Program Wera prodejní stojany Premium Plus, Premium a Classic.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Wera prodejní stojany Premium Plus, Premium a Classic."

Transkript

1

2 Program Wera prodejní stojany Premium Plus, Premium a Classic.

3 Premium Plus, Premium a Classic. Nářadí pro lepší pracovní výsledky ve třech stupních kvality. Pre m Pre ium Plu m s Cl ium as sic Kompletní paleta produktů Pro prodejní stojany Strana Bity 294 Nástrčné klíče 298 Držáky a adaptéry 299 Ruční držáky 0 Bit-Check 02 Mini-Check 04 Šroubováky 0 Zástrčné klíče 06 Sady zástrčných klíčů 07 Úhlové šroubováky 09 Uživatelé šroubovacího nářadí požadují stopro- Výroba nářadí Wera probíhá na moderních centní spolehlivost, dlouhou životnost, rozumný zařízeních a podléhá přísným kontrolám během poměr nákladů k výkonům a samozřejmě také celého výrobního procesu. Díky tomu lze zaručit ergonomické vlastnosti s důrazem na ochranu stálou kvalitu nářadí. zdraví. Nářadí Wera se nabízí ve třech stupních kvality: Splnění těchto nároků začíná ve společnosti Premium Plus, Premium a Classic. Díky tomu Wera už při vývoji nářadí. Zde se nářadí vylep- mají uživatelé k dispozici nářadí pro každou pří- šuje z hlediska ergonomie, doby životnosti a ležitost a pro veškeré nároky. výrobního procesu a konstruují se nové produkty, které řeší problémy vyskytující se při šroubování. 292

4 Premium Plus Držák bitů Rapidaptor Pro nejvyšší nároky je spojuje hned pět rozhodují- vhodné nářadí Wera s cích předností produktů a přívlastkem Premium Plus. Spojuje vynikající pomáhá uživateli k rychlejšímu, bezpečnějšímu a výrobní know-how společnosti Wera s promyšle- komfortnějšímu šroubování a tím také k produk- nými dalšími jedinečnými vlastnostmi. Šroubo- tivnější práci. Příslušné přednosti produktů Pre- váky s laserovým hrotem zajišťují mium Plus jsou uvedeny v popisech jednotlivých například bezpečné usazení hrotu v hlavě kusů nářadí. šroubu. Dalším příkladem je šestihranný profil ke šroubování šroubů s vnitřním šestihranem. Jeho Ať už jde o bity, držáky, zástrčné klíče nebo spe- jedinečná geometrie zaručuje delší životnost ciální sortiment: Nářadí s přívlastkem Premium šroubu a nářadí. Plus je nejlepší volbou ke splnění nejvyšších nároků na kvalitu a produktivitu. Premium s rychloupínáním zajišťují zvý- Nářadí Wera s přívlastkem šenou produktivitu práce díky kvality Premium splňuje zvý- zkrácení doby při výměně šené nároky uživatelů v průmyslu a řemeslech. bitu. Tyto a další rozhodující přednosti výrobků Zvýšená hospodárnost při použití tohoto nářadí jsou charakteristické pro celý program Wera je výsledkem nejen vynikající kvality, ale plyne tohoto stupně kvality. také ze speciálních předností nářadí, kterými se toto nářadí vyznačuje. Příslušné přednosti produktů Premium jsou uvedeny v popisech jednotlivých kusů nářadí. Například bity mají další torzní zónu k odpružení Nářadí s přívlastkem Premium je nejlepší volbou špiček síly. Tím se předchází předčasnému prask- při použití kvalitního nářadí s cílem zvýšené pro- nutí a zvyšuje se životnost nářadí. Držáky nářadí duktivity práce. Classic požadavky uživatele z hlediska Nářadí Wera s přívlastkem kvality rychlosti práce i nákladů a přináší Classic jsou ideální k použití v prů- vysokou životnost a přesvědčivou myslu a řemeslech. Toto utahovací hospodárnost. A to vše při dobrém nářadí se vyznačuje pečlivou volbou materiálů poměru ceny k výkonu. Utahovací nářadí Wera a průběžnou kontrolou procesů během výroby. s přívlastkem Classic nabízí uživateli profesionální nářadí, které při každodenním použití Oba tyto faktory jsou rozhodující pro dlouhou v praxi i za těch nejnáročnějších podmínek životnost a hospodárné používání nářadí. Díky přináší trvale vysokou kvalitu, funkčnost tomu splňuje nářadí Wera Classic náročné a spolehlivost. 29

5 Bity na šrouby s plochou Bity na šrouby Phillips drážkou řada, tvar C 6, Řada, tvar C 6, Bity Wera Classic jsou koncipovány BiTorsion do tvrdých podmínek v průmyslu a Bity BiTorsion mají speciální dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě tepelně zpracovanou torzní zónu, materiálu a průběžně kontrolova- která odvádí kinetickou energii ným výrobním procesům splňují vznikající při špičkách zatížení. bity Wera Classic vysoké nároky na Také držák BiTorsion (str, 299) kvalitu. disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku zvyšuje podstatně jejich životnost. Diamant Drobné diamantové částice na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje / Z Set A SB / Z Set B SB / Z Set C SB / Z Set D SB 0,6 x 4,; 0,8 x,,0 x,;,2 x 6, 0,6 x 4,;,0 x,;,2 x 6,,0 x, PH 2 PZ / BDC SB / BDC SB / BDC SB / BDC Set SB x PH x PH 2 x PH 2 x PH BiTorsion Bity BiTorsion mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, Systém BiTorsion která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Phase Také držák BiTorsion (str, 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitů a držáků zvyšuje podstatně jejich životnost. Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a F plechu. Phase 2 Fáze : Menší výkyvy zatížení se odpruží jen v torzní zóně držáku. Fáze : / BTZ SB / BTZ SB / BTZ SB / BTZ Set SB 2 x PH 2 x PH 2 2 x PH x PH ; 2; Větší výkyvy zatížení se odpruží jen Torsion v torzní zóně bitu. U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí. Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu / TZ SB / TZ SB / TZ SB / TZ Set SB x PH 2 x PH 2 2 x PH x PH ; 2;

6 Bity na šrouby Phillips Bity na šrouby Phillips Řada, tvar C 6, Řada 4, tvar E 6, Povrchová vrstva z nitridu titanu Torsion Díky použití houževnatých bitů U torzní techniky se výkyvy utaho- s povrchovou vrstvou z nitridu vacího momentu zachytí v torzní titanu se dosahuje vysoké život- zóně bitu. Tím se předchází před- nosti a tím podstatně klesají časnému opotřebení a výsledkem náklady na seřizování stroje. je podstatně zvýšená životnost nářadí. Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu. 0 mm / TiN SB / TiN SB / TiN SB / TiN Set SB 2 x PH 2 x PH 2 2 x PH x PH ; 2; Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě /4 TZ SB /4 TZ SB /4 TZ SB 2 x PH x 0 mm x PH 2 x 0 mm x PH x 0 mm materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu. 89 mm IIdeální na hlouběji uložené šrouby / Z SB / Z SB / Z SB / Z Set SB 2 x PH 2 x PH 2 2 x PH x PH ; 2; Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu. Snížený průměr speciálně k montáži budov za sucha /4 Z SB /4 Z SB /4 Z SB x PH x 89 mm 087 x PH 2 x 89 mm 0882 x PH x 89 mm / RZ SB 2 x PH

7 Bity na šrouby Pozidriv Řada, tvar C 6, BiTorsion BiTorsion Bity BiTorsion mají speciální Bity BiTorsion mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion (str, 299) dis- Také držák BiTorsion (str, 299) ponuje torzní zónou. Kombinované disponuje torzní zónou. Kombino- použití bitu a držáku zvyšuje pod- vané použití bitu a držáku zvyšuje statně jejich životnost. podstatně jejich životnost. Diamant Extra tvrdé provedení (H) ke Drobné diamantové částice šroubování do dřeva. na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje / BDC SB / BDC SB / BDC SB / BDC Set SB x PZ x PZ 2 x PZ 2 x PZ / BTH SB / BTH SB / BTH SB / BTH Set SB 2 x PZ 2 x PZ 2 2 x PZ x PZ ; 2; Povrchová vrstva z nitridu titanu Torsion Díky použití houževnatých bitů U torzní techniky se výkyvy utaho- s povrchovou vrstvou z nitridu vacího momentu zachytí v torzní titanu se dosahuje vysoké život- zóně bitu. Tím se předchází před- nosti a tím podstatně klesají časnému opotřebení a výsledkem náklady na seřizování stroje. je podstatně zvýšená životnost nářadí. Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva / TH SB / TH SB / TH SB / TH Set SB 2 x PZ 2 x PZ 2 2 x PZ x PZ ; 2; / TiN SB / TiN SB / TiN SB / TiN SET SB x PZ x PZ 2 x PZ x PZ ; 2; Bity Wera Classic jsou koncipovány do náročných podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu / Z SB / Z SB / Z SB / Z SB / Z Set SB x PZ 2 x PZ 2 2 x PZ x PZ 4 x PZ ; 2;

8 Bity na šrouby Pozidriv Bity na šrouby s vnitřním Řada 4, tvar E 6, šestihranem, řada, tvar C 6, Torsion Hex-Plus U torzní techniky se výkyvy utaho- Nářadí Hex-Plus řeší problém s vacího momentu zachytí v torzní protáčením šroubů s vnitřním zóně bitu. Tím se předchází před- šestihranem. časnému opotřebení a výsledkem Díky zvětšené styčné ploše tohoto je podstatně zvýšená životnost nářadí ve šroubu se snižuje na nářadí. minimum tlak na stěny šestihranu 0 mm a tím se předchází poškození profilu / Z Set A SB / Z Set B SB x SW 2; 2,; x SW 4; ; /4 TZ SB /4 TZ SB /4 TZ SB 2 x PZ x 0 mm x PZ 2 x 0 mm x PZ x 0 mm mm Ideální na hlouběji uložené šrouby /4 Z SB /4 Z SB /4 Z SB x PZ x 89 mm 090 x PZ 2 x 89 mm 0642 x PZ x 89 mm

9 Bity na šrouby s vnitřním tvarem TOR, řada, tvar C 6, BiTorsion Bity Wera Classic jsou koncipovány Bity BiTorsion mají speciální do tvrdých podmínek v průmyslu a tepelně zpracovanou torzní zónu, dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě která odvádí kinetickou energii materiálu a průběžně kontrolova- vznikající při špičkách zatížení. ným výrobním procesům splňují Také držák BiTorsion (str, 299) dis- bity Wera Classic vysoké nároky na ponuje torzní zónou. Kombinované kvalitu. použití bitu a držáku podstatně zvyšuje jejich životnost. Diamant Drobné diamantové částice na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje / BDC SB / BDC SB / BDC SB / BDC SB / BDC SB / BDC SB x T 0 x T x T 20 x T 2 x T 0 x T Bity na šrouby s vnitřním tvarem / Z SB / Z SB / Z SB / Z SB / Z SB / Z SB / Z Set A SB / Z Set B SB 2 x T 0 2 x T 2 x T 20 2 x T 2 2 x T 0 2 x T 40 x T 0; x T ; x T 20 x T 2; x T 0; x T TOR, řada 4, tvar E 6, Nástrčné klíče na šrouby s vnějším šestihranem Na šrouby s vnějším šestihranem, se silným trvalým magnetem 89 mm Ideální na hlouběji uložené šrouby /4 Z SB /4 Z SB /4 Z SB /4 Z SB /4 Z SB /4 Z SB 298 x T 0 x 89 mm 0929 x T x 89 mm 096 x T 20 x 89 mm 094 x T 2 x 89 mm 090 x T 0 x 89 mm 0967 x T 40 x 89 mm /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB /4 M SB SW, x 0 mm SW 6 x 0 mm SW 7 x 0 mm SW 8 x 0 mm SW 9 x 0 mm SW 0 x 0 mm SW x 0 mm SW 2 x 0 mm SW x 0 mm SW /4 x 0 mm SW /8 x 0 mm

10 Držáky a adaptéry Pro pevné spojení. Rapidaptor Rapidaptor Rapidaptor, nový rychloupínací Rapidaptor, nový rychloupínací držák bitů, který díky pěti funkčním držák bitů, který díky pěti funkčním přednostem (Rapid-in, Rapid-out, přednostem (Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) přináší ještě větší bezpečnost a pro- přináší ještě větší bezpečnost a pro- duktivitu u strojního šroubování. duktivitu u strojního šroubování. Držák BiTorsion disponuje torzní zónou, ve které se odpruží špičky zatížení. Kombinované použití bitu a držáku BiTorsion podstatnou měrou zvyšuje životnost nářadí a zajišťuje vyšší produktivitu /4 R SB /4 7 mm /4/ K SB /4 0 mm Kruhový magnet Rapidaptor Rychloupínací hlava Rapidaptor, nový rychloupínací Rychloupínací držáky Wera zvyšují držák bitů, který díky pěti funkčním bezpečnost a zkracují dobu práce přednostem (Rapid-in, Rapid-out, díky rychlé výměně nářadí. Pro Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) uživatele znamená použití tohoto přináší ještě větší bezpečnost a pro- nářadí snížení nákladů a současné duktivitu u strojního šroubování. zvýšení produktivity. Při práci nad hlavou zaručuje kruhový magnet Rapidaptor bezpečné přidržení šroubu k držáku. Díky kruhovému magnetu držáku Radpidaptor jsou bezpečně a spolehlivě přidržovány i dlouhé a těžké šrouby /4 RR SB /4 7 mm /4/ K SB /4 0 mm

11 Držáky a adaptéry Produktgruppe Subline Pro pevné spojení. Univerzální držák S těmito produkty Wera se vytvoří S pouzdrem z nerezové oceli a sil- spolehlivé spojení mezi elektrickým ným trvalým magnetem. šroubovákem a šroubovacím bitem. V osvědčené kvalitě Wera Premium. / A SB /4/ K SB /4 0 mm x 029 / A SB /4 m. Kugel SB /4 0 mm x Univerzální držák S těmito produkty Wera se vytvoří S pouzdrem z nerezové oceli, spolehlivé spojení mezi elektrickým zajišťovacím kroužkem a silným šroubovákem a šroubovacím bitem. trvalým magnetem. V osvědčené kvalitě Wera Premium A SB / A SB /4/ K /4/ SB /4/ /4/ SB 00 /4 /4 /4 /4 0 mm 7 mm 2 mm 79 mm x / A SB /4 2 mm x

12 Ruční držáky Produktgruppe ssubline rukojetí Kraftform Rukojeť Kraftform Ergonomická rukojeť nářadí Kraftform Vícekomponentní Rychloupínací hlava Rapidaptor viz str. 299 Velké kontaktní plochy zvlášť V místech tvrdých zón kontakt téměř vysoké tření u měkkých zón rukojeti. bez tření znamená vysokou rychlost Výsledkem je vysoký přenos sil při při přehmatávání. použití. x / A SB R SB 0602 Größe ruční držák na bity s rychloupínací hlavou Rapidaptor na bity s upínací částí ze šestihranu /4 podle normy DIN 26, tvar C 6, a E 6,. / A SB x Bajonetová čepel Ergonomická rukojeť nářadí Kraftform Vícekomponentní Bajonetový bit zasunutý v rukojeti s Bajonetová čepel zasouvací do rychloupínacím držákem Rapidap- rukojeti tor umožňuje rychlé ruční použití i Rychloupínací hlava Rapidaptor v prostorově omezených pracovních viz str. 299 situacích, je-li nástavec zasunutý. Jednoduchým stlačením aretačního pouzdra lze nástavec vysunout. Bajonetový držák je tak použitelný jako plnohodnotný šroubovák. Díky novému, vylepšenému zpracování a konstrukci pouzdra se uvolňovací mechanismus povoluje zřetelně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Bajonetový nástavec lze vyjmout a použít jako strojní adaptér a lze ho také zasunout zpět do výchozí polohy. x / A SB R SB 0602 ruční držák na bity se spojovací bajonetovou čepelí, s rychloupínací hlavou Rapidaptor na bity s upínací částí ze šestihranu /4 podle normy DIN 26, tvar C 6, a E 6,. / A SB x 0

13 Bit-Checks Produktgruppe Subline bitů. Sortiment V otevíracím boxu Bit-Check V otevíracím boxu Bit-Check S bity BiTorsion S bity BiTorsion S diamantovou povrchovou vrstvou S diamantovou povrchovou vrstvou ke zvláště bezpečnému usazení ve ke zvláště bezpečnému usazení ve šroubu šroubu S držákem Rapidaptor BiTorsion S držákem Rapidaptor BiTorsion /BDC SB BiTorsion držák na bity s rychloupínací hlavou Rapidaptor 897/4 R k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: x / A SB à Bit 800/ BDC,0 x,;,2 x 6, à Bit 8/ BDC PH /2; PH 2/2 à Bit 8/ BDC PZ /2; PZ 2/ /BDC SB 098 Držák BiTorsion Rapidaptor 897/4 R s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: 2 Bity 8/ BDC PZ /2 x / A SB Bity 8/ BDC PZ 2/2 Bit 8/ BDC PZ /2 S bity Torsion Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu S rychloupínacím držákem Stisknutím uzávěru se Check otevře a zajistí se v této poloze. Tak je zaručeno /TZ SB 069 Univerzální držák hlavou kx upnutí do / 89/4/ A SB s rychloupínací stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: à Bit 800/ TZ,0 x,;,2 x 6, à Bit 8/ TZ PH /2; PH 2/2 à Bit 8/ TZ PZ /2; PZ 2/2 02 bezpečné umístění k použití a rychlé vyjímání nářadí. / A SB x

14 Bit-Checks Produktgruppe Subline bitů. Sortiment V otevíracím boxu Bit-Check V otevíracím boxu Bit-Check S bity Torsion S bity Torsion Extra tvrdé provedení (H) ke šroubo- Extra houževnaté provedení (Z) ke vání do dřeva šroubování do kovu a plechu S držákem Rapidaptor S držákem Rapidaptor x / A SB /TH Rapidaptor SB Univerzální držák Rapidaptor 889/4/ s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: Bity 8/ TH PZ /2 Bity 8/ TH PZ 2/2 Bity 8/ TH PZ /2 x / A SB /TZ Rapidaptor SB Univerzální držák Rapidaptor 889/4/ s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: à Bit 800/ TZ 0,8 x,;,0 x,;,2 x 6, à Bit 8/ TZ PH /2; PH 2/2; PH /2 à Bit 8/ TZ PZ /2; PZ 2/2; PZ /2 S bity Torsion S bity Torsion Extra tvrdé provedení (H) ke šroubo- Extra houževnaté provedení (Z) ke vání do dřeva šroubování do kovu a plechu S univerzálním držákem / A SB x S univerzálním držákem /TH SB 0828 Univerzální držák 899/4/ s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: 8/ TH PZ /2 Bity 8/ TH PZ 2/2 Bity 8/ TH PZ /2 Bity / A SB x /TZ SB Univerzální držák 899/4/ s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: à Bit 800/ TZ 0,8 x,;,0 x,;,2 x 6, à Bit 8/ TZ PH /2; PH 2/2; PH /2 à Bit 8/ TZ PZ /2; PZ 2/2; PZ /2 0

15 Mini-Checks Produktgruppe Subline bitů Sortiment S houževnatými bity S houževnatými bity S univerzálním držákem S univerzálním držákem Mini-Check SB 0686 Univerzální držák 89/4/ se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: à Bit / 800/,0 x,;,2 x 6, x A Z SB à Bit 8/ Z PH /2; PH 2/2 / B SB à Bit / 8/ PZ /2; PZ 2/2 C ZSB Größe / A SB / A SB / A SB / A SB / A SB Größe 4 Größe Größe 6 Größe 7 Größe Mini-Check PZ SB 0998 Univerzální držák 89/4/ se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: Artikel 2 Bity / 8/ PZ /2 x A Z SB Bity 8/ Z PZ 2/2 / B SB Bit 8/ PZ /2 / C Z SB Größe / A SB / A SB / A SB / A SB / A SB Größe 4 Größe Größe 6 Größe 7 Größe 8 Artikel / A SB / B SB / C SB / A SB / A SB / A SB / A SB / A SB Größe Größe 4 Größe Größe 6 Größe 7 Größe 8 x S houževnatými bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu S univerzálním držákem Mini-Check TiN SB 0600 Univerzální držák 89/4/ se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: à Bit 800/ TiN 0,8 x,;,2 x 6, à Bit 8/ TiN PH /2; PH 2/2 à Bit 8/ TiN PZ /2; PZ 2/2 x / A SB / B SB / C SB Größe / A SB Größe 4 / A SB Größe / A SB Größe 6 / A SB Größe 7 / A SB Größe 8 04

16 Mini-Checks Produktgruppe Subline bitů Sortiment Šroubovák s rukojetí Kraftform Kontrola odolnosti proti průrazu při V ve vodní lázni u každého jednotlivého kusu S houževnatými bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu Tvrdost čepele a pevnost utahovacího momentu nad požadavky S univerzálním držákem normy Rukojeť Kraftform k silnému, rychlému šroubování bez únavy na šrouby s profily PlusMinus plochý / křížový Phillips respektive plochý / křížový Pozidrivplochý / křížový Pozidriv Mini-Check PZ TiN SB 0608 Univerzální držák 89/4/ se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: Artikel 2 Bity / 8/ PZ /2 x A TiN SB Bity 8/ TiN PZ 2/2 / B SB Bit 8/ PZ /2 / C TiN SB Größe / A SB / A SB / A SB / A SB / A SB Größe 4 Größe Größe 6 Größe 7 Größe 8 IEC 60900:2004 x / A SB / B SB / C SB Größe / A SB Größe i PH/S-2 SB x 067 PH/S#; PH/S#2 / A SB SB x Größe i PZ/S-2 PZ/S# PZ/S#; / A SB Größe 6 / A SB Größe 7 / A SB Größe 8 x k/ A SB svorek, Nezbytné použití u řadových vgröße pojistkových skříních, k práci se relé B SB profilů nagröße 2 a křížový Phillips / spínači, atd.: kombinace na plochý C SB respektive / plochý a křížový Pozidriv Größe / A SB Größe 4 / A SB Größe / A SB Größe 6 / A SB Größe 7 / A SB Größe 8 S houževnatými bity S univerzálním držákem Mini-Check TOR SB 08 Univerzální držák 89/4/ se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Bity: à Bit 867/ Z T 0; T ; T 20; T 2; T 0; T 40 Artikel / A SB / B SB / C SB / A SB / A SB / A SB / A SB / A SB Größe Größe 4 Größe Größe 6 Größe 7 Größe 8 x 0

17 Produktgruppe Zástrčné klíče Subline profil přináší delší život šroubům s vnitřním šestihranem Šestihranný Chromované BlackLaser Profil Hex-Plus pro delší životnost Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí. šroubu i nářadí. Kulová hlava na dlouhém / A SB Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech obtížně přístupných místech x / A SB PKL SW SB PKL SW SB PKL SW SB PKL SW SB PKL SW SB PKL SW SB PKL SW SB PKL SW SB / A SB x SW,; 2,0 x SW 2,;,0 x SW 4,0;,0 x SW 6 x SW 7 x SW 8 x SW 0 x SW x PKL BM SB PKL BM SB PKL BM SB PKL BM SB PKL BM SB PKL BM SB PKL BM SB PKL BM SB / A SB Nářadí Hex-Plus má v profilu šroubu styčnou plochu, která podstatně snižuje působení hran. Tím se předchází protáčení hlav šroubů. x x SW,; 2,0 x SW 2,:,0 x SW 4,0;,0 x SW 6 x SW 7 x SW 8 x SW 0 x SW x

18 Produktgruppe Zástrčné klíče Sady zástrčných klíčů Subline Na šrouby s vnitřním profilem TOR Na šrouby s vnitřním šestihranem. BlackLaser Praktický celopryžový klip k trva- Kulová hlava na dlouhém lému držení zástrčných klíčů s ramenu k bezpečné práci také v otevíracím mechanismem obtížně přístupných místech Kulatina Ergonomické pěnové opláštění Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí. Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech / A SB x / A SB x PKL SB PKL SB PKL SB PKL SB PKL SB PKL SB PKL SB PKL SB T 9 T 0 T T 20 T 2 T 27 T 0 T SPKL/9 SB SW,; 2; 2,; ; 4; ; 6; 8; Chromované Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí. / A SB x / A SB x /7 SM SB SW 2,; ; 4; ; 6; 8;

19 Produktgruppe Sady zástrčných klíčů Subline Na šrouby s vnitřním šestihranem. Chromované Praktický celopryžový klip k trva- Profil Hex-Plus pro delší životnost lému držení zástrčných klíčů V šroubu a nářadí. otevíracím boxu Kulová hlava na dlouhém BlackLaser ramenu k bezpečné práci také v Profil Hex-Plus pro delší životnost obtížně přístupných místech šroubu a nářadí. Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech PKL/7 SB / A SB / B SB / C SB SW,; 2; 2,; ; 4; ; 6 Größe Größe 06 x x / A SB B SB BM SB Größe 2 2; 2,; ; / PKL/ SW,; / C SB Größe 4; ; 6; 8; 0 Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů V otevíracím boxu Chromované Chromované Profil Hex-Plus pro delší životnost Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí. šroubu a nářadí. Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech /9 SB SW,; 2; 2,; ; 4; ; 6; 8; PKL/9 SB SW,; 2; 2,; ; 4; ; 6; 8; 0 08 Artikel / A SB / B SB / C SB Größe 0060 x Artikel / A SB / B SB / C SB Größe x

20 Produktgruppe Sady zástrčných klíčů Sady zástrčných klíčů Subline Na šrouby s vnitřním šestihranem. Na šrouby s vnitřním profilem TOR BlackLaser BlackLaser Profil Hex-Plus pro delší životnost Kulová hlava na dlouhém šroubu a nářadí. ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů v otevíracím boxu / A SB / B SB / BM C SB /9 SB x Größe 2; 2,; ; SW,; 4; ; 6; 8; 0 Artikel / A SB / B SB / C SB Größe x PKL/9 SB T 8; T 9; T 0; 0648 T ; T 20; T 2; T 27; T 0; T 40 Úhlové šroubováky Plochý, Phillips, Pozidriv Umělohmotné opláštění zajišťuje Artikel / A SB / B SB / C SB ergonomickou manipulaci a x ploch dlaně. Größe ochranu Größe Umělohmotné opláštění zajišťuje Artikel / A SB / B SB / C SB ergonomickou manipulaci a x ochranu ploch dlaně. Größe PH SB PZ SB Artikel / A SB / B SB / C SB PH + 2 PZ + 2 Größe x A SB A SB Artikel / A SB / B SB / C SB 4,0 x 4,0 mm, x, mm Größe x 09

Šroubovací nářadí ke strojnímu použití. Pro lepší pracovní výsledky.

Šroubovací nářadí ke strojnímu použití. Pro lepší pracovní výsledky. Šroubovací nářadí ke strojnímu použití Pro lepší pracovní výsledky. 1 04 Držáky a adaptéry Bity! 156 Bity Wera řady 8 7 197 Rapidaptor Stainless Rychloupínací držák 224 160 Bity Wera řady 9 Půlměsíc 4

Více

Kraftform Plus - řada 900

Kraftform Plus - řada 900 Kraftform Plus - řada 900 28 29 Šroubováky Už jste někdy používali šroubovák k jinému účelu? Chcete-li něco víc než jen šroubovat, správným řešením je sekací šroubovák. Ke šroubování, sekání, dlabání a

Více

Nářadí z nerezové oceli

Nářadí z nerezové oceli 2 Nářadí z nerezové oceli 0 Nářadí z nerezové oceli Šroubováky 6 Úhlové klíče 20 Kraftform Kompakt 2 Šroubovací nářadí ke strojnímu použití 22 3 Už jste někdy viděli rezivějící nerezovou ocel? Nerezová

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

Kraftform Kompakt a VDE

Kraftform Kompakt a VDE 66 05 Zyklop 7 72 0 a 73 20, 22, 25, 26, 28 75 40 a 4 76 50 77 60, 6, 62 79 70 a 7 80 90 a 9 Ruční držák a spojovací díly 8 VDE 84 Vario s funkcí ráčny 86 Vario bez funkce ráčny 90 67 Již jste někdy měli

Více

Nářadí se strojním pohonem

Nářadí se strojním pohonem 194 06 Nářadí se strojním pohonem Bity 198 Držáky a adaptéry 284 Sortimenty bitů 306 Šroubování, vrtání, řezání závitů... 327 Bity 195 196 ! Které typy bitů potřebuji na co? 199 Systém Impaktor 200 Systém

Více

Katalog 2007/4-5 CZ. Šroubovací nářadí. Výhradní zastoupení pro Českou republiku

Katalog 2007/4-5 CZ. Šroubovací nářadí. Výhradní zastoupení pro Českou republiku Katalog 2007/45 CZ Šroubovací nářadí Výhradní zastoupení pro Českou republiku Historie firmy 1890: Andreas Maier zakládá firmu, jako závod na výrobu zámků 1920: výrobní program se rozšiřuje o šroubovací

Více

Ná adí KNIPEX. Profesionální ná adí z kvalitních materiál. KN 03 01 180 jen potažené PVC 180 220 KN 03 01 200 jen potažené PVC 200 280

Ná adí KNIPEX. Profesionální ná adí z kvalitních materiál. KN 03 01 180 jen potažené PVC 180 220 KN 03 01 200 jen potažené PVC 200 280 Ná adí KNIPEX Ozna ení Rukojeti Délka Hmotnost KN 03 01 180 jen potažené PVC 180 220 KN 03 01 200 jen potažené PVC 200 280 KN 03 02 180 dvoubarevná silná izolace 180 260 KN 03 02 200 dvoubarevná silná

Více

Šroubováky s izolací 1000 V

Šroubováky s izolací 1000 V ŠROUBOVÁKY Šroubováky s izolací 1000 V dle DIN IEC 60900:2004, klasifikace VDE 0682/201 Plochý šroubovák dřík [mm] hrot [mm] velikost [mm] 12 75 2,5 x 0,4 160 11 7701 12 100 3,0 x 0,5 185 11 7702 12 100

Více

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20 VRTÁKY DO KOVU Vrták do kovu HSS-R DIN338 válcovaný......................................................... 3 Vrták do kovu HSS-R SH13 DIN338 válcovaný s redukovanou stopkou.....................................

Více

Katalog ochranných prvků

Katalog ochranných prvků Katalog ochranných prvků Protective elements catalog Aufprallschutz-Matten katalog Sport Chráněné objekty : - KONSTRUKCE LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ - SNĚŽNÁ DĚLA - PŘÍRODNÍ PŘEKÁŽKY - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Ochranné

Více

Rukojeti kleští Zebra se vyznačují: K 12 6000 H 09 091 1 M 10 1030. Na čelisti kleští je použita speciální nástrojová ocel.

Rukojeti kleští Zebra se vyznačují: K 12 6000 H 09 091 1 M 10 1030. Na čelisti kleští je použita speciální nástrojová ocel. Zebra - kleště s osvědčenou dvoukomponentní Ergo-rukojetí Tato rukojeť zaručuje bezpečné uchycení a nejvyšší přenos síly ve spojení s pohodlnou manipulací. Štípací břity kleští jsou dodatečně indukčně

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

KATALOG 2007 ZKRÁTKA PROFESIONÁL

KATALOG 2007 ZKRÁTKA PROFESIONÁL KATALOG 2007 ZKRÁTKA PROFESIONÁL HISTORIE ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ AEG ZKRÁTKA PROFESIONÁL Ve světě, kde si profesionálové uvědomují, že více nutně neznamená lépe, soustřeďuje AEG Elektrické Nářadí ve Winnendenu

Více

Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky.

Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky. 112 Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky. 02 Zástrčný klíč nerezová ocel 118 na šrouby s vnitřním šestihranem Zástrčný klíč s kulovým čepem 126 na šrouby TORX Zástrčný klíč SPKL s plastovým opláštěním

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

Firma VEKA má rozmanitý program. Plastové profily pro okna, domovní a posuvné dveře existují v různých rodinách systémů TOPLINE, SOFTLINE 70, SWINGLINE a SOFTLINE, které se liší designem a technikou. Takže

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Vruty do dřeva profesionální kvality REISSER MIKROKATALOG + CENÍK

Vruty do dřeva profesionální kvality REISSER MIKROKATALOG + CENÍK Vruty do dřeva profesionální kvality REISSER MIKROKATALOG + CENÍK Vrut konstrukční do dřeva REISSER HSK Vi-PORT zápustná hlava zápustná zesílená hlava s TX 40 a frézovacími výstupky, fréza na dříku, hrot

Více

Další pneumatické nástroje

Další pneumatické nástroje Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Pneumatické nástroje Pneumatické ráčny Pneumatická kladiva Sady pneumatického nářadí Další pneumatické nástroje Ergonomické uchopení Pneumatické nástroje Unior představují

Více

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT AKCE DEWALT PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY / ŠROUBOVÁKY NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH PŘÍKLEPOVÝCH VRTAČEK / ŠROUBOVÁKŮ mm ZDARMA 8V AKU VRTAČKA DC70KA + TRIKO DEWALT 9mm Západkové sklíčidlo s jednou objímkou Zabudované diodové

Více

VRUTY DO DŘEVA POWER FAST

VRUTY DO DŘEVA POWER FAST 233 VRUTY POWER FAST... strana 234 VRUTY CASSIC FAST... strana 241 VRUTY O ŘEVĚNÝCH POAH... strana 246 VRUTY PRO ŘEVOSTAVBY... strana 247 POOŽKA... strana 248 VRUTY PRO TERASY... strana 249 VRUTY PRO UPEVNĚNÍ

Více

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Naprosto jedinečná Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Kuželíková ložiska SKF pro špičkové výkony Konstrukce a výroba technických

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 2999,- 2399,- 1799,- 3990,- 2299,- 97DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2. FatMax 50DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/2 50DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 NOVÉ

AKČNÍ NABÍDKA! 2999,- 2399,- 1799,- 3990,- 2299,- 97DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2. FatMax 50DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/2 50DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 NOVÉ ! 97DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 1-94-668 1799,- 2999,- 3990,- 16x 1/2 6hranné hlavice 10 32 mm 4x 1/2 6hranné prodloužené hlavice 14x 1/4 6hranné hlavice 3,5 14 mm 8x 1/4 6hranné prodloužené hlavice 2x

Více

Hliníkové požáru odolné konstrukce

Hliníkové požáru odolné konstrukce Hliníkové požáru odolné konstrukce Sapa Building System Sapa Building System Hliníkové požáru odolné konstrukce Požární uzávěry Sapa Building System jsou v okruhu stavebních a požárních specialistů známé

Více

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky Ruční řezáky trubek Ruční řezáky trubek RIDGID pro rychlé, bezotřepové dělení ocelových trubek do. Vedení chrání pohybové závity a dlouhá rukojeť umožňuje rychlé

Více

Tel.X Nikl-kadmiové baterie o vysoké hustotě energie Ušité na míru moderním telekomunikačním sítím

Tel.X Nikl-kadmiové baterie o vysoké hustotě energie Ušité na míru moderním telekomunikačním sítím Tel.X Nikl-kadmiové baterie o vysoké hustotě energie Ušité na míru moderním telekomunikačním sítím Pro novou generaci decentralizovaných telekomunikačních sítí jsou vyžadovány záložní zdroje, které splňují

Více

Židle Diffrient World Ohlášení nového výrobku

Židle Diffrient World Ohlášení nového výrobku Židle Diffrient World Ohlášení nového výrobku Nejnovější výtvor Nielse Diffrienta v sobě kombinuje nevídanou funkčnost a udržitelnost spolu s jednoduchou koncepcí designu. Vše je vytvořeno pro vysoce funkční

Více

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR barevná ŠK ÁLA DŘEVA Dřevo-hliníková okna a dveře WINSTAR představují excelentní systém s prvky špičkového designu, kvality dřevěných eurooken, praktičnosti a takřka

Více

Pro každý okruh použití: Dveřní zámky Gege

Pro každý okruh použití: Dveřní zámky Gege Pro každý okruh použití: Dveřní zámky Gege Serie 121 Dveřní zámek Austria standard Pro vnitřní dveře a mezidveře do 40 kg hmotnosti dveří Míry a požadavky dle ÖNORM B 5350 Střelka pravolevě přestavitelná

Více

Shrnovací dveře. www.hopa.cz SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA

Shrnovací dveře. www.hopa.cz SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA Shrnovací dveře SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA www.hopa.cz Shrnovací dveře se uplatní v interiérech. Nejčastějí se instalují místo klasických dveří. Mezi hlavní přednosti patří úspora místa,

Více

Kondenzátory nízkého napětí

Kondenzátory nízkého napětí Firma ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk jako tradiční český výrobce silnoproudých kondenzátorů s více jak 70 - letou tradicí vyrábí a dodává na trh řadu kompenzačních kondenzátorů nízkého a vysokého napětí, hradících

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

Ještě více flexibility

Ještě více flexibility Nové wedi Fundo Riolito neo Ještě více flexibility Rozšíření produktové řady Fundo Riolito CZ Malé změny velký výkon Vysoce kvalitní kryt žlabu nyní také přímo u stěny Ještě menší počet spár u velkoformátových

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu SORTIMENT 2014/2015 VYVINUTO PRO PROFESIONÁLY Společnost Stanley byla založena v roce 1843 jako železářský podnik. Společnost patří k americkému koncernu (US) Stanley Black & Decker se sídlem v New Britain,

Více

Momentové nářadí. Řada 7400 338 Nastavitelné. Řada 7400 342 přednastavené. Indikátory utahovacího momentu 345. Řada 7100 348.

Momentové nářadí. Řada 7400 338 Nastavitelné. Řada 7400 342 přednastavené. Indikátory utahovacího momentu 345. Řada 7100 348. 334 07 Momentové nářadí Řada 7400 338 Nastavitelné Řada 7400 342 přednastavené Indikátory utahovacího momentu 345 Řada 7100 348 Řada 7000 350 Řada nástrčného nářadí 352 Momentové nářadí 335 Už jste někdy

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Bosch Promoline. Program 2011. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

Bosch Promoline. Program 2011. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. Program 2011 Robert Bosch odbytová s r.o. Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4 - Krč www.bosch.cz/ew www.bosch-pt.com

Více

Wiha MaxxTor Bits Další generace systému nástavců Wiha

Wiha MaxxTor Bits Další generace systému nástavců Wiha Wiha MaxxTor Bits Další generace systému nástavců Wiha Novinka roku 2012 Série 49 Série 29 BitBuddy Nástavce MaxxTor Maximální životnost maximální torze Rodina Wiha MaxxTor Maximální torzní zóna optimalizovaná

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

S námi energii neztratíte

S námi energii neztratíte S námi energii neztratíte STAVĚJTE MODERNĚ: STAVĚJTE MODERNĚ: Ů KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM VELOX pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Bytový dům Líšeň, www.veloxmikulov.cz Pasivní rodinný dům Spruce,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů Základním cílem při vývoji obráběcích strojů je odstranění nejen fyzické, ale i duševní práce pomocí mechanizace a automatizace těchto strojů K hlavním kritériím patří: zvýšení kvality a přesnosti výroby

Více

Frézovací nářadí 16.3 16.82. Frézovací nářadí 17.1 17.62

Frézovací nářadí 16.3 16.82. Frézovací nářadí 17.1 17.62 HSS-Vrtací drážková fréza -Hladicí fréza -Hrubovací fréza -Zaoblovací fréza -Stopková fréza univerzální -Stopková fréza RockTec 52 a 65 -Stopková fréza ALU -Hrubovací fréza -Odstraňovač otřepů -Tvarová

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Písek, voda, tématické hry

Písek, voda, tématické hry 1.00 1.10 Pískoviště...9 1.20 Vodní hry...11 1.21 Vodní kolo...12 1.22 Vodní kolo s nádrží / mobilní...13 1.23 Doplňky k vodním hrám...14 1.30 Staveniště...16 1.40 Domečky...21 1.41 Jednoduché...21 1.42

Více

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení FRANK Technologie pro stavení průmysl Stavební akustika Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427

Více

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m OBRÁBĚNÍ Obrábění je technologická operace, při které se z polotovaru odebírá materiál ve formě třísek tak, abychom získali obrobek, jehož tvar, rozměry, přesnost a jakost povrchu odpovídají požadavkům

Více

Přehled programu Skupina 8

Přehled programu Skupina 8 Přehled programu Skupina 8 8.1 Kování pro voštinové desky i Přehled sortimentu 8.1.0 8.2 Spojovací kování i Přehled sortimentu 8.2.0-8.2.1 8.3 Kování pro postele a čalouněný nábytek i Přehled sortimentu

Více

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů Často je zapotřebí opracovat pultrudované profily před jejich konečným použitím. Jde o jednoduchý proces. Obrábění pultrudovaných profilů se dá porovnat s obráběním dřeva, a proto se také používá stejného

Více

BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE BONDED LAMELOVÉ KOTOUČE BONDED DIAMANTOVÉ KOTOUČE BRUSIVA

BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE BONDED LAMELOVÉ KOTOUČE BONDED DIAMANTOVÉ KOTOUČE BRUSIVA DIAMANTOVÉ KOTOUČE BONDED FLAP DISCS BROUŠENÍ BONDED LAMELOVÉ KOTOUČE BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE BRUSIVA www..cz TAK DOBRÝ VÝKON, ŽE VÁS POZVEDNE BRUSIVA DEWALT Všechny naše řezné a brusné kotouče řady EXTREME

Více

Vařiče těstovin, rýže a zeleniny (PL)

Vařiče těstovin, rýže a zeleniny (PL) Řada Electrolux XP700 nabízí více jak 100 modelů varných zařízení pro profesionální použití, jejichž kvalitní konstrukce garantuje nejvyšší úroveň výkonu ve své třídě, spolehlivost, energetické úspory.

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná ULTRA DRAIN Vysokopevnostní vsakovací systém Vysokopevnostní vsakovací systém pro odvádění podzemních vod z komunikací, tunelů, drážních těles, letišť a tam kde jsou kladeny na odvodnění nejvyšší požadavky

Více

Vnější vyjímatelné panty - použití

Vnější vyjímatelné panty - použití Vnější vyjímatelné panty - použití ze série 96 Nábytek: Skrytá montáž a možnost volby mezi montáží v jednom směru a nebo protisměrnou zajistí, že pant se bude hodit ke každému designu. Při protisměrné

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

Základní informace: Produktová a cenová nabídka. AGRALL zemědělská technika a.s. Ivo Tesař Bantice 79 671 61. info@agrall.cz www.agrall.

Základní informace: Produktová a cenová nabídka. AGRALL zemědělská technika a.s. Ivo Tesař Bantice 79 671 61. info@agrall.cz www.agrall. Agrall zemědělská technika a.s. Ivo Tesař Bantice 79 671 61 i.tesar@agrall.cz www.agrall.cz Základní informace: Produktová a cenová nabídka Řada mobilních nádrží na motorovou naftu a maziva s výdejním

Více

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ.

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. hansabluebox S produktem hansabluebox si instalujete nejen systém umístěný pod omítkou. Instalujete si spokojenost. Důsledky rozhodnutí, která se přijímají během plánování

Více

FLEX aku-nářadí mají tu správnou sílu.

FLEX aku-nářadí mají tu správnou sílu. Aku-vrtací šroubovák FLEX aku-nářadí mají tu správnou sílu. Navrženy pro profesionální použití, nepřetržitý provoz a s robustní konstrukcí masivní lehká hliníková skříň převodovky a celokovové sklíčidlo

Více

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vrtání Vrtání je nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s.

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s. ÚVODEM Obytný soubor navržený a realizovaný spolupracujícími brněnskými firmami ATX Architekti a ATX Realizace Staveb je na současném realitním trhu nabízejícím spíše malé a střední pozemky se zahuštěnou

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

Hartmann. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Hartmann. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Hartmann Společnost GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH je špičkovým německým výrobcem krájecích strojů, porcovacích

Více

Schlüter -DITRA-HEAT-E. Temperování podlahy s technologií Schlüter -DITRA

Schlüter -DITRA-HEAT-E. Temperování podlahy s technologií Schlüter -DITRA Schlüter -DITRA-HEAT-E Temperování podlahy s technologií Schlüter -DITRA Schlüter -DITRA-HEAT-E Schlüter -DITRA-HEAT-E je systém pro elektrické temperování podlahy, kterým se rychle dosáhne příjemně teplé

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

Skupina Funkce Funkční prametry Předpis Dodáno Ano / Ne. Poznánka. Příloha č. 3 zadávací dokumentace: Popis, parametry a specifikace dodávky.

Skupina Funkce Funkční prametry Předpis Dodáno Ano / Ne. Poznánka. Příloha č. 3 zadávací dokumentace: Popis, parametry a specifikace dodávky. Skupina Funkce Funkční prametry Předpis Dodáno Ano / Ne Poznánka Umístění Parcela p.č. 964, k.ú Podolí u Brna Vzhled Varianta vzhledu a míry prosklení znázorněny v příloze č.3 Jižní a jihozápadní pohledová

Více

PB2 20/5/05 3:52 pm Page 1 77-189

PB2 20/5/05 3:52 pm Page 1 77-189 77-189 BEZPEČNOST A OSVĚDČENÍ Bezpečná práce s přístrojem je možná jen po důkladném přečtení informací o jeho správném a bezpečném používání a při přesném dodržování zde uvedených pokynů. Neodstraňujte

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box 02/2013 PFEIFER-FS-Systém JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. BAVORSKÁ 856/14 155 00 PRAHA 5 TELEFON +420 272 700 701 FAX +420 272

Více

Zařízení pro montáž a demontáž ložisek

Zařízení pro montáž a demontáž ložisek Zařízení pro montáž a demontáž ložisek 1 Bezpečnost Při nedodržení následujících varování může dojít k vážným úrazům. Neuvádějte ložisko do pohybu tlakovým vzduchem, protože působení tlaku vzduchu může

Více

PROFESIONÁLNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY A DOPLŇKY

PROFESIONÁLNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY A DOPLŇKY Exclusive Czech distributor PROFESIONÁLNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY A DOPLŇKY AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 4 10 33, 602 322 63, 24 199 305 E-mail: akcept@akcept.cz, web: www.akcept.cz

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA

POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA OVLÁDACÍ A ŘÍDÍCÍ PRVKY PRO JEŘÁBY KABELOVÉ VLEČKY Pohyblivé přívody energie s pojezdem po ocelovém lanku, C-profilu, I-profilu nebo čtyřhranném

Více

Kleště. Kleště. Kleště. Ruční nářadí - Kleště PROTECOR

Kleště. Kleště. Kleště. Ruční nářadí - Kleště PROTECOR - Kleště Kleště Kleště Kleště R Kleště s neviditelnou pružinou Invisible Spring - patentovaná neviditelná pružina přináší větší komfort při práci a snižuje únavu při používání, chrání prsty před námahou

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU Výhody pružných spojek Od poloviny 80. let jsou pružné stahovací spojky celosvětově uznávány jako hlavní doplněk běžných spojů kanalizačních,

Více

Adsorpční. sušič. CONCEPT WVModular

Adsorpční. sušič. CONCEPT WVModular Adsorpční sušič CONCEPT WVModular CONCEPT WVModular Adsorpční sušič Nová generace patentovaných adsorpčních sušičů firmy ZANDER s teplou regenerací za vakua je výsledkem nepřetržitého výzkumu a vývoje,

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

www.noark-electric.cz ROZVODNICE A PROPOJOVACÍ SYSTÉMY KATALOG PLASTOVÝCH ROZVODNIC A PROPOJOVACÍCH LIŠT

www.noark-electric.cz ROZVODNICE A PROPOJOVACÍ SYSTÉMY KATALOG PLASTOVÝCH ROZVODNIC A PROPOJOVACÍCH LIŠT www.noark-electric.cz ROZVODNICE A PROPOJOVACÍ SYSTÉMY KATALOG PLASTOVÝCH ROZVODNIC A PROPOJOVACÍCH LIŠT Platnost od 15. 11. 2011 Obsah Společnost NOARK Electric... Obecné informace... 2 4 Rozvodnice PNS

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

NOVÁ VRTACÍ, KOMBINOVANÁ A MULTIFUNKČNÍ KLADIVA METABO NOVÉ MĚŘÍTKO PRO VÝKON, ROBUSTNOST A ŽIVOTNOST.

NOVÁ VRTACÍ, KOMBINOVANÁ A MULTIFUNKČNÍ KLADIVA METABO NOVÉ MĚŘÍTKO PRO VÝKON, ROBUSTNOST A ŽIVOTNOST. NOVÁ VRTACÍ, KOMBINOVANÁ A MULTIFUNKČNÍ KLADIVA METABO NOVÉ MĚŘÍTKO PRO VÝKON, ROBUSTNOST A ŽIVOTNOST. URČENO PRO VAŠI STAVBU. Bezpečnostní západková spojka omezuje zpětný točivý moment při uvíznutí nebo

Více