Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007

2 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Liberalizace trhu se zemním plynem pro domácnosti K 1. lednu 2007 došlo k otevření dosud regulovaného trhu se zemním plynem i pro kategorii Domácnost. Znamená to, že od nového roku se stali všichni odběratelé zemního plynu v České republice tzv. oprávněnými zákazníky, a mají tedy možnost vybrat si z nabídky různých obchodníků. Co je to vlastně ta liberalizace trhu se zemním plynem? Pojem liberalizace znamená uvolňování, zmírnění omezení. V říjnu loňského roku obdrželi zákazníci kategorie Domácnost informativní dopis a nové obchodní podmínky. Od 1. ledna 2007 se stali oprávněnými zákazníky, jejichž postavení určuje Energetický zákon. Energetický zákon upravuje nově některá práva a povinnosti oprávněných zákazníků a nové obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu v sobě tato práva a povinnosti obsahují. Co se nyní stane se smlouvou? Smlouva zůstane nadále v platnosti a podle ustanovení Energetického zákona se stává Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu. Plynárenská společnost bude i nadále zajišťovat distribuci i dodávku zemního plynu na základě tohoto smluvního vztahu. Zákazníci plynárenských distribučních společností skupiny RWE v České republice nebudou mít v souvislosti se zmíněnými změnami na trhu se zemním plynem žádné starosti. Vše za naše zákazníky vyřídíme. Pravidelné dodávky zemního plynu do domácností zůstanou také beze změny. Jakým způsobem bude zajištěna stabilita dodávek zemního plynu? Kdo bude za ně zodpovědný? Za dodávku zemního plynu bude odpovědný obchodník, který bude nabízet zákazníkům zemní plyn prostřednictvím smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu. V tomto případě bude obchodník zajišťovat i distribuci zemního plynu pro zákazníka u společnosti zajišťující distribuci. Zákazníkovi tedy stabilitu garantuje jeho obchodník, dodavatel. Jsou někde doplňující informace o liberalizaci trhu se zemním plynem a kde lze najít plné znění Energetického zákona? Doplňující informace je možné najít především v Energetickém zákoně, v pravidlech trhu se zemním plynem a v pravidlech provozovatele přepravní a distribuční soustavy. Aktuální znění těchto dokumentů je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). Energetický zákon = zákon 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Co znamená pojem unbundling? Unbundling znamená legislativní oddělení distribuce a obchodu se zemním plynem. Obchod od distribuce musel být oddělen do 31. prosince Provozovatel distribuční soustavy nesmí být od 1. ledna 2007 držitelem licence na obchod s plynem a distribuci. Jak dlouhé bude fakturační období? Fakturační období zůstává i nadále 12 měsíců. Ve výjimečných případech může být zkráceno nebo prodlouženo v souladu s vyhláškou 251/2001 Sb., a to 1x za 18 měsíců. Kolik faktur budou zákazníci při vyúčtování spotřeby plynu dostávat, když dochází k rozdělení ceny plynu na cenu za distribuci a cenu za dodaný plyn? Smlouva se stává smlouvou o sdružených službách dodávky plynu. Tyto služby budou fakturovány jednou fakturou, která bude obsahovat obě složky ceny, tedy jak obchodní, tak distribuční. Zákazníci tak budou i nadále dostávat jednu fakturu. Plynárenské společnosti skupiny RWE Vám zaručují bezpečné pravidelné dodávky zemního plynu a profesionální služby. Naši zákazníci jsou v těch nejlepších rukou. Redakce 11/2005 3/ /2006 OBSAH EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Propan Lehký topný olej ELTO Elektřina přímotop Elektřina akumulace Centrální zásobování teplem Koks Zemní plyn Dřevěné brikety Černé uhlí Štěpka Dřevěné pelety Hnědé uhlí Tepelné čerpadlo Dřevo Srovnání cen paliv str. 3 Jak pracuje kondenzační kotel str. 4 Srovnání cen ZP se sousedními zeměmi str. 5 Z regionu str. 6 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ČTENÁŘI, Aktuálně dostáváte do svých rukou první číslo časopisu Žijeme na plný plyn v roce Věřím, že i letos bude pro Vás zdrojem cenných informací a že v něm najdete novinky a zajímavosti, které obohatí Vaše znalosti a vědomosti z oblasti plynárenství. Jsem velice ráda, že i v tomto čísle Vám můžeme přinést informace o snížení ceny zemního plynu, ke kterému došlo k 1. lednu V topné sezoně 2006/2007 se tak cena snížila již podruhé. Toto téma jsme proto zvolili jako hlavní pro první číslo letošního vydání časopisu ŽNPP. Pokud byste rádi nakoukli pod pokličku přípravy dalších letošních čísel ŽNPP, mohu už nyní prozradit, že pro Vás chystáme spoustu zajímavých informací. Druhé číslo vyjde v červnu a bude zaměřeno na rady, tipy a údržbu před novou topnou sezonou. Ve třetím čísle, na které se můžete těšit v říjnu, pak najdete témata týkající se bezpečného používání zemního plynu. Pokud Vám nějaké téma nebo informace v našem časopise chybí, napište si o ně. Bude-li to možné, zařadíme ho do některého z příštích vydání. Vždyť časopis tvoříme pro Vás, naše zákazníky. A vy byste v něm měli nacházet to, co Vás nejvíce zajímá. Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na Vaše ohlasy a podněty. Šárka Dvořáková členka redakční rady RWE energie českého lyžování odstartovala svou druhou zimní sezonu str. 7

3 Hlavní téma Srovnání cen paliv Ceny paliv a energií nás zajímají během celého roku. Tento zájem ovšem nabývá na intenzitě zejména v topné sezoně. Pro porovnání cen jednotlivých paliv je počítáno s roční spotřebou 90 GJ, což představuje spotřebu energie na vytápění menšího rodinného domu. Opomeneme-li cenu dřeva, tak je zřejmé, že mezi nejlevnější zdroje patří hnědé uhlí, o jehož neekologičnosti je však zbytečné hovořit. Pokud hnědým uhlím topí většina obyvatel menší obce, stává se z ní, obzvláště v období inverzí, oblast s nedýchatelným ovzduším. Podobný, i když o něco menší efekt, má spalování černého uhlí a koksu, které jsou však již významně dražším palivem. Další nevýhodou výše uvedených tuhých fosilních paliv je skutečnost, že jejich používání je nepohodlné. S uhlím je mj. spojena také vysoká prašnost, nutnost skladování a pravidelné přikládání do kotle. Dalším významným zdrojem energie je zemní plyn, který nemusí na první pohled vypadat jako nejlevnější varianta na vytápění. Ovšem, jak již bylo řečeno, je kromě ceny potřeba zohledňovat i ostatní hlediska, jako mj. šetrnost k životnímu prostředí. Zemní plyn se může pyšnit tím, že je nejekologičtější fosilní palivo s nízkou úrovní emisí. Kromě toho zemní plyn svým uživatelům zaručuje bezstarostný, pohodlný a čistý provoz. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Uvažujeme-li roční spotřebu 90 GJ, potom si musíme v průměru připravit něco málo přes Budeme-li srovnávat další konkurenční zdroje k vytápění, zemní plyn vítězí na celé čáře svou cenou, ale i ostatními atributy, jako je např. šetrnost k životnímu prostředí a spolehlivost. Používáme-li k vytápění elektřinu, máme možnost využívat buď akumulační kamna nebo přímotop, který je ještě o něco nákladnější. Ve srovnání s cenou zemního plynu je elektřina zhruba o 40 % dražší. Kromě toho stále značná část elektrické energie pochází ze spalování fosilních paliv, a to především uhlí. Z tohoto důvodu nelze říci, že výroba elektrické energie je příliš šetrná k životnímu prostředí. Lehké topné oleje (LTO) jsou na podobné cenové hladině jako elektřina a mají větší negativní dopad na čistotu ovzduší díky vysokým emisím. Centrální zásobování teplem (CZT) je pohodlný způsob vytápění. Je však v průměru zhruba o 10 % dražší než zemní plyn. Může být i o něco málo levnější, a to v závislosti na médiu, které se využívá k výrobě tepla. Například v případě použití hnědého uhlí může být cena nižší nežli v případě použití zemního plynu. V případě používání uhlí pro centrální zásobování teplem je nevýhodou omezená možnost regulace a velká zátěž pro životní prostředí. Nejdražším médiem, které se běžně používá, je jednoznačně propan. Jeho cena je téměř dvojnásobná oproti ceně zemního plynu. Alternativním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, které má velice nízké provozní náklady, je vysoce ekologické a řadí se mezi obnovitelné zdroje energie. Kromě toho umožňuje pohodlný a čistý provoz spotřebičů. Do budoucna lze počítat s jeho rozšířením, a to zejména u majitelů rodinných domů. Jeho jedinou nevýhodou je vysoká pořizovací cena, která se pohybuje ve stovkách tisíc, a to podle typu a výkonu. Na závěr uvádím tabulku srovnání paliv a energií, z níž je patrné, že cena zemního plynu, na rozdíl od většiny ostatních médií, za poslední dobu poklesla. Martin Pól, RWE Transgas, a.s. SLOVNÍČEK POJMŮ FOSILNÍ PALIVO = nerostná surovina, která vznikla před miliony let přeměnou odumřelých rostlin a těl bez přístupu vzduchu. Řadíme sem ropu, zemní plyn a uhlí. VÝVOJ PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI SPOTŘEBĚ 90 GJ/ROK /2005 3/ /2006 Propan Lehký topný olej ELTO Elektřina přímotop Elektřina akumulace Centrální zásobování teplem Koks Zemní plyn Dřevěné brikety Černé uhlí Štěpka Dřevěné pelety Hnědé uhlí Tepelné čerpadlo Dřevo

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Rady, tipy Jak pracuje kondenzační kotel Dotazy čtenářů - odpovídá projektant vytápění Topná sezona je již v plném proudu a každého z nás napadne otázka, jakou cenu za teplo v domácnosti zaplatíme. Jedním ze způsobů, jak snížit tyto náklady, je instalace moderní technologie výroby tepla v kondenzačním kotli. Zemní plyn (metan CH 4 ) při hoření, tedy slučování s kyslíkem, vytvoří oxid uhličitý (CO 2 ) a vodu (H 2 O). Spalováním zemního plynu vzniká na výrobu stejného množství tepla přibližně desetkrát více vody než při spalování hnědého uhlí. Spálením 1 m 3 zemního plynu vznikne 1,36 litru vody, která většinou ve formě vodní páry s teplotou přes 100 C odchází komínovým průduchem do atmosféry. Kouřové plyny z atmosférických kotlů vybavených přerušovačem tahu mají na kouřovém hrdle před tímto zařízením teplotu okolo 150 C a přebytek vzduchu cca 3,2. To znamená, že místo cca 10 m 3 vzduchu potřebného ke spálení 1 m 3 zemního plynu prochází naším kotlem 32 m 3 vzduchu. Těch 10 m 3 se podílí na spalování (okysličování). Zbylých 22 m 3 se ohřeje z 20 C na přibližně 150 C, projde spalovacím prostorem a odejde odkouřením do okolí. Teplo na ohřátí tohoto přebytečného vzduchu je hlavní podíl komínové ztráty a našich peněz, které přes kotel tečou do oblohy. Kondenzační kotel vybavený směšovacím zařízením udržujícím stálý optimální poměr vzduchu a plynu s přebytkem 1,3 spotřebuje ke spálení stejného množství plynu mnohem méně vzduchu. Tím kondenzační kotel snižuje komínovou ztrátu na minimální hodnotu. Teplota kondenzace kouřových plynů (rosný bod spalin) je závislá na přebytku vzduchu ve spalinách. Při přebytku 1,3 je přibližně 55 C, ale při přebytku 3,2 je již 65 C. Proto je v našem zájmu mít kotel, který pracuje s minimálním přebytkem vzduchu, protože nejen komínová ztráta je malá, ale i stupeň kondenzace je při nízkém rosném bodu spalin větší. Při provozu kotle v kondenzačním režimu pod teplotou rosného bodu kondenzuje vodní pára v kouřových plynech a stéká po stěnách kotle do nejnižšího místa. Množství kondenzátu není při provozu kotle stejné, liší se podle stupně kondenzace v závislosti na teplotě zpětné vody z topného systému. Čím je vratná voda chladnější, tím více kondenzátu a naopak. Kondenzát je kyselý díky obsahu CO 2 ve spalinách. Stupeň kyselosti se pohybuje v rozmezí ph 3,8 5,4. U kotlů s výkonem do 25 kw je napojení odvodu kondenzátu možné provést přímo do kanalizačního potrubí, bez dalšího opatření. Při výkonu v rozmezí od 25 kw do 200 kw je napojení možné bez neutralizace. Kondenzát je zachycován v jímce, ze které je během dne postupně vypouštěn do kanalizace v malých množstvích spolu se splaškovými vodami, aby nebyl tak Jak vytápět zemním plynem co nejlevněji? Nejlevnější je teplo, které nespotřebujeme. Proto se v odpovědi nejprve soustředím na tepelně technické vlastnosti obydlí. Pro lepší představu uvádím příklad rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Předpokládaná vytápěná plocha je 160 m 2 a obvodový plášť domu zabírá 450 m 2 včetně oken a dveří. Tepelná ztráta u našeho modelového rodinného domu se liší významně podle data výstavby. Stavba z osmdesátých let tak má tepelnou ztrátu kwh za rok, současná stavba rodinného domu, postavená po roce 2000, má tepelnou ztrátu kwh ročně. Při ceně tepla získaného ze zemního plynu cca 1,152 Kč/kWh činí náklady na vytápění u rodinného domu z osmdesátých let korun za rok, u současné stavby domu pouze korun. Srovnání ročních nákladů dokazuje, že dobrou kvalitou stavebních prvků ušetříme více než dvě třetiny nákladů na vytápění našeho obydlí. Ing. Václav Šolc prudký náraz kyselých vod. U zařízení s výkonem nad 200 kw je odvod kondenzátu do kanalizační sítě možný až po jeho neutralizaci. Instalace kondenzačního kotle tedy nevyžaduje velké stavební úpravy a vzhledem k podmínkám a vlastnostem provozu nám pomůže snížit náklady na vytápění. V případě zařízení s výkonem kotle 15 kw a roční spotřebou na vytápění kwh činí roční úspora cca korun. Je-li navýšení ceny kondenzační technologie asi 20 tisíc korun, je návratnost investice 3,6 roku. Od té chvíle se nám instalace moderního kondenzačního kotle začíná každým dnem vyplácet. Redakce

5 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Srovnání cen ZP se sousedními zeměmi Většina obyvatelstva hořekuje nad cenami energií v České republice. Ano, většinou se jedná o opodstatněné výhrady. Kdyby existovala silná konkurence na energetických trzích, dalo by se předpokládat, že cena energií by byla tlačena dolů. Když ale pohlédneme na naše sousedy a porovnáme tamní ceny zemního plynu s kupní silou, zjistíme, že Česká republika si zase tak špatně nestojí, spíše naopak. Zaměříme se na srovnání cen podle ročního odběru, a to do 8,37 GJ, což odpovídá spotřebě zákazníků kategorie Domácnost, která zemní plyn využívá pouze pro vaření (dále jen DOM1) a ročního odběru VÝVOJ V HDP NA HLAVU V PARITĚ KUPNÍ SÍLY VE VZTAHU K EU % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % do 83,7 GJ, což odpovídá spotřebě zákazníků kategorie Domácnost, která zemní plyn využívá k vaření, ohřevu vody a vytápění bytu či domu (dále jen DOM4). Pro každý segment je cena stanovena rozdílně. Čím větší odběr, tím nižší cena za 1 GJ. Porovnáme-li vývoj cen v čase, zjistíme, že od začátku do poloviny roku 2006 došlo ve většině případů k mírnému nárůstu cen zemního plynu. Výjimku tvoří Maďarsko a Slovensko, kde došlo k nepatrnému snížení. Ceny pro zákazníky DOM1 jsou stanoveny na vyšší úrovni vzhledem k malému odběru. Ceny v Německu a Rakousku jsou zhruba na dvojnásobku cen v České republice a v Polsku. V tomto segmentu zastává velice zajímavou pozici Slovensko, které při tomto odběru stanovilo cenu ve výši EU 25 Rakousko Německo Maďarsko Slovensko Polsko blížící se cenám v Německu a Rakousku a nad průměrem cen zemí Evropské unie. Specifické postavení má ve všech segmentech domácností Maďarsko, kde se cena zemního plynu pohybuje zhruba na polovině. Je to způsobeno dotací pro domácnosti ze strany státu. Ceny zemního plynu pro průmyslové podniky jsou přibližně na stejné úrovni jako v České republice, Polsku a na Slovensku. V případě zákazníků DOM4 je situace podobná. V Německu a Rakousku je cena zemního plynu asi o třetinu vyšší než v Polsku, České republice a na Slovensku. Maďarsko je opět asi na polovině naší ceny. Jak všichni víme, ekonomická síla našich sousedů je různá, proto nás asi nepřekvapí, že v Německu a Rakousku je zemní plyn dražší než v transformovaných postkomunistických zemích. Vezmeme-li v úvahu HDP na hlavu v paritě kupní síly, potom můžeme říci následující: v Polsku by měla být cena za 1 GJ zemního plynu přibližně 197 Kč a na Slovensku 217 Kč. Tak tomu ale není, a proto si obyvatelé v Polsku a na Slovensku při podobných cenách jako v ČR ukrojí větší krajíc ze svého rodinného rozpočtu. Je to z důvodu, že jejich životní úroveň je nižší než ta naše. Jak vidíme v přiložených grafech, uživatelé zemního plynu v České republice nejsou zatěžováni při platbě za energii o nic více než občané sousedních států, vyjma obyvatel Maďarska. Martin Pól, RWE Transgas, a.s. SLOVNÍČEK POJMŮ SEGMENT = Skupina zákazníků se stejným charakteristickým rysem EU 25, EU 15 = EU 25 znamená 25 členských států Evropské unie, EU 15 znamená 15 původních členských států Evropské unie ještě před jejím rozšířením o ČR, Polsko atd. PARITA KUPNÍ SÍLY = Parita kupní síly měny X vyjadřuje počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na vnitrostátním trhu jako za jednotku měny X na vnitrostátním trhu měny X. Základem výpočtu parit je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích CENA ZEMNÍHO PLYNU PRO DOMÁCNOSTI S ROČNÍ SPOTŘEBOU DO 8,37 GJ Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ CENA ZEMNÍHO PLYNU PRO DOMÁCNOSTI S ROČNÍ SPOTŘEBOU DO 83,7 GJ Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 83,7 GJ EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Mad arsko EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Mad arsko

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Z regionu Zemní plyn je opět levnější Po říjnovém snížení ceny zemního plynu o více než 5 % došlo k k dalšímu poklesu ceny. Ke snížení ceny došlo tedy nejen při zahájení topné sezony, ale i v jejím průběhu, což bude mít pozitivní dopad v oblasti finančních úspor u zákazníků. Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 se ceny zemního plynu od dále ORIENTAČNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU PRO ZÁKAZNÍKY ZÁPADOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S. Roční odběr v odběrném místě MWh/rok Cena za odebraný zemní plyn Kč/MWh Cena za kapacitu Kč/tis. m 3 Stálý měsíční plat v Kč do 1, ,59 42,72 nad 1,89 do 9,45 934,21 63,78 nad 9,45 do ,47 87,94 nad 15 do ,47 104,24 nad 20 do ,47 120,67 nad 25 do ,47 136,97 nad 30 do ,38 153,27 nad 35 do ,38 169,69 nad 40 do ,38 186,00 nad 45 do ,38 202,42 nad 50 do ,38 220,39 nad 55 do ,38 243,24 nad , ,10 Orientační ceny pro kategorii Domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19 %. 1 MWh = kwh; 1m 3 = cca 10,5 kwh snížily u všech zákaznických kategorií v průměru o 10,20 %. Pro zákazníky z řad domácností je snížení v průměru o 5,60 %. Průměrná domácnost s roční spotřebou plynu m 3 ušetří cca 1 95/rok. Průměrné snížení ceny u ostatních zákaznických kategorií: Maloodběratel 9,60 %, Střední odběratel 10,60 %, Velkoodběratel 13,10 %. Domácnostem se vyplatí topit zemním plynem Topení v domácnostech je nejlevnější na zemní plyn. Nejdráž vyjde elektřina. Zdánlivě levněji se dá topit uhlím, dřevem nebo pomocí tepelného čerpadla. Uhlí a dřevo ovšem nepatří mezi ušlechtilá paliva a je proto nutné počítat se špínou, obtížnou manipulací, velkými skladovacími prostory a častým úklidem. Jednoduše řečeno: topení dřevem a uhlím zhltne váš čas a práci. Tepelné čerpadlo sice nevyžaduje tolik naší pozornosti, ale zato jeho instalace vyjde na desetinásobek ceny plynového kotle. Při průměrné spotřebě 90 gigajoulů za rok utratí domácnost za propan-butan 55 tisíc korun a za elektřinu do přímotopů 43 tisíc korun. Rychle stoupající cena elektřiny zdražuje i dříve úsporná akumulační kamna. Ještě vloni byly akumulačky stejně výhodné jako kotel na zemní plyn, ale letos se náklady průměrné domácnosti vyšplhaly na 42 tisíc korun za rok. Zemní plyn vyjde jen na 32 tisíc korun a po zlevnění od 1. ledna 2007 to bude ještě méně. Jak ušetřit? V místnosti stačí 21 stupňů V první řadě zamezíme přetápění obytných prostor. Každý stupeň Celsia navíc znamená v celoročním provozu zvýšení spotřeby zemního plynu o 6-7 %. Stačí-li nám v místnosti teplota 21 C, vytápěním na 24 C bychom zvýšili rozpočet na vytápění o %. Příliš horká voda je zbytečná Příliš horká voda spotřebovává příliš plynu na ohřátí. Mnohdy ji potom v kohoutcích mícháme se studenou, abychom si v ní mohli umýt ruce, nebo se osprchovat. Stačí nastavit její teplotu na přijatelnou hodnotu, proto neohříváme teplou vodu nad 55 C. Byt nemá vychladnout Dům či byt by nikdy neměl vychladnout pod 15 C, protože všechny stavební konstrukce se musí následně znovu ohřát a to stojí velké peníze. Zároveň tím zamezíme vzniku plísní, které vznikají při překročení rosného bodu (teplota pod cca 12 C při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu okolo 60 %). Děje se to obzvláště v rozích bytů v nejvyšších patrech a za nábytkem bez nožiček přistaveným blízko obvodové zdi. Prověření stavu rozvodů a spotřebičů Před zahájením topné sezony necháme odborným servisem prověřit a zkontrolovat stav všech plynových spotřebičů. V činžovních domech je nejvýhodnější takovou službu objednat společně pro všechny domácnosti. Můžeme tak nejen snížit jejich spotřebu, ale zamezit i případnému úniku plynu. Teplo uniká okny a dveřmi Netěsnícími okny a dveřmi proletí každý rok tisíce korun za topení. Zvláště starší zdvojená okna opatřená zavíracími kličkami bývají pokroucená a odstávají v horních partiích. Netěsné vstupní dveře bytu ve vysokých domech mohou být díky komínovému efektu schodiště spolu s netěsnými okny zdrojem proudění chladného vzduchu bytem. Redakce

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima RWE energie českého lyžování odstartovala svou druhou zimní sezonu Společný sponzorský projekt společností skupiny RWE v ČR zaměřený na podporu českého lyžování vstoupil do své druhé sezony. I letos skupina RWE finančně podporuje vybavení a bezpečnost lyžařských areálů, pomáhá lyžařským školám či handicapovaným lyžařům. Stranou nezůstalo ani vrcholové akrobatické lyžování. Počet sponzorovaných areálů se v letošní sezoně rozšířil o Rokytnici nad Jizerou na 12 a lyžaři v Čechách i na Moravě mohou za podpory RWE opět využívat komfortu nových bezpečnostních prvků, orientačního systému a informačního servisu, které přispívají ke zkvalitnění českých lyžařských center. Jejich úroveň se i díky RWE energii českého lyžování přiblížila mezinárodním standardům. Skupina RWE v ČR i nadále pomáhá Centru handicapovaných lyžařů a také přispívá na výchovu mladých lyžařských talentů ve Sportovní akademii ve Špindlerově Mlýně a v lyžařských školách v partnerských střediscích. V barvách RWE tuto sezonu nově závodí česká paralympijská reprezentantka ve sjezdu Anna Kulíšková, která se tak stala dalším členem týmu RWE, vedle úspěšných českých reprezentantů v akrobatickém lyžování - Nikoly Sudové a Tomáše Krause. RWE energie českého lyžování se již druhým rokem podílí na informování o lyžařských podmínkách na českých horách prostřednictvím ranního pořadu Panorama v České televizi, sněhového servisu na webových stránkách a teletextu ČT 2. Partnerství s informačními médii se letos rozšířilo také o spolupráci na pořadech týkajících se lyžování a českých hor, které od prosince 2006 vysílá ČRo 1 Radiožurnál. Redakce Plynové potrubí a středověk Na katastrálním území Mikulčic při hloubení výkopů pro uložení plynového potrubí došlo k narušení sídlištních objektů z období raného středověku a doby laténské. Slovanské sídliště asi 2500 let staré MAPKA LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ Dohled nad výkopovými pracemi prováděli pracovníci Archeologického ústavu AV ČR Brno, expozitura Mikulčice, kteří zdokumentovali a částečně prozkoumali 15 objektů. Mezi nejzajímavější nálezy patřila bronzová spona nalezená na podlaze laténského (keltského) domu a dvě jámy hruškovitého tvaru, tzv. zásobnice, v nichž naši slovanští předkové uchovávali obilí. V jedné ze zásobnic byla mimo četných obilek nalezena i keramická pražnice, původně sloužící k úpravě obilí a kamenný žernov, na němž bylo obilí mleto. Na základě těchto nálezů byl v říjnu zahájen plošný výzkum, financovaný OÚ Mikulčice, který umožní prozkoumat sídliště v místech budoucí výstavby rodinných domů. Do dnešního dne bylo prozkoumáno 44 objektů, jak laténského (2. stol. př. n. l.), tak raně středověkého stáří (7.-9. stol.). Paralympijská reprezentantka ve sjezdu Anna Kulíšková se stala dalším členem týmu RWE Jaroslav Škojec (AÚ AV ČR Brno)

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Pro volný čas Najdeš deset rozdílů? Křížovka o ceny Jména výherců z minulého čísla: V. Herelová, Kolín 7; B. Malechová, Týnec nad Sázavou; L. Novák, Český Brod; J. Dočkal, Poděbrady; O. Vacková, Komárov; M. Morávková, Kolín 4; J. Šarounová, Mladá Boleslav; J. Pfeffer, Adamov; D. Strnadová, Kolín 5; J. Vojáček, Žleby; J. Švábová, Unhošť; M. Kučerová, Lysá nad Labem; B. Černá, Beroun 2; K. Kučera, Brandýs nad Labem; L. Šilhavá, Hořovice; A. Chovančíková, Mělník; J. Fialová, Čelákovice; J. Brandejský, Neratovice; S. Cabicarová, Hradec Králové; L. Zvěřinová, Pardubice; A. Včeláková, Hradec Králové; A. Nováková, Havlíčkův Brod; I. Motalová, Chrudim 1; J. Justová, Pardubice; R. Havlíčková, Svitavy; J. Rybáriková, Choceň; J. Červený, Svitavy; B. Hampl, Dobruška; M. Fučíková, Moravská Třebová; M. Kožešníková, Hronov 1; J. Novotný, Jaroměř; A. Jindrová, Trutnov; J. Hnik, Chrudim; Z. Martincová, Broumov; L. Sedláček, Vrchlabí 1; Z. Štěrba, Opatovice nad Labem; H. Špinerová, Roudnice nad Labem; E. Holubová, Děčín 2; Z. Vondráčková, Hodkovice nad Mohelkou; M. Stříbrná, Železný brod; J. Zídek, Žatec; R. Jahůdková, Liberec; B. Lněničková, Teplice; G. Filková, Nový Bor; Z. Mrňák, Liberec 8; H. Hutařová, Liberec; S. Selingerová, Rumburk; M. Honzová, Jablonec n. Nisou; M. Radová, Velký Šenov; H. Bednářová, Děčín 6; M. Fau, Litvínov 1; M. Kratochvílová, Teplice; M. Vlrichová, Most; E. Truxová, Česká Lípa; S. Hanuš, Ústí n. Labem - Svádov; V. Kučera, Brno; J. Fikar, Jihlava; I. Ševiolová, Třebíč; L. Kubů, Velké Opatovice; J. Honsárková, Batelov; J. Nutil, Jihlava; M. Ehrlich, Jihlava; J. Hrobařová, Jihlava; J. Kuchař, Jihlava; M. Vašíček, Dušejov; J. Klabalová, Roštín; I. Hodáčová, Třebíč; E. Bílková, Zlín; L. Štěpánková, Prostějov; M. Doležalová, Plumlov; F. Souček, Blansko; M. Přidalová, Hulín; J. Škoda, Jihlava; A. Petráček, Jihlava; V. Šapov, Mariánské Lázně; V. Pechová, Plzeň; M. Mišáková, Bor; L. Hobl, Blovice; Z. Mrva, Karlovy Vary; M. Šuch, Švihov u Klatov; L. Vrbová, Kralovice; H. Jílková, Chlumčany; J. Brada, Rokycany; L. Horárová, Sokolov; B. Kryllová, Abertamy; Vaňkovi, Domažlice; T. Maňáková, Sokolov; A. Munzarová, Mariánské Lázně; S. Kodýtková, Hrádek; R. Valková, Janovice; P. Krátký, Plzeň; M. Švácha, Klatovy; M. Bastlová, Přeštice; J. Dobrovodská, Ostrava - Zábřeh; A. Velecká, Rýmařov; M. Zachová, Ostrava 30; J. Verzichová, Vsetín; E. Kandusová, Ostrava 1; J. Madenský, Ostrava - Poruba; J. Hipšr, Ostrava - Hrabůvka; Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava, nebo: 100 vylosovaných luštitelů odměníme cestovní jídelní soupravou s logem časopisu. Slosování správných odpovědí bude dne Soutěžící bere na vědomí a souhlasí pro případ výhry v soutěži s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu. 01 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 1/2007 Uzávěrka čísla: Pro společnosti skupiny RWE v ČR vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Martin Pól, RWE Transgas, Marcela Havlíčková, JMP, Šárka Dvořáková, SČP, Šárka Želinská, SMP, Alena Petrlíková, STP, Lenka Samková, VČP, Alena Srbová, ZČP Adresy redakce v jednotlivých regionech: Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Západočeská plynárenská, a. s., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň Foto: Archiv JMP, RWE Transgas, SČP, SMP, STP, VČP, ZČP; Visual Agency, Bosch Tisk: Visual Agency s.r.o. Distribuce: Česká pošta a soukromí distributoři Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Sjednocení Zákaznické linky 840 11 33 55

Více

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2010 www.zijemenaplnyplyn.cz RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ jedinečný projekt na podporu rozvoje lyžování pokračuje i v roce 2010 Mnoho zajímavých informací nejen

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Podzim 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Využijte nabídku RWE a šetřete energii i své finance Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině. Sleva 10 % na silovou elektřinu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině. Sleva 10 % na silovou elektřinu MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY RWE Podzim 2012 www.zijemenaplnyplyn.cz shrábněte si slevu 10 % na silovou elektřinu a další podzimní výhody! Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině Elektřina

Více

Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo

Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo Zpravodaj ČEZ Teplárenská, a. s. jaro / léto 2014 Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo Soutěž vyhrajte 3x smartphone na zadní straně Město Bohumín je po Orlové druhým severomoravským městem,

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili

Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 4 I DUBEN 2012 I zdarma I www.opzp.cz Předpokládaná alokace činí tři miliardy korun. Podle informací, které máme, žadatelé mají o tuto výzvu

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více