ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2015"

Transkript

1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, Brno ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2015 Předkládá: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Č.j. HSBM-324-1/2016

2 OBSAH 1. ÚVOD STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Geografické a demografické údaje Správní členění Základní hospodářské údaje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY (PŮSOBNOST, STRUKTURA) HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Základní informace Struktura Rozpočet a personální údaje STÁTNÍ POŽÁRNÍ DOZOR KONTROLNÍ ČINNOST STAVEBNÍ PREVENCE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST ZHODNOCENÍ PLÁNU PROPAGACE A OSVĚTY V OBLASTECH POŽÁRNÍ OCHRANY, OCHRANY OBYVATELSTVA A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ DALŠÍ ČINNOSTI VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI VYHODNOCENÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Příprava spolupráce složek IZS na základě dohod Příprava a řešení mimořádných událostí Finanční zabezpečení IZS JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY Jednotky HZS Jihomoravského kraje kategorie JPO I Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V Podnikové a ostatní jednotky PO kategorie JPO IV a VI Technická, odborná, metodická a organizační pomoc jednotkám PO STAV TECHNIKY KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH V ROCE Základní statistické údaje o událostech v JmK Vybrané mimořádné události ve třetím a zvláštním stupni požárního poplachu PLNĚNÍ KONCEPČNÍCH ÚKOLŮ A CÍLŮ KRÁTKODOBÉ KONCEPČNÍ ÚKOLY STŘEDNĚDOBÉ KONCEPČNÍ ÚKOLY DLOUHODOBÉ KONCEPČNÍ ÚKOLY

3 1. ÚVOD Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje se zpracovává podle ustanovení 26 odst. 2 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb Stručná charakteristika Jihomoravského kraje Geografické a demografické údaje Poloha: - jihovýchod ČR, - sousedí s krajem Jihočeským, Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským, - na J probíhá státní hranice s Rakouskem, na V se Slovenskem. Rozloha: km 2 (rozlohou 4. kraj v ČR). Počet obyvatel: obyvatel k (3. nejlidnatější kraj) Hustota osídlení: obyvatel/km 2 Správní centrum: - Brno (statutární město, obyvatel počet bydlících dle ČSÚ k ) Další města: - Znojmo ( obyvatel) - Hodonín ( obyvatel) - Břeclav ( obyvatel) - Vyškov ( obyvatel) - Blansko ( obyvatel) Povrch: - pásmo pánví, úvalů a přilehlých vrchovin, převládá rovinatý a převážně bezlesý terén s členitějšími hraničními oblastmi mimo jižní hranice, - nejvyšší nadmořská výška m n. m. (Durda, Bílé Karpaty), nejnižší nadmořská výška m n. m. (soutok Moravy a Dyje). Vodní toky a nádrže: - hustota vodních toků je přiměřená, dominantní Morava, Dyje, Svitava a Svratka, vodní nádrže jsou vybudovány ve větším rozsahu v dílčím povodí Dyje, v dílčím povodí Moravy chybějí. 3

4 Správní členění Okresy: - Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Počet obcí: - Počet obcí: Z toho měst: 49 - Z toho statutárních měst: 1 - Z toho městysů: 40 - Správních obvodů ORP: 21 - Městských částí statutárních měst: Základní hospodářské údaje Jihomoravský kraj je regionem s významným ekonomickým potenciálem vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje téměř jednu desetinu HDP ČR. Největší zastoupení mají tato průmyslová odvětví: strojírenství, elektrotechnika, potravinářství, chemický a farmaceutický průmysl, stavebnictví. Zejména v jižních částech kraje je tradiční základní ekonomickou činností zemědělství - téměř 60% celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, z které orná půda představuje 83%. V Jihomoravském kraji je téměř 91% výměry vinic v ČR a téměř pětina výměry ovocných sadů. Doprava - délkou silniční a dálniční sítě cca km se kraj řadí na 5. místo mezi kraji v rámci ČR. Kostru dopravního systému tvoří dálnice D-1 a D-2 a rychlostní komunikace R- 43, R-46 a R-52. Železničních tratí je na území kraje cca 800 km (z toho cca 230 km tratí lokálního významu), krajem prochází 2 železniční koridory evropského významu. Přes území kraje vede několik leteckých cest. Nejvíce je oboustranně využíván letecký koridor západ jihovýchod (spojnice Praha-Brno-Bratislava). Z převážné části je využíván pro přelety dopravních letadel nad územím ČR bez mezipřistání. Veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany splňuje mezinárodní standardy pro celoroční provoz letadel všech typů i za ztížených povětrnostních podmínek. Přes území kraje jsou vedeny větve tranzitního plynovodu, ropovodu a produktovodu. Spotřebou el. energie se kraj řadí na 5. místo, spotřebou zemního plynu na 1. místo. Kontakt na správu kraje: Krajský úřad Jihomoravského kraje Telefon: Žerotínovo nám. 449/3 Fax: Brno E-podatelna: Internet: 4

5 1.2. Hasičský záchranný sbor České republiky (působnost, struktura) Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, (dále jen zákon č. 238/2000 Sb. ), s účinností od Jeho základním posláním je ochrana životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří: - Generální ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra ČR, (organizačními součástmi MV-GŘ HZS ČR mimo jiné jsou: - Školní a výcvikové zařízení - Institut ochrany obyvatelstva - Technický ústav požární ochrany - Skladovací a opravárenské zařízení) - hasičské záchranné sbory krajů a hl. města Prahy, - Záchranný útvar, - Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky řídí hasičské záchranné sbory krajů. Kontakt: Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26 Poštovní přihrádka Praha 414 Telefon: , Fax: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Základní informace Postavení HZS Jihomoravského kraje je dáno zákonem č. 238/2000 Sb. (od 1. ledna 2016 zákonem č. 320/2015 Sb.), jeho působnost je dána především ustanoveními: - zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 133/1985 Sb. nebo zákon o požární ochraně ), - zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 239/2000 Sb. ), a - zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Sídlo: Zubatého 1, Brno IČ: Telefon: (sekretariát); (recepce); XXX (provolba) 5

6 Fax: (sekretariát) E-podatelna: Dat. schránka: ybiaiuv Internet: HZS Jihomoravského kraje je: - správním orgánem na úseku požární ochrany ( 23 a 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.), - organizační složkou státu ( 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb.) a - účetní jednotkou ( 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb.). Odvětvová klasifikace činnosti: Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce (kód ). Územní působnost HZS Jihomoravského kraje je při výkonu státní správy dána územím tohoto kraje, které vymezuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Struktura V čele HZS Jihomoravského kraje je ředitel, který jedná jeho jménem. Z hlediska vnitřní struktury se HZS Jihomoravského kraje člení na: - ředitelství HZS Jihomoravského kraje, - územní odbory HZS Jihomoravského kraje, - jednotky HZS Jihomoravského kraje. Struktura Krajského ředitelství: - úseky v čele s náměstky krajského ředitele - úsek prevence a civilní nouzové připravenosti, úsek IZS a operačního řízení a úsek ekonomiky, - kancelář krajského ředitele, - pracoviště interního auditu a kontroly. Jednotlivé úseky a kancelář krajského ředitele jsou členěny na samostatná oddělení (pracoviště). Územní odbory: Jejich působnost je dána územím okresu. Název územního odboru se zpravidla odvozuje od názvu města, ve kterém územní odbor sídlí. Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na požárních stanicích. 6

7 Územními odbory (ÚO) HZS Jihomoravského kraje jsou: - ÚO Blansko - stanice Blansko, Boskovice, Kunštát, - ÚO Brno-město - stanice Brno-Lidická, Brno-Přehrada, Brno-BVV, Brno-Líšeň, Brno-Starý Lískovec, - ÚO Brno-venkov - stanice Tišnov, Rosice, Ivančice, Pozořice, Pohořelice, Židlochovice, - ÚO Břeclav - stanice Břeclav, Hustopeče, Mikulov, - ÚO Hodonín - stanice Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, - ÚO Vyškov - stanice Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna, - ÚO Znojmo - stanice Znojmo, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou Rozpočet a personální údaje Tabulka: Rozpočet (R2) výdaje v roce 2015 (v tis. Kč) stav k v tom: VÝDAJE CELKEM Výdaje na financ. programů repr. maj. z toho: Investiční výdaje INV z EU Platy zaměst. a OPPP vč. poj. a FKSP Platy zaměst. a OPPP z toho: Povinné pojistné Převody FKSP Ostatní provozní výdaje Ostatní sociální dávky tis. Kč Personální údaje: HZS Jihomoravského kraje zaměstnával k : příslušníků ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a - 53 občanských zaměstnanců v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 2. STÁTNÍ POŽÁRNÍ DOZOR Úkoly státního požárního dozoru podle 31 zákona č. 133/1985 Sb. vykonával v roce 2015 úsek prevence a civilní nouzové připravenosti krajského ředitelství a pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na územních odborech HZS Jihomoravského kraje. Na tomto úseku pracují oddělení kontrolní činnosti, stavební prevence a zjišťování příčin vzniku požárů řízená přímo náměstkem úseku prevence a CNP Kontrolní činnost Kontrolní činnost byla v roce 2015 zaměřena zejména na vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, udržování volných příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, únikových cest a volných přístupů k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, na dodržování technických podmínek a návodů a obstarávání a zabezpečování věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení v potřebném množství a druzích a jejich udržování v provozuschopném stavu. Byly rovněž prováděny kontrolní úkoly vyhlášené MV-GŘ HZS ČR: č. 1/2015 zaměřený na vlastníky nebo uživatele lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů. Cílem kontrol bylo prověřit opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany a vytváření podmínek pro hašení požárů při zajištění dostupnosti zdrojů vody určených k hašení požárů. V rámci JmK bylo provedeno 20 tematických kontrol. č. 2/2015 zaměřený na kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících registrované sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb např. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, domovy s pečovatelskou službou. Předmětem těchto kontrol bylo především zhodnocení proveditelnosti evakuace osob pomocí sil a prostředků provozovatele zařízení a záchrana osob jednotkami požární ochrany v zařízeních sociálních služeb. Bylo provedeno celkem 148 tematických a komplexních kontrol u těchto registrovaných provozovatelů sociálních služeb. Vyhodnocení kontrolních zjištění bude podkladem pro celostátní zpracování statistických údajů týkajících se zmapování stavu objektů a zhodnocení rizik na úseku PO. dlouhodobý kontrolní úkol (zahájení ukončení 2019) zaměřený na kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v prostorách památkových objektů např. hrady, zámky, kostely, kláštery a jiné církevní objekty a jiné historické objekty a budovy. Předmětem kontrol je zejména kontrola provozuschopnosti vybraných požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, polo/stabilní hasicí zařízení, požární uzávěry, nouzové osvětlení, hydranty) a přenosných hasicích přístrojů a dále prověření volné průchodnosti únikových cest. Byl proveden požadovaný počet kontrol, a to celkem 12. Ve 4. čtvrtletí roku 2015 bylo ve spolupráci s Policií ČR provedeno 68 tematických kontrol nočních podniků, které byly zaměřeny na udržování volných únikových cest, volného přístupu k nouzovým východům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Na základě zjištění z těchto provedených kontrol bylo uloženo 19 příkazů na místě a zahájena 2 správní řízení. 8

9 Ve spolupráci s veliteli požárních stanic byly provedeny kontroly vybraných obcí JmK, jejichž úkolem bylo prověřit stav požární ochrany a dodržování povinností stanovených v ustanovení 29 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb. - kontrola dokumentace o zřízení JSDH obcí, požárních hlídek nebo společných jednotek požární ochrany, prověření jejich organizace a činnosti. Šlo celkem o 65 tematických kontrol. Dále byly provedeny mimořádné kontroly při konání větších výstavních akcí na BVV a mistrovství světa silničních motocyklů. Celkem bylo provedeno 128 komplexních kontrol (KK), 1070 tematických kontrol (TK) a 173 kontrolních dohlídek (D) a úkonů předcházejících kontrole k prověření odstranění nedostatků zjištěných při KK/TK (ÚPK-D). V rámci kraje provádělo v roce 2015 kontrolní činnost v oblasti prevence 16 příslušníků. Průměrně bylo provedeno průměrně 85 kontrol na příslušníka. V průběhu roku bylo řešeno 104 podnětů občanů k provedení kontrol, převážně v oblasti nedostatků v bytových domech. Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky týkající se zabezpečení volných únikových cest, využívání chráněných únikových cest a předkládání dokladů prokazujících dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti. Srovnávací tabulka kontrolní činnosti SPD HZS JmK za roky Rok Komplexní kontroly KK Tematické kontroly TK Kontrolní dohlídky D Provedených kontrol celkem

10 Celkový počet kontrolních akcí - porovnání Závady zjištěné při kontrolách právnických a podnikajících fyzických osob provedených v roce 2015 Zjištěno celkem 2027 závad Porovnání kontrolních akcí bez/s nedostatky 10

11 Přehled schvalovaných PPN (posouzení požárního nebezpečí) Dle zákona o požární ochraně předkládají ke schválení orgánům HZS právnické osoby a podnikající fyzické osoby PPN, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Celkově HZS JmK eviduje 44 schválených a platných posouzení požárního nebezpečí. V roce 2015 byla vydána 3 rozhodnutí ve smyslu správního řádu ve vztahu k PPN Stavební prevence Příslušníci stavební prevence vykonávají převážně státní požární dozor podle 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., tj.: - zabývají se posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby; dále se vyjadřují k nařízení nezbytných úprav, zabezpečovacím pracím, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů výsledkem posuzování jsou stanoviska; - následně provádí ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek. Těžištěm tohoto ověřování je účast na řízeních, vypsaných příslušnými stavebními úřady. U kolaudačních řízení a kontrolních prohlídek je vždy prováděno místní šetření, u ostatních řízení (např. územní a stavební řízení) je místní šetření vypisováno jen výjimečně. 11

12 Celkový počet vydaných stanovisek v roce 2015: (ze stejného počtu žádostí). Účast na kolaudacích a kontrolních prohlídkách: (z pozvánek). Průměrná účast na vypsaných závěrečných kontrolních prohlídkách (kolaudačních řízeních, které jsou zásadní) oproti loňskému roku prakticky zůstala na stejné úrovni - z 98,4% na 98,7%. Ke všem podaným žádostem bylo vydáno stanovisko (100%). 12

13 Vývoj akcí od roku 2002 do roku 2015 za celý kraj Jistý úbytek vydaných stanovisek spatřujeme v nově vydávaných stanoviscích ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (dříve dvě samostatná stanoviska). Celkem bylo těchto stanovisek vydáno 1415 (z celkového počtu 10187). Vzhledem k 31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb. se státní požární dozor podle odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. U ohlašovaných staveb podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se výkon státního požárního dozoru vykonává pouze u vybraných staveb. V případech, kdy není stanovisko HZS dle zákona o požární ochraně vydáváno, se na žádost stavebního úřadu poskytuje technická výpomoc. Od vstoupila v platnost novela stavebního zákona a došlo i k mírnému posunu výkonu státního požárního dozoru. Personální stav příslušníků vykonávajících stavební prevenci se k (po odchodech příslušníků do důchodu popř. předčasného důchodu v předchozích letech) stabilizoval. V roce 2015 bylo na krajském ředitelství (které provádí výkon SPD na území okresů Brno-město a Brno-venkov a na vybraných stavbách) 13 tabulkových příslušníků, tento stav byl v průběhu roku navýšen na 14 tabulkových příslušníků (z toho však 2 rodičovské dovolené), na územních odborech Břeclav a Hodonín s ohledem na dlouhodobě vysoké počty stavebních akcí tři (na úkor počtu příslušníků vykonávajících kontrolní činnost), na ostatních územních odborech Blansko, Vyškov a Znojmo dva příslušníci. Na jednoho příslušníka stavební prevence (mimo vedoucího stavební prevence krajského ředitelství) tedy průměrně připadá mimo jinou činnost 666 akcí sledovaných v hlavní oblasti stavební prevence (z toho 453 vydaných stanovisek a 213 účastí na jednotlivých řízeních). 13

14 14

15 2.3. Zjišťování příčin vzniku požárů Činnost ZPP zabezpečuje na území kraje celkem 10 příslušníků HZS, kteří mají tuto činnost jako hlavní pracovní náplň (zpracovávají spis k požárům). Pro okresy Brno-město a Brno-venkov je činnost ZPP zajišťována ve směnovém provozu, na ostatních územních odborech je zabezpečena denní službou. Počet požárů na jednotlivých ÚO HZS JmK Územní odbor Počet požárů Usmrcené osoby u požáru Zraněné osoby u požáru Škody vzniklé při požárech (v tis. Kč) Blansko 125 1/1* ,90 Brno-město 624 5/5* ,50 Brno-venkov 300 1/2* ,80 Břeclav 182 2/2* ,80 Hodonín 249 0/0* ,60 Vyškov 123 0/0* ,80 Znojmo 156 3/7* ,50 Celkem HZS JmK /17* ,90 *počet usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem/počet usmrcených osob celkem Přehled počtu událostí a požárů podle výše škody (v tisících Kč)

16 Přehled počtu požárů V roce 2015 byl nárůst počtu událostí klasifikovaných jako požár o 62 oproti roku 2014 navýšení o cca 4%. V roce 2015 došlo k navýšení počtu usmrcených osob (v přímé souvislosti s požárem) (12) a navýšení počtu zraněných osob (134) oproti roku Podíl jednotlivých ÚO na počtu požárů v roce

17 Požáry podle příčiny vzniku Požáry byly způsobeny 528krát z nedbalosti, ve 316 případech požár způsobila technická závada, 351 požárů bylo způsobeno úmyslně (164 úmyslné zapálení, 157 neprokázané zavinění, 30 děti), 61 požárů bylo způsobeno špatným stavem komínového tělesa nebo topidla, 14 požárů bylo způsobeno chybnou instalací topidel, ve 16 případech byla příčina vzniku požáru stanoveno jako samovznícení a u 25 požárů byla stanovena příčina požáru jako jiná (blesk, pyrotechnika apod.) 448 požárů bylo klasifikováno jako dále nedošetřované (nedošlo ke vzniku škody, zranění či usmrcení). V roce 2015 bylo 7 osob usmrceno požárem po dopravní nehodě a 10 osob bylo usmrceno při požáru v budově (dům, byt, chata ). K celkovému počtu požárů bylo zpracováno 822 spisů a 19 odborných expertíz. 17

18 Požáry podle místa vzniku Z celkového počtu 1759 požárů vzniklo 281 (16%) požárů v bytech, rodinných domech a chatách; 78 (4%) požárů v průmyslových objektech, kancelářích a obchodních domech; ve 187 (11%) případech se jednalo o požáry dopravních prostředků; 484 (28%) požárů se týkalo popelnic, odpadů, 215 (12%) požárů se týkalo přírodních porostů, 341 (19%) požárů se týkalo volných skladovacích ploch, 14 (1%) požárů se týkalo škol, nemocnic a veřejných budov a 159 (9%) požáru se týkalo ostatních objektů. 18

19 2.4. Správní řízení HZS Jihomoravského kraje v oblasti správních deliktů na úseku požární ochrany v roce 2015 vedl celkem 103 správních řízení, kdy bylo na pokutách právnickým a podnikajícím fyzickým osobám uloženo celkem Kč. Počty správních řízení o deliktech s částkami pokut v letech Rok Počet Uloženo Kč Nejčastěji postihovanými delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob byly: 1) neudržování požárně bezpečnostních zařízení nebo věcných prostředků požární ochrany v provozuschopném stavu, 2) neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům, 3) neprovádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilých osob. Při řešení přestupků fyzických osob na úseku požární ochrany bylo vedeno 140 správních řízení, v nichž bylo uloženo na pokutách blokově Kč a v ostatních správních řízeních Kč. Ve třech případech byla uložena sankce napomenutí. Byly podány 3 návrhy na provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění v celkové výši Kč. V oblasti schvalování a určování jednotek požární ochrany právnických a podnikajících fyzických osob včetně obcí, bylo vedeno správní řízení v jednom případě, kdy byl vysloven souhlas se zrušením jednotky PO. Zrušena byla jednotka, která nebyla zařazena v aktuálním požárním poplachovém plánu Jihomoravského kraje, a účastník řízení byl schopen zajistit požární ochranu v potřebném rozsahu jiným způsobem. Ve třech případech bylo vedeno správní řízení o schvalování posouzení požárního nebezpečí pro subjekty, které provozují činnosti začleněné do kategorie s vysokým požárním nebezpečím. 19

20 3. PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 3.1. Zhodnocení plánu propagace a osvěty v oblastech požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému Na základě Plánu preventivně výchovné činnosti a Plánu mediálních aktivit HZS JmK bylo v roce 2015 v Jihomoravském kraji: - uskutečněno více jak 277 reportáží o HZS JmK v televizním vysílání, - vydáno 443 tiskových oznámení, - navštíveno na 26 požárních stanic (cca 21 tisíc zájemců mělo možnost při exkurzích shlédnout prostory a techniku HZS JmK), - zrealizováno několik prověřovacích a taktických cvičení, mnohé i za účasti přihlížející veřejnosti. Stěžejním preventivním programem v Jihomoravském kraji, který zajišťuje HZS JmK, je Výchova dětí v požární ochraně a ochraně obyvatelstva - HASÍK CZ (akreditace MŠMT ČR č.j / ), který je určen pro děti ze základních škol. V roce 2015 navštívili instruktoři z řad profesionálních i dobrovolných hasičů celkem 151 základních škol a fundovanou přednášku vyslechlo téměř žáků. HZS JmK zajistilo i uspořádání dalšího pětidenního kurzu pro nové instruktory z řad profesionálních i dobrovolných hasičů. V roce 2015 pokračovala systémová výuka problematiky Ochrany člověka za mimořádných událostí na jihomoravských středních školách v rámci nového programu HASÍK CZ Vaše cesty k bezpečí. Dlouholetí instruktoři programu Hasík CZ, kteří absolvovali v roce 2013 pilotní třídenní kurz akreditovaný MŠMT, v roce 2015 přednášeli tuto tématiku na 17 středních školách. Oslovili tak téměř 1200 středoškoláků. V roce 2015 jsme zahájili spolupráci na tvorbě nové aktualizace populární brožurky k projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí se Zdravotnickou záchrannou službou. Informace pro široký okruh populace budou rozšířeny o aktuální zásady první pomoci. V roce 2016 budou rady, jak řešit nejčastější mimořádné události opět shrnuty v tištěné verzi a samozřejmě také aktualizovány na webových stránkách HZS JmK. Sledování aktuálních informací z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí či krizových situací v Jihomoravském kraji umožňuje portál krizového řízení v JmK KRIZPORT. Jeho cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z této oblasti. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Jedním z prvořadých úkolů preventivně výchovné činnosti je od roku 2015 na základě meziresortní dohody mezi MV a MŠMT vzdělávání pedagogů základních škol v tématech Ochrany člověka za mimořádných událostí. HZS JmK uskutečnilo v uvedeném roce několik přednáškových bloků na PdF MU pro studenty učitelství základních škol. Podle požadavků ZŠ je celoročně poskytována metodická pomoc, případně přednášky učitelům v této oblasti. S Národním institutem dalšího vzdělávání Jihomoravského kraje připravil HZS JmK seminář určený pro ředitele ZŠ a SŠ a pedagogy vyučující uvedená témata, který měl velmi dobrý ohlas. 20

21 Velká část přednášek a preventivních akcí je určena také pro jihomoravské seniory. V roce 2015 se v rámci všech územních odborů uskutečnily odborné přednášky z oblasti PO a ochrany obyvatelstva, které organizovala občanská společnost Společně. Tradiční účast HZS JmK na Senior Akademii, kterou organizuje Městská policie Brno ve spolupráci s Magistrátem města Brna, byla opět úspěšná. Přednášky i exkurze na téma prevence požárů v domácnosti a ochrany obyvatelstva se setkala s velkým úspěchem. Na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému spolupracuje HZS JmK velmi úzce s PČR, ZZS, MP, ČČK, VZS, ČAHD, Diecézní charitou, SDH ČMS, MHJ, OSH, ČSA Brno-Tuřany, Veletrhy Brno a.s. a samozřejmě také s jednotkami sborů dobrovolných hasičů v celém Jihomoravském kraji Přehled nejvýznamnějších uskutečněných akcí Největší množství preventivně výchovných akcí se tradičně odehrálo v letních a podzimních měsících. Ve spolupráci s ÚMČ Brno-střed a Vyšší odbornou zdravotnickou školou v Brně na Kounicové jsme se již popáté zúčastnili preventivní akce určené pro brněnské mateřské školy Nemocnice zvířátek. První akcí pro veřejnost v exteriéru byly i v roce 2015 Dny otevřených dveří depozitáře Technického muzea Brno. Preventivní stánek HZS JmK s úkoly pro děti školou povinné i jejich dospělý doprovod byl celé dva dny doslova v obležení. Celou akci navštívilo téměř 8 tisíc diváků. Praktické ukázky použití všech typů hasicích přístrojů a správný postup při hašení vzníceného oleje měly u diváků velký úspěch. Největší množství zájemců o činnost hasičů tradičně využije dny otevřených dveří na požárních stanicích. V roce 2015 navštívilo všech 26 požárních stanic v JmK přes 20 tisíc zájemců. Činnost současných jednotek hasičů při řešení dopravních nehod shlédli návštěvníci Krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v tomto roce v Rosicích. Dvanáct soutěžních týmů předvedlo brilantní zvládnutí modelových situací, ke kterým hasiči denně vyjíždí. HZS JmK ve spolupráci s PČR a ZZS organizuje celou řadu akcí pro veřejnost. Společná prezentace práce IZS a důležité informace z oblasti řešení mimořádných událostí se u návštěvníků setkávají s velkým zájmem. Mezi nejnavštěvovanější akce patří: IZS dětem na Kraví hoře Hvězdy na Kraví Hoře. Dalšími akcemi s již tradičně velkou návštěvností byly: Noc snů pro handicapované v Brněnské ZOO, Hurá prázdniny Brno střed, Den IZS pro děti a nadace Krtek a Hroch v Brně-Tuřanech. Největší a organizačně nejnáročnější akcí pro veřejnost byly Dny hasičů na Pernštejně, jejichž příprava začala již v červnu. Před deseti lety se na likvidaci požáru a záchraně této kulturní památky výraznou měrou podíleli také brněnští hasiči. Ve výročním roce této události proto HZS JmK Územní odbor Brno-venkov a Brno-město spolu se Státním hradem Pernštejn uspořádali tuto akci pro širokou veřejnost. Záštitu nad ní převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, který spolu s generálním ředitelem HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslavem Rybou program slavnostně zahájil v sobotu

22 Dny IZS nebo účast na výročních akcích SDH se v roce 2015 uskutečnily i v dalších městech a obcích JmK. Namátkou vybíráme: Vyškov, Hodonín, Blansko, Sokolnice, Břeclav- Poštorná, Jabloňany, Boskovice atd Další činnosti ve vztahu k veřejnosti V roce 2015 fungovala pohotovost tiskového mluvčího. Tímto byla zajištěna nepřetržitá dostupnost tiskového mluvčího, příp. jeho zástupce jak pro potřeby médií, tak pro potřeby velitele zásahu, řídících důstojníků, KOPIS apod. Pohotovost služby tiskového mluvčího zajišťovalo 5 příslušníků (včetně TM) v mimopracovní době. Tito jsou na stále stejném telefonním čísle k dispozici médiím i veřejnosti, nepřetržitě 7 dní v týdnu. Technické vybavení umožňuje u události pořídit video a fotodokumentaci a také zveřejňovat na webové stránky HZS JmK aktuální informace přímo z místa zásahu. Tiskový mluvčí pracuje z terénu u většiny rozsáhlých událostí. V uplynulém roce pracoval mluvčí a jeho kolegové v pohotovosti celkem u 71 událostí. Z toho většina (48) byla v mimopracovní době. V uplynulém roce vydali mluvčí 443 tiskových oznámení. Většina se týkala konkrétních mimořádných událostí. V médiích bylo díky monitoru médií zachyceno 277 televizních reportáží, které se týkaly HZS Jihomoravského kraje. Důležitou stránkou činnosti tiskového mluvčího je také propagace a realizace některých projektů. V roce 2015 mezi ně patřila spolupráce na prezentaci v rámci veletrhu PYROS, na Dnech hasičů na Pernštejně, slavnostním slibu a udělování medailí a třeba také na taktických cvičeních IZS. Tiskový mluvčí zrealizoval vytvoření charitativního kalendáře s příslušníky HZS Jihomoravského kraje. Výtěžek podpořil Nadační fond dětské onkologie Krtek. Do celostátního vysílání České televize se podařilo dostat preventivní reportáže o chování řidičů v kolonách na dálnicích, o zneužívání tísňové linky a o průjezdnosti ulic a parkování v centru měst. Mezi další činnost patřila editace webu HZS JmK. Webové stránky zaznamenaly stejnou návštěvnost jako v roce předcházejícím (cca 2,4 mil. návštěv). V roce 2015 se zrealizoval kompletně nový vzhled webu Firebrno.cz. Tiskový mluvčí také spravuje profil HZS JmK na sociální síti Google plus. V současné době profil sleduje více jak 1000 uživatelů sítě. HZS JmK také funguje na sociální síti Youtube.com. Nabídli jsme veřejnosti 43 videí převážně ze zásahů a získali tak více jak 800 odběratelů a počet stále roste. Nově jsme vstoupili také na Facebook, kde během několika dní začalo náš profil sledovat přes 1000 uživatelů. 22

23 4. VYHODNOCENÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ 4.1. Integrovaný záchranný systém Příprava spolupráce složek IZS na základě dohod V průběhu roku 2015 byla uzavřena 1 dohoda (dohoda o plánované pomoci na vyžádání, dohoda o součinnosti, dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci), vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Ke dni HZS Jihomoravského kraje eviduje celkem 74 dohod, které jsou součástí Poplachového plánu IZS Jihomoravského kraje. Dlouhodobě se daří rozvíjet spolupráci i s ostatními složkami IZS: - Aktivně spolupracujeme s kynology z Jihomoravského kraje, MP Ostrava a Praha při zajištění prostor v areálu Pod Hády pro celoroční výcvik záchranářských psů v sutinách. - S Vodní záchranou službou ČČK, respektive s jejími 2 místními skupinami (Brnostřed a Nové Mlýny) výborně spolupracujeme jak při řešení záchrany osob na vodě, tak v oblasti odborné přípravy příslušníků HZS JmK. - Pokračujeme v intenzivní praktické spolupráci s uznávaným expertem Francescem Rossettim, který přednáší a prakticky prezentuje nejnovější postupy při záchraně zavalených osob z výkopů a stabilizaci destruovaných částí budov. V této oblasti patří HZS JmK ke špičce v rámci ČR. - V oblasti technické záchrany bylo pokračováno v nastaveném systematickém výcviku příslušníků z předurčené PS Brno-Lidická. - Zahájili jsme intenzivní spolupráci s příslušníky UKISAR v oblasti staticky narušených oblastí například výkopů a nosných konstrukcí budov Příprava a řešení mimořádných událostí Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS JmK v roce 2015 provedlo celkem 154 cvičení, z toho: - 67 taktických cvičení - 76 prověřovacích cvičení - 11 taktických cvičení složek IZS EVAKUACE DĚTSKÉHO TÁBORA Provedeno: , ÚO Brno-venkov Účast: PČR, HZS JmK, KÚ, Panel NNO, KŠ ORP Ivančice a JSDHo. Námětem cvičení složek IZS byla záchrana a následná evakuace dětského tábora po bleskové povodni v rekreačním středisku Pod Templštýnem. 23

24 AGROFERT Provedeno: , ÚO Brno-město Účast: PČR, HZS JmK, JSDHo, JSDH OOB, KÚ JmK a ZZS JmK. Jednalo se o nácvik přípravu složek IZS JmK na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události požár skladované hořlavé látky s evakuací areálu dle vnitřního havarijního plánu. AMOK ÚTOK AKTÍVNÍHO STŘELCE Provedeno: , ÚO Brno-město Účast: HZS JmK, PČR a ZZS. Námětem cvičení byla příprava složek záchranného systému Jihomoravského kraje na provedení společného zásahu při vzniku mimořádné události. BLACKOUT Provedeno: , ÚO Brno-město Účast: HZS JmK, KÚ, ZZS, KŠ ORP. Námětem cvičení bylo ověření přípravy a činnosti orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při vzniku krizové situaci systémové poruše přenosové soustavy a následném dlouhodobém výpadku elektrické energie na celém území kraje. DESTRUKCE BUDOVY NEMOCNICE KYJOV Provedeno: , ÚO Hodonín Účast: HZS JmK, Panel NNO, JSDHo, PČR, ZZS JmK, Nemocnice Kyjov a kynologové. Cvičení bylo zaměřeno na nácvik spolupráce složek IZS při záchranných a likvidačních prací při úniku plynu a následném výbuchu a částečné destrukci objektu, při kterém došlo k závalu osob sutí. DOPRAVNÍ NEHODA Provedeno: , ÚO Vyškov Účast: HZS JmK, KÚ, PČR, CHL, LS PČR, Panel NNO, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku PČR, ZZS JmK a JSDHo. Cílem cvičení bylo seznámení s postupem při řešení vážné dopravní nehody většího počtu vozidel v blízkosti vodní nádrže. V jejím důsledku došlo ke zranění osob, k usmrcení jednoho z řidičů a vyjetí jednoho z vozidel z vozovky do vodní nádrže. FLAGA Provedeno: , ÚO Břeclav Účast: HZS JmK, JSDHo, ZZS JmK, MP Hustopeče a KŘ PČR. 24

25 Námětem cvičení bylo procvičení postupů složek IZS při zdolání požáru propan-butanu v přečerpávací stanici. LETIŠTĚ BRNO - EBOLA Provedeno: , ÚO Brno-město Účast: HZS JmK, JSDHo, ZZS JmK, Letiště Brno, Univerzita obrany Brno, Panel NNO, KHS a PČR. Místem konání TC složek IZS bylo letiště Brno Tuřany. Tématem cvičení bylo podezření na riziko šíření nebezpečné nákazy (VNN) po příletu letadla na mezinárodní letiště. LINDE GAS Provedeno: , ÚO Brno-město Účast: HZS JmK, JSDHo, ZZS JmK a PČR. Tématem cvičení složek IZS byla likvidace požáru tlakových lahví samostatně stojících a lahví ve svazcích s cílem eliminace rizika následných výbuchů. POŽÁR CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZNOJMĚ Provedeno: , ÚO Znojmo Účast: HZS JmK, JSDHo, ZZS JmK a PČR. Cílem cvičení složek IZS byla likvidace požáru s následnou likvidaci v aktivizační místnosti klientů v objektu s omezenou schopnosti orientace a omezenou schopnosti pohybu. PÁTRÁNÍ V TERÉNU Provedeno: , ÚO Hodonín Účast: HZS JmK, JSDHo, ZZS JmK, LS PČR, Panel NNO a PČR. Místem konání TC složek IZS byl katastr obce Kelčany. Tématem cvičení bylo pátrání po starším obyvateli obce trpící Alzheimerovou chorobou, který odešel z místa bydliště bez dokladů, klíčů a bez mobilu. SANITKA Provedeno: , ÚO Znojmo Účast: HZS JmK, JSDHo, ZZS JmK, Panel NNO, KÚ, Diecézní charita a PČR. Tématem cvičení byl vznik v blízkosti mezinárodního přechodu státní hranice České republiky s Rakouskou republikou vážné dopravní nehody dvou dodávkových vozidel s českými a rakouskými registračními značkami s větší skupinou cyklistů na organizované projížďce českého a rakouského Cycling Club. V jejím důsledku došlo ke zranění velkého počtu osob (včetně smrtelného). Dopravní nehoda zablokovala silnici v obou směrech. 25

26 LEZCI A LETEČTÍ ZÁCHRANÁŘI V průběhu roku 2015, kdy probíhal společný výkon služby leteckých záchranářů HZS JmK (dále jen LZ ) a příslušníků Policie ČR na Letecké základně Brno Letecké služby Policie ČR, se prokázalo, že tento druh moderní záchranářské činnosti je plně funkční jak po stránce personální tak i materiální. Ve službě slouží v pravidelných turnusech 24 leteckých záchranářů, kteří mají všechna potřebná proškolení k této specializované činnosti. Osobní výstroj a výzbroj leteckých záchranářů je na špičkové úrovni zejména díky trvalé podpoře této činnosti ze strany HZS JmK. Společné záchranářské věcné prostředky jsou dostatečné a s již probíhající modernizací věcných prostředků bude možno nasazovat letecké záchranáře i u nejsložitějších a nejnáročnějších typů mimořádných událostí. Za období roku 2015 byli letečtí záchranáři HZS JmK ve spolupráci s Leteckou službou PČR nasazeni celkem na řešení 42 událostí. Největší podíl typů událostí byly zásahy u požárů. Oproti předešlému roku došlo ke zdvojnásobení počtu zásahů. Příčinou zvýšení počtu zásahů je dáno zejména klimatickým průběhem v letních měsících a s tím související počet požárů v přírodním prostředí. V roce 2015 se zvýšil počet žádostí o využití vrtulníků také z okolních krajů, pro které je také tato služba zřízena. Důsledkem může být například i velké zapojení ŠVZ HZS ČR střediska Brno do praktických výcviků posluchačů zařazených v odborných kurzech. Současně se HZS JmK snaží tuto službu propagovat na celorepublikových odborných zaměstnáních. V současné době můžeme konstatovat, že výkon služby leteckých záchranářů HZS JmK, spolu s příslušníky Letecké služby PČR, na letecké základně Brno se stal službou, která zvyšuje nejen bezpečnost občanů na území akčního rádia letecké základny Brno, ale také efektivitu při provádění vybraných záchranných činnostech složek IZS a významným způsobem rozšiřuje možnosti záchrany osob, zvířat a majetku. HZS JmK doporučuje v této perspektivní službě občanům pokračovat a zaměřit se zejména na zajištění prostupu informací o možnostech nasazení této techniky a personálu pro řešené mimořádné události v rámci České Republiky. Zásahy leteckých záchranářů HZS Jihomoravského kraje V roce 2015 bylo provedeno 42 záchranných vzletů na základě výzvy KOPIS HZS JmK nebo OPIS GŘ HZS ČR. 26

27 Nejvýznamnější zásahy za rok 2015 Záchrana seniorky Brno Dne byla po půl desáté dopoledne vyslána jednotka z PS Lidická k záchraně seniorky z nepřístupného terénu. Policisté seniorku našli v nepřístupném terénu a neschopnou chůze. Zavolali proto na pomoc jednotku HZS JmK. Společně pak zraněné a podchlazené ženě poskytli tepelný komfort. Velitel zásahu si povolal na místo vrtulník s LZ. Zajistil tak její rychlý a šetrný transport k vozidlu záchranné služby. Od prvního kontaktu hasičů se ženou, až po její předání záchranné službě uběhlo 36 minut a seniorka se tak rychle dostala do odborné péče. Obrázek: Záchrana seniorky Záchrana osoby z vody vodní dílo Nové mlýny Dne proběhla záchrana 120 kg těžkého muže, který i v podchlazeném stavu odmítal opustit vypůjčený kite (prostředek pro vodní sport). Letecký záchranář nedokázal přinutit muže, aby se odvázal z postroje, kterým byl spojený s kitem. Na hladině byly téměř půlmetrové vlny a došlo k zamotání lana palubního jeřábu do lan u kitu. Letecký záchranář se musel odepnout od palubního jeřábu, zajistit téměř bezvládného muže a vyčkat, než vrtulník navede záchranný člun. Za přibližně 5 minut navedl vrtulník k místu člun z požární stanice Mikulov. Hasiči naložili na palubu podchlazeného muže, leteckého záchranáře i kite a odvezli ho na břeh do Yacht clubu Pavlov. 27

28 Finanční zabezpečení IZS Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytlo v roce 2015 do rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, účelovou neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč. HZS Jihomoravského kraje připravil pro Krajský úřad Jihomoravského kraje věcný rozpis účelové neinvestiční dotace za rok 2015 ve smyslu 26 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb. Z této účelové neinvestiční dotace Jihomoravský kraj, v přenesené působnosti, v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb. poskytl prostředky na zabezpečení udržení akceschopnosti jednotkám sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II a na mzdové výdaje členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání ve výši ,- Kč. HZS Jihomoravského kraje organizuje odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti. Za každého člena, který absolvoval odbornou přípravu náleží obci prostředky z účelové neinvestiční dotace, které za celý kraj v uplynulém roce činily ,- Kč. Na náklady jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod byla v Jihomoravském kraji poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši ,- Kč. Územní odbor Blansko Brno město Brno venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo CELKEM Výše ÚND ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4.2. Jednotky požární ochrany Jednotky HZS Jihomoravského kraje kategorie JPO I Jednotky kategorie JPO I (HZS JmK) jsou v rámci Jihomoravského kraje dislokovány na 26 požárních stanicích. 28

29 Ev. číslo jednotky Blansko Boskovice Kunštát Požární stanice HZS JMK Brno-Lidická Brno-Přehrada Brno-BVV Brno-Starý Lískovec Brno-Líšeň Tišnov Ivančice Rosice Židlochovice Pozořice Pohořelice Břeclav Hustopeče Mikulov Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou Vyškov Bučovice Slavkov u Brna Znojmo Mor. Krumlov Hrušovany nad Jev. Typ požární stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 Stanice HZS JmK jsou v kraji rozmístěny na základě schváleného plošného pokrytí území JmK jednotkami PO. Mnohé ze stanic však nevyhovují současným požadavkům svým stavebně technickým stavem, dispozičním řešením a technologickým vybavením. S jejich případnými úpravami jsme limitováni nejen objemem finančních prostředků, ale také způsobem užívání objektu stanice (vlastnictví nebo nájem) a polohou objektu stanice. Této oblasti je věnována v posledních 5 letech maximální pozornost ze strany HZS JmK s cílem nevyhovující stav zlepšit. V roce 2011 se podařilo bezúplatně získat vhodný areál a postupně do roku 2013 jsme jej upravili na novou stanici PS Brno-Líšeň, typ P4, která je opěrným bodem pro zásah na nebezpečné látky v rámci JmK. Na této stanici je také servisní a revizní středisko dýchací techniky pro potřeby HZS JmK a jednotek SDH obcí. Stanice je vybavena moderním mycím centrem na hadice, včetně jejich údržby, oprav a skladování. Výkonná průmyslová pračka je využívána ke správnému praní a impregnaci zásahových oděvů hasičů profesionálních i dobrovolných. V roce 2014 se podařilo HZS JmK vystavět zcela novou stanici v Mikulově. Hasiči se tak mohli přestěhovat z absolutně nevyhovujícího pronajímaného objektu umístěného nevhodně přímo v historickém centru města. Při realizaci výstavby byla vynikající spolupráce s městem Mikulov a finančně přispěl též Jihomoravský kraj. 29

30 V současné době jsou realizovány přípravné práce pro výstavbu centrální stanice pro územní odbor Znojmo. Intenzivně jednáme o výstavbě nové PS Slavkov, PS Rosice, PS Brno BVV a PS Brno Lidická. Další stanice, které jsou v současné době nevyhovující pro řádný výkon služby: Brno-Starý Lískovec, Brno-Přehrada, Židlochovice a Bučovice. I v roce 2015 si jednotky PO nárokovaly u příslušných pojišťoven, ČKP a nebo Ministerstva financí ČR tzv. úhrady nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V V tabulce je uveden aktuální počet JPO v Jihomoravském kraji. Aktualizovaný stav Plošného pokrytí území JmK jednotkami PO a Požárního poplachového plánu JmK je v obou případech uveden v příslušných nařízeních KÚ JmK Celkový počet jednotek požární ochrany v Jihomoravském kraji k Kategorie JPO Charakteristika Počet v JmK JPO I Požární stanice HZS JmK 26 JPO II JSDHo výjezd do 5 min zásah i mimo území zřizovatele 11 JPO III JSDHo výjezd do 10 min - zásah i mimo území zřizovatele 172 JPO IV Profesionální jednotka podniku/ HZSp 3 JPO V JSDHo výjezd do 10 min zásah pouze na území zřizovatele 398 JPO VI JSDHp 8 CELKEM 618 V roce 2015 požádala obec Modřice o vyjádření ke zřízení JSDHo, která bude zařazena do kategorie JPO V. HZS JmK tuto žádost přivítal a bylo vydáno souhlasné stanovisko. V průběhu roku 2015 byly zrušeny 2 jednotky SDH obcí na žádost zřizovatele z důvodu dlouhodobé neakceschopnosti a nezájmu občanů o práci v jednotce PO. Konkrétně se jednalo o JSDH obcí Lubě (BK) a Závist (BK). Od byly nově přeřazeny 2 JSDHo z kategorie JPO V do kategorie JPO III/1 Hostěradice (ZN) a Lesná (ZN). Dále byla 3 JSDHo přidělena předurčenost pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách Jedovnice (BK), Strážnice (HO) a Brno Soběšice (BM) Podnikové a ostatní jednotky PO kategorie JPO IV a VI V Jihomoravském kraji jsou v současnosti dislokovány 3 jednotky hasičského záchranného sboru podniku kategorie JPO IV: - HZSp Správa železniční a dopravní cesty Brno - HZSp ČEPRO Střelice - HZSp Letiště Brno 30

31 Dále je na území Jihomoravského kraje zřízeno 8 jednotek SDH podniku kategorie JPO VI: - JSDHp Synthon Blansko - JSDHp VMG Kyjov - JSDHp Rostex Vyškov - JSDHp Fosfa Břeclav - JSDHp Seeif Ceramic Rájec Jestřebí - JSDHp Teluria Skrchov - JSDHp Morávia Úsobrno - JSDHp Hartmann Veverská Bítýška Na území Jihomoravského kraje rovněž působí vojenská hasičská jednotka (VHJ) pro potřeby armády ČR ve vojenském újezdu Březina Technická, odborná, metodická a organizační pomoc jednotkám PO V roce 2015 jsme evidovali: - 22 žádostí o cisternovou automobilovou stříkačku (CAS), - 4 žádosti o dopravní automobil (DA), - 1 žádost o nákladní automobil, - 1 žádost o užitkový automobil, - 1 žádost o automobilovou plošinu, - 1 žádost o přívěsný vozík a - 1 žádost o sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení k bezúplatnému převodu na jednotlivé jednotky SDH obcí respektive obce. V roce 2015 bylo na jednotlivé obce pro potřeby jednotek SDH obcí převedeno: - 2 ks dopravních automobilů, - 1 ks nákladního automobilu, - 1 ks nákladního automobilu, Pro rok 2016 byly vybrány v programu Reprodukce požární techniky nákup cisternové automobilové stříkačky obce Zastávka, Ořechov, Zbýšov, Syrovice a Velké Bílovice. Tyto obce tak získají v letošním roce dotaci ve výši ,- Kč na pořízení nové požární techniky typu CAS. Odborná, metodická a organizační pomoc jednotkám PO je u HZS JmK a u dalších JPO na území kraje zajišťována různými formami: - stážemi JSDHo kategorie JPO II a III na místně příslušné požární stanici, 31

32 - odbornými instrukčně metodickými zaměstnáními s konkrétním zaměřením (ochrana obyvatelstva, vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, atp.), - zprostředkováním odborné literatury z MV-GŘ HZS ČR, - rozpracováváním pokynů MV-GŘ HZS ČR na podmínky HZS JmK a další JPO včetně jejich doručení k jednotkám, - prezentováním příspěvků v rámci školení, konferencí atp., - konzultacemi, - organizační výpomocí při organizování soutěží, preventivně výchovných akcí atp. Vzájemná informovanost z oblasti PO je realizována jak ve všeobecné rovině, tak i na poradách a instrukčně metodických zaměstnáních, které jsou pořádány příslušnými odbory, odděleními a pracovišti v úrovních: - krajské ředitelství (KŘ), - KŘ územní odbor, - KŘ složky IZS, - KŘ HZSp, územní odbor, - územní odbor JSDH obcí, - případně dle potřeby. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS JmK na rok 2015 bylo stanoveno pokynem ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje č. 9/2015. V souladu s tímto pokynem byla u jednotek požární ochrany v průběhu celého roku 2015 prováděna odborná příprava. Ta zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy byl i požární sport. Roční plán odborné přípravy byl rozpracován na jednotlivé měsíční plány, kde byla zařazena témata odpovídajícím úkolům stanoveným jednotkám PO, předurčenosti jednotky PO v sytému plošného pokrytí a požadavkům na odborné znalosti a dovednosti, uzpůsobené zastávané funkci tak, aby odpovídaly potřebám jednotky PO, kde tito příslušníci a zaměstnanci vykonávají službu. Měsíční plán odborné přípravy schválil ředitel příslušného územního odboru HZS JmK. Odborná příprava byla u příslušníků HZS JmK ověřována za rok 2015 přezkoušením z teoretických znalostí a praktických dovedností. V roce 2015 HZS JmK pokračoval v naplňování koncepce předurčenosti JSDH k zásahu u dopravních nehod. V rámci odborné přípravy v této oblasti zorganizoval HZS JmK výcviky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. V Jihomoravském kraji je předurčeno na tento typ zásahu 11 JSDH obcí (Adamov, Babice nad Svitavou, Klobouky u Brna, Drnholec, Velké Opatovice, Žarošice, Olešnice, Podivín, Jedovnice, Strážnice a Brno - Soběšice). Z hlediska potřeb efektivního zásahu jednotek PO u DN na území Jihomoravského kraje, předpokládáme v roce 2016 doplnění o jednotku SDH obce Vranov u Brna. Jednotky je nutno dovybavit požadovanými věcnými prostředky požární ochrany pro tento typ mimořádných událostí. V roce 2015 bylo v rámci Jihomoravského kraje nově vytipováno 9 JSDHo kategorie JPO V, které byly následně předurčeny pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Nyní 32

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2011

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2011 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK Předkládá: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského

Více

HZS JMK, územní odbor Brno-město 20. ledna 2016 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV.

HZS JMK, územní odbor Brno-město 20. ledna 2016 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV. čtvrtletí 2015 Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dle článku 5., Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, Vám předkládám

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2014 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky s legislativou řešící přípravu

Více

Přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených HZS hl. m. Prahy na II. pololetí roku 2015

Přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených HZS hl. m. Prahy na II. pololetí roku 2015 Plánovaná HZS krajů s bezpilotními systémy jako podporou řídící činnosti velitele zásahu při leteckém průzkumu místa zásahu jsou označeny hvězdičkou*. Ostatní kraje případné použití bezpilotních systémů

Více

Právní forma: CZ70884099, není plátce DPH Sídlo:

Právní forma: CZ70884099, není plátce DPH Sídlo: Hasičský záchranný sbor Zubatého 1, 614 00 Brno Právní forma: organizační složka státu ( 3 a násl. zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) Identifikační

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2005 pplk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Královéhradeckého kraje

Královéhradeckého kraje Roční zpráva o činnosti HZS Královéhradeckého kraje za rok 202 . ÚVOD...4 2. HLAVNÍ ÚDAJE O KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI...4 a) stručná charakteristika kraje...4 b) právní prostředí...4 c) organizační členění...4

Více

HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ

HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ Prezentace sanačních prací, které probíhaly od 29. ledna do 28. června 2002 v obci Hřensko Velitel zásahu kpt. Pavel Veselý PAVEL VESELÝ Příslušník složek IZS od

Více

*MVCRX02R8WDH* MVCRX02R8WDH

*MVCRX02R8WDH* MVCRX02R8WDH *MVCRX02R8WDH* MVCRX02R8WDH MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-188908-1/PO-IZS-2015 Praha dne 31. prosince

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 16. dubna 2009 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

Brno, Žerotínovo náměstí 6

Brno, Žerotínovo náměstí 6 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Žerotínovo náměstí 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Integrovaný záchranný systém Ostrava, Centrum tísňového volání - 6 - Autor práce: Michal Kubín Vedoucí práce: Mgr. Liana Greiffeneggová

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení V Ý C V I K O V Ý ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA/OBCE 2016 MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-171619-2/PO-IZS-2015 Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 *MVCR29OS9J* MVCR29OS9J prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, 148 1 Praha 414 Č. j.: MV- 15257-1/PO-OKR-215 Počet listů:

Více

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B.1 - Úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2016

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2016 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2016 Přehled plnění požární prevence HZS JmK za rok 2015 Kontrolní činnost Právnické a podnikající fyzické osoby KK TK KD + ÚPK-D Celkem/ bez závad Celkem/

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za říjen 2010 V měsíci říjnu 2010 evidujeme na území Jihomoravského kraje 586 událostí, z čehož bylo 129 požárů. Z toho

Více

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3156/IZS-2001 V Praze dne 21. prosince 2001 Počet listů: 52 Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: JIHOMORAVSKÝ KRAJ sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k

Více

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn č.účtu: 19-1524-201/0100 GE Money

Více

ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, 121 24 Praha 2 ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2011

ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, 121 24 Praha 2 ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2011 ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, 121 24 Praha 2 Č.j.: HSAA-238-6/2012 Praha, 29. února 2012 ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2011 Předkládá:

Více

Přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených HZS hl. m. Prahy na 2. pololetí roku 2013

Přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených HZS hl. m. Prahy na 2. pololetí roku 2013 Přehled taktických složek IZS připravovaných a řízených HZS hl. m. Prahy taktického složek IZS Místo Účast složek IZS Poznámka 1. III. čtvrtletí Únik ropné látky na vodní hladinu Hasební obvod HS 3 HZS,

Více

Krizové situace ve městech a obcích

Krizové situace ve městech a obcích Krizové situace ve městech a obcích práva a povinnosti starostů při jejich odstraňování Praha 16. dubna 2015 Krizové řízení souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2008 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Charakteristika spolupráce jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR Zuzana Karlová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH: 24. Nařízení, kterým se vydává Požární poplachový plán 25. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA RK-19-2016-xx, př.př. 1 1 RK-19-2016-39, Početstran: stran: 141 počet 141 ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2015 Obsah: 1. Hasičský záchranný sbor HZS Kraje Vysočina... 3 2. Kancelář

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Zastupitelstvo města Tábor vydává dle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů, v úplném znění zákona č. 67/2001 Sb., (dále jen zákon

Více

Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 3/2005,

Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 3/2005, Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 3/2005, POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání konaném dne 7.10.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBEC SUCHODOL OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2 / 2009. platná v územním obvodu Obce Suchodol

OBEC SUCHODOL OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2 / 2009. platná v územním obvodu Obce Suchodol OBEC SUCHODOL OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SUCHODOL platná v územním obvodu Obce Suchodol Zastupitelstvo obce Suchodol vydalo dne 6. ledna 2009 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2015

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2015 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2015 Přehled plnění požární prevence HZS JmK za rok 2014 Kontrolní činnost Počet kontrolních akcí u právnických a podnikajících fyzických osob porovnání

Více

*MVCRX026IRGC* MVCRX026IRGC

*MVCRX026IRGC* MVCRX026IRGC *MVCRX026IRGC* MVCRX026IRGC MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-155182-2/PO-IZS-2014 Poř. 1. 2. 3. 4. 5. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského

Více

Požární řád města Stříbra

Požární řád města Stříbra Příloha č. 22 usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 02. dubna 2012 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 04 / 2012 Město Stříbro na základě usnesení

Více

P R A V I D L A. Čl. 1. Obecná ustanovení

P R A V I D L A. Čl. 1. Obecná ustanovení P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Plzeňského kraje Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka nad Moravou www.kr-olomoucky.cz V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka

Více

K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í

K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í Příloha č. 3 K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í primátora města Jablonec nad Nisou pro případ mimořádných situací zimního období 2015 2016 říjen 2015 1 Úvod K řešení mimořádných situací zimní údržby komunikací,

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva Odborná příprava jednotek PO SDHO Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva (výpis) 2009 Legislativa Zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR v platném znění Zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Dodatkový

Více

ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, 121 24 Praha 2 ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2012

ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, 121 24 Praha 2 ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2012 ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, 121 24 Praha 2 Č.j.: HSAA-3225-1/2013 Praha 12. března 2013 ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2012 Předkládá:

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

V Ý C V I K O V Ý ROK

V Ý C V I K O V Ý ROK V Ý C V I K O V Ý ROK 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih Odborná rada velitelů Jednotka SDH obce: Základní školení - celkem členů: Cyklické školení - celkem členů:

Více

OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014

OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014 OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014 Zastupitelstvo obce Vedrovice na základě usnesení zastupitelstva číslo 5/4 ze dne 18. prosince 2014 podle 29 odst. 1 písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

Logistická podpora integrovaného záchranného systému při likvidaci požáru v továrním areálu. Petr Buroň

Logistická podpora integrovaného záchranného systému při likvidaci požáru v továrním areálu. Petr Buroň Logistická podpora integrovaného záchranného systému při likvidaci požáru v továrním areálu Petr Buroň Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se zabývá logistickou podporou složek záchranného integrovaného

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko červenec 2015 2015_42 19.55 hodin 1. 7. technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Jevíčko Jednotka vyjela k technické pomoci v obci Jevíčko

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2013

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2013 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2013 Přehled plnění požární prevence HZS JmK za rok 2012 Kontrolníčinnost Kontrolní akce HZS JmK v roce 2012 Právnické a podnikající fyzické osoby Komplexní

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2244/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: VPP B Praha 14. září 2007 Počet listů: 22 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice. č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice. č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE platná v územním obvodu obce Dobřejovice Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydalo dne 16. 5. 2012 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Předkládá: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru

Více

DOHODA. o plánované pomoci na vyžádání. mezi

DOHODA. o plánované pomoci na vyžádání. mezi Česká republika, Ministerstvo vnitragenerální ředitelství HZS ČR Č.j. PO-6/IZS-5 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Výtisk číslo: Počet listů: 5 Počet příloh: /7 DOHODA o plánované pomoci na

Více

Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.

Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o. Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o. Krizová připravenost MU KS při HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2014 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2014 Předkládá: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru

Více

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2009 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2009 Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel Hasičského záchranného

Více

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2010 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2010 Předkládá: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru

Více

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Systém ASPI - stav k 28.8.2008 do částky 102/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 328/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 429/2003 Sb. 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. září 2001

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 města Bakov nad Jizerou, kterou se vydává Požární řád města Bakov nad Jizerou Zastupitelstvo města

Více

HZS Zlínsk. nského kraje. Odbor ochrany obyvatelstva a krizového

HZS Zlínsk. nského kraje. Odbor ochrany obyvatelstva a krizového HZS Zlínsk nského kraje Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Zlínského kraje HZS Zlínského kraje Krajské ředitelství HZS Zlínského kraje ÚO Zlín Územní odbory HZS Zlínského kraje ÚO Kroměříž

Více

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon , Oderská 4, 625 00 Městské části -Starý Lískovec Správci vodních toků: přímý výkon Zpracoval: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 - Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz, K Povodí 10, 617 00

Více

UDÁLOST Č. 47704053 TECHNICKÁ POMOC SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS BĚLÁ NAD SVITAVOU 31

UDÁLOST Č. 47704053 TECHNICKÁ POMOC SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS BĚLÁ NAD SVITAVOU 31 UDÁLOST Č. 47704053 TECHNICKÁ POMOC SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS BĚLÁ NAD SVITAVOU 31 Autor: plk. Mgr. ALEŠ ČERNOHORSKÝ HZS Pardubického kraje Teplého 1526, 530 02 Pardubice email: ales.cernohorsky@pak.izscr.cz

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za srpen 2010 V srpnu 2010 evidujeme na území Jihomoravského kraje 699 událostí, z čehož bylo 112 požárů. Z toho 6 požárů

Více

STATISTICKÉ INFORMACE

STATISTICKÉ INFORMACE STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA 1. POLOLETÍ 2014 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V období od 1. ledna do 30. června 2014 zasahovaly jednotky požární ochrany u

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003. Požární řád města

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003. Požární řád města MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003 Požární řád města Zastupitelstvo Města Kostelce nad Orlicí se na svém zasedání dne 15. 12. 2003 usneslo vydat na základě 29 odst.1 písm. o)

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2005. Zpracoval : kolektiv autorů

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2005. Zpracoval : kolektiv autorů HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2005 V Ostravě dne 24. 4. 2006 Zpracoval : kolektiv autorů Ing. Zdeněk NYTRA ředitel I. ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ

Více

Požární řád obce Chaloupky. Článek I Předmět a působnost vyhlášky. Článek II Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Požární řád obce Chaloupky. Článek I Předmět a působnost vyhlášky. Článek II Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Požární řád obce Chaloupky Zastupitelstvo obce Chaloupky schválilo dne 12.3.2003 na základě zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích a v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Integrovaný záchranný systém systém koordinace složek IZS při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních

Více

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 Tento materiál byl zpracován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora vytváření krajských

Více

Učební pomůcky HZS ČR OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A BĚŽNÝCH RIZIK

Učební pomůcky HZS ČR OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A BĚŽNÝCH RIZIK Učební pomůcky HZS ČR OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A BĚŽNÝCH RIZIK por. Ing. Iva Karafiátová koordinátor preventivně výchovnéčinnosti HZS Ústeckého kraje tel.: 950 431 231 iva.karafiatova@ulk.hzscr.cz

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

P R O G R A M Č I N N O S T I

P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Č.j. : 74 /10.21/07/11.2 P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Stolany vydává dne 26.8.2013, podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů V etapě stárnutí, resp. zdravého stárnutí, sehrává důležitou roli aktivní přístup k životu. Fyzická aktivita, zdravý životní styl, zapojení do veřejného života, sebevzdělávání nejen

Více

Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda

Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice MĚSTO ŽIDLOCHOVICE jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice Zpráva o činnosti a výjezdovosti za rok 00 Petr Svoboda 6. ledna 00 velitel JSDH města Židlochovie Jednotka Sboru dobrovolnýh hasičů

Více

DOKUMENT O PANELU HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Kapacity, kontakty a zapojení PANELU HO

DOKUMENT O PANELU HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Kapacity, kontakty a zapojení PANELU HO DOKUMENT O PANELU HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Kapacity, kontakty a zapojení PANELU HO Zasedání ústeckého PANELU na Krajském úřadě Ústeckého kraje dne 1. 4. 2014 Dokument je popisem činnosti

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE HOLANY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE HOLANY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE HOLANY č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Obec Přísnotice POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Přísnotice POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Přísnotice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce Přísnotice Zastupitelstvo obce Přísnotice se na svém zasedání dne 14. 4. 2010 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více