ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků parc.č.st.5027, parc.č.st.5709/1, parc.č.st.5709/2, parc.č.615/152, v kat.území a obci Kolín, okres Kolín, kraj Středočeský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská Praha 4 Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. Znalecký posudek podle stavu ke dni vypracoval: Ing. Miroslav Kolář Rýdlova Říčany Posudek obsahuje včetně titulního listu 11 stran textu a 6 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Říčanech

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků parc.č.st.5027, parc.č.st.5709/1, parc.č.st.5709/2, parc.č.615/152, v kat.území a obci Kolín, okres Kolín, kraj Středočeský. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: budova bez č.p. na st.5027, budova bez č.p. na st.5709/1, 5709/2 Adresa nemovitosti: Macharova Kolín Kraj: Středočeský Okres: Kolín Obec: Kolín Katastrální území: Kolín Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti zástupce zadavatele 4. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN KÚ pro Středočeský kraj, KP v Kolíně ze dne LV č.11502) - kopie katastrální mapy dané lokality - usnesení exekutorského úřadu Praha 4 - ustanovení znalce, ze dne č.j.046ex95/ oznámení o době a místě ohledání nemovitosti ze dne č.j. 046Ex 195/ kolaudační rozhodnutí - změna užívání stavby ze dne č.j.výst.604/99/20/mk vydané Měst.úřadem v Kolíně - stavební povolení na přípojku NTL plynu ze dne č.j.výst./52/05/si/mk - výsledky místního šetření - informace poskytnuté zadavatelem ocenění 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník ke dni ocenění : Sdružení romského vzdělávání, Jižní II 2148/6, Praha 4-Záběhlice IČ Dokumentace a skutečnost V průběhu místního šetření byla provedena identifikace oceňované nemovitosti-budovy bez č.p. ( č.ev.). Tyto jsou situovány na pozemcích parc.č.st.5027, parc.č.st.5709/1, st.5709/2, parc.č.615/152 v ulici Macharova.. V místě jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě.

3 - 3 - Bylo provedeno zaměření půdorysných výměr a výšek objektů a zjištěné údaje byly porovnány s předloženou dokumentací a dalšími dostupnými podklady. Zjištěné rozdíly byly zapracovány do následujícího ocenění. Měření bylo prováděno ocelovým pásmem a laeserovým měřičem s digitálním ukazatelem hodnot zn.leica. Při místním šetření bylo zjištěno že budova bez č.p. B je postavena z části na pozemku parc.č.5709/2, který je ve vlastnictví jiného subjektu. 7. Celkový popis nemovitosti Jedná se o objekty bývalé Romské školy sociálně-správní, sestávající se z budovy A a z budovy B, které jsou navzájem funkčně propojeny. Budova A navazuje stavebně z levé strany na sousední bytový dům. Objekt A obsahuje jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Z pravé strany je přistavěna vrátnice a vstupní hala. Budova B je přistavěna k zadní části budovy A, je jednopodlažní a je s ní funkčně propojena v úrovni 1.PP budovy A. Stáří objektů nebylo zadavatelem doloženo, dle získaných informací na stavebním úřadě v Kolíně byly objekty postaveny v 70.letech minulého století. Konstrukční systém budovy A je montovaný z panelových prvků plošných, budova B je převážně zděné konstrukce. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě, vytápění z vlastní kotelny v suterénu, včetně ohřevu TUV. Objekty nejsou již několik let řádně provozovány, větrány a dostatečně vytápěny, stavebně-technický stav je celkově zhoršený. Budova školy je situována v ulici Macharova, v Kolíně-Zálabí. Příjezd z ulice Třídvorské. 8. Obsah posudku a) Hlavní stavby a 1 ) Budova bez č.p. na st.5027 ( budova "A" ) a 2 ) Budova bez č.p. na st.5709/1, 5709/2 ( budova "B" ) b) Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu b 1 ) Budova "A" a "B" bez č.p. ( č.ev.) c) Pozemky c 1 ) Pozemky

4 - 4 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno za použití metodiky vybraných ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Hlavní stavby a 1 ) Budova bez č.p. na st.5027 ( budova "A" ) Jedná se o objekt navazující z levé strany na sousední bytový dům. Konstrukční systém je montovaný, nosné konstrukce jsou zhotovený z panelových prvků plošných. Objekt obsahuje 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Střecha je osazena plochá, krytina je tvořena asfaltovými svařovanými pásy. Instalován bleskosvod, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou osazena s plastovými rámy a izolačním dvojsklem, vnitřní dveře náplňové do ocelových zárubní. Vytápění ústřední, včetně ohřevu TUV, z vlastní plynové kotelny. Podlahy jsou betonové, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby nebo PVC. V sociálních prostorách jsou provedeny obklady stěn keramickým obkladem, na podlaze je provedena keramická dlažba, osazeny keramické WC mísy, keramická umývadla a sprchové kouty. Rozvod teplé a studené vody je proveden do soc.prostor a kuchyněk. Elekroinstalace je 220/380 V, datové rozvody, požární rozvody. Stavebně-technický stav je zhoršený, budova není delší dobu řádně větrána a vytápěna. Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: C. školy,univerzity a budovy pro výzkum Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová plošná Kód CZ - CC: 1263 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 25,30*13,45 = 340,29 m 2 1.NP: 25,30*13,45+9,90*5,60 = 395,73 m 2 2.NP: 25,30*13,45 = 340,29 m 2 3.NP: 25,30*13,45 = 340,29 m 2 4.NP: 25,30*13,45 = 340,29 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 1.PP: 340,29 m 2 2,95 m 1 003,86 m 3 1.NP: 395,73 m 2 3,30 m 1 305,91 m 3 2.NP: 340,29 m 2 3,30 m 1 122,96 m 3 3.NP: 340,29 m 2 3,30 m 1 122,96 m 3 4.NP: 340,29 m 2 3,30 m 1 122,96 m 3 Součet 1 756,89 m ,65 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 5 678,65 / 1 756,89 = 3,23 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 756,89 / 5 = 351,38 m 2

5 - 5 - Obestavěný prostor: 1.PP: (25,30*13,45)*(2,95) = 1 003,84 m 3 1.NP: (25,30*13,45)*(3,30)+(9,90*5,60)*3,30 = 1 305,89 m 3 2.NP: (25,30*13,45)*(3,30) = 1 122,94 m 3 3.NP: (25,30*13,45)*(3,30) = 1 122,94 m 3 4.NP: (25,30*13,45)*(3,30) = 1 122,94 m 3 zastřešení: (25,30*13,45)*(0,5/2) = 85,07 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 5 763,62 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy včetně zemních prací: S 7,30 100,00 1,00 7,30 2. Svislé konstrukce: S 19,20 100,00 1,00 19,20 3. Stropy: S 11,10 100,00 1,00 11,10 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20 5. Krytiny střech: S 2,10 100,00 1,00 2,10 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické: S 1,80 100,00 1,00 1, Schody: S 3,10 100,00 1,00 3, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 2,20 100,00 1,00 2, Vytápění: S 4,10 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,00 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 2,20 100,00 1,00 2, Vnitřní kanalizace: S 2,10 100,00 1,00 2, Vnitřní plynovod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 1,60 100,00 1,00 1, Vybavení kuchyní: S 1,80 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,40 100,00 1,00 3, Výtahy: C 1,00 100,00 0,00 0, Ostatní: S 6,20 100,00 1,00 6,20 Součet upravených objemových podílů: 99,00 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9900 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 538,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 1,1320 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9388 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,9502 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9900 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,0830 Základní cena upravená = 5 549,32 Kč/m 3 Plná cena: 5 763,62 m 3 * 5 549,32 Kč/m 3 = ,74 Kč

6 - 6 - Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 80 = 50,000 % ,87 Kč Budova bez č.p. na st.5027 ( budova "A" ) - zjištěná cena = ,87 Kč a 2 ) Budova bez č.p. na st.5709/1, 5709/2 ( budova "B" ) Jedná se o objekt o jednom nadzemním podlaží přistavěný k zadní části budovy A v úrovni 1.PP. Objekt je převážně zděný, osazený plochou střechou a krytinou z asfaltových svařovaných pásů. Okna jsou osazena s plastovými rámy a izolačním dvojsklem. Objekt je funkčně propojen s budou A, v prostorách byla provozována zájmová činnost ( prostory pro sport, kulturu a zábavu). Podlahy betonové, nášlapné vrstvy keramické dlažby. Stavebně-technický stav je zhoršený. Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: C. školy,univerzity a budovy pro výzkum Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 1263 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 4,50*18,80+6*17,90 = 192,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 1.NP: 192,00 m 2 3,30 m 633,60 m 3 Součet 192,00 m 2 633,60 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 633,60 / 192,00 = 3,30 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 192,00 / 1 = 192,00 m 2 Obestavěný prostor: 1.NP: (4,50*18,80+6*17,90)*(3,30) = 633,60 m 3 zastřešení: (4,50*18,80+6*17,90)*(0,50/2) = 48,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 681,60 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy včetně zemních prací: S 7,30 100,00 1,00 7,30 2. Svislé konstrukce: S 19,20 100,00 1,00 19,20 3. Stropy: S 11,10 100,00 1,00 11,10 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20 5. Krytiny střech: S 2,10 100,00 1,00 2,10 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,10 100,00 1,00 3,10

7 Vnitřní obklady keramické: S 1,80 100,00 1,00 1, Schody: C 3,10 100,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 2,20 100,00 1,00 2, Vytápění: S 4,10 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,00 100,00 1,00 5, Bleskosvod: C 0,30 100,00 0,00 0, Vnitřní vodovod: C 2,20 100,00 0,00 0, Vnitřní kanalizace: S 2,10 100,00 1,00 2, Vnitřní plynovod: C 0,30 100,00 0,00 0, Ohřev vody: S 1,60 100,00 1,00 1, Vybavení kuchyní: S 1,80 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,40 100,00 1,00 3, Výtahy: C 1,00 100,00 0,00 0, Ostatní: S 6,20 100,00 1,00 6,20 Součet upravených objemových podílů: 93,10 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9310 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 538,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9544 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,9364 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9310 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,0830 Základní cena upravená = 4 336,88 Kč/m 3 Plná cena: 681,60 m 3 * 4 336,88 Kč/m 3 = ,41 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 80 = 50,000 % ,71 Kč Budova bez č.p. na st.5709/1, 5709/2 ( budova "B" ) - zjištěná cena = ,70 Kč

8 - 8 - Rekapitulace nákladových cen bez odpočtu opotřebení: a) Hlavní stavby a 1 ) Budova bez č.p. na st.5027 ( budova "A" ) = ,74 Kč a 2 ) Budova bez č.p. na st.5709/1, 5709/2 ( budova "B" ) = ,41 Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem ,15 Kč Rekapitulace nákladových cen (bez koeficientu K p ): a) Hlavní stavby a 1 ) Budova bez č.p. na st.5027 ( budova "A" ) = ,87 Kč a 2 ) Budova bez č.p. na st.5709/1, 5709/2 ( budova "B" ) = ,70 Kč Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem ,57 Kč b) Kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění b 1 ) Budova "A" a "B" bez č.p. ( č.ev.) Pro výpočet výnosové hodnoty bylo uvažováno s obvyklým nájemným v daném místě a čase ( lokalita Zálabí ). Prostory v budově byly rozděleny na využitelné prostory pro kanceláře ( bývalé učebny) a prostory soc.prostor, chodby, sklady a další obslužné plochy. S ohledem na současný účel užití ( kolaudováno jako ubytovací a školské zařízení) byla zvýšena kapitalizační míra o 0,5 % bodu. Zatřídění pro potřeby ocenění: Druh objektu: Nemovitosti pro dopravu, spoje a školství Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 9,50 % Skupina: E) Výnosy z pronajímaných prostor: Název Plocha [m 2 ] Nájemné [Kč/m 2 ] Výnos [Kč] 1.PP-nebytové prostory - " A" 190,00 500, ,- 1.PP-ostatní plochy - " A" 99,00 200, ,- 1.NP-učebny,kanceláře - " A" 191, , ,- 2.NP-učebny,kanceláře - " A " 185, , ,- 3.NP-učebny,kanceláře - " A " 192, , ,- 4.NP-učebny,kanceláře - " A " 193, , ,- nebytové prostory budova " B " 134, , ,- chodby + soc.zařízení+sklady 409,30 200, ,- vrátnice+vst.hala 35,50 200, ,- Výnosy celkem ,- Ocenění: Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = ,- Kč Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku:

9 - 9 - Cena stavebního pozemku: ,43 Kč Výměra stavebního pozemku: 683 m 2 Skutečně zastavěná plocha: 683 m 2 Cena skutečně zastavěné plochy: ,43 Kč Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: ,22 Kč Odpočty nákladů procentem ze zjištěného nájemného ,00 * 40 % = ,00 Vypočtené odpočty celkem: ,- Kč Roční nájemné upravené dle 23 odst. 4: = ,78 Kč Míra kapitalizace 9,50 % / 9,50 % Cena stanovená výnosovým způsobem = ,- Kč Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování: Skupina: E) Změny okolí a podmínek s negativním dopadem na poptávku oceňované nemovitosti, nemovitost má rozvojové možnosti Zdůvodnění zatřídění do skupiny E): Jedná se o lokalitu s negativním dopadem na poptávku po nemovitostech, s možným rozvojovým potenciálem ( rekolaudace na kancelářskou budovu, přestavba na bytový dům) Ocenění nákladovým způsobem CN = ,57 Ocenění výnosovým způsobem CV = ,00 Rozdíl R = ,57 Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny E): Cena stanovená kombinací nákladového a výnosového způsobu = CV R = ,06 Kč ,06 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky Jedná se o pozemky tvořící jednotný funkční celek nepravidelného tvaru, převážně rovinného charakteru. V místě jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě. Přístup a příjezd k budově přes asfaltové parkoviště. Pozemky jsou z větší části zastavěny budovami. Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st ,00 400, ,- zastavěná plocha a nádvoří st.5709/1 286,00 400, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 50 %

10 pozemek se zvýšenou úrovní sjednaných cen 50 % Úprava ceny celkem 100 % ,- Mezisoučet , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 5 % Úprava ceny celkem 5 % ,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,6710 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,0830 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,43 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 400,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ostatní plocha, jiná plocha 615/ ,00 400, ,- Součet ,- Úprava ceny - příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 50 % pozemek se zvýšenou úrovní sjednaných cen 50 % Úprava ceny celkem 100 % ,- Mezisoučet , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 5 % Úprava ceny celkem 5 % ,- Mezisoučet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,6710 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,0830 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,36 Pozemky - zjištěná cena = ,79 Kč

11 C. Rekapitulace cen nemovitosti Výsledné ceny: b) Budova "A" a "B" bez č.p. ( č.ev.) = ,06 Kč c) Pozemky = ,79 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení činí ,85 Kč ,- Kč slovy: Osmmilionůčtyřistaosmdesátpěttisícšestsetpadesát Kč V Říčanech, Ing. Miroslav Kolář Rýdlova Říčany D. Znalecká doložka Znalecký deník jsem podal jako znalec jmenovaný dekretem krajského soudu v Praze ze dne Spr. 356/88 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, věci movité. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 116/2012.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2820/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2462/8 v objektu čp. 2462/11, ulice Nad olšinami, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více