. M. Telekomunikační služby a řešení pro veřejnou správu Ing. Miloš Mastník, MBA, Ředitel rozvoje správy produktů, GTS Novera, a. s. Využití IT v cestovním ruchu kraje Vysočina turistický portál 214 Jitka Mattyašovská, kraj Vysočina Solón elektronická publikace pro pracovníky veřejné správy a návštěvníky knihoven Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o. Proč a jak řídit informační rizika ve veřejné správě Ing. Luděk Novák, PhD., konzultant bezpečnosti informací CISA Krajský projekt HelpDesk Mgr. Pavel Novotný, vedoucí oddělení informatiky, Krajský úřad Zlínského kraje Procesní audit v podmínkách veřejného sektoru je krokem ke zvyšování efektivity organizací RNDr. Martin Ohlídal, MBA, Kateřina Solařová, MBA, LogicaCMG, s. r. o. Komunikace občana s úřadem projekt IS esmo Ing. Aleš Opletal, Siemens Business Services, Ing. Vít Ruprich, MBA, náměstek primátora, Ostrava Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (SEVESO II) v SR Ing. Erich Pacola, programátor, softvérový analytik, Slovenská agentúra životného prostredia SR Hospodářský registr Ing. Jiří Pavlíček, Ministerstvo informatiky ČR Krajské projekty KEVIS a SDZA Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad kraje Vysočina Projekt krajské páteřní sítě ROWANet Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad kraje Vysočina Projekty Pracovní skupiny GIS krajů Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad kraje Vysočina GovSearch.cz rovná se integrované vyhledávání v internetovém obsahu zdrojů veřejné správy Jan Peroutka, Senior Consultant, DELTAX Systems, a. s. Současnost a vize Integrovaného registru znečišťování životního prostředí RNDr. Jan Prášek, ředitel úseku pro agenturní činnosti, Ing. Jan Nepimach, vedoucí oddělení IRZ, CENIA Centrální elektronická podatelna pro subjekty veřejné správy Ing. Jakub Rainisch, obchodní a marketingový manažer, Hospodářská komora České republiky Prevence kriminality (SW pirátství) Vít Řanda, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Policejní prezidium ČR OKbase informační systém pro řízení lidských zdrojů ve veřejné správě Ing. Ivo Rosol, CSc., ředitel vývojové divize, OKsystem, s. r. o. Korporátní identita nejcennější aktivum Ing. Luděk Šafář, Novell Outsourcing provozu spisové služby pro úřady městských částí Prahy, školy a školská zařízení řízená MHMP Ing. Josef Sedláček, ředitel vedení projektů a vývoje, Esprit, s. r. o. Infrastruktura e-governmentu v nadnárodních podmínkách RNDr. Pavel Sekanina, MSc., Ing. Libor Neumann, CSc., ANECT, a. s. Řízení informační bezpečnosti a zákon 365/2000 Sb. praktické přínosy David Šetina, NextiraOne Czech Internetizace domácností předpoklad rozmachu elektronické komunikace občanů s VS Mgr. Pavel Šimoník, Ing. Jaroslav Svoboda, STEM/MARK, a. s. Archivace elektronických dokumentů Ing. Miroslav Skokan, PVT, a. s. Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí egovernmentu Ing. Dušan Smolej, IT Architekt, IBM Česká republika, spol. s r. o. Nová generace plánování a realizace vzdělávacích aktivit pracovníků ve VS e-personalista Ing. Petr Špindler, konzultant a projektový manažer, RENTEL, a. s. 14

15 Zpracování dokumentace a podpora řízení Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě Ing. Boris Šraut, CSc., IT specialista, IBM ČR, spol. s r. o. Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku PhDr. Bohdana Stoklasová, ředitelka úseku novodobých fondů a služeb, Národní knihovna ČR Inteligentní dokumenty a formuláře v PDF RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems Incorporated Praktické poznatky ze zavádění systému Komunikace občana s úřadem RNDr. Petr Šubrt, Ing. Jiří Bříza, CSc., aplis.cz. Projekt EULIS plus a účast ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ředitel odboru informatiky, Český úřad zeměměřický a katastrální Národní strategie informační bezpečnosti ČR Mgr. Marie Svobodová, odborný pracovník v oblasti bezpečnosti ISVS, Ministerstvo informatiky ČR Modelové požadavky na správu elektronických dokumentů Mgr. Blanka Szunyogová, metodik spisové služby, Ministerstvo vnitra ČR Dátové štandardy pre verejnú správu Ing. Arpád Takács, CSc., výskumný pracovník, Výskumný ústav spojov, SR Řešení pro dokumenty a procesy Jaroslav Techl, Abacus Distribution, a. s. Elektronické zadávání veřejných zakázek Ing. Veronika Tichá, odborný referent, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Řízená informační a komunikační (ICT) infrastruktura Ing. Igor Tomeš, CSc., T-Systems PragoNet, a. s. Data pod kontrolou řešení datového skladu pro Celní správu ČR Ing. Ondřej Vít, Senior Technical Consultant, Adastra Corporation Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody Ing. Veronika Vlčková, Ústřední seznam ochrany přírody Identity a Access Management v heterogenním prostředí Ing. Marta Vohnoutová, Siemens Business Services, s. r. o. Nabízíme řešení pro 3D vizualizaci firem ESRI a Leica Geosystems RNDr. Inka Vyorálková, Ing. Petr Urban, ARCDATA, s. r. o. Účast MV ČR na 4. multidisciplinární konferenci fóra Document Lifecycle Management PhDr. Michal Wanner, Ph. D., archivní správa Ministerstva vnitra ČR Legislativní řešení registru územní identifikace, adres a nemovitostí Ing. Vladimír Weis, Ministerstvo informatiky ČR Internet a cestovní ruch doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Zdravotnické programy a informační servis pro zahraniční návštěvníky MUDr. Pavel Zubina, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Katalog Generální partner konference Hlavní partneři konference Hlavní odborný partner konference Partneři konference Instituce Prezentace firem

16 p ízemí 1 st floor ATNA - DRESSING ROOM Info stánek CHODBA U ATNY TISKOVINY OBÇERSTVENï 69 PREZENCE V TAH PREZENCE VSTUP VSTUP projektová laborato 62 VELK JEDNACï SÅL Meeting Hall salonek VIP 61 Tiskové st edisko ELI ÇIN SÅL Elisabeth Hall Vÿdej sluchátek prezence VIP çíslo FIRMA çíslo FIRMA Hlavní partner 61 Çeská po ta, s.p. Ostatní 67 AV Media, s.r.o. 51 B2B Centrum, a.s. 57 CCA Group, a.s. 41 Çeská vydavatelská pro internet, s.r.o. 65 DCD Publishing, s. r. o. 42 DISK obchod a technika, k.s. 48 EUROPEUM Praha a. s. 55 GEOMETRA OPAVA, spol.s r.o. 49 GEOVAP, spol. s r.o. 60 GiTy, a.s. 45 Hospodá ská komora ÇR 64 info.com s.r.o. 62 Institut regionálních informací s.r.o. 53 K net Technical International Group, 58 LogicaCMG s.r.o. 52 Macron, s.r.o. 54 OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o. 59 Olympus C&S, spol. s r.o. 44 Qbizm Technologies, a.s. 50 Relsie spol. s r.o. 56 SEAL spol. s r.o. 47 T SOFT s.r.o. 63 Vogel Burda Communications s.r.o. salonek VIP

17 1. patro 2nd floor salonek 2 chodba Malÿ sál - Small Hall Labskÿ sál salonek p. V TAH 2.p. 12 WC WC poçítaçová laborato poçítaçová laborato TRIADA BAR EXIT EXIT Hlavní sál - Main Hall pódium V TAH çíslo stánku FIRMA çíslo stánku FIRMA çíslo stánku FIRMA Generální partner 26 Çeská spo itelna, a.s. Hlavní partne i 16 Microsoft, s.r.o. 34 IBM Çeská Republika spol. s r. o. Ostatní 18 Adobe Systems CEEA 27 Anect, a.s. 7 aplis.cz, a. s. 21 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 20 ASPI, a.s. 22 Corpus Solutions, a.s. 23 DIGIS, spol. s r. o. 24 Eurotel Praha, spol. s r.o. 11 Geodis Brno, spol. s r.o. 4 GEPRO spol. s r. o. 14 GOPAS a.s. 10 Hradec Králové 8 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 32 ICZ a.s. 5 Intergraph ÇR, spol. s r.o. 2 Kraj Vysoçina 25 Ministerstvo informatiky ÇR 33 Ministerstvo pro místní rozvoj ÇR 30 NOVELL Praha, s.r.o. 28 OKsystem, spol. s r.o. 13 ORACLE Czech, s.r.o. 17 ORACLE Czech, s.r.o. 9 ORTEX, spol. s r.o. 1 Software602, a.s. 29 Soluziona, s.r.o. 3 Symantec (ÇR & SR) 15 T MAPY spol. s r.o. 19 Triada, spol. s r.o. 12 T Systems Pragonet a.s. 31 Vema, a. s. 6 VERA, spol. s r.o.

18 IS060223_aldis plan 2. patro 3rd floor V TAH Ministerstvo vnitra Ministerstvo æivotního prost edí projektová laborato BAR P EDNÅ KOV SÅL Lecture Hall VISEGRÅDSK SALONEK Visegrad Lounge

19 Programový výbor a realizační tým konference ISSS/LORIS/V4DIS 2006 Programový výbor Ing. František Dohnal čestný předseda RNDr. Tomáš Renčín předseda Ing. Tomáš Holenda Ministerstvo vnitra ČR RNDr. Jiří Hiess Česká asociace pro geoinformace Ing. Eva Pauknerová, CSc. Česká asociace pro geoinformace Ing. Vladimír Hořejší Ministerstvo informatiky ČR doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhDr. Národní rada Slovenské republiky Ing. Jaroslav Šolc Magistrát hl. m. Prahy Ing. Ondřej Felix, CSc. Sdružení pro informační společnost Ing. Petr Pavlinec Kraj Vysočina Realizační tým RNDr. Tomáš Renčín výkonný ředitel konference Michaela Renčínová zástupce výkonného ředitele Marek Zubr asistent Blanka Brychtová manažér výstavních prostor, registrace účastníků a organizační zajištění Vojtěch Dvořáček programová skladba JUDr. František Gajdošík redakce sborníku PhDr. Prokop Konopa public relations JUDr. Ing. Antonín Eliáš Časopis Obec a finance Mgr. Jan Brychta technické zabezpečení Ing. Petr Palisa webmaster Sekretariát konference U svobodárny 12, Praha 9 tel.: , fax: , 19

20

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

ITAPA 2006 - Bratislava

ITAPA 2006 - Bratislava Informační a komunikační technologie jako prostředek pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů ITAPA 2006 - Bratislava Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina Struktura prezentace Základní fakta o kraji

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové,

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové, Vážené dámy a vážení pánové, Ministerstvo vnitra se v letošním roce stalo patronem projektu, který je zaměřený na oblast e-governmentu e-vize pro státní správu a samosprávu. Projekt je součástí Mezinárodního

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce Triada. Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o. lnfo@triada.cz

Akreditovaná vzdělávací instituce Triada. Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o. lnfo@triada.cz Akreditovaná vzdělávací instituce Triada Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o. lnfo@triada.cz Obsah prezentace Akreditovaná instituce Možnosti a typy školení Přehled aktuálně akreditovaných programů

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

ČR na cestě k informační společnosti

ČR na cestě k informační společnosti ČR na cestě k informační společnosti ITAPA Bratislava 15.11.2006 Význam ICT pro ekonomiku ICT je podstatným faktorem ekonomického růstu a především růstu produktivity práce ICT se podílí 25% na ekonomickém

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Praha estrategie a projekty

Praha estrategie a projekty Praha Ivan Seyček Jaroslav Šolc Magistrát hl. m. Prahy odbor informatiky ITAPA 2004 Bratislava, 19.10.2004 1 Obsah Úvod Aktualizace estrategie Vybrané projekty a záměry egovernment, portál Ukázky výstupů

Více

Zhodnocení a ohlasy 2006

Zhodnocení a ohlasy 2006 Internet ve státní správě a samosprávě Local and Regional Information Society Visegrád Group for Developing Information Society Zhodnocení a ohlasy 2006 Praha, Hradec Králové, 2. 4. dubna 2006 Obsah Úvodem

Více

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy epraha Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy Ivan Seyček MHMP, odbor informatiky Seminář epraha, 28.3.2007 1 Praha a egovernment egovernment podle EU: Jde o (1) využití informačních a komunikačních

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti 7. ročník soutěže cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti Tři kategorie A Geoaplikace pro cestovní ruch Vyhlášeno na ISSS 2006 B - Komerční geoaplikace C Geoaplikace pro venkovské oblasti

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Témata diskuse Co je KISMO Činnost KISMO 2013 a 2014 Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+ dotazy 2

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Státní informační politika na Slovensku

Státní informační politika na Slovensku Státní informační politika na Slovensku Seminární práce do předmětu KGI/SIPOL Pavel Folta, Miroslav Válek Olomouc 2010 Úvod Slovensko je jedna ze zemí bývalého východního bloku, kde byly přísně střeženy

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?!

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! Úvodní seminář technické pracovní skupiny (TPS) licence a legislativa Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! 9.6. 2011 od 9:30 ČÚZK, Praha 8 Cíle semináře Umožnit setkání

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor 16. 11. 2011 = světový den GIS V tento den specialisté na geografické informační systémy (GIS) představují tyto technologie široké veřejnosti Letos v ČR zapojeno

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ČAEK * 27. 28. dubna 2010 * Placený obsah sítí a služeb elektronických komunikací Pod záštitou: Ministra vnitra České republiky Ing. Martina Peciny, MBA Rektora Českého vysokého učení

Více

Oficiální zahájení konference

Oficiální zahájení konference Pod záštitou GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00 Registrace účastníků Příprava konferenčních místností a vystavovatelských stánků PONDĚLÍ 23. dubna 2007 den společnosti

Více

Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment. Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012

Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment. Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012 Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment Ing. Ivo Rosypal Ing. František Štefan Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012 Obsah: Ing. Ivo Rosypal ředitel odštěpného závodu Proč

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

KONFERENCE ČAEK * 6. KVĚTNA 2008 * CZECH BROADBAND CAEC 2008 Hotel CROWNE PLAZA PRAGUE, Koulova 15, Praha 6 Pod záštitou: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka,

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ INF MHMP a MČ 4.12.2014 1 Program Pozn.: Předchozí schůzky 2014: 13.3. (epraha), 28.5, 16.7. (VZ Architekt) Úvod Vorlíček, Šolc Organizace, koncepce - Šolc Architektura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Hlavním tématem výroční konference bude

Hlavním tématem výroční konference bude Česká asociace elektronických komunikací o. s. připravuje 14. výroční konferenci s mezinárodní účastí Hlavním tématem výroční konference bude Svět elektronických komunikačních sítí a služeb, vysílání a

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY.

TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA V atmosféře nedávné aktualizace strategického dokumentu ČR zvaného Státní energetická koncepce se v Praze, 21. 23. října 2012 uskutečnil již 3. ročník mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ

Více

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet David Melichar Tomáš Hrabík Agenda prezentace 1. Stručné představení firmy CORTIS Consulting 2. Procesní řízení a veřejná správa Základní východiska

Více

ehealth Day 2012 ehealth Assistance

ehealth Day 2012 ehealth Assistance Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci ehealth Day 2012 ehealth Assistance úterý 21. února 2012 od 9:00 hod Kongresový sál IKEM PROGRAM 9:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 9:30 Zahájení konference - RNDr.

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ www.ipepo.cz Roman Vrba - MVČR PROJEKT: INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REG.Č. CZ.1.04/4.1.00/38.00002

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch ehealth nová kvalita v péči p i o zdraví ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší porodnost, vyšší věk rodičů vědecko technický pokrok

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více