22. ročník DUBEN Pozemkové úpravy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy."

Transkript

1 ročník DUBEN 2012 Pozemkové úpravy. V současné době probíhají v katastrech Vlkov, Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou pro vlastníky pozemků zdarma, organizuje je Pozemkový úřad Plzeň jih. Všechny úpravy koordinuje Ing.Jiří Mencl ze Spáleného Poříčí. Projektanti, vybraní pozemkovým úřadem, mají za úkol upravit plochy pozemků tak, aby byly lépe obdělávatelné, umístit jednotlivé pozemky stejného vlastníka blíže k sobě a zajistit, aby se každý vlastník dostal ke svým pozemkům po polní cestě či místní komunikaci. Ve všech katastrech již proběhlo stanovení takzvaného plánu společných zařízení. Kromě cest se jedná o návrhy protierozních zařízení a o návrhy zeleně v krajině. Naše město se na pozemkové úpravy připravilo s předstihem zpracováním podrobného krajinného plánu. Zpracovatelka plánu Ing. Klára Salzmann - Jančurová nejprve provedla důkladnou analýzu celé naší krajiny z hlediska geologie, vodních toků, zeleně. Z historické analýzy vyplynulo vedení všech bývalých zmizelých cest a vesnic, byly zmapovány významné stromy a zajímavá místa, jako jsou místa dalekého výhledu, křižovatky cest, křížky, kaple. Nad touto analýzou jsme se pak scházeli na veřejném plánování v zámku, kdy bylo vytipováno, např. které cesty by mělo význam obnovit. Zároveň byla zpracována analýza přírodně cenných míst a návrh na jejich propojení, tzv. územní systém ekologické stability krajiny. Plány společných zařízení byly již schváleny zastupitelstvem města. Nyní se projektanti budou snažit přidělit na polní cesty, protierozní opatření, plochy křovin a zeleně podél vodních toků pozemky města či státu. Majitelé zemědělských pozemků pak budou mít k dispozici volnou zemědělskou půdu pole, louky. Protože je ale obecní půdy na cesty a další společná zařízení málo, dovolujeme si požádat vlastníky, kteří uvažují o prodeji své půdy, aby ji nabídli městu k odprodeji. Pak bude možné přidělit tuto půdu na cesty a navržená společná zařízení. V jaké fázi je projednávání v jednotlivých katastrech? Ve VLKOVĚ jsou pozemkové úpravy nejdále. Nyní se již vlastníci seznamují s návrhy nově navržených pozemků a probíhají poslední změny v jejich navrženém uspořádání. 1

2 Ve SPÁLENÉM POŘÍČÍ a v TĚNOVICÍCH byly u všech vlastníků stanoveny tzv. nároky čili u každého z vlastníků byla určena výměna pozemků, jejich cena a vzdálenost od středu obce. Nyní probíhá ta nejdůležitější fáze, kdy se mají vlastníci vyjádřit, kde chtějí mít pozemky umístěny a jak chtějí upravit jejich tvar. Prosím, využijte tuto šanci upravit si své vlastnictví. Mnoho pozemků je ve vlastnictví více spolumajitelů. Pozemkové úpravy jsou jedinou šancí, jak toto spoluvlastnictví zdarma rozdělit a upravit. V HOŘEHLEDECH zatím probíhá stanovení výše zmíněných nároků, období návrhů na umístění pozemků bude následovat. Během pozemkových úprav také zanikají nájemní vztahy. Po novém umístění pozemků je nutné uzavřít nové nájemní smlouvy se zemědělci. Pozemkové úpravy jsou velkou šancí pro naši krajinu. Navržená opatření snad povedou k menší erozi na polích tak, aby se jejich úrodnost již nesnižovala, pozemky podél vodních toků navržené k zatravnění snad v budoucnu přispějí k většímu udržení vody v krajině. Nové cesty by měly přispět k lepší průchodnosti krajiny, čili k tomu, abychom krajinu mohli procházet pěšky po zajímavých místech. Zeleň v krajině by v budoucnu měla přispět k oživení krajiny cennými rostlinami, živočichy i zvěří. P.Čížek Jarní bouřka Slunce žhne a dusno zemí zmítá. Z polí vítr prsť unáší neznámo kam a není vůbec vítán. Všechno vysuší a shodí co se dá ten neposeda. Je v tu chvíli pánem ve své křeči. Však přece jen mraky přižene aby odvděčil se, a ty bez dlouhé řeči vypláčou se na vyschlou zemi vedrem rozpukanou. Hned pak všechno zelená se tam kde mraků slzy skanou. Blesk a hrom jak čestná salva nad jejich skonem naposledy lidi postraší. Vítej dešti blahodárný, teď v přírodě všechno znovu vyraší. Stará vrba U Labe stará, stará vrba stojí. Stářím tak ohnutá, že ohnout více už se bojí. Co bouří se nad ní přehnalo a každoroční ledů tání ji vždycky níže ohnulo a voda kořeny omývá jí bez ustání. Co vzdechů milostných už slyšela, co objetí vřelých větvemi svými přikryla, a přesto nikdo nikdy nedoví se od ní, co dosud událo se pod ní. Josef Kubias, Neratovice 2

3 Ohlédnutí za Velikonocemi Přípravy na Velikonoční svátky se nevyhnuly ani obyvatelům Domu pátera Františka Ferdy. Žáci z Církevní střední odborné školy měli nápad a ten 4.dubna v našem domě uskutečnili. Pod vedením paní učitelky Pavlíkové a Divišové přinesli materiál na výrobu velikonočních věnců, zdobení vajíček a dokonce přinesli i perníčkové kačenky, ptáčky, vajíčka a zajíčky ke zdobení cukrovou polevou. Každý senior si mohl najít svoji oblíbenou činnost. Nejvíce se zájmu těšila výroba věnců z proutí, zdobené symboly jara a svátků. Barevné stuhy, lupení, kuřátka, kvítky - tím vším si mohli obyvatelé DPS svůj výrobek vylepšit. Když to staré ruce nezvládaly, ochotně přispěchaly na pomoc studentky CSOŠ a dotvořily dílko každého v originální kousek. V jídelně panovala skvělá atmosféra a spolupráce mezi starými a mladými aranžery. Společné čekání a přípravy na Velikonoce potvrdily dvě skutečnosti. První byl poznatek pro seniory, že dnešní studenti středních škol nejsou tak úplně zkažení a že umí spolupracovat se staršími, jsou šikovní, ochotní a empatičtí ke stáří. Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí je dobře připravuje na jejich zvolenou profesi a budoucí pečovatelé a pečovatelky zjistili, že naši starší občané se umí nadchnout pro společnou věc, dokáží se sejít a tvořit a mít radost z vykonané práce. Děkujeme tímto CSOŠ za nápad, přípravu a ochotu za námi do Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí přijít. Paním učitelkám Pavlíkové a Divišové tímto děkujeme za odborný dohled i rady a těšíme se na další spolupráci při setkání se studenty, neboť setkávání a radosti není nikdy dost. Za obyvatele DPS napsala I.Jakubčíková - Konverzace s Australankou - Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí nabízí v dubnu a květnu hodiny anglické konverzace s Anna - Rose z Austrálie. Lekce jsou vždy ve středu od 18:00 do 19:30 h. Cena za lekci 100 Kč. Přihlášky zasílejte na: 3

4 Výlet na Přimdu,... V sobotu pořádalo IC ENVIC a ČSOP Spálené Poříčí pro veřejnost výlet autobusem na Tachovsko. Cílem výpravy byla meteorologická stanice v Přimdě, hrad Přimda a CHKO Český les. Nejdříve jsme si s průvodcem prohlédli meteorologickou stanici s ukázkami různých přístojů na měření počasí (např. výška oblačnosti se měří pomocí odrazu laserového paprsku), která zaznamenává údaje již od roku Po zastávce v novém Infocentru Přimdy jsme absolvovali zajímavé povídání s promítáním na Správě CHKO o přírodě horského pásma Český les. Počasí nám přálo a tak jsme vyrazili do kopce na zříceninu hradu Přimda, který je naším nejstarším hradem. Zmiňuje se o něm kronikář Kosmas již počátkem 12.století. Z hradu se dochovala hranolovitá obytná věž čtvercového půdorysu a část hradeb. Údajně zde byli vězněni i Přemyslovci - Václav I, Přemysl Otakar II, pověst vypráví i o českém knížeti Oldřichovi, který sem zavítal při lovu. Poslední vrchností byli na hradě až do konce 16.století Švamberkové, pak chátrá. Po pěkných výhledech z hradu jsme se vydali zpět k autobusu a naší poslední zastávkou byla místa s výskytem bobra. Bobr evropský je náš největší hlodavec, váží až 30 kg a v dospělosti měří až 1,4 m. V ČR se vyskytuje jen na Moravě a v Českém lese, kde je přes 200 jedinců. Protože jsou bobři hlavně noční zvířata, viděli jsme jen jejich bobří hrady, přehrady na potocích a spoustu poražených a okousaných kmenů stromů. Některé malé větvičky jsme si odvezli na památku. Výlet se nám všem moc líbil a tak se těšíme na další (za elektrárnami na Orlík a do Temelína). Jakub Čížek Konvoj historických vojenských vozidel přijede i letos do Spáleného Poříčí Těšit se na něj můžete ve čtvrtek 3. května a pravděpodobně i v neděli 6. května. Již od roku 1990 projíždí každoročně v květnu jihozápadními Čechami konvoj historických vojenských vozidel při příležitosti oslav konce 2. světové války. Ani letošek nebude výjimkou a tak se můžete už teď těšit na zajímavou podívanou. První návštěva je již potvrzena, uskuteční se ve čtvrtek 3. května cca od 9,30 do 10 hodin na náměstí, podruhé by k nám měl konvoj zavítat v neděli 6. května a to do areálu Ve Dvoře (přesný čas návštěvy není ještě znám, bude upřesněn). Akci tradičně pořádá Klub 3. armády Plzeň společně s Old car rangers Praha. Udělejte si čas a přijďte se podívat! 4

5 Dominantní kulturní událostí letošního roku se ve Spáleném Poříčí bezesporu stalo divadelní představení Prodané nevěsty. Ve Spáleném Poříčí jsme si nenechali ujít jednu sokolskou tradici vázanou na sletové roky, kdy tradičně zahajovalo sokolské slety představení Prodané nevěsty v Národním divadle a 24.března 2012 zaznělo mistrovské dílo Bedřicha Smetany v poříčské sokolovně. K jubilejnímu roku Sokola společně nastudovaly Prodanou nevěstu čtyři ochotnické sokolské soubory Divadlo Pyšely, Divadlo Lázně Toušeň, Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha a Národopisný soubor Formani ze Slatiňan jako hru se zpěvy. Velice výpravné představení, v němž vystupuje 66 herců, zpěváků, tanečníků a muzikantů vzniklo nadšením režiséra Bohumila Gondíka a uvedených souborů ke 150ti letému výročí založení Sokola, po celé republice působí jako živá voda a ukazuje, že prioritou Sokola není pouze sport a všestrannost, ale že sokolové dokáží vytvořit i hodnotné kulturní projekty. Poříčskou sokolovnou zněly sobotním podvečerem nejen nádherné tóny známého národního díla, ale během představení také nadšené potlesky po áriích Jeníka a Mařenky, koktavého Vaška, Kecala, rodičů, Esmeraldy, výkonech sborů i muzikantů. Závěrečné děkovací přídavky musela rozšířit i národní píseň. Za všechna divácká hodnocení vypovídá vyjádření jedné z divaček: Takové srdečné a výborné nastudování by určitě potěšilo samotného Bedřicha Smetanu. V rámci mnohaletého uvádění ochotnických souborů ve Spáleném Poříčí se jednalo jednoznačně o největší divadelní počin. Na shledanou v červenci na představeních Prodané nevěsty uvedených v rámci XV.všesokolského sletu v Praze. Ochotníci nám předali velký kus krásy, ať každému z diváků zůstane dlouho v srdci. Všestrannost TJ Sokol Spálené Poříčí, Václav Ziegler. 5

6 Sokolské hnutí si v roce 2012 připomíná řadu významných výročí. Základním je skutečnost, že v naší zemi Sokol působí již 150 let, navíc mají kulatá výročí oba jeho zakladatelé, 180 let si připomínáme od narození Dr. Miroslava Tyrše prvního náčelníka sokola a 190 let uplyne od narození Jindřicha Fügnera prvního starosty Sokola. Hodně důležité je také připomenout, že první Všesokolský slet uspořádali sokolové v roce 1882, tedy před 130ti lety a pro nás místní je významné, že od založení Sokola ve Spáleném Poříčí letos uplynulo 120 let. V takto významné výroční době pořádá TJ Sokol Spálené Poříčí MÍSTNÍ SOKOLSKÝ SLET v neděli 20. května 2012 od 14:00 hodin, kdy na fotbalovém hřišti ve Spáleném Poříčí vystoupí cvičenci z Plzně, Klatov a Rokycan, aby Vám zacvičili osm skladeb pro XV. Všesokolský slet. Více než 600 cvičenců tvoří celky od rodičů a dětí, přes žactvo, dorost, muže a ženy až po seniory. Uvidíte i skladbu s úspěchem předvedenou na světové gymnaestrádě ve švýcarském Lausanne. Dvouhodinový program zahrnuje také cvičení gymnastů Sokola Plzeň I a cvičení klientů Domova pro zdravotně postižené z Bystřice nad Úhlavou. Jejich kroužek Bystřinka zacvičí na stepech a ukáží nám, že tanec a pohyb je opravdu pro každého, že i lidé s mentálním postižením jej zvládnou a umí se z něj radovat. Vystoupení na hřišti bude předcházet tradiční sokolský průvod, který vyjde ve 13:30 od sokolovny a přes náměstí přijde na fotbalové hřiště. Do pochodu zahraje dechová kapela ZUŠ z Chválenické ulice v Plzni, chybět nebudou ani pestré mažoretky. Od všech zúčastněných poříčských sokolíků přijměte srdečné pozvání na slet! Václav Ziegler OZNÁMENÍ HANA TRHLÍKOVÁ POJIŠŤOVACÍ PORADCE OZNAMUJE stávajícím i budoucím klientům rozšíření svých služeb. Od uzavírám pojistné smlouvy nejen pro Českou pojišťovnu - (pracuji pro ni stále), ale i pro tyto pojišťovny : Kooperativa, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Pojišťovna České spořitelny, Allianz, Generalli, ING a jiné. Pro každého klienta tak můžeme vybrat nejvhodnější produkt. Najdete mě na stejné adrese jako dosud - Masarykovo nám. 98, Blovice - bývalý Dům služeb. Pondělí Středa Pevná linka : Mobil : Těším se na Vaši návštěvu a další spolupráci. 6

7 Po roce u Maličkostí Na jaře loňského roku se ukázalo, že nevšední MALIČKOSTI má kolem sebe opravdu každý z nás, i když je nemusel na první pohled spatřit. Potvrdilo to hned 18 zdařilých nominací v rámci našeho programu Maličkosti-Klenoty obcí. A máloco v loňském roce rozvířilo jinak klidné vody Nepomucka a Spálenopoříčska tak vydatně, jako právě tento grantový program MAS sv. Jana z Nepomuku. Denní přístup na našich webových stránkách vzrostl o více než 2500 %, o MAS se rázem dozvěděli lidé místní i přespolní. Jak mohlo vyhrát mini muzeum, nutrie nebo trenér na úkor toho či onoho? ptali se mnozí a ptají se dodnes. Maličkosti maličko leží některým v žaludku, i když se návštěvnost našich webových stránek dávno ustálila na svých původních počtech a klidné vody Nepomucka a Spálenopoříčska opět jen tak něco nevyvede z míry. Nutno podotknout, že prospěch z tohoto grantového programu rozhodně neměly jen ony tři bodově nejlepší Maličkosti, ale i většina ostatních, které by si ocenění zasloužily zcela rovným dílem. Často jsme slýchali věty typu: Kdo by to byl řekl, že ve Spáleném Poříčí se knihy půjčují již bezmála 200 let, že měcholupské lípy mají nadále žít ve vyřezávaných postavách místního betlému, že v Čížkově mají tak pestrý a plodný spolkový život, že ze Smolivce pocházejí hned tři zajímavé osobnosti, apod. Ale zpátky k oněm tzv. Top 3 Maličkostem. Jak hodnotí po roce svůj úspěch, co by jim pomohlo do budoucna či jak si užívají nakoupené věci/předměty získané v rámci grantu, mají aktuálně nějaké problémy a obtíže? Vydali jsme se za nimi a při té příležitosti vyzpovídali jejich patrony, které je do Maličkostí přihlásili. Zajímají-li Vás jejich odpovědi, navštivte naše webové stránky 1. místo: Historická a modelová železnice Vrčeň 2. místo: Tojické nutrie 3. místo: Ing. Josef Jiránek - trenér TJ Slavoj Dvorec oddíl JUDO V loňském roce 1. dubna byla navíc udělena tzv. zvláštní Maličkost za dlouhodobý přínos regionu, kterou obdržel Bohuslav Šotola z Nepomuku. O tom, že ve svém nadšení a elánu nepolevil, se máte možnost přesvědčit do 6. května na vlastní oči na jeho aktuální výstavě Rybníky, jezera a vodní nádrže jihozápadních Čech v Malé galerii Nepomuk. A ještě jednu osobnost si naše MAS vyhlédla a rozhodla více vyzdvihnout. Bylo to pan Miroslav Dvořák st., který skončil s odstupem jednoho bodu na tzv. bramborové medaili. Programový výbor MAS ho za dlouhodobou práci s dětmi nominoval na cenu Křesadlo - cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. A nominaci si zasloužil zcela po právu: již 30 let se věnuje práci s mládeží pod hlavičkou Pionýrské skupiny Nepomuk při ZŠ, navíc organizuje mnoho dalších libozvučných a zajímavých akcí pro děti i dospělé. Letošní ceny Křesadlo Plzeňského kraje - ve kterých naše MAS figuruje coby jeden z hlavních partnerů - budou udíleny dne 16. května ve Spáleném Poříčí. Slavnostnímu ceremoniálu bude předcházet několik zajímavých přednášek a besed. Jejich podrobný rozpis najdete rovněž na našich stránkách Pavel Motejzík 7

8 VENKOVSKÁ TRŽNICE Příležitost nejen pro podnikatele, ale také pro rozvoj spolkové činnosti O projektu VENKOVSKÁ TRŽNICE informujeme čtenáře Spálenopoříčského zpravodaje pravidelně od počátku letošního roku, kdy byla realizace projektu zahájena. Na základě poskytovaných informací by se zatím mohlo zdát, že projekt slouží výhradně inzerci podnikatelům prostřednictvím tištěného a internetového katalogu. VENKOVSKÁ TRŽNICE má však ambice pomáhat i dalším v regionu. V tomto článku bychom rádi informovali o nabídce směřované především všem neziskovým organizacím a spolkům. I pro ně platí nabídka registrace do regionálního katalogu, který bude mít jak tištěnou, tak internetovou podobu. Samozřejmě, že i pro neziskové organizace je registrace bezplatná a k ničemu dalšímu nezavazuje. V rámci registrace je možné přihlásit se k odběru aktualit o dotacích a grantech, volnočasových aktivitách v regionu i z dalších oblastí. Nabídku regionálních aktualit by měly rozšířit například novinky z Asociace nevládních neziskových organizací Plzeňského kraje, partnera projektu. Kalendář akcí s možností prezentovat své akce pro všechny organizátory v regionu je další aplikací, kterou by mohly přivítat zejména neziskové organizace. Stejně jako aktualizovatelný katalog bude zprovozněn začátkem roku 2013 na internetových stránkách (kam můžete nahlédnout již nyní, jak aplikace fungují pro naše partnerské MAS). Více informací o Venkovské tržnici, včetně dotazníku pro registraci a vzorově vyplněného dotazníku najdete na: http.//www.mas.nepomucko.cz/cs/venkovskatrznice, nebo ové adrese: tel.: , případně Vám je poskytneme v kanceláři MAS svatého Jana z Nepomuku (Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí). Miroslava Brožová, regionální koordinátor Michal Arnošt, manažer projektu 8

9 STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ To, že byla v našem městečku vlastenecká Čtenářská společnost jste mohli Vy, čtenáři našeho zpravodaje, číst v posledním díle. Dnes zde mám před sebou další starý dokument MATICE SPÁLENO- POŘÍČSKÁ. Vydáno v Praze tiskem dra.edv. Grégra v roce Ano, čtete dobře, tyto stanovy byly vydány před 144 roky.... Účelem spolku jest zakupovati věci pro domácí potřeby z první ruky, tytéž v nejlevnější ceně údům prodávati a s čistým užitkem z prodeje zboží spolkového vzešlým vždy ve prospěch spolku nakládati... Čili dnes bychom řekli klasické s.r.o. nebo družstvo. STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ 11. díl Co se stalo v pátek 16.července 1993 ve Spáleném Poříčí a okolí? 9 Jaroslav Hodek Měšťanská beseda Dnes bych chtěl popsat jeden jev, který je běžný a častý v USA. Ale v Evropě? Co vlastně je tornádo a jak vzniká? Začnu tím mírnějším a to trombou. Nejblíže od našeho města byla viděna před 7 roky v Plzni. Je to vzdušný vír, ale na rozdíl od tornáda se nasávající trychtýř nedotýká země a tím nezpůsobuje takové škody jako tornádo. Každému z obou jevů předcházejí hrozivě vypadající mraky, vítr, déšť a blesky. Z tohoto mraku se začnou dělat rotující trychtýře, všelijak zkroucené, které když dosáhnou na zem, ale to už je tornádo, začínají velkou silou ničit vše, přes co přejdou. Od kupek sena, až po naložené kamiony a lodě, domy nevyjímaje.vědci mají jev tornádo pro vyhodnocení pod označením FO až F5. Celý jev trvá jen pár minut, ale dokáže udeřit velmi ničivou silou. Tornádo můžete často vidět ve zprávách v televizi nebo na internetu. Pro vaši informaci uvádím celou Fujitovu stupnici. FO-lehké škody-vítr do 117km/hod. lehké škody, spadlé komíny F1-mírné škody-vítr do 180km/h strhává střešní kryt, vytlačuje auta ze silnic F2- značné škody- vítr do 252km/h strhává střechy, převrací vagony, vytrhává a láme obrovské stromy F3- vážné škody- vítr do 332km/h ničí střechy a zdi domů, těžká auta zdvihá se země F4- zničující škody-vítr do 418km/h srovnává se zemí dobře stavěné domy, a odnáší stavby F5- ohromující škody- vítr do 511km/h silné konstrukce domů jsou srovnány se zemí, velmi těžká auta létají vzduchem až do vzdálenosti 100m Tornádo, jako stále více se opakující jev u nás, nás může znepokojovat. Jen v roce 2011 bylo tornádo 5.5. v Hradci Králové, v Mostě, 8.6. v Bílém Kameni, v obci Luká, Skuteč, zničující tornádo u Čivic u Pardubic (F3), 1.7.Plzeň- sever. Nejstarší zaznamenané tornádo u nás popsal stařičký Kosmas r. 1119, kdy zcela zdevastovalo Vyšehrad a okolí. Nelze nepřipomenout zesnulou herečku Helenu Růžičkovou a léčitele pana Brázdu, kteří předpověděli u nás v republice několik tornád. Je velmi zajímavé, s jak velkou přesností určili i místo a čas výskytu těchto tornád!!!... Vraťme se k nám. Sedím nad mapou, kde je zaznamenán průchod tonáda. Po vytvoření tornáda v Dobšovce přešlo nad silnicí a vilou u Pracnů přes Paňák a napříč Plzeňskou ulicí. To vše ze směru severozápad a tento směr si zhruba udrželo. Dosáhlo ale na zem a stalo se v této chvíli tornádem F0. Strhává první střešní krytinu v Plzeňské ulici a prolétává zahradami mezi fotbalovým hřištěm a mostem. Ozývá se velký hukot a tornádo nabývá na síle. Přetíná řeku Bradavu, kde vykrucuje téměř všechny vzrostlé stromy a skládá je do řečiště Bradavy i směrem, kde je dnes multifunkční hřiště. Zde také naráží do stráně, kde stačí položit všechny velké akáty, ale tato stráň a tato chvíle zachrání čtvrť Vinohrady před zkázou. Horní část tornáda předbíhá dolní a vše se pokládá naležato. Po přeletění přes domy a zahrady, dolní část dobíhá horní v zahradě u Šimků a Pelikánů. Jako síla F1-F2 vlétá do lesa Pastviště. Zde se skoro zastavuje, ale zato v plné síle ničí starý les v šířce 80 m a délce 200 m. Jak říká obecní hajný pan Janoušek - les byl jako po válce. To už je ale předzvěst konce tornáda, protože se rozptyluje a končí v místech, kde se říká Na Pohodnici. Tak takový byl pátek v době večerních TV zpráv. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda

10 Trochu zvláštní vzpomínka Kdysi navštívil Poříčí zájezd z jednoho bývalého panství Kapituly sv.víta v Praze. Dnes už nevím, zda to bylo Smečno nebo Jesenice, ale bylo spjato s Augustinem Kyjovským, správcem ve Spáleném Poříčí. Jeho hrob na našem hřbitově účastníci zájezdu chtěli navštívit. Zavedl jsem je na nový hřbitov k příslušnému hrobu, kde položili květiny. Ale pak chtěli vidět hrob paní Hedviky Křupkové. I ten jsme po chvíli našli a zde hosté vyprávěli neuvěřitelný příběh. Za svobodna byla paní, tehdy snad ještě slečna Hedvika, členkou tamního ochotnického spolku. Bývala výbornou zpěvačkou a hrála mnohé titulní role v operetách. U jejího hrobu hosté pietně zazpívali jednu píseň z operety Perly panny Serafínky, která prý byla její zamilovaná. Byl to pro mne zvláštní zážitek, který mi připomněla vzpomínka na paní Hedviku Křupkovou v loňském zpravodaji. Kdo by to byl o ní řekl, když nás obsluhovala před nemnoha lety u benzinky na náměstí. Mirošovka, Pacifik, podbrdská strela Každé jméno, které užívali místní obyvatelé pro takzvanou Českou obchodní dráhu z Rokycan do Nezvěstic, bylo výrazem dobrého vztahu cestujících z regionu, kterým vláček lokálka projížděl a kterým věrně slouží dodnes. A doufejme, že přes krize, útlumy, šetření, úspory rozumné i naopak, nadále sloužit bude. Článek emeritního, to je zasloužilého dopisovatele našeho zpravodaje Václava Karáska, dokonale mapující historii této lokální místní dráhy mne potěšil. Také mi ale poskytl možnost doplnit jej několika poštovně historickými zajímavostmi. Rakousku Uhersku může náš stát leccos vyčítat : germanizaci, na Slovensku maďarizaci, žalář národů. Ale rozpad tohoto žaláře přinesl například i šílený konflikt mezi bratry Slovany v bývalé Jugoslávii. Ten se udál na konci uplynulého tisíciletí a stále ještě není u konce. Rakouské byrokracii však vděčíme za poštovní známky už od roku 1840, za vynález korespondenčního lístku, uvedeného do provozu 1.října Z něho se později vyvinuly i pohlednice, dnes vzácný zdroj historického vývoje obcí. Avšak už od poloviny 16.století Rakousko zavedlo také trati pro dostavníkovou poštu, která však dopravovala i osoby. Hned po postavení prvních železničních tratí ve 40.letech 19.století, začala železná dráha v roce 1850 přepravovat poštu listovní i balíkovou. Brzy se pro tuto poštu začala používat i vlaková razítka. O těch používaných na naší milované lokálce napíšu příště. Tento obecný historický přehled chci doplnit ještě výkladem o jménech dráhy v nadpisu. Mirošovka je jasná, ale Podbrdská strela (opravdu slovensky strela, nikoliv střela), imituje expresní motorový vlak s názvem Slovenská strela pro spojení Prahy a Košic ve 30.letech min.století. A název Pacifik pochází z doby rozvoje trampinku, kdy se trampové z údolí Kornatického potoka připodobňovali svým americkým vzorům na pacifické dráze, která spojovala západní břeh Spojených států s východním, tedy Atlantik s Pacifikem, nebo-li Tichým oceánem. Ing.M.Tupý Obecně prospěšná společnost ČLOVĚK V TÍSNI zahájila od měsíce dubna 2012 svůj provoz ve Spáleném Poříčí v Domě dětí a mládeže v Tyršově ulici čp

11 Bonsai Merklín 2012 Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje , vždy 9.00 hod hod Zámek v Merklíně u Přeštic 9. ročník výstavy bonsají a suiseki od pěstitelů a sběratelů z celé ČR Součástí výstavy bude jako tradičně bohatý doprovodný program: Demo J.Bučil, Š.Jásenská, ukázka tvorba krajinky na kameni (M.Ašenbrenner a Š.Jásenská), aukce bonsají K.Krejčího ze Zbraslavi, přednášky Kraniosakrální terapie, Bachovy květové esence (A.Babková), EFT- alternativní metoda, která dobývá svět (A.Jochecová), ukázky netradičních masáží (Institut krásy, Plzeň), carvingu (Czech carving studio), ukázka Chen taijquan s přednáškou (J.Šteflík), Iaido (japonský šerm), orientálního tance (H.Černá), ukázka tvorby vinutých perel (J.Wudy). Po oba dny otevřena expozice originál japonských koi (Aquatica koi centrum), čajovna (Z.Nepustil) a workshop Greenhorni. Zajištěn prodej bonsají a potřeb pro pěstitele. Více o programu na Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost - více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv veškerou nepoškozenou - Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů - Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - Znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech : Čas : provozní doba PO, ST 7:30 18:00 hod. ÚT, ČT, PÁ 7:30 14:00 hod. Místo: chodba radnice MěÚ Spálené Poříčí Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. : ,

12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí a informační centrum Envic Spálené Poříčí vyhlašuje 2. ročník fotosoutěže na téma Příroda kolem nás Soutěž je určena pro amatérské fotografy Pravidla soutěže: - každý soutěžící smí zaslat pouze jeden snímek do každé z kategorií - snímek musí být alespoň ve formátu A4 - každá fotografie musí být opatřena jménem, věkem, adresou a em, popř. telefonním číslem soutěžícího, názvem kategorie, do které má být zařazen a názvem snímku Kategorie: 1) Fauna 2) Flora 3) Krajina Ukončení soutěže: Vaše fotografie můžete zasílat do Snímky budou hodnoceny pětičlennou nezávislou porotou proběhne vyhlášení vítězných snímků a předání cen na vernisáži výstavy nejlepších fotografií. Snímky budou k vidění celý měsíc ve výstavním sále spálenopoříčského špejcharu. Soutěžní fotografie můžete přinést osobně, nebo zaslat na adresu: ZO ČSOP Spálené Poříčí Plzeňská 55 Spálené Poříčí Kontakty na organizátora soutěže: Tel , mob , , Fotosoutěž probíhá v rámci projektu Envic za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Plzeňského kraje 12

13 Pamatujete se ještě ze školních let na Erbenovu Kytici? Letošní setkání členů i nečlenů Klubu přátel knihovny se uskutečnilo na Jarním podvečeru poezie tentokráte ve spálenopoříčském zámku. Na programu byl Karel Jaromír Erben a jeho Záhořovo lože. Pravda, své 200.výročí narození měl Erben již 7.listopadu, ale nějak to nevyšlo, a tak tedy na něho vzpomínáme až dnes, 31.března. Hezky nám o něm vyprávěla knihovnice p.milena Věšínová. Narodil se v Miletíně, vystudoval gymnázium v Hradci Králové, pak filozofii a práva v Praze. Pracoval v soudnictví a od roku 1843 se věnoval zemským službám a za iniciativy Františka Palackého, studiu venkovských archivů. V revolučním roce byl i politicky činný a redigoval státní noviny. V roce 1851 se stal archivářem města Prahy a později i ředitelem pomocných úřadů pražských zde pak vytrval až do své smrti 21.listopadu Jeho činnost byla sběratelská, básnická a vydavatelská. V básnické činnosti se proslavil svojí Kyticí balad a romancí. Jako odchovance mladé romantiky německé, ale i slovanské vytvořil si Erben přímo velkolepý program národopisný, zaměřený hlavně na pohádky. Kdo z nás by neznal třeba jeho Ptáka Ohniváka a Lišku Ryšku, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Zlatovlásku, nebo třeba i pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký? Věnoval se i lidové slovesnosti všeslovanské (Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských). Pracoval i na díle o slovanské mytologii (O výpravě Igorově, Zádonština). Významné jsou i jeho tři svazky Písní národních v Čechách obsahují přes 500 písní lyrických a epických. Do 3.vydání této sbírky přibyly další tituly a celková sbírka má na 2200 čísel! Nás ovšem zajímala jeho Kytice a především Záhořovo lože. Však to byla také hlavní část našeho dnešního programu. Přednášející pan Václav Kočka se narodil r.1951 v Plzni, řadu let žil ve Stříbře a pak v Praze nyní v Chyníně. Již na svých studiích psychologie v Praze se věnoval recitaci a divadlu. Jako psycholog pracoval v Praze ve zdravotnických zařízeních; v současné době jako psychoterapeut v Plzni a v Písku. A jeho zamilovaná balada Záhořovo lože? Pan Václav Kočka velice působivě a sugestivně přednesl i s kytarovým doprovodem tuto jazykově vybroušenou baladu. Scéna nasvícena svíčkami a obdivuhodný výkon recitátora přinutil jistě každého zúčastněného k zamyšlení nad životem a věčností. A Erben sám? Arne Novák ve svém Českém písemnictví z ptačí perspektivy píše doslova : Za svou Kytici by měl být připočten mezi největší baladiky všech dob a všech národů... A Kytice samotná? Působila na pozdější (Hálek, Hejduk, Neruda), ale i na tehdejší mladou literární generaci (Durych, Wolker). Počítá se celá stovka jejího vydání. Dala vznik i dílům výtvarným (Mánes, Aleš, Zrzavý, Sucharda) i dílům hudebním (Dvořákovy Svatební košile, Bendlův Štědrý den, Fibichův Melodram Vodník)... prom.ped.v.karásek Dodatek: Omlouvám se panu uč. Karáskovi za úpravu a zkrácení článku. Text Záhořova lože je možné si přečíst ve sbírce Kytice, případně lze vypůjčit v Městské knihovně. Uskutečnění tohoto příjemného podvečera bylo podpořeno z grantu programu Startér 2012 MAS sv. Jana z Nepomuku. Děkujeme! V projektu Co v knihovně nenajdete můžete ještě v jarních měsících navštívit: 4.5. Setkání s Jiřím Dědečkem Klavírní recitál Robert Fuchs Za Klub přátel knihovny Milena Věšínová 13

14 O plicní rehabilitaci a respirační fyzioterapii dnes trochu jinak Na rehabilitační cvičení na Janově jsem nedávno chodil s nemocnou rukou do tělocvičny vždy ráno a znovu ještě po obědě každý den, i v sobotu a věřte mi, někdy toho má člověk plné zuby! Paní fyzioterapeutka Marie Švehlová Dvořáková mne chtěla proto přivést trochu na jiné myšlenky, a tak mne pozvala, abych přišel do tělocvičny ještě v půl jedenácté; uvidím něco, co mne možná překvapí! Vizita pana primáře MUDr.Romana Mudry skončila ve čtvrt, já už pak měl volno nu což, zvědavý jsem byl vždycky, a tak od toho 7.února jsem u té tělocvičny po celý týden bral za kliku. Samozřejmě, tu tělocvičnu znám chodím tam přece každý den, ale to tam bývám s paní cvičitelkou sám. A teď si představte : bylo tam 11 pacientů; paní Švehlová (střídavě s dalšími fyzioterapeutkami paní Jitkou Martínkovou Boříkovou a paní Übermajerovou) zkontrolovala docházku; pacienti se pak položili na připravené molitanové podložky a už to začalo! Osobně ty pacienty a pacientky neznám (nejsou z našeho oddělení) léčí si tu své nemocné dýchání a právě tato dechová cvičení jsou důležitou součástí jejich léčby. Všichni mají pochopitelně i svoji speciální medikamentózní léčbu a právě na její doplnění mají tyto cviky v tělocvičně. Ti nechodící z nich mají individuální cvičení přímo na svém lůžku. Ta moje exkurze trvala celý týden a moc se mi líbila. Byla to vždycky jen půlhodinka, ale stála za to. Myslím si, že nebude od věci některé ty cviky zde přímo uvést; kdoví možná, že některý čtenář Zpravodaje si je vyzkouší. Určitě by mu to prospělo! Svým praktickým obsahem pomáhají tyto cviky zmírnit dechové obtíže, hlavně dušnost a kašel. Při vlastní rehabilitaci se uplatňují v podstatě dvě formy léčby : respirační fyzioterapie a pohybová aktivita. Zlepšuje se hygiena a průchodnost dýchacích cest - usnadňuje dýchání. Základem všeho je správné postavení a držení těla vždyť právě poloha těla má zásadní vliv na dýchání všechno přece začíná na postavení pánve. Nezapomeňme ovšem na odpočinkové pauzy, na odstranění hlenů a na inhalaci. Vždyť i ta je důležitou součástí léčby! Důležitou součástí této fyzioterapie jsou i úlehové polohy a svalová i psychická (!!) relaxace. Navodí se zklidnění a prohloubení dýchání, uvolní se i svaly a klouby a to vše ovlivní i psychickou pohodu. Na dýchání má vliv i poloha těla tedy správné postavení pánve, trupu a hlavy. Dobrá dechová gymnastika pomáhá zvyšovat fyzickou kondici a vede k prevenci změn na pohybovém aparátu. Pokud jde o statickou dechovou rehabilitaci, provádíme ji vleže nebo vsedě. Při dechové rehabilitaci dynamické je hlavně leh na zádech. Ve výchozí poloze je vdech, při výdechu střídavě přitahujeme koleno k břichu. Vhodných cviků je zde celá řada, prosím vyberte si! 1) Při vdechu vzpažíme horní končetiny, při výdechu je připažíme. 2) Ruce v týl a při vdechu zatlačíme lokty do podložky a při výdechu lokty zpět. 3) Leh na zádech, pokrčená kolena; při vdechu přeložíme kolena do strany, při výdechu kolena zpět. 4) Pokrčíme kolena při vdechu přitlačíme bederní část páteře k podložce, při výdechu uvolníme (pozor, neprohýbat!)... Samozřejmě je zde i celá řada dalších výborných cviků. A dynamická dechová cvičení vsedě? I zde je široký výběr cviků! Třeba : sed, ruce v týl při vdechu lokty tlačíme dozadu, uvolnit zpět nebo horní končetiny - při vdechu vzpažit, při výdechu přitáhnout koleno. 14

15 Dynamická dechová cvičení se provádějí i ve stoje. Zkuste třeba tohle : vzpřímený stoj, mírně rozkročit; při vdechu vzpažíme horní končetiny, při výdechu připažit. Zde je možno dělat i při vdechu úklon, střídavě jednu paži zvednout, protáhnout hrudník při výdechu zpět do výchozí polohy... A paní fyzioterapeutky vám určitě doporučí cvičení doplnit i gymnastickými míči (jsou výborné na páteř!); cviky s overbally, s elastickou gumou, s tyčemi, s činkami záleží ovšem na vaší výkonnosti a také i na únavě. Tělocvična je výborně vybavená mají zde i ribstoly a rotopedy! Vždyť dýchání je přece závislé i na fyzické kondici člověka. Při cvičení přece uvolníme klouby, vzpružíme hrudník, zvýšíme svalové napětí, upravíme korekci držení těla a předejdeme třeba i případným dalším komplikacím. Nezapomeňme (a to naše fyzioterapeutky svým pacientům důrazně připomínají), že zodpovědný přístup ke cvičení má velký vliv na kvalitu vašeho dalšího života! Půlhodinka skupinové cvičební léčby končí. Rozcházíme se, tak tedy zase zítra! Tělocvična je pečlivě uklizená a připravená přijmout další cvičence pacienty. Kdoví! Janovská léčebna TRN je připravená třeba i pro vás! A chcete-li se o její práci a výsledcích této práce dozvědět trochu víc a uvedené cviky si třeba i vyzkoušet, můžete si zde zajistit výbornou brožuru právě o plicní rehabilitaci ta vám všechno ukáže, přiblíží, vysvětlí. Však ji napsala právě fyzioterapeutka paní Marie Švehlová! prom.ped. V.Karásek NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ Protože se blíží období, kdy dochází ke zvýšeným odběrům vody způsobeným právě napouštěním bazénů a zavlažováním, žádáme všechny občany využívající veřejný vodovod k rozumnému nakládání s pitnou vodou. OZNAMUJEME TERMÍNY OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Lipnice dolní (u zastávky) SO :30 9:45 Lipnice horní (u zastávky) SO :00 9:15 Spálené Poříčí (u hřiště) NE :30 11:30 Karlov (v zahradách u Černých) NE :30 9:45 Vlkov (u zastávky) NE :00 9:15 Poplatek : 200,-Kč Platnost očkování : 3 roky Povinný je náhubek pro neovladatelné psy. 15

16 Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření ZDARMA. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : Fax : Arbesova 1002, ROKYCANY Jsme členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu zakládání a údržby zeleně. 16

17 INZERÁTY FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: PRONÁJEM BYTŮ 1+1 a 2+1 VE SPÁL. POŘÍČÍ, Zámecká 410. Bohumil Heřman tel.: ZLATNICTVÍ DINDOVÁ Jarmila BLOVICE N A B Í Z Í PROSTORY Po K PRONÁJMU m 2 (u frekventované silnice) Út Americká 32. St Čt Tel.: Pro BEZVA STŘIH ZA BEZVA CENU VÁM VYSTŘIHNE KADEŘNÍK MARTIN Z NEPOMUKA, mob.: , CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. POJIŠTĚNÍ AUT, PO DOHODĚ I OSTATNÍ. Miroslava Bláhová, Luční 496, Spálené Poříčí Tel. : PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: UZENÁŘSTVÍ STRNAD VODŇANY nabídka výborných domácích uzenářských výrobků: domácí uzené, klobásky, salám, špek aj. Stanoviště v 8:00 před radnicí: SO 28.4., dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky 17

18 18

19 19

20 20

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení 9/2014 Fotokronika Vážení spoluobčané, V příloze Zpravodaje si opět můžete prohlédnout fotografie, na kterých uvidíte změny, které se během roků udály. Například to, že nadměrné množství vody není jen

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 90. výročí založení hasičů v Omicích. Oslavy proběhnou v sobotu 26.4.2014 od 9:00 hod. na ulici Dolny

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více