MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A"

Transkript

1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

2 EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost o. s. Sídlo / Trvalý pobyt: U Stodoly 1478, Kolín Statutární zástupce: Ing. Martin Sedlák IČ, DIČ nebo datum narození: IČO , zapsaná u Ministerstva vnitra dne tel.: info(at)alies.cz Zástupce pro jednání: Ing. Martin Sedlák Zpracovatel: EkoWATT CZ s. r. o. Kontaktní adresa: Švábky 2, Praha 8 Se sídlem: Švábky 2, Praha 8 IČ, DIČ , CZ tel.: fax: www: Předmět činnosti: Poradenská a konzultační činnost v energetice. Právní forma: Společnost s ručením omezení Registrace: u MS v Praze pod číslem oddíl C, vložka Statutární zástupce: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Milady Horákové 10, Praha 7 Číslo účtu: / 5500 Autoři: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Ing. Jan Truxa Ing. Karel Srdečný Spolupráce: Ing. Kamila Vávrová (Havlíčková) (VÚKOZ) Ing. Jan Bouška (SPVEZ) Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn) Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s. r. o.) Ing. Vlastimil Myslil (Geoterm CZ s.r.o.) Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT s.r.o.) Ing. Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost o. s.) Energetický auditor: adresa trvalého bydliště: IČ (bylo-li přiděleno): číslo a datum osvědčení: pojistná smlouva: pojišťovna: Schválil: Ing. Karel Srdečný Užívání díla: Tento dokument je chráněn autorským právem a lze jej používat pouze k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy o dílo, na základě níž byl tento dokument vytvořen. Rozmnožování (s výjimkou zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny pro osobní potřebu objednatele) a rozšiřování dokumentu a jiné užití dokumentu k účelům nevyplývajícím z uzavřené smlouvy o dílo je možné pouze s předchozím písemným souhlasem EkoWATTu. EkoWATT CZ s. r. o. sídlo/fakturace: Švábky 2, Praha 8, DIČ: CZ , č. účtu: /5500 Praha: Švábky 2, Praha 8, tel: , Č. Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice, tel: , Tiskneme na recyklovaný a bezchlórově bělený papír.

4 PODĚKOVÁNÍ Naše poděkování patří následujícím lidem, kteří se zúčastnili přípravy textů. Jmenovitě se jedná o následující osoby, které jsou uvedeny v abecedním pořadí: Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT s.r.o.) Ing. Jan Bouška (SPVEZ) Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s. r. o.) Ing. Vlastimil Myslil (Geoterm CZ s.r.o.) Ing. Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost o. s.) Ing. Kamila Vávrová (Havlíčková) (VÚKOZ v. v. i.) Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn) PŘEHLED Studie se zabývá stanovením realizovatelného potenciálu a možnostmi využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji a vlivem na zaměstnanost v regionu. Realizovatelný potenciál uvažuje skutečné možnosti využití s konkrétními technologiemi dostupnými na současném trhu. Možnosti využití hodnotí připravenost využití tohoto potenciálu s ohledem na minimální cenu energie příslušného zdroje, která je výsledkem ekonomické kalkulace typických uvažovaných případů. Stručné závěry lze formulovat následujícím způsobem: Celkový realizovatelný potenciál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Ústeckém kraji je MWh/rok. Realizovatelný potenciál výroby nebo úspory tepla je GJ/rok v primárních energetických zdrojích. Vlastní realizace může zabezpečit přibližně zaměstnaneckých míst ročně po dobou cca 20let. Úspory emisí uvažovaných opatření jsou: t/rok tuhé látky, t/rok SO 2, t/rok NO x, t/rok CO, t/rok C x H y a t/rok CO 2. Studie je členěna do 4 kapitol. Úvod je věnován základním informacím o Ústeckém kraji a jeho energetickém porovnání s kraji ostatními. Kapitola 2 se obecně zabývá metodikou a diskutuje zavedení pojmů potenciálů a ekonomického hodnocení. V kapitole 3 je provedena vlastní analýza možností využití. Jednotlivé zdroje jsou přehledně seřazeny v podobné nomenklatuře, která ukazuje dostupné technologie, ekonomiku typických instalací, eventuelně příklady dobré praxe, zdroje dat, metodiku a stanovení potenciálů, zaměstnanost a shrnutí. Podkapitoly řeší úspory energie v rezidenčním sektoru, biomasu, bioplyn, větrné elektrárny, sluneční elektrárny, sluneční teplo, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla a geotermální elektrárny a stručně i úspory ve veřejném osvětlení. Závěr této kapitoly se krátce dotýká oblasti chytrých sítí, které jsou důležité pro vyšší zastoupení obnovitelných zdrojů energie, a legislativě. Poslední kapitola 4 obsahuje shrnutí výsledků, pojmenování základních bariér a doporučení. III

5 OBSAH PODĚKOVÁNÍ...III PŘEHLED...III SEZNAM OBRÁZKŮ: SEZNAM TABULEK: SEZNAM ROVNIC: SEZNAM ZKRATEK: 1. ÚVOD ZADÁNÍ CÍLE DÍLČÍ CÍLE ÚČEL STUDIE SOUVISLOSTI - ÚSTECKÝ KRAJ KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI ELEKTŘINY ZA ROK KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI VÝROBY TEPLA ZA ROK 2010 A METODICKÁ ANALÝZA A ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE POTENCIÁLY EFEKTIVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE A OZE POTENCIÁLY ENERGETCKÝCH ÚSPOR A OZE PŘÍKLADY ÚČELOVĚ ZAVEDENÝCH DEFINICÍ POTENCIÁLU POTENCIÁLY ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE PRO ÚČELY TÉTO STUDIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ SHRNUTÍ A DISKUSE METOD A METODIKY OMEZENÍ POUŽITÝCH METOD ANALÝZA MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY V REZIDENČNÍM SEKTORU BUDOV DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOMASA POTENCIÁL ZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZDROJE DAT METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ STANOVENÍ POTENCIÁLŮ BIOMASA POTENCIÁL ZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A CÍLENĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A NÁROKY VYBRANÝCH ENERGETICKÝCH PLODIN 46 VIII X XII XIII IV

6 METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ STANOVENÍ POTENCIÁLŮ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA POTENCIÁL VÝROBY BIOPLYNU Z BRKO MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA TECHNOLOGIE SPALOVÁNÍ DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ BIOMASA TECHNOLOGIE VÝROBY BIOPLYNU DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE MODELOVÝ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ, VÝPOČETNÍ MODELY STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ELEKTŘINA ZE SLUNCE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ TEPLO ZE SLUNCE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ 101 V

7 3.10. MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ A ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ENERGIE PROSTŘEDÍ TEPELNÁ ČERPADLA DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ, ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZDROJE DAT STANOVENÍ POTENCIÁLŮ ZAMĚSTNANOST TYPICKÝCH INSTALACÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ ÚSPORY ENERGIE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (LED) DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE EKONOMIKA TYPICKÝCH INSTALACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLŮ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ PROMĚNA SÍTÍ K VYŠŠÍMU ZASTOUPENÍ OZE LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE SHRNUTÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ HLAVNÍ VÝSLEDKY, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ ÚSPORY ENERGIE V REZIDENČNÍM SEKTORU BIOMASA A BIOPLYN PRODUKCE TEPLA BIOMASA A BIOPLYN VÝROBA ELEKTŘINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY TEPLO ZE SLUNCE MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY 134 VI

8 ENERGIE PROSTŘEDÍ TEPELNÁ ČERPADLA GEOTERMÁLNÍ ENERGIE PRACOVNÍ MÍSTA A SNÍŽENÍ EMISÍ DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI 138 SEZNAM ODKAZŮ A LITERATURY: 139 VII

9 SEZNAM OBRÁZKŮ: Obrázek 1: Distribuční křivka používaná pro ocenění ekonomického potenciálu technologií pro využívání OZE...23 Obrázek 2: Porovnání množství infiltrovaného vzduchu před a po výměně oken...29 Obrázek 3: Oblast měřených hodnot koncentrace oxidu uhličitého. Zdroj: EkoWATT...29 Obrázek 4: Měrná potřeba tepla na vytápění u panelových domů podle TNI a PHPP pro různé varianty řešení...30 Obrázek 5: Celková měrná energetická náročnost u panelových domů pro různé varianty řešení. (EkoWATT)...30 Obrázek 6:Typické investiční náklady na byt pro řešené varianty. (EkoWATT)...31 Obrázek 7: Typické provozní náklady na byt pro řešené varianty. (EkoWATT)...31 Obrázek 8: Průměrné ceny tepla v ČR po jednotlivých krajích v Kč/GJ. (EkoWATT (2010) podle ERÚ)...32 Obrázek 9: Původní stav. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 10: Zvažovaná barevná varianta...34 Obrázek 11: Fotografie původního stavu. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 12: Z pohledu potřeby tepla na vytápění lze dosáhnout pasivního standardu. (EkoWATT, Obrázek 13: Analýza rozsahu investic. (EkoWATT, 2010)...34 Obrázek 14: Analýza rozsahu finančních úspor. (EkoWATT, Obrázek 15: Výnosy slámy jednotlivých plodin konvenčního zemědělství podle jejich procentuálního zastoupení v Ústeckém kraji. Havlíčková, K. (2012), Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...45 Obrázek 16: Mapa výnosů biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy v Ústeckém kraji.. (Havlíčková, K., 2012), Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...51 Obrázek 17: Pelety z pilin. (EkoWATT)...54 Obrázek 18: Ukázka kotle na biomasu s výkonem několik set kw. (Truxa, EkoWATT)...54 Obrázek 19: Ukázka vlastní budovy obecní výtopny v Rakousku. (Truxa, EkoWATT)...54 Obrázek 20: Pyrolitický kotel na dřevo. (Verner a.s.)...56 Obrázek 21: Detail hořáku na spalování pelet. (Foto EkoWATT)...56 Obrázek 22: Kotel na štěpku s podavačem. (EkoWATT)...56 Obrázek 23: Kotel na pelety s podavačem. (Verner a.s.)...56 Obrázek 24: Řez kotlem na pelety. (Guntamatic.esel.cz)...57 Obrázek 25: Detailní pohled na hořák a zásobování paliva. (Guntamatic.esel.cz)...57 Obrázek 26: BPS Třeboň. (ČOV Třeboň)...69 Obrázek 27: BPS Třeboň. (SEVEn)...69 VIII

10 Obrázek 28: BPS Přeštice.(SEVEn)...70 Obrázek 29: BPS Přeštice.(SEVEn)...70 Obrázek 30: Časový vývoj velikosti VTE. (EkoWATT)...71 Obrázek 31: Předních 10 výrobců větrných elektráren podle ročního zastoupení na trhu (dle instalované kapacity) v roce (IHS Inc.)...72 Obrázek 32: Instalace větrných elektráren v ČR podle výrobců. (ČSVE)...73 Obrázek 33: Instalace větrných elektráren v ČR podle jednotlivých krajů podle výkonu a v procentech. (ČSVE)...73 Obrázek 34: Zapojení malé FVE, která dodává elektrickou energii do domu a do rozvodné sítě. (EkoWATT)...82 Obrázek 35: Polykrystalický a monokrystalický solární panel. (Foto EkoWATT)...82 Obrázek 36: Decentrální střídač SMA SMC 11000TL (11,4 kw). (EkoWATT)...84 Obrázek 37: Centrální střídač SMA. (SMA Central & Eastern Europe s.r.o.)...85 Obrázek 38: Roční dopadající energie na svislou plochu, porovnání orientace ke světovým stranám pomocí různých modelů. (EkoWATT)...89 Obrázek 39: Roční dopadající energie na různě skloněnou plochu, porovnání pomocí různých modelů. (EkoWATT)...89 Obrázek 40: Roční suma globálního záření dle PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). (PVGIS)...91 Obrázek 41: Schéma zapojení dvouokruhového solárního systém s nuceným oběhem. (EkoWATT)...93 Obrázek 42: Plochý vodní kolektor firmy HERMO SOLAR Žiar s.r.o. SR, typ TS 300. (Foto THERMO SOLAR Žiar s.r.o.)...94 Obrázek 43: Trubicový vakuový kolektor. (Foto EkoWATT)...94 Obrázek 44: Větší solární systém na přípravu TV, hotel Slunečná, Boží dar. (Foto EkoWATT)96 Obrázek 45: Velkoplošný kolektor pro přípravu TV a přitápění, Horní Rakousko. (Foto EkoWATT)...96 Obrázek 46: Mapa globálního horizontálního záření. (SolarGIS 2012 GeoModel Solar s.r.o. ) Obrázek 47: Kaplanova turbína. (Foto ČKD Blansko, 102 Obrázek 48: Francisova turbína. (Foto ČKD Blansko, 103 Obrázek 49: Peltonova turbína. (Foto ČKD Blansko, 103 Obrázek 50: Bánkiho turbína. (Foto Cink, 103 Obrázek 51: Základní charakteristika turbín podle průtoku a spádu. (ČKD Turbotechnics, s. r. o.) Obrázek 52: Princip Šnekové turbíny vyvinuté společností GESS-CZ, s.r.o. (GESS-CZ, s.r.o.) 105 Obrázek 53: Distribuce světla při prosté náhradě zářivky za LED. (Černoch, 2012) IX

11 Obrázek 54: Nejnovější LED typ XB-D od firmy Cree, měrný světelný výkon až 160 lm/w. (Cree) Obrázek 55: Měrný světelný výkon LED Obrázek 56: Schéma stávající distribuční soustavy. (ČEZ) Obrázek 57: Schéma Smart Grid. (ČEZ) Obrázek 58: Komponenty Smart Grids. (ČEZ) SEZNAM TABULEK: Tabulka 1: Výroba elektřiny brutto v jednotlivých krajích v roce 2011 [GWh].(ERÚ)...17 Tabulka 2: Spotřeba elektřiny brutto v hospodářských sektorech po krajích ČR v roce 2011 [GWh]. (ERÚ)...17 Tabulka 3: Instalovaný výkon ES ČR v jednotlivých krajích [MW]. (ERÚ)...17 Tabulka 4: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů. (ERÚ)...18 Tabulka 5: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích. (ERÚ)19 Tabulka 6: Základní rozdělení v současnosti využívaných obnovitelných zdrojů energie...20 Tabulka 7: Dostupnost dat a definovatelnost sektoru budov...26 Tabulka 8: Porovnání rozsahu standardní staré běžné praxe s komplexní kvalitní rekonstrukcí. (EkoWATT, 2011)...28 Tabulka 9: Výsledky ekonomické analýzy případové studie. (EkoWATT, 2010)...33 Tabulka 10: Obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění, energie používané k vytápění a vybavenosti plynem podle krajů, výsledky podle trvalého bydliště. (ČSÚ)...36 Tabulka 11: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a podle krajů, definitivní výsledky podle obvyklého pobytu. (ČSÚ)...36 Tabulka 12: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu. (ČSÚ)...36 Tabulka 13: Odhad potenciálu energetických úspor v bytových a rodinných domech. (EkoWATT)...37 Tabulka 14: Stavební práce, zaměstnanci a mzdy v krajích. (ČSÚ)...38 Tabulka 15: Odhad počtu nových pracovních míst vlivem realizovatelného potenciálu energetických úspor...39 Tabulka 16: Koeficienty pro stanovení množství slámy a hodnoty výhřevnosti slámy...43 Tabulka 17: Potenciál v Ústeckém kraji v letech Zdroj: Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i...43 Tabulka 18: Energetický potenciál z konvenčního zemědělství v Ústeckém kraji. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...44 X

12 Tabulka 19: Potenciál v Ústeckém kraji v letech Varianta energetické plodiny na 10 % rozlohy orné půdy a 2 % rozlohy TTP. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...49 Tabulka 20: Energetický potenciál energetické plodiny na 10 % rozlohy v Ústeckém kraji. Metodika: VÚKOZ, v.v.i., Zpracování: VÚKOZ, v.v.i. (Vávrová, 2012)...49 Tabulka 21: Odhad potenciálu bioplynu a energie v BRKO pro Ústecký kraj. (EkoWATT)...52 Tabulka 22: Nejrozšířenější paliva v ČR, výhřevnosti a typické ceny rok (EkoWATT)...53 Tabulka 23: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy. (ERÚ)...60 Tabulka 24: Seznam výtopen instalovaných za přispění Státního fondu životního prostředí ČR, případně fondů EU. (Tauchman, 2007)...63 Tabulka 25: Zelený bonus pro podporu tepla. (ERÚ)...64 Tabulka 26: Výkupní ceny a roční zelené bonusyna elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů. Návrh. (ERÚ)...69 Tabulka 27: Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren. (ERÚ)...75 Tabulka 28: Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro výkupní ceny a zelené bonusy pro VTE pro rok (ERÚ)...75 Tabulka 29: Větrný atlas České republiky, starší verze. (ÚFA AV ČR)...77 Tabulka 30: Odhadované hodnoty realizovatelného potenciálu větrné energie v České republice po jednotlivých krajích. Hanslian (2010)...79 Tabulka 31: Střední scénář realizovatelného potenciálu VTE v ČR. ČSVE a ÚFA (2012)...79 Tabulka 32: Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro výkupní ceny a zelené bonusy pro FVE rok Tabulka 33: Trvale obydlené domy podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ)...90 Tabulka 34: Odhad reálného potenciálu FVE na domech podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ)...91 Tabulka 35: Solární sestava TV1 společnosti Reflex CZ. (Reflex CZ)...95 Tabulka 36: Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu. (ČSÚ)...99 Tabulka 37: Odhad reálného potenciálu výroby TV ve slunečních kolektorech na domech podle druhu domu v Ústeckém kraji. (ČSÚ) Tabulka 38: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny, návrh ERÚ pro rok (ERÚ Tabulka 39: Orientační odhad využitelného potenciálu MVE v Ústeckém kraji. Pozn.: Skutečný stav lokalit v současné době není přesně znám. Bližší údaje o lokalitách SPVEZ nesděluje Tabulka 40: Nové vodní elektrárny na Labi. (ETM) XI

13 Tabulka 41: Naměřené hodnoty SPF za jednotlivé topné sezony a průměrný SPF za celé měřené období Tabulka 42: Přibližné shrnutí některých ekonomických ukazatelů pro náhradu elektrického vytápění tepelným čerpadlem Tabulka 43: Stanovení potenciálu energetických úspor náhradou stávajícího vytápění tepelnými čerpadly Tabulka 44: Ekonomika provozu geotermální elektrárny Tabulka 45: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím geotermální energie, návrh ERÚ. (ERÚ) Tabulka 46: Potenciál geotermální energie v Ústeckém kraji. (Myslil, 2012) Tabulka 47: Porovnání měrného světelného výkonu některých zdrojů světla. (Černoch, 2012) Tabulka 48: Porovnání investičních a provozních nákladů sodíkové výbojky a LED. (Černoch, 2012) Tabulka 49: Počet obcí podle počtu obyvatel v Ústeckém kraji. (ČSÚ) Tabulka 50: Úspory emisí uvažovaných opatření. (EkoWATT) Tabulka 51: Přehled možností využití energetických úspor a OZE v Ústeckém kraji. (EkoWATT) SEZNAM ROVNIC: Rovnice 1: Vztah pro diskontovaný tok hotovosti NPV (Net Present Value), DCF (Discount Cash Flow)...24 Rovnice 2: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T sd (návratnost)...24 Rovnice 3: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T s (návratnost)...25 Rovnice 4: Vztah pro potenciál přípovrchové zóny (do hloubky 100m) Rovnice 5: Vztah pro potenciál přípovrchové zóny (do hloubky 100m) XII

14 SEZNAM ZKRATEK: BD bytový dům BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka BPS bioplynová stanice BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu BRO biologicky rozložitelný odpad ČSÚ Český statistický úřad ČSVE Česká společnost pro větrnou energii EGS Enhanced Geothermal System Technicky upravený geotermální systém ENB energetická náročnost budov EPBD Energy Performance of Buildings Directive EPC Energy Performance Contracting (Consulting) ERÚ Energetický regulační úřad FVE fotovoltaická elektrárna GIS Geografický informační systém GTE geotermální elektrárna HD hospodařící domácnost HDR Hot Dry Rock Horké Suché Horniny HPJ hlavní půdní jednotka HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka IT Information Technology, informační technologie JE jaderné elektrárny KR klimatické regiony KVET kombinovaná výroba elektřiny a tepla KGJ kogenerační jednotka LED Light Emitting Diode, světlo emitující dioda LTO lehký topný olej LPIS Land Parcel Identification System MO maloodběr elektřiny MOO maloodběr elektřiny obyvatelstvo MOP maloodběr elektřiny podnikatelé MVE malé vodní elektrárny (do 10 MW) MSJ malé spalovací jednotky výkon 5 50 kw nn nízké napětí (do 1 kv) 1 NPV Net Present Value, čistá současná hodnota ORC Organic Rankin Cycle OZE obnovitelné zdroje energie PE parní elektrárny PEZ primární energetické zdroje PD panelový dům PPE paroplynové elektrárny PSE plynové, spalovací elektrárny PVE přečerpávací vodní elektrárny RD rodinný dům 1 ČSN XIII

15 RRD rychle rostoucí dřeviny SPF Seasonal Performance Factor, sezónní topný faktor SPVEZ Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů SSJ střední spalovací jednotky výkon kw TKO tuhý komunální odpad TTP trvalé travní porosty TV teplá voda ÚFA Ústav fyziky atmosféry VE vodní elektrárny vn vysoké napětí (od 1 kv do 52 kv) 1 VO velkoodběr elektřiny VSJ velké spalovací jednotky (výkon nad 200 kw) VTE větrné elektrárny VÚKOZ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. VÚMH vvn velmi vysoké napětí (nad 52 kv) 1 XIV

16 1. ÚVOD 1.1. ZADÁNÍ CÍLE Cíle studie jsou následující: Prověřit možnosti využití a formulovat doporučení pro zvyšování energetické efektivity budov a využívání jednotlivých obnovitelných zdrojů na území Ústeckého kraje. Ukázat příklady dobré praxe, zajímavé konkrétní příklady již uskutečněných investic do obnovitelných zdrojů a energetické renovace budov. Cílem této části je představení dobré praxe jako inspirace pro potenciální zájemce a lídry kraje DÍLČÍ CÍLE V rámci zpracování se jako účelné jeví zpracování následujících dílčích cílů: Popis možných technologií pro energetickou renovaci a OZE. Porovnání investičních nákladů a provozních nákladů pro jednotlivé technologie. Stanovení technických a tržních potenciálů energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Zhodnocení možných přínosů pro majitele nebo uživatele budov. Pojmenování možných způsobů financování projektů energetické renovace budov. Zhodnocení možných ekonomických přínosů, pozitivní stimulace zaměstnanosti. Zhodnocení aktuálních legislativních nástrojů, které mohou pomoci potenciálním investorům na území Ústeckého kraji ÚČEL STUDIE Účelem studie je poskytnutí základních informací o možnostech efektivního využívání energie a OZE v Ústeckém kraji jako podklad pro rozhodování kraje SOUVISLOSTI - ÚSTECKÝ KRAJ Následující přehled byl zpracován na základě údajů dostupných z ČSÚ. Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Rozloha kraje je km 2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % území. Kraj má značné nerostné bohatství, zejména rozsáhlá ložiska hnědého uhlí, dále sklářské a slévárenské písky a stavební kámen. Z energetického hlediska lze v kraji lze vymezit čtyři odlišné oblasti: 15

17 Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem) - oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou - energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Litoměřicko a Lounsko produkce chmele a zeleniny. Polabí a Poohří - ovocnářské oblasti - Zahrada Čech. Mostecko nová vinařská oblast pěstování vinné révy na rekultivacích. Oblast Krušných hor - řídce osídlené horské pásmo s omezenými hospodářskými aktivitami. Děčínsko nízký podíl průmyslu i zemědělství. Část Šluknovsko odlehlé a obtížně dostupné periferní území. Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), které se dále člení na 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 58 obcí se statutem města. Od se rozlišuje ještě 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Ke konci roku 2010 měl Ústecký kraj obyvatel, výsledek posledního sčítání uvádí číslo , což odpovídá pátému místu v republikovém srovnání. Hustota obyvatel (157 obyvatel/km 2 ) je vyšší než vykazuje celostátní průměr (134 obyvatel/km 2 ) a je po hlavním městě Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji čtvrtou nejzalidněnější oblastí. Nejhustěji je osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, méně oblast Krušných hor a okresy Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem s obyvateli. Průmyslová činnost měla a dosud má nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí, zejména na emise a imise. V posledním desetiletí došlo sice k výraznému zlepšení, nicméně v měrných emisích (t/km 2 ) oxidu siřičitého a oxidů dusíku je Ústecký kraj na prvním místě. Ke konci roku 2010 bylo ve statistickém registru ekonomických subjektů více než 176 tisíc firem, organizací a podnikatelů. Z toho více než 126 tisíc tvoří podnikatelé živnostníci nezapsaní v obchodním rejstříku. Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností se nejvíce subjektů zabývá obchodem, opravami motorových vozidel a spotřebního zboží Síť školských zařízení tvoří 328 mateřských škol, 280 základních škol, 112 středních odborných škol a gymnázií. Vysokoškolské vzdělání v kraji lze získat na 1 vysoké škole v Ústí nad Labem, a to na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Akutní lékařskou péči poskytuje 20 nemocnic s 5122 lůžky. Následnou a rehabilitační péči zajišťuje 13 odborných léčebných ústavů s lůžky, z toho pro dlouhodobě nemocné je určeno 6 léčeben KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI ELEKTŘINY ZA ROK 2011 Následující tabulky uvádějí pro přehled krajské srovnání ve výrobě elektřiny, spotřebě elektřiny po sektorech a instalovaný výkon v elektrárnách. 16

18 Tabulka 1: Výroba elektřiny brutto v jednotlivých krajích v roce 2011 [GWh]. 2 (ERÚ) Tabulka 2: Spotřeba elektřiny brutto v hospodářských sektorech po krajích ČR v roce 2011 [GWh]. 2 (ERÚ) Tabulka 3: Instalovaný výkon ES ČR v jednotlivých krajích [MW]. 2 (ERÚ) 2 Oddělení statistik ERÚ (2012): Roční zpráva o provozu ES ČR za rok [online]praha: ERÚ, Energetický regulační úřad. Dostupné z 17

19 KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ ERÚ V OBLASTI VÝROBY TEPLA ZA ROK 2010 A 2011 Tabulka 4: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů. (ERÚ) 3 Tabulka 4 ukazuje, že v krajích, kde je při výrobě tepelné energie využito nejvíce uhlí (kraj Pardubický, Královehradecký, Plzeňský), je nejnižší cena tepelné energie. V kraji Ústeckém má sice uhlí také většinový podíl při výrobě tepla, 75,4 %, nicméně ceny nejsou v porovnání s ostatními kraji nejnižší. Nejvyšší průměrné ceny tepla jsou v krajích s výraznou převahou ostatních paliv, zejména pak v případě zemního plynu a topných olejů (kraj Jihomoravský a Liberecký), je cena tepelné energie nejvyšší. Vyšší cenu tepla rovněž ovlivňuje využití páry jako teplonosného média v primárních rozvodech, což má za následek vyšší tepelné ztráty. V kraji Vysočina je mezi ostatními palivy použitými pro výrobu tepelné energie významný a zvyšující se podíl biomasy. Z tabulky je patrné, že průměrná cena tepla je srovnatelná s ostatními kraji, kde je vyšší podíl uhlí. 3 Kol. autorů (2011) VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu [online] Jihlava: Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství. Dostupné z 18

20 Tabulka 5: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích. (ERÚ) 3 Tabulka 5 vyjadřuje procentní zastoupení druhů paliv pro výrobu tepelné energie v jednotlivých krajích včetně vyjádření průměrných hodnot v rámci celé České republiky. Jiná paliva v tomto porovnání představují jaderné palivo, druhotné zdroje, obnovitelné zdroje mimo biomasy a kapalná paliva. 19

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

POSOUZENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ VHLKOSTI NA

POSOUZENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ VHLKOSTI NA EkoWATT CZ s. r. o. Váš partner v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 Your Sustainability Partner since 1990 POSOUZENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ VHLKOSTI NA CHODBĚ BYTOVÉHO DOMU BYTOVÝ DŮM ZUBRNICKÁ

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013 Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK Brumov-Bylnice 24. září 2013 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Požadavek max. energetická soběstačnost Implementace směrnice EP a R

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F.1. Úvodní teze Záměry ČR v oblasti úspor energie a využití netradičních a obnovitelných zdrojů vyplývají mimo jiné z Dohody k

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více