Znalecký posudek číslo 1805/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek číslo 1805/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo 1805/2012 NEMOVITOST: Pozemky, Stavební pozemky Adresa nemovitosti: Valy, Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Valy, k.ú. Valy nad Labem, kód ČSÚ: , LV: 431 Vlastník pozemku: Ilona Bandová, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, vlastnictví: výhradní OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych; č. obj.:132 EX 22518/09-17/Ku, Adresa objednatele: Hradecká 3, Praha IČ: telefon: DIČ: fax: OBJEDNATEL : ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: Mgr. Josef Řihák, tel.: , Ing. Josef Nekvapil Skácelova 1253 / 2a, Brno IČ: telefon: DIČ: fax: Pro účely exekučního řízení (ocenění stávajícího stavu) koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Budoucí stav Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 7 stran Počet příloh: 9 V Brně, dne Otisk razítka Ing. Josef Nekvapil

2 STAV POSUZOVANÝCH POZEMKŮ: Typ pozemku: zast. plocha ostatní plocha orná půda trvalé travní por. zahrada jiný Přístup k pozemku: z veřejné komunikace přes vlastní pozemky zajištěn věcným břemenem jiné zajištění přístupu k pozemkům právně nezajištěn Využití pozemků: RD byty rek.objekt výstavba ind. garáže Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna mimo obec SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Přípojky: voda kanalizace plyn Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd elektro telefon zpev. příjezd Dopravní dostupnost do vyššího správního celku : MHD železnice autobus dálnice silnice I.,II.,III.tř KUPNÍ CENA 0 Kč Nehodnoceno VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY negativní vlivy okolní zástavby záplavová a zátopová oblast riziko přístupu a příjezdu RIZIKA věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Porovnávací hodnota Obvyklá cena Současný stav Kč Kč Budoucí stav Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných pozemků: Obvyklá cena stavebního pozemku p.č. 418/49 je ve výši ,- Kč, která odpovídá porovnávací hodnotě. Stavební pozemek odpovídají výši obvyklé ceny, neboť se jedná stavební pozemek vhodný pro výstavbu rodinného domu. Pozemek se nachází na kraji obce Valy v rovinném terénu mezi novými rodinnými domy. Na hranici pozemku se nachází kompletní inženýrské sítě tj. vodovod, kanalizace, plyn a elektřina, před pozemkem je místní silniční komunikace se zpevněným živičným povrchem. Obec Valy má obecní úřad, občanská vybavenost je menšího rozsahu, ale ta je zabezpečena ve městě Přelouč. Autobusová zastávka hromadné dopravy je vzdálena 200 m, železniční zastávka je vzdálena 100 m. střed obce Valy je vzdálen 200 m, krajské město Pardubice je vzdáleno 15 km východním směrem, Lázně Bohdaneč jsou vzdáleny 7 km a město Přelouč je vzdáleno 4 km, silniční komunikace I.třídy Pardubice - Kolín je vzdálena 30 m. Na pozemku nevázne věcné břemeno. Níže uvedené skutečnosti, že na nemovitosti neváznou žádné jiné závazky nebo omezení, zejména pak břemeno vznikající přímo ze zákonů (telekomunikačního, elektrizačního, plynárenského, vodního atd.), případně závazky vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit ze zápisu z KN nebylo možno ověřit. Ocenění práv a závad Ocenění práv a závad provedeno dle Občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. ve znění dalších doplňků a novel, dle 336a, odst. 1, písmeno b, týkající se ceny jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených a dle 336a, odst. 1, písmeno c ve znění dle 336a, odst. 2. Práva a závady dle 336a, odst. 1, písmeno b Na základě výpisu z katastru nemovitostí LV č. 431 ze dne se jedná o následující omezení vlastnického práva: 1) Nařízení exekuce Bandová Ilona, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice I - Pardubice-Staré Město, Pardubice 2, r.č /3326. Z-9985/ Listina. Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pardubicích 16 Nc-14599/ ze dne , uloženo na pracovišti Pardubice. Z-9985/ ) Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 16 Nc 14599/ Bandová Ilona, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice I - Pardubice-Staré Město, Pardubice 2, r.č /3326. Z-9391/ Parcela: 418/49. Listina. Exekuční příkaz Exekuční úřad Praha EX-9294/2008-9/Ku ze dne Z

3 18854/ ) Zástavní právo exekutorské K zajištění pohledávy ve výši ,40 Kč s příslušenstvím k čj. 16 EXE 1842/ Intrum Justitia, a.s., Prosecká 851/64, Praha 9, Prosek, Praha 9, IČO: Listina. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti. Exekutorský úřad 074 EX-11167/ ze dne Právní moc ke dni Z-266/ Ocenění práv a závad dle 336a, odst. 1, písmeno b Práva a závady celkem Práva a závady s nemovitostí spojených celkem Cheb Práva a závady dle 336a, odst. 1, písmeno c Práva a závady, která dražbou nezaniknou. Jedná se o věcná břemena, ve smyslu zvláštních předpisů, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, která se na stavebním pozemku v k.ú. Valy nad Labem, obec Valy, okres Pardubice nenachází. Ocenění práv a závad dle 336a, odst. 1, písmeno c Práva a závady celkem NÁLEZ Situace Přehled podkladů Charakteristika obce Základní popis pozemků - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhláška MF č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb., - vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění vyhlášky č. 77/1993 Sb. - Oceňování nemovitostí I-IV, autor Prof.Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol., - stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, - Usnesení Exekutorského úřadu Praha 2 pod č.j. 132 EX 22518/09-17/Ku ze dne , - Exekuční příkaz Exekučního úřadu Praha 2 pod č.j. 071 EX 9294/08-9/Ku ze dne , - výpis z katastru nemovitostí, LV č. 431 v k.ú. Valy nad Labem, obec Valy ze dne , - výpis z katastru nemovitostí, LV č. 431 v k.ú. Valy nad Labem, obec Valy ze dne , - kopie katastrální mapy katastrálního území Valy nad Labem, obec Valy ze dne , - kupní smlouva na pozemek p.č. 418/12 o výměře 1194 m2 v k.ú. Valy nad Labem, obec Valy ze dne , - výsledek technické prohlídky ze dne , - informace a sdělení získané na Obecním úřadě v obci Valy, paní Matoušová Sýkorová Eva. Obec Valy se statutem obce se nachází na jižním kraji Chlumecké a Východolabské tabule. Obec je vzdálena od okresního a krajského města Pardubice 12 km, od města Přelouč 4 km, Lázně Bohdaneč 7 km. V obci jsou v malé míře služby a obchody, je zde obecní úřad, mateřská školka, autobusová zastávka, železniční stanice nenachází. V obci je fotbalové hřiště, kostel, restaurace, obchod Jednota, barvy-hnojiva, Stavona, kameny-dlažby, nábytek, autoservis, okrasné stříhání, autodoprava a tržnice. Počet obyvatel v obci je 470, katastrálním územím protéká řeka Labe, obcí Zlatý potok. V obci jsou kompletní inženýrské sítě, je zde obecní vodovod, kanalizace, plynovod a elektrické sítě, v obci není provedena cenová mapa. Pozemek p.č. 418/49 se nachází v severozápadní části obce Valy u místní silniční komunikace s živičným povrchem na kraji obce. Pozemek je v rovinném terénu, je vzdálen od autobusové zastávky hromadné dopravy 200 m, železniční stanice je vzdálena 100 m, střed obce Valy je vzdálen 300 m, silniční komunikace I.třídy Pardubice - Kolín je vzdálena 30 m. Před pozemkem se nachází kompletní inženýrské sítě, jedná se o vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrické sítě. Pozemcích se nachází v proluce mezi rodinnými domy, z hlediska územního plánu plánována zástavba rodinného domu. Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu - 3 -

4 Věcná břemena Překupní právo Ostatní omezení Evidence v KN Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Stavební pozemek p.č. 418/49 se nachází v severozápadní části obce Valy na jeho kraji u místní silniční komunikace. Pozemek v rovinném terénu se nachází mezi dvěma novostavbami rodinných domů. Pozemek je vzdáleny od autobusové zastávky hromadné dopravy 200 m, železniční stanice je vzdálena 100 m, střed obce Valy je vzdálen 300 m, okresní a krajské město Pardubice je vzdáleno 12 km východním směrem, silniční komunikace I.třídy Pardubice - Kolín je vzdálena 30 m. Před pozemkem se nachází kompletní inženýrské sítě, je zde vodovod, kanalizace, plynovod a elektrické sítě. Jedná se o stavební pozemek, v obci není provedena cenová mapa. OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Popis porovnatelných nemovitostí: Lokalita Přelouč, okres Pardubice Choltice, okres Pardubice Cenu pozemku stanovuji na 700,- Kč, jedná se o stavební pozemky, které se nachází v obdobných lokalitách v nedalekých obcích od obce Valy. Pozemky jsou vhodné pro výstavbu rodinného domu a většinou se nachází na krajích obce. Na hranici pozemků jsou většinou silniční komunikace s živičným povrchem a inženýrské sítě. Většina obcí má kompletní IS. Pozemky jsou volné k okamžitému prodeji. Popis pozemku, jeho zasíťování (zhodnocení kladů a záporů) Stavební pozemek v obci Přelouč, okres Pardubice se nachází 2 km od města. Stavební pozemek je vyčištěný, zbavený stromů a kořenů. Inženýrské sítě tj. voda, elektřina a plyn jsou na hranici pozemku. Pozemek je v rovinném terénu. Obec se statutem města má 8757 obyvatel, v obci je městský úřad, pošta, střední škola, zdravotní zařízení, občanská vybavenost je kompletní. Krajské město Pardubice je vzdáleno 19 km, obec Valy je vzdálena 4 km. Pozemek je volný. Stavební pozemek v obci Choltice, okres Pardubice se nachází v blízkosti centra obce. Stavební pozemek je rohový, rovinný o ploše 840 m2. Pozemek je umístěn v klidné části obce, v zástavbě samostatně stojících rodinných domů. U pozemku ze dvou stran je vedena místní silniční komunikace s živičným povrchem. Inženýrské sítě tj. voda, elektřina a plyn jsou na hranici pozemku. Obec se statutem obce má 1031 obyvatel, v obci je obecní úřad, pošta, základní škola, zdravotní zařízení, občanská vybavenost je na slušné úrovni. Krajské město Pardubice je vzdáleno 15 km, obec Valy je vzdálena 5,5 km. Pozemek je volný. Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m ,29 0,90 642, ,05 0,90 669,64-4 -

5 Barchov, okres Pardubice Bezděkov, okres Pardubice Černá u Bohdanče, okres Pardubice obci Barchov, okres Pardubice. Pozemek o rozloze 867 m2 je určený k výstavbě rodinného domu. Pozemek se nacházejí v mírném svahu na okraji obce. U pozemku je silniční komunikace, kompletní inženýrské sítě tj. vodovod, plyn, kanalizace a elektřina jsou na hranici pozemku. V obci se nachází obecní úřad, občanská vybavenost je minimální, obec má 180 obyvatel. Krajské město Pardubice je vzdáleno 10 km, obec Valy je vzdálena 6 km. Pozemek je volný. obci Bezděkov, okres Pardubice. Stavební pozemek o velikosti 1200 m2 je určen pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o pozemek na kraji obce. Kompletní inženýrské sítě tj. voda, kanalizace, plyn a elektřina jsou na pozemku. Před pozemkem je místní silniční komunikace s živičným povrchem. Obec se 262 obyvateli má obecní úřad, občanská vybavenost je menšího rozsahu. Krajské město Pardubice je vzdáleno 12 km, obec Valy je vzdálena 3,5 km. Stavební pozemek je volný. obci Černá u Bohdanče, okres Pardubice. Stavební pozemek o velikosti 1200 m2 je určen pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o pozemek na kraji obce v atraktivní lokalitě. Z inženýrských sítí je elektřina na hranici pozemku. Plánované připojení na veřejný vodovod je v ceně pozemku. Obec se 306 obyvateli má obecní úřad, občanská vybavenost je menšího rozsahu. Krajské město Pardubice je vzdáleno 6 km, město Lázně Bohdaneč je vzdáleno 1 km, obec Valy je vzdálena 7 km. Stavební pozemek je volný ,00 0,90 720, ,33 0,90 660, ,33 1, , ,73 1,00 389,73 obci Svinčany, okres Pardubice. Stavební pozemek o velikosti 1129 m2 je určen pro výstavbu rodinného domu, na který je stavební povolení a projektová dokumentace. Jedná se o pozemek v rovinatém terénu na Svinčany, okres Pardubice kraji obce. Inženýrské sítě tj. voda, kanalizace a elektřina se nachází 60 m od hranice pozemku. Obec se 425 obyvateli má obecní úřad, občanská vybavenost je menšího rozsahu. Krajské město Pardubice je vzdáleno 15 km, město Heřmanův Městec je vzdálen 3 km, obec Valy je vzdálena 8 km. Stavební pozemek je volný. Průměrná cena 719,26 Kč/m 2 Celková výměra m 2 Porovnávací hodnota Kč - 5 -

6 a) stanovení obvyklé hodnoty oceňovaných pozemků v současném stavu: Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč orná půda 418/ Hodnota pozemků celkem Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Snímek katastrální mapy ze dne. 1 Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 431 ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 431 ze dne Kopie katastrální mapy ze dne Kupní smlouva na pozemek p.č. 418/12 (dnes vedený p.č. 418/49) ze dne Koncesní listina: Ing. Nekvapil Josef Skácelova 2a Brno Oceňování majetku pro: - věci nemovité - nehmotný majetek - finanční majetek Živnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, Brno ze dne pod č.ev.: , č.j.: K/14664/02-6 -

7 Stavební pozemky - 7 -

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt 3+1 Adresa nemovitosti: Uzbecká 555/13, Brno Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015 NEMOVITÁ VĚC: Objekt individuální rekreace, v SJM stavba bez čp., postavená na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 2227, v k.ú. Stará Role, obci Karlovy Vary,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více