Svinenské hodiny pěkně bijí... Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svinenské hodiny pěkně bijí... Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII."

Transkript

1 Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII. Trhovosvinenské maminky se poprvé oficiálně sdružují V polovině října letošního roku bylo v Trhových Svinech slavnostně otevřeno historicky první mateřské centrum s názvem Človíček NEBOJSA. U jeho zrodu stály tři maminky, kterým život jejich vrstevnic s malými dětmi v našem městě není lhostejný. Jsme vlastně první generací žen, která zůstává na rodičovské dovolené s dětmi doma nezřídka až čtyři roky. Tento čas, který je bezesporu pro výchovu našich potomků klíčový, může být pro maminku nebo jiného člena rodiny, který se o ratolest soustavně stará, také obdobím jistého sociálního oddělení od vnějšího světa. Právě této izolaci chceme předejít, a rozhodly jsme se jít cestou poměrně vyzkoušenou, přesto nelehkou - založily jsme občanské sdružení, které provozuje mateřské centrum pod hlavičkou Sítě mateřských center České republiky. Tedy místa pro setkávání, komunikaci, hraní a vzdělávání maminek s dětmi do čtyř let věku, uvedla při zahájení provozu Človíčka NEBOJSY členka Rady sdružení a hospodářka Kateřina Špírková. S myšlenkou zorganizovat aktivní vyžití pro maminky s dětmi v Trhových Svinech přišla již na jaře letošního roku nynější předsedkyně Rady sdružení Natálie Bustová. V dubnu jsme rozjely naši první aktivitu - cvičení pro nejmenší v prostorách modlitebny církve Jednoty bratrské ve Štefanikově ulici, a zaznamenaly jsme opravdu velký ohlas. To nás povzbudilo k další práci. Především jsme díky pochopení vedení města získaly prostor v bývalé ordinaci mého otce MUDr. Františka Busty v přízemí budovy polikliniky. Tato událost pro nás znamenala velký posun, mateřské centrum již má své velmi pohodlné zázemí a může se v klidu rozvíjet. Máme hodně nápadů, ale jsme samozřejmě otevřeny i podnětům od samotných maminek, přiblížila Natálie Bustová. Do přípravy a zútulnění prostor nového mateřského centra - vymalování místností (originální malby na stěnách jsou dílem Evy Rychtaříkové), položení koberců a nákupu nových hraček bylo do současné doby zainvestováno zhruba čtyřicet tisíc korun. Jedna z místností slouží jako velká herna, v druhé jsou pořádány přednášky, kurzy a posezení pro maminky. Je zde také kuchyňka pro přípravu svačinky či kávy. O naší činnosti budeme trhovosvinenské maminky průbežně informovat, máme za sebou například i první bazárek oblečení či besedu s dentální hygienistkou. Abychom škálu našich aktivit mohly postupně rozšiřovat, uvítáme jakékoliv sponzorské příspěvky i věcné dary s dětskou tématikou, za něž již nyní velmi děkujeme. Meze se nekladou ani dobrovolnické práci. Jedna z prvních akcí pro Človíčka NEBOJSU se již připravuje trhovosvinenská hudební skupina S.A.M. pořádá dobročinnou taneční zábavu 24. listopadu v sále na Rejtech, jejíž celý výtěžek půjde ve prospěch našeho mateřského centra, uzavřela členka Rady sdružení Štěpánka Hanusová. Na dotaz, co v současnosti Človíčkovi NEBOJSOVI nejvíce chybí, jsme dostali jednoznačnou odpověď šikovná účetní. Snad se i díky tomuto článku najde... Starosta města ing. Radislav Bušek, předsedkyně Rady občanského sdružení Človíček NEBOJSA Natálie Bustová se synem a členka Rady sdružení Kateřina Špírková při slavnostním zahájení provozu mateřského centra 15. října letošního roku. Svinenské hodiny pěkně bijí... Text a foto: Petra Vicková Radniční hodiny na náměstí v Trhových Svinech opět odbíjejí čas. Ve čtvrthodinových intervalech a ve dne i v noci. Hodinový stroj ožil díky novým elektromagnetickým bicím kladívkům, jejichž výměnu provedla firma ELEKON z Vyškova. Náklady na opravu stroje se pohybují kolem čtyřiceti tisíc korun. Mateřské centrum - Človíček NEBOJSA, o.s. pro Vás a Vaše děti připravilo: Každý týden: pondělí v Zacvič si s námi (sportování pro děti od 2 let): 25 Kč úterý v Nebojsovo cvičení s miminky (3-10 měsíců, deku) : 25 Kč středa v Každý je muzikant ( vhodné pro děti od 2 let): 25 Kč (od poradna vývoje řeči vašeho dítěte) ve Cvičení Pilates (s sebou pití a karimatku): 35 Kč čtvrtek v Človíčkovo říkadla s batolátky (od 10 měsíců do 2 let) : 25 Kč v Anglická školička pro nejmenší děti (děti kolem 4 let): 45 Kč v Cvičení Pilates (karimatku a pití s sebou) : 35 Kč pátek v Porodní kurz (těhotenské cvičení a předporodní příprava ): 50 Kč/1 hod. Od bude Mateřské centrum otevřeno po - pá veřejnosti od 8.00 do Bude možnost přijít v této době i zcela individuálně. Další aktivity: Možnost využití herny (molitanová stavebnice, tunel, míče, sport.náčiní, hračky) : 20 Kč Možnost půjčení odborné literatury a časopisů : 10 Kč/ 14 dní Přednášky vedené profesionály - aktuálně přednáška o výživě Nestlé Hlídání dětiček - dle domluvy - zatím připravujeme Mama-session - posezení u kávy či čaje s ostatními - kdykoliv v době otevření Pravidelné sezónní bazárky oblečení a hraček Pokud máte nápad (co dalšího dělat s dětmi) a chuť ho realizovat, naše prostory jsou Vám k dispozici!!! Uvedené ceny platí pouze pro nečleny našeho občanského sdružení. Staňte se členem a ušetříte. Všechny aktivity budou pro Vás a Vaše děti o 10 Kč levnější ( Za týden můžete ušetřit i 70 Kč) Peníze vybrané na jednotlivých akcích jsou určené na provoz a další vybavení Mateřského centra. Najdete nás: V poliklinice B (vedle lékárny) Nábřeží Sv. Čecha 664 Trhové Sviny Na u se můžete přihlásit na kurzy i přednášky, posílat nám své nápady, návrhy a připomínky na zlepšení chodu našeho centra. Navštívit nás můžete i na Laskavé příspěvky od milých sponzorů přijímáme na účtu číslo /0100 KB Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětičkami Mgr. Štěpánka Hanusová ( ) Kateřina Špírková ( ) Natálie Bustová ( ) Finance na přeložku V minulém čísle Trhovosvinenských listů jsme Vás informovali, že připravujeme článek o legislativě čerpání financí z rozpočtu Jihočeského kraje v souvislosti s přeložkou II/156. Rozhovor na toto téma s ing. Jiřím Klásou, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, otiskneme v příštím čísle TSL. Petra Vicková Petra Vicková - 1 -

2 Z jednání zastupitelstva a rady města Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města a jsou rovněž na úřední desce MÚ. V pondělí 24. září 2007 se konalo 16. jednání Rady města TS Usnesení č. RM 380/07. Rada města ukládá MěÚ předložit do jednání RM trvalý zábor pozemků, který se vztahuje k přeložce II/156 jak pro město, tak pro Jihočeský kraj. Usnesení č. RM 382/07. RM navrhuje splátkový kalendář na uhrazení dlužné částky firmě Schiestl, s.r.o., ve výši ,90 Kč do konce října 900 tisíc,-kč, do konce listopadu zbytek dlužné částky. Prodloužení STL plynovodu včetně přípojek - výběrové řízení. Usnesení č. RM 383/07. RM vzala na vědomí výsledek posouzení a hodnocení nabídek na dodávku stavby TS - rozšíření STL plynovodu včetně přípojek v Děl. ul. s tím, že v současné době nesouhlasí s realizací výše uvedené stavby. Trvalé dopravní značení na Žižkově náměstí a řešení dopravy v Sídlišti. Usnesení č. RM 384/07. RM souhlasí se zadáním projektu Trvalé dopravní značení na Žižkově náměstí s tím, že současný směr jízdy po horní straně náměstí bude ponechán a nebude instalována značka obytná zóna Usnesení č. RM 385/07. RM souhlasí se zadáním projektu podle navrhovaného řešení rozšíření části Sídliště podle studie Ing. arch. Z. Urbance. Žádost o dočasný zábor pozemku - SBD České Budějovice - venkov. Usnesení č. RM 396/07. RM souhlasí s dočasným pronájmem pozemků potřebných pro výstavbu lodžií k čp. 912 a 913 v Budovatelské ulici a dále souhlasí s dočasným záborem pozemků přilehlých k čp. 912 a 913, které budou využity stavební fi rmou na zřízení staveniště na výstavbu lodžií. Použité pozemky budou uvedeny do původního stavu (zatravnění, oprava, či předláždění chodníku apod.). Věcné břemeno. Usnesení č. RM 386/07. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu na realizaci stavby REJTA - p. Weisfeit, kabel NN s firmou E.ON, a.s. Žádost p snížení poplatku za zábor chodníku. Usnesení č. RM 387/07. RM souhlasí s dočasným záborem chodníku na stavbu lešení před domem čp.172 v Husově ul. na dobu nezbytně nutnou nejpozději do konce listopadu.žadatel uhradí nájem ve výši 100,-Kč. Doplnění žádosti o koupi pozemku (bez materiálu). Usnesení č. RM 390/07. Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 3393/6 v k.ú. Trhové Sviny. 1)Žádost o finanční příspěvek - ZUŠ. Usnesení č. RM 391/07. Rada města vzala na vědomí žádost ZUŠ Trhové Sviny o finanční příspěvek na uspořádání 4. ročníku Přehlídky souborů komorní hry a dává mandát starostovi města finančně přispět z jeho fondu. Pokračování petice Svinenského zvonu (bez materiálu). Usnesení č. RM 392/07. RM posoudila předloženou petici podanou Svinenským zvonem, o.s. a vzhledem k identické petici projednávané ZM dne a odkazuje na usnesení ZM č. 134 a 135 ze dne Smlouva o užívání veřejného prostranství. Usnesení č. RM 393/07. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání veř. prostranství v TS na užívání části chodníku před domem čp. 175 v Husově ul.jedná se o plochu 1 m2, 7 měsíců v roce za poplatek 574,50 Kč/rok. Kontrola v Tepelném hospodářství. Usnesení č. RM 394/07. Rada města vzala na vědomí protokol o kontrole v Tepelném hospodářství města, Protokol o provedené kontrole. Usnesení č. RM 395/07. Rada města vzala na vědomí Protokol o provedené kontrole v oblasti místních poplatků provedenou pracovníky odboru ekonomického Krajského úřadu Jihočeského kraje. V pondělí 15. října 2007 se konalo 17. jednání rady města 1)Zábory pozemků pro výstavbu přeložky - bez materiálu. Ke směně či výpůjčce pozemků týkajících se přeložky II/156 podal informaci pan F.Kolář. Usnesení č. RM 397/07. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků dotčených stavbou Silnice II/156 TS - 1. a 2. stavba s investorem stavby Jih. krajem a souhlasí s výpůjčkou pozemků nezbytně nutných pro realizaci této stavby 2)Tepelné hospodářství - podnikatelský plán, cena tepla. Jednání o návrhu podnikatelského plánu TH a dalších věcí týkajících se TH včetně ceny tepla Usnesení č. RM 398/07. Rada města vzala na vědomí předložený návrh Podnikatelského plánu Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny, s.r.o. a žádá jeho dopracování podle připomínek členů RM. Usnesení č. RM 399/07. Rada města doporučuje od zvýšit cenu tepla za GJ pro odběratele. Její výši schválí valná hromada TH po dopracování podnikatelského plánu. 3) Zrušení výběrového řízení na plynofikaci - Dělnická ul. Usnesení č. RM 400/07. RM ruší výběrové řízení na akci Trhové Sviny - rozšíření STL plynovodu včetně přípojek. 4) Podmínky pro zveřejnění nabídky stav. pozemku - školní zahrada. Usnesení č. RM 401/07. RM schválila podmínky pro zveřejnění záměru prodeje pozemků v Dělnické ulici (bývalá šk. zahrada) určených pro výstavbu RD (připojení na inženýrské sítě, min. cena 350,-Kč/m2) 7)Stanovení kupní ceny státního pozemku - jedná se o pozemek v k.ú. Rankov, bylo projednáváno RM č. usnesení 188/07. Usnesení č. RM 405/07. Rada města doporučuje ZM schválit koupi pozemku KN parc.č. 831/3 o výměře 455 m2 v k.ú. Rankov za cenu 7.500,-Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 8) Smlouva o budoucí kupní smlouvě - do smlouvy bylo doplněno ustanovení o exekuci. Usnesení č. RM 406/07. RM vzala na vědomí doplněnou Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a Budoucí sml. o zřízení věcných břemen s Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ukládá tuto smlouvu předložit ZM. 9) Statistické vyhodnocení tříděného odpadu do barevných nádob. Usnesení č. RM 407/07. Rada města vzala na vědomí předložené statistické vyhodnocení tříděného odpadu do barevných nádob v Trhových Svinech a požaduje předložit fi nanční efekt za odevzdaný separovaný odpad (železo, papír apod.) včetně sběrného dvora. 10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB. Usnesení č. RM 408/07. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci Rankov bytovky, kabel NN s fi rmou E.ON Distribuce, a.s. 11) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB. Usnesení č. RM 409/07. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci Trhové Sviny, bytový dům, NN s fi rmou E.ON Distribuce, a.s. Usnesení č. RM 411/07. Rada města doporučuje MěÚ postupně zavést na hlavní stránku města na internetu německou a anglickou mutaci ve vybraných oblastech. 15) Žádost o odkoupení pozemků vlastníci byt. jednotek v čp Usnesení č. RM 414/07. RM doporučuje ZM schválit žádost Společenství vlastníků jednotek čp. 915, Budovatelská, Trhové Sviny o koupi pozemku parc.č. 145/24 díl a v k.ú. Trhové Sviny o výměře 11 m2 16) Žádost o povolení umístění reklamního poutače - Mgr. Jiří Lajer. Usnesení č. RM 415/07. Na základě stanoviska úseku státní památkové péče při MěÚ rada města souhlasí s dočasným umístěním loga pivovaru na budovu hotelu U dvou čápů s tím, že budou dodrženy podmínky dle stanoviska SPP ze dne ) Žádost o povolení umístění reklamního poutače - E. Linhartová. Usnesení č. RM 416/07. Rada města souhlasí s umístěním reklam na čp. 97 v Sokolské ulici za podmínek dle stanoviska státní památkové péče při MěÚ ze dne ) Žádost o otevření místnosti občanského výboru v Něchově - I.Kuzma. Usnesení č. RM 417/07. RM vzala na vědomí žádost pana I. Kuzmy a rozhodla, že místnost bude dána občanům Něchova do užívání po jmenování osadního výboru Něchova v ZM. Rada města souhlasí s krátkodobým pronájmem místnosti dle jednotlivých žádostí obyvatel Něchova po domluvě s odborem správy městského majetku. 20) Žádost o zavedení vodovodního řadu do části Mlýnské ulice - F.Zmeškal. Usnesení č. RM 419/07. RM souhlasí se začleněním zavedení vodovodního řadu do části Mlýnské ulice do rozpočtu města na rok 2008 za podmínky, že se budoucí odběratelé zaváží uhradit městu na základě darovací smlouvy část finančních prostředků, které budou minimálně ve výši jedné poloviny celkových nákladů na vodovodní řad a nebudou zahrnovat fi nancování domovních přípojek. 21) Obnova a nutná údržba kapliček v nejbližším okolí města - J.Salva. Usnesení č. RM 420/07. RM rozhodla o odměně do výši ,-Kč pro pana Jana Salvu za obnovu kapličky v Pěčíně 22) Žádost o finanční příspěvek - MŠ. Usnesení č. RM 421/07. RM rozhodla přidělit fi nanční příspěvek ve výši 3000,-Kč Mateřské škole v TS. Příspěvek je určen na občerstvení u příležitosti 25. výročí otevření Mateřské školy v Budovatelské ulici. 23) Žádost o bezplatný pronájem sálu v KD Rejta - Mateřské centrum. Usnesení č. RM 422/07. RM souhlasí s žádostí Mateřského centra o bezplatným pronájmem sálu v Kulturním domě Rejta pro uspořádání plesu dne s tím, že žadatel uhradí energie (el., plyn, voda). 24) Cena bytů v čp Usnesení č. RM 423/07. Rada projednal dopis nájemníků bytů v čp. 178, Nové Město, Trhové Sviny s tím, že akceptuje usnesení ZM ze dne ) Přeložka II/156. Usnesení č. RM 425/07. Rada města ukládá MěÚ zveřejňovat postupně informace o přeložce II/156 včetně mapek (TSlisty, internet) Ze zápisů RM zpracoval Mgr. Jan Steinbauer - 2 -

3 Trhové Sviny mají další třicátnici Je to tak! O druhém říjnovém víkendu se v našem městě opět slavilo. 30. výročí svého vzniku si připomněla místní dechová hudba Jihočeská Podhoranka pod vedením kapelníka Františka Chuchla z Ostrolovského Újezda. V sobotu 13. října oslavila kapela ve velkém sále kulturního domu v Trhových Svinech své 30. narozeniny a od 14 hodin neteklo proudem šampaňské, nýbrž hudba! Slavnostní koncert zahájil 35 členný dechový orchestr Trachtenkapelle Moorbad Harbach z Rakouska, který tak Podhorance s radostí oplatil její loňské účinkování při oslavě svých 25. narozenin. Taktovku nad tímto seskupením doslova a do písmene drží kapelník Reinhard Bauer a nejmladším členem je teprve desetiletý trumpetista Christian Müller. Podhoranka pak při svém vystoupení nabídla divákům všehochuť ze svého repertoáru, ke slyšení byly jak osvědčené písně staršího charakteru, tak i písně zbrusu nové, jež kapela natočila Konference Teplárenského sdružení Ve dnech 23. a 24. října 2007 uspořádalo Teplárenské sdružení celorepublikovou konferenci pod názvem BIOMASA - TECHNICKÉ A EKONOMIC- KÉ PODMÍNKY PRO ENER- GETICKÉ VYUŽITÍ, která se konala v Českých Budějovicích, v kulturním domě Metropol. Konference se zúčastnilo mnoho představitelů měst a obcí z celé České republiky, kteří hledají způsob, jak zefektivnit výrobu tepla. Součástí akce byla i návštěva trhovosvinenské centrální kotelny. V odpoledních hodinách dne 23. října navštívilo kotelnu v Trhových Svinech přes 40 účastníků konference. Představitele měst a obcí, ale i odborníky na vytápění biomasou (přednášející na konferenci) přivítal pan starosta Ing. Radislav Bušek za přítomnosti pana místostarosty Mgr. Jana Steinbauera a člena rady města Radimíra Tomáška. Seznámil je s důvody, proč se město pustilo do tak finančně náročné akce, zejména s přínosy, které jsou od nové technologie očekávány. Tím nejdůležitějším přínosem je vytvoření finančního zdroje pro městský rozpočet na další rozvoj města Trhové Sviny. Poté hosté absolvovali prohlídku kotelny s odborným výkladem pana Jiřího Štojdla a Zdeňka Levého. Trhové Sviny opouštěli účastníci konference zhruba po dvou hodinách s hlavou plnou dojmů a s novými náměty k zamyšlení. Ing. Ivana Božáková Foto: Jiří Štojdl na přelomu května a června tohoto roku v tonstudiu Rajchman v Dolních Bojanovicích. Dala tak vzniknout novému v pořadí již čtvrtému hudebnímu nosiči, který byl pojmenován po jedné z natočených lidových písní Od Svínů k Svatej Trojici. Koncert úspěšně slovem provázel moderátor českobudějovického rozhlasu a bubeník dechové hudby Babouci Zdeněk Voráč, který na pódium pozval a vyzpovídal mnoho významných hostů. Mnoho štěstí a muzikantských úspěchů do dalších let tak mimo jiné kapele popřáli bývalý kapelník Stanislav Kocina, starosta města Trhových Svinů ing. Radislav Bušek či hudební skladatelé Jan Špulák a Jan Lipold. Od osmé hodiny večerní pak ve Strážkovicích v hostinci Na Návsi pokračovala oslava společenským večerem. Pozvání přijala a účinkovala (kromě oslavenkyně Jihočeské Podhranky a rakouského dechového orchestru Trachtenkapelle Moorbad Harbach) také dechová hudba Jihočeští Rodáci a country skupina Drobek a Klondajk. Diváci a hosté, mezi nimiž byla zejména celá řada bývalých muzikantů a zpěváků, hudebních skladatelů, zastupitelů města a sponzorů, tak strávili se všemi jmenovanými kapelami příjemné odpoledne a večer, o čemž svědčila dobrá nálada, potlesk a smích. (Akce byla spolufinancována z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA a z prostředků Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu pro rozvoj kraje). Růžena Vojtová, Foto: Petr Hnilička Zastávka v novém kabátě Na sklonku října byla dokončena montáž nové autobusové zastávky u hotelu ATOS. Rekonstukci provedlo Město Trhové Sviny, původní dřevěná stavba byla nahrazena montovanou konstrukcí s bezbariérovým přístupem. Akce byla finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci Akčního plánu rozvoje kraje. Ing. Ivana Božáková Foto: Ing. Vítězslav Král - 3 -

4 Žáci základní školy ve FATA MORGANĚ Počátkem měsíce října vyjela 1 šestka a 1 sedmička do naší matičky Prahy na prohlídku Botanické zahrady v Tróji. Botanické zahrady jsou u nás trochu opomíjené, jako by neměly co nabídnout dnešním, vším přesyceným dětičkám. Velmi jsme proto uvítali nabídku Unie botanických zahrad České republiky, že pro děti připraví prohlídku unikátního skleníku FATA Morgana a pracovní listy o jehličnanech s průvodcem po venkovních expozicích. Děti zajímaly sukulenty, tropické a subtropické rostliny a hlavně MASOŽRAVKY. Venku je paní magistra Bidlová seznámila s rozdíly mezi řadou jehličnanů, s tzv. živoucími zkamenělinami - např. metasekvojí čínskou nebo s nejstarším stromem na světě - borovicí osinatou. Moc děkujeme. Za žáky L. Bustová, učitelka O posvícení všechno to voní, tak jako v apatyce. Na všechny strany voní koření, dělají jitrnice Posvícení byla tradice lidí na vesnici, kteří oslavovali na podzim bohatou sklizeň a ukončení prací na poli. Scházely se celé rodiny u rodinného stolu, prohýbajícím se pod tíhou dobrot. Patřila mezi ně pečená husa, jelita, jitrnice, nesměly chybět sladké koláče. Těmito slovy zahájily paní učitelky Zuzka Kojanová a Maruška Základní škola přivítala prvňáčky a přijala nový vzdělávací program V pondělí 3. září byl v Základní škole Trhové Sviny zahájen nový školní rok 2007/08. Děti, zvláště ty, které přišly do první třídy, byly plné dojmů, zvědavosti, ale i chuti poznávat, co přinese nový školní rok. Paní učitelky přivítaly v prvních třídách 61 žáčků. Jen my dospělí víme, že tímto krokem započala cesta vašeho dítěte za vzděláním a uplyne ještě mnoho let, než ono samo nastoupí do svého Štanglová již 2. ročník Mateřinkového posvícení, které se konalo 18. října v pohostinství na Rejtech. Paní učitelky přivítaly děti z mateřských škol Borovany, Slavče, Beruška a Čtyřlístek. Zvláště srdečně přivítaly zástupce Města Trhové Sviny - pana starostu Buška, místostarostu Steinbauera a paní Božákovou. Na děti čekal bohatý program. Nejprve předškoláci z klubů Klubíčko a Sluníčko navodili veselou atmosféru tanečkem "Čí jsou hody". Potom každá třída dostala velký posvícenský koláč, děti se prokousávaly, až ho celý snědly O posvícení všechno to voní Bylo legrační pozorovat, jak se všichni s upatlanou pusou snažili ukousnout co největší kus. Při říkadle "Děda usnul na židli" se děti protáhly a zacvičily si. V další soutěži zástupci z každé třídy si procvičili zručnost. Za bouřlivého povzbuzování kamarádů soutěžící namotávali papírové koláčky zavěšené na provázku. Vyhráli všichni. Při veselém kloboukovém tanci si děti vyzkoušely pohotovost a rychlost při vyměňování partnerů. Na koho nezbyl partner, tancoval sám v klobouku. Nechyběla ani husa. Opět každá třída dostala namalovanou husu a děti dolepovaly "peří". Na závěr se všichni vyřádili při posvícenské diskotéce. Při zajištění Mateřinkového prvního zaměstnání. Základní školu v Trhových Svinech navštěvuje celkem 501 žák, což je o 22 žáky méně než v minulém školním roce. Na prvním stupni školy je 13 tříd s 284 žáky, na druhém stupni je 10 tříd s 217 žáky. Žáci ročníku a 7. 9.ročníku se učí podle vzdělávacího programu Základní škola. Žáci 1. a 6.ročníku se vyučují podle nového školního vzdělávacího programu, který byl učiteli nazván Naše šance. Tento název je chápán jako šance nejen pro žáky a jejich učitele, ale i pro samotné rodiče. Je zcela přirozené, že každý z rodičů i pedagogů přeje dětem to nejlepší a chce jim zajistit spokojenou budoucnost. Ta vede hlavně přes dobrou výchovu a efektivní vzdělávání, jehož těžištěm je dnes přeměna nabytých Posvícení, na Moravě hody,je výroční podzimní slavnost na památku posvěcení chrámů. Vyvinulo se z pohanského obyčeje oslavování šťastné sklizně a příchodu zimy. Známé bývá posvícení bartolomějské,svatováclavské, havelské a martinské. Nejslavnější je asi martinské.stůl na svatého Martina patřil a dodnes patří zejména na venkově mezi nejbohatší v roce. Ve středověku jedenáctka (v tomto případě zdvojená ) totiž znamenala rozpustilé a hříšné číslo,protože překračovala biblické Desatero. Tento den se považoval za nejlepší čas pro hodování.začínal chladný čas, sklizeň a venkovské práce byly skončeny, tak se mohlo slavit. Na posvícení se všichni těšili. Sešlo se příbuzenstvo a zlatým hřebem byla dobře vykrmená martinská husa na stole,knedlíky a zelí.připravovat pečenou husu je zvyk velmi starý, zpívalo se o něm již v žákovských písních ve 14. století,kdy žáci žádali o "tučnú hus". Tento pták má v tomto období maso vyloženě chutné,neboť domácí drůbež měla za sebou letní pastvu na zeleném a husy se pak ještě vykrmovaly speciálními šiškami. Na stole nesmělo chybět ani posvícenské pečivo-rohlíky, buchty, rohy, podkovy koně svatého Martina a také něco dobrého k pití. Martinskými rohlíky obdarovávala někdy děvčata své milé. Veliké buchty s povidly nebo mákem se pekly jako dar čeledi odcházející ze služby. Také se vyráběly různé lampiony a lucerny(původně německý zvyk),které pak v průvodu ozářily podzimní tmu. Císař Josef II. ale svým poddaným moc nepřál a chtěl omezit počet posvícení a nešvary při nich.proto ustanovil v r obecné posvícení císařské,jehož konání mělo jednotné datum,a to neděli po sv.havlu(16.10). Lidé se ale nechtěli vzdát radovánek,a tak se mnohde slavilo posvícení dosavadní i císařské. I když je zima pro většinu z nás nepříjemná,zkusme ji přivítat jako naši předkové třeba dobrým jídlem a pitím. Václav Heidinger posvícení pomohly Technické služby Města Trhové Sviny zprovoznit a připravit sál. Ozvučení zajistil Luděk Špilauer, na harmoniku hrál Jan Kalena. Koláče napekli zaměstnanci z Pekařství Kříha a dopravu zajistil pan Jelen. Všem velice děkují děti a učitelky z obou mateřských škol v Trhových Svinech. Loučíme se posvíceníčko, loučíme se posvícení. Přineslos nám potěšeníčko, přineslos nám potěšení. Už se těšíme na příští rok na 3. Mateřinkové posvícení. Kalenová Ivana vědomostí v dovednosti, orientace ve velkém množství informací, jazyková zdatnost, umění komunikovat a využít získané dovednosti v praktickém životě. Proto se i škola začíná otvírat více veřejnosti a zejména má zájem spolupracovat s rodiči dětí, které školu navštěvují. Budoucnost ukáže, jak se nám vzájemně povede tuto šanci využít. Mgr. Jan Mikeš, ředitel školy

5 Chvála Svaté Cecílii Tip na výlet - Velešínský hrad Na ostrohu nad řekou Malší si můžete prohlédnout zbytky jednoho z nejstarších kamenných královských hradů - Velešína. V roce 1266 je připomínán majitel hradu Čéč z Budivojic, na to jej získává Beneš Pyšný, za Přemysla Otakara II. přechází opět do královského majetku a za krále Václava II. jej získává Jan z Michalovic, jehož otcem byl zmiňovaný Pyšný Beneš. V roce 1387 kupuje hrad Oldřich I. z Rožmberka. Roku 1487 význam hradu poklesl, kdy zároveň poklesly jeho základy a statické poruchy začaly být nezvladatelné. Jako pustý se uvádí v roce Hrad byl velice rozsáhlou stavbou s pravděpodobnými přístupy z obou stran ostrohu. Dnes celý ostroh obklopuje voda Římovské přehrady, která byla budována v letech V místě, kde se nachází hradní zřícenina je jí téměř přeštípnutý. Svatá Cecílie se narodila v Římě někdy kolem roku 200 po Kristu. Podle legendy obrátila na víru v den svatby svého snoubence Valeriána, společně získali pro křesťanství také Valeriánova bratra Tiburcia. Všichni zahynuli mučednickou smrtí za velkého stíhání a pronásledování křesťanů. Než byli Valerián a Tiburcius popraveni, obrátili svým odhodláním na víru velitele stráže Maxima. Cecílie před svou smrtí stačila svůj majetek rozdat chudým. Přežila mučení v horké lázni, poté byla sťata mečem. Kat jí musel zasadit tři rány, i tak zemřela až třetí den po popravě. Byla pohřbena v katakombách v Římě vedle hrobů biskupů, kam ji dal pochovat papež Urban I. V roce 822 byly ostatky sv. Cecílie nalezeny a přeneseny do kostela téhož jména, roku 1595 byla rakev otevřena. Její tělo bylo nalezeno tak, jak byla kdysi pohřbena. Stefano Maderna ji tehdy zachytil v mramorové soše, která se nachází v chrámu v italském Trastevere. Jedna z legend vypráví, že Cecílie zpívala v duchu při zvucích svatební hudby písně chvály Bohu, jiná verze hovoří o tom, že písně chvály zpívala při mučení. Ať to bylo tak, či onak, stala se patronkou hudebníků, básníků a také výrobců hudebních nástrojů, protože hudbou velebila Boha. Ve starších dobách byla zobrazována ve sboru svatých panen, jejími atributy byla kniha a palma, někdy lampa, holubice, meč, rána v hrdle. Později bývá zobrazována převážně s hudebními nástroji. K uctění svaté Cecílie se konala v našem kraji řada zvyků. Hudební a pěvecké spolky konaly v předvečer svátku slavnostní shromáždění, kde se předávaly podpory nemocným členům, vdovám a sirotkům. Nato byla pořádána taneční zábava, jejíž výtěžek byl odevzdán na dobročinné účely ve jménu svaté patronky. Skromné zbytky hradu (dodnes lze pozorovat pozůstatky jednolodní kaple a mohutné válcové věže) se nachází na protější straně Římovské přehradní nádrže proti městu Velešín. Přístupný je z osady Sedlce, kam se nejsnáze dostanete ze silnice vedoucí od Svatého Jana k Velešínu odbočkou vpravo po zeleně značené turistické trase, nebo o něco níže vpravo po asfaltce. V Sedlci u hospody na návsi nepřehlédnete vtipnou informační tabuli s ukazatelem k hradu. Pokračujte po šipkách polní cestou k louce, kde se cesta rozdvojuje. Zde je to velice nepřehledné. Musíte se dát Trhovosvinenská kapela S.A.M. se pokusila navázat na tyto staré tradice. Členové skupiny oslovili nově vzniklé Mateřské centrum Človíček NEBOJSA, o. s., v Trhových Svinech, a rozhodli se mu věnovat veškeré získané finance z taneční zábavy. Ta se bude konat sice dva dny po svaté Cecílii, ovšem k jejímu uctění, a to v sobotu 24. listopadu 2007 v sále na Rejtech. Přijďte si poslechnout muziku, zatancovat si a pobavit se - tím přispějete ku zdaru prospěšné věci! Jiří Čajan vpravo kolem vedení vysokého napětí, které po několika metrech podejdete až na roh k lesu, kde je další ukazatel. Vedlejší cestou se dostanete též na ostroh, ale tam hrad nestojí - marně byste po něm pátrali! Dále pokračujte podle značek lesní pěšinou, až přijdete k turistickému přístřešku s poslední informační tabulí - to už se nacházíte v místech bývalého hradu. Odměnou je nejen pocit, že jste to konečně našli, ale také překrásný výhled na přehradu se skalnatými srázy. viz snímek. Text a foto Jiří Čajan Čtení na pokračování - Z farní kroniky IV. díl, Paměti Děkana Šimáka Tak to zůstalo nerozhodnuto až do omrzení. Mezi tím jsem se zdozvěděl pod rukou, že byl pan hrabě mně nakloněn i hleděl jsem nabýtí příležitosti o tom se přesvědčiti. K tomu cíli jsem vyhotovil nadací listinu druhého fundačního kaplana (byla to krušná práce), shledal jsem k tomu potřebné přílohy ze všech gruntovních knih, jak v Trho-Svinech, tak v Krumlově a od každého legátora, neb jeho dědiců posud živých list nadací, jakožto potřebnou přílohu atd. a jsa hotov, šel jsem s ním na Nové Hrady. Tam jsem se zdozvěděl, 22. července, že mi jistě p. Hrabě svinenské děkanství dáti míní a z Jeho vlastní řeči, když jsem se v ten samý den s ním takřka náhodou sešel, jsem zpozoroval, že tomu tak býti může. Než na to 1ho srpna šla opět Trumpfova deputace k p. Hraběti a zvrátila téměř jeho předešlé mínění tak, že pan hrabě ničehož v tom pádu nečiniv k své matce na zámek (Rothenhaus) a to sice ještě v ten samý den. Již přicházel měsíc říjen, očekávání bylo velké, až dne 8ho října p. Hrabě zpět skrze Sviny na Nové Hrady se vrátil a druhého dne nato, totiž 9ho října mě schvalním poslem Presentací na svinenské děkanství poslal. To bylo živo ve Svinech! Větší díl jásal, ale ti zahanbení deputírovani Trumpfovi, ti se žrali uvnitř a zlostí se sešli do pivovára a pili notně celou noc. Usadivše se na to (chytře jeli ráno již ve 3 hodiny do Budějovic, šli do Consistoře a zavedli proti mé presentaci protokol, žádajíce, bych nebyl k přísaze připuštěn, že budou rekurýrovat do Šuberny Pražské. Já přijda ráno též do Budějovic a jda do Consistoře k investitůře potkám ty pány: p. Dominika Buška, p. Jana Borovanskýho (Doubka) a jeho bratra Františka, zámečníka, pana Antonína Kollara a Augustina Stráskýho, řezníka, ptám se jich, kde byli atd., načež oni teda byli se vymluvili, ačkoli jsem věděl již dřívé oumysly jejich. Přijda do slavné Consistoře, tu se mi hned řeklo, že není ze skládání přísahy nic, že jest založená protestace. Ubozí páni v Consistoři nevěděli, co mají dělati. Jeden byl větší posránek než druhý, všichni se báli pěti svinenských tlučhubů, kteří tam v protokolu dobře udali: kdyby byl p. páter Šimák jakožto mladší kaplan jen slovo nám řekl, bychom se ho ujali, byli bychom pro něho ty samé kroky činili, jako pro p. Trumpfa, nebo jest u nás 13 let a mi o něm nic špatného říci nemůžeme. /: Kdyby řekl slova? rozuměj kdyby sám byl platil - :/ Sám p. biskup p. Josef Ondřej Lindauer mi řekl, jen abych tedy počkal, až co jim slavná Šuberna na ten protest odpoví. Bránil jsem se ovšem řka: Zde není žádné příčiny k čekání na odpověď jakousi, hrabě pán presentíroval z těch, které mně slavná Consistoř za schopné představila, koho chtěl, jakéž právo on má; tak jako on od svého přirozeného práva neupustí, tak neupustím já od práva mi od něho daného a to tím méně, poněvadž proti mé osobě i v protokolu těch protestantů žádné námitky není atd Než nic naplat, já musil nazpět do Svinů bez přísahy To byl život! P. Trumpf byl administrátorem a já u něj kaplanem to trvalo až do 26ho října. Toho dne přišla odpověď od sl. Šuberny: že co p. hrabě učinil, všelikou platnost má, a že žádný, ani sama sl. Consistoř proti jeho patronátnímu právu cos zamítati nemá. Tu přišel ještě v noci o 11 hodinách posel pro mne, abych šel hned do Consistoře. Vydal jsem se záhy na cestu a sotva že se rozednilo, již stál p. biskup i pan probošt pan Halík přihotoveni a já složil dne 27ho října svou přísahu, jakožto děkan Trho Svinenský. Přijda do Svinů zpět, ani kohout o tom více nezazpíval, už to má, řeklo se a bylo po všem. P. Trumpf, jsa tím zahanben, že takovým způsobem své štěstí vyhledával a tak od svinenských zklamán byl, se odebral co Cooperator do Jilovice a mě byli dáni 2 noví p. kaplani, jistý horlivý p. Jan Marek a pak jistý p. Fr. Fiala, jeho milášek, s nimiž jsem ve jménu Božím pracovati počal. Bůh požehnej mým dobrým předsevzetím a řiď kroky mé, bych všecko tak zařídil, jak by to nejlépe ke cti a chvále Boží, moji a mých milých ovčiček spasení duše nejlépe prospívalo. Amen Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan - 5 -

6 Kino Trhové Sviny Program kina od 1. listopadu do 30. listopadu čtvrtek TEN VEČER pátek Americké barevné širokoúhlé drama DD117 v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč pátek RATATOUILLE DD sobota Americká barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč sobota PROMÍTÁNÍ FILMU SPOJENÉ S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM od hod. RADOMIL UHLÍŘ - ONE BIG MAN SHOW ZNÁTE: z letáků, snů a televize HRÁL: Na stojáka (HBO), Divadlo Vizita, Divadlo Sklep, filmy Tomáše Vorla, filmy Milana Steindlera a nejnověji pak film "...A BUDE HŮŘ!" 10x moderátor-veterán festivalu Trutnov neopakovatelné, neuvěřitelné, možná i zázrak! PO PŘEDSTAVENÍ FILM: "...A BUDE HŮŘ!"režie: P. Nikolaev Premiéra Český černobílý film o undergroundu A BUDE HŮŘ! Generační film o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií a měšťáky Hrají: Karel Žídek, Filip Kaňkovský, Tereza Hofová, Mirek Škultéty, Radomil Uhlíř a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč neděle HVĚZDNÝ PRACH DD pondělí Britský barevný širokoúhlý sci-fi v českém znění v hod Hrají: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeifer a další a v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč čtvrtek POSLEDNÍ VLAK DD123 v hod. Německo-český válečný film Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč pátek KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO DD sobota Americká barevná komedie v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč neděle DISTURBIA DD pondělí Americká barevná krimi-detektivka v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč pondělí Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ DD61 v 9.45 hod. A ZASE TA ŽOFKA a ve hod. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek SKANDÁL DD 115 v hod. Americké barevné drama Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč pátek GYMPL DD sobota Česká barevná širokoúhlá komedie v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč úterý Agentura Manager v hod. ZDENĚK TROŠKA & JAROSLAV SUCHÁNEK ZABŘICHOPOPADÁNÍ Zdeněk Troška v pořadu plném veselého vyprávění, zábavy, smíchu a odpovědí na otázky, které mu klade moderátor Jaroslav Suchánek. Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč pondělí Agentura Migra od hod. Jára Beneš: RŮŽE Z ARGENTINY Operetu v režii zkušeného Libora Žídka s citem pro žánr a s úsměvným nadhledem ve stylu jihoamerických telenovel nastudovali: Jan Přeučil, Jiří Štědroň / Ernesto Čekan, Jana Fabiánová / Lucie Černíková, Jan Počepický, Libor Žídek / Václav Vostarek, Antonín Hart, J.Dodo Slávik, Andrea Sousedíková, Ivana Buková / Jana Koutová, herci Hudebního divadla Karlín a dalších pražských divadel. Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h h. nebo v době prodeje vstupenek do kina h. a bude hůř! Nebojte se, nejde o žádnou pesimistickou předpověď budoucích časů. Chtěl bych vás jen upozornit na zajímavou projekci filmu spojenou s divadelním představením, která se bude konat v Kině Trhové Sviny v soboru od hod.. Podařilo se nám domluvit uvedení filmu a bude hůř! v našem kině. Film není v běžné distribuci, je promítán 16 mm projektorem tak, jak to bývalo v 70. a 80. letech běžné ve venkovských kinech a hospodách. Snímek a bude hůř! natočil režisér Petr Nikolaev podle stejnojmenné knihy Jana Pelce. Kniha se stala jedním z kultovních undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého režimu. I v současnosti však oslovuje řadu čtenářů mladé generace. Režisér o svém filmu uvedl: A bude hůř bylo příležitostí vrátit se naplno k mému tehdejšímu existenčnímu pocitu intenzivně a bez kompromisů. Už když jsem knihu četl kdysi v 80. letech poprvé, bylo mi hned jasné, že to je filmová látka, ale v té době byla výroba takového filmu nemyslitelná. V současnosti jsem několik let přemýšlel jak se vrátit do doby mého mládí, do té husákovské dusivé vaty, ve které se však daly prožít chvíle mimořádné intenzity. Pak jsem si povídal o sedmdesátých letech s jedním mladým klukem a ten se zmínil o knize...a bude hůř, jež ho oslovila. V ten moment se mi to propojilo, bylo to určité vnuknutí. Projekci snímku bude předcházet vystoupení nazvané ONE BIG MAN SHOW jednoho z hereckých představitelů filmu Radomila Uhlíře, kterého mnozí znáte z filmů Tomáše Vorla, Milana Steindlera nebo z účinkování v Divadlech Vizita a Sklep. Přijďte si zavzpomínat na dobu, kdy shánění toaletního papíru bylo smyslem života. Jednoduše řečeno slovy Radomila Uhlíře z podtitulu svého skeče: neopakovatelné, neuvěřitelné, možná i zázrak! Více o fi lmu na lmabudehur.cz F. Herbst Potřebujete víc než jen půjčit peníze? neděle KOŘENÍ ŽIVOTA DD pondělí Americká barevná širokoúhlá komedie v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč čtvrtek ZBOUCHNUTÁ DD pátek Americká barevná komedie v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč sobota KRÁLOVSTVÍ DD neděle Americká barevná širokoúhlá krimi-detektivka v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč pondělí Filmové představení nejen pro děti ZŠ DD64 ve hod. DÁŠENKA I Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek PLANETA TEROR DD pátek Americký barevný širokoúhlý thriller v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv stačí zavolat Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie Program je neprodejný!, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA DIVADLA Sál KD T. Sviny úterý Agentura HARLEKÝN s.r.o. od hod. Joe Orton: ČISTÁ KOŘIST pověstný anglický humor v detektivní komedii o jedné z variant, jak rychle zbohatnout. Osoby a obsazení: McLeavy, čerstvý zámožný vdovec Ladislav Mrkvička Harold, jeho syn Filip Sychra Fay, ošetřovatelka Hana Sršňová, Denis, přítel Haroldův Vilém Udatný Truscott, zaměstnanec vodárenské správy Václav Postránecký Meadows, policista Josef Kotěšovský, Paní McLeavyová, nebožka Sandra Kovacz překlad Josef Váša odborný dohled nad houslovým sólem Jaroslav Svěcený scéna, úprava a režie Václav Postránecký Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Výstava chryzantém se již stala tradicí Výstava chryzantém a podzimních zahrádkářských výpěstků na tvrzi v Žumberku již každoročně završuje čas babího léta. Letošní již 21. ročník, který se uskutečnil 13. a 14. října, přilákal podle organizátorů z českobudějovického Českého zahrádkářského svazu Chryzantéma zhruba tisícovku návštěvníků. K příjemné atmosféře výstavy rozhodně přispěl i fakt, že byla poprvé instalována v přízemí tvrze, tedy v bezbariérových prostorách. Chtěli bychom především poděkovat vedení Jihočeského muzea za pochopení, díky němuž jsme naši výstavu mohli udělat jinde. Jak jsme si mohli ověřit, tuto změnu mnoho lidí ocenilo, uvedl František Pesinger z ČZS Chryzantéma. Text a foto: Petra Vicková - 6 -

7 Počítačový koutek Pocket Teacher aneb mluvící učitel angličtiny V dnešní době snad každý potřebuje nějaký slovník. Tak začínala minulá recenze Pocket Translatoru, ale co se stane, když už slovník na PDA máme,cizí jazyk se nám zalíbí a my své PDA chceme používat i ke vzdělávání v cizím jazyce. Od toho je tu Pocket Teacher, který vlastně není ani ničím jiným, než slušnou učebnicí gramatiky a také zkušebním nástrojem. To znamená, že program obsahuje i možnosti přezkoušení z gramatiky a následné nekompromisní zobrazení výsledků. Instalace Program přišel poštou v obalu na DVD s vloženým CD a nalepeným registračním číslem. Zde bych hned na úvodu recenze chtěl podotknout, že opět bohužel neexistuje žádná demoverze, což možná odradí mnoho zájemců, protože přeci jenom cena programu není tak malá a co jsem neviděl a nevyzkoušel, tak se bojím pochopitelně koupit. Ono by bohatě stačilo, kdyby Pocket Teacher v demoverzi fungoval třeba jen do první lekce nebo něco podobného. Ovládání Internetové tipy Google - nepostradatelný nástroj vyhledávání a internetu V předchozích článcích jsme probírali, jak se dostat přes internet k různým informacím. Jako příklad jsme uváděli informace z některých potřebných státních institucí. Jaké by to bylo ale vyhledávání bez nejmocnějšího internetového nástroje, kterým je bezesporu GOOGLE. Každý se s Googlem již někdy setkal, a přesto dnes ještě potkáte známého, který tápe v záplavě informací a ptá se, jak jste to či ono na tom internetu našel. Co je tedy Google? Není to nic jiného než malé okénko pro zadání textového dotazu. Google následně prohledá celý internet a zobrazí odkazy, kde se váš zadaný text vyskytuje. Nejdůležitější je správná formulace dotazu. Čím výstižnější formulace, tím rychleji naleznete hledanou internetovou stránku. Google používá takzvané fulltextové vyhledávání, to znamená, že prohledává nejen slova na začátku vět, ale i slova obsažená kdesi v textu. Proto se nelekejte, že po zadání ojetá auta do okénka pro vyhledávání, vám Google nabídne stovky tisíc odpovědí na váš dotaz. Zkuste upřesnit dotaz na ojetá auta Jihočeský kraj. Odpovědí ubude, ale zato budou přesnější. Vyzkoušejte a dozvíte se více. K nesporným výhodám patří i vestavěná nápověda. Nic tedy nemusíte lovit na desktopu ve formátu pdf nebo na internetových odkazech a podobně. Pak si už jen vyberete oblast, ve které se chcete vzdělávat a postupně procházíte výukou. Když se cítíte naučeni, zvolíte přezkoušení. Váš učitel náhodně vybere jednotlivé fráze a vy doplňujete věty tak, aby byly gramaticky v pořádku. Správné znění věty vám elektronický učitel poslušně po kliknutí řekne a vy slyšíte i správnou výslovnost. Na konci testu jste informováni o počtu správných a špatných odpovědí, včetně procentní úspěšnosti. Hodnocení Mluvící učitel pro kapesní počítače je účinným pomocníkem zejména pro středoškoláky. Tomu odpovídá i úroveň vestavěné gramatiky a frází. Díky možnosti učení se na PDA není tato výuka vůbec nudná. Počítač si pamatuje i věty, ve kterých jste dělali chyby a nenápadně vám je předloží ke zkoušení znovu. Nezbývá než program Pocket Teacher od firmy Aponia Software doporučit. AAA - Nářadí Nářadí a nástroje pro kutily i profesionály Šalmanovice 37 (bývalá prodejna potravin) PO-PÁ 9,30-12,00 14,00-17,00 tel BAZAR - ZASTAVÁRNA Nákup a prodej Nábytek, elektronika, dom. potřeby a pod. Šalmanovice 37 (bývalá prodejna potravin) PO - PÁ 9,30-12,00 14,00-17,00 tel

8 Italský zápisník GTS 1. část Viděli jsme papeže aneb Z kupole na kupoli 17. září 2007 vyrazily čtyři desítky studentů Gymnázia Trhové Sviny s doprovodem na exkursi po historických památkách Itálie. Cílem byly Pisa, Florencie, Vatikán, Vesuv, Pompeje a znovu Řím. Doposud studenti poznali při každoročních lyžařských kursech jen italské Dolomity. Takhle hluboko na jih cestovali se školou poprvé. Po nočním přejezdu do Itálie jsme začali východem slunce v Pise. Téměř každý si jistě u tohoto toskánského města vybaví jednu z nejznámějších architektonických památek světa, slavnou Šikmou věž, které Italové říkají Torre Pendente. Ta však nestojí na náměstí Zázraků sama spolu s baptisteriem (křtitelnicí) a Dómem (katedrálou) tvoří asi nejkrásnější románský areál v Evropě. Ranní návštěva měla navíc neopakovatelné kouzlo nemuseli jsme se prodírat davy turistů a celý prostor patřil jen nám. Mimochodem Šikmá věž měla na konci minulého století odchylku od svislice už 5,4 m a hrozilo její zřícení. Při náročných záchranných pracích ji před několika lety narovnali o 38 cm (!). Teď je podle Italů bezpečná a mohou na ni znovu i turisté, přesněji řečeno turisté-optimisti. Ve Florencii, městě Medicejských, kde se zrodila renesance, nás však už davy turistů neminuly. Díla Michelangela, Donatella a dalších velkých renesančních umělců jsou prostě příliš velkým lákadlem. Městem nás pátek hodin Výstava modelů kosmické techniky k 50.výročí vypuštění první umělé družice Země - Sputniku 1/výstava proběhne v rámci Dne otevřených dveří Gymnázia T. Sviny v budově školy/. Gymnázium Trhové Sviny pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti v pátek 30. listopadu 2007 od do hodin Den otevřených dveří Základní informace o osmiletém studiu.volný přístup do všech prostor školy. Zajímavé pokusy a ukázky. provedl italský průvodce, samozřejmě s českým překladem a výkladem naší průvodkyně (jinak to tu nejde). A co jsme viděli? Chrám Santa Croce (s hrobkou Michelangela) a náměstí stejného jména (Florenťané tu pořádají svérázné fotbalové zápasy mezi jednotlivými městskými čtvrtěmi, a to podle hesla vše dovoleno ), Vládní náměstí s Michelangelovým Davidem, nádherný interiér vznešeného renesančního domu (asi 30+1 s koupelnou 1x2 m, vybavenou neckami v každé době prostě kladli důraz na něco jiného!), kostel rodu Medici San Lorenzo a hlavně dominantu Florencie chrám Santa Maria del Fiore. Ten tvoří spolu s baptisteriem (kde turisté z celého světa obdivují skvostné pozlacené Ghibertiho dveře s biblickými motivy) a Giottovou zvonicí obdivuhodné zákoutí, jemuž nad centrálním prostorem chrámu vévodí obrovská Brunelleschiho kupole. Na její špičku jsme po půlhodinové frontě a asi 450 schodech zdatně vyšplhali. Odměnou nám byl nádherný pohled na celou Florenci z výšky 107 metrů. Protože do Galerie Uffizi jsme se pro velkou frontu nedostali, navštívili jsme jinou - Galerii Palatino v paláci Pittiů (bývalém sídle toskánských Habsburků) s rozsáhlou sbírkou renesančního a barokního malířství. Pak ještě most zlatníků Ponte Vecchio na řece Arno a program dne byl vyčerpán (účastníci asi rovněž). Po přenocování v hotelu v Orte jsme druhý den zrána vyrazili na Řím, konkrétně do Vatikánu. Na náměstí sv. Petra se právě konala papežská audience, takže jsme cestou do Vatikánských muzeí zahlédli i papeže ( ten malý bílý v dálce ). Fronta do Musei Vaticani byla téměř odstrašující, ale naštěstí postupovala rychle, protože u vchodu měli vícero detekčních bezpečnostních rámů (v současné Itálii nezbytného doplňku řady muzeí a významných objektů). Muzeum je to obrovské a tak jsme se soustředili na sbírky antického sochařství (obrázky mnoha zde přítomných děl se hojně vyskytují v učebnicích) a také jsme navštívili místo volby papežů Sixtinskou kapli, jejíž strop vyzdobil Michelangelo nádhernými freskami. Zde se sice nesmělo fotit, ale některým přesto (jistě nechtěně) ujel prst na spoušti (fotoaparátu samozřejmě). Dalším cílem byl chrám sv. Petra. Po úspěšném průniku přes detekční rámy a přes kalhoťáky (nepustí dovnitř nikoho, kdo není vhodně oblečen) jsme nejprve opět vyšplhali na kupoli chrámu. Ve výšce 135 metrů před námi byl Řím jako na dlani a prohlédli jsme si i nejmenší stát světa Vatikán. Papeži jsme odtud viděli tak říkajíc až do kuchyně. Z kupole jsme pak sešli přímo do chrámu a obdivovali tu např. Michelangelovu slavnou Pietu, sochu sv. Petra (jíž věřící turisté neustálými doteky doslova ubrousili podstatnou část chodidla) i obrovský Berniniho baldachýn nad oltářem. Cestou k autobusu jsme ještě zastavili u Andělského hradu (bývalého mauzolea císaře Hadriana, později pevnosti papežů) a Španělských schodů. Byl to opět rušný den a tak mnozí účastníci zájezdu usnuli ještě během cesty do hotelu v klidném lázeňském městečku Fiuggi. Dokončení příště. Popisky k fotkám: Mgr. F. Slípka 1 - Student Jiří Hájek na Brunelleschiho kupoli ve Florencii. Ten výhled, ten je! Ale ty schody! Foto: F.Slípka 2 - Pohlaď mně po čumáčku a vrátíš se do Florencie! Studenti Matěj Pardamec a Jan Štajner zkoumají, zda je to bezpečné. Foto: F.Herbst Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech, zabývající se výrobou zdravotních prostředků z plastů, hledá zaměstnance na pozice: dělník ve výrobě zdravotních prostředků Požadujeme: práce ve dvousměnném provozu zodpovědnost, samostatnost obsluha balicího automatu Multivac Požadujeme: vyučení technického směru znalost práce na PC zodpovědnost, samostatnost Požadujeme: Nabízíme: skladník vyučení znalost práce na PC znalost obsluhy VZV a vedení skladu výhodou zodpovědnost, samostatnost náročnou práci v kolektivu rychle se rozvíjející firmy 13. a 14. plat příspěvky na závodní stravování, penzijní připojištění aj. Nástup možný ihned! Informujte se na konkrétní podmínky! Personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, Trhové Sviny, tel. č ,

9 RCM Trhové Sviny, o. s., zahajuje svou činnost! Vlastně bych měl napsat oficiální název Radio Control Model Trhové Sviny občanské sdružení. Již z názvu lze vyčíst, že jsme skupina lidí, kteří se zabývají modelařinou, zvláště pak modely, které jsou dálkově řízené rádiem. Letecké modelářství tady v Trhových Svinech má svou dlouholetou tradici a někteří z Vás už určitě viděli létat modely letadel nad loukou směrem na Třebíčko, kde je malá plocha sloužící jako letiště. Také někteří viděli na Velkém rybníce jezdit motorové lodičky, či v lomu jezdit modely autíček. A pokud neviděli, tak doufám, že se Vám to v brzké době povede a snad Vás to i zaujme. To jsem chtěl nějak tak stručně pro začátek a teď bych Vám rád představil naše sdružení a jeho plány do budoucna. Již v polovině loňského roku vstoupil náš předseda p. Cyril Mašek v jednání s MěÚ Trhové Sviny o získání pozemku k výstavbě dráhy pro RC (rádiem řízené) modely aut. Ze strany města mu byly nabídnuty tři lokality, z nichž s přihlédnutím k hlučnosti modelů byl vybrán pozemek na louce proti Velkému rybníku přes silnici na Rejta. Výstavbu nám rada města dne schválila v námi předloženém rozsahu. Od té doby došlo k několika změnám, úpravám a celkovému zlepšení projektu centra a započala jednání s úřady. Při předběžné konzultaci se stavebním úřadem v Trhových Svinech mi vedoucí ing. Klein sdělil, že od platí nový stavební zákon č. 183/2006, který kromě vyjmenovaných případů zakazuje stavět v prostorách, které nejsou řešeny územním plánem a nový územní plán se bude schvalovat až za dva roky. V té chvíli jsem se zděsil, že všechna práce přijde nazmar, ale jelikož rád bojuji, obrátil jsem se na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde jsem věc konzultoval s velice příjemnou úřednicí, která se ve věci vyzná a ochotně mi poradila. Je to pouze v tom, že v 18, odstavce 5 zmiňovaného stavebního zákona jsou vyjmenované již řečené výjimky a mezi nimi jsou i slova cituji : V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení... které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,... Tato citace zákona hovoří o tom, že nevyužitý pozemek, který nám město pronajalo, svou činností využijeme k rekreaci, chcete-li ke sportovní-hobby-rekreaci, neboť dle vyjádření zmiňované úřednice je hobby součástí rekreace, s čímž bych souhlasil. Takže ve svém úsilí budu i nadále pokračovat, doložím městu záměry a budu doufat, že se vše povede. Samozřejmě vše závisí jen na rozhodnutí a ochotě stavebního úřadu. Proto doufám, že při mém dalším jednání s jeho zástupci či panem vedoucím mi rádi vyjdou vstříc a ochotně pomůžou. Vždyť to nedělám pro sebe, ale možná i pro některé z nich nebo jejich děti. Tím jsem také nakousnul naše plány do budoucna. Vybudování popisovaného centra je pilotním programem občanského sdružení, aby byla možnost se někde scházet a projednávat další možné rozvíjení sdružení. ANO, chceme si hrát, ale chceme tomu naučit i mládež, která zapomíná, co jsou to hračky, a má před sebou jen počítače a mobily. Takže tímto jsem chtěl naznačit, že našim velkým cílem je vést mládež k modelařině. Dále chceme vejít v jednání o spolupráci s tělesně a zdravotně postiženými občany, kterým by jsme chtěli tuto zájmovou činnost také přiblížit. Samozřejmě nezapomínám na kolegy modeláře ze zahraničí, se kterými již započala určitá jednání. Možná se Vám to zdá trochu přehnané či fantastické, ale nic není nemožné. Jestliže se nám podaří areál vybudovat, tak to k nám přivede nejen zahraniční hosty, ale i tuzemské, neboť ve všech okruzích modelařiny se pořádají v republice závody, které bychom chtěli jednou pořádat i tady u nás, a proto chceme, aby celý areál reprezentoval. A co vlastně chceme na té louce stavět?? Bude tady štěrko-hlinitá členitá dráha pro modely buggy na elektromotor nebo spalovací motor o délce 60 metrů a šířce 35 metrů. K tomu budeme žádat o povolení k výstavbě asfaltové plochy o rozměrech 38 x 25 metrů, která bude určena pro silniční a driftovací auta. Tento prostor bude oplocen kvůli nevítaným návštěvám. Správcem areálu bude RCM T. Sviny, o. s., jehož členem může být kdokoli z Vás. Ale to neznamená, že dráha bude určena pouze členům. Kdokoli jiný si může dráhu pronajmout za účelem hraní si s autíčky a plánujeme i zakoupení několika modelů, které si bude možnost půjčit. Asi Vás napadá, že naše plány vyžadují velké investice, a kdo to bude platit. Ano, máte pravdu, předpokládaná cena tohoto projektu je přibližně spočítána na Kč. Jelikož jsme tři zakladatelé sdružení, stanovili jsme si počáteční pravidla, že každý z nás do sdružení vloží ,- Kč nebo sežene sponzory. Další investice budou z Evropské unie, kde chceme požádat o grant. Rádi přivítáme každého, kdo by se chtěl podílet třeba i jen pracovně na tomto projektu. Tímto ale naše aktivity nekončí, budeme pro naše hraní hledat vhodnou vodní plochu, kde by se dalo jezdit s lodičkami, a pokud se dohodneme s majiteli pozemku v prostoru letiště pro letadýlka, budeme i toto chtít inovovat. Tak až se dráha postaví, zrenovuje letiště a najde voda, můžou se všichni příznivci těšit na mnoho předváděcích, soutěžních a zábavných akcí. Samozřejmě nebudou chybět i soutěže TŘEBA I PRO VAŠE DĚTI... Tak a to je asi vše, čím bych Vám chtěl představit nově vzniklou zájmovou organizaci, která je tu pro všechny, kteří si rádi hrají a nebo hrát si chtějí. Vlastně ještě bych zapomněl podotknout, kam se zájemci mohou obrátit v případě zájmu o členství (nebo nám chcete právě Vy pomoct budovat???) ve sdružení. Buď to můžete učinit písemně na adrese Cyril Mašek, Nové Město 21, Trhové Sviny, nebo telefonicky na čísle p. Mašek, p. Poles. Bohuslav Poles, hospodář RCM T.S. o.s x148_R.indd :45:48

10 Výzva k výměně řidičských průkazů Vážení spoluobčané, na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince Jednotlivé vzory těchto průkazů jsou vyobrazeny na přiložené letáku. V působnosti Městského úřadu Trhové Sviny se podle statistických údajů tato povinná výměna týká 1448 řidičských průkazů. Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách. Proto Vás žádám, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte! Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Dále bychom rádi upozornili občany, kteří již žádost o výměnu řidičského průkazu podali, ale do současné doby si požadovaný doklad nevyzvedli, aby tak učinili v nejbližším možném úředním dni. Jan Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Trhové Sviny Představujeme Firma SPG Czech, s. r. o., již v Trhových Svinech zdomácněla SPG Czech, s. r. o., je rychle rozvíjející se společnost se sídlem v Trhových Svinech a Kaplici. Je dceřinou společností SPG International, která se nachází v rakouském Kremsmünsteru. Od svého vzniku v roce 1994 prošla SPG Czech, s. r. o., poměrně náročnou cestou změn a dospěla až do podoby moderní a dobře fungující firmy, která si zakládá na špičkových technologiích a zejména na kvalitě a odbornosti svých zaměstnanců. V Trhových Svinech se jí podařilo vytvořit řadu pracovních míst a firma zde do budoucna uvažuje i o rozšíření výrobního prostoru. V roce 2003 společnost ještě pod Firma SPG Czech, s. r. o., působí ve sféře obráběcí a extruzní techniky. Významnou pozici ve výrobním programu zaujímá produkce linek pro výrobu extrudovaných okenních profilů. Společnost se zaměřuje výhradně na zakázkovou výrobu. Struktura SPG Czech zahrnuje tři střediska: Kaplice - Nástrojárna, Trhové Sviny - Výroba a Trhové Sviny - Montáž. Ve výrobě využívá SPG Czech nejmodernější technologie jako např. obráběcí centra MATEC, Mikron, CAD- CAM systémy, CNC stroje, dělení plechů laserem, laserové svařování a další. Výroba v Trhových Svinech zajišťuje nejen dodávku dílů pro středisko Montáž, ale zabývá se i zakázkovou produkcí pro další firmy. Rostoucí význam SPG Czech, s. r. o., v rámci holdingu SPG International potvrzuje i vznik nového konstrukčního oddělení v Trhových Svinech. Nyní SPG Czech extruzní stroje nejen vyrábí, ale již také částečně projektuje a upravuje podle přání zákazníka. Právě nové konstrukční oddělení idi ské pr kazy vydané od 1. ervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vym nit do 31. prosince 2007 Kterých P se vým na týká? P vydány v období: P vydány v období: P vydány v období: Pro si mám vym nit P již nyní? -p edejdu dlouhému ekání na ú adu (magistrátu) - budu mít vystaven idi ský pr kaz v zákonem stanovené lh t Kolik m to bude stát? - vým na P je osvobozena od správního poplatku Kde si mohu vym nit sv j P? -na p íslušném pracovišti obecního ú adu obce s rozší enou p sobností nebo magistrátu m sta na území R (dle místa trvalého pobytu držitele idi ského pr kazu) Kdy budu mít vystaven nový P? -lh ta pro p evzetí nového P je zpravidla do dní Kde najdu více informací? - (stránky Ministerstva dopravy) odbor dopravn správní a BESIP; odd lení agend idi, evidencí a statistik Ministerstvo dopravy; Náb eží Ludvíka Svobody 12; Praha původním názvem ACTUAL převzal rakouský holding SPG Werkzeugbau GmbH, což vedlo k celkové stabilizaci firmy. Velmi rozsáhlou změnou prošla společnost v roce 2005, kdy převzala trhovosvinenskou strojírnu firmy Greiner nástrojárna spol. s.r.o. Radikálně se zvýšil také roční obrat firmy a společnost posílila svoji pozici na trhu. V roce 2006 došlo ke změně názvu společnosti na SPG Czech, s. r.o., a k jejímu zařazení do nově konsolidovaného holdingu SPG Group. V současné době firma zaměstnává 165 lidí. Zákazníky SPG jsou firmy z celého světa z Ruska, Hong-Kongu, Malajsie, Spojených států či z Nového Zélandu. se stalo velkou oporou při výrobě a rozvoji strojů a zvyšování jejich kvality, zdůraznil Pavel Huťa, vedoucí střediska Montáž. Rozvoj firmy podpoří i nové oddělení kontroly kvality, jehož hlavním cílem je sledování jakosti výrobků během celého výrobního procesu a příprava firemní certifikace systému řízení kvality normou ISO Chceme stále posilovat svou pozici v rámci holdingu a společně s mateřskou společností udržet postavení největšího výrobce linek pro výrobu extrudovaných okenních profilů, informoval ing. Milan Šmejkal, jednatel SPG Czech, s. r. o. Růst profesionality, budování konkurenceschopnosti a důraz na kvalitu a moderní technologie, to jsou principy, které firma ctí. Jsme si vědomi, že těchto cílů lze dosáhnout pouze s ohledem na kvalitní a dostatečný lidský potenciál. Proto se soustředíme na vybudování vlastního rozvojového systému a zaměstnancům nabízíme kromě stabilního zázemí perspektivu a stálý profesní růst, dodal ing. Milan Šmejkal. (P.R.)

11 MONTÁŽ, TOPENÍ, VODA, PLYN Milan Cvach MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY - ROZVOZ UHLÍ ZDARMA! PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ Pondělí - Pátek 7-17hod Sobota 7-12hod Tel: , Ledenice 515 Prodám šátek na nošení dětí i s návodem na úvazy, polohovací křesílko pro miminka již od narození a dětskou autosedačku Chicco (vajíčko 0 až 13 kg), výborný stav, pořizovací cena za vše celkem 4000 Kč, nyní za vše 1800 Kč. Věci mohu samozřejmě prodat i jednotlivě. Tel K Leváčku 1034, Tr.Sviny, mobil: Výhodné ceny při montáži kompletního topení Topenářské a instalaterské poradenství Chcete byt, dům, rekonstrukci, vypořádání manželů aj? Nelíbí se Vám úrok a poplatky na Vaší stávající půjčce? Platíte nájem - bydlete ve svém!!! Zjistěte si, kolik Vám půjčíme na stejné splátky jako nájemné.úvěr všem jen 3.7%. Nečekejte u přepážky, neberte si dovolenou. Přijedu, kdy se to bude hodit Vám, i o víkendu. Info : Gregárková - Trhové Sviny. NOVINKY VE FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ŘÍJNU 2007 Beevor, Antony: Tajemství Olgy Čechovové Byla Hitlerova oblíbená herečka ruskou špionkou? Marciano, Francesca: V žáru Afriky Hrdinka se po smrti svého otce vydává na dovolenou do Keni, aby se zotavila z bolestné ztráty a nasbírala nové síly. Osobnosti českých dějin 438 nejvýznamnějších osobností v českých zemí. Benčík, Antonín: V chapadlech kremelské chobotnice Rok 1968 od Pražského jara až po invazi vojsk Varšavské smlovy. Šuléř, Oldřich: Třináctá komnata Povídání o literatuře a tvůrčím psaní. Lauper, Renate: Dítě od hlavy až k patě v pohybu Pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky. Stoppardová, Miriam: Dospívajícím dívkám Citlivý průvodce pro dospívající dívky, které chtějí vědět vše o období puberty. Doupovec, František: Letecké modelářství Stavba a konstrukce volných modelů pro každého. Tejkalová, Jiřina: Můj řecký rozvod Čtivá próza pro ženy, které chtějí rozumět samy sobě. Moczarski, Kazimierz: Rozhovory s katem Deník zpovědí válečného zločince J. Stroopa. Historie lidstva Kniha předkládá čtenáři kompletní přehled nejnovějších poznatků o dlouhé cestě člověka od jeho afrických prvopočátků k civilizaci. Watt, Peter: Než přijde úsvit Jack s Paulem se rozhodnou spojit se v boji proti japonským agresorům a vydávají se na nebezpečnou misi. Marcela Dudová

12 Ze sportu: Taekwon-Do získává i v Trhových Svinech své příznivce Pojem taekwon-do asi většina z nás už někde zaslechla. Od září loňského roku mají zájemci o tento druh aktivity jedinečnou možnost cvičit a trénovat Taekwon-Do i v Trhových Svinech, a to díky sportovnímu sdružení Fight Club z Českých Budějovic, které rozšířilo svou činnost v sekci Taekwon-Do i do našeho města. Toto sdružení se zabývá výukou karate, taekwon-do, kickboxu a praktické sebeobrany na závodní i rekreační úrovni a lektoři klubu jsou držiteli profesionálních trenérských licencí. Taekwon-Do je moderní korejské bojové umění. Je to vlastně druh neozbrojeného boje určeného pro sebeobranu, jež v sobě zahrnuje používání úderů, kopů, bloků a dalších technik pro rychlé a účinné zneškodnění protivníka. Zároveň ale představuje i cestu ke zdokonalování myšlení a sebeovládání. Filosofie Taekwon-Do jde proti současnému vzestupu násilí SK Rejta Drakiáda a úpadku morálky. Jako bojové umění vyžaduje přísnou disciplinu a také zejména z dnešního pohledu velmi důležité zásady jako čestnost, zdvořilost, vytrvalost, nezdolnost a sebeovládání. Taekwon-Do má sloužit k ochraně svobody, pravdy a míru a nesmí být nikdy zneužito. Samotný název je složeninou tří slov: tae kopat nohou, kwon úder rukou a do cesta. Z korejštiny ho lze tedy přeložit asi jako cestu rukou a nohou. Toto mladé bojové umění poprvé představil jeho zakladatel generál Choi Hong Hi v roce Od té doby se však uchytilo i mimo armádu a dnes ho zastřešuje civilní Mezinárodní federace Taekwon-Do (ITF), jehož členem je i Český svaz Taekwon-Do ITF. Mimochodem v Čechách se Taekwon-Do objevilo poprvé v roce 1987 v Českých Budějovicích. Naše sportovní reprezentace patří jak v seniorské, tak i v juniorské kategorii mezi nejlepší na světě, a to V sobotu 13. října 2007 proběhla na hřišti SK Rejta již slibovaná "Drakiáda 2007". Pěkné slunečné počasí přilákalo na naše hřiště spoustu dětí, tatínků a maminek, které nikomu ze zúčastněných nepokazilo náladu svou bezvětrností. Tatínkové se proběhli při pokusu dostat draky do obláčků, maminky popily něco sladkého punče a nejmladší účastníci si zajezdili s rádiem řízenými motokárami členů RG Buggy klubu, kterým za tuto možnost tímto děkujeme. Poděkování též sponzorům a pořadatelům. Karel Zmeškal ml. ve sportu, který dnes patří mezi oficiální olympijské discipliny. V Taekwon-Do ITF je nyní 6 disciplin, z toho 5 sportovních (Tull technické sestavy, Matsogi sportovní boj, Wirok silové přerážení desek, T-ki speciální přerážecí techniky ve výskoku a tzv. tradiční sparring polovolný domluvený souboj proti několika protivníkům) a jedna nesoutěžní disciplina hoosin sool (hosinsul) sebeobrana, ve které jsou oproti závodním disciplinám povoleny všechny techniky a jedná se vlastně o skutečný boj. Celkem existuje na 3300 popsaných technik úderů, kopů, bloků, přemetů, seků aj. Například v Matsogi jsou přesně definovány partie těla, na které lze útočit a také povolené a nepovolené techniky. Součástí Taekwon-Do je také dallyon čili cvičení (posilování, trénink pohyblivosti a rychlosti). Pro rozlišení technické vyspělosti se používají barevné pásky. Existují dva základní stupně vyspělosti. Žákovský stupeň se nazývá Kup a celkem se rozlišuje 10 kupů od bílého pásku (10.kup) přes žlutý, zelený, modrý až k pásku červeno-černému (1.kup). K postupu je vždy nutné zvládnout určité množství technik a sestav a složit zkoušku. Vyšší stupeň vyspělosti je mistrovský a nazývá se Dan. Všichni, kteří ho dosáhli, nosí černý pásek, jenž se liší pouze lemováním podle dosažené úrovně od asistenta instruktora ( dan) přes instruktora, mistra až po velmistra (9.dan). V současnosti mají v ČR pouze dva lidé 5.dan. Mezinárodním instruktorem pro Čechy je už od roku 1987 korejský mistr Hwang Ho-yong (8.dan), který má v ČR dohled nad zvyšováním technických stupňů. Oddíl Fight Club Taekwon-Do v Trhových Svinech má v současnosti kolem 15 členů chlapců i dívek (někteří už získali žlutý pásek a jeden má pásek zelený). Pravidelné tréninky se konají vždy v úterý od 16,30 hodin a od letošního září také ve čtvrtek od 17,00 hodin v tělocvičně ZŠ. Členové oddílu se zúčastňují výcvikových soustředění (např. v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou) a také letních táborů Taekwon-Do (ten letošní se konal v Zátoni na Šumavě). Noví členové jsou vítáni. Snad někoho upoutala velmi zajímavá a názorná ukázka, kterou Fight Club připravil v polovině října pro žáčky 1.stupně ZŠ. Bližší informace: cz., špičkové ukázky tohoto sportu lze vidět např. na pod heslem taekwon-do. Mgr. F. Slípka Obr. 1 Tomáš Veselka při matsogi na letním táboře v Zátoni Obr. 2 Ukázka pro žáčky ZŠ Petr Chmel z Č.Budějovic při wiroku Autoři fotografi í: Archiv Fight Clubu a Fr. Slípka Domeček - středisko pro volný čas a integraci - pro Vás připravuje tyto akce: Listopad Víkend s francouzštinou - termín bude upřesněn, výuku povede p. prof. J. Janešová keramický kurz II. - věnovaný glazování, cena 250 Kč, od 9-17 hod. na Domečku kurz šití pro začátečníky, cena 50 Kč, od 17 hod., na Domečku adventní výzdoba, cena 150 Kč, od 17 hod. na Domečku - minimálně 5 zájemců! Prosinec malování na hedvábí, cena 300 Kč, od 9 hod., na Domečku - minimálně 5 zájemců! Na veškeré akce je nutno se přihlásit týden předem!!! Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na již IV. Domečkovský ples, který se bude konat ve Strážkovicích dne 9. února 2008 od 19 hodin. Informace Vám rádi sdělíme na tel , nebo na adrese : Domeček, Branka 588, Trhové Sviny Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech. Příspěvky prosím dodávejte v elektronické podobě, nejlépe v MS WORD, fota a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Rukopisy dnešního čísla byly předány do tisku 25. října 2007 Poslední termín k předání příspěvků přístího čísla je 7. listopadu 2007 TRHOVOSVINENSKE LISTY Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady Petra Vicková Technická úprava Petra Vicková Tisk: Herbia s.r.o. Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5 Kč

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! Základní škola v Trhových Svinech se konečně dočká zateplení včetně výměny

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com. Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com. Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Zas jede jaro v plné kráse Byla zima, kdo by se ale díval nazpátek. Přesto když si vzpomeneme na letošní únor s jeho ponurou

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

listopad 2009 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

listopad 2009 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz listopad 2009 Výročí Sametové revoluce Zprávy Kronika Jubileum Pozvánky Školy Varhany Listopadová výročí Náchodské hostince, hotely a vinárny Informace MěÚ Lípa svobody Inzerce Stínání kohouta Sport Hasiči

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Tato stavba, o jejíž realizaci

Tato stavba, o jejíž realizaci 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ZÁŘÍ 2004 - èíslo 9 15,-Kč V LISTĚ: SKAUTI NA TÁBORECH MĚSTSKÝ ARCHITEKT PROGRAM KINA A MKS STUDENTI V HOLANDSKU SPORT Výstavba komunikace pro pěší Nová Paka

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více