Výroční zpráva za rok 2003 občanské sdružení Villa Vallila

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2003 občanské sdružení Villa Vallila"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2003 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje Název organizace: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, D1996) Adresa: Praha 3, Přemyslovská 23, Tel , Středisko: Červený Újezd u Votic Villa Vallila Tel http: ecn.cz/villa IČO: Statutární zástupce: Mgr. Eva Klípová, předsedkyně sdružení Jednatel: Ing. Miroslav Klípa Revizor: Mgr. Václava Bratinková Poslání organizace Umožnit lidem s postižením žít v přirozených podmínkách rodinného společenství při zachování základních vazeb s původní rodinou Poskytovat lidem s postižením potřebnou podporu při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské Podporovat nové typy sociálních služeb pro rodiny s dětmi s postižením Cíle organizace Poskytovat službu chráněného bydlení v komunitním domě Vytvářet programy pracovní terapie a a podporovat pracovní začlenění lidí s postižením Poskytovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s postižením Podílet se na kulturním životě místní obce a rozvoji občanské společnosti Organizovat semináře a školení pro průpravu osobních asistentů

2 Stručně o sdružení v datech založeno občanské sdružení Villa Vallila s cílem vybudovat komunitní dům, který by sloužil jako domov pro lidi s postižením Občanské sdružení zakoupilo pro tyto účely zchátralý objekt (secesní vilu, která dostala název Villa Vallila) v Červeném Újezdě u Votic Začátkem roku byla zahájena kompletní rekonstrukce domu S velmi malými náklady, v rekordním čase a s pomocí mnoha dobrovolníků, kteří přispěli více než tisíci hodinami odpracované práce, byla základní přestavba a rekonstrukce dokončena - V květnu se do domu stěhují první dva asistenti a přicházejí první obyvatelé Poprvé v tomto roce plně realizovalo sdružení programy sociálních služeb. Na projekty Chráněného bydlení a Odlehčovacích služeb přispělo MPSV ČR a NROS Od dubna 2002 bydlí v komunitním domě 2 obyvatelé (muži), kterým je poskytována služba chráněného bydlení V průběhu roku se uskutečnilo 5 odlehčovacích pobytů respitní péče, byl zahájen provoz moštárny, uskutečnil se 1. benefiční koncert na podporu Villy Vallily a 4. adventní koncert ve Ville V průběhu roku 2002 jsme začali zavádět standardy kvality sociálních služeb do činnosti sdružení - pracovníci se seznamovali s novými trendy sociální práce v oblasti přístupu ke klientům, zkvalitnění nabízené služby a vedení dokumentace. Rok 2003 byl ve znamení příchodu nových obyvatel do komunitního domu. Většina z nich je ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů. Jejich problémy jsou tedy kromě nedostatku adaptačních schopností, problémy s komunikací, s orientací v životě a nedostatek sociálních dovedností. V komunitním domě se vytváří prostor pro rodinné bydlení s ohledem na individualitu každého klienta, s cílem podpořit rozvoj jejich samostatnosti, sebeuvědomění, komunikačních a pracovních návyků a vytvářet podmínky k psychické stabilitě a seberealizaci. Villa Vallila se v tomto roce stává domem na půli cesty, což určuje charakter služby i nabízené resocializační programy pro klienty. Důležitým prvkem rehabilitace mladých lidí je pracovní terapie, která se zde nabízí v přirozených příležitostech jako jsou domácí práce a v příznivých klimatických podmínkách při venkovních pracích na zahradě a v zalesněné části pozemku. Začíná se připravovat farma pro pěstování drobných domácích zvířat.

3 Vzhledem k výraznému rozšíření počtu obyvatel je na podzim započata rekonstrukce podkroví, ve kterém jsou v první fázi vestavěny 3 obytné místnosti, příslušenství a jsou připravovány podmínky pro realizaci druhé části (společenská místnost, noclehárna a knihovna). Rekostrukci provádí fi Novák a spol. V průběhu roku přijíždějí menší skupiny dětí z různých škol a zařízení na krátkodobé ozdravné pobyty. Současní obyvatelé Jana K. 23 let, absolventka ZvŠ internátní Jetřichovice u Votic - vyrůstala bez funkční rodiny. V současné době trénuje pracovní a sociální dovednosti, stará se o slepice a pomáhá při vedení domácnosti. Milan 19 let, v loňském roce opustil DD Radenín u Tábora, vyrůstal bez jakéhokoli rodinného zázemí. Nyní pracuje jako pomocný čalouník v čalounické firmě v Chotovinách, rád by měl jednou vlastní byt a bydlel v něm s dívkou, se kterou se chce oženit. Roman 20 let, absolvent Pomocné školy Rooseveltova v Praze, ze sociálně slabé rodiny vyrůstal prakticky bez domova. Začátkem května nastupuje na rekvalifikační kurs do nemocnice v Benešově, který mu pomohla zařídit Agentura Rytmus. Dobře zvládá práci na zahradě a při údržbě domu. Katka 23 let, absolventka Pomocné školy Roosevetlova, z velmi slabých sociálních poměrů, do villy přijíždí na zkušební pobyty. Pracuje v ergoterapeutické dílně ve Ville a velmi se podílí na práci v kuchyni. Patrik 22 let, dětství strávil v DD Dolní Počernice nefunkční rodina, poté byl 2 roky v azylovém domě Naděje v Praze na Vinohradech. Potřebuje vytvořit a upevnit pracovní dovednosti, rád pomáhá při mužské práci. Je klientem agentury Rytmus, která mu vyhledává vhodné zaměstnání. Matěj 21 let, absolvent Jedličkova ústavu v Praze, potřebuje podporu v rozvoji samostatnosti a sebeřízení. Pracovní dovednosti trénuje v dílně a při práci na zahradě. Jana 50 let, dlouhodobé sociální znevýhodnění praktický bezdomovec neměla jinou možnost, než umístění v domově důchodců. Ve Ville jí bylo nabídnuto dočasné ubytování a podpora v sociálních dovednostech, věnuje se domácím pracím a obstarává prádelnu. Další klienti přijíždějí na zkušební pobyty s výhledem zařazení do služby chráněného bydlení. Pracovníci zaměstnaní ve Ville v roce 2003 Monika Nováková plný úvazek od (podpora ÚP Benešov 6 měs.) Eva Maierová plný úvazek pracovní poměr ukončen

4 Pavel Maier plný úvazek pracovní poměr ukončen Miloslava Nováková plný úvazek od Markéta Kocourková plný úvazek od (podpora ÚP Písek 6 měs.) Ben Lovet dobrovolník od listopadu 2003 na 1 rok Ing Miroslav Klípa 0,5 úvazek od , jednatel sdružení, technické zabezpečení chodu a úprav domu a stavební dozor Eva Klípová odborné pedagogické vedení a zázemí asistentů, předseda sdružení dobrovolná funkce Ing Martin Prokop - webmaster a další dobrovolníci Sociální služby ve Ville Vallile Chráněné bydlení ve Ville Vallile umožňuje lidem s postižením žít v přirozených podmínkách rodinného společenství. Spolu s asistenty vytvářejí tvůrčí komunitu, ve které se mohou dále rozvíjet a učit se žít plnohodnotný život. Kromě podpory v osobním rozvoji, v běžných denních činnostech a při sebeobsluze je jim poskytována potřebná podpora v začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské. Odlehčovací služby - respitní péče - tato služba je nabízena rodinám s dětmi s postižením v podobě víkendových, týdenních nebo i dlouhodobějších pobytů včetně zajištění asistence a programu pobytu. Veřejně prospěšné práce Pod vedením asistentů vykonávají obyvatelé Villy různé prospěšné práce v obci i okolí úklid veřejných prostranství, údržba zeleně, pomoc při opravě kostela, ořezávání stromů podél silnic, oprava a údržba Božích muk při cestách. Přínos dobrá praxe: V sociálně přehledném prostředí místní obce získávají obyvatelé Villy pocit sounáležitosti a užitečnosti a spoluvytvářejí tak model zdravě fungující společnosti venkova. K přirozenému kontaktu s místními občany přispívá i provoz moštárny, kterou obsluhují samotní obyvatelé Villy a nabízejí jako službu pro okolí. Kulturní akce Sdružení se podílí na kulturním životě místní obce i širšího okolí a svým působením přispívá k rozvoji občanské společnosti v kraji. Již tradičně se v prostorách Villy nebo na její rozlehlé zahradě konají koncerty, divadelní představení a oslavy svátečních dní. Pořádání kulturních akcí je příležitostí

5 k aktivnímu zapojení klientů do těchto setkání, která zároveň pomáhají odstraňovat vžité bariéry mezi světem lidí s postižením a bez něj. Kalendář akcí ve Ville Vallile v roce 2003 ÚNOR Návštěva Petra Grunzi z chráněné domácnosti na Slapech Týdenní školení asistentů z pražské agentury Rytmus BŘEZEN Pobyt Katky Denkové z Prahy, využívající službu respitní péče DUBEN Školení asistentů - Rytmus Autorské čtení Pavla Hlušičky v táborské čajovně Pobyt Katky Denkové Dětské odpoledne - malování vajíček, hry Přijíždí na týdenní zkušební pobyt Matěj Blaho a Pavel Lachout, oba mají v budoucnu zájem o trvalý pobyt KVĚTEN Pobyt šesti žáků z Pomocné školy Prahy 6 ČERVEN 3.6. Přijíždí se podívat Milan Lepšík, který má zájem o trvalý pobyt Pobyt obyvatel z chráněného bydlení na Xaverově Praha Probíhá první zkušební pobyt Milana Lepšíka Pobyt Katky Denkové Milan Lepšík se tímto dnem stává novým obyvatelem Villy ČERVENEC 1.7. Do Villy přichází Jana Kulíčková ze Sedlce a zůstává jako stálá obyvatelka 2.7. Odchod a stěhování básníka Pavla Hlušičky Týdenní zkušební pobyt Matěje Blaha a Pavla Lachouta SRPEN Letní tábor Pomocné školy Prahy Probíhá soustředění pedagogů Waldorfské školy Obyvatelé Villy odjíždějí stanovat k řece Lužnici

6 31.8. Příchod nového obyvatele Matěje Blaha ZÁŘÍ Týdenní pobyt obyvatel Domova svaté Rodiny z Prahy ŘÍJEN Pobyt žáků Pomocné školy Prahy 6 Začátek rekonstrukce podkroví PROSINEC Presentační akce občanského sdružení v rámci farnosti Prahy Adventní koncert ve Ville - hraje a zpívá Muzika Dokolečka Benefiční koncert v pražském kostele sv. Šimona a Judy účinkuje Filharmonie Hradec Králové Koncert jakoby symbolicky zakončil dílo roku 2003 a byl poděkováním všem, kteří se na tomto díle podíleli nebo jakkoli jinak jej podporovali Společné slavení Vánoc obyvatel Villy - Štědrovečerní večeře, pouštění lodiček, zpívání koled, rozbalení dárků Spolupráce Os Villa Vallila spolupracuje s agenturou Rytmus v Benešově v rámci programu podporovaného zaměstnávání obyvatel komunitního domu Velmi zajímavá spolupráce se rozvíjí s místními iniciativami: Sdružení Čertova břemene otvírání cyklostezek. Os Villa Vallila iniciovalo vznik volného sdružení pro výměnu zkušeností a rozvoj residenčních služeb v alternativních formách do spolupráce jsou přizvány tyto organizace: ÚSP Ratměřice os Portus chráněná domácnost Slapy Diakonie chráněné bydlení na Xaverově os Proutek Jindřichův Hradec Jedličkův ústav Praha Agentura Rytmus Praha

7 Sponzoři: Fórum dárců Firma A.S.A. spol. s.r.o. RNDr Vít Herynek sponzorské dary členů sdružení Projekty podpořily Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare Děkujeme Všem, kteří pomáhají, podporují či v dobrém myslí na dílo Villy Vallily

Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2008 Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2008 Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996. Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Od

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2013 Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996. Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. 1 Jestliže

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2012 Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2012 Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996. Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic nakreslila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VILLA VALLILA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VILLA VALLILA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VILLA VALLILA ZA ROK 2010 Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996. Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Benediktus 2009

Výroční zpráva občanského sdružení Benediktus 2009 Výroční zpráva občanského sdružení Benediktus 2009 Obsah Slovo úvodem 2 Poslání 3 Cíle 3 Filosofie Benediktu 3 Duchovní rozměr Benediktu 4 Sociální služby 4-8 Odlehčovací služba 4 Osobní asistence 8

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2006. Hlavní náplní naší

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více