MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A"

Transkript

1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

2 EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost o. s. Sídlo / Trvalý pobyt: U Stodoly 1478, Kolín Statutární zástupce: Ing. Martin Sedlák IČ, DIČ nebo datum narození: IČO , zapsaná u Ministerstva vnitra dne tel.: info(at)alies.cz Zástupce pro jednání: Ing. Martin Sedlák Zpracovatel: EkoWATT CZ s. r. o. Kontaktní adresa: Švábky 2, Praha 8 Se sídlem: Švábky 2, Praha 8 IČ, DIČ , CZ tel.: fax: www: Předmět činnosti: Poradenská a konzultační činnost v energetice. Právní forma: Společnost s ručením omezení Registrace: u MS v Praze pod číslem oddíl C, vložka Statutární zástupce: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Milady Horákové 10, Praha 7 Číslo účtu: / 5500 Autoři: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Ing. Jan Truxa Ing. Karel Srdečný Spolupráce: Ing. Kamila Vávrová (Havlíčková) (VÚKOZ) Ing. Jan Bouška (SPVEZ) Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn) Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s. r. o.) Ing. Vlastimil Myslil (Geoterm CZ s.r.o.) Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT s.r.o.) Ing. Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost o. s.) Energetický auditor: adresa trvalého bydliště: IČ (bylo-li přiděleno): číslo a datum osvědčení: pojistná smlouva: pojišťovna: Schválil: Ing. Karel Srdečný Užívání díla: Tento dokument je chráněn autorským právem a lze jej používat pouze k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy o dílo, na základě níž byl tento dokument vytvořen. Rozmnožování (s výjimkou zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny pro osobní potřebu objednatele) a rozšiřování dokumentu a jiné užití dokumentu k účelům nevyplývajícím z uzavřené smlouvy o dílo je možné pouze s předchozím písemným souhlasem EkoWATTu. EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

4 PODĚKOVÁNÍ Naše poděkování patří následujícím lidem, kteří se zúčastnili přípravy textů. Jmenovitě se jedná o následující osoby, které jsou uvedeny v abecedním pořadí: Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT s.r.o.) Ing. Jan Bouška (SPVEZ) Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s. r. o.) Ing. Vlastimil Myslil (Geoterm CZ s.r.o.) Ing. Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost o. s.) Ing. Kamila Vávrová (Havlíčková) (VÚKOZ v. v. i.) Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn) PŘEHLED Studie se zabývá stanovením realizovatelného potenciálu a možnostmi využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji a vlivem na zaměstnanost v regionu. Realizovatelný potenciál uvažuje skutečné možnosti využití s konkrétními technologiemi dostupnými na současném trhu. Možnosti využití hodnotí připravenost využití tohoto potenciálu s ohledem na minimální cenu energie příslušného zdroje, která je výsledkem ekonomické kalkulace typických uvažovaných případů. Stručné závěry lze formulovat následujícím způsobem: Celkový realizovatelný potenciál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Ústeckém kraji je MWh/rok. Realizovatelný potenciál výroby nebo úspory tepla je GJ/rok v primárních energetických zdrojích. Vlastní realizace může zabezpečit přibližně zaměstnaneckých míst ročně po dobou cca 20let. Úspory emisí uvažovaných opatření jsou: t/rok tuhé látky, t/rok SO 2, t/rok NO x, t/rok CO, t/rok C x H y a t/rok CO 2. Studie je členěna do 4 kapitol. Úvod je věnován základním informacím o Ústeckém kraji a jeho energetickém porovnání s kraji ostatními. Kapitola 2 se obecně zabývá metodikou a diskutuje zavedení pojmů potenciálů a ekonomického hodnocení. V kapitole 3 je provedena vlastní analýza možností využití. Jednotlivé zdroje jsou přehledně seřazeny v podobné nomenklatuře, která ukazuje dostupné technologie, ekonomiku typických instalací, eventuelně příklady dobré praxe, zdroje dat, metodiku a stanovení potenciálů, zaměstnanost a shrnutí. Podkapitoly řeší úspory energie v rezidenčním sektoru, biomasu, bioplyn, větrné elektrárny, sluneční elektrárny, sluneční teplo, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla a geotermální elektrárny a stručně i úspory ve veřejném osvětlení. Závěr této kapitoly se krátce dotýká oblasti chytrých sítí, které jsou důležité pro vyšší zastoupení obnovitelných zdrojů energie, a legislativě. Poslední kapitola 4 obsahuje shrnutí výsledků, pojmenování základních bariér a doporučení. III

5 OBSAH PODĚKOVÁNÍ...III PŘEHLED...III SEZNAM OBRÁZKŮ: SEZNAM TABULEK: SEZNAM ROVNIC: SEZNAM ZKRATEK: 1. ÚVOD ZADÁNÍ CÍLE DÍLČÍ CÍLE ÚČEL STUDIE SOUVISLOSTI - ÚSTECKÝ KRAJ KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI ELEKTŘINY ZA ROK KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI VÝROBY TEPLA ZA ROK 2010 A METODICKÁ ANALÝZA A ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE POTENCIÁLY EFEKTIVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE A OZE POTENCIÁLY ENERGETCKÝCH ÚSPOR A OZE PŘÍKLADY ÚČELOVĚ ZAVEDENÝCH DEFINICÍ POTENCIÁLU POTENCIÁLY ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE PRO ÚČELY TÉTO STUDIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ SHRNUTÍ A DISKUSE METOD A METODIKY OMEZENÍ POUŽITÝCH METOD ANALÝZA MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY V REZIDENČNÍM SEKTORU BUDOV DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOMASA POTENCIÁL ZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZDROJE DAT METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ STANOVENÍ POTENCIÁLŮ BIOMASA POTENCIÁL ZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A CÍLENĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A NÁROKY VYBRANÝCH ENERGETICKÝCH PLODIN 46 VIII X XII XIII IV

6 METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ STANOVENÍ POTENCIÁLŮ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA POTENCIÁL VÝROBY BIOPLYNU Z BRKO MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA TECHNOLOGIE SPALOVÁNÍ DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA TECHNOLOGIE VÝROBY BIOPLYNU DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE MODELOVÝ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ, VÝPOČETNÍ MODELY STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ELEKTŘINA ZE SLUNCE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ TEPLO ZE SLUNCE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ 101 V

7 3.10. MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ A ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ENERGIE PROSTŘEDÍ TEPELNÁ ČERPADLA DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ, ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ÚSPORY ENERGIE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (LED) DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ PROMĚNA SÍTÍ K VYŠŠÍMU ZASTOUPENÍ OZE LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE SHRNUTÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ HLAVNÍ VÝSLEDKY, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ ÚSPORY ENERGIE V REZIDENČNÍM SEKTORU BIOMASA A BIOPLYN PRODUKCE TEPLA BIOMASA A BIOPLYN VÝROBA ELEKTŘINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY TEPLO ZE SLUNCE MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY 134 VI

8 ENERGIE PROSTŘEDÍ TEPELNÁ ČERPADLA GEOTERMÁLNÍ ENERGIE PRACOVNÍ MÍSTA A SNÍŽENÍ EMISÍ DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI 138 SEZNAM ODKAZŮ A LITERATURY: 139 VII

9 SEZNAM OBRÁZKŮ: Obrázek 1: Distribuční křivka používaná pro ocenění ekonomického potenciálu technologií pro využívání OZE...23 Obrázek 2: Porovnání množství infiltrovaného vzduchu před a po výměně oken...29 Obrázek 3: Oblast měřených hodnot koncentrace oxidu uhličitého. Zdroj: EkoWATT...29 Obrázek 4: Měrná potřeba tepla na vytápění u panelových domů podle TNI a PHPP pro různé varianty řešení...30 Obrázek 5: Celková měrná energetická náročnost u panelových domů pro různé varianty řešení. (EkoWATT)...30 Obrázek 6:Typické investiční náklady na byt pro řešené varianty. (EkoWATT)...31 Obrázek 7: Typické provozní náklady na byt pro řešené varianty. (EkoWATT)...31 Obrázek 8: Průměrné ceny tepla v ČR po jednotlivých krajích v Kč/GJ. (EkoWATT (2010) podle ERÚ)...32 Obrázek 9: Původní stav. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 10: Zvažovaná barevná varianta...34 Obrázek 11: Fotografie původního stavu. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 12: Z pohledu potřeby tepla na vytápění lze dosáhnout pasivního standardu. (EkoWATT, Obrázek 13: Analýza rozsahu investic. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 14: Analýza rozsahu finančních úspor. (EkoWATT, Obrázek 15: Výnosy slámy jednotlivých plodin konvenčního zemědělství podle jejich procentuálního zastoupení v Ústeckém kraji. Havlíčková, K. (2012), Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...45 Obrázek 16: Mapa výnosů biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy v Ústeckém kraji.. (Havlíčková, K., 2012), Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...51 Obrázek 17: Pelety z pilin. (EkoWATT)...54 Obrázek 18: Ukázka kotle na biomasu s výkonem několik set kw. (Truxa, EkoWATT)...54 Obrázek 19: Ukázka vlastní budovy obecní výtopny v Rakousku. (Truxa, EkoWATT)...54 Obrázek 20: Pyrolitický kotel na dřevo. (Verner a.s.)...56 Obrázek 21: Detail hořáku na spalování pelet. (Foto EkoWATT)...56 Obrázek 22: Kotel na štěpku s podavačem. (EkoWATT)...56 Obrázek 23: Kotel na pelety s podavačem. (Verner a.s.)...56 Obrázek 24: Řez kotlem na pelety. (Guntamatic.esel.cz)...57 Obrázek 25: Detailní pohled na hořák a zásobování paliva. (Guntamatic.esel.cz)...57 Obrázek 26: BPS Třeboň. (ČOV Třeboň)...69 Obrázek 27: BPS Třeboň. (SEVEn)...69 VIII

10 Obrázek 28: BPS Přeštice.(SEVEn)...70 Obrázek 29: BPS Přeštice.(SEVEn)...70 Obrázek 30: Časový vývoj velikosti VTE. (EkoWATT)...71 Obrázek 31: Předních 10 výrobců větrných elektráren podle ročního zastoupení na trhu (dle instalované kapacity) v roce (IHS Inc.)...72 Obrázek 32: Instalace větrných elektráren v ČR podle výrobců. (ČSVE)...73 Obrázek 33: Instalace větrných elektráren v ČR podle jednotlivých krajů podle výkonu a v procentech. (ČSVE)...73 Obrázek 34: Zapojení malé FVE, která dodává elektrickou energii do domu a do rozvodné sítě. (EkoWATT)...82 Obrázek 35: Polykrystalický a monokrystalický solární panel. (Foto EkoWATT)...82 Obrázek 36: Decentrální střídač SMA SMC 11000TL (11,4 kw). (EkoWATT)...84 Obrázek 37: Centrální střídač SMA. (SMA Central & Eastern Europe s.r.o.)...85 Obrázek 38: Roční dopadající energie na svislou plochu, porovnání orientace ke světovým stranám pomocí různých modelů. (EkoWATT)...89 Obrázek 39: Roční dopadající energie na různě skloněnou plochu, porovnání pomocí různých modelů. (EkoWATT)...89 Obrázek 40: Roční suma globálního záření dle PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). (PVGIS)...91 Obrázek 41: Schéma zapojení dvouokruhového solárního systém s nuceným oběhem. (EkoWATT)...93 Obrázek 42: Plochý vodní kolektor firmy HERMO SOLAR Žiar s.r.o. SR, typ TS 300. (Foto THERMO SOLAR Žiar s.r.o.)...94 Obrázek 43: Trubicový vakuový kolektor. (Foto EkoWATT)...94 Obrázek 44: Větší solární systém na přípravu TV, hotel Slunečná, Boží dar. (Foto EkoWATT)96 Obrázek 45: Velkoplošný kolektor pro přípravu TV a přitápění, Horní Rakousko. (Foto EkoWATT)...96 Obrázek 46: Mapa globálního horizontálního záření. (SolarGIS 2012 GeoModel Solar s.r.o. ) Obrázek 47: Kaplanova turbína. (Foto ČKD Blansko, 102 Obrázek 48: Francisova turbína. (Foto ČKD Blansko, 103 Obrázek 49: Peltonova turbína. (Foto ČKD Blansko, 103 Obrázek 50: Bánkiho turbína. (Foto Cink, 103 Obrázek 51: Základní charakteristika turbín podle průtoku a spádu. (ČKD Turbotechnics, s. r. o.) Obrázek 52: Princip Šnekové turbíny vyvinuté společností GESS-CZ, s.r.o. (GESS-CZ, s.r.o.) 105 Obrázek 53: Distribuce světla při prosté náhradě zářivky za LED. (Černoch, 2012) IX

11 Obrázek 54: Nejnovější LED typ XB-D od firmy Cree, měrný světelný výkon až 160 lm/w. (Cree) Obrázek 55: Měrný světelný výkon LED Obrázek 56: Schéma stávající distribuční soustavy. (ČEZ) Obrázek 57: Schéma Smart Grid. (ČEZ) Obrázek 58: Komponenty Smart Grids. (ČEZ) SEZNAM TABULEK: Tabulka 1: Výroba elektřiny brutto v jednotlivých krajích v roce 2011 [GWh].(ERÚ)...17 Tabulka 2: Spotřeba elektřiny brutto v hospodářských sektorech po krajích ČR v roce 2011 [GWh]. (ERÚ)...17 Tabulka 3: Instalovaný výkon ES ČR v jednotlivých krajích [MW]. (ERÚ)...17 Tabulka 4: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů. (ERÚ)...18 Tabulka 5: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích. (ERÚ)19 Tabulka 6: Základní rozdělení v současnosti využívaných obnovitelných zdrojů energie...20 Tabulka 7: Dostupnost dat a definovatelnost sektoru budov...26 Tabulka 8: Porovnání rozsahu standardní staré běžné praxe s komplexní kvalitní rekonstrukcí. (EkoWATT, 2011)...28 Tabulka 9: Výsledky ekonomické analýzy případové studie. (EkoWATT, 2010)...33 Tabulka 10: Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění, energie používané k vytápění a vybavenosti plynem podle krajů, výsledky podle trvalého bydliště. (ČSÚ)...36 Tabulka 11: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a podle krajů, definitivní výsledky podle obvyklého pobytu. (ČSÚ)...36 Tabulka 12: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu. (ČSÚ)...36 Tabulka 13: Odhad potenciálu energetických úspor v bytových a rodinných domech. (EkoWATT)...37 Tabulka 14: Stavební práce, zaměstnanci a mzdy v krajích. (ČSÚ)...38 Tabulka 15: Odhad počtu nových pracovních míst vlivem realizovatelného potenciálu energetických úspor...39 Tabulka 16: Koeficienty pro stanovení množství slámy a hodnoty výhřevnosti slámy...43 Tabulka 17: Potenciál v Ústeckém kraji v letech Zdroj: Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...43 Tabulka 18: Energetický potenciál z konvenčního zemědělství v Ústeckém kraji. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...44 X

12 Tabulka 19: Potenciál v Ústeckém kraji v letech Varianta energetické plodiny na 10 % rozlohy orné půdy a 2 % rozlohy TTP. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...49 Tabulka 20: Energetický potenciál energetické plodiny na 10 % rozlohy v Ústeckém kraji. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...49 Tabulka 21: Odhad potenciálu bioplynu a energie v BRKO pro Ústecký kraj. (EkoWATT)...52 Tabulka 22: Nejrozšířenější paliva v ČR, výhřevnosti a typické ceny rok (EkoWATT)...53 Tabulka 23: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy. (ERÚ)...60 Tabulka 24: Seznam výtopen instalovaných za přispění Státního fondu životního prostředí ČR, případně fondů EU. (Tauchman, 2007)...63 Tabulka 25: Zelený bonus pro podporu tepla. (ERÚ)...64 Tabulka 26: Výkupní ceny a roční zelené bonusyna elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů. Návrh. (ERÚ)...69 Tabulka 27: Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren. (ERÚ)...75 Tabulka 28: Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro výkupní ceny a zelené bonusy pro VTE pro rok (ERÚ)...75 Tabulka 29: Větrný atlas České republiky, starší verze. (ÚFA AV ČR)...77 Tabulka 30: Odhadované hodnoty realizovatelného potenciálu větrné energie v České republice po jednotlivých krajích. Hanslian (2010)...79 Tabulka 31: Střední scénář realizovatelného potenciálu VTE v ČR. ČSVE a ÚFA (2012)...79 Tabulka 32: Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro výkupní ceny a zelené bonusy pro FVE rok Tabulka 33: Trvale obydlené domy podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ)...90 Tabulka 34: Odhad reálného potenciálu FVE na domech podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ)...91 Tabulka 35: Solární sestava TV1 společnosti Reflex CZ. (Reflex CZ)...95 Tabulka 36: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu. (ČSÚ)...99 Tabulka 37: Odhad reálného potenciálu výroby TV ve slunečních kolektorech na domech podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ) Tabulka 38: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny, návrh ERÚ pro rok (ERÚ Tabulka 39: Orientační odhad využitelného potenciálu MVE v Ústeckém kraji. Pozn.: Skutečný stav lokalit v současné době není přesně znám. Bližší údaje o lokalitách SPVEZ nesděluje Tabulka 40: Nové vodní elektrárny na Labi. (ETM) XI

13 Tabulka 41: Naměřené hodnoty SPF za jednotlivé topné sezony a průměrný SPF za celé měřené období Tabulka 42: Přibližné shrnutí některých ekonomických ukazatelů pro náhradu elektrického vytápění tepelným čerpadlem Tabulka 43: Stanovení potenciálu energetických úspor náhradou stávajícího vytápění tepelnými čerpadly Tabulka 44: Ekonomika provozu geotermální elektrárny Tabulka 45: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím geotermální energie, návrh ERÚ. (ERÚ) Tabulka 46: Potenciál geotermální energie v Ústeckém kraji. (Myslil, 2012) Tabulka 47: Porovnání měrného světelného výkonu některých zdrojů světla. (Černoch, 2012) Tabulka 48: Porovnání investičních a provozních nákladů sodíkové výbojky a LED. (Černoch, 2012) Tabulka 49: Počet obcí podle počtu obyvatel v Ústeckém kraji. (ČSÚ) Tabulka 50: Úspory emisí uvažovaných opatření. (EkoWATT) Tabulka 51: Přehled možností využití energetických úspor a OZE v Ústeckém kraji. (EkoWATT) SEZNAM ROVNIC: Rovnice 1: Vztah pro diskontovaný tok hotovosti NPV (Net Present Value), DCF (Discount Cash Flow)...24 Rovnice 2: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T sd (návratnost)...24 Rovnice 3: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T s (návratnost)...25 Rovnice 4: Vztah pro potenciál přípovrchové zóny (do hloubky 100m) Rovnice 5: Vztah pro potenciál přípovrchové zóny (do hloubky 100m) XII

14 SEZNAM ZKRATEK: BD bytový dům BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka BPS bioplynová stanice BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu BRO biologicky rozložitelný odpad ČSÚ Český statistický úřad ČSVE Česká společnost pro větrnou energii EGS Enhanced Geothermal System Technicky upravený geotermální systém ENB energetická náročnost budov EPBD Energy Performance of Buildings Directive EPC Energy Performance Contracting (Consulting) ERÚ Energetický regulační úřad FVE fotovoltaická elektrárna GIS Geografický informační systém GTE geotermální elektrárna HD hospodařící domácnost HDR Hot Dry Rock Horké Suché Horniny HPJ hlavní půdní jednotka HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka IT Information Technology, informační technologie JE jaderné elektrárny KR klimatické regiony KVET kombinovaná výroba elektřiny a tepla KGJ kogenerační jednotka LED Light Emitting Diode, světlo emitující dioda LTO lehký topný olej LPIS Land Parcel Identification System MO maloodběr elektřiny MOO maloodběr elektřiny obyvatelstvo MOP maloodběr elektřiny podnikatelé MVE malé vodní elektrárny (do 10 MW) MSJ malé spalovací jednotky výkon 5 50 kw nn nízké napětí (do 1 kv) 1 NPV Net Present Value, čistá současná hodnota ORC Organic Rankin Cycle OZE obnovitelné zdroje energie PE parní elektrárny PEZ primární energetické zdroje PD panelový dům PPE paroplynové elektrárny PSE plynové, spalovací elektrárny PVE přečerpávací vodní elektrárny RD rodinný dům 1 ČSN XIII

15 RRD rychle rostoucí dřeviny SPF Seasonal Performance Factor, sezónní topný faktor SPVEZ Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů SSJ střední spalovací jednotky výkon kw TKO tuhý komunální odpad TTP trvalé travní porosty TV teplá voda ÚFA Ústav fyziky atmosféry VE vodní elektrárny vn vysoké napětí (od 1 kv do 52 kv) 1 VO velkoodběr elektřiny VSJ velké spalovací jednotky (výkon nad 200 kw) VTE větrné elektrárny VÚKOZ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. VÚMH vvn velmi vysoké napětí (nad 52 kv) 1 XIV

16 1. ÚVOD 1.1. ZADÁNÍ CÍLE Cíle studie jsou následující: Prověřit možnosti využití a formulovat doporučení pro zvyšování energetické efektivity budov a využívání jednotlivých obnovitelných zdrojů na území Ústeckého kraje. Ukázat příklady dobré praxe, zajímavé konkrétní příklady již uskutečněných investic do obnovitelných zdrojů a energetické renovace budov. Cílem této části je představení dobré praxe jako inspirace pro potenciální zájemce a lídry kraje DÍLČÍ CÍLE V rámci zpracování se jako účelné jeví zpracování následujících dílčích cílů: Popis možných technologií pro energetickou renovaci a OZE. Porovnání investičních nákladů a provozních nákladů pro jednotlivé technologie. Stanovení technických a tržních potenciálů energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Zhodnocení možných přínosů pro majitele nebo uživatele budov. Pojmenování možných způsobů financování projektů energetické renovace budov. Zhodnocení možných ekonomických přínosů, pozitivní stimulace zaměstnanosti. Zhodnocení aktuálních legislativních nástrojů, které mohou pomoci potenciálním investorům na území Ústeckého kraji ÚČEL STUDIE Účelem studie je poskytnutí základních informací o možnostech efektivního využívání energie a OZE v Ústeckém kraji jako podklad pro rozhodování kraje SOUVISLOSTI - ÚSTECKÝ KRAJ Následující přehled byl zpracován na základě údajů dostupných z ČSÚ. Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Rozloha kraje je km 2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % území. Kraj má značné nerostné bohatství, zejména rozsáhlá ložiska hnědého uhlí, dále sklářské a slévárenské písky a stavební kámen. Z energetického hlediska lze v kraji lze vymezit čtyři odlišné oblasti: 15

17 Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem) - oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou - energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Litoměřicko a Lounsko produkce chmele a zeleniny. Polabí a Poohří - ovocnářské oblasti - Zahrada Čech. Mostecko nová vinařská oblast pěstování vinné révy na rekultivacích. Oblast Krušných hor - řídce osídlené horské pásmo s omezenými hospodářskými aktivitami. Děčínsko nízký podíl průmyslu i zemědělství. Část Šluknovsko odlehlé a obtížně dostupné periferní území. Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), které se dále člení na 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 58 obcí se statutem města. Od se rozlišuje ještě 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Ke konci roku 2010 měl Ústecký kraj obyvatel, výsledek posledního sčítání uvádí číslo , což odpovídá pátému místu v republikovém srovnání. Hustota obyvatel (157 obyvatel/km 2 ) je vyšší než vykazuje celostátní průměr (134 obyvatel/km 2 ) a je po hlavním městě Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji čtvrtou nejzalidněnější oblastí. Nejhustěji je osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, méně oblast Krušných hor a okresy Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem s obyvateli. Průmyslová činnost měla a dosud má nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí, zejména na emise a imise. V posledním desetiletí došlo sice k výraznému zlepšení, nicméně v měrných emisích (t/km 2 ) oxidu siřičitého a oxidů dusíku je Ústecký kraj na prvním místě. Ke konci roku 2010 bylo ve statistickém registru ekonomických subjektů více než 176 tisíc firem, organizací a podnikatelů. Z toho více než 126 tisíc tvoří podnikatelé živnostníci nezapsaní v obchodním rejstříku. Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností se nejvíce subjektů zabývá obchodem, opravami motorových vozidel a spotřebního zboží Síť školských zařízení tvoří 328 mateřských škol, 280 základních škol, 112 středních odborných škol a gymnázií. Vysokoškolské vzdělání v kraji lze získat na 1 vysoké škole v Ústí nad Labem, a to na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Akutní lékařskou péči poskytuje 20 nemocnic s 5122 lůžky. Následnou a rehabilitační péči zajišťuje 13 odborných léčebných ústavů s lůžky, z toho pro dlouhodobě nemocné je určeno 6 léčeben KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI ELEKTŘINY ZA ROK 2011 Následující tabulky uvádějí pro přehled krajské srovnání ve výrobě elektřiny, spotřebě elektřiny po sektorech a instalovaný výkon v elektrárnách. 16

18 Tabulka 1: Výroba elektřiny brutto v jednotlivých krajích v roce 2011 [GWh]. 2 (ERÚ) Tabulka 2: Spotřeba elektřiny brutto v hospodářských sektorech po krajích ČR v roce 2011 [GWh]. 2 (ERÚ) Tabulka 3: Instalovaný výkon ES ČR v jednotlivých krajích [MW]. 2 (ERÚ) 2 Oddělení statistik ERÚ (2012): Roční zpráva o provozu ES ČR za rok [online]praha: ERÚ, Energetický regulační úřad. Dostupné z 17

19 KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI VÝROBY TEPLA ZA ROK 2010 A 2011 Tabulka 4: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů. (ERÚ) 3 Tabulka 4 ukazuje, že v krajích, kde je při výrobě tepelné energie využito nejvíce uhlí (kraj Pardubický, Královehradecký, Plzeňský), je nejnižší cena tepelné energie. V kraji Ústeckém má sice uhlí také většinový podíl při výrobě tepla, 75,4 %, nicméně ceny nejsou v porovnání s ostatními kraji nejnižší. Nejvyšší průměrné ceny tepla jsou v krajích s výraznou převahou ostatních paliv, zejména pak v případě zemního plynu a topných olejů (kraj Jihomoravský a Liberecký), je cena tepelné energie nejvyšší. Vyšší cenu tepla rovněž ovlivňuje využití páry jako teplonosného média v primárních rozvodech, což má za následek vyšší tepelné ztráty. V kraji Vysočina je mezi ostatními palivy použitými pro výrobu tepelné energie významný a zvyšující se podíl biomasy. Z tabulky je patrné, že průměrná cena tepla je srovnatelná s ostatními kraji, kde je vyšší podíl uhlí. 3 Kol. autorů (2011) VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu [online] Jihlava: Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství. Dostupné z 18

20 Tabulka 5: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích. (ERÚ) 3 Tabulka 5 vyjadřuje procentní zastoupení druhů paliv pro výrobu tepelné energie v jednotlivých krajích včetně vyjádření průměrných hodnot v rámci celé České republiky. Jiná paliva v tomto porovnání představují jaderné palivo, druhotné zdroje, obnovitelné zdroje mimo biomasy a kapalná paliva. 19

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice

Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice Vypracováno pro Centrum pasivního domu a Českou radu pro šetrné budovy Leden 2011

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více