Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Educa Výroční zpráva 2007"

Transkript

1 Nadace Educa Výroční zpráva

2 38

3 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce Orgány Nadace Educa 19 Základní údaje o Nadaci Educa 21 Finanční část 23 Výrok auditora 24 Rozvaha 25 Výkaz zisků a ztráty 28 Příloha účetní závěrky 30 1

4 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážení přátelé! Rok se sešel s rokem a Nadace Educa znovu předkládá vaší pozornosti tuto výroční zprávu s přehledem svých aktivit. Více než pět let soustředěně pracujeme na naplnění poslání a vize naší nadace podporovat vzdělání dětí a mládeže se studijními předpoklady v celé České republice a pomáhat přitom také studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí. V roce 2007 jsme v této oblasti podpořili projekty i jednotlivce celkovou částkou téměř 60 milionů korun. Hlavní projekt Nadace Educa, kolejní osmileté gymnázium OPEN GATE v Babicích u Prahy, získal pevné místo v mozaice českého školství i v povědomí lidí. Za vše hovoří konkrétní úspěchy a výsledky studentů školy. OPEN GATE tak pro řadu vzdělávacích projektů nastavila laťku a slouží inspirací i příkladem. Když jsme přemýšleli, jak co nejlépe přiblížit školu vám, partnerům a spolupracovníkům Nadace Educa a také všem zájemcům o informace z OPEN GATE, rozhodli jsme se pro vizuální ztvárnění. Oslovili jsme předního českého dokumentaristu, fotografa Karla Cudlína, aby v OPEN GATE strávil nějaký čas a zachytil svým objektivem život školy. Jak se mu to podařilo, můžete posoudit vy. Věřím, že nálady a okamžiky zachycené na těchto snímcích pravdivě ilustrují život v kolejní škole, její atmosféru a vnitřní svět jejích studentů. Prozradím jen, že prvními kritickými diváky byli sami studenti OPEN GATE a s výsledkem byli moc spokojeni. Děkuji všem partnerům a spolupracovníkům Nadace Educa za přízeň v roce Děkuji učitelům, vychovatelům a všem zaměstnancům OPEN GATE za vytrvalost a pozitivní přístup k hlavnímu projektu nadace. Děkuji své rodině a nejbližším kolegům za podporu. Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady V Babicích, dne 30. června

5 3

6 4

7 Budoucí prosperita země přímo závisí na tom, jak kvalitní má školy a školství. Osmileté kolejní gymnázium OPEN GATE v Babicích u Prahy bylo před třemi lety otevřeno jako první svého druhu v České republice. Vychází z tradiční koncepce kolejních škol, známé nejen z Velké Británie, ale také z dalších zemí (Německo, USA, Kanada). Díky sponzorským příspěvkům Nadace Educa je škola otevřena pro nadané studenty z různých prostředí a z celé České republiky. 5

8 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína Tentokrát nebylo na začátku slovo, ale čin. Fotografie Karla Cudlína nemohou ukázat první úvahu a první kroky zakladatelů Nadace Educa a projektu kolejní školy OPEN GATE. Vždyť i myšlenka tu byla odvážným krokem poprvé v této zemi založit moderní školu pro cílevědomé a zvídavé děti, zároveň i pro ty, kterým osud opravdu nepřál. A tak je OPEN GATE nejen školou matematiky, zeměpisu a jazyků, ale i školou normálního života. Dnes se někdy tvrdí, že kvalitu života mladých lidí poznáte podle oblečení a osobního vybavení. V OPEN GATE mají uniformy. Slušivé, ale docela obyčejné. Ovšem podle oblečení se tu o posluchačích nedozvíte nic. Podle jejich očí mnoho. Dobrý fotograf neumí jen kompozici a práci se světlem, umí především vidět to, co se přímo zobrazit nedá. Svět člověka před objektivem. Je šťastný? Je klidný? Věří si? Má v sobě naději? Karel Cudlín jak sám říká viděl obdivuhodně normální mladé lidi. Nebo možná trochu nenormální víc se učí, víc se zajímají o svět, víc umějí trvat na svých názorech. Karel Cudlín nevěřícně kroutil hlavou, když se nad hotovými fotografiemi dozvěděl, že někteří studenti OPEN GATE mají za sebou dětství, kterému se říká těžké. Dnes však mají šanci být skvělí. Ale nejtěžší práci musejí udělat oni sami. OPEN GATE není zázrak. Je ale místem, kde se malé zázraky mohou stát a stávají. Mladí lidé najednou vidí a okoušejí dobrý, naplněný život. Většina z nich už po pár dnech ví, že je opravdu možný. Banalita? Pro ně určitě ne. Jednou z nich možná budou ministři nebo generální ředitelé. Nebo nebudou. Jednou z nich určitě budou docela normální lidé. Je to dnes málo? Nadace Educa přispívá na studium většině z nich. Poznáte rozdíl? Evžen Hart Člen správní rady 6

9 7

10 8

11 Gymnázium OPEN GATE chce držet krok s nejlepšími mezinárodními školami a motivuje studenty k tomu, aby se srovnávali se svými vrstevníky po celém světě. Proto se účastní řady mezinárodních zkoušek. Platí to především pro angličtinu a další cizí jazyky, ale také pro jiné obory včetně matematiky. Tři čtvrtiny studentů OPEN GATE už dnes má úspěšně složenou některou z mezinárodních zkoušek. Mezi akreditovanými školami MŠMT ČR jsou takové výsledky českých studentů ojedinělé. 9

12 Činnost Nadace Educa Hlavním projektem Nadace Educa i v roce 2007 byla podpora vzdělávání a výchovy dětí se studijními předpoklady na osmiletém kolejním gymnáziu OPEN GATE v Babicích u Prahy. Nadace Educa finančně podpořila 90 % studentů této školy z celé České republiky, a to částkou více než 50 milionů korun. Nadace Educa se ve své činnosti zaměřuje také na podporu a aktivní účast v dalších projektech. Pro některé z nich, například pro Pražský model OSN nebo pro časopis dětských domovů Zámeček, se Nadace Educa stala dlouhodobým a tradičním partnerem. V roce 2007 nadace podpořila tyto projekty a individuální žadatele: Počítače pro úsměv v roce 2007 darovala nadace dva počítače individuálním žadatelům. Celkově od začátku projektu jde o 43 počítačů pro dětské domovy, zařízení pro děti cizinců i pro individuální žadatele. Pražský model OSN Nadace Educa je již třetím rokem generálním partnerem této mezinárodně uznávané akce, která rozvíjí schopnosti i společenskou angažovanost mladých lidí (více na Studenti gymnázia OPEN GATE se pravidelně účastní debat a dalších akcí v rámci konference Pražského modelu OSN. Časopis Zámeček již třetím rokem se Nadace Educa podílí na financování i na vydávání časopisu, který pro dětské domovy a další typy ústavních zařízení tvoří děti samy (více na Časopis se distribuuje na 230 adres po celé ČR nákladem více než 2000 výtisků. Česká sekce organizace Defence for Children International (DCI) Nadace Educa podporuje tuto dobrovolnou nevládní organizaci, která u mezinárodní nevládní organizace DCI se sídlem v Ženevě zastupuje zájmy dětí z České republiky, jejímž prostřednictvím udržuje styky s Výborem OSN pro práva dítěte. Nadace podpořila 13. seminář o plnění Úmluvy OSN o právech dětí v ČR, který se konal v Poslanecké sněmovně a zabýval se přípravou 3. a 4. periodické zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR. Zástupci nadace se zúčastnili práce v sekci Aktivní práva (participace, informace) mladých lidí do 26 let (více na Dům na půli cesty Nadace Educa poskytla nadační příspěvek na další vzdělávání v rámci tohoto veřejně prospěšného projektu zaměřeného na úspěšnou integraci mladých lidí vycházejících po dosažení plnoletosti z dětských domovů a ze zařízení ústavní péče. 10

13 11

14 12

15 Činnost Nadace Educa Sociální výpomoc jednotlivcům Nadace Educa v souladu se svým posláním a se zaměřením na pomoc mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí v jejich cestě ke vzdělání přispívá každoročně individuálním žadatelům. V roce 2007 se jednalo o: poskytnutí ročního školného studentovi pro studium na soukromé škole Integrál sociálně znevýhodněný příspěvek na školné na Prague College pro emigranta z Nigerie sociálně znevýhodněný úhrada přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí příspěvek na úhrady nákladů spojených se studiem v zahraničí studentce ze sociálně znevýhodněného prostředí příspěvek na koleje u dvou vysokoškolských studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí úhradu letenky studentce OPEN GATE na mezinárodní tábor studentů v USA sociálně znevýhodněná 13

16 14

17 Studenti OPEN GATE se připravují na složení britských maturitních zkoušek z některých vybraných předmětů, tzv. A-level, na partnerské mezinárodní škole v Praze. Diplom z těchto zkoušek otevírá dveře nejprestižnějších univerzit na světě. Zlatým standardem středoškolského vzdělání v mezinárodním měřítku je pak IB International Baccalaureate, o který škola OPEN GATE usiluje na základě plnění řady velmi přísných kritérií. OPEN GATE má jasný plán získat certifikát IB do dvou let. 15

18 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 Testování Kalibro: celkově nad průměrem českých gymnázií, v angličtině výrazně lepší Anglické zkoušky (externí): TIE (Test of Interactive English, Irsko) 53 studentů všichni uspěli, z toho 50 % velmi dobře (stupeň Upper Intermediate), 10 % získalo nejlepší možné hodnocení Cambridgeské zkoušky PET (UK) 22 studentů Zkoušky FCE (First Certificate English UK) 30 studentů Matematika: Senior Mathematics Challenge International (UK) 26 studentů, všichni uspěli, z toho dva Gold Certificate, pět Silver Certificate, sedm Bronze Certificate Mimoškolní činnost: Duke of Edinburgh Award šest studentů se zúčastnilo pilotního projektu, obdrželo certifikát od britské princezny Anny Studentské modely OSN: Pražský model zúčastnilo se několik delegací Mezinárodní model Oldenburg dva velvyslanci za OPEN GATE Mezinárodní model Londýn účast delegace OPEN GATE 16 Komunitní aktivity: pomoc v Nadaci Sue Ryder, v říčanské Olivovně, v dětských domovech, koncerty, sbírky, charitativní aukce, projekty pro ZŠ v regionu

19 17

20 Výsledky studentů svědčí o tom, že na OPEN GATE získávají kvalitní vzdělání, které jim otevírá bránu do celého světa. Nyní navštěvuje OPEN GATE 120 studentů a kapacita je téměř plná. Přijímací řízení bude škola organizovat v dubnu 2009, kdy studium ukončí první maturanti. V příštích letech vedení OPEN GATE plánuje rozšíření školy a zvýšení její celkové kapacity. 18

21 Orgány Nadace Educa Správní rada Renáta Kellnerová, předsedkyně, zakladatelka Nadace Educa Ing. Petr Kellner, člen, zakladatel Nadace Educa Ing. Ladislav Chvátal, člen Ing. Aleš Minx, člen Evžen Hart, člen JUDr. Marcela Vilímková, členka Dozorčí rada Ing. Ondřej Tyrpekl, předseda Mgr. Lubomír Král, člen Ing. David Kyjovský, člen Zřizovatelé Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner Ředitelka PhDr. Hana Halfarová 19

22 20

23 Základní údaje o Nadaci Educa Datum založení 16. prosince 2002 Smlouvou o zřízení Nadace Educa Forma Právnická osoba s působností v České republice Datum registrace 30. prosince 2002, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471 Nadační jmění k 31. prosinci tis. Kč Sídlo Nadace Educa, Babice 5, Říčany Web: Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 44222/

24 22

25 Finanční část 23

26 Zpráva auditora pro správní radu Nadace Educa Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 16. května 2008 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Educa, tj. rozvahy k 31. prosinci 2007, výkazu zisku a ztráty za rok 2007 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Nadaci Educa jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán Nadace Educa. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Nadace Educa k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán nadace. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 30. června 2008 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Osvědčení číslo 71 Ing. Pavel Závitkovský, Partner, Osvědčení číslo 69 24

27 Rozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 003 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 011 až Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stáda a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 022 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 030 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (-) Oprávky k softwaru (-) Oprávky k ocenitelným právům (-) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (-) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (-) Oprávky ke stavbám (-) Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov. věcí (-) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (-) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (-) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (-) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (-)

28 AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem Součet ř. 043 až Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051 II. Pohledávky celkem Součet ř. 053 až Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř.050) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění (336) Daň z příjmu (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp.orgánů územ.samospr.celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínovaných operací (373) Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (-) (391) 071 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 073 až Pokladna (211) Ceniny (213) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (+/-) (261) 080 IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 082 až Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) 084 AKTIVA CELKEM ř

29 PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem Součet ř. 088 až Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 092 až Účet výsledku hospodaření (+/-) (963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-) (931) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-) (932) B. Cizí zdroje ř I. Rezervy Součet ř Rezervy (941) 097 II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 099 až Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Emitované dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (z účtu 389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění (336) Daň z příjmu (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (951) Eskontní úvěry (232) Emitované krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (-) (255) Dohadné účty pasivní (z účtu 389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 129 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) 133 PASIVA CELKEM ř

30 Výkaz zisku a ztráty k (v tis. Kč) Číslo řádku ČINNOST hlavní ČINNOST hospodářská / výnosy ke zdanění A. NÁKLADY x x I. Spotřebované nákupy celkem Součet ř. 002 až Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) Prodané zboží (504) 005 II. Služby celkem Součet ř. 007 až Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet ř. 012 až Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) 016 IV. Daně a poplatky celkem Součet ř. 018 až Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) V. Ostatní náklady celkem Součet ř. 022 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné a ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Součet ř. 031 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) 036 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet ř. 038 až Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) Poskytnuté členské příspěvky (582) 039 VIII. Daň z příjmů celkem Součet ř Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 041 Náklady celkem ř

31 Číslo řádku ČINNOST hlavní ČINNOST hospodářská / výnosy ke zdanění B. VÝNOSY x x I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Součet ř. 044 až Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) 046 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet ř. 048 až Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) 051 III. Aktivace celkem Součet ř. 053 až Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 056 IV. Ostatní výnosy celkem Součet ř. 058 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kursové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet ř. 066 až Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) 072 VI. Přijaté příspěvky celkem Součet ř. 074 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté členské příspěvky (684) 076 VII. Provozní dotace celkem Součet ř Provozní dotace (691) 078 Výnosy celkem ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř Daň z příjmů (591) D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ř

32 Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2007 (v tisících Kč) 1. Název a sídlo účetní jednotky Nadace Educa, Babice 5, Říčany IČ: právní forma: nadace 2. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika nadace Nadace Educa (dále jen nadace ) byla zapsána do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002 vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471. Ke dni vzniku se zřizovatelem nadace stali Renáta Kellnerová a Ing. Petr Kellner. Nadační jmění ve výši Kč bylo zapsáno do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002 a uloženo na zvláštní účet vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale, organizační složka, č /7910. Je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů, přičemž výše vkladu každého ze zřizovatelů činí částku Kč. Účelem nadace je vytvoření finančních, materiálních a organizačních podmínek pro výstavbu a provozování školského zařízení typu gymnázia, určeného zejména pro vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin, dále pak výstavba a provozování zemědělského a chovatelského hospodářského zařízení souvisejícího se shora uvedeným zařízením, provozování sportovních zařízení určených pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, všestranná podpora včetně finanční podpory dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin a poskytování zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení. 3. Členové správní a dozorčí rady Složení správní rady k 31. prosinci 2007: předseda správní rady: Renáta Kellnerová člen správní rady: Ing. Petr Kellner člen správní rady: JUDr. Marcela Vilímková člen správní rady: Ing. Ladislav Chvátal člen správní rady: Evžen Hart člen správní rady: Ing. Aleš Minx Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007: předseda dozorčí rady: Ing. Ondřej Tyrpekl člen dozorčí rady: Mgr. Lubomír Král člen dozorčí rady: Ing. David Kyjovský V průběhu roku 2007 byly provedeny následující změny ve složení správní rady: Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 26. září 2007 nahradil dne 27. září 2007 Ing. Jaromíra Prokše, CSc. ve funkci člena správní rady Evžen Hart. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 24. listopadu Dne 30. prosince 2007 zaniklo členství ve správní radě JUDr. Marcele Vilímkové a Ing. Ladislavu Chvátalovi. Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 10. prosince 2007 byli JUDr. Marcela Vilímková a Ing. Ladislav Chvátal znovu zvoleni do funkce členů správní rady. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 26. března V průběhu roku 2007 nebyly provedeny změny ve složení dozorčí rady. 30

33 4. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec Zásadní účetní postupy používané nadací (a) Postupy účtování Nadace vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě dlouhodobého hmotného majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. (b) Nadační jmění Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých vkladů zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního jmění činí 500 tis. Kč. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možno půjčovat. (c) Náklady související se správou nadace Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit 22 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. (d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené v darovací smlouvě nebo na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok, je vykazován na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového plánu. Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: MAJETEK Metoda Doba odpisování Stroje a přístroje rovnoměrné 4 roky Ocenitelná práva rovnoměrné 4 roky Software rovnoměrné 3 roky (e) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku. (f) Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří dluhové cenné papíry, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Krátkodobý finanční majetek je oceněn pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. 31

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více