SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: kancelář starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky"

Transkript

1 zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7

2 K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Int.: OMP/Č.j /2010/OMP/Bach) RM souhlasí se zřízením věcného břemene a se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č /09 Nové Město nad Metují/Tesco (uvedeno v příloze č /1), k provozování, zřízení, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k těmto částem pozemků: p. p. č. 619/12 a p. p. č. 2064/2 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou, za nabídnutou cenu 100 Kč/bm + 20% DPH. Rozsah zřízení věcného břemene bude upřesněn dle geometrického plánu, který upřesní i konečnou výši ceny za zřízení věcného břemene. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vklad práva do KN uhradí budoucí oprávněný. RM 203 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Int.: OMP/Č.j /2010/OMP/Bach) RM souhlasí se zřízením věcného břemene a se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. I /2, stavby: Nové Město nad Metují, p. č. 2119, 2118, (uvedeno v příloze č /1) k provozování distribuční soustavy - nové kabelové vedení AYKY 3x , k části pozemku p. p. č v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou, za nabídnutou cenu 1000 Kč včetně 20% DPH. Rozsah zřízení věcného břemene bude upřesněn dle geometrického plánu, který upřesní i konečnou výši ceny za zřízení věcného břemene. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vklad práva do KN uhradí budoucí oprávněný. RM 203 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Prodej pozemku z majetku města a převod vlastnictví objektu občanské vybavenosti (Int.: OMP/Č.j. 9956/2010/OMP/Smrco) RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat nemovitosti: budovu bez čp/če se způsobem využití objekt občanské vybavenosti na pozemku st. p. č. 318 a pozemek st. p. č. 318 v k. ú. Krčín, žadateli, Mysliveckému sdružení Nové Město nad Metují-Krčín, a ponechává stávající užívání daných nemovitostí dle smlouvy o výpůjčce, která je uzavřena s uvedeným žadatelem. RM 203 Nesouhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Prodej budovy a pozemku z majetku města - schválení úvěru (Int.: OMP/OMP/933) RM bere na vědomí informaci p. R. Č. o poskytnutém úvěru od ČMSS na koupi nemovitostí - budovy č. p. 35 na pozemku st. p. č a pozemku st. p. č v k. ú. Nové Město nad Metují, schválenou v ZM č. 66 dne , usnesením č. ZM /10. RM zároveň souhlasí s posunem termínu splacení kupní ceny o 7 dní. RM 203 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Žádost o povolení individuální změny ÚPSÚ Nové Město nad Metují, označ. "C" (Int.: ORR/změna C-Krčín) RM doporučuje ZM schválit projednání individuální změny platného územního plánu sídelního útvaru Nové Město nad Metují pracovně označené jako "C" s tím, že RM ale zároveň v duchu stanovisek odborných útvarů, doporučuje řešit změnu územního plánu v celé lokalitě, kam mj. spadají i pozemky, na kterých je požadována individuální změna označená jak "C". RM 203 Doporučuje ZM nesouhlasit. Odpovídá: ST, Provede: ORR, Termín: STIS Stránka 2 z 7

3 K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Žádost o povolení individuální změny platného územního plánu Nové Město nad Metují, označ. "E" (Int.: ORR/změna E- Krčín) RM doporučuje ZM schválit projednání individuální změny platného územního plánu sídelního útvaru Nové Město nad Metují pracovně označené jako "E" s tím, že RM ale zároveň v duchu stanovisek odborných útvarů, doporučuje řešit změnu územního plánu v celé lokalitě, kam mj. spadají i pozemky, na kterých je požadována individuální změna označená jak "E". RM 203 Doporučuje ZM nesouhlasit. Odpovídá: ST, Provede: ORR, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Žádost o povolení individuální změny ÚPSÚ Nové Město nad Metují, označ. "F" (Int.: ORR/změna F-Krčín) RM doporučuje ZM schválit projednání individuální změny platného územního plánu sídelního útvaru Nové Město nad Metují pracovně označené jako "F". RM 203 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: ORR, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace HK/0337/D2 mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a městem Nové Město nad Metují. RM pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2 ve znění přílohy č. RM 203-3/4. K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Sanace opěrné zdi pod č. p. 371 v ul. Nádražní RM schvaluje výjimku z Opatření č. 1/2006 a souhlasí s přímým zadáním na zakázku "Sanace opěrné zdi pod č. p. 371 v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují firmě ladimír Růžička - stavební firma, Pod ýrovem 1151, Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na uvedenou akci ve znění přílohy č. RM 203-3/5. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy. K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Informace o schválení projektů RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 203-3/6 informace o výsledcích věcného hodnocení projektů Stavba klubovny Spy a Muzejní informační stánek s expozicí v Novém Městě nad Metují v rámci výzvy č. 5 Místní akční skupiny Pohoda venkova. RM 203 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Realizace O ul. Kpt. Jaroše RM schvaluje realizaci akce a zároveň stanovuje výjimku z Opatření RM č. 1/2006 a souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "eřejné osvětlení ul. Kpt. Jaroše, Krátká" firmě MATEX HK s. r. o., Kladská 181, Hradec Králové za Kč vč. DPH. RM schvaluje související rozpočtové opatření - převod částky 280 tis. Kč z org Dostavba a modernizace školských zařízení na org O ul. Kpt. Jaroše. RM schvaluje smlouvu o dílo ve znění přílohy č. RM 203-3/7 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. RM tímto usnesením zároveň revokuje usnesení č. RM /10. RM 203 Schvaluje RU. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Smlouva o výpůjčce dat pro zpracování PD Stavební úpravy chodníku v ulici Komenského RM schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce dat za účelem zpracování PD "Stavební úpravy chodníku v ulici Komenského", která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROXION s. r. o. se sídlem Hurdálkova 156, Náchod ve znění přílohy č. RM 203-3/8. RM pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. STIS Stránka 3 z 7

4 K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Smlouva o výpůjčce dat pro zpracování PD Stavební úpravy chodníků v ulicích Rašínova a 28. října RM schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce dat za účelem zpracování PD "Stavební úpravy chodníků v ulicích Rašínova a 28. října", která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROXION s. r. o. se sídlem Hurdálkova 156, Náchod ve znění přílohy č. RM 203-3/9. RM pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Smlouva o výpůjčce dat pro zpracování PD Stavební úpravy komunikace v ulicích Rašínova a 28. října RM schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce dat za účelem zpracování PD "Stavební úpravy komunikace v ulicích Rašínava a 28. října", která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROXION s. r. o. se sídlem Hurdálkova 156, Náchod ve znění přílohy č. RM 203-3/10. RM pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Smlouva o výpůjčce dat pro zpracování PD Stavební úpravy komunikace v části ulice Družstevní RM schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce dat za účelem zpracování PD "Stavební úpravy komunikace v části ulice Družstevní", která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROXION s. r. o. se sídlem Hurdálkova 156, Náchod ve znění přílohy č. RM 203-3/11. RM pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Zápis z bytové komise (Int.: PNT/PNT/596) RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu z bytové komise č. 63 ze dne a ukládá PNT s. r. o. zabezpečit vyvěšení informace o konání bytových dnů v roce RM 203 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Přehled odeslaných upomínek (Int.: PNT/PNT/597) RM bere na vědomí přehled odeslaných upomínek č. 1 neplatičům nájmů v městských bytech. RM 203 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Poplatek za pobyt v městské ubytovně (Int.: PNT/PNT/598) RM souhlasí a ukládá PNT s. r. o. sjednotit poplatek za ubytování v městské ubytovně č. p. 179, ulice 1. máje na částku 90 Kč/osoba/den, bez ohledu na počet osob v místnosti, a to s platností ode dne RM 203 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Provoz plynové kotelny v městské knihovně (Int.: PNT/PNT/599) RM souhlasí a ukládá PNT s. r. o. ve spolupráci s právničkou MěÚ a ředitelkou městské knihovny uzavřít smlouvu o Dozorování kotelny v č. p. 30, ulice Komenského - městská knihovna a zároveň tímto usnesením revokuje usnesení č. RM /10. RM 203 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Bankomat GE Money Bank - umístění (Int.: PNT/PNT/600) RM souhlasí se změnou umístění bankomatu GE Money Bank v nebytovém prostoru v č. p. 47 ulice T. G. Masaryka dle návrhu ARCH - tj. do prostoru přední výlohy tohoto nebytového prostoru. RM 203 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 4 z 7

5 K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Hodnocení školního roku 2009/2010 v MŠ a ZUŠ (Int.: OSSPO/Hodnocení š.r. 2009/10) RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2009/2010 v mateřských školách a v ZUŠ B. Smetany přednesené řediteli a zástupkyněmi ředitelky těchto škol a děkuje jim za jejich dosavadní práci. RM 203 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSSPO, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Stanovisko města k plánované rekonstrukci sokolovny (Int.: OSSPO/Č.j /2010/OSSPO/Kup) RM se seznámila s plánovanými stavebními úpravami v suterénu sokolovny v Novém Městě nad Metují a souhlasí s nimi. Úpravy jsou v souladu s koncepcí rozvoje a územního plánu města Nové Město nad Metují. RM 203 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OSSPO, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Úprava venkovních prostor (Int.: OSSPO/Úprava venkovních prostor) RM schvaluje žádost Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a rady této školy o provedení úprav venkovních prostor školní družiny a ukládá ORM zařadit tuto akci do seznamu investičních akcí města. RM zároveň doporučuje ORM jednat o realizaci této akce v rámci přípravy plánu oprav a údržby ve školství, který bude společně s PNT s. r. o. projednáván a navrhován na rok RM 203 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Protokol o kontrolním zjištění (Int.: OSSPO/Č.j /2010/OSSPO/Kup) RM bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění z kontroly provedené pracovnicí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ve Školní jídelně Střed, Nové Město nad Metují, Čes. legií 17, okres Náchod. RM 203 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSSPO, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Kontrola provádění inventarizace majetku RM bere na vědomí zprávu z kontroly inventarizace majetku provedenou finančním výborem v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, DDM Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 a ukládá OSSPO předložit tuto zprávu na vědomí ZM. RM 203 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: MST, Provede: OSSPO, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: yřazení majetku RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku v Základní škole Malecí a školní jídelně Malecí dle přílohy č. RM 203-6/1. RM 203 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Úhrada dlužného nájemného - prominutí nebo vymáhání RM ukládá MST jednat s p.. T. o pokračování splácení dlužného nájemného s tím, že je možné prodloužit lhůtu splátek a přiměřeně k tomu snížit i jejich výši. RM 203 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: MST, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Dodávky elektrické energie - uzavření smlouvy RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 203-7/1 smlouvu s firmou CENTROPOL ENERGY, a. s., vítězem e-aukce na dodávky elektrické energie pro město a pověřuje ST jejím podpisem. RM 203 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Schválení návrhu na mimořádnou odměnu ředitelce MSSS Oáza RM schvaluje mimořádnou odměnu paní Marii Rohulánové, ředitelce Městského střediska sociálních služeb Oáza, a to dle návrhu a odůvodnění ve zdrojovém dokumentu č. RM 203-7/2. RM 203 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OS, Termín: STIS Stránka 5 z 7

6 K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM (Int.: OSU/Č.j /2010/OSU/HofS) RM bere na vědomí žádost o. s. STEPÍK o to, aby v souvislosti s bezplatným zapůjčováním městského pódia nedošlo v budoucnu ke krácení veřejné finanční podpory pro jejich organizaci. RM ukládá OSSPO předložit tento problém k projednání v nově ustavené sportovní komisi, která se každoročně návrhy na finanční příspěvky bude zabývat, aby např. zapracovala do systému podpory určitou rezervu, ze které by mohly být pokryty režijní náklady spojené se zapůjčováním pódia jednotlivým žadatelům ze sportovních organizací. RM 203 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OSSPO, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Hodnocení nabídek, smlouva - provedení personálního auditu a systému ŘRLZ na MěÚ Nové Město nad Metují (Int.: OSU/Č.j /2010/OSU - 1 /KavD) RM souhlasí na základě doporučení komise s přidělením zakázky malého rozsahu na službu "Provedení personálního auditu a systému ŘRLZ na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují" firmě HR manager, s. r. o., Lovčenská 487/4, Praha 5, IČ: , za nabídkovou cenu Kč vč. DPH. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou HR manager, s. r. o., Lovčenská 487/4, Praha 5, IČ: ve znění dle přílohy č. RM 203-7/4 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. RM 203 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Dodatek smlouvy u úklidu - Městská knihovna RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 203-7/5 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na poskytování úklidových prací a služeb uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ISS Facility Services, s. r. o., Antala Staška 38/510, Praha 4 Krč, IČ: Dodatek smlouvy řeší zabezpečení úklidu prostor nové MKN v č. p. 30, ulice Komenského, za cenu ,50 Kč včetně DPH. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku. RM 203 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: ýroční zpráva Mateřského centra Na zámečku RM bere na vědomí ýroční zprávu Mateřského centra Na zámečku za rok RM 203 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: O Krčín - zápis z 15. zasedání - ze dne RM bere na vědomí zápis O Krčín ze dne a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat O Krčín. RM dále ukládá ORM předložit do RM informaci o předpokládaných finančních nákladech na pořízení nové desky. RM 203 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Ustavující zasedání ZM RM schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují pro volební období , které se bude konat dne ve velkém sále zámku Josefa Mariana Bartoně-Dobenína: 1. Zahájení-slib zastupitelů, 2. olby, 3. Projev starosty/starostky, 4. Různé, 5. Diskuse. RM 203 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /10 ěc: Podněty radních - Ing. Prouza RM ukládá ST projednat termín a podmínky přestěhování Městského klubu Nové Město nad Metují do budovy č. p. 30, ulice Komenského. RM 203 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: STIS Stránka 6 z 7

7 ... Petr Hable Místostarosta Město... Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 203: 19:32 Příští porada bude: RM 204, , kancelář starostky od 15:00:00 Rozdělovník souhrnu usnesení - listinná forma: PŘEHLED USNESENÍ: 25 x:zastupitelé, Úřední deska, 3x vývěsky ve městě, MSSS, Osadní výbor SPY Rozdělovník souhrnu usnesení - elektronická forma (.rtf): PŘEHLED USNESENÍ: Zastupitelé, edení města, MSSS, Osadní výbor SPY STIS Stránka 7 z 7

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 195 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 7.7.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 195 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 7.7.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 195 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 7.7.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8021 až 8067 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 12465 až 12488 STIS Stránka

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 347 (ve volebním období 41. zasedání) ze dne: 9.5.2016 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 14

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 321 (ve volebním období 15. zasedání) ze dne: 11.5.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 321 (ve volebním období 15. zasedání) ze dne: 11.5.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 321 (ve volebním období 15. zasedání) ze dne: 11.5.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 572-13 611 STIS Stránka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 18. 6. 2014 Schválení programu jednání RM Upravený program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření 4/2014 3. Prodloužení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.10/2014 konaného dne 19. 5. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen rady příchod

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a).

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a). Usnesení z 17. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou konané dne 21. září 2015 Přítomno : 5 členů rady města Omluveno : 0 Neomluveno : 0 Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ, Jednání

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila:

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila: Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni:

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne 19. 3. 2015 v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne 19. 3. 2015 v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Renáta Mičulková Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 Zdeněk Gürtler PRO: 13 NEHLAS:

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 266 (ve volebním období 62. zasedání) ze dne: 15.4.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 266 (ve volebním období 62. zasedání) ze dne: 15.4.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 266 (ve volebním období 62. zasedání) ze dne: 15.4.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11354 až 11398 STIS Stránka

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

Z Á P I S č. 19/2015

Z Á P I S č. 19/2015 Z Á P I S č. 19/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 1. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 Usnesení s termínem č.: 458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 267 taj.(oni) 28. 05. 391 taj. 30. 06.

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Doručené nabídky na vozidlo k 20.4.2015

Doručené nabídky na vozidlo k 20.4.2015 Usnesení: Rada města schvaluje odměnu pro Kristýnu Kahounovou DiS., ředitelku MŠ Jílové u Prahy, za zajištění podání projektu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení a realizaci projektu Malý zahradník

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015.

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. 484/22 Rada města: a) bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM.

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM. USNESENÍ č. 11/2008 ze schůze Rady města Čelákovic 6. listopadu 2008 ------------------------------------------------------------------------ Rada města Čelákovic: 1. Kontroluje minulá usnesení byla provedena

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 Usnení č. 888 /10 934 /10 888/10 Schválení programu 889/10 Kontrola usnení 890/10 Bytové otázky 891/10 Nájem pozemku ul. Herbenova

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 79. konané dne 2. 11. 2009 USN RM 427/2009 447/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 79. konané dne 2. 11. 2009 USN RM 427/2009 447/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 79 konané dne 2. 11. 2009 427/2009 447/2009 Přítomni : starostka Alena Samková (do bodu 12) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 9), ing. Jiří

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více