Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku"

Transkript

1 Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015

2 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období... 5 III. Doplňující informace IV. Výsledek hospodaření společnosti V. Způsob rozdělení hospodářského výsledku V. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti VI. Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni VII. Příloha k účetní závěrce společnosti sestavená k rozvahovému dni v plném rozsahu VIII. Zpráva o vztazích statutárního orgánu společnosti DLC Napajedla a.s. podle ustanovení 82 Zákona o obchodních korporacích.. 33 IX. Auditorská zpráva X. Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě

3 I. Základní identifikace společnosti 1. Název a datum zápisu Datum zápisu: 7. dubna 2004 Obchodní firma: DLC Napajedla a.s. Sídlo: Napajedla, Kvítkovická 1533, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost 2. Předmět podnikání Předmět podnikání zapsaný v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozována vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - činnost účetních a daňových poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3. Statutární orgán - představenstvo předseda představenstva: JUDr. Milena Kadlecová, datum narození Hodonín, Slunečná 11, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 30. května 2014 místopředseda představenstva: Ing. František Polák, datum narození Staré Město, Hradišťská 204, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 30. května 2014 člen představenstva: Ing. František Vaculovič, datum narození Mutěnice, Nedělní 1002, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 30. května 2014 člen představenstva: Ing. Hana Turečková, datum narození Kyjov, Nerudova 252, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 30. května 2014 člen představenstva: Ing. Josef Hájíček, datum narození Uherské Hradiště, Na Krajině 192, PSČ

4 den vzniku členství v představenstvu: 30. května 2014 člen představenstva: JUDr. Josef Čejka, datum narození Žlutava 96, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 30. května 2014 Výroční zpráva Způsob zastupování Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Členem představenstva se rozumí i předseda a místopředseda. 5. Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Vlachynský, datum narození Zlín, Bartošova čtvrť 4138 den vzniku funkce: 5. června 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 18. února 2011 člen dozorčí rady: Ing. Jarmila Sukopová, datum narození Bohuslavice 4293, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 18. února 2011 člen dozorčí rady: Ing. Libor Holeček, datum narození Strážovice 160, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 18. února 2011 člen dozorčí rady: Ing. František Kolář, datum narození Otrokovice, nádražní 1417, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 30. května 2014 člen dozorčí rady: Ladislav Peprna, datum narození Uherský Ostroh II, Sídliště 827, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 18. února Akcie 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě 4

5 3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 23 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Základní kapitál : ,- Kč splaceno 100% 7. Ostatní skutečnosti Představenstvo společnosti jmenovalo ke dni Ing. Pavla Bártů, r.č /0554, bytem ulice Sées 1977, Staré Město , ředitelem společnosti. Ředitel společnosti jedná a podepisuje jménem společnosti v rámci svého pověření. 8. Změny v roce 2014 ve složení vedení společnosti, představenstva společnosti dozorčí rady Změny ve složení vedení společnosti nenastaly. Změny ve složení představenstva nenastaly. Změny ve složení dozorčí rady nastaly. Zánik členství ke dni Jindry Janů. II. Ekonomické hodnocení účetního období 1. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč Ukazatel Tržby za prodej zboží Tržby za prodej služeb Spotřeba materiálu a energie Přijaté služby Mzdové náklady z prac. smluv Odpisy majetku Nákladové úroky Hospodářský výsledek úč. období Hospodářský výsledek před zdan Zásoby zboží Pohledávky z obchod. styku

6 Bankovní úvěry Průměrný počet zaměstnanců Přepočtený stav zaměstnanců Průměrný měs. výdělek (přep. stav.) Investice do rozvoje společnosti Společnost v roce 2014 investovala do nákupu, či technického zhodnocení nového majetku: Auta osobní, nákladní, TZ Kč Software nad 60 tisíc Kč 0 Kč Software do 60 tisíc Kč Kč IT technika, komunikační technika Kč HIM nad 40 tisíc Kč DIM do 40 tisíc Kč Budovy areálu Kč 3. Úvěry a půjčky, záruky Společnost v roce 2014 využívala úvěry od následujících peněžních ústavů: Komerční banka Praha a.s. pobočka Hodonín Revolvingový úvěr 40,000,000 Kč se splatností na dobu neurčitou Kontokorentní úvěr 10, Kč se splatností na dobu neurčitou Úvěr na OP 5, Kč se splatností , úvěr byl řádně splacen Zůstatky všech úvěrových účtů k Kontokorentní úvěr 0 Kč Revolvingový úvěr Kč Úvěr na OP 0 Kč Bankovní záruky KB Praha a.s. poskytnuta kauce CÚ ve vazbě na registraci distributora lihu formou bankovní záruky. Výše 5, Kč, trvání bankovní záruky

7 4. Zásoby zboží Zásoby zboží k datu jsou evidovány v následující struktuře: Zboží na skladě suché zboží 46, Kč Zboží na skladě mléčné zboží 2, Kč Sklad obalů 6, Kč Zboží na cestě (suché, mléčné) Kč Vývoj stavu zásob zboží suchého a mléčného skladu v průběhu roku ve srovnání s minulými roky: 7

8 Obrátka zásob ke konci jednotlivých měsíců za oba sklady společně dosahuje k datu hodnoty 16,44 dne. 5. Mzdový vývoj a zaměstnanecká politika Průměrný počet všech pracovníků společnosti je 127 pracovníků, z toho mateřská dovolená 3x. V průběhu roku 2014 společnost uzavřela postupně pracovní poměr s 80 novými zaměstnanci na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, se 8 pracovníky byla uzavřena dohoda o provedení práce a 2 DPČ. Zaměstnanci byli ve zkušební době opětovně posouzeni z hlediska jejich vhodnosti a schopnosti zastávat sjednané funkce. Během roku 2014 došlo 8

9 k ukončení pracovního poměru s 69 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnancem jsme rozvázali pracovní poměr dle 52 ZP, 32 zaměstnanců odešlo ve zkušební době na vlastní žádost, 4 zaměstnanci odešli ve zkušební lhůtě, a to z důvodů chybovosti při používání hlasového navádění a celkové malé produktivity práce, a 1 zaměstnanec ukončil pracovní smlouvu na dobu určitou. Další předpoklad rozšíření pracovních míst souvisí s předpokládanou expanzí obchodní činnosti v roce Vývoj mzdových nákladů k ultimu roku : Vývoj přepočteného počtu pracovníků v jednotlivých měsících v roce 2009 až 2014: Přepočtený stav zaměstnanců v jednotlivých měsících Leden 114,76 117,46 111,87 112,38 115,20 115,59 Únor 115,84 118,91 112,51 111,10 117,17 117,81 Březen 119,64 114,80 114,62 109,58 116,97 114,88 Duben 121,48 113,58 117,95 110,35 118,59 120,05 Květen 122,30 113,93 111,97 112,82 122,08 122,63 Červen 121,98 109,89 116,85 112,52 124,56 124,72 Červenec 120,89 110,43 116,34 115,29 123,63 132,48 Srpen 119,86 109,34 118,65 119,05 123,60 136,63 Září 113,99 109,36 119,50 118,18 121,23 131,53 Říjen 118,83 111,18 118,25 116,66 118,21 133,77 Listopad 116,58 111,56 116,42 115,73 116,03 126,15 Prosinec 118,15 108,80 114,55 114,38 115,74 127,41 9

10 Porovnání vývoje přepočteného stavu pracovníků 2014 a K 1. lednu 2014 proběhly u akcionářů fůze s jinými ekonomickými subjekty s cílem navýšení svých tržeb. Tento stav se následně promítl do vývoje stavu zaměstnanců DLC, a to jak pracovníků skladu, tak pracovníků přepravy. 6. Tržby za prodané zboží v Kč v letech : Tržby za prodej zboží - suchý sklad Tržby HO VO Tržby UO VO Tržby NJ VO Tržby ZL VO Tržby Hranice VO Ostatní Tržby za prodané (vykoupené) obaly Tržby za prodej zboží mléčný sklad Tržby HO VO tržby UO VO Tržby NJ VO Tržby ZL VO Tržby Hranice VO Ostatní Tržby mimo Gold Ostatní Odklad splatnosti NJ Skonto Hodonín Dodatečná sleva dodavatele Tržby celkem zboží

11 7. Tržby z nájmů Společnost v rámci své podnikatelské činnosti pronajímá nebytové prostory - kancelářské plochy ve své administrativní budově. V roce 2014 se rentabilita této činnosti zvýšila. Vývoj tržeb, provozní nákladů a zisku v roce 2014 ve srovnání s rokem 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 je uveden v následujícím grafu: 8. Přehled leasingových smluv Číslo LS ze dne předmět/spz posl. leas. splátka měsíční spl. SG Finance mycí stroj SG Finance nákl. Auto SG Finance tandem souprava SG Finance el. vozík SG Finance ks el. vozík Vybrané závazky společnosti k Závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům Kč Kč 11

12 Závazky sociálního zabezpečení Daňové závazky Přijaté záloha Dohadné účty pasivní Dlouhodobé závazky Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 10. Vybrané pohledávky společnosti k datu Pohledávky z obchodního styku Daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Kč 0 Kč Kč Kč Kč 11. Vývoj zůstatku odložené daně Výpočet odložené daně a její proúčtování do nákladů společnosti v jednotlivých letech: Rok 2005 odložený daňový závazek + 3, Kč Rok 2006 odložený daňový závazek Kč Rok 2007 odložený daňový závazek Kč Rok 2008 odložený daňový závazek Kč Rok 2009 odložený daňový závazek Kč Rok 2010 odložený daňový závazek Kč Rok 2011 odložený daňový závazek Kč Rok 2012 odložený daňový závazek Kč Rok 2013 odložený daňový závazek Kč Rok 2014 odložený daňový závazek Kč Stav odloženého daňového závazku činí k celkem Kč. 12. Vývoj ukazatele celkové zadluženosti Rok Podíl VK na aktivech 19,16% 16,99% 17,33% 19,05% 17,20% 20,62% Ukazatel celkové zadluženosti 80,84% 83,01% 82,67% 80,95% 82,80% 79,38% Ukazatel zadluženosti VK 422% 488% 477% 425% 481% 385% finanční páka 5,219 5,885 5,771 5,250 5,815 4,850 12

13 III. Doplňující informace 1. Majetkové spoluúčasti společnosti v jiných ekonomických subjektech DLC Napajedla a.s. je společníkem ve společnosti COOP MORAVA s.r.o. se sídlem Sukova 2, Brno, IČ: se vkladem ,- Kč, splaceným v plné výši, obchodní podíl činí 0,193 % ZK. 2. Organizační složka v zahraničí 13

14 DLC Napajedla a.s. nemá zřízenu žádnou organizační složku v rámci EU i mimo Evropskou Unii. 3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost v oblasti vývoje a výzkumu neprovádí žádné podnikatelské aktivity, neúčastní se žádného výzkumu a žádného vývoje. 4. Aktivity v oblasti životního prostředí V oblasti životního prostředí společnost produkuje odpady obalového papíru a igelitu, jež jsou řádně lisovány a následně prodávány společnostem zabývajících se jejich recyklací. Společnost provozuje středotlakou kotelnu, jež je středním zdrojem znečištění ovzduší. Dále provozuje chladírenská zařízení s obsahem chladiva R 22 a chladírenská zařízení s obsahem fluorovaných plynů. 5. Vztahy mezi propojenými osobami Ovládající osoby, jednající ve shodě, jsou dále uvedená spotřební družstva. Jejich předmět podnikání je specifikován ve stanovách jednotlivých družstev a je uveden v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku jednotlivých spotřebních družstev. Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně je 50,0 % držitel akcií ovládané osoby. Členové statutárního orgánu ovládané osoby jsou personálně propojeni se statutárním orgánem ovládající osoby. Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu je 36,4 % držitel akcií ovládané osoby. Členové statutárního orgánu ovládané osoby a členové dozorčí rady ovládané osoby jsou personálně propojeni se statutárním orgánem ovládající osoby. Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně je 13,6 % držitel akcií ovládané osoby. Členové statutárního orgánu ovládané osoby a členové dozorčí rady ovládané osoby jsou personálně propojeni se statutárním orgánem ovládající osoby. 14

15 Veškeré úkony plynoucí z uzavřených vzájemných obchodních smluv jsou prováděny za ceny obvyklé a ceny smluvní, fakturovaná cena je pro všechny odběratele stejná. Uvedenými plněními nevzniká ovládané osobě žádná majetková či obchodní újma. IV. Výsledek hospodaření společnosti Společnost vykázala hospodářský výsledek zisk ve výši ,43 Kč. Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 je součástí bodu VII. Účetní závěrka. K byl vykázán zisk za účetní období ve výši ,43 Kč, z toho provozní výsledek hospodaření ,99 Kč, finanční výsledek hospodaření ,82 Kč, mimořádný výsledek hospodaření ,24 Kč. K vykázala společnost obchodní marži v celkové výši ,48 Kč. K vykázala společnost přidanou hodnotu ve výši ,18 Kč. Majetková bilance je součástí bodu VII. Účetní závěrka Rozpis hospodářského výsledku minulých let Na základě rozhodnutí VH akcionářů byl vykázaný hospodářský v jednotlivých letech proúčtován následovně: Rok 2004 hospodářský výsledek ,25 Kč neuhrazená ztráta minulých let Rok 2005 hospodářský výsledek ,20 Kč neuhrazená ztráta minulých let Rok 2006 hospodářský výsledek ,30 Kč neuhrazená ztráta minulých let Rok 2007 hospodářský výsledek ,63 Kč úhrada ztráty minulých let Rok 2008 hospodářský výsledek ,73 Kč úhrada ztráty minulých let Rok 2009 hospodářský výsledek ,98 Kč úhrada ztráty minulých let Rok 2010 hospodářský výsledek ,44 Kč neuhrazená ztráta minulých let Rok 2011 hospodářský výsledek ,37 Kč úhrada ztráty minulých let Rok 2012 hospodářský výsledek ,51 Kč neuhrazená ztráta minulých let Rok 2013 hospodářský výsledek ,85 Kč úhrada ztráty minulých let Celkem ztráta minulých let ,14 Kč 15

16 Ve vykázané ztrátě je zahrnuta rezerva na budoucí odvod daně z příjmů právnických osob (odložená daň) k ve výši celkem Kč. V. Způsob rozdělení hospodářského výsledku Dosažený hospodářský výsledek po zdanění za rok 2014 ve výši ,43 Kč bude rozdělen následovně: a) Příděl do rezervního fondu ve výši 5 % z čistého zisku ,37 Kč b) Úhrada ztráty minulých let ,06 Kč VI. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti Hlavní záměry společnosti vytýčené pro rok dosáhnout obrat činností ve výši minimálně roku VII. Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni V následujícím textu je uvedena Účetní závěrka, jež byla sestavena v plném rozsahu dne a následně předložena auditorovi a dozorčí radě v tomto rozsahu: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Rozvaha v plném rozsahu k Cashflow Příloha k účetní závěrce společnosti 16

17 17 Výroční zpráva 2014

18 18 Výroční zpráva 2014

19 19 Výroční zpráva 2014

20 20 Výroční zpráva 2014

21 21 Výroční zpráva 2014

22 22 Výroční zpráva 2014

23 VIII. Příloha k účetní závěrce společnosti sestavená k rozvahovému dni v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce společnosti sestavená k rozvahovému dni v plném rozsahu 1. Základní identifikace účetní jednotky Název: Sídlo: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: DLC Napajedla a.s. Kvítkovická 1533, Napajedla akciová společnost obchod a služby Datum vzniku: Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Předseda - JUDr. Milena Kadlecová Místopředseda - Ing. František Polák Členové - Ing. František Vaculovič - Ing. Hana Turečková - Ing. Josef Hájíček - Josef Čejka Dozorčí rada: Předseda - Ing. Josef Vlachynský členové - Ing. Libor Holeček - Ladislav Peprna - Ing. Jarmila Sukopová - Ing. František Kolář - Výpis z obchodního rejstříku - viz příloha. - Změny ve složení představenstva v průběhu roku 2014 nastaly. - Změny ve složení dozorčí rady nastaly ukončeno členství paní Jindry Janů 23

24 1. Podíly na základním kapitálu společnosti zapsaném v OR Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, Národní třída č. 13, Hodonín podíl Kč 50,0 % ZK Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Veselská 733, Uherský Ostroh podíl Kč 36,4 % ZK Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně Kvítková 4323, Zlín podíl Kč 13,6 % ZK 2. Podniky ve skupině Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, Národní třída č. 13, Hodonín IČO ,0 % ZK Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Veselská 733, Uherský Ostroh IČO ,4 % ZK Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně Kvítková 4323, Zlín IČO ,6 % ZK 3. Údaje o zaměstnancích mzdy a odměny s oddělením údajů o řídících pracovnících Údaje o zaměstnancích Úč.obd. Úč.obd. Úč.obd. Úč.obd. Úč.obd. z toho řídící (v osobách a tis. Kč) pracovníci Průměrný přepočtený počet Osobní náklady v tis. Kč včetně zákonných pojištění, bez soc. nákladů, odměn statutárních orgánů Odměny členům orgánů Včetně zákonných pojištění Žádná ostatní plnění nebyla členům statutárních orgánů poskytnuta. 4. Popis účetních metod a zásad, popis aplikace obecných účetních metod a zásad oceňování, odpisování - Účetní jednotka účtuje podle vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 24

25 jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.. - Účetní jednotka dodržuje základní pravidla pro sestavení a předkládání rozvahy a výkazů zisků a ztrát v plném rozsahu. - Účetní jednotka vede účetnictví prostřednictvím výpočetní techniky, projekčně programová dokumentace je v souladu s 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - Účetní jednotka používá pro vnitropodnikové účetnictví účty 599, Účetní jednotka stanovila rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jeho změn a doplňků, včetně novelizace zákona č. 437/2003 Sb.. - Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy. - Odchylky od obecných metod nebyly realizovány. - Pro přepočet údajů v cizích měnách je používán aktuální kurz ČNB. Způsob ocenění a. Zásob nakupovaných cenou pořizovací b. Hmotného a nehmotného majetku cenou pořizovací c. Cenných papírů a majetkových účastí nominální hodnotou Reprodukční pořizovací cena nebyla v roce 2014 aplikována. Odpisování majetku Použité odpisové metody - rovnoměrné odepisování = daňové odpisy. a. Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok Vstupní cena (= pořizovací cena, případně včetně nákladů na pořízení) Kč - doba odpisování 24 měsíců vazba na třídu Kč - doba odpisování 36 měsíců vazba na třídu více Kč - doba odpisování dle životnosti vazba na třídu 0 Měsíční účetní odpis = pořizovací cena děleno počtem měsíců odpisování. Daňový odpis = dle platného znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 25

26 pro rok 2013 následovně: Účetní odpis = daňový odpis b. Dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok Vstupní cena (= pořizovací cena, případně včetně nákladů na pořízení) Kč - účtováno přímo do spotřeby vazba na třídu Kč - doba odpisování 12 měsíců vazba na třídu Kč - doba odpisování 24 měsíců vazba na třídu Kč - doba odpisování 36 měsíců vazba na třídu více Kč - doba odpisování dle tabulky vazba na třídu 0 1. odpisová skupina 3 roky 2. odpisová skupina 5 let 3. odpisová skupina 10 let 4. odpisová skupina 20 let 5. odpisová skupina 30 let 6. odpisová skupina 50 let Měsíční účetní odpis = Vstupní cena (pořizovací cena včetně pořizovacích nákladů) děleno počtem měsíců účetního odpisování. Daňový odpis = dle platného znění zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů následovně: odpisová skupina - rovnoměrné odpisování Opravné položky V roce 2014 byly vytvořené opravné položky k pohledávkám zvýšeny o ,00 Kč. Zůstatek opravných položek k pohledávkám k činí celkem ,23 Kč. Majetkové účasti Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraniční podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí. Druh Emitent Počet kusů Nominální hodnota vklad COOP Morava s.r.o Kč 5. Komentář k rozvaze a výkazu zisku a ztráty - vysvětlení zásadních přírůstků a úbytků každé významné položky 26

27 Nový majetek přírůstek, poč.stav TZ úbytek kon.stav I. auta-osobní,nákladní IT technika,komunikační tech II. III HIM - nad 40 tis IV DIM Kč V SW do 60. tis. Kč VI SW v nájmu /TZ/ VII budovy areálu VIII SW na 60.tis. Kč celkem Leasing SG Eguipment Finance předmět leasingu původní výše závazku (tis. Kč) zůst.závazk u ( tis.kč) datum vzniku závazku posl.splátka měsíční splátka Kč mycí automat listopad DAF 3Z květen souprava DAF 3Z listopad el.vozík ETV červenec el.vozík ECE ks leden Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a výši evidovaných daňových nedoplatků u FÚ nemáme. Rozpis odložené daně Pro výpočet odložené daně je používán rozvahový způsob výpočtu. Odložený daňový závazek snížen v roce 2014 o ,- Kč Celková výše odložené daně je k Kč 27

28 Rezervy nebyly vytvořeny Bankovní účet v Komerční bance zůstatek k Kč ,81 - Rozpis úvěrů a půjček Úvěry přijaté v průběhu roku 2014 Kontokorentní úvěr tis. Kč doba neurčitá Revolvingový úvěr tis. Kč doba neurčitá Úvěr na OP tis. Kč zůstatek k Revolvingový Kč Přijaté dotace Dotace v roce 2014 nebyly přijaty. Podrozvaha Na podrozvahových účtech je poskytován přehled o: - drobném hmotném majetku v hodnotě do 3000 Kč - najatém majetku,leasingu - zástavním právu - odepsaných pohledávkách - přehled o zcizeném majetku 6. Informace k majetku a závazkům Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje v celkové výši ,- Kč, oprávky vytvořené na účtu 071 k činí ,-Kč. Pohledávky v tis. Kč Celkem pohledávky z obchodního styku z toho po lhůtě splatnosti dohadné účty aktivní provozní zálohy

29 Pohledávky k podnikům ve skupině v tis. Kč Za Jednotou v Hodoníně Za Jednotou v Uherském Ostrohu Za Jednotou ve Zlíně Závazky krátkodobé v tis. Kč Celkem z obchodního styku dodavatelé z toho po lhůtě splatnosti 0 - závazky k zaměstnancům zákonné závazky z mezd daňové závazky dohadné účty pasivní přijaté zálohy 774 Závazky dlouhodobé v tis. Kč Celkem jiné dlouhodobé závazky (splátkový režim při nákupu vozidel) 0 - odložený daňový závazek Souhrnná výše případných dalších závazků, které nejsou sledovány v běžném účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze: 0 Kč Závazky v cizí měně: 0 Kč Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu Stav k v průběhu účetního období v tis.kč Základní kapitál Fondy ze zisku rezervní Výsledky hospodaření minulých let v tis. Kč Rok 2004 ztráta 222 Rok 2005 ztráta Rok 2006 ztráta Rok 2007 zisk Rok 2008 zisk Rok 2009 zisk 14 Rok 2010 ztráta

30 Rok 2011 zisk 103 Rok 2012 ztráta Rok 2013 zisk Rok 2014 zisk V tis. Kč Vlastní kapitál celkem Rozpis akcií Zapsaný základní kapitál Kč Z toho: 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě 3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 23 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Základní kapitál : ,- Kč splaceno 100%. Výnosy z prodeje výrobků, zboží a služeb podle druhu činností V tis.kč C E L K E M Z toho: a) prodej zboží b) tržby za letáky c) pronájem nebyt.prostor včetně služeb d) ostatní výnosy, tržby Společnost neprovádí žádnou zahraniční činnost. Ing. Pavel Bártů, v.r. ředitel společnosti V Napajedlech dne 7.dubna

31 31 Výroční zpráva 2014

32 32 Výroční zpráva 2014

33 VIII. Zpráva o vztazích statutárního orgánu společnosti DLC Napajedla a.s. podle ustanovení 82 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 1. Ovládaná osoba ODDÍL I. OSOBY PROPOJENÉ DLC Napajedla a.s., se sídlem Kvítkovická 1533, Napajedla, PSČ IČ zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4144 Za společnost jednající a podepisující: JUDr. Milena Kadlecová ve funkci předsedkyně představenstva Ing. František Polák ve funkci místopředsedy představenstva (dále jen ovládaná osoba ) 33

34 Ovládaná osoba je obchodní společnost, jejíž předmět podnikání je specifikován ve stanovách společnosti a je uveden v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku. 2. Ovládající osoby jednající s ovládanou osobou ve shodě Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně se sídlem Národní třída 13, Hodonín, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr.XXXVIII vložka 391 Za společnost jednající a podepisující: JUDr. Milena Kadlecová ve funkci předsedy představenstva Ing. František Vaculovič ve funkci místopředsedy představenstva Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu se sídlem Veselská 733, Uherský Ostroh, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr.XXXVIII vložka 392 Za společnost jednající a podepisující: Ing. František Polák ve funkci předsedy představenstva Ladislav Peprna ve funkci místopředsedy představenstva Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně se sídlem Kvítková 4323, Zlín, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr.XXXVIII vložka 400 Za společnost jednající a podepisující: Jindřich Váňa ve funkci předsedy představenstva JUDr. Vítězslav Němeček ve funkci místopředsedy představenstva (dále jen ovládající osoby ) Ovládající osoby jednající ve shodě, jsou spotřební družstva. Jejich předmět podnikání je specifikován ve stanovách jednotlivých družstev a je uveden v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku příslušného spotřebního družstva. ODDÍL II. VZTAHY MEZI OSOBAMI Způsob ovládání ovládajících osob: Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně je 50 % držitel akcií ovládané osoby. Členové statutárního orgánu ovládané osoby a členové dozorčí rady ovládané osoby jsou personálně propojeni se statutárním orgánem ovládající osoby. 34

35 Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu je 36,4 % držitel akcií ovládané osoby. Členové statutárního orgánu ovládané osoby a členové dozorčí rady ovládané osoby jsou personálně propojeni se statutárním orgánem ovládající osoby. Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně je 13,6 % držitel akcií ovládané osoby. Členové statutárního orgánu ovládané osoby a členové dozorčí rady ovládané osoby jsou personálně propojeni se statutárním orgánem ovládající osoby. ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období, tj. za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Přehled o smlouvách uzavřených (platných) v rozhodném období. Smluvní vztahy k subjektu Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku - Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku D 64/2005 Smlouva o nájmu areálu DLC nájemné na dobu neurčitou D 77/2005 Smlouva o obchodních podmínkách Zajišťování a provádění letákových akcí D 02/2013 Dohoda o poskytnutí skonta při vyrovnání závazků D 13/2014 Pronájem movité věci O 1/2005 Ze dne Rámcová kupní smlouva č. 1/2005 prodej zboží v rámci VO činnosti, včetně dodatků Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti DLC Napajedla a.s. jako dlužník, Jednota Hodonín jako zástavce, COOP MORAVA s.r.o. jako věřitel Veškeré úkony plynoucí z těchto smluv byly prováděny za ceny obvyklé a ceny smluvní, fakturovaná cena je pro všechny odběratele stejná. Shora uvedenými plněními nevznikla ovládané osobě žádná újma. 35

36 Smluvní vztahy k subjektu Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku D 64/2005 Smlouva o nájmu areálu DLC nájemné na dobu neurčitou D 76/2005 Smlouva o obchodních podmínkách Zajišťování a provádění letákových akcí D 03/2013 Dohoda o vyrovnání vzájemných závazků O 2/2005 Rámcová kupní smlouva č. 2/2005 prodej zboží v rámci VO činnosti, včetně dodatků Veškeré úkony plynoucí z těchto smluv byly prováděny za ceny obvyklé a ceny smluvní, fakturovaná cena je pro všechny odběratele stejná. Shora uvedenými plněními nevznikla ovládané osobě žádná újma. Smluvní vztahy k subjektu Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku D 64/2005 Smlouva o nájmu areálu DLC nájemné na dobu neurčitou D 41/2010 Smlouva o obchodních podmínkách při zajišťování a provádění letákových akcí D 01/2013 Dohoda o poskytnutí skonta při vyrovnání závazků O 3/2005 Rámcová kupní smlouva č. 3/2005- prodej zboží v rámci VO činnosti, včetně dodatků Veškeré úkony plynoucí z těchto smluv byly prováděny za ceny obvyklé a ceny smluvní, fakturovaná cena je pro všechny odběratele stejná. Shora uvedenými plněními nevznikla ovládané osobě žádná újma. Smlouvy týkající se cenných papírů Nebyly uzavřeny smlouvy týkající se cenných papírů. 36

37 ODDÍL V. PRÁVNÍ ÚKONY USKUTEČNĚNÉ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB 1. Ručení Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně a Jednotou spotřebním družstvem v Uherském Ostrohu byla poskytnuta Komerční bance a.s. formou Smlouvy o ručení, a to za včasné splácení úvěrů poskytnutých DLC Napajedla a.s.: Revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč, splatný na dobu neurčitou. Kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč splatný na dobu neurčitou. Ručení Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně byla poskytnuta Komerční bance a.s. formou Smlouvy o zajištění blankosměnkou k zajištění pohledávek KB za nesplacené úvěry poskytnuté DLC Napajedla a.s.: Revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč splatný na dobu neurčitou. Kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč, splatný na dobu neurčitou. Ke dni ručení ukončeno, nahrazeno novou Smlouvou o ručení do ve vazbě na úvěrové potřeby DLC následovně: - Revolvingový úvěr 40, Kč ručení SD v Hodoníně reg. Č. smlouvy , SD v Uherském Ostrohu reg.č , SD ve Zlíně reg.č Kontokorentní úvěr 10, Kč ručení SD v Hodoníně reg.č , SD v Uherském Ostrohu reg.č , SD ve Zlíně reg.č Poskytnuté ručení Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně a Jednotou spotřebním družstvem v Uherském Ostrohu formou zástavního práva k nemovitostem k zajištění pohledávek fy COOP Morava, s.r.o. vůči DLC Napajedla a.s. ODDÍL VI. OSTATNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÁ OVLÁDANOU OSOBOU V ZÁJMU NEBO NA PODNĚT PROPOJENÉ OSOBY V účetním období roku 2014 nebyla uskutečněna opatření v zájmu nebo na podnět ovládajících osob nebo propojených osob. Specifikace újmy ovládané osoby: K újmě ovládané osoby nedošlo, smlouva o úhradě újmy proto nebyla uzavřena. ODDÍL VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 37

38 Obsahem této zprávy nemohou být informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající a ovládané osoby. Dále nemohou být součástí této zprávy údaje, které jsou utajovanou skutečností, podle zvláštního zákona a údaje, které by mohly způsobit vážnou újmu ovládané osobě a ovládající osobě. ODDÍL VIII. ZÁVĚR Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti DLC Napajedla a.s., dne a předložena k přezkoumání auditorovi a dozorčí radě, která bude informovat o svém stanovisku k této zprávě valnou hromadu akcionářů. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna zpracovat Výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena, jako její nedílná součást. Statutární orgán ovládané osoby sděluje: Výroční zpráva bude, po jejím schválení valnou hromadou akcionářů, uložena do Sbírky listin vedené Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně. Tato zpráva je sepsána v 6 originálech. Z toho 1 ovládaná osoba 3 propojené osoby 1 výroční zpráva - originál 1 dozorčí rada V Napajedlech dne Podpisy členů statutárního orgánu ovládané společnosti v.r.: 38

39 IX. Auditorská zpráva Výroční zpráva

40 40 Výroční zpráva 2014

41 X. Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě 41

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví zejména 7, 18, 19 odst. 5 a 6 a Vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.. 7 HISTORIE SPOLEČNOSTI...9 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...10. 2. Údaje o základním kapitálu a.s...

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.. 7 HISTORIE SPOLEČNOSTI...9 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...10. 2. Údaje o základním kapitálu a.s... 1 2 3 PŘEDSTAVENSTVO: Zleva: Marek Šindler, MUDr. Jarmila Číhalová, MVDr. Karel Chvátal, Mgr. Daniela Hebnarová, Mgr. Pavel Horák, Mgr. Miloš Malý - místopředseda představenstva, Ing. Ladislav Lejsal -

Více

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006 Slot Group 2 Výroční zpráva 3 SLOT GROUP, 2006 Obsah výroční zprávy 4 Úvod.......................................................................................6 Orgány společnosti a její management...7

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Název společnosti: Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 1 OBSAH 1. Obecné údaje 3 2. Vymezení konsolidačního

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Příloha k účetní závěrce za rok 2015 1) Obecné údaje Název společnosti : VaK Bruntál a.s. IČ : 47675861 Sídlo společnosti : Bruntál, třída Práce 42 Právní forma : akciová společnost Předmět činnosti :

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje název: ZNZ PŘEŠTICE, a.s. IČO: 49790757 sídlo: právní forma: Husova 438, 334 22 Přeštice akciová společnost předmět činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 54908 Provodov Šonov IČ: 481 71 042 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 54908 Provodov Šonov IČ: 481 71 042 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 54908 Provodov Šonov IČ: 481 71 042 na akciovou společnost 1. Úvodní ustanovení. Změna právní formy družstva na akciovou společnost

Více

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky HOMOLA a.s. v plném rozsahu

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11)

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti 1. Akciová společnost (dále

Více

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 20. 9. 2014 Ad 1) Doplňující dokument byl zpracován na základě dopisu ČNB Upozornění

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Brněnské komunikace a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Brněnské komunikace a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Renneská třída 787/1a IČO: 60733098 tel: 543 210 119 27 www.bkom.cz 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, je

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Výroční zpráva za rok 2003 se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7 Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. o minulém

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti VLNAP a.s. Způsob svolání: řádná valná hromada společnosti svolaná představenstvem společnosti v souladu s ustanovením 406 a násl. zákona č. 90/2012

Více

Výroční zpráva SATT a.s.

Výroční zpráva SATT a.s. Výroční zpráva SATT a.s. ROK 2009 SATT a.s. Okružní 11 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 654 811 www.satt.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Stručná charakteristika společnosti 4 Orgány

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 VVooddoovvooddyy aa kkaannaal lli iizzaaccee PPaar rdduubbi iiccee,,, aa...ss. Výroční zpráva za rok 2003 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 interstroj akciová společnost Veselí nad Moravou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 Tato příloha byla sestavena na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013

ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013 ,, v v"" v ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013 Příjmy Schválený rozpočet 8 123 500,00 upravený rozpočet 8 123 500,00 skutečnost 7321 454,92 Změny stavů bankovních účtů 102972,03 Výdaje Schválený

Více

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA 1 Výroční zpráva za rok 27 LABYRINT BOHEMIA o.p.s. Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 2 1. Identifikační údaje: 1.1. Název společnosti: LABYRINT BOHEMIA,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o.

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o. Dodatek č. 1 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1.

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1. výroční zpráva 2013 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 3 Představenstvo a dozorčí rada 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více