Úvodní slovo. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky. www.isss.cz 1"

Transkript

1 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, když politik přijímá osobní záštitu nad nějakou veřejnou akcí, vede ho k tomu nejednou jen pouhá zdvořilost či vědomí jeho společenských povinností důstojně reprezentovat svou funkci. Když jsem se však rozhodl převzít záštitu nad letošním IX. ročníkem mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, která je i letos rozšířená o visegrádskou konferenci Visegrad Four for Developing Information Society, učinil jsem tak z upřímného zájmu o tuto problematiku. Nejde zdaleka o to, že tato akce je v současnosti po právu považována za nejvýznamnější akci svého druhu v nových členských zemích Evropské unie. Více mi jde o fakt, že zde projednávaná tematika úzce souvisí s tím, čemu jsme si zvykli říkat egovernment či estát. Zajímají mne všechny nové možnosti komunikace státu i územních samospráv s občany prostřednictvím elektronických služeb. Tato konference má potom svůj zvláštní význam v tom, že výměna zkušeností z této oblasti zde probíhá na úrovni zemí, které mají společné historické zkušenosti, podobný ekonomický potenciál a také stejnou délku doby členství v EU a tím také v podstatě i příbuzné problémy v některých sférách své činnosti. Věřím proto, že i zde na této konferenci dojde k úspěšnému nalézání společných postupů a výměně zkušeností při projektování nových aplikací informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Již loni v listopadu, když probíhala v českém Senátu národní konference Efektivní stát partner samosprávy, jsem řekl, že téma státu a jeho efektivní správy přesahuje běžný politický rozměr jednoho volebního období a je proto třeba v tomto směru hledat odborný konsensus napříč politickými stranami bez ohledu na rozdílnosti jejich politických a sociálních konceptů. V moderní demokratické kultuře 21. století by požadavek méně byrokracie a více transparentnosti ve správě státu měl být opravdovou samozřejmostí, na které se shodnout by neměl být, alespoň doufám, žádný problém. Stále rychlejší rozvoj informačních technologií spolu s řadou pozitivních mezinárodních zkušeností by potom měl tyto zásady relativně snadno uvádět v život například i v okruhu zemí Visegrádské čtyřky. Jsem přesvědčen, že k této vizi přispěje svým dílem i toto setkání. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky 1

2 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení panové, ráda bych touto cestou popřála letošnímu ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě hodně úspěchů, velké množství zajímavých příspěvků a hodně pozorných posluchačů i diskutujících. Ministerstvo informatiky takovým partnerem do diskuse i pozorným posluchačem rozhodně bude. Konference ISSS je jednou z akcí, na které se každý rok pečlivě připravujeme a kterou vnímáme jako výjimečnou a zároveň příjemnou příležitost k osobním setkáním a debatám se zástupci veřejné správy i širší odborné komunity, tedy s těmi, kterým je určena velká část výstupů a projektů ministerstva. Stejně jako v loňském roce obsadí ministerstvo v úterý dopoledne Malý sál samostatným blokem přednášek a prezentací. Účastníkům konference a jejich prostřednictvím široké veřejnosti chceme představit novinky v několika hlavních projektech, které ministerstvo ve spolupráci s dalšími partnery v současné době řeší, například dokončení registru živnostenského podnikání, výstavbu jednotného systému dopravních informací a rozvoj mapového serveru Portálu veřejné správy nebo jeho transakční části. Oproti loňskému roku přijíždí Ministerstvo informatiky do Hradce Králové také s několika novými tématy, mimo jiné využitím softwaru s otevřeným zdrojovým kódem ve veřejné správě, prezentací výsledků výběrového řízení na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice či diskusí o koncepci přechodu na digitální televizní vysílání. Věřím, že konference přinese řadu nových nápadů a pomůže dalšímu rozvoji e-governmentu v České republice. Ing. Dana Bérová ministryně informatiky ČR 2

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, letošní ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě se bude jako obvykle věnovat různým aspektům budování informační společnosti, rozvoji elektronických služeb pro občany i celkovému zjednodušení procesů ve vztahu občana a státu. Vedle obecných diskusí o aktuálním vývoji e-governmentu v obcích a ve městech bude obsahovat témata z oblasti regionálního rozvoje, využití evropských fondů či geografických informací v rámci stavebního a územního řízení. Navíc přistupuje nově i jedno další důležité téma, a to využívání informačních technologií v oblasti cestovního ruchu a rozvoj tzv. e-turismu. Konference ISSS se tak stává mimořádně zajímavou platformou i pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do jehož kompetencí spadají uvedené náplně, včetně oblasti cestovního ruchu. Využíváme tak příležitost setkat se s profesionály těchto oborů, informovat o aktivitách resortu a rozvojových programech. Představíme naše záměry a vyměníme si cenné zkušenosti se zahraničními experty i zástupci nejrůznějších organizací a iniciativ. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se aktivně zúčastňuje konference ISSS již několik let. Naše Centrum regionálního rozvoje ČR za aplikaci Regionální informační systémy získalo první cenu v rámci soutěže Geoaplikace roku. Rozvoj tohoto systému i další činnosti budou prezentovány i v letošním roce. Nejrůznější využití informačních systémů se uplatňuje v oblasti bytové politiky, v rámci statistických evidencí i aplikačních programů. Operační programy, jejich monitoring a implementace v rámci strukturálních fondů nejsou bez využití informačních technologií možné. Řada projektů financovaných z evropských zdrojů podpořila zavedení a uplatnění internetu ve venkovských mikroregionech. Nově nás v rámci programu konference čeká celá řada důležitých jednání týkajících se budování, využívání a propojování portálů a internetových stránek věnovaných cestovnímu ruchu na místní, regionální či evropské úrovni. Dále problematiky kongresové turistiky nebo vytváření optimálních podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu a podpory ze strany veřejné správy. Důležitým okamžikem konference je vyhlášení výsledků řady prestižních soutěží a předání významných ocenění, která znamenají další motivaci pro všechny, kdo se spolupodílejí na tvorbě webových stránek měst, obcí či regionů, propagaci turistických lokalit nebo vývoji nových elektronických služeb. Mezi těmito soutěžemi dominuje Zlatý erb a již podruhé se bude udílet také zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Přeji všem účastníkům, aby čas strávený na konferenci ISSS 2006 v Hradci Králové považovali za dobře vynaložený, a věřím, že také díky přítomnosti odborníků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR získají řadu podnětných informací a inspiraci pro svoji další práci. Mgr. Radko Martínek ministr pro místní rozvoj ČR 3

4 Úvodní slovo Dámy a pánové, jsem opravdu velmi rád, že mohu opět přijmout pozvání na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která je jednoznačně nejvýznačnějším setkáním tvůrců a uživatelů informačních systémů veřejné správy v České republice. Je pro mne potěšením, že vám, jak uživatelům elektronických služeb, tak tvůrcům informačních systémů, mohu představit Ministerstvo vnitra jako partnera, který dbá na rozvoj elektronických veřejných služeb, a to jak na centrální úrovni, tak v územní veřejné správě. Účast Ministerstva vnitra na této konferenci není jen zdvořilostní návštěva, jsme si vědomi, že naše spoluodpovědnost za úspěšný vývoj společnosti v této oblasti je nemalá. Když jsem před více jak rokem nastupoval do své nynější funkce, byla pro mne veřejná správa a její informatizace poměrně vzdálenou oblastí života. Za tu dobu se ale mnohé změnilo. Uvedu několik příkladů. Podařilo se nám s paní ministryní informatiky uzavřít dohodu o dělbě kompetencí a o společném postupu při řešení projektů informatizace krajů, což byla dříve poměrně nedobře definovaná oblast. Byl novelizován zákon o informačních systémech veřejné správy, byla schválena také novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Od prvního ledna letošního roku platí nový správní řád. Jeho dopad do elektronické komunikace orgánů veřejné správy mezi sebou i veřejné správy s občany je zcela zásadní a v odborných debatách zde na ISSS 2006 jistě posuneme naše vzájemné poznání této problematiky. Jedná se o složitý úkol, protože zde dochází ke zcela převratnému prolínání dříve poměrně vzdálených světů, světa informatiků a světa právníků. V bezpečnostní oblasti vstoupila v platnost evropská směrnice, která upravuje zavádění biometrických údajů občanů do cestovních dokladů. Podstatná část naší expozice na této konferenci je věnována právě vysvětlení problematiky biometrie. Již od konce srpna tohoto roku dojde na celém území k nasazení rozsáhlého informačního systému, který umožní snímání a následné zpracování biometrických údajů a jejich uložení do elektronického čipu, který zajistí jednoznačnou identifikaci nositele nového typu cestovního pasu. Bezpečnostní přínos této moderní metody je jednoznačný, byť její nasazení je významným zásahem jak do státního rozpočtu, tak do zvyklostí obyvatel při vyřizování cestovních dokladů. Novinky provázejí také rozvoj informačních systémů krizového plánování a krizového řízení. Významnou modernizací prochází naše komunikační infrastruktura. Česká republika se připravuje na vstup do Schengenského prostoru v roce 2007, vstup je podmíněn krom jiného také nasazením složitého celoevropského informačního systému. Krom novinek je ale třeba připomenout i zachování tradic. Tradice jsou pro harmonický vývoj společnosti také potřebné. Podařilo se nám zachovat tradici významné podpory našeho resortu soutěži Zlatý erb a Geoaplikace roku, které jsou unikátní příležitostí pro porovnání výsledků těch nejlepších v oboru. Zlatý erb umožňuje srovnání internetových presentací obcí a měst. Je dobré, že se samostatná kategorie věnuje elektronickým službám. V rámci soutěže Zlatý erb také letos udělím cenu pro nejlepší bezbariérově přístupný web, který pro Ministerstvo vnitra vybírá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Pokud budete mít zájem navštívit náš stánek, budete vítáni. Dámy a pánové, přeji vám inspirativní a přínosný pobyt na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. František Bublan ministr vnitra České republiky 4

5 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás opět po roce pozdravil při příležitosti devátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Rád jsem nad tímto setkáním převzal záštitu, protože v resortu životního prostředí si každý den uvědomujeme, jakým významným pomocníkem jsou vyspělé informační technologie. Díky zapojení České republiky do struktur Evropské unie máme všechny předpoklady k tomu, abychom mohli průběžně sledovat všechny směry i zákruty civilizační informační dálnice. Ať data či informace posuzujeme z jakéhokoliv hlediska, vždy se nakonec protnou v hodnocení přípustnosti či nepřípustnosti našeho chování vůči životnímu prostředí. Ministerstvo životního prostředí pracuje průběžně s velkým objemem dat, která zpracovává ve věrohodné a státem garantované informace. Ty musí být na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí dostupné pro všechny občany České republiky. Díky internetu je možné, aby utříděné a aktualizované informace byly poskytovány různým cílovým skupinám. Hlavním cílem této datové vlny je vybudování jednotného informačního systému o životním prostředí, který umožní i ústředním orgánům státní správy urychlit chod některých závazných správních aktů. Máme za sebou první zkušenosti z prvního roku fungování Integrovaného registru znečištění, do něhož mají povinnost ohlašovat překročené limity v emisích či přenosech všichni tzv. uživatelé registrované látky. Díky mapovým službám, které resort životního prostředí provozuje, mají obyvatelé naší republiky možnost prohlédnout si okolí svého bydliště či místa dovolené a posoudit, zda jsou tato místa zatížena nepříznivými dopady průmyslové či zemědělské výroby. I proto je jedním z témat letošního ročníku této konference význam geografických informačních systémů pro turismus. Informace o stavu životního prostředí jsou zpravidla územně vázána. Jejich prezentace v mapě je přirozeným způsobem orientace a nástrojem k rozhodování. Oceňuji spolupráci s Ministerstvem informatiky při práci na přípravě celorepublikových průřezových mapových služeb, které budou občanovi i veřejné správě dostupné přes portál veřejné správy. Umožní to občanům i samosprávným orgánům řešit různé situace na základě dostatečných informací z jejich nejbližšího okolí. Věřím, že konference Internet ve státní správě a samosprávě 2006 přinejmenším napoví, jak a kde hledat informace, které jsou pro náš život opravdu nezbytné a jsou i zásadní pro rozhodování o naší společné budoucnosti. RNDr. Libor Ambrozek ministr životního prostředí 5

6 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi rád, že Vás mohu jménem svým i jménem ostatních členů Asociace krajů České republiky pozdravit při příležitosti konání devátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Zaměření konference ukazuje, že i devátý ročník ve srovnání s ostatními předešlými ročníky, má opět mnoho co říci široké odborné i laické veřejnosti. A myslím, že tomu nebude jinak ani příští rok a roky další. Za vše může fenomén stále se zdokonalujících a nově se vyvíjejících informačních a komunikačních technologií, které pro konferenci ISSS představují nekonečnou a stabilní zásobu témat a námětů. Z pohledu krajů spatřuji přínos konference ve výměně zkušeností mezi samosprávou a státní správou o projektech, které mají celostátní dopad. ISSS je pravděpodobně jediná konference v České republice, kde se dají získat ucelené informace o tom, co se v ICT v oblasti veřejné správy stalo za rok zpět. Myslím, že je dnes pravdou, alespoň mé zkušenosti z Moravskoslezského kraje to potvrzují, že si dnes práci na krajských úřadech bez informačních a komunikačních technologií už nelze vůbec představit. ICT do velké míry změnily myšlení lidí, považují je za nástroj usnadňující práci. Dnes se stávají informační a komunikační technologie nezastupitelné pro práci na krajských úřadech a to bez rozdílu zda se jedná o politika či úředníka. Jsem přesvědčen, že již minula doba, kdy se na ICT pohlíželo mimo jiné i jako na nutné zlo, když s nimi lidé měli nebo museli více pracovat a využívat je. Kraje si plně uvědomují svoji úlohu v procesu informační společnosti. Jak směrem k občanovi, tak ale i ke své pozici, kterou sehrávají jako komunikační spojení mezi ústředními správními úřady a obcemi. V tomto směru pracují na řadě kompatibilních projektů a systémů použitelných pro subjekty státní správy. Příkladem může být systém epusa, ve kterém se podařilo docílit toho, že obce zadávají data o sobě pouze jednou a tato data jsou automaticky sdílena všemi ostatními subjekty veřejné správy (ale i krizového řízení a IZS). Chci tím jen říci, že ICT musí být neustále vyvíjeny a optimalizovány vůči procesům ve veřejné správě. Egovernment nesmí být pouze tím, že se do elektronické podoby převedou stávající papírové formuláře a dokumenty tím se pouze zvýší náklady a nedojde k žádnému zefektivnění. Tímto postupem se dostaneme ne k egovernmentu, ale k ebyrokracii. K tomu, aby se tak nestalo, bezesporu přispívá i konference Internet ve státní správě a samosprávě a to je dobře. Přeji všem, kteří konferenci ISSS navštíví, aby z ní měli potěšení a vzali si z ní poučení a potřebné znalosti pro svojí práci Ing. Evžen Tošenovský předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje 6

7 Dámy a pánové, milí hosté a vážení kolegové, Úvodní slovo konference Internet ve státní správě a samosprávě dospěla do svého devátého ročníku. Jak se již stalo pravidlem, setkáváme se opět počátkem jara v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a máme před sebou dva náročné dny nabité přednáškami, prezentacemi a pracovními setkáními. Tato událost se již natrvalo zapsala do povědomí zástupců veřejné správy, osobností politického života, představitelů evropských orgánů a sítí, odborníků na moderní technologie i rozvoj e-governmentu, zástupců firem z oblasti ICT a vlastně všech, kteří mají s informatizací veřejné správy něco do činění. Uplynulých osm ročníků ukázalo, že o tuto problematiku je mimořádný zájem. Statistiky navíc dokládají, že konference každý rok o něco poporoste přibývá účastníků, zahraničních hostů, přednášek i vystavujících firem. Loni překročil počet návštěvníků dvě tisícovky, v programu, který běžel prakticky paralelně v 6 sálech, se uskutečnilo přes 250 přednášek a svoje služby a řešení pro veřejnou správu představila zhruba stovka vystavovatelů. Letošní konference ISSS se věnuje celé řadě důležitých témat, jako jsou například problematika e-governmentu na evropské, národní, regionální i lokální úrovni, rozvoj a zkvalitňování využití ICT ve veřejné správě či rozšiřování elektronických služeb pro občany. Nechybí ani další důležité náměty jako portály, komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy, e-learning, interoperabilita, geografické informační systémy nebo otázky bezpečnosti. Na pořad jednání přijde i problematika širšího využívání informačních technologií v cestovním ruchu a rozvoj tzv. e-turismu, nebo povinnosti vyplývající z nového správního řádu v oblasti ICT elektronické úřední desky, e-podatelny a elektronická komunikace mezi orgány veřejné správy. Pozornost mnoha účastníků konference se soustředí i na další aktuální témata, jako například možnosti, které otevírá připravované vysílání digitální televize či IP TV. Zajímavé budou i nové diskusní bloky a některé novinky, které se v programu konference objeví. Za zmínku určitě stojí fakt, že záštitu nad devátým ročníkem ISSS převzali předseda vlády České republiky Jiří Paroubek a ministryně informatiky Dana Bérová. Odbornými garanty jednotlivých sekcí jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj, na programu se podílí také Asociace krajů České republiky. Jak se již stalo tradicí, souběžně s národní konferencí proběhne její mezinárodní součást LORIS (Local and Regional Information Society), která přináší evropské pohledy a zkušenosti. Již potřetí za sebou se letos uskuteční také pracovní setkání zemí Visegrádské čtyřky V4 DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), nad nímž převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR pan Přemysl Sobotka. Mezinárodní rozměr konference pravidelně rozšiřují také setkání některých světových sítí, jako například Global Cities Dialogue, a dalších asociací a iniciativ z Evropy i celého světa. V současné době je konference ISSS hodnocena jako jedna z největších a nejvýznamnějších akcí pro oblast informační společnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a s uznáním se o ní hovoří i v Bruselu. Navíc má všechny předpoklady k tomu, aby rostla i v budoucnosti a stala se optimální platformou k výměně zkušeností z rozvoje e-governmentu především pro nové uchazeče o vstup do Evropské unie. Závěrem nám dovolte vyslovit jedno přání. Obsáhlý sborník, který jste obdrželi při registraci a v němž je i toto úvodní slovo, sice nemůže poskytnou úplně kompletní materiály konference, ale nabízí řadu důležitých dokumentů a konferenčních příspěvků i základní přehled o tématech, jimiž se letošní konference zabývá. Byli bychom velice rádi, kdyby se právě tento materiál stal vedle vašich postřehů z konferenčních jednání a workshopů důležitým zdrojem inspirace a podnětů pro vaši další práci. RNDr. Tomáš Renčín výkonný ředitel konference 7

8

9 Informace 9

10 Informace 10

11 Obsah Úvodní slovo... 1 Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky Úvodní slovo... 2 Ing. Dana Bérová, ministryně informatiky ČR Úvodní slovo... 3 Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj ČR Úvodní slovo... 4 František Bublan, ministr vnitra České republiky Úvodní slovo... 5 RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí Úvodní slovo... 6 Ing. Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje Úvodní slovo... 7 RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference Informace Orientační plán kongresového centra Aldis Programový výbor a realizační tým konference ISSS/LORIS/V4DIS Program Program konference ISSS/LORIS/V4DIS Setkání uživatelů Munis v rámci konference ISSS Dokumenty České knihovny zápolí v Bibliowebu již posedmé o nejlepší internetové stránky Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Broadband fórum (BBF) a dotace Ministerstva informatiky ČR Ing. Arnošt Traxler, Broadband fórum Soutěž Český zavináč Sdružení Český zavináč Soutěž Geoaplikace roku Ing. Josef Hnojil, Ph. D., koordinátor soutěže Geoaplikace roku Zlatý erb Ing. Jan Savický, za Sdružení Zlatý erb Programové prohlášení ČSSD z oblasti ICT ČSSD Program KDU-ČSL modernizace VS v oblasti informačních komunikačních technologií Mgr. Jaroslav Poláček, předseda odborné komise KDU-ČSL pro informační a komunikační technologie Reforma veřejné správy a její naděje Ing. František Beneš, CSc., místopř. výboru pro VS, regionální rozvoj a životní prostředí PS PČR, KSČM Nástroje budování efektivního státu ODS 11

12 Přednášky Elektronické služby České pošty Ing. Antonín Ambrož, ředitel odboru koncepcí, Česká pošta, s. p. Přínosy analytických nástrojů ve veřejné správě případová studie Kraje Vysočina Václav Bahník, projektový manager Business Intelligence, PVT, a. s. Kam kráčí informační systémy krajů? Josef Beneš, Public Sector Manager, Soluziona Česká republika Obec Bernolákovo na prelome storočí Ing. Martin Berčík, referent, Obec Bernolákovo, Slovenská republika Studie proveditelnosti pilotního projektu KI ISVS pro MI ČR (MSK) doc. RNDr. Milan Berka, CSc., IT Security Manager, GTS Novera Budoucnost multimediálních přenosů a digitálních vysílání ve státní správě a samosprávě doc. RNDr. Milan Berka, CSc., IT Security Manager, GTS Novera Jak probíhá testování přístupnosti webových stránek RNDr. Hana Bubeníčková, vedoucí Metodického centra informatiky, Mgr. Radek Pavlíček, metodik, SONS ČR Potenciál služeb a řešení společnosti GTS Novera pro veřejnou správu Ing. Tomáš Budník, ředitel obchodní divize, GTS Novera, a. s. Projekt systému Janitor Roman Bukáček, laboratoř GIS, CENIA, Žďár nad Sázavou Studie VoIP (Voice Over IP) Cyril Čapka, Ministerstvo informatiky ČR IntelCities budování inteligentních a udržitelných měst budoucnosti Dave Carter, BA Econ. Hons., University of Manchester Vytvoření zcela nové webové prezentace Ministerstva průmyslu RNDr. Jaroslav Česenek, softwarový architekt, Macron Software Fakta a data Portál životního prostředí České republiky Ing. Jarmila Cikánková, vedoucí oddělení datových služeb, CENIA WIFI do měst Ing. Pavel Číž, ředitel divize Sítě ICZ, a. s. Individuální konta pojištěnců Ing. Vladimír Fanta, vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií, ČSSZ Webové prostředí pro prezentaci programů a projektů spolufinancovaných EU se zaměřením na cestovní ruch RNDr. Blanka Fischerová, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Evropský portál jako nástroj propagace regionálních turistických destinací a budování přeshraniční evropské spolupráce Oliver Fodor, Econsulting, Bratislava, Slovensko, Ivan Smolak, Siemens PSE, Bratislava, Slovensko Databáze Systém evidence kontaminovaných míst RNDr. Jan Gruntorád, CSc., vedoucí oddělení metodiky, Ministerstvo životního prostředí ČR Procesné riadenie informatiky MF Slovenské republiky Peter Gschwendt, riaditeľ odboru integrovanej podpory Ministersto financií SR Koncepce rozvoje informační podpory krajů Ing. Tereza Hackenschmiedová, Business Process Consultant, Siemens Business Services, spol. s r. o. Ochrana dat jednoduše a zcela bezpečně! Mgr. Pavel Hejl, CSc., vedoucí zakázek, projektů, specialista hw/sw, T-SOFT, spol. s r. o. Důvěryhodný úřad řešení úřední desky Ing. Václav Holdšvend, Město Aš, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Integrovaný informační portál MPSV cesta k elektronickému trhu práce Ing. Petr Hortlík, informatik, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Internet nástroj spolupráce zemí V4 v oblasti životního prostředí Jiří Hřebíček, Jaroslav Ráček, Ministerstvo životního prostředí ČR imunis SMiS systém pro hromadné rozesílání SMS zpráv Jiří Hudeček, Ivana Melicharová, Obec Lety, Mgr. Tomáš Lechner, Triada spol. s r. o. 12

13 Moderní vzdělávací systémy vyšších a vysokých škol neuniverzitního typu Ing. Daniel Choc., Mgr. Lenka Derianová, CCA Group, a. s. Archivní a spisová služba a organizace práce Ing. Radim Jäger, Ministerstvo životního prostředí ČR Revoluční metoda archivace RNDr. Pavel Jireš, CSc., Technology Consultant, Hewlett-Packard Využití multiaplikační čipové karty ve veřejné správě Vladimír Kašpar, Business consultant Public, LogicaCMG Problematika zveřejnění úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup a přijímání podání v elektronické podobě podle z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění z. č. 413/2005 Sb Mgr. Jiří Kaucký, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR Projekt Internet pro seniory přivádí děti a seniory do školních lavic Monika Kavanová, Oracle Registr dlužníků státu David Kotris, Ministerstvo informatiky ČR Co přináší novela zákona o svobodném přístupu k informacím David Kotris, Ministerstvo informatiky ČR Projekty k dlouhodobému uchovávání elektronických dokumentů v zahraničí výběr PhDr. Karel Koucký, Ing. Roman Mík, Národní archiv MyFenix komplexní řešeni pro podporu koncepčního rozvoje státni správy a samosprávy RNDr. Miroslav Kozák, analytik odboru vývoje divize Veřejná správa, PVT, a. s. Komentář k návrhu zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci egovernment Act Edvard Kožušník, vedoucí projektu, estat.cz Komplexní měřící a informační systém pro bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích RNDr. Jana Kratinová, vedoucí realizace divize Veřejná správa ICZ, a. s. Možnosti využití mobilní komunikace ve státní správě a samosprávě Ing. Jan Křečan, projektový manažer, T-Mobile Czech Republic Problémy efektivního sběru dat formuláře, portály, datové sklady Ing. Tomáš Kuba, System Architect, LogicaCMG, s. r. o. Pracovní stanice Ing. Aleš Kučera, Novell Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory Ing. Roman Kučera, odbor informatiky, MPSV ČR, Ing. Radomír Martinka, analytik, OKsystem, s. r. o. Elektronické úřadování v archivní legislativě a spisových normách ústředních úřadů Ing. Miroslav Kunt, Jiří Bernas, Národní archiv Infoliga webů Mgr. Ing. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, Otevřená společnost, o. p. s. Technické řešení Mapových služeb Portálu veřejné správy Mgr. Jiří Kvapil, správce mapového serveru a datového skladu, CENIA Spisová služba a správní řád Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Koncepce prezentačních a jednacích místností a jejich vybavení technikou pro státní správu a samosprávu Ing. David Lesch, předseda představenstva, AV MEDIA, a. s. Elektronické bankovnictví České spořitelny Luboš Louda, úsek přímého bankovnictví, Česká spořitelna, a. s. Proti útokům nejsme bezbranní! Dalibor Lukeš, MBA, manažer pro platformovou strategii a bezpečnost, Microsoft Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Rejstřík trestů poskytování výpisů v elektronické podobě RNDr. Jaroslav Martaus, vedoucí oddělení informačních systémů, Ministerstvo spravedlnosti ČR Obchodní rejstřík včera, dnes a zítra

14 RNDr. Jaroslav Martaus, vedoucí oddělení informačních systémů, Ministerstvo spravedlnosti ČR Rizikovost kontaminovaných míst v Systému evidence kontaminovaných míst Mgr. Marta Martínková, výzkumný pracovník, VÚV T. G. M. Telekomunikační služby a řešení pro veřejnou správu Ing. Miloš Mastník, MBA, Ředitel rozvoje správy produktů, GTS Novera, a. s. Využití IT v cestovním ruchu kraje Vysočina turistický portál 214 Jitka Mattyašovská, kraj Vysočina Solón elektronická publikace pro pracovníky veřejné správy a návštěvníky knihoven Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o. Proč a jak řídit informační rizika ve veřejné správě Ing. Luděk Novák, PhD., konzultant bezpečnosti informací CISA Krajský projekt HelpDesk Mgr. Pavel Novotný, vedoucí oddělení informatiky, Krajský úřad Zlínského kraje Procesní audit v podmínkách veřejného sektoru je krokem ke zvyšování efektivity organizací RNDr. Martin Ohlídal, MBA, Kateřina Solařová, MBA, LogicaCMG, s. r. o. Komunikace občana s úřadem projekt IS esmo Ing. Aleš Opletal, Siemens Business Services, Ing. Vít Ruprich, MBA, náměstek primátora, Ostrava Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (SEVESO II) v SR Ing. Erich Pacola, programátor, softvérový analytik, Slovenská agentúra životného prostredia SR Hospodářský registr Ing. Jiří Pavlíček, Ministerstvo informatiky ČR Krajské projekty KEVIS a SDZA Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad kraje Vysočina Projekt krajské páteřní sítě ROWANet Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad kraje Vysočina Projekty Pracovní skupiny GIS krajů Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad kraje Vysočina GovSearch.cz rovná se integrované vyhledávání v internetovém obsahu zdrojů veřejné správy Jan Peroutka, Senior Consultant, DELTAX Systems, a. s. Současnost a vize Integrovaného registru znečišťování životního prostředí RNDr. Jan Prášek, ředitel úseku pro agenturní činnosti, Ing. Jan Nepimach, vedoucí oddělení IRZ, CENIA Centrální elektronická podatelna pro subjekty veřejné správy Ing. Jakub Rainisch, obchodní a marketingový manažer, Hospodářská komora České republiky Prevence kriminality (SW pirátství) Vít Řanda, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Policejní prezidium ČR OKbase informační systém pro řízení lidských zdrojů ve veřejné správě Ing. Ivo Rosol, CSc., ředitel vývojové divize, OKsystem, s. r. o. Korporátní identita nejcennější aktivum Ing. Luděk Šafář, Novell Outsourcing provozu spisové služby pro úřady městských částí Prahy, školy a školská zařízení řízená MHMP Ing. Josef Sedláček, ředitel vedení projektů a vývoje, Esprit, s. r. o. Infrastruktura e-governmentu v nadnárodních podmínkách RNDr. Pavel Sekanina, MSc., Ing. Libor Neumann, CSc., ANECT, a. s. Řízení informační bezpečnosti a zákon 365/2000 Sb. praktické přínosy David Šetina, NextiraOne Czech Internetizace domácností předpoklad rozmachu elektronické komunikace občanů s VS Mgr. Pavel Šimoník, Ing. Jaroslav Svoboda, STEM/MARK, a. s. Archivace elektronických dokumentů Ing. Miroslav Skokan, PVT, a. s. Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí egovernmentu Ing. Dušan Smolej, IT Architekt, IBM Česká republika, spol. s r. o. Nová generace plánování a realizace vzdělávacích aktivit pracovníků ve VS e-personalista Ing. Petr Špindler, konzultant a projektový manažer, RENTEL, a. s. 14

15 Zpracování dokumentace a podpora řízení Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě Ing. Boris Šraut, CSc., IT specialista, IBM ČR, spol. s r. o. Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku PhDr. Bohdana Stoklasová, ředitelka úseku novodobých fondů a služeb, Národní knihovna ČR Inteligentní dokumenty a formuláře v PDF RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems Incorporated Praktické poznatky ze zavádění systému Komunikace občana s úřadem RNDr. Petr Šubrt, Ing. Jiří Bříza, CSc., aplis.cz. Projekt EULIS plus a účast ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ředitel odboru informatiky, Český úřad zeměměřický a katastrální Národní strategie informační bezpečnosti ČR Mgr. Marie Svobodová, odborný pracovník v oblasti bezpečnosti ISVS, Ministerstvo informatiky ČR Modelové požadavky na správu elektronických dokumentů Mgr. Blanka Szunyogová, metodik spisové služby, Ministerstvo vnitra ČR Dátové štandardy pre verejnú správu Ing. Arpád Takács, CSc., výskumný pracovník, Výskumný ústav spojov, SR Řešení pro dokumenty a procesy Jaroslav Techl, Abacus Distribution, a. s. Elektronické zadávání veřejných zakázek Ing. Veronika Tichá, odborný referent, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Řízená informační a komunikační (ICT) infrastruktura Ing. Igor Tomeš, CSc., T-Systems PragoNet, a. s. Data pod kontrolou řešení datového skladu pro Celní správu ČR Ing. Ondřej Vít, Senior Technical Consultant, Adastra Corporation Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody Ing. Veronika Vlčková, Ústřední seznam ochrany přírody Identity a Access Management v heterogenním prostředí Ing. Marta Vohnoutová, Siemens Business Services, s. r. o. Nabízíme řešení pro 3D vizualizaci firem ESRI a Leica Geosystems RNDr. Inka Vyorálková, Ing. Petr Urban, ARCDATA, s. r. o. Účast MV ČR na 4. multidisciplinární konferenci fóra Document Lifecycle Management PhDr. Michal Wanner, Ph. D., archivní správa Ministerstva vnitra ČR Legislativní řešení registru územní identifikace, adres a nemovitostí Ing. Vladimír Weis, Ministerstvo informatiky ČR Internet a cestovní ruch doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Zdravotnické programy a informační servis pro zahraniční návštěvníky MUDr. Pavel Zubina, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Katalog Generální partner konference Hlavní partneři konference Hlavní odborný partner konference Partneři konference Instituce Prezentace firem

16 p ízemí 1 st floor ATNA - DRESSING ROOM Info stánek CHODBA U ATNY TISKOVINY OBÇERSTVENï 69 PREZENCE V TAH PREZENCE VSTUP VSTUP projektová laborato 62 VELK JEDNACï SÅL Meeting Hall salonek VIP 61 Tiskové st edisko ELI ÇIN SÅL Elisabeth Hall Vÿdej sluchátek prezence VIP çíslo FIRMA çíslo FIRMA Hlavní partner 61 Çeská po ta, s.p. Ostatní 67 AV Media, s.r.o. 51 B2B Centrum, a.s. 57 CCA Group, a.s. 41 Çeská vydavatelská pro internet, s.r.o. 65 DCD Publishing, s. r. o. 42 DISK obchod a technika, k.s. 48 EUROPEUM Praha a. s. 55 GEOMETRA OPAVA, spol.s r.o. 49 GEOVAP, spol. s r.o. 60 GiTy, a.s. 45 Hospodá ská komora ÇR 64 info.com s.r.o. 62 Institut regionálních informací s.r.o. 53 K net Technical International Group, 58 LogicaCMG s.r.o. 52 Macron, s.r.o. 54 OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o. 59 Olympus C&S, spol. s r.o. 44 Qbizm Technologies, a.s. 50 Relsie spol. s r.o. 56 SEAL spol. s r.o. 47 T SOFT s.r.o. 63 Vogel Burda Communications s.r.o. salonek VIP

17 1. patro 2nd floor salonek 2 chodba Malÿ sál - Small Hall Labskÿ sál salonek p. V TAH 2.p. 12 WC WC poçítaçová laborato poçítaçová laborato TRIADA BAR EXIT EXIT Hlavní sál - Main Hall pódium V TAH çíslo stánku FIRMA çíslo stánku FIRMA çíslo stánku FIRMA Generální partner 26 Çeská spo itelna, a.s. Hlavní partne i 16 Microsoft, s.r.o. 34 IBM Çeská Republika spol. s r. o. Ostatní 18 Adobe Systems CEEA 27 Anect, a.s. 7 aplis.cz, a. s. 21 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 20 ASPI, a.s. 22 Corpus Solutions, a.s. 23 DIGIS, spol. s r. o. 24 Eurotel Praha, spol. s r.o. 11 Geodis Brno, spol. s r.o. 4 GEPRO spol. s r. o. 14 GOPAS a.s. 10 Hradec Králové 8 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 32 ICZ a.s. 5 Intergraph ÇR, spol. s r.o. 2 Kraj Vysoçina 25 Ministerstvo informatiky ÇR 33 Ministerstvo pro místní rozvoj ÇR 30 NOVELL Praha, s.r.o. 28 OKsystem, spol. s r.o. 13 ORACLE Czech, s.r.o. 17 ORACLE Czech, s.r.o. 9 ORTEX, spol. s r.o. 1 Software602, a.s. 29 Soluziona, s.r.o. 3 Symantec (ÇR & SR) 15 T MAPY spol. s r.o. 19 Triada, spol. s r.o. 12 T Systems Pragonet a.s. 31 Vema, a. s. 6 VERA, spol. s r.o.

18 IS060223_aldis plan 2. patro 3rd floor V TAH Ministerstvo vnitra Ministerstvo æivotního prost edí projektová laborato BAR P EDNÅ KOV SÅL Lecture Hall VISEGRÅDSK SALONEK Visegrad Lounge

19 Programový výbor a realizační tým konference ISSS/LORIS/V4DIS 2006 Programový výbor Ing. František Dohnal čestný předseda RNDr. Tomáš Renčín předseda Ing. Tomáš Holenda Ministerstvo vnitra ČR RNDr. Jiří Hiess Česká asociace pro geoinformace Ing. Eva Pauknerová, CSc. Česká asociace pro geoinformace Ing. Vladimír Hořejší Ministerstvo informatiky ČR doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhDr. Národní rada Slovenské republiky Ing. Jaroslav Šolc Magistrát hl. m. Prahy Ing. Ondřej Felix, CSc. Sdružení pro informační společnost Ing. Petr Pavlinec Kraj Vysočina Realizační tým RNDr. Tomáš Renčín výkonný ředitel konference Michaela Renčínová zástupce výkonného ředitele Marek Zubr asistent Blanka Brychtová manažér výstavních prostor, registrace účastníků a organizační zajištění Vojtěch Dvořáček programová skladba JUDr. František Gajdošík redakce sborníku PhDr. Prokop Konopa public relations JUDr. Ing. Antonín Eliáš Časopis Obec a finance Mgr. Jan Brychta technické zabezpečení Ing. Petr Palisa webmaster Sekretariát konference U svobodárny 12, Praha 9 tel.: , fax: , 19

20

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové,

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové, Vážené dámy a vážení pánové, Ministerstvo vnitra se v letošním roce stalo patronem projektu, který je zaměřený na oblast e-governmentu e-vize pro státní správu a samosprávu. Projekt je součástí Mezinárodního

Více

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy epraha Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy Ivan Seyček MHMP, odbor informatiky Seminář epraha, 28.3.2007 1 Praha a egovernment egovernment podle EU: Jde o (1) využití informačních a komunikačních

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

ČR na cestě k informační společnosti

ČR na cestě k informační společnosti ČR na cestě k informační společnosti ITAPA Bratislava 15.11.2006 Význam ICT pro ekonomiku ICT je podstatným faktorem ekonomického růstu a především růstu produktivity práce ICT se podílí 25% na ekonomickém

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Rektora ČVUT Prof. Ing. VÁCLAVA HAVLÍČKA, CSc. Pod záštitou: Ministra vnitra a ministra informatiky MUDr. Mgr. IVANA LANGERA GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Česká společnost pro systémovou integraci a itsmf Czech Republic si Vás dovolují pozvat na konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Konference se koná pod záštitou náměstka ministra

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

DMVS. digitální mapa veřejné správy. zkušenosti, otázky a plány

DMVS. digitální mapa veřejné správy. zkušenosti, otázky a plány DMVS digitální mapa veřejné správy zkušenosti, otázky a plány Ing. Lubomír Jůzl a Ing. Petr Pavlinec Kraj Vysočina, odbor informatiky ISSS 8.- 9. 4. 2013, Hradec Králové DMVS a projekty roku 2011 2012

Více

ehealth Day 2012 ehealth Assistance

ehealth Day 2012 ehealth Assistance Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci ehealth Day 2012 ehealth Assistance úterý 21. února 2012 od 9:00 hod Kongresový sál IKEM PROGRAM 9:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 9:30 Zahájení konference - RNDr.

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 4. 5. listopadu 2004 Kongresové centrum Praha čtvrtek 4.11. J I Ž N Í S Á L 10.00 Úvodní informace

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Životní cyklus IT zakázky

Životní cyklus IT zakázky Životní cyklus IT zakázky UAI 615 Akademický rok: 2013/2014 Letní semestr Anotace předmětu Předmět iniciován vedením ÚAI od LS 2012-2013. Předmět se zaměřuje na aktivity, které předcházejí, provázejí a

Více

cenné zkušenosti pro česká města i pro Evropu

cenné zkušenosti pro česká města i pro Evropu cenné zkušenosti pro česká města i pro Evropu Jaroslav Šolc MHMP, odbor informatiky Městský rok informatiky, Pardubice, 7.-8.6.2007 spolupráce: ICZ a.s. 1 2 3 4 Zahraniční inspirace OULU - město + univerzita,

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Oficiální zahájení konference

Oficiální zahájení konference Pod záštitou GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00 Registrace účastníků Příprava konferenčních místností a vystavovatelských stánků PONDĚLÍ 23. dubna 2007 den společnosti

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty www.centrumvz.cz Konference ISSS 8. dubna 2013 RNDr. Vít Příkaský Česká pošta a egovernment? Informační systém datových schránek (ISDS) Datový trezor (dlouhodobé

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zhodnocení a ohlasy. Internet ve státní správě a samosprávě. Local and Regional Information Society. Visegrád Group for Developing Information Society

Zhodnocení a ohlasy. Internet ve státní správě a samosprávě. Local and Regional Information Society. Visegrád Group for Developing Information Society Internet ve státní správě a samosprávě Local and Regional Information Society Visegrád Group for Developing Information Society Praha, Hradec Králové, 1. 5. dubna 2005 Zhodnocení a ohlasy Obsah Obsah 2

Více

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ehealth Definice pojmu ehealth: ehealth je aplikace informačních a komunikačních

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský.

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský. připravuje kongres s mezinárodní účastí Pirátské aktivity v prostředí Internetu Ožehavé téma předmětem mezinárodní diskuze V Praze dne 14. března 2012 Pirátské aktivity na Internetu, jejich vývoj a důsledky

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Tomáš Úlehla místopředseda poslaneckého

Více

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference 30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4 Závěrečná zpráva z konference Závěrečná zpráva Outsourcing v IT Datum: 30. 9. 2010 Místo: Konferenční centrum CITY, Praha 4 Pořadatel: DCD Publishing, vydavatel

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč Přístup, pozice, výsledky T T T T Naší vizí je dlouhodobé partnerství se zákazníkem. Máme spokojené zákazníky a žádné negativní

Více

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Informační město Setkání starostů a místostarostm stostarostů Jihočesk eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více