Twoja instrukcja użytkownika JVC UX-S10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Twoja instrukcja użytkownika JVC UX-S10 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183295"

Transkript

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: UPOZORNN: Neotvrejte vrchn kryt. se pmmu vystaven paprsku. 4. pstroj tak, aby byla elektrick zsuvka snadno pstupn. Tlactko STANDBY/ON v zdn poloze nevypn sov napjen. Pokud je pstroj v pohotovostnm rezimu, kontrolka STANDBY svt cerven. Po zapnut tohoto pstroje kontrolka STANDBY zhasne. Napjen mze bt ovldno dlkov. STANDBY/ON! Uwaga--Przycisk Aby calkowicie wylczy zasilanie, naley odlczy przewd sieciowy (gasn wszystkie kontrolki i wskaniki). Podczas podlczania urzdzenia, naley upewni si, e wtyczka jest latwo dostpna. Przycisk STANDBY/ON w adnym poloeniu nieodlcza urzdzenia od sieci. Kiedy urzdzenie jest w trybie gotowoci, kontrolka STANDBY (gotowoci) wieci si na czerwono. Kiedy urzdzenie jest wlczone, kontrolka STANDBY (gotowoci) ganie. Zasilanie mona wlcza i wylcza zdalnie. Vigyzat-- STANDBY/ON gomb! A hlzati ramellts teljes kikapcsolshoz ki kell hzni a csatlakoz-dugt (az sszes g s jelz kikapcsol). A kszlk zembe helyezsekor gyzdjn meg rla, hogy a csatlakoz STANDBY/ON gomb egyik knnyen hozzfrhet legyen. A llsval sem kapcsolhat ki a hlzati ramellts. Amikor a kszlk kszenltben van (STANDBY), a STANDBY jelz pirosan vilgt. Amikor a kszlk be van kapcsolva, a STANDBY jelz kikapcsol. A hlzati ramellts tvirnytval vezrelhet. -- STANDBY/ON!, (oac ce a).,. STANDBY/ON., STANDBY. oa ycpoco eo, aop STANDBY e op.. WANE W PRZYPADKU PRODUKTW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmowa grnej pokrywy. Wewntrz urzdzenia nie ma elementw przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez uytkownika. Wszelkie naprawy powierzy wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunicia zabezpieczenia moe doj do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unika bezporedniego kontaktu z wizk lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPK OSTRZEGAWCZ UMIESZCZONA WEWNATRZ URZDZENIA. FONTOS TUDNIVAL A LZERBERENDEZSEKKEL KAPCSOLATBAN 1. AZ 1 OSZTLYBA SOROLT LZERBERENDEZS 2. VINTZKEDS: Ne nyissa ki a berendezs fels bortst. A kszlknek nincs a felhasznl ltal megszerelhet rsze. A szerelsi munkkat hagyja a szakemberekre. 3. VESZLYFORRS: Felnyitskor lthat s nem lthat lzersugrzs veszlye, az interlock hibs vagy nem mkdik. Ne tegye ki magt kzvetlen sugrveszlynek. 4. A CMKK MSOLATA: FIGYELMEZET CMKE A KESZLK BELSEJBEN ELHELYEZVE. AHO AEPHO AAPATP 1. A AAPATPA 1 2. PE:. ycpoca, oope ooae oe opeopoa. Peo cyecc cy epcoao. 3. PE: oe eoe e ye ycpoce, a apye opo. eae po y. 4. TKETKA: KETKA, PAEEHHA HA HAPHO CTOPOHE CTPOCTBA. CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM. GEFFNET UND WENN SICHERHEITSVERRIEGELUNG BERBRCKT IST. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN! VORSICHT! UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DECKEI. VARNING OSYNLIG LASERSTRLNING NR DENNA DEL R PPNAD OCH SPRR R URKOPPLAD STRLEN R FARLIG. SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDG UDSTTELSE FOR STRLING. ADVARSEL -USYNLIG LASERSTRLING VED BNING NR G-1 UPOZORNN Aby se zabrnilo porann elektrickm proudem, pozru atd.: 1. Nesnmejte srouby, kryty nebo skku. 2. Nevystavujte toto zazen desti nebo vlhkosti. OSTRZEENIE Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym, poaru, itp. : 1. Nie zdejmuj wkrtw, oslon ani obudowy. 2. Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dzialanie deszczu lub wilgoci. VINTZKEDS A tz s az ramts stb. veszlynek cskkentse rdekben: 1. Ne tvoltsa el a kszlk csavarjait, kls burkolatt vagy a kszlkdobozt. 2. Ne tegye ki a kszlket es vagy nedvessg hatsnak.,..: 1.,. 2.. UPOZORNN Nezakrvejte vtrac otvory. Jestlize budou ventilacn otvory zakryty novinami nebo ltkou, mze dochzet k pehvn zazen. V zdnm ppad nepokldejte na zazen zaplen svcky atd. Pi likvidaci bateri se ite mstnmi ekologickmi pokyny. Nevystavujte tento pstroj vlivu dest, vlhkosti, kapajcich a stkajch tekutin a nepokldejte na nj pedmty naplnn tekutinami, napklad vzy. OSTRZEENIE Nie przekrywa otwory wentylacyjne. (Jeeli doszloby do przekrycia otworw wentylacyjnych gazetami, tkani itd., cieplo nie mogloby unilka). Nie poklada na przyrzd adnych rdel z otwartym ogniem, jako rozwiecone wiece. Przy wymianie baterii naley bra do uwagi problemy zwizane z ochron rodowiska natsuralnego, a dlatego musz by cile dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy dotyczce likwidacji wyladowanych baterii. Chroni urzdzenie przed deszezem, wilgoci i kroplami wody. Nie stawia na nim jakichkolwiek pojemnikw wypelnionych wod lub innymi plynami np. wazonw. VINTZKEDS Ne torlaszolja el a szellznylsokat (Ha a szellznylsok, lyukak ujsggal, ruhadarabbal, stb. el vannak torlaszolva, a h kptelen lesz kijutni a kszlkbl). Ne helyezzen a kszlk tetejre semmilyen nylt lngforrst, pldul g gyertykat. Az elemek kiselejtezsekor tartsa be a krnyezetvdelmi elrsokat. Ne tegye ki a kszlket es, nedvessg, csepeg vagy felfreccsen vz hatsnak, illetve ne belyezzen a kszlkre folyadkkal teli trgyat, pldul vzt..,, (.,,,,,..). /. ( ). a,.,. He oepae ay aapaypy oec o, a, aae a papaec oc, a ae e cae a y aapaypy ax aoex oco peeo, ax a a. " " (), ",, " (7).,,, /.,, (2). (),,,,, JVC,,. G-2 Upozornn: Sprvn ventilace Z dvodu vyvarovat se porann elektrickm proudem a pozru a zabrnit poskozen umstte apart nsledujcm zpsobem: 1. Zepedu: Zdn pekzka a voln prostor. 2. Ze stran/ Nahoe/ Vzadu: Zdn pekzky by nemly bt umstny ve vzdlenostech uvedench nze. 3. Spodek: Umstte na rovnm povrchu. Umstnm podstavce vysokho 10 cm a vce podpote odpovdajc pvod vzduchu pro ventilaci. Ostronie: Wlaciwa wentylacja Aby zapobiec niebezpieczestwu poraenia prdem elektrycznym, poaru oraz aby zapobiec uszkodzeniom, ustaw niniejsze urzdzenie jak pokazano niej: 1. Przd: Nie zastawia otwartej przestrzeni. 2. Boki/ Wierzch/ Tyl: Nie zastawia obszarw o wymiarach wskazanych na diagramie niej. 3. Spd: Umieci na rwnej powierzchni. Zapewni wystarczajcy przeplyw powietrza umieszczajc na podstawie o wysokoci co najmniej 10 cm. vintzkeds: Megfelel szellzs Az ramts s a tz veszlynek, valamint a kszlk krosodsnak elkerlse vgett az albbiak figyelembevtelvel helyezze el a kszlket: 1. Ell: Akadlymentes, nyitott elhelyezs 2. Oldalt/ Fell/ Htul: Az albbi brnak megfelelen biztostson szabad, akadlymentes terletet minden oldalon. 3. Alul: Vzszintes felleten helyezze el a kszlket. A legjobb szellzs biztostsa rdekben tegye minimum 10 cm-es magassg llvnyra a berendezst. : : 1. :. 2. / / :,. 3. :., 10. Pohled zepedu Widok z przodu Ellnzet 15 cm 15 cm 1 cm 1 cm 15 cm Pohled ze strany Widok z boku Oldalnzet 15 cm 15 cm 10 cm CA- UXS10 CA-UXS10 UX-S10 G-3 Informace pro uzivatele k likvidaci starho zazen Upozornn: Tento symbol je platn jen v Evropsk unii. CESKY [Evropsk unie] Tento symbol udv, ze elektrick a elektronick vybaven nesm bt po skoncen zivotnosti likvidovn jako bzn komunln odpad. Produkt mus bt pedn na pslusnm sbrnm mst k sprvnmu zpracovn, regeneraci a recyklaci elektrickho a elektronickho vybaven.

3 Mus bt zlikvidovn sprvn v souladu s nrodnmi pedpisy vas zem. Sprvnou likvidac tohoto produktu pomzete zachovat prodn zdroje a napomhte prevenci potencilnch negativnch dopad na zivotn prosted a lidsk zdrav, coz by mohly bt dsledky nesprvn likvidace tohoto produktu. Podrobnjs informace o sbrnm mst a recyklaci tohoto produktu si vyzdejte od mstnch ad, podniku zabvajcho se likvidac komunlnch odpad ve vasem mst nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Nesprvn likvidace tohoto odpadu mze mt za nsledek postih podle nrodn legislativy. (Firemn uzivatel) Pejete-li si tento produkt zlikvidovat, navstivte prosm nasi webovou strnku kde zskte informace o moznosti vrcen produktu. [Ostatn zem mimo Evropskou unii] Pejete-li si zlikvidovat tento produkt, provete to prosm v souladu s pslusnmi nrodnmi zkony nebo jinmi pedpisy platnmi ve vas zemi, kter se vztahuj k likvidaci starho elektrickho a elektronickho vybaven. POLSKI Informacja dla uytkownikw, dotyczca utylizacji niesprawnych urzdze [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, e urzdze elektrycznych i elektronicznych po zakoczeniu okresu ich eksploatacji nie naley wyrzuca razem z odpadami gospodarczymi. Naley je natomiast przekaza do punktu odbioru urzdze elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Dbajc o prawidlow utylizacj produktu, przyczyniasz si do ochrony zasobw naturalnych i zmniejszasz negatywny wplyw oddzialywania na rodowisko i zdrowie ludzi, zagroone niewlaciwym traktowaniem odpadw elektronicznych. Szczeglowe informacje dotyczce punktw zbirki i powtrnego przerobu odpadw mona uzyska u wladz lokalnych, w firmach zajmujcych si zagospodarowaniem odpadw lub w sklepie z artykulami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidlowego usuwania wspomnianych odpadw mog by nakladane kary. (Uytkownicy biznesowi) Uwaga: Jeli zaszla potrzeba pozbycia si niniejszego produktu, prosimy zajrze na strony aby uzyska Taki symbol jest informacje o moliwoci jego odbioru. wany tylko w Unii Europejskej. [Kraje poza Uni Europejsk] W razie koniecznoci pozbycia si niniejszego produktu prosimy postpowa zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postpowania ze zuytym sprztem elektrycznymi i elektronicznymi. Felhasznli tjkoztat az elhasznlt berendezsek rtalmatlantsrl MAGYAR Figyelem! Ez a szimblum csak az Eurpai Uniban rvnyes. [Eurpai Uni] Ez a szimblum azt jelzi, hogy az elektromos s elektronikus berendezst a hasznos lettartama vgn nem szabad hztartsi szemtknt kezelni. Ehelyett a termket a megfelel, elektromos s elektronikus berendezsek hulladkainak hasznostsra szakosodott gyjthelyre kell vinni, hogy a nemzeti trvnyeknek megfelelen trtnjk kezelse, visszanyerse s jrahasznostsa. A termk megfelel rtalmatlantsval segt megrizni a termszetes erforrsokat s megelzheti azokat a krnyezetre s az egszsgre gyakorolt rtalmas hatsokat, amelyeket a termk hulladknak helytelen kezelse egybknt okozhat, tovbb cskkenti az elektromos berendezsekbl szrmaz hulladkok mennyisgt s segti az jrahasznostst s jrafeldolgozst. A nemzeti trvnyek rtelmben az ilyen hulladk helytelen rtalmatlantsa esetn bntetst szabhatnak ki. (zleti felhasznlk) Amennyiben rtalmatlantani kvnja ezt a termket, krjk, ltogasson el weboldalunkra: ahol tjkoztatst kaphat a termk visszavtelvel kapcsolatban. [Az Eurpai Unin kvli orszgok] Amennyiben rtalmatlantani kvnja ezt a termket, krjk, a megfelel nemzeti jogszablyok, illetve az n orszgnak az elektromos s elektronikus berendezsek hulladknak kezelsre vonatkoz, egyb szablyai szerint vgezze. p, [ ],,.,.,,.,. :. (-),, - www. jvc-europe.com. [, ].,,. G-4 Cesky vod Dkujeme vm za zakoupen jednoho z vrobk JVC. Nez zacnete pstroj pouzvat, pecliv si pectte tuto prucku, aby vkon pstroje byl co nejleps. Prucku pot uschovejte pro budouc potebu. Informace o tto prucce Tato prucka je uspodna takto: Tato prucka vysvtluje pedevsm ovldn pomoc tlactek na dlkovm ovladaci. Pokud nen uvedeno jinak, mzete pouzvat tlactka na dlkovm ovladaci a na zazen pro stejn operace v ppad, ze maj stejn ci podobn nzvy (nebo oznacen). Zkladn pokyny pro bzn uzvn, kter jsou spolecn pro vce funkc, jsou uvedeny na jednom mst a nejsou opakovny u kazdho postupu. Neopakuj se napklad pokyny tkajc se zapnn a vypnn pstroje, nastavovn hlasitosti, zmny zvukovch efekt a dalsch, kter jsou popsny v csti,,bzn postupy" na stranch 8 a 9. V tto prucce jsou pouzity nsledujc symboly: Drazn upozornn na nebezpec poskozen nebo pozru, resp. zsahu elektrick Nahrvn disk--synchronizovan nahrvn disk Pouzvn casovac Pouzit dennho casovace Pouzit casovace vypnut pehrvn...

4 .. 21 drzba Odstraovn problm Specifikace Cesky Obsah Cesky Umstn tlactek a ovldacch prvk Seznamte se s tlactky a ovldacmi prvky na pstroji. Zkladn jednotka Horn pohled CD CONTROL OPEN TIMER ON/OFF BAND SOUND /BASS PHONES MULTI CONTROL TAPE TUNER CD 8 Pohled zepedu 9 STANDBY/ON p q STANDBY VOLUME e r MICRO COMPONENT SYSTEM UX-S10 w CD SYNCHRO RECORDING OPEN t Pod pednm krytem y 3 Pokracovn Displej na celnm panelu ON OFF SLEEP ST MONO SOUND BASS SYNC MHz khz 1ALL GR. PRGM RAND TOTAL REMAIN MP3 8 9p q w e r t Podrobnosti najdete na strnkch uvedench v zvorkch. Zkladn jednotka Kryt disku (14) Konektor pro sluchtka (9) Tlactko TIMER ON/OFF (20) Tlactko SOUND/BASS (9) 0 OPEN (oteven krytu disku) (14, 15) Tlactka zdroje TAPE, TUNER/BAND, CD (Kazeta, Tuner/psmo, CD) Stisknutm nkterho tchto tlactek lze tak zapnout pstroj. CD CONTROL - tlactka ovldn jednotky CD (14, 15) #8, 7 MULTI CONTROL - tlactka vcecelovho ovldn, 41 Displej STANDBY/ON (8, 20) Tlactko Standby kontrolka pohotovostnho rezimu (8) Pihrdka kazety (17) Tlactka hlasitosti VOLUME +/ (9) Senzor dlkovho ovladace (5) Pedn kryt (17) Tlactka ovldn kazety (17 19) (nahrvn), # (pehrvn),! (rychl pevjen vzad), / (rychl pevjen vped), &/) (zastaven/ oteven pihrdky kazety), * (pozastaven) Displej 1 indiktor casovace 2 ON/OFF indiktory zapnut a vypnut casovace 3 SLEEP indiktor vypnut pehrvn 4 Indiktory rezimu FM ST (stereo), MONO 5 SOUND indiktor zvuku 6 BASS indiktor bas 7 SYNC indiktor synchronizace 8 Hlavn displej Zobraz nzev zdroje a dals informace. 9 Indiktor MP3 p Indiktor skupiny nebo slozky q Indiktory opakovn, 1, ALL, GR. w PRGM indiktor programu e RAND indiktor nhodnho vbru r Indiktory casu TOTAL (Celkov), REMAIN t Indiktory frekvence MHz, khz p q w e r t y Oteven pednho krytu 4 Cesky Cesky Dlkov ovladac Podrobnosti najdete na strnkch uvedench v zvorkch p q w e r Tlactko TIMER SET (20) Tlactko REPEAT/PTY SEARCH (12, 16) Tlactko RANDOM (16) Tlactko REMAIN/PS/PTY/RT (12, 16) Tlactko BEAT CUT (10, 18) Tlactko DISPLAY/CLOCK SET (8) Tlactko MUTING (9) Tlactko SOUND/BASS (9) STANDBY/ON (8, 20) Tlactko Tlactko TIMER ON/OFF (20, 21) Tlactko SLEEP (21) Tlactko PROGRAM (11, 15, 16, 20) Tlactko FM MODE (10) Tlactka zdroje TAPE, TUNER/BAND, CD (Kazeta, Tuner/psmo, CD) Stisknutm nkterho z tchto tlactek lze tak zapnout pstroj.

5 t Tlactko CD 3/8 (14, 15) y Tlactka vcecelovho ovldn, 4, 7, u Tlactka VOLUME + / (9) SET TIMER ON/OFF STANDBY/ON REPEAT/ PTY SEARCH RANDOM SLEEP REMAIN/ PS/PTY/RT 9 p q w e PROGRAM FM MODE TAPE TUNER/ BAND CD r CD BEAT CUT 5 DISPLAY/ CLOCK SET t y 6 MUTING SOUND/ BASS VOLUME u 7 8 STANDBY/ON VOLUME REMOTE CONTROL STANDBY MICRO COMPONENT SYSTEM CD SYNCHRO RECORDING Pi pouzvn smrujte dlkov ovladac na senzor na pednm panelu. 5 Pokracovn Vybalovn pstroje Po vybalen pstroje zkontrolujte, zda balen obsahuje vsechny nsledujc polozky. Cslo v zvorkch udv mnozstv dodanch kus. Antna FM (1) Smyckov antna AM - pro stedn vlny (1) Dlkov ovladac (1) Baterie (2) Jestlize nkter polozka chyb, obrate se neprodlen na prodejce. Ppojky Pipojen reproduktor Reproduktory je mozn pipojit pomoc kabel reproduktor. 1 2,3 Vlozen bateri do dlkovho ovladace Vlozte do dlkovho ovladace baterie R03(UM-4)/ AAA(24F) tak, aby se polarita (+ a ) na baterich shodovala s oznacenm + a v pihrdce na baterie. Pokud jiz nen mozno pstroj ovldat dlkovm ovladacem, vymte ob baterie soucasn. Cern Kabel reproduktoru R L SPEAKER IMPEDANCE 4-16 Cerven Cern Kabel reproduktoru 1 Cerven R03(UM-4)/ AAA(24F) Prav reproduktor Lev reproduktor 2 1 Pidrzte svorku konektoru reproduktoru. 2 Do konektoru zasute konec kabelu reproduktoru. 3 Sprujte polaritu konektor reproduktoru: cerven () k cerven () a cern () k cern (). 3 Uvolnte svorku. UPOZORNN: Pouzijte pouze reproduktory se stejnou impedanc, jako je impedance konektor reproduktor na zadn stran jednotky. K jednomu konektoru pipojujte POUZE jeden reproduktor. NEPOUZVEJTE starou baterii spolecn s novou. NEPOUZVEJTE soucasn odlisn typy bateri. NEVYSTAVUJTE baterie teplu ani otevenmu ohni. Pokud nebudete dlkov ovladac dels dobu pouzvat, NENECHVEJTE baterie v pihrdce na baterie. Jinak mze dojt k poskozen ovladace elektrolytem unikajcm z bateri. 6 Cesky Zacnme Cesky Pipojen antn AM (MW) a FM Zapojen venkovn antny FM Ped zapojenm odpojte dodvanou antnu FM. Antna FM Venkovn antna FM (nen soucst balen) 1 2 FM COA75 XIA L AM LOO P Koaxiln kabel (nen soucst balen) FM COA75 XIA L AM LOO P Smyckov AM (MW) antna (soucst balen) Je vhodn pouzt antnu 75 s koaxilnm konektorem (IEC nebo DIN 45325). 1 Pipojte antnu FM ke konektoru FM COAXIAL 75. Upevnte ji v poloze, kter zajisuje nejleps pjem, a pipevnte ji na ze nebo jin msto. NYN mzete zapojit jednotku. UPOZORNN: Ped zapojenm napjec sry do st se ujistte, ze jste vse dn zapojili. 2 Smyckovou antnu AM (pro stedn vlny), kter je soucst balen, pipojte ke konektoru AM LOOP. Antnu umstte mimo pstroj a nastavte ji tak, aby byl pjem co nejleps. Chcete-li doshnout leps pjem psma FM i AM (stednch vln): Zkontrolujte, zda se vodice antny nedotkaj zdnch jinch konektor ci pipojovacch kabel. Antna mus bt v dostatecn vzdlenosti od kovovch cst pstroje, pipojovacch kabel a napjec sry. Informace o dodvan antn FM Antnu FM dodvanou s tmto pstrojem lze pouzt jako docasn esen. Je-li pjem slab, mzete zapojit venkovn antnu FM. 7 Pokracovn Nastaven hodin Ped jakmkoliv dalsm pouzvnm pstroje nejprve nastavte hodiny. Po zapojen napjec sry zacne na displeji blikat daj,,0:00". Hodiny je mozn nastavit, kdyz je pstroj zapnut nebo je v pohotovostnm rezimu. Nsledujc kroky je nutn provst v casovm limitu. Pokud se nastavovn zrus ped dokoncenm, zacnte znovu od kroku 1. Pi odpojen napjec sry nebo vpadku napjen Hodiny se okamzit nastav na hodnotu,,0:00" Pokud k tomu. dojde, nastavte hodiny znovu. Hodiny se mohou pedchzet nebo zpozovat o 1 nebo 2 minuty za msc. Pokud k tomu dojde, nastavte hodiny znovu. Zobrazen hodin, je-li pstroj zapnut POUZE na dlkovm ovladaci: Stisknte tlactko DISPLAY/CLOCK SET. Kazdm stisknutm tlactka se na displeji stdav objev zobrazen hodin a normln zobrazen. DISPLAY/ CLOCK SET Pouze na dlkovm ovladaci: 1 Pokud je pstroj v pohotovostnm DISPLAY/ CLOCK SET rezimu, stisknte a podrzte tlactko DISPLAY/CLOCK SET, dokud nezacne blikat oznacen hodin. Zmna hodin Zopakujte kroky 1 az 3 v postupu,,nastaven hodin". Pokud je pstroj zapnut, zadejte rezim hodin stisknutm tlactka DISPLAY/CLOCK SET. Potom stisknte a podrzte tlactko DISPLAY/CLOCK SET. Zapnut pstroje Chcete-li pstroj zapnout, stisknte tlactko STANDBY/ON STANDBY/ON. Kontrolka pohotovostnho rezimu na pstroji zhasne. Po stisknut tlactka zdroje (TAPE, TUNER/BAND nebo CD) se pstroj automaticky zapne. Chcete-li pstroj vypnout (do pohotovostnho rezimu), STANDBY/ON. stisknte znovu tlactko Kontrolka pohotovostnho rezimu na pstroji se rozsvt cerven. Na displeji bude blikat daj,,0:00", dokud nenastavte vestavn hodiny. Po nastaven hodin se cas bude zobrazovat na displeji v dob, kdy je pstroj v pohotovostnm rezimu. Pstroj spotebovv mal mnozstv energie i v pohotovostnm rezimu. Pokud chcete napjen pln vypnout, odpojte napjec sru ze zsuvky. Pi odpojen napjec sry nebo vpadku napjen: Hodiny se okamzit nastav na hodnotu,,0:00". Pokud k tomu dojde, nastavte hodiny znovu. 2 Stisknutm tlactka 4 nebo nastavte hodinu a potom stisknte tlactko DISPLAY/CLOCK SET. Kdyz stisknete a podrzte tlactko 4 nebo, zacne se daj hodin mnit. Zacne blikat daj minut. DISPLAY/ CLOCK SET 3 Stisknutm tlactka 4 nebo nastavte minuty a potom stisknte tlactko DISPLAY/CLOCK SET. Kdyz stisknete a podrzte tlactko 4 nebo, zacne se daj minut mnit. Na displeji se na chvli objev npis,,clock OK" a spust se vestavn hodiny. DISPLAY/ CLOCK SET 8 Cesky Bzn postupy Cesky Vbr zdroje Chcete-li vybrat zdroj, stisknte tlactko TAPE, TUNER/BAND nebo CD. Pokud jako zdroj vyberete TAPE nebo CD, nespust se pehrvn automaticky. Informace o obsluze rdia (FM nebo AM (MW)) naleznete na stranch Informace o obsluze pehrvace disk CD naleznete na stranch Informace o obsluze pehrvace kazet naleznete na stran 17. Informace o nahrvn na kazetu naleznete na stranch 18 a 19. TAPE TUNER/ BAND CD Volba zvukovch rezim Mzete vybrat jeden ze 4 zvukovch rezim. Tato funkce tak ovlivuje zvuk ze sluchtek. Tato funkce ovlivn pouze pehrvan zvuk, nikoli nahrvn. Chcete-li vybrat zvukov rezim, stisknte opakovan tlactko SOUND/BASS. Po kazdm stisknut tlactka se rezim pehrvn zmn nsledujcm zpsobem: POP CLASSIC JAZZ ROCK (Vchoz) SOUND/ BASS FLAT (Zrusen) Nastaven hlasitosti Stupe hlasitosti je mozn nastavovat pouze na zapnutm pstroji. Stupe hlasitosti je mozn nastavit na rove,, VOL MIN",,, VOL 1",, VOL 39" a,, VOL MAX". Stupe hlasitosti nem zdny vliv na nahrvn. Hlasitost mzete zvsit tlactkem VOLUME +. Hlasitost mzete snzit tlactkem VOLUME. Jestlize stisknete a podrzte nkter z tchto tlactek, mzete prbzn mnit stupe hlasitosti. POP: CLASSIC: ROCK: JAZZ: FLAT: Leps zvuk vokl a stednho rozsahu. Zvuk obohacen o jemn vsky a bohats basy. Siln zvuk se zvraznnmi vskami a basy.

6 Zeslen nizs frekvence pro jazzovou hudbu. Potlacen efektu ekvalizru. VOLUME Po zapnut zvukovho rezimu se na displeji rozsvt indiktor SOUND. Zvraznn basovho zvuku Bohatost a plnost basovho zvuku je zeteln zachovna bez ohledu na to, jak nzko nastavte hlasitost-- hyperbasov zvuk. Tato funkce tak ovlivuje zvuk ze sluchtek. Tato funkce ovlivn pouze pehrvan zvuk, nikoli nahrvn. MUTING Pechodn ztlumen zvuku POUZE na dlkovm ovladaci: Stisknte tlactko MUTING. Hlasitost se snz a na displeji zacne blikat npis,,muting". Stisknete-li tlactko MUTING znovu, zvuk se opt obnov. Ztlumen se tak zrus, kdyz zmnte rove hlasitosti. Pro zapnut tohoto efektu stisknte a podrzte tlactko SOUND/BASS, dokud se na displeji neobjev npis,,hbs ON" a nerozsvt se indiktor BASS. SOUND/ BASS Individuln poslech Zapojte sluchtka ke konektoru PHONES. Z reproduktor nebude vychzet zdn zvuk. Ped zapojenm nebo nasazenm sluchtek snizte hlasitost. Pro vypnut tohoto efektu znovu stisknte a podrzte tlactko SOUND/BASS, dokud se na displeji neobjev npis,,hbs OFF" a nezhasne indiktor BASS. NEVYPNEJTE pstroj (do pohotovostnho rezimu), pokud je nastaven plis vysok stupe hlasitosti; jinak by pi pstm zapnut pstroje ci pehrvn z nkterho zdroje mohla nhl zvukov vlna poskodit vs sluch, reproduktory nebo sluchtka. UPOZORNN: Je-li pstroj v pohotovostnm rezimu, nelze upravovat rove hlasitosti. 9 Pokracovn Naladn stanice Zmna rezimu pjmu FM POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Stisknutm tlactka TUNER/BAND vyberte moznost FM nebo AM. TUNER/ BAND Pstroj se automaticky zapne a nalad na pedchoz pijmanou stanici FM nebo AM (MW). Kazdm stisknutm tohoto tlactka se pepne mezi psmy FM a AM (stedn vlny). Pokud je pjem stereofonnho vysln FM spatn nebo sum, stisknte tlactko FM MODE, aby se na displeji rozsvtil indiktor MONO. Pjem se zleps. FM MODE Chcete-li obnovit stereofonn pjem, stisknte znovu tlactko FM MODE, aby indiktor MONO zhasnul. V tomto rezimu mzete poslouchat stereofonn zvuk, pokud je program vysln stereofonn. 2 Stisknte a podrzte tlactko nebo 4 (nebo / nebo 4/1 na pstroji) po dobu nejmn 1 sekundy. (/): Zvs frekvenci. 4 (4/1): Snz frekvenci. Pstroj zacne vyhledvat stanice. Vyhledvn se ukonc, jestlize se nalad stanice s dostatecn silnm signlem. Jestlize je program v psmu FM vysln stereo, rozsvt se na displeji indiktor ST (stereo), avsak pouze v ppad, ze je pjem dobr. Chcete-li zastavit vyhledvn, stisknte tlactko nebo 4 (nebo / nebo 4/1 na pstroji). Opakovan stisknut tlactka nebo 4 (nebo / nebo 4/1 na pstroji) Frekvence se postupn mn. Potlacen efektu bubn pi poslechu stanice v psmu AM (MW)--potlacen efektu bubn (Beat Cut) POUZE na dlkovm ovladaci: BEAT CUT Pi nahrvn vysln v psmu AM (MW) mohou bt slyset bubny, kter pi poslechu vysln bez nahrvn slyset nen. Pokud k tomu dojde, stisknte bhem nahrvn opakovan tlactko BEAT CUT, dokud nen efekt potlacen. Kazdm stisknutm tlactka se displej pepn mezi moznost CUT1 a CUT2. 10 Cesky Poslech rozhlasovho vysln na vlnch FM a AM (MW) Cesky Pedvolba stanic Je mozn rucn pedvolit 30 stanic v psmu FM a 10 stanic v psmu AM (MW). Nkdy jsou v tuneru jiz ulozeny testovac frekvence, protoze byly funkce pedvolby tuneru ped expedic kontrolovny. V tomto ppad nejde o zvadu. Pedvolbu pozadovanch stanic do pamti mzete provdt nkterm z uvedench zpsob. Nsledujc kroky je nutn provst v casovm limitu. Pokud se nastavovn zrus ped dokoncenm, zacnte znovu od kroku 2. Naladn pedvolen stanice POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Stisknutm tlactka TUNER/BAND vyberte moznost,,fm" nebo,,am". TUNER/ BAND Pstroj se automaticky zapne a nalad na pedchoz pijmanou stanici FM nebo AM (MW). Kazdm stisknutm tohoto tlactka se pepne mezi psmy FM a AM (stedn vlny). 2 Stisknte pedvolby. nebo vyberte cslo POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Nalate stanici, kterou chcete pedvolit. Viz kapitola,,naladn stanice" na stran Stisknte tlactko PROGRAM. Na displeji zacne blikat,,01". PROGRAM 3 Stisknte pedvolby. nebo vyberte cslo 4 Znovu stisknte tlactko PROGRAM. Na displeji se objev,,station STORED". PROGRAM 5 Pedvolbu dalsch stanic provedete opakovnm krok 1 az 4. Kazd stanici piate odlisn cslo pedvolby. Ulozenm nov stanice na jiz piazenm csle se dve nastaven stanice vymaze. Pi odpojen napjec sry nebo vpadku napjen: Pedvolen stanice zstanou v pstroji zachovny. 11 Pokracovn Systm Radio Data System umozuje stanicm v psmu FM vyslat krom obvyklch programovch signl jest dodatecn signl. Stanice mohou napklad vyslat sv jmna a informace o tom, jak program vyslaj: sportovn, hudebn atd. Tento pstroj umozuje pijmat nsledujc typy signl Radio Data System: PS (Programov sluzba): Zobrazuje nzvy bzn znmch stanic. PTY (Typ programu): Zobrazuje typy vyslanch program. TEXT (Textov zprva): Zobrazuje textov zprvy vyslan stanicemi. Vyhledvn program pomoc kd PTY (PTY Search) Jednou z vhod systmu Radio Data System je, ze je mozn vyhledat urcit druh programu zadnm kdu PTY. Podrobnosti o kdech PTY naleznete nze. Nsledujc kroky je nutn provst v casovm limitu. Pokud se nastavovn zrus ped dokoncenm, zacnte znovu od kroku 1. POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Stisknte opakovan tlactko REPEAT/PTY SEARCH, dokud se na displeji nezobraz pozadovan kd PTY. REPEAT/ PTY SEARCH Dals informace o systmu Radio Data System Nkter stanice FM a AM (MW) nevyslaj signly systmu Radio Data System. Sluzby systmu Radio Data System jsou na rznch stanicch v psmu FM odlisn. Podrobnosti o sluzbch systmu Radio Data System mzete zskat od mstnch rozhlasovch stanic. Pokud pijman stanice nevysl signly systmu Radio Data System sprvn nebo pokud je signl slab, nemus systm Radio Data System fungovat sprvn. Kazdm stisknutm tlactka se kdy PTY mn takto: NEWS = AFFAIRS = INFO = SPORT = EDUCATE = DRAMA = CULTURE = SCIENCE = VARIED = POP M = ROCK M = EASY M = LIGHT M = CLASSICS = OTHER M = WEATHER = FINANCE = CHILDREN = SOCIAL = RELIGION = PHONE IN = TRAVEL = LEISURE = JAZZ = COUNTRY = NATION M = OLDIES = FOLK M = DOCUMENT = TEST = ALARM = (zptky na zactek) Zmny informac systmu Radio Data System Informace systmu Radio Data System se zobrazuj na displeji bhem poslechu stanice v psmu FM. POUZE na dlkovm ovladaci: Stisknte tlactko REMAIN/PS/PTY/RT. Kazdm stisknutm tlactka se informace zobrazovan na displeji zmn takto: 2 Stisknte tlactko REMAIN/ PS/PTY/RT nebo 4. PS (Programov sluzba) PTY (Typ programu) TEXT (Radiotext) Kmitocet stanice (nebo c. aktulnho kanlu) Pstroj prohled stanice FM, zastav hledn, kdyz nalezne vybranou stanici, a tuto stanici nalad. Pokud se nenajde zdn program, objev se na displeji npis,,no MATCH" a pstroj se vrt k posledn pijman stanici. Chcete-li vyhledvn perusit, stisknte kdykoli bhem procesu hledn tlactko REPEAT/PTY SEARCH. Pokud stanice nevysl signly PS, PTY ani TEXT Na displeji se zobraz daj,,no PS",,NO PTY" nebo,,no TEXT",. Zobrazovn znak Je-li na displeji zobrazen signl PS, PTY nebo TEXT: - Na displeji se zobrazuj pouze velk psmena.

7 - Na displeji se nezobraz psmena s diakritickmi znamnky; napklad,,a mze pedstavovat psmeno A s rznmi " znamnky, napklad,,,,,, a ". 12 Cesky Pjem stanic FM se systmem Radio Data System Cesky Popis kd PTY: NEWS: AFFAIRS: Zprvy. Publicistick program s doplujcmi informacemi ke zprvm--diskuse nebo analzy. Program s uzitecnmi informacemi v nejsirsm smyslu. Programy vnovan vsem druhm sportu. Vzdlvac programy. Vesker rozhlasov hry a serily. Programy zamen na rzn aspekty nrodn nebo regionln kultury vcetn jazyka, divadla atd. Programy vnovan prodnm vdm a technice. Zejmna programy zalozen na rozhovorech, jako napklad kvizy, tmov hry a interview. Soucasn komercn populrn hudba. Rockov hudba. Soucasn modern hudba oznacovan jako,,easylistening". Instrumentln hudba, vokln a sborov dla. Proveden vznamnch orchestrlnch dl, symfoni, komorn hudby atd. Hudba, kter se nehod do zdn z ostatnch kategori. TRAVEL: LEISURE: JAZZ: COUNTRY: NATION M: OLDIES: FOLK M: WEATHER: FINANCE: CHILDREN: SOCIAL: RELIGION: PHONE IN: Zprvy o pocas a pedpovdi. Zprvy z burzy, obchodn zprvy atd. Programy zamen na dtsk posluchace. Programy o sociologii, historii, geografii, psychologii a spolecenskm dn. Nbozensk programy. Posluchaci vyjaduj sv nzory bu telefonicky, nebo ve veejn diskusi. Cestovn informace. Programy o trven volnho casu. Jazzov hudba. Country hudba, zalozen na tradici americkho jihu. Soucasn populrn hudba z jinch jazykovch oblast v pvodnm jazyce. Klasick populrn hudba takzvanho,,zlatho obdob". Folkov hudba vychzejc z hudebn tradice urcitho nroda. Vysln pro zkousku nouzovho vyslacho zazen nebo pijmace. Oznmen o mimodnch situacch. INFO: SPORT: EDUCATE: DRAMA: CULTURE: SCIENCE: VARIED: POP M: ROCK M: EASY M: LIGHT M: CLASSICS: OTHER M: DOCUMENT: Dokumentrn investigativn poady. TEST: ALARM: Klasifikace kd PTY se mohou u nkterch stanic v psmu FM lisit od vse uvedenho seznamu. 13 Pokracovn Tento pstroj pehrv disky CD, CD-R a CD-RW. Pehrvn celho disku--normln pehrvn Pehrvn CD-R nebo CD-RW Je mozn pehrvat pouze,,finalizovan" disky CD-R (zapisovateln) a CD-RW (pepisovateln). Obvykle lze pehrvat originln disky CD-R nebo disky CD-RW ve formtu hudebnho CD. Moznost pehrvn tchto disk vsak zvis na jejich charakteristikch nebo podmnkch nahrvn. Ped pehrvnm disk CD-R nebo CD-RW si pecliv pectte pokyny a upozornn pro pouzit. Nkter z disk CD-R nebo CD-RW nelze na tomto pstroji pehrt kvli jejich vlastnostem, poskozen, pokud jsou na nich skvrny nebo pokud m pehrvac znecistnou cocku. Nactn disk CD-RW mze trvat dle. Dvodem je to, ze odrazivost disk CD-RW je mens nez u bznch disk. 1 Na pstroji stisknte tlactko 0 OPEN. Kryt disku se oteve. Disk mzete vlozit bhem poslechu jinho zdroje. 2 Vlozte disk potistnou stranou vzhru. Dobr Nedostatecn Poznmky k souborm MP3 Pehrvac rozeznv pouze soubory s pponami MP3 nebo mp3, kter mohou bt v jakkoli kombinaci malch a velkch psmen. Nzev souboru nesm bt dels nez 30 znak. Tento pstroj rozpoznv soubory (stopy) a slozky (skupiny) na disku za nsledujcch pedpoklad (vcetn koenov slozky): az 99 slozek a 999 soubor. az 8 vrstev. Je doporuceno materil zaznamenvat se vzorkovac frekvenc 44,1 khz a s pouzitm rychlosti penosu dat 128 kb/s. Nkter soubory nebo disky MP3 nelze pehrt kvli jejich vlastnostem nebo stavu zznamu. Disky MP3 vyzaduj dels dobu cten nez bzn disky z dvodu slozitjs konfigurace slozek ci soubor. Formty MP3i a MP3 Pro nejsou k dispozici. 3 Opatrn zavete kryt disku. 4 Stisknte tlactko CD. Pstroj se automaticky zapne a zdroj se zmn na pehrvac disk CD. Po vlozen disku se na displeji objev nze uveden informace. Zastaven pehrvn zvukovho disku CD: CD Zastaven pehrvn disk MP3: Celkov pocet Celkov doba Celkov pocet Celkov pocet skupin skladeb skladeb pehrvn Indiktor skupinov slozky Vseobecn poznmky Pro zajistn nejvyssho vkonu zazen udrzujte disky a mechaniku v cistot. Disky ukldejte do obal a uchovvejte je ve skkch nebo na policch. Jestlize zsobnk disk pstroje nepouzvte, ponechejte jej uzaven. Trvalm pouzvnm disk nepravidelnch tvar (ve tvaru srdce, osmihrannch apod.) se mze jednotka poskodit. Po vlozen disku MP3 se na displeji zobraz,,total GROUP XX" (Celkov pocet skupin, XX je pocet skupin) a,,total TRACK XX" (Celkov pocet stop, XX je pocet stop). Pokud je vlozen disk MP3, nezobraz se celkov doba pehrvn. 5 Stisknte tlactko CD 3/8. Zacne se pehrvat prvn stopa disku. CD Pehrvn zvukovho Pehrvn disk disku CD: MP3: Cslo aktuln Uplynul cas Cslo aktuln Uplynul cas pehrvn skladby pehrvn skladby Upozornn tkajc se pehrvn dulnch disk: Strana bez zznamu DVD dulnho disku nevyhovuje norm pro zvuk kompaktnho digitlnho disku. Proto se nedoporucuje pouzvn t strany disku DualDisc, kter neobsahuje DVD nahrvku. Indiktor MP3 Disk se automaticky pestane pehrvat po dokoncen pehrvn posledn stopy. 14 Cesky Pehrvn disk Cesky Pi pehrvn disku MP3 Na displeji se zobraz informace z tagu ID3 (nzev skladby, jmno umlce a nzev alba o dlce az 30 znak). Pokud je nzev plis dlouh pro zobrazen najednou, bude text rolovat. Tento pstroj podporuje tagy ID3 verze 1.1 a 2.0. Chcete-li pehrvn zastavit, stisknte tlactko 7. Programovn poad pehrvn stop-- programovan pehrvn Ped spustnm pehrvn je mozn nastavit poad, ve kterm se stopy budou pehrvat. Lze naprogramovat az 60 skladeb. POUZE na dlkovm ovladaci: Chcete-li vyjmout disk, stisknte tlactko 0 OPEN na pstroji. 1 Vlozte disk. Pokud nen aktuln zdroj pehrvac disk CD, stisknte tlactko CD. 2 Stisknte tlactko PROGRAM. Je-li disk napklad poskrban a nelze jej sprvn pecst nebo je-li vlozen disk CD-R ci CD-RW, kter nelze pecst Pehrvn se nespust. Pokud nen vlozen disk Na displeji se zobraz npis,,no DISC". PROGRAM Na displeji zacne blikat indiktor PRGM (program). Zvukov CD: Poadov cslo v programu Cslo stopy Disk MP3: Cslo skupiny Cslo stopy NEPOKOUSEJTE SE otevt kryt disku rucn, protoze byste jej mohli poskodit. Zkladn funkce disk Pi pehrvn disku mzete provst nsledujc akce. 3 Vyberte stopu, kterou chcete naprogramovat. 1) (Pouze pro disk MP3) Opakovanm stisknutm nebo vyberte tlactka skupinu. 2) Opakovanm stisknutm tlactka nebo 4 vybertestou, pak stisknte tlactko PROGRAM. Na displeji se na chvli objev,,p XX OK" PROGRAM (XX je cslo kroku programu). Krtkodob zastaven pehrvn Bhem pehrvn stisknte tlactko CD 3/8. Bhem pozastaven pehrvn na displeji blik uplynul cas pehrvn. CD Chcete-li pehrvn obnovit, stisknte znovu tlactko CD 3/8. Pesun na jinou skladbu Ped nebo bhem pehrvn stisknte opakovan tlactko nebo 4. : Peskoc na zactek dals nebo nsledujc stopy. 4 : Pejde zpt na zactek aktuln nebo pedchoz stopy. Pi pehrvn disku MP3: 4 Opakovnm kroku 3 naprogramujte dals pozadovan stopy. 5 Stisknte tlactko CD 3/8. Stopy se pehraj v naprogramovanm poad. CD : Peskoc na prvn stopu v dals skupin. : Peskoc na prvn stopu v pedchoz skupin. Vyhledn urcitho msta stopy Bhem pehrvn stisknte a podrzte tlactko nebo 4. : Rychl posun disku vped. 4 : Rychl posun disku zptky.

8 Tuto funkci nemzete pouzt pi pehrvn disku MP3. Pokuste-li se naprogramovat 61. stopu: Na displeji se objev,,prg FULL ". Chcete-li pehrvn zastavit, stisknte tlactko 7. Kontrola obsahu programu V rezimu zastaven stisknte opakovan tlactko nebo 4. Na displeji se postupn zobrazuje cslo programu a cslo stopy. 15 Zmna posledn naprogramovan stopy V rezimu zastaven stisknte tlactko PROGRAM a pak zopakujte krok 3 uveden vse. Chceteli ukoncit zmny a spustit pehrvn, stisknte tlactko CD 3/8. Po naprogramovn 60. stopy jiz nemzete naprogramovan poad zmnit. PROGRAM Pi pehrvn disku MP3: 1 Zruseno ALL GR. Vymazn programu a ukoncen rezimu programovanho pehrvn V rezimu zastaven stisknte tlactko 7. Objev se npis,,prg CLR" a indiktor PRGM z displeje zmiz. Program se tak vymaze, kdyz zmnte zdroj nebo vypnete napjen. Pehrvn nhodn zvolench stop--nhodn pehrvn Skladby je mozn pehrvat v nhodnm poad. Zopakuje jednu skladbu. V rezimu nhodnho pehrvn nen tato funkce k dispozici. ALL: V rezimu normlnho pehrvn se opakuj vsechny skladby. V rezimu programovanho pehrvn se opakuj vsechny naprogramovan skladby. GR.: V rezimu normlnho pehrvn se opakuj vsechny skladby ve skupin. V rezimu programovanho a nhodnho pehrvn nen tato funkce k dispozici. REPEAT/ Chcete-li zrusit rezim opakovanho pehrvn, PTY SEARCH stisknte opakovan tlactko REPEAT/PTY SEARCH, dokud nezhasne indiktor opakovn. Opakovan pehrvn a nhodn pehrvn nelze pouzt soucasn. 1: POUZE na dlkovm ovladaci: RANDOM Stisknte RANDOM, pokud je jako zdroj vybran disk CD. Na displeji se rozsvt indiktor RAND. Zacne nhodn pehrvn a bude pokracovat, dokud pehrvn nezastavte. Zobrazen rznch informac Mzete zobrazovat informace o pehrvn zvukovch CD a rzn informace o stopch MP3. POUZE na dlkovm ovladaci: Opakovan stisknte tlactko REMAIN/PS/PTY/RT. Chcete-li ukoncit rezim nhodnho pehrvn, stisknte znovu tlactko RANDOM. Indiktor RAND zhasne a pehrvn bude pokracovat v normlnm poad. Chcete-li pehrvn zastavit, stisknte tlactko 7. Funkce nhodnho pehrvn se automaticky vypne. V rezimu programovanho pehrvn nen mozn aktivovat funkci nhodnho pehrvn. RANDOM REMAIN/ PS/PTY/RT Pi pehrvn zvukovho CD: Pi kazdm stisknut tlactka se displej zmn nsledujcm zpsobem a rozsvt se na nm uveden indiktor: REMAIN TOTAL TOTAL REMAIN Bez indikace Opakovn stop--opakovan pehrvn Stopy mzete pehrvat opakovan rznmi zpsoby. REMAIN: POUZE na dlkovm ovladaci: Pokud je jako zdroj vybrn disk CD, stisknte opakovan tlactko REPEAT/PTY SEARCH. Pi kazdm stisknut tlactka se rezim opakovanho pehrvn zmn nsledujcm zpsobem a na displeji se rozsvt indiktor opakovn: 1 ALL Zruseno REPEAT/ PTY SEARCH Zobrazuje zbvajc cas aktuln skladby. TOTAL: Zobrazuje uplynul cas disku. TOTAL REMAIN: Zobrazuje zbvajc cas disku. Bez indikace: Zobrazuje uplynul cas aktuln skladby. Pi pehrvn disku MP3: Pi kazdm stisknut tlactka se na displeji na chvli objev nsledujc informace a pak se displej vrt k normlnmu zobrazen: Nzev skupiny/ nzev stopy (souboru) Informace z tagu ID3 * Indiktory opakovn * Zobrazuje se pouze pi pehrvn. Nkter znaky se nemusej zobrazit sprvn. 1: Zopakuje jednu skladbu. ALL: V rezimu normlnho pehrvn se opakuj vsechny skladby. V rezimu programovanho pehrvn se opakuj vsechny naprogramovan skladby. 16 Cesky Cesky Pehrvn magnetofonovch kazet Pro ovldn kazet slouz tlactka uvnit pstroje pod pednm krytem. 4 Opatrn zavete pihrdku na kazetu. Pehrvn magnetofonov kazety Lze pehrvat pouze psky tdy I. POUZE na pstroji: 1 Otevete pedn kryt. 5 Stisknte tlactko TAPE. TAPE Pstroj se automaticky zapne a zdroj se zmn na kazetov pehrvac. Na kazetov pehrvac mzete pepnout stisknutm tlactka TAPE na dlkovm ovladaci. 2 Stisknte &/) (zastaven/oteven pihrdky kazety). Pihrdka kazety se oteve. 6 Stisknte tlactko # (pehrvn). Spust se pehrvn kazety. Po dosazen konce kazety se pehrvn zastav. Chcete-li zastavit pehrvn, stisknte tlactko &/). 3 Vlozte kazetu otevenou cst psky smrem dol. Chcete-li krtkodob zastavit pehrvn, stisknte tlactko * (pozastavit). Chcete-li pehrvn obnovit, stisknte znovu tlactko *. Pro rychl pevinut psky vped ci pevinut zpt stisknte tlactko / nebo!. Pi petcen zpt a rychlm pevjen vped se pska na konci zastav. Zamknut tlactko uvolnte stisknutm tlactka &/). Chcete-li vyjmout kazetu, stisknte tlactko &/) po zastaven pehrvn. NEVYPNEJTE pstroj bhem pehrvn nebo nahrvn kazety. Mohlo by dojt k poskozen pehrvace nebo kazety. Nedoporucujeme pouzvat psky typu C-120 nebo dels, protoze mze dojt ke zhorsen parametr psky, kter se snadno zablokuje mezi ptlacnm vleckem a vodic rolnou. Tento pstroj nen kompatibiln s pskami typu II a IV. 17 Pokracovn UPOZORNN: Uvdomte si, ze koprovn nahranch kazet, gramofonovch desek nebo kompaktnch disk bez souhlasu vlastnka autorskch prv mze bt protizkonn. rove nahrvn se sprvn nastav automaticky, takze nahrvan nen ovlivnno dalsm nastavenm zvuku. Bhem nahrvn mzete nastavovat zvuk, kter prv poslouchte, aniz byste ovlivovali hlasitost zznamu. Jestlize nahrvky obsahuj nadmrn mnozstv sum nebo statickch ruch, je pstroj pravdpodobn umstn plis blzko televizoru. Zvtsete vzdlenost mezi pstrojem a televizorem. Pi nahrvn lze pouzt pouze psky tdy I. NEVYPNEJTE pstroj bhem pehrvn nebo nahrvn kazety. Mohlo by dojt k poskozen pehrvace nebo kazety. NEPOUZVEJTE psky typu II a IV, protoze pstroj nen s tmito pskami kompatibiln. Nedoporucujeme pouzvat psky typu C-120 nebo dels, protoze mze dojt ke zhorsen parametr psky, kter se snadno zablokuje mezi ptlacnm vleckem a vodic rolnou. Nahrvn z rdia POUZE na pstroji: 1 Vlozte kazetu umozujc zpis otevenou cst psky smrem dol. Viz tak strana Opatrn zavete pihrdku na kazetu. 3 Stisknutm tlactka TUNER/BAND vyberte moznost FM nebo AM. Pi nahrvn z disk si pectte cst,,nahrvn disk - synchronizovan nahrvn disk" na stran 19. BAND TUNER 4 Nalate stanici, kterou chcete nahrvat. 5 Stisknte tlactko (nahrvn). Tlactka a # se zamknou ve stisknut pozici a spust se nahrvn. Zactek a konec kazetovch psek Na zactku a konci psky se nachz zavdc pska, na kterou nelze nahrvat. Z tohoto dvodu pi nahrvn z disk, rozhlasovho vysln FM/AM ci externch zazen pevite nejprve zavdc psku, abyste zajistili, ze bude nahrn cel zznam. Tlactko nelze stisknout v nsledujcch ppadech: Pokud nen vlozena kazeta. Je-li vlozena chrnn kazeta. Ochrana nahrvky Kazety maj na zadn stran dva mal vstupky, kter zabrauj nechtnmu vymazn nebo opakovanmu nahrn. Ochranu nahrvky provedete odstrannm tchto jazck. Chcete-li znovu nahrvat na chrnnou kazetu, zakryjte otvory lepic pskou. Chcete-li krtkodob zastavit nahrvn, stisknte tlactko * (pozastavit). Chcete-li nahrvn obnovit, stisknte znovu tlactko *. Chcete-li zastavit nahrvn, stisknte tlactko &/). Chcete-li vyjmout kazetu, stisknte tlactko &/) po zastaven nahrvn. Lepic pska Nahrvn stanice v psmu AM (MW)-- potlacen efektu bubn POUZE na dlkovm ovladaci: BEAT CUT Pi nahrvn vysln v psmu AM (MW) mohou bt slyset bubny, kter pi poslechu vysln bez nahrvn slyset nen.

9 Pokud k tomu dojde, stisknte bhem nahrvn opakovan tlactko BEAT CUT, dokud nen efekt potlacen. Pi kazdm stisknut tlactka se displej pepne mezi moznost,,cut1" a,,cut2". 18 Cesky Nahrvn Cesky Nahrvn disk--synchronizovan nahrvn disk Pehrvn disku a nahrvn je mozn spustit soucasn. Tlactko nelze stisknout v nsledujcch ppadech: Pokud nen vlozena kazeta. Je-li vlozena chrnn kazeta. POUZE na pstroji: 1 Vlozte kazetu umozujc zpis odkrytou cst psky smrem dol. Viz tak strana 17. Chcete-li krtkodob zastavit nahrvn, stisknte tlactko *. Nahrvn se pozastav, ale pehrvn disku CD se nezastav. Chcete-li nahrvn obnovit, stisknte znovu tlactko *. Chcete-li zastavit nahrvn, stisknte tlactko &/). Nahrvn se zastav a pehrvn disku CD se pozastav. Chcete-li vyjmout kazetu, stisknte tlactko &/) po zastaven nahrvn. 2 Opatrn zavete pihrdku na kazetu. 3 Stisknutm tlactka CD vyberte pehrvac disk CD jako zdroj. CD 4 Stisknte tlactko (nahrvn). Na displeji se zobraz indiktor SYNC a automaticky se spust pehrvn disku CD a nahrvn. Stisknutm tlactka DISPLAY/CLOCK SET v prbhu nahrvn (na displeji se zobrazuje,,rec ON") se nezobraz indikace casu. Po dosazen konce kazety se nahrvn zastav a pehrvac disk CD se pozastav. Jestlize pi pehrvn skladby stisknete tlactko, spust pstroj pehrvn a nahrvn od zactku skladby. 19 Pokracovn K dispozici je denn casovac a casovac vypnut. Ped pouzitm tchto casovac se ujistte, ze jsou sprvn nastaveny vestavn hodiny (viz strana 8). 3 Opakovanm stisknutm tlactka nebo 4 nastavte hlasitost pehrvn s casovacem. Po nastaven hlasitosti stisknte tlactko PROGRAM. Objev se indikt ON (cas zapnut) a zacne blikat indikace hodin. Pouzit dennho casovace Denn casovac je mozn nastavit, pokud je pstroj zapnut nebo v pohotovostnm rezimu. PROGRAM Funkce dennho casovace Jakmile nastane cas zapnut nebo vypnut, pstroj se automaticky zapne ci vypne (pejde do pohotovostnho rezimu). Po nastaven je casovac aktivovn kazd den ve stejnou dobu, dokud casovac nevypnete. Nastaven casovace je ulozeno v pamti, dokud ho nezmnte. 4 Nastavte cas, kdy chcete pstroj zapnout. 1) Stisknutm tlactka nebo 4 nastavte hodinu a pak stisknte tlactko PROGRAM. 2) Stisknutm tlactka nebo 4 nastavte minuty a pak stisknte tlactko PROGRAM. Objev se indiktor OFF (cas vypnut) a zacne blikat indikace hodin. Dve nez zacnete Jako zdroj pro pehrvn s dennm casovacem mzete vybrat CD, FM nebo AM. Nsledujc kroky je nutn provst v casovm limitu. Pokud se nastavovn zrus ped dokoncenm, zacnte znovu od kroku 1. PROGRAM POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Stisknte tlactko TIMER SET a pak stisknte tlactko PROGRAM. Na displeji se objev indiktor a zacne blikat indikace zdroje. (casovac) TIMER SET 5 Nastavte cas, kdy chcete pstroj vypnout. PROGRAM 2 Vyberte zdroj pro pehrvn. 1) Stisknutm tlactka nebo 4 vyberte moznost CD, FM nebo AM a pak stisknte tlactko PROGRAM. 2) (Pouze pro FM a AM) Stisknutm tlactka nebo 4 vyberte pozadovanou pedvolenou stanici a pak stisknte tlactko PROGRAM. Na displeji zacne blikat indikace hlasitosti. 1) Stisknutm tlactka nebo 4 nastavte hodinu a pak stisknte tlactko PROGRAM. 2) Stisknutm tlactka nebo 4 nastavte minuty a pak stisknte tlactko PROGRAM. Na displeji se na chvli objev npis,,timer OK". PROGRAM TIMER ON/OFF PROGRAM 6 Stisknutm tlactka TIMER ON/OFF aktivujte rezim dennho casovace. Kazdm stisknutm tlactka se stdav zapn a vypn denn casovac. Po zapnut dennho casovace se na displeji rozsvt indiktor (casovac). Denn casovac je mozn aktivovat stisknutm tlactka TIMER ON/OFF na pstroji. 7 Pokud je pstroj zapnut, vypnte jej stisknutm tlactka STANDBY/ON. 20 Cesky Pouzvn casovac Cesky Chcete-li docasn casovac deaktivovat, stisknte tlactko TIMER ON/OFF, dokud indiktor (casovac) nezhasne. TIMER ON/OFF Pouzit casovace vypnut pehrvn Dky casovaci vypnut pehrvn mzete usnat u sv oblben hudby nebo rozhlasov stanice. Casovac vypnut pehrvn lze nastavit pouze kdyz je pstroj zapnut. Pokud chcete aktivovat a zmnit nastaven casovace, opakujte kroky 1 az 7 na stran 20. TIMER Chcete-li aktivovat casovac znovu bez ON/OFF zmny nastaven, stisknte tlactko TIMER ON/OFF, dokud se na displeji nerozsvt indiktor (casovac). Funkce casovace vypnut pehrvn Pstroj se automaticky vypne po uplynut zadan doby. POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Stisknte tlactko SLEEP. Na displeji se rozsvt indiktor SLEEP. SLEEP Pokud je jiz pstroj v nastaven dob casovace zapnut: Casovac nefunguje. Pokud nen pro pehrvn s dennm casovacem vlozen zdn disk: Zdroj se automaticky zmn z CD na posledn stanici, kter byla naladna, a ta zacne hrt v nastavenm case zapnut. Pi kazdm stisknut tlactka se casov interval zmn nsledujcm zpsobem: Pi odpojen napjec sry nebo vpadku napjen: Casovac bude zrusen. Je teba nejprve nastavit hodiny a teprve pot casovac. 90 OFF Po zadn casovho intervalu pockejte asi 5 sekund. Chcete-li zkontrolovat dobu, kter zbv do vypnut, stisknte jednou tlactko SLEEP Po dobu piblizn. 5 sekund se zobraz cas zbvajc do vypnut. Chcete-li cas vypnut zmnit, opakovan stisknte tlactko SLEEP, dokud se nezobraz pozadovan casov interval. Nastaven lze zrusit opakovanm stisknutm tlactka SLEEP, dokud se na displeji nezobraz daj,,off" a indiktor SLEEP se nevypne. Nastaven casovace vypnut pehrvn se zrus rovnz vypnutm pstroje. Nastaven casovace vypnut pehrvn pot, co denn casovac spust pehrvn vybranho zdroje Pstroj se vypne na zklad casovace, jehoz doba vypnut nastane dve. Nastaven casovace vypnut pehrvn pi pehrvn nebo nahrvn psky Nevypnejte pstroj pomoc casovace vypnut pehrvn bhem provozu kazetovho pehrvace. Jestlize pstroj vypnete bhem pehrvn nebo nahrvn kazety, mze dojt k poskozen pehrvace nebo kazety. 21 Udrzujte disky, magnetofonov kazety a mechaniku v cistot, aby vkon pstroje byl co nejleps. Vseobecn poznmky Pro zajistn nejvyssho vkonu zazen udrzujte disky, psky a mechaniku v cistot. Disky a psky ukldejte do obal a uchovvejte je ve skkch nebo na policch. Zachzen s magnetofonovmi kazetami Je-li psek v kazet uvolnn, vlozte do jedn z cvek tuzku a otcenm psek navite. Uvolnn psek se mze pomackat, petrhnout nebo zaseknout v kazet. Cistn pstroje Odstraovn skvrn Otete mkkm hadkem. Siln znecistn pstroj otete dobe vyzdmanm hadkem namocenm v roztoku neutrlnho mycho prostedku. Zazen dle otete suchou a cistou ltkou. Chcete-li zabrnit zhorsen kvality pstroje, poskozen nebo odprskvn barvy, dodrzujte tyto pokyny: - K otrn pstroje NEPOUZVEJTE hrubou ltku. - Pi cistn na pstroj NETLACTE. - NECISTTE pstroj rozpoustdlem ani benznem. - K cistn pstroje NEPOUZVEJTE zdn tkav ltky, jako napklad insekticidy. - NENECHVEJTE pstroj v dlouhodobm kontaktu s gumou nebo plasty. Nedotkejte se povrchu psku. Vyhnte se ulozen kazet v nsledujcch prostedch: v prasnm prosted, na pmm slunecnm svtle nebo u zdroje tepla, ve vlhkm prosted, na televizoru nebo reproduktoru, v blzkosti magnetu. Zajistn nejvyss zvukov kvality nahrvn a pehrvn Zachzen s disky Vyjmte disk z obalu: uchopte disk za okraj a soucasn lehce zatlacte na stedov otvor.

10 Pi manipulaci s disky se nedotkejte jejich povrchu ani je neohbejte. Po pouzit disk ulozte zpt do obalu, abyste zabrnili jeho prohnut. Je teba cistit hlavy. Vycistte hlavy po kazdch 10 hodinch pouzvn pomoc psky pro cistn hlav, kter je dostupn v obchodech s elektronikou a hudebninami. Znecistnou hlavu poznte podle nsledujcch symptom: Nizs kvalita zvuku. Nizs rove zvuku. Zvuk vynechv. Nepehrvejte znecistn nebo zaprsen psky. Nedotkejte se vylestn hlavy kovovmi ci magnetickmi nstroji. Vodic osa Vkldejte disk zpt do obalu opatrn, abyste jeho povrch neposkrbali. Nevystavujte disky pmmu slunecnmu svtlu ani extrmnm teplotm ci vlhkosti. Hlava Cistn disk Otete disk mkkou ltkou ve smru od stedu pmo k okraji. Ptlacn vlecek Odmagnetizovn hlavy Pstroj vypnte a pouzijte demagnetizr hlav (k dispozici v obchodech s elektronikou a s hudebninami). K cistn disk NEPOUZVEJTE zdn rozpoustdla, jako jsou cistic prostedky na gramofonov desky, spreje, edidla nebo benzn. 22 Cesky drzba Cesky Odstraovn problm Nepracuje-li pstroj sprvn, vyhledejte dve, nez se obrtte na servis, mozn esen v tomto seznamu. Jestlize nen mozn odstranit zvadu podle uvedench pokyn nebo doslo k fyzickmu poskozen pstroje, pozdejte o odstrann zvady kvalifikovanho odbornka, napklad prodejce. Pznak Pstroj nelze zapnout. Nen slyset zdn zvuk. Mozn pcina Napjec sra nen zapojena do sov zsuvky. Postup odstrann Zapojte zstrcku do zsuvky. Nesprvn nebo uvolnn zapojen. Zkontrolujte vsechna zapojen a provete opravy. (Viz strany 6 a 7.) Jsou pipojena sluchtka. Odpojte sluchtka z konektoru PHONES. Disk MP3 je nahrn pomoc funkce Disk nelze pehrt. Vymte disk. zpisu paket. Poslech rozhlasovho vysln je rusen Antny jsou odpojeny. Znovu antnu sprvn a dn zapojte. sumem. Rmov antna AM (pro stedn vlny) Zmte polohu a smr smyckov je umstna plis blzko pstroje. AM (MW) antny. Antna FM nen dn roztazena Vythnte antnu FM do nejleps a umstna. polohy pro pjem. Disk se nepehrv. Nelze nahrvat. Funkce jsou zablokovan. Disk je vlozen obrcen. Mal chlopn na zadn stran kazety jsou odstranny. Vlozte disk potistnou stranou nahoru. Zakryjte otvory lepc pskou. Vestavn mikroprocesor pravdpodobn Odpojte napjec sru ze st nefunguje sprvn kvli vnjsmu a znovu ji zapojte. elektrickmu rusen. Drha mezi dlkovm ovladacem a snmacem dlkovho ovladace na pstroji je zablokovna. Baterie jsou vybit. Mezi dlkovm ovladacem a pstrojem je plis velk vzdlenost. Odstrate pekzku. Pstroj nelze ovldat dlkovm ovladacem. Vymte baterie. (Viz strana 6.) Signly nedosahuj k dlkovmu senzoru. Pistupte blz k pstroji. 23 Zesilovac - CA-UXS10 Vstupn vkon (IEC 268-3): 10 W (5 W + 5 W) pi 4 (10% THD) Reproduktory/impedance: Tuner Rozsah ladn FM: Rozsah ladn AM (stedn vlny): 87 MHz--108,00 MHz, khz khz Pehrvac CD Dynamick rozsah: Odstup signlu od sumu: Pomal a rychl kolsn: 85 db 85 db nemiteln Kazetov magnetofon Frekvencn odezva: Kazeta typu Normal I: Pomal a rychl kolsn: 100 Hz Hz 0,35 % (WRMS) Obecn Pozadavky na napjen: Spoteba energie: Rozmry (S/V/H) (piblizn): Hmotnost (piblizn): 230 V, 50 Hz 22 W (pi provozu) 3,0 W (v pohotovostnm rezimu) 145 mm x 209 mm x 226 mm 2,8 kg Dodvan pslusenstv Dals informace naleznete na stran 6. Reproduktory - SP- UXS10 Typ: Sirokopsmov basreflexov systmy Reproduktory: 10 cm kuzel x1 Maximln zatzitelnost: 5W Impedance: 4 Rozsah frekvenc: 100 Hz az 15 khz Rozmry (S/V/H) (piblizn): 135 mm x 209 mm x 152 mm Hmotnost (piblizn): 1,3 kg jednotliv 24 Cesky Specifikace Zmna technickch daj a vzhledu pstroje bez pedchozho upozornn vyhrazena. Wprowadzenie Dzikujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia prosimy o uwane zapoznanie si z niniejsz instrukcj obslugi, co umoliwi optymalne wykorzystanie moliwoci zestawu. Zalecamy zachowanie instrukcji na wypadek koniecznoci uycia jej w przyszloci. Uwagi na temat instrukcji obslugi Poniej przedstawiono uklad i zawarto niniejszej instrukcji obslugi: W instrukcji opisane zostaly glwnie operacje wykonywane przy uyciu przyciskw na pilocie. Poszczeglne funkcje mona uaktywnia zarwno za pomoc przyciskw pilota, jak i przyciskw umieszczonych na urzdzeniu, jeli maj one takie same lub podobne nazwy (oznaczenia) a instrukcja nie zaleca inaczej. Podstawowe informacje, ktre s identyczne dla wielu funkcji, zostaly zgrupowane w jednym miejscu i nie s powtarzane przy opisie poszczeglnych czynnoci. S to na przyklad informacje dotyczce wlczania i wylczania urzdzenia, regulacji glonoci czy zmiany charakterystyki dwiku. Informacje te przedstawiono w rozdziale,,obsluga podstawowych funkcji urzdzenia" na stronach 8 i 9., W niniejszej instrukcji obslugi uyto nastpujcych symboli: Ostrzega przed niebezpieczestwem uszkodzenia urzdzenia lub ryzykiem poaru/poraenia prdem. Tym symbolem oznaczono ponadto informacje na temat warunkw, ktre nie pozwalaj na optymalne wykorzystanie moliwoci urzdzenia. Informacje i wskazwki, z ktrymi naley si zapozna. Polski Zasilanie Odlczajc urzdzenie od gniazdka sieciowego, naley zawsze chwyta za wtyczk; nie za przewd zasilajcy. NIE dotykaj przewodu zasilajcego mokrymi rkoma. Skraplanie si pary wodnej W nastpujcych przypadkach moe doj do skroplenia si pary wodnej na soczewce lasera: po wlczeniu ogrzewania w pomieszczeniu; w pomieszczeniu o duej wilgotnoci; przy gwaltownej zmianie temperatury, np. po przeniesieniu urzdzenia z miejsca chlodnego do cieplego. Skroplona para wodna moe by przyczyn nieprawidlowoci w funkcjonowaniu urzdzenia. W takim przypadku urzdzenie naley pozostawi wlczone przez kilka godzin, a do wyparowania wilgoci, po czym wycign wtyczk z gniazdka sieciowego i podlczy j ponownie. Inne Jeli do obudowy urzdzenia dostanie si ciecz lub metalowy przedmiot, naley odlczy wtyczk przewodu zasilajcego i skontaktowa si ze sprzedawc. Jeli urzdzenie nie bdzie uywane przez dluszy czas, naley je odlczy od rdla zasilania. NIE zdejmuj obudowy urzdzenia. Napraw i konserwacj zle autoryzowanemu punktowi uslugowemu. rodki ostronoci Wybr miejsca pracy Urzdzenie naley ustawi na rwnej powierzchni, w miejscu suchym, o umiarkowanej temperaturze-- midzy 5C a 35C. Aby zapobiec przegrzewaniu si urzdzenia, naley je ustawi w miejscu o odpowiedniej wentylacji. Wymagane jest zachowanie odpowiedniej odlegloci pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem telewizyjnym. W celu uniknicia zaklce obrazu naley rwnie pamita o zachowaniu odpowiedniej odlegloci pomidzy kolumnami glonikowymi a odbiornikiem telewizyjnym. NIE ustawiaj urzdzenia w pobliu rdel ciepla, a take w miejscach naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych, silne drgania lub due zapylenie. W przypadku nieprawidlowej pracy urzdzenia naley odlczy je od gniazdka sieciowego i skontaktowa si ze sprzedawc. 1 Spis treci Umiejscowienie przyciskw i elementw sterujcych Urzdzenie...

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

TH-A5R Obsahuje XV-THA5R a SP-THA5R Elementy zestawu: XV-THA5R i SP-THA5R XV-THA5R és SP-THA5R-ből áll

TH-A5R Obsahuje XV-THA5R a SP-THA5R Elementy zestawu: XV-THA5R i SP-THA5R XV-THA5R és SP-THA5R-ből áll STANDBY/ON TV TOP MENU DISPLAY AUDIO VCR MENU AUDIO/ FM MODE SUBTITLE DOWN REW B.SEARCH RETURN TUNER PRESET VCR CHANNEL TUNING ENTER VOLUME OFF VCR CONTROL ON TV CHANNEL STEP TV VOLUME TV/VIDEO DVD FM/AM

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

RC-BM5 PŘENOSNÝ SYSTÉMS CD PŘEHRÁVAČEM. PŘĺRUČKA K OBSLUZE LVT0926-006A [EV] For Customer Use: Model No. Serial No.

RC-BM5 PŘENOSNÝ SYSTÉMS CD PŘEHRÁVAČEM. PŘĺRUČKA K OBSLUZE LVT0926-006A [EV] For Customer Use: Model No. Serial No. STANDBY/ON BAND TUNER 1 FM MODE/ BEAT CUT UP PRESET DOWN SOUND HBS RANDOM CD 4 7 0 DISPLAY TITLE SEARCH CD PROGRAM/ SET 2 5 8 MP3 RM-SRCBM5E REMOTE CONTROL REPEAT 3 6 9 +10 UP GROUP DOWN VOLUME MUTING

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Česky AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK Magyar RX-5062S INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT1507-008A [EV] Upozornění

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-D815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183148

Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-D815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183148 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55 STANDBY/ON STANDBY / ON STANDBY/ON COMPACT DIGITAL AUDIO Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB UX-P55 Consists of CA-UXP55

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-M355 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975155

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-M355 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975155 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50

HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50 1 HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50 OBSAH Všeobecné informace.... str. 1. Přípravné práce...... str. 3. Ovládací prvky... str. 6. Základní funkce. str. 9. Měnič CD. str. 15. Tuner. str. 20. Magnetofon......

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM ČEŠTINA UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. FA162 (FA162N, FAS162F) FA162N-D0U_DHUNLL_CZE_0381.indd

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380188

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG MM-C550D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377146

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG MM-C550D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377146 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG MM-C550D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG MM-C550D v uživatelské

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 2-548-054-53(1) CD Radio Cassette-Corder Návod k použití CFD-S35CP 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více