Centrum Prahy prokoukne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum Prahy prokoukne"

Transkript

1 PRAHA REKONSTRUKCE Františku finišuje DĚTI ULICE mají stále šanci STRANA 3 STRANA 4 III. ROČNÍK XV NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Nebude to snad příliš velká nadsázka, když zde napíši, že Městská část Praha je zaslíbená kultuře. Sídlí zde mnoho kulturních institucí celostátního významu, o cenných památkách nemluvě. Některé kulturní instituce jsou zároveň památkami. Jedním z takových unikátních objektů je bezesporu Malostranská beseda, jejíž význam dalece přesahuje pouhé kulturní vyžití i památkový význam. My starší si dobře vzpomínáme, jak Beseda v totalitních časech plnila roli ostrůvku svobody navzdory pečlivému dohledu státních orgánů. Jít večer na koncert do Besedy, to byl příslib alespoň náznaku svobodného nadechnutí. Po listopadu 989 sice Malostranská beseda o svoji výlučnou pozici přišla, avšak přízeň všech generací ji neopustila. Svou roli v její oblibě jistě sehrával a stále sehrává také půvab Malé Strany. Hektický kulturní život se na celém objektu značně podepsal. Městská část Praha proto musela mezi své priority zařadit rekonstrukci budovy. Kvůli rekonstrukčním pracím bude Beseda na čas zavřená, což podle ohlasů někteří lidé nesou trochu nelibě, ale vězte, že po skončení rekonstrukce zůstane ze staré Besedy to dobré, zatímco špatné zmizí. Tato kulturní instituce tak začne novou etapu svého provozu. Veškeré investiční aktivity v městské části včetně rekonstrukce Malostranské besedy pochopitelně musíme velmi pečlivě plánovat. Součástí letošního rozpočtu městské části jsou i nejdůležitější investiční projekty, díky nimž můžeme nadále Prahu zvelebovat. Věřte, že sestavování rozpočtu je pokaždé velmi těžké peněz není nikdy dostatek. Přesto se domnívám, že se nám letos podařilo namixovat velmi kvalitní finanční rozvahu, která dokáže pokrýt všechny důležitější aktivity včetně investičních. Nyní zbývá již jen maličkost, totiž uvést tento klíčový dokument v život. Nejen rekonstrukce významných budov, ale také regenerace veřejných prostranství to jsou základní směry investičních projektů, zahrnutých v rozpočtu MČ Praha na letošní rok a další léta. S JAN ŠLAJS tejně jako v loňském roce máme naplánovanou řadu investičních aktivit, jejichž cílem je zlepšení života v naší městské části. Pokud jde o veřejná prostranství, dlouhodobě upřednostňujeme zklidnění dopravy v centru a upřednostnění pěších, uvedl starosta MČ Praha Vladimír Vihan (ODS). K regulaci dopravního režimu v městské části přispívají nejen technické úpravy, jako je například instalace sloupků, ale rovněž nekompromisní přístup k neukázněně parkujícím řidičům. Mezi mediálně nejznámější investiční aktivity městské části patří dokončení modernizace Nemocnice Na Františku (druhá etapa modernizace operačních sálů včetně dodávky zdravotnické technologie o tématu přinášíme více informací na straně 3), opravy dětských hřišť či rekonstrukce Malostranské besedy. V letošním roce dostane novu tvář také náměstí Republiky, které bude sloužit převážně nám všem, kdo chodíme pěšky. Ve stádiu konkrétních úvah se nacházejí studie obnovy veřejného osvětlení v některých lokalitách například jedné z nejznámějších nákupních zón ulice Centrum Prahy prokoukne Rekonstrukce Malostranské besedy je jednou z významných investičních akcí, s nimiž se počítá v rozpočtu na letošní rok. O rekonstrukci více na straně 2 Na Příkopech. Dokončení se v letošním roce dostane také oblasti Petrská a již s novou tváří se v průběhu letošního roku představí Petrské náměstí. Velkou úlevou pro obyvatele bude dokončení hlučných prací na projektu Palladium. To bude otevřeno v příštím roce, připomněl starosta Vladimír Vihan. Ostatní projekty Městská část Praha prostřednictvím svých pravomocí aktivně vstupuje také do investičních záměrů a projektů soukromých investorů. Kromě projektu Myšák Gallery jde především o rekonstrukci objektu v ulici Na Poříčí 48 a také o projekt Vitek, který nahradí rozsáhlý Masopust ovládl Malou Stranu komplex budov bývalé České typografie v ulici Na Florenci. Místo molocha socialistické éry vznikne centrum pro nákupy, zábavu, oddych a společenské schůzky. Všechny tyto a další projekty ve všech fázích Městská část Praha bedlivě sleduje a hlídá, aby při jejich realizaci byly dodržovány veškeré předpisy a podmínky samosprávy. Aktuálně se v médiích objevila zpráva, že by mělo dojít ke zbourání obchodního domu Tesco na Národní třídě a nahrazení objektu úplně novým. Nikdo se nemusí obávat, že bychom při projednávání investičních aktivit v této lokalitě nepostupovali citlivě a s ohledem na okolní architekturu. Připomínám, že regeneraci celého okolí stanice metra Národní třída zpracovává zvláštní projekt, podotkl starosta V. Vihan. Pozvánka Městská část Praha, zve na setkání volených zástupců s občany, které se uskuteční od 8.00 do 9.30 hod. v Literární kavárně, Řetězová 0, Praha Téma: Privatizace Účast přislíbili: starosta Vladimír Vihan, zástupce starosty Petr Burgr Vladimír Vihan starosta MČ Praha M noho nápaditých masek bylo opět po roce k vidění při tradičním Malostranském masopustním veselí, které vypuklo 8. února. Masopustní průvod se vydal z Loretánského náměstí na Kampu, přičemž cestou absolvoval nezbytné občerstvení ve vybraných zastávkách. Akce vzbudila živý zájem místních obyvatel i návštěvníků metropole. Nedostali jste noviny Praha? Reklamační linka distribuce:

2 2 Z RADNICE BŘEZEN 2006 P KRÁTCE Václavák pro chodce V ypsání veřejné zakázky na zklidnění dopravy ve spodní části Václavského náměstí schválila Rada MČ Praha. Cílem je uzavření pěší zóny pomocí sloupků, které zabrání vjezdu vozidel. Musí být však v co největší míře využito šetrných technologií, bez masivního kopání. Po dlouhých debatách konečně leží na stole řešení, jak zachovat pěší zónu účelu, k němuž byla zřízena. Tímto projektem zachováváme městský bulvár pro chodce, uvedl starosta MČ Praha Vladimír Vihan. Hráli za Pedrottiho C elkem 43 účastníků z celého světa se zúčastnilo ve dnech 6. až 8. února předkola mezinárodní soutěže mladých dirigentů, které se uskutečnilo v Italském kulturním institutu v Praze. Soutěž se koná každé dva roky v italském Trentu na počest místního rodáka, světově proslulého dirigenta Antonia Pedrottiho. Letos se předkolo soutěže poprvé přestěhovalo do hlavního města ČR jako jeden z řady partnerských projektů MČ Praha a Trenta. Z akce se má stát tradice. Hřiště prokoukne odavatele stavby rekonstrukce Ddětského hřiště na Kampě vybrali radní první městské části. V současnosti již toto hřiště neodpovídá představám MČ Praha a také herní prvky jsou nevyhovující. Cílem MČ Praha je také nadále plnit kritéria EU. Vítězem soutěže se stala společnost Renova Praha, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to ,68 Kč včetně DPH. MČ Praha požádala o finanční podporu projektu fondy EU. I v případě, že EU na rekonstrukci nepřispěje, by hřiště mělo být znovu otevřeno do začátku nového školního roku. Oznámení MILOŠ BÍLÝ rojekt je výsledkem rozsáhlé odborné diskuse architektů a památkářů. Myslím, že se povedlo najít řešení, které tento historicky jedinečný objekt citlivě opraví, ale zároveň jej vkusně zmodernizuje, uvedl zástupce starosty Městské části Praha Petr Burgr (KDU-ČSL), který zodpovídá za oblast majetku. Principem rekonstrukce jsou velice citlivě pojaté vestavby, které dobře ladí se základními rysy budovy a jež mohou být případně rychle rozebrány a odstraněny. Městská část Praha má ve svém záměru v Malostranské besedě vybudovat zcela nový výtah, vrátit by se sem měla také pobočka městské knihovny. e dnech března 2006 Vbude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště oddělení občanských průkazů a evidence obyvatel Odboru matrik Úřadu městské části Praha. Veškeré informace v těchto dnech poskytne Informační centrum Úřadu městské části Praha, Vodičkova 8 na přepážce číslo v následujících úředních hodinách: pondělí a středa , úterý a čtvrtek , pátek března 2006 bude znovu v plném rozsahu obnovena činnost oddělení občanských průkazů a evidence obyvatel na nové adrese Praha, Navrátilova 9. Součástí rekonstrukčních prací bude i oprava historického dřevěného krovu, pod nímž by měla vzniknout menší galerie. Rekonstrukce načas omezí provoz legendární hudební scény, která se nachází v prvním patře domu. Rada Městské části Praha přidělila veřejnou zakázku na rekonstrukci Malostranské besedy firmě Podzimek a synové, s. r. o. Tato firma předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to korun včetně DPH. Kultura pro všechny Do Besedy se stěhují řemeslníci V moderní kulturní centrum jedenadvacátého století se promění jedna z ikon pražské kultury Malostranská beseda, ve které probíhají poslední přípravy na rekonstrukční práce. Rekonstrukce bude trvat několik měsíců. T V ématem soutěže je zhotovení velikonoční kraslice pomocí techniky a vzorů, které vycházejí z tradice na území Čech a Moravy. Účastí v soutěži dostanou děti příležitost nejen uplatnit své výtvarné MILOSLAV FRÝDL Centru, které návštěvníci najdou přímo ve Zlaté uličce, jsou k vidění či k zakoupení tradiční výrobky: historické sklo, šperky, svícny či kachle. Většina z nich nese značku Fabre Facta, která zaručuje, že byly zhotoveny ručně, pomocí starých technologií. Některé vznikají přímo před Malostranská beseda má vážné problémy také v oblasti rozvodů inženýrských sítí a vzduchotechniky. Ani sociální zázemí nevyhovuje jak z technického, tak čistě hygienického hlediska, řekl P. Burgr. Po dokončení prací se podle něj z objektu stane zázemí pro plnohodnotné kulturní vyžití všech generací v průběhu celého dne. Každý si najde svůj program, a to ve velmi vkusném prostředí, zdůraznil zástupce starosty. Kvůli rekonstrukci Malostranské besedy se muselo přestěhovat Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, občanské sdružení, které každý rok pořádá na Malé Straně populární kulturní akce. Radní Městské části Praha souhlasili s přidělením náhradního prostoru na Malostranském náměstí. Sdružení bude platit nájemné ve výši Kč/rok. Malostranská beseda byla až do sloučení čtyř pražských měst na konci osmnáctého století radnicí Malé Strany. V roce 575 tu česká nekatolická šlechta sepsala své požadavky na uzákonění náboženské svobody takzvanou českou konfesi, kterou dodnes připomíná bronzová pamětní deska umístěná na domě. Děti soutěží o nejhezčí kraslici Již jedenáctý ročník soutěže O nejhezčí kraslici vyhlásila Městská část Praha ve spolupráci s výtvarnicí Markétou Bartákovou. Soutěž je určena dětem a žákům mateřských, základních a speciálních škol v Praze. cítění a vlohy, ale zároveň mají možnost hlouběji se seznámit s českými velikonočními zvyky, sdělila zástupkyně starosty MČ Praha Jana Příhodová (ODS), která zodpovídá za oblast školství. Proč se u nás na Velikonoce malují kraslice? Malovalo se vždy na prázdnou skořápku? Jak se slaví Velikonoce v Čechách a jak jinde v Evropě? To jsou otázky, na které děti díky soutěži naleznou odpovědi. Soutěž si za dobu svého trvání získala ve školách v Praze velkou oblibu a žáci se dokázali prezentovat pracemi, které dosáhly výborného ocenění v náročné konkurenci celostátních soutěží kraslicového umění, připomněla J. Příhodová. Stejně jako v minulých letech, i letos se soutěží ve třech věkových kategoriích. Pro autory nejlepších prací jsou připraveny hodnotné ceny, zejména pomůcky a materiál pro další výtvarnou činnost. S výsledky soutěže vás seznámíme v květnovém čísle měsíčníku Praha. (IRK) Na Pražském hradě rozvíjejí tradiční řemesla Nové Centrum historie Praha XVII. století otevřela poslední lednový den na Pražském hradě manželka prezidenta České republiky Livia Klausová. Akce se zúčastnil jako významný partner i starosta Městské části Praha Vladimír Vihan. zraky diváků jejich výrobu na místě předvádějí řemeslníci. Součástí Centra historie je také informační galerie, která nabízí mapy, pohlednice či pragensie. Líbí se mi věci, které jsou ryze české a které mají dlouhou tradici. Proto jsem dnes tady, řekla Livia Klausová s tím, že nejvíc obdivuje historické sklo s cínem. Myslím si, že spíš než trpaslíčky všeho druhu se máme na Hradě Manželka prezidenta Livia Klausová a starosta Městské části Praha Vladimír Vihan se díky živému zájmu první dámy o kulturní dění vídají poměrně často. V Praze bydlím rád Pražské děti zbohatly ar ve výši 50 tisíc korun věnovala Nadaci Pražské děti Městská část Praha Dve spolupráci s partnerem Dne Prahy, a. s. Strabag. Slavnostní předání šeku se uskutečnilo 2. února v paláci Žofín před koncertem Hany Hegerové. Na snímku starosta MČ Praha Vladimír Vihan (vlevo) při předání šeku ředitelce Nadace Pražské děti Daně Maršálkové (zcela vpravo). O oslavách Dne Prahy více na straně 5 Požádejte o kulturní grant! D o 5. března mohou zájemci žádat o kulturní grant na Úřadě MČ Praha v rámci dotačního K avárnu s restaurací včetně nekuřácké části, dětský koutek, obchod s výrobky z keramické dílny a také chlubit výrobky, které nabízí toto Centrum, dodala první dáma. Podle Juraje Donovala, předsedy představenstva společnosti První Sovinecká, která Centrum na Pražském hradě provozuje, se návštěvníci mohou těšit na řadu originálních věcí. Určitě tady uvidí něco, co běžně k vidění není třeba kopie grafických listů ze XVII. století, unikátní expozice skla nebo barokní řízení na. pololetí roku Celkem je v rozpočtu MČ Praha pro letošní rok počítáno s částkou, korun na poskytnutí příspěvku pro oblast kultury organizacím, které nezřizuje městská část. V prvním kole se bude rozdělovat korun s pravidlem, že na jeden projekt může Rada MČ Praha poskytnout maximální částku korun. Granty jsou určeny na umělecké aktivity: výtvarné, divadelní, hudební a filmové, publikační činnost, osvětovou činnost apod. Výsledky rozhodnutí komise, která žádosti posoudí, bude schvalovat Rada MČ Praha. Granty budou vyhodnoceny do konce března. Kavárna i vzdělávací centrum prostor využitelný jako poradenské a vzdělávací zázemí to vše mají k dispozici obyvatelé a návštěvníci centra metropole ve Školské ulici č. 30, kde celý prostor na vlastní náklady zrekonstruovala Městská část Praha. Therapy restaurant, café & shop provozuje Sananim, o. s., a Sananim Charity services, s. r. o. Otvírací doba: 8 až hod. každý všední den, ve sváteční dny.30 až hod. Více informací o tomto víceúčelovém společenském prostoru zájemci naleznou na internetové adrese Kýče na Hrad nepatří Tradici před kýčem jednoznančně upřednostňuje první dáma Livia Klausová, která slavnostně otevřela Centrum historie Praha XVII. století. Zeptali jsme se: Jak jste jako domácí paní spokojená se svými nájemníky z Centra historie na Hradě? Vidím tyto prostory prvně takto zabydlené, ale přiznám se, že nový nájemník není pro mě nový. Zúčastnila jsem se už otevření první expozice na Kampě v prosinci Tam to na mě udělalo velký dojem, protože jsou to věci ryze české, techniky, které mají dlouhou tradici. Myslím si, že spíš než trpaslíčky všeho druhu se máme na Hradě chlubit takovými věcmi, které už naši předkové takhle hezky uměli a ještě je umí někdo dodnes. Nemáte tedy pocit, že by vám tady noví nájemci dělali ostudu? Určitě ne. Co se vám líbí nejvíc? Ne nadarmo jsem se zastavila u kombinace historického zeleného skla s cínem. Myslím, že je to kombinace krásná a že spousta lidí, nejen těch, kteří pamatují doby minulé, ale i těch, kteří jsou mladí, to ocení. Oproti tomu, co jsem viděla na Kampě, je tu spousta dalších nových vzorů. Doporučíte tuto expozici i manželovi? Asi ano. Ale myslím si, že on má tolik práce, že některý z těch výrobků mu přinesu až přímo domů. (MIF) inventář. Také se tu budou prezentovat jednotliví výrobci písmomalířka, drátenice, šperkař a další, uvedl J. Donoval. Společnost První Sovinecká a zejména její dceřiná společnost Historické městečko Křížov, o. p. s. patří mezi významné partnery Městské části Praha. Společně organizují pro obyvatele městské části i její návštěvníky mnoho kulutrních akcí.

3 BŘEZEN 2006 Rekonstrukce Františku finišuje Do poslední etapy letos vstupuje rozsáhlá rekonstrukce Nemocnice Na Františku, jejímž zřizovatelem je MČ Praha. Radní přidělili zakázku na II. etapu modernizace operačních sálů včetně dodávky zdravotnické technologie. J MILOŠ BÍLÝ iž v minulosti jsme hovořili o nutnosti dokončení modernizace nemocnice. Nyní byla dokončena soutěž na dodavatele, a my tak plníme slib obyvatelům. Nemocnice je v současné době z devadesáti procent rekonstruována. Nyní doděláme zbývajících deset procent, informoval starosta MČ Praha Vladimír Vihan. Vítězem veřejné zakázky se stala firma Stavba Praha, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Rozpočet městské části bude po dokončení druhé etapy rekonstrukce, která je plánována do konce roku 2006, lehčí o korun. Prestižní spolupráce Rádce podnikatele Rekonstrukce Nemocnice Na Františku vstupuje II. fází modernizace operačních sálů do závěrečné fáze. Dokončení rekonstrukce Nemocnice Na Františku s poliklinikou bude pro pacienty znamenat zvýšení již tak vysokého standardu zdravotní péče. Nemocnice působí nejen na národní, ale také na mezinárodní úrovni. Je například jedním z center řešení několika mezinárodních multicentrických studií, spolupracuje s Centrem vnitřní medicíny univerzitní kliniky v Bambergu (Německo), od roku 2000 udržuje styky s univerzitní klinikou v Curychu, konkrétně s neurologickou klinikou vdietikonu, a školou pro zdravotnictví a ošetřovatelství v Limmattalu (Švýcarsko). Nemocnice spolupracuje rovněž Lékařskou fakultou Univerzity Komenského a Slovenskou neurologickou společností v Bratislavě (Slovensko) a organizuje výměnné stáže s nemocnicí ve Vlissingenu (Holandsko). Bohatá je také spolupráce s agenturou Euroincom, která v nemocnici organizuje odborné stáže německých studentů zdravotnictví. Proti špatnému zákonu V současné době je Nemocnice Na Františku navzdory svému prestižnímu postavení ohrožena návrhem zákona o neziskových nemocnicích, který v únoru v Poslanecké sněmovně prosadili poslanci ČSSD a KSČM. Návrh zákona, který poslanci schválili, počítá zatím se vznikem více než 40 neziskových nemocnic, jejichž péči by hradily zdravotní pojišťovny. Podstatný vliv na jejich chod by mělo ministerstvo zdravotnictví. Zbývající nemocnice by se mohly rozhodnout, zda se z nich nezisková zařízení rovněž stanou. Zařízení, která by se přeměnit nechtěla, by ze zdravotního pojištění dostávala peníze jen za akutní péči. Ostatní zákroky by si pacienti museli platit. Těmto nemocnicím tak prakticky hrozí likvidace. Věřím, že Senát tento návrh zákona Poslanecké sněmovně vrátí. Neumím si dost dobře představit, že bychom jako zřizovatelé Nemocnice Na Františku měli být jakýmsi nesvéprávným rukojmím a nástrojem libovůle ministerstva zdravotnictví, které by nám diktovalo, co a jak máme dělat, a přitom by na nás samozřejmě ležela odpovědnost za provoz a další rozvoj této nemocnice, dodal V. Vihan. Podnikání v oblasti cestovního ruchu Podnikání v oblasti cestovního ruchu upravuje zákon č.59/999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Tento zákon upravuje podmínky podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur. N a území Prahy je registrováno přibližně 0 provozoven cestovních kanceláří a zhruba 20 cestovních agentur. Živnostenský odbor Úřadu Městské části Praha provedl v minulém roce 85 kontrol cestovních kanceláří a 25 kontrol cestovních agentur (některé CK a CA byly kontrolovány opakovaně). Od začátku roku 2006 bylo zatím zkontrolováno 68 cestovních kanceláří a 5 cestovních agentur. Kontrola je především zaměřena na to, zda CK je pojištěna a zda nedochází k porušování právních předpisů: živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Cestovní kanceláře mohou uzavírat pojistné smlouvy pro případ úpadku CK s následujícími pojišťovnami: Generali pojišťovna, a. s., Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Česká pojišťovna, a. s., UNIQA pojišťovna, a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., a Union pojišťovna, a. s. Pojištěné CK najdete na nebo na webových stránkách pojišťoven. Smlouvy jen písemně Zájezd mohou prodávat jen provozovatelé cestovní kanceláře nositelé koncese. Cestovní agentura může zájezd pouze zprostředkovávat a cestovní smlouva musí být vždy uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván. Cestovní kancelář je povinna připravit návrh cestovní smlouvy, která musí být uzavřena písemně, a cestovní kancelář je povinna vydat jedno vyhotovení cestovní smlouvy spolu s dokladem o pojištění vystaveným pojišťovnou. Cestovní kancelář je také povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou cestovní kanceláři známy, pokud nejsou uvedeny již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, jenž byl zákazníkovi předán. Cestovní kancelář odpovídá za porušení závazků vyplývajících z uzavření cestovní smlouvy. Desatero zákazníka cestovní kanceláře. Uzavírejte smlouvu pouze s cestovní kanceláří, která je řádně pojištěna proti úpadku. 2. Při výběru zájezdu si pečlivě všímejte veškerých informací napsaných v katalogu, a to i těch, které jsou psány malým písmem na zadních stránkách (například všeobecné smluvní podmínky). 3. Před podpisem si řádně přečtěte cestovní smlouvu. V ní si můžete dohodnout i další služby a podmínky (například výhled z okna na moře, fakultativní výlety atd.). 4. Dejte si pozor, jakou cenu za zájezd zaplatíte celkem. Výsledná cena se může lišit od ceny zájezdu uvedené v katalogu, neboť v té často nebývají zahrnuty například bezpečnostní taxy, letištní taxy, palivový příplatek nebo tzv. bakšišné. Cestovní smlouva musí proto obsahovat veškeré platby za služby, které jsou součástí zájezdu a jejichž cena není v katalogové ceně zájezdu zahrnuta. 5. Žádejte podrobné informace a nezapomeňte, že 7 dní před odjezdem je CK povinna poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy a nejsou uvedeny v cestovní smlouvě. 6. Nezapomeňte na zdravotní a cestovní pojištění a připojištění, případně pojištění pro případ stornování zájezdu. K cestám do zemí EU je nezbytné již mít mezinárodní průkaz vaší zdravotní pojišťovny. 7. Není hotel jako hotel. Stejná kategorie hotelu v ČR a hotelu v jiné zemi nemusí svým vybavením a úrovní služeb odpovídat. U cestovní kanceláře se vždy podrobně informujte, jaké služby a v jaké kvalitě požadovaný hotel nabízí. 8. Změna cestovní smlouvy před zahájením zájezdu je možná pouze s vaším souhlasem, po zahájení zájezdu musíte dostat vždy hotel ve stejném místě a ve stejné nebo vyšší kategorii, a to opět s vaším souhlasem. Cena zájezdu smí být změněna maximálně 20 dnů před zahájením zájezdu, a to pouze za zákonem stanovených podmínek. 9. Zjistíte-li v místě pobytu, že CK neplní své závazky vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas, můžete bez odkladu uplatnit své právo v rámci reklamace u delegáta CK. O reklamaci musí být sepsán reklamační protokol a musí být podepsán delegátem CK. Jde o případy, kdy vám byl změněn hotel nebo místo pobytu či nejsou k dispozici služby, které byly CK garantovány nebo uvedeny v katalogu CK. Reklamaci lze uplatnit do 3 měsíců od skončení zájezdu. V případě, že reklamace není vyřízena pro vás uspokojivým způsobem, můžete se domáhat svých práv v rámci občanskoprávního soudního řízení. 0. Pokud poskytnuté služby nejsou v odpovídající kvalitě nebo pokud se CK chová k zákazníkům jinak než by podle zákona měla, informujte příslušný živnostenský úřad, který je oprávněný provést potřebná šetření vedoucí ke zjištění, zda cestovní kancelář neporušuje právní předpisy. Poradna z Františku : P MUDR. VLADIMÍR JUŘINA rvní příčinou je porucha samotné tvorby červených krvinek. K té může dojít, nemá-li vyvíjející se krvinka dostatek železa, vitaminu B 2 či kyseliny listové. Červené krvinky vznikají v kostní dřeni. Proto může být jejich vývoj narušen útlakem kostní dřeně nádorovými buňkami například při leukemiích. Anémie také vznikne, jestliže je více červených krvinek zničeno než vytvořeno. Sem také patří nemoci krevního barviva hemoglobinu. Krvinka, která v sobě nese špatné krevní barvivo, bývá zničena dříve než krvinka zdravá. Tímto způsobem se lidské tělo zbavuje buněk, které mu nepřinášejí žádný užitek. Nesmíme zapomenout ani na krvácení. Člověk může ze svého 5- až 6litrového objemu krve ztratit náhle,5 litru. Při pomalém krvácení až 2,5 litru krve. Menší ztráty krve se vyrovnávají přesunem z krevních zásobáren (játra, slezina) a převedením tkáňového moku do krve. Tím se však krev naředí a výsledkem je opět anémie. V určitém rozsahu probíhá neustálá obnova krevních buněk tím, že krvinky i plazma se jednak plynule nově vytvářejí, jednak zanikají. Denně se takto obnovuje asi 50 ml krve. Znamená to, že za rok se objem krve u člověka vymění 3 až 3,5krát. Jasné příznaky INFOSERVIS 3 Nepodceňujte chudokrevnost! Anémie neboli chudokrevnost je soubor příznaků, při kterém je v krvi snížený počet červených krvinek erytrocytů a množství krevního barviva hemoglobinu. Snížený bývá také poměr objemu krvinek k tekuté části krve plazmě, který nazýváme hematokrit. Projevy vzniklé chudokrevnosti závisí na rychlosti jejího vzniku. Vzniká-li totiž anémie pomalu, nemocní lidé se na ni postupně adaptují. Člověka s anémií většinou poznáte na první pohled. Je výrazně bledý, unavený a rychle dýchá. Navíc jej trápí bolesti hlavy, hučení v uších a bušení srdce. Máte-li anémii, často se vám motá hlava a máte černo před očima, když rychle vstanete. K příznakům se může přidat také nechutenství, obtíže při polykání, hubnutí, zácpa nebo průjem. Chudokrevní lidé trpí na opakované infekce a špatné hojení ran. Celkově je člověk s anémií buď podrážděnější, anebo naopak propadá lhostejnosti až apatii. Při pokračující chudokrevnosti se stále snižuje tělesná výkonnost a mohou se přidat i známky srdečního selhávání. V extrémních případech může dojít až k bezvědomí. Z jiných příznaků je nutno uvést pálení jazyka a angulární stomatitidu, známou pod názvem ústní koutky. Způsob léčby Způsob léčby anémie závisí od její zjištěné příčiny. U nejčastější chudokrevnosti z nedostatku železa se podávají preparáty s obsahem tohoto prvku. Je třeba železo dodávat v dostatečném množství, u dospělých se podává 200 až 300 mg železa denně, u dětí je to 5 mg železa na kilogram váhy. Důležité je užívat železo nalačno, to znamená půl až celou hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle. Lékař vám tak po 3 měsících užívání zkontroluje krevní obraz. Byla-li léčba železem úspěšná, měly by se sledované hodnoty znormalizovat asi po 6 až 8 týdnech jeho užívání. Celková doba léčby by měla trvat 3 až 4 měsíce pro doplnění zásob. Pejskaři, uklízejte! Z Nebyla včas uklizena vaše ulice? Volejte bezplatně Dispečink závad v čistotě a schůdnosti! tel.: výšení počtu stojanů se sáčky pro úklid psích exkrementů v Městské části Praha je dalším krokem, kterým chce radnice přispět k čistotě ulic. Nikdo se tak nemůže vymlouvat, že nemohl po svém miláčkovi uklidit. Exkrementy po neukázněných majitelích psů se uklízejí každý den, a to ručně i strojově. Celková plocha úklidu činí metrů čtverečních. (RAD) V Praze bydlím rád

4 4 INFOSERVIS BŘEZEN 2006 N aši klienti pocházejí ze sedmdesáti procent z dětských domovů a rozvrácených rodin, jsou tedy často naprosto bez zázemí. Na ulici nemají možnost se separovat a jsou nuceni stýkat se s bezdomovci, drogově závislými, vrahy, různými kriminálníky jednoduše řečeno s lidmi, kteří žijí na okraji společnosti. To prohlubuje pocit beznaděje. Návštěva PŠ-streetcentra je pro ně mnohdy jedinou šancí, jak svůj životní pád zastavit, řekl László Sümegh, streetworker Projektu Šance, v jehož rámci PŠ-streetcentrum funguje. Projekt Šance je první preventivní a humanitární program v ČR pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež žijící v zapomenutí. Součástí programu je streetwork terénní sociální práce. Hygienické zázemí Klienti si mohou v PŠ-streetcentru vyprat, vysušit oblečení, případně i vyžehlit. K dispozici mají hygienické zázemí včetně kartáčků na zuby, krémů a břitvy na holení, intimních vložek atd. Pravidelně se rovněž podává jídlo. Klienti mají možnost navštěvovat KALEIDOSKOP POŘADY PRO SENIORY Ztajená historie Prahy vycházky vlastivědného kroužku. 3. Zapeklitosti ze III. nádvoří sraz u hradní pošty naproti Chrámu sv. Víta (3.45). 4. Překvapivě o Korábu s kulturními výtečníky sraz na stanici tramvaje Bulovka (3.45) odborná zdravotnická zařízení (zubař, venerolog, sexuolog aj.), kde je odborníci testují na žloutenku a na přítomnost viru HIV (AIDS). HIV testy provádí Mnoho zajímavých akcí pro seniory naleznete také na internetové adrese Děti ulice mají stále šanci Světlem na konci tunelu je pro mnoho mladých lidí a dětí ulice PŠ-streetcentrum, které již od roku 998 v ulici Ve Smečkách 28 pomáhá měnit smutné osudy k lepšímu. Měsíčně ho navštíví přibližně sto klientů. Příběh s dobrým koncem edmnáctiletá dívka odešla z rozvrácené rodiny a ujali se jí pasáci. Při sexu Ss jedním zákazníkem se rozplakala a vyprávěla mu svůj příběh. On jí poté pomohl dostat se z jejich vlivu. Dívka pak žila asi tři roky na hlavním nádraží a vždy si potřebovala hlavně popovídat. Pak ji László Sümegh seznámil s jiným klientem sreetcentra a oběma obstaral brigádu mimo Prahu. Měli štěstí a našli tam svůj domov. Pro sebe i dítě, které se jim mezitím narodilo a se kterým se přišli v kočárku pochlubit Charita proti mrazu elkem 528 hodin nočních směn odsloužilo osm pracovníků Arcidiecézní cha- Praha v Zimním krizovém středisku, které na Letné od 24. ledna do 5. Crity února poskytovalo nocleh bezdomovcům během nelítostných mrazů. Charita byla členem krizového týmu, který zřídil Magistrát hl. m. Prahy. Tuberkulóza na ústupu očet onemocnění tuberkulózou (TBC) od roku 997 klesá v roce 2004 bylo Pv České republice hlášeno 057 případů TBC, což je o téměř 9 % méně než v roce předchozím. Navzdory příznivému trendu však existují rizikové skupiny, které jsou tímto onemocněním ohroženy. Nejvíce nových případů TBC se objevuje u bezdomovců, žadatelů o azyl, ilegálních imigrantů, narkomanů a lidí nacházejících se v obtížné sociální situaci. Praha láká stále víc ekordu v počtu zahraničních turistů se v minulém roce podařilo dosáhnout RPraze, kterou navštívily téměř čtyři miliony cizinců. Počet přenocování přitom dospěl k hranici,5 milionu. Praha se tak dostala na čtvrté místo v růstu počtu přenocování v Evropě a na šesté v počtu návštěvníků. Letos se očekává nárůst zahraničních návštěvníků o dalších půl milionu. Bezpečnostní akce adržení 25 celostátně hledaných osob, 66 kapsářů přistižených při činu a 7 Zobvinění vznesených proti dealerům drog to je výsledek bezpečnostní akce, která se uskutečnila v centru metropole od 4. listopadu do 24. prosince loňského roku. Celkem policie zkontrolovala osob, z toho 33 cizinců. Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS. Podle zástupce starosty MČ Praha Čestmíra Nekovaříka (ČSSD), který má na starosti sociální problematiku, provoz PŠ-streetcentra neznamená pro jeho okolí riziko zvýšené kriminality. Vím o tom, že někteří místní obyvatelé v minulosti proti tomuto centru protestovali. Jejich obavy se ale postupem času ukázaly jako zbytečné. Naopak centrum svým pozitivním vlivem jednoznačně pomáhá kriminalitu potlačovat, sdělil Č. Nekovařík. Kromě centra i dům Důležitou součástí Projektu Šance je výstavba Domu Šance v Praze 5. Kvůli plánované rekonstrukci zatím funguje pouze v alternativním provozu, to ale nic nemění na jeho poslání. Klienti v něm nalézají komplexnější pomoc. Zatímco PŠ-streetcentrum v centru metropole plní funkci záchytného bodu, Dům Šance je nadstavbou pro systémovou změnu dosavadního neutěšeného a často zoufalého způsobu života, vysvětlil L. Sümegh. Dům Šance je jednopodlažní objekt v Nepomucké ulici, který po dokončení rekonstrukce klientům nabídne odpovídající zázemí pro dlouhodobou terapii. V plánu je zřízení rukodělných dílen (mimo jiné truhlářské a keramické), učeben pro jazykovou výuku a práci s počítačem, prostorů pro muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii a psychoterapii odborně školených psychoterapeutů. Kromě hygienického zázemí se počítá i se zahradou a drobným zvířectvem. Naše klientela je naivní a infantilní, hodně fluktuuje. V zimě za námi chodí a prosí o práci a bydlení, ale v létě je to už nenutí. Dům Šance jim po rekonstrukci nabídne v rámci dlouhodobé terapie základní sociální potřeby, tedy práci, bydlení a jídlo. Když to klient přesto vzdá, o všechny výhody přijde. Ale ten program bude mít stále na dosah, bude mít možnost volby, dodal L. Sümegh. P rojekt je určen lidem, kteří mají trvalý pobyt či se dlouhodobě zdržují nebo pracují v Praze a jsou zne- výhodněni na trhu práce: propuštěným vězňům, lidem bez domova, osobám předčasně opouštějícím školu, dlouhodobě nezaměstnaným, lidem ohroženým diskriminací na základě příslušnosti k etnické menšině, na bázi pohlaví, sociálního postavení nebo zdravotního handicapu. Projekt se ale týká i institucí a organizací, které těmto lidem samy pomáhají, vysvětlila Jitka Hrušková z Českého helsinského výboru. Pomoc nezaměstnaným má několik podob. Jde nejen o bezplatné sociální a právní poradenství v oblasti trhu práce a zaměstnanosti, ale také další aktivity, které se v současné době připravují. Od dubna začne specializovaný trénink pro osoby se záznamem v rejstříku trestů a série osvětových seminářů a kurzů v předvýstupních odděleních věznic a v nevládních organizacích. Od června se chystá individuální přímá práce takzvaných mentorů s klienty. Celý projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. města Prahy. Rady zadarmo Streetcentrum v ulici Ve Smečkách prošlo na začátku roku krátkou rekonstrukcí. Slavnostního znovuotevření se ve čtvrtek 8. února zúčastnila i jedna z patronek Domu Šance zpěvačka Marie Rottrová. Cítíš se být klientem Projektu Šance? Tak jsi vítán, ať se mračíš nebo usmíváš, žiješ či jen přežíváš. PŠ-STREETCENTRUM PONDĚLÍ - STŘEDA - PÁTEK od.00 do 4.00 je otevřeno pro klienty Projektu Šance Ve Smečkách 28, Praha První pomoc v nouzi Trh práce: pomoc outsiderům Pomoc při hledání práce naleznou sociálně handicapovaní lidé v Českém helsinském výboru, který pro tyto osoby úspěšně rozvíjí projekty osvěty a poradenství na trhu práce. Aktuální projekt Rozvoj lidských zdrojů osvěta a poradenství, se zaměřením na oblast hlavního města Prahy potrvá do listopadu Na trhu práce mají díky Českému helsinskému výboru šanci i lidé, kteří nepatří k absolventům prestižních univerzit. Jste bez práce? Myslíte si, že vás nikde nechtějí? Kontaktujte nás! Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, Ženské domovy, Praha 5, č. dveří 228 (metro B, stanice Anděl, výstup směr Ženské domovy), tel.: Bezplatné sociální a právní poradenství v oblasti trhu práce a zaměstnanosti v poradenském centru po - st: 9 2, 3 5 hod. DŮM ŠANCE V ÚTERÝ a ve ČTVRTEK je Projekt Šance klientům k dispozici v alternativním provozu Domu Šance, Nepomucká 5, Praha 5 TRAMVAJ Č. 4, 7, 9, 0 ZASTÁVKA KOTLÁŘKA od 3.00 do 7.00, volné setkání Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF) se sídlem ve Vídni, která sdružuje helsinské výbory z 39 členských zemí OBSE. Hlavním posláním Českého helsinského výboru je především sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv, připomínkování návrhů zákonů a předkládání alternativních návrhů (pokud souvisejí s ochranou lidských práv), monitorování stavu lidských práv v České republice (se zvláštním důrazem na vybrané oblasti), bezplatné právní poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena, a řada dalších aktivit. Výbor věnuje velkou pozornost mimo jiné vězeňství a trestní justici, právům žen, cizinecké problematice a právům seniorů. V Praze bydlím rád

5 BŘEZEN 2006 V Den Prahy padl i rekord Velký zájem veřejnosti vzbudila série kulturních a společenských akcí, které se konaly v sobotu a neděli. a 2. února v rámci oslav Dne Prahy. Dokonce padl jeden zajímavý rekord. INFOSERVIS 5 O IRENA KRÁLOVÁ slavy se bezesporu povedly. Kromě pořadů v jednotlivých kulturních institucích se uskutečnily i vyloženě veřejné akce na Kampě a na Staroměstském náměstí. Vkusným vyvrcholením oslav byl koncert paní Hany Hegerové v paláci Žofín, sdělil starosta Městské části Praha Vladimír Vihan. Heslem programu bylo již dostatečně známé V Praze bydlím rád. Součástí oslav V tuto chvíli balonky ještě netušily, co je čeká nicméně nebyly pouze zábavní akce například k historii Prahy se konaly přednášky v Clam-Gallasově paláci. Obyvatelé MČ Praha měli do některých kulturních institucí zlevněný nebo přímo bezplatný vstup. Této možnosti využila řada občanů. O oslavách informovaly nejen novinové články, ale i zvláštní plakátky, které městská část ořící skládky odpadu na českém nechala rozvěsit na sloupech veřejného osvětlení. Húzemí a zděšení Zatímco Staropražská veselice na a rozhořčení vládnoucí Kampě se konala v duchu tradičních lidových slavností, na Staroměstském náměstí šlo spíše o neformální happening. Během zábavního programu účastníci oslav dokonce vytvořili zajímavý rekord, který bude oficiálně zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. V jednu chvíli se společnými silami politici, kteří volají po zpřísnění legislativních předpisů. Jaká je tedy skutečnost.? Česká republika má mezi státy EU jednu z nejpřísnějších právních norem v této oblasti. Zůstává proto otázkou, proč je tolik nelegálních skládek na území ČR. podařilo najednou prasknout více než tři tisícovky nafukovacích balonků! Kdo se chtěl podívat na miminko do kočárku, musel mít alespoň dva a půl metru. Pokud si otevřeme zákon Jana Příhodová Historické spojení o odpadech, zjistíme, že pravomoci kontrolních Dlouhotrvající aplaus sklidila paní Hana Hegerová po koncertě, který 2. února na Žofíně zakončil oslavy Dne Prahy. B ývala to kdysi úzká a temná ulička na hranici katastrů Starého Města a Josefova, jejíž severozápadní strana byla zastavěna malými domky, jejichž obyvatelé byli převážně Židé. Stáří ulice připomíná už jenom název. Jako se v jiných ulicích soustřeďovali železníci, proto Železná, pekaři, kteří pekli dobré housky calty, a proto Datum Dne Prahy nebylo na 2. únor stanoveno náhodou. Královská města pražská Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany byla do konce 8. století samostatnými městy s vlastní správou a zřízením. Rozhodnutím vlády z 2. února 784 bylo však skoncováno s feudální roztříštěností pražského městského organismu a čtyři města pražská byla spojena v jeden celek, město Prahu. Sídlem nové městské správy se stala Staroměstská radnice. Spojením pražských měst v jeden celek stala se Praha počtem obyvatel druhým největším městem v habsburské monarchii. V roce 784 čítala i s pražskou vojenskou posádkou více než lidí. O dva roky později, kdy bylo sčítáno jenom civilní obyvatelstvo, byli napočítáni obyvatelé. Počet domů činil V Kostečné ulici vyráběli kostky Kostečná je krátká ulice nedaleko Staroměstského náměstí. Vede z Pařížské třídy do Dušní, je tvořena obyčejnými obytnými bloky, jednou budovou školy a kostelem sv. Salvátora. Z původní středověké ulice zůstalo vlastně jenom pojmenování. Celetná, soukeníci, a proto Soukenická, stejně tak v této ulici žilo více řemeslníků, kteří vyráběli kostky, proto Kostečná. Ještě z obecné školy si mnozí pamatujeme Caesarův výrok, který pronesl, když se chystal. ledna roku 49 po Kristu překročit říčku Rubico. Kostky jsou vrženy! Podobný výrok bývá užíván v okamžiku závažného rozhodnutí. Gaius Iulius Caesar věděl, že jeho krok bude znamenat občanskou válku. Rozhodl se a zvítězil. Stejné rčení znali však už i Řekové: Anerrífthó ho kybos Budiž vržena kostka. Kostka, symbol hry s nejistým koncem. Caesar mluvil ovšem latinsky: Alea iacta est Kostky jsou vrženy! Známe tento příběh od římského životopisce Suetonia (asi 69 40), jenž napsal Životopisy dvanácti císařů. Více než sto roků Současná ulice vznikala kolem roku 900, kdy probíhala rozsáhlá asanace Starého Města a Josefova. Stavební čáry získávala společně se sousední ulicí Salvátorskou a v roce 902, když došlo k odbourávání kláštera, jenž přiléhal ke kostelu sv. Salvátora, byla Kostečná ulice vyvýšena o 60 cm. Současně při asanaci postavili naši předkové v ulici školu, c. k. českou reálku, která V Praze bydlím rád NÁZORY Proč to, páni ministři, nefunguje? orgánů státní správy a zejména celních úřadů jsou více než dostatečné. Proč tedy pan ministr Sobotka a pan ministr Ambrozek nenutí své kontrolní orgány k práci? Vždyť aféra kolem hořících odpadů je věcí, která vůbec nemusela vzniknout, a když, tak v mnohem menší míře. Proč celní úřady neprovádějí kontroly dokladů u firem dovážejících tento odpad? Celní orgány jsou totiž povinny kontrolovat přeshraniční přepravu odpadů a mají rovněž povinnost podávat podněty ministerstvu životního prostředí. Kolik takových podnětů bylo? Otazníky jsou i nad skutečností, zda kamiony vezoucí tyto odpady měly veškeré doklady, které jim ukládá zákon. Celní orgány mají také kontrolovat zboží, které není deklarováno jako odpad, zda odpadem ve skutečnosti je či není, a pokud odpadem je, nemohou je vpustit do stanoveného režimu. Celníci se až do roku 902 musela spokojit s prostorami v soukromém domě na rohu Platnéřské a Křižovnické ulice. Umělecké památky Prahy z roku 996 uvádějí, že tato škola, dnes střední ekonomická škola, je anonymní novobarokní stavbou. Jen pro pořádek znamenám, co pan profesor Ruth v Kronice královské Prahy v roce 904 píše, že stavbu realizoval architekt Schlaffer podle plánů inženýra K. Havlíčka. Kostel sv. Salvátora Zajímavý je osud kostela sv. Salvátora (č. p. 045/I). Stavba vznikala v průběhu let 6 64 z iniciativy hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, jenž koupil zahradu, na níž dnes kostel stojí. Němečtí luteráni usilovali marně o získání nějakého kostela na Starém Městě, a tak uskutečnili celoevropskou sbírku a z takto získaných peněz realizovali stavbu. Stavbu řídil snad Jan Kryštof z Graubündenu, mají právo si při kontrolách vyžádat i součinnost České inspekce životního prostředí. O tom, co odpadem je nebo není, ze zákona přitom rozhoduje příslušný krajský úřad. Celníci mají právo vozidla zastavovat, odebírat vzorky, prověřovat doklady a v neposlední řadě i fyzicky kontrolovat dovážený odpad. Jsem přesvědčena, že zděšení vládních politiků není na místě. Avšak zděšení občanů ano. Protože se jen prokazuje, jak selhává systém kontroly. Systém nejdůležitější. Jak neakceschopné máme ministry v čele jejich úřadů. Pokud by totiž jednotlivé kontrolní složky fungovaly, jak praví zákon, nemohl by současný stav nastat. Doufejme, že se lidé nenechají zmást umělým zděšením a budou nutit své poslance, aby se ptali příslušných ministrů, proč kontrolní mechanismy tak fatálním způsobem selhaly. Proč, pane ministře, kontrola nefunguje? Je totiž smutnou skutečností, že pokud je odpad již uložen, a to na pozemku obce nebo jiného vlastníka bez jeho vědomí, je odpovědnost za jeho odstranění na nevinném vlastníkovi pozemku, a ti, kdo získali nemalé prostředky za tyto nepravosti, spravedlnosti uniknou. RNDR. JANA PŘÍHODOVÁ (ODS) ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY MČ PRAHA možná ale Jan Dominik de Barifis (Parisis), možná i Giovanni Maria Filippi. Pražané kostelu říkali německý. Němečtí evangelíci, kteří měli v té době k Čechům velmi vřelé vztahy, dlouho však kostela neužívali, protože po Bílé hoře propadl jako konfiskát. Jáchym Ondřej Šlik byl po staroměstské exekuci v kostele pochován. Kostel získali pavláni, příslušníci řádu poustevníků sv. Pavla, jimž patřil rovněž dům na Staroměstském náměstí. Kostel a dům spojili krytou chodbou. Stavba, charakteristická jen jedinou věží, byla po zrušení za císaře Josefa II. vydražena a od roku 795 zde sídlil mincovní úřad. Do kostela byly usazeny stroje na výrobu mincí, v bočních lodích zřídili raziči peněz stáje. V roce 863 povolil císař českým evangelíkům, aby si kostel vykoupili zpět pro náboženské účely. ANTONÍN EDERER, PÍSAŘ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO A ARCHIVÁŘ ÚŘADU MČ PRAHA (REDAKČNĚ KRÁCENO)

6 6 INZERCE Můžete našim čtenářům v krátkosti vaši firmu představit? Naše společnost byla založena v roce 996, takže v letošním roce slavíme deset let poskytování služeb v oblasti pohřebnictví. Jako jedna z mála pohřebních služeb u nás máme plnou kontrolu nad zesnulým, a to od jeho převzetí, až po vydání urny s ostatky nebo pohřeb do hrobu, a to díky provozování vlastních provozů, jako jsou M žete nám prozradit, jaké služby a výrobky vaše spole nost klient m nabízí? Naše firma se specializuje již od roku 988 na zpracování a úpravu kamene jako dekora ního a stavebního materiálu v širokém spektru jeho následného využití. Snažíme se uspokojit poptávku trhu po kvalitních p írodních materiálech, které jsou odolné a trvanlivé. Naši zákazníci nás znají nejen jako tradi ního zpracovatele kamene na pomníky, náhrobní a pam tní desky, ale také jako restaurátory kamenných soch a dodavatele stavebních a obkladových materiál. Spektrum, ve kterém je možné kámen využít, je opravdu velmi široké. Mezi naše výrobky pat í, krom již e eného, nap íklad kuchy ské a koupelnové desky, obklady fasád, interiér, ale také podlah a krb. Zmínil jste restaurátorské obřadní síně, chladící zařízení a krematorium. Díky tomu můžeme pozůstalým nabídnout i mnohé nadstandardní služby. Například přítomnost u spalu nebo balzamace, která je nutná při převozu do některých států světa. Síť našich poboček se neustále rozrůstá, a tak nás mohou zákazníci navštívit nejenom na Praze v ulici U Milosrdných 4, ale i v Italské ulici 6 na Praze 2 nebo na Praze 0 v Obloukové 2. Není kámen jako kámen Krása p írodních materiál dokáže oslovit každého. K t m nejzajímav jším pat í bezesporu kámen. Kámen, který je již odnepam ti používán jako jeden z nejtrvalejších a nejkvalitn jších stavebních a dekora ních materiál. Nej ast ji spojujeme materiály, jako jsou mramor nebo žula, s náhrobními kameny a pomníky. Že je tento materiál zajímavý nejen pro své využití v p ípad zmín ných náhrobních i pam tních desek, jsme se p esv d ili p i návšt v kamenictví Obelisk, které sídlí v Praze- Horních Po ernicích. Na naše otázky odpovídá jednatel spole nosti pan Tomáš Vystyd. Jaké služby vašim klientům nabízíte? Našim klientům nabízíme kompletní kremační a hřbitovní služby. Od vytištění parte, a to na počkání, až po vlastní pohřeb či uložení urny, včetně vyřízení všech úředních formalit. Patříme mezi těch několik málo firem podnikajících v oblasti pohřebnictví, které zabezpečují převozy zesnulých nejen po celé České republice, ale i do zahraničí, opět včetně vyřízení veškerých formalit spojených s převozem. Našim cílem je ulehčit našim klientům, v co největší možné míře, jejich nesnadný úkol a být jim v jejich nejtěžší chvíli oporou. Mezi dnes již základní služby tak například patří obstarání květinové výzdoby a darů. Co musí zákazník udělat sám a v čem mu můžete být nápomocni vy? Každý, kdo se rozhodne rozloučit se svým blízkým u našeho pohřebního ústavu, si s sebou nesmí zapomenout vzít občanský průkaz zesnulého či oddací nebo rodný list. O průkazu totožnosti obstaravatele pohřbu by bylo zbytečné se zmiňovat, protože to je samozřejmostí. Na co je ale dobré si vzpomenout, jsou šaty pro zesnulou osobu. Vše ostatní již zařídíme my. práce. V jakém rozsahu je poskytujete? Zejména v poslední dob je pom rn velký zájem ve ejnosti o opravy a rekonstrukce nemovitostí p vodními p írodními materiály, které byly použity p i stavb domu. Schodišt, terasy, balkony, ale také ploty i obklady st n a krb jsou ukázkou toho, jak naši p edkové kámen asto používali. A je to i logické. Kámen je materiál, který dokáže p e kat celé generace a tím pádem je i velmi ekonomické jeho využití p i r zných stavbách. V p ípad poškození ástí p vodních obklad je ekonomi t jší jejich oprava než vým na za obklady sice sou asné a relativn laciné, ale s nízkou trvanlivostí a stálostí. Jaké je asi nejmén b žné využití kamene ve vaší nabídce služeb? V poslední dob je pom rn hodn žádanou službou, i když ne zcela b žnou, výroba pomník a náhrobk pro zví ecí mazlí ky a kamarády. Ale vždy je to tak trochu smutná práce. A jaké je ne ast jší a nejžádan jší využití tohoto materiálu? Mezi nejžádan jší služby pat í práv pomníky a náhrobní kameny. V poslední dob je také zcela z etelný zna ný nár st zájmu o kámen p i navrhování interiér a staveb, ale i nábytku a r zných dopl k. Nap íklad používání kamene jako stolních i kuchy ských desek bylo zejména na po átku století hojn využíváno. S nástupem sektorového nábytku jeho používání z našich domov tém vymizelo. A je jen dob e, že se ke kameni jako materiálu používaném v nábytká ství znovu vracíme. Žádný materiál se totiž nem že pochlubit takovou trvanlivostí a schopností odolávat mechanickému poškození jako práv kámen. O jeho estetických vlastnostech by bylo zbyte né hovo it. Každý kámen, blok i deska je ve své podstat originálem. A dnešní doba je plná všelijakých náhražek, které nedosahují ani v nejmenším kvalit originálu. BŘEZEN 2006 Poslední rozloučení bez nedůstojného stresu Úvahy a pojednání o smrti zcela určitě nejsou oblíbenými tématy článků otištěných v našich novinách. S faktem, že smrt a odchod blízké osoby patří k našemu životu, bohužel nic nenaděláme. A tak pro nás všechny, budoucí pozůstalé, zůstává základní otázka spojená s tímto tématem, co všechno musíme v případě úmrtí blízkého člověka vykonat a kam se obrátit o pomoc, aby naše rozloučení bylo důstojné a nejméně bolestné. Na otázky spojené s úmrtím a vším co s tím souvisí, jsme se za Vás zeptali v pohřebním ústavu Tranquillitas Praha, s. r. o., na telefonním čísle Odpovídá jednatel společnosti pan Alexander Hájek. Mohl byste našim čtenářům poradit, na co dalšího rozhodně nesmí zapomenout? Mezi povinnosti, které musí pozůstalí zařídit, patří například vyřízení vdovského popřípadě sirotčího důchodu na správě sociálního zabezpečení, která sídlí v místě bydliště obstaravatele pohřbu a zažádání o státní příspěvek na pohřebné, které je momentálně ve výši 5000 Kč. O tento příspěvek si obstaravatel může zažádat na obvodním úřadě v místě svého bydliště. Žádost o pohřebné vydá obstaravateli příslušná matrika. Děkuji za váš čas a poskytnutý rozhovor. -KMI- SC-6030/ Kde se m že, mimo vaše provozovny, p ípadný zájemce o vaší nabídce dozv d t více? Na webových stránkách je pro naše klienty p ipraven pr ez našich služeb a výrobk v etn bohaté fotodokumentace. Pop ípad je možné navštívit nás osobn v sídle spole nosti v Božanovské ulici v Praze 9-Horních Po ernicích nebo na našich dvou pobo kách. První je u hlavního vchodu na Olšanské h bitovy a druhá u hlavního vchodu na áblické h bitovy. Výhodou osobní návšt vy je možnost prohlédnout si vzorky z naší nabídky v reálu, a ne jenom na fotografiích. V p ípad pot eby jsme schopni poskytnout klient m základní informace i na telefonním ísle nebo mobilním telefonu kmi- SC-609/ SC-6029/

7 BŘEZEN 2006 K 7. zastavení soutěže Soutěž Procházka Městskou částí Praha valitně vystavěná budova školy s prvky secese byla vybudována v letech podle plánů přednosty stavebního úřadu Františka Velicha. Zaplnila prázdné prostranství po zbořených domech proti kostelu sv. Vojtěcha a od počátku až do současné doby slouží dětem. Nejprve jako Vyšší dívčí škola, později Dívčí škola u sv. Vojtěcha, pak základní škola, do níž svého času chodil i náš slavný prezident Václav Havel. Celá lokalita této části Nového Města se hlásí k sv. Vojtěchovi, tomuto asi prvnímu našemu velkému Evropanovi, jenž byl a je stále jedním z hlavních patronů Čechů, Poláků i Maďarů. Proto kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská čtvrť, Vojtěšská ulice i Vojtěšská škola. Nevíme nic o narození sv. Vojtěcha, ale víme přesně, kde a jak zemřel pod rukama pohanů, přesněji pod jejich pádly, nedaleko Gdaňska u hradiska Cholína 23. dubna 997. Už jeho současník a spolužák z církevní školy Brunno z Querfurtu sepsal o něm svědectví, životopis, legendu, báseň v próze. Začíná slovy: Nascitur purpureus flos Boemicis terris... Vykvetl nachový květ v českých zemích.... K tradici se hlásí i současná škola, jejíž budova, ač opravována v letech 926, 946, 963 a 966, nebyla nikdy zásadně narušena. Kvalitní architektura počátku 20. století je posílena sochařskou a štukatérskou výzdobou dvou významných sochařů a restaurátorů, kteří spolu vedli na přelomu 9. a 20. století umělecký a průmyslový závod.. Jak se jmenují autoři sochařské a ornamentální výzdoby? 2. Dnešní současná škola se nachází na dvou místech, ve dvou ulicích. Jak se nazývá dnešní současná škola? 3. Jaká je adresa školní budovy na fotografii? (TEXT A. EDERER, FOTO J. UXA) Své odpovědi na dotazy v 7. zastavení zasílejte na předtištěném odpovědním lístku na adresu Odbor kanceláře starosty Úřadu městské části Praha, Vodičkova 8, 5 68 Praha s heslem Soutěž Procházka MČ Praha nebo elektronicky prostřednictvím odpovědního lístku zveřejněného na internetových stránkách a to do 3. dubna Do tohoto data lze odpovědní lístek také odevzdat ve vstupní dvoraně Úřadu městské části Praha, a to u přepážek č. a č. 2. Jméno: Datum narození: Kontaktní adresa: Škola/třída/odd. družiny: Příjmení: Kontaktní telefon: KULTURA 7 Souhlasím s podmínkami soutěže a se shromažďováním a zveřejňováním údajů o své osobě v souvislosti s pořádáním této soutěže. Souhlas stvrzuji svým podpisem. V Praze dne: Hlavní cenu do soutěže věnovala cestovní kancelář Alexandria. T Vodičkova 25, 0 00 Praha, Tel.: , Odpovědní lístek 7. zastavení aké letos se vydá populární Galerie ve vlaku po nádražích tří zemí ČR, SR a Rakouska. Návštěvníkům přiveze nejen výstavu, ale i zajímavý projekt, do kterého se může zapojit veřejnost. Vlakovou výstavu organizuje fotografická galerie LGP, o. p. s. Expozice Antonína Kratochvíla Persona představuje na 60 černobílých portrétech především slavné osobnosti. Kratochvíl je český fotograf světového formátu žijící v USA, držitel cen World Press Photo. Speciální projekt Každý z nás je umělec Evropská rodina, který vlak přiveze, vyzývá, aby v sobě každý nalezl umělce. Tvorba projektu je plánována na tři roky, v letech 2006 až 2008 budou každoročně vyhlašována témata fotografií, které Podpis: Odpovědi na otázky z 6. zastavení soutěže Procházka Městskou částí Praha. Socha Karla IV. se nachází na Křižovnickém náměstí na Starém Městě (postačí Křižovnické náměstí). 2. Karel IV. založil univerzitu ještě v severní Itálii v Cividale (353) a Pavii (36), ve střední Itálii v Arezzu (355), Perugii (355), Sieně (357), Florencii (364) a Lucce (369), ve Francii v Orange (365) a v Ženevě ve Švýcarsku (365). Stačí napsat alespoň dvě z univerzitních měst. 3. Otcem vlasti nazval Karla IV. český kněz, univerzitní mistr a rektor Vojtěch Raňkův z Ježova. Galerie ve vlaku vyjede i letos HaFdivadlo hledá herce D ětské divadlo HaFstudia hledá do svého hereckého souboru děti od šesti do šestnácti let a hráče na jakýkoliv hudební nástroj do divadelní kapely. Informace na tel.: , mobil: , může organizátorům zaslat každý, kdo bude tématy osloven. Veškeré podrobnosti o tomto unikátním projektu zájemci naleznou na internetových stránkách inzerce SC-60032/ SC-5806/2 V Praze bydlím rád

8 8 KULTURA BŘEZEN 2006 V Řeznické hrají ostošest Nejen své vlastní inscenace, ale i představení hostujících produkcí nabízí divákům Divadlo v Řeznické. Tím je tato divadelní scéna známá a originální. P ravidelným účinkujícím, který obohacuje stálý repertoár Řeznické, je v první řadě skupina divadelníků a divadelních nadšenců shromážděných kolem režiséra Andreje Kroba, která vystupuje pod názvem Divadlo Na tahu, uvedla Kateřina Vilímková z Divadla v Řeznické. Hlavní dramaturgickou osou zmíněného divadla je inscenování her Václava Havla a představitelů absurdního divadla. V březnu vybrali ze své rozsáhlé nabídky Ionescovu Plešatou zpěvačku, kterou uvádíme 7. března, a Havlovu Žebráckou operu, která se hraje 24. března, řekla K. Vilímková. Poprvé se na scéně jednoho Centrum historie Praha XVII. století, Nosticova 8, Praha PROGRAM NA BŘEZEN 2. Zapomenuté nástroje gotiky a renesance soubor Solideo 9. Vlastní životopis Karla IV. Vita Caroli umělecký přednes Otakar Brousek, doprovod na středověké nástroje Josef Krček 6. Keltský večer meditační večer vede Lubomír Holzer ze skupiny Jagabab 23. Ach pryč, ach pryč je všecko Scéna Montmartre leporelo písní lidu pražského z unikátní sbírky Karla Čapka, slovního humoru a literárně-historické Netradiční galerie Ljuba Skořepová Mydlibaba i Stará bába. Vždy famózní. z nejmenších pražských divadel objeví herečky Alice Šnyrichová a Martina Venigerová, které 5. března uvedou mystifikace. Účinkují Vladimíra Králíčková, Ivan Remta a Václav Procházka 30. Štěpán Rak koncert světoznámého kytarového virtuosa Venkovní akce (Kampa):. 2. Staropražský zimní jarmark Lidová veselice starých Pražanů Vítání jara Folklorní oslava nově se probouzejícího života Císařští táhnou Prahou Výjevy z dob bojů katolíků s protestanty hru polského dramatika Jacka Janczarského Umřít smíchy, kterou nazkoušely pod režijním vedením Zdeňka Gawlika. inzerce SC-603/ Drama bylo poprvé uvedeno v roce 98, v tehdejším Československu bylo ale záhy zakázáno a staženo z repertoáru. Hořká komedie je o smíchu polského rozhlasového kabaretiéra, dramatika, herce i filmového scenáristy a představuje příběh s výborně napsanými dialogy a komickou charakteristikou obou ženských postav, jež jsou zasazeny do extrémního prostředí. Velmi nenásilně reflektuje současnou situaci izolovanosti a intolerance a je dobrým zdrojem pobavení. Vězeňská cela, kde se vše odehrává, je svědkem nejen spousty gagů, ale i nejcennějšího vítězství obou postav, které si ze svých vzájemných střetů odnášejí, charakterizuje komedii jedna z představitelek. Poslední představení z řad hostů nabídla do Řeznické Ljuba Skořepová, jejíž Mydlibaba a ty druhé se zde hraje již několik sezon. Tentokrát ji můžete zhlédnou v nejnovější hře Arnošta Golflama Stará bába tančí. Stará bába si žije po svém. A proč taky ne? A to je celé poselství té hry: dělejte si, co chcete, žijte naplno, dokud můžete! Po trudném životě trochu radosti! Ke stáru život začíná, ne končí! Tak píše o své hře sám autor. Těšit se můžete v pondělí 27. března. 30% sleva na plavky inzerce (REZ) NAPSALI JSTE NÁM a Základní škole Uhelný trh Praha Nprobíhá každým rokem obvodní kolo Matematické olympiády Prahy. V lednu pro žáky 9. ročníků a v dubnu pro žáky ročníků. Této náročné matematické soutěži předchází školní kolo MO na ZŠ a gymnáziích, ve kterém žáci řeší nelehké a zajímavé příklady. 25. ledna proběhlo obvodní kolo MO pro 9. ročníky. Soutěžilo 38 žáků. Blahopřejeme 27 úspěšným řešitelům. Na prvním místě se umístil Petr Machek ze ZŠ Uhelný trh, na místě Jan Herzán a Filip Kaufman ze ZŠ Uhelný trh, Tereza Březovská z G Truhlářská a Kateřina Vyškovská z GJN Hellichova. Děkujeme p. Šlajsovi a Úřadu městské části Praha za podporu této soutěže. ŘEDITELSTVÍ A KOLEKTIV UČITELŮ MATEMATIKY ZŠ UHELNÝ TRH, PRAHA. POZVÁNKA na ples Afrika 7. dubna od v paláci Lucerna Vystoupí: Laura a její tygři, Bengas, Tleskač, Tam Tam Orchestra, Tam Tam, Batucada a další. Večer bude moderovat Lejla Abbasová. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketpro či přímo na místě před začátkem plesu. N ovou galerii mají k dispozici milovníci umění, a to v prostorách bývalého Domu Pražské fotografie v Haštalské ulici č.. Galerie Seifert byla otevřena ve spolupráci s MČ Praha. Najdete zde sadu 2 obrazů, které slouží jako barevnice (vzory) pro módní návrhy a ostatní doplňky vaší osobnosti a interiéru. Michaela Seifertová je česká výtvarnice, vystudovaná módní návrhářka. K tvorbě přistupuje netradičním způsobem: vytváří celé sady výtvarných předmětů, které pojmenovala podle 2 znamení zvěrokruhu. Chtěla tím zdůraznit komplexnost celého svého cítění. Autorka má podle svých slov schopnost naladit se na podvědomí jednotlivce a přenést tuto energii do výtvarných předmětů. Zcela neobvyklé je také její vidění lidské aury. Namaluji obraz a k tomu vytvořím doplňky do interiéru nebo i šperky, tedy dotvářím obraz celého člověka, řekla M. Seifertová. inzerce STK EMISE H O R O M Ě Ř I C E motocykly osobní nákladní autobusy traktory IDV - dovozy, přestavby Suchdolská ul Horoměřice PRAHA - ZÁPAD, na hranici Prahy 6 PROGRAM NA BŘEZEN Začátky představení ve Alchymista 8. Hodně smíchu a pár slz 9. Sejdeme se u karty, na niž jsem vsadil 0. Novecento. O povedené princezně aneb zkouška lásky (6.00) Všechno jen do putyk a ženským! 3. Odpusť mi mou lásku 4. Sexuální životopis mé ženy 5. Svíce dohořívají 6. Večírek na Seině 7. Můj báječný rozvod 8. Hodně smíchu a pár slz 20. Večírek na Seině 2. Anděl v modrém 22. Máj 23. Proč si nezatančíte? 24. Můj báječný rozvod 25. O pyšné princezně (6.00) Novecento 27. Sexuální životopis mé ženy 28. Máj 29. Madame mistře 30. Dobře, pane Guthe 3. Večírek na Seině PROGRAM NA BŘEZEN Začátky představení v Veřejné oko 7. Plešatá zpěvačka 8. Pomoc 9. Premiéra mládí 0. Zločin a trest. Král Ubu 2. Pomoc 3. Tetička a já 4. Premiéra mládí 5. Umřít smíchy 6. Pokus pes čili potwor 7. Král umírá 8. Omámený kolotoč (9.00) 9. Balada o smutné kavárně 20. Tetička a já 2. Mydlibaba a ty druhé 22. Veřejné oko 23. Důkaz 24. Žebrácká opera 26. Židle 27. Stará bába tančí 28. Tonka Šibenice 29. Lidožrouti 30. Král umírá po - pá so , SC-60073/ BEZ OBJEDNÁNÍ SLEVY pro držitele ZTP, autoškoly, TAXI, záchrannou službu SC-5476/ V areálu možnost čerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu). Kompletní služby autoservisu. Prodej produktů OMV. Měsíčník městské části Praha, ročník 5 Vychází x ročně Místo vydání Praha Registrace: MK ČR E 5430 Pro MČ Praha vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ Šéfredaktor: Vítězslav Dobeš Redakční rada: Vladimír Vihan, Petr Burgr, RNDr. Jana Příhodová, PhDr. Miloslav Černík, Ing. Pavel Vlach, Ing. Lucie Talmanová, RNDr. Čestmír Nekovařík, Jan Šlajs DTP: Ing. Pavel Huml Inzerce: Karel Mikula, tel.: Adresa vydavatele a redakce: Na Poříčí 8, 0 00 Praha, tel.: , , fax.: , Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu. Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. Měsíčník slouží k informování občanů Prahy, není periodikem žádného politického subjektu.

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Obyvatelé i návštěvníci Kampy se již velké vody nemusí bát.

Obyvatelé i návštěvníci Kampy se již velké vody nemusí bát. PRAHA VÝHODNÉ REKREACE pro seniory i letos BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Ne! dopravním rizikům STRANA 4 STRANA 5 V. ROČNÍK XIV www.praha.cz NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Partnerské vztahy Městské části Praha se stále

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str.

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str. Arnošt Lustig rozhovor str. 12 13 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI PROSINEC 2007 str. 12 13 Nedošly vám tyto noviny do schránky? Stěžujte si u svého pošťáka. Distribuci zajišťuje Česká pošta,

Více

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Silniční hospodářství kraje míří vinou státu k zániku FOTO: ZDENĚK VAIZ Karlovarský kraj má na údržbu silnic stále méně peněz. Komunikace II. a III. třídy na

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Plzeňský kraj Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Rozhovor s posilami FC Viktoria Plzeň Dotační programy pro podporu mládeže a sportu Nemocnice podepsaly smlouvy Obsah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ČERVENEC SRPEN

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ČERVENEC SRPEN strana 12 13 PRAHA1 Michaela Badinková MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ČERVENEC SRPEN 2007 Poprvé v nové podobě! 32 stran! Zdarma Jsme bezmocní proti prostituci? Expediční tábor pro dobrodruhy

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

V programu i audit. Šanghaj zavítala do Prahy 1

V programu i audit. Šanghaj zavítala do Prahy 1 PRAHA HARMONOGRAM svozu objemného odpadu NOVÝ ZÁKON mění sociální péči STRANA 3 STRANA 4 I. ROČNÍK XVI www.praha.cz Vážení sousedé,.. 3.. 2007 Radní si na čtyři roky zaplnili diáře Jednotlivé kompetence

Více

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark zpravodaj statutárního města opavy 03/2013 03 číslo na str. 10 a 11 Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark Uvnitř najdete Město ocenilo své nejlepší žáky na str. 14 a 15 Slezské zemské muzeum

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

PRAHA 1. Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30. Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009. Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Rozhovor 12 13

PRAHA 1. Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30. Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009. Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Rozhovor 12 13 PRAHA 1 Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009 Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30 foto petr našic Rozhovor 12 13 Zástupce starosty Daniel Hodek o novém vydání katalogu

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava.

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009 o éh ck le ře st ce za li ta vi re PRAHA 1 a ov tr os foto archiv bezpečnostních složek ) 11 0 (1 Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem výstava 5 minibusy

Více