22. ročník DUBEN Pozemkové úpravy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy."

Transkript

1 ročník DUBEN 2012 Pozemkové úpravy. V současné době probíhají v katastrech Vlkov, Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou pro vlastníky pozemků zdarma, organizuje je Pozemkový úřad Plzeň jih. Všechny úpravy koordinuje Ing.Jiří Mencl ze Spáleného Poříčí. Projektanti, vybraní pozemkovým úřadem, mají za úkol upravit plochy pozemků tak, aby byly lépe obdělávatelné, umístit jednotlivé pozemky stejného vlastníka blíže k sobě a zajistit, aby se každý vlastník dostal ke svým pozemkům po polní cestě či místní komunikaci. Ve všech katastrech již proběhlo stanovení takzvaného plánu společných zařízení. Kromě cest se jedná o návrhy protierozních zařízení a o návrhy zeleně v krajině. Naše město se na pozemkové úpravy připravilo s předstihem zpracováním podrobného krajinného plánu. Zpracovatelka plánu Ing. Klára Salzmann - Jančurová nejprve provedla důkladnou analýzu celé naší krajiny z hlediska geologie, vodních toků, zeleně. Z historické analýzy vyplynulo vedení všech bývalých zmizelých cest a vesnic, byly zmapovány významné stromy a zajímavá místa, jako jsou místa dalekého výhledu, křižovatky cest, křížky, kaple. Nad touto analýzou jsme se pak scházeli na veřejném plánování v zámku, kdy bylo vytipováno, např. které cesty by mělo význam obnovit. Zároveň byla zpracována analýza přírodně cenných míst a návrh na jejich propojení, tzv. územní systém ekologické stability krajiny. Plány společných zařízení byly již schváleny zastupitelstvem města. Nyní se projektanti budou snažit přidělit na polní cesty, protierozní opatření, plochy křovin a zeleně podél vodních toků pozemky města či státu. Majitelé zemědělských pozemků pak budou mít k dispozici volnou zemědělskou půdu pole, louky. Protože je ale obecní půdy na cesty a další společná zařízení málo, dovolujeme si požádat vlastníky, kteří uvažují o prodeji své půdy, aby ji nabídli městu k odprodeji. Pak bude možné přidělit tuto půdu na cesty a navržená společná zařízení. V jaké fázi je projednávání v jednotlivých katastrech? Ve VLKOVĚ jsou pozemkové úpravy nejdále. Nyní se již vlastníci seznamují s návrhy nově navržených pozemků a probíhají poslední změny v jejich navrženém uspořádání. 1

2 Ve SPÁLENÉM POŘÍČÍ a v TĚNOVICÍCH byly u všech vlastníků stanoveny tzv. nároky čili u každého z vlastníků byla určena výměna pozemků, jejich cena a vzdálenost od středu obce. Nyní probíhá ta nejdůležitější fáze, kdy se mají vlastníci vyjádřit, kde chtějí mít pozemky umístěny a jak chtějí upravit jejich tvar. Prosím, využijte tuto šanci upravit si své vlastnictví. Mnoho pozemků je ve vlastnictví více spolumajitelů. Pozemkové úpravy jsou jedinou šancí, jak toto spoluvlastnictví zdarma rozdělit a upravit. V HOŘEHLEDECH zatím probíhá stanovení výše zmíněných nároků, období návrhů na umístění pozemků bude následovat. Během pozemkových úprav také zanikají nájemní vztahy. Po novém umístění pozemků je nutné uzavřít nové nájemní smlouvy se zemědělci. Pozemkové úpravy jsou velkou šancí pro naši krajinu. Navržená opatření snad povedou k menší erozi na polích tak, aby se jejich úrodnost již nesnižovala, pozemky podél vodních toků navržené k zatravnění snad v budoucnu přispějí k většímu udržení vody v krajině. Nové cesty by měly přispět k lepší průchodnosti krajiny, čili k tomu, abychom krajinu mohli procházet pěšky po zajímavých místech. Zeleň v krajině by v budoucnu měla přispět k oživení krajiny cennými rostlinami, živočichy i zvěří. P.Čížek Jarní bouřka Slunce žhne a dusno zemí zmítá. Z polí vítr prsť unáší neznámo kam a není vůbec vítán. Všechno vysuší a shodí co se dá ten neposeda. Je v tu chvíli pánem ve své křeči. Však přece jen mraky přižene aby odvděčil se, a ty bez dlouhé řeči vypláčou se na vyschlou zemi vedrem rozpukanou. Hned pak všechno zelená se tam kde mraků slzy skanou. Blesk a hrom jak čestná salva nad jejich skonem naposledy lidi postraší. Vítej dešti blahodárný, teď v přírodě všechno znovu vyraší. Stará vrba U Labe stará, stará vrba stojí. Stářím tak ohnutá, že ohnout více už se bojí. Co bouří se nad ní přehnalo a každoroční ledů tání ji vždycky níže ohnulo a voda kořeny omývá jí bez ustání. Co vzdechů milostných už slyšela, co objetí vřelých větvemi svými přikryla, a přesto nikdo nikdy nedoví se od ní, co dosud událo se pod ní. Josef Kubias, Neratovice 2

3 Ohlédnutí za Velikonocemi Přípravy na Velikonoční svátky se nevyhnuly ani obyvatelům Domu pátera Františka Ferdy. Žáci z Církevní střední odborné školy měli nápad a ten 4.dubna v našem domě uskutečnili. Pod vedením paní učitelky Pavlíkové a Divišové přinesli materiál na výrobu velikonočních věnců, zdobení vajíček a dokonce přinesli i perníčkové kačenky, ptáčky, vajíčka a zajíčky ke zdobení cukrovou polevou. Každý senior si mohl najít svoji oblíbenou činnost. Nejvíce se zájmu těšila výroba věnců z proutí, zdobené symboly jara a svátků. Barevné stuhy, lupení, kuřátka, kvítky - tím vším si mohli obyvatelé DPS svůj výrobek vylepšit. Když to staré ruce nezvládaly, ochotně přispěchaly na pomoc studentky CSOŠ a dotvořily dílko každého v originální kousek. V jídelně panovala skvělá atmosféra a spolupráce mezi starými a mladými aranžery. Společné čekání a přípravy na Velikonoce potvrdily dvě skutečnosti. První byl poznatek pro seniory, že dnešní studenti středních škol nejsou tak úplně zkažení a že umí spolupracovat se staršími, jsou šikovní, ochotní a empatičtí ke stáří. Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí je dobře připravuje na jejich zvolenou profesi a budoucí pečovatelé a pečovatelky zjistili, že naši starší občané se umí nadchnout pro společnou věc, dokáží se sejít a tvořit a mít radost z vykonané práce. Děkujeme tímto CSOŠ za nápad, přípravu a ochotu za námi do Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí přijít. Paním učitelkám Pavlíkové a Divišové tímto děkujeme za odborný dohled i rady a těšíme se na další spolupráci při setkání se studenty, neboť setkávání a radosti není nikdy dost. Za obyvatele DPS napsala I.Jakubčíková - Konverzace s Australankou - Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí nabízí v dubnu a květnu hodiny anglické konverzace s Anna - Rose z Austrálie. Lekce jsou vždy ve středu od 18:00 do 19:30 h. Cena za lekci 100 Kč. Přihlášky zasílejte na: 3

4 Výlet na Přimdu,... V sobotu pořádalo IC ENVIC a ČSOP Spálené Poříčí pro veřejnost výlet autobusem na Tachovsko. Cílem výpravy byla meteorologická stanice v Přimdě, hrad Přimda a CHKO Český les. Nejdříve jsme si s průvodcem prohlédli meteorologickou stanici s ukázkami různých přístojů na měření počasí (např. výška oblačnosti se měří pomocí odrazu laserového paprsku), která zaznamenává údaje již od roku Po zastávce v novém Infocentru Přimdy jsme absolvovali zajímavé povídání s promítáním na Správě CHKO o přírodě horského pásma Český les. Počasí nám přálo a tak jsme vyrazili do kopce na zříceninu hradu Přimda, který je naším nejstarším hradem. Zmiňuje se o něm kronikář Kosmas již počátkem 12.století. Z hradu se dochovala hranolovitá obytná věž čtvercového půdorysu a část hradeb. Údajně zde byli vězněni i Přemyslovci - Václav I, Přemysl Otakar II, pověst vypráví i o českém knížeti Oldřichovi, který sem zavítal při lovu. Poslední vrchností byli na hradě až do konce 16.století Švamberkové, pak chátrá. Po pěkných výhledech z hradu jsme se vydali zpět k autobusu a naší poslední zastávkou byla místa s výskytem bobra. Bobr evropský je náš největší hlodavec, váží až 30 kg a v dospělosti měří až 1,4 m. V ČR se vyskytuje jen na Moravě a v Českém lese, kde je přes 200 jedinců. Protože jsou bobři hlavně noční zvířata, viděli jsme jen jejich bobří hrady, přehrady na potocích a spoustu poražených a okousaných kmenů stromů. Některé malé větvičky jsme si odvezli na památku. Výlet se nám všem moc líbil a tak se těšíme na další (za elektrárnami na Orlík a do Temelína). Jakub Čížek Konvoj historických vojenských vozidel přijede i letos do Spáleného Poříčí Těšit se na něj můžete ve čtvrtek 3. května a pravděpodobně i v neděli 6. května. Již od roku 1990 projíždí každoročně v květnu jihozápadními Čechami konvoj historických vojenských vozidel při příležitosti oslav konce 2. světové války. Ani letošek nebude výjimkou a tak se můžete už teď těšit na zajímavou podívanou. První návštěva je již potvrzena, uskuteční se ve čtvrtek 3. května cca od 9,30 do 10 hodin na náměstí, podruhé by k nám měl konvoj zavítat v neděli 6. května a to do areálu Ve Dvoře (přesný čas návštěvy není ještě znám, bude upřesněn). Akci tradičně pořádá Klub 3. armády Plzeň společně s Old car rangers Praha. Udělejte si čas a přijďte se podívat! 4

5 Dominantní kulturní událostí letošního roku se ve Spáleném Poříčí bezesporu stalo divadelní představení Prodané nevěsty. Ve Spáleném Poříčí jsme si nenechali ujít jednu sokolskou tradici vázanou na sletové roky, kdy tradičně zahajovalo sokolské slety představení Prodané nevěsty v Národním divadle a 24.března 2012 zaznělo mistrovské dílo Bedřicha Smetany v poříčské sokolovně. K jubilejnímu roku Sokola společně nastudovaly Prodanou nevěstu čtyři ochotnické sokolské soubory Divadlo Pyšely, Divadlo Lázně Toušeň, Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha a Národopisný soubor Formani ze Slatiňan jako hru se zpěvy. Velice výpravné představení, v němž vystupuje 66 herců, zpěváků, tanečníků a muzikantů vzniklo nadšením režiséra Bohumila Gondíka a uvedených souborů ke 150ti letému výročí založení Sokola, po celé republice působí jako živá voda a ukazuje, že prioritou Sokola není pouze sport a všestrannost, ale že sokolové dokáží vytvořit i hodnotné kulturní projekty. Poříčskou sokolovnou zněly sobotním podvečerem nejen nádherné tóny známého národního díla, ale během představení také nadšené potlesky po áriích Jeníka a Mařenky, koktavého Vaška, Kecala, rodičů, Esmeraldy, výkonech sborů i muzikantů. Závěrečné děkovací přídavky musela rozšířit i národní píseň. Za všechna divácká hodnocení vypovídá vyjádření jedné z divaček: Takové srdečné a výborné nastudování by určitě potěšilo samotného Bedřicha Smetanu. V rámci mnohaletého uvádění ochotnických souborů ve Spáleném Poříčí se jednalo jednoznačně o největší divadelní počin. Na shledanou v červenci na představeních Prodané nevěsty uvedených v rámci XV.všesokolského sletu v Praze. Ochotníci nám předali velký kus krásy, ať každému z diváků zůstane dlouho v srdci. Všestrannost TJ Sokol Spálené Poříčí, Václav Ziegler. 5

6 Sokolské hnutí si v roce 2012 připomíná řadu významných výročí. Základním je skutečnost, že v naší zemi Sokol působí již 150 let, navíc mají kulatá výročí oba jeho zakladatelé, 180 let si připomínáme od narození Dr. Miroslava Tyrše prvního náčelníka sokola a 190 let uplyne od narození Jindřicha Fügnera prvního starosty Sokola. Hodně důležité je také připomenout, že první Všesokolský slet uspořádali sokolové v roce 1882, tedy před 130ti lety a pro nás místní je významné, že od založení Sokola ve Spáleném Poříčí letos uplynulo 120 let. V takto významné výroční době pořádá TJ Sokol Spálené Poříčí MÍSTNÍ SOKOLSKÝ SLET v neděli 20. května 2012 od 14:00 hodin, kdy na fotbalovém hřišti ve Spáleném Poříčí vystoupí cvičenci z Plzně, Klatov a Rokycan, aby Vám zacvičili osm skladeb pro XV. Všesokolský slet. Více než 600 cvičenců tvoří celky od rodičů a dětí, přes žactvo, dorost, muže a ženy až po seniory. Uvidíte i skladbu s úspěchem předvedenou na světové gymnaestrádě ve švýcarském Lausanne. Dvouhodinový program zahrnuje také cvičení gymnastů Sokola Plzeň I a cvičení klientů Domova pro zdravotně postižené z Bystřice nad Úhlavou. Jejich kroužek Bystřinka zacvičí na stepech a ukáží nám, že tanec a pohyb je opravdu pro každého, že i lidé s mentálním postižením jej zvládnou a umí se z něj radovat. Vystoupení na hřišti bude předcházet tradiční sokolský průvod, který vyjde ve 13:30 od sokolovny a přes náměstí přijde na fotbalové hřiště. Do pochodu zahraje dechová kapela ZUŠ z Chválenické ulice v Plzni, chybět nebudou ani pestré mažoretky. Od všech zúčastněných poříčských sokolíků přijměte srdečné pozvání na slet! Václav Ziegler OZNÁMENÍ HANA TRHLÍKOVÁ POJIŠŤOVACÍ PORADCE OZNAMUJE stávajícím i budoucím klientům rozšíření svých služeb. Od uzavírám pojistné smlouvy nejen pro Českou pojišťovnu - (pracuji pro ni stále), ale i pro tyto pojišťovny : Kooperativa, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Pojišťovna České spořitelny, Allianz, Generalli, ING a jiné. Pro každého klienta tak můžeme vybrat nejvhodnější produkt. Najdete mě na stejné adrese jako dosud - Masarykovo nám. 98, Blovice - bývalý Dům služeb. Pondělí Středa Pevná linka : Mobil : Těším se na Vaši návštěvu a další spolupráci. 6

7 Po roce u Maličkostí Na jaře loňského roku se ukázalo, že nevšední MALIČKOSTI má kolem sebe opravdu každý z nás, i když je nemusel na první pohled spatřit. Potvrdilo to hned 18 zdařilých nominací v rámci našeho programu Maličkosti-Klenoty obcí. A máloco v loňském roce rozvířilo jinak klidné vody Nepomucka a Spálenopoříčska tak vydatně, jako právě tento grantový program MAS sv. Jana z Nepomuku. Denní přístup na našich webových stránkách vzrostl o více než 2500 %, o MAS se rázem dozvěděli lidé místní i přespolní. Jak mohlo vyhrát mini muzeum, nutrie nebo trenér na úkor toho či onoho? ptali se mnozí a ptají se dodnes. Maličkosti maličko leží některým v žaludku, i když se návštěvnost našich webových stránek dávno ustálila na svých původních počtech a klidné vody Nepomucka a Spálenopoříčska opět jen tak něco nevyvede z míry. Nutno podotknout, že prospěch z tohoto grantového programu rozhodně neměly jen ony tři bodově nejlepší Maličkosti, ale i většina ostatních, které by si ocenění zasloužily zcela rovným dílem. Často jsme slýchali věty typu: Kdo by to byl řekl, že ve Spáleném Poříčí se knihy půjčují již bezmála 200 let, že měcholupské lípy mají nadále žít ve vyřezávaných postavách místního betlému, že v Čížkově mají tak pestrý a plodný spolkový život, že ze Smolivce pocházejí hned tři zajímavé osobnosti, apod. Ale zpátky k oněm tzv. Top 3 Maličkostem. Jak hodnotí po roce svůj úspěch, co by jim pomohlo do budoucna či jak si užívají nakoupené věci/předměty získané v rámci grantu, mají aktuálně nějaké problémy a obtíže? Vydali jsme se za nimi a při té příležitosti vyzpovídali jejich patrony, které je do Maličkostí přihlásili. Zajímají-li Vás jejich odpovědi, navštivte naše webové stránky 1. místo: Historická a modelová železnice Vrčeň 2. místo: Tojické nutrie 3. místo: Ing. Josef Jiránek - trenér TJ Slavoj Dvorec oddíl JUDO V loňském roce 1. dubna byla navíc udělena tzv. zvláštní Maličkost za dlouhodobý přínos regionu, kterou obdržel Bohuslav Šotola z Nepomuku. O tom, že ve svém nadšení a elánu nepolevil, se máte možnost přesvědčit do 6. května na vlastní oči na jeho aktuální výstavě Rybníky, jezera a vodní nádrže jihozápadních Čech v Malé galerii Nepomuk. A ještě jednu osobnost si naše MAS vyhlédla a rozhodla více vyzdvihnout. Bylo to pan Miroslav Dvořák st., který skončil s odstupem jednoho bodu na tzv. bramborové medaili. Programový výbor MAS ho za dlouhodobou práci s dětmi nominoval na cenu Křesadlo - cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. A nominaci si zasloužil zcela po právu: již 30 let se věnuje práci s mládeží pod hlavičkou Pionýrské skupiny Nepomuk při ZŠ, navíc organizuje mnoho dalších libozvučných a zajímavých akcí pro děti i dospělé. Letošní ceny Křesadlo Plzeňského kraje - ve kterých naše MAS figuruje coby jeden z hlavních partnerů - budou udíleny dne 16. května ve Spáleném Poříčí. Slavnostnímu ceremoniálu bude předcházet několik zajímavých přednášek a besed. Jejich podrobný rozpis najdete rovněž na našich stránkách Pavel Motejzík 7

8 VENKOVSKÁ TRŽNICE Příležitost nejen pro podnikatele, ale také pro rozvoj spolkové činnosti O projektu VENKOVSKÁ TRŽNICE informujeme čtenáře Spálenopoříčského zpravodaje pravidelně od počátku letošního roku, kdy byla realizace projektu zahájena. Na základě poskytovaných informací by se zatím mohlo zdát, že projekt slouží výhradně inzerci podnikatelům prostřednictvím tištěného a internetového katalogu. VENKOVSKÁ TRŽNICE má však ambice pomáhat i dalším v regionu. V tomto článku bychom rádi informovali o nabídce směřované především všem neziskovým organizacím a spolkům. I pro ně platí nabídka registrace do regionálního katalogu, který bude mít jak tištěnou, tak internetovou podobu. Samozřejmě, že i pro neziskové organizace je registrace bezplatná a k ničemu dalšímu nezavazuje. V rámci registrace je možné přihlásit se k odběru aktualit o dotacích a grantech, volnočasových aktivitách v regionu i z dalších oblastí. Nabídku regionálních aktualit by měly rozšířit například novinky z Asociace nevládních neziskových organizací Plzeňského kraje, partnera projektu. Kalendář akcí s možností prezentovat své akce pro všechny organizátory v regionu je další aplikací, kterou by mohly přivítat zejména neziskové organizace. Stejně jako aktualizovatelný katalog bude zprovozněn začátkem roku 2013 na internetových stránkách (kam můžete nahlédnout již nyní, jak aplikace fungují pro naše partnerské MAS). Více informací o Venkovské tržnici, včetně dotazníku pro registraci a vzorově vyplněného dotazníku najdete na: http.//www.mas.nepomucko.cz/cs/venkovskatrznice, nebo ové adrese: tel.: , případně Vám je poskytneme v kanceláři MAS svatého Jana z Nepomuku (Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí). Miroslava Brožová, regionální koordinátor Michal Arnošt, manažer projektu 8

9 STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ To, že byla v našem městečku vlastenecká Čtenářská společnost jste mohli Vy, čtenáři našeho zpravodaje, číst v posledním díle. Dnes zde mám před sebou další starý dokument MATICE SPÁLENO- POŘÍČSKÁ. Vydáno v Praze tiskem dra.edv. Grégra v roce Ano, čtete dobře, tyto stanovy byly vydány před 144 roky.... Účelem spolku jest zakupovati věci pro domácí potřeby z první ruky, tytéž v nejlevnější ceně údům prodávati a s čistým užitkem z prodeje zboží spolkového vzešlým vždy ve prospěch spolku nakládati... Čili dnes bychom řekli klasické s.r.o. nebo družstvo. STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ 11. díl Co se stalo v pátek 16.července 1993 ve Spáleném Poříčí a okolí? 9 Jaroslav Hodek Měšťanská beseda Dnes bych chtěl popsat jeden jev, který je běžný a častý v USA. Ale v Evropě? Co vlastně je tornádo a jak vzniká? Začnu tím mírnějším a to trombou. Nejblíže od našeho města byla viděna před 7 roky v Plzni. Je to vzdušný vír, ale na rozdíl od tornáda se nasávající trychtýř nedotýká země a tím nezpůsobuje takové škody jako tornádo. Každému z obou jevů předcházejí hrozivě vypadající mraky, vítr, déšť a blesky. Z tohoto mraku se začnou dělat rotující trychtýře, všelijak zkroucené, které když dosáhnou na zem, ale to už je tornádo, začínají velkou silou ničit vše, přes co přejdou. Od kupek sena, až po naložené kamiony a lodě, domy nevyjímaje.vědci mají jev tornádo pro vyhodnocení pod označením FO až F5. Celý jev trvá jen pár minut, ale dokáže udeřit velmi ničivou silou. Tornádo můžete často vidět ve zprávách v televizi nebo na internetu. Pro vaši informaci uvádím celou Fujitovu stupnici. FO-lehké škody-vítr do 117km/hod. lehké škody, spadlé komíny F1-mírné škody-vítr do 180km/h strhává střešní kryt, vytlačuje auta ze silnic F2- značné škody- vítr do 252km/h strhává střechy, převrací vagony, vytrhává a láme obrovské stromy F3- vážné škody- vítr do 332km/h ničí střechy a zdi domů, těžká auta zdvihá se země F4- zničující škody-vítr do 418km/h srovnává se zemí dobře stavěné domy, a odnáší stavby F5- ohromující škody- vítr do 511km/h silné konstrukce domů jsou srovnány se zemí, velmi těžká auta létají vzduchem až do vzdálenosti 100m Tornádo, jako stále více se opakující jev u nás, nás může znepokojovat. Jen v roce 2011 bylo tornádo 5.5. v Hradci Králové, v Mostě, 8.6. v Bílém Kameni, v obci Luká, Skuteč, zničující tornádo u Čivic u Pardubic (F3), 1.7.Plzeň- sever. Nejstarší zaznamenané tornádo u nás popsal stařičký Kosmas r. 1119, kdy zcela zdevastovalo Vyšehrad a okolí. Nelze nepřipomenout zesnulou herečku Helenu Růžičkovou a léčitele pana Brázdu, kteří předpověděli u nás v republice několik tornád. Je velmi zajímavé, s jak velkou přesností určili i místo a čas výskytu těchto tornád!!!... Vraťme se k nám. Sedím nad mapou, kde je zaznamenán průchod tonáda. Po vytvoření tornáda v Dobšovce přešlo nad silnicí a vilou u Pracnů přes Paňák a napříč Plzeňskou ulicí. To vše ze směru severozápad a tento směr si zhruba udrželo. Dosáhlo ale na zem a stalo se v této chvíli tornádem F0. Strhává první střešní krytinu v Plzeňské ulici a prolétává zahradami mezi fotbalovým hřištěm a mostem. Ozývá se velký hukot a tornádo nabývá na síle. Přetíná řeku Bradavu, kde vykrucuje téměř všechny vzrostlé stromy a skládá je do řečiště Bradavy i směrem, kde je dnes multifunkční hřiště. Zde také naráží do stráně, kde stačí položit všechny velké akáty, ale tato stráň a tato chvíle zachrání čtvrť Vinohrady před zkázou. Horní část tornáda předbíhá dolní a vše se pokládá naležato. Po přeletění přes domy a zahrady, dolní část dobíhá horní v zahradě u Šimků a Pelikánů. Jako síla F1-F2 vlétá do lesa Pastviště. Zde se skoro zastavuje, ale zato v plné síle ničí starý les v šířce 80 m a délce 200 m. Jak říká obecní hajný pan Janoušek - les byl jako po válce. To už je ale předzvěst konce tornáda, protože se rozptyluje a končí v místech, kde se říká Na Pohodnici. Tak takový byl pátek v době večerních TV zpráv. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda

10 Trochu zvláštní vzpomínka Kdysi navštívil Poříčí zájezd z jednoho bývalého panství Kapituly sv.víta v Praze. Dnes už nevím, zda to bylo Smečno nebo Jesenice, ale bylo spjato s Augustinem Kyjovským, správcem ve Spáleném Poříčí. Jeho hrob na našem hřbitově účastníci zájezdu chtěli navštívit. Zavedl jsem je na nový hřbitov k příslušnému hrobu, kde položili květiny. Ale pak chtěli vidět hrob paní Hedviky Křupkové. I ten jsme po chvíli našli a zde hosté vyprávěli neuvěřitelný příběh. Za svobodna byla paní, tehdy snad ještě slečna Hedvika, členkou tamního ochotnického spolku. Bývala výbornou zpěvačkou a hrála mnohé titulní role v operetách. U jejího hrobu hosté pietně zazpívali jednu píseň z operety Perly panny Serafínky, která prý byla její zamilovaná. Byl to pro mne zvláštní zážitek, který mi připomněla vzpomínka na paní Hedviku Křupkovou v loňském zpravodaji. Kdo by to byl o ní řekl, když nás obsluhovala před nemnoha lety u benzinky na náměstí. Mirošovka, Pacifik, podbrdská strela Každé jméno, které užívali místní obyvatelé pro takzvanou Českou obchodní dráhu z Rokycan do Nezvěstic, bylo výrazem dobrého vztahu cestujících z regionu, kterým vláček lokálka projížděl a kterým věrně slouží dodnes. A doufejme, že přes krize, útlumy, šetření, úspory rozumné i naopak, nadále sloužit bude. Článek emeritního, to je zasloužilého dopisovatele našeho zpravodaje Václava Karáska, dokonale mapující historii této lokální místní dráhy mne potěšil. Také mi ale poskytl možnost doplnit jej několika poštovně historickými zajímavostmi. Rakousku Uhersku může náš stát leccos vyčítat : germanizaci, na Slovensku maďarizaci, žalář národů. Ale rozpad tohoto žaláře přinesl například i šílený konflikt mezi bratry Slovany v bývalé Jugoslávii. Ten se udál na konci uplynulého tisíciletí a stále ještě není u konce. Rakouské byrokracii však vděčíme za poštovní známky už od roku 1840, za vynález korespondenčního lístku, uvedeného do provozu 1.října Z něho se později vyvinuly i pohlednice, dnes vzácný zdroj historického vývoje obcí. Avšak už od poloviny 16.století Rakousko zavedlo také trati pro dostavníkovou poštu, která však dopravovala i osoby. Hned po postavení prvních železničních tratí ve 40.letech 19.století, začala železná dráha v roce 1850 přepravovat poštu listovní i balíkovou. Brzy se pro tuto poštu začala používat i vlaková razítka. O těch používaných na naší milované lokálce napíšu příště. Tento obecný historický přehled chci doplnit ještě výkladem o jménech dráhy v nadpisu. Mirošovka je jasná, ale Podbrdská strela (opravdu slovensky strela, nikoliv střela), imituje expresní motorový vlak s názvem Slovenská strela pro spojení Prahy a Košic ve 30.letech min.století. A název Pacifik pochází z doby rozvoje trampinku, kdy se trampové z údolí Kornatického potoka připodobňovali svým americkým vzorům na pacifické dráze, která spojovala západní břeh Spojených států s východním, tedy Atlantik s Pacifikem, nebo-li Tichým oceánem. Ing.M.Tupý Obecně prospěšná společnost ČLOVĚK V TÍSNI zahájila od měsíce dubna 2012 svůj provoz ve Spáleném Poříčí v Domě dětí a mládeže v Tyršově ulici čp

11 Bonsai Merklín 2012 Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje , vždy 9.00 hod hod Zámek v Merklíně u Přeštic 9. ročník výstavy bonsají a suiseki od pěstitelů a sběratelů z celé ČR Součástí výstavy bude jako tradičně bohatý doprovodný program: Demo J.Bučil, Š.Jásenská, ukázka tvorba krajinky na kameni (M.Ašenbrenner a Š.Jásenská), aukce bonsají K.Krejčího ze Zbraslavi, přednášky Kraniosakrální terapie, Bachovy květové esence (A.Babková), EFT- alternativní metoda, která dobývá svět (A.Jochecová), ukázky netradičních masáží (Institut krásy, Plzeň), carvingu (Czech carving studio), ukázka Chen taijquan s přednáškou (J.Šteflík), Iaido (japonský šerm), orientálního tance (H.Černá), ukázka tvorby vinutých perel (J.Wudy). Po oba dny otevřena expozice originál japonských koi (Aquatica koi centrum), čajovna (Z.Nepustil) a workshop Greenhorni. Zajištěn prodej bonsají a potřeb pro pěstitele. Více o programu na Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost - více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv veškerou nepoškozenou - Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů - Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - Znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech : Čas : provozní doba PO, ST 7:30 18:00 hod. ÚT, ČT, PÁ 7:30 14:00 hod. Místo: chodba radnice MěÚ Spálené Poříčí Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. : ,

12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí a informační centrum Envic Spálené Poříčí vyhlašuje 2. ročník fotosoutěže na téma Příroda kolem nás Soutěž je určena pro amatérské fotografy Pravidla soutěže: - každý soutěžící smí zaslat pouze jeden snímek do každé z kategorií - snímek musí být alespoň ve formátu A4 - každá fotografie musí být opatřena jménem, věkem, adresou a em, popř. telefonním číslem soutěžícího, názvem kategorie, do které má být zařazen a názvem snímku Kategorie: 1) Fauna 2) Flora 3) Krajina Ukončení soutěže: Vaše fotografie můžete zasílat do Snímky budou hodnoceny pětičlennou nezávislou porotou proběhne vyhlášení vítězných snímků a předání cen na vernisáži výstavy nejlepších fotografií. Snímky budou k vidění celý měsíc ve výstavním sále spálenopoříčského špejcharu. Soutěžní fotografie můžete přinést osobně, nebo zaslat na adresu: ZO ČSOP Spálené Poříčí Plzeňská 55 Spálené Poříčí Kontakty na organizátora soutěže: Tel , mob , , Fotosoutěž probíhá v rámci projektu Envic za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Plzeňského kraje 12

13 Pamatujete se ještě ze školních let na Erbenovu Kytici? Letošní setkání členů i nečlenů Klubu přátel knihovny se uskutečnilo na Jarním podvečeru poezie tentokráte ve spálenopoříčském zámku. Na programu byl Karel Jaromír Erben a jeho Záhořovo lože. Pravda, své 200.výročí narození měl Erben již 7.listopadu, ale nějak to nevyšlo, a tak tedy na něho vzpomínáme až dnes, 31.března. Hezky nám o něm vyprávěla knihovnice p.milena Věšínová. Narodil se v Miletíně, vystudoval gymnázium v Hradci Králové, pak filozofii a práva v Praze. Pracoval v soudnictví a od roku 1843 se věnoval zemským službám a za iniciativy Františka Palackého, studiu venkovských archivů. V revolučním roce byl i politicky činný a redigoval státní noviny. V roce 1851 se stal archivářem města Prahy a později i ředitelem pomocných úřadů pražských zde pak vytrval až do své smrti 21.listopadu Jeho činnost byla sběratelská, básnická a vydavatelská. V básnické činnosti se proslavil svojí Kyticí balad a romancí. Jako odchovance mladé romantiky německé, ale i slovanské vytvořil si Erben přímo velkolepý program národopisný, zaměřený hlavně na pohádky. Kdo z nás by neznal třeba jeho Ptáka Ohniváka a Lišku Ryšku, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Zlatovlásku, nebo třeba i pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký? Věnoval se i lidové slovesnosti všeslovanské (Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských). Pracoval i na díle o slovanské mytologii (O výpravě Igorově, Zádonština). Významné jsou i jeho tři svazky Písní národních v Čechách obsahují přes 500 písní lyrických a epických. Do 3.vydání této sbírky přibyly další tituly a celková sbírka má na 2200 čísel! Nás ovšem zajímala jeho Kytice a především Záhořovo lože. Však to byla také hlavní část našeho dnešního programu. Přednášející pan Václav Kočka se narodil r.1951 v Plzni, řadu let žil ve Stříbře a pak v Praze nyní v Chyníně. Již na svých studiích psychologie v Praze se věnoval recitaci a divadlu. Jako psycholog pracoval v Praze ve zdravotnických zařízeních; v současné době jako psychoterapeut v Plzni a v Písku. A jeho zamilovaná balada Záhořovo lože? Pan Václav Kočka velice působivě a sugestivně přednesl i s kytarovým doprovodem tuto jazykově vybroušenou baladu. Scéna nasvícena svíčkami a obdivuhodný výkon recitátora přinutil jistě každého zúčastněného k zamyšlení nad životem a věčností. A Erben sám? Arne Novák ve svém Českém písemnictví z ptačí perspektivy píše doslova : Za svou Kytici by měl být připočten mezi největší baladiky všech dob a všech národů... A Kytice samotná? Působila na pozdější (Hálek, Hejduk, Neruda), ale i na tehdejší mladou literární generaci (Durych, Wolker). Počítá se celá stovka jejího vydání. Dala vznik i dílům výtvarným (Mánes, Aleš, Zrzavý, Sucharda) i dílům hudebním (Dvořákovy Svatební košile, Bendlův Štědrý den, Fibichův Melodram Vodník)... prom.ped.v.karásek Dodatek: Omlouvám se panu uč. Karáskovi za úpravu a zkrácení článku. Text Záhořova lože je možné si přečíst ve sbírce Kytice, případně lze vypůjčit v Městské knihovně. Uskutečnění tohoto příjemného podvečera bylo podpořeno z grantu programu Startér 2012 MAS sv. Jana z Nepomuku. Děkujeme! V projektu Co v knihovně nenajdete můžete ještě v jarních měsících navštívit: 4.5. Setkání s Jiřím Dědečkem Klavírní recitál Robert Fuchs Za Klub přátel knihovny Milena Věšínová 13

14 O plicní rehabilitaci a respirační fyzioterapii dnes trochu jinak Na rehabilitační cvičení na Janově jsem nedávno chodil s nemocnou rukou do tělocvičny vždy ráno a znovu ještě po obědě každý den, i v sobotu a věřte mi, někdy toho má člověk plné zuby! Paní fyzioterapeutka Marie Švehlová Dvořáková mne chtěla proto přivést trochu na jiné myšlenky, a tak mne pozvala, abych přišel do tělocvičny ještě v půl jedenácté; uvidím něco, co mne možná překvapí! Vizita pana primáře MUDr.Romana Mudry skončila ve čtvrt, já už pak měl volno nu což, zvědavý jsem byl vždycky, a tak od toho 7.února jsem u té tělocvičny po celý týden bral za kliku. Samozřejmě, tu tělocvičnu znám chodím tam přece každý den, ale to tam bývám s paní cvičitelkou sám. A teď si představte : bylo tam 11 pacientů; paní Švehlová (střídavě s dalšími fyzioterapeutkami paní Jitkou Martínkovou Boříkovou a paní Übermajerovou) zkontrolovala docházku; pacienti se pak položili na připravené molitanové podložky a už to začalo! Osobně ty pacienty a pacientky neznám (nejsou z našeho oddělení) léčí si tu své nemocné dýchání a právě tato dechová cvičení jsou důležitou součástí jejich léčby. Všichni mají pochopitelně i svoji speciální medikamentózní léčbu a právě na její doplnění mají tyto cviky v tělocvičně. Ti nechodící z nich mají individuální cvičení přímo na svém lůžku. Ta moje exkurze trvala celý týden a moc se mi líbila. Byla to vždycky jen půlhodinka, ale stála za to. Myslím si, že nebude od věci některé ty cviky zde přímo uvést; kdoví možná, že některý čtenář Zpravodaje si je vyzkouší. Určitě by mu to prospělo! Svým praktickým obsahem pomáhají tyto cviky zmírnit dechové obtíže, hlavně dušnost a kašel. Při vlastní rehabilitaci se uplatňují v podstatě dvě formy léčby : respirační fyzioterapie a pohybová aktivita. Zlepšuje se hygiena a průchodnost dýchacích cest - usnadňuje dýchání. Základem všeho je správné postavení a držení těla vždyť právě poloha těla má zásadní vliv na dýchání všechno přece začíná na postavení pánve. Nezapomeňme ovšem na odpočinkové pauzy, na odstranění hlenů a na inhalaci. Vždyť i ta je důležitou součástí léčby! Důležitou součástí této fyzioterapie jsou i úlehové polohy a svalová i psychická (!!) relaxace. Navodí se zklidnění a prohloubení dýchání, uvolní se i svaly a klouby a to vše ovlivní i psychickou pohodu. Na dýchání má vliv i poloha těla tedy správné postavení pánve, trupu a hlavy. Dobrá dechová gymnastika pomáhá zvyšovat fyzickou kondici a vede k prevenci změn na pohybovém aparátu. Pokud jde o statickou dechovou rehabilitaci, provádíme ji vleže nebo vsedě. Při dechové rehabilitaci dynamické je hlavně leh na zádech. Ve výchozí poloze je vdech, při výdechu střídavě přitahujeme koleno k břichu. Vhodných cviků je zde celá řada, prosím vyberte si! 1) Při vdechu vzpažíme horní končetiny, při výdechu je připažíme. 2) Ruce v týl a při vdechu zatlačíme lokty do podložky a při výdechu lokty zpět. 3) Leh na zádech, pokrčená kolena; při vdechu přeložíme kolena do strany, při výdechu kolena zpět. 4) Pokrčíme kolena při vdechu přitlačíme bederní část páteře k podložce, při výdechu uvolníme (pozor, neprohýbat!)... Samozřejmě je zde i celá řada dalších výborných cviků. A dynamická dechová cvičení vsedě? I zde je široký výběr cviků! Třeba : sed, ruce v týl při vdechu lokty tlačíme dozadu, uvolnit zpět nebo horní končetiny - při vdechu vzpažit, při výdechu přitáhnout koleno. 14

15 Dynamická dechová cvičení se provádějí i ve stoje. Zkuste třeba tohle : vzpřímený stoj, mírně rozkročit; při vdechu vzpažíme horní končetiny, při výdechu připažit. Zde je možno dělat i při vdechu úklon, střídavě jednu paži zvednout, protáhnout hrudník při výdechu zpět do výchozí polohy... A paní fyzioterapeutky vám určitě doporučí cvičení doplnit i gymnastickými míči (jsou výborné na páteř!); cviky s overbally, s elastickou gumou, s tyčemi, s činkami záleží ovšem na vaší výkonnosti a také i na únavě. Tělocvična je výborně vybavená mají zde i ribstoly a rotopedy! Vždyť dýchání je přece závislé i na fyzické kondici člověka. Při cvičení přece uvolníme klouby, vzpružíme hrudník, zvýšíme svalové napětí, upravíme korekci držení těla a předejdeme třeba i případným dalším komplikacím. Nezapomeňme (a to naše fyzioterapeutky svým pacientům důrazně připomínají), že zodpovědný přístup ke cvičení má velký vliv na kvalitu vašeho dalšího života! Půlhodinka skupinové cvičební léčby končí. Rozcházíme se, tak tedy zase zítra! Tělocvična je pečlivě uklizená a připravená přijmout další cvičence pacienty. Kdoví! Janovská léčebna TRN je připravená třeba i pro vás! A chcete-li se o její práci a výsledcích této práce dozvědět trochu víc a uvedené cviky si třeba i vyzkoušet, můžete si zde zajistit výbornou brožuru právě o plicní rehabilitaci ta vám všechno ukáže, přiblíží, vysvětlí. Však ji napsala právě fyzioterapeutka paní Marie Švehlová! prom.ped. V.Karásek NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ Protože se blíží období, kdy dochází ke zvýšeným odběrům vody způsobeným právě napouštěním bazénů a zavlažováním, žádáme všechny občany využívající veřejný vodovod k rozumnému nakládání s pitnou vodou. OZNAMUJEME TERMÍNY OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Lipnice dolní (u zastávky) SO :30 9:45 Lipnice horní (u zastávky) SO :00 9:15 Spálené Poříčí (u hřiště) NE :30 11:30 Karlov (v zahradách u Černých) NE :30 9:45 Vlkov (u zastávky) NE :00 9:15 Poplatek : 200,-Kč Platnost očkování : 3 roky Povinný je náhubek pro neovladatelné psy. 15

16 Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření ZDARMA. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : Fax : Arbesova 1002, ROKYCANY Jsme členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu zakládání a údržby zeleně. 16

17 INZERÁTY FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: PRONÁJEM BYTŮ 1+1 a 2+1 VE SPÁL. POŘÍČÍ, Zámecká 410. Bohumil Heřman tel.: ZLATNICTVÍ DINDOVÁ Jarmila BLOVICE N A B Í Z Í PROSTORY Po K PRONÁJMU m 2 (u frekventované silnice) Út Americká 32. St Čt Tel.: Pro BEZVA STŘIH ZA BEZVA CENU VÁM VYSTŘIHNE KADEŘNÍK MARTIN Z NEPOMUKA, mob.: , CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. POJIŠTĚNÍ AUT, PO DOHODĚ I OSTATNÍ. Miroslava Bláhová, Luční 496, Spálené Poříčí Tel. : PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: UZENÁŘSTVÍ STRNAD VODŇANY nabídka výborných domácích uzenářských výrobků: domácí uzené, klobásky, salám, špek aj. Stanoviště v 8:00 před radnicí: SO 28.4., dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky 17

18 18

19 19

20 20

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník 4. DUBEN 2014 24. ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Měsíční vydání - SRPEN 2012 Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 14 27. července 2012 Distribuční

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Oslavy 66. výročí osvobození

Oslavy 66. výročí osvobození Ročník 22 (32) Blatná 20. května 2011 Číslo 9 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Oslavy 66. výročí osvobození Projev starosty města Mgr. Bohuslava Navrátila: Vážení občané, vážení hosté, dámy a pánové,

Více

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 LISTY 5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 Lidická tragédie stále živá a varující Malebná česká vesnička, nacházející se nedaleko Kladna,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť?

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť? Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 SBORNÍK POD ZELENOU HOROU OCENĚNÝ str. 2 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme:

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme: 3 březen 2010 ROÈNÍK XXI cena: 6 Kè Dostavba ZŠ Hradecká startuje. Bude stát 123 mil. Kč! A učitelé, žáci a studenti si asi řeknou konečně! Konečně začíná realizační část projektu dostavby školského areálu

Více