Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007

2 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Liberalizace trhu se zemním plynem pro domácnosti K 1. lednu 2007 došlo k otevření dosud regulovaného trhu se zemním plynem i pro kategorii Domácnost. Znamená to, že od nového roku se stali všichni odběratelé zemního plynu v České republice tzv. oprávněnými zákazníky, a mají tedy možnost vybrat si z nabídky různých obchodníků. Co je to vlastně ta liberalizace trhu se zemním plynem? Pojem liberalizace znamená uvolňování, zmírnění omezení. V říjnu loňského roku obdrželi zákazníci kategorie Domácnost informativní dopis a nové obchodní podmínky. Od 1. ledna 2007 se stali oprávněnými zákazníky, jejichž postavení určuje Energetický zákon. Energetický zákon upravuje nově některá práva a povinnosti oprávněných zákazníků a nové obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu v sobě tato práva a povinnosti obsahují. Co se nyní stane se smlouvou? Smlouva zůstane nadále v platnosti a podle ustanovení Energetického zákona se stává Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu. Plynárenská společnost bude i nadále zajišťovat distribuci i dodávku zemního plynu na základě tohoto smluvního vztahu. Zákazníci plynárenských distribučních společností skupiny RWE v České republice nebudou mít v souvislosti se zmíněnými změnami na trhu se zemním plynem žádné starosti. Vše za naše zákazníky vyřídíme. Pravidelné dodávky zemního plynu do domácností zůstanou také beze změny. Jakým způsobem bude zajištěna stabilita dodávek zemního plynu? Kdo bude za ně zodpovědný? Za dodávku zemního plynu bude odpovědný obchodník, který bude nabízet zákazníkům zemní plyn prostřednictvím smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu. V tomto případě bude obchodník zajišťovat i distribuci zemního plynu pro zákazníka u společnosti zajišťující distribuci. Zákazníkovi tedy stabilitu garantuje jeho obchodník, dodavatel. Jsou někde doplňující informace o liberalizaci trhu se zemním plynem a kde lze najít plné znění Energetického zákona? Doplňující informace je možné najít především v Energetickém zákoně, v pravidlech trhu se zemním plynem a v pravidlech provozovatele přepravní a distribuční soustavy. Aktuální znění těchto dokumentů je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). Energetický zákon = zákon 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Co znamená pojem unbundling? Unbundling znamená legislativní oddělení distribuce a obchodu se zemním plynem. Obchod od distribuce musel být oddělen do 31. prosince Provozovatel distribuční soustavy nesmí být od 1. ledna 2007 držitelem licence na obchod s plynem a distribuci. Jak dlouhé bude fakturační období? Fakturační období zůstává i nadále 12 měsíců. Ve výjimečných případech může být zkráceno nebo prodlouženo v souladu s vyhláškou 251/2001 Sb., a to 1x za 18 měsíců. Kolik faktur budou zákazníci při vyúčtování spotřeby plynu dostávat, když dochází k rozdělení ceny plynu na cenu za distribuci a cenu za dodaný plyn? Smlouva se stává smlouvou o sdružených službách dodávky plynu. Tyto služby budou fakturovány jednou fakturou, která bude obsahovat obě složky ceny, tedy jak obchodní, tak distribuční. Zákazníci tak budou i nadále dostávat jednu fakturu. Plynárenské společnosti skupiny RWE Vám zaručují bezpečné pravidelné dodávky zemního plynu a profesionální služby. Naši zákazníci jsou v těch nejlepších rukou. Redakce 11/2005 3/ /2006 OBSAH EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Propan Lehký topný olej ELTO Elektřina přímotop Elektřina akumulace Centrální zásobování teplem Koks Zemní plyn Dřevěné brikety Černé uhlí Štěpka Dřevěné pelety Hnědé uhlí Tepelné čerpadlo Dřevo Srovnání cen paliv str. 3 Jak pracuje kondenzační kotel str. 4 Srovnání cen ZP se sousedními zeměmi str. 5 Z regionu str. 6 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ČTENÁŘI, Aktuálně dostáváte do svých rukou první číslo časopisu Žijeme na plný plyn v roce Věřím, že i letos bude pro Vás zdrojem cenných informací a že v něm najdete novinky a zajímavosti, které obohatí Vaše znalosti a vědomosti z oblasti plynárenství. Jsem velice ráda, že i v tomto čísle Vám můžeme přinést informace o snížení ceny zemního plynu, ke kterému došlo k 1. lednu V topné sezoně 2006/2007 se tak cena snížila již podruhé. Toto téma jsme proto zvolili jako hlavní pro první číslo letošního vydání časopisu ŽNPP. Pokud byste rádi nakoukli pod pokličku přípravy dalších letošních čísel ŽNPP, mohu už nyní prozradit, že pro Vás chystáme spoustu zajímavých informací. Druhé číslo vyjde v červnu a bude zaměřeno na rady, tipy a údržbu před novou topnou sezonou. Ve třetím čísle, na které se můžete těšit v říjnu, pak najdete témata týkající se bezpečného používání zemního plynu. Pokud Vám nějaké téma nebo informace v našem časopise chybí, napište si o ně. Bude-li to možné, zařadíme ho do některého z příštích vydání. Vždyť časopis tvoříme pro Vás, naše zákazníky. A vy byste v něm měli nacházet to, co Vás nejvíce zajímá. Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na Vaše ohlasy a podněty. Šárka Dvořáková členka redakční rady RWE energie českého lyžování odstartovala svou druhou zimní sezonu str. 7

3 Hlavní téma Srovnání cen paliv Ceny paliv a energií nás zajímají během celého roku. Tento zájem ovšem nabývá na intenzitě zejména v topné sezoně. Pro porovnání cen jednotlivých paliv je počítáno s roční spotřebou 90 GJ, což představuje spotřebu energie na vytápění menšího rodinného domu. Opomeneme-li cenu dřeva, tak je zřejmé, že mezi nejlevnější zdroje patří hnědé uhlí, o jehož neekologičnosti je však zbytečné hovořit. Pokud hnědým uhlím topí většina obyvatel menší obce, stává se z ní, obzvláště v období inverzí, oblast s nedýchatelným ovzduším. Podobný, i když o něco menší efekt, má spalování černého uhlí a koksu, které jsou však již významně dražším palivem. Další nevýhodou výše uvedených tuhých fosilních paliv je skutečnost, že jejich používání je nepohodlné. S uhlím je mj. spojena také vysoká prašnost, nutnost skladování a pravidelné přikládání do kotle. Dalším významným zdrojem energie je zemní plyn, který nemusí na první pohled vypadat jako nejlevnější varianta na vytápění. Ovšem, jak již bylo řečeno, je kromě ceny potřeba zohledňovat i ostatní hlediska, jako mj. šetrnost k životnímu prostředí. Zemní plyn se může pyšnit tím, že je nejekologičtější fosilní palivo s nízkou úrovní emisí. Kromě toho zemní plyn svým uživatelům zaručuje bezstarostný, pohodlný a čistý provoz. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Uvažujeme-li roční spotřebu 90 GJ, potom si musíme v průměru připravit něco málo přes Budeme-li srovnávat další konkurenční zdroje k vytápění, zemní plyn vítězí na celé čáře svou cenou, ale i ostatními atributy, jako je např. šetrnost k životnímu prostředí a spolehlivost. Používáme-li k vytápění elektřinu, máme možnost využívat buď akumulační kamna nebo přímotop, který je ještě o něco nákladnější. Ve srovnání s cenou zemního plynu je elektřina zhruba o 40 % dražší. Kromě toho stále značná část elektrické energie pochází ze spalování fosilních paliv, a to především uhlí. Z tohoto důvodu nelze říci, že výroba elektrické energie je příliš šetrná k životnímu prostředí. Lehké topné oleje (LTO) jsou na podobné cenové hladině jako elektřina a mají větší negativní dopad na čistotu ovzduší díky vysokým emisím. Centrální zásobování teplem (CZT) je pohodlný způsob vytápění. Je však v průměru zhruba o 10 % dražší než zemní plyn. Může být i o něco málo levnější, a to v závislosti na médiu, které se využívá k výrobě tepla. Například v případě použití hnědého uhlí může být cena nižší nežli v případě použití zemního plynu. V případě používání uhlí pro centrální zásobování teplem je nevýhodou omezená možnost regulace a velká zátěž pro životní prostředí. Nejdražším médiem, které se běžně používá, je jednoznačně propan. Jeho cena je téměř dvojnásobná oproti ceně zemního plynu. Alternativním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, které má velice nízké provozní náklady, je vysoce ekologické a řadí se mezi obnovitelné zdroje energie. Kromě toho umožňuje pohodlný a čistý provoz spotřebičů. Do budoucna lze počítat s jeho rozšířením, a to zejména u majitelů rodinných domů. Jeho jedinou nevýhodou je vysoká pořizovací cena, která se pohybuje ve stovkách tisíc, a to podle typu a výkonu. Na závěr uvádím tabulku srovnání paliv a energií, z níž je patrné, že cena zemního plynu, na rozdíl od většiny ostatních médií, za poslední dobu poklesla. Martin Pól, RWE Transgas, a.s. SLOVNÍČEK POJMŮ FOSILNÍ PALIVO = nerostná surovina, která vznikla před miliony let přeměnou odumřelých rostlin a těl bez přístupu vzduchu. Řadíme sem ropu, zemní plyn a uhlí. VÝVOJ PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI SPOTŘEBĚ 90 GJ/ROK /2005 3/ /2006 Propan Lehký topný olej ELTO Elektřina přímotop Elektřina akumulace Centrální zásobování teplem Koks Zemní plyn Dřevěné brikety Černé uhlí Štěpka Dřevěné pelety Hnědé uhlí Tepelné čerpadlo Dřevo

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Rady, tipy Jak pracuje kondenzační kotel Dotazy čtenářů - odpovídá projektant vytápění Topná sezona je již v plném proudu a každého z nás napadne otázka, jakou cenu za teplo v domácnosti zaplatíme. Jedním ze způsobů, jak snížit tyto náklady, je instalace moderní technologie výroby tepla v kondenzačním kotli. Zemní plyn (metan CH 4 ) při hoření, tedy slučování s kyslíkem, vytvoří oxid uhličitý (CO 2 ) a vodu (H 2 O). Spalováním zemního plynu vzniká na výrobu stejného množství tepla přibližně desetkrát více vody než při spalování hnědého uhlí. Spálením 1 m 3 zemního plynu vznikne 1,36 litru vody, která většinou ve formě vodní páry s teplotou přes 100 C odchází komínovým průduchem do atmosféry. Kouřové plyny z atmosférických kotlů vybavených přerušovačem tahu mají na kouřovém hrdle před tímto zařízením teplotu okolo 150 C a přebytek vzduchu cca 3,2. To znamená, že místo cca 10 m 3 vzduchu potřebného ke spálení 1 m 3 zemního plynu prochází naším kotlem 32 m 3 vzduchu. Těch 10 m 3 se podílí na spalování (okysličování). Zbylých 22 m 3 se ohřeje z 20 C na přibližně 150 C, projde spalovacím prostorem a odejde odkouřením do okolí. Teplo na ohřátí tohoto přebytečného vzduchu je hlavní podíl komínové ztráty a našich peněz, které přes kotel tečou do oblohy. Kondenzační kotel vybavený směšovacím zařízením udržujícím stálý optimální poměr vzduchu a plynu s přebytkem 1,3 spotřebuje ke spálení stejného množství plynu mnohem méně vzduchu. Tím kondenzační kotel snižuje komínovou ztrátu na minimální hodnotu. Teplota kondenzace kouřových plynů (rosný bod spalin) je závislá na přebytku vzduchu ve spalinách. Při přebytku 1,3 je přibližně 55 C, ale při přebytku 3,2 je již 65 C. Proto je v našem zájmu mít kotel, který pracuje s minimálním přebytkem vzduchu, protože nejen komínová ztráta je malá, ale i stupeň kondenzace je při nízkém rosném bodu spalin větší. Při provozu kotle v kondenzačním režimu pod teplotou rosného bodu kondenzuje vodní pára v kouřových plynech a stéká po stěnách kotle do nejnižšího místa. Množství kondenzátu není při provozu kotle stejné, liší se podle stupně kondenzace v závislosti na teplotě zpětné vody z topného systému. Čím je vratná voda chladnější, tím více kondenzátu a naopak. Kondenzát je kyselý díky obsahu CO 2 ve spalinách. Stupeň kyselosti se pohybuje v rozmezí ph 3,8 5,4. U kotlů s výkonem do 25 kw je napojení odvodu kondenzátu možné provést přímo do kanalizačního potrubí, bez dalšího opatření. Při výkonu v rozmezí od 25 kw do 200 kw je napojení možné bez neutralizace. Kondenzát je zachycován v jímce, ze které je během dne postupně vypouštěn do kanalizace v malých množstvích spolu se splaškovými vodami, aby nebyl tak Jak vytápět zemním plynem co nejlevněji? Nejlevnější je teplo, které nespotřebujeme. Proto se v odpovědi nejprve soustředím na tepelně technické vlastnosti obydlí. Pro lepší představu uvádím příklad rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Předpokládaná vytápěná plocha je 160 m 2 a obvodový plášť domu zabírá 450 m 2 včetně oken a dveří. Tepelná ztráta u našeho modelového rodinného domu se liší významně podle data výstavby. Stavba z osmdesátých let tak má tepelnou ztrátu kwh za rok, současná stavba rodinného domu, postavená po roce 2000, má tepelnou ztrátu kwh ročně. Při ceně tepla získaného ze zemního plynu cca 1,152 Kč/kWh činí náklady na vytápění u rodinného domu z osmdesátých let korun za rok, u současné stavby domu pouze korun. Srovnání ročních nákladů dokazuje, že dobrou kvalitou stavebních prvků ušetříme více než dvě třetiny nákladů na vytápění našeho obydlí. Ing. Václav Šolc prudký náraz kyselých vod. U zařízení s výkonem nad 200 kw je odvod kondenzátu do kanalizační sítě možný až po jeho neutralizaci. Instalace kondenzačního kotle tedy nevyžaduje velké stavební úpravy a vzhledem k podmínkám a vlastnostem provozu nám pomůže snížit náklady na vytápění. V případě zařízení s výkonem kotle 15 kw a roční spotřebou na vytápění kwh činí roční úspora cca korun. Je-li navýšení ceny kondenzační technologie asi 20 tisíc korun, je návratnost investice 3,6 roku. Od té chvíle se nám instalace moderního kondenzačního kotle začíná každým dnem vyplácet. Redakce

5 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Srovnání cen ZP se sousedními zeměmi Většina obyvatelstva hořekuje nad cenami energií v České republice. Ano, většinou se jedná o opodstatněné výhrady. Kdyby existovala silná konkurence na energetických trzích, dalo by se předpokládat, že cena energií by byla tlačena dolů. Když ale pohlédneme na naše sousedy a porovnáme tamní ceny zemního plynu s kupní silou, zjistíme, že Česká republika si zase tak špatně nestojí, spíše naopak. Zaměříme se na srovnání cen podle ročního odběru, a to do 8,37 GJ, což odpovídá spotřebě zákazníků kategorie Domácnost, která zemní plyn využívá pouze pro vaření (dále jen DOM1) a ročního odběru VÝVOJ V HDP NA HLAVU V PARITĚ KUPNÍ SÍLY VE VZTAHU K EU % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % do 83,7 GJ, což odpovídá spotřebě zákazníků kategorie Domácnost, která zemní plyn využívá k vaření, ohřevu vody a vytápění bytu či domu (dále jen DOM4). Pro každý segment je cena stanovena rozdílně. Čím větší odběr, tím nižší cena za 1 GJ. Porovnáme-li vývoj cen v čase, zjistíme, že od začátku do poloviny roku 2006 došlo ve většině případů k mírnému nárůstu cen zemního plynu. Výjimku tvoří Maďarsko a Slovensko, kde došlo k nepatrnému snížení. Ceny pro zákazníky DOM1 jsou stanoveny na vyšší úrovni vzhledem k malému odběru. Ceny v Německu a Rakousku jsou zhruba na dvojnásobku cen v České republice a v Polsku. V tomto segmentu zastává velice zajímavou pozici Slovensko, které při tomto odběru stanovilo cenu ve výši EU 25 Rakousko Německo Maďarsko Slovensko Polsko blížící se cenám v Německu a Rakousku a nad průměrem cen zemí Evropské unie. Specifické postavení má ve všech segmentech domácností Maďarsko, kde se cena zemního plynu pohybuje zhruba na polovině. Je to způsobeno dotací pro domácnosti ze strany státu. Ceny zemního plynu pro průmyslové podniky jsou přibližně na stejné úrovni jako v České republice, Polsku a na Slovensku. V případě zákazníků DOM4 je situace podobná. V Německu a Rakousku je cena zemního plynu asi o třetinu vyšší než v Polsku, České republice a na Slovensku. Maďarsko je opět asi na polovině naší ceny. Jak všichni víme, ekonomická síla našich sousedů je různá, proto nás asi nepřekvapí, že v Německu a Rakousku je zemní plyn dražší než v transformovaných postkomunistických zemích. Vezmeme-li v úvahu HDP na hlavu v paritě kupní síly, potom můžeme říci následující: v Polsku by měla být cena za 1 GJ zemního plynu přibližně 197 Kč a na Slovensku 217 Kč. Tak tomu ale není, a proto si obyvatelé v Polsku a na Slovensku při podobných cenách jako v ČR ukrojí větší krajíc ze svého rodinného rozpočtu. Je to z důvodu, že jejich životní úroveň je nižší než ta naše. Jak vidíme v přiložených grafech, uživatelé zemního plynu v České republice nejsou zatěžováni při platbě za energii o nic více než občané sousedních států, vyjma obyvatel Maďarska. Martin Pól, RWE Transgas, a.s. SLOVNÍČEK POJMŮ SEGMENT = Skupina zákazníků se stejným charakteristickým rysem EU 25, EU 15 = EU 25 znamená 25 členských států Evropské unie, EU 15 znamená 15 původních členských států Evropské unie ještě před jejím rozšířením o ČR, Polsko atd. PARITA KUPNÍ SÍLY = Parita kupní síly měny X vyjadřuje počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na vnitrostátním trhu jako za jednotku měny X na vnitrostátním trhu měny X. Základem výpočtu parit je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích CENA ZEMNÍHO PLYNU PRO DOMÁCNOSTI S ROČNÍ SPOTŘEBOU DO 8,37 GJ Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ CENA ZEMNÍHO PLYNU PRO DOMÁCNOSTI S ROČNÍ SPOTŘEBOU DO 83,7 GJ Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 83,7 GJ EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Mad arsko EU25 EU15 Německo Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Mad arsko

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Z regionu Zemní plyn je opět levnější Po říjnovém snížení ceny zemního plynu o více než 5 % došlo k k dalšímu poklesu ceny. Ke snížení ceny došlo tedy nejen při zahájení topné sezony, ale i v jejím průběhu, což bude mít pozitivní dopad v oblasti finančních úspor u zákazníků. Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 se ceny zemního plynu od dále ORIENTAČNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU PRO ZÁKAZNÍKY ZÁPADOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S. Roční odběr v odběrném místě MWh/rok Cena za odebraný zemní plyn Kč/MWh Cena za kapacitu Kč/tis. m 3 Stálý měsíční plat v Kč do 1, ,59 42,72 nad 1,89 do 9,45 934,21 63,78 nad 9,45 do ,47 87,94 nad 15 do ,47 104,24 nad 20 do ,47 120,67 nad 25 do ,47 136,97 nad 30 do ,38 153,27 nad 35 do ,38 169,69 nad 40 do ,38 186,00 nad 45 do ,38 202,42 nad 50 do ,38 220,39 nad 55 do ,38 243,24 nad , ,10 Orientační ceny pro kategorii Domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19 %. 1 MWh = kwh; 1m 3 = cca 10,5 kwh snížily u všech zákaznických kategorií v průměru o 10,20 %. Pro zákazníky z řad domácností je snížení v průměru o 5,60 %. Průměrná domácnost s roční spotřebou plynu m 3 ušetří cca 1 95/rok. Průměrné snížení ceny u ostatních zákaznických kategorií: Maloodběratel 9,60 %, Střední odběratel 10,60 %, Velkoodběratel 13,10 %. Domácnostem se vyplatí topit zemním plynem Topení v domácnostech je nejlevnější na zemní plyn. Nejdráž vyjde elektřina. Zdánlivě levněji se dá topit uhlím, dřevem nebo pomocí tepelného čerpadla. Uhlí a dřevo ovšem nepatří mezi ušlechtilá paliva a je proto nutné počítat se špínou, obtížnou manipulací, velkými skladovacími prostory a častým úklidem. Jednoduše řečeno: topení dřevem a uhlím zhltne váš čas a práci. Tepelné čerpadlo sice nevyžaduje tolik naší pozornosti, ale zato jeho instalace vyjde na desetinásobek ceny plynového kotle. Při průměrné spotřebě 90 gigajoulů za rok utratí domácnost za propan-butan 55 tisíc korun a za elektřinu do přímotopů 43 tisíc korun. Rychle stoupající cena elektřiny zdražuje i dříve úsporná akumulační kamna. Ještě vloni byly akumulačky stejně výhodné jako kotel na zemní plyn, ale letos se náklady průměrné domácnosti vyšplhaly na 42 tisíc korun za rok. Zemní plyn vyjde jen na 32 tisíc korun a po zlevnění od 1. ledna 2007 to bude ještě méně. Jak ušetřit? V místnosti stačí 21 stupňů V první řadě zamezíme přetápění obytných prostor. Každý stupeň Celsia navíc znamená v celoročním provozu zvýšení spotřeby zemního plynu o 6-7 %. Stačí-li nám v místnosti teplota 21 C, vytápěním na 24 C bychom zvýšili rozpočet na vytápění o %. Příliš horká voda je zbytečná Příliš horká voda spotřebovává příliš plynu na ohřátí. Mnohdy ji potom v kohoutcích mícháme se studenou, abychom si v ní mohli umýt ruce, nebo se osprchovat. Stačí nastavit její teplotu na přijatelnou hodnotu, proto neohříváme teplou vodu nad 55 C. Byt nemá vychladnout Dům či byt by nikdy neměl vychladnout pod 15 C, protože všechny stavební konstrukce se musí následně znovu ohřát a to stojí velké peníze. Zároveň tím zamezíme vzniku plísní, které vznikají při překročení rosného bodu (teplota pod cca 12 C při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu okolo 60 %). Děje se to obzvláště v rozích bytů v nejvyšších patrech a za nábytkem bez nožiček přistaveným blízko obvodové zdi. Prověření stavu rozvodů a spotřebičů Před zahájením topné sezony necháme odborným servisem prověřit a zkontrolovat stav všech plynových spotřebičů. V činžovních domech je nejvýhodnější takovou službu objednat společně pro všechny domácnosti. Můžeme tak nejen snížit jejich spotřebu, ale zamezit i případnému úniku plynu. Teplo uniká okny a dveřmi Netěsnícími okny a dveřmi proletí každý rok tisíce korun za topení. Zvláště starší zdvojená okna opatřená zavíracími kličkami bývají pokroucená a odstávají v horních partiích. Netěsné vstupní dveře bytu ve vysokých domech mohou být díky komínovému efektu schodiště spolu s netěsnými okny zdrojem proudění chladného vzduchu bytem. Redakce

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima RWE energie českého lyžování odstartovala svou druhou zimní sezonu Společný sponzorský projekt společností skupiny RWE v ČR zaměřený na podporu českého lyžování vstoupil do své druhé sezony. I letos skupina RWE finančně podporuje vybavení a bezpečnost lyžařských areálů, pomáhá lyžařským školám či handicapovaným lyžařům. Stranou nezůstalo ani vrcholové akrobatické lyžování. Počet sponzorovaných areálů se v letošní sezoně rozšířil o Rokytnici nad Jizerou na 12 a lyžaři v Čechách i na Moravě mohou za podpory RWE opět využívat komfortu nových bezpečnostních prvků, orientačního systému a informačního servisu, které přispívají ke zkvalitnění českých lyžařských center. Jejich úroveň se i díky RWE energii českého lyžování přiblížila mezinárodním standardům. Skupina RWE v ČR i nadále pomáhá Centru handicapovaných lyžařů a také přispívá na výchovu mladých lyžařských talentů ve Sportovní akademii ve Špindlerově Mlýně a v lyžařských školách v partnerských střediscích. V barvách RWE tuto sezonu nově závodí česká paralympijská reprezentantka ve sjezdu Anna Kulíšková, která se tak stala dalším členem týmu RWE, vedle úspěšných českých reprezentantů v akrobatickém lyžování - Nikoly Sudové a Tomáše Krause. RWE energie českého lyžování se již druhým rokem podílí na informování o lyžařských podmínkách na českých horách prostřednictvím ranního pořadu Panorama v České televizi, sněhového servisu na webových stránkách a teletextu ČT 2. Partnerství s informačními médii se letos rozšířilo také o spolupráci na pořadech týkajících se lyžování a českých hor, které od prosince 2006 vysílá ČRo 1 Radiožurnál. Redakce Plynové potrubí a středověk Na katastrálním území Mikulčic při hloubení výkopů pro uložení plynového potrubí došlo k narušení sídlištních objektů z období raného středověku a doby laténské. Slovanské sídliště asi 2500 let staré MAPKA LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ Dohled nad výkopovými pracemi prováděli pracovníci Archeologického ústavu AV ČR Brno, expozitura Mikulčice, kteří zdokumentovali a částečně prozkoumali 15 objektů. Mezi nejzajímavější nálezy patřila bronzová spona nalezená na podlaze laténského (keltského) domu a dvě jámy hruškovitého tvaru, tzv. zásobnice, v nichž naši slovanští předkové uchovávali obilí. V jedné ze zásobnic byla mimo četných obilek nalezena i keramická pražnice, původně sloužící k úpravě obilí a kamenný žernov, na němž bylo obilí mleto. Na základě těchto nálezů byl v říjnu zahájen plošný výzkum, financovaný OÚ Mikulčice, který umožní prozkoumat sídliště v místech budoucí výstavby rodinných domů. Do dnešního dne bylo prozkoumáno 44 objektů, jak laténského (2. stol. př. n. l.), tak raně středověkého stáří (7.-9. stol.). Paralympijská reprezentantka ve sjezdu Anna Kulíšková se stala dalším členem týmu RWE Jaroslav Škojec (AÚ AV ČR Brno)

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima Pro volný čas Najdeš deset rozdílů? Křížovka o ceny Jména výherců z minulého čísla: V. Herelová, Kolín 7; B. Malechová, Týnec nad Sázavou; L. Novák, Český Brod; J. Dočkal, Poděbrady; O. Vacková, Komárov; M. Morávková, Kolín 4; J. Šarounová, Mladá Boleslav; J. Pfeffer, Adamov; D. Strnadová, Kolín 5; J. Vojáček, Žleby; J. Švábová, Unhošť; M. Kučerová, Lysá nad Labem; B. Černá, Beroun 2; K. Kučera, Brandýs nad Labem; L. Šilhavá, Hořovice; A. Chovančíková, Mělník; J. Fialová, Čelákovice; J. Brandejský, Neratovice; S. Cabicarová, Hradec Králové; L. Zvěřinová, Pardubice; A. Včeláková, Hradec Králové; A. Nováková, Havlíčkův Brod; I. Motalová, Chrudim 1; J. Justová, Pardubice; R. Havlíčková, Svitavy; J. Rybáriková, Choceň; J. Červený, Svitavy; B. Hampl, Dobruška; M. Fučíková, Moravská Třebová; M. Kožešníková, Hronov 1; J. Novotný, Jaroměř; A. Jindrová, Trutnov; J. Hnik, Chrudim; Z. Martincová, Broumov; L. Sedláček, Vrchlabí 1; Z. Štěrba, Opatovice nad Labem; H. Špinerová, Roudnice nad Labem; E. Holubová, Děčín 2; Z. Vondráčková, Hodkovice nad Mohelkou; M. Stříbrná, Železný brod; J. Zídek, Žatec; R. Jahůdková, Liberec; B. Lněničková, Teplice; G. Filková, Nový Bor; Z. Mrňák, Liberec 8; H. Hutařová, Liberec; S. Selingerová, Rumburk; M. Honzová, Jablonec n. Nisou; M. Radová, Velký Šenov; H. Bednářová, Děčín 6; M. Fau, Litvínov 1; M. Kratochvílová, Teplice; M. Vlrichová, Most; E. Truxová, Česká Lípa; S. Hanuš, Ústí n. Labem - Svádov; V. Kučera, Brno; J. Fikar, Jihlava; I. Ševiolová, Třebíč; L. Kubů, Velké Opatovice; J. Honsárková, Batelov; J. Nutil, Jihlava; M. Ehrlich, Jihlava; J. Hrobařová, Jihlava; J. Kuchař, Jihlava; M. Vašíček, Dušejov; J. Klabalová, Roštín; I. Hodáčová, Třebíč; E. Bílková, Zlín; L. Štěpánková, Prostějov; M. Doležalová, Plumlov; F. Souček, Blansko; M. Přidalová, Hulín; J. Škoda, Jihlava; A. Petráček, Jihlava; V. Šapov, Mariánské Lázně; V. Pechová, Plzeň; M. Mišáková, Bor; L. Hobl, Blovice; Z. Mrva, Karlovy Vary; M. Šuch, Švihov u Klatov; L. Vrbová, Kralovice; H. Jílková, Chlumčany; J. Brada, Rokycany; L. Horárová, Sokolov; B. Kryllová, Abertamy; Vaňkovi, Domažlice; T. Maňáková, Sokolov; A. Munzarová, Mariánské Lázně; S. Kodýtková, Hrádek; R. Valková, Janovice; P. Krátký, Plzeň; M. Švácha, Klatovy; M. Bastlová, Přeštice; J. Dobrovodská, Ostrava - Zábřeh; A. Velecká, Rýmařov; M. Zachová, Ostrava 30; J. Verzichová, Vsetín; E. Kandusová, Ostrava 1; J. Madenský, Ostrava - Poruba; J. Hipšr, Ostrava - Hrabůvka; Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava, nebo: 100 vylosovaných luštitelů odměníme cestovní jídelní soupravou s logem časopisu. Slosování správných odpovědí bude dne Soutěžící bere na vědomí a souhlasí pro případ výhry v soutěži s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu. 01 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 1/2007 Uzávěrka čísla: Pro společnosti skupiny RWE v ČR vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Martin Pól, RWE Transgas, Marcela Havlíčková, JMP, Šárka Dvořáková, SČP, Šárka Želinská, SMP, Alena Petrlíková, STP, Lenka Samková, VČP, Alena Srbová, ZČP Adresy redakce v jednotlivých regionech: Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Západočeská plynárenská, a. s., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň Foto: Archiv JMP, RWE Transgas, SČP, SMP, STP, VČP, ZČP; Visual Agency, Bosch Tisk: Visual Agency s.r.o. Distribuce: Česká pošta a soukromí distributoři Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko 1.1.2006

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko 1.1.2006

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Martin Herrmann, CEO RWE Transgas Název společnosti STRANA 1 Od 7 k 17 společnostem: Důsledek překotného legislativního vývoje v energetice za 10 let 2002

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Teplovodní krbové vložky

Teplovodní krbové vložky Pantone 5405 C Teplovodní krbové vložky 100% 100% Pantone Red 032 C Teplovodní vytápění krbem Teplovodní krb přináší dvě velké výhody v jednom. Využíváte výhod klasického krbu, který zútulní Váš domov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů Účel použit ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Seminář: : Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 21.10. 22.10.2009 Pozlovice 1 Obsah prezentace Rozdělení

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1202_základní_pojmy_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější zdražuje, změna dodavatele je výhodnější Zemní plyn pro domácnosti zdražil od června až o 10 %. Dodavatelé plynu však nezvýšili cenu o stejnou částku, proto se zároveň zvýšily rozdíly mezi nabídkami. Pokud

Více

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2011 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. Základní

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více