P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA"

Transkript

1 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7 SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ... 8 PARTNEŘI V ROCE CÍLE V ROCE PŘÍJMY A VÝDAJE NADACE V ROCE VÝROK AUDITORA PŘÍLOHY VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ KONTAKTY

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Nadace CERGE-EI, je nám potěšením vám předložit výroční zprávu za rok 25, v níž najdete přehled hlavních aktivit a událostí, které v uplynulém roce proběhly. Věříme, že v ní najdete odpovědi na všechny otázky týkající se naší nadace. V úvodu dovolte v krátkosti shrnutí nejdůležitějších událostí roku 25. V loňském roce úspěšně pokračovala spolupráce s Českou spořitelnou, a.s., nově jsme navázali spolupráci s ČSOB, a.s. Kromě toho Nadace i nadále rozvíjela plodnou spolupráci se svou sesterskou organizací ve Spojených státech, s CERGE-EI Foundation, a s oddělením rozvoje a styku s veřejností CERGE-EI. Dar společnosti Philip Morris Česká republika umožnil, stejně jako v předešlých letech, setkání členů obou správních rad v Praze v červnu 25. Nadace také na základě výběrového řízení již popáté podpořila projekty spojené s rozvojem a šířením ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu - sponzorovala publikace, semináře a konference s tématikou ekonomické transformace a integrace do evropských struktur. V roce 25 došlo také k doplnění správní rady. Členkou správní rady se stala Mgr. Romana Křížová, majitelka a ředitelka poradenské a konzultační firmy Cross Czech a.s. Změnilo se rovněž obsazení dozorčí rady Nadace. Novými členy se stali Ing. Olga Girstlová, generální ředitelka společnosti Gity, a.s., Ing. Pavel Kysilka, CSc., člen představenstva České spořitelny, a.s. a Mgr. Martin Jarolím, Ph.D., ředitel retailového bankovnictví, ČSOB, a.s. Na závěr dovolte, abychom vyjádřili dík všem našim dárcům, jen díky jejich štědré podpoře byla Nadace opět schopna pokračovat ve svém poslání - podpoře ekonomického vzdělávání a výzkumu. Praha, leden 26 Ing. Miroslav Singer, Ph.D. Předseda správní rady Blanka Hadová Ředitelka 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 POSLÁNÍ NADACE POSLÁNÍ NADACE Nadace CERGE-EI byla založena v roce 1991 za účelem získávání prostředků na podporu ekonomického vzdělávání ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku se Nadace CERGE-EI snaží zajišťovat maximální možnou míru finanční podpory jak pro CERGE-EI - společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky, se kterým je od počátku svého vzniku úzce spjata, tak i pro vlastní projekty podporující ekonomické vzdělávání v regionu. V posledních pěti letech podporuje i projekty financované z výnosů z prostředků získaných z Nadačního investičního fondu v oblasti vzdělávání. 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 STATUTÁRNÍ ORGÁNY STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPRÁVNÍ RADA NADACE Miroslav Singer (předseda) Česká národní banka Štěpán Jurajda (místopředseda) CERGE-EI Josef Kotrba Deloitte Czech Republic B.V. Martin Kratochvíl Bonton Dipak K. Rastogi Citibank, N.A. Tomáš Procházka Golem Club Romana Křížová (od 1.října 25) Cross Czech Marie Bohatá Eurostat DOZORČÍ RADA NADACE do 1. října 25 Daniel Münich CERGE-EI Jaroslav Němec CERGE-EI Olga Girstlová GiTy od 1. října 25 Martin Jarolím ČSOB Pavel Kysilka Česká spořitelna PATRON NADACE Josef Zieleniec Evropský parlament 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Role správní rady Správní rada Nadace hraje důležitou roli v získávání finančních zdrojů. Úzce spolupracuje s oddělením pro rozvoj a styk s veřejností CERGE-EI a se správní radou sesterské organizace CERGE-EI Foundation. Díky této koordinované spolupráci jsou aktivity těchto tří institucí mnohem efektivnější. Společné zasedání české a americké nadace Správní rady obou nadací pořádají každoročně společné zasedání, v průběhu kterého koordinují svou strategii a stanovují cíle k získávání finančních zdrojů pro nadcházející rok. Role správní rady Společné zasedání nadací Administrativní struktura Nadace CERGE-EI Nadace CERGE-EI Správní rada Miroslav Singer Předseda Štěpán Jurajda Místopředseda Dozorčí rada CERGE-EI Foundation Oddělení rozvoje a styku s veřejností při CERGE-EI Administrativní složka Blanka Hadová Ředitelka Zaměstnanci 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ Cíle a projekty Nadace Nadace CERGE-EI byla založena s cílem podporovat ekonomické vzdělávání a aktivity CERGE-EI. Koncem 9. let minulého století však přerostlo její působení původní záměr zakladatelů Josefa Zieleniece a Heleny Bambasové a Nadace rozšířila své působení na podporu projektů v České republice i v celé střední a východní Evropě. V současné době Nadace soustředí své síly nejen na získávání prostředků pro CERGE-EI, ale i pro projekty rozdělované na základě výběrových řízení určených pro instituce z České republiky především z výnosů z prostředků NIF a pro instituce z celého regionu střední a východní Evropy. Působení Nadace Podporu Nadace lze rozdělit do následujících kategorií: - Projekty CERGE-EI - Projekty financované z výnosu Nadačního investičního fondu - Projekty na základě výběrového řízení určené pro Českou republiku a/nebo pro celý region střední a východní Evropy Kategorie podpory - Samostatné projekty Nadace - Administrativní chod Nadace 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PODPORA PROJEKTŮ CERGE-EI... 9 Finanční prostředky, které Nadace získává pro projekty CERGE-EI, a jejich využití jsou většinou konkrétně specifikovány již samotnými dárci v darovací smlouvě. Oslovení dárci se mohou sami rozhodnout, k jakým účelům mohou být darované prostředky využity. Mezi nejčastější formy podpory patří především: - Studentská stipendia - Studentské zahraniční pobyty - Podpora profesorů - Podpora Knihovny CERGE-EI - Aktivity typu publikační činnosti (např. Working Papers, Discussion Papers ). PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VÝNOSU PROSTŘEDKŮ NIF Nadace každoročně v červnu vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků získaných z Nadačního investičního fondu. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze instituce z České republiky podle kritérií uvedených v grantových pravidlech Nadace. V současné době běží 2 víceleté projekty. Jejich pokračování záleží na vyhodnocení každoročních zpráv týkajících se průběhu projektu. U zbývajících rozdělovaných prostředků výběrová komise usiluje především o tématickou rozmanitost vyhlašovaných oblastí. PROJEKTY URČENÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU A / NEBO PRO CELÝ REGION STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY V minulých letech podpořila Nadace několik projektů v regionu celé střední a východní Evropy. Pokud Nadace získá prostředky na podobný typ projektů, vždy se snaží o co největší možnou diseminaci ekonomického vzdělávání a výzkumu. K osvědčeným projektům patří podpora mezinárodních konferencí a seminářů a vytvoření cestovního fondu, díky kterému se mohou studenti a mladí výzkumníci zúčastnit významných mezinárodních konferencí na celém světě. SAMOSTATNÉ PROJEKTY NADACE Mezi typické samostatné projekty Nadace patří pořádání diskusí u kulatého stolu, panelových diskusí či seminářů na rozličná ekonomická témata a pořádání výročního setkání české a americké nadace. ADMINISTRATIVA NADACE Pro Nadaci je nutné získávat i prostředky na její administrativní chod, aby mohla docílit vytyčených cílů. Stabilní podporu zaručují finanční prostředky z výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu, dále dary určené výhradně na administrativní chod Nadace a v neposlední řadě i podpora dárců, z jejichž darů je určeno předem smluvené procento na administrativu Nadace. 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY PODPORA A PROJEKTY CERGE-EI Historie CERGE-EI Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (Center for Economic Research and Graduate Education, CERGE) při Univerzitě Karlově bylo založeno roku 1991 jako program pro získání Ph.D. - titulu amerického typu. Národohospodářský ústav (EI) Akademie věd České republiky byl založen roku 1992 se záměrem vytvoření střediska moderního ekonomického výzkumu v České republice. CERGE a EI si uvědomovaly vzájemně se překrývající cíle a zájmy, a proto spolupracovaly již od okamžiku vzniku druhé organizace. Roku 1993 podepsaly obě instituce smlouvu o spolupráci pokrývající takové oblasti jako jsou např. společné výzkumné programy, publikování, knižní sbírky a objekty. Roku 1999 byla tato smlouva dále prohloubena a CERGE-EI nyní existuje jako společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky. V souladu s touto smlouvou má nyní CERGE-EI jediného ředitele. Od 1. července 23 je jím Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Vzájemně propojené aktivity CERGE-EI vytvořily prostředí, ve kterém výuka a výzkum probíhají společně a tak boří umělé bariéry, které mezi výzkumem a výukou vytvořil komunistický režim. Mezinárodní ocenění, která tento program v průběhu let získal, potvrzují, že byl ve svém pokusu o vytvoření modelu moderní výuky ekonomie úspěšný. Například v letech 1992 a 1994 označil sekretariát Evropského společenství pro program ACE CERGE-EI jako jediné Recognized Centre of Excellence in Ph.D. Studies in Economics (tj. Uznávané "Centre of Excellence" v oblasti doktorského studia ekonomie) ve střední a východní Evropě. V letech 1993 a 1994 bylo CERGE-EI uznáno USAID jako Centre of Excellence v oblasti výuky ekonomie. Důkazem kvality vzdělávání na CERGE-EI je fakt, že kromě akreditace u Ministerstva školství České republiky získalo CERGE-EI v červenci loňského roku trvalou akreditaci svého doktorského studijního programu v oboru ekonomie i v USA. Společná akreditace doktorského (Ph.D.) programu v České republice i v USA byla v naší zemi i v celé střední a východní Evropě průlomovým úspěchem a důkazem kvality výzkumného a vzdělávacího programu CERGE-EI, který odpovídá náročným požadavkům USA na tento typ vzdělání. O kvalitě programu svědčí nejen získaná zahraniční akreditace a registrace programu u Ministerstva vzdělávání v USA, ale též zájem studentů z Jižní Ameriky či Japonska. Vznik CERGE Vznik NHÚ Překrývající cíle Smlouva o spolupráci Mezinárodní ocenění Akreditace v České republice a USA 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY CERGE-EI a naplnění cílů Instituce typu CERGE-EI, která se poměřuje se světovým a nikoliv jen českým standardem, je ve srovnání s ostatními domácími institucemi finančně mnohem náročnější, a proto byly na její podporu založeny Nadace CERGE-EI (v roce 1991), a později také CERGE-EI Foundation USA (v roce 1993), aby pomohly cíle CERGE-EI naplnit. Cíle CERGE-EI CERGE-EI usiluje o naplnění čtyř vzájemně propojených cílů: 1. Školit budoucí vyšší státní úředníky, čelní představitele obchodu, univerzitní lektory a výzkumné pracovníky ze zemí bývalého komunistického bloku a dalších zemí střední a východní Evropy i Asie stojících na prahu tržního hospodářství v oblasti moderní ekonomie; 2. Stimulovat a podporovat akademický a politicky orientovaný ekonomický výzkum zaměřený zejména na přechod k tržnímu hospodářství; 3. Šířit tyto výzkumné a politické informace mezi širokou skupinou odborníků, zejména vládních úředníků, ředitelů různých podniků a vysokoškolských ekonomů po celém regionu i světě prostřednictvím seminářů, sympozií, konferencí, pracovních podkladů a publikací; Cíle CERGE-EI 4. Zprostředkovat přenesení moderních západních standardů vědecké práce a řízení v oblasti ekonomiky do České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy i Asie, se zvláštním důrazem na vzdělávání učitelů příštích generací podnikatelů a voličů. Studenti CERGE-EI Studijní skupina CERGE-EI se nyní skládá z přibližně 14 studentů z více než 2 zemí střední a východní Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Regionální povaha tohoto programu se v průběhu posledních let rozšiřovala, což dokládá i skutečnost, že během posledních čtyř akademických let byla pouze přibližně čtvrtina studentů z České republiky a značně se zvýšil počet studentů z ostatních zemí. Vzdělávací standardy Vzdělávací standardy CERGE-EI jsou srovnatelné s většinou prestižních univerzit ve Spojených státech i v západní Evropě. Absolventi tohoto programu získávají vysoké pozice jako ekonomové podílející se na tvorbě hospodářské politiky, včetně klíčových poradců či zaměstnanců českého prezidenta a Regionální povaha programu CERGE-EI Srovnatelný standard Absolventi 1

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY premiéra, českých ministerstev, České národní banky, rumunské a albánské vlády, Světové banky, MMF, OECD a EBRD. Typy podpory V následující části si vás dovolujeme seznámit s projekty podpořenými Nadací v minulých letech. Na konci kapitoly jsou bližší informace o projektech Nadace v roce 25. Podpora studentům CERGE-EI CERGE-EI nabízí prvotřídní ekonomické vzdělání, a proto je školné poměrně vysoké. Část školného je hrazena z finančních zdrojů české vlády a zbývající část školného všem studentům hradí CERGE-EI, jimž navíc poskytuje měsíční stipendium na bydlení a stravu. Tím je schopným studentům umožněno studovat doktorský program bez ohledu na jejich finanční situaci a současně je zajištěno, že tito studenti nebudou končit studium s dluhy svazujícími je do budoucnosti. Studenti tak mají mimo jiné možnost přijmout po ukončení studia zaměstnání ve vládě či školství, kde jsou historicky nižší platy. Studentské pobyty V průběhu svého doktorského studia chtějí někteří studenti z důvodu přístupu k uznávaným výzkumníkům nebo využití specializovaných knihoven pokračovat ve studiu a výzkumu u jiné instituce. Nadace se snaží na tyto pobyty získávat finanční prostředky ve formě grantů. Hostující profesoři Pro mladý talentovaný profesorský sbor má velkou profesionální hodnotu, pokud se může pravidelně setkávat se zkušenými profesory a výzkumníky ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť. Stejně tak je ku prospěchu studentů, pokud se mohou setkávat se zkušenými zahraničními akademiky, kteří jim mohou pomoci s jejich disertačními pracemi. K tomuto účelu má CERGE-EI stálý program, v rámci něhož hostující profesoři přijíždějí do Prahy a pracují s profesorským sborem a studenty. Aby však takovéto posty byly zajímavé, platy musí být na odpovídající světové úrovni. Nadace se proto snaží získávat na tyto pobyty hostujících profesorů finanční prostředky ve formě grantů. Místní profesorský sbor Podobně jako je zapotřebí finanční podpory k ohodnocení hostujících profesorů, musí být řádně platově oceněni i místní talentovaní ekonomové. Granty ve formě výzkumných bonusů jsou často používány jako odměna k příjmům místního profesorského sboru. Velice oblíbené mezi dárci jsou tzv. Určení podpory dárci Školné Ukončení studia bez dluhů Pobyty studentů na západních univerzitách Zkušení profesoři a výzkumníci Platy odpovídající světové úrovni Granty ve formě výzkumných bonusů Firemní profesury 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY firemní profesury tj. profesury nesoucí jméno společnosti. Nadace oslovuje dárce jak v České republice tak i v zahraničí, aby poskytli potřebné finanční prostředky k odměňování hostujících profesorů nebo místního profesorského sboru. Knihovna CERGE-EI Knihovna CERGE-EI patří bezesporu k nejlepším knihovnám svého druhu v regionu střední a východní Evropě. Díky finančním darům se daří nejen aktualizovat a rozšiřovat stávající sbírku, ale též zajistit nadstandardní služby pro širokou veřejnost. Pro ilustraci: ročně CERGE-EI vynaloží kolem 1. USD na akvizici knih, akademických časopisů a elektronických dat. Částka 1. USD umožní koupi 1. kusů knih a předplatné 175 periodik zabývajících se všemi oblastmi ekonomie. Je důležité si uvědomit, že všechny tituly jsou dostupné široké veřejnosti. Knihovna má v současnosti několik tisíc zaregistrovaných uživatelů - domovských studentů a výzkumníků CERGE-EI, studentů z ostatních vysokých škol a odborné i laické veřejnosti. PODPORA CERGE-EI V ROCE 25 Díky štědré podpoře České spořitelny, a.s. měla Nadace tu čest podpořit profesorské místo Dr. Krešimira Žigiće na CERGE-EI s oficiálním titulem Česká spořitelna Professorship in the European Economic Issues. Částka určená na profesorské místo byla rozdělena mezi CERGE UK a NHÚ AV ČR. Z finančního daru byly kromě osobních nákladů Dr. Žigiće hrazeny i cestovní náklady na přednášky a konference, stipendia asistentů Dr. Žigiće a také software, knihy a další materiály potřebné k jeho výzkumné práci. Nezastupitelná úloha darů Akvizice knih, časopisů, elektronických dat Zaregistrovaní uživatelé Profesorské místo v oblasti evropských ekonomických záležitostí a evropské integrace Informace a vyúčtování darů viz

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VÝNOSU PROSTŘEDKŮ NIF Historie Nadačního fondu Nadační investiční fond (NIF) byl zřízen v roce 1991 zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády. Vláda pro tento fond vyčlenila 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace a v roce 1999 uskutečnila výběrové řízení. V témže roce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozdělila v tzv. 1. etapě prvních 484 milionů Kč 38 nadacím. Ve 2. etapě bylo v roce 21 na základě výběrového řízení rozděleno 849,3 miliónů Kč 64 nadacím. 3 milionů Kč bylo na návrh vlády a rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poskytnuto Nadačnímu fondu obětem holocaustu. V roce 23 a 24 byly nadacím vybraným v rámci 2. etapy NIF převedeny finanční prostředky z výnosů z prodeje strategických plynárenských a energetických distribučních společností. 1 Podmínky užití prostředků z NIF Příspěvek z NIF je určen do nadačního jmění a nadace využívají na svou grantovou činnost pouze výnosy. Finanční prostředky z NIF rozdělené nadacím na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou darem českého státu českým nadacím. Jako každý dárce si i český stát stanovil podmínky užití tohoto daru. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb 1. etapa 2. etapa Nadační jmění a výnosy ze jmění Podmínky, které obsahuje smlouva mezi nadacemi a Fondem národního majetku ČR (převodce daru), jsou následující: a. Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavazuje se vložit jej celý do nadačního jmění a každoroční výnos z příspěvku rozdělovat v oblasti, v níž uspěla ve výběrovém řízení. Výnosem se dle smluv uzavřených s Fondem národního majetku v roce 25 rozumí úrok z finančních prostředků zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Úrok stanoví smlouva ve výši,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. 2 Podmínky b. Nadace se zavazuje, že své granty bude poskytovat na základě veřejně vyhlášených a otevřených soutěží. c. Nadace souhlasí s veřejnou kontrolou použití příspěvku 1 Použité zdroje: 1) Jiří Müller: Kapitalizace českých nadací, vydalo Fórum dárců, Praha 22 2) Internetové stránky Fóra dárců: 2 Pro účely smlouvy se úroková sazba PRIBID pro 1 rok stanoví jako aritmetický průměr dvou hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených ČNB a platných pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY z NIF a zavazuje se informovat ve výroční zprávě samostatně o výnosech, grantových pravidlech a udělených grantech z prostředků NIF. d. Nadace přijímá odpovědnost za bezpečné uložení příspěvku z NIF a za jeho zhodnocování. e. Nadace souhlasí s tím, že plnění uvedených závazků může kontrolovat převodce (nástupce FNM ČR) spolu s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a že při nedodržení stanovených podmínek mohou být proti nadaci uplatněny sankce včetně vrácení poskytnutého příspěvku. Kontrolní orgán Plnění smlouvy uzavřené mezi nadacemi a převodcem (nástupcem Fondu národního majetku) je každoročně kontrolováno. Převodce má v případě špatného nakládání s prostředky možnost prostředky odebrat. Pro vládu sleduje činnost nadací, které spravují příspěvek z NIF, Rada vlády pro nevládní a neziskové organizace. Nadace CERGE-EI a NIF Nadace CERGE-EI získala z Nadačního investičního fondu celkem Kč tis. 3 : Prostředky obdrženy na účet Nadace Částka v tis. Kč Smlouva/Dodatek s FNM ze dne NIF 1. / 2. ETAPA 1. ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA Podmínky Role kontrolního orgánu Nadace CERGE-EI a výše prostředků z 1. a 2. etapy NIF 3 Stav k Smlouva o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě 5 Smlouva č D-N-8 o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 6 Dodatek č. 3 č D-N-8-3 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 7 Dodatek č. 4 č D-N-8-4 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 8 Dodatek č. 5 č D-N-8-5 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Nadace CERGE-EI investovala získané prostředky ve výši tis. do Balancovaného fondu nadací, který je spravován Pioneer českou investiční společností, a.s. (dříve ŽB-Trust, a.s.). K činil počet podílových listů BFN celkem kusů. Zbývajících tis. je spravováno Správou aktiv České spořitelny, a.s. na základě Komisionářské smlouvy o obstarávání koupě a prodeje cenných papírů ze dne 3. ledna 25. Využití výnosů v roce 25 dle původních smluv V březnu 25 obdržela Nadace CERGE-EI výnosy z investic finančních prostředků ve výši Kč ,36. Nadace, jak jí ukládala původní smlouva uzavřená s FNM, rozdělila celkem ,69 Kč (8 %) 7 institucím (seznam institucí viz strana 17) na spolufinancování publikací, konferencí a seminářů. Zprávy z jednotlivých projektů obdrží Nadace CERGE-EI v prosinci 26 lednu 27. Nadace využila 2% výnosů ve výši celkem Kč ,67 na výdaje spojené s administrativním chodem kanceláře (tj. náklady na kancelářský materiál, náklady na reprezentaci při konání setkání správní rady, náklady na nájemné, náklady na inzerci a reklamu, náklady na telefony, náklady na poštovné, odborné služby, náklady na tisk a překlady a na poplatky banky). Grantová pravidla Nadace každoročně v červnu vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů z roku předcházejícího. Termín na podání žádostí byl v minulém roce 15. září. Nadace informuje o výsledcích do jednoho měsíce, prostředky jsou poskytnuty příjemcům až po podepsání smluv o nadačním příspěvku. Nadace informuje o vyhlášení výběrového řízení prostřednictvím vlastních webových stránek, informačních stránek Econnet (www.ecn.cz) a také kontaktuje elektronickou poštou přímo relevantní fakulty vysokých škol a příjemce z minulých let. Detailní grantová pravidla týkající se příslušného roku, jsou uvedena na internetové stránce Nadace: Nadační příspěvek z výnosů příspěvku z NIF lze poskytnout pouze: - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví, - veřejnoprávním institucím, Investování prostředků NIF Výše výnosů a typ projektů Administrativa Vyhlášení grantového řízení Grantová pravidla Nadační příspěvek a typy žadatelů 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY - příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za podmínky, že samy vloží nejméně 5% finančních prostředků na předmětný projekt poskytujícím ekonomické vzdělání, realizujícím ekonomickou výuku a výzkum. Cílem je podpora ekonomického vzdělání a výzkumu. Výběrová komise usiluje o tématickou rozmanitost výběrem z následujících předmětných oblastí: - Česká republika a Evropská unie, - makroekonomie / monetární a fiskální politika, - mikroekonomie / ekonomika transformace / privatizace a restrukturalizace podniků, - finanční a kapitálové trhy, - ekonomika práce / sociální politika. Cíl projektů Tématická rozmanitost 16

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Podpořené organizace v roce 25 Organizace Název projektu Podpora Nadace CERGE-EI Téma projektu 9 JEDNOLETÉ PROJEKTY SPRIG (www.sprig.cz) "Informační ekonomika, základy ekonomie a egovernment v kontextu informační vědy " Kč 1. Cílem projektu bylo aktualizovat a rozšířit studijní obor informační věda na Univerzitě Karlově v Praze o aktuální otázky vědy ekonomické a to tak, aby výsledky projektu byly využitelné pro širší okruh zájemců z řad vysokoškolských studentů. Projekt navazoval na v roce 25 úspěšně realizovaný grant Nadace CERGE-EI Informační ekonomika, který získalo občanské sdružení SPRIG ve spolupráci s katedrou ÚISK FF UK. Díky tomuto grantu se podařilo uskutečnit úspěšný a svým zaměřením v ČR jedinečný kurs Informační ekonomika, který spojuje témata ekonomie informací a aplikace ekonomických principů na oblast internetového podnikání (síťové efekty, digitální produkty, produktivita IT, apod.). Díky grantu CERGE-EI se podařilo realizovat samotný kurz na základě nejnovější odborné literatury, dále vydat několik odborných článků, či realizovat online verzi kurzu s texty, jež nahrazují nedostatek literatury z této oblasti v ČR. Kurs byl velmi pozitivně hodnocen studenty i vedením katedry ÚISK FF UK. Na uvedený kurs nyní projekt navazuje a dále rozvíjí téma informační ekonomiky a v roce 26 je doplňuje o kurs na téma e-governmentu. Jednoleté projekty Aktuálnost těchto oblastí s rozvojem informační společnosti výrazně roste stejně jako zkoumání společenských dopadů tohoto rozvoje. Odraz jejich významu ve VŠ studijních oborech je zatím spíše nesystematického charakteru a pokud existuje, jedná se čistě o ekonomický pohled, nikoli pohled informační vědy (doplněný o ekonomické pozadí). Výsledkem realizace projektu bude jednak zpřístupnění výsledků podobně zaměřeným institucím a zejména zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru, kteří budou (jakožto informační pracovníci) schopni lépe porozumět mechanismům globalizující se společnosti a napomáhat uživatelům informačních služeb při řešení jejich potřeb a v důsledku tak přispět k překonání bariér digitální propasti. 9 Text převzatý ze Žádostí o grant a informací dodaných příjemci 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Česká společnost ekonomická (www.cse.cz) "Výroční konference ČSE 26" Kč 1. Výroční konference ČSE je pravidelnou vrcholnou událostí odborného života akademické ekonomické obce v ČR. Pořádá se každé dva roky. Konference obsahuje jednu až dvě vyžádané přednášky a jednání v odborných sekcích (v r. 24 bylo v 14 sekcích prezentováno celkem 59 příspěvků). Na konferenci se dále vyhlašují výsledky výročních cen ČSE Mladý ekonom roku a Englišova cena, a předává se Cena ČSE za dlouholetý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Laureát této ceny na konferenci přednese přednášku. Konference je zakončena panelovou diskusí určenou širší veřejnosti, v níž se přední odborníci vysloví k zvolenému aktuálnímu problému českého národního hospodářství. Podrobné informace o dosavadních výročních konferencích včetně části přednesených příspěvků viz webové stránky ČSE. Celkový počet účastníků konference se pohybuje kolem Část účastníků je zahraničních a některé přednášky a sekce proto probíhají v angličtině. ČSE zvažuje možnost výroční konferenci v roce 26 uspořádat poprvé mimo Prahu, v prostorách některé z regionálních vysokých škol s výukou ekonomie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (www.medelu.cz) mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí" Kč 4. Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 26 (2. až 3. března 26) na PEF MZLU v Brně je prostředím pro mezinárodní prezentaci výzkumných výsledků, které jsou spojeny s řešením výzkumných projektů a záměrů, které jsou řešeny na pracovištích účastníků. Snahou konference je napomoci propojení podnikové praxe, akademického prostředí univerzit veřejných i soukromých a výzkumných ústavů resp. i jiných institucí, které působí v podnikatelském a vědeckém prostředí EU. Tématické zaměření mezinárodní vědecké konference je vymezeno zahajovacím plenárním zasedáním a specializovanými sekcemi se zaměřením na ekonomii, podnikovou ekonomiku, management a marketing, finance, veřejnou správu, právo a informatiku. Z vědecké konference se vydá soubor oponovaných sborníků, struktura prací má charakter vědecké publikace. Konference má v tomto velkém rozsahu již pětiletou tradici s pravidelnou účastí přes 3 výzkumníků. Jednoleté projekty Národohospodářský ústav AVČR (www.cerge-ei.cz) Publikace "Česká republika 26" Kč 12. Cyklus publikací Czech Republic má mnohaletou tradici, publikace jsou vydávány již od roku Každoročně tak poskytují odborníkům i široké veřejnosti přehled o dosavadním nejaktuálnějším a očekávaném, v první řadě ekonomickém vývoji v České republice, zasazeném do rámce zemí EU a střední Evropy, a jsou zároveň jednou 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY z nejkomplexnějších takto zaměřených odborných publikací. Zejména v posledních letech je kniha zaměřena na členství České republiky v EU. Publikace vychází vzhledem k mezinárodnímu zaměření v angličtině a je psaná týmem nezávislých akademických ekonomů NHÚ, což zaručuje její objektivnost. Je určena všem zájemcům o ekonomické dění a podmínky v České republice, kteří chtějí získat stručné, souhrnné a přehledné informace komentované špičkovými odborníky. O jejích kvalitách svědčí zájem ze strany zastupitelských úřadů i významných firem. Publikace je v elektronické podobě volně přístupná i na webových stránkách, na CD se využívá k prezentacím o České republice. Univerzita Karlova v Praze CERGE (www.cerge-ei.cz) "Výzkumné semináře v akademickém roce 25/26" Kč 13. Projekt CERGE UK se týká organizace tří pravidelných přednáškových cyklů věnovaných makroekonomii, aplikované mikroekonomii a mikroekonomické teorii. Přednáškové cykly jsou na CERGE již osvědčenou tradicí, formát a organizační struktura proto zůstanou i za podpory Nadace zachovány. Přednášky se konají většinou třikrát týdně v angličtině a kromě studentů doktorského studia je v hojném počtu navštěvuje i odborná veřejnost. Jako přednášející jsou zváni odborníci ze zahraničních univerzit, mezi nimi např. i mnozí nositelé Nobelovy ceny. Otevřenost přednášek umožňuje studentům i odborné veřejnosti nejen pravidelný kontakt se špičkovým moderním ekonomickým výzkumem, ale dává i potřebný prostor pro odbornou diskusi nad přednášenými tématy. Přednášky dále podstatným způsobem rozšiřují vědecký obzor studentů ekonomie, neboť se zabývají rozmanitou paletou otázek z mnoha podoborů ekonomie, často i témat, která se v Čechách nepřednášejí. Tento způsob vědecké práce a vzdělávání doktorandů je dnes základním kamenem vyššího ekonomického vzdělání na všech předních univerzitách světa. Jednoleté projekty Výstupem odborné akce je jednak vlastní prezentace a diskuse nad daným tématem, jednak odborný článek, který byl prezentován, a který je uveřejněn v tištěné podobě v knihovně CERGE UK a také na webových stránkách pro další vědeckou práci nejen studentů, ale i široké odborné veřejnosti. Aktuální seznam proběhnuvších i připravovaných seminářů je možné nalézt na webových stránkách CERGE UK. 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY VÍCELETÉ PROJEKTY (23-26) Česká společnost ekonomická (www.cse.cz) Výroční kongres EALE Praha 26 Kč 24. Finanční příspěvek na organizaci výročního kongresu Evropské asociace ekonomů trhu práce (European Association of Labour Economists EALE, v Praze v roce 26, který se bude poprvé konat v České republice. Na Kongresu budou prezentovány poslední vědecké poznatky teoretické a aplikovaného ekonomického výzkumu. Kongres bude také sloužit jako významné setkání akademických pracovníků, vládních a nevládních odborníků na problematiku trhu práce. Kongres bude, mimo jiné, místem setkání a prvních prezentací doktorandů z Evropy. Mezi účastníky budou špičkoví evropští a i světoví vědci v oboru ekonomie trhu práce a příbuzných oborů. Mnozí z účastníků jsou autoři článků v předních evropských ekonomických časopisech. Sekretariát EALE v Holandsku je zodpovědný za administrativu přihlášek, výběr přihlášených prací, program konference, správu internetových stránek a přípravu konferenčních výstupů na médiu CD, místní organizátor - příjemce finančního příspěvku, Česká společnost ekonomická, je zodpovědný za registraci účastníků konference, místní koordinaci překladů a kulturního programu. Materiálně zajišťuje konferenční aktovky, identifikační štítky a výrobu tištěných materiálů. Víceleté projekty ČSE FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (www.fsv.cuni.cz) publikování ekonomického výzkumu "Podpora vydávání časopisu Finance a úvěr" Kč 15. Podpora odborného ekonomického časopisu Finance a úvěr vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice. Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovenskoanglické podobě. Časopis je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí. 2

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 POSLÁNÍ NADACE, HISTORIE NADACE 4 NAŠE PROJEKTY 5 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI V ROCE 2008 17 CÍLE NADACE CERGE-EI V ROCE 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 7 PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Nadace CERGE-EI, vroce 2007 Nadace CERGE-EI navázala na svou činnost v předešlých letech vyhledávání finančních prostředků na podporu

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více