MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze"

Transkript

1 MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP zk rá ce n á ve rze

2 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI TRH > Velký potenciál i nadále v regionu střední a východní Evropy > Pokles obchodu s jednorázovým pojištěním v Rakousku > Náročné ekonomické prostředí VIENNA INSURANCE GROUP > Vynikající hospodářský vývoj ve složitých ekonomických podmínkách nejlepší hospodářský výsledek v historii společnosti > Konzervativní investiční politika > Vstup na trh Bosny a Hercegoviny > Pokračování v programu zvyšování efektivity v rámci celého koncernu > Rating A+ ratingové agentury Standard & Poor s se stabilním výhledem nejlépe hodnocená firma hlavního indexu ATX vídeňské burzy > Zavedení Social Active Day > Transparentnost personálních změn jasná pravidla nástupnictví

3 MÁ VIG Pojištění znamená odpovědnost. Výrokem MÁ VIG podtrhujeme vysokou míru odpovědnosti, kterou máme vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům a akcionářům. Hlavní motivací pro naši práci je co možná nejlépe vyhovět jejich požadavkům. Tyto požadavky zahrnují od potřeby bezpečí a pokud možno bezstarostného života přes atraktivní pracovní místo až po zachování hodnoty společnosti a přiměřenou výnosnost. Všichni by měli mít pocit, že je o ně ve VIG dobře postaráno. Náš pocit odpovědnosti však značně přesahuje hranice pojišťovnictví a proto cítíme povinnost se angažovat i v kulturní a sociální oblasti. Sázíme na jasnou strategii dlouhodobého růstu na solidních a trvale udržitelných základech, se špičkovou kvalitou produktů a služeb, ambiciózní a zároveň dobře uváženou expanzí v oblasti střední a východní Evropy a konzervativní investiční politikou. Právě v uplynulém roce, který před politiku a ekonomiku a také před naše odvětví postavil velké výzvy, se naše zásady osvědčily. Navzdory velmi náročným rámcovým podmínkám se VIG podařilo dále zvýšit jak objem předepsaného pojistného, tak i hospodářský výsledek. Z toho profitují všichni z našeho okolí a mohou tak z přesvědčení a s hrdostí říkat: MÁ VIG! generální ředitel Dr. Günter Geyer náměstek generálního ředitele Dr. Peter Hagen

4 UKAZATELE VIENNA INSURANCE GROUP Výkaz zisku a ztráty Předepsané pojistné mil. EUR 6.911, , , , ,67 Neživotní a úrazové pojištění mil. EUR 3.671, , , , ,30 Životní pojištění mil. EUR 2.934, , , , ,22 Zdravotní pojištění mil. EUR 306,60 314,28 321,36 338,16 360,15 Předepsané pojistné mil. EUR 6.911, , , , ,67 Rakousko mil. EUR 3.695, , , , ,22 Česká republika mil. EUR 1.130, , , , ,86 Slovensko mil. EUR 494,52 605,60 628,38 647,87 678,84 Polsko mil. EUR 543,14 795,14 548,26 747,69 954,07 Rumunsko mil. EUR 413,49 608,22 606,66 528,05 502,87 Ostatní trhy mil. EUR 634,94 714,46 758,54 871,72 856,81 Výsledek finančního umístění mil. EUR 1.002,64 918,14 929, ,44 931,61 Zisk před zdaněním mil. EUR 437,30 540,80 441,25 507,79 559,01 Neživotní a úrazové pojištění mil. EUR 265,07 414,23 238,86 222,72 271,51 Životní pojištění mil. EUR 157,20 102,40 177,77 248,46 239,81 Zdravotní pojištění mil. EUR 15,03 24,17 24,62 36,61 47,69 Zisk před zdaněním mil. EUR 437,30 540,80 441,25 507,79 559,01 Rakousko mil. EUR 286,80 344,33 247,49 250,89 291,58 Česká republika mil. EUR 73,81 107,45 122,91 167,33 189,72 Slovensko mil. EUR 30,30 4,99 23,01 37,32 57,23 Polsko mil. EUR 18,78 26,11 27,42 24,18 37,77 Rumunsko mil. EUR 4,56 57,46 24,19 28,51-12,82 Ostatní trhy mil. EUR 23,05 0,46-3,77-0,44-4,47 Zisk za účetní období po zdanění a menšinových podílech mil. EUR 312,62 408,53 340,49 379,75 406,75 Rozvaha Finanční umístění mil. EUR , , , , ,18 Vlastní kapitál mil. EUR 2.615, , , , ,64 Pojistně technické rezervy mil. EUR , , , , ,92 Aktiva/Pasiva mil. EUR , , , , ,65 Akcie Počet akcií kusů Tržní kapitalizace mil. EUR 5.775, , , , ,36 Průměrný počet denně obchodovaných akcií kusů cca cca cca cca cca Kurz k EUR 55,00 24,12 36,00 38,90 30,62 Nejvyšší kurz EUR 57,90 58,20 44,00 40,97 43,65 Nejnižší kurz EUR 45,01 16,00 16,10 30,84 24,63 Roční výkonnost akcie (bez dividendy) % 3,38-56,10 49,25 8,06-21,29 Dividenda na akcii EUR 1,10 2,00* 0,90 1,00 1,10 Výnos z dividend % 2,00 8,29* 2,50 2,57 3,59 Zisk na akcii EUR 2,98 3,32 2,40 2,65 2,87 P/E (cena akcie/zisk na akcii) k ,46 7,27 15,03 14,66 10,69 Počet zaměstnanců z toho Rakousko z toho mimo Rakousko * včetně věrnostního bonusu ve výši 0,90 EUR Výpočet zisku na akcii zahrnuje od roku 2008 alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál. Při sčítání zaokrouhlených částek a procentuálních údajů může dojít k početním rozdílům způsobeným zaokrouhlováním. 4 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

5

6 MÁ VIENNA INSURANCE GROUP S předepsaným pojistným ve výši 8,9 miliard EUR a přibližně zaměstnanci jsme jedním z předních pojišťovacích koncernů v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Inovace, blízkost k zákazníkům a důsledná orientace na služby determinují vysokou kvalitu portfolia našich produktů, které nabízí atraktivní řešení v oblasti životního a neživotního pojištění. Díky jasně zacílené expanzivní strategii v regionu střední a východní Evropy se VIG již velice záhy podařilo přeměnit čistě rakouskou pojišťovnu na mezinárodní koncern. Dnes tento koncern čítá zhruba 50 pojišťoven ve 25 zemích. VIG je synonymem finanční stability a nabízí svým zákazníkům, akcionářům, partnerům a zaměstnancům vysokou míru jistoty. Rozhodující měrou k tomu v neposlední řadě přispívá i konzervativní investiční politika. Tuto skutečnost odráží také rating A+ se stabilním výhledem. Vienna Insurance Group je tak nejlépe hodnocenou firmou hlavního indexu ATX vídeňské burzy, jež je od roku 2008 kótovaná také na pražské burze. Koncern navíc klade velký důraz na to, aby se vedle ekonomických aspektů angažoval také v sociální oblasti a přispěl tak k budoucnosti společnosti, v níž stojí za to žít. Vienna Insurance Group tak potvrzuje svůj základní postoj, že se při svém růstu zaměří na zvyšování hodnoty. Domovský trh Rakousko Vienna Insurance Group je největší pojišťovací skupina v Rakousku a spolu s koncernovými společnostmi Wiener Städtische, Donau Versicherung a s Versicherung má vynikající postavení. Síla, kterou VIG na svém domovském trhu prokazuje již od roku 1824, tvoří konec konců i základnu pro úspěšné naplnění strategie internacionalizace skupiny VIG. Silný hráč ve střední a východní Evropě Vienna Insurance Group byla jednou z prvních západoevropských pojišťoven, která již v roce 1990 vstoupila do střední a východní Evropy. Dnes patří k nejdůležitějším hráčům v tomto regionu ve střední a východní Evropě je generováno více než 50% z celkového předepsaného pojistného koncernu. V této oblasti je koncern prostřednictvím koncernových společností, respektive poboček zastoupen v Albánii, Bulharsku, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě, Makedonii, Černé Hoře, Polsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, České republice, Turecku, Maďarsku, na Ukrajině a v Bělorusku. Od roku 2011 působí VIG navíc i v Bosně a Hercegovině. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem a vynikajícím znalostem trhu v daných regionech a díky své kompetenci ve všech záležitostech týkajících se pojištění má VIG ty nejlepší předpoklady pro to, aby i v budoucnu mohla participovat na rostoucí životní úrovni a s tím spojené zvýšené potřebě pojištění ve střední a východní Evropě. Vienna Insurance Group působí také v Německu, Lichtenštejnsku a Itálii. Společný cíl: nabídnout zákazníkovi jistotu Každý zákazník je jedinečný. Co se pojištění a zabezpečení týče, liší se svými potřebami v závislosti na životní situaci a tím, jaký druh poradenství požaduje. Vienna Insurance Group si je této skutečnosti vědoma. VIG nezná standardního zákazníka pojištění, proto respektuje místní specifika a na mnoha trzích je zastoupena více než jednou značkou a širokou obchodní sítí. Při tom všem existuje něco, co mají všechny koncernové společnosti Vienna Insurance Group společného: cíl poskytnout zákazníkům jistotu. Společnosti skupiny VIG nabízejí v Rakousku již po mnoho desetiletí pestrou nabídku pojistných řešení jak v oblasti neživotního, tak i v oblasti životního pojištění. Trhy ve střední a východní Evropě se v současné době nacházejí ještě na jiné ekonomické úrovni, nicméně se stále více ubírají podobným směrem. Jestliže zde byla po roce 1989 nejprve poptávka především po pojištění motorových vozidel a později i po pojištění domácností, respektive pojištění nemovitostí, těší se dnes rostoucí oblibě produkty pro hmotné zabezpečení ve stáří a spořicí a investiční produkty v podobě životního pojištění. 6 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

7 V podobě VIG RE byla v roce 2008 založena také vlastní koncernová zajišťovna. Její sídlo v České republice podtrhuje význam regionu střední a východní Evropy coby rostoucího trhu pro VIG. Strategické partnerství se skupinou Erste Group Ve skupině Erste Group má Vienna Insurance Group silného partnera, který vystupuje rovněž jako nezávislý a samostatný subjekt, který vyznává stejné hodnoty a sdílí obdobnou strategii dalšího růstu. Z dlouhodobé dohody o spolupráci, která byla uzavřena v roce 2008 pro oblast Rakouska a střední a východní Evropy, profitují obě společnosti stejnou měrou: pojistné produkty VIG jsou prodávány prostřednictvím Erste Group, na oplátku nabízejí společnosti koncernu VIG bankovní produkty Erste Group. Kompetentní zaměstnanci přinášejí úspěch Právě ve společnosti poskytující služby je největší důležitost pro podnikatelský úspěch přisuzována zaměstnancům a zaměstnankyním. Také v tomto případě klade Vienna Insurance Group vedle angažovanosti, kompetentního poradenství a vynikajících služeb velký důraz na znalost místního trhu a blízkost k zákazníkům. Naše hlavní hodnoty > Jsme doma v regionu střední a východní Evropy. > Jsme vedoucí pojistitel v regionu střední a východní Evropy. > Jsme jedna rodina. > Stavíme do popředí člověka. > Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. > Vytváříme trvalé hodnoty. > Chceme být lídrem. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 7

8 DOBRÉ POSTAVENÍ NA NAŠICH TRZÍCH Česká republika: 30,2% Rakousko: 24,3% Slovensko: 32,7% Maďarsko: 4,8% Rumunsko: 28,6% Polsko: 6,9% Turecko: 1,5% Ukrajina: 3,1% Gruzie: 24,0% Srbsko: 8,3% Chorvatsko: 8,0% Klíčové trhy Tržní podíl 1) Makedonie: 8,4% Albánie: 28,6% 1 Postavení na trhu v oblasti neživotního pojištění1) 1 Postavení na trhu v oblasti životního pojištění 1 Postavení na trhu celkem U Rakouska: postavení na trhu u neživotního/úrazového pojištění 8 Z K R Á C EN Á VERZE VÝRO ČN Í ZP RÁV Y 2011 VIEN N A IN SURAN CE GROUP Bulharsko: 14,4% Podíly a postavení na trhu: stav čtvrtletí 2011 (Rakousko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Gruzie, Makedonie, Srbsko a Ukrajina: stav čtvrtletí 2011)

9 Vienna Insurance Group podle regionů v roce 2011 Předepsané pojistné (celkem) Předepsané pojistné (životní pojištění) Předepsané pojistné (neživotní pojištění) (tis. EUR) (tis. EUR) (tis. EUR) Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy Albánie Pobaltí Bulharsko Německo Gruzie Chorvatsko Lichtenštejnsko Makedonie Srbsko Turecko Ukrajina Maďarsko Počet zaměstnanců Trhy Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Ruska a Běloruska nebyly v roce 2011 součástí konsolidačního celku Vienna Insurance Group. V Itálii a ve Slovinsku má navíc VIG své pobočky. ZK R Á C ENÁ V ER ZE V Ý R OČ NÍ ZPR ÁV Y V I ENNA I N S U R A N C E G R O U P 9

10 CÍLE A STRATEGIE Raději uvažujeme v delších horizontech, nikoli pouze v minutách a dnech, ale v letech a desetiletích. Vyžaduje si to náš druh podnikání. Protože to, co dnes slíbíme, musíme zítra splnit. I když zítra znamená za 30, 40 nebo 50 let. Proto děláme to, co umíme dělat dobře, a jednáme s patřičnou předvídavostí a obezřetností. Jsme pojistitel celým svým srdcem i duší. V rámci své hlavní podnikatelské činnosti na sebe Vienna Insurance Group bere dlouhodobé závazky. Koncernová strategie se proto vyznačuje kontinuitou a dlouhodobostí. Vedle domovského trhu Rakouska se podnikatelské aktivity soustředí na region střední a východní Evropy. Kromě toho staví VIG v oblasti obchodu, investic, komunikace a při svém vystupování na příslušných trzích na čtyřech osvědčených zásadách řízení: Politika více značek Multikanálová distribuce Konzervativní investiční politika Mysli globálně jednej lokálně Úspěch je nadosah Regionem, na který se Vienna Insurance Group koncentruje, je a zůstane střední a východní Evropa. VIG působí v hospodářském prostoru, kde lze v příštích několika desetiletích očekávat rostoucí poptávku po pojistných řešeních a rozmanité možnosti dalšího růstu. V tomto regionu žije více než 200 milionů lidí, mnoho z nich zatím není pojištěno vůbec anebo jen nedostatečně. Upevnit vedoucí pozici v Rakousku V Rakousku má Vienna Insurance Group své kořeny. Již bezmála 190 let zde koncern píše historii pojišťovnictví. I ve 21. století je Rakousko atraktivním trhem, třebaže je dlouhodobá perspektiva dalšího růstu na jiných trzích VIG mnohonásobně vyšší. Ve srovnání s jinými západoevropskými zeměmi se však ukazuje, že i rakouský pojistný trh má ještě růstový potenciál, především v oblasti životního pojištění. Vienna Insurance Group má v Rakousku za cíl udržet si svou pozici na vrcholu a dále ji upevňovat. Zda tohoto cíle dosáhne, bude záležet především na tom, zda včas rozpozná společenské trendy a zda bude schopna zareagovat odpovídajícími základními řešeními a doplňkovými službami. To, že v této úloze dokážou obstát, prokázaly rakouské koncernové společnosti v posledních letech již několikrát, například jako průkopníci pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby. Dále růst ve střední a východní Evropě Vstupem na pojistný trh střední a východní Evropy před více než dvěma desítkami let získala Vienna Insurance Group přístup do hospodářského prostoru, který se od té doby nejen znamenitě vyvíjel, ale který zároveň i nadále slibuje velký ekonomický potenciál. Koncern usiluje o další rozšiřování pojišťovacích aktivit ve střední a východní Evropě. Vienna Insurance Group si vytyčila za cíl, že bude i v příštích letech růst rychleji než trh. Hlavní měrou by se na tom měly podílet stávající koncernové společnosti. To však neznamená, že by VIG vyloučila možnost dalších akvizic, které by zlepšily její postavení na trzích a které by se daly vhodně začlenit do stávajícího portfolia. Vývojové směry VIG > Regionální zaměření: střední a východní Evropa > Dále upevňovat svou tržní pozici, v první řadě organickým růstem > Politika více obchodních značek a multikanálová distribuce jsou zárukou silné orientace na zákazníka v oblasti prodeje > Partnerství s Erste Group > Zajistit vysokou výnosnost > Konzervativně investovat 10 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

11 Posílit postavení na trhu v regionu Vienna Insurance Group v posledních letech soustavně budovala své postavení na trhu organickým růstem a akvizicemi. Dnes je na deseti trzích, které jsou pro ni klíčové, největší pojišťovací skupinou. I mimo území svých klíčových trhů patří Vienna Insurance Group na mnoha trzích k předním pojistitelům. Koncern v zásadě ve všech zemích sleduje stejný cíl upevnit, respektive dále zlepšovat své postavení na trhu. Úspěch díky rozmanitosti Zachovat politiku více značek Vienna Insurance Group je na většině trhů, na kterých působí, zastoupena více než jednou společností, respektive obchodní značkou. Politika více značek je důležitým pilířem úspěchu koncernu. Individuálním vystupováním na trhu oslovují společnosti v jednotlivých zemích i různé cílové skupiny. V důsledku toho se také liší konkrétní podoba portfolia nabízených produktů. Uplatňováním politiky více značek naplňuje VIG svůj přístup, při němž propojuje regionální identitu společnosti s mezinárodními prvky a dlouholetými zkušenostmi skupiny. Každá koncernová společnost tak v názvu nese svou lokální značku jako křestní jméno doplněné o příjmení Vienna Insurance Group. Etablované a u zákazníků zavedené značky zůstávají zachovány. Posiluje to loajalitu zaměstnanců, obchodních partnerů a stejnou měrou i zákazníků. Zvýšit výnosnost V případech, kdy v jedné zemi působí vícero společností, dbá Vienna Insurance Group na ekonomicky efektivní využívání zdrojů a kapacit a průběžně prověřuje efektivitu struktur. V mnoha zemích už zaměstnanci úspěšně pracují v back offices, které poskytují služby hned několika společnostem. K fúzím společností přikročí VIG tehdy, když jasné synergické potenciály převáží nad výhodami diverzifikovaného zastoupení na trhu. Vedena touto myšlenkou tak VIG zahájila v roce 2011 přípravné práce na fúzích v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. OSVĚDČENÉ ZÁSADY VEDOU K TRVALE UDRŽITELN ÉMU RŮSTU Vienna Insurance Group si předsevzala, že bude dále zvyšovat svou ziskovost. Příslušná opatření, především v oblasti správy, jsou zaměřena na citelné snižování nákladů. Mnoho cest vede k VIG a zpět Zachovat si zákaznickou orientaci Ruku v ruce se strategií více značek jde princip multikanálové distribuce. Při oslovování zákazníků sází Vienna Insurance Group na kombinaci několika prodejních kanálů. VIG je tak schopna reagovat na preference svých pojistníků v oblasti poradenství. Od Vienna Insurance Group k zákazníkovi vede mnoho cest. Kombinace různých prodejních kanálů je stejně jako široké geografické zastoupení výrazem myšlenky diverzifikace, kterou koncern vyznává. Intenzita, s jakou společnosti využívají jednotlivé prodejní kanály, se velmi liší. Jak důležitý je určitý distribuční kanál na daném trhu, je jak otázka legislativních rámcových podmínek, tak i otázka vyspělosti místního pojistného trhu. Mimo to hraje ústřední roli i specifický obchodní model společnosti. Stavět na partnerství s Erste Group Vienna Insurance Group a Erste Group pojí silné partnerství. Oba koncerny s rakouskými kořeny a podobnou strategií růstu položily v roce 2008 základní kámen dlouhodobé spolupráce. Na jedné straně získala VIG veškeré pojišťovací aktivity skupiny Erste Group, na druhé straně uzavřela s bankou dlouhodobou dohodu o spolupráci. Dohoda obsahuje příslib společností Erste Group, že budou prodávat pojistná řešení Vienna Insurance Group a VIG bude naopak svým zákazníkům nabízet vybrané bankovní produkty Erste Group. Prodej prostřednictvím bank nabývá v posledních letech na důležitosti a VIG z tohoto trendu velmi profituje díky úzké spolupráci s Erste Group. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 11

12 Jednou pojistitel, navždy pojistitel i v případě investic Investování peněžních prostředků zákazníků je důležitý a náročný úkol, který je spojen s velkou zodpovědností a který je realizován při zvážení vícero aspektů, jako jsou rentabilita a diverzifikace, a při posouzení různých rizik. Konzervativní investiční politikou plní VIG požadavek investovat bezpečně a současně rentabilně. Investiční chování koncernu se od nepaměti vyznačuje silným povědomím o možných rizicích. Od vypuknutí finanční krize vyznává VIG strategii dalšího zkvalitňování portfolia. Vienna Insurance Group vlastní velmi robustní investiční portfolio, které v průběhu roku 2011 bylo opětovně zkvalitněno, a tím se zvýšila i jeho bezpečnost. Rozšiřování podílu státních dluhopisů se přitom zaměřilo především na jádro Evropy, respektive na ty země, ve kterých Vienna Insurance Group působí. Mezinárodní pojistitel ze sousedství Vienna Insurance Group působí v regionu, který se na první pohled jeví jako velice homogenní. Při bližším zkoumání je však zřejmé, že se struktura a stupeň vývoje jednotlivých pojistných trhů od sebe zásadně liší. Proto nelze neomezeně přenášet obchodní modely z jedné země do druhé. Namísto toho musejí prodej a produkty odpovídat specifickým podmínkám příslušného trhu. Jako přední odborník na pojištění se proto VIG v regionu střední a východní Evropy drží zásady mysli globálně jednej lokálně a spoléhá se na místní management a zkušenosti místních zaměstnanců, kteří velmi dobře znají trh a potřeby lidí. Všechny společnosti Vienna Insurance Group zároveň vnímají svůj závazek dodržovat ve svém jednání vysoké standardy. Na koncernové úrovni byly vypracovány příslušné směrnice a díky tomu jsou například v případě investic dodržovány v celém koncernu stejné zásady. HLAVNÍ ZÁSADY UPLATŇOVANÉ PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ VIG 12 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

13 AKTIVITY V ROCE 2011 A Akvizice Fúze Optimalizace podnikatelských aktivit Social Active Day ZK R Á C ENÁ V ER ZE V Ý R OČ NÍ ZPR ÁV Y V I ENNA I N S U R A N C E G R O U P 13

14 Co nás v roce 2011 nejvíce zaměstnávalo? Radovali jsme se z přírůstků a položili jsme základní kámen pro vzájemné fungování našich společností. Odvážili jsme se na věci pohlédnout z širšího úhlu pohledu a včas jsme objasnili další vývoj ve vedení koncernu. Fúze V roce 2011 připravila Vienna Insurance Group fúze ve třech zemích. Transakce by měla být dokončena v 1. pololetí roku Akvizice Koupě společnosti Jahorina Od října roku 2011 je Vienna Insurance Group novým většinovým vlastníkem pojišťovny Jahorina v Republice Bosna a Hercegovina. Jahorina byla založena jako neživotní pojišťovna v Pale (Republika srbská), v posledních dvou letech nabízí také životní pojištění. Hlavní těžiště činnosti této společnosti spočívá v prodeji pojištění motorových vozidel. Akvizicí společnosti Jahorina získává Vienna Insurance Group svůj 25. a zároveň perspektivní trh, jehož dlouhodobý výhled slibuje významný nárůst v oblasti pojištění. Rozšíření aktivit v Albánii V Albánii převzala Vienna Insurance Group většinový podíl ve výši 75% podílu plus jednu akcii v pojišťovně Intersig. Tato akvizice rozšiřuje základnu koncernu v Albánii. Intersig působí v oblasti neživotního pojištění. Převážná část předepsaného pojistného pochází z oblasti motorových vozidel. Akvizicí společnosti Intersig zvýšila Vienna Insurance Group svůj celkový podíl na trhu na bezmála 30%. Akvizice životní pojišťovny Polisa V listopadu roku 2011 podepsala Vienna Insurance Group smlouvu na koupi minimálně 75% plus jednu akcii v polské společnosti Polisa, a to s podmínkou, že bude získán potřebný souhlas příslušných úřadů. Společnost se sídlem ve Varšavě působí především v oblasti skupinových pojištění. O zákazníky na celém území Polska pečuje více než 120 zaměstnanců a široká síť pojišťovacích makléřů. Koncern prostřednictvím této akvizice využívá příležitosti dále zintenzivnit své podnikatelské aktivity v Polsku. V Bulharsku se plánuje sloučení obou bulharských neživotních pojišťoven Bulstrad a Bulgarski Imoti. Po dokončení fúze bude Vienna Insurance Group jako přední neživotní pojišťovna v Bulharsku nabízet své služby pod značkou Bulstrad. Na polském trhu s neživotním pojištěním usiluje VIG o větší koncentraci obchodních aktivit sloučením pojišťoven InterRisk a PZM. Do budoucna se plánuje, že obě společnosti budou své produkty prodávat pod jménem InterRisk, a to na území celého Polska. Také v Rumunsku pracuje Vienna Insurance Group na novém uspořádání svých aktivit. V srpnu roku 2011 byla započata fúze dvou neživotních pojišťoven Omniasig a BCR. VIG bude v zásadě pokračovat ve velmi úspěšné strategii více značek. Vyskytne-li se však, stejně jako v uvedených případech, možnost využít synergií, představuje fúze společností správnou cestu. Optimalizace podnikatelských aktivit Vienna Insurance Group ustavičně pracuje na zlepšování pracovních procesů a ještě lepším využívání svých zdrojů, a to jak v rámci jednotlivých společností, tak i nad jejich rámec. V roce 2011 bylo především v Rumunsku, Albánii a na Ukrajině zkoumáno, zda existuje nějaká možnost 14 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

15 vybudovat a využívat společné kapacity. Realizace se soustředí na zřízení back office poskytující služby hned několika společnostem, na posílení sdílených služeb a, speciálně v Rumunsku, na trvalé snižování nákladů pomocí opatření v oblasti obchodu a správy. Social Active Day V rámci prvního Social Active Day vyzvala Vienna Insurance Group v roce 2011 své zaměstnance v devíti zemích, aby se v roce dobrovolných činností angažovali pro dobrou věc. Mnoho zaměstnanců koncernu z Rakouska, České republiky, Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska a Maďarska se nechalo vést mottem Take your chance and care! a vyhradili ze svého času jeden den pro osoby, které potřebují pomoc a ochranu. Koncernové záležitosti jako skupina slavíme úspěchy Zvýšení předepsaného pojistného a zisku Pohled na hospodářský výsledek koncernu v roce 2011 prozrazuje, že expanze Vienna Insurance Group do střední a východní Evropy byla zcela správná. Společnosti působící v zemích mimo Rakousko se více než polovinou podílely na celkovém objemu předepsaného pojistného v případě neživotního a úrazového pojištění a poprvé také životního pojištění. Ve složitém ekonomickém prostředí předchozího roku navázala Vienna Insurance Group na úspěšný vývoj a splnila vysoké cíle stanovené pro zisk před zdaněním a combined ratio. SAP Smile Solutions Vienna Insurance Group si za svůj cíl předsevzala vytvoření softwarového standardu pro správu pojistných smluv, který by se dal využít v rámci celé Evropy. Záměrem projektu je společně s odbornými útvary pojišťoven vytvořit pro zhruba 20 milionů pojistných smluv, které Vienna Insurance Group spravuje, výkonné, uživatelsky komfortní a z technologického hlediska bezpečné IT prostředí. Od roku 2005 bylo více než 30 částí systému úspěšně uvedeno do produktivního provozu. Také v roce 2011 se na tomto projektu intenzivně pracovalo. Ve velkých koncernových společnostech tak byly uvedeny do provozu nejdůležitější části celkového řešení. Nástupnictví ve firmě zajištěno včas Dr. Günter Geyer odstoupí ze své funkce předsedy představenstva Vienna Insurance Group po valné hromadě, která bude schvalovat roční účetní závěrku za rok 2011, s účinností od 31. května U personálních změn je pro VIG velmi důležité, aby byly maximálně transparentní. Od července roku 2011 působí v představenstvu Dr. Franz Kosyna jako člen představenstva Vienna Insurance Group a Dr. Judit Havasi jako členka rozšířeného představenstva. K 1. červnu 2012 bude generálním ředitelem a předsedou představenstva koncernu zvolen Dr. Peter Hagen, Dr. Kosyna získá titul náměstka generálního ředitele. Dr. Geyer se bude v budoucnu zabývat především strategickými otázkami z pohledu hlavního akcionáře a věnovat se řízení dozorčích rad koncernových společností. Díky tomuto strategickému opatření bude i do budoucna zajištěn kontinuální rozvoj Vienna Insurance Group. Představenstvo Vienna Insurance Group pracuje od 1. června 2012 v tomto složení: Generální ředitel Dr. Peter Hagen (CEO) Náměstek generálního ředitele Dr. Franz Kosyna Dr. Martin Simhandl (CFO) Franz Fuchs Mag. Peter Höfinger ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 15

16 AKCIE VIG Výkonnost akcie VIG Akcie VIG se v burzovním roce 2011 nemohla vymanit z vlivu národních a mezinárodních tendencí a rok uzavřela s kurzem 30,62 EUR, což v porovnání s rokem předchozím představuje pokles o 21,3%. Ačkoliv tak akcie VIG dosáhla výrazně lepší výkonnosti než index ATX, přesto zaznamenala po výrazně pozitivním vývoji v letech 2009 a 2010 poprvé znovu pokles kurzu na roční bázi. Analogicky k vídeňské burze dosáhla akcie VIG 18. února 2011 s hodnotou 43,65 EUR nejvyššího kurzu v daném roce a do poloviny května se dokázala udržet na úrovni kurzu cca 40,00 EUR. Ani pozitivní vývoj pojistného a zisku VIG ani minimální podíl státních dluhopisů v zemích PIIGS ovšem nedokázaly zvrátit skepsi investorů v souvislosti s diskusí kolem dluhové krize eura a stále se zhoršujícího ekonomického výhledu. Po první výrazné změně kurzu na počátku srpna na úroveň více než 30,00 EUR dosáhla 24. listopadu 2011 akcie VIG nejnižší kurz v daném roce na úrovni 24,63 EUR. Do konce roku akcie opět výrazně posílila o více než 20%. K datu redakční uzávěrky na konci února dosáhla akcie VIG hodnoty 33,14 EUR. Kotace na burzách a indexy Akcie VIG kótovaná na burzách ve Vídni i v Praze je zahrnuta jak do indexu ATX, tak i do indexu PX, odpovídajících hlavních indexů burz ve Vídni a v Praze. Od června 2005 je VIG součástí primárního trhu vídeňské burzy a splňuje tedy zvýšená kritéria na transparentnost. Za zdůraznění stojí zejména skutečnost, že akcie VIG je zahrnuta také v indexech Top Dividend vídeňské burzy, které byly nově zavedeny v září Index ATX Top Dividend sestává z deseti akcií ATX s nejvyšším výnosem z dividend. VIG se s váhou přibližně 15% aktuálně nachází na čtvrtém místě tohoto indexu. Akcie VIG byla od poloviny roku 2005 rovněž zahrnuta do rakouského indexu udržitelnosti VÖNIX (VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex) a v současnosti má váhu téměř 10%. Pro index FTSE4Good-Index, globální index udržitelnosti, se VIG kvalifikovala v polovině roku Výrazně vyšší objem obchodů s akciemi VIG na burze v Praze vedl ke zvýšení váhy akcie v indexu PX z původních přibližně jen 2% na aktuálně asi 13%. VIG se tak mezi 14 společnostmi v indexu PX vypracovala na páté místo. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) V POROVNÁNÍ S INDEXY ATX A MSCI INSURANCE INDEX (V EUR) LEDEN 2011 AŽ ÚNOR 2012 Indexováno (základna = 100) led 11 úno 11 bře 11 dub 11 kvě 11 črv 11 črvc 11 srp 11 zář 11 říj 11 list 11 pros 11 led 12 úno 12 VIG ATX MSCI Insurance Index (v EUR) 16 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

17 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ VIG VÝVOJ DIVIDENDY NA AKCII ~30% drobní akcionáři v EUR 2,00 1,50 2,00 1,00 0,82 1,10 0,90 1,00 1,10 0,50 ~70% Wiener Städtische Wechselseitige dividenda věrnostní bonus p Dividenda Představenstvo chce navrhnout orgánům společnosti za hospodářský rok 2011 zvýšení dividendy z 1,00 EUR na 1,10 EUR na akcii, což je plně v souladu s kontinuálním růstem výnosů koncernu i s dlouho uplatňovanou dividendovou politikou, která předpokládá vyplacení minimálně 30% ročního zisku koncernu (po zdanění a menšinových podílech). Dnem výplaty dividend je podle předběžného plánu 14. květen Přehled informací o akcii VIG První kotace (Vídeň) 17. října 1994 První kotace (Praha) 5. února 2008 Počet kmenových akcií 128 mil. kusů Drobní akcionáři přibližně 30% ISIN AT Zkratka cenného papíru VIG Bloomberg VIG AV / VIG CP Reuters VIGR.VI / VIGR.PR Rating Standard & Poor s A+, stabilní výhled Akciové ukazatele Tržní kapitalizace mil. EUR 3.919, , ,00 Průměrný počet denně obchodovaných akcií ks cca cca cca Průměrný denní objem obchodů na burze (jednoduché počítání) mil. EUR 4,2 4,5 4,5 Kurz k EUR 30,62 38,90 36,00 Nejvyšší kurz EUR 43,65 40,97 44,00 Nejnižší kurz EUR 24,63 30,84 16,10 Roční výkonnost akcie (bez dividendy) % -21,29 8,06 49,25 Dividenda na akcii 1) EUR 1,10 1,00 0,90 Výnos z dividend % 3,59 2,57 2,50 Zisk na akcii 2) EUR 2,87 2,65 2,40 P/E (cena akcie / zisk na akcii) k ,69 14,66 15,03 1) Představenstvo plánuje navýšení dividendy za rok 2011 na 1,10 EUR. 2) Výpočet tohoto ukazatele zahrnuje alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 17

18 ZDROJE A ODPOVĚDNOST LIDSKÉ ZDROJE Na pracovní vztahy u nás zásadně pohlížíme z dlouhodobé perspektivy. Našim zhruba zaměstnancům a jejich podpoře přikládáme proto velký význam. Naším deklarovaným cílem a ambicí je rozvíjet a podporovat schopnosti a vlohy našich zaměstnanců a identifikovat a využít jejich potenciál. VIG potřebuje na všech úrovních zaměstnance, jejichž osobní a odborná kvalifikace je schopna držet krok s dynamikou koncernu a měnícími se požadavky okolí. Každá společnost ve skupině proto dbá na to, aby podporovala talentované perspektivní pracovníky a učinila z nich loajální zaměstnance. VIG nabízí angažovaným zaměstnancům rozmanité možnosti dalšího rozvoje v rámci kariéry na pozici mezinárodních odborníků či manažerů. Politika nástupnictví v koncernu se vyznačuje předvídavostí a harmonickými přechody. Velmi vážně bere VIG úkol identifikovat a rozvíjet vhodné kandidáty pro nástupnictví náhrady na klíčových pozicích. Projekty v oblasti lidských zdrojů na úrovni koncernu Na úrovni koncernu učinila VIG v roce 2011 zásadní kroky v oblasti interního řízení kariéry a rozvoje vedoucích pracovníků. Další opatření jsou zaměřena na získávání nadaných a motivovaných zaměstnanců a budování jejich loajality ke koncernu. Přepracování kompetenčního modelu VIG Kompetence VIG popisují ty zásady chování a přístup zaměstnanců a vedoucích pracovníků, které jsou základem úspěchu společnosti. Platí pro celou skupinu a jsou úzce propojeny s koncernovou strategií. Leadership Development Programme Cílem Leadership Development Programme, jenž byl vyvinut speciálně pro potřeby VIG, je podpořit osoby pověřené řízením při rozvoji jejich řídicích kompetencí. Program je zaměřen na mladé i zkušené vedoucí pracovníky, převážně z úrovně vrcholového managementu koncernových společností. V roce 2011 tento program absolvovalo zhruba 30 účastníků. Společně posílat naše vědomosti do světa VIG dává perspektivním zaměstnancům talentům možnost najít v rámci programů mobility uplatnění v jiných společnostech VIG. V roce 2011 byla interní výměna pracovních pozic nejrozmanitější ve své historii. Mimořádný význam byl přikládán mezinárodnímu programu výměny pracovních pozic (Job Rotation Programme). V rámci tohoto programu se perspektivní zaměstnanci talenti po dobu jednoho až deseti měsíců zapracovávají do pracovních procesů, směrnic a standardů příslušných oddělení holdingu nebo jednotlivých společností. Interní trh práce Mnoho lidí chce během svého života změnit své profesní zaměření. Proto má každý zaměstnanec Vienna Insurance Group možnost se v rámci koncernu realizovat. Nábor z řad interních uchazečů má zpravidla přednost před získáváním nových zaměstnanců z externího trhu práce. Pohled do jednotlivých společností Na úrovni jednotlivých společností byl rok 2011 rokem bohatým na činnost v oblasti lidských zdrojů. Za všechny uvádíme alespoň následující výčet, který nabízí pohled do práce v oblasti lidských zdrojů ve společnostech v loňském roce. Příklady HR projektů > Nový onboarding program pro zaměstnance holdingu > Burza nápadů společnosti Wiener Städtische > Ofenziva pro větší zastoupení žen ve vedoucích pozicích společnosti Donau Versicherung > Polské společnosti Compensa s moderním náborem zaměstnanců > Spuštění nástroje pro řízení a rozvoj PDD v BCR neživotní > Každoroční zaměstnanecká anketa společnosti Union > Školení zaměstnanců - novinka ve společnosti Bulstrad neživotní 18 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

19 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Jako pojistitel se denně dozvídáme, co dělá lidem starost a co radost, čeho se bojí a v co doufají. Prožíváme to, co se děje kolem nás a v našem středu. Jsme přesvědčeni o tom, že hospodářský úspěch nemůže být trvalý a nebyl by ani žádoucí, kdyby nebyly zachovány vysoké etické standardy. Proto se v zemích, ve kterých jsme aktivně činní, angažujeme obzvláště ve sféře sociálních a kulturních zájmů. Od roku 2005 je Vienna Insurance Group zahrnuta do rakouského indexu trvale udržitelného rozvoje (VÖNIX), od roku 2007 do celosvětového indexu FTSE4Good-Index. Obě jmenování jsou spojená s nárokem úspěšně spojovat v podnikatelské činnosti ekonomické aspekty se sociálními a ekologickými cíli. Aktivní sociální odpovědnost Četné aktivity v sociální oblasti jsou umožňovány hlavně díky hlavnímu akcionáři Vienna Insurance Group, společnosti Wiener Städtische Wechselseitige. Social Active Day Vienna Insurance Group vzala Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 jako podnět ke vzniku Dne sociální aktivity (Social Active Day). V devíti zemích motivovala VIG své zaměstnance k tomu, aby si našli čas pro potřebné, respektive handicapované členy společnosti. Vienna Insurance Group dala zaměstnancům k dispozici jeden den k tomu, aby ho strávili ve znamení sociální angažovanosti. Více než zaměstnanců společností VIG se nechalo pro tuto myšlenku nadchnout a zúčastnilo se četných projektů. Uveďme jen některé z aktivit v loňském roce: doprovod starých lidí a péče o ně, vaření polévky a její výdej potřebným lidem, pomoc při vybudování a demontáži sociálního blešího trhu a při prodeji, natírání plotů, estetické úpravy místností a aktivní pomoc při podzimním úklidu jakož i učení a hraní si s dětmi. Dr. Günter Geyer Social Active Award* Společnost Wiener Städtische Wechselseitige udělí v roce 2012 poprvé novou cenu za mimořádnou sociální angažovanost, pojmenovanou po generálním řediteli Dr. Günteru Geyerovi. Vyznamenání bude uděleno koncernové společnosti, která díky svým aktivitám nebo aktivitám svých zaměstnanců prokáže v sociální oblasti mimořádnou angažovanost při pomoci bližním. Dětská kampaň organizace Caritas* Jako dlouhodobý partner organizace Caritas podporuje společnost Wiener Städtische Wechselseitige již mnoho let každoroční kampaň ve prospěch dětí v nejchudších zemích Evropy tak tomu bylo v roce 2011 a bude i v letošním roce. Příklady z koncernových společností: Union Biztosító podporuje Bátor Tábor tábor pro nemocné děti ve střední Evropě* Zweite Sparkasse Wiener Städtische jako kooperující partner* Dětská univerzita Komenského Projekt společnosti Kooperativa Slovensko Kulturní angažovanost* K uskutečnění projektů v oblasti umění, a tím i k zachování rakouských a mezinárodních kulturních statků, přispívají značnou měrou hlavní akcionář, Wiener Städtische Wechselseitige, jakož i společnost a její koncernové společnosti. Podporou tvůrčích ambicí napomáhají k vytváření kreativního prostředí a v mezinárodním měřítku podporují chápání a výměnu názorů na současné a nové umělecké směry. V rámci programu na podporu umění a kultury získávají podporu vybraná zařízení a projekty v oblasti výtvarného umění, architektury, divadla, filmu a muzikálu. V minulém roce zahrnovaly projekty mimo jiné: zahalení vídeňské budovy Ringturm, které provedla malířka Xenia Hausner* Leopold Museum vyznamenání Maecenas 2011 * Essl Art Award CEE* série výstav Architektur im Ringturm * *Tyto aktivity byly buď zcela nebo z podstatné části financovány hlavním akcionářem Wiener Städtische Wechselseitige. ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP 19

20 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KONCERNU 2011 VÝVOJ OBCHODNÍ ČINNOSTI KONCERNU V ROCE 2011 Kolem 50 pojišťoven patřících do koncernu Vienna Insurance Group působí v neživotním a úrazovém pojištění, životním pojištění a v některých zemích také ve zdravotním pojištění. Údaje ve výroční zprávě koncernu jsou rozděleny do segmentů podle těchto tří odvětví. Za účelem přehledného znázornění geografického vývoje obchodní činnosti v koncernu je 25 zemí, na jejichž území koncern působí, rozděleno do šesti geografických segmentů: Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko a ostatní trhy. Trhy Ruska a Běloruska nebyly v roce 2011 zahrnuty do konsolidačního celku VIG, protože mají jen druhořadý význam. Obchodní činnost v Černé Hoře byla zahájena až v roce 2011, totéž platí i pro vstup na trh v Bosně a Hercegovině. HLAVNÍ FAKTORY KONCERNOVÉHO VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Změna v % v mil. EUR Předepsané pojistné celkem 8.883, ,01 3,4% Zasloužené pojistné 8.122, ,37 3,3% Náklady na pojistná plnění , ,35-0,1% Pořizovací a správní náklady , ,88-0,4% Finanční výsledek bez podniků konsolidovaných ekvivalenční metodou 920, ,42-17,2% Výsledek z podílů na podnicích konsolidovaných ekvivalenční metodou 11,00 5,01 119,5% Ostatní výnosy a náklady -206,80-167,79 23,3% Zisk před zdaněním 559,01 507,79 10,1% Objem předepsaného pojistného V roce 2011 dosáhla Vienna Insurance Group předepsaného pojistného ve výši 8.883,67 mil. EUR. Toto odpovídá meziročnímu nárůstu o 3,4%. Z předepsaného hrubého pojistného připadlo Vienna Insurance Group 8.145,02 mil. EUR. Zajistitelům bylo postoupeno 738,64 mil. EUR. K tomuto vývoji předepsaného pojistného přispěl především mohutný nárůst v Polsku (+27,6%). Také v České republice (+5,3%) a na Slovensku (+4,8%) se přijaté pojistné zvýšilo. Celkem bylo v roce 2011 dosaženo 54,5% předepsaného pojistného koncernu mimo Rakousko. V neživotním a úrazovém pojištění činil podíl společností mimo Rakousko 61,5%. V segmentu životního pojištění připadlo 50,8% pojistného na společnosti mimo Rakousko. Tím zrealizovala VIG poprvé také v segmentu životního pojištění více pojistného mimo Rakousko. PODÍL NA PŘEDEPSANÉM POJISTNÉM PODLE SEGMENTŮ A REGIONŮ (HODNOTY PRO ROK 2010 JSOU UVEDENY V ZÁVORKÁCH) v procentech Rakousko 61,5 (64,0) 38,5 (36,0) neživotní/ úrazové 50,8 (45,0) 49,2 (55,0) životní Mimo Rakousko 6,3 (3,0) 93,7 (97,0) zdravotní 54,5 (53,0) 45,5 (47,0) celkem Zasloužené čisté pojistné se podařilo zvýšit o 3,3% z 7.860,37 mil. EUR v roce 2010 na 8.122,82 mil. EUR v roce Zasloužené zajistné pro zajišťovny činilo 727,89 mil. EUR. Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění dosáhly v roce 2011 po odečtení podílu zajištění (384,04 mil. EUR) 6.535,97 mil. EUR. Vienna Insurance Group zůstala v oblasti své působnosti jednak ve značné míře ušetřena těžkých přírodních katastrof a dále pak vykazoval převod prostředků do krycí rezervy v Rakousku v důsledku slabšího obchodu s životními pojistkami nižší hodnoty. Z toho důvodu byly výdaje na pojistné události i přes nárůst pojistného na stejné úrovni jako v minulém roce. 20 ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČ NÍ ZPRÁVY 2011 VIENNA INSURANCE GROUP

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR Č. 27/2011 15. listopadu 2011 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR Pokračující trend růstu v životním pojištění na stěžejních

Více

Tisková beseda. Vývoj Vienna Insurance Group v obchodním roce 2011. Vídeň, 24. ledna 2012

Tisková beseda. Vývoj Vienna Insurance Group v obchodním roce 2011. Vídeň, 24. ledna 2012 Tisková beseda Vývoj Vienna Insurance Group v obchodním roce 2011 Vídeň, 24. ledna 2012 Předběžné výsledky za rok 2011 Předběžné, nekonsolidované a neauditované údaje Vynikající výsledek ve složitých časech

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

KDO SI ZASLOUŽÍ. Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group MOJI DŮVĚRU? MOJE VIG

KDO SI ZASLOUŽÍ. Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group MOJI DŮVĚRU? MOJE VIG KDO SI ZASLOUŽÍ Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group MOJI DŮVĚRU? MOJE VIG 21. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 4. května 2012 Vývoj Vienna Insurance

Více

Trvalý růst výsledku: Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2011. Pojistné koncernu vzrostlo o 3,1 procenta na více než 4,7 mld.

Trvalý růst výsledku: Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2011. Pojistné koncernu vzrostlo o 3,1 procenta na více než 4,7 mld. Trvalý růst výsledku: Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2011 Č. 16/2011 18. srpna 2011 Pojistné koncernu vzrostlo o 3,1 procenta na více než 4,7 mld. EUR Nepřetržitý stoupající trend na klíčových trzích

Více

Číslo 1 na stěžejních trzích s podílem zhruba 19 %

Číslo 1 na stěžejních trzích s podílem zhruba 19 % Č. 08/2015 20. května 2015 SOLIDNÍ VSTUP VIENNA INSURANCE GROUP DO ROKU 2015 VŠECHNY ZEMĚ A OBCHODNÍ SEGMENTY S KLADNÝMI VÝSLEDKY Ve velmi náročném tržním prostředí se koncernu Vienna Insurance Group úspěšně

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 7,2 procenta na 8,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): jasný nárůst o 15,1 procenta na 507,8 milionů EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 7,2 procenta na 8,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): jasný nárůst o 15,1 procenta na 507,8 milionů EUR Č. 08/2011 31. března 2011 Vienna Insurance Group v roce 2010 podle IFRS: Koncernové pojistné vzrostlo o 7,2 procenta na 8,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním): jasný nárůst o 15,1 procenta na 507,8 milionů

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

Rekordní výsledek Vienna Insurance Group v roce 2011: Agentura Standard & Poor s potvrdila vynikající rating: A+ se stabilním výhledem

Rekordní výsledek Vienna Insurance Group v roce 2011: Agentura Standard & Poor s potvrdila vynikající rating: A+ se stabilním výhledem Č. 05/2012 29. března 2012 Rekordní výsledek Vienna Insurance Group v roce 2011: Agentura Standard & Poor s potvrdila vynikající rating: A+ se stabilním výhledem Vysoký nárůst koncernového zisku (před

Více

ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ

ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ 1 Tisková konference VIENNA INSURANCE GROUP 1. pololetí 2015 Ve Vídni 25. srpna 2015 Nadále nejlepší rating v indexu ATX Agentura Standard & Poor's opět potvrdila rating VIG A+

Více

PŘEDBĚŽNÝ VÝVOJ VIENNA INSURANCE GROUP V ROCE 2012 1 VIENNA INSURANCE GROUP DOSÁHLA REKORDNÍHO VÝSLEDKU

PŘEDBĚŽNÝ VÝVOJ VIENNA INSURANCE GROUP V ROCE 2012 1 VIENNA INSURANCE GROUP DOSÁHLA REKORDNÍHO VÝSLEDKU Č. 01/2013 24. ledna 2013 PŘEDBĚŽNÝ VÝVOJ VIENNA INSURANCE GROUP V ROCE 2012 1 VIENNA INSURANCE GROUP DOSÁHLA REKORDNÍHO VÝSLEDKU Pojistné představuje kolem 9,9 mld. EUR (plus 9,5 procenta) Podíl SVE na

Více

ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN

ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN Č. 13/2015 25. srpna 2015 VIENNA INSURANCE GROUP V 1. POLOLETÍ 2015: ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN Pojistné bez jednorázově placeného životního pojištění solidní růst o 2,2% Combined

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Operativní výsledek výrazně stoupl na 330,7 mil. EUR (+9,5 procenta)

Operativní výsledek výrazně stoupl na 330,7 mil. EUR (+9,5 procenta) VIENNA INSURANCE GROUP V 1. POLOLETÍ 2013: Č. 11/2013 29. srpna 2013 Operativní výsledek výrazně stoupl na 330,7 mil. EUR (+9,5 procenta) Zisk před zdaněním v důsledku přijatých opatření a vytvořených

Více

VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM ZATÍŽEN OPRAVNOU POLOŽKOU NA SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Provozní výsledek

VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM ZATÍŽEN OPRAVNOU POLOŽKOU NA SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Provozní výsledek Č. 16/2015 23. listopadu 2015 VIENNA INSURANCE GROUP V 1. AŽ 3. ČTRVTLETÍ 2015: VŠECHNY TRHY S POZITIVNÍM PROVOZNÍM VÝSLEDKEM VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM ZATÍŽEN OPRAVNOU POLOŽKOU NA SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Více

VIENNA INSURANCE GROUP STRMÝ NÁRŮST VÝSLEDKU V ROCE 2014

VIENNA INSURANCE GROUP STRMÝ NÁRŮST VÝSLEDKU V ROCE 2014 Č. 06/2015 14. dubna 2015 VIENNA INSURANCE GROUP STRMÝ NÁRŮST VÝSLEDKU V ROCE 2014 Zisk (před zdaněním) vzrostl o 46,0 procenta na 518,4 mil. EUR Výsledek na akcii prudce stoupl: o 75,5 procenta na 2,75

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 7,1 procenta na 6,5 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 10,9 procenta na 377,7 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 7,1 procenta na 6,5 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 10,9 procenta na 377,7 mil. EUR C. 23/2010 9. listopadu 2010 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2010 Koncernové pojistné vzrostlo o 7,1 procenta na 6,5 mld. EUR Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 10,9 procenta na 377,7 mil. EUR

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 Č. 16/2014 18. listopadu 2014 Nárůst zisku o 36,4% na 430,8 mil. EUR Výsledek na akcii vzrostl o 65,5% na 3,26 EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 7,0

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Za každým číslem stojí lidé

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Za každým číslem stojí lidé Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Za každým číslem stojí lidé 22. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 3. května 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012. Vídeň, 22. srpna 2012

VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012. Vídeň, 22. srpna 2012 VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012 Vídeň, 22. srpna 2012 Vývoj 2001-2011 Dvojciferný nárůst pojistného A zisku za posledních 10 let Vývoj pojistného 2001-2011

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

JSME JEDNICKA. VýroCní zpráva koncernu 2010 VIENNA INSURANCE GROUP. zkrácená verze

JSME JEDNICKA. VýroCní zpráva koncernu 2010 VIENNA INSURANCE GROUP. zkrácená verze JSME JEDNICKA VýroCní zpráva koncernu 2010 VIENNA INSURANCE GROUP zkrácená verze VÝZNAMNÉUDÁLOSTI TRH > Rostoucí zájem o životní pojištění > Velké škodní zatížení způsobené přírodními událostmi > I nadále

Více

25. řádná valná hromada

25. řádná valná hromada 25. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 13. května 2016 Bod programu 1. Předložení koncernové závěrky za rok 2015 včetně situační zprávy za koncern, předložení

Více

ZPRÁVA KONCERNU 2008 (zkrácená verze)

ZPRÁVA KONCERNU 2008 (zkrácená verze) ˇ VÝROCNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2008 (zkrácená verze) 2005 2006 2007 2008 Výkaz zisků a ztrát Předepsané pojistné mil. EUR 5.007,84 5.881,51 6.911,93 7.898,87 Neživotní a úrazové pojištění mil. EUR 2.563,32

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA. předběžná dohoda o společném podniku podepsána

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA. předběžná dohoda o společném podniku podepsána SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA předběžná dohoda o společném podniku podepsána GENERALI A SKUPINA PPF PROPOJÍ SVÁ PODNIKÁNÍ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ A VYTVOŘÍ VEDOUCÍ POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST V TOMTO REGIONU

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžné nekonsolidované pojistné za obchodní rok 2013. Ve Vídni 29. ledna 2014

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžné nekonsolidované pojistné za obchodní rok 2013. Ve Vídni 29. ledna 2014 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžné nekonsolidované pojistné za obchodní rok 2013 Ve Vídni 29. ledna 2014 Vienna Insurance Group Předběžné, neauditované a nekonsolidované údaje Solidní

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2007 (zkrácená verze)

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2007 (zkrácená verze) VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2007 (zkrácená verze) SPOLEČNĚ NA ŠPICI UKAZATELE VIENNA INSURANCE GROUP 2005 2006 2007 Výkaz zisku a ztrát Předepsané pojistné mil. EUR 5.007,84 5.881,51 6.911,93 Neživotní a úrazové

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

24. řádná valná hromada. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Vídeň, 29. května 2015

24. řádná valná hromada. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Vídeň, 29. května 2015 DVATISÍCE JISTĚ 24. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 29. května 2015 Bod programu 1. Předložení koncernové závěrky za rok 2014 včetně situační zprávy za koncern,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více