Centrum pro zdravější záda Pyramida Lázeňský hotel Pyramida, Františkovy Lázně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro zdravější záda Pyramida Lázeňský hotel Pyramida, Františkovy Lázně"

Transkript

1 MTT - Medicínská Tréninková Terapie dle Dr. med. F.M.Alfena Zdravější záda svobodnější duch

2

3 OBSAH: Medicínská tréninková terapie (MTT) 4 ID-test a průběh terapie krok za krokem 6 Výhody & argumenty 9 Vysoký standard kvality 11 Role terapeuta 12 Tréninkové přístroje ILE a ICE 14 Doplňková cvičení na posilovacích přístrojích 16 Indikace pro MTT 18 Program pro léčbu bolestí zad v Lázeňském hotelu Pyramida 19

4 CO JE MEDICÍNSKÁ TRÉNINKOVÁ TERAPIE MTT? Onemocnění a omezení funkce páteře a jejího svalstva dnes představují jeden z nejčastějších zdravotních problémů. Téměř každý již trpěl bolestmi zad, doprovázené snížením kvality života. Představujeme Vám metodu MTT, medicínské tréninkové terapie, která znatelně tyto problémy pomáhá řešit. Medicínská tréninková terapie je metoda fyzikálně-preventivního, léčebného a pooperačního lékařství. Cílem této terapie je posílení hlubokých autochtonních svalů zad, které vede k dlouhodobému odstranění bolestí zad. Úspěch terapie spočívá vždy na dokonalé znalosti vzniku problému. My dnes víme, že za chronickými bolestmi zad stojí ve většině případů oslabená autochtonní muskulatura zad, (M.erector spinae), resp. hluboká vrstva zádového svalstva (M.semispinalis, M.multifidus). Toto svalstvo je primárně zodpovědné za správné držení a stabilitu páteře. Z tohoto důvodu je nasazení terapie MTT tím správným krokem. S pomocí MTT, tedy speciálním a cíleným posilováním atrofovaného svalstva, lze u cca 80% pacientů docílit úplného odstranění bolestí zad a páteře. Také pacienti s chronickými bolestmi zad, kteří jsou již rezistentní vůči jiným způsobům terapie a léčby, mohou vést opět aktivní život, bez omezení bolestmi. Cíleného posilování atrofovaného svalstva lze docílit nasazením dvou speciálně vyvinutých tréninkových přístrojů (ILE a ICE), které díky zvláštní fixaci umožňují izolovaný posilovací trénink tohoto svalstva. Kromě toho je prováděn doplňkový trénink na přístrojích, aby se zároveň posilovalo i povrchové svalstvo a tím se zabránilo svalovým dysbalancím.

5 Terapeutickým prostředkem u MTT je pohyb, resp. nastartování správného pohybu. Tím může být opětovně zvýšena omezená schopnost výkonu pohybu. Zároveň dochází díky MTT k zlepšení funkce krevního oběhu, dýchání, nervového systému a funkce látkové výměny. MTT má také pozitivní účinek na psychiku. MTT může být prováděna pouze za pomoci speciálně vyvinutých zdravotních přístrojů. Tyto přístroje se liší od obvyklých posilovacích strojů ve fitness-studiích. Na těchto speciálních přístrojích je tělo optimálně fixováno tak, že dochází k izolovanému tréninku hlubokého páteřního svalstva v oblasti krční a/nebo bederní páteře, který je šetrný na klouby-obratle i meziobratlové ploténky. Aby tohoto bylo docíleno, musí být veškeré synergicky fungující pomocné svalstvo z pohybu eliminováno. Toho lze docílit pouze pomocí speciální fixace, při které je na přístroji ICE (Intensive-Cervical-Extension) zcela omezená pomoc svalů šíje a ramen(m.trapesius, M.levator scapulae), a na druhé straně u přístroje ILE (Intensive-Lumbar-Extension) je zcela omezená podpora svalů kyčelních (M.gluteus maximus a M.Ischiocrurales) při pohybu narovnání páteře. Alfou a Omegou pro úspěch této terapie je izolace stabilizačního svalstva páteře. K výkonu Medicínské tréninkové terapie je nutné použití počítačem řízených, technicky náročných lékařských terapeutických přístrojů (ILE a ICE). Každý jednotlivý trénink je navíc stále kontrolován a veden speciálně vyškoleným terapeutem.

6 ISOKINETICKÝ DIAGNOSTICKÝ TEST (analýza zad) A PRŮBĚH TERAPIE KROK ZA KROKEM Terapie začíná vstupním vyšetřením, při kterém je posouzen celkový zdravotní stav pacienta, jsou vyhodnoceny rizikové faktory z důvodu předchozích onemocnění, výskytu závažných chorob v rodině a aktuálního zdravotního stavu. Na žádost pacienta je možné provést test obsahu kyslíku v krvi pomocí pulsoxymetru (toto měření probíhá bez nutnosti odběru krve, je bezbolestné a témě neznatelné, provádí se tak, že na prst je nasazeno malé pouzdro, které změří dané hodnoty). Pro konkrétní posouzení stavu páteře a následné doporučení vhodné terapie doporučujeme dodat lékařskou zprávu od odborného lékaře. V zásadě doporučujeme všem trénujícím každého věku podstoupit před terapií vstupní vyšetření. U zájemců o výkonnostní trénink doporučujeme následné kontrolní vyšetření. Kontrolní vyšetření je nutné také v případě, že během terapie je pozorována změna nebo zhoršení schopnosti výkonu, či pokud se vyskytnou obtíže jako např. pocit nedostatku vzduchu během výkonu nebo bolesti na prsou. Následuje provedení isokinetického diagnostického testu (IDT, analýza zad), aby bylo možné zjistit, zda se jedná skutečně o atrofii a/nebo o intramuskulární dysbalanci této svalové skupiny jako původce bolesti. Tento isometrický test je prováděn v různých standardních polohách, měří se silový potenciál svalstva v blízkosti páteře v rámci individuálního možného úhlu pohybu (ROM-range of motion) pacienta. První měření probíhá v maximálním možném předklonu páteře (flexe) a poslední měření probíhá v maximálním možném záklonu páteře (extenze).

7 Výsledek se zobrazí jako silová křivka, na níž jsou patrné případné svalové a funkční poruchy. Výsledné hodnoty se poté porovnají s normálními hodnotami osob, které mají zdravá záda a bolestmi netrpí, přičemž se zohledňuje věk, pohlaví a váha pacienta. Téměř všichni pacienti, kteří trpí bolestmi zad, mají omezenou pohyblivost páteře (ROM) a vykazují nízkou silovou křivku zádového svalstva stejně jako svalové dysbalance (tzn., že souhra napínačů a ohybačů je narušena), zjevně se lišící od průběhu křivky dle zjištěných norem. Isokinetický diagnostický test je ideální prostředkem pro sestavení osobního terapeutického plánu pacienta. Pro objektivní pohled na pokrok v rámci tréninkové terapie nám slouží kontrolní a závěrečné testy IDT. Objektivitu kvality kontroly provádění této terapie zajišťuje Mezinárodní společnost pro medicínskou silovou terapii (GMKT), jejímž mezinárodním prezidentem je od roku 2009 Dr.med. Florian Maria Alfen. Po sestavení individuálního plánu začíná samotná tréninková terapie. Každý pacient je po celou dobu terapie během každé tréninkové jednotky stále doprovázen vyškoleným terapeutem, který neustále kontroluje správný průběh terapie. Každá terapeutická tréninková jednotka sestává z jednoho dynamického auxotonického tréninku hlubokého svalstva páteře. Zatížení svalstva při tomto tréninku by mělo dosáhnout lokální únavy. Odpor, tedy tréninková zátěž, je nastaven variabilně tak, aby odpovídal průběhu optimální fyziologické silové křivky. Pokud dojde za stávající zátěže k dosažení cílového času, je tréninková zátěž na základě principu progresivního zvyšování zátěže v každé tréninkové jednotce zvýšena. Dr. Med. Florian ALFEN ve své praxi ve Würzburgu

8 Ve většině případů je indikován doplňkový program za účelem posilování sekundární stabilizační svalové soustavy trupu a šíje, který je prováděn na dalších zdravotních tréninkových přístrojích. Celkem by mělo být dosaženo tréninkových jednotek s odstupem min 48 hod. Po 12, resp. 18 terapeutických jednotkách je opakován kontrolní test IDT, aby bylo možné zdokumentovat nárůst silové a pohybové křivky. Lze také kontrolně provést test obsahu kyslíku v krvi pomocí pulsoxymetru, který by měl prokázat zlepšení příjmu a transportu kyslíku v krvi po absolvování terapie.

9 VÝHODY MEDICÍNSKÉ TRÉNINKOVÉ TERAPIE Přesné obeznámení se s příčinou bolesti zad umožnuje cílené ošetření Přístroje MTT umožňují cílený, izolovaný a kontrolovaný trénink hlubokých autochtonních svalů páteře Díky efektivní terapii lze často předejít operaci páteře Ve srovnání s operačním zákrokem je toto ošetření téměř bezrizikové Pacienti, kteří jsou již rezistentní vůči obvyklým terapeutickým postupům, mohou být díky MTT účinně ošetřeni MTT má pozitivní účinky i v případě již diagnostikovaného výhřezu plotýnky, může vést až k odstranění symptomů Terapii lze lékařem předepsat, lékař tedy nemusí být nutně přítomen samotné terapii Používané tréninkové přístroje DynamiX jsou vyrobeny na nejvyšší ergonomické a funkční úrovni Terapie je doplněna sekundárním stabilizačním tréninkem svalů trupu a šíje na tréninkových přístrojích DynamiX

10 ARGUMENTY PRO MTT Demografická změna: průměrný věk lidstva se zvyšuje a s tím i doba onemocnění páteře Podpora státu se stále redukuje Ochota lidí investovat do svého zdraví se zvyšuje MTT lze předepsat lékařem, lékař tedy nemusí nutně pacienta na terapii doprovázet Hightech pro zdraví pacienta. Tím se výrazně zvyšuje motivace k tréninku, cvičení Díky specializaci se jedná o samostatný obor Vysoká a statisticky doložitelná efektivita díky cílenému ošetření Lze nasadit jako preventivní léčbu a v pooperačních stavech Cca 80% pacientů je zcela zbaveno bolestí Zajištění kvality díky kontrolním měřením v určitých časových odstupech (po 6 a 12 měsících) Dr.Florian M.Alfen, zakladatel této metody, je prezidentem mezinárodní společnosti pro medicínskou posilovací terapii (GMKT).

11 VYSOKÝ STANDARD KVALITY MTT Díky počítačem řízenému testování mohou být svalové deficity analyzovány a vizualizovány. Na základě získaných poznatků je možné naordinovat účinnou léčbu Pacienti jsou po celou dobu terapie doprovázeni svým terapeutem Efektivitu terapie lze doložit vědeckou studií (ENDOSKOPIA, Dr.med. F.M.Alfen), stejně jako i výzkumem v USA a v Evropě Vysoký standard kvality provádění terapie garantujeme dokumentací (Dr.med. F.M.Alfen, Würzburg), přípravou a odborným provedením terapie 6-12 měsíců po skončení MTT jsou pacienti pozváni ke kontrolnímu měření. Tím lze zaručit dlouhodobou účinnost.

12 STĚŽEJNÍ ROLE TERAPEUTA MTT je prováděna výhradně pod dohledem osobního terapeuta. Tento představuje důležité a nutné spojení mezi lékařem a pacientem tím, že pacienta během terapie doprovází od lékařské ordinace až k poslednímu tréninkovému přístroji. Vedle lékaře tak představuje rozhodnou součást kvality a efektivity terapie. Specializované a diferencované vzdělání pro výkon MTT opravňuje terapeuta k specializovanému ošetření a sestavení samotné terapie. Vzdělání i další vzdělávání v oboru MTT garantuje vysoký zdravotní standard kvality, kterým se MTT vyznačuje. Každá tréninková jednotka následuje až po důkladném úvodu a vysvětlení způsobu terapie našimi školenými terapeuty.

13 Argumenty pro trénink pod dohledem terapeuta: Díky osobní péči je pacient opatrně uveden do oblasti lékařského posilovacího cvičení Cvičení a provádění pohybů na všech přístrojích jsou po celou dobu cíleně vysvětlovány díky vizuální a sluchové pomoci, a také kontrolovány. To garantuje vysoký kvalitativní standard terapie, stejně jako i zaručuje bezpečnost při cvičení na přístrojích během terapeutického tréninku. Terapeut může odborně a srozumitelně vysvětlit dotazy z oblasti norem zátěže (intenzita zátěže, doba zátěže, rozsah zátěže a cvičení, opakování zátěže, jak často může být cvičení prováděno) a z průběhu cvičení. Provádí se stále kontrolované posilovací cvičení, během něhož může být dodržována stálá intenzita a doba zátěže, a to díky zadání doprovázejícího terapeuta. Tím lze zabránit přetížení pacienta, k němuž dochází obvykle kvůli příliš vysokému nasazení a netrpělivosti při cvičení. Díky péči osobního terapeuta je vazba na terapii pevná a tím je docíleno dlouhodobě úspěšné léčby. Díky profesionálnímu a lékařskému rámci terapeutem podporovaného silového cvičení na přístrojích je možné efektivně odstranit psychicky podmíněná omezení výkonu

14 ZDRAVOTNÍ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTROJE Dva lékařské Hightech-přístroje umožňují terapii na nejvyšší úrovni. DynamiX-ICE (Intensiv Cervical Extention) a Dynamix-ILE (intensiv Lumbal Extension) představují srdce MTT. Speciální fixace umožňuje eliminaci použití povrchového svalstva při cvičení. Tím dochází k zapojení hlubokého autochtonního svalstva páteře a k jeho posilování.

15 Zatímco DynamiX-ICE zajišťuje efektivní posilování hlubokého svalstva krční páteře, posiluje DynamiX-ILE autochtonní svalstvo v oblasti bederní páteře. Autochtonní svalstvo krční páteře (HSS) Autochtonní svalstvo bederní páteře (HSS)

16 DOPLŇKOVÁ CVIČENÍ NA POSILOVACÍCH PŘÍSTROJÍCH DynamiX tréninkové přístroje představují optimální doplňkový program k terapii. Jejich největší výhodou je efektivní cílený a kvalitně hodnotný posilovací trénink. DynamiX posilovací přístroje se vyznačují mnohými charakteristickými znaky. Díky individuálně přizpůsobitelným možnostem nastavení lze zajistit u každého cvičícího optimální ergonomické podmínky ke cvičení.

17 Rozsah pohybu na jednotlivých přístrojích (ROM) může být nastaven tak, aby odpovídal podmínkám a aktuálnímu obrazu bolestivosti pacienta tak, aby nepřekročil možnosti pacienta s ohledem na jeho obtíže. Zátěžové stupně umožňují exaktní nastavení zátěže díky velmi jemnému rozdělení zátěžových destiček o hmotnosti 2,5 a 5 lb. Díky pomoci při nastoupení na přístroj, díky bezpečnostním pásům a pomoci při pohybu je cvičení prováděno naprosto bezpečně. Také začátečníci a osoby, které nemají rozsáhlé znalosti v oblasti posilovacího cvičení mohou na přístrojích efektivně cvičit.

18 INDIKACE K MTT Dnes je již známo, že oslabená autochtonní muskulatura páteře vede ve většině případů k bolestem zad. Téměř všichni pacienti vykazují určité omezení pohybu a nízkou silovou křivku. V následujícím odstavci jsou jmenovány některé z nemocí, u nichž je prokázán pozitivní efekt MTT: Bolesti zad ve všech formách Napětí a bolesti v oblasti krku a šíje Bolesti hlavy, migrény, tinitus (pískání v uších) Svalová selhání a svalové dysbalance Stavy po operaci páteře Degenerativní změny páteře (osteochondróza, spondylóza, zúžení páteřního kanálu) Osteoporóza v lehkém stadiu Stav po traumatech páteře (např. zlomeniny) Nesprávné zakřivení meziobratlové ploténky a výhřez ploténky, který není nutné operovat Vadné a oslabené držení těla (např. skolióza) Onemocnění revmatického charakteru (polyartritis, Morbus Bechterev, fibromyalgie apod.)

19 PROGRAM PRO LÉČBU BOLESTÍ ZAD V LÁZEŇSKÉM HOTELU PYRAMIDA: Spojením efektivní léčby díky MTT a kompletní péči v lázeňském hotelu je možné docílit bezkonkurenčního výsledku. Díky možnosti doplnit tréninkovou terapii na přístrojích DynamiX účinnými preventivně léčebnými a relaxačními technikami, které lázeňský hotel poskytuje, a ve spojení s možností opravdové relaxace a tím i soustředění se na léčbu, lze docílit markantního zvýšení účinku terapie. Přestože je možné terapii podstoupit ambulantně, doporučujeme spojit MTT s lázeňským preventivním a léčebným programem pro docílení maximálního účinku terapie.

20 Lázeňský hotel Pyramida, a.s. Slatina 91 CZ Františkovy Lázně Tel: (00420-) Fax: (00420-) GPS: N E

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Autor: Vladimír Lapčík, Management sportu a trenérství Vedoucí práce: RNDr. Iva

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní zaměření: B 2341 Strojírenství Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy a vizualizace

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny PŘEDMLUVA Tento rodinný průvodce shrnuje mezinárodní

Více

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: tělesné výchovy Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor (kombinace) tělesná výchova

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM Fügnerova 30 613 00, Brno - Černá Pole vzdelavani@apla-jm.cz www.apla-jm.cz Projekt: Zaměstnávání lidí s autismem Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Hedbávný,

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra speciální pedagogiky Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více