The Spirit of the Original. Trubní systémy z tvárné litiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Spirit of the Original. Trubní systémy z tvárné litiny"

Transkript

1 The Spirit of the Original Trubní systémy z tvárné litiny

2 THE SPIRIT Výrobce Kvalita je naše tradice více než 100 let litinové trouby Buderus. 2 Trouby vyrábí Buderus ve Wetzlaru již od roku Na začátku to byly trouby ze šedé litiny, vyráběné litím do pískových forem. Roku 1927 převzal Buderus jako jeden z prvních výrobců trub systém odstředivého lití trub podle de Lavaud. Dnes patří Buderus ke špičkovým výrobcům trub z tvárné litiny v Evropě. Technologie odlévání litinových trub Buderus vyžaduje nejvyšší nároky na kvalitu, moderní pružnou a spolehlivou výrobu, která začíná technickoinženýrským poradenstvím při přípravě záměru, přes projektování a pokračuje až k poradenství při jednotlivých aplikacích trub a odborné péči při realizaci na staveništi. Technologie odlévání litinových trub Buderus realizuje ji tým kvalifi kovaných spolupracovníků, kteří svými technickými nápady, uměním zacházet s nástroji a vědomostmi v oboru odlévání trub přebírají odpovědnost za své výrobky trouby a jejich spoje. Technologii odlévání litinových trub Buderus byl udělen certifi kát systému řízení jakosti výroby podle DIN EN ISO Produkty a výrobní procesy jsou pravidelně kontrolovány nezávislým zkušebním a kontrolním Úřadem pro materiálovou kontrolu Nordrhein- Westfalen. Kromě toho je Buderus Giesserei Wetzlar GmbH držitelem i certifi kátu systému řízení ve vztahu k životního prostředí podle DIN EN ISO

3 OF THE ORIGINAL Trubní systémy z tvárné litiny Tvárná litina inovovaný materiál Pro dopravu naší nejcennější potraviny, pitné vody, jsou trouby z tvárné litiny již dlouho nepostradatelné. Vysoký stupeň nezávadnosti vody je dosažen právě vynikajícími vlastnostmi tvárné litiny. Co znamená tvárný? Pojem tvárný znamená, že materiál je tvařitelný při velmi vysokém zatížení. Tvárná litina má vysokou pevnost, tažnost a tím se může přizpůsobit na základě své poddajné struktury extrémnímu namáhání bez poškození. Tvárná litina se tak stává nedostižnou v porovnání s ostatními materiály. To ji činí silnou! Tvárná litina houževnatý uhlíkatý ocelový materiál, kde je podíl uhlíku převážně ve volné formě grafi tu, je dalším vývojovým stupněm dříve používané šedé litiny. V protikladu k šedé litině, která obsahuje volný grafi t v lamelové formě, má tvárná litina kuličky grafi tu sférolity které pozitivně ovlivňují základní mechanické vlastnosti. Tím se podstatně zvyšují pevnostní mechanické vlastnosti tvárné litiny oproti šedé litině. 3

4 TROUBY A TVAROVKY Hrdlové trouby z tvárné litiny pro pitnou i odpadní vodu vysoce zatížitelné při extrémních výškách krytí odolné vůči prorůstání kořenů těsné i při vysokých vnitřních tlacích, podtlaku a vysoké hladině spodní vody vysoce hospodárné s dlouhou životností hrdlový spoj dovoluje úhlové odklonění až 5 o podle jmenovitého průměru Hrdlové trouby z tvárné litiny pro pitnou i odpadní vodu s obalem z cementové malty (OCM) vysoká mechanická zatížitelnost zásyp vytěženou i kamenitou zeminou (až do průměru 100 mm) použití do silně agresivního půdního prostředí odpadá odvoz a dovoz zeminy, materiál z výkopu se nemusí skládkovat Hrdlové trouby z tvárné litiny pro pitnou i odpadní vodu se dodávají s následujícími druhy vnější povrchové ochrany: zinkový povlak s krycí epoxidovou nebo bitumenovou vrstvou zinko aluminiový povlak s krycí epoxidovou vrstvou obal z cementové malty WKG-tepelně izolované trouby další provedení na vyžádání Tvarovky Pro umožnění kompletního a systémového řešení všech případů použití trub nabízíme odpovídající program tvarovek. 4

5 ZŘEJMÉ VÝHODY Plánujte a projektujte s využitím všech předností a parametrů trub z tvárné litiny Buderus. Spolupráce s námi je stejně bezpečná a spolehlivá, jako je potrubí z trub z tvárné litiny uložené v zemi! Technické výhody Litinové trouby jsou staticky vysoce zatížitelné. Hrdlový spoj TYTON umožňuje úhlové odklonění, působí jako kloub a přizpůsobuje se pohybu půdy, je odolný proti prorůstání kořenů, vysokým vnitřním tlakům a vysoké hladině spodní vody. Inovační vnitřní a vnější povlaky chrání troubu před korozí, kterou způsobuje voda a půda. Ekologické výhody Trouby z tvárné litiny Buderus jsou vyrobeny z téměř 100% recyklovaného materiálu a tím jsou také plně recyklovatelné. Vnitřní vyložení je výhradně z cementu, písku a pitné vody. Hospodárnost vysoká rychlost pokládky vzhledem k velké stavební délce dlouhou životnost zajišťují inovované vnitřní i vnější povrchové ochrany u trub s obalem z cementové malty je možný zásyp jakoukoliv vytěženou zeminou jednoduchá a tím i rychlá a bezpečná pokládka 5

6 POTRUBÍ PRO PITNOU VODU Voda jako strategický zdroj Voda jako zdroj všeho života je na světě nerovnoměrně rozdělena. Zásobovat lidi čistou pitnou vodou je nejvyšší cíl a požadavek. A přestože nyní žijeme v oblastech bohatých na vodu, neměla by být ani kapka této cenné tekutiny nesmyslně promarněna. Používání trub z tvárné litiny při zásobování pitnou vodou již po desetiletí zajišťuje bezpečnou dopravu potraviny číslo 1 pitné vody beze změn ke konečnému spotřebiteli. Funkční bezpečnost a hospodárnost jsou nejdůležitějšími kritérii pro potrubí z tvárné litiny. Velká variabilita použití je další předností vodovodních systémů pro pitnou vodu z tohoto materiálu. Tvárná litina a násuvný pružný hrdlový spoj TYTON nabízejí výtečné bezpečnostní rezervy, vyhovující stabilnímu a bezporuchovému zásobování pitnou vodou. Pro zachycení podélně působících sil jsou k dispozici podle požadavků systémy jištěných hrdlových spojů BLS i BRS. 6

7 POTRUBÍ PRO ODPADNÍ VODU Bezpečnost, těsnost, dlouhá životnost Čistota podzemních vod je životní nutností. Proto musí být odpadní vody bez jakýchkoliv ztrát bezpečně dopraveny do čistírny odpadních vod. Použití trub z tvárné litiny pro kanalizace tento požadavek stoprocentně zajišťuje. Proč jsou kanalizační systémy z tvárné litiny bezpečné? Protože jsou těsné. Do kanalizace nepronikne žádná podzemní voda. Materiál a spoje trub zajišťují, že odpadní voda nepronikne vně potrubí a nemůže kontaminovat spodní vodu a půdu. Potrubí je schopné bez problémů odolávat největším vnějším zatížením, která jsou způsobena zemním tlakem nebo dopravním zatížením. Mají vysoké bezpečnostní rezervy proti neplánovanému zatížení. Zřetelnou ekonomickou předností je extrémně dlouhá životnost. Odpadní vody jsou agresivní pro kanalizační trouby z tvárné litiny Buderus to však není žádný problém, protože vnitřní vyložení cementovou maltou z hlinitanového cementu jim umožňuje odolávat silné biogenní kyselině sírové. Kanalizační trouby a tvarovky Buderus z tvárné litiny se mohou použít téměř všude, mimo jiné i jako potrubí s velkým spádem a pro kanalizační potrubí vedoucí přes ochranná pásma zdrojů pitné vody. Garantem bezpečnosti je pružný násuvný hrdlový spoj TYTON. Ten umožňuje úhlové odklonění, působí jako kloub a kopíruje pohyby půdy, aniž by přenášel ohybové momenty na následující troubu nebo tvarovku. Je odolný i vůči prorůstání kořenů. Pružný násuvný spoj TYTON zajišťuje těsnost při vysokém vnitřním tlaku, stejně jako při vnějším tlaku, způsobeném výskytem spodních vod. 7

8 POVRCHOVÁ OCHRANA Kvalitní ochrana Litinové trouby Buderus pro vodovodní a kanalizační systémy jsou spolehlivě chráněné proti vnější korozi. Zinkový povlak s vrchním krycím nátěrem, resp. obalem z cementové malty, činí trouby z tvárné litiny použitelné téměř ve všech vyskytujících se druzích půd. K dispozici jsou následují povrchové úpravy: zinkový povlak s vrchním epoxidovým nebo bitumenovým krycím nátěrem zinko-aluminiový povlak s vrchním epoxidovým krycím nátěrem zinkový povlak s obalem z cementové malty Kromě toho mohou být trouby se zinkovým povlakem opatřeny tepelnou izolací (WKG) pro potrubní vedení ohrožená mrazem nebo pro potrubí, u nichž je nutno zabránit ztrátám tepla. 8

9 VYLOŽENÍ Kvalitní vyložení Trouby, které mají být použity pro zásobování pitnou vodou jsou opatřeny vyložením z cementové malty na bázi vysokopecního cementu (HOZ), kanalizační trouby jsou opatřeny vyložením z cementové malty na bázi hlinitanového cementu (TZ). Jedná se o čistě anorganické vyložení, skládající se ze směsi cementu, písku a vody. Vyložení se nanáší rotačním odstředivým způsobem. Vnitřní strana hrdla je pozinkovaná a opatřena epoxidovou vrstvou. 9

10 SPOJE Na dobrém spoji záleží Trouby z tvárné litiny se používají jako vodovodní nebo kanalizační potrubí. Právě proto má trubní spoj velký význam. S jeho spolehlivostí stojí a padá účinnost potrubí. Buderus používá pro všechny tlakové trouby z tvárné litiny již tolikrát osvědčený pružný násuvný hrdlový spoj TYTON. Tento spoj je odolný proti prorůstání kořenů a vysoce zatížitelný. Násuvným hrdlovým spojem TYTON je zajištěna těsnost potrubí při vysokých vnitřních tlacích, při podtlaku a vysoké hladině spodní vody. Těsnící funkci zajišťuje speciálně profi lované těsnění, které se skládá z měkké a tvrdé pryže. Těsnění po vložení do hrdla sedí s předpětím v těsnící komoře. Při zasouvání hladkého konce trouby dochází mezi těsnící komorou hrdla a venkovním průměrem hladkého konce k velké deformaci profi lovaného těsnícího kroužku, čímž vzniká vysoký přítlak na těsnící plochy v hrdle. Tvrdší, drážkově tvarovaná část kroužku, která leží v přídržné drážce hrdla, drží pevně těsnění v jeho poloze při vsunutí hladkého konce trouby a rovněž i při pozdějším zatížení vnitřním tlakem. Úhlové odklonění spoje je možné až do 5 o podle jmenovité světlosti. Pružný násuvný hrdlový spoj TYTON nezachytává podélnou silu. 10 Pokud nemohou být síly v potrubí vzniklé vnitřním hydraulickým tlakem zachyceny opěrným blokem, nebo vzniknou axiální síly při pokládce potrubí, jsou k dispozici následující pružné násuvné hrdlová spoje TYTON jištěné proti podélnému posuvu:

11 SPOJE Jištění proti podélnému posuvu s násuvným hrdlovým spojem BRS (Buderus-Restrain-System) je dalším zdokonalením osvědčeného spoje TYTON - SIT. Výsledkem tohoto zdokonalení je těsnící kroužek TYTON - SIT - PLUS. S tímto těsněním je třecí jištěný spoj BRS vysoce zatížitelný a může být použit pro extrémní aplikace. Díky úhlovému odklonění násuvného spoje až do 3 o mohou být trouby o délce 6 m položeny s poloměrem zakřivení jen 115 m. Tím se redukuje potřeba tvarovek a čas k jejich montáži. Inovované technické řešení jištěného třecího spoje s násuvným hrdlem BRS nabízí široké pole výhod a možností použití, která přesahují možnosti použití spoje TYTON - SIT. Stručně a přehledně nahrazení betonových opěrných bloků využití až do vnitřního tlaku 32 bar jednoduchá a rychlá montáž úhlové odklonění až do 3 o rozsáhlý program tvarovek Jištění proti podélnému posuvu s násuvným hrdlovým spojem BLS (Buderus-Lock-System) je spoj s prodlouženým hrdlem - s jistící komorou - a vysoce zatížitelný, tj. může být použit pro zvlášť extrémní aplikace. Návarek na zásuvném hladkém konci trouby zabezpečí zajištění segmentů, které se opřou o návarek a vzepřou se o jistící komoru odlitou společně s hrdlem trouby. Osvědčený těsnící kroužek TYTON zajišťuje těsnost spoje. Jištěné násuvné hrdlové spoje systém BLS umožňují úhlové odklonění až o 4 o a tím převyšuje ostatní jištěné spoje proti podélnému posuvu s násuvnými hrdly. Při montáži lze provádět velmi malé poloměry zakřivení. Tato vlastnost je vyžadována při pokládce potrubí moderními metodami bezvýkopových technologií jako jsou horizontální vrtání, vyorání rýhy raketovým pluhem, popřípadě u potrubí shybek při křížení toků. U nadzemních potrubí, jako např. mostních potrubí, kde spoje musí vyrovnávat, vzhledem k teplotním výkyvům, délkové změny, je optimálním technickým řešením právě spoj BLS. Stručně a přehledně náhrada betonových opěrných bloků montáž potrubí technologií horizontálního vrtání vtažení-zaorání raketovým pluhem pokládka nového potrubí bez výkopu, výměna stávajícího potrubí vytlačením resp. zatažením postup Berstlining potrubí shybek mostní potrubí potrubí v kolektorech potrubní rozvody pro zasněžovací zařízení přivadeče k turbínám požární vedení vložení do stávajícího potrubí úhlové odklonění až o 4 o 11

12 BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE V městské zástavbě a při provádění shybek pod vodními toky nelze opominout bezvýkopové technologie při výstavbě a rekonstrukci tlakových vedení. Použití má zřetelně stoupající tendenci, protože oproti klasickému otevřenému způsobu pokládky je mnohem hospodárnější a podstatně snižuje zatížení životního prostředí. Použití vysoce zatížitelných trub z tvárné litiny s násuvným jištěným hrdlovým spojem BLS představuje velice vhodné řešení pro bezvýkopové technologie pokládání potrubí. Výtlačně-zátažný postup Při tomto postupu se vytlačí staré potrubí ze země pomocí tažných táhel speciální tažnou resp. tlačnou hlavou a stejným postupem se do stejné trasy vtlačí resp. zatáhne nové litinové potrubí s jištěným spojem BLS s obalem z cementové malty. Přitom je také možno zvětšit jmenovitou světlost. Výtlačně-zátažný postup po stejné trase se vyznačuje vysokou účinností, rychlostí, spolehlivostí a tudíž vysokou hospodárností. Vrtání s výplachem Řízená horizontální technologie vrtání si získala v uplynulých 15 letech ve výstavbě potrubí pevné místo. Pochází z USA, kde se vyvinula v sedmdesátých letech v oblasti hlubinných vrtů. Ve stavbě potrubí se etablovala jako horizontální bezvýkopová technologie pokládky. Vrtací technika prošla razantním vývojem. Pokládání potrubí probíhá bez výkopu pomocí vrtacího systému. 12

13 PROJEKT IRGENDWO Místo nákladných přesunů půdy se nejdříve propočte a provede pilotní vrt. Překážky a změny směru nehrají žádnou roli, protože špice vrtací hlavy je vybavena dálkově řízenou sondou. Díky tomu může být průběh vrtu přesně sledován, kontrolován a řízen. Bezprostředně potom se provede bezvýkopové položení potrubí. Při této technologii se musí vykopat pouze startovací a cílová jáma. a připevněn k radlici. Tažnou silou lanového zvedáku zatlačuje radlice rozšiřovacím tělesem zeminu v okruhu zóny potrubí. Tím vzniká dutý prostor, do kterého se ihned vkládá potrubí. Pluhová metoda je zvláště vhodná pro extravilány a venkovské oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva, kde jsou potřeba potrubí velké délky s málo přípojkami. Touto metodou jsou až dosud stavěna výlučně tlaková potrubí. Berstlining Postup Berstlining je ekologická, bezvýkopová vyměna potrubí ve stejné trase. S hlavicí Berst se staré potrubí rozláme a zatlačí do okolní zeminy. Současně se vzniklá dutina poněkud rozšíří, aby se mohla vsunout trouba stejného nebo většího rozměru. Při Berstlining se rozlišuje mezi statickým a dynamickým postupem. Metoda raketového pluhu Raketovým pluhem se vtahují trouby do nových tras. Raketový pluh představuje další etapu ve vývoji trubních a kabelových pluhů, které jsou přes 30 let používány při budování kabelových vedení a pružných potrubí. Metoda raketového pluhu je vhodná pro trouby z tvárné litiny až do jmenovité světlosti DN 300. Strojní zařízení se skládá z tažného stroje s lanovým zvedákem a pluhem. Nejdůležitější částí pluhu je radlice. Pluh je připojen ocelovým lanem k tažnému vozidlu. Ve startovací šachtě, která je vytvořena jako nakloněná plocha, je svazek trub uveden do odpovídající stavební hloubky Vložení do stávajícího potrubí V posledních letech a desetiletích klesá spotřeba pitné vody a následkem toho i produkce odpadních vod. Na základě tohoto faktu má vložení do stávajícího potrubí stále větší význam, neboť menší spotřeba vody umožňuje použití trub s menším průměrem. A právě tuto okolnost lze využít pro vložení nového potrubí do potrubí stávajícího a nevyhovujícího. K tomu lze použít potrubí z trub z tvárné litiny, vtažené nebo vsunuté do trouby již nevhodné pro zásobování nebo odvádění vody. Je potřeba pouze počáteční a koncový výkop. Odpovídajícím způsobem jsou redukovány zemní práce a obnovení komunikace, minimalizuje se omezení provozu a obyvatel. Dutý prostor mezi novou a starou troubou je možné po úspěšné rekonstrukci vyplnit. 13

14 PŘIVADĚČE K TURBÍNÁM Elektrický proud z vodních elektráren představuje čistou energii. Tlaková potrubí k turbínám jsou většinou pokládána v extrémních terénech. Proto je vhodné použít pro tato potrubí trouby z tvárné litiny, zajišťující rychlou a bezpečnou pokládku. Spoje zaručují vysoké úhlové odklonění a pokládka v hornatém prostředí je možná za jakéhokoliv, tedy i špatného počasí. Výkop pro trouby z tvárné litiny je úzký, vytěženou zeminu lze použít na zásyp, rekultivace okolí je rychlá. Výborné mechanické pevnostní vlastnosti trub z tvárné litiny a jištěné spoje proti podélnému posuvu zaručují bezporuchový provoz elektrárenského potrubí po mnoho generací.

15 POŽÁRNÍ POTRUBÍ Chybí-li účinné hasící zařízení, vede to často k lidským i hospodářským katastrofám. Požární potrubí z trub z tvárné litiny je nehořlavé, absorbuje zatížení a poskytuje v případě potřeby vodu k hašení. Na základě vysokých bezpečnostních rezerv na přetížení vnitřním tlakem (tlakové rázy) jsou trouby z tvárné litiny používány pro požární systémy letišť, průmyslových a obchodních areálů, silničních a železničních tunelů. Podle požadovaného profi lu lze použít všechny druhy spojů a vnějších ochran.

16 ZASNĚŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení na výrobu umělého sněhu, zajišťující provoz sjezdovek, patří nepostradatelně k vybavení atraktivních zimních sportovních středisek. Dostatek sněhu se stal nejvýznamnějším faktorem prosperity zimních turistických provozů. Technické přednosti trub z tvárné litiny zajišťují jejich prodejní úspěchy v tomto speciálním odvětví. Základním předpokladem pro bezvadnou funkci sněhového děla je spolehlivý bezporuchový potrubní rozvod vody, vyhovující požadavkům vysokohorských podmínek a především vysokým tlakům. Firmy Buderus a Tiroler Röhren und Metallwerke (TRM) dodaly v posledních letech po celé Evropě přes 1000 zasněžovacích systémů. Robustnost materiálu a pružný spoj, stejně jako rychlá, snadná, bezpečná montáž a pokládka učinily ze společností Buderus a TRM vedoucí fi rmy na trhu trubních materiálů pro zasněžovací systémy. 16

17 TEPELNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ Pro mostní potrubí se používají tepelně izolované trouby z tvárné litiny (WKG - trouby) s jištěnými násuvnými hrdlovými spoji. Tepelná izolace zabraňuje zamrznutí dopravovaného média, a to i v případě, kdy je delší dobu bez pohybu. V případě potřeby může být integrováno přídavné vytápění. WKG trubní systém se skládá z hrdlových trub a hrdlových kolen (MMK, MMQ) z tvárné litiny podle EN 545 (pro pitnou vodu) resp. EN 598 (pro odpadní vodu) s násuvným hrdlovým spojem TYTON podle DIN nebo se spojem jištěným proti posuvu, opláštěných tepelnou izolací z polyuretanové tvrdé pěny (PUR) s průměrnou celkovou hmotností nad 80 kg/m 3. Tato tvrdá pěna je chráněna proti vnějším vlivům a povětrnostním podmínkám u volných a venkovních potrubí (FL) plášťovou troubou z pozinkovaného ocelového plechu podle DIN , popřípadě z nerezu, resp. u potrubí ohroženého mrazem a uloženého v zemi s malou krycí výškou (EL) plášťovou troubou z PE-HD podle DIN 8074/

18 KVALITA Certifi kovaný systém řízení jakosti výroby Kvalita vyráběných výrobků a spokojenost zákazníka je nejvyšším podnikatelským cílem výrobce trub z tvárné litiny Buderus. Technologii odlévání litinových trub Buderus byl udělen certifi kát systému řízení jakosti výroby podle DIN EN ISO Produkty a výrobní procesy jsou pravidelně kontrolovány nezávislým zkušebním a kontrolním Úřadem pro materiálovou kontrolu Nordrhein- Westfalen. Kromě toho je Buderus Giesserei Wetzlar GmbH i držitelem certifi kátu systému řízení ve vztahu k životního prostředí podle DIN EN ISO Rozsáhlý systém zajišťování jakosti začíná chemickou analýzou surovin a vstupních výrobních materiálů, neboť kvalitní zpracování litiny je založeno na vysokém požadavku na čistotu a stejnorodost surovin, na kontrole průběhu tavby a respektování požadavků chemického složení odlitku. U výroby trub je důležité respektovat zejména smrštění tekuté tvárné litiny při tuhnutí. Při kontrolovaném žíhaní trub musí být zkontrolovány hodnoty materiálu stanovené podle EN 545 (pro trouby na pitnou vodu) a podle EN 598 (pro trouby na odpadní vodu). Následně jsou u trub kontrolovány kalibrovanými měřidly rozměry hrdel a rozměry zásuvných hladkých konců včetně tloušťky stěny. Všechny trouby jsou podrobeny vizuální kontrole na zjevné a případně i skryté vady. Při tlakové zkoušce vnitřním přetlakem vody musí trouby odolávat předepsanému zkušebnímu tlaku podle druhu použití a průměru trouby. 18

19 Vnitřní vyložení cementovou maltou Také vyložení trub cementovou maltou podléhá přísné kontrole kvality. Vedle kontroly výchozích vstupních materiálů, čerstvé cementové malty, musí být dodržena předepsaná tloušťka vrstvy pro daný jmenovitý průměr. Vnější povlak Podrobnou kontrolou musí projít i vnější povrchová ochrana trub. Trouby z tvárné litiny Buderus dostanou standardně vnější povlak, skládající se ze žárového zinkového povlaku a vrchního epoxidového nebo bitumenového krycího nátěru. Navíc je možnost opatřit trouby třídy tloušťky stěny Class 40 zinko-aluminiovým povlakem (Buderus Zinek-Plus) s vrchním krycím epoxidovým nátěrem pro zvýšenou ochranu proti korozi. Pro pokládku do velmi silně agresivního prostředí a kamenitých půd je k dispozici vysoce kvalitní speciální povrchová ochrana obalem z plasticky modifi kované vyztužené cementové malty o tloušťce 5 mm, které je vlastní vysoké mechanické zatížení a odolnost. Po značení trub následuje závěrečná výstupní kontrola. Rovnoběžné, asi tři milimetry hluboké prohloubení ve tvaru zářezu na čelní straně hrdla trouby označuje materiál tvárná litina. 19

20 Sídlo společnosti, technické oddělení a centrální sklad: Duktus litinové systémy s.r.o. Košťálkova 1527, Beroun Tel.: , , , Fax: , mobil:

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Předmluva. Všechna práva, také pro tisk a kopírování, vyhrazena.

Předmluva. Všechna práva, také pro tisk a kopírování, vyhrazena. Předmluva Náš nový katalog předkládá dodavatelský program trub a tvarovek z tvárné litiny pro pitnou vodu. Všechna předcházející vydání jsou tímto vydáním nahrazená. Katalog obsahuje nejaktuálnější stav

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

CENÍK. Potrubí a tvarovek z tvárné litiny s polyuretanovou ochranou švýcarské firmy

CENÍK. Potrubí a tvarovek z tvárné litiny s polyuretanovou ochranou švýcarské firmy CENÍK Potrubí a tvarovek z tvárné litiny s polyuretanovou ochranou švýcarské firmy od 1.2. 2011 Úvod Firma DORG trubní systémy, spol. s r.o. jako výhradní smluvní zástupce švýcarské společnosti VonRoll

Více

turbínová vedení Potrubí z tvárné litiny pro

turbínová vedení Potrubí z tvárné litiny pro Potrubí z tvárné litiny pro turbínová vedení Plnou parou! S přívodním vedením z tvárné litiny Jmenovitá světlost do DN 1000 I se spoji jištěnými proti podélnému posuvu Pro systémové provozní tlaky do 100

Více

DORG trubní systémy, spol. s r.o., email: dorg@dorg.cz, web: www.dorg.cz

DORG trubní systémy, spol. s r.o., email: dorg@dorg.cz, web: www.dorg.cz Ceník potrubí a tvarovek platný od 1. 2. 2014 DORG trubní systémy, spol. s r.o., email: dorg@dorg.cz, web: www.dorg.cz Úvod Firma DORG trubní systémy, spol. s r.o. jako výhradní smluvní zástupce švýcarské

Více

Technické standardy veřejných vodovodů. C Přílohy

Technické standardy veřejných vodovodů. C Přílohy Technické standardy veřejných vodovodů C Přílohy Ing. Lukáš Netušil Prosinec 2010 Obsah: 1. Materiály používané pro výstavbu vodovodu... 3 1.1. Tvárná litina... 3 1.2. Polyetylén (PE)... 4 1.3. PVC...

Více

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE ABsOlute flow control SÉRIE 500 // PN 6/10/16/Class 150 // 50-200 (2-8 ) // Chemický průmysl // Agresivní kapaliny // Kyseliny MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE WWW.ABOVALVE.COM OBECNÉ INFORMACE

Více

Zámkové spoje vonroll Technologie s budoucností

Zámkové spoje vonroll Technologie s budoucností Zámkové spoje vonroll Technologie s budoucností SWISS Made Úvod Zámkové spoje nebo také tahové spojky slouží k uzamčení hrdlového spoje potrubí a tvarovek proti podélnému vysunutí. Zachytí se tak podélné

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Ceník trub a tvarovek z tvárné litiny 2017

Ceník trub a tvarovek z tvárné litiny 2017 Ceník trub a tvarovek z tvárné litiny 2017 Vodovodní systémy Kanalizační systémy Tvarovky a příslušenství Trouby z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační rozvody Duktus Standard zinkový povlak tl. 200

Více

7 TROUBY 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ

7 TROUBY 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 TROUBY 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOJE vonroll 275 Montážní zařízení a nářadí pro montáž trub a tvarovek z tvárné litiny s násuvným hrdlovým spojem TYTON, BRS, a jištěným hrdlovým spojem BLS

Více

Normy a směrnice. Kapitola 11

Normy a směrnice. Kapitola 11 Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PLZEŇSKÝ STANDARD VODOVOD Schváleno usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011-1 - Obsah 1.1 Charakter vodovodu pro veřejnou potřebu... 5 1.1.1

Více

WKG - trouby. Tepelnû izolované litinové trouby. Trouby z tvárné litiny. Slévárna Technika [Kompetentnost

WKG - trouby. Tepelnû izolované litinové trouby. Trouby z tvárné litiny. Slévárna Technika [Kompetentnost Tepelnû izolované litinové trouby Trouby z tvárné litiny Slévárna Technika [Kompetentnost Rozsah pouïití Pro potrubí ohrožená mrazem jako např.: potrubí na mostě potrubí položené na povrchu potrubí uložené

Více

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL 1 Obsah GRAVITAL...pro životní prostředí 3 hospodárně 4 100% tvárná litina pro gravitační proudění 5 100% stálá investice 6 100% ochrana životního

Více

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 4 NÁSUVNÉ HRDOVÉ 5 PŘÍRUBY SPOJE A TROUBY TYTON, SMU, STB; JIŠTĚNÉ HRDOVÉ SPOJE BRS 191 Úvod Přírubové spoje, které jsou popsány v této kapitole odpovídají ČSN EN1092-2.

Více

Příslušenství odborných prodejců. Kapitola 9

Příslušenství odborných prodejců. Kapitola 9 Příslušenství odborných prodejců Kapitola 9 171 Uzavírací klapky PN 10, PN 16 a PN 25 dle DIN EN 593 Rozměry [mm] PN 10 PN 16 PN 25 L e 2 e 3 h 1 h 2 e 2 e 3 h 1 h 2 e 2 e 3 h 1 h 2 200 230 180 246 222

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO TECHNICKÝ LIST - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Plot Tvář kamene Gabro - sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Plot Tvář kamene Gabro - deska, Plot Tvář kamene Gabro - stříška na sloupek (oboustranná, jednostranná),

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace.

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Lisovací systémy Viega Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Viega. Vždy o krok napřed! Existují věci, které mají trvalou hodnotu. I po více než 110 letech. Inovace a podnikatelské vize jsou u firmy

Více

Potrubí z tvárné litiny tepelně izolované vedení Potrubie z tvárnej liatiny vedenie s tepelnou izoláciou

Potrubí z tvárné litiny tepelně izolované vedení Potrubie z tvárnej liatiny vedenie s tepelnou izoláciou Potrubí z tvárné litiny tepelně izolované vedení Potrubie z tvárnej liatiny vedenie s tepelnou izoláciou vedení po mostech vedení uložená na povrchu potrubí uložené v zámrzné hloubce Skladba trubních systémů

Více

Fitinky z temperované litiny. Technické informace

Fitinky z temperované litiny. Technické informace Technický katalog Fitinky z temperované litiny Technické informace 1. Normy pro výrobu fitinků Fitinky s Logem MO jsou vyráběny podle evropské normy EN 10242 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NATURAL Trubky a tvarovky z tvárné litiny DN 60 až DN 1000

NATURAL Trubky a tvarovky z tvárné litiny DN 60 až DN 1000 NATURAL Trubky a tvarovky z tvárné litiny DN 60 až DN 1000 zinalium.cz bio. w w w BioZinalium t, os tn delší živo vě tší BioZinalium AQUACOAT Kompletní systém pro vodovodní sítě bez pečnost Tvárná litina

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST OBSAH Rubena je přední evropský

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

INFO MAGAZÍN. No. 3 Říjen Obsah:

INFO MAGAZÍN. No. 3 Říjen Obsah: INFO MAGAZÍN No. 3 Říjen 2011 Obsah: Nový vodovod SV Mladá Boleslav Bradlec DN400 I. a II. etapa... 2 Shybka vodovodu přes koryto potoka dálnice D3 DN 300... 4 Dešťová kanalizace dálnice D3 DN 300... 5

Více

EasiRange. Všestranný. EasiClamp, EasiTap, EasiTee a EasiCollar. Rychlé řešení pro opravy potrubí a navrtávku

EasiRange. Všestranný. EasiClamp, EasiTap, EasiTee a EasiCollar. Rychlé řešení pro opravy potrubí a navrtávku Všestranný EasiRange EasiClamp, EasiTap, EasiTee a EasiCollar Rychlé řešení pro opravy potrubí a navrtávku Průkopníci v řešení potrubních spojů EasiRange Stručný přehled Trvalé řešení oprav a navrtávek

Více

I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení

I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení I interiér I systémy vnitřního zateplení I StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení Pravděpodobně rekordní izolant Jedinečná efektivita aerogelu Co činí aerogel tak jedinečným? Aerogel působí opticky

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Speciální vnější povrchová ochrana žárovým pozinkováním a polyuretanovým povlakem PUR s ochrannou polyetylenovou PE-páskou

Speciální vnější povrchová ochrana žárovým pozinkováním a polyuretanovým povlakem PUR s ochrannou polyetylenovou PE-páskou Speciální vnější povrchová ochrana žárovým pozinkováním a polyuretanovým povlakem PUR s ochrannou polyetylenovou PE-páskou Slévárna Technika [Kompetentnost CO JE PUR? PUR - což je zkratka pro polyuretan

Více

INFO MAGAZÍN. No. 1 Březen 2011

INFO MAGAZÍN. No. 1 Březen 2011 INFO MAGAZÍN No. 1 Březen 2011 Obsah: Dopady nové ČSN EN 545:2011 na provozní vlastnosti vodovodních sítí... 2 Těžká protikorozní ochrana obalem z cementové malty OCM/ZMU... 6 Pozvání na Watenvi 2011 na

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

Potrubní tepelná izolace

Potrubní tepelná izolace Potrubní tepelná izolace Tepelná izolace potrubních rozvodů Tepelná izolace kotelen Tepelná izolace vytápěcích systémů Tepelná izolace technických zař. budov Teplotní rozsah: do 280 C Certifikováno v České

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 z hliníku Strana: 1 Stran: 12. Rozměry v mm, hmotnosti v kg.

KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 z hliníku Strana: 1 Stran: 12. Rozměry v mm, hmotnosti v kg. KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 z hliníku Strana: 1 Stran: 12 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání.

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

Z praxe pro praxi. Geotermální systém pro tepelná čerpadla

Z praxe pro praxi. Geotermální systém pro tepelná čerpadla Z praxe pro praxi Geotermální systém pro tepelná čerpadla Z.I.S. Kunststoff GmbH Geotermální systém pro tepelná čerpadla Jednookruhová sonda z HDPE 100-RC [resistant to crack] Vlastnosti certifi kována

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B. Technické a uživatelské standardy MĚLČANY - KANALIZACE 1. Stavební část...3 1.1 Úvod... 3 1.2 Zemní a výkopové práce... 3 1.3 Beton, betonářské práce a bednění... 6 1.4 Potrubní

Více

ECOFLEX Technické informace. Předizolované potrubí Uponor

ECOFLEX Technické informace. Předizolované potrubí Uponor ECOFLEX Technické informace Předizolované potrubí Uponor Technické změny vyhrazeny 2 TECHNICKÉ INFORMACE Obsah: Flexibilní předizolované potrubí Uponor Přednosti výrobku... 4 Složení výrobku... 6 Materiálové

Více

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody AMIANTIT úspěšná skupina AMITECH Germany kvalifikace pro GRP Skupina AMIANTIT je společnost

Více

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné kanalizační systém Quantum SN 12 Quantum SN 12 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým bohatstvím a životodárnou tekutinou. Její čistotu musíme proto

Více

Denní světlo je zdarma! Využijte jej!

Denní světlo je zdarma! Využijte jej! Denní světlo je zdarma! Využijte jej! PROFI LOVÁ VÝPLŇ ACRYLLUZ APC Obsah 3 o nás 4 Victory 5 Vision 6 Acrylluz Victory 7 Acrylluz Vision 8 PPC 9 Acrylluz APC 10 montážní návod 12 montážní foto 14 profilová

Více

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,5 m 3 /min, tlak 5,5 až 5 bar Co očekáváte od kompresoru? Jako uživatel očekáváte od zásobování tlakovým vzduchem

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový)

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový) Lepení s JISTOTOU všímejte si označení výrobce...nebot kvalita se vyplácí! Renovace s dlouhodobou jistotou CZ Enkolit Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení MetallProtect Ochranný nátěr na kovy

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE. Vážení obchodní přátelé. Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE. Vážení obchodní přátelé. Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIE Vážení obchodní přátelé Dostává se Vám do rukou informativní katalog výrobního programu společnosti TERMAX. Společnost TERMAX byla založena v roce 1995 a jako držitel

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KATALOG PRODUKTŮ 2013 40 www.multivac.cz www.multivac.sk Vzduchovody Potrubí a hadice SV aluvac 4 aluvac 112 ISOVAC 2 ISOVAC 0 ISOVAC 2-112 str. 44 str. 4 str. 46 str. 47 str. 48 str. 49 SONOVAC 2 SONOVAC

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu ENERGETICKÁ SANACE Zateplení při zachování vzhledu AKTIVNÍ ÚČAST NA OCHRANĚ OVZDUŠÍ Čeká nás ještě spousta práce Ochrana ovzduší se týká všech! Energie a ochrana ovzduší patří k nejožehavějším tématům

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

3 OBLASTI POUŽITÍ SYSTÉMŮ NÁSUVNÝCH JIŠTĚNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ

3 OBLASTI POUŽITÍ SYSTÉMŮ NÁSUVNÝCH JIŠTĚNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ 3 OBLASTI POUŽITÍ SYSTÉMŮ NÁSUVNÝCH JIŠTĚNÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ 3 ZVLÁŠTNÍ OBLASTI POUŽITÍ 107 rů ka C Potrubí z tvárné litiny pro Plnou parou! S přívodním vedením z tvárné litiny Jmenovitá světlost do DN

Více

Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu.

Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu. Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu. Stav: Květen 013 DRENÁŽNÍ SYSTÉMY ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Kabuflex S, Kabuflex R a Kabuflex

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ 7 Flamco Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN Vydání 2007 / CZ FLAMCO A-S Plovákový odvzdušňovač Flexvent : spolehlivý

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ DATUM: 4/2015 FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, Praha 4 www.sweco.cz 002591/15/1 2 (74) Obsah strana A

Více

R 6/4" 120-325 DN50 = 100-280 DN40 = 95-270 3/4" DN50 DN40 DN40 = 220 DN50 = 215. HL Zápachové uzávěrky. Kuchyně

R 6/4 120-325 DN50 = 100-280 DN40 = 95-270 3/4 DN50 DN40 DN40 = 220 DN50 = 215. HL Zápachové uzávěrky. Kuchyně 120-325 R 3/4" 130 = 95-270 = 100-280 42 90 = 220 = 215 HL Zápachové uzávěrky Kuchyně EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Zápachové uzávěrky do kuchyní Základní k projektování a montáži K napojení

Více

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě IMBERAL INTRASIT HADALAN DAKORIT základy, sklepy, balkony a terasy, bazény, koupelny, střechy HAHNE specialista na kompletní

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

Čtyřhranné trouby skupiny III (dále jen trouby) se používají jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí.

Čtyřhranné trouby skupiny III (dále jen trouby) se používají jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0418a POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 3/96 pro potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 4 Čtyřhranné trouby skupiny III (dále jen trouby) se používají jako samostatné montážní díly vzduchotechnického

Více

Trouby SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání.

Trouby SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. KATALOGOVÝ LIST KM 0050/98b TROUBY SPIRO Vydání: 8/07 z děrovaného pozinkovaného plechu Strana: 1 Stran: 2 Trouby SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. Pracovní

Více

ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH OBJEKTŮ NA VODOVODNÍ SÍTI

ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH OBJEKTŮ NA VODOVODNÍ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS 25.06 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 20.3.2011 1 / 20 ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH

Více

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W CZ Montážní návod Akumulační zásobník SPU1200, SPU2/W Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de Art.Nr.: 3043757_201312 Änderungen vorbehalten!

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

KVALITA DREVA ˇ OD ROKU 1857. 5 důvodů pro zakoupení podlahy Kährs

KVALITA DREVA ˇ OD ROKU 1857. 5 důvodů pro zakoupení podlahy Kährs KVALITA DREVA ˇ OD ROKU 1857 5 důvodů pro zakoupení podlahy Kährs Existuje celá řada dobrých důvodů, proč zvolit podlahu od firmy Kährs. Přirozená krása a technicky perfektní provedení jsou dva z nich.

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Technická produkční informace č. 550 CS Olejový přívod, jednokanálový Řada 0086-010

Technická produkční informace č. 550 CS Olejový přívod, jednokanálový Řada 0086-010 Technická produkční informace č. 550 CS Olejový přívod, jednokanálový Řada 0086-010 Obsah Upozornění k této technické informaci o výrobku 2 Systém číslování firmy Ortlinghaus 2 Varianty provedení 3 Stav

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS

4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, 4 NÁSUVNÉ 3 MOŽNOSTI HRDLOVÉ POUŽITÍ SPOJE JIŠTĚNÝCH TYTON, SPOJŮ SMU, BLS STB; 125 Úvod V této kapitole se budeme zabývat výlučně podélně nejištěnými násuvnými

Více

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit Ekologické a hospodárné Nasazení našich trub pøináší kvalitu Pøi stavbì silnic

Více