Seznamy doporučené literatury k období středověku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznamy doporučené literatury k období středověku"

Transkript

1 Seznamy doporučené literatury k období středověku I. BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J., Frankové a Evropa, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J., Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J. - HOMOLA, A. - MĚŘÍNSKÝ, Z., Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, Praha BROOKE, Ch., Evropa středověku v letech , Praha COLLINS, R., Evropa raného středověku , Praha ČEŠKA, J., Zánik antického světa, Praha DROBERJAR, E., Věk barbarů, Praha DVORNÍK, F., Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha LE GOFF, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha HAVLÍK, L. E., Kronika o Velké Moravě, Brno HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci ve svaté zemi, Praha 1996 (nebo: HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci v Levantě, Praha 1975). CHARVÁT, P., Zrod českého státu , Praha CHARVÁT, P., Boleslav II., Sjednotitel českého státu, Praha JAMES, E., Frankové, Praha KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v století, 1. díl: Čeleď sv. Václava, Praha KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v století, 2. díl: Svět doby knížecí, Praha KELLER, H., Otoni (Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II.), Praha LUTOVSKÝ, M., Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I, Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. I. Zrození státu ( ), Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. II. Léta krize a obnovy ( ), Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. III. Správa a obrana země ( ), Praha LUTOVSKÝ, M. PROFANTOVÁ, N., Sámova říše, Praha MAYER, H. E., Dějiny křížových výprav, Praha MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I, Praha MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II, Praha MUNDY, J. H., Evropa vrcholného středověku , Praha RAPP, F., Svatá říše římská národa německého (Od Oty Velikého po Karla V.), Praha SEIBT, F., Lesk a bída středověku, Praha SOBIESIAK, J. A., Boleslav II., Praha TAUER, F., Svět islámu. Dějiny a kultura, Praha TODD, M., Germáni, Praha TŘEŠTÍK, D., Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin ( ), Praha TŘEŠTÍK, D., Vznik Velké Moravy, Moravané, Čechové a střední Evropa v letech , Praha TŘEŠTÍK, D., Mýty kmene Čechů ( století). Tři studie ke starým pověstem českým, Praha TŘEŠTÍK, D. SOMMER, P. ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci. Budování českého státu, Praha ZÁSTĚROVÁ, B. a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992.

2 ŽEMLIČKA, J., Čechy v době knížecí , Praha ŽEMLIČKA, J., Počátky Čech královských Proměna státu a společnosti, Praha II. ARBMAN, H., Vikingové, Praha ARIÈS, P., Dějiny smrti I-II, Praha BERANOVÁ, M., Slované, Praha BLOCH, M., Feudální společnost, Praha BLOCH, M., Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, Praha BORKOVSKÝ, I., Levý Hradec. Nejstarší sídlo Přemyslovců, Praha BORKOVSKÝ, I., Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha BOROVSKÝ, T., Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno BRIDGE, A., Křížové výpravy, Praha BURIAN, J., Zánik antiky, Praha CIBULKA, J., Český řád korunovační a jeho původ, Praha CONTAMINE, P., Válka ve středověku, Praha CURTIUS, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha DAWSON, Ch., Zrození Evropy, Praha DELUMEAU, J., Hřích a strach, Praha DELUMEAU, J., Strach na Západě ve století (I-II), Praha 1997 a DELUMEAU, J., Dějiny ráje, zahrada rozkoše, Praha DELUMEAU, J., Tisíc let štěstí, Praha DINZELBACHER, P., Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha DOSTÁLOVÁ, R., Byzantská vzdělanost, Praha DUBY, G., Rok tisíc, Praha DUBY, G., Umění a společnost ve středověku, Praha DUBY, G., Věk katedrál (Umění a společnost ), Praha DUBY, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha DUBY, G., Vznešené paní z 12. století I-III, Brno DUBY, G., Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha DUBY, G., Tři řády, Praha DUGGAN, A., Křižácké výpravy, Praha DVORNÍK, F., Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup, Olomouc DVORNÍK, F., Byzantská misie u Slovanů, Praha ECO, U., Umění a krása ve středověké estetice, Praha EHLERS, J. MÜLLER, H. SCHNEIDMÜLLER, B. (ed.), Francouzští králové v období středověku. Od Oda ke Karlu VIII. ( ), Praha ELTON, G. R., Angličané, Praha ENNENOVÁ, E., Ženy ve středověku, Praha FAVIER, J., Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku, Praha FIALA, Z., Přemyslovské Čechy, Praha FIALA, Z., Hlavní pramen legendy Kristiánovy, Praha FLETCHER, R., Kříž a půlměsíc, Praha FLORI, J., Rytíři a rytířství ve středověku, Praha FLOSS, P., Architekti křesťanského středověkého vědění, Praha FRALEOVÁ, B., Templáři, Praha 2009.

3 FRALEOVÁ, B., Templáři a Kristův rubáš, Praha FROLÍK, J. SMETÁNKA, Z., Archeologie na Pražském hradě, Praha FUHRMANN, H., Středověk je kolem nás, Praha GEREMEK, B., Slitování a šibenice (Dějiny chudoby a milosrdenství), Praha GUREVIČ, A., Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku, Praha GOETZ, H.-W., Život ve středověku, Praha LE GOFF, J., Svatý Ludvík, Praha LE GOFF, J., Středověká imaginace, Praha LE GOFF, J., Intelektuálové ve středověku, Praha LE GOFF, J., Zrození očistce, Praha LE GOFF, J., Svatý František z Assisi, Praha LE GOFF, J., Peníze a život, Praha LE GOFF, J., Peníze ve středověku, Praha LE GOFF, J., Paměť a dějiny, Praha LE GOFF, J., Kultura středověké Evropy, Praha LE GOFF, J., Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě, Praha LE GOFF, J. (ed.), Muži a ženy středověku, Praha LE GOFF, J. TRUONG, N., Tělo ve středověké kultuře, Praha GRANT, M., Pád říše římské, Praha GUREVIČ, A., Kategorie středověké kultury, Praha HÄGERMANN, D., Karel Veliký. Vládce Západu, Praha HASKINS, Ch. H., Normané v evropských dějinách, Praha HAVLÍK, L. E., Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno HAVLÍK, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha HAVLÍK, L. E., Morava v století. K problematice politického postavení sociální a vládní struktury a organizace, Praha HAVLÍK, L. E., Velká Morava a středoevropští Slované, Praha HAY, D., Evropa pozdního středověku , Praha HEATHER, P., Gótové, Praha HEERS, J., Svátky bláznů a karnevaly, Praha HERRINOVÁ, J., Ženy v purpuru, Praha HOFFMANN, F., Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha HROCH, M. SKÝBOVÁ, V., Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha CHARVÁT, P., Dálkový obchod v raně středověké Evropě ( století), Brno CHAZAN, R., Židé středověkého západního křesťanského světa , Praha IWAŃCZAK, W., Po stopách rytířských příběhů, Praha JANIN, V. L., Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, Praha KAUFMANN, H., Maurové a Evropa, Praha KIECKHEFER, R., Magie ve středověku, Praha KLANICA, Z., Počátky slovanského osídlení našich zemí, Praha KLÁPŠTĚ, J., Proměna českých zemí ve středověku, Praha KOMENDOVÁ, J., Středověká Rus a vnější svět, Olomouc KRIEGER, K.-F., Habsburkové ve středověku, Praha KROFTA, K., Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života, Praha KRZEMIENSKÁ, B., Břetislav I, Praha KUTHAN, J. ŠMIED, M., Korunovační řád českých králů, Praha LAMBERT, M., Středověká hereze, Praha LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno LUTOVSKÝ, M., Jižní Čechy v raném středověku, České Budějovice LUTOVSKÝ, M. PETRÁŇ, M., Slavníkovci, mýtus českého dějepisectví, Praha 2004.

4 LUTOVSKÝ, M. BERANOVÁ, M., Slované v Čechách. Archeologie století, Praha MAN, J., Attila. Barbarský král a pád Říma, Praha MAŠEK, M. SOMMER, P. ŽEMLIČKA, J., Vladislav II. Druhý král z Přemyslova rodu. Praha MATTHEW, D., Svět středověké Evropy, Praha MEIER, M., Justinián. Život a vláda východořímského císaře, Praha MERHAUTOVÁ, A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha MERHAUTOVÁ, A. TŘEŠTÍK, D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha MERHAUTOVÁ, A. TŘEŠTÍK, D., Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha MINOIS, G., Traktát o třech podvodnících: příběh kacířské knihy, která neexistovala, Praha NECHUTOVÁ, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha NEJEDLÝ, M., Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha NODL, M. ŠMAHEL, F. (edd.), Člověk českého středověku, Praha NOVÝ, R. SLÁMA, J., Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha NOVÝ, R., Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha OHLER, N., Válka a mír ve středověku, Jinočany OHLER, N., Cestování ve středověku, Jinočany OHLER, N., Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha OHLER, N., Umírání a smrt ve středověku, Praha PEŠINA, J., Mistr vyšebrodského cyklu, Praha PETRÁŇ, J., Dějiny hmotné kultury I-II, Praha POULÍK, J., Mikulčice, Praha POULÍK, J., Pevnost v lužním lese, Praha PROFANTOVÁ, N., Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie, Praha REITINGER, L. - WIHODA, M, a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku, Brno RICHÉ, P. - VERGER, J., Učitelé a žáci ve středověku, Praha LE ROY LADURIE, E., Montaillou, okcitánská vesnice v letech , Praha RUNCIMAN, S., Pád Cařihradu, Praha SCHATZ, K., Dějiny papežského primátu, Brno SCHMITT, J.-C., Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha SCHMITT, J.-C., Svět středověkých gest, Praha SCHREINER, P., Konstantinopol. Dějiny a archeologie, Praha SKÝBOVÁ, A., Listy bílé paní rožmberské, Praha SKÝBOVÁ, A., České korunovační klenoty, Praha SMETÁNKA, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha SMETÁNKA, Z., Hledání zmizelého věku, Praha SOMMER, P., Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha SOUKUP, P. SVÁTEK, J., a kol., Křížové výpravy v pozdním středověku, Praha STEJSKAL, J., Řecké dědictví na západě, České Budějovice SPUNAR, P. a kol., Kultura středověku, Praha SPUNAR, P., Kultura českého středověku, Praha SPUNAR, P., Smích a pláč středověku, Praha SUCHÁNEK, D., Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí, Praha SUCHÁNEK, D. - DRŠKA, V., Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha ŠTĚPÁNEK, P., 1453: Pád Konstantinopole zrod Istanbulu, Praha 2010.

5 THOMPSON, E. A., Hunové, Praha TŘEŠTÍK, D., Kosmova kronika, Praha TUREK, R., Čechy na úsvitě dějin, Praha TUREK, R., Počátky české vzdělanosti, Praha TUREK, R., Čechy v raném středověku, Praha TYERMAN, Ch., Svaté války. Dějiny křížových výprav, Praha ULLMAN, E., Svět gotické katedrály, Praha URBÁNEK, R., Věk poděbradský I-IV, Praha VALTROVÁ, J., Středověká setkání s jinými : modloslužebníci, Židé, Saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha VAŠICA, J., Literární památky epochy velkomoravské, Praha VAVŘÍNEK, V., Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha VAVŘÍNEK, V., Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha WALDSTEIN WARTENBERG, B., Řád johanitů ve středověku, Praha WEATHERFORD, J., Čingischán. Utváření moderního světa, Praha WIHODA, M., Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha WIHODA, M., Morava v době knížecí , Praha ŽEMLIČKA, J., Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného středověku, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci, jak žili, vládli a umírali, Praha ŽEMLIČKA, J., Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha III. BACHTIN, M. M., François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha BARBER, M., Proces s templáři, Praha BARBER, M., Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha BARTLOVÁ, M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě , Praha BERGDOLT, K., Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha BOBKOVÁ, L., Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem BOBKOVÁ, L., Ustavení Koruny království českého, Praha BOBKOVÁ, L. HOLÁ, M. (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku, Praha- Litomyšl BOUBÍN, J., Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha BRENONOVÁ, A., Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve, Brno CANTOR, Norman F., Po stopách moru (Černá smrt a svět, který zrodila), Brno ČORNEJ, P., Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století, Praha ČORNEJ, P., Tajemství českých kronik, Praha ČORNEJ, P., Tajemství dvojího lidu, Praha ČORNEJ, P., Lipanská křižovatka, Praha DEMURGER, A., Jakub z Molay. Soumrak templářů, Praha FAJT, J. (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006.

6 FAVIER, J., François Villon Život středověké Paříže, Praha FIALA, Z., Předhusitské Čechy, Praha HLAVÁČEK, I., Knihy a knihovny v českém středověku, Praha HLAVÁČEK, P., Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha HOENSCH, J. K., Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu , Praha HEJNIC, J. POLÍVKA, M., Plzeň v husitské revoluci, Praha HROCH, M., Evropa v období pozdního středověku, Praha HUIZINGA, J., Podzim středověku, Praha CHARVÁTOVÁ, K., Václav II. Král český a polský, Praha JAN, L., Václav II. a struktury panovnické moci, Brno JÍLEK, F., Muž z Vinci, Praha KALISTA, Z., Karel IV. Jeho duchovní tvář, Praha KAVKA, F., Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha KAVKA, F., Vláda Karla IV. za jeho císařství ( ), I-II, Praha KAVKA, F., Život na dvoře Karla IV, Praha KAVKA, F., Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha KEJŘ, J., Husité, Praha KEJŘ, J., Husův proces, Praha KOPIČKOVÁ, B., Jan Želivský, Praha KOPIČKOVÁ, B., Eliška Přemyslovna. Královna česká, Praha KUBŮ, F., Chebský městský stát. Počátky a vrcholné období do počátku 16. století, Praha KUDRNA, J., Stát a společnost na úsvitě italské renesance, Praha KUTHAN, J., Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města hrady kláštery kostely, Vimperk KUTHAN, J., Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Vimperk KUTHAN, J., Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, České Budějovice MACEK, J., Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha MACEK, J., Česká středověká šlechta, Praha MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, Praha MACEK, J., Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha MARÁZ, J., Václav III, České Budějovice MEZNÍK, J., Lucemburská Morava , Praha MEZNÍK, J., Praha před husitskou revolucí, Praha MIKA, A., Petr Chelčický, Praha MOLNÁR, A., Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, Praha MOLNÁR, A., Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha NEJEDLÝ, M., Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha NOVOTNÝ, V., České dějiny, Praha NOVOTNÝ, V., Český kníže Václav svatý, Praha PEKAŘ, J., Žižka a jeho doba, Praha PERNOUDOVÁ, R., Život a smrt Jany z Arku. Svědectví z rehabilitačního procesu ( ), Praha Pozdně gotické umění v Čechách, Praha RAPP, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno SEIBT, F., Karel IV. Císař v Evropě ( ), Praha SHAWOVÁ, Ch., Julius II. Papež bojovník, Praha 2001.

7 SPĚVÁČEK, J., Jan Lucemburský a jeho doba , Praha SPĚVÁČEK, J., Král diplomat. Jan Lucemburský , Praha SPĚVÁČEK, J., Václav IV. ( ). K předpokladům husitské revoluce, Praha SPĚVÁČEK, J., Karel IV. Život a dílo ( ), Praha SPĚVÁČEK, J., Rozmach české státnosti za vlády Lucemburků v souvislostech evropské politiky, Praha STEJSKAL, J., Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, Praha SVATOŠOVI, M. a M., Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha ŠMAHEL, F., Cesta Karla IV. do Francie, Praha ŠMAHEL, F., Husitské Čechy. Struktury procesy ideje, Praha ŠMAHEL, F., Husitská revoluce I-IV, Praha ŠMAHEL, F., Mezi středověkem a renesancí, Praha ŠMAHEL, F., Idea národa v husitských Čechách, Praha ŠMAHEL, F., Dějiny Tábora do roku 1452, I-II, České Budějovice ŠMAHEL, F., Život a dílo Jeronýma Pražského, Praha ŠMAHEL, F., Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, Praha ŠUSTA, J., Dvě knihy českých dějin (I., Poslední Přemyslovci a jejich dědictví ; II., Počátky lucemburské ), Praha ŠUSTA, J., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha ŠUSTA, J., Král cizinec, Praha ŠUSTA, J., Karel IV. Otec a syn ( ), Praha ŠUSTA, J., Karel IV. Za císařskou korunou ( ), Praha THOMAS, A., Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech , Praha ZBÍRAL, D., Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Praha IV. FROLÍK, J. BLÁHOVÁ, M. PROFANTOVÁ, N., Velké dějiny zemí Koruny české I, Praha VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české II, Praha VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české III, Praha BOBKOVÁ, L. Velké dějiny zemí Koruny české IVa, Praha-Litomyšl BOBKOVÁ, L. BARTLOVÁ, M., Velké dějiny zemí Koruny české IVb, Praha-Litomyšl ČORNEJ, P., Velké dějiny zemí Koruny české V, Praha Dějiny států MORGAN, K. O., et alii, Dějiny Británie, Praha POLIŠENSKÝ, J., Dějiny Británie, Praha MAUROIS, A., Dějiny Anglie, Praha WORMALDOVÁ, J., Dějiny Skotska, Praha MOODY, T. W. MARTIN, F. X., Dějiny Irska, Praha MÜLLER, H. - KRIEGER, K.-F. VOLRATH, H., Dějiny Německa, Praha HLAVAČKA, M., et alii, Dějiny Rakouska, Praha DUBY, G., et alii, Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

8 FERRO, M., Dějiny Francie, Praha MAUROIS, A., Dějiny Francie, Praha PROCACCI, G., Dějiny Itálie, Praha KONTLER, L., Dějiny Maďarska, Praha TREPTOW, K. W. et alii, Dějiny Rumunska, Praha TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny jihoslovanských zemí, Praha RYCHLÍK, J. PERENČEVIC, M., Dějiny Chorvatska, Praha HRADEČNÝ, P., Dějiny Řecka, Praha DOSTÁLOVÁ, R. - HROCHOVÁ, V. (ed.), Dějiny Řecka, Praha HRADEČNÝ, P., Dějiny Albánie, Praha RYCHLÍK, J., Dějiny Bulharska, Praha TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny Srbska, Praha RYCHLÍK, J. - KOUBA, M., Dějiny Makedonie, Praha BUSCK, S. - POULSEN, H., Dějiny Dánska, Praha HROCH, M. - KADEČKOVÁ, H. BAKKE, E., Dějiny Norska, Praha KADEČKOVÁ, H., Dějiny Islandu, Praha JUTIKKALA, E. PIRINEN, K., Dějiny Finska, Praha VAN DER HORST, H., Dějiny Nizozemska, Praha KLÍMA, J., Dějiny Portugalska, Praha ARTETA, A. U. (ed.), Dějiny Španělska, Praha POLIŠENSKÝ, J. - BARTEČEK, I., Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století, Olomouc BARTOŠ, L., Dějiny a kultura Španělska, Praha LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha ROUX, J. P., Dějiny Střední Asie, Praha AXWORTHY, M., Dějiny Íránu, Praha ŠVANKMAJER, M., et alii, Dějiny Ruska, Praha Skripta a encyklopedie TEICHOVÁ, A., a kol., Dějiny středověku I, II. Praha PICKOVÁ, D. - KUBŮ, N., Dějiny středověku a raného novověku. I. díl: Zrození středověké Evropy, Praha AUGUSTA, P., a kol., Dějiny středověku a raného novověku. II. díl: Vrcholný a pozdní středověk, Praha DRŠKA, V. PICKOVÁ, D., Dějiny středověké Evropy, Praha DRŠKA, V. SKŘIVAN, A. STELLNER, F., Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha LE GOFF, J. SCHMITT, J.-C. (ed.), Encyklopedie středověku, Praha HROCHOVÁ, V., Úvod do problematiky raného feudalismu I II, Praha KINDER, H. HILGERMANN, W., Encyklopedický atlas světových dějin, Praha LEHMANN, G. E., Dějiny světa 2 (Starověké světy a nové říše, 1200 př. Kr. až 600 po Kr.), Praha FRIED, J., Dějiny světa 3 (Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500), Praha DEMEL, W., Dějiny světa 4 (1200 až 1800), Praha KRUMLOWSKÝ, F., Jména z českých dějin, která byste měli znát I, Praha KUČERA, J. P. - KAŠE, J. ŠAROCHOVÁ, G. V., České země v evropských dějinách 1, Praha KUČERA, J. P. - KAŠE, J. BĚLINA, P., České země v evropských dějinách 2, Praha 2006.

9 MÄRTLOVÁ, C., Středověk, Praha MEZNÍK, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy ( stol.), Brno VAVŘÍNEK, V., Encyklopedie Byzance, Praha VONDRUŠKA, V., 12. století. Život ve staletích (Lexikon historie), Praha VONDRUŠKA, V., Život ve středověku. Průvodce základními pojmy, Brno Přehledné dějiny Československa I/1, do r. 1526, Praha Československé dějiny v datech, Praha Dějiny Československa I (do roku 1946), Praha Slovník latinských spisovatelů, Praha Slovník řeckých spisovatelů, Praha BLAŽEK, V., Staré germánské jazyky. Historický a gramatický přehled, Brno Ostatní BALTRUŠAITIS, J., Fantastický středověk, Praha BARTOŠEK, M., Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje, Praha BLASCHKE, J., Záhadný středověk, Praha CRAUGHWELL, T. J., Barbaři: jak jejich invaze ovlivnily moderní svět, Praha ČECHOVÁ, V., Langobardská Itálie v století, Ostrava DOLEŽAL, S., Interakce Gótů a římského impéria ve století n. l., Praha FIRTH, R., Rytíři a jejich život, Praha GIVEN, J. B., Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Praha GRAVETT, Ch., Normanští rytíři a doba Viléma Dobyvatele, Praha GRAVETT, Ch., Hastings Pád anglosaské Anglie, Praha HÁDEK, C., Konec Přemyslovců v Čechách, Praha HINDLEY, G., Saladin a počátky džihádu, Praha HITZEL, F., Osmanská říše, století, Praha JONES, T. EREIRA, A., Barbaři: neotřelý pohled na dějiny Římské říše, Praha KINCL, J. URFUS, V., Římské právo, Praha MEZNÍK, J., Tvář stárnoucího středověku, Praha NICHOLSON, H., Templáři , Praha NICOLLE, D., Středověké obléhací zbraně, Praha NICOLLE, D., První křížová výprava : dobytí Svaté země, Praha NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi , Praha NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi , Praha NICOLLE, D., Druhá křížová výprava Pohroma před branami Damašku, Praha NICOLLE, D., Třetí křížová výprava 1191, Praha NICOLLE, D., Rytíři řádu johanitů, Brno NICOLLE, D., Řád německých rytířů , Brno NICOLLE, D., Pád Akkonu 1291: krvavý zánik křižáckých států, Praha NICOLLE, D., Kresčak Triumf dlouhého luku, Praha NICOLLE, D., Konstantinopol 1453, Praha NOVÁK, A., Vědomí středověku, Praha PALMER, A. W., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha PÁTKOVÁ, H., Česká středověká paleografie, České Budějovice von PESCHKE, H.-J., Středověk Co, jak, proč? Praha TURNBULL, S., Grunwald/Tannenberg Osudná porážka Řádu německých rytířů, Praha 2008.

10 WISE, T., Vojska středověké Evropy, Brno Prameny k českým dějinám: Prameny k dějinám Velké Moravy I-V (Magnae Moraviae fontes historici, ed. L. E. Havlík a kol.), Praha - Brno Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, Praha Středověké legendy o českých světcích, Praha Kosmas, Kronika Čechů (ed. M. Bláhová, K. Hrdina), Praha Kosmova kronika česká (ed. M. Bláhová, Z. Fiala), Praha Pokračovatelé Kosmovi (ed. M. Bláhová, Z. Fiala), Praha Kronika tak řečeného Dalimila, Praha Kristiánova legenda, Praha Karel IV., Vlastní životopis, Praha Kroniky doby Karla IV., Praha Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, Praha Zbraslavská kronika, Praha Středověké legendy prokopské. Jejich historický rozbor a texty, Praha Ze starých letopisů českých, Praha Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha ke kruciátám: Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Vyprávění křižáka, Praha Geoffroi de Villehardouin, Dobytí Konstantinopole. Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě, Praha Jean de Joinville, Paměti křižákovy, Praha Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka Svatého, krále francouzského, Praha Křížové výpravy očima arabských kronikářů, Praha Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách, Praha k byzantským dějinám: Anna Komnéna, Paměti byzantské princezny, Praha Evagrius Scholasticus, Církevní dějiny, Praha Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Praha Prokopios, Válka s Peršany a Vandaly, Praha Prokopios, Válka s Góty, Praha Michal Psellos, Byzantské letopisy, Praha Theofylaktos Simokattes, Na přelomu věků, Praha Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha ostatní: ZWETTLER, O., Čítanka k obecným dějinám středověku, Brno Adam Brémský, Činy biskupů hamburského kostela, Praha Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, Praha Boëthius, poslední Říman. Praha Anicius Manlius Severinus Boëthius, Filosofie utěšitelka, Olomouc Dětmar z Merseburku, Kronika, Praha 2008.

11 Jean Froissart, Kronika stoleté války, Praha Gall Anonym, Kronika a činy polských knížat a vládců, Praha Geoffrey z Monmouthu, Dějiny britských králů, Praha Gerald z Walesu, Putování Walesem/Popis Walesu, Praha Helmond z Bosau, Kronika Slovanů, Praha Historie o starých norských králích. Středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika, Praha Isidor ze Sevilly, Etymologie I-XX, Praha F. Lopes, Kronika vlády Dona Pedra I., Praha Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta, Praha Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia, Praha Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha Suger, Spisy o Saint-Denis, Praha Bájné plavby do jiných světů, Praha Haličsko-volyňský letopis, Praha Pád Granady a zánik al-andalusu, Praha Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2012.

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

KBO/0277 Interpretace de l SC L I

KBO/0277 Interpretace de l SC L I KBO/0277 Interpretace de l SC L I Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace kurzu Kurz KBO/0277 Intepretace děl starší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra archeologie ZČU Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra archeologie ZČU Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra archeologie ZČU Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. TÉMATICKÉ OKRUHY KURZU 1. Úvod do archeologie raně středověké

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět

Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět 1. Starověká Mezopotámie a Egypt BAREŠ, L., VESELÝ, R., GOMBÁR, E., Dějiny Egypta, Praha 2009. NOVÁKOVÁ, N., Dějiny Mezopotámie, Praha 1998. SHAW, I., Dějiny starověkého

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

Stěhování národů a raný středověk

Stěhování národů a raný středověk Stěhování národů a raný středověk ÚLOHA 1: Nájezdy barbarů přinesly v roce 476 pád Západořímské říše. S pomocí učiva o úpadku a konci Západořímské říše posuďte, do jaké míry byly germánské kmeny útočící

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více