P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA"

Transkript

1 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7 SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ... 8 PARTNEŘI V ROCE CÍLE V ROCE PŘÍJMY A VÝDAJE NADACE V ROCE VÝROK AUDITORA PŘÍLOHY VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ KONTAKTY

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Nadace CERGE-EI, je nám potěšením vám předložit výroční zprávu za rok 25, v níž najdete přehled hlavních aktivit a událostí, které v uplynulém roce proběhly. Věříme, že v ní najdete odpovědi na všechny otázky týkající se naší nadace. V úvodu dovolte v krátkosti shrnutí nejdůležitějších událostí roku 25. V loňském roce úspěšně pokračovala spolupráce s Českou spořitelnou, a.s., nově jsme navázali spolupráci s ČSOB, a.s. Kromě toho Nadace i nadále rozvíjela plodnou spolupráci se svou sesterskou organizací ve Spojených státech, s CERGE-EI Foundation, a s oddělením rozvoje a styku s veřejností CERGE-EI. Dar společnosti Philip Morris Česká republika umožnil, stejně jako v předešlých letech, setkání členů obou správních rad v Praze v červnu 25. Nadace také na základě výběrového řízení již popáté podpořila projekty spojené s rozvojem a šířením ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu - sponzorovala publikace, semináře a konference s tématikou ekonomické transformace a integrace do evropských struktur. V roce 25 došlo také k doplnění správní rady. Členkou správní rady se stala Mgr. Romana Křížová, majitelka a ředitelka poradenské a konzultační firmy Cross Czech a.s. Změnilo se rovněž obsazení dozorčí rady Nadace. Novými členy se stali Ing. Olga Girstlová, generální ředitelka společnosti Gity, a.s., Ing. Pavel Kysilka, CSc., člen představenstva České spořitelny, a.s. a Mgr. Martin Jarolím, Ph.D., ředitel retailového bankovnictví, ČSOB, a.s. Na závěr dovolte, abychom vyjádřili dík všem našim dárcům, jen díky jejich štědré podpoře byla Nadace opět schopna pokračovat ve svém poslání - podpoře ekonomického vzdělávání a výzkumu. Praha, leden 26 Ing. Miroslav Singer, Ph.D. Předseda správní rady Blanka Hadová Ředitelka 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 POSLÁNÍ NADACE POSLÁNÍ NADACE Nadace CERGE-EI byla založena v roce 1991 za účelem získávání prostředků na podporu ekonomického vzdělávání ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku se Nadace CERGE-EI snaží zajišťovat maximální možnou míru finanční podpory jak pro CERGE-EI - společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky, se kterým je od počátku svého vzniku úzce spjata, tak i pro vlastní projekty podporující ekonomické vzdělávání v regionu. V posledních pěti letech podporuje i projekty financované z výnosů z prostředků získaných z Nadačního investičního fondu v oblasti vzdělávání. 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 STATUTÁRNÍ ORGÁNY STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPRÁVNÍ RADA NADACE Miroslav Singer (předseda) Česká národní banka Štěpán Jurajda (místopředseda) CERGE-EI Josef Kotrba Deloitte Czech Republic B.V. Martin Kratochvíl Bonton Dipak K. Rastogi Citibank, N.A. Tomáš Procházka Golem Club Romana Křížová (od 1.října 25) Cross Czech Marie Bohatá Eurostat DOZORČÍ RADA NADACE do 1. října 25 Daniel Münich CERGE-EI Jaroslav Němec CERGE-EI Olga Girstlová GiTy od 1. října 25 Martin Jarolím ČSOB Pavel Kysilka Česká spořitelna PATRON NADACE Josef Zieleniec Evropský parlament 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Role správní rady Správní rada Nadace hraje důležitou roli v získávání finančních zdrojů. Úzce spolupracuje s oddělením pro rozvoj a styk s veřejností CERGE-EI a se správní radou sesterské organizace CERGE-EI Foundation. Díky této koordinované spolupráci jsou aktivity těchto tří institucí mnohem efektivnější. Společné zasedání české a americké nadace Správní rady obou nadací pořádají každoročně společné zasedání, v průběhu kterého koordinují svou strategii a stanovují cíle k získávání finančních zdrojů pro nadcházející rok. Role správní rady Společné zasedání nadací Administrativní struktura Nadace CERGE-EI Nadace CERGE-EI Správní rada Miroslav Singer Předseda Štěpán Jurajda Místopředseda Dozorčí rada CERGE-EI Foundation Oddělení rozvoje a styku s veřejností při CERGE-EI Administrativní složka Blanka Hadová Ředitelka Zaměstnanci 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ Cíle a projekty Nadace Nadace CERGE-EI byla založena s cílem podporovat ekonomické vzdělávání a aktivity CERGE-EI. Koncem 9. let minulého století však přerostlo její působení původní záměr zakladatelů Josefa Zieleniece a Heleny Bambasové a Nadace rozšířila své působení na podporu projektů v České republice i v celé střední a východní Evropě. V současné době Nadace soustředí své síly nejen na získávání prostředků pro CERGE-EI, ale i pro projekty rozdělované na základě výběrových řízení určených pro instituce z České republiky především z výnosů z prostředků NIF a pro instituce z celého regionu střední a východní Evropy. Působení Nadace Podporu Nadace lze rozdělit do následujících kategorií: - Projekty CERGE-EI - Projekty financované z výnosu Nadačního investičního fondu - Projekty na základě výběrového řízení určené pro Českou republiku a/nebo pro celý region střední a východní Evropy Kategorie podpory - Samostatné projekty Nadace - Administrativní chod Nadace 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PODPORA PROJEKTŮ CERGE-EI... 9 Finanční prostředky, které Nadace získává pro projekty CERGE-EI, a jejich využití jsou většinou konkrétně specifikovány již samotnými dárci v darovací smlouvě. Oslovení dárci se mohou sami rozhodnout, k jakým účelům mohou být darované prostředky využity. Mezi nejčastější formy podpory patří především: - Studentská stipendia - Studentské zahraniční pobyty - Podpora profesorů - Podpora Knihovny CERGE-EI - Aktivity typu publikační činnosti (např. Working Papers, Discussion Papers ). PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VÝNOSU PROSTŘEDKŮ NIF Nadace každoročně v červnu vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků získaných z Nadačního investičního fondu. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze instituce z České republiky podle kritérií uvedených v grantových pravidlech Nadace. V současné době běží 2 víceleté projekty. Jejich pokračování záleží na vyhodnocení každoročních zpráv týkajících se průběhu projektu. U zbývajících rozdělovaných prostředků výběrová komise usiluje především o tématickou rozmanitost vyhlašovaných oblastí. PROJEKTY URČENÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU A / NEBO PRO CELÝ REGION STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY V minulých letech podpořila Nadace několik projektů v regionu celé střední a východní Evropy. Pokud Nadace získá prostředky na podobný typ projektů, vždy se snaží o co největší možnou diseminaci ekonomického vzdělávání a výzkumu. K osvědčeným projektům patří podpora mezinárodních konferencí a seminářů a vytvoření cestovního fondu, díky kterému se mohou studenti a mladí výzkumníci zúčastnit významných mezinárodních konferencí na celém světě. SAMOSTATNÉ PROJEKTY NADACE Mezi typické samostatné projekty Nadace patří pořádání diskusí u kulatého stolu, panelových diskusí či seminářů na rozličná ekonomická témata a pořádání výročního setkání české a americké nadace. ADMINISTRATIVA NADACE Pro Nadaci je nutné získávat i prostředky na její administrativní chod, aby mohla docílit vytyčených cílů. Stabilní podporu zaručují finanční prostředky z výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu, dále dary určené výhradně na administrativní chod Nadace a v neposlední řadě i podpora dárců, z jejichž darů je určeno předem smluvené procento na administrativu Nadace. 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY PODPORA A PROJEKTY CERGE-EI Historie CERGE-EI Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (Center for Economic Research and Graduate Education, CERGE) při Univerzitě Karlově bylo založeno roku 1991 jako program pro získání Ph.D. - titulu amerického typu. Národohospodářský ústav (EI) Akademie věd České republiky byl založen roku 1992 se záměrem vytvoření střediska moderního ekonomického výzkumu v České republice. CERGE a EI si uvědomovaly vzájemně se překrývající cíle a zájmy, a proto spolupracovaly již od okamžiku vzniku druhé organizace. Roku 1993 podepsaly obě instituce smlouvu o spolupráci pokrývající takové oblasti jako jsou např. společné výzkumné programy, publikování, knižní sbírky a objekty. Roku 1999 byla tato smlouva dále prohloubena a CERGE-EI nyní existuje jako společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky. V souladu s touto smlouvou má nyní CERGE-EI jediného ředitele. Od 1. července 23 je jím Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Vzájemně propojené aktivity CERGE-EI vytvořily prostředí, ve kterém výuka a výzkum probíhají společně a tak boří umělé bariéry, které mezi výzkumem a výukou vytvořil komunistický režim. Mezinárodní ocenění, která tento program v průběhu let získal, potvrzují, že byl ve svém pokusu o vytvoření modelu moderní výuky ekonomie úspěšný. Například v letech 1992 a 1994 označil sekretariát Evropského společenství pro program ACE CERGE-EI jako jediné Recognized Centre of Excellence in Ph.D. Studies in Economics (tj. Uznávané "Centre of Excellence" v oblasti doktorského studia ekonomie) ve střední a východní Evropě. V letech 1993 a 1994 bylo CERGE-EI uznáno USAID jako Centre of Excellence v oblasti výuky ekonomie. Důkazem kvality vzdělávání na CERGE-EI je fakt, že kromě akreditace u Ministerstva školství České republiky získalo CERGE-EI v červenci loňského roku trvalou akreditaci svého doktorského studijního programu v oboru ekonomie i v USA. Společná akreditace doktorského (Ph.D.) programu v České republice i v USA byla v naší zemi i v celé střední a východní Evropě průlomovým úspěchem a důkazem kvality výzkumného a vzdělávacího programu CERGE-EI, který odpovídá náročným požadavkům USA na tento typ vzdělání. O kvalitě programu svědčí nejen získaná zahraniční akreditace a registrace programu u Ministerstva vzdělávání v USA, ale též zájem studentů z Jižní Ameriky či Japonska. Vznik CERGE Vznik NHÚ Překrývající cíle Smlouva o spolupráci Mezinárodní ocenění Akreditace v České republice a USA 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY CERGE-EI a naplnění cílů Instituce typu CERGE-EI, která se poměřuje se světovým a nikoliv jen českým standardem, je ve srovnání s ostatními domácími institucemi finančně mnohem náročnější, a proto byly na její podporu založeny Nadace CERGE-EI (v roce 1991), a později také CERGE-EI Foundation USA (v roce 1993), aby pomohly cíle CERGE-EI naplnit. Cíle CERGE-EI CERGE-EI usiluje o naplnění čtyř vzájemně propojených cílů: 1. Školit budoucí vyšší státní úředníky, čelní představitele obchodu, univerzitní lektory a výzkumné pracovníky ze zemí bývalého komunistického bloku a dalších zemí střední a východní Evropy i Asie stojících na prahu tržního hospodářství v oblasti moderní ekonomie; 2. Stimulovat a podporovat akademický a politicky orientovaný ekonomický výzkum zaměřený zejména na přechod k tržnímu hospodářství; 3. Šířit tyto výzkumné a politické informace mezi širokou skupinou odborníků, zejména vládních úředníků, ředitelů různých podniků a vysokoškolských ekonomů po celém regionu i světě prostřednictvím seminářů, sympozií, konferencí, pracovních podkladů a publikací; Cíle CERGE-EI 4. Zprostředkovat přenesení moderních západních standardů vědecké práce a řízení v oblasti ekonomiky do České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy i Asie, se zvláštním důrazem na vzdělávání učitelů příštích generací podnikatelů a voličů. Studenti CERGE-EI Studijní skupina CERGE-EI se nyní skládá z přibližně 14 studentů z více než 2 zemí střední a východní Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Regionální povaha tohoto programu se v průběhu posledních let rozšiřovala, což dokládá i skutečnost, že během posledních čtyř akademických let byla pouze přibližně čtvrtina studentů z České republiky a značně se zvýšil počet studentů z ostatních zemí. Vzdělávací standardy Vzdělávací standardy CERGE-EI jsou srovnatelné s většinou prestižních univerzit ve Spojených státech i v západní Evropě. Absolventi tohoto programu získávají vysoké pozice jako ekonomové podílející se na tvorbě hospodářské politiky, včetně klíčových poradců či zaměstnanců českého prezidenta a Regionální povaha programu CERGE-EI Srovnatelný standard Absolventi 1

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY premiéra, českých ministerstev, České národní banky, rumunské a albánské vlády, Světové banky, MMF, OECD a EBRD. Typy podpory V následující části si vás dovolujeme seznámit s projekty podpořenými Nadací v minulých letech. Na konci kapitoly jsou bližší informace o projektech Nadace v roce 25. Podpora studentům CERGE-EI CERGE-EI nabízí prvotřídní ekonomické vzdělání, a proto je školné poměrně vysoké. Část školného je hrazena z finančních zdrojů české vlády a zbývající část školného všem studentům hradí CERGE-EI, jimž navíc poskytuje měsíční stipendium na bydlení a stravu. Tím je schopným studentům umožněno studovat doktorský program bez ohledu na jejich finanční situaci a současně je zajištěno, že tito studenti nebudou končit studium s dluhy svazujícími je do budoucnosti. Studenti tak mají mimo jiné možnost přijmout po ukončení studia zaměstnání ve vládě či školství, kde jsou historicky nižší platy. Studentské pobyty V průběhu svého doktorského studia chtějí někteří studenti z důvodu přístupu k uznávaným výzkumníkům nebo využití specializovaných knihoven pokračovat ve studiu a výzkumu u jiné instituce. Nadace se snaží na tyto pobyty získávat finanční prostředky ve formě grantů. Hostující profesoři Pro mladý talentovaný profesorský sbor má velkou profesionální hodnotu, pokud se může pravidelně setkávat se zkušenými profesory a výzkumníky ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť. Stejně tak je ku prospěchu studentů, pokud se mohou setkávat se zkušenými zahraničními akademiky, kteří jim mohou pomoci s jejich disertačními pracemi. K tomuto účelu má CERGE-EI stálý program, v rámci něhož hostující profesoři přijíždějí do Prahy a pracují s profesorským sborem a studenty. Aby však takovéto posty byly zajímavé, platy musí být na odpovídající světové úrovni. Nadace se proto snaží získávat na tyto pobyty hostujících profesorů finanční prostředky ve formě grantů. Místní profesorský sbor Podobně jako je zapotřebí finanční podpory k ohodnocení hostujících profesorů, musí být řádně platově oceněni i místní talentovaní ekonomové. Granty ve formě výzkumných bonusů jsou často používány jako odměna k příjmům místního profesorského sboru. Velice oblíbené mezi dárci jsou tzv. Určení podpory dárci Školné Ukončení studia bez dluhů Pobyty studentů na západních univerzitách Zkušení profesoři a výzkumníci Platy odpovídající světové úrovni Granty ve formě výzkumných bonusů Firemní profesury 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY firemní profesury tj. profesury nesoucí jméno společnosti. Nadace oslovuje dárce jak v České republice tak i v zahraničí, aby poskytli potřebné finanční prostředky k odměňování hostujících profesorů nebo místního profesorského sboru. Knihovna CERGE-EI Knihovna CERGE-EI patří bezesporu k nejlepším knihovnám svého druhu v regionu střední a východní Evropě. Díky finančním darům se daří nejen aktualizovat a rozšiřovat stávající sbírku, ale též zajistit nadstandardní služby pro širokou veřejnost. Pro ilustraci: ročně CERGE-EI vynaloží kolem 1. USD na akvizici knih, akademických časopisů a elektronických dat. Částka 1. USD umožní koupi 1. kusů knih a předplatné 175 periodik zabývajících se všemi oblastmi ekonomie. Je důležité si uvědomit, že všechny tituly jsou dostupné široké veřejnosti. Knihovna má v současnosti několik tisíc zaregistrovaných uživatelů - domovských studentů a výzkumníků CERGE-EI, studentů z ostatních vysokých škol a odborné i laické veřejnosti. PODPORA CERGE-EI V ROCE 25 Díky štědré podpoře České spořitelny, a.s. měla Nadace tu čest podpořit profesorské místo Dr. Krešimira Žigiće na CERGE-EI s oficiálním titulem Česká spořitelna Professorship in the European Economic Issues. Částka určená na profesorské místo byla rozdělena mezi CERGE UK a NHÚ AV ČR. Z finančního daru byly kromě osobních nákladů Dr. Žigiće hrazeny i cestovní náklady na přednášky a konference, stipendia asistentů Dr. Žigiće a také software, knihy a další materiály potřebné k jeho výzkumné práci. Nezastupitelná úloha darů Akvizice knih, časopisů, elektronických dat Zaregistrovaní uživatelé Profesorské místo v oblasti evropských ekonomických záležitostí a evropské integrace Informace a vyúčtování darů viz

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VÝNOSU PROSTŘEDKŮ NIF Historie Nadačního fondu Nadační investiční fond (NIF) byl zřízen v roce 1991 zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády. Vláda pro tento fond vyčlenila 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace a v roce 1999 uskutečnila výběrové řízení. V témže roce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozdělila v tzv. 1. etapě prvních 484 milionů Kč 38 nadacím. Ve 2. etapě bylo v roce 21 na základě výběrového řízení rozděleno 849,3 miliónů Kč 64 nadacím. 3 milionů Kč bylo na návrh vlády a rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poskytnuto Nadačnímu fondu obětem holocaustu. V roce 23 a 24 byly nadacím vybraným v rámci 2. etapy NIF převedeny finanční prostředky z výnosů z prodeje strategických plynárenských a energetických distribučních společností. 1 Podmínky užití prostředků z NIF Příspěvek z NIF je určen do nadačního jmění a nadace využívají na svou grantovou činnost pouze výnosy. Finanční prostředky z NIF rozdělené nadacím na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou darem českého státu českým nadacím. Jako každý dárce si i český stát stanovil podmínky užití tohoto daru. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb 1. etapa 2. etapa Nadační jmění a výnosy ze jmění Podmínky, které obsahuje smlouva mezi nadacemi a Fondem národního majetku ČR (převodce daru), jsou následující: a. Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavazuje se vložit jej celý do nadačního jmění a každoroční výnos z příspěvku rozdělovat v oblasti, v níž uspěla ve výběrovém řízení. Výnosem se dle smluv uzavřených s Fondem národního majetku v roce 25 rozumí úrok z finančních prostředků zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Úrok stanoví smlouva ve výši,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. 2 Podmínky b. Nadace se zavazuje, že své granty bude poskytovat na základě veřejně vyhlášených a otevřených soutěží. c. Nadace souhlasí s veřejnou kontrolou použití příspěvku 1 Použité zdroje: 1) Jiří Müller: Kapitalizace českých nadací, vydalo Fórum dárců, Praha 22 2) Internetové stránky Fóra dárců: 2 Pro účely smlouvy se úroková sazba PRIBID pro 1 rok stanoví jako aritmetický průměr dvou hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených ČNB a platných pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY z NIF a zavazuje se informovat ve výroční zprávě samostatně o výnosech, grantových pravidlech a udělených grantech z prostředků NIF. d. Nadace přijímá odpovědnost za bezpečné uložení příspěvku z NIF a za jeho zhodnocování. e. Nadace souhlasí s tím, že plnění uvedených závazků může kontrolovat převodce (nástupce FNM ČR) spolu s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a že při nedodržení stanovených podmínek mohou být proti nadaci uplatněny sankce včetně vrácení poskytnutého příspěvku. Kontrolní orgán Plnění smlouvy uzavřené mezi nadacemi a převodcem (nástupcem Fondu národního majetku) je každoročně kontrolováno. Převodce má v případě špatného nakládání s prostředky možnost prostředky odebrat. Pro vládu sleduje činnost nadací, které spravují příspěvek z NIF, Rada vlády pro nevládní a neziskové organizace. Nadace CERGE-EI a NIF Nadace CERGE-EI získala z Nadačního investičního fondu celkem Kč tis. 3 : Prostředky obdrženy na účet Nadace Částka v tis. Kč Smlouva/Dodatek s FNM ze dne NIF 1. / 2. ETAPA 1. ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA Podmínky Role kontrolního orgánu Nadace CERGE-EI a výše prostředků z 1. a 2. etapy NIF 3 Stav k Smlouva o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě 5 Smlouva č D-N-8 o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 6 Dodatek č. 3 č D-N-8-3 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 7 Dodatek č. 4 č D-N-8-4 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 8 Dodatek č. 5 č D-N-8-5 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Nadace CERGE-EI investovala získané prostředky ve výši tis. do Balancovaného fondu nadací, který je spravován Pioneer českou investiční společností, a.s. (dříve ŽB-Trust, a.s.). K činil počet podílových listů BFN celkem kusů. Zbývajících tis. je spravováno Správou aktiv České spořitelny, a.s. na základě Komisionářské smlouvy o obstarávání koupě a prodeje cenných papírů ze dne 3. ledna 25. Využití výnosů v roce 25 dle původních smluv V březnu 25 obdržela Nadace CERGE-EI výnosy z investic finančních prostředků ve výši Kč ,36. Nadace, jak jí ukládala původní smlouva uzavřená s FNM, rozdělila celkem ,69 Kč (8 %) 7 institucím (seznam institucí viz strana 17) na spolufinancování publikací, konferencí a seminářů. Zprávy z jednotlivých projektů obdrží Nadace CERGE-EI v prosinci 26 lednu 27. Nadace využila 2% výnosů ve výši celkem Kč ,67 na výdaje spojené s administrativním chodem kanceláře (tj. náklady na kancelářský materiál, náklady na reprezentaci při konání setkání správní rady, náklady na nájemné, náklady na inzerci a reklamu, náklady na telefony, náklady na poštovné, odborné služby, náklady na tisk a překlady a na poplatky banky). Grantová pravidla Nadace každoročně v červnu vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů z roku předcházejícího. Termín na podání žádostí byl v minulém roce 15. září. Nadace informuje o výsledcích do jednoho měsíce, prostředky jsou poskytnuty příjemcům až po podepsání smluv o nadačním příspěvku. Nadace informuje o vyhlášení výběrového řízení prostřednictvím vlastních webových stránek, informačních stránek Econnet (www.ecn.cz) a také kontaktuje elektronickou poštou přímo relevantní fakulty vysokých škol a příjemce z minulých let. Detailní grantová pravidla týkající se příslušného roku, jsou uvedena na internetové stránce Nadace: Nadační příspěvek z výnosů příspěvku z NIF lze poskytnout pouze: - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví, - veřejnoprávním institucím, Investování prostředků NIF Výše výnosů a typ projektů Administrativa Vyhlášení grantového řízení Grantová pravidla Nadační příspěvek a typy žadatelů 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY - příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za podmínky, že samy vloží nejméně 5% finančních prostředků na předmětný projekt poskytujícím ekonomické vzdělání, realizujícím ekonomickou výuku a výzkum. Cílem je podpora ekonomického vzdělání a výzkumu. Výběrová komise usiluje o tématickou rozmanitost výběrem z následujících předmětných oblastí: - Česká republika a Evropská unie, - makroekonomie / monetární a fiskální politika, - mikroekonomie / ekonomika transformace / privatizace a restrukturalizace podniků, - finanční a kapitálové trhy, - ekonomika práce / sociální politika. Cíl projektů Tématická rozmanitost 16

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Podpořené organizace v roce 25 Organizace Název projektu Podpora Nadace CERGE-EI Téma projektu 9 JEDNOLETÉ PROJEKTY SPRIG (www.sprig.cz) "Informační ekonomika, základy ekonomie a egovernment v kontextu informační vědy " Kč 1. Cílem projektu bylo aktualizovat a rozšířit studijní obor informační věda na Univerzitě Karlově v Praze o aktuální otázky vědy ekonomické a to tak, aby výsledky projektu byly využitelné pro širší okruh zájemců z řad vysokoškolských studentů. Projekt navazoval na v roce 25 úspěšně realizovaný grant Nadace CERGE-EI Informační ekonomika, který získalo občanské sdružení SPRIG ve spolupráci s katedrou ÚISK FF UK. Díky tomuto grantu se podařilo uskutečnit úspěšný a svým zaměřením v ČR jedinečný kurs Informační ekonomika, který spojuje témata ekonomie informací a aplikace ekonomických principů na oblast internetového podnikání (síťové efekty, digitální produkty, produktivita IT, apod.). Díky grantu CERGE-EI se podařilo realizovat samotný kurz na základě nejnovější odborné literatury, dále vydat několik odborných článků, či realizovat online verzi kurzu s texty, jež nahrazují nedostatek literatury z této oblasti v ČR. Kurs byl velmi pozitivně hodnocen studenty i vedením katedry ÚISK FF UK. Na uvedený kurs nyní projekt navazuje a dále rozvíjí téma informační ekonomiky a v roce 26 je doplňuje o kurs na téma e-governmentu. Jednoleté projekty Aktuálnost těchto oblastí s rozvojem informační společnosti výrazně roste stejně jako zkoumání společenských dopadů tohoto rozvoje. Odraz jejich významu ve VŠ studijních oborech je zatím spíše nesystematického charakteru a pokud existuje, jedná se čistě o ekonomický pohled, nikoli pohled informační vědy (doplněný o ekonomické pozadí). Výsledkem realizace projektu bude jednak zpřístupnění výsledků podobně zaměřeným institucím a zejména zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru, kteří budou (jakožto informační pracovníci) schopni lépe porozumět mechanismům globalizující se společnosti a napomáhat uživatelům informačních služeb při řešení jejich potřeb a v důsledku tak přispět k překonání bariér digitální propasti. 9 Text převzatý ze Žádostí o grant a informací dodaných příjemci 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Česká společnost ekonomická (www.cse.cz) "Výroční konference ČSE 26" Kč 1. Výroční konference ČSE je pravidelnou vrcholnou událostí odborného života akademické ekonomické obce v ČR. Pořádá se každé dva roky. Konference obsahuje jednu až dvě vyžádané přednášky a jednání v odborných sekcích (v r. 24 bylo v 14 sekcích prezentováno celkem 59 příspěvků). Na konferenci se dále vyhlašují výsledky výročních cen ČSE Mladý ekonom roku a Englišova cena, a předává se Cena ČSE za dlouholetý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Laureát této ceny na konferenci přednese přednášku. Konference je zakončena panelovou diskusí určenou širší veřejnosti, v níž se přední odborníci vysloví k zvolenému aktuálnímu problému českého národního hospodářství. Podrobné informace o dosavadních výročních konferencích včetně části přednesených příspěvků viz webové stránky ČSE. Celkový počet účastníků konference se pohybuje kolem Část účastníků je zahraničních a některé přednášky a sekce proto probíhají v angličtině. ČSE zvažuje možnost výroční konferenci v roce 26 uspořádat poprvé mimo Prahu, v prostorách některé z regionálních vysokých škol s výukou ekonomie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (www.medelu.cz) mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí" Kč 4. Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 26 (2. až 3. března 26) na PEF MZLU v Brně je prostředím pro mezinárodní prezentaci výzkumných výsledků, které jsou spojeny s řešením výzkumných projektů a záměrů, které jsou řešeny na pracovištích účastníků. Snahou konference je napomoci propojení podnikové praxe, akademického prostředí univerzit veřejných i soukromých a výzkumných ústavů resp. i jiných institucí, které působí v podnikatelském a vědeckém prostředí EU. Tématické zaměření mezinárodní vědecké konference je vymezeno zahajovacím plenárním zasedáním a specializovanými sekcemi se zaměřením na ekonomii, podnikovou ekonomiku, management a marketing, finance, veřejnou správu, právo a informatiku. Z vědecké konference se vydá soubor oponovaných sborníků, struktura prací má charakter vědecké publikace. Konference má v tomto velkém rozsahu již pětiletou tradici s pravidelnou účastí přes 3 výzkumníků. Jednoleté projekty Národohospodářský ústav AVČR (www.cerge-ei.cz) Publikace "Česká republika 26" Kč 12. Cyklus publikací Czech Republic má mnohaletou tradici, publikace jsou vydávány již od roku Každoročně tak poskytují odborníkům i široké veřejnosti přehled o dosavadním nejaktuálnějším a očekávaném, v první řadě ekonomickém vývoji v České republice, zasazeném do rámce zemí EU a střední Evropy, a jsou zároveň jednou 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY z nejkomplexnějších takto zaměřených odborných publikací. Zejména v posledních letech je kniha zaměřena na členství České republiky v EU. Publikace vychází vzhledem k mezinárodnímu zaměření v angličtině a je psaná týmem nezávislých akademických ekonomů NHÚ, což zaručuje její objektivnost. Je určena všem zájemcům o ekonomické dění a podmínky v České republice, kteří chtějí získat stručné, souhrnné a přehledné informace komentované špičkovými odborníky. O jejích kvalitách svědčí zájem ze strany zastupitelských úřadů i významných firem. Publikace je v elektronické podobě volně přístupná i na webových stránkách, na CD se využívá k prezentacím o České republice. Univerzita Karlova v Praze CERGE (www.cerge-ei.cz) "Výzkumné semináře v akademickém roce 25/26" Kč 13. Projekt CERGE UK se týká organizace tří pravidelných přednáškových cyklů věnovaných makroekonomii, aplikované mikroekonomii a mikroekonomické teorii. Přednáškové cykly jsou na CERGE již osvědčenou tradicí, formát a organizační struktura proto zůstanou i za podpory Nadace zachovány. Přednášky se konají většinou třikrát týdně v angličtině a kromě studentů doktorského studia je v hojném počtu navštěvuje i odborná veřejnost. Jako přednášející jsou zváni odborníci ze zahraničních univerzit, mezi nimi např. i mnozí nositelé Nobelovy ceny. Otevřenost přednášek umožňuje studentům i odborné veřejnosti nejen pravidelný kontakt se špičkovým moderním ekonomickým výzkumem, ale dává i potřebný prostor pro odbornou diskusi nad přednášenými tématy. Přednášky dále podstatným způsobem rozšiřují vědecký obzor studentů ekonomie, neboť se zabývají rozmanitou paletou otázek z mnoha podoborů ekonomie, často i témat, která se v Čechách nepřednášejí. Tento způsob vědecké práce a vzdělávání doktorandů je dnes základním kamenem vyššího ekonomického vzdělání na všech předních univerzitách světa. Jednoleté projekty Výstupem odborné akce je jednak vlastní prezentace a diskuse nad daným tématem, jednak odborný článek, který byl prezentován, a který je uveřejněn v tištěné podobě v knihovně CERGE UK a také na webových stránkách pro další vědeckou práci nejen studentů, ale i široké odborné veřejnosti. Aktuální seznam proběhnuvších i připravovaných seminářů je možné nalézt na webových stránkách CERGE UK. 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY VÍCELETÉ PROJEKTY (23-26) Česká společnost ekonomická (www.cse.cz) Výroční kongres EALE Praha 26 Kč 24. Finanční příspěvek na organizaci výročního kongresu Evropské asociace ekonomů trhu práce (European Association of Labour Economists EALE, v Praze v roce 26, který se bude poprvé konat v České republice. Na Kongresu budou prezentovány poslední vědecké poznatky teoretické a aplikovaného ekonomického výzkumu. Kongres bude také sloužit jako významné setkání akademických pracovníků, vládních a nevládních odborníků na problematiku trhu práce. Kongres bude, mimo jiné, místem setkání a prvních prezentací doktorandů z Evropy. Mezi účastníky budou špičkoví evropští a i světoví vědci v oboru ekonomie trhu práce a příbuzných oborů. Mnozí z účastníků jsou autoři článků v předních evropských ekonomických časopisech. Sekretariát EALE v Holandsku je zodpovědný za administrativu přihlášek, výběr přihlášených prací, program konference, správu internetových stránek a přípravu konferenčních výstupů na médiu CD, místní organizátor - příjemce finančního příspěvku, Česká společnost ekonomická, je zodpovědný za registraci účastníků konference, místní koordinaci překladů a kulturního programu. Materiálně zajišťuje konferenční aktovky, identifikační štítky a výrobu tištěných materiálů. Víceleté projekty ČSE FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (www.fsv.cuni.cz) publikování ekonomického výzkumu "Podpora vydávání časopisu Finance a úvěr" Kč 15. Podpora odborného ekonomického časopisu Finance a úvěr vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice. Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovenskoanglické podobě. Časopis je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí. 2

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více