MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A"

Transkript

1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

2 EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost o. s. Sídlo / Trvalý pobyt: U Stodoly 1478, Kolín Statutární zástupce: Ing. Martin Sedlák IČ, DIČ nebo datum narození: IČO , zapsaná u Ministerstva vnitra dne tel.: info(at)alies.cz Zástupce pro jednání: Ing. Martin Sedlák Zpracovatel: EkoWATT CZ s. r. o. Kontaktní adresa: Švábky 2, Praha 8 Se sídlem: Švábky 2, Praha 8 IČ, DIČ , CZ tel.: fax: www: Předmět činnosti: Poradenská a konzultační činnost v energetice. Právní forma: Společnost s ručením omezení Registrace: u MS v Praze pod číslem oddíl C, vložka Statutární zástupce: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Milady Horákové 10, Praha 7 Číslo účtu: / 5500 Autoři: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Ing. Jan Truxa Ing. Karel Srdečný Spolupráce: Ing. Kamila Vávrová (Havlíčková) (VÚKOZ) Ing. Jan Bouška (SPVEZ) Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn) Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s. r. o.) Ing. Vlastimil Myslil (Geoterm CZ s.r.o.) Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT s.r.o.) Ing. Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost o. s.) Energetický auditor: adresa trvalého bydliště: IČ (bylo-li přiděleno): číslo a datum osvědčení: pojistná smlouva: pojišťovna: Schválil: Ing. Karel Srdečný Užívání díla: Tento dokument je chráněn autorským právem a lze jej používat pouze k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy o dílo, na základě níž byl tento dokument vytvořen. Rozmnožování (s výjimkou zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny pro osobní potřebu objednatele) a rozšiřování dokumentu a jiné užití dokumentu k účelům nevyplývajícím z uzavřené smlouvy o dílo je možné pouze s předchozím písemným souhlasem EkoWATTu. EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

4 PODĚKOVÁNÍ Naše poděkování patří následujícím lidem, kteří se zúčastnili přípravy textů. Jmenovitě se jedná o následující osoby, které jsou uvedeny v abecedním pořadí: Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT s.r.o.) Ing. Jan Bouška (SPVEZ) Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s. r. o.) Ing. Vlastimil Myslil (Geoterm CZ s.r.o.) Ing. Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost o. s.) Ing. Kamila Vávrová (Havlíčková) (VÚKOZ v. v. i.) Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn) PŘEHLED Studie se zabývá stanovením realizovatelného potenciálu a možnostmi využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji a vlivem na zaměstnanost v regionu. Realizovatelný potenciál uvažuje skutečné možnosti využití s konkrétními technologiemi dostupnými na současném trhu. Možnosti využití hodnotí připravenost využití tohoto potenciálu s ohledem na minimální cenu energie příslušného zdroje, která je výsledkem ekonomické kalkulace typických uvažovaných případů. Stručné závěry lze formulovat následujícím způsobem: Celkový realizovatelný potenciál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Ústeckém kraji je MWh/rok. Realizovatelný potenciál výroby nebo úspory tepla je GJ/rok v primárních energetických zdrojích. Vlastní realizace může zabezpečit přibližně zaměstnaneckých míst ročně po dobou cca 20let. Úspory emisí uvažovaných opatření jsou: t/rok tuhé látky, t/rok SO 2, t/rok NO x, t/rok CO, t/rok C x H y a t/rok CO 2. Studie je členěna do 4 kapitol. Úvod je věnován základním informacím o Ústeckém kraji a jeho energetickém porovnání s kraji ostatními. Kapitola 2 se obecně zabývá metodikou a diskutuje zavedení pojmů potenciálů a ekonomického hodnocení. V kapitole 3 je provedena vlastní analýza možností využití. Jednotlivé zdroje jsou přehledně seřazeny v podobné nomenklatuře, která ukazuje dostupné technologie, ekonomiku typických instalací, eventuelně příklady dobré praxe, zdroje dat, metodiku a stanovení potenciálů, zaměstnanost a shrnutí. Podkapitoly řeší úspory energie v rezidenčním sektoru, biomasu, bioplyn, větrné elektrárny, sluneční elektrárny, sluneční teplo, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla a geotermální elektrárny a stručně i úspory ve veřejném osvětlení. Závěr této kapitoly se krátce dotýká oblasti chytrých sítí, které jsou důležité pro vyšší zastoupení obnovitelných zdrojů energie, a legislativě. Poslední kapitola 4 obsahuje shrnutí výsledků, pojmenování základních bariér a doporučení. III

5 OBSAH PODĚKOVÁNÍ...III PŘEHLED...III SEZNAM OBRÁZKŮ: SEZNAM TABULEK: SEZNAM ROVNIC: SEZNAM ZKRATEK: 1. ÚVOD ZADÁNÍ CÍLE DÍLČÍ CÍLE ÚČEL STUDIE SOUVISLOSTI - ÚSTECKÝ KRAJ KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI ELEKTŘINY ZA ROK KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI VÝROBY TEPLA ZA ROK 2010 A METODICKÁ ANALÝZA A ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE POTENCIÁLY EFEKTIVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE A OZE POTENCIÁLY ENERGETCKÝCH ÚSPOR A OZE PŘÍKLADY ÚČELOVĚ ZAVEDENÝCH DEFINICÍ POTENCIÁLU POTENCIÁLY ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE PRO ÚČELY TÉTO STUDIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ SHRNUTÍ A DISKUSE METOD A METODIKY OMEZENÍ POUŽITÝCH METOD ANALÝZA MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY V REZIDENČNÍM SEKTORU BUDOV DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOMASA POTENCIÁL ZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZDROJE DAT METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ STANOVENÍ POTENCIÁLŮ BIOMASA POTENCIÁL ZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A CÍLENĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A NÁROKY VYBRANÝCH ENERGETICKÝCH PLODIN 46 VIII X XII XIII IV

6 METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ STANOVENÍ POTENCIÁLŮ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA POTENCIÁL VÝROBY BIOPLYNU Z BRKO MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA TECHNOLOGIE SPALOVÁNÍ DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA TECHNOLOGIE VÝROBY BIOPLYNU DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE MODELOVÝ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ, VÝPOČETNÍ MODELY STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ELEKTŘINA ZE SLUNCE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ TEPLO ZE SLUNCE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ 101 V

7 3.10. MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ A ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ENERGIE PROSTŘEDÍ TEPELNÁ ČERPADLA DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ, ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ÚSPORY ENERGIE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (LED) DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ PROMĚNA SÍTÍ K VYŠŠÍMU ZASTOUPENÍ OZE LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE SHRNUTÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ HLAVNÍ VÝSLEDKY, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ ÚSPORY ENERGIE V REZIDENČNÍM SEKTORU BIOMASA A BIOPLYN PRODUKCE TEPLA BIOMASA A BIOPLYN VÝROBA ELEKTŘINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY TEPLO ZE SLUNCE MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY 134 VI

8 ENERGIE PROSTŘEDÍ TEPELNÁ ČERPADLA GEOTERMÁLNÍ ENERGIE PRACOVNÍ MÍSTA A SNÍŽENÍ EMISÍ DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI 138 SEZNAM ODKAZŮ A LITERATURY: 139 VII

9 SEZNAM OBRÁZKŮ: Obrázek 1: Distribuční křivka používaná pro ocenění ekonomického potenciálu technologií pro využívání OZE...23 Obrázek 2: Porovnání množství infiltrovaného vzduchu před a po výměně oken...29 Obrázek 3: Oblast měřených hodnot koncentrace oxidu uhličitého. Zdroj: EkoWATT...29 Obrázek 4: Měrná potřeba tepla na vytápění u panelových domů podle TNI a PHPP pro různé varianty řešení...30 Obrázek 5: Celková měrná energetická náročnost u panelových domů pro různé varianty řešení. (EkoWATT)...30 Obrázek 6:Typické investiční náklady na byt pro řešené varianty. (EkoWATT)...31 Obrázek 7: Typické provozní náklady na byt pro řešené varianty. (EkoWATT)...31 Obrázek 8: Průměrné ceny tepla v ČR po jednotlivých krajích v Kč/GJ. (EkoWATT (2010) podle ERÚ)...32 Obrázek 9: Původní stav. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 10: Zvažovaná barevná varianta...34 Obrázek 11: Fotografie původního stavu. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 12: Z pohledu potřeby tepla na vytápění lze dosáhnout pasivního standardu. (EkoWATT, Obrázek 13: Analýza rozsahu investic. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 14: Analýza rozsahu finančních úspor. (EkoWATT, Obrázek 15: Výnosy slámy jednotlivých plodin konvenčního zemědělství podle jejich procentuálního zastoupení v Ústeckém kraji. Havlíčková, K. (2012), Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...45 Obrázek 16: Mapa výnosů biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy v Ústeckém kraji.. (Havlíčková, K., 2012), Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...51 Obrázek 17: Pelety z pilin. (EkoWATT)...54 Obrázek 18: Ukázka kotle na biomasu s výkonem několik set kw. (Truxa, EkoWATT)...54 Obrázek 19: Ukázka vlastní budovy obecní výtopny v Rakousku. (Truxa, EkoWATT)...54 Obrázek 20: Pyrolitický kotel na dřevo. (Verner a.s.)...56 Obrázek 21: Detail hořáku na spalování pelet. (Foto EkoWATT)...56 Obrázek 22: Kotel na štěpku s podavačem. (EkoWATT)...56 Obrázek 23: Kotel na pelety s podavačem. (Verner a.s.)...56 Obrázek 24: Řez kotlem na pelety. (Guntamatic.esel.cz)...57 Obrázek 25: Detailní pohled na hořák a zásobování paliva. (Guntamatic.esel.cz)...57 Obrázek 26: BPS Třeboň. (ČOV Třeboň)...69 Obrázek 27: BPS Třeboň. (SEVEn)...69 VIII

10 Obrázek 28: BPS Přeštice.(SEVEn)...70 Obrázek 29: BPS Přeštice.(SEVEn)...70 Obrázek 30: Časový vývoj velikosti VTE. (EkoWATT)...71 Obrázek 31: Předních 10 výrobců větrných elektráren podle ročního zastoupení na trhu (dle instalované kapacity) v roce (IHS Inc.)...72 Obrázek 32: Instalace větrných elektráren v ČR podle výrobců. (ČSVE)...73 Obrázek 33: Instalace větrných elektráren v ČR podle jednotlivých krajů podle výkonu a v procentech. (ČSVE)...73 Obrázek 34: Zapojení malé FVE, která dodává elektrickou energii do domu a do rozvodné sítě. (EkoWATT)...82 Obrázek 35: Polykrystalický a monokrystalický solární panel. (Foto EkoWATT)...82 Obrázek 36: Decentrální střídač SMA SMC 11000TL (11,4 kw). (EkoWATT)...84 Obrázek 37: Centrální střídač SMA. (SMA Central & Eastern Europe s.r.o.)...85 Obrázek 38: Roční dopadající energie na svislou plochu, porovnání orientace ke světovým stranám pomocí různých modelů. (EkoWATT)...89 Obrázek 39: Roční dopadající energie na různě skloněnou plochu, porovnání pomocí různých modelů. (EkoWATT)...89 Obrázek 40: Roční suma globálního záření dle PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). (PVGIS)...91 Obrázek 41: Schéma zapojení dvouokruhového solárního systém s nuceným oběhem. (EkoWATT)...93 Obrázek 42: Plochý vodní kolektor firmy HERMO SOLAR Žiar s.r.o. SR, typ TS 300. (Foto THERMO SOLAR Žiar s.r.o.)...94 Obrázek 43: Trubicový vakuový kolektor. (Foto EkoWATT)...94 Obrázek 44: Větší solární systém na přípravu TV, hotel Slunečná, Boží dar. (Foto EkoWATT)96 Obrázek 45: Velkoplošný kolektor pro přípravu TV a přitápění, Horní Rakousko. (Foto EkoWATT)...96 Obrázek 46: Mapa globálního horizontálního záření. (SolarGIS 2012 GeoModel Solar s.r.o. ) Obrázek 47: Kaplanova turbína. (Foto ČKD Blansko, 102 Obrázek 48: Francisova turbína. (Foto ČKD Blansko, 103 Obrázek 49: Peltonova turbína. (Foto ČKD Blansko, 103 Obrázek 50: Bánkiho turbína. (Foto Cink, 103 Obrázek 51: Základní charakteristika turbín podle průtoku a spádu. (ČKD Turbotechnics, s. r. o.) Obrázek 52: Princip Šnekové turbíny vyvinuté společností GESS-CZ, s.r.o. (GESS-CZ, s.r.o.) 105 Obrázek 53: Distribuce světla při prosté náhradě zářivky za LED. (Černoch, 2012) IX

11 Obrázek 54: Nejnovější LED typ XB-D od firmy Cree, měrný světelný výkon až 160 lm/w. (Cree) Obrázek 55: Měrný světelný výkon LED Obrázek 56: Schéma stávající distribuční soustavy. (ČEZ) Obrázek 57: Schéma Smart Grid. (ČEZ) Obrázek 58: Komponenty Smart Grids. (ČEZ) SEZNAM TABULEK: Tabulka 1: Výroba elektřiny brutto v jednotlivých krajích v roce 2011 [GWh].(ERÚ)...17 Tabulka 2: Spotřeba elektřiny brutto v hospodářských sektorech po krajích ČR v roce 2011 [GWh]. (ERÚ)...17 Tabulka 3: Instalovaný výkon ES ČR v jednotlivých krajích [MW]. (ERÚ)...17 Tabulka 4: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů. (ERÚ)...18 Tabulka 5: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích. (ERÚ)19 Tabulka 6: Základní rozdělení v současnosti využívaných obnovitelných zdrojů energie...20 Tabulka 7: Dostupnost dat a definovatelnost sektoru budov...26 Tabulka 8: Porovnání rozsahu standardní staré běžné praxe s komplexní kvalitní rekonstrukcí. (EkoWATT, 2011)...28 Tabulka 9: Výsledky ekonomické analýzy případové studie. (EkoWATT, 2010)...33 Tabulka 10: Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění, energie používané k vytápění a vybavenosti plynem podle krajů, výsledky podle trvalého bydliště. (ČSÚ)...36 Tabulka 11: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a podle krajů, definitivní výsledky podle obvyklého pobytu. (ČSÚ)...36 Tabulka 12: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu. (ČSÚ)...36 Tabulka 13: Odhad potenciálu energetických úspor v bytových a rodinných domech. (EkoWATT)...37 Tabulka 14: Stavební práce, zaměstnanci a mzdy v krajích. (ČSÚ)...38 Tabulka 15: Odhad počtu nových pracovních míst vlivem realizovatelného potenciálu energetických úspor...39 Tabulka 16: Koeficienty pro stanovení množství slámy a hodnoty výhřevnosti slámy...43 Tabulka 17: Potenciál v Ústeckém kraji v letech Zdroj: Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...43 Tabulka 18: Energetický potenciál z konvenčního zemědělství v Ústeckém kraji. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...44 X

12 Tabulka 19: Potenciál v Ústeckém kraji v letech Varianta energetické plodiny na 10 % rozlohy orné půdy a 2 % rozlohy TTP. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...49 Tabulka 20: Energetický potenciál energetické plodiny na 10 % rozlohy v Ústeckém kraji. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...49 Tabulka 21: Odhad potenciálu bioplynu a energie v BRKO pro Ústecký kraj. (EkoWATT)...52 Tabulka 22: Nejrozšířenější paliva v ČR, výhřevnosti a typické ceny rok (EkoWATT)...53 Tabulka 23: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy. (ERÚ)...60 Tabulka 24: Seznam výtopen instalovaných za přispění Státního fondu životního prostředí ČR, případně fondů EU. (Tauchman, 2007)...63 Tabulka 25: Zelený bonus pro podporu tepla. (ERÚ)...64 Tabulka 26: Výkupní ceny a roční zelené bonusyna elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů. Návrh. (ERÚ)...69 Tabulka 27: Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren. (ERÚ)...75 Tabulka 28: Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro výkupní ceny a zelené bonusy pro VTE pro rok (ERÚ)...75 Tabulka 29: Větrný atlas České republiky, starší verze. (ÚFA AV ČR)...77 Tabulka 30: Odhadované hodnoty realizovatelného potenciálu větrné energie v České republice po jednotlivých krajích. Hanslian (2010)...79 Tabulka 31: Střední scénář realizovatelného potenciálu VTE v ČR. ČSVE a ÚFA (2012)...79 Tabulka 32: Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro výkupní ceny a zelené bonusy pro FVE rok Tabulka 33: Trvale obydlené domy podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ)...90 Tabulka 34: Odhad reálného potenciálu FVE na domech podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ)...91 Tabulka 35: Solární sestava TV1 společnosti Reflex CZ. (Reflex CZ)...95 Tabulka 36: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu. (ČSÚ)...99 Tabulka 37: Odhad reálného potenciálu výroby TV ve slunečních kolektorech na domech podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ) Tabulka 38: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny, návrh ERÚ pro rok (ERÚ Tabulka 39: Orientační odhad využitelného potenciálu MVE v Ústeckém kraji. Pozn.: Skutečný stav lokalit v současné době není přesně znám. Bližší údaje o lokalitách SPVEZ nesděluje Tabulka 40: Nové vodní elektrárny na Labi. (ETM) XI

13 Tabulka 41: Naměřené hodnoty SPF za jednotlivé topné sezony a průměrný SPF za celé měřené období Tabulka 42: Přibližné shrnutí některých ekonomických ukazatelů pro náhradu elektrického vytápění tepelným čerpadlem Tabulka 43: Stanovení potenciálu energetických úspor náhradou stávajícího vytápění tepelnými čerpadly Tabulka 44: Ekonomika provozu geotermální elektrárny Tabulka 45: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím geotermální energie, návrh ERÚ. (ERÚ) Tabulka 46: Potenciál geotermální energie v Ústeckém kraji. (Myslil, 2012) Tabulka 47: Porovnání měrného světelného výkonu některých zdrojů světla. (Černoch, 2012) Tabulka 48: Porovnání investičních a provozních nákladů sodíkové výbojky a LED. (Černoch, 2012) Tabulka 49: Počet obcí podle počtu obyvatel v Ústeckém kraji. (ČSÚ) Tabulka 50: Úspory emisí uvažovaných opatření. (EkoWATT) Tabulka 51: Přehled možností využití energetických úspor a OZE v Ústeckém kraji. (EkoWATT) SEZNAM ROVNIC: Rovnice 1: Vztah pro diskontovaný tok hotovosti NPV (Net Present Value), DCF (Discount Cash Flow)...24 Rovnice 2: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T sd (návratnost)...24 Rovnice 3: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T s (návratnost)...25 Rovnice 4: Vztah pro potenciál přípovrchové zóny (do hloubky 100m) Rovnice 5: Vztah pro potenciál přípovrchové zóny (do hloubky 100m) XII

14 SEZNAM ZKRATEK: BD bytový dům BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka BPS bioplynová stanice BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu BRO biologicky rozložitelný odpad ČSÚ Český statistický úřad ČSVE Česká společnost pro větrnou energii EGS Enhanced Geothermal System Technicky upravený geotermální systém ENB energetická náročnost budov EPBD Energy Performance of Buildings Directive EPC Energy Performance Contracting (Consulting) ERÚ Energetický regulační úřad FVE fotovoltaická elektrárna GIS Geografický informační systém GTE geotermální elektrárna HD hospodařící domácnost HDR Hot Dry Rock Horké Suché Horniny HPJ hlavní půdní jednotka HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka IT Information Technology, informační technologie JE jaderné elektrárny KR klimatické regiony KVET kombinovaná výroba elektřiny a tepla KGJ kogenerační jednotka LED Light Emitting Diode, světlo emitující dioda LTO lehký topný olej LPIS Land Parcel Identification System MO maloodběr elektřiny MOO maloodběr elektřiny obyvatelstvo MOP maloodběr elektřiny podnikatelé MVE malé vodní elektrárny (do 10 MW) MSJ malé spalovací jednotky výkon 5 50 kw nn nízké napětí (do 1 kv) 1 NPV Net Present Value, čistá současná hodnota ORC Organic Rankin Cycle OZE obnovitelné zdroje energie PE parní elektrárny PEZ primární energetické zdroje PD panelový dům PPE paroplynové elektrárny PSE plynové, spalovací elektrárny PVE přečerpávací vodní elektrárny RD rodinný dům 1 ČSN XIII

15 RRD rychle rostoucí dřeviny SPF Seasonal Performance Factor, sezónní topný faktor SPVEZ Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů SSJ střední spalovací jednotky výkon kw TKO tuhý komunální odpad TTP trvalé travní porosty TV teplá voda ÚFA Ústav fyziky atmosféry VE vodní elektrárny vn vysoké napětí (od 1 kv do 52 kv) 1 VO velkoodběr elektřiny VSJ velké spalovací jednotky (výkon nad 200 kw) VTE větrné elektrárny VÚKOZ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. VÚMH vvn velmi vysoké napětí (nad 52 kv) 1 XIV

16 1. ÚVOD 1.1. ZADÁNÍ CÍLE Cíle studie jsou následující: Prověřit možnosti využití a formulovat doporučení pro zvyšování energetické efektivity budov a využívání jednotlivých obnovitelných zdrojů na území Ústeckého kraje. Ukázat příklady dobré praxe, zajímavé konkrétní příklady již uskutečněných investic do obnovitelných zdrojů a energetické renovace budov. Cílem této části je představení dobré praxe jako inspirace pro potenciální zájemce a lídry kraje DÍLČÍ CÍLE V rámci zpracování se jako účelné jeví zpracování následujících dílčích cílů: Popis možných technologií pro energetickou renovaci a OZE. Porovnání investičních nákladů a provozních nákladů pro jednotlivé technologie. Stanovení technických a tržních potenciálů energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Zhodnocení možných přínosů pro majitele nebo uživatele budov. Pojmenování možných způsobů financování projektů energetické renovace budov. Zhodnocení možných ekonomických přínosů, pozitivní stimulace zaměstnanosti. Zhodnocení aktuálních legislativních nástrojů, které mohou pomoci potenciálním investorům na území Ústeckého kraji ÚČEL STUDIE Účelem studie je poskytnutí základních informací o možnostech efektivního využívání energie a OZE v Ústeckém kraji jako podklad pro rozhodování kraje SOUVISLOSTI - ÚSTECKÝ KRAJ Následující přehled byl zpracován na základě údajů dostupných z ČSÚ. Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Rozloha kraje je km 2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % území. Kraj má značné nerostné bohatství, zejména rozsáhlá ložiska hnědého uhlí, dále sklářské a slévárenské písky a stavební kámen. Z energetického hlediska lze v kraji lze vymezit čtyři odlišné oblasti: 15

17 Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem) - oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou - energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Litoměřicko a Lounsko produkce chmele a zeleniny. Polabí a Poohří - ovocnářské oblasti - Zahrada Čech. Mostecko nová vinařská oblast pěstování vinné révy na rekultivacích. Oblast Krušných hor - řídce osídlené horské pásmo s omezenými hospodářskými aktivitami. Děčínsko nízký podíl průmyslu i zemědělství. Část Šluknovsko odlehlé a obtížně dostupné periferní území. Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), které se dále člení na 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 58 obcí se statutem města. Od se rozlišuje ještě 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Ke konci roku 2010 měl Ústecký kraj obyvatel, výsledek posledního sčítání uvádí číslo , což odpovídá pátému místu v republikovém srovnání. Hustota obyvatel (157 obyvatel/km 2 ) je vyšší než vykazuje celostátní průměr (134 obyvatel/km 2 ) a je po hlavním městě Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji čtvrtou nejzalidněnější oblastí. Nejhustěji je osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, méně oblast Krušných hor a okresy Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem s obyvateli. Průmyslová činnost měla a dosud má nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí, zejména na emise a imise. V posledním desetiletí došlo sice k výraznému zlepšení, nicméně v měrných emisích (t/km 2 ) oxidu siřičitého a oxidů dusíku je Ústecký kraj na prvním místě. Ke konci roku 2010 bylo ve statistickém registru ekonomických subjektů více než 176 tisíc firem, organizací a podnikatelů. Z toho více než 126 tisíc tvoří podnikatelé živnostníci nezapsaní v obchodním rejstříku. Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností se nejvíce subjektů zabývá obchodem, opravami motorových vozidel a spotřebního zboží Síť školských zařízení tvoří 328 mateřských škol, 280 základních škol, 112 středních odborných škol a gymnázií. Vysokoškolské vzdělání v kraji lze získat na 1 vysoké škole v Ústí nad Labem, a to na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Akutní lékařskou péči poskytuje 20 nemocnic s 5122 lůžky. Následnou a rehabilitační péči zajišťuje 13 odborných léčebných ústavů s lůžky, z toho pro dlouhodobě nemocné je určeno 6 léčeben KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI ELEKTŘINY ZA ROK 2011 Následující tabulky uvádějí pro přehled krajské srovnání ve výrobě elektřiny, spotřebě elektřiny po sektorech a instalovaný výkon v elektrárnách. 16

18 Tabulka 1: Výroba elektřiny brutto v jednotlivých krajích v roce 2011 [GWh]. 2 (ERÚ) Tabulka 2: Spotřeba elektřiny brutto v hospodářských sektorech po krajích ČR v roce 2011 [GWh]. 2 (ERÚ) Tabulka 3: Instalovaný výkon ES ČR v jednotlivých krajích [MW]. 2 (ERÚ) 2 Oddělení statistik ERÚ (2012): Roční zpráva o provozu ES ČR za rok [online]praha: ERÚ, Energetický regulační úřad. Dostupné z 17

19 KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI VÝROBY TEPLA ZA ROK 2010 A 2011 Tabulka 4: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů. (ERÚ) 3 Tabulka 4 ukazuje, že v krajích, kde je při výrobě tepelné energie využito nejvíce uhlí (kraj Pardubický, Královehradecký, Plzeňský), je nejnižší cena tepelné energie. V kraji Ústeckém má sice uhlí také většinový podíl při výrobě tepla, 75,4 %, nicméně ceny nejsou v porovnání s ostatními kraji nejnižší. Nejvyšší průměrné ceny tepla jsou v krajích s výraznou převahou ostatních paliv, zejména pak v případě zemního plynu a topných olejů (kraj Jihomoravský a Liberecký), je cena tepelné energie nejvyšší. Vyšší cenu tepla rovněž ovlivňuje využití páry jako teplonosného média v primárních rozvodech, což má za následek vyšší tepelné ztráty. V kraji Vysočina je mezi ostatními palivy použitými pro výrobu tepelné energie významný a zvyšující se podíl biomasy. Z tabulky je patrné, že průměrná cena tepla je srovnatelná s ostatními kraji, kde je vyšší podíl uhlí. 3 Kol. autorů (2011) VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu [online] Jihlava: Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství. Dostupné z 18

20 Tabulka 5: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích. (ERÚ) 3 Tabulka 5 vyjadřuje procentní zastoupení druhů paliv pro výrobu tepelné energie v jednotlivých krajích včetně vyjádření průměrných hodnot v rámci celé České republiky. Jiná paliva v tomto porovnání představují jaderné palivo, druhotné zdroje, obnovitelné zdroje mimo biomasy a kapalná paliva. 19

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Rychlé představení projektu Přestavení lokality, objektu Přestavení lokality, objektu Stav objektu Původní nezateplený,

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Ing. Jan Truxa Ing. Karel Srdečný EkoWATT CZ, Sustainability and Eco-Efficiency Partnership EkoWATT - Sustainability Partnership Inovujeme,

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Bytový dům Bryksova 956-957, Kpt. Stránského 958-963, Praha 14

Bytový dům Bryksova 956-957, Kpt. Stránského 958-963, Praha 14 EkoWATT CZ s. r. o. Váš partner v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 Your Sustainability Partner since 1990 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Fotovoltaická elektrárna zadání

Fotovoltaická elektrárna zadání Fotovoltaická elektrárna zadání Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EkoWATT, o.s. ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra ekonomických a humanitních věd EkoWATT, o. s., Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace Manažerské rozhodování a investiční strategie Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA EkoWATT, o.s. Odborný seminář Chcete si postavit fotovoltaickou elektrárnu? 30. září 2008 cz Přehled prezentace Investiční

Více

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o.

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Obsah prezentace Představení ENA Podíl OZE v energetickém mixu ČR Změna výkupních cen Větrné elektrárny Biomasa, bioplyn Fotovoltaické elektrárny

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH?

KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH? KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH? Ing. Karel Srdečný Chytrá energie pro jižní Čechy 29. 3. 2011, Č. Budějovice 2010 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz, www.prukazybudov.cz Energetická

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

TERMOVIZNÍ SNÍMKOVÁNÍ BD BRYKSOVA Č.P. 956 A 957, KPT. STRÁNSKÉHO Č.P. 958 AŽ 963, PRAHA 9

TERMOVIZNÍ SNÍMKOVÁNÍ BD BRYKSOVA Č.P. 956 A 957, KPT. STRÁNSKÉHO Č.P. 958 AŽ 963, PRAHA 9 TERMOVIZNÍ SNÍMKOVÁNÍ BD BRYKSOVA Č.P. 956 A 957, KPT. STRÁNSKÉHO Č.P. 958 AŽ 963, PRAHA 9 Ing. Jan Truxa únor 2014 EkoWATT CZ s.r.o. je držitelem certifikátů systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2008

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Zelená úsporám B výstavba pasivních domů dotace 250 tis. Kč na rodinný dům + 40 tis. Kč na

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA 1 (celkem 6) 30.10.2007 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA Ing. Zbyněk Bouda V přístupové smlouvě k EU se ČR zavázala k dosažení 8% podílu elektřiny z obnovitelných

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více