výroční zpráva 2013 Mean to be good... WELLDO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2013 Mean to be good... WELLDO"

Transkript

1 výroční zpráva 2013 WELLDO

2 1 úvodem Vážení čtenáři, nacházíme se v době, kdy vzdělávání na střední škole není založeno jen na klasické formě učení a psaní písemek, ale také na různých projektech a spolupracích. Zde také začíná krátká historie naší společnosti. Totiž, náš team, díky kterému studentská společnost WELLDO existuje, byl původně sestaven pro mezinárodní filmový projekt FILMTALENTS. Později bylo zjištěno, že činnost ve zmíněném projektu je velmi blízká programu JUNIOR ACHIEVEMENT. Jelikož jsme se zapojili do JUNIOR ACHIEVEMENTU z vlastní iniciativy, získali jsme obrovskou výhodu a zároveň handicap. Výhodou je, že všichni pracujeme zcela dobrovolně a bez nároku na honorář úměrný času, který touto činností trávíme. Kvůli nutnosti fungování naší společnosti pouze mimo výuku se ovšem vyskytly časové problémy, zejména z důvodu složení teamu asi z poloviny studentů 4. ročníku, kteří se připravují na maturitní zkoušku. Druhým obrovským handicapem byl fakt, že jsme začínali podnikat v oboru nám zcela neznámém, a to tvorbě filmových spotů. Každopádně jsme na všechny výzvy a problémy, které se během naší činnosti objevily (a bylo jich opravdu mnoho), našli řešení... Ovšem jak se nám to povedlo, to už posuďte sami... jan bittner, manager společnosti

3 pozice o společnosti 2 KROK JEDNA Studentská společnost WELLDO (welldo.cz) byla založena úvodním zasedáním všech jejích členů a vzápětí sepsáním smlouvy o sdružení s neziskovým sdružením JUNIOR ACHIEVEMENT ( jacr.cz). Studentská společnost (dále jen společnost ) se skládá ze žáků Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí (spsstavvm.cz). Sídlo společnosti je totožné s adresou školy: Máchova 628, Valašské Meziříčí. KROK DVĚ Společnost se účastní mezinárodního projektu FILMTALENTS (filmtalents.eu). Tohoto je využíváno při konzultaci s kolegy ze zahraničí. Více v části Dokumentace akcí. Podnikatelský záměr společnosti je reklamní filmová tvorba a výroba buttonů s vlastním motivem. Více v následující kapitole. KROK TŘI Činnost naší společnosti byla nastartována bezúročným úvěrem z finančního fondu mezinárodního projektu FIMLTALENTS. Z prvního příjmu byl úvěr splacen. KROK ČTYŘI Podle ustanovení programu JUNIOR ACHIEVEMENTU, kterým jsme zaštítěni, musí všechny studentské společnosti ukončit svou činnost nejpozději k

4 oblast podnikání 3 Jak již bylo zmíněno v úvodu, naše společnost vznikla na základě filmového projektu FILMTALENTS. Jako první podnikatelský záměr bylo tedy vybráno natáčení reklamních filmových spotů. Díky reklamnímu spotu VALAŠSKO (naleznete na welldo.cz) jsme získali možnost ukázat své filmařské dovednosti, které jsme následně prezentovali středně velkým společnostem nejen v blízkém okolí Valašského Meziříčí... Natočit první spot bylo pro všechny nesmírně náročné. Později byl vymyšlen speciální postup, pomocí kterého jsme schopni natočit průměrný reklamní spot i za měsíc. Po několika měsících jsme našli potenciál ve výrobě reklamních předmětů s vlastním motivem, konkrétně buttonů. (Lidově placky, viz foto vlevo) Po malém marketingovém průzkumu bylo rozhodnuto o rozšíření naší produktové řady. Touto volbou vzrostla hodnota naší společnosti o několik desítek procent. Po několika marketingových akcích (více v části Dokumentace akcí) jsme začali získávat velké množství objednávek na tento druh zboží. Na začátku naší činnosti byla zakoupena doména WELLDO.CZ. Díky tomu se mohl zrealizovat další krok, a to založení internetového obchodu s reklamními buttony. V současné době se zvažuje rozšíření sortimentu reklamních buttonů o několik nových druhů. Více o naší současné nabídce naleznete na welldo.cz.

5 struktura 4 Naše společnost si zakládá na netradičním a odlišném řešení úkolů, což vedlo ke vzniku níže uvedené struktury vytvořené na míru naší společnosti. Nejprve jsme se rozhodli rozdělit si funkce podle běžného postupu, který ale u nás vůbec nefungoval. A to kvůli velmi malému počtu členů a také různé míře jejich zapojení. Dalším důležitým faktorem byl SYSTÉM OBDOBÍ, kdy je tedy zcela odlišné, jestli právě natáčíme filmy, je období objednávek, či období výroby buttonů. Proto nemáme strukturu jednu, ale hned tři... MANAGER SPOLEČNOSTI KANCELÁŘ FINANCE REŽIE SCÉNÁŘ ORGANIZACE NATÁČENÍ KAMERA KOORDINACE VÝROBY REKLAMACE PŘÍJEM A VÝDEJ ZAMĚSTNANCI STŘIH HERCI GRAFICKÁ ÚPRAVA TISK A PŘÍPRAVA LISOVÁNÍ obecné filmování výroba buttonů

6 5 pozice a pravomoci Členové budou odměněni podle výkonu, nikoli podle pozice ve struktuře společnosti či rovným dílem. Podíl výkonu - a tedy výši odměny - navrhuje manager společnosti s většinovým odsouhlasením všech jejích členů... O zásadních rozhodnutích (např. výpověď) je třeba rozhodnout jednomyslně. MANAGER SPOLEČNOSTI KANCELÁŘ FINANCE ZAMĚSTNANCI REŽIE ORGANIZACE NATÁČENÍ SCÉNÁŘ KAMERA STŘIH HERCI KOORDINACE VÝROBY REKLAMACE PŘÍJEM A VÝDEJ TISK A PŘÍPRAVA LISOVÁNÍ jan bittner jonáš kratochvíl kateřina sochorová vojtěch bařinka, aneta rudelová, anežka adamcová jan bittner jonáš kratochvíl anežka adamcová, aneta rudelová, (kateřina fabiánová) vojtěch bařinka jan bittner -externě- jan bittner, jonáš kratochvíl anežka adamcová aneta rudelová vojtěch bařinka jan bittner

7 události 6 založení zahájení výroby reklamních spotů zahájení výroby buttonů současnost ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN A B CD E FG H I J K L A - ustanovující schůze B - podpis smlouvy o sdružení C - prezentace společnosti na mezinárodním meetingu v Portu, Portugalsko D - jednání se společností SOLARTEC o výrobě propagačního spotu E - jednání se společností FIO Banka o výrobě krátkých environmentálních spotů F - prezentace práce ve FIO Bance G - vybavení výrobních prostor pro rozšíření produktové řady o buttony H - masivní marketingová kampaň na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí I - zprovoznění webu J - zřízení e-shopu pro reklamní buttony K - druhá marketingová akce na škole + možné rozšíření na další ústavy ve Valašském Meziříčí L - plánovaný zánik

8 finance 7 Založení WELLDO bezúročný úvěr výdaje (vizuální styl+nákup domény) celkem 0 Akce PLACKA příjmy výdaje (materiál+reklamní kampaň) celkem Zakázka SOLARTEC příjmy 0 výdaje (tvorba scénáře) -200 celkem -200 Zakázka FIO Banka příjmy výdaje (cestovné+tvorba shotů) celkem Všechna čísla jsou uvedená v CZK. Čísla s kladným znaménkem znamenají pro WELLDO příjem, zatímco čísla se znaménkem záporným výdaje. Zakázka pro společnost FIO Banka je ve stádiu realizace. V blízké době je počítáno s navýšením kladného přebytku díky výrobě placek a plánované nové marketingové kampani. Zakázky na REKLAMNÍ BUTTONY CELKEM Jak naložíme s kladným přebytkem je pojednáno kapitole Pozice a pravomoci. příjmy příjmy výdaje (materiál) výdaje (materiál) celkem kladný přebytek

9 dokumentace akcí 8 PREZENTACE SPOLEČNOSTI V PORTUGALSKU Díky již zmíněnému projektu FILMTALENTS, kterého se naše společnost účastní, jsme měli možnost prezentovat náš podnikatelský záměr v angličtině před kolegy z Norska, Švédska, Německa, Francie a Portugalska. Meeting se konal až v Portu, Portugalsko. Kromě vzdělávání v oblasti filmové tvorby se otevřela možnost získání nových kontaktů. Toho naše společnost využívá doposud při konzultacích s kolegy ze zahraničí, pomocí nimž získáváme nové úhly pohledů na věci... FILMOVÝ FESTIVAL KAFKA Naše společnost se zúčastnila filmové přehlídky KAFKA, která probíhala v Kopřivnici. Přihlášené práce hodnotili přímo lidé z oblasti reklamy a marketingu, konkrétně Ing. Jiří Mikeš, Doc. PhDr. Jitka Vysekalová. Ve finále bylo naší společnosti uděleno čestné uznání za netradiční námět. Toto ocenění utvrzuje naši filozofii ohledně inovativního a netradičního přístupu k novým úkolům. Účast v této soutěži nám přinesla možnost navázání kontaktů. Např. od vedoucího zpravodajství ČT Mgr. Petra Mrzeny, až po pedagoga katedry žurnalistiky na UK v Praze, PhDr. Martina Lokšíka. JEDNÁNÍ S FIOBANKOU Dne byli tři naši zástupci vysláni do centrály zmíněné společnosti za účelem prezentace námětů. Práce byla prezentována Ing. Jiřímu Vodičkovi, marketingovému řediteli FIO Banky. Po vytvoření námětů totiž klademe důraz na jejich osobní prezentaci objednavateli. Konkrétně tyto náměty hodnotili i majitelé FIO Banky, kteří nakonec naši práci schválili a nyní probíhá realizace zmíněné zakázky. Tímto jsme se utvrdili v myšlence, že v dnešní době není podstatná historie a velikost firmy, ale schopnost a nápad se kterým firma na trh přichází.

10 dokumentace akcí 9 NATÁČENÍ SPOTU Snímky vlevo byly pořízeny při natáčení zkušebního spotu. Jednalo se o naše první reklamní natáčení. Spot nebyl nikým objednán a sloužil k seznámení se našeho teamu s tvoření scénářů, s postupy při natáčení a s prezentací díla. Zkušební natáčení proběhlo , tedy ještě před vznikem společnosti. Se vzniklým spotem jsme se rozhodli zúčastnit mezinárodní filmové přehlídky KAFKA (ktkstudio.cz/kafka). Filmový záznam ze zkušebního natáčení naleznete na welldo.cz. MARKETINGOVÁ AKCE PLACKA Pro začátek podnikání naší společnosti na poli reklamních buttonů byla zvolena marketingová akce, která měla za úkol upozornit na nový produkt a na značku WELLDO vůbec. Akce se skládala zejména z několika druhů plakátů. Dalším kanálem pro naši reklamu byl zvolen školní rozhlas, informační tabule ve vestibulu, nástěnky a v neposlední řadě web školy. Akci jsme ukončili dotazníkem, který byl rozdán 60 lidem v naší cílové skupině. Zpětná vazba byla dobrá, 93% dotázaných akci zaregistrovalo, 26% akce využilo a 40% by přivítalo její zopakování. VÝROBA BUTTONŮ Každý druhý týden člen teamu, zajištující výrobu buttonů, stráví několik hodin práce na lisovacím stroji, který nám v časové periodě pronajímá externí společnost. Fotka je pořízena , při třetím slotu lisování buttonů objednaných v rámci kampaně Akce placka. Do současné doby jsme vylisovali přes 600 butonů. Díky systému objednávání buttonů a správy jejich objednávek, který nám externě naprogramoval student naší školy Tomáš Nejedlý (tomasnejedly.cz), máme přehled o stavu věch objednávek on-line. Tento faktor nám výrazně napomáhá a zkracuje průměrnou dobu vyřízení jedné objednávky.

11 zhodnocení a vize 10 Závěrem uvádíme krátké zhodnocení svého působení od každého člena naší společnosti. Lze prohlásit, že jsme dosáhli svých hlavních cílů a to vybudování značky, nalezení díry na trhu, její postupné zaplňování a činnost, která by přinesla našemu teamu hlavně nové zkušenosti. Všechny naše úspěchy jsou založeny na spolupráci a velkém úsilí. Díky promyšleným marketingovým akcím, jednotnému grafickému stylu a kladení důrazu na hodnotu značky WELLDO jsme získali poměrně velký potenciál dalšího růstu, příští školní rok plánujeme opětovné založení studentské společnosti WELLDO. Podle programu JUNIOR ACHIEVEMENTu jsme nuceni ukončit naši činnost nejpozději Ve studentské společnosti WELLDO jsem si rozšířila vědomosti, získala praxi a poznala nové lidi. Nabyté zkušenosti uplatním v mém možném budoucím podnikání. aneta rudelová Obrovská zkušenost v tom, že i z malých nápadů se dá vypěstovat jeden velký, fungující. jonáš kratochvíl Díky působení ve společnosti WELLDO jsem si uvědomila, co obnáší podnikání. Není to jen cesta k rychlému a snadnému výdělku, jak jsem si dříve myslela. anežka adamcová Zjistil jsem, že všechno je to o spolupráci a dřině. Sám bych neučinil ani zlomek toho, o čem je zde psáno... jan bittner Účast ve společnosti mě utvrdila v přesvědčení, že nechci být zaměstnancem, ale chci být svým pánem, investovat svou energii a peníze do činnosti, která mě baví. Aby mohl nastat tento ideální stav, je zapotřebí, jak jsem zjistil, dostatek sebekázně, silné vůle, pevných nervů. vojtěch bařinka Působení ve společnosti mi přineslo nové zkušenosti z oblasti filmu a podnikání. Také jsem se přiučila v komunikaci se společnostmi a jejch zástupci kateřina sochorová

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZAKÁZKA: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZADAVATEL: Česká republika - Ministerstvo

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel PROJEKT 2006-2008 www.ekonomservis.cz/podnikatel BÝT PODNIKATELEM VERSUS BÝT ZAMĚSTNANCEM?! POMÁHÁME NASTARTOVAT ZMĚNU BUDOUCNOSTI SMĚREM K PODNIKÁNÍ PROJEKT 2006-2008 CZ.04.1.03/1.1.12.3/2810 PRVNÍ KROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Zpráva o činnosti zapsaného spolku Cordatum Praha a informace o provozu bezplatné internetové poradny www.poradna-lasky.

Zpráva o činnosti zapsaného spolku Cordatum Praha a informace o provozu bezplatné internetové poradny www.poradna-lasky. Zpráva o činnosti zapsaného spolku Cordatum Praha a informace o provozu bezplatné internetové poradny www.poradna-lasky.cz za rok 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Pravidelné činnosti občanského sdružení...3 2.1

Více

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více