VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, PARDUBICE Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

2 OBSAH Obsah... 1 A. Pedagogická část Charakteristika školy Učební plán Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Údaje o přijímání dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích kontrol Aktivity školy Projekty EU Poradenské služby B. EKONOMICKÁ ČÁST Příjmy Výdaje Doplňková činnost (obsaženo v bodu 1. a 2.) Evropský sociální fond Hospodářský výsledek C. STATISTICKÁ ČÁST Počty žáků ve škole Statistika vzdělávacího procesu Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Účast žáků v soutěžích Atletika a výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí Další stručný komentář Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Trend vývoje Školní jídelna Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

3 P edagogická část A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 1. Charakteristika školy Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka. Pro velký zájem otevíráme dvě třídy na 1. stupni, ve kterých poskytujeme zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik, podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu. Ve školním roce 2012/13 škola vykazovala k ve 23 třídách celkem 544 žáků, z toho na 1. stupni jich bylo vzděláváno 321. Výuka probíhala v ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠTAFETA. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

4 P edagogická část 2. Učební plán ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA Třídy bez zaměření/sportovní třídy Předmět Český jazyk 9/8 8/7 8 9/8 8/ Cizí jazyk Rétorika a komunikace 1 1/0 1/0 1/0 Matematika Počítače 1 1 Prvouka Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1 2/ Praktické činnosti Volitelný předmět** 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 3/4 3/4 ¾ Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty * 0/1 0/1 0/4 0/4 0/4 0/6 **Volitelné předměty: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A Pohybové a sportovní hry 7.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 7.B Sportovní hry/ Počítačová praktika (1hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 8.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 8.B,C Sportovní hry/ Počítačová praktika (1hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 9.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

5 P edagogická část 9.B Počítačová praktika/praktika z přírodopisu (1 hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) *Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách 1.A,B, 2.A,B Plavání A Atletická příprava (4 hod, 4 hod, 4 hod, 6 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

6 P edagogická část 3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Zařazení Pedagogická a odborná způsobilost Mgr. Abelová Zdenka U 1. stupeň Mgr. Čevorová Anna U 1. stupeň Mgr. Dostálová Hana U M Z Mgr. Doubravová Michaela V vychovatelka Mgr. Dražková Ivana U Čj - D - Rv Dudychová Monika VV Vedoucí vychovatelka Ing. Fuka Jan U Pč Hv - Inf Mgr. Hedvičák Jaroslav U Tv - Z Př Mgr. Hezká Martina U 1. stupeň Mgr. Hovorková Jaromíra U 1. stupeň Mgr. Jičínská Ema Ř M - Ch Mgr. Jírková Zdena U 1. stupeň Mgr. Kakosová Pavlína U 1. stupeň Kikisová Dana V vychovatelka Mgr. Klepalová Lenka U Čj On Mgr. Kulichová Eva U 1. stupeň Mgr. Lacová Jana U 1. stupeň Mgr. Macíková Jana U M Inf Mgr. Mivaltová Jana U Aj Mgr. Musilová Zuzana U 1. stupeň Neprašová Štěpánka V vychovatelka Mgr. Netolická Markéta ZŘ M Ch Nováková Lenka U D -Tv Pč Novotná Drahuše U vychovatelka Mgr. Paarová Zora U Tv - Z Mgr. Zuzana Říhová P Školní psycholog Mgr. Sasínová Eva U Čj - D Mgr. Shánělová Zuzana U 1. stupeň Mgr. Secká Jana U 1. stupeň Mgr. Sedláčková Lucie U 1. stupeň Mgr. Svobodová Kateřina U Nj Ov Mgr. Pavlína Šíblová P Školní psycholog Mgr. Šindlerová Věra U F Ch Štědroňová Tereza U 1. stupeň Mgr. Štruncová Kateřina U Z Aj Mgr. Vlasáková Zuzana ZŘ 1. stupeň Mgr. Vernerová Jana U Aj Z Zálabská Eva V vychovatelka Mgr. Zahradníková Petra U 1. stupeň Mgr. Zelinková Darina U F Ch Mgr. Žandová Lenka U 1. stupeň U učitel, V vychovatelka, VV vedoucí vychovatelka, ZŘ zástupce ředitele, Ř ředitel Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

7 P edagogická část 4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Příjmení a jméno Marešová Kateřina Hloušková Lenka Durchánek Miroslav Vinklerová Jana Hánová Jaroslava Korbelová Vladimíra Slepčíková Magdalena Zelingerová Hana Novotná Iveta Gregorová Naděžda Bičanová Marcela Foorová Jana Spěváková Stanislava Chalupová Květa Polívková Božena Zařazení mzdová účetní ekonomka školy školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 5. Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2012/2013 bylo přijato 66 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 101 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2012/2013 bylo přijato 28 žáků, z toho 5 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

8 P edagogická část 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště Ve školním roce 2012/2013 ukončilo školní docházku 9. tříd 54 žáků a 5 žáků ukončilo 9 let školní docházky v nižším ročníku. Z toho bylo přijato: na gymnázia a střední školy 42 žáků, na učební obory (bez maturity) 16 žáků, přihlášku ke studiu si nepodal 1 žák. 9. ročník 8. ročník maturitní učební učební Gymnázium, Pardubice, Dašická Gymnázium, Pardubice, Mozartova Sportovní gymnázium, Pardubice Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Střední škola automobilní Holice Střední odborná škola cestovního ruchu s.r.o. Pardubice Střední zdravotnická škola, Pardubice Odborné učiliště Chroustovice Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

9 P edagogická část Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola Chrudim Střední odborná škola a Střední odborné učiliště a obchodu a služeb, Chrudim Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim Střední škola Bohemia s.r.o., Chrudim Střední průmyslová škola chemická Pardubice Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Střední odborné učiliště stavební Pardubice s.r.o. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Součet Přihlášku si nepodal 1 CELKEM Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Přihlášku ke studiu z 5. ročníku podalo 6 žáků a ke studiu byli přijati 2 žáci. Oba žáci nastoupí na Gymnázium, Pardubice, Dašická. Pro zájemce o studium bylo zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test byl zadáván a vyhodnocen Mgr. Zuzanou Říhovou. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

10 P edagogická část 6.3. Zpráva výchovné poradkyně Vycházející žáci si ve školním roce 2012/2013 podávali v 1. kole přijímacího řízení dvě přihlášky ke studiu, které obdrželi na základní škole s potvrzeným prospěchem. Přihlášky ke studiu žáci zasílali sami prostřednictvím svých zákonných zástupců. Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem se konaly jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Pro čtyřleté obory měly formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Uchazeči o studium osmiletých gymnázií konali test z obecných studijních předpokladů. Žáci měli možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto na vybraných středních školách. Na naší škole v listopadu 2012 proběhlo testování SCIO z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Při tomto testování si žáci prověřili svoje studijní možnosti. Žáci dostali informace, jak postupovat při vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání zápisových lístků, jak postupovat v dalších kolech přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu řízení. Rodičům byla nabídnuta osobní konzultace ve škole. 8. a 9. třídy se zúčastnily Burzy středních škol a vzdělávání v Ideonu. Žáci navštívili IPS při Úřadu práce v Pardubicích, kde diskutovali o síti středních škol a SOU, poznali různé druhy profesí. Zájemci se zúčastnili besedy Chci být vojákem nebo Chci být policistou. Měli také možnost navštívit některé střední školy: Střední zdravotnická škola, Pardubice, EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o., Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Hotelová školo Bohemia s.r.o. Chrudim, Gymnázium, Pardubice, Mozartova, Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice. Využili také možnosti navštívit vybrané školy v rámci Dne otevřených dveří. Pro zájemce připravila Střední škola automobilní v Holicích Den zručnosti. Pro žáky byl připraven polotovar určitého výrobku, který si podle dokumentace dokončili Zpráva metodika prevence rizikových jevů Prevence probíhala na základě školního dokumentu MPP, jehož součástí je i program proti šikanování. Preventivní témata byla začleněna hlavně do předmětů rodinná výchova, občanská výchova, biologie, chemie, český jazyk, přírodověda, vlastivěda, prvouka, společenské vědy. Cíle MPP zaměřené na prevenci rizikových jevů jsou dlouhodobé, v průběhu školního roku byly plněny a v dalších školních letech se na ně dále bude navazovat. Při výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce skupinové činnosti, sociální hry, diskuse, dramatizace, referáty, projekty, besedy, rozhovory, exkurze,. V roce 2012/13 se žáci zúčastnili objednaných preventivních programů ve škole i mimo ni: říjen: Beseda o obezitě 5.A,B, 6.B Řekni drogám ne 6.B, 7.B Zážitkový seminář SPOLEČNOU CESTOU listopad: Projekt Škola bezpečně ONLINE Hrou proti AIDS prosinec: Láska ano, děti ještě ne - MUDr. Petr Kovář 8. ročník leden: Program o dospívání 6. ročník Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

11 P edagogická část duben: Programy MP Nechte mě bejt 6.ročníky květen: Když musíš, tak musíš 9.ročníky Preventivní program PhDr. Ivan Douda DROP IN 2. stupeň Žáci měli možnost navštěvovat kroužky ve škole i družině a účastnili se mnoha dalších aktivit. V průběhu roku se neřešily žádné závažné případy v oblasti prevence. Zaznamenali jsme tyto negativní aktivity: - záškoláctví - kyberšikana - kouření Všechny negativní jevy byly prošetřeny za přítomnosti vedení školy, vých. poradce, tř. učitele, metodika prevence. Při řešení negativních jevů škola spolupracovala s OSPOD, sociálními kurátorkami, PPP v Pardubicích, Policií ČR a rodiči žáků. Ve školním roce 2012/13 jsme se zaměřili na užší kooperaci třídních učitelů s metodikem prevence, s výchovnou poradkyní, na častější využívání preventivních materiálů, které jsou evidovány u metodika prevence v kabinetě ČJ. Byly zavedeny třídnické hodiny 1x měsíčně ve ročníku. Metodik prevence I. Dražková spolupracovala s vedením školy, s výchovnou poradkyní M. Netolickou a se školním psychologem Z. Říhovou. Školní a mimoškolní aktivity: září: Seiferos ukázka dravců na školním hřišti celá škola Koně v akci 2. A,B,C, 7. A, 8. A Back to school ukázka extrémních sportů celá škola říjen: Nákupy s rozumem 6. A Beseda o obezitě 5. A,B, 6. B Krajská knihovna 2. C, 5. A,B Hračky 3. C Zahraniční zboží program Paleta - 7. A,B Zážitkový seminář Kosatec 8. B,C Pasíčka exkurze 1.A,C, 3. A,B Na farmě 2. B Hotelová škola Chrudim 9. B Protože práce šlechtí program Paleta 8. A,B,C Dopravní hřiště 5. B Výtvarná dílna na zámku 5.B listopad: Beseda s městskou policií 8. A, B, C, 9. A., B, školní družina 2., 3. roč. Tradice Evropy 1. stupeň Nákupy s rozumem - program Paleta 6. B Burza škol 8., 9. Ročníky Domácí zvířátka - program Paleta 1. A, B, C Jeden za všechny - program Paleta 2. A, B Testování Scio 9. ročníky Výchovný koncert Klasicismus 5.A, B Vlna - program Paleta 4. A, B, 3. A, B, 2. C Ekologická stopa - program Paleta 9. A, B Rebelka filmové představení školní družina EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. exkurze 9. A Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

12 P edagogická část Krajská knihovna 4. B, C Střední zdravotnická škola, Pardubice- 9. A, B Úřad práce 9. A, B prosinec: Evropská unie beseda 5. A, B Veselý kopec - exkurze 4, A, 4. B Mikulášské malované hádanky školní družina Ratibořice exkurze 4. C, 5. B Krajská knihovna 4. A Dědečkův betlém VČD 2. B, C, 3. A, C Plazi školní družina Drážďany poznávací zájezd 2. stupeň Vánoce na zámku dopolední a odpolední vystoupení našich žáků školy pro rodiče Hotelová škola Bohemia 9. A Vánoční pohádka KD Hronovická 1. A, B, C Beckiland Praha - 2. B, 3. C, 5. A leden: Tříkrálová sbírka 2. A Zdravá pětka 3. B, C, 4. C, 1. A, B, C, 2. C, 5. B Savci přírodovědný program školní družina Osvětim KD Hronovická 8. B, 9. A únor: Zdravá pětka 6. A, B, 4. A, B Rychlé šípy VČD 4. A, B Svíčkárna exkurze Praha 4. C, 5. B Krajská knihovna 1. B, 5. A Bláznivé nůžky VČD 5. B V moci pověr a lží program Paleta 5. A Austrálie KD Dukla 6. A, B Jeden za všechny - program Paleta 4. C Loutky hledají talent VČD 1. B, 2. B, C březen: Krajská knihovna 1. A, C, 5. A Filharmonie Pardubice 1. A, C, 2. B, 3. A, B, C, 4. C, 5. A, B Pečení v peci program Paleta 3. C ICILS testování 8. ročník Včely program Paleta 3. B Mraveniště - program Paleta 3. A Zdravá pětka 2. B, 3. A Velikonoční dílny program Paleta 2. C Úřad práce beseda 8. A, B duben: Hračky program Paleta 1. A, B, C Mraveniště program Paleta - 4. A Divočina ve městech program Paleta 4. B Úřad práce beseda 8. C Krajská knihovna 5. B Svitavský dýchánek krajská přehlídka divadelních souborů 5. A Člověk nebo zvíře 4. A Keramická dílna školní družina Tkaní program Paleta 3. B Den Země Pernštýnské náměstí celá škola Cimbálovka koncert 1. stupeň Loutkové divadlo Delta školní družina Lesní kouzla program Paleta 3. A květen: Krajská knihovna 1. A, B, C, 5. A, Mc Donald Cup 4. ročník Hudba mého mobilu 6. B, 7. A, B, 8. B Když musíš, tak musíš DDM Delta 9. A, B Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

13 P edagogická část Dopravní hřiště 4. A, B, C, 5. B Lovci mamutů program Paleta 4. C Robinsoni program Paleta - 5. A Závislosti přednáška PhDr. Ivan Douda 2. stupeň HC Pce exkurze školní družina Nemošická stráň - program Paleta 5. B Přírodovědný program školní družina Divadlo Drak školní družina červen: Dětský den 1. stupeň Tongo výlet školní družiny ZOO Dvůr Králové 1. A, 2. A Besedy se spisovatelkou 1. A, B, C, 3. A, 3. B, 4. C Hvězdárna školní družina Pasování na čtenáře 1. ročník Zrcadlo umění dramatický kroužek Nesmíme zapomenout na sportovní aktivity žáků soustředění sportovních tříd, lyžařské výcviky a v neposlední řadě účast na sportovních kláních / krajský pohár družstev v atletice, orientační běh, vybíjená, kopaná, basketbal, Mc Donald Cup, Kinderiáda, Pohár rozhlasu, Nejrychlejší dívka a chlapec Pardubic,./. Žáci se účastnili škol v přírodě, divadelních a filmových představení, koncertů, výletů, zájezdů. Škola po celý rok spolupracovala s PPP Pardubice, s OSPOD, městskou policií, Policií ČR, školním psychologem a dalšími institucemi. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

14 P edagogická část 7. Údaje o výsledcích kontrol Dne byla provedena kontrola inventarizace oddělením kontroly MmP. Předmětem kontroly byla kontrola odsouhlasení inventurních soupisů s účty hlavní knihy a s rozvahou k Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne byla provedena kontrola o hospodaření energií ČR-státní energetickou inspekcí. Zápis o kontrole předán MmP. Ve dnech 24, 25, 26. a proběhla kontrolní činnost ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení personálních, materiálních podmínek vzdělávání, podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání a souladu školního vzdělávacího programu pro základní a zájmové vzdělávání s právními předpisy, včetně souladu ŠVP s RVP. V závěru zprávy se uvádí, že škola poskytuje vzdělávání v souladu s údaji zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Je zajištěna dostatečná informovanost o vzdělávací nabídce školy. Při přijímání žáků jsou dodržovány právní předpisy. Poskytované vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty a podporuje rozvoj osobnosti žáků. Příležitost ke zlepšení působení školy je zajištění větší míry diferenciace učiva a úkolů vzhledem ke schopnostem jednotlivých žáků a zařazení sebehodnocení žáků. Škola ve svých sportovních činnostech pravidelně dosahuje významných úspěchů, žáci ji velmi dobře reprezentují i v dalších oborech nejrůznějšího zaměření. Materiálně technické zdroje a prostorové podmínky většinou vytvářejí příznivé a bezpečné prostředí pro plnění cílů realizovaných vzdělávacích programů a pro zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj žáků. Problémem přetrvává nevyhovující technicko - materiální stav šaten a podlahové krytiny v tělocvičnách. Školní vzdělávací program pro ZV je zpracován v souladu se zásadami RVP ZV, ŠVP ŠD je v souladu s požadavky školského zákona. Vzdělávací strategie se zaměřuje na rozvoj funkčních gramotností, nabídka volitelných předmětů a zájmových aktivit podporuje osvojování klíčových kompetencí žáků. Byl zjištěn nesoulad ve výuce dějepisu v 9. ročníku s ŠVP. Podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se škola zabývá, přijímá dílčí opatření k jejímu zajištění. Školní preventivní strategie umožňuje předcházet sociálně patologickým jevům. Doplnění vzdělávací nabídky o zájmové kroužky a další aktivity pozitivně ovlivňují rozvoj osobnosti žáků. Škola vytváří příznivé klima pro vzájemné partnerské vztahy. Finanční podmínky činnosti školy jsou velmi dobré i vlastní aktivní zásluhou vedení školy. 8. Aktivity školy Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, kaštanů a pomerančové kůry, burza sportovních potřeb a další aktivity. Pod vedením učitelů pracovalo na škole několik zájmových kroužků. Byly to: florbal, logopedie, předškolička, informatika pro 1. stupeň, hra na zobcovou flétnu, příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, výtvarné techniky a dyslexie. V průběhu školního roku navštěvovalo školní družinu 180 dětí. Kromě pravidelné každodenní činnosti se měly možnost zapojit v šesti zájmových útvarech (dramatický, přírodovědný, výtvarný, aerobik, country tance, hra na zobcovou flétnu). Družina pokračovala v projektu Za bezpečné dětství, zapojila se do školních akcí (Velikonoční jarmark, březnové čtení). Organizovala výlety, kulturní, přírodovědné, výtvarné a pracovnětechnické programy. Zúčastnila se výtvarné soutěže Mít tak kouzelný prsten. Ve spolupráci se školou pomáhali vychovatelky zajišťovat dozor a výcvik na školních výjezdech (školy v přírodě, sportovní soustředění, lyžařské výcviky). Za vybrané poplatky byly obnovovány sportovní pomůcky, hry a hračky, vyměněn písek v pískovišti, dosypán kačírek kolem klouzačky, vyměněny basketbalové koše, plocha hřiště opatřena pryžovým povrchem, Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

15 P edagogická část dokončena obnova nábytku na malé budově. Dětem byla uhrazena doprava na výlety a vybrané kulturní a přírodovědné programy. Žáci vyšších ročníků měli předplatné na divadelní představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic zde pracoval Školní atletický klub, který nabízel 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku a 1x týdně pro předškolní děti atletickou přípravku. Do těchto kroužků docházelo přibližně 70 dětí. Žáci se zapojili pod vedením vyučujících českého jazyka do celostátní soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes a Mistr slov, kde prokázali své rétorické dovednosti. V říjnu a listopadu se připravovali a vystupovali před třídou. Nejlepší se představili ve školním kole. Regionální kolo se konalo na naší škole. Celá akce splnila svůj účel - zapojila žáky ve velké míře do zkvalitňování mluveného slova. Po celý školní rok byli žáci vedeni k recyklaci odpadu. Na každém patře na chodbách byly přistaveny dva plastové kontejnery: modrý na papír a žlutý na plasty. Vedli jsme žáky i k recyklaci jiných surovin. V ekologické výchově spolupracujeme s ekostanicí Pasíčka, kam žáci jezdí na exkurze. V souvislosti s environmentální výchovou žáci všech tříd po celý rok navštěvují ekocentrum Paleta. Škola se zapojila do projektů: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, MRKEV, Eko škola, Pasování na čtenáře, Nejlepší prostředí ve třídě. Žáci se účastnili svými pracemi výtvarných soutěží: Zdravá a nemocná příroda, Hledání dobra, Komiks nás baví, Co bych chtěl mít v našem městě, Život v moři a na souši, Já a ty jsme my. Učitelé a žáci 1. stupně ve spolupráci s Krajskou knihovnou Pardubice. V tomto školním roce proběhla dobročinná sbírka při Velikonočním jarmarku. Celková částka Kč byla prostřednictvím RRPŠ předána rodičům zdravotně postižené holčičky, pro kterou se sbírala víčka z PET lahví. Ve školním roce 2012/2013 škola zajistila testování žáků 3., 5. a 9. ročníku od společnosti Scio. Testování se týkalo znalostí v českém jazyce, matematice, všeobecných studijních předpokladech a anglickém jazyce. Žáci 5. a 9. ročníků se také zúčastnili celoplošného testování ČŠI. Ve spolupráci s rodiči, učiteli a žáky proběhlo testování Scio Mapa školy. 9. Projekty EU Od 1. srpna 2012 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám. Záměrem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. OP VK je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem. Naše škola získala částku ve výši Kč. Cílem našeho projektu bylo zkvalitnění výuky v oblastech čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, přírodních věd a ve finanční gramotnosti. Zaměřili jsme se především na nové metody a formy práce, které by výuku žákům přiblížily, učinily zajímavější a motivovaly je k lepším výsledkům. Konečným výsledkem projektu jsou pracovní listy vytvořené pedagogy ve výše uvedených oblastech, ověřené v praxi, proškolení pedagogové a individualizace výuky. Ve školním roce 2012/2013 jsme využili individualizaci výuky v předmětech Český jazyk ve třídách 5. A a Rétorika v 6. A, B, 7. B a v 9. B. Práce ve skupinách probíhala v předmětech Počítače ve třídách 5. A, 6. A, B a Pracovní činnosti zaměřeném na ICT v 9. A, B. Individualizace výuky v oblasti přírodních věd byla realizována v předmětech Vlastivěda a Přírodověda ve třídách 4. a 5. ročníku 1x za pololetí a v předmětech Fyzika, Přírodopis a Chemie ve třídách 2. stupně 2 4x za pololetí. Učitelé absolvovali školení a semináře zaměřené na čtenářskou a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT a přírodní vědy a vytvářeli pracovní listy, které ověřovali při výuce. Z první části dotace škola získala pro pedagogy notebooky (slouží k tvorbě výukových materiálů) a kompletně nově vybavenou počítačovou učebnu s 30 PC stanovišti. Z druhé části dotace se škola vybavila dalšími 15 PC, vizualizéry, fotoaparáty, kamerou, nakoupily se knihy do žákovské knihovny a různými pomůckami do odborných učeben. 10. Poradenské služby Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

16 P edagogická část Od září 2012 působila na pozici školního psychologa tři měsíce Mgr. Pavlína Šíblová, v prosinci 2012 nastoupila na toto místo Mgr. Zuzana Říhová. V průběhu celého školního roku poskytovala psycholožka krizové intervence a poradenské služby žákům, rodičům i pedagogům v oblastech výchovného působení, vzdělávacího procesu a osobnostního rozvoje. Sami žáci se na psycholožku obraceli zejména v situacích konfliktního vztahu s některými ze spolužáků, s otázkami, jak nejlépe se učit, dále s problémy týkající se emoční zátěže v rodinném prostředí (vyrovnávání se s rozvodem rodičů, těžkosti v rámci střídavé péče, absence a nezájem jednoho z rodičů, domácí hádky). Důvodem pro vyhledání psycholožky byla často i potřeba dozvědět se něco víc o sobě, posílit sebevědomí nebo se ujistit o adekvátnosti svých prožitků. Někteří žáci z vyšších ročníků využili možnost poradit se s výběrem dalšího studia a profesní orientace. Nejčastějšími tématy individuálních poradenských konzultací s rodiči byly výchovné otázky, problematika školní neúspěšnosti dítěte, přístup k dítěti s ADHD, tendence k záškoláctví a nerespektování autorit doma i ve škole, nevhodné chování dítěte ke spolužákům nebo pomoc při řešení rodinných problémů. Spolupráce s učiteli probíhala formou individuálního kontaktu a též přímo ve třídách. V rámci krizové intervence pomáhala psycholožka pedagogům při zvládání afektů některých žáků ve vyučovací hodině. V případě zájmu třídních učitelů se také účastnila třídnických hodin a nabízela témata i způsoby jejich vhodného vedení. Dalším okruhem bylo pozorování některých problematických žáků během vyučování a následné zavádění praktických opatření, zejména u žáků s projevy ADHD. Psycholožka pomáhala rovněž s adaptací některých žáků 1. tříd i s adaptací dětí jiného etnika na školní prostředí a nový kolektiv. Kromě individuálního poradenství pracovala psycholožka s třídními kolektivy. Ve vybraných třídách 1. a 2. stupně byly realizovány primárně preventivní programy zaměřené na oblast komunikace a vztahů mezi žáky, na práci se skupinovou dynamikou třídy a na stmelení třídního kolektivu jako prevence šikany. Ve většině tříd se jednalo o program v rozmezí 1-3 vstupů (včetně orientační sociometrie a diagnostiky třídního kolektivu), v případě jedné problémovější třídy 2. stupně byla kontinuální práce se třídou v rozsahu 6 dvouhodinových vstupů. Z této třídy bylo s něterými jedinci pracováno individuálně a jeden žák byl odeslán pro poruchy chování na pobytový program SVP Pyramida. Ve spolupráci s učiteli sestavila psycholožka také skupinu Kouzelný pramínek pro žáky 1. stupně, kteří se potýkali s kázeňskými problémy, s tendencí nerespektovat nastolená pravidla a pokyny autority a s problémovou komunikací s vrstevníky. Skupina se setkávala od konce března do června 1x týdně 60 minut. Cílem skupinových činností s terapeutickým přesahem byla podpora seberegulace a zmírnění nevhodných projevů v chování těchto dětí. Skupinu tvořilo celkem 8 chlapců (z 1., 3. a 5. ročníku). V únoru se psycholožka účastnila zápisu dětí do 1. tříd (s cílem poznat budoucí prvňáčky, informovat rodiče o svých službách na škole a v indikovaných případech doporučit přešetření zralosti dítěte a zvážení možnosti odkladu školní docházky). Osmi žákům 5. ročníku, kteří měli zájem absolvovat přijímací zkoušky na víceleté gymnazium, byl skupinově administrován orientační inteligenční test (VIT). Psycholožka byla v průběhu celého školního roku v pravidelném kontaktu s výchovnou poradkyní i metodičkou prevence a při uplatňování komplexní a návazné péče se osvědčila spolupráce zejména s pracovníky PPP, SVP Pyramida, i s některými kolegy z řad klinických psychologů a terapeutů. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

17 V ý ročn í zpráva školy za rok 2010/2012 E k onomická část B. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Příjmy celkové příjmy: z toho: Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) Dotace ze státního rozpočtu (platy) Fond odměn Poplatky za čipy školní jídelna Peníze školám - EU Dotace EVVO, kultura Dary od rodičů a sponzorů, výhry Ostatní příjmy Dotace MO 5 Pardubice Příspěvek od rodičů na školní družinu Stravné školní jídelna Příjmy z doplňkové činnosti tis. Kč tis. Kč tis. Kč 94 tis. Kč 3 tis. Kč tis. Kč 21 tis. Kč 2 tis. Kč 42 tis. Kč 5 tis. Kč 354 tis. Kč tis. Kč 461 tis. Kč 2. Výdaje neinvestiční výdaje celkem tis. Kč z toho: Státní: Náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč 2% do FKSP 139 tis. Kč OON 41 tis. Kč Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč Učebnice, učební texty, učební pomůcky, plavání 79 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 16 tis. Kč Nemocenská, cestovné, zákonné pojištění 140 tis. Kč Provozní: Energie tis. Kč Vybavení učeben, kabinetů 600 tis. Kč Odpisy 279 tis. Kč Opravy a údržba 460 tis. Kč Ostatní náklady tis. Kč Peníze školám - EU tis. Kč Školní družina 354 tis. Kč Stravní - školní jídelna tis. Kč Výdaje z doplňkové činnosti 383 tis. Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

18 V ý ročn í zpráva školy za rok 2010/2012 E k onomická část 3. Doplňková činnost (obsaženo v bodu 1. a 2.) 2012 Celkové příjmy: 461 tis. Kč z toho: Pronájem tělocvičen a hřiště 312 tis. Kč Kroužky 123 tis. Kč Ostatní 26 tis. Kč Celkové náklady: Mzdy Zdravotní a sociální pojištění Energie Opravy, údržba, služby, poplatky Učební pomůcky z toho: 383 tis. Kč 182 tis. Kč 20 tis. Kč 142 tis. Kč 38 tis. Kč 1 tis. Kč 4. Evropský sociální fond Zůstatek z roku 2011: čerpání v roce 2012: Mzdové náklady Kancelářské potřeby, tonery Učební pomůcky Školení Programy PC technika Celkové náklady: zůstatek pro rok 2013: tis. Kč 418 tis. Kč 59 tis. Kč 20 tis. Kč 14 tis. Kč 13 tis. Kč 492 tis. Kč 1016 tis. Kč 985 tis. Kč 5. Hospodářský výsledek Z hlavní činnosti: ,38 Kč Z doplňkové činnosti: ,69 Kč Hospodářský výsledek celé organizace: ,01 Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

19 S tatistická část C. STATISTICKÁ ČÁST 1. Počty žáků ve škole (podle stavu k ) 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 22,9 24,7 23,6 Přepočtený počet pracovníků * * 53 Počet pedagogických pracovníků * * 37,5 2. Statistika vzdělávacího procesu (statistika za II. pololetí) Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny (statistika za II. pololetí) Výchovná opatření, neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

20 S tatistická část 4. Účast žáků v soutěžích Nejvýraznější úspěchy žáků: Kolektivy: Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana X. ročník: 1. A 1. místo 1. B 3. místo 2. A 1. místo 2. B 2. místo 3. B 1. místo 3. A 2. místo 3. C 3. místo 4. A 1. místo 4. B 2. místo 5. A 1. místo Atletický čtyřboj Pardubického kraje družstvo dívek 2. místo krajské kolo družstvo chlapců 1. místo krajské kolo družstvo chlapců 1. místo celostátní kolo Pohár rozhlasu Okresní kolo 1. místo žákyně - 6.a 7. ročník 1. místo žáci - 6. a 7. ročník 1. místo žákyně - 8.a 9. ročník 1. místo žáci - 8. a 9. ročník Kinderiáda (2. 5. třídy): V oblastním kole v Litomyšli obsadili naši mladí atleti 1. místo z 31 škol. V tomto roce bohužel do celostátního kola nepostupovali. Liga škol - Orientační běh Přespolní běh Mc Donald cup kopaná Olympiáda dětí a mládeže kopaná: Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh Olympiáda dětí a mládeže basketbal Olympiáda dětí a mládeže vybíjená Olympiáda dětí a mládeže volejbal Olympiáda dětí a mládeže nohejbal Olympiáda dětí a mládeže florbal Olympiáda dětí a mládeže plavání Olympiáda dětí a mládeže softbal Olympiáda dětí a mládeže stolní tenis Olympiáda dětí a mládeže šachy XIX. Olympiáda mládeže okresu Pardubice XI. Krajská olympiáda mládeže Pardubického kraje Mikulášský turnaj v košíkové Basketbal O pohár města Pardubic florbal 1. místo 1. místo v okresním kole (mladší dívky) 4. místo v okresním kole (mladší chlapci) 3. místo v okresním kole (starší dívky) 8. místo v okresním kole (starší chlapci) 5. místo v okresním kole (1. 3. třídy) 3. místo v okresním kole (4. 5. třídy) 2. místo v okresním kole (chlapci) 1. místo v regionálním kole (3. 9. ročník) 1. místo v krajském kole (dívky) 3. místo v okresním kole (dívky) 3.místo v okrskovém kole (chlapci) účast v okresním kole (chlapci) 2.místo v okresním kole (dívky) 2.místo v okresním kole (chlapci) 2. místo v okresním kole (chlapci) 2. místo v krajském kole (chlapci) 1.místo v krajském kole (dívky) 3.místo v okresním kole (chlapci) 2. míso v okrskovém kole (dívky) účast v okrskovém kole (chlapci) účast v okresním kole (chlapci) 2. místo 2. místo účast v okrskovém kole (chlapci) 2. místo v okresním kole (dívky) účast v okresním kole (chlapci) 2. místo (chlapci) 4. místo (dívky) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více