Znalecký posudek č. 122/17/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 122/17/12"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní exekutor Exekutorského úřadu Kutná Hora Vocelova Kutná Hora 092 EX 260/05-39 exekuční řízení Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Posudek obsahuje 16 stran textu včetně titulního listu a 9 stran příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. V Kutné Hoře,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je: ocenit nemovitost, její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené, v majetku povinné, a to: - pozemek parcelní číslo st. 50, o výměře 356 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0204 KP Kolín, pro obec Uhlířská Lhota, katastrální území Uhlířská Lhota na listu vlastnictví č. 483 podíl 1/2 - pozemek parcelní číslo 90/4, o výměře 357 m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0204 KP Kolín, pro obec Uhlířská Lhota, katastrální území Uhlířská Lhota na listu vlastnictví č. 483 podíl 1/2 - pozemek parcelní číslo 90/5, o výměře 1236 m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0204 KP Kolín, pro obec Uhlířská Lhota, katastrální území Uhlířská Lhota na listu vlastnictví č. 483 podíl 1/2 - budova číslo popisné 41, bydlení, stojící na pozemku parc.č. st. 50, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0204 KP Kolín, pro obec Uhlířská Lhota, katastrální území Uhlířská Lhota na listu vlastnictví č. 483 podíl 1/2 a podat písemně do 30 dnů o tomto znalecký posudek, ve kterém bude uvedeno: a) cena nemovitosti a jejího příslušenství zjištěná dle platného znaleckého předpisu b) cena obecná nemovitosti a jejího příslušenství, za níž je nemovitost v dražbě prodejná c) cena práva a závad, pokud na movitých věcech váznou 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům Uhlířská Lhota Týnec nad Labem Region: Středočeský Okres: Kolín Katastrální území: Uhlířská Lhota 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne , za přítomnosti paní Ivany Navrátilové. 4. Podklady pro vypracování posudku: - usnesení č.j. 092 EX 260/05-39 z výpis z KN Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kolín k datu , LV č. 483 pro k. ú. Uhlířská Lhota - snímek z katastrální mapy - skutečnosti a výměry zjištěné na místě Znalecký posudek 122/17/12 Strana 2 (celkem 16)

3 - územní plán obce Uhlířská Lhota - zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. - Metodika oceňovaní nemovitostí, obsahující základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. Metodika vychází ze standardu IVS č. 4 a navazující uživatelské směrnice, průběžně je doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). 5. Vlastnické a evidenční údaje: Navrátil Milan 1/2 Navrátilová Ivana 1/2 6. Dokumentace a skutečnost: Nebyla předložena žádná výkresová dokumentace. Měření bylo provedeno laserovým měřidlem vzdáleností Leika DISTO. 7. Celkový popis nemovitosti: Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům č.p. 41 na pozemku parc. č. st. 50 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, parc. č. 90/4 a 90/5. Je zde možnost napojení na veřejný rozvod el.energie, vody, kanalizace a plynu. Příslušenství tvoří venkovní úpravy (jímka, oplocení, vrata a vrátka) a studna; na pozemku nejsou žádné porosty; příslušenství nemá zásadní vliv na obvyklou cenu nemovitosti, k jeho existenci bylo přihlédnuto při stanovení výsledné ceny Na předloženém LV je zapsána plomba změna právních vztahů, dle aktuálního LV byla provedena změna příjmení paní Navrátilové (na původním LV je zapsaná jako Ivana Tóthová), na novém LV je v části C rovněž zapsaná Dražební vyhláška. Výše uvedené skutečnosti nemají vliv na obvyklou cenu nemovitosti. Žádná další práva a právní závady, které by měly vliv na obvyklou cenu nemovitosti, nebyly zjištěny. Zástavní práva, exekuční příkazy a dražební vyhláška uvedené na výpisu z listu vlastnictví nejsou v ocenění zohledněny. 8. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům b) Studny b 1 ) Studna c) Pozemky c 1 ) Pozemky Znalecký posudek 122/17/12 Strana 3 (celkem 16)

4 B. Posudek Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 26a Samostatně stojící přízemní bez obytného podkroví a bez podsklepení. Původní dům byl postaven asi před 100 lety, před 6 roky proběhla rekonstrukce RD nové rozvody vody, el., kanalizace, topení včetně kotle na tuhá paliva a plyn. kotle, zřízení koupelny s WC, plastová jímka, v roce 2010 laminát podlaha v jednom pokoji, 2011 výměna oken do dvora. Dům je zděný ze smíšeného zdiva, ve kterém převažuje kámen tl. 60 cm, střecha sedlová krytá pálenými taškami. Stropy dřevěné trámové s rovným omítnutým podhledem, omítky štukové, fasáda není. Okna dřevěná zdvojená, v kuchyni původní špaletová, dveře dřevěné rámové do kovových zárubní. V kuchyni je kuch. linka s plyn. sporákem a digestoří, v koupelně je vana, umývadlo, WC, boiler je umístěn ve spíži. Vytápění je etážové plyn. kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Středočeský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 100 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 4 819,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 21,43*6,1 = 130,72 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 130,72 m 2 4,16 m Obestavěný prostor: 1.NP: (21,43 * 6,1) * (4,16+6,5)/2 + 6,1*6,1/2*(6,5-4,16)/6 = 704,01 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 704,01 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 130,72 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 130,72 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny I typ A zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo I -0,08 zdivo smíšené nebo kamenné 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 Znalecký posudek 122/17/12 Strana 4 (celkem 16)

5 4. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda a odkanalizování III 0,00 RD do žumpy nebo septiku - Přípojka elektro a plynu, voda ze studny, odkanalizování do žumpy. 6. Způsob vytápění stavby - Ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení - přípojka III 0,00 plynu, el., kanalizace, jímka, oplocení, vrata, vrátka, betonové zápraží 10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu - III 0, Stavebně - technický stav - Stavba se zanedbanou údržbou III 0,85 (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 100 let: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,60 = 0,485 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním II 0,00 sortimentem 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší než je průměr v kraji I -0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,880 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší II -0,05 než nabídka - Poptávka po tomto typu stavby je nižší než nabídka, realitní trh v dlouhodobém poklesu v důsledku krize. 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Znalecký posudek 122/17/12 Strana 5 (celkem 16)

6 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,485 * 0,880 * 0,950 = 0,405 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 4 819,- Kč/m 3 * 0,405 = 1 951,70 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 951,70 Kč/m 3 * 704,01 m 3 = ,32 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,32 Kč b) Studny b 1 ) Studna - 9 Kopaná studna roubená kameny a skružemi. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 7,00 m Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 2,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9210 Plná cena = ,33 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 100 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 110 = 90,909 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,38 Kč Studna - zjištěná cena = 9 882,95 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,32 Kč b) Studna = 9 882,95 Kč Cena objektů činí celkem ,27 Kč Znalecký posudek 122/17/12 Strana 6 (celkem 16)

7 c) Pozemky c 1 ) Pozemky Pozemky jsou situované na okraji zastavěné části obce. Pozemek parc. č. st. 50 je částečně zastavěn oceňovaným RD, zbytek tvoří nezpevněný dvůr. Pozemky parc. č. 90/4 a 90/5 jsou vedeny v KN jako zahrady a tvoří s oceňovanou stavbou a stavebním pozemkem jednotný funkční celek. Přístup je po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektrické energie a plynu. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha a nádvoří st ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.2. není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % 2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem -2 % - 249,20 Mezisoučet ,80 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9210 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,72 Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 90/4 357,00 35, ,- Zahrada 90/ ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny - příloha č. 21: 2.2. není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % 2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem -2 % ,10 Mezisoučet ,90 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9210 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 5 - celkem ,32 Pozemky - zjištěná cena = ,04 Kč Rekapitulace ocenění pozemků Cena pozemků činí celkem ,- Kč Znalecký posudek 122/17/12 Strana 7 (celkem 16)

8 Věcná hodnota dle cenového předpisu 387/2011 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP - původní část: 21,43*6,1 = 130,72 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP - původní část: 130,72 m 2 4,16 m Obestavěný prostor: 1.NP: (21,43*6,1)*(4,16+6,5)/2 + 6,1*6,1/2*(6,5-4,16)/6 = 704,01 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 704,01 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: betonové pasy P 100,00 2. Zdivo: zděné z cihel a kamene S 100,00 3. Stropy: rovné S 100,00 4. Střecha: krov dřevěný vázaný S 100,00 5. Krytina: pálené tašky S 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 100,00 7. Vnitřní omítky: štukové S 100,00 8. Fasádní omítky: C 100,00 9. Vnější obklady: není C 100, Vnitřní obklady: běžné obklady S 100, Schody: C 100, Dveře: náplňové S 100, Okna: dřevěná zdvojená okna S 100, Podlahy obytných místností: volně kladené koberce, laminát S 100, Podlahy ostatních místností: PVC, keram. dl. S 100, Vytápění: ústřední S 100, Elektroinstalace: světelná třífázová S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: plastové trubky S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: rozvod zemního plynu S 100, Kanalizace: plastové potrubí S 100, Vybavení kuchyně: běžný plynový sporák S 100, Vnitřní vybavení: umyvadlo, vana S 100,00 Znalecký posudek 122/17/12 Strana 8 (celkem 16) Část [%]

9 25. Záchod: standardní splachovací S 100, Ostatní: C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: C 2,80 100,00 0,00 0,00 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: C 1,00 100,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 87,27 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8727 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8727 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Základní cena upravená = 3 660,72 Kč/m 3 Plná cena: 704,01 m 3 * 3 660,72 Kč/m 3 = ,49 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 60,000 % ,09 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,40 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,- Kč Cena objektů činí celkem po zaokrouhlení ,- Kč Znalecký posudek 122/17/12 Strana 9 (celkem 16)

10 Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemky Pozemky jsou situované na okraji obce Uhlířská Lhota. V místě je obchod se základním sortimentem a zastávka autobusu. Vzdálenost do Týnce nad Labem je 5 km, do Kolína 16 km, D1 ve vzdálenosti 7 km. V územním plánu obce jsou pozemky určeny jako plocha venkovské zástavby. Pozemky jsou podmáčené, výskyt vysoké hladiny spodní vody. Popis porovnávaných pozemků: Podle zkušeností z místního trhu se pozemky v obdobných lokalitách okresu prodávají v závislosti na umístění, zasíťování a velikosti v rozmezí 200 až 600 Kč/m 2. V obci Uhlířská Lhota odhaduji cenu vzhledem k poloze a velikosti na 300,- Kč/m 2. Prodej pozemek pro bydlení Uhlířská Lhota - Rasochy, m² Cena: 375,- Kč/m² (vč. provize, poplatků, právního servisu) Celková cena: ,- Kč Poznámka k ceně: Včetně právního servisu, všech poplatků a provize RK. Adresa: Rasochy Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Umístění objektu: Centrum obce Zástavba: Obytná Plocha pozemku: m2 Doprava: Dálnice, Silnice, Autobus Pozemek se nachází v obydlené části obce, je rovinatý, obdélníkového tvaru. Elektřina na hranici pozemku, kanalizace povrchová, je plánovaná obecní. Vzdálenost na dálniční přivaděč Praha - Hradec Králové 6 km, do Kolína 20 km. Poblíž jsou lesy. Možno k trvalému bydlení i rekreaci. Prodej, pozemek pro bydlení, m² Cena: 490,- Kč za m² (vč. provize, poplatků, právního servisu) Celková cena: ,- Kč Poznámka k ceně: cena včetně služeb RK Adresa: Krakovany Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Plocha pozemku: m2 Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 400V Komunikace: Asfaltová Pozemek se nachází v proluce ve starší zástavbě,je rovinatý,přístupný z asfaltové komunikace,kompletní sítě jsou na hranici pozemku.pozemek je vzdálen cca 14km od Kolína.Obec má úplnou občanskou vybavenost.v obci najdeme ZŠ prvního stupně, MŠ, školní jídelnu, knihovnu, zdravotní středisko a rehabilitaci, poštu, kino, tělocvičnu, dvě prodejny s potravinami a drogerií a dvě pohostinství. Znalecký posudek 122/17/12 Strana 10 (celkem 16)

11 Prodej, pozemek pro bydlení, m² Cena: ,- Kč (vč. provize, poplatků, právního servisu) (296 Kč/m 2 ) Adresa: Hlavečník Datum vložení: Datum aktualizace: Zástavba: Obytná Plocha pozemku: m2 Nabízíme Vám rovinatý pozemek v centru obce Hlavečník o výměře 1931 m2. Na pozemku se nachází budova bývalé stáje, která je v zachovalém stavu, vlastní studna a na hranici je vybudovaná plynová přípojka. V obci je mateřská školka, základní škola do 9 ročníku a poštovní úřad. Z obce je velice dobrá dostupnost do Týnce nad Labem (7 km), Kladrub nad Labem (8 km) a Chlumce nad Cidlinou (13 km). Nájezd na dálnici D11 je vzdálený 6 km. Prodej, pozemek pro bydlení, 596 m² Cena: 390,- Kč za m² (vč. provize, poplatků, právního servisu) Celková cena: ,- Kč Adresa: Uhlířská Lhota Datum vložení: ID zakázky: Umístění objektu: Klidná část obce Zástavba: Obytná Plocha pozemku: 596 m2 Doprava: Dálnice, Silnice, Autobus Prodej stavebního pozemku 596 m2 umístěného v zástavbě rodinných domů. Pozemek je rovinatý, neoplocený a ůzemním plánem určený k výstavbě rodinného domu. Na hranici pozemku je zřízena elektropřípojka, plyn je veden v přilehlé komunikaci. Nutno vybudovat odpadní jímku a studnu. Velice výhodná poloha nemovitosti v blízkosti lesů, pískových jezer, pastvin kladrubských koní a cyklostezek umožňuje atraktivní využití k bydlení i rekreaci. Okresní město Kolín 16 km. Dálniční sjezd D11 Praha - Hradec Králové 9 km. Praha 60 km, Hradec Králové 30 km. V přilehlé obci Krakovany je úplná občanská vybavenost a služby. Prodej, pozemek pro bydlení, 920 m² Cena: 260,- Kč za m² (vč. Provize), po přepočtu 330,- Kč/m 2 Celková cena: ,- Kč ,-Kč Adresa: Labské Chrčice Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Umístění objektu: Okraj obce Plocha užitná: 920 m2 Plocha pozemku: 920 m2 Stavební parcely v obci Labské Chrčice, nedaleko Týnce nad Labem. Všechny parcely jsou plně zasíťované (plyn, kanalizace, voda, elektřina) a připravené k okamžité výstavbě. Poplatek ,-Kč za zhotovené sítě + cena za m2. Nejmenší volná o CP 920 m2, největší m2. Na některých parcelách již probíhá výstavba. Podmínkou je jakýkoli dům o 2 NP se sedlovou střechou. Veškeré informace u RK. Vzhledem k lokalitě, velikosti a zasíťování pozemků stanovuji jednotkovou cenu stavebních pozemků na 300 Kč/m 2. Oceňovaný pozemek: zastavěná plocha a nádvoří p.č. st m 2 zahrada p.č. 90/4 357 m 2 zahrada p.č. 90/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 1949 m ,00 m 2 á 300,- Kč/m 2 = ,- Kč Stavební pozemek oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Cena pozemků činí celkem po zaokrouhlení ,- Kč Znalecký posudek 122/17/12 Strana 11 (celkem 16)

12 Porovnávací metoda Porovnání bylo provedeno s inzerovanými prodeji ve srovnatelných lokalitách. U inzerovaných objektů byl zohledněn odhadnutý koeficient prodejnosti. Popis oceňované stavby Název: Rodinný dům Druh nemovitosti: Rodinné domy Konstrukce: zděné z cihel a kamene Počet nadzemních podlaží: 1 Poloha: samostatně stojící Podkroví: ne Pozemky celkem: 1949 m 2 Zastavěná plocha hlavního objektu: 130,72 m 2 Přípojky: el., plyn, kanalizace do jímky, voda, voda ze studny Technický stav objektu: půměrný Stáří objektu: 100 let, rekonstrukce NP chodba 8,06 m2 kuchyň 20,56 m2 koupelna 6,34 m2 spíž 3,44 m2 pokoj 19,13 m2 pokoj 18,79 m2 kotelna 15,54 m2 Užitná 1.NP 91,86 m2 Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP 704,01 m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP 130,72 m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP 91,86 m 2 Přehled porovnatelných nemovitostí 1. Záznam MOISES č Žiželice Okres: KO Obec: Žiželice Katastrální území: Žiželice Zóna: Rodinné domy Poloha v zóně: průměrná Počet obyv.: 1328 Adresa nemovitosti: Poděbradova Cena obchodovaná: ,- Kč Datum obchodu: Základní charakteristika nemovitosti: RD čp. 184, studnu, zemní sklep, pozemky a porosty. Jednopodlažní nepodsklepený řadový vnitřní rodinný dům. Stáří domu se odhaduje na cca 110 let. Krov je sedlový vaznicový zakrytý plechovou krytinou - Alukrytem. Okapy jsou z FeZn plechu na části domu. Přístavek SVa přístavek s dílnou u domu jsou ve špatném stavebně technickém stavu a mají plochou střechu. Dům je vytápěn kamny na tuhá paliva ve dvou místnostech a lokálním plynovým topením v kuchyni, jedna místnost je bez vytápění. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. V koupelně je plechová vana, umyvadlo, obklad a keramická dlažba. WC je pouze suché ve dvoře. Na podlahách je beton, prkna, PVC a dlažba. Okna jsou dřevěná špaletová a ven a dovnitř otevíraná. Dům je napojen na elektro, plyn, vodovod ze studny a buduje se veřejná kanalizace. Zdivo domu je vlhké, opadané, stavebně technický stav domu je špatný bez údržby, je obyvatelný, ale je nutná celková rekonstrukce domu. Na pozemcích se nachází zděná prádelna s plochou střechou (21 m2), suché WC, domácí vodárna, vodovodní přípojka ze studny, zpevněné plochy z betonu a kamene, předložené schody z betonu, oplocení zahrady a dvora JZ, dále se na pozemcích nachází zbytky tří dřevěných kůlen bez základů. Stáří nemovitosti: 110 let Znalecký posudek 122/17/12 Strana 12 (celkem 16)

13 Rozměrové a cenové charakteristiky: Stavby: Druh plochy: Podlahová plocha : Cena Kč/m 2 (m2) obytné Celková cena staveb: ,- Kč Pozemky: Popis Výměra (m2) Cena Kč/m 2 staveb.pl zahrada Celková cena pozemků: ,- Kč 2. Prodej rodinný dům Radovesnice II, 100 m² Cena: ,- Kč (vč. provize, poplatků, DPH, právního servisu) Adresa: Radovesnice II Datum vložení: Datum aktualizace: Dnes ID zakázky: Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Umístění objektu: Klidná část obce Plocha zastavěná: 318 m 2 Plocha užitná: 100 m 2 Plocha podlahová: 100 m 2 Plocha pozemku: 876 m 2 Plocha zahrady: 558 m 2 Rok rekonstrukce: 2010 Voda: Místní zdroj Topení: Ústřední plynové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet, Satelit Elektřina: 230V, 400V Samostatně stojící RD 3+1 v klidné části na okraji obce Radovesnice II ležící cca 18 km od okresního města Kolín. Přízemní stavba z cihel a kamene se sedlovou střechou. Dům prošel v roce 2010 částečnou rekonstrukcí, mimo jiné koupelna, nový plynový kotel a rozvody ústředního topení, plovoucí podlaha v obývacím pokoji, dlažba v kuchyni a na chodbě, nové okapy, vrata, plot nebo skleník. V přízemí se nachází zádveří, chodba, kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, ložnice, jeden pokoj, koupelna s rohovou vanou, toaleta a komora. V podkroví je prostorná půda vhodná k rekonstrukci na další obytnou plochu. Majitelé v domě ponechají kuchyňskou linku. Vytápění ústřední s plyn. kotlem. Voda je z vlastní studny, odpady do kanalizace. K domu náleží dvě dílny, dvorek, zděný podsklepený domek (cca 30 m2) s udírnou a pěkná udržovaná zahrada se skleníkem a ovocnými a okrasnými dřevinami o rozloze 558 m2. Celá nemovitost je oplocena. V případě zájmu o tuto nemovitost Vám rádi pomůžeme s vyřízením úvěru nebo hypotéky. 3. Prodej, dům rodinný, 110 m² Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Uhlířská Lhota Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: RPL-IK-534n Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 121 m2 Plocha užitná: 110 m2 Plocha podlahová: 110 m2 Plocha pozemku: 578 m2 Parkovací stání: Ano Prodej samostatně stojísího RD v Uhlířské Lhotě, v řídké zástavbě rodinných domů. Dům je přízemní s celkovým podsklepením. Dispozičně řešeno jako v suterénu domu garáž, dílna, kotelna, prádelna, sklep, v 1.NP zádveří, hala, obývací pokoj, kuchyně, tři obytné místnosti, koupelna, wc, balkon, schodiště. Zavedena elektřina, plyn, voda vlastní (studna), odpad řešen septikem. Součástí prodeje je udržovaný oplocený pozemek o výměře 457 m2, který je mírně svažitý s orientací na jižní stranu. K dispozici ihned. Znalecký posudek 122/17/12 Strana 13 (celkem 16)

14 4. Prodej, dům rodinný, 443 m² Cena: ,- Kč včetně provize Poznámka k ceně: vč. provize RK Adresa: Hlavečník Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Ve výstavbě Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Plocha zastavěná: 315 m2 Plocha užitná: 443 m2 Plocha podlahová: 80 m2 Plocha pozemku: 443 m2 Plocha zahrady: 128 m2 Rok rekonstrukce: 2010 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Elektřina: 230V, 400V Prodej rodinného domu, kde proběhla částečná rekonstrukce. Dvě místnosti jsou obyvatelné, tři jsou v rekonstrukci. Je zde nová střecha, nové rozvody elektřiny, omítky. Vytápění a ohřev vody je plynovým kotlem. Velice klidné místo u lesa. Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci. Pro milovníky koní, nedaleko hřebčína Kladruby. Prodej, dům rodinný, 62 m² Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Radovesnice II Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Před rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Přízemní Plocha zastavěná: 429 m2 Plocha užitná: 62 m2 Plocha podlahová: 62 m2 Plocha pozemku: m2 Plocha zahrady: m2 Rok rekonstrukce: 2008 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Prodej RD 2+1 na pozemku o CP 1851 m2 v obci Radovesnice II. v okrese Kolín. V roce 2008 nová střecha vč. laťování, nový komín a funkční kachlová kamna, jinak je dům určen ke kopletní rekonstrukci včetně úpravy pozemku a oplocení. Dálnice D11 vzdálena pouhých 6,5 km. V obci dobrá občanská vybavenost. Kolín 20, Pardubice 35, Praha 75 km. Vhodný k rekreaci i trvalému bydlení. Hypo zdarma. Po porovnání uvedených nemovitostí s oceňovanou nemovitostí, zvážení jejich stavu, vybavení, lokality, velikosti pozemků a časových relací stanovuji porovnávací hodnotu na částku: Rodinný dům - výsledná cena = ,- Kč Znalecký posudek 122/17/12 Strana 14 (celkem 16)

15 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: Spoluvlastnický podíl i.d. ½ ,27 Kč ,04 Kč ,31 Kč ,66 Kč Administrativní cena i.d. 1/2: ,- Kč slovy: sedmsetšedesátdvatisícčtyřistašedesát Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: Spoluvlastnický podíl i.d. ½ Porovnávací cena: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: Spoluvlastnický podíl i.d. 1/ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Prodejnost spoluvlastnického podílu je dle zkušeností výrazně nižší, než pouhé procentuální vyčíslení podílu z celkové ceny nemovitosti. Reálnou prodejnost takovéhoto podílu odhaduji na 60 % obvyklé ceny. Hodnota spoluvlastnického podílu i.d. 1/ ,- Kč slovy: třistašesedáttisíc Kč Obvyklá cena i. d. 1/2: ,- Kč V Kutné Hoře, Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Znalecký posudek 122/17/12 Strana 15 (celkem 16)

16 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne pod č. j. Spr. 4037/2006, pro základní obory ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. deníku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 122/17/12 znaleckého V Kutné Hoře, Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Znalecký posudek 122/17/12 Strana 16 (celkem 16)

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3610-433/2013 O ceně rodinného domu a garáže bez čp/če v Černošicích, Dr. Janského č.p.2096, včetně příslušenství a pozemků p.č.2657/22, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 119 m

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více