Seznamy doporučené literatury k období středověku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznamy doporučené literatury k období středověku"

Transkript

1 Seznamy doporučené literatury k období středověku I. BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J., Frankové a Evropa, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J., Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha BEDNAŘÍKOVÁ, J. - HOMOLA, A. - MĚŘÍNSKÝ, Z., Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, Praha BROOKE, Ch., Evropa středověku v letech , Praha COLLINS, R., Evropa raného středověku , Praha ČEŠKA, J., Zánik antického světa, Praha DROBERJAR, E., Věk barbarů, Praha DVORNÍK, F., Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha LE GOFF, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha HAVLÍK, L. E., Kronika o Velké Moravě, Brno HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci ve svaté zemi, Praha 1996 (nebo: HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci v Levantě, Praha 1975). CHARVÁT, P., Zrod českého státu , Praha CHARVÁT, P., Boleslav II., Sjednotitel českého státu, Praha JAMES, E., Frankové, Praha KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v století, 1. díl: Čeleď sv. Václava, Praha KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v století, 2. díl: Svět doby knížecí, Praha KELLER, H., Otoni (Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II.), Praha LUTOVSKÝ, M., Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I, Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. I. Zrození státu ( ), Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. II. Léta krize a obnovy ( ), Praha LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. III. Správa a obrana země ( ), Praha LUTOVSKÝ, M. PROFANTOVÁ, N., Sámova říše, Praha MAYER, H. E., Dějiny křížových výprav, Praha MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I, Praha MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II, Praha MUNDY, J. H., Evropa vrcholného středověku , Praha RAPP, F., Svatá říše římská národa německého (Od Oty Velikého po Karla V.), Praha SEIBT, F., Lesk a bída středověku, Praha SOBIESIAK, J. A., Boleslav II., Praha TAUER, F., Svět islámu. Dějiny a kultura, Praha TODD, M., Germáni, Praha TŘEŠTÍK, D., Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin ( ), Praha TŘEŠTÍK, D., Vznik Velké Moravy, Moravané, Čechové a střední Evropa v letech , Praha TŘEŠTÍK, D., Mýty kmene Čechů ( století). Tři studie ke starým pověstem českým, Praha TŘEŠTÍK, D. SOMMER, P. ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci. Budování českého státu, Praha ZÁSTĚROVÁ, B. a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992.

2 ŽEMLIČKA, J., Čechy v době knížecí , Praha ŽEMLIČKA, J., Počátky Čech královských Proměna státu a společnosti, Praha II. ARBMAN, H., Vikingové, Praha ARIÈS, P., Dějiny smrti I-II, Praha BERANOVÁ, M., Slované, Praha BLOCH, M., Feudální společnost, Praha BLOCH, M., Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, Praha BORKOVSKÝ, I., Levý Hradec. Nejstarší sídlo Přemyslovců, Praha BORKOVSKÝ, I., Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha BOROVSKÝ, T., Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno BRIDGE, A., Křížové výpravy, Praha BURIAN, J., Zánik antiky, Praha CIBULKA, J., Český řád korunovační a jeho původ, Praha CONTAMINE, P., Válka ve středověku, Praha CURTIUS, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha DAWSON, Ch., Zrození Evropy, Praha DELUMEAU, J., Hřích a strach, Praha DELUMEAU, J., Strach na Západě ve století (I-II), Praha 1997 a DELUMEAU, J., Dějiny ráje, zahrada rozkoše, Praha DELUMEAU, J., Tisíc let štěstí, Praha DINZELBACHER, P., Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha DOSTÁLOVÁ, R., Byzantská vzdělanost, Praha DUBY, G., Rok tisíc, Praha DUBY, G., Umění a společnost ve středověku, Praha DUBY, G., Věk katedrál (Umění a společnost ), Praha DUBY, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha DUBY, G., Vznešené paní z 12. století I-III, Brno DUBY, G., Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha DUBY, G., Tři řády, Praha DUGGAN, A., Křižácké výpravy, Praha DVORNÍK, F., Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup, Olomouc DVORNÍK, F., Byzantská misie u Slovanů, Praha ECO, U., Umění a krása ve středověké estetice, Praha EHLERS, J. MÜLLER, H. SCHNEIDMÜLLER, B. (ed.), Francouzští králové v období středověku. Od Oda ke Karlu VIII. ( ), Praha ELTON, G. R., Angličané, Praha ENNENOVÁ, E., Ženy ve středověku, Praha FAVIER, J., Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku, Praha FIALA, Z., Přemyslovské Čechy, Praha FIALA, Z., Hlavní pramen legendy Kristiánovy, Praha FLETCHER, R., Kříž a půlměsíc, Praha FLORI, J., Rytíři a rytířství ve středověku, Praha FLOSS, P., Architekti křesťanského středověkého vědění, Praha FRALEOVÁ, B., Templáři, Praha 2009.

3 FRALEOVÁ, B., Templáři a Kristův rubáš, Praha FROLÍK, J. SMETÁNKA, Z., Archeologie na Pražském hradě, Praha FUHRMANN, H., Středověk je kolem nás, Praha GEREMEK, B., Slitování a šibenice (Dějiny chudoby a milosrdenství), Praha GUREVIČ, A., Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku, Praha GOETZ, H.-W., Život ve středověku, Praha LE GOFF, J., Svatý Ludvík, Praha LE GOFF, J., Středověká imaginace, Praha LE GOFF, J., Intelektuálové ve středověku, Praha LE GOFF, J., Zrození očistce, Praha LE GOFF, J., Svatý František z Assisi, Praha LE GOFF, J., Peníze a život, Praha LE GOFF, J., Peníze ve středověku, Praha LE GOFF, J., Paměť a dějiny, Praha LE GOFF, J., Kultura středověké Evropy, Praha LE GOFF, J., Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě, Praha LE GOFF, J. (ed.), Muži a ženy středověku, Praha LE GOFF, J. TRUONG, N., Tělo ve středověké kultuře, Praha GRANT, M., Pád říše římské, Praha GUREVIČ, A., Kategorie středověké kultury, Praha HÄGERMANN, D., Karel Veliký. Vládce Západu, Praha HASKINS, Ch. H., Normané v evropských dějinách, Praha HAVLÍK, L. E., Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno HAVLÍK, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha HAVLÍK, L. E., Morava v století. K problematice politického postavení sociální a vládní struktury a organizace, Praha HAVLÍK, L. E., Velká Morava a středoevropští Slované, Praha HAY, D., Evropa pozdního středověku , Praha HEATHER, P., Gótové, Praha HEERS, J., Svátky bláznů a karnevaly, Praha HERRINOVÁ, J., Ženy v purpuru, Praha HOFFMANN, F., Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha HROCH, M. SKÝBOVÁ, V., Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha CHARVÁT, P., Dálkový obchod v raně středověké Evropě ( století), Brno CHAZAN, R., Židé středověkého západního křesťanského světa , Praha IWAŃCZAK, W., Po stopách rytířských příběhů, Praha JANIN, V. L., Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, Praha KAUFMANN, H., Maurové a Evropa, Praha KIECKHEFER, R., Magie ve středověku, Praha KLANICA, Z., Počátky slovanského osídlení našich zemí, Praha KLÁPŠTĚ, J., Proměna českých zemí ve středověku, Praha KOMENDOVÁ, J., Středověká Rus a vnější svět, Olomouc KRIEGER, K.-F., Habsburkové ve středověku, Praha KROFTA, K., Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života, Praha KRZEMIENSKÁ, B., Břetislav I, Praha KUTHAN, J. ŠMIED, M., Korunovační řád českých králů, Praha LAMBERT, M., Středověká hereze, Praha LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno LUTOVSKÝ, M., Jižní Čechy v raném středověku, České Budějovice LUTOVSKÝ, M. PETRÁŇ, M., Slavníkovci, mýtus českého dějepisectví, Praha 2004.

4 LUTOVSKÝ, M. BERANOVÁ, M., Slované v Čechách. Archeologie století, Praha MAN, J., Attila. Barbarský král a pád Říma, Praha MAŠEK, M. SOMMER, P. ŽEMLIČKA, J., Vladislav II. Druhý král z Přemyslova rodu. Praha MATTHEW, D., Svět středověké Evropy, Praha MEIER, M., Justinián. Život a vláda východořímského císaře, Praha MERHAUTOVÁ, A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha MERHAUTOVÁ, A. TŘEŠTÍK, D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha MERHAUTOVÁ, A. TŘEŠTÍK, D., Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha MINOIS, G., Traktát o třech podvodnících: příběh kacířské knihy, která neexistovala, Praha NECHUTOVÁ, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha NEJEDLÝ, M., Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha NODL, M. ŠMAHEL, F. (edd.), Člověk českého středověku, Praha NOVÝ, R. SLÁMA, J., Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha NOVÝ, R., Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha OHLER, N., Válka a mír ve středověku, Jinočany OHLER, N., Cestování ve středověku, Jinočany OHLER, N., Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha OHLER, N., Umírání a smrt ve středověku, Praha PEŠINA, J., Mistr vyšebrodského cyklu, Praha PETRÁŇ, J., Dějiny hmotné kultury I-II, Praha POULÍK, J., Mikulčice, Praha POULÍK, J., Pevnost v lužním lese, Praha PROFANTOVÁ, N., Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie, Praha REITINGER, L. - WIHODA, M, a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku, Brno RICHÉ, P. - VERGER, J., Učitelé a žáci ve středověku, Praha LE ROY LADURIE, E., Montaillou, okcitánská vesnice v letech , Praha RUNCIMAN, S., Pád Cařihradu, Praha SCHATZ, K., Dějiny papežského primátu, Brno SCHMITT, J.-C., Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha SCHMITT, J.-C., Svět středověkých gest, Praha SCHREINER, P., Konstantinopol. Dějiny a archeologie, Praha SKÝBOVÁ, A., Listy bílé paní rožmberské, Praha SKÝBOVÁ, A., České korunovační klenoty, Praha SMETÁNKA, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha SMETÁNKA, Z., Hledání zmizelého věku, Praha SOMMER, P., Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha SOUKUP, P. SVÁTEK, J., a kol., Křížové výpravy v pozdním středověku, Praha STEJSKAL, J., Řecké dědictví na západě, České Budějovice SPUNAR, P. a kol., Kultura středověku, Praha SPUNAR, P., Kultura českého středověku, Praha SPUNAR, P., Smích a pláč středověku, Praha SUCHÁNEK, D., Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí, Praha SUCHÁNEK, D. - DRŠKA, V., Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha ŠTĚPÁNEK, P., 1453: Pád Konstantinopole zrod Istanbulu, Praha 2010.

5 THOMPSON, E. A., Hunové, Praha TŘEŠTÍK, D., Kosmova kronika, Praha TUREK, R., Čechy na úsvitě dějin, Praha TUREK, R., Počátky české vzdělanosti, Praha TUREK, R., Čechy v raném středověku, Praha TYERMAN, Ch., Svaté války. Dějiny křížových výprav, Praha ULLMAN, E., Svět gotické katedrály, Praha URBÁNEK, R., Věk poděbradský I-IV, Praha VALTROVÁ, J., Středověká setkání s jinými : modloslužebníci, Židé, Saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha VAŠICA, J., Literární památky epochy velkomoravské, Praha VAVŘÍNEK, V., Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha VAVŘÍNEK, V., Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha WALDSTEIN WARTENBERG, B., Řád johanitů ve středověku, Praha WEATHERFORD, J., Čingischán. Utváření moderního světa, Praha WIHODA, M., Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha WIHODA, M., Morava v době knížecí , Praha ŽEMLIČKA, J., Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného středověku, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci, jak žili, vládli a umírali, Praha ŽEMLIČKA, J., Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha III. BACHTIN, M. M., François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha BARBER, M., Proces s templáři, Praha BARBER, M., Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha BARTLOVÁ, M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě , Praha BERGDOLT, K., Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha BOBKOVÁ, L., Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem BOBKOVÁ, L., Ustavení Koruny království českého, Praha BOBKOVÁ, L. HOLÁ, M. (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku, Praha- Litomyšl BOUBÍN, J., Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha BRENONOVÁ, A., Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve, Brno CANTOR, Norman F., Po stopách moru (Černá smrt a svět, který zrodila), Brno ČORNEJ, P., Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století, Praha ČORNEJ, P., Tajemství českých kronik, Praha ČORNEJ, P., Tajemství dvojího lidu, Praha ČORNEJ, P., Lipanská křižovatka, Praha DEMURGER, A., Jakub z Molay. Soumrak templářů, Praha FAJT, J. (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006.

6 FAVIER, J., François Villon Život středověké Paříže, Praha FIALA, Z., Předhusitské Čechy, Praha HLAVÁČEK, I., Knihy a knihovny v českém středověku, Praha HLAVÁČEK, P., Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha HOENSCH, J. K., Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu , Praha HEJNIC, J. POLÍVKA, M., Plzeň v husitské revoluci, Praha HROCH, M., Evropa v období pozdního středověku, Praha HUIZINGA, J., Podzim středověku, Praha CHARVÁTOVÁ, K., Václav II. Král český a polský, Praha JAN, L., Václav II. a struktury panovnické moci, Brno JÍLEK, F., Muž z Vinci, Praha KALISTA, Z., Karel IV. Jeho duchovní tvář, Praha KAVKA, F., Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha KAVKA, F., Vláda Karla IV. za jeho císařství ( ), I-II, Praha KAVKA, F., Život na dvoře Karla IV, Praha KAVKA, F., Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha KEJŘ, J., Husité, Praha KEJŘ, J., Husův proces, Praha KOPIČKOVÁ, B., Jan Želivský, Praha KOPIČKOVÁ, B., Eliška Přemyslovna. Královna česká, Praha KUBŮ, F., Chebský městský stát. Počátky a vrcholné období do počátku 16. století, Praha KUDRNA, J., Stát a společnost na úsvitě italské renesance, Praha KUTHAN, J., Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města hrady kláštery kostely, Vimperk KUTHAN, J., Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Vimperk KUTHAN, J., Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, České Budějovice MACEK, J., Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha MACEK, J., Česká středověká šlechta, Praha MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, Praha MACEK, J., Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha MARÁZ, J., Václav III, České Budějovice MEZNÍK, J., Lucemburská Morava , Praha MEZNÍK, J., Praha před husitskou revolucí, Praha MIKA, A., Petr Chelčický, Praha MOLNÁR, A., Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, Praha MOLNÁR, A., Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha NEJEDLÝ, M., Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha NOVOTNÝ, V., České dějiny, Praha NOVOTNÝ, V., Český kníže Václav svatý, Praha PEKAŘ, J., Žižka a jeho doba, Praha PERNOUDOVÁ, R., Život a smrt Jany z Arku. Svědectví z rehabilitačního procesu ( ), Praha Pozdně gotické umění v Čechách, Praha RAPP, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno SEIBT, F., Karel IV. Císař v Evropě ( ), Praha SHAWOVÁ, Ch., Julius II. Papež bojovník, Praha 2001.

7 SPĚVÁČEK, J., Jan Lucemburský a jeho doba , Praha SPĚVÁČEK, J., Král diplomat. Jan Lucemburský , Praha SPĚVÁČEK, J., Václav IV. ( ). K předpokladům husitské revoluce, Praha SPĚVÁČEK, J., Karel IV. Život a dílo ( ), Praha SPĚVÁČEK, J., Rozmach české státnosti za vlády Lucemburků v souvislostech evropské politiky, Praha STEJSKAL, J., Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, Praha SVATOŠOVI, M. a M., Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha ŠMAHEL, F., Cesta Karla IV. do Francie, Praha ŠMAHEL, F., Husitské Čechy. Struktury procesy ideje, Praha ŠMAHEL, F., Husitská revoluce I-IV, Praha ŠMAHEL, F., Mezi středověkem a renesancí, Praha ŠMAHEL, F., Idea národa v husitských Čechách, Praha ŠMAHEL, F., Dějiny Tábora do roku 1452, I-II, České Budějovice ŠMAHEL, F., Život a dílo Jeronýma Pražského, Praha ŠMAHEL, F., Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, Praha ŠUSTA, J., Dvě knihy českých dějin (I., Poslední Přemyslovci a jejich dědictví ; II., Počátky lucemburské ), Praha ŠUSTA, J., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha ŠUSTA, J., Král cizinec, Praha ŠUSTA, J., Karel IV. Otec a syn ( ), Praha ŠUSTA, J., Karel IV. Za císařskou korunou ( ), Praha THOMAS, A., Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech , Praha ZBÍRAL, D., Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Praha IV. FROLÍK, J. BLÁHOVÁ, M. PROFANTOVÁ, N., Velké dějiny zemí Koruny české I, Praha VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české II, Praha VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české III, Praha BOBKOVÁ, L. Velké dějiny zemí Koruny české IVa, Praha-Litomyšl BOBKOVÁ, L. BARTLOVÁ, M., Velké dějiny zemí Koruny české IVb, Praha-Litomyšl ČORNEJ, P., Velké dějiny zemí Koruny české V, Praha Dějiny států MORGAN, K. O., et alii, Dějiny Británie, Praha POLIŠENSKÝ, J., Dějiny Británie, Praha MAUROIS, A., Dějiny Anglie, Praha WORMALDOVÁ, J., Dějiny Skotska, Praha MOODY, T. W. MARTIN, F. X., Dějiny Irska, Praha MÜLLER, H. - KRIEGER, K.-F. VOLRATH, H., Dějiny Německa, Praha HLAVAČKA, M., et alii, Dějiny Rakouska, Praha DUBY, G., et alii, Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

8 FERRO, M., Dějiny Francie, Praha MAUROIS, A., Dějiny Francie, Praha PROCACCI, G., Dějiny Itálie, Praha KONTLER, L., Dějiny Maďarska, Praha TREPTOW, K. W. et alii, Dějiny Rumunska, Praha TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny jihoslovanských zemí, Praha RYCHLÍK, J. PERENČEVIC, M., Dějiny Chorvatska, Praha HRADEČNÝ, P., Dějiny Řecka, Praha DOSTÁLOVÁ, R. - HROCHOVÁ, V. (ed.), Dějiny Řecka, Praha HRADEČNÝ, P., Dějiny Albánie, Praha RYCHLÍK, J., Dějiny Bulharska, Praha TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny Srbska, Praha RYCHLÍK, J. - KOUBA, M., Dějiny Makedonie, Praha BUSCK, S. - POULSEN, H., Dějiny Dánska, Praha HROCH, M. - KADEČKOVÁ, H. BAKKE, E., Dějiny Norska, Praha KADEČKOVÁ, H., Dějiny Islandu, Praha JUTIKKALA, E. PIRINEN, K., Dějiny Finska, Praha VAN DER HORST, H., Dějiny Nizozemska, Praha KLÍMA, J., Dějiny Portugalska, Praha ARTETA, A. U. (ed.), Dějiny Španělska, Praha POLIŠENSKÝ, J. - BARTEČEK, I., Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století, Olomouc BARTOŠ, L., Dějiny a kultura Španělska, Praha LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha ROUX, J. P., Dějiny Střední Asie, Praha AXWORTHY, M., Dějiny Íránu, Praha ŠVANKMAJER, M., et alii, Dějiny Ruska, Praha Skripta a encyklopedie TEICHOVÁ, A., a kol., Dějiny středověku I, II. Praha PICKOVÁ, D. - KUBŮ, N., Dějiny středověku a raného novověku. I. díl: Zrození středověké Evropy, Praha AUGUSTA, P., a kol., Dějiny středověku a raného novověku. II. díl: Vrcholný a pozdní středověk, Praha DRŠKA, V. PICKOVÁ, D., Dějiny středověké Evropy, Praha DRŠKA, V. SKŘIVAN, A. STELLNER, F., Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha LE GOFF, J. SCHMITT, J.-C. (ed.), Encyklopedie středověku, Praha HROCHOVÁ, V., Úvod do problematiky raného feudalismu I II, Praha KINDER, H. HILGERMANN, W., Encyklopedický atlas světových dějin, Praha LEHMANN, G. E., Dějiny světa 2 (Starověké světy a nové říše, 1200 př. Kr. až 600 po Kr.), Praha FRIED, J., Dějiny světa 3 (Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500), Praha DEMEL, W., Dějiny světa 4 (1200 až 1800), Praha KRUMLOWSKÝ, F., Jména z českých dějin, která byste měli znát I, Praha KUČERA, J. P. - KAŠE, J. ŠAROCHOVÁ, G. V., České země v evropských dějinách 1, Praha KUČERA, J. P. - KAŠE, J. BĚLINA, P., České země v evropských dějinách 2, Praha 2006.

9 MÄRTLOVÁ, C., Středověk, Praha MEZNÍK, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy ( stol.), Brno VAVŘÍNEK, V., Encyklopedie Byzance, Praha VONDRUŠKA, V., 12. století. Život ve staletích (Lexikon historie), Praha VONDRUŠKA, V., Život ve středověku. Průvodce základními pojmy, Brno Přehledné dějiny Československa I/1, do r. 1526, Praha Československé dějiny v datech, Praha Dějiny Československa I (do roku 1946), Praha Slovník latinských spisovatelů, Praha Slovník řeckých spisovatelů, Praha BLAŽEK, V., Staré germánské jazyky. Historický a gramatický přehled, Brno Ostatní BALTRUŠAITIS, J., Fantastický středověk, Praha BARTOŠEK, M., Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje, Praha BLASCHKE, J., Záhadný středověk, Praha CRAUGHWELL, T. J., Barbaři: jak jejich invaze ovlivnily moderní svět, Praha ČECHOVÁ, V., Langobardská Itálie v století, Ostrava DOLEŽAL, S., Interakce Gótů a římského impéria ve století n. l., Praha FIRTH, R., Rytíři a jejich život, Praha GIVEN, J. B., Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Praha GRAVETT, Ch., Normanští rytíři a doba Viléma Dobyvatele, Praha GRAVETT, Ch., Hastings Pád anglosaské Anglie, Praha HÁDEK, C., Konec Přemyslovců v Čechách, Praha HINDLEY, G., Saladin a počátky džihádu, Praha HITZEL, F., Osmanská říše, století, Praha JONES, T. EREIRA, A., Barbaři: neotřelý pohled na dějiny Římské říše, Praha KINCL, J. URFUS, V., Římské právo, Praha MEZNÍK, J., Tvář stárnoucího středověku, Praha NICHOLSON, H., Templáři , Praha NICOLLE, D., Středověké obléhací zbraně, Praha NICOLLE, D., První křížová výprava : dobytí Svaté země, Praha NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi , Praha NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi , Praha NICOLLE, D., Druhá křížová výprava Pohroma před branami Damašku, Praha NICOLLE, D., Třetí křížová výprava 1191, Praha NICOLLE, D., Rytíři řádu johanitů, Brno NICOLLE, D., Řád německých rytířů , Brno NICOLLE, D., Pád Akkonu 1291: krvavý zánik křižáckých států, Praha NICOLLE, D., Kresčak Triumf dlouhého luku, Praha NICOLLE, D., Konstantinopol 1453, Praha NOVÁK, A., Vědomí středověku, Praha PALMER, A. W., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha PÁTKOVÁ, H., Česká středověká paleografie, České Budějovice von PESCHKE, H.-J., Středověk Co, jak, proč? Praha TURNBULL, S., Grunwald/Tannenberg Osudná porážka Řádu německých rytířů, Praha 2008.

10 WISE, T., Vojska středověké Evropy, Brno Prameny k českým dějinám: Prameny k dějinám Velké Moravy I-V (Magnae Moraviae fontes historici, ed. L. E. Havlík a kol.), Praha - Brno Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, Praha Středověké legendy o českých světcích, Praha Kosmas, Kronika Čechů (ed. M. Bláhová, K. Hrdina), Praha Kosmova kronika česká (ed. M. Bláhová, Z. Fiala), Praha Pokračovatelé Kosmovi (ed. M. Bláhová, Z. Fiala), Praha Kronika tak řečeného Dalimila, Praha Kristiánova legenda, Praha Karel IV., Vlastní životopis, Praha Kroniky doby Karla IV., Praha Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, Praha Zbraslavská kronika, Praha Středověké legendy prokopské. Jejich historický rozbor a texty, Praha Ze starých letopisů českých, Praha Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha ke kruciátám: Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Vyprávění křižáka, Praha Geoffroi de Villehardouin, Dobytí Konstantinopole. Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě, Praha Jean de Joinville, Paměti křižákovy, Praha Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka Svatého, krále francouzského, Praha Křížové výpravy očima arabských kronikářů, Praha Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách, Praha k byzantským dějinám: Anna Komnéna, Paměti byzantské princezny, Praha Evagrius Scholasticus, Církevní dějiny, Praha Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Praha Prokopios, Válka s Peršany a Vandaly, Praha Prokopios, Válka s Góty, Praha Michal Psellos, Byzantské letopisy, Praha Theofylaktos Simokattes, Na přelomu věků, Praha Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha ostatní: ZWETTLER, O., Čítanka k obecným dějinám středověku, Brno Adam Brémský, Činy biskupů hamburského kostela, Praha Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, Praha Boëthius, poslední Říman. Praha Anicius Manlius Severinus Boëthius, Filosofie utěšitelka, Olomouc Dětmar z Merseburku, Kronika, Praha 2008.

11 Jean Froissart, Kronika stoleté války, Praha Gall Anonym, Kronika a činy polských knížat a vládců, Praha Geoffrey z Monmouthu, Dějiny britských králů, Praha Gerald z Walesu, Putování Walesem/Popis Walesu, Praha Helmond z Bosau, Kronika Slovanů, Praha Historie o starých norských králích. Středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika, Praha Isidor ze Sevilly, Etymologie I-XX, Praha F. Lopes, Kronika vlády Dona Pedra I., Praha Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta, Praha Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia, Praha Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha Suger, Spisy o Saint-Denis, Praha Bájné plavby do jiných světů, Praha Haličsko-volyňský letopis, Praha Pád Granady a zánik al-andalusu, Praha Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2012.

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva Evropa v raném středověku Kamila Bleierová, oktáva Vymezení období, 5.-12.st. počátek: 476 n.l.- zánik západořímské říše (+ stěhování národů) konec: přelom 11. a 12. stoletíkřížové výpravy v tomto období

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon Francie, Svatá říše římská a Itálie Dánsko Drang nach Osten Saské vév. Magdeburg Polsko Kolín Flandry Koruna králů a císařů Svaté říše římské Cáchy Frankfurt n. M. Přemyslovský stát Normandské vév. Champagne

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

MUI_66 Dějiny civilizace IV. Filozofická fakulta, podzim 2003

MUI_66 Dějiny civilizace IV. Filozofická fakulta, podzim 2003 MUI_66 Dějiny civilizace IV. Filozofická fakulta, podzim 2003 MUI_66 : Dějiny civilizace IV. 1 Rozsah: 2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk. Vyučující: Mgr. Pavel Holman (přednášející) Garance: Mgr. Pavel Holman

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více