Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí"

Transkript

1 Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice Energetický specialista: Ing. David Pech Číslo oprávnění: 0277 Evidenční číslo energetického posudku: EP Datum: 22. srpna 2014 Číslo dokumentu: Zpracovatel: Ing. David Pech, Ing. Daniel Bubenko Adresa: F. X. Svobody č. 28, Mníšek pod Brdy IČ: Energetický posudek je vypracován dle 9a, odst. 2, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy.

2 OBSAH 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PODLE 9A ZÁKONA Č. 406/2000 SB. 5 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Popis stavebního řešení budovy Popis energetického a technického zařízení budovy ENERGETICKÉ VSTUPY DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Opatření A - přeizolování stávajících rozvodů otopné vody Opatření B úprava otopného systému Opatření C výměna původních otvorových výplní Opatření D zateplení dvorní fasády Opatření E zateplení fasády Opatření F instalace solární termické soustavy pro předehřev TV Opatření G plynová kotelna Opatření H tepelné čerpadlo SOUHRN NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ DOPORUČENÁ VARIANTA ANALÝZA SUBSTITUČNÍCH ZDROJŮ ZÁVĚREČNÝ VÝROK O NAPLNĚNÍ ÚČELU ENERGETICKÉHO POSUDKU DALŠÍ DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSUDKU 42 6 KOPIE DOKLADU O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE 10B ZÁKONA Č. 406/2000 SB PŘÍLOHOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 POŽADOVANÉ A DOPORUČENÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U N DLE ČSN : Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 2/47

3 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Spotřeba tepla v letech Tabulka 2 Tabulka vypočtených tlouštěk izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb Tabulka 3 Délky teplovodního potrubí vedeného v prostoru garáží Tabulka 4 Tepelná ztráta potrubí DN Tabulka 5 Tepelná ztráta potrubí DN Tabulka 6 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené přeizolováním potrubí Tabulka 7 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 8 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 9 Tepelná ztráta jednotlivými částmi nového izolovaného potrubí Tabulka 10 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené realizací nových izolovaných rozvodů Tabulka 11 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 12 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 13 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 14 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 15 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 16 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 17 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 18 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 19 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 20 Základní parametry tepelného čerpadla Tabulka 21 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 22 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 23 Souhrn navrhovaných opatření Tabulka 24 Ekonomické vyhodnocení jednotlivých opatření Tabulka 25 Ekonomické vyhodnocení doporučené varianty Tabulka 26 Výpočet cen ze substitučních zdrojů pro rok SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Vývoj roční spotřeby tepla z CZT v letech Graf 2 Vývoj jednotkové ceny tepla z CZT v letech Graf 3 Energetický zisk ze solárních kolektorů v průběhu roku Graf 4 Poměr investičních nákladů v tis. Kč a úspor jednotlivých opatření v GJ Graf 5 Poměr investičních nákladů a úspor finančních prostředků vzniklých jejich realizací Graf 6 Výpočet cen ze substitučních zdrojů pro rok SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1 Situační schéma objektu... 6 Obrázek 2 Výměníková stanice - přeizolovaný rozdělovač otopných větví... 9 Obrázek 3 Výměníková stanice - sběrač otopných větví... 9 Obrázek 4 Výměník Alfa Laval voda/voda včetně úpravy primárná strany VS Obrázek 5 Regulační a měřící zařízení na primární straně VS Obrázek 6 Výkres původně navrhované trasy vedení tepelných rozvodů v prostoru garáží Obrázek 7 Zakreslení skutečného vedení tras potrubí v prostoru garáží vč. dimenzí Obrázek 8 Vstup teplovodního potrubí z VS do prostorů nevytápěných garáží Obrázek 9 Společné vedení potrubí na závěsech pod stropem garáží Obrázek 10 Vstup teplovodního potrubí do suterénních prostor objektu BD č Obrázek 11 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon Obrázek 12 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon a stěnou garáží Obrázek 13 Termovizní snímky rozvodů otopné vody v prostorech garáží Obrázek 14 Typy izolačních pouzder a izolační lamely Obrázek 15 Schéma nového vedení trasy potrubí Obrázek 16 Schéma primárního okruhu solární soustavy pro přípravu TV Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 3/47

4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSUDKU ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí [1] Vyhláška č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického posudku [2] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov [3] Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu [4] ČSN Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie [5] ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky [6] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [7] ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [8] ČSN EN ISO Tepelné chování budov Měrná ztráta prostupem tepla Výpočtová metoda [9] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda [10] ČSN EN ISO Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody [11] ČSN EN ISO Energetická náročnost budov [12] TNI Energetická náročnost budov Typické hodnoty pro výpočet [13] Původní stavební projektová dokumentace z roku 1957, Ateliér C Praha [14] Projektová dokumentace - Půdní vestavba, 11/2006, RECONSTRUCTION s.r.o. Praha [15] Projektová dokumentace úpravy VS z roku 1999, Termonta a.s. Praha Pozn. Všechny uvedené předpisy jsou v aktuálním znění (včetně změn platných ke dni zpracování energetického posudku) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 4/47

5 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PODLE 9A ZÁKONA Č. 406/2000 SB. Účelem zpracování posudku jsou doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy podle 9a, odst. 2, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění; energetický posudek je součástí průkazu podle 7a odst. 4 písm. c). Posuzovaný projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti objektu. Nejedná se o větší změnu dokončené budovy ve smyslu zákona. Posudek je vypracován jako podklad pro rozhodnutí vlastníků o výběru varianty pro snížení energetické náročnosti budovy a alternativních systémech dodávek energie. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 5/47

6 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.1 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU Název/jméno Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 928/30, 929/31, 930/32 a 931/33 Sídlo/adresa Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 929/31, PSČ Statutární orgán Ing. Zdeněk Paclík, předseda výboru SVJ IČ DIČ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU Název Bytový dům - čtyřdomí Adresa/umístění Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 928/30, 929/31, 930/32, 931/33, PSČ Katastrální území/číslo Holešovice [730122] Parcelní číslo 762/1, 762/2, 762/3, 762/4 Obrázek 1 Situační schéma objektu Zdroj: Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 6/47

7 3 STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY 3.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Předmětem energetického posudku je řadový sedmi-podlažní činžovní dům z poloviny 20. století (z roku 1957). Objekt je orientován z větší části fasády na Ortenovo náměstí a zároveň tvoří nároží s Osadní ulicí. Sestává ze 4 popisných čísel se samostatnými vstupy, technicky a provozně je však provázán. Objekt se nachází v ochranné zóně památkové péče. Suterén objektu je částečně průchozí středovou chodbou (objekty a 32 33) a jsou zde umístěny skladovací prostory. V přízemí se kromě bytových jednotek nacházejí nebytové prostory - prodejny potravin a lahůdek. Ve 2 7 NP jsou umístěny výhradně již jen bytové jednotky. Dům v minulosti prošel četnými stavebními a technickými úpravami: Rekonstrukce vnitřních instalací voda, kanalizace, plyn, otopný systém (1998) Dodatečná půdní vestavba 7 bytových jednotek (2008) Postupná výměna původních otvorových výplní (od roku 2008) Přechod z parovodu a výměníku pára/voda na horkovod a rekonstrukce VS voda/voda (2013) Popis stavebního řešení budovy Konstrukčně je objekt řešen jako příčný zděný troj trakt v kombinaci s monolitickými prvky. Obvodový plášť je vyzděn z dutých či děrovaných cihel v tl. 450 mm, bez dodatečného zateplení. Objekt je založen pravděpodobně na betonových základových pasech. Stropy jsou železobetonové monolitické, pod půdou pak prefabrikované. Střecha objektu je valbová tvořená dřevěným krovem. Otvorové výplně tvoří zčásti původní dřevěná zdvojená okna, zčásti pak okna plastová s tepelně izolačními dvojskly. Výlohy prodejen jsou tvořeny hliníkovými rámy s tepelně izolačními dvojskly. Vstupní dveře jsou dřevěné jednoduše prosklené. Severní a západní fasáda pohledy z Ortenova náměstí a z ulice Osadní Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 7/47

8 Jižní fasáda pohled ze dvora Popis energetického a technického zařízení budovy Ústřední vytápění a příprava teplé vody Objekty bytových domů na adresách Ortenovo náměstí č. 30, 31, 32 a 33 jsou zásobovány teplem z výměníkové stanice umístěné v suterénu sousedního objektu bytového domu na adrese Osadní č. 38. Tepelný spád otopné vody je 80/60 C. První větší změna týkající se původní výměníkové stanice pára/voda proběhla v roce 2000, kdy byla technologie původní výměníkové stanice umístěné v podzemních prostorech zrušena a VS byla umístěna do suterénu objektu Osadní č. 38. V rámci tehdejší rekonstrukce byl do nových prostorů instalován rozdělovač a sběrač rozdělující otopnou vodu na jednotlivé otopné větve: Osadní č. 38 Ortenovo náměstí č. 30 Ortenovo náměstí č. 31 Ortenovo náměstí č. 32 Ortenovo náměstí č. 33 Prodejna potravin Ocelové dvoutrubkové rozvody vedoucí od rozdělovače z prostorů výměníkové stanice k jednotlivým objektům jsou vedeny pod stropem a následně podél stěny nevytápěných podzemních garáží. Potrubí je ocelové o dimenzi DN 65 (průměr 76 x 3,2) resp. DN 32 (průměr 38 x 2,6) v případě topné větve k prodejně potravin. Jednotlivé otopné větve jsou tepelně izolovány návlekovou tepelnou izolací Mirelon o tl. 13 mm. Potrubí dále vedeno pod stropy nevytápěných suterénů (Ortenovo náměstí č ) a dále stoupacím potrubím v prostoru bytových jader k jednotlivým bytovým jednotkám. V prostoru bytového instalačního jádra jsou u každého bytu osazeny předávací stanice s deskovým výměníkem pro přípravu teplé vody, měřičem odběru tepla a bytovým vodoměrem. V každém bytě je v referenční místnosti umístěn prostorový termostat s týdenním nastavitelným programem propojený s předávací stanicí. Otopná tělesa jsou ocelová, desková s TRV, v koupelnách jsou trubková tělesa RADIK KORALUX. Stoupací potrubí v bytových jádrech je měděné převážně neizolované. Bytové rozvody otopné vody jsou rovněž měděné vedené převážně po povrchu stěn. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 8/47

9 V roce 2013 byla provedena úprava výměníkové stanice z důvodu postupného přepojování celé oblasti Holešovic z původního parovodního rozvodu tepla z holešovického zdroje na nový horkovodní rozvod. V rámci této rekonstrukce byly nahrazeny předchozí výměníky pára/voda typu JAD x 6.5 deskovým výměníkem voda/voda značky ALFA LAVAL. Rozdělovač a sběrač s napojením otopných větví sekundárního okruhu zůstal stávající, nicméně nad rozdělovačem byla odinstalována oběhová čerpadla a bylo instalováno jedno společné centrální oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem na zpětném potrubí. Potrubí nad rozdělovačem bylo v rámci těchto úprav přeizolováno na větší tloušťku izolace cca 30 mm. Regulace výměníkové stanice na primární straně je prováděna automaticky dálkově škrtící regulační armaturou dle ekvitermní křivky. Nevýhodou tohoto řešení je společná regulace všech připojených objektů, tj. nelze zohlednit např. odlišné potřeby objektů Osadní č. 38, která je již částečně zateplená, nebo rohového objektu Ortenovo nám. č. 33 s odlišnou ochlazovanou plochou obvodových stěn. Dané řešení předpokládá dostatečný způsob regulace až v místech jednotlivých bytových stanic. V případě této společné regulace lze předpokládat, že mnohdy dochází k vyšší dodávce tepla než je pro konkrétní objekt potřeba, což následně vede i k vyšším ztrátám jak v nedostatečně izolovaných rozvodech v prostoru garáží, tak i následně v prostorech nevytápěných suterénů jednotlivých bytových domů. Obrázek 2 Výměníková stanice - přeizolovaný rozdělovač otopných větví Obrázek 3 Výměníková stanice - sběrač otopných větví Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 9/47

10 Obrázek 4 Výměník Alfa Laval voda/voda včetně úpravy primárná strany VS ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 5 Regulační a měřící zařízení na primární straně VS Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 10/47

11 Obrázek 6 Výkres původně navrhované trasy vedení tepelných rozvodů v prostoru garáží ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 7 Zakreslení skutečného vedení tras potrubí v prostoru garáží vč. dimenzí Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 11/47

12 Obrázek 8 Vstup teplovodního potrubí z VS do prostorů nevytápěných garáží ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 9 Společné vedení potrubí na závěsech pod stropem garáží Obrázek 10 Vstup teplovodního potrubí do suterénních prostor objektu BD č. 31 Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 12/47

13 Obrázek 11 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 12 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon a stěnou garáží Obrázek 13 Termovizní snímky rozvodů otopné vody v prostorech garáží Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 13/47

14 Elektroinstalace a osvětlení domu Elektrické rozvody v domě jsou původní. Jsou provedeny převážně pomocí hliníkových vodičů AGYC a AGY, příp. AY, AYKY, AYKYL. Osvětlení prostor je ovládáno tlačítkovými vypínači bez časových spínačů. Vzduchotechnika V domě je přirozené větrání okny. Větrání okny je zajištěno i u sociálního zařízení. V energetické bilanci domu není toto větrání samostatné vyčísleno (je obsaženo v běžné infiltraci). Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 14/47

15 Chlazení U pronajímaných nebytových prostorů v 1. NP, kde je umístěn obchod, je instalováno chlazení pomocí Split jednotky. Zemní plyn Do domu je zaveden zemní plyn, který je používán výhradně pro přípravu pokrmů. Plynová instalace je původní. Technologické spotřebiče Vstupující elektrická energie se využívá pro osvětlení pokojů, schodiště, chodeb, suterénu a místností. Roční provozní hodiny jednotlivých elektrických spotřebičů nejsou zaznamenávány. 3.2 ENERGETICKÉ VSTUPY Řešený objekt je zásobován těmito energonositeli: elektrická energie teplo dodávka tepla z výměníkové stanice zemní plyn použití pouze na vaření v domácnostech Vzhledem k tomu, že spotřeba elektrické energie je individuální a je samostatně hrazena uživateli jednotlivých bytových jednotek, není známa její celková spotřeba. Dostupná je pouze spotřeba elektrické energie ve společných prostorech (schodiště a výtah), která však není rozhodující. Rovněž spotřeba zemního plynu na vaření je individuální. Tato spotřeba energie nebude dále předmětem posudku. Tabulka 1 Spotřeba tepla v letech Rok Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Přepočet Roční náklady Jednotková cena na MWh tis. Kč Kč/GJ 2011 Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 507,4 696, ,8 609, Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 389,0 663, ,3 678, Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 674,1 742, ,1 649,2 Průměr z let GJ 2 523,5 701, ,4 645,7 Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 15/47

16 Graf 1 Vývoj roční spotřeby tepla z CZT v letech Spotřeba tepla [GJ/rok] Graf 2 Vývoj jednotkové ceny tepla z CZT v letech Teplo z CZT [Kč/GJ] Pokles jednotkové ceny tepla mezi lety 2012 a 2013 je dán přechodem z parovodní přípojky a holešovického zdroje tepla na horkovod a zdroj tepla z mělnické teplárny (elektrárny). Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 16/47

17 3.3 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Poznámka: veškeré ceny a náklady jsou uvedeny včetně DPH, v případě investičních nákladů pak ve snížené sazbě ve smyslu 48a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno jinak Opatření A - přeizolování stávajících rozvodů otopné vody Stávající tepelná izolace tl. 13 mm typu Mirelon je zcela nedostatečná. V souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. a vyhláškou č. 193/2007 Sb. je posouzena tloušťka izolace rozvodů tepla. V 5, odst. 9 a odst. 11 a dále v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, je uveden postup pro určení minimální tloušťky tepelné izolace rozvodů. Vzhledem k tomu, že požadavek vyhlášky na minimální tloušťku tepelné izolace rozvodů se stanovuje výpočtem a je odlišný pro různé typy a materiály potrubí, nelze ho zde jednoduše uvést v číselné podobě. Pro orientaci je uveden výpočet požadavku pro ocelovou trubku bezešvou (hodnoty určeny pro teplotu teplonosné látky 70 C). Vlastní výpočet tloušťky izolací komplikuje poměrně obtížný výpočet dvou součinitelů přestupu tepla: součinitel přestupu tepla z teplonosné látky do trubky součinitel přestupu tepla z povrchu izolace do okolního prostředí První z nich lze zanedbat vzhledem k malému tepelnému odporu. Druhý lze vypočítat na základě přibližných rovnic. Pro další postup bude použitý přibližný výpočet: α = 2 1,163* ( t t ) Průměrná teplota okolí t 2 na venkovní straně potrubí je uvažována 10 C. Povrchová teplota izolace je na začátku výpočtu odhadnuta a pomocí iteračního výpočtu dále upřesněna. Tabulka 2 Tabulka vypočtených tlouštěk izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. iz D iz 2 0,25 Potrubí Izolace Ocelová trubka bezešvá Tloušťka izolace - požadavek DN W/(mK) mm DN 10 až DN 15 0,04 35 DN 20 až DN 32 0,04 45 DN 40 až DN 65 0,04 45 DN 80 až DN 125 0,04 60 DN 150 až DN200 0,04 80 Pozn. Zvýrazněně jsou uvedeny dimenze a příslušné tloušťky izolací pro potrubí vedené v prostorech garáží (DN32 a DN65) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 17/47

18 Dle údajů, které obsahuje předchozí tabulka, je patrné, že stávající rozvody vedené v prostorech nevytápěných garáží, ale i dále pod stropy suterénů jednotlivých bytových domů nejsou izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. Rovněž nejsou izolovány některé armatury např. snímatelnou izolací, a to jak v prostoru samotné výměníkové stanice (vlastnictví PT a.s.), tak v prostoru suterénů jednotlivých BD. Vyhláška č. 193/2007 Sb. se vztahuje pouze na nově zřizovaná nebo podstatně rekonstruovaná zařízení. Povinnost uvést tloušťky tepelné izolace v souladu s požadavky vyhlášky připadá pouze v případě podstatnější rekonstrukce výměníkové stanice nebo rozvodů. V případě přeizolování potrubí vedeného v prostoru garáží je tak navrženo docílit splnění tlouštěk izolací uvedené v tabulce výše. Následující určení tepelných ztrát potrubí bylo provedeno dle metodiky vyhl. 193/2007 Sb. Doporučeno je izolovat potrubí izolací v tloušťce min. 50 mm při uvažování součinitele tepelné vodivosti běžných tepelně izolačních materiálů 0,038 W/mK. V tabulkách níže jsou uvedené délky přívodního a zpětného potrubí vedeného v garážích a dále porovnání tepelných ztrát v případě neizolovaného potrubí, potrubí izolovaného stávající nedostatečnou tepelnou izolací, minimální tloušťka izolace 50 mm, resp. vyšší tloušťka izolace 60 mm. Tabulka 3 Délky teplovodního potrubí vedeného v prostoru garáží Délka v prostoru garáží přívod (m) zpátečka (m) Dimenze Ortenovo náměstí Ortenovo náměstí 31 46,5 46,5 Ortenovo náměstí 32 31,5 31,5 Ortenovo náměstí 33 33,5 33,5 DN 65 (76*3,2) Prodejna potraviny 33,5 33,5 DN 32 (38*2,6) Celkem Celkem přívod zpátečka Celkem DN ,5 169,5 DN 65 (76*3,2) Celkem DN 32 33,5 33,5 DN 32 (38*2,6) Tabulka 4 Tepelná ztráta potrubí DN 65 DN 65 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 65 zpátečka 60 C DN 65 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta stávající izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 50 mm (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) úspora při tl. izolace 50 mm (W) úspora při tl. izolace 60 mm (W) Pozn. Uvedená úspora při tl. izolace 50 a 60 mm je ve srovnání se stávající izolací tl. 13 mm Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 18/47

19 Tabulka 5 Tepelná ztráta potrubí DN 32 DN 32 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 32 zpátečka 60 C DN 32 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta stávající izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 50 mm (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) úspora při tl. izolace 50 mm (W) úspora při tl. izolace 60 mm (W) Tabulka 6 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené přeizolováním potrubí (W) (kw) (h) kwh MWh GJ cena Kč/GJ Kč/rok Stáv. stav tl. izolace 13 mm , ,15 191,32 649, Tepelná izolace tl. 50 mm , ,92 71,72 649, Tepelná izolace tl. 60 mm , ,85 64,27 649, Úspora při tl. izolace 50 mm , ,22 119,60 649, Úspora při tl. izolace 60 mm , ,29 127,06 649, Pozn. Uvažovaný je počet plných provozních hodin při výpočtovém teplotním spádu Problémem zůstává, že volné místo mezi stávajícími potrubími resp. izolacemi Mirelon není dostatečné pro použití tepelné izolace ani o tl. 50 mm. Stávající tloušťka je cca 40 mm (viz předchozí fotografie), po sejmutí stávajících izolací potom = 66 mm, z čehož plyne, že bezpečně lze použít izolaci o tl. 30 mm, která je však z pohledu vyhlášky č. 193/2007 Sb. nedostačující. Rozšíření roztečí mezi potrubím by vyžadovalo vypuštění otopné vody, rozřezání jednotlivých potrubí v místech ohybů, oblouků apod. a úpravu roztečí úchytů. Dané řešení je sice technicky proveditelné, avšak za cenu vyšších nákladů. Navrhovanou možností jak docílit zvýšené tloušťky tepelné izolace potrubí při stávajících roztečích je sejmutí nedostatečné stávající tepelné izolace Mirelon, osazení potrubí izolačním pouzdrem z minerální vlny o tl. 30 mm a potrubní svazky zaizolovat společně k tomu účelu určenou tepelnou lamelovou izolací o tl. 30 mm, tj. vytvoření celkové izolace = 60 mm s vytvořenou vzduchovou vrstvou. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 19/47

20 Obrázek 14 Typy izolačních pouzder a izolační lamely Předpokládané investiční náklady zahrnující demontáž stávající tepelné izolace, dodávku a montáž izolačních pouzder a lamel jsou 120 tis. Kč vč. DPH (uvažovaná snížená 15% sazba DPH pro stavební práce vztahující se k objektům sociálního bydlení). Výše investice byla určena na základě rozsahu izolovaných potrubí, ceníků dodavatelů izolací a časové náročnosti montáže. Přesná výše investice bude určena na základě konkrétních nabídek zhotovitelských firem. Tabulka 7 Vyčíslení přínosů opatření Opatření A Investiční výdaje projektu tis. Kč 120 Úspora energií GJ/rok 127 MWh/rok 35,3 Přínosy projektu celkem tis. Kč/rok 82 Původní spotřeba energie MWh/rok 701,0 Nová spotřeba energie MWh/rok 665,7 Úspora energií % 5,03% Původní provozní náklady na energie tis. Kč/rok Nové provozní náklady na energie tis. Kč/rok Úspora provozních nákladů % 5,03% Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 20/47

21 Tabulka 8 Ekonomické posouzení opatření Diskontní sazba 4% Roční nárůst cen paliv 3% Náklady Investice Roční toky nekumul. Roční toky kumul. Návratnost Rok pův. nov. nediskont. diskont. nediskont. diskont. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč let Čistá současná hodnota NPV tis. Kč Vnitřní výnosové procento IRR 71,7 % Prostá doba návratnosti T s 1,5 roky (let) Reálná doba návratnosti T sd 2,0 roky (let) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 21/47

22 3.3.2 Opatření B úprava otopného systému V tomto opatření je navržena celková úprava a změna vedení stávajících teplovodních rozvodů z prostorů stávající výměníkové stanice (VS) do jednotlivých objektů BD. Cílem této varianty je výrazné snížení ochlazované plochy potrubních rozvodů a výraznější eliminace tepelných ztrát rozvodů vedených v prostoru nevytápěných garáží. Na místo dosud souběžně vedených samostatných potrubních rozvodů je navrženo páteřní vedení o vyšší dimenzi z prostorů VS společně pro objekty č a prodejnu potravin v č. 33. Otopná větev pro objekt Osadní č. 38 bude bez úprav. Aby nebylo nutno zasahovat do suterénních prostor objektu Osadní č. 38, je navrženo 1. úsek vést v prostoru garáží a následně společnými prostory suterénů jednotlivých objektů č V každém z těchto objektů dojde k připojení na novou páteřní potrubní síť. Dimenze potrubí v 1. společném úseku je předpokládaná DN 100 (108 x 4 mm), ve 2. úseku DN 80 (89 x 3,6) a pro třetí úsek DN 65 (76 x 3,2 mm). Pro ověření navržených dimenzí je nutné v rámci projektu přesně vyčíslit hydraulické ztráty v rozvodech vč. odporů v potrubí a detailů připojovacích míst. Dané opatření bude vyžadovat nezbytné úpravy na sekundární straně výměníkové stanice, kde místo stávajících 6 otopných větví vzniknou pouze dvě větve. Tyto úpravy bude nutno projednat s dodavatelem tepla PT a.s. a budou zahrnovat nahrazení stávajícího rozdělovače a sběrače, instalaci samostatného oběhového čerpadla pro otopnou větev Osadní č. 38 a provedení řady dalších nezbytných technických úprav. Veškeré nově realizované potrubí bude tepelně izolováno do izolačních pouzder o tl. 60 mm. Po vlastní montáži potrubí a realizaci všech připojovacích a svářečských prací, bude potrubí před osazením tepelné izolace opatřeno základním antikorozním nátěrem. Na následujícím obrázku je schematicky znázorněno nové vedení potrubních tras. Vzhledem k tloušťce izolace 60 mm a dimenzi potrubí v prostoru pod stropy suterénů (vnější průměr 89 a 76 mm) budou rozměry obou potrubí 209 a 196 mm, což může být v některých úsecích problematické s ohledem na další instalace, průchodky stěnami a detaily trasování. Bude nutné pečlivě volit přesné umístění vedení a optimální místa připojení. Nevýhodou tohoto opatření ve srovnání s předchozím opatřením je nutnost vypuštění celé otopné soustavy, stavební zásah do prostorů suterénů, nezbytné úpravy v prostoru VS, nutnost provedení projektu navrhované úpravy včetně hydraulického posouzení. Z toho vyplývá i vyšší investiční náročnost. Naproti tomu výhodou je o něco vyšší úspora energie plynoucí z nižších tepelných ztrát. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 22/47

23 Obrázek 15 Schéma nového vedení trasy potrubí Tabulka 9 Tepelná ztráta jednotlivými částmi nového izolovaného potrubí DN 100 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 100 zpátečka 60 C DN 100 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) DN 80 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 80 zpátečka 60 C DN 80 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) DN 65 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 65 zpátečka 60 C DN 65 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 23/47

24 Tabulka 10 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené realizací nových izolovaných rozvodů (W) (kw) (h) kwh MWh GJ cena Kč/GJ Kč/rok Stávající stav tl. izolace 13 mm , ,15 191,32 649, Nové trasování tl. izolace 60 mm , ,38 26,57 649, Rozdíl = úspora , ,77 164,75 649, Tabulka 11 Vyčíslení přínosů opatření Opatření B Investiční výdaje projektu tis. Kč 280 Úspora energií GJ/rok 165 MWh/rok 45,8 Přínosy projektu celkem tis. Kč/rok 107 Původní spotřeba energie MWh/rok 701,0 Nová spotřeba energie MWh/rok 655,2 Úspora energií % 6,53% Původní provozní náklady na energie tis. Kč/rok Nové provozní náklady na energie tis. Kč/rok Úspora provozních nákladů % 6,53% Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 24/47

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb. Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov Předkládá: SOLMAX s. r. o. Svatovítská 543/5, 160 00 Praha 6 Tel: 737

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Případová studie. Název projektu. Lokalita 50.566240, 16.055673 Informace o majiteli/zadavateli. Kontaktní osoba

Případová studie. Název projektu. Lokalita 50.566240, 16.055673 Informace o majiteli/zadavateli. Kontaktní osoba Případová studie Název projektu Možnosti využití alternativních zdrojů tepla v SCZT Elektrárny Hodonín Lokalita 50.566240, 16.055673 Informace o majiteli/zadavateli Kontaktní osoba Hlavním předmětem podnikání

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 ENERGETICKÝ AUDIT Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Předkládá: POLYTIOM s. r. o. Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 Evidenční číslo: EA0769-201360 Vypracoval: Ing. Jan

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA EMTEST Dvořákova 2 737 01 Český Těšín spol. s r.o. ENGINEERING www.emtest.eu Člen AEM, AEA tel.: +420 558 712 129, tel./fax: +420 558 731 080, e-mail: emtest@emtest,eu Energetický audit Bytový dům Albrechtická

Více

Rozúčtování nákladů na vytápění

Rozúčtování nákladů na vytápění Rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a metodického pokynu Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Ing. Jan Škráček, energetický specialista č. 769

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více