Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce."

Transkript

1 1

2 Změna č. 6 - Účinnost od ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str. 2, 7-9, 11, 13-20, 24, 25, 30, příloha č. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD Změna přílohy č. 3 Složení PovK, přílohy č. 5 Plán vyrozumění Změny uživatelů některých objektů. str. 2, 5, 7-8, ,, 25 Změny uživatelů některých objektů. Změna stránkování celého dokumentu. Změny z důvodu organizačních změn: str. 2-4, 6, 8-10, 12-17, 17, 21-25,, 30, příloha č.. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD příloha č. 5 Plán P vyrozumění Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2013, dále zapracovány organizační změny a změny uživatelů některých objektů: str. 2 4, 6-10, 12, 14-20, 22-25, 25, 30 příloha č. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD příloha č. 4 Přehled úkolů a opatření při jednotlivých SPA příloha č. 5 Plán vyrozumění Fryc Michal, DiS. (RSM Ústí n.l,tel: ) Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Mikulecká Romana, Ing. (O30 GŘ, tel: ) Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing Fryc Michal, DiS. Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Mikulecká Romana, Ing. (O30 GŘ, tel: ) Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Fryc Michal, DiS. (RSM Ústí n.l,tel: ) Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing. ( tel: ) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 2

3 Změna č. 6 - Účinnost od PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK CIS - Centrum interních služeb (organizační složka ČD) CO - Civilní obrana CPS - Centrum personálních služeb (organizační složka ČD) ČD - České dráhy, a. s. ČD Cargo - ČD Cargo, a.s. (dceřiná společnost ČD) DKV - Depo kolejových vozidel (organizační složka ČD) GŘ - Generální ředitelství (organizační složka ČD) HZS - Hasičský záchranný sbor KCOD - Krajské centrum osobní dopravy (organizační složka ČD) KNOD Kancelář náměstka Generálního ředitele pro osobní dopravu MmÚL - Magistrát města Ústí nad Labem MTZ - Materiálně technické zásobování NP - Nadzemní podlaží O - Odbor GŘ ČD OS - Organizační složka OSŽ - Odborové sdružení železničářů OŽP OMS MmÚL - Odbor životního prostředí Oddělení mimořádných situací Magistrátu města Ústí nad Labem PO - Provozní obvod PovK - Povodňová komise ČD PovP - Povodňový plán ČD PÚT - Přesně účtovatelný tiskopis RCVD - Regionální centrum vlakového doprovodu RSM - Regionální správa majetku (organizační složka ČD) Ř - Ředitel SŽDC - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. UNIPAJ - Universální prodejní automat jízdenek ZO - Základní organizace ŽST - Železniční stanice 3

4 Povodňový plán ČD, a. s. v obvodu Ústí nad Labem Vlastník nemovitostí: České dráhy, akciová společnost (dále jen ČD) Adresa : Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Změna č. 6 - Účinnost od Telefonní spojení: Důležitá spojení na zaměstnance ČD jsou uvedena v příloze č. 3 Přehled důležitých telefonních čísel ČD. Obec - katastrální území: Ústí nad Labem - Ústí nad Labem Číslo parcel: Seznam nemovitostí Č.popis. Parcel.č. Ústí n.l.západ-dopravní kancelář+soc.zař.u VB, ulice Tovární bez č.p. 2575/2 Ústí n.l.západ-výpravní budova, Tovární č.p. 975/ /1 Ústí n.l.hl.n.-čerpací stanice(bývalá vodárna), bez č.p Ústí n.l.hl.n.-výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/ Ústí n.l.hl.n.-vodárna Belveder (bývalá) bez č.p. 3418/4 Ústí n.l.střekov admin.budova Sorbi, Střekovské nábř. č.p /3 Ústí n.l.- administrativní budova,hradiště č.p. 91/22 91/ Ústí n.l.- K Můstku č.p. 1451/2 1451/ Ústí n.l.západ-administrativní budova,revoluční č.p. 753/73 * 753/ Ústí n.l.západ - bývalý elektroúsek,kanceláře(bývalé trafo)* bez č.p. 4306/53 Ústí n.l.západ - bývalý elektroúsek, dílny u SO * bez č.p. 4306/52 Ústí n.l.západ - vážní domek+kolej.váha * bez č.p. 4306/1 Vysvětlivky: *) Tyto objekty neleží v záplavové oblasti, ale při povodních v roce 2002 došlo k jejich částečnému zatopení. Dále v dokumentu nebudou uváděny. Číslo popisné popř. evidenční : viz seznam nemovitostí Kraj : Ústecký Vodní tok : Labe 4

5 Vyjádření Povodí Labe, s.p. je uvedeno na str. 28. Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem je uvedeno na str

6 Změna č. 6 - Účinnost od II. TEXTOVÁ ČÁST A. ÚVOD ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : ODTOKOVÉ POMĚRY : UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTÍ, ROZSAH OHROŽENÍ NEMOVITOSTÍ, ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ A ÚSTUPOVÉ CESTY POTENCIÁLNÍ ZDROJE POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY - PLATNÉ PRO ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ N.L STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PLATNÉ PRO OBJEKTY ČD V OBVODU ÚSTÍ N.L B. ORGANIZAČNÍ ČÁST ST ČINNOST PŘI DOSAŽENÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY PLATNÉ PRO NEMOVITOSTI: Činnost ČD v jednotlivých objektech při dosažení I., II. a III. SPA platné pro ČD v obvodu Ústí n.l Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/ Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/ Ústí n.l. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/ Ústí n.l. západ doprav.kancelář a soc. zařízení u výpravní budovy, ulice Tovární...21 Ústí n.l. západ - výpravní budova, Tovární č.p. 975/ Ústí n.l. - administrativní budova, Revoluční č.p. 753/ Ústí n.l. - administrativní budova Sorbi, Střekovské nábřeží č.p Objekty a prostory ČD, které nejsou využívány...25 Ústí n.l. hlavní nádraží - vodárna Belveder (bývalá) bez č.p Ústí n.l. hlavní nádraží - čerpací stanice (bývalá vodárna) OPATŘENÍ PO POVODNI EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE ČD SEZNAM DŮLEŽITÝCH TEL. ČÍSEL C. GRAFICKÁ ČÁST + PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 - MAPY S VYZNAČENÍM NEMOVITOSTÍ ČD A ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ PŘÍLOHA Č. 2 - PŘEHLED DŮLEŽITÝCH ADRES A TELEFONNÍCH ČÍSEL PŘÍLOHA Č. 3 - SLOŽENÍ POVODŇOVÉ KOMISE ČD A PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL ČD PŘÍLOHA Č. 4 - PŘEHLED ÚKOLŮ A OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH POVODŇOVÉ AKTIVITY PŘÍLOHA Č. 5 - PLÁN VYROZUMĚNÍ PŘI VYHLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY D. ZÁVĚR VYJÁDŘENÍ POVODÍ LABE, S.P VYJÁDŘENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

7 A. ÚVOD Změna č. 6 - Účinnost od Povodňový plán Českých drah, a. s. v obvodu Ústí nad Labem (dále jen PovP) byl zpracován na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dalších zákonů. PovP je zaměřen na ochranu před povodněmi, na předcházení škod způsobených povodněmi, případně na omezení škod při povodních. Předpovědní povodňová služba pro území města Ústí n.l. je omezena. V běžném provozu jsou vydávány předpovědi založené na postupových dobách a odpovídajících průtocích v systému stanic. Předpověď povodňové situace se postupně upravuje a je nutné ji neustále sledovat. PovP zahrnuje území, kde se nacházejí nemovitosti ČD, které leží v záplavovém území. Je členěn na věcnou, organizační a grafickou část. Potvrzením souladu s Povodňovým plánem města Ústí n.l. se stává věcná a grafická část povodňové plánu závaznou. ČD poskytují organizační část PovP k využití dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi. PovP se bude podle potřeby aktualizovat (např. při podstatných změnách podmínek, za nichž byl zpracován, změna telefonních čísel apod.) a případné změny budou písemně (případně em) nahlášeny na Magistrát města Ústí n.l. - OŽP. Za dodržování ustanovení PovP odpovídají vedoucí příslušné organizační složky ČD (dále jen OS ČD). 1. Základní hydrologické údaje : Tok : Labe ( ) Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm, Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm, Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm. 2. Odtokové poměry : Měrná křivka koryta profil 765,948 (ř.km), nula vodočtu na vodočtu v Ústí n.l ,95 m.n.m. (B.p.v.) Q1 = m3/s H1 = 136,75 m.n.m. tj. 580 cm Q2 = m3/s H2 = 137,86 m.n.m. tj. 691 cm Q5 = m3/s H5 = 139,16 m.n.m. tj. 821 cm Q10 = m3/s H10 = 140,06 m.n.m. tj. 911 cm Q20 = m3/s H20 = 140,85 m.n.m. tj. 990 cm Q50 = m3/s H50 = 141,77 m.n.m. tj cm Q100 = m3/s H100 = 142,41 m.n.m. tj cm Údaje jsou platné k místu vodočtu v Ústí n.l. 7

8 Změna č. 6 - Účinnost od Umístění nemovitostí, rozsah ohrožení nemovitostí, rozmístění hlavních uzávěrů a ústupové cesty Objekty ČD, které jsou umístěny v záplavovém území Q5 Q100 : Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/2 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody je umístěn ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy v zadním traktu, elektřina hlavní jistič elektro je umístěn venku v kabelové skříni vlevo. Přístupová cesta je podchodem nebo ze silnice. Sklepy se začínají zatápět průsaky při výšce hladiny Labe 555 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Vstup do objektu se zatápí při výšce hladiny Labe 840 cm. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 380cm přízemí do výše cca 355 cm včetně přilehlé terasy Výška zatopení v roce 2013: přízemí do výšky 230 cm (měřeno u vstupu do budovy). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: RSM Ústí n.l., O32 GŘ. Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova,, U Nádraží č.p. 965/6 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází v šachtě u východu; plyn - NENÍ ZAVEDEN; elektřina výpravní budova je napájená z trafostanice na 1.nástupišti; Přístupová cesta je z ulice nebo z 1. nástupiště. Sklepy se začínají zatápět při výšce hladiny Labe 640 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Hala a vestibul se zatápí í při výšce hladiny 950 cm. Podchod se zatápí při výšce hladiny 875 cm. Výška zatopení v roce 2002: suterén do výšky 310cm bývalý kryt CO do výšky 310cm sklepní prostory do výšky 310cm přízemí do výšky cca 246cm. Výška zatopení v roce 2013: přízemí do výšky 120cm (měřeno u vstupu do budovy z přednádraží). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: DKV Praha, KCOD, RCVD. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC, JLV Pont, Relay, bankovní terminály ČS a KB, nápojové automaty AUTIC. 8

9 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. hlavní nádraží - vodárna Belveder (bývalá) bez č.p. Hlavní uzávěry: voda - NENÍ ZAVEDENA, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina elektroinstalace odpojena. Přístupová cesta je z parkoviště. Výška zatopení v roce 2002: objekt zatopen v plném rozsahu do výšky 350cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: objekt není využíván, jsou zde pouze prázdné prostory. Ústí n. L. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody je ve výměníkové stanici ve sklepě objektu, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič je umístěn v přízemí na chodbě. Přístupová cesta je z ulice hlavním vchodem. Sklepy objektu se začínají zatápět při výšce hladiny Labe 880 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Vstup do objektu se zatápí při výšce hladiny 1100 cm. Výška zatopení v roce 2002: část přízemí z ulice do výšky cca 50cm, sklepní prostory v přízemí do výšky 280cm. Výška zatopení v roce 2013: objekt z ulice do výšky 100 cm sklepní prostory do výšky 190 cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: CIS Ústí n. L., CPS Praha, oblast Ústí n. L., O10 GŘ, ČD Cargo Ústí n.l. hlavní nádraží - čerpací stanice (bývalá vodárna) Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází ve sklepě objektu, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič je v přízemí. Přístupová cesta je z 1. nástupiště. Objekt se začíná zatápět při výšce hladiny Labe 905 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Výška zatopení v roce 2002: přízemí z ulice do výšky 280 cm. Výška zatopení v roce 2013: objekt do výšky 165 cm (měřeno u vstupu do budovy). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: Objekt není využíván, jsou zde pouze prázdné prostory. 9

10 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. západ doprav. kancelář a soc. zařízení u výprav. budovy,ul. ul. Tovární Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody včetně výměníkové stanice se nachází ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy u restaurace směrem k silnici, elektřina - výpravní budova je napájená z rozvodny R3. Přístupová cesta je z 1. nástupiště. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 150cm kryt CO do výšky 150cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: ČD Cargo. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC. Ústí n.l. západ - výpravní budova,, Tovární č.p. 975/3 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody včetně výměníkové stanice se nachází ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy u restaurace směrem k silnici, elektřina výpravní budova je napájená z rozvodny R3. Přístupová cesta je z 1.nástupiště. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 150cm kryt CO do výšky 150cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: DKV Praha, KCOD, OSŽ, RCVD, KNOD pracoviště Ústí n.l., O17 GŘ. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC. Ústí n. L. - administrativní budova Sorbi,, Střekovské nábřeží č.p Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází před vchodem v šachtě vlevo, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič elektro je umístěn v přízemí a objekt odpojuje dodavatel elektrické energie (ČEZ). Přístupová cesta je z ulice. Budova je nepodsklepená. Výška zatopení v roce 2002: zatopeno přízemí do výšky cca 100cm. Výška zatopení v roce 2013: zatopeno přízemí do výšky přesně 40cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: v objektu nejsou žádné OS ČD. Prostory pronajaty soukromým společnostem. 10

11 4. Potenciální zdroje povodňového nebezpečí Zdrojem povodňového nebezpečí je řeka Labe. Na vodním toku řeky Labe mohou nastat tyto typy povodní : Přirozená povodeň zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami, letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity,nebo v kombinaci, zimní povodně způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. Zvláštní povodeň Povodeň způsobená zvláštními vlivy, tj. situace, jež může nastat při stavbě, nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu. 5. Stupně povodňové aktivity - platné pro území města Ústí n.l. Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, které se vyjadřuje třemi stupni. Pro řeku Labe na území města Ústí n.l. je rozhodný vodočet hlásné služby v Ústí n.l., který je umístěn v profilu čerpací stanice Vaňov, na levém břehu (ř.km- 39,25). I. stupeň povodňové aktivity (bdělost) cm na vodočtu v Ústí n.l. Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje se věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. II. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) cm na vodočtu v Ústí n.l. Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. III. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) cm na vodočtu v Ústí n.l. Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení osob a majetku. Provádějí se zabezpečovací, ochranné a podle potřeby i záchranné práce. II. a III. stupeň povodňové aktivity vyhlašuje a odvolává pro rozhodný vodočet hlásné služby v Ústí n.l. Povodňová komise města Ústí n.l. 11

12 Změna č. 6 - Účinnost od Stupně povodňové aktivity platné pro objekty ČD v obvodu Ústí n.l. Seznam nemovitostí ČD Č Stupně povodňové aktivity platné pro nemovitosti ČD I.stupeň II.stupeň III.stupeň Ústí n.l.- K Můstku č.p. 1451/2 450 cm 550 cm Ústí n.l. hl.n.-výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/6 450 cm 600 cm Ústí n.l. hl.n.-vodárna Belveder (bývalá) 600 cm 750 cm Ústí n.l.- administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 Ústí n.l. hl.n.-čerpací stanice (bývalá vodárna) Ústí n.l. západ doprav. kancelář +soc. zař. u výprav.budovy, ulice Tovární Ústí n.l. západ výpravní budova, Tovární č.p. 975/3 Ústí n.l. Střekov - administrativní budova Sorbi, Střekovské nábřeží č.p Ústí n.l.západ - administrativní budova, Revoluční č.p cm 750 cm 600 cm 750 cm 600 cm 1020 cm 600 cm 1020 cm 600 cm 800 cm 600 cm a stoupající tendence hladiny Labe 700 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 1050 cm a stoupající tendence hladiny Labe 1050 cm a stoupající tendence hladiny Labe 900 cm a stoupající tendence hladiny Labe Tato nemovitost ohrožena druhotně dochází k vylévání vody z kanalizace. Stupně povodňové aktivity platné pro objekty ČD v Ústí n.l. nejsou totožné se stupni povodňové aktivity platné pro území města Ústí n.l. V civilním sektoru jsou při výšce hladiny cca 830 cm uzavřeny oba silniční mosty přes řeku Labe a je zaplavena silniční komunikace směrem do Vaňova. Proto lze předpokládat žádost Magistrátu města Ústí n.l. o : zajištění kyvadlové přepravy Ústí n.l. západ Ústí n.l. Střekov, zřízení náhradních zastávek ve Vaňově a Brné, přepravu materiálu pro Integrovaný záchranný systém. 12

13 B. ORGANIZAČNÍ ČÁST 1. Činnost při dosažení stupňů povodňové aktivity platné pro nemovitosti: K zajištění ochrany před povodněmi je každý zaměstnanec OS ČD v obvodu Ústí n.l. ve službě povinen umožnit vstup a vjezd do prostoru ČD, popřípadě dovolit stavby těm, kdo řídí, koordinují a provádí zabezpečovací a záchranné práce, přispět pomocí na příkaz povodňových orgánů k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Povodňové orgány jsou při povodni oprávněny za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v nezbytném rozsahu na pozemky a do objektů ČD v obvodu Ústí n.l. Při nepříznivém vývoji i povodňové situace musí být práce zahájeny okamžitě. Koordinační činnost na území města Ústí n.l. vykonává v době povodně Povodňová komise města Ústí n.l., mimo povodeň Magistrát města Ústí n.l. Povodňová komise města Ústí n.l. vyhlašuje II. a III. stupeň povodňové aktivity platný pro území města a informuje formou SMS členy Povodňové komise ČD v Ústí n.l. (dále jen PovK). Předseda PovK rozhodne o jejím svolání v závislosti na aktuální situaci. Způsob vyrozumění je uveden v příloze č. 5. Plán vyrozumění při vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Složení PovK je uvedeno v příloze č. 3 Složení povodňové komise ČD a přehled důležitých telefonních čísel ČD. PovK může být podle potřeby rozšířena o další členy. Při I. stupni povodňové aktivity zahájí členové PovK sledování vývoje stavu vodního toku. RSM Ústí n.l. předseda PovK - sleduje povodňové zpravodajství zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe a sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Při II. stupni povodňové aktivity předseda PovK svolá jednání komise, která rozhodne o rozsahu pohotovostních prostředků připravovaných pro preventivní opatření a odsouhlasí rozsah prací ke zmírnění následků povodně. Při této činnosti úzce spolupracuje s Povodňovou komisí města Ústí n.l. Při III. stupni povodňové aktivity provádí členové PovK nepřetržitě opatření proti bezprostřednímu ohrožení majetku a životů v záplavovém území a rozhodují o rozsahu zabezpečovacích, příp. záchranných prací: aktivace náhradních prostor pro výkon služby, stěhování určené dokumentace, výpočetní techniky a vybavení kanceláří z přízemí budov do vyšších pater objektů ČD, přemístění služebních vozů, vypnutí hlavního přívodu elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, opuštění objektu. Po vyklizení objektu zde nesmí zůstat a zdržovat se žádná osoba! zajišťování náhradní vlakové dopravy, včetně nouzových zastávek dle požadavku Povodňové komise města Ústí n.l. Detailní postup PovK je uveden v příloze č. 4 Přehled úkolů a opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity. - 13

14 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost ČD v jednotlivých objektech při dosažení I., II. a III. stupně povodňové aktivity platné pro ČD v obvodu Ústí n.l. Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova,, U Nádraží č.p. 965/6 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 450 cm na vodočtu v Ústí n.l. Při této výšce již dochází k automatickému spuštění čerpání vody ze zatápěných sklepních prostorů (sběrné jímky) pomocí čerpadel, což je v kompetenci SŽDC. Činnost KCOD Majetek KCOD není ohrožen. Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. sledují vývoj situace. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha (vedoucí posunu a vozmistři) sledují vývoj situace prostřednictvím výpravčího popř. veřejných sdělovacích prostředků. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace, ale nevyvíjí žádné aktivity. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prácí. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. Objekt není bezprostředně ohrožen, ale organizují se přípravy na možné vyklizení technologie ve sklepních prostorách. Ve sklepních prostorách již plně probíhá čerpání prosakující vody ze sběrné jímky. Pokud je meteorologická předpověď nepříznivá a hrozí i nadále stoupání hladiny řeky Labe, pracovníci SŽDC odpojí a demontují technologické zařízení přečerpávací stanice, demontují zařízení klimatizačních jednotek pokladen umístěných ve sklepních prostorách a demontují technologické zařízení výtahů a eskalátorů. Provedou umístění kabin výtahů na nástupištích v horním podlaží a jejich odpojení. Sklepy se zatápí při výšce hladiny 640 cm. Při výšce hladiny 750 cm ve spolupráci s OS SŽDC dojde také k odpojení celé elektroinstalace osvětlení sklepních prostor objektu (napájení). Předpokládá se, že celý objekt bude následně uzavřen. Činnost KCOD Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. ve spolupráci s PovK organizují přípravu náhradních prostor pro uložení inventáře, zásilek a zavazadel uložených v prostorách výpravny zásilek, úschovně zavazadel a v ukládacích skříňkách, materiálu a techniky z pracovišť KCOD osobní stanice Ústí n.l. umístěných v 1.NP výpravní budovy. Seznam pracovišť KCOD osobní stanice Ústí n.l., kterých se evakuace dotýká: 14

15 Změna č. 6 - Účinnost od o o o o všechny osobní pokladny a ČD centrum včetně jejich zázemí, archiv sběrného místa, pokladna zásilek ČD Kurýr, výpravna zásilek, zavazadlový tunel, úschovna zavazadel, technická místnost čistících strojů a odbavovací hala. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha (vedoucí posunu a vozmistři) sledují vývoj situace a řídí se pokyny výpravčího, popř. členů PovK. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace. Majetek RCVD není ohrožen. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prácí. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 700 cm na vodočtu v Ústí n.l. a při stoupající tendenci hladiny Labe. Při této výšce již dochází k plnému spuštění čerpání vody ze zatápěných sklepních prostorů pomocí čerpadel. Pokud by činnost čerpadel vysadila, případně by množství čerpané vody bylo menší než množství vody prosakující, dochází k postupnému zaplavování sklepních prostorů hlavního nádraží. Při stoupající hladině budou zaplavovány následující prostory: o sklepní prostory při výšce hladiny 640 cm, o podchod, kde jsou umístěny kolektory s inženýrskými sítěmi (vše v majetku SŽDC) při výšce hladiny 875 cm, o hala pro cestující při výšce hladiny 950 cm, o osobní pokladny při výšce hladiny 950 cm, o ČD centrum při výšce hladiny 950 cm, o úschovna zavazadel při výšce hladiny 950 cm, o WC pro cestující veřejnost při výšce hladiny 875 cm. Při výšce hladiny blížící se 900 cm dojde k postupnému výpadku telefonních, radiových a datových sítí. Provádí se tyto práce: o odpojení elektroinstalace (napájení) a uzavření hlavního uzávěru vody. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen. Činnost KCOD Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. organizují podle pokynů PovK vyklizení pracovišť umístěných v 1. NP budovy. Vyklízeny budou osobní pokladny a ČD centrum včetně zázemí, pokladna ČD Kurýr, archiv sběrného místa, výpravna zásilek, úschovna, zavazadlový tunel, technická místnost čistících strojů a odbavovací hala. Veškerý majetek KCOD bude přemístěn do určených prostor ve 2. NP výpravní budovy. K přepravě materiálu a zaměstnanců KCOD bude využíván přednostně služební osobní automobil KCOD. Stěhování (přemísťování) nábytku a dalšího objemného materiálu bude zabezpečováno ve spolupráci a v součinnosti s ostatními OS ČD v objektu, popř. s využitím najatých specializovaných přepravních společností. 15

16 Změna č. 6 - Účinnost od Harmonogram evakuace KCOD: Zaměstnanci vyklízejí techniku,inventář a materiál z ohrožených prostorů v tomto pořadí: o výpočetní technika a elektrotechnická zařízení, o finanční hotovosti, ceniny a PÚT (vyrozumění odpovědných zaměstnanců, popř. komisionální vyklizení), o doklady uložené v archivu sběrného místa, o zásilky a zavazadla, o mycí a čistící stroje, o zařízení pro odbavení cestujících jízdními doklady UNIPAJ, o nábytek a ostatní inventář osobních pokladen a provozních místností, o ukládací skříňky. Všichni zaměstnanci opustí ohrožené prostory. Prostory se zajistí proti vstupu neoprávněných osob. Zaměstnanci se odeberou do náhradních prostorů a vykonávají určenou činnost. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha se řídí pokyny zástupce DKV v PovK, na jehož základě zahájí stěhování výpočetní techniky a důležitých dokumentů do vyšších pater budovy. Zaměstnanci opustí budovu podle konkrétního vývoje situace v objektu. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace. Majetek RCVD není ohrožen. Před opuštěním pracoviště každý zaměstnanec RCVD zajistí odpojení jím používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prací 16

17 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/2 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 450 cm na vodočtu v Ústí n.l. Činnost RSM RSM Ústí n.l. sleduje povodňové zpravodajství, zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe z rozhlasových a televizních médií, dále sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Pracovníci RSM provedou kontrolu sklepního prostoru a hodnotnější věci vynesou do horního patra. Činnost O32 GŘ Zaměstnanci O32 GŘ zahájí sledování situace, ale nevyvíjí žádné aktivity. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 550 cm na vodočtu v Ústí n.l. Sklepní prostory se začínají zatápět průsaky při výšce hladiny Labe 555 cm. Činnost RSM RSM sleduje povodňové zpravodajství, zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe z rozhlasových a televizních médií, dále sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Pokud je meteorologická předpověď nepříznivá a hrozí další stoupání hladiny řeky Labe, provozní pracovníci RSM zahajují přípravné práce k odpojení hlavního uzávěru vody, plynu a odpojení elektroinstalace, spolupracují s externí firmou. RSM informuje o aktuální situaci zaměstnance O32 GŘ, jehož kancelář je umístěna v této budově a další nájemníky, jejichž kanceláře jsou umístěny v přízemí této budovy. Pokud bude předpověď dalšího stoupání hladiny Labe nad 850 cm, připravují se práce na vyklizení prostorů v přízemí, zejména odvoz nábytku a vynesení kancelářských potřeb do vyšších pater. Činnost Odboru 32 GŘ Zaměstnanci O32 GŘ se řídí pokyny PovK a spolupracují s RSM. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. a s předpokladem stoupající tendenci hladiny Labe. Pokud je předpoklad výšky hladiny Labe nad 850 cm, organizují se práce na vystěhování prostorů v přízemí, zejména odvoz nábytku a vynesení kancelářských potřeb do vyšších pater. Při výšce hladiny 750 cm na vodočtu Ústí n.l. bude celý objekt vyklizen a uzavřen. Vyklizení prostorů v přízemí je třeba provést včas s přihlédnutím na uzavírání silnice I30 při výšce hladiny 750 cm. Následně mohou nastat problémy s Policií ČR, která trvá na uzavření postižené oblasti. Úroveň vstupu do budovy a přilehlý ochoz se začíná zatápět při výšce hladiny 840 cm. Únikové komunikace jsou však již zaplaveny. Podlaha 1.NP (přízemní kancelářské prostory) se začíná zatápět při výšce hladiny 915 cm, avšak první dvě kanceláře jsou o schod níže a začínají se zatápět již při výšce hladiny 900 cm. 17

18 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost RSM Provozní pracovníci RSM: o při výšce hladiny 600 cm na vodočtu Ústí n.l. odpojí přívod elektroinstalace ve sklepních prostorách objektu, o při výšce hladiny 750 cm na vodočtu Ústí n.l. zajistí prostřednictvím externí firmy odpojení hlavního uzávěru plynu a provedou odpojení elektroinstalace v rozvodně nízkého napětí v trafostanici. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen. RSM informuje o aktuální situaci zaměstnance O32 GŘ, a zejména nájemníky, jejichž kanceláře jsou umístěny v přízemí této budovy. Přízemní prostory objektu jsou pronajaty. Nájemníci odpovídá za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prací. Plně však respektují pokyny členů PovK. Činnost Odboru 32 GŘ Majetek O32 GŘ není ohrožen. Zaměstnanci O32 GŘ se řídí pokyny PovK (RSM) a respektují postup evakuace. Před opuštěním pracoviště zaměstnanci O32 GŘ zajistí odpojení jimi používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. 18

19 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro budovu při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. Činnost CIS Ústí n. L. Zaměstnanci CIS zahájí sledování situace a jsou v kontaktu s PovK. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Zaměstnanci CPS jsou v kontaktu s PovK, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Činnost O10 GŘ Zaměstnanci O10 GŘ jsou v kontaktu s PovK, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Činnost ČD Cargo Příslušní zaměstnanci ČD Cargo sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků, ale nevyvíjí žádné aktivity. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro budovu při 750 cm na vodočtu v Ústí n.l. Objekt není bezprostředně ohrožen, ale pokud je předpoklad překročení výšky hladiny Labe 850 cm, zahajují se přípravné práce k odpojení parního výměníku, elektroinstalace, uzavření hlavního uzávěru vody a vyklizení objektu. V rámci přípravy na evakuaci bude určeno náhradní parkovací místo pro služební osobní automobily CIS, RSM, CPS a externích uživatelů. Činnost CIS Ústí n.l Zaměstnanci CIS ve spolupráci s PovK organizují přípravu náhradních prostor pro uložení inventáře, materiálu a techniky z pracovišť umístěných v 1.NP budovy. Seznam pracovišť, kterých se evakuace týká: o podatelna, o sklad MTZ CIS, o pracoviště MTZ. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Pověření zaměstnanci CPS informují své zaměstnance o vzniklé situaci, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci, které jim poskytují členové PovK a média, vydávají pokyny ke splnění úkolů zadaných PovK. Projednají s PovK určení místnosti pro uložení osobních dokladů administrovaných zaměstnanců, ostatních důležitých dokumentů, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří. Činnost O10 GŘ Pověření zaměstnanci O10 GŘ sledují aktuální zprávy o povodňové situaci, které jim poskytují členové PovK a média, plní případné úkoly zadané PovK. Projednají s PovK určení místnosti pro uložení důležitých dokumentů, které vyplývají z pracovní náplně zaměstnanců O10 GŘ, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří. 19

20 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost ČD Cargo Příslušní zaměstnanci ČD Cargo pokračují ve sledování aktuálních zpráv o povodňové situaci prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Řídí se pokyny zástupce ČD Cargo v PovK. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro administrativní budovu při 850 cm na vodočtu v Ústí n.l. Při výšce hladiny Labe 880 cm dochází k zatopení sklepních prostor, přízemní prostory nejsou zatopeny. Provozní pracovníci RSM prostřednictvím externí firmy provádějí práce na odpojení elektroinstalace objektu (napájení), odpojení parní výměníkové stanice a uzavření hlavního uzávěru vody. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen při výšce hladiny Labe 900 cm. Činnost CIS Ústí n.l. Zaměstnanci CIS organizují dle pokynů PovK vyklizení pracovišť umístěných v 1.NP budovy. Vyklízeny budou prostory podatelny, pracoviště a skladu MTZ CIS. Služební osobní automobil CIS bude přemístěn na náhradní parkovací místo. Veškerý majetek CIS bude přemístěn do určených prostorů 2. nebo 3. NP této budovy. K přepravě materiálu a zaměstnanců CIS bude využíván přednostně služební osobní automobil CIS. Stěhování (přemísťování) nábytku a dalšího objemného materiálu bude zabezpečováno ve spolupráci a v součinnosti s ostatními OS ČD v objektu, popř. s využitím najatých specializovaných přepravních společností. Harmonogram evakuace CIS: Zaměstnanci vyklízejí techniku, inventář a materiál z ohrožených prostorů v následujícím pořadí o výpočetní technika a elektrotechnická zařízení, o finanční hotovosti, ceniny, o nábytek a ostatní inventář provozních místností. Všichni zaměstnanci opustí ohrožené prostory a prostory se zajistí proti vstupu neoprávněných osob. Zaměstnanci se odeberou do náhradních prostorů a vykonávají určenou činnost. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Dle pokynu PovK zaměstnanci CPS respektují postup evakuace podle konkrétního vývoje situace v objektu, zajišťují odsun osobních dokladů administrovaných zaměstnanců, ostatních důležitých dokumentů, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří na vyhrazené místo. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. Činnost O10 GŘ Dle pokynu PovK zaměstnanci O10 GŘ respektují postup evakuace podle konkrétního vývoje situace v objektu, zajišťují odsun důležitých dokumentů, příp. výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří na vyhrazené místo. Dle pokynů PovK opustí budovu. Činnost ČD Cargo Zaměstnanci respektují postup evakuace dle pokynu zástupce ČD Cargo v PovK. Před opuštěním pracoviště zaměstnanci zajistí odpojení jimi používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. 20

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 nám. Míru 20, Praha 2 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI Č.j.: 2/2-14/13 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 48

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Ochrana osob a majetku

Ochrana osob a majetku Strana: 1 z: 23 Schválil: Ing. Tamchyna, MBA, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1436 o Směrnici k výběru objektů obranné infrastruktury

Více