Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007

2 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Liberalizace trhu se zemním plynem pro domácnosti K 1. lednu 2007 došlo k otevření dosud regulovaného trhu se zemním plynem i pro kategorii Domácnost. Znamená to, že od nového roku se stali všichni odběratelé zemního plynu v České republice tzv. oprávněnými zákazníky, a mají tedy možnost vybrat si z nabídky různých obchodníků. Co je to vlastně ta liberalizace trhu se zemním plynem? Pojem liberalizace znamená uvolňování, zmírnění omezení. V říjnu loňského roku obdrželi zákazníci kategorie Domácnost informativní dopis a nové obchodní podmínky. Od 1. ledna 2007 se stali oprávněnými zákazníky, jejichž postavení určuje Energetický zákon. Energetický zákon upravuje nově některá práva a povinnosti oprávněných zákazníků a nové obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu v sobě tato práva a povinnosti obsahují. Co se nyní stane se smlouvou? Smlouva zůstane nadále v platnosti a podle ustanovení Energetického zákona se stává Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu. Plynárenská společnost bude i nadále zajišťovat distribuci i dodávku zemního plynu na základě tohoto smluvního vztahu. Zákazníci plynárenských distribučních společností skupiny RWE v České republice nebudou mít v souvislosti se zmíněnými změnami na trhu se zemním plynem žádné starosti. Vše za naše zákazníky vyřídíme. Pravidelné dodávky zemního plynu do domácností zůstanou také beze změny. Jakým způsobem bude zajištěna stabilita dodávek zemního plynu? Kdo bude za ně zodpovědný? Za dodávku zemního plynu bude odpovědný obchodník, který bude nabízet zákazníkům zemní plyn prostřednictvím smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu. V tomto případě bude obchodník zajišťovat i distribuci zemního plynu pro zákazníka u společnosti zajišťující distribuci. Zákazníkovi tedy stabilitu garantuje jeho obchodník, dodavatel. Jsou někde doplňující informace o liberalizaci trhu se zemním plynem a kde lze najít plné znění Energetického zákona? Doplňující informace je možné najít především v Energetickém zákoně, v pravidlech trhu se zemním plynem a v pravidlech provozovatele přepravní a distribuční soustavy. Aktuální znění těchto dokumentů je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). Energetický zákon = zákon 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Co znamená pojem unbundling? Unbundling znamená legislativní oddělení distribuce a obchodu se zemním plynem. Obchod od distribuce musel být oddělen do 31. prosince Provozovatel distribuční soustavy nesmí být od 1. ledna 2007 držitelem licence na obchod s plynem a distribuci. Jak dlouhé bude fakturační období? Fakturační období zůstává i nadále 12 měsíců. Ve výjimečných případech může být zkráceno nebo prodlouženo v souladu s vyhláškou 251/2001 Sb., a to 1x za 18 měsíců. Kolik faktur budou zákazníci při vyúčtování spotřeby plynu dostávat, když dochází k rozdělení ceny plynu na cenu za distribuci a cenu za dodaný plyn? Smlouva se stává smlouvou o sdružených službách dodávky plynu. Tyto služby budou fakturovány jednou fakturou, která bude obsahovat obě složky ceny, tedy jak obchodní, tak distribuční. Zákazníci tak budou i nadále dostávat jednu fakturu. Plynárenské společnosti skupiny RWE Vám zaručují bezpečné pravidelné dodávky zemního plynu a profesionální služby. Naši zákazníci jsou v těch nejlepších rukou. Redakce 11/2005 3/ /2006 OBSAH EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Propan Lehký topný olej ELTO Elektřina přímotop Elektřina akumulace Centrální zásobování teplem Koks Zemní plyn Dřevěné brikety Černé uhlí Štěpka Dřevěné pelety Hnědé uhlí Tepelné čerpadlo Dřevo Srovnání cen paliv str. 3 Jak pracuje kondenzační kotel str. 4 Srovnání cen ZP se sousedními zeměmi str. 5 Z regionu str. 6 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ČTENÁŘI, Aktuálně dostáváte do svých rukou první číslo časopisu Žijeme na plný plyn v roce Věřím, že i letos bude pro Vás zdrojem cenných informací a že v něm najdete novinky a zajímavosti, které obohatí Vaše znalosti a vědomosti z oblasti plynárenství. Jsem velice ráda, že i v tomto čísle Vám můžeme přinést informace o snížení ceny zemního plynu, ke kterému došlo k 1. lednu V topné sezoně 2006/2007 se tak cena snížila již podruhé. Toto téma jsme proto zvolili jako hlavní pro první číslo letošního vydání časopisu ŽNPP. Pokud byste rádi nakoukli pod pokličku přípravy dalších letošních čísel ŽNPP, mohu už nyní prozradit, že pro Vás chystáme spoustu zajímavých informací. Druhé číslo vyjde v červnu a bude zaměřeno na rady, tipy a údržbu před novou topnou sezonou. Ve třetím čísle, na které se můžete těšit v říjnu, pak najdete témata týkající se bezpečného používání zemního plynu. Pokud Vám nějaké téma nebo informace v našem časopise chybí, napište si o ně. Bude-li to možné, zařadíme ho do některého z příštích vydání. Vždyť časopis tvoříme pro Vás, naše zákazníky. A vy byste v něm měli nacházet to, co Vás nejvíce zajímá. Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na Vaše ohlasy a podněty. Šárka Dvořáková členka redakční rady RWE energie českého lyžování odstartovala svou druhou zimní sezonu str. 7

3 Hlavní téma Srovnání cen paliv Ceny paliv a energií nás zajímají během celého roku. Tento zájem ovšem nabývá na intenzitě zejména v topné sezoně. Pro porovnání cen jednotlivých paliv je počítáno s roční spotřebou 90 GJ, což představuje spotřebu energie na vytápění menšího rodinného domu. Opomeneme-li cenu dřeva, tak je zřejmé, že mezi nejlevnější zdroje patří hnědé uhlí, o jehož neekologičnosti je však zbytečné hovořit. Pokud hnědým uhlím topí většina obyvatel menší obce, stává se z ní, obzvláště v období inverzí, oblast s nedýchatelným ovzduším. Podobný, i když o něco menší efekt, má spalování černého uhlí a koksu, které jsou však již významně dražším palivem. Další nevýhodou výše uvedených tuhých fosilních paliv je skutečnost, že jejich používání je nepohodlné. S uhlím je mj. spojena také vysoká prašnost, nutnost skladování a pravidelné přikládání do kotle. Dalším významným zdrojem energie je zemní plyn, který nemusí na první pohled vypadat jako nejlevnější varianta na vytápění. Ovšem, jak již bylo řečeno, je kromě ceny potřeba zohledňovat i ostatní hlediska, jako mj. šetrnost k životnímu prostředí. Zemní plyn se může pyšnit tím, že je nejekologičtější fosilní palivo s nízkou úrovní emisí. Kromě toho zemní plyn svým uživatelům zaručuje bezstarostný, pohodlný a čistý provoz. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Uvažujeme-li roční spotřebu 90 GJ, potom si musíme v průměru připravit něco málo přes Budeme-li srovnávat další konkurenční zdroje k vytápění, zemní plyn vítězí na celé čáře svou cenou, ale i ostatními atributy, jako je např. šetrnost k životnímu prostředí a spolehlivost. Používáme-li k vytápění elektřinu, máme možnost využívat buď akumulační kamna nebo přímotop, který je ještě o něco nákladnější. Ve srovnání s cenou zemního plynu je elektřina zhruba o 40 % dražší. Kromě toho stále značná část elektrické energie pochází ze spalování fosilních paliv, a to především uhlí. Z tohoto důvodu nelze říci, že výroba elektrické energie je příliš šetrná k životnímu prostředí. Lehké topné oleje (LTO) jsou na podobné cenové hladině jako elektřina a mají větší negativní dopad na čistotu ovzduší díky vysokým emisím. Centrální zásobování teplem (CZT) je pohodlný způsob vytápění. Je však v průměru zhruba o 10 % dražší než zemní plyn. Může být i o něco málo levnější, a to v závislosti na médiu, které se využívá k výrobě tepla. Například v případě použití hnědého uhlí může být cena nižší nežli v případě použití zemního plynu. V případě používání uhlí pro centrální zásobování teplem je nevýhodou omezená možnost regulace a velká zátěž pro životní prostředí. Nejdražším médiem, které se běžně používá, je jednoznačně propan. Jeho cena je téměř dvojnásobná oproti ceně zemního plynu. Alternativním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, které má velice nízké provozní náklady, je vysoce ekologické a řadí se mezi obnovitelné zdroje energie. Kromě toho umožňuje pohodlný a čistý provoz spotřebičů. Do budoucna lze počítat s jeho rozšířením, a to zejména u majitelů rodinných domů. Jeho jedinou nevýhodou je vysoká pořizovací cena, která se pohybuje ve stovkách tisíc, a to podle typu a výkonu. Na závěr uvádím tabulku srovnání paliv a energií, z níž je patrné, že cena zemního plynu, na rozdíl od většiny ostatních médií, za poslední dobu poklesla. Martin Pól, RWE Transgas, a.s. SLOVNÍČEK POJMŮ FOSILNÍ PALIVO = nerostná surovina, která vznikla před miliony let přeměnou odumřelých rostlin a těl bez přístupu vzduchu. Řadíme sem ropu, zemní plyn a uhlí. VÝVOJ PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI SPOTŘEBĚ 90 GJ/ROK /2005 3/ /2006 Propan Lehký topný olej ELTO Elektřina přímotop Elektřina akumulace Centrální zásobování teplem Koks Zemní plyn Dřevěné brikety Černé uhlí Štěpka Dřevěné pelety Hnědé uhlí Tepelné čerpadlo Dřevo

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Rady, tipy Jak pracuje kondenzační kotel Dotazy čtenářů - odpovídá projektant vytápění Topná sezona je již v plném proudu a každého z nás napadne otázka, jakou cenu za teplo v domácnosti zaplatíme. Jedním ze způsobů, jak snížit tyto náklady, je instalace moderní technologie výroby tepla v kondenzačním kotli. Zemní plyn (metan CH 4 ) při hoření, tedy slučování s kyslíkem, vytvoří oxid uhličitý (CO 2 ) a vodu (H 2 O). Spalováním zemního plynu vzniká na výrobu stejného množství tepla přibližně desetkrát více vody než při spalování hnědého uhlí. Spálením 1 m 3 zemního plynu vznikne 1,36 litru vody, která většinou ve formě vodní páry s teplotou přes 100 C odchází komínovým průduchem do atmosféry. Kouřové plyny z atmosférických kotlů vybavených přerušovačem tahu mají na kouřovém hrdle před tímto zařízením teplotu okolo 150 C a přebytek vzduchu cca 3,2. To znamená, že místo cca 10 m 3 vzduchu potřebného ke spálení 1 m 3 zemního plynu prochází naším kotlem 32 m 3 vzduchu. Těch 10 m 3 se podílí na spalování (okysličování). Zbylých 22 m 3 se ohřeje z 20 C na přibližně 150 C, projde spalovacím prostorem a odejde odkouřením do okolí. Teplo na ohřátí tohoto přebytečného vzduchu je hlavní podíl komínové ztráty a našich peněz, které přes kotel tečou do oblohy. Kondenzační kotel vybavený směšovacím zařízením udržujícím stálý optimální poměr vzduchu a plynu s přebytkem 1,3 spotřebuje ke spálení stejného množství plynu mnohem méně vzduchu. Tím kondenzační kotel snižuje komínovou ztrátu na minimální hodnotu. Teplota kondenzace kouřových plynů (rosný bod spalin) je závislá na přebytku vzduchu ve spalinách. Při přebytku 1,3 je přibližně 55 C, ale při přebytku 3,2 je již 65 C. Proto je v našem zájmu mít kotel, který pracuje s minimálním přebytkem vzduchu, protože nejen komínová ztráta je malá, ale i stupeň kondenzace je při nízkém rosném bodu spalin větší. Při provozu kotle v kondenzačním režimu pod teplotou rosného bodu kondenzuje vodní pára v kouřových plynech a stéká po stěnách kotle do nejnižšího místa. Množství kondenzátu není při provozu kotle stejné, liší se podle stupně kondenzace v závislosti na teplotě zpětné vody z topného systému. Čím je vratná voda chladnější, tím více kondenzátu a naopak. Kondenzát je kyselý díky obsahu CO 2 ve spalinách. Stupeň kyselosti se pohybuje v rozmezí ph 3,8 5,4. U kotlů s výkonem do 25 kw je napojení odvodu kondenzátu možné provést přímo do kanalizačního potrubí, bez dalšího opatření. Při výkonu v rozmezí od 25 kw do 200 kw je napojení možné bez neutralizace. Kondenzát je zachycován v jímce, ze které je během dne postupně vypouštěn do kanalizace v malých množstvích spolu se splaškovými vodami, aby nebyl tak Jak vytápět zemním plynem co nejlevněji? Nejlevnější je teplo, které nespotřebujeme. Proto se v odpovědi nejprve soustředím na tepelně technické vlastnosti obydlí. Pro lepší představu uvádím příklad rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Předpokládaná vytápěná plocha je 160 m 2 a obvodový plášť domu zabírá 450 m 2 včetně oken a dveří. Tepelná ztráta u našeho modelového rodinného domu se liší významně podle data výstavby. Stavba z osmdesátých let tak má tepelnou ztrátu kwh za rok, současná stavba rodinného domu, postavená po roce 2000, má tepelnou ztrátu kwh ročně. Při ceně tepla získaného ze zemního plynu cca 1,152 Kč/kWh činí náklady na vytápění u rodinného domu z osmdesátých let korun za rok, u současné stavby domu pouze korun. Srovnání ročních nákladů dokazuje, že dobrou kvalitou stavebních prvků ušetříme více než dvě třetiny nákladů na vytápění našeho obydlí. Ing. Václav Šolc prudký náraz kyselých vod. U zařízení s výkonem nad 200 kw je odvod kondenzátu do kanalizační sítě možný až po jeho neutralizaci. Instalace kondenzačního kotle tedy nevyžaduje velké stavební úpravy a vzhledem k podmínkám a vlastnostem provozu nám pomůže snížit náklady na vytápění. V případě zařízení s výkonem kotle 15 kw a roční spotřebou na vytápění kwh činí roční úspora cca korun. Je-li navýšení ceny kondenzační technologie asi 20 tisíc korun, je návratnost investice 3,6 roku. Od té chvíle se nám instalace moderního kondenzačního kotle začíná každým dnem vyplácet. Redakce

5 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Srovnání cen ZP se sousedními zeměmi Většina obyvatelstva hořekuje nad cenami energií v České republice. Ano, většinou se jedná o opodstatněné výhrady. Kdyby existovala silná konkurence na energetických trzích, dalo by se předpokládat, že cena energií by byla tlačena dolů. Když ale pohlédneme na naše sousedy a porovnáme tamní ceny zemního plynu s kupní silou, zjistíme, že Česká republika si zase tak špatně nestojí, spíše naopak. Zaměříme se na srovnání cen podle ročního odběru, a to do 8,37 GJ, což odpovídá spotřebě zákazníků kategorie Domácnost, která zemní plyn využívá pouze pro vaření (dále jen DOM1) a ročního odběru VÝVOJ V HDP NA HLAVU V PARITĚ KUPNÍ SÍLY VE VZTAHU K EU % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % do 83,7 GJ, což odpovídá spotřebě zákazníků kategorie Domácnost, která zemní plyn využívá k vaření, ohřevu vody a vytápění bytu či domu (dále jen DOM4). Pro každý segment je cena stanovena rozdílně. Čím větší odběr, tím nižší cena za 1 GJ. Porovnáme-li vývoj cen v čase, zjistíme, že od začátku do poloviny roku 2006 došlo ve většině případů k mírnému nárůstu cen zemního plynu. Výjimku tvoří Maďarsko a Slovensko, kde došlo k nepatrnému snížení. Ceny pro zákazníky DOM1 jsou stanoveny na vyšší úrovni vzhledem k malému odběru. Ceny v Německu a Rakousku jsou zhruba na dvojnásobku cen v České republice a v Polsku. V tomto segmentu zastává velice zajímavou pozici Slovensko, které při tomto odběru stanovilo cenu ve výši EU 25 Rakousko Německo Maďarsko Slovensko Polsko blížící se cenám v Německu a Rakousku a nad průměrem cen zemí Evropské unie. Specifické postavení má ve všech segmentech domácností Maďarsko, kde se cena zemního plynu pohybuje zhruba na polovině. Je to způsobeno dotací pro domácnosti ze strany státu. Ceny zemního plynu pro průmyslové podniky jsou přibližně na stejné úrovni jako v České republice, Polsku a na Slovensku. V případě zákazníků DOM4 je situace podobná. V Německu a Rakousku je cena zemního plynu asi o třetinu vyšší než v Polsku, České republice a na Slovensku. Maďarsko je opět asi na polovině naší ceny. Jak všichni víme, ekonomická síla našich sousedů je různá, proto nás asi nepřekvapí, že v Německu a Rakousku je zemní plyn dražší než v transformovaných postkomunistických zemích. Vezmeme-li v úvahu HDP na hlavu v paritě kupní síly, potom můžeme říci následující: v Polsku by měla být cena za 1 GJ zemního plynu přibližně 197 Kč a na Slovensku 217 Kč. Tak tomu ale není, a proto si obyvatelé v Polsku a na Slovensku při podobných cenách jako v ČR ukrojí větší krajíc ze svého rodinného rozpočtu. Je to z důvodu, že jejich životní úroveň je nižší než ta naše. Jak vidíme v přiložených grafech, uživatelé zemního plynu v České republice nejsou zatěžováni při platbě za energii o nic více než občané sousedních států, vyjma obyvatel Maďarska. Martin Pól, RWE Transgas, a.s. SLOVNÍČEK POJMŮ SEGMENT = Skupina zákazníků se stejným charakteristickým rysem EU 25, EU 15 = EU 25 znamená 25 členských států Evropské unie, EU 15 znamená 15 původních členských států Evropské unie ještě před jejím rozšířením o ČR, Polsko atd. PARITA KUPNÍ SÍLY = Parita kupní síly měny X vyjadřuje počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na vnitrostátním trhu jako za jednotku měny X na vnitrostátním trhu měny X. Základem výpočtu parit je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích CENA ZEMNÍHO PLYNU PRO DOMÁCNOSTI S ROČNÍ SPOTŘEBOU DO 8,37 GJ Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ CENA ZEMNÍHO PLYNU PRO DOMÁCNOSTI S ROČNÍ SPOTŘEBOU DO 83,7 GJ Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 83,7 GJ EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Mad arsko EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Mad arsko

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Z regionu Zemní plyn je opět levnější Po říjnovém snížení ceny zemního plynu o více než 5 % došlo k k dalšímu poklesu ceny. Ke snížení ceny došlo tedy nejen při zahájení topné sezony, ale i v jejím průběhu, což bude mít pozitivní dopad v oblasti finančních úspor u zákazníků. Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 se ceny zemního plynu od dále ORIENTAČNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU PRO ZÁKAZNÍKY ZÁPADOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S. Roční odběr v odběrném místě MWh/rok Cena za odebraný zemní plyn Kč/MWh Cena za kapacitu Kč/tis. m 3 Stálý měsíční plat v Kč do 1, ,59 42,72 nad 1,89 do 9,45 934,21 63,78 nad 9,45 do ,47 87,94 nad 15 do ,47 104,24 nad 20 do ,47 120,67 nad 25 do ,47 136,97 nad 30 do ,38 153,27 nad 35 do ,38 169,69 nad 40 do ,38 186,00 nad 45 do ,38 202,42 nad 50 do ,38 220,39 nad 55 do ,38 243,24 nad , ,10 Orientační ceny pro kategorii Domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19 %. 1 MWh = kwh; 1m 3 = cca 10,5 kwh snížily u všech zákaznických kategorií v průměru o 10,20 %. Pro zákazníky z řad domácností je snížení v průměru o 5,60 %. Průměrná domácnost s roční spotřebou plynu m 3 ušetří cca 1 95/rok. Průměrné snížení ceny u ostatních zákaznických kategorií: Maloodběratel 9,60 %, Střední odběratel 10,60 %, Velkoodběratel 13,10 %. Domácnostem se vyplatí topit zemním plynem Topení v domácnostech je nejlevnější na zemní plyn. Nejdráž vyjde elektřina. Zdánlivě levněji se dá topit uhlím, dřevem nebo pomocí tepelného čerpadla. Uhlí a dřevo ovšem nepatří mezi ušlechtilá paliva a je proto nutné počítat se špínou, obtížnou manipulací, velkými skladovacími prostory a častým úklidem. Jednoduše řečeno: topení dřevem a uhlím zhltne váš čas a práci. Tepelné čerpadlo sice nevyžaduje tolik naší pozornosti, ale zato jeho instalace vyjde na desetinásobek ceny plynového kotle. Při průměrné spotřebě 90 gigajoulů za rok utratí domácnost za propan-butan 55 tisíc korun a za elektřinu do přímotopů 43 tisíc korun. Rychle stoupající cena elektřiny zdražuje i dříve úsporná akumulační kamna. Ještě vloni byly akumulačky stejně výhodné jako kotel na zemní plyn, ale letos se náklady průměrné domácnosti vyšplhaly na 42 tisíc korun za rok. Zemní plyn vyjde jen na 32 tisíc korun a po zlevnění od 1. ledna 2007 to bude ještě méně. Jak ušetřit? V místnosti stačí 21 stupňů V první řadě zamezíme přetápění obytných prostor. Každý stupeň Celsia navíc znamená v celoročním provozu zvýšení spotřeby zemního plynu o 6-7 %. Stačí-li nám v místnosti teplota 21 C, vytápěním na 24 C bychom zvýšili rozpočet na vytápění o %. Příliš horká voda je zbytečná Příliš horká voda spotřebovává příliš plynu na ohřátí. Mnohdy ji potom v kohoutcích mícháme se studenou, abychom si v ní mohli umýt ruce, nebo se osprchovat. Stačí nastavit její teplotu na přijatelnou hodnotu, proto neohříváme teplou vodu nad 55 C. Byt nemá vychladnout Dům či byt by nikdy neměl vychladnout pod 15 C, protože všechny stavební konstrukce se musí následně znovu ohřát a to stojí velké peníze. Zároveň tím zamezíme vzniku plísní, které vznikají při překročení rosného bodu (teplota pod cca 12 C při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu okolo 60 %). Děje se to obzvláště v rozích bytů v nejvyšších patrech a za nábytkem bez nožiček přistaveným blízko obvodové zdi. Prověření stavu rozvodů a spotřebičů Před zahájením topné sezony necháme odborným servisem prověřit a zkontrolovat stav všech plynových spotřebičů. V činžovních domech je nejvýhodnější takovou službu objednat společně pro všechny domácnosti. Můžeme tak nejen snížit jejich spotřebu, ale zamezit i případnému úniku plynu. Teplo uniká okny a dveřmi Netěsnícími okny a dveřmi proletí každý rok tisíce korun za topení. Zvláště starší zdvojená okna opatřená zavíracími kličkami bývají pokroucená a odstávají v horních partiích. Netěsné vstupní dveře bytu ve vysokých domech mohou být díky komínovému efektu schodiště spolu s netěsnými okny zdrojem proudění chladného vzduchu bytem. Redakce

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima RWE energie českého lyžování odstartovala svou druhou zimní sezonu Společný sponzorský projekt společností skupiny RWE v ČR zaměřený na podporu českého lyžování vstoupil do své druhé sezony. I letos skupina RWE finančně podporuje vybavení a bezpečnost lyžařských areálů, pomáhá lyžařským školám či handicapovaným lyžařům. Stranou nezůstalo ani vrcholové akrobatické lyžování. Počet sponzorovaných areálů se v letošní sezoně rozšířil o Rokytnici nad Jizerou na 12 a lyžaři v Čechách i na Moravě mohou za podpory RWE opět využívat komfortu nových bezpečnostních prvků, orientačního systému a informačního servisu, které přispívají ke zkvalitnění českých lyžařských center. Jejich úroveň se i díky RWE energii českého lyžování přiblížila mezinárodním standardům. Skupina RWE v ČR i nadále pomáhá Centru handicapovaných lyžařů a také přispívá na výchovu mladých lyžařských talentů ve Sportovní akademii ve Špindlerově Mlýně a v lyžařských školách v partnerských střediscích. V barvách RWE tuto sezonu nově závodí česká paralympijská reprezentantka ve sjezdu Anna Kulíšková, která se tak stala dalším členem týmu RWE, vedle úspěšných českých reprezentantů v akrobatickém lyžování - Nikoly Sudové a Tomáše Krause. RWE energie českého lyžování se již druhým rokem podílí na informování o lyžařských podmínkách na českých horách prostřednictvím ranního pořadu Panorama v České televizi, sněhového servisu na webových stránkách a teletextu ČT 2. Partnerství s informačními médii se letos rozšířilo také o spolupráci na pořadech týkajících se lyžování a českých hor, které od prosince 2006 vysílá ČRo 1 Radiožurnál. Redakce Plynové potrubí a středověk Na katastrálním území Mikulčic při hloubení výkopů pro uložení plynového potrubí došlo k narušení sídlištních objektů z období raného středověku a doby laténské. Slovanské sídliště asi 2500 let staré MAPKA LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ Dohled nad výkopovými pracemi prováděli pracovníci Archeologického ústavu AV ČR Brno, expozitura Mikulčice, kteří zdokumentovali a částečně prozkoumali 15 objektů. Mezi nejzajímavější nálezy patřila bronzová spona nalezená na podlaze laténského (keltského) domu a dvě jámy hruškovitého tvaru, tzv. zásobnice, v nichž naši slovanští předkové uchovávali obilí. V jedné ze zásobnic byla mimo četných obilek nalezena i keramická pražnice, původně sloužící k úpravě obilí a kamenný žernov, na němž bylo obilí mleto. Na základě těchto nálezů byl v říjnu zahájen plošný výzkum, financovaný OÚ Mikulčice, který umožní prozkoumat sídliště v místech budoucí výstavby rodinných domů. Do dnešního dne bylo prozkoumáno 44 objektů, jak laténského (2. stol. př. n. l.), tak raně středověkého stáří (7.-9. stol.). Paralympijská reprezentantka ve sjezdu Anna Kulíšková se stala dalším členem týmu RWE Jaroslav Škojec (AÚ AV ČR Brno)

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Pro volný čas Najdeš deset rozdílů? Křížovka o ceny Jména výherců z minulého čísla: V. Herelová, Kolín 7; B. Malechová, Týnec nad Sázavou; L. Novák, Český Brod; J. Dočkal, Poděbrady; O. Vacková, Komárov; M. Morávková, Kolín 4; J. Šarounová, Mladá Boleslav; J. Pfeffer, Adamov; D. Strnadová, Kolín 5; J. Vojáček, Žleby; J. Švábová, Unhošť; M. Kučerová, Lysá nad Labem; B. Černá, Beroun 2; K. Kučera, Brandýs nad Labem; L. Šilhavá, Hořovice; A. Chovančíková, Mělník; J. Fialová, Čelákovice; J. Brandejský, Neratovice; S. Cabicarová, Hradec Králové; L. Zvěřinová, Pardubice; A. Včeláková, Hradec Králové; A. Nováková, Havlíčkův Brod; I. Motalová, Chrudim 1; J. Justová, Pardubice; R. Havlíčková, Svitavy; J. Rybáriková, Choceň; J. Červený, Svitavy; B. Hampl, Dobruška; M. Fučíková, Moravská Třebová; M. Kožešníková, Hronov 1; J. Novotný, Jaroměř; A. Jindrová, Trutnov; J. Hnik, Chrudim; Z. Martincová, Broumov; L. Sedláček, Vrchlabí 1; Z. Štěrba, Opatovice nad Labem; H. Špinerová, Roudnice nad Labem; E. Holubová, Děčín 2; Z. Vondráčková, Hodkovice nad Mohelkou; M. Stříbrná, Železný brod; J. Zídek, Žatec; R. Jahůdková, Liberec; B. Lněničková, Teplice; G. Filková, Nový Bor; Z. Mrňák, Liberec 8; H. Hutařová, Liberec; S. Selingerová, Rumburk; M. Honzová, Jablonec n. Nisou; M. Radová, Velký Šenov; H. Bednářová, Děčín 6; M. Fau, Litvínov 1; M. Kratochvílová, Teplice; M. Vlrichová, Most; E. Truxová, Česká Lípa; S. Hanuš, Ústí n. Labem - Svádov; V. Kučera, Brno; J. Fikar, Jihlava; I. Ševiolová, Třebíč; L. Kubů, Velké Opatovice; J. Honsárková, Batelov; J. Nutil, Jihlava; M. Ehrlich, Jihlava; J. Hrobařová, Jihlava; J. Kuchař, Jihlava; M. Vašíček, Dušejov; J. Klabalová, Roštín; I. Hodáčová, Třebíč; E. Bílková, Zlín; L. Štěpánková, Prostějov; M. Doležalová, Plumlov; F. Souček, Blansko; M. Přidalová, Hulín; J. Škoda, Jihlava; A. Petráček, Jihlava; V. Šapov, Mariánské Lázně; V. Pechová, Plzeň; M. Mišáková, Bor; L. Hobl, Blovice; Z. Mrva, Karlovy Vary; M. Šuch, Švihov u Klatov; L. Vrbová, Kralovice; H. Jílková, Chlumčany; J. Brada, Rokycany; L. Horárová, Sokolov; B. Kryllová, Abertamy; Vaňkovi, Domažlice; T. Maňáková, Sokolov; A. Munzarová, Mariánské Lázně; S. Kodýtková, Hrádek; R. Valková, Janovice; P. Krátký, Plzeň; M. Švácha, Klatovy; M. Bastlová, Přeštice; J. Dobrovodská, Ostrava - Zábřeh; A. Velecká, Rýmařov; M. Zachová, Ostrava 30; J. Verzichová, Vsetín; E. Kandusová, Ostrava 1; J. Madenský, Ostrava - Poruba; J. Hipšr, Ostrava - Hrabůvka; Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava, nebo: 100 vylosovaných luštitelů odměníme cestovní jídelní soupravou s logem časopisu. Slosování správných odpovědí bude dne Soutěžící bere na vědomí a souhlasí pro případ výhry v soutěži s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu. 01 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 1/2007 Uzávěrka čísla: Pro společnosti skupiny RWE v ČR vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Martin Pól, RWE Transgas, Marcela Havlíčková, JMP, Šárka Dvořáková, SČP, Šárka Želinská, SMP, Alena Petrlíková, STP, Lenka Samková, VČP, Alena Srbová, ZČP Adresy redakce v jednotlivých regionech: Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Západočeská plynárenská, a. s., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň Foto: Archiv JMP, RWE Transgas, SČP, SMP, STP, VČP, ZČP; Visual Agency, Bosch Tisk: Visual Agency s.r.o. Distribuce: Česká pošta a soukromí distributoři Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko 1.1.2006

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko 1.1.2006

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 10. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. ledna 2009 I. Obecná ujednání Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od 1. 9. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa souběžného

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, né od 1. září 2016 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017 Ceník č.1/2017/zp/modom/gasnet/bez kapacitní složky Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky, né od 1. ledna 2017 Tyto prodejní jsou né pro všechna

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016 č.2/2016/zp/modom při využití produktu Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. května 2016 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Regulovaná složka ceny je tvořena:

Regulovaná složka ceny je tvořena: č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny.

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. Z jakých složek se skládá celková cena za dodávku elektřiny? Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. 1) Cenu silové

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND Tisková konference Brno, 24. 4. 2013 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 I czso.cz 1/19 STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Meziroční změny indexu stavební

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1.

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1. č.2/2016/zp/modom při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, né od 1. května 2016 Tyto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více