PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy"

Transkript

1 Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Lucie Kochová Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 1

2 Obsah Co je to energetika budov? Energeticky úsporné stavění Aplikace pro veřejné budovy Proč pasivní domy? Charakteristické prvky PD Zásady a doporučení Obnovitelné zdroje energie v budovách Případová studie ZŠ a MŠ Slivenec Diskuse 2 Rad by som poukazal na spojitost medzi energetikou budov, nizkoenergetickym stavenim, efektivnym zateplovanim, obnovitelnými zdrojmi energii a financovanim projektu. Su to temy ktore maju samostatne určitý vyznam pre budovy vseobecne a rovnako tak pre budovy vo verejnej zprave. ale v spolocnom vyznamovom pojati sa navzajom doplnaju a tvoria idealny pripad v ktorom by mala vznikat jak nova budova tak rekonstrukcia stavajucej budovy. ich tento potencial je najlepsie vyuztitelny při vzajomnej sucinnosti. 2

3 Kvalita budov a čas Nová budova Novější budova Kvalita budovy Čas 3

4 Co je to energetika budov? Široký okruh činností v různých oblastech Hledání úspor ve spotřebě energie Optimálnířešení pro snížení energetické náročnosti s ohledem na: - efektivitu užití energie - provozní náklady - vynaložené investiční prostředky - dopady na životní prostředí Možnost využití alternativních zdrojů a moderních technologií 4 - je to siroky okruch cinnosti, ktore ked zoberieme naozaj zo siroka tak mozme zacat oblastou energetické náročnosti staveb, tepelné techniky a skoncili by sme při poradenství, dotaciach. - cielom energetiky budov by som nazval snahu najít potenciál úspor ve spotřebě energií Výsledkom by malo byt optimálné maximálně efektivnířešení pro snížení energetické náročnosti(budova, soubor budov, zařízení apod.) a to z pohledu snížení energetické náročnosti, vynaložených finančních prostředků a dopadu těchto opatření na životní prostředí - možností využití alternativních zdrojů energií 4

5 Jaké jsou toky energie a peněz v budovách? Teplá voda Vytápění Vodné a stočné Mechanické větrání Zásuvková elektřina Osvětlení 5

6 Energeticky úsporné stavění Co nejnižší energetická náročnost budovy - potřeba tepla na vytápění < 50 kwh/(m 2 a) Rozumné investiční a provozní náklady Vyváženost dispozičního a konstrukčního řešení Minimální zátěž ŽP v celém životním cyklu budovy Stává se součástí běžných řešení v projektech Aplikovatelné i při energetické obnově budov 6 komentovat nizkoenergeticke staveni, pasivni nulove.. koncepcni reseni které v sobe Co si pod tymto pojmom představujeme? Označovanými pojmami ako nízkoenergetické stavění, nízkoenergetická budova sa pomaly ale predsa stava součásti beznych resieni budov. Taková koncepce by měla být charakterizována mj.vyvážeností objemového a konstrukčně technologického řešení všech prostorů a konstrukcí při nejnižší energetické náročnosti budovy Z technickém stranky to mozme definovat ako budovy kde potřeba tepla na vytápění stanovená některým ze standardizovaných výpočtů a vztažená na 1 m2 podlahové plochy vytápěnéčásti nepřekračuje 50 kwh/(m2a). snaha efektivně dosahovat na požadavky nízké energetické náročnosti a optimální investiční náročnost stavění s minimální zátěží životního prostředí v celém životním cyklu budovy Strategie a technologie ověřené v nízkoenergetických a pasivních novostavbách rodinných domů mohou být velmi účinně používány i v dalších kategoriích budov - větších bytových domech, v administrativních budovách atd., a zejména při energetické obnově budov 6

7 Energeticky úsporné stavění Kompaktní tvar a orientace Nadstandardní tepelné izolace Regulace vytápění využívající tepelné zisky Mechanické větrání s rekuperací tepla Využití obnovitelných zdrojů energie Komplexní přístup Naladění na potřeby uživatele Optimalizace investičních a provozních nákladů 7 Znaky: - tvarovéřešení budovy (kompaktnost tvaru, členitost povrchů), které se nejsnáze vyjadřuje geometrickou charakteristiku, tj. poměrem mezi ochlazovanou plochou obálky budovy a vytápěným objemem (nižší hodnoty jsou obvykle příznivější); - Prosklené plochy orientovány na jih, velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách;orientace ke světovým stranám s ohledem na dopad přímého slunečního záření během roku, současné i v budoucnu předpokládané zastínění budovy okolní zástavbou, terénem a zelení, převládající směr větru - vyloučení, popř. omezení koncepčních příčin tepelných mostů v konstrukcích a výrazných tepelných vazeb mezi konstrukcemi; - vnitřní uspořádání s ohledem na soulad vytápěcích režimů, tepelných zón a orientaci prostorů ke světovým stranám; velikost vytápěných a nepřímo vytápěných podlahových ploch (objemů) a jejich přiměřenost danému účelu; očekávané vnitřní tepelné zisky podle charakteru provozu - Ztráty větráním jsou u objektů s větší obsazeností značné vzhledem k větší potřebě výměny vzduchu, a proto by větrací systémy umožňující zpětný zisk tepla neměly v koncepci návrhu na snížení energetické náročnosti budovy chybět - další místní souvislosti 7

8 Aplikace pro veřejné budovy Náklady na rekonstrukci veřejné budovy jsou výraznou zátěží Provozní náklady - rozpočtové financování - dlouhodobé Na stavbu/rekonstrukci lze získat dotaci - na provoz stěží Příklad jako forma výchovy Za stejné peníze kvalitnější stavba (rekonstrukce) Energeticky úsporné řešení nemusí být dražší! 8 Prečo nizkoenergeticke staveni ve verejne zprave? Velký počet nových a rekonstruovaných budov je hrazen z prostředků obcí, krajů a státních organizací. I když náklady na výstavbu nebo rekonstrukci veřejné budovy jsou obvykle výraznou zátěží pro obecní rozpočet, jde o náklady jednorázové. Mnohdy lze navíc na investici získat dotaci. Náklady na provoz budovy ale budou zatěžovat obecní rozpočet několik desítek let. Dotaci na jejich provoz lze získat jen zcela výjimečně. Je tedy nutné zajímat se včas o budoucí náklady. Veřejná správa by se jistě neměla chovat jako nezodpovědný developer, který chce postavit budovu co nejlevněji a pak ji rychle prodat. Kolik pak bude stát její provoz? To už ho nemusí zajímat to zaplatí někdo jiný. Bohužel, až příliščasto se lze setkat se situací, kdy se špatně navržená nebo postavená budova stává koulí na noze, která odsává z obecního rozpočtu peníze a brzdí možnost dalšího rozvoje. 8

9 2. 3. Směrnice o energetické náročnosti budov - EPBD II 2010 Vstupuje v platnost Závazné! 2012 Nutná transpozice do české legislativy - prakticky Úpravy PENB 2018 Novostavby veřejné správy jako nulové 2020 Veškeré novostavby jako nulové 9

10 10

11 Kvíz na úvod Kolik procent energie může uspořit pasivní např. bytový dům oproti nově postavenému běžnému bytovému domu? odpovědi napište na lísteček 11

12 Největší energetická zátěž Proč pasivní domy? Při provozu budov se spotřebovává, minimálně 38% veškeré spotřeby energie zdroj graf: Centrum pasivního domu 12

13 Proč pasivní domy? K další spotřebě energií dochází: - při výstavbě - při výrobě používaných materiálu - jejich dopravou - při ukončení cyklu životnosti stavby její likvidaci Současná architektura je největší ekologickou stopou naši civilizace a spotřebovává dohromady až přes 50% energie 13

14 Náklady na výstavbu a provoz budov 14

15 Řešení: Pasivní domy Potřeba energie na vytápění: - stávající budova zdroj graf: Centrum pasivního domu cca 180 kwh/(m 2 a) - budova dle platné normy cca 100 kwh/(m 2 a) - pasivní dům < 15 kwh/(m 2 a) 15 horní limit spotřeby energie pro nízkoenergetický dům 50 kwh/(m2a) horní limit spotřeby energie pro pasivní dům v programu ZU 20 kwh/(m2a) Oproti stávající zástavbě potřebuje pasivní dům o 90% méně, oproti standardně postavené nové budově je to až 80% technicky je známo, jak stavět budovy za obvyklou cenu realizace (maximálně + 15%) ale s 80-90% úsporou při provozu. 15

16 Definice pasivního domu Pasivní dům je budova, v níž lze dosáhnout příjemné teploty v zimě i v létě bez zvláštního vytápěcího nebo klimatizačního systému. Obecně proto platí, ze maximální tepelná zátěž je nižší než tepelný výkon, který lze dodat pomoci čerstvého vzduchu přiváděného pouze z hygienických důvodu. Dle prof. Wolfganga Feista, autora konceptu pasivního domu Zdroj: ASB 16 Pasivní dům žije z tepelných zisků vlastnosti domu obvodových konstrukcí se musí přiblížit tomu aby ztráty byly menší nebo rovny ziskům 16

17 Standard pasivního domu Standard budovy, která je energeticky efektivní, komfortní, ekonomická a ekologická. Pasivní dům není název značky, ale stavební koncepce, která je otevřena každému a která se osvědčila v praxi. Pasivní dům je celosvětové nejvyšší standard energeticky úsporné výstavby: úspory energie při vytápění činí více než 80% v porovnání s běžnými standardy pro novostavby. Náklady na vytápění jsou velmi nízké vysoké ceny energie obyvatelům pasivních domů nevadí. Pasivní domy dosahuji enormních úspor energie použitím maximálně energeticky účinných konstrukčních dílů a větrací techniky. Na komfortu se nešetří, komfort je dokonce výrazně zvýšen. 17 Horská chata Schiestlhaus, Hochschwabu, Zdroj: Wikipedia Shrnutí: Pasívní dům je mezinárodně uznávaný termín pro budovy s velmi nízkou spotřebou tepla. Častým omylem je, že si lidé představují že pasivní dům musí být nějak složitý není to pravda v principu jak již bylo řečeno stačí nepustit teplo ven a efektivně využít pasivné tepelné zisky (viz jak bylo řečeno v minulé přednášce). Tento stavební standard je ověřený a moderní a stále častěji se sním budeme setkávat protože EU přijala směrnici o snížení energetické náročnosti viz část o EPBD II. A PD je jedinou možností jak VELMI EFEKTIVNĚ ušetřit energii v budovách. Pasivní dům je celosvětové nejvyšší standard energeticky úsporné výstavby spotřebuje až 10x méně energie než běžný dům a zároveň zajišťují vysoký komfort vnitřního prostředí - tepelnou pohodu, správné větrání. Život v pasivním domě je hygienicky nezávadný. Nízká spotřeba energie energetická nezávislost (v podstatě by si měl vystačit s vnitřními zisky) vhodné pro ostrovní systémy př. V pasivním standardu byla vybudována Horská chata Schiestlhaus postavená v roce 2005 v rakouském v Hochschwabu ve výšce 2156 metrů nad mořem. Nízká spotřeba energie = Nízké náklady na vytápění prakticky nezávislost na cenách energie 17

18 Co je potřeba splnit pro dosažení pasivního domu? 18

19 Tvar budovy Tvarová kompaktnost jeden z nejdůležitějších parametrů zdroj foto: Centrum pasivního domu 19 Navrhovat budovy tak aby měly co možná nejmenší povrch ochlazovaných konstrukcí vůči objemu. 19

20 Nejvhodnějším tvarem je: Tvar budovy Kvádr, krychle resp. jednoduchý tvar bez složitých členitostí RD Nový Malín, Tomáš Dvořák architekti, s.r.o., Brno, zdroj: TZB-info Passivhaus, Darmstad zdroj: Passivhaus Institut 20 20

21 Tepelná ochrana běžný pasivní zdroj foto: Centrum pasivního domu zdroj foto: Centrum pasivního domu 21

22 Tepelná ochrana Jaké by měly být konstrukce pasivního domu? libovolné Tepelná izolace: stěna 30 cm střecha 40 cm materiál rovněž libovolný Kvalitní okna malý únik tepla dostatečný prostup světla zdroj foto: Centrum pasivního domu 22 Konstrukci si pro pasivní dům můžete zvolit libovolně. Vhodné jsou stejně jak masivní stavby, tak i dřevostavby. Pro volbu jsou zpravidla rozhodující předchozí znalosti zodpovědných projektantů, kteří jsou velmi důležití pro realizaci ve vysoké kvalitě, a přání investorů. V některých případech jsou rozhodující i další parametry: jsou-li náklady na pozemek extrémně vysoké, např. v městském centru, dává se přednost subtilnějším konstrukcím jako lehká dřevostavba a použije se minimálně v konstrukci vnější stěny. Ve stavbách se zvláště vysokou tepelnou zátěží se preferují masivní materiály, aby se zabránilo příliš rychlému přehřátí místností během dne. 22

23 Vyřešeni detailů bez tepelných mostů zdroj foto: Centrum pasivního domu 23

24 Neprůvzdušnost n50 < 0,6 h-1 zdroj obr: Centrum pasivního domu 24 Vzduchotesnost je základním předpokladem pro funkčnost pasivního domu, proto nesmí být u tlakové zkoušky n50 překročen 0,6-násobek výměny vzduchu: n50 je hodnota nepruvzdusnosti při tlakovém rozdílu 50 Pascalů, měřená metodou tlakového spádu podle ČSN EN metoda B -tzv. Blower-door test V případě nesplnění potřebné míry vzduchotesnost!: -je celková efektivita zpětného zisku tepla (rekuperace) nadmíru snížena hrozí nebezpečí poškození stavby v místě větších netěsností v ochlazovaných místech může dojít ke kondenzaci, následnému růstu plísně a narušení kvality vnitřního prostředí Vzduchotěsnost budovy Vzduchotěsnost izolovaných konstrukcí je důležitá z několika hledisek: nejen že redukuje infiltraci studeného vzduchu, která vede k průvanu a zvyšuje potřebu tepla na vytápění. Především však chrání konstrukci před exfiltrací teplého, vlhkého vzduchu, která může vést k provlhčení a k poškození stavby. U pasivních domů je proto stejně jako u každého jiného domu nezbytné dům velmi dobře naprojektovat, velmi dobře provést stavbu a zkontrolovat dohotovenou obálku budovy, 24

25 Větrání Řízené větrání se zpětným ziskem tepla: účinnost min. 75% Charakteristika: Centrálně řízené ventilátory, Vedení přiváděného a odváděného vzduchu v oddělených kanálech Rekuperace Filtrování čerstvého vzduchu Otvory pro procházející vzduch zdroj foto: CPD 25 Všechny místnosti uvnitř tepelné obálky budovy jsou větrány (v topném období) pomocí větracího zařízení s rekuperací. Ventilátor s úspornou spotřebou odsává spotřebovaný vzduch nasycený vlhkostí v kuchyni, koupelně a WC a vyfukuje jej ven. Druhý ventilátor vháníčerstvý vnější vzduch do obytných místností (obývací a dětský pokoj, ložnice). Oba proudy vzduchu se pak přivádějí paralelně do výměníku tepla, kde teplo odpadního vzduchu pasivně" předehřát studený vnější vzduch. Účinnost rekuperace tepla ve výměníku musí být min. 75%, aby byla zaručena jak efektivita systému tak i tepelná pohoda v místnosti. Potřeba energie pro celkové větrání nesmí překročit 0,45 Wh/m3. Výhody: vysoký komfort (bez průvanu, vysoká zvuková izolace), velmi nízké tepelné ztráty způsobené větráním, vysoká kvalita vnitřního prostředí vysoká účinnost větrání díky řízenému proudění, možnost jednoduchého vytápění přiváděného vzduchu. Nevýhody: relativně vysoké náklady na pořízení a instalaci, příp. poněkud vyšší provozní náklady (u účinného zařízení ale stále ekonomické). 25

26 Mechanické větrání s rekuperací 80% úspora energie poskytuje tepelný komfort kvalita vnitřního vzduchu nízká koncentrace CO2 (méně než 1500ppm) filtrace vzduchu eliminace hluku z vnějšího prostředí zdroj:iuses zdroj: MŽP 26 Výhody: 80% procentní úspora Energie oproti běžnému větrání vysoký komfort teplý vzduch bez průvanu neustále čerstvý vzduch s nízkou koncentrací CO2 filtrace vzduchu bez znečištění prachem nebo pyly kontinuální odvod vlhkosti bezobslužný provoz Použitim nuceneho větrani lze z velkečasti eliminovat hluk pronikajici do mistnosti při větrani okny. To ma vyznam zejmena v připadech, kdy se objekt nachazi v blizkosti rušne komunikace nebo ve městě. Na druhe straně samotna jednotka svym provozem zvyšuje hlučnost v mistnosti. Proto je důležite, aby v připadě větracich jednotek umistěnych přimo v mistnosti bylo použito kvalitniho odhlučněni.

27 Koncentrace CO 2 při nárazovém větrání okny Koncentrace CO 2 [ppm] Pátek Větrání Sobota Spánek - dítě Nepřítomnost Nepřítomnost zdroj: Z.Zikán 27

28 Zásady a doporučení snaha dodavatele - minimalizovat investiční náklady - použití nejlevnějších dostupných řešení spolupráce investor - architekt - energetický expert - projektant (TZB) - konečný uživatel budovy energetické koncepce ve všech fázích projekce, výstavba, provozování budov - zohledňuje budoucí spotřebu energie v objektu a z toho plynoucí náklady na provoz 28 Zpracování energetické koncepce poskytuje široký prostor pro optimalizaci výsledného návrhu řešení. Při jeho zpracování by měly být konfrontovány představy investora s doporučeními energetického experta. Ten má spolu s projektanty možnost na základě svých odborných znalostí původní, často laické představy investora přetvářet v reálný návrh technicky a energeticky komplexně vyváženého řešení regenerace. Návrh by měl respektovat fakt, že objekt je jeden funkční celek, v němž nelze oddělit konstrukčníčást od části technologické a vyvarovat sarozporu zájmů developera a konečného uživatele budovy. V ideálním případě vzniká budova v procesu integrovaného návrhu, kdy je možno optimalizovat návrh odvážnějším způsobem zohledňuje budoucí spotřeba energií v objektu a z toho plynoucí náklady na provoz - Ztráty tepla konstrukcemi, Teplo pro větrání, Teplo pro ohřev vody, Elektřina pro spotřebiče, Elektřina pro chlazení Dodavatel, resp. projektový manažer stavby se snaží minimalizovat veškeré investiční náklady, za což je odměněn buď ziskem v případě firmy nebo osobním ohodnocením v případě jednotlivce. Pozdější energetická náročnost ustupuje ve fázi výstavby zcela do pozadí a používají se nejlevnější dostupnářešení. způsob provozování budov. Provoz rozsáhlých budov je poměrně složitý a je při něm třeba zkoordinovat ovládání různých systémů 28

29 29

30 Obnovitelné zdroje energie v budovách Solární systémy pro ohřev vody - elegantní snížení spotřeby energie pro ohřev vody Solární systémy pro výrobu elektřiny - snížení nákladů na energii Biomasa Tepelná čerpadla 30 Spotřebu energie pro ohřev vody lze poměrně elegantně snížit použitím solárního systému. Současná zařízení jsou schopna pracovat celoročně. V zimě je nicméně přínos systému vždycky malý, protože slunečního záření je k dispozici mnohem méně než v létě. Zhruba od dubna do října však může být správně navržený solární systém jediným zdrojem tepla pro ohřev vody. Je zřejmé, že největší přínos bude v zařízeních, kde je velká spotřeba teplé vody, jako jsou ubytovací zařízení, sportovní areály, kuchyně. Naopak u školských budov,kde je spotřeba poměrně malá a kde navíc v létě není prakticky žádný odběr, budenávratnost delší. Využití zeleného bonusu Spalování biomasy představuje jednu z příhodných možností využití obnovitelných zdrojů v budově. Avšak vzhledem, ke způsobu výroby tepla a k lokalitě není zřízení kotelny na biomasu vždy možné a ekonomicky efektivní. Aj kde tepelne cerpadlo nie je idealnym zastupcom OZE, jeho prinos by som zaradil do tohoto okruhu rovnako tak aj z dovodu vyuzitia geotermalu. a tiez z dovodu moznosti cerpania dotacii na toto opatrenie. Tepelnáčerpadla umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět ho na vyšší teplotní hladinu a předávat cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé vody. Otopné soustavy využívající tepelnéčerpadlo pracují s nižšími teplotami otopné vody a s větší otopnou plochou, proto je vhodné navrhovat tepelnáčerpadla u stávajících (zateplených) objektů a obecně u objektů s takovou spotřebou energie, aby instalovaný výkon zdroje byl efektivně využitý a tím i náklady na uspořenou jednotku energie byly co nejnižší. Vzhledem k výše uvedenému, dimenzování otopného systému na teplotní spád 90/70 oc a výši měrných nákladů na zemní plyn (teplo) není investice do instalace tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev vody v posuzovaném objektu považována za efektivní. 30

31 Náklady na energii podle druhu nositele Jednotkové ceny tepla obsaženého v palivu Jednotková cena [Kč.GJ -1 ] Zemní plyn Uhlí černé energetické Uhlí tříděné hnědé Koks otopový Dřevěné brikety Palivové dřevo Elektřina 31

32 Solární termické kolektory Zasklen í Regulátor systému Nádrž TV Regulátor kotle Izolace Absorpční plocha Otopná soustava Trubky s nemrznoucí směsí Sběrné trubky Kotel 32

33 Solární termické kolektory 33

34 Optimalizace solárního systému Solární systém bivalentní s dodatkovým konvenčním zdrojem (případně solární systém k již stávajícímu konvenčnímu zdroji energie paralelně instalovat) Optimalizace: nejvhodnější rozdělení celkového tepelného výkonu na podíl hrazený solárním systémem a konvenčním zdrojem energie. Tepelný výkon solárního systému dle: velikosti jímací plochy druhu solárních jímačů (kolektorů,absorberů) 34

35 Optimalizace solárního systému 1 800, ,0 měsíční energetická bilance pro průměrný rok potřeba kwh pro vytápění Qcelk = 4,0 kw potřeba kwh pro 230 litrů TUV zisk 3 kolektorového systému odklon od jižní orientace 0 sklon kolektorů , ,0 energie [kwh] 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec měsíc 35

36 Zdroje tepla na biomasu Zdroj tepla na pelety se samočinnou dodávkou paliva Zásobník Kotel Zdroj tepla na kusové dřevo s ruční dodávkou paliva Dopravník Přívodníhadice pelet Hořák Účinné zdroje tepla - v porovnání s průměrnou účinností kotle na uhlí o cca % účinnější. 36 Zdroj: ATMOS

37 Zdroje tepla na biomasu Akumulační nádrž - umožňuje efektivnější provoz zdroje tepla Pelety a brikety, ekologicky šetrné palivo 37

38 Tepelnáčerpadla - princip, požadavky Zdroj: Geooportál 38

39 Tepelná čerpadla Instalace TČ je vhodná zejména u zateplených objektů (tepelný výkon, investiční náklady). Důležitá je vhodnost dimenzování otopné soustavy (teplotní spád otopného média např. 55/45 C a méně). Výkon TČ s ohledem na investiční a provozní náklady (bivalentní zdroj). Výhodnější sazba v dodávce elektrické energie. TČ vzduch - voda generují do okolí hluk - zohlednění při jejich umístění, případné odhlučnění. 39

40 Případová studie Příklad - ZŠ Slivenec Vlastní projekty ZŠ a MŠ Diskuse k problémům 40

41 Případová studie 41

42 Běžná rekonstrukce ZŠ Zateplení stěn tepelnou izolací tl. 120 mm Zateplení střechy tepelnou izolací tl. 200 mm Výměna části oken Spotřeba energie Náklady GJ ca. 35% Ostatní TV Vytápění Ztráty ve zdroji Tis. Kč ca. 35% Ostatní TV Vytápění Ztráty ve zdroji Před realizací po realizaci 0 Před realizací po realizaci 42

43 Běžná rekonstrukce ZŠ Před Po Spotřeba energie na vytápění (kwh/m2) Náklady na úsporná opatření (tis. Kč) Úspora energie (GJ) Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkou budovy E C1 Prostá návratnost bez dotace 34,8 let Reálná návratnost > 50 let 43

44 Nízkoenergetická rekonstrukce ZŠ Rekonstrukce Varianta 1 Varianta 2 Spotřeba energie na vytápění 30,6 GJ/rok 135,7 GJ/rok Náklady na úsporná opatření 4484,09 tis. Kč 2263,98 tis. Kč Úspora energie 89 % 52 % Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkou budovy Nadstandardní zateplení (240 mm) Kvalitní okna s trojsklem Dostavba B úsporná budova C1 vyhovující budova Řešení tepelných mostů a průvzdušnosti Větrání s rekuperací 44

45 Děkujeme Vám za pozornost! ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti Prague 3 tel.: fax: Webové stránky projektu: Výhradní odpovědnost za obsah této prezentací nesou jeho autoři. Jeho znění nemusí odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise nenese zodpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě obsažených informací. 45

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Slunce 2002. První česko-rakouská solární konference. 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Slunce 2002. První česko-rakouská solární konference. 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno První česko-rakouská solární konference Slunce 2002 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno 20. září 2002 - exkurze Brno, Břeclav, Dolní Rakousko Uspořádání

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bakalářská práce Autor: Nikola Petrovicová Oceňování majetku Vedoucí

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více