MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze"

Transkript

1 MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP zk rá ce n á ve rze

2 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI TRH > Velký potenciál i nadále v regionu střední a východní Evropy > Pokles obchodu s jednorázovým pojištěním v Rakousku > Náročné ekonomické prostředí VIENNA INSURANCE GROUP > Vynikající hospodářský vývoj ve složitých ekonomických podmínkách nejlepší hospodářský výsledek v historii společnosti > Konzervativní investiční politika > Vstup na trh Bosny a Hercegoviny > Pokračování v programu zvyšování efektivity v rámci celého koncernu > Rating A+ ratingové agentury Standard & Poor s se stabilním výhledem nejlépe hodnocená firma hlavního indexu ATX vídeňské burzy > Zavedení Social Active Day > Transparentnost personálních změn jasná pravidla nástupnictví

3 MÁ VIG Pojištění znamená odpovědnost. Výrokem MÁ VIG podtrhujeme vysokou míru odpovědnosti, kterou máme vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům a akcionářům. Hlavní motivací pro naši práci je co možná nejlépe vyhovět jejich požadavkům. Tyto požadavky zahrnují od potřeby bezpečí a pokud možno bezstarostného života přes atraktivní pracovní místo až po zachování hodnoty společnosti a přiměřenou výnosnost. Všichni by měli mít pocit, že je o ně ve VIG dobře postaráno. Náš pocit odpovědnosti však značně přesahuje hranice pojišťovnictví a proto cítíme povinnost se angažovat i v kulturní a sociální oblasti. Sázíme na jasnou strategii dlouhodobého růstu na solidních a trvale udržitelných základech, se špičkovou kvalitou produktů a služeb, ambiciózní a zároveň dobře uváženou expanzí v oblasti střední a východní Evropy a konzervativní investiční politikou. Právě v uplynulém roce, který před politiku a ekonomiku a také před naše odvětví postavil velké výzvy, se naše zásady osvědčily. Navzdory velmi náročným rámcovým podmínkám se VIG podařilo dále zvýšit jak objem předepsaného pojistného, tak i hospodářský výsledek. Z toho profitují všichni z našeho okolí a mohou tak z přesvědčení a s hrdostí říkat: MÁ VIG! generální ředitel Dr. Günter Geyer náměstek generálního ředitele Dr. Peter Hagen

4 UKAZATELE VIENNA INSURANCE GROUP Výkaz zisku a ztráty Předepsané pojistné mil. EUR 6.911, , , , ,67 Neživotní a úrazové pojištění mil. EUR 3.671, , , , ,30 Životní pojištění mil. EUR 2.934, , , , ,22 Zdravotní pojištění mil. EUR 306,60 314,28 321,36 338,16 360,15 Předepsané pojistné mil. EUR 6.911, , , , ,67 Rakousko mil. EUR 3.695, , , , ,22 Česká republika mil. EUR 1.130, , , , ,86 Slovensko mil. EUR 494,52 605,60 628,38 647,87 678,84 Polsko mil. EUR 543,14 795,14 548,26 747,69 954,07 Rumunsko mil. EUR 413,49 608,22 606,66 528,05 502,87 Ostatní trhy mil. EUR 634,94 714,46 758,54 871,72 856,81 Výsledek finančního umístění mil. EUR 1.002,64 918,14 929, ,44 931,61 Zisk před zdaněním mil. EUR 437,30 540,80 441,25 507,79 559,01 Neživotní a úrazové pojištění mil. EUR 265,07 414,23 238,86 222,72 271,51 Životní pojištění mil. EUR 157,20 102,40 177,77 248,46 239,81 Zdravotní pojištění mil. EUR 15,03 24,17 24,62 36,61 47,69 Zisk před zdaněním mil. EUR 437,30 540,80 441,25 507,79 559,01 Rakousko mil. EUR 286,80 344,33 247,49 250,89 291,58 Česká republika mil. EUR 73,81 107,45 122,91 167,33 189,72 Slovensko mil. EUR 30,30 4,99 23,01 37,32 57,23 Polsko mil. EUR 18,78 26,11 27,42 24,18 37,77 Rumunsko mil. EUR 4,56 57,46 24,19 28,51-12,82 Ostatní trhy mil. EUR 23,05 0,46-3,77-0,44-4,47 Zisk za účetní období po zdanění a menšinových podílech mil. EUR 312,62 408,53 340,49 379,75 406,75 Rozvaha Finanční umístění mil. EUR , , , , ,18 Vlastní kapitál mil. EUR 2.615, , , , ,64 Pojistně technické rezervy mil. EUR , , , , ,92 Aktiva/Pasiva mil. EUR , , , , ,65 Akcie Počet akcií kusů Tržní kapitalizace mil. EUR 5.775, , , , ,36 Průměrný počet denně obchodovaných akcií kusů cca cca cca cca cca Kurz k EUR 55,00 24,12 36,00 38,90 30,62 Nejvyšší kurz EUR 57,90 58,20 44,00 40,97 43,65 Nejnižší kurz EUR 45,01 16,00 16,10 30,84 24,63 Roční výkonnost akcie (bez dividendy) % 3,38-56,10 49,25 8,06-21,29 Dividenda na akcii EUR 1,10 2,00* 0,90 1,00 1,10 Výnos z dividend % 2,00 8,29* 2,50 2,57 3,59 Zisk na akcii EUR 2,98 3,32 2,40 2,65 2,87 P/E (cena akcie/zisk na akcii) k ,46 7,27 15,03 14,66 10,69 Počet zaměstnanců z toho Rakousko z toho mimo Rakousko * včetně věrnostního bonusu ve výši 0,90 EUR Výpočet zisku na akcii zahrnuje od roku 2008 alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál. Při sčítání zaokrouhlených částek a procentuálních údajů může dojít k početním rozdílům způsobeným zaokrouhlováním. 4 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

5

6 MÁ VIENNA INSURANCE GROUP S předepsaným pojistným ve výši 8,9 miliard EUR a přibližně zaměstnanci jsme jedním z předních pojišťovacích koncernů v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Inovace, blízkost k zákazníkům a důsledná orientace na služby determinují vysokou kvalitu portfolia našich produktů, které nabízí atraktivní řešení v oblasti životního a neživotního pojištění. Díky jasně zacílené expanzivní strategii v regionu střední a východní Evropy se VIG již velice záhy podařilo přeměnit čistě rakouskou pojišťovnu na mezinárodní koncern. Dnes tento koncern čítá zhruba 50 pojišťoven ve 25 zemích. VIG je synonymem finanční stability a nabízí svým zákazníkům, akcionářům, partnerům a zaměstnancům vysokou míru jistoty. Rozhodující měrou k tomu v neposlední řadě přispívá i konzervativní investiční politika. Tuto skutečnost odráží také rating A+ se stabilním výhledem. Vienna Insurance Group je tak nejlépe hodnocenou firmou hlavního indexu ATX vídeňské burzy, jež je od roku 2008 kótovaná také na pražské burze. Koncern navíc klade velký důraz na to, aby se vedle ekonomických aspektů angažoval také v sociální oblasti a přispěl tak k budoucnosti společnosti, v níž stojí za to žít. Vienna Insurance Group tak potvrzuje svůj základní postoj, že se při svém růstu zaměří na zvyšování hodnoty. Domovský trh Rakousko Vienna Insurance Group je největší pojišťovací skupina v Rakousku a spolu s koncernovými společnostmi Wiener Städtische, Donau Versicherung a s Versicherung má vynikající postavení. Síla, kterou VIG na svém domovském trhu prokazuje již od roku 1824, tvoří konec konců i základnu pro úspěšné naplnění strategie internacionalizace skupiny VIG. Silný hráč ve střední a východní Evropě Vienna Insurance Group byla jednou z prvních západoevropských pojišťoven, která již v roce 1990 vstoupila do střední a východní Evropy. Dnes patří k nejdůležitějším hráčům v tomto regionu ve střední a východní Evropě je generováno více než 50% z celkového předepsaného pojistného koncernu. V této oblasti je koncern prostřednictvím koncernových společností, respektive poboček zastoupen v Albánii, Bulharsku, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě, Makedonii, Černé Hoře, Polsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, České republice, Turecku, Maďarsku, na Ukrajině a v Bělorusku. Od roku 2011 působí VIG navíc i v Bosně a Hercegovině. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem a vynikajícím znalostem trhu v daných regionech a díky své kompetenci ve všech záležitostech týkajících se pojištění má VIG ty nejlepší předpoklady pro to, aby i v budoucnu mohla participovat na rostoucí životní úrovni a s tím spojené zvýšené potřebě pojištění ve střední a východní Evropě. Vienna Insurance Group působí také v Německu, Lichtenštejnsku a Itálii. Společný cíl: nabídnout zákazníkovi jistotu Každý zákazník je jedinečný. Co se pojištění a zabezpečení týče, liší se svými potřebami v závislosti na životní situaci a tím, jaký druh poradenství požaduje. Vienna Insurance Group si je této skutečnosti vědoma. VIG nezná standardního zákazníka pojištění, proto respektuje místní specifika a na mnoha trzích je zastoupena více než jednou značkou a širokou obchodní sítí. Při tom všem existuje něco, co mají všechny koncernové společnosti Vienna Insurance Group společného: cíl poskytnout zákazníkům jistotu. Společnosti skupiny VIG nabízejí v Rakousku již po mnoho desetiletí pestrou nabídku pojistných řešení jak v oblasti neživotního, tak i v oblasti životního pojištění. Trhy ve střední a východní Evropě se v současné době nacházejí ještě na jiné ekonomické úrovni, nicméně se stále více ubírají podobným směrem. Jestliže zde byla po roce 1989 nejprve poptávka především po pojištění motorových vozidel a později i po pojištění domácností, respektive pojištění nemovitostí, těší se dnes rostoucí oblibě produkty pro hmotné zabezpečení ve stáří a spořicí a investiční produkty v podobě životního pojištění. 6 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

7 V podobě VIG RE byla v roce 2008 založena také vlastní koncernová zajišťovna. Její sídlo v České republice podtrhuje význam regionu střední a východní Evropy coby rostoucího trhu pro VIG. Strategické partnerství se skupinou Erste Group Ve skupině Erste Group má Vienna Insurance Group silného partnera, který vystupuje rovněž jako nezávislý a samostatný subjekt, který vyznává stejné hodnoty a sdílí obdobnou strategii dalšího růstu. Z dlouhodobé dohody o spolupráci, která byla uzavřena v roce 2008 pro oblast Rakouska a střední a východní Evropy, profitují obě společnosti stejnou měrou: pojistné produkty VIG jsou prodávány prostřednictvím Erste Group, na oplátku nabízejí společnosti koncernu VIG bankovní produkty Erste Group. Kompetentní zaměstnanci přinášejí úspěch Právě ve společnosti poskytující služby je největší důležitost pro podnikatelský úspěch přisuzována zaměstnancům a zaměstnankyním. Také v tomto případě klade Vienna Insurance Group vedle angažovanosti, kompetentního poradenství a vynikajících služeb velký důraz na znalost místního trhu a blízkost k zákazníkům. Naše hlavní hodnoty > Jsme doma v regionu střední a východní Evropy. > Jsme vedoucí pojistitel v regionu střední a východní Evropy. > Jsme jedna rodina. > Stavíme do popředí člověka. > Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. > Vytváříme trvalé hodnoty. > Chceme být lídrem. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 7

8 DOBRÉ POSTAVENÍ NA NAŠICH TRZÍCH Česká republika: 30,2% Rakousko: 24,3% Slovensko: 32,7% Maďarsko: 4,8% Rumunsko: 28,6% Polsko: 6,9% Turecko: 1,5% Ukrajina: 3,1% Gruzie: 24,0% Srbsko: 8,3% Chorvatsko: 8,0% Klíčové trhy Tržní podíl 1) Makedonie: 8,4% Albánie: 28,6% 1 Postavení na trhu v oblasti neživotního pojištění1) 1 Postavení na trhu v oblasti životního pojištění 1 Postavení na trhu celkem U Rakouska: postavení na trhu u neživotního/úrazového pojištění 8 Z K R Á C EN Á VERZE VÝRO ČN Í ZP RÁV Y 2011 VIEN N A IN SURAN CE GROUP Bulharsko: 14,4% Podíly a postavení na trhu: stav čtvrtletí 2011 (Rakousko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Gruzie, Makedonie, Srbsko a Ukrajina: stav čtvrtletí 2011)

9 Vienna Insurance Group podle regionů v roce 2011 Předepsané pojistné (celkem) Předepsané pojistné (životní pojištění) Předepsané pojistné (neživotní pojištění) (tis. EUR) (tis. EUR) (tis. EUR) Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy Albánie Pobaltí Bulharsko Německo Gruzie Chorvatsko Lichtenštejnsko Makedonie Srbsko Turecko Ukrajina Maďarsko Počet zaměstnanců Trhy Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Ruska a Běloruska nebyly v roce 2011 součástí konsolidačního celku Vienna Insurance Group. V Itálii a ve Slovinsku má navíc VIG své pobočky. ZK R Á C ENÁ V ER ZE V Ý R OČ NÍ ZPR ÁV Y V I ENNA I N S U R A N C E G R O U P 9

10 CÍLE A STRATEGIE Raději uvažujeme v delších horizontech, nikoli pouze v minutách a dnech, ale v letech a desetiletích. Vyžaduje si to náš druh podnikání. Protože to, co dnes slíbíme, musíme zítra splnit. I když zítra znamená za 30, 40 nebo 50 let. Proto děláme to, co umíme dělat dobře, a jednáme s patřičnou předvídavostí a obezřetností. Jsme pojistitel celým svým srdcem i duší. V rámci své hlavní podnikatelské činnosti na sebe Vienna Insurance Group bere dlouhodobé závazky. Koncernová strategie se proto vyznačuje kontinuitou a dlouhodobostí. Vedle domovského trhu Rakouska se podnikatelské aktivity soustředí na region střední a východní Evropy. Kromě toho staví VIG v oblasti obchodu, investic, komunikace a při svém vystupování na příslušných trzích na čtyřech osvědčených zásadách řízení: Politika více značek Multikanálová distribuce Konzervativní investiční politika Mysli globálně jednej lokálně Úspěch je nadosah Regionem, na který se Vienna Insurance Group koncentruje, je a zůstane střední a východní Evropa. VIG působí v hospodářském prostoru, kde lze v příštích několika desetiletích očekávat rostoucí poptávku po pojistných řešeních a rozmanité možnosti dalšího růstu. V tomto regionu žije více než 200 milionů lidí, mnoho z nich zatím není pojištěno vůbec anebo jen nedostatečně. Upevnit vedoucí pozici v Rakousku V Rakousku má Vienna Insurance Group své kořeny. Již bezmála 190 let zde koncern píše historii pojišťovnictví. I ve 21. století je Rakousko atraktivním trhem, třebaže je dlouhodobá perspektiva dalšího růstu na jiných trzích VIG mnohonásobně vyšší. Ve srovnání s jinými západoevropskými zeměmi se však ukazuje, že i rakouský pojistný trh má ještě růstový potenciál, především v oblasti životního pojištění. Vienna Insurance Group má v Rakousku za cíl udržet si svou pozici na vrcholu a dále ji upevňovat. Zda tohoto cíle dosáhne, bude záležet především na tom, zda včas rozpozná společenské trendy a zda bude schopna zareagovat odpovídajícími základními řešeními a doplňkovými službami. To, že v této úloze dokážou obstát, prokázaly rakouské koncernové společnosti v posledních letech již několikrát, například jako průkopníci pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby. Dále růst ve střední a východní Evropě Vstupem na pojistný trh střední a východní Evropy před více než dvěma desítkami let získala Vienna Insurance Group přístup do hospodářského prostoru, který se od té doby nejen znamenitě vyvíjel, ale který zároveň i nadále slibuje velký ekonomický potenciál. Koncern usiluje o další rozšiřování pojišťovacích aktivit ve střední a východní Evropě. Vienna Insurance Group si vytyčila za cíl, že bude i v příštích letech růst rychleji než trh. Hlavní měrou by se na tom měly podílet stávající koncernové společnosti. To však neznamená, že by VIG vyloučila možnost dalších akvizic, které by zlepšily její postavení na trzích a které by se daly vhodně začlenit do stávajícího portfolia. Vývojové směry VIG > Regionální zaměření: střední a východní Evropa > Dále upevňovat svou tržní pozici, v první řadě organickým růstem > Politika více obchodních značek a multikanálová distribuce jsou zárukou silné orientace na zákazníka v oblasti prodeje > Partnerství s Erste Group > Zajistit vysokou výnosnost > Konzervativně investovat 10 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

11 Posílit postavení na trhu v regionu Vienna Insurance Group v posledních letech soustavně budovala své postavení na trhu organickým růstem a akvizicemi. Dnes je na deseti trzích, které jsou pro ni klíčové, největší pojišťovací skupinou. I mimo území svých klíčových trhů patří Vienna Insurance Group na mnoha trzích k předním pojistitelům. Koncern v zásadě ve všech zemích sleduje stejný cíl upevnit, respektive dále zlepšovat své postavení na trhu. Úspěch díky rozmanitosti Zachovat politiku více značek Vienna Insurance Group je na většině trhů, na kterých působí, zastoupena více než jednou společností, respektive obchodní značkou. Politika více značek je důležitým pilířem úspěchu koncernu. Individuálním vystupováním na trhu oslovují společnosti v jednotlivých zemích i různé cílové skupiny. V důsledku toho se také liší konkrétní podoba portfolia nabízených produktů. Uplatňováním politiky více značek naplňuje VIG svůj přístup, při němž propojuje regionální identitu společnosti s mezinárodními prvky a dlouholetými zkušenostmi skupiny. Každá koncernová společnost tak v názvu nese svou lokální značku jako křestní jméno doplněné o příjmení Vienna Insurance Group. Etablované a u zákazníků zavedené značky zůstávají zachovány. Posiluje to loajalitu zaměstnanců, obchodních partnerů a stejnou měrou i zákazníků. Zvýšit výnosnost V případech, kdy v jedné zemi působí vícero společností, dbá Vienna Insurance Group na ekonomicky efektivní využívání zdrojů a kapacit a průběžně prověřuje efektivitu struktur. V mnoha zemích už zaměstnanci úspěšně pracují v back offices, které poskytují služby hned několika společnostem. K fúzím společností přikročí VIG tehdy, když jasné synergické potenciály převáží nad výhodami diverzifikovaného zastoupení na trhu. Vedena touto myšlenkou tak VIG zahájila v roce 2011 přípravné práce na fúzích v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. OSVĚDČENÉ ZÁSADY VEDOU K TRVALE UDRŽITELN ÉMU RŮSTU Vienna Insurance Group si předsevzala, že bude dále zvyšovat svou ziskovost. Příslušná opatření, především v oblasti správy, jsou zaměřena na citelné snižování nákladů. Mnoho cest vede k VIG a zpět Zachovat si zákaznickou orientaci Ruku v ruce se strategií více značek jde princip multikanálové distribuce. Při oslovování zákazníků sází Vienna Insurance Group na kombinaci několika prodejních kanálů. VIG je tak schopna reagovat na preference svých pojistníků v oblasti poradenství. Od Vienna Insurance Group k zákazníkovi vede mnoho cest. Kombinace různých prodejních kanálů je stejně jako široké geografické zastoupení výrazem myšlenky diverzifikace, kterou koncern vyznává. Intenzita, s jakou společnosti využívají jednotlivé prodejní kanály, se velmi liší. Jak důležitý je určitý distribuční kanál na daném trhu, je jak otázka legislativních rámcových podmínek, tak i otázka vyspělosti místního pojistného trhu. Mimo to hraje ústřední roli i specifický obchodní model společnosti. Stavět na partnerství s Erste Group Vienna Insurance Group a Erste Group pojí silné partnerství. Oba koncerny s rakouskými kořeny a podobnou strategií růstu položily v roce 2008 základní kámen dlouhodobé spolupráce. Na jedné straně získala VIG veškeré pojišťovací aktivity skupiny Erste Group, na druhé straně uzavřela s bankou dlouhodobou dohodu o spolupráci. Dohoda obsahuje příslib společností Erste Group, že budou prodávat pojistná řešení Vienna Insurance Group a VIG bude naopak svým zákazníkům nabízet vybrané bankovní produkty Erste Group. Prodej prostřednictvím bank nabývá v posledních letech na důležitosti a VIG z tohoto trendu velmi profituje díky úzké spolupráci s Erste Group. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 11

12 Jednou pojistitel, navždy pojistitel i v případě investic Investování peněžních prostředků zákazníků je důležitý a náročný úkol, který je spojen s velkou zodpovědností a který je realizován při zvážení vícero aspektů, jako jsou rentabilita a diverzifikace, a při posouzení různých rizik. Konzervativní investiční politikou plní VIG požadavek investovat bezpečně a současně rentabilně. Investiční chování koncernu se od nepaměti vyznačuje silným povědomím o možných rizicích. Od vypuknutí finanční krize vyznává VIG strategii dalšího zkvalitňování portfolia. Vienna Insurance Group vlastní velmi robustní investiční portfolio, které v průběhu roku 2011 bylo opětovně zkvalitněno, a tím se zvýšila i jeho bezpečnost. Rozšiřování podílu státních dluhopisů se přitom zaměřilo především na jádro Evropy, respektive na ty země, ve kterých Vienna Insurance Group působí. Mezinárodní pojistitel ze sousedství Vienna Insurance Group působí v regionu, který se na první pohled jeví jako velice homogenní. Při bližším zkoumání je však zřejmé, že se struktura a stupeň vývoje jednotlivých pojistných trhů od sebe zásadně liší. Proto nelze neomezeně přenášet obchodní modely z jedné země do druhé. Namísto toho musejí prodej a produkty odpovídat specifickým podmínkám příslušného trhu. Jako přední odborník na pojištění se proto VIG v regionu střední a východní Evropy drží zásady mysli globálně jednej lokálně a spoléhá se na místní management a zkušenosti místních zaměstnanců, kteří velmi dobře znají trh a potřeby lidí. Všechny společnosti Vienna Insurance Group zároveň vnímají svůj závazek dodržovat ve svém jednání vysoké standardy. Na koncernové úrovni byly vypracovány příslušné směrnice a díky tomu jsou například v případě investic dodržovány v celém koncernu stejné zásady. HLAVNÍ ZÁSADY UPLATŇOVANÉ PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ VIG 12 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

13 AKTIVITY V ROCE 2011 A Akvizice Fúze Optimalizace podnikatelských aktivit Social Active Day ZK R Á C ENÁ V ER ZE V Ý R OČ NÍ ZPR ÁV Y V I ENNA I N S U R A N C E G R O U P 13

14 Co nás v roce 2011 nejvíce zaměstnávalo? Radovali jsme se z přírůstků a položili jsme základní kámen pro vzájemné fungování našich společností. Odvážili jsme se na věci pohlédnout z širšího úhlu pohledu a včas jsme objasnili další vývoj ve vedení koncernu. Fúze V roce 2011 připravila Vienna Insurance Group fúze ve třech zemích. Transakce by měla být dokončena v 1. pololetí roku Akvizice Koupě společnosti Jahorina Od října roku 2011 je Vienna Insurance Group novým většinovým vlastníkem pojišťovny Jahorina v Republice Bosna a Hercegovina. Jahorina byla založena jako neživotní pojišťovna v Pale (Republika srbská), v posledních dvou letech nabízí také životní pojištění. Hlavní těžiště činnosti této společnosti spočívá v prodeji pojištění motorových vozidel. Akvizicí společnosti Jahorina získává Vienna Insurance Group svůj 25. a zároveň perspektivní trh, jehož dlouhodobý výhled slibuje významný nárůst v oblasti pojištění. Rozšíření aktivit v Albánii V Albánii převzala Vienna Insurance Group většinový podíl ve výši 75% podílu plus jednu akcii v pojišťovně Intersig. Tato akvizice rozšiřuje základnu koncernu v Albánii. Intersig působí v oblasti neživotního pojištění. Převážná část předepsaného pojistného pochází z oblasti motorových vozidel. Akvizicí společnosti Intersig zvýšila Vienna Insurance Group svůj celkový podíl na trhu na bezmála 30%. Akvizice životní pojišťovny Polisa V listopadu roku 2011 podepsala Vienna Insurance Group smlouvu na koupi minimálně 75% plus jednu akcii v polské společnosti Polisa, a to s podmínkou, že bude získán potřebný souhlas příslušných úřadů. Společnost se sídlem ve Varšavě působí především v oblasti skupinových pojištění. O zákazníky na celém území Polska pečuje více než 120 zaměstnanců a široká síť pojišťovacích makléřů. Koncern prostřednictvím této akvizice využívá příležitosti dále zintenzivnit své podnikatelské aktivity v Polsku. V Bulharsku se plánuje sloučení obou bulharských neživotních pojišťoven Bulstrad a Bulgarski Imoti. Po dokončení fúze bude Vienna Insurance Group jako přední neživotní pojišťovna v Bulharsku nabízet své služby pod značkou Bulstrad. Na polském trhu s neživotním pojištěním usiluje VIG o větší koncentraci obchodních aktivit sloučením pojišťoven InterRisk a PZM. Do budoucna se plánuje, že obě společnosti budou své produkty prodávat pod jménem InterRisk, a to na území celého Polska. Také v Rumunsku pracuje Vienna Insurance Group na novém uspořádání svých aktivit. V srpnu roku 2011 byla započata fúze dvou neživotních pojišťoven Omniasig a BCR. VIG bude v zásadě pokračovat ve velmi úspěšné strategii více značek. Vyskytne-li se však, stejně jako v uvedených případech, možnost využít synergií, představuje fúze společností správnou cestu. Optimalizace podnikatelských aktivit Vienna Insurance Group ustavičně pracuje na zlepšování pracovních procesů a ještě lepším využívání svých zdrojů, a to jak v rámci jednotlivých společností, tak i nad jejich rámec. V roce 2011 bylo především v Rumunsku, Albánii a na Ukrajině zkoumáno, zda existuje nějaká možnost 14 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

15 vybudovat a využívat společné kapacity. Realizace se soustředí na zřízení back office poskytující služby hned několika společnostem, na posílení sdílených služeb a, speciálně v Rumunsku, na trvalé snižování nákladů pomocí opatření v oblasti obchodu a správy. Social Active Day V rámci prvního Social Active Day vyzvala Vienna Insurance Group v roce 2011 své zaměstnance v devíti zemích, aby se v roce dobrovolných činností angažovali pro dobrou věc. Mnoho zaměstnanců koncernu z Rakouska, České republiky, Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska a Maďarska se nechalo vést mottem Take your chance and care! a vyhradili ze svého času jeden den pro osoby, které potřebují pomoc a ochranu. Koncernové záležitosti jako skupina slavíme úspěchy Zvýšení předepsaného pojistného a zisku Pohled na hospodářský výsledek koncernu v roce 2011 prozrazuje, že expanze Vienna Insurance Group do střední a východní Evropy byla zcela správná. Společnosti působící v zemích mimo Rakousko se více než polovinou podílely na celkovém objemu předepsaného pojistného v případě neživotního a úrazového pojištění a poprvé také životního pojištění. Ve složitém ekonomickém prostředí předchozího roku navázala Vienna Insurance Group na úspěšný vývoj a splnila vysoké cíle stanovené pro zisk před zdaněním a combined ratio. SAP Smile Solutions Vienna Insurance Group si za svůj cíl předsevzala vytvoření softwarového standardu pro správu pojistných smluv, který by se dal využít v rámci celé Evropy. Záměrem projektu je společně s odbornými útvary pojišťoven vytvořit pro zhruba 20 milionů pojistných smluv, které Vienna Insurance Group spravuje, výkonné, uživatelsky komfortní a z technologického hlediska bezpečné IT prostředí. Od roku 2005 bylo více než 30 částí systému úspěšně uvedeno do produktivního provozu. Také v roce 2011 se na tomto projektu intenzivně pracovalo. Ve velkých koncernových společnostech tak byly uvedeny do provozu nejdůležitější části celkového řešení. Nástupnictví ve firmě zajištěno včas Dr. Günter Geyer odstoupí ze své funkce předsedy představenstva Vienna Insurance Group po valné hromadě, která bude schvalovat roční účetní závěrku za rok 2011, s účinností od 31. května U personálních změn je pro VIG velmi důležité, aby byly maximálně transparentní. Od července roku 2011 působí v představenstvu Dr. Franz Kosyna jako člen představenstva Vienna Insurance Group a Dr. Judit Havasi jako členka rozšířeného představenstva. K 1. červnu 2012 bude generálním ředitelem a předsedou představenstva koncernu zvolen Dr. Peter Hagen, Dr. Kosyna získá titul náměstka generálního ředitele. Dr. Geyer se bude v budoucnu zabývat především strategickými otázkami z pohledu hlavního akcionáře a věnovat se řízení dozorčích rad koncernových společností. Díky tomuto strategickému opatření bude i do budoucna zajištěn kontinuální rozvoj Vienna Insurance Group. Představenstvo Vienna Insurance Group pracuje od 1. června 2012 v tomto složení: Generální ředitel Dr. Peter Hagen (CEO) Náměstek generálního ředitele Dr. Franz Kosyna Dr. Martin Simhandl (CFO) Franz Fuchs Mag. Peter Höfinger ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 15

16 AKCIE VIG Výkonnost akcie VIG Akcie VIG se v burzovním roce 2011 nemohla vymanit z vlivu národních a mezinárodních tendencí a rok uzavřela s kurzem 30,62 EUR, což v porovnání s rokem předchozím představuje pokles o 21,3%. Ačkoliv tak akcie VIG dosáhla výrazně lepší výkonnosti než index ATX, přesto zaznamenala po výrazně pozitivním vývoji v letech 2009 a 2010 poprvé znovu pokles kurzu na roční bázi. Analogicky k vídeňské burze dosáhla akcie VIG 18. února 2011 s hodnotou 43,65 EUR nejvyššího kurzu v daném roce a do poloviny května se dokázala udržet na úrovni kurzu cca 40,00 EUR. Ani pozitivní vývoj pojistného a zisku VIG ani minimální podíl státních dluhopisů v zemích PIIGS ovšem nedokázaly zvrátit skepsi investorů v souvislosti s diskusí kolem dluhové krize eura a stále se zhoršujícího ekonomického výhledu. Po první výrazné změně kurzu na počátku srpna na úroveň více než 30,00 EUR dosáhla 24. listopadu 2011 akcie VIG nejnižší kurz v daném roce na úrovni 24,63 EUR. Do konce roku akcie opět výrazně posílila o více než 20%. K datu redakční uzávěrky na konci února dosáhla akcie VIG hodnoty 33,14 EUR. Kotace na burzách a indexy Akcie VIG kótovaná na burzách ve Vídni i v Praze je zahrnuta jak do indexu ATX, tak i do indexu PX, odpovídajících hlavních indexů burz ve Vídni a v Praze. Od června 2005 je VIG součástí primárního trhu vídeňské burzy a splňuje tedy zvýšená kritéria na transparentnost. Za zdůraznění stojí zejména skutečnost, že akcie VIG je zahrnuta také v indexech Top Dividend vídeňské burzy, které byly nově zavedeny v září Index ATX Top Dividend sestává z deseti akcií ATX s nejvyšším výnosem z dividend. VIG se s váhou přibližně 15% aktuálně nachází na čtvrtém místě tohoto indexu. Akcie VIG byla od poloviny roku 2005 rovněž zahrnuta do rakouského indexu udržitelnosti VÖNIX (VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex) a v současnosti má váhu téměř 10%. Pro index FTSE4Good-Index, globální index udržitelnosti, se VIG kvalifikovala v polovině roku Výrazně vyšší objem obchodů s akciemi VIG na burze v Praze vedl ke zvýšení váhy akcie v indexu PX z původních přibližně jen 2% na aktuálně asi 13%. VIG se tak mezi 14 společnostmi v indexu PX vypracovala na páté místo. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) V POROVNÁNÍ S INDEXY ATX A MSCI INSURANCE INDEX (V EUR) LEDEN 2011 AŽ ÚNOR 2012 Indexováno (základna = 100) led 11 úno 11 bře 11 dub 11 kvě 11 črv 11 črvc 11 srp 11 zář 11 říj 11 list 11 pros 11 led 12 úno 12 VIG ATX MSCI Insurance Index (v EUR) 16 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

17 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ VIG VÝVOJ DIVIDENDY NA AKCII ~30% drobní akcionáři v EUR 2,00 1,50 2,00 1,00 0,82 1,10 0,90 1,00 1,10 0,50 ~70% Wiener Städtische Wechselseitige dividenda věrnostní bonus p Dividenda Představenstvo chce navrhnout orgánům společnosti za hospodářský rok 2011 zvýšení dividendy z 1,00 EUR na 1,10 EUR na akcii, což je plně v souladu s kontinuálním růstem výnosů koncernu i s dlouho uplatňovanou dividendovou politikou, která předpokládá vyplacení minimálně 30% ročního zisku koncernu (po zdanění a menšinových podílech). Dnem výplaty dividend je podle předběžného plánu 14. květen Přehled informací o akcii VIG První kotace (Vídeň) 17. října 1994 První kotace (Praha) 5. února 2008 Počet kmenových akcií 128 mil. kusů Drobní akcionáři přibližně 30% ISIN AT Zkratka cenného papíru VIG Bloomberg VIG AV / VIG CP Reuters VIGR.VI / VIGR.PR Rating Standard & Poor s A+, stabilní výhled Akciové ukazatele Tržní kapitalizace mil. EUR 3.919, , ,00 Průměrný počet denně obchodovaných akcií ks cca cca cca Průměrný denní objem obchodů na burze (jednoduché počítání) mil. EUR 4,2 4,5 4,5 Kurz k EUR 30,62 38,90 36,00 Nejvyšší kurz EUR 43,65 40,97 44,00 Nejnižší kurz EUR 24,63 30,84 16,10 Roční výkonnost akcie (bez dividendy) % -21,29 8,06 49,25 Dividenda na akcii 1) EUR 1,10 1,00 0,90 Výnos z dividend % 3,59 2,57 2,50 Zisk na akcii 2) EUR 2,87 2,65 2,40 P/E (cena akcie / zisk na akcii) k ,69 14,66 15,03 1) Představenstvo plánuje navýšení dividendy za rok 2011 na 1,10 EUR. 2) Výpočet tohoto ukazatele zahrnuje alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 17

18 ZDROJE A ODPOVĚDNOST LIDSKÉ ZDROJE Na pracovní vztahy u nás zásadně pohlížíme z dlouhodobé perspektivy. Našim zhruba zaměstnancům a jejich podpoře přikládáme proto velký význam. Naším deklarovaným cílem a ambicí je rozvíjet a podporovat schopnosti a vlohy našich zaměstnanců a identifikovat a využít jejich potenciál. VIG potřebuje na všech úrovních zaměstnance, jejichž osobní a odborná kvalifikace je schopna držet krok s dynamikou koncernu a měnícími se požadavky okolí. Každá společnost ve skupině proto dbá na to, aby podporovala talentované perspektivní pracovníky a učinila z nich loajální zaměstnance. VIG nabízí angažovaným zaměstnancům rozmanité možnosti dalšího rozvoje v rámci kariéry na pozici mezinárodních odborníků či manažerů. Politika nástupnictví v koncernu se vyznačuje předvídavostí a harmonickými přechody. Velmi vážně bere VIG úkol identifikovat a rozvíjet vhodné kandidáty pro nástupnictví náhrady na klíčových pozicích. Projekty v oblasti lidských zdrojů na úrovni koncernu Na úrovni koncernu učinila VIG v roce 2011 zásadní kroky v oblasti interního řízení kariéry a rozvoje vedoucích pracovníků. Další opatření jsou zaměřena na získávání nadaných a motivovaných zaměstnanců a budování jejich loajality ke koncernu. Přepracování kompetenčního modelu VIG Kompetence VIG popisují ty zásady chování a přístup zaměstnanců a vedoucích pracovníků, které jsou základem úspěchu společnosti. Platí pro celou skupinu a jsou úzce propojeny s koncernovou strategií. Leadership Development Programme Cílem Leadership Development Programme, jenž byl vyvinut speciálně pro potřeby VIG, je podpořit osoby pověřené řízením při rozvoji jejich řídicích kompetencí. Program je zaměřen na mladé i zkušené vedoucí pracovníky, převážně z úrovně vrcholového managementu koncernových společností. V roce 2011 tento program absolvovalo zhruba 30 účastníků. Společně posílat naše vědomosti do světa VIG dává perspektivním zaměstnancům talentům možnost najít v rámci programů mobility uplatnění v jiných společnostech VIG. V roce 2011 byla interní výměna pracovních pozic nejrozmanitější ve své historii. Mimořádný význam byl přikládán mezinárodnímu programu výměny pracovních pozic (Job Rotation Programme). V rámci tohoto programu se perspektivní zaměstnanci talenti po dobu jednoho až deseti měsíců zapracovávají do pracovních procesů, směrnic a standardů příslušných oddělení holdingu nebo jednotlivých společností. Interní trh práce Mnoho lidí chce během svého života změnit své profesní zaměření. Proto má každý zaměstnanec Vienna Insurance Group možnost se v rámci koncernu realizovat. Nábor z řad interních uchazečů má zpravidla přednost před získáváním nových zaměstnanců z externího trhu práce. Pohled do jednotlivých společností Na úrovni jednotlivých společností byl rok 2011 rokem bohatým na činnost v oblasti lidských zdrojů. Za všechny uvádíme alespoň následující výčet, který nabízí pohled do práce v oblasti lidských zdrojů ve společnostech v loňském roce. Příklady HR projektů > Nový onboarding program pro zaměstnance holdingu > Burza nápadů společnosti Wiener Städtische > Ofenziva pro větší zastoupení žen ve vedoucích pozicích společnosti Donau Versicherung > Polské společnosti Compensa s moderním náborem zaměstnanců > Spuštění nástroje pro řízení a rozvoj PDD v BCR neživotní > Každoroční zaměstnanecká anketa společnosti Union > Školení zaměstnanců - novinka ve společnosti Bulstrad neživotní 18 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

19 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Jako pojistitel se denně dozvídáme, co dělá lidem starost a co radost, čeho se bojí a v co doufají. Prožíváme to, co se děje kolem nás a v našem středu. Jsme přesvědčeni o tom, že hospodářský úspěch nemůže být trvalý a nebyl by ani žádoucí, kdyby nebyly zachovány vysoké etické standardy. Proto se v zemích, ve kterých jsme aktivně činní, angažujeme obzvláště ve sféře sociálních a kulturních zájmů. Od roku 2005 je Vienna Insurance Group zahrnuta do rakouského indexu trvale udržitelného rozvoje (VÖNIX), od roku 2007 do celosvětového indexu FTSE4Good-Index. Obě jmenování jsou spojená s nárokem úspěšně spojovat v podnikatelské činnosti ekonomické aspekty se sociálními a ekologickými cíli. Aktivní sociální odpovědnost Četné aktivity v sociální oblasti jsou umožňovány hlavně díky hlavnímu akcionáři Vienna Insurance Group, společnosti Wiener Städtische Wechselseitige. Social Active Day Vienna Insurance Group vzala Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 jako podnět ke vzniku Dne sociální aktivity (Social Active Day). V devíti zemích motivovala VIG své zaměstnance k tomu, aby si našli čas pro potřebné, respektive handicapované členy společnosti. Vienna Insurance Group dala zaměstnancům k dispozici jeden den k tomu, aby ho strávili ve znamení sociální angažovanosti. Více než zaměstnanců společností VIG se nechalo pro tuto myšlenku nadchnout a zúčastnilo se četných projektů. Uveďme jen některé z aktivit v loňském roce: doprovod starých lidí a péče o ně, vaření polévky a její výdej potřebným lidem, pomoc při vybudování a demontáži sociálního blešího trhu a při prodeji, natírání plotů, estetické úpravy místností a aktivní pomoc při podzimním úklidu jakož i učení a hraní si s dětmi. Dr. Günter Geyer Social Active Award* Společnost Wiener Städtische Wechselseitige udělí v roce 2012 poprvé novou cenu za mimořádnou sociální angažovanost, pojmenovanou po generálním řediteli Dr. Günteru Geyerovi. Vyznamenání bude uděleno koncernové společnosti, která díky svým aktivitám nebo aktivitám svých zaměstnanců prokáže v sociální oblasti mimořádnou angažovanost při pomoci bližním. Dětská kampaň organizace Caritas* Jako dlouhodobý partner organizace Caritas podporuje společnost Wiener Städtische Wechselseitige již mnoho let každoroční kampaň ve prospěch dětí v nejchudších zemích Evropy tak tomu bylo v roce 2011 a bude i v letošním roce. Příklady z koncernových společností: Union Biztosító podporuje Bátor Tábor tábor pro nemocné děti ve střední Evropě* Zweite Sparkasse Wiener Städtische jako kooperující partner* Dětská univerzita Komenského Projekt společnosti Kooperativa Slovensko Kulturní angažovanost* K uskutečnění projektů v oblasti umění, a tím i k zachování rakouských a mezinárodních kulturních statků, přispívají značnou měrou hlavní akcionář, Wiener Städtische Wechselseitige, jakož i společnost a její koncernové společnosti. Podporou tvůrčích ambicí napomáhají k vytváření kreativního prostředí a v mezinárodním měřítku podporují chápání a výměnu názorů na současné a nové umělecké směry. V rámci programu na podporu umění a kultury získávají podporu vybraná zařízení a projekty v oblasti výtvarného umění, architektury, divadla, filmu a muzikálu. V minulém roce zahrnovaly projekty mimo jiné: zahalení vídeňské budovy Ringturm, které provedla malířka Xenia Hausner* Leopold Museum vyznamenání Maecenas 2011 * Essl Art Award CEE* série výstav Architektur im Ringturm * *Tyto aktivity byly buď zcela nebo z podstatné části financovány hlavním akcionářem Wiener Städtische Wechselseitige. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 19

20 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KONCERNU 2011 VÝVOJ OBCHODNÍ ČINNOSTI KONCERNU V ROCE 2011 Kolem 50 pojišťoven patřících do koncernu Vienna Insurance Group působí v neživotním a úrazovém pojištění, životním pojištění a v některých zemích také ve zdravotním pojištění. Údaje ve výroční zprávě koncernu jsou rozděleny do segmentů podle těchto tří odvětví. Za účelem přehledného znázornění geografického vývoje obchodní činnosti v koncernu je 25 zemí, na jejichž území koncern působí, rozděleno do šesti geografických segmentů: Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko a ostatní trhy. Trhy Ruska a Běloruska nebyly v roce 2011 zahrnuty do konsolidačního celku VIG, protože mají jen druhořadý význam. Obchodní činnost v Černé Hoře byla zahájena až v roce 2011, totéž platí i pro vstup na trh v Bosně a Hercegovině. HLAVNÍ FAKTORY KONCERNOVÉHO VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Změna v % v mil. EUR Předepsané pojistné celkem 8.883, ,01 3,4% Zasloužené pojistné 8.122, ,37 3,3% Náklady na pojistná plnění , ,35-0,1% Pořizovací a správní náklady , ,88-0,4% Finanční výsledek bez podniků konsolidovaných ekvivalenční metodou 920, ,42-17,2% Výsledek z podílů na podnicích konsolidovaných ekvivalenční metodou 11,00 5,01 119,5% Ostatní výnosy a náklady -206,80-167,79 23,3% Zisk před zdaněním 559,01 507,79 10,1% Objem předepsaného pojistného V roce 2011 dosáhla Vienna Insurance Group předepsaného pojistného ve výši 8.883,67 mil. EUR. Toto odpovídá meziročnímu nárůstu o 3,4%. Z předepsaného hrubého pojistného připadlo Vienna Insurance Group 8.145,02 mil. EUR. Zajistitelům bylo postoupeno 738,64 mil. EUR. K tomuto vývoji předepsaného pojistného přispěl především mohutný nárůst v Polsku (+27,6%). Také v České republice (+5,3%) a na Slovensku (+4,8%) se přijaté pojistné zvýšilo. Celkem bylo v roce 2011 dosaženo 54,5% předepsaného pojistného koncernu mimo Rakousko. V neživotním a úrazovém pojištění činil podíl společností mimo Rakousko 61,5%. V segmentu životního pojištění připadlo 50,8% pojistného na společnosti mimo Rakousko. Tím zrealizovala VIG poprvé také v segmentu životního pojištění více pojistného mimo Rakousko. PODÍL NA PŘEDEPSANÉM POJISTNÉM PODLE SEGMENTŮ A REGIONŮ (HODNOTY PRO ROK 2010 JSOU UVEDENY V ZÁVORKÁCH) v procentech Rakousko 61,5 (64,0) 38,5 (36,0) neživotní/ úrazové 50,8 (45,0) 49,2 (55,0) životní Mimo Rakousko 6,3 (3,0) 93,7 (97,0) zdravotní 54,5 (53,0) 45,5 (47,0) celkem Zasloužené čisté pojistné se podařilo zvýšit o 3,3% z 7.860,37 mil. EUR v roce 2010 na 8.122,82 mil. EUR v roce Zasloužené zajistné pro zajišťovny činilo 727,89 mil. EUR. Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění dosáhly v roce 2011 po odečtení podílu zajištění (384,04 mil. EUR) 6.535,97 mil. EUR. Vienna Insurance Group zůstala v oblasti své působnosti jednak ve značné míře ušetřena těžkých přírodních katastrof a dále pak vykazoval převod prostředků do krycí rezervy v Rakousku v důsledku slabšího obchodu s životními pojistkami nižší hodnoty. Z toho důvodu byly výdaje na pojistné události i přes nárůst pojistného na stejné úrovni jako v minulém roce. 20 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

ČPP Výroční zpráva 2011

ČPP Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 Obsah O společnosti... Charakteristika akcionáře... Představenstvo a dozorčí rada... Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

Antonín Procházka Dáma ve slaměném klobouku

Antonín Procházka Dáma ve slaměném klobouku Výroční zpráva 2008 Antonín Procházka Dáma ve slaměném klobouku Ctitel malířského řemesla a dávných technik používal enkaustiku, postup známý už od starověku. Barvy si sám připravoval tak, že smíchal horký

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více