Seznamy doporučené literatury k období středověku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznamy doporučené literatury k období středověku"

Transkript

1 Seznamy doporučené literatury k období středověku I. BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J., Frankové a Evropa, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J., Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J. - HOMOLA, A. - MĚŘÍNSKÝ, Z., Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, Praha BROOKE, Ch., Evropa středověku v letech , Praha COLLINS, R., Evropa raného středověku , Praha ČEŠKA, J., Zánik antického světa, Praha DROBERJAR, E., Věk barbarů, Praha DVORNÍK, F., Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha LE GOFF, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha HAVLÍK, L. E., Kronika o Velké Moravě, Brno HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci ve svaté zemi, Praha 1996 (nebo: HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci v Levantě, Praha 1975). CHARVÁT, P., Zrod českého státu , Praha CHARVÁT, P., Boleslav II., Sjednotitel českého státu, Praha JAMES, E., Frankové, Praha KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v století, 1. díl: Čeleď sv. Václava, Praha KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v století, 2. díl: Svět doby knížecí, Praha KELLER, H., Otoni (Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II.), Praha LUTOVSKÝ, M., Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I, Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. I. Zrození státu ( ), Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. II. Léta krize a obnovy ( ), Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. III. Správa a obrana země ( ), Praha LUTOVSKÝ, M. PROFANTOVÁ, N., Sámova říše, Praha MAYER, H. E., Dějiny křížových výprav, Praha MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I, Praha MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II, Praha MUNDY, J. H., Evropa vrcholného středověku , Praha RAPP, F., Svatá říše římská národa německého (Od Oty Velikého po Karla V.), Praha SEIBT, F., Lesk a bída středověku, Praha SOBIESIAK, J. A., Boleslav II., Praha TAUER, F., Svět islámu. Dějiny a kultura, Praha TODD, M., Germáni, Praha TŘEŠTÍK, D., Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin ( ), Praha TŘEŠTÍK, D., Vznik Velké Moravy, Moravané, Čechové a střední Evropa v letech , Praha TŘEŠTÍK, D., Mýty kmene Čechů ( století). Tři studie ke starým pověstem českým, Praha TŘEŠTÍK, D. SOMMER, P. ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci. Budování českého státu, Praha ZÁSTĚROVÁ, B. a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992.

2 ŽEMLIČKA, J., Čechy v době knížecí , Praha ŽEMLIČKA, J., Počátky Čech královských Proměna státu a společnosti, Praha II. ARBMAN, H., Vikingové, Praha ARIÈS, P., Dějiny smrti I-II, Praha BERANOVÁ, M., Slované, Praha BLOCH, M., Feudální společnost, Praha BLOCH, M., Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, Praha BORKOVSKÝ, I., Levý Hradec. Nejstarší sídlo Přemyslovců, Praha BORKOVSKÝ, I., Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha BOROVSKÝ, T., Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno BRIDGE, A., Křížové výpravy, Praha BURIAN, J., Zánik antiky, Praha CIBULKA, J., Český řád korunovační a jeho původ, Praha CONTAMINE, P., Válka ve středověku, Praha CURTIUS, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha DAWSON, Ch., Zrození Evropy, Praha DELUMEAU, J., Hřích a strach, Praha DELUMEAU, J., Strach na Západě ve století (I-II), Praha 1997 a DELUMEAU, J., Dějiny ráje, zahrada rozkoše, Praha DELUMEAU, J., Tisíc let štěstí, Praha DINZELBACHER, P., Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha DOSTÁLOVÁ, R., Byzantská vzdělanost, Praha DUBY, G., Rok tisíc, Praha DUBY, G., Umění a společnost ve středověku, Praha DUBY, G., Věk katedrál (Umění a společnost ), Praha DUBY, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha DUBY, G., Vznešené paní z 12. století I-III, Brno DUBY, G., Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha DUBY, G., Tři řády, Praha DUGGAN, A., Křižácké výpravy, Praha DVORNÍK, F., Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup, Olomouc DVORNÍK, F., Byzantská misie u Slovanů, Praha ECO, U., Umění a krása ve středověké estetice, Praha EHLERS, J. MÜLLER, H. SCHNEIDMÜLLER, B. (ed.), Francouzští králové v období středověku. Od Oda ke Karlu VIII. ( ), Praha ELTON, G. R., Angličané, Praha ENNENOVÁ, E., Ženy ve středověku, Praha FAVIER, J., Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku, Praha FIALA, Z., Přemyslovské Čechy, Praha FIALA, Z., Hlavní pramen legendy Kristiánovy, Praha FLETCHER, R., Kříž a půlměsíc, Praha FLORI, J., Rytíři a rytířství ve středověku, Praha FLOSS, P., Architekti křesťanského středověkého vědění, Praha FRALEOVÁ, B., Templáři, Praha 2009.

3 FRALEOVÁ, B., Templáři a Kristův rubáš, Praha FROLÍK, J. SMETÁNKA, Z., Archeologie na Pražském hradě, Praha FUHRMANN, H., Středověk je kolem nás, Praha GEREMEK, B., Slitování a šibenice (Dějiny chudoby a milosrdenství), Praha GUREVIČ, A., Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku, Praha GOETZ, H.-W., Život ve středověku, Praha LE GOFF, J., Svatý Ludvík, Praha LE GOFF, J., Středověká imaginace, Praha LE GOFF, J., Intelektuálové ve středověku, Praha LE GOFF, J., Zrození očistce, Praha LE GOFF, J., Svatý František z Assisi, Praha LE GOFF, J., Peníze a život, Praha LE GOFF, J., Peníze ve středověku, Praha LE GOFF, J., Paměť a dějiny, Praha LE GOFF, J., Kultura středověké Evropy, Praha LE GOFF, J., Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě, Praha LE GOFF, J. (ed.), Muži a ženy středověku, Praha LE GOFF, J. TRUONG, N., Tělo ve středověké kultuře, Praha GRANT, M., Pád říše římské, Praha GUREVIČ, A., Kategorie středověké kultury, Praha HÄGERMANN, D., Karel Veliký. Vládce Západu, Praha HASKINS, Ch. H., Normané v evropských dějinách, Praha HAVLÍK, L. E., Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno HAVLÍK, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha HAVLÍK, L. E., Morava v století. K problematice politického postavení sociální a vládní struktury a organizace, Praha HAVLÍK, L. E., Velká Morava a středoevropští Slované, Praha HAY, D., Evropa pozdního středověku , Praha HEATHER, P., Gótové, Praha HEERS, J., Svátky bláznů a karnevaly, Praha HERRINOVÁ, J., Ženy v purpuru, Praha HOFFMANN, F., Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha HROCH, M. SKÝBOVÁ, V., Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha CHARVÁT, P., Dálkový obchod v raně středověké Evropě ( století), Brno CHAZAN, R., Židé středověkého západního křesťanského světa , Praha IWAŃCZAK, W., Po stopách rytířských příběhů, Praha JANIN, V. L., Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, Praha KAUFMANN, H., Maurové a Evropa, Praha KIECKHEFER, R., Magie ve středověku, Praha KLANICA, Z., Počátky slovanského osídlení našich zemí, Praha KLÁPŠTĚ, J., Proměna českých zemí ve středověku, Praha KOMENDOVÁ, J., Středověká Rus a vnější svět, Olomouc KRIEGER, K.-F., Habsburkové ve středověku, Praha KROFTA, K., Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života, Praha KRZEMIENSKÁ, B., Břetislav I, Praha KUTHAN, J. ŠMIED, M., Korunovační řád českých králů, Praha LAMBERT, M., Středověká hereze, Praha LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno LUTOVSKÝ, M., Jižní Čechy v raném středověku, České Budějovice LUTOVSKÝ, M. PETRÁŇ, M., Slavníkovci, mýtus českého dějepisectví, Praha 2004.

4 LUTOVSKÝ, M. BERANOVÁ, M., Slované v Čechách. Archeologie století, Praha MAN, J., Attila. Barbarský král a pád Říma, Praha MAŠEK, M. SOMMER, P. ŽEMLIČKA, J., Vladislav II. Druhý král z Přemyslova rodu. Praha MATTHEW, D., Svět středověké Evropy, Praha MEIER, M., Justinián. Život a vláda východořímského císaře, Praha MERHAUTOVÁ, A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha MERHAUTOVÁ, A. TŘEŠTÍK, D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha MERHAUTOVÁ, A. TŘEŠTÍK, D., Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha MINOIS, G., Traktát o třech podvodnících: příběh kacířské knihy, která neexistovala, Praha NECHUTOVÁ, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha NEJEDLÝ, M., Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha NODL, M. ŠMAHEL, F. (edd.), Člověk českého středověku, Praha NOVÝ, R. SLÁMA, J., Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha NOVÝ, R., Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha OHLER, N., Válka a mír ve středověku, Jinočany OHLER, N., Cestování ve středověku, Jinočany OHLER, N., Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha OHLER, N., Umírání a smrt ve středověku, Praha PEŠINA, J., Mistr vyšebrodského cyklu, Praha PETRÁŇ, J., Dějiny hmotné kultury I-II, Praha POULÍK, J., Mikulčice, Praha POULÍK, J., Pevnost v lužním lese, Praha PROFANTOVÁ, N., Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie, Praha REITINGER, L. - WIHODA, M, a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku, Brno RICHÉ, P. - VERGER, J., Učitelé a žáci ve středověku, Praha LE ROY LADURIE, E., Montaillou, okcitánská vesnice v letech , Praha RUNCIMAN, S., Pád Cařihradu, Praha SCHATZ, K., Dějiny papežského primátu, Brno SCHMITT, J.-C., Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha SCHMITT, J.-C., Svět středověkých gest, Praha SCHREINER, P., Konstantinopol. Dějiny a archeologie, Praha SKÝBOVÁ, A., Listy bílé paní rožmberské, Praha SKÝBOVÁ, A., České korunovační klenoty, Praha SMETÁNKA, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha SMETÁNKA, Z., Hledání zmizelého věku, Praha SOMMER, P., Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha SOUKUP, P. SVÁTEK, J., a kol., Křížové výpravy v pozdním středověku, Praha STEJSKAL, J., Řecké dědictví na západě, České Budějovice SPUNAR, P. a kol., Kultura středověku, Praha SPUNAR, P., Kultura českého středověku, Praha SPUNAR, P., Smích a pláč středověku, Praha SUCHÁNEK, D., Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí, Praha SUCHÁNEK, D. - DRŠKA, V., Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha ŠTĚPÁNEK, P., 1453: Pád Konstantinopole zrod Istanbulu, Praha 2010.

5 THOMPSON, E. A., Hunové, Praha TŘEŠTÍK, D., Kosmova kronika, Praha TUREK, R., Čechy na úsvitě dějin, Praha TUREK, R., Počátky české vzdělanosti, Praha TUREK, R., Čechy v raném středověku, Praha TYERMAN, Ch., Svaté války. Dějiny křížových výprav, Praha ULLMAN, E., Svět gotické katedrály, Praha URBÁNEK, R., Věk poděbradský I-IV, Praha VALTROVÁ, J., Středověká setkání s jinými : modloslužebníci, Židé, Saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha VAŠICA, J., Literární památky epochy velkomoravské, Praha VAVŘÍNEK, V., Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha VAVŘÍNEK, V., Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha WALDSTEIN WARTENBERG, B., Řád johanitů ve středověku, Praha WEATHERFORD, J., Čingischán. Utváření moderního světa, Praha WIHODA, M., Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha WIHODA, M., Morava v době knížecí , Praha ŽEMLIČKA, J., Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného středověku, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci, jak žili, vládli a umírali, Praha ŽEMLIČKA, J., Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha III. BACHTIN, M. M., François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha BARBER, M., Proces s templáři, Praha BARBER, M., Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha BARTLOVÁ, M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě , Praha BERGDOLT, K., Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha BOBKOVÁ, L., Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem BOBKOVÁ, L., Ustavení Koruny království českého, Praha BOBKOVÁ, L. HOLÁ, M. (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku, Praha- Litomyšl BOUBÍN, J., Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha BRENONOVÁ, A., Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve, Brno CANTOR, Norman F., Po stopách moru (Černá smrt a svět, který zrodila), Brno ČORNEJ, P., Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století, Praha ČORNEJ, P., Tajemství českých kronik, Praha ČORNEJ, P., Tajemství dvojího lidu, Praha ČORNEJ, P., Lipanská křižovatka, Praha DEMURGER, A., Jakub z Molay. Soumrak templářů, Praha FAJT, J. (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006.

6 FAVIER, J., François Villon Život středověké Paříže, Praha FIALA, Z., Předhusitské Čechy, Praha HLAVÁČEK, I., Knihy a knihovny v českém středověku, Praha HLAVÁČEK, P., Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha HOENSCH, J. K., Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu , Praha HEJNIC, J. POLÍVKA, M., Plzeň v husitské revoluci, Praha HROCH, M., Evropa v období pozdního středověku, Praha HUIZINGA, J., Podzim středověku, Praha CHARVÁTOVÁ, K., Václav II. Král český a polský, Praha JAN, L., Václav II. a struktury panovnické moci, Brno JÍLEK, F., Muž z Vinci, Praha KALISTA, Z., Karel IV. Jeho duchovní tvář, Praha KAVKA, F., Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha KAVKA, F., Vláda Karla IV. za jeho císařství ( ), I-II, Praha KAVKA, F., Život na dvoře Karla IV, Praha KAVKA, F., Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha KEJŘ, J., Husité, Praha KEJŘ, J., Husův proces, Praha KOPIČKOVÁ, B., Jan Želivský, Praha KOPIČKOVÁ, B., Eliška Přemyslovna. Královna česká, Praha KUBŮ, F., Chebský městský stát. Počátky a vrcholné období do počátku 16. století, Praha KUDRNA, J., Stát a společnost na úsvitě italské renesance, Praha KUTHAN, J., Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města hrady kláštery kostely, Vimperk KUTHAN, J., Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Vimperk KUTHAN, J., Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, České Budějovice MACEK, J., Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha MACEK, J., Česká středověká šlechta, Praha MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, Praha MACEK, J., Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha MARÁZ, J., Václav III, České Budějovice MEZNÍK, J., Lucemburská Morava , Praha MEZNÍK, J., Praha před husitskou revolucí, Praha MIKA, A., Petr Chelčický, Praha MOLNÁR, A., Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, Praha MOLNÁR, A., Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha NEJEDLÝ, M., Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha NOVOTNÝ, V., České dějiny, Praha NOVOTNÝ, V., Český kníže Václav svatý, Praha PEKAŘ, J., Žižka a jeho doba, Praha PERNOUDOVÁ, R., Život a smrt Jany z Arku. Svědectví z rehabilitačního procesu ( ), Praha Pozdně gotické umění v Čechách, Praha RAPP, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno SEIBT, F., Karel IV. Císař v Evropě ( ), Praha SHAWOVÁ, Ch., Julius II. Papež bojovník, Praha 2001.

7 SPĚVÁČEK, J., Jan Lucemburský a jeho doba , Praha SPĚVÁČEK, J., Král diplomat. Jan Lucemburský , Praha SPĚVÁČEK, J., Václav IV. ( ). K předpokladům husitské revoluce, Praha SPĚVÁČEK, J., Karel IV. Život a dílo ( ), Praha SPĚVÁČEK, J., Rozmach české státnosti za vlády Lucemburků v souvislostech evropské politiky, Praha STEJSKAL, J., Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, Praha SVATOŠOVI, M. a M., Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha ŠMAHEL, F., Cesta Karla IV. do Francie, Praha ŠMAHEL, F., Husitské Čechy. Struktury procesy ideje, Praha ŠMAHEL, F., Husitská revoluce I-IV, Praha ŠMAHEL, F., Mezi středověkem a renesancí, Praha ŠMAHEL, F., Idea národa v husitských Čechách, Praha ŠMAHEL, F., Dějiny Tábora do roku 1452, I-II, České Budějovice ŠMAHEL, F., Život a dílo Jeronýma Pražského, Praha ŠMAHEL, F., Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, Praha ŠUSTA, J., Dvě knihy českých dějin (I., Poslední Přemyslovci a jejich dědictví ; II., Počátky lucemburské ), Praha ŠUSTA, J., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha ŠUSTA, J., Král cizinec, Praha ŠUSTA, J., Karel IV. Otec a syn ( ), Praha ŠUSTA, J., Karel IV. Za císařskou korunou ( ), Praha THOMAS, A., Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech , Praha ZBÍRAL, D., Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Praha IV. FROLÍK, J. BLÁHOVÁ, M. PROFANTOVÁ, N., Velké dějiny zemí Koruny české I, Praha VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české II, Praha VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české III, Praha BOBKOVÁ, L. Velké dějiny zemí Koruny české IVa, Praha-Litomyšl BOBKOVÁ, L. BARTLOVÁ, M., Velké dějiny zemí Koruny české IVb, Praha-Litomyšl ČORNEJ, P., Velké dějiny zemí Koruny české V, Praha Dějiny států MORGAN, K. O., et alii, Dějiny Británie, Praha POLIŠENSKÝ, J., Dějiny Británie, Praha MAUROIS, A., Dějiny Anglie, Praha WORMALDOVÁ, J., Dějiny Skotska, Praha MOODY, T. W. MARTIN, F. X., Dějiny Irska, Praha MÜLLER, H. - KRIEGER, K.-F. VOLRATH, H., Dějiny Německa, Praha HLAVAČKA, M., et alii, Dějiny Rakouska, Praha DUBY, G., et alii, Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

8 FERRO, M., Dějiny Francie, Praha MAUROIS, A., Dějiny Francie, Praha PROCACCI, G., Dějiny Itálie, Praha KONTLER, L., Dějiny Maďarska, Praha TREPTOW, K. W. et alii, Dějiny Rumunska, Praha TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny jihoslovanských zemí, Praha RYCHLÍK, J. PERENČEVIC, M., Dějiny Chorvatska, Praha HRADEČNÝ, P., Dějiny Řecka, Praha DOSTÁLOVÁ, R. - HROCHOVÁ, V. (ed.), Dějiny Řecka, Praha HRADEČNÝ, P., Dějiny Albánie, Praha RYCHLÍK, J., Dějiny Bulharska, Praha TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny Srbska, Praha RYCHLÍK, J. - KOUBA, M., Dějiny Makedonie, Praha BUSCK, S. - POULSEN, H., Dějiny Dánska, Praha HROCH, M. - KADEČKOVÁ, H. BAKKE, E., Dějiny Norska, Praha KADEČKOVÁ, H., Dějiny Islandu, Praha JUTIKKALA, E. PIRINEN, K., Dějiny Finska, Praha VAN DER HORST, H., Dějiny Nizozemska, Praha KLÍMA, J., Dějiny Portugalska, Praha ARTETA, A. U. (ed.), Dějiny Španělska, Praha POLIŠENSKÝ, J. - BARTEČEK, I., Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století, Olomouc BARTOŠ, L., Dějiny a kultura Španělska, Praha LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha ROUX, J. P., Dějiny Střední Asie, Praha AXWORTHY, M., Dějiny Íránu, Praha ŠVANKMAJER, M., et alii, Dějiny Ruska, Praha Skripta a encyklopedie TEICHOVÁ, A., a kol., Dějiny středověku I, II. Praha PICKOVÁ, D. - KUBŮ, N., Dějiny středověku a raného novověku. I. díl: Zrození středověké Evropy, Praha AUGUSTA, P., a kol., Dějiny středověku a raného novověku. II. díl: Vrcholný a pozdní středověk, Praha DRŠKA, V. PICKOVÁ, D., Dějiny středověké Evropy, Praha DRŠKA, V. SKŘIVAN, A. STELLNER, F., Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha LE GOFF, J. SCHMITT, J.-C. (ed.), Encyklopedie středověku, Praha HROCHOVÁ, V., Úvod do problematiky raného feudalismu I II, Praha KINDER, H. HILGERMANN, W., Encyklopedický atlas světových dějin, Praha LEHMANN, G. E., Dějiny světa 2 (Starověké světy a nové říše, 1200 př. Kr. až 600 po Kr.), Praha FRIED, J., Dějiny světa 3 (Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500), Praha DEMEL, W., Dějiny světa 4 (1200 až 1800), Praha KRUMLOWSKÝ, F., Jména z českých dějin, která byste měli znát I, Praha KUČERA, J. P. - KAŠE, J. ŠAROCHOVÁ, G. V., České země v evropských dějinách 1, Praha KUČERA, J. P. - KAŠE, J. BĚLINA, P., České země v evropských dějinách 2, Praha 2006.

9 MÄRTLOVÁ, C., Středověk, Praha MEZNÍK, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy ( stol.), Brno VAVŘÍNEK, V., Encyklopedie Byzance, Praha VONDRUŠKA, V., 12. století. Život ve staletích (Lexikon historie), Praha VONDRUŠKA, V., Život ve středověku. Průvodce základními pojmy, Brno Přehledné dějiny Československa I/1, do r. 1526, Praha Československé dějiny v datech, Praha Dějiny Československa I (do roku 1946), Praha Slovník latinských spisovatelů, Praha Slovník řeckých spisovatelů, Praha BLAŽEK, V., Staré germánské jazyky. Historický a gramatický přehled, Brno Ostatní BALTRUŠAITIS, J., Fantastický středověk, Praha BARTOŠEK, M., Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje, Praha BLASCHKE, J., Záhadný středověk, Praha CRAUGHWELL, T. J., Barbaři: jak jejich invaze ovlivnily moderní svět, Praha ČECHOVÁ, V., Langobardská Itálie v století, Ostrava DOLEŽAL, S., Interakce Gótů a římského impéria ve století n. l., Praha FIRTH, R., Rytíři a jejich život, Praha GIVEN, J. B., Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Praha GRAVETT, Ch., Normanští rytíři a doba Viléma Dobyvatele, Praha GRAVETT, Ch., Hastings Pád anglosaské Anglie, Praha HÁDEK, C., Konec Přemyslovců v Čechách, Praha HINDLEY, G., Saladin a počátky džihádu, Praha HITZEL, F., Osmanská říše, století, Praha JONES, T. EREIRA, A., Barbaři: neotřelý pohled na dějiny Římské říše, Praha KINCL, J. URFUS, V., Římské právo, Praha MEZNÍK, J., Tvář stárnoucího středověku, Praha NICHOLSON, H., Templáři , Praha NICOLLE, D., Středověké obléhací zbraně, Praha NICOLLE, D., První křížová výprava : dobytí Svaté země, Praha NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi , Praha NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi , Praha NICOLLE, D., Druhá křížová výprava Pohroma před branami Damašku, Praha NICOLLE, D., Třetí křížová výprava 1191, Praha NICOLLE, D., Rytíři řádu johanitů, Brno NICOLLE, D., Řád německých rytířů , Brno NICOLLE, D., Pád Akkonu 1291: krvavý zánik křižáckých států, Praha NICOLLE, D., Kresčak Triumf dlouhého luku, Praha NICOLLE, D., Konstantinopol 1453, Praha NOVÁK, A., Vědomí středověku, Praha PALMER, A. W., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha PÁTKOVÁ, H., Česká středověká paleografie, České Budějovice von PESCHKE, H.-J., Středověk Co, jak, proč? Praha TURNBULL, S., Grunwald/Tannenberg Osudná porážka Řádu německých rytířů, Praha 2008.

10 WISE, T., Vojska středověké Evropy, Brno Prameny k českým dějinám: Prameny k dějinám Velké Moravy I-V (Magnae Moraviae fontes historici, ed. L. E. Havlík a kol.), Praha - Brno Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, Praha Středověké legendy o českých světcích, Praha Kosmas, Kronika Čechů (ed. M. Bláhová, K. Hrdina), Praha Kosmova kronika česká (ed. M. Bláhová, Z. Fiala), Praha Pokračovatelé Kosmovi (ed. M. Bláhová, Z. Fiala), Praha Kronika tak řečeného Dalimila, Praha Kristiánova legenda, Praha Karel IV., Vlastní životopis, Praha Kroniky doby Karla IV., Praha Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, Praha Zbraslavská kronika, Praha Středověké legendy prokopské. Jejich historický rozbor a texty, Praha Ze starých letopisů českých, Praha Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha ke kruciátám: Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Vyprávění křižáka, Praha Geoffroi de Villehardouin, Dobytí Konstantinopole. Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě, Praha Jean de Joinville, Paměti křižákovy, Praha Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka Svatého, krále francouzského, Praha Křížové výpravy očima arabských kronikářů, Praha Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách, Praha k byzantským dějinám: Anna Komnéna, Paměti byzantské princezny, Praha Evagrius Scholasticus, Církevní dějiny, Praha Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Praha Prokopios, Válka s Peršany a Vandaly, Praha Prokopios, Válka s Góty, Praha Michal Psellos, Byzantské letopisy, Praha Theofylaktos Simokattes, Na přelomu věků, Praha Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha ostatní: ZWETTLER, O., Čítanka k obecným dějinám středověku, Brno Adam Brémský, Činy biskupů hamburského kostela, Praha Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, Praha Boëthius, poslední Říman. Praha Anicius Manlius Severinus Boëthius, Filosofie utěšitelka, Olomouc Dětmar z Merseburku, Kronika, Praha 2008.

11 Jean Froissart, Kronika stoleté války, Praha Gall Anonym, Kronika a činy polských knížat a vládců, Praha Geoffrey z Monmouthu, Dějiny britských králů, Praha Gerald z Walesu, Putování Walesem/Popis Walesu, Praha Helmond z Bosau, Kronika Slovanů, Praha Historie o starých norských králích. Středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika, Praha Isidor ze Sevilly, Etymologie I-XX, Praha F. Lopes, Kronika vlády Dona Pedra I., Praha Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta, Praha Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia, Praha Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha Suger, Spisy o Saint-Denis, Praha Bájné plavby do jiných světů, Praha Haličsko-volyňský letopis, Praha Pád Granady a zánik al-andalusu, Praha Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2012.

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: PRAMENY A HISTORICI

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: PRAMENY A HISTORICI DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: PRAMENY A HISTORICI Kromě snadno dostupných překladů téměř všech kronik a legend českého středověku, které byly vydávány v 60.-80. letech 20. století, doporučujeme: BLÁHOVÁ,

Více

Prameny: Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, Praha Cronica domus Sarensis, Brno 1964.

Prameny: Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, Praha Cronica domus Sarensis, Brno 1964. Prameny: Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, Praha 2008. Cronica domus Sarensis, Brno 1964. Cronica domus Sarensis, Maior et Minor, Třebíč 2003. Čtení ze starých kronik legend, Praha 1974. Dětmar

Více

Doporučená literatura OD středověku

Doporučená literatura OD středověku Doporučená literatura OD středověku Předkládaný seznam doporučené literatury nepředstavuje úplný výčet odborné četby k uvedenému tématu. Byl vypracován podle těchto zásad: - obsahuje pouze literaturu v

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis I: STŘEDOVĚK - NOVOVĚK Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 - Raný středověk - Pracovní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

KBO/0277 Interpretace de l SC L I

KBO/0277 Interpretace de l SC L I KBO/0277 Interpretace de l SC L I Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace kurzu Kurz KBO/0277 Intepretace děl starší

Více

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59 Obsah ÚVOD II Obecné souvislosti 15 v SALOMOUNŮV CHRÁM 17 Šalomounův chrám 18 Posvátný původ Jeruzaléma 21 Země zaslíbená 23 Město krále Davida 24 Archa úmluvy 25 Humno Sión 25 Davidova a Šalomounova říše

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by bylo žít na hradě? Nebo si obléknout brnění a vrhnout se do boje na svém věrném oři? Díky této knížce poznáte, jak se žilo ve středověké

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2A-PD-2.sada-č.14 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 293 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) SEDMÝ Člověk

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku (Marek, Prchlík, Souček)

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102 Stěhování národů Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102 Stěhování národů lze charakterizovat jako časový úsek mezi zánikem západořímské říše (můžeme říci, že počátek stěhování národů ve 4. století zánik

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Chronologie středověku

Chronologie středověku Chronologie středověku Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0101 Středověk lze jednoduše charakterizovat jako období mezi starověkem a novověkem. Její časové vymezení není pevně vázáno na nějaký letopočet,

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku Zk (Marek, Prchlík, Souček) AHS100004 Duchovní

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše?

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše? Dějepis 7. ročník 1. Který rok je nejčastěji označován jako počátek středověku a jaká událost se k němu váže? 2. Která středověká říše byla pokračovatelkou východořímské říše? 3. Který silný germánský

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

I. VELKÉ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE - STAROVĚK / 19

I. VELKÉ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE - STAROVĚK / 19 OBSAH Předm luva / 05 Obsah / 07 Úvod / 1 5 I. VELKÉ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE - STAROVĚK / 19 1. Počátky měst / 20 2. Egypt a Afrika / 25 2.1. Stará říše / 26 2.2. Střední a Nová říše / 27 2.3. Další oblasti

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více