P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA"

Transkript

1 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7 SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ... 8 PARTNEŘI V ROCE CÍLE V ROCE PŘÍJMY A VÝDAJE NADACE V ROCE VÝROK AUDITORA PŘÍLOHY VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ KONTAKTY

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Nadace CERGE-EI, je nám potěšením vám předložit výroční zprávu za rok 25, v níž najdete přehled hlavních aktivit a událostí, které v uplynulém roce proběhly. Věříme, že v ní najdete odpovědi na všechny otázky týkající se naší nadace. V úvodu dovolte v krátkosti shrnutí nejdůležitějších událostí roku 25. V loňském roce úspěšně pokračovala spolupráce s Českou spořitelnou, a.s., nově jsme navázali spolupráci s ČSOB, a.s. Kromě toho Nadace i nadále rozvíjela plodnou spolupráci se svou sesterskou organizací ve Spojených státech, s CERGE-EI Foundation, a s oddělením rozvoje a styku s veřejností CERGE-EI. Dar společnosti Philip Morris Česká republika umožnil, stejně jako v předešlých letech, setkání členů obou správních rad v Praze v červnu 25. Nadace také na základě výběrového řízení již popáté podpořila projekty spojené s rozvojem a šířením ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu - sponzorovala publikace, semináře a konference s tématikou ekonomické transformace a integrace do evropských struktur. V roce 25 došlo také k doplnění správní rady. Členkou správní rady se stala Mgr. Romana Křížová, majitelka a ředitelka poradenské a konzultační firmy Cross Czech a.s. Změnilo se rovněž obsazení dozorčí rady Nadace. Novými členy se stali Ing. Olga Girstlová, generální ředitelka společnosti Gity, a.s., Ing. Pavel Kysilka, CSc., člen představenstva České spořitelny, a.s. a Mgr. Martin Jarolím, Ph.D., ředitel retailového bankovnictví, ČSOB, a.s. Na závěr dovolte, abychom vyjádřili dík všem našim dárcům, jen díky jejich štědré podpoře byla Nadace opět schopna pokračovat ve svém poslání - podpoře ekonomického vzdělávání a výzkumu. Praha, leden 26 Ing. Miroslav Singer, Ph.D. Předseda správní rady Blanka Hadová Ředitelka 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 POSLÁNÍ NADACE POSLÁNÍ NADACE Nadace CERGE-EI byla založena v roce 1991 za účelem získávání prostředků na podporu ekonomického vzdělávání ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku se Nadace CERGE-EI snaží zajišťovat maximální možnou míru finanční podpory jak pro CERGE-EI - společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky, se kterým je od počátku svého vzniku úzce spjata, tak i pro vlastní projekty podporující ekonomické vzdělávání v regionu. V posledních pěti letech podporuje i projekty financované z výnosů z prostředků získaných z Nadačního investičního fondu v oblasti vzdělávání. 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 STATUTÁRNÍ ORGÁNY STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPRÁVNÍ RADA NADACE Miroslav Singer (předseda) Česká národní banka Štěpán Jurajda (místopředseda) CERGE-EI Josef Kotrba Deloitte Czech Republic B.V. Martin Kratochvíl Bonton Dipak K. Rastogi Citibank, N.A. Tomáš Procházka Golem Club Romana Křížová (od 1.října 25) Cross Czech Marie Bohatá Eurostat DOZORČÍ RADA NADACE do 1. října 25 Daniel Münich CERGE-EI Jaroslav Němec CERGE-EI Olga Girstlová GiTy od 1. října 25 Martin Jarolím ČSOB Pavel Kysilka Česká spořitelna PATRON NADACE Josef Zieleniec Evropský parlament 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Role správní rady Správní rada Nadace hraje důležitou roli v získávání finančních zdrojů. Úzce spolupracuje s oddělením pro rozvoj a styk s veřejností CERGE-EI a se správní radou sesterské organizace CERGE-EI Foundation. Díky této koordinované spolupráci jsou aktivity těchto tří institucí mnohem efektivnější. Společné zasedání české a americké nadace Správní rady obou nadací pořádají každoročně společné zasedání, v průběhu kterého koordinují svou strategii a stanovují cíle k získávání finančních zdrojů pro nadcházející rok. Role správní rady Společné zasedání nadací Administrativní struktura Nadace CERGE-EI Nadace CERGE-EI Správní rada Miroslav Singer Předseda Štěpán Jurajda Místopředseda Dozorčí rada CERGE-EI Foundation Oddělení rozvoje a styku s veřejností při CERGE-EI Administrativní složka Blanka Hadová Ředitelka Zaměstnanci 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ Cíle a projekty Nadace Nadace CERGE-EI byla založena s cílem podporovat ekonomické vzdělávání a aktivity CERGE-EI. Koncem 9. let minulého století však přerostlo její působení původní záměr zakladatelů Josefa Zieleniece a Heleny Bambasové a Nadace rozšířila své působení na podporu projektů v České republice i v celé střední a východní Evropě. V současné době Nadace soustředí své síly nejen na získávání prostředků pro CERGE-EI, ale i pro projekty rozdělované na základě výběrových řízení určených pro instituce z České republiky především z výnosů z prostředků NIF a pro instituce z celého regionu střední a východní Evropy. Působení Nadace Podporu Nadace lze rozdělit do následujících kategorií: - Projekty CERGE-EI - Projekty financované z výnosu Nadačního investičního fondu - Projekty na základě výběrového řízení určené pro Českou republiku a/nebo pro celý region střední a východní Evropy Kategorie podpory - Samostatné projekty Nadace - Administrativní chod Nadace 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ SEZNAM VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PODPORA PROJEKTŮ CERGE-EI... 9 Finanční prostředky, které Nadace získává pro projekty CERGE-EI, a jejich využití jsou většinou konkrétně specifikovány již samotnými dárci v darovací smlouvě. Oslovení dárci se mohou sami rozhodnout, k jakým účelům mohou být darované prostředky využity. Mezi nejčastější formy podpory patří především: - Studentská stipendia - Studentské zahraniční pobyty - Podpora profesorů - Podpora Knihovny CERGE-EI - Aktivity typu publikační činnosti (např. Working Papers, Discussion Papers ). PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VÝNOSU PROSTŘEDKŮ NIF Nadace každoročně v červnu vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků získaných z Nadačního investičního fondu. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze instituce z České republiky podle kritérií uvedených v grantových pravidlech Nadace. V současné době běží 2 víceleté projekty. Jejich pokračování záleží na vyhodnocení každoročních zpráv týkajících se průběhu projektu. U zbývajících rozdělovaných prostředků výběrová komise usiluje především o tématickou rozmanitost vyhlašovaných oblastí. PROJEKTY URČENÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU A / NEBO PRO CELÝ REGION STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY V minulých letech podpořila Nadace několik projektů v regionu celé střední a východní Evropy. Pokud Nadace získá prostředky na podobný typ projektů, vždy se snaží o co největší možnou diseminaci ekonomického vzdělávání a výzkumu. K osvědčeným projektům patří podpora mezinárodních konferencí a seminářů a vytvoření cestovního fondu, díky kterému se mohou studenti a mladí výzkumníci zúčastnit významných mezinárodních konferencí na celém světě. SAMOSTATNÉ PROJEKTY NADACE Mezi typické samostatné projekty Nadace patří pořádání diskusí u kulatého stolu, panelových diskusí či seminářů na rozličná ekonomická témata a pořádání výročního setkání české a americké nadace. ADMINISTRATIVA NADACE Pro Nadaci je nutné získávat i prostředky na její administrativní chod, aby mohla docílit vytyčených cílů. Stabilní podporu zaručují finanční prostředky z výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu, dále dary určené výhradně na administrativní chod Nadace a v neposlední řadě i podpora dárců, z jejichž darů je určeno předem smluvené procento na administrativu Nadace. 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY PODPORA A PROJEKTY CERGE-EI Historie CERGE-EI Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (Center for Economic Research and Graduate Education, CERGE) při Univerzitě Karlově bylo založeno roku 1991 jako program pro získání Ph.D. - titulu amerického typu. Národohospodářský ústav (EI) Akademie věd České republiky byl založen roku 1992 se záměrem vytvoření střediska moderního ekonomického výzkumu v České republice. CERGE a EI si uvědomovaly vzájemně se překrývající cíle a zájmy, a proto spolupracovaly již od okamžiku vzniku druhé organizace. Roku 1993 podepsaly obě instituce smlouvu o spolupráci pokrývající takové oblasti jako jsou např. společné výzkumné programy, publikování, knižní sbírky a objekty. Roku 1999 byla tato smlouva dále prohloubena a CERGE-EI nyní existuje jako společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky. V souladu s touto smlouvou má nyní CERGE-EI jediného ředitele. Od 1. července 23 je jím Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Vzájemně propojené aktivity CERGE-EI vytvořily prostředí, ve kterém výuka a výzkum probíhají společně a tak boří umělé bariéry, které mezi výzkumem a výukou vytvořil komunistický režim. Mezinárodní ocenění, která tento program v průběhu let získal, potvrzují, že byl ve svém pokusu o vytvoření modelu moderní výuky ekonomie úspěšný. Například v letech 1992 a 1994 označil sekretariát Evropského společenství pro program ACE CERGE-EI jako jediné Recognized Centre of Excellence in Ph.D. Studies in Economics (tj. Uznávané "Centre of Excellence" v oblasti doktorského studia ekonomie) ve střední a východní Evropě. V letech 1993 a 1994 bylo CERGE-EI uznáno USAID jako Centre of Excellence v oblasti výuky ekonomie. Důkazem kvality vzdělávání na CERGE-EI je fakt, že kromě akreditace u Ministerstva školství České republiky získalo CERGE-EI v červenci loňského roku trvalou akreditaci svého doktorského studijního programu v oboru ekonomie i v USA. Společná akreditace doktorského (Ph.D.) programu v České republice i v USA byla v naší zemi i v celé střední a východní Evropě průlomovým úspěchem a důkazem kvality výzkumného a vzdělávacího programu CERGE-EI, který odpovídá náročným požadavkům USA na tento typ vzdělání. O kvalitě programu svědčí nejen získaná zahraniční akreditace a registrace programu u Ministerstva vzdělávání v USA, ale též zájem studentů z Jižní Ameriky či Japonska. Vznik CERGE Vznik NHÚ Překrývající cíle Smlouva o spolupráci Mezinárodní ocenění Akreditace v České republice a USA 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY CERGE-EI a naplnění cílů Instituce typu CERGE-EI, která se poměřuje se světovým a nikoliv jen českým standardem, je ve srovnání s ostatními domácími institucemi finančně mnohem náročnější, a proto byly na její podporu založeny Nadace CERGE-EI (v roce 1991), a později také CERGE-EI Foundation USA (v roce 1993), aby pomohly cíle CERGE-EI naplnit. Cíle CERGE-EI CERGE-EI usiluje o naplnění čtyř vzájemně propojených cílů: 1. Školit budoucí vyšší státní úředníky, čelní představitele obchodu, univerzitní lektory a výzkumné pracovníky ze zemí bývalého komunistického bloku a dalších zemí střední a východní Evropy i Asie stojících na prahu tržního hospodářství v oblasti moderní ekonomie; 2. Stimulovat a podporovat akademický a politicky orientovaný ekonomický výzkum zaměřený zejména na přechod k tržnímu hospodářství; 3. Šířit tyto výzkumné a politické informace mezi širokou skupinou odborníků, zejména vládních úředníků, ředitelů různých podniků a vysokoškolských ekonomů po celém regionu i světě prostřednictvím seminářů, sympozií, konferencí, pracovních podkladů a publikací; Cíle CERGE-EI 4. Zprostředkovat přenesení moderních západních standardů vědecké práce a řízení v oblasti ekonomiky do České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy i Asie, se zvláštním důrazem na vzdělávání učitelů příštích generací podnikatelů a voličů. Studenti CERGE-EI Studijní skupina CERGE-EI se nyní skládá z přibližně 14 studentů z více než 2 zemí střední a východní Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Regionální povaha tohoto programu se v průběhu posledních let rozšiřovala, což dokládá i skutečnost, že během posledních čtyř akademických let byla pouze přibližně čtvrtina studentů z České republiky a značně se zvýšil počet studentů z ostatních zemí. Vzdělávací standardy Vzdělávací standardy CERGE-EI jsou srovnatelné s většinou prestižních univerzit ve Spojených státech i v západní Evropě. Absolventi tohoto programu získávají vysoké pozice jako ekonomové podílející se na tvorbě hospodářské politiky, včetně klíčových poradců či zaměstnanců českého prezidenta a Regionální povaha programu CERGE-EI Srovnatelný standard Absolventi 1

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY premiéra, českých ministerstev, České národní banky, rumunské a albánské vlády, Světové banky, MMF, OECD a EBRD. Typy podpory V následující části si vás dovolujeme seznámit s projekty podpořenými Nadací v minulých letech. Na konci kapitoly jsou bližší informace o projektech Nadace v roce 25. Podpora studentům CERGE-EI CERGE-EI nabízí prvotřídní ekonomické vzdělání, a proto je školné poměrně vysoké. Část školného je hrazena z finančních zdrojů české vlády a zbývající část školného všem studentům hradí CERGE-EI, jimž navíc poskytuje měsíční stipendium na bydlení a stravu. Tím je schopným studentům umožněno studovat doktorský program bez ohledu na jejich finanční situaci a současně je zajištěno, že tito studenti nebudou končit studium s dluhy svazujícími je do budoucnosti. Studenti tak mají mimo jiné možnost přijmout po ukončení studia zaměstnání ve vládě či školství, kde jsou historicky nižší platy. Studentské pobyty V průběhu svého doktorského studia chtějí někteří studenti z důvodu přístupu k uznávaným výzkumníkům nebo využití specializovaných knihoven pokračovat ve studiu a výzkumu u jiné instituce. Nadace se snaží na tyto pobyty získávat finanční prostředky ve formě grantů. Hostující profesoři Pro mladý talentovaný profesorský sbor má velkou profesionální hodnotu, pokud se může pravidelně setkávat se zkušenými profesory a výzkumníky ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť. Stejně tak je ku prospěchu studentů, pokud se mohou setkávat se zkušenými zahraničními akademiky, kteří jim mohou pomoci s jejich disertačními pracemi. K tomuto účelu má CERGE-EI stálý program, v rámci něhož hostující profesoři přijíždějí do Prahy a pracují s profesorským sborem a studenty. Aby však takovéto posty byly zajímavé, platy musí být na odpovídající světové úrovni. Nadace se proto snaží získávat na tyto pobyty hostujících profesorů finanční prostředky ve formě grantů. Místní profesorský sbor Podobně jako je zapotřebí finanční podpory k ohodnocení hostujících profesorů, musí být řádně platově oceněni i místní talentovaní ekonomové. Granty ve formě výzkumných bonusů jsou často používány jako odměna k příjmům místního profesorského sboru. Velice oblíbené mezi dárci jsou tzv. Určení podpory dárci Školné Ukončení studia bez dluhů Pobyty studentů na západních univerzitách Zkušení profesoři a výzkumníci Platy odpovídající světové úrovni Granty ve formě výzkumných bonusů Firemní profesury 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY firemní profesury tj. profesury nesoucí jméno společnosti. Nadace oslovuje dárce jak v České republice tak i v zahraničí, aby poskytli potřebné finanční prostředky k odměňování hostujících profesorů nebo místního profesorského sboru. Knihovna CERGE-EI Knihovna CERGE-EI patří bezesporu k nejlepším knihovnám svého druhu v regionu střední a východní Evropě. Díky finančním darům se daří nejen aktualizovat a rozšiřovat stávající sbírku, ale též zajistit nadstandardní služby pro širokou veřejnost. Pro ilustraci: ročně CERGE-EI vynaloží kolem 1. USD na akvizici knih, akademických časopisů a elektronických dat. Částka 1. USD umožní koupi 1. kusů knih a předplatné 175 periodik zabývajících se všemi oblastmi ekonomie. Je důležité si uvědomit, že všechny tituly jsou dostupné široké veřejnosti. Knihovna má v současnosti několik tisíc zaregistrovaných uživatelů - domovských studentů a výzkumníků CERGE-EI, studentů z ostatních vysokých škol a odborné i laické veřejnosti. PODPORA CERGE-EI V ROCE 25 Díky štědré podpoře České spořitelny, a.s. měla Nadace tu čest podpořit profesorské místo Dr. Krešimira Žigiće na CERGE-EI s oficiálním titulem Česká spořitelna Professorship in the European Economic Issues. Částka určená na profesorské místo byla rozdělena mezi CERGE UK a NHÚ AV ČR. Z finančního daru byly kromě osobních nákladů Dr. Žigiće hrazeny i cestovní náklady na přednášky a konference, stipendia asistentů Dr. Žigiće a také software, knihy a další materiály potřebné k jeho výzkumné práci. Nezastupitelná úloha darů Akvizice knih, časopisů, elektronických dat Zaregistrovaní uživatelé Profesorské místo v oblasti evropských ekonomických záležitostí a evropské integrace Informace a vyúčtování darů viz

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VÝNOSU PROSTŘEDKŮ NIF Historie Nadačního fondu Nadační investiční fond (NIF) byl zřízen v roce 1991 zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády. Vláda pro tento fond vyčlenila 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace a v roce 1999 uskutečnila výběrové řízení. V témže roce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozdělila v tzv. 1. etapě prvních 484 milionů Kč 38 nadacím. Ve 2. etapě bylo v roce 21 na základě výběrového řízení rozděleno 849,3 miliónů Kč 64 nadacím. 3 milionů Kč bylo na návrh vlády a rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poskytnuto Nadačnímu fondu obětem holocaustu. V roce 23 a 24 byly nadacím vybraným v rámci 2. etapy NIF převedeny finanční prostředky z výnosů z prodeje strategických plynárenských a energetických distribučních společností. 1 Podmínky užití prostředků z NIF Příspěvek z NIF je určen do nadačního jmění a nadace využívají na svou grantovou činnost pouze výnosy. Finanční prostředky z NIF rozdělené nadacím na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou darem českého státu českým nadacím. Jako každý dárce si i český stát stanovil podmínky užití tohoto daru. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb 1. etapa 2. etapa Nadační jmění a výnosy ze jmění Podmínky, které obsahuje smlouva mezi nadacemi a Fondem národního majetku ČR (převodce daru), jsou následující: a. Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavazuje se vložit jej celý do nadačního jmění a každoroční výnos z příspěvku rozdělovat v oblasti, v níž uspěla ve výběrovém řízení. Výnosem se dle smluv uzavřených s Fondem národního majetku v roce 25 rozumí úrok z finančních prostředků zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Úrok stanoví smlouva ve výši,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. 2 Podmínky b. Nadace se zavazuje, že své granty bude poskytovat na základě veřejně vyhlášených a otevřených soutěží. c. Nadace souhlasí s veřejnou kontrolou použití příspěvku 1 Použité zdroje: 1) Jiří Müller: Kapitalizace českých nadací, vydalo Fórum dárců, Praha 22 2) Internetové stránky Fóra dárců: 2 Pro účely smlouvy se úroková sazba PRIBID pro 1 rok stanoví jako aritmetický průměr dvou hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených ČNB a platných pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY z NIF a zavazuje se informovat ve výroční zprávě samostatně o výnosech, grantových pravidlech a udělených grantech z prostředků NIF. d. Nadace přijímá odpovědnost za bezpečné uložení příspěvku z NIF a za jeho zhodnocování. e. Nadace souhlasí s tím, že plnění uvedených závazků může kontrolovat převodce (nástupce FNM ČR) spolu s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a že při nedodržení stanovených podmínek mohou být proti nadaci uplatněny sankce včetně vrácení poskytnutého příspěvku. Kontrolní orgán Plnění smlouvy uzavřené mezi nadacemi a převodcem (nástupcem Fondu národního majetku) je každoročně kontrolováno. Převodce má v případě špatného nakládání s prostředky možnost prostředky odebrat. Pro vládu sleduje činnost nadací, které spravují příspěvek z NIF, Rada vlády pro nevládní a neziskové organizace. Nadace CERGE-EI a NIF Nadace CERGE-EI získala z Nadačního investičního fondu celkem Kč tis. 3 : Prostředky obdrženy na účet Nadace Částka v tis. Kč Smlouva/Dodatek s FNM ze dne NIF 1. / 2. ETAPA 1. ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA Podmínky Role kontrolního orgánu Nadace CERGE-EI a výše prostředků z 1. a 2. etapy NIF 3 Stav k Smlouva o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě 5 Smlouva č D-N-8 o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 6 Dodatek č. 3 č D-N-8-3 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 7 Dodatek č. 4 č D-N-8-4 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 8 Dodatek č. 5 č D-N-8-5 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle 18, odst. 2) písm.a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Nadace CERGE-EI investovala získané prostředky ve výši tis. do Balancovaného fondu nadací, který je spravován Pioneer českou investiční společností, a.s. (dříve ŽB-Trust, a.s.). K činil počet podílových listů BFN celkem kusů. Zbývajících tis. je spravováno Správou aktiv České spořitelny, a.s. na základě Komisionářské smlouvy o obstarávání koupě a prodeje cenných papírů ze dne 3. ledna 25. Využití výnosů v roce 25 dle původních smluv V březnu 25 obdržela Nadace CERGE-EI výnosy z investic finančních prostředků ve výši Kč ,36. Nadace, jak jí ukládala původní smlouva uzavřená s FNM, rozdělila celkem ,69 Kč (8 %) 7 institucím (seznam institucí viz strana 17) na spolufinancování publikací, konferencí a seminářů. Zprávy z jednotlivých projektů obdrží Nadace CERGE-EI v prosinci 26 lednu 27. Nadace využila 2% výnosů ve výši celkem Kč ,67 na výdaje spojené s administrativním chodem kanceláře (tj. náklady na kancelářský materiál, náklady na reprezentaci při konání setkání správní rady, náklady na nájemné, náklady na inzerci a reklamu, náklady na telefony, náklady na poštovné, odborné služby, náklady na tisk a překlady a na poplatky banky). Grantová pravidla Nadace každoročně v červnu vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení výnosů z roku předcházejícího. Termín na podání žádostí byl v minulém roce 15. září. Nadace informuje o výsledcích do jednoho měsíce, prostředky jsou poskytnuty příjemcům až po podepsání smluv o nadačním příspěvku. Nadace informuje o vyhlášení výběrového řízení prostřednictvím vlastních webových stránek, informačních stránek Econnet (www.ecn.cz) a také kontaktuje elektronickou poštou přímo relevantní fakulty vysokých škol a příjemce z minulých let. Detailní grantová pravidla týkající se příslušného roku, jsou uvedena na internetové stránce Nadace: Nadační příspěvek z výnosů příspěvku z NIF lze poskytnout pouze: - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví, - veřejnoprávním institucím, Investování prostředků NIF Výše výnosů a typ projektů Administrativa Vyhlášení grantového řízení Grantová pravidla Nadační příspěvek a typy žadatelů 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY - příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za podmínky, že samy vloží nejméně 5% finančních prostředků na předmětný projekt poskytujícím ekonomické vzdělání, realizujícím ekonomickou výuku a výzkum. Cílem je podpora ekonomického vzdělání a výzkumu. Výběrová komise usiluje o tématickou rozmanitost výběrem z následujících předmětných oblastí: - Česká republika a Evropská unie, - makroekonomie / monetární a fiskální politika, - mikroekonomie / ekonomika transformace / privatizace a restrukturalizace podniků, - finanční a kapitálové trhy, - ekonomika práce / sociální politika. Cíl projektů Tématická rozmanitost 16

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Podpořené organizace v roce 25 Organizace Název projektu Podpora Nadace CERGE-EI Téma projektu 9 JEDNOLETÉ PROJEKTY SPRIG (www.sprig.cz) "Informační ekonomika, základy ekonomie a egovernment v kontextu informační vědy " Kč 1. Cílem projektu bylo aktualizovat a rozšířit studijní obor informační věda na Univerzitě Karlově v Praze o aktuální otázky vědy ekonomické a to tak, aby výsledky projektu byly využitelné pro širší okruh zájemců z řad vysokoškolských studentů. Projekt navazoval na v roce 25 úspěšně realizovaný grant Nadace CERGE-EI Informační ekonomika, který získalo občanské sdružení SPRIG ve spolupráci s katedrou ÚISK FF UK. Díky tomuto grantu se podařilo uskutečnit úspěšný a svým zaměřením v ČR jedinečný kurs Informační ekonomika, který spojuje témata ekonomie informací a aplikace ekonomických principů na oblast internetového podnikání (síťové efekty, digitální produkty, produktivita IT, apod.). Díky grantu CERGE-EI se podařilo realizovat samotný kurz na základě nejnovější odborné literatury, dále vydat několik odborných článků, či realizovat online verzi kurzu s texty, jež nahrazují nedostatek literatury z této oblasti v ČR. Kurs byl velmi pozitivně hodnocen studenty i vedením katedry ÚISK FF UK. Na uvedený kurs nyní projekt navazuje a dále rozvíjí téma informační ekonomiky a v roce 26 je doplňuje o kurs na téma e-governmentu. Jednoleté projekty Aktuálnost těchto oblastí s rozvojem informační společnosti výrazně roste stejně jako zkoumání společenských dopadů tohoto rozvoje. Odraz jejich významu ve VŠ studijních oborech je zatím spíše nesystematického charakteru a pokud existuje, jedná se čistě o ekonomický pohled, nikoli pohled informační vědy (doplněný o ekonomické pozadí). Výsledkem realizace projektu bude jednak zpřístupnění výsledků podobně zaměřeným institucím a zejména zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru, kteří budou (jakožto informační pracovníci) schopni lépe porozumět mechanismům globalizující se společnosti a napomáhat uživatelům informačních služeb při řešení jejich potřeb a v důsledku tak přispět k překonání bariér digitální propasti. 9 Text převzatý ze Žádostí o grant a informací dodaných příjemci 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY Česká společnost ekonomická (www.cse.cz) "Výroční konference ČSE 26" Kč 1. Výroční konference ČSE je pravidelnou vrcholnou událostí odborného života akademické ekonomické obce v ČR. Pořádá se každé dva roky. Konference obsahuje jednu až dvě vyžádané přednášky a jednání v odborných sekcích (v r. 24 bylo v 14 sekcích prezentováno celkem 59 příspěvků). Na konferenci se dále vyhlašují výsledky výročních cen ČSE Mladý ekonom roku a Englišova cena, a předává se Cena ČSE za dlouholetý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Laureát této ceny na konferenci přednese přednášku. Konference je zakončena panelovou diskusí určenou širší veřejnosti, v níž se přední odborníci vysloví k zvolenému aktuálnímu problému českého národního hospodářství. Podrobné informace o dosavadních výročních konferencích včetně části přednesených příspěvků viz webové stránky ČSE. Celkový počet účastníků konference se pohybuje kolem Část účastníků je zahraničních a některé přednášky a sekce proto probíhají v angličtině. ČSE zvažuje možnost výroční konferenci v roce 26 uspořádat poprvé mimo Prahu, v prostorách některé z regionálních vysokých škol s výukou ekonomie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (www.medelu.cz) mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí" Kč 4. Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 26 (2. až 3. března 26) na PEF MZLU v Brně je prostředím pro mezinárodní prezentaci výzkumných výsledků, které jsou spojeny s řešením výzkumných projektů a záměrů, které jsou řešeny na pracovištích účastníků. Snahou konference je napomoci propojení podnikové praxe, akademického prostředí univerzit veřejných i soukromých a výzkumných ústavů resp. i jiných institucí, které působí v podnikatelském a vědeckém prostředí EU. Tématické zaměření mezinárodní vědecké konference je vymezeno zahajovacím plenárním zasedáním a specializovanými sekcemi se zaměřením na ekonomii, podnikovou ekonomiku, management a marketing, finance, veřejnou správu, právo a informatiku. Z vědecké konference se vydá soubor oponovaných sborníků, struktura prací má charakter vědecké publikace. Konference má v tomto velkém rozsahu již pětiletou tradici s pravidelnou účastí přes 3 výzkumníků. Jednoleté projekty Národohospodářský ústav AVČR (www.cerge-ei.cz) Publikace "Česká republika 26" Kč 12. Cyklus publikací Czech Republic má mnohaletou tradici, publikace jsou vydávány již od roku Každoročně tak poskytují odborníkům i široké veřejnosti přehled o dosavadním nejaktuálnějším a očekávaném, v první řadě ekonomickém vývoji v České republice, zasazeném do rámce zemí EU a střední Evropy, a jsou zároveň jednou 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY z nejkomplexnějších takto zaměřených odborných publikací. Zejména v posledních letech je kniha zaměřena na členství České republiky v EU. Publikace vychází vzhledem k mezinárodnímu zaměření v angličtině a je psaná týmem nezávislých akademických ekonomů NHÚ, což zaručuje její objektivnost. Je určena všem zájemcům o ekonomické dění a podmínky v České republice, kteří chtějí získat stručné, souhrnné a přehledné informace komentované špičkovými odborníky. O jejích kvalitách svědčí zájem ze strany zastupitelských úřadů i významných firem. Publikace je v elektronické podobě volně přístupná i na webových stránkách, na CD se využívá k prezentacím o České republice. Univerzita Karlova v Praze CERGE (www.cerge-ei.cz) "Výzkumné semináře v akademickém roce 25/26" Kč 13. Projekt CERGE UK se týká organizace tří pravidelných přednáškových cyklů věnovaných makroekonomii, aplikované mikroekonomii a mikroekonomické teorii. Přednáškové cykly jsou na CERGE již osvědčenou tradicí, formát a organizační struktura proto zůstanou i za podpory Nadace zachovány. Přednášky se konají většinou třikrát týdně v angličtině a kromě studentů doktorského studia je v hojném počtu navštěvuje i odborná veřejnost. Jako přednášející jsou zváni odborníci ze zahraničních univerzit, mezi nimi např. i mnozí nositelé Nobelovy ceny. Otevřenost přednášek umožňuje studentům i odborné veřejnosti nejen pravidelný kontakt se špičkovým moderním ekonomickým výzkumem, ale dává i potřebný prostor pro odbornou diskusi nad přednášenými tématy. Přednášky dále podstatným způsobem rozšiřují vědecký obzor studentů ekonomie, neboť se zabývají rozmanitou paletou otázek z mnoha podoborů ekonomie, často i témat, která se v Čechách nepřednášejí. Tento způsob vědecké práce a vzdělávání doktorandů je dnes základním kamenem vyššího ekonomického vzdělání na všech předních univerzitách světa. Jednoleté projekty Výstupem odborné akce je jednak vlastní prezentace a diskuse nad daným tématem, jednak odborný článek, který byl prezentován, a který je uveřejněn v tištěné podobě v knihovně CERGE UK a také na webových stránkách pro další vědeckou práci nejen studentů, ale i široké odborné veřejnosti. Aktuální seznam proběhnuvších i připravovaných seminářů je možné nalézt na webových stránkách CERGE UK. 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ-PROJEKTY VÍCELETÉ PROJEKTY (23-26) Česká společnost ekonomická (www.cse.cz) Výroční kongres EALE Praha 26 Kč 24. Finanční příspěvek na organizaci výročního kongresu Evropské asociace ekonomů trhu práce (European Association of Labour Economists EALE, v Praze v roce 26, který se bude poprvé konat v České republice. Na Kongresu budou prezentovány poslední vědecké poznatky teoretické a aplikovaného ekonomického výzkumu. Kongres bude také sloužit jako významné setkání akademických pracovníků, vládních a nevládních odborníků na problematiku trhu práce. Kongres bude, mimo jiné, místem setkání a prvních prezentací doktorandů z Evropy. Mezi účastníky budou špičkoví evropští a i světoví vědci v oboru ekonomie trhu práce a příbuzných oborů. Mnozí z účastníků jsou autoři článků v předních evropských ekonomických časopisech. Sekretariát EALE v Holandsku je zodpovědný za administrativu přihlášek, výběr přihlášených prací, program konference, správu internetových stránek a přípravu konferenčních výstupů na médiu CD, místní organizátor - příjemce finančního příspěvku, Česká společnost ekonomická, je zodpovědný za registraci účastníků konference, místní koordinaci překladů a kulturního programu. Materiálně zajišťuje konferenční aktovky, identifikační štítky a výrobu tištěných materiálů. Víceleté projekty ČSE FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (www.fsv.cuni.cz) publikování ekonomického výzkumu "Podpora vydávání časopisu Finance a úvěr" Kč 15. Podpora odborného ekonomického časopisu Finance a úvěr vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice. Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovenskoanglické podobě. Časopis je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí. 2

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více