Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce."

Transkript

1 1

2 Změna č. 6 - Účinnost od ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str. 2, 7-9, 11, 13-20, 24, 25, 30, příloha č. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD Změna přílohy č. 3 Složení PovK, přílohy č. 5 Plán vyrozumění Změny uživatelů některých objektů. str. 2, 5, 7-8, ,, 25 Změny uživatelů některých objektů. Změna stránkování celého dokumentu. Změny z důvodu organizačních změn: str. 2-4, 6, 8-10, 12-17, 17, 21-25,, 30, příloha č.. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD příloha č. 5 Plán P vyrozumění Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2013, dále zapracovány organizační změny a změny uživatelů některých objektů: str. 2 4, 6-10, 12, 14-20, 22-25, 25, 30 příloha č. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD příloha č. 4 Přehled úkolů a opatření při jednotlivých SPA příloha č. 5 Plán vyrozumění Fryc Michal, DiS. (RSM Ústí n.l,tel: ) Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Mikulecká Romana, Ing. (O30 GŘ, tel: ) Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing Fryc Michal, DiS. Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Mikulecká Romana, Ing. (O30 GŘ, tel: ) Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Fryc Michal, DiS. (RSM Ústí n.l,tel: ) Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing. ( tel: ) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 2

3 Změna č. 6 - Účinnost od PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK CIS - Centrum interních služeb (organizační složka ČD) CO - Civilní obrana CPS - Centrum personálních služeb (organizační složka ČD) ČD - České dráhy, a. s. ČD Cargo - ČD Cargo, a.s. (dceřiná společnost ČD) DKV - Depo kolejových vozidel (organizační složka ČD) GŘ - Generální ředitelství (organizační složka ČD) HZS - Hasičský záchranný sbor KCOD - Krajské centrum osobní dopravy (organizační složka ČD) KNOD Kancelář náměstka Generálního ředitele pro osobní dopravu MmÚL - Magistrát města Ústí nad Labem MTZ - Materiálně technické zásobování NP - Nadzemní podlaží O - Odbor GŘ ČD OS - Organizační složka OSŽ - Odborové sdružení železničářů OŽP OMS MmÚL - Odbor životního prostředí Oddělení mimořádných situací Magistrátu města Ústí nad Labem PO - Provozní obvod PovK - Povodňová komise ČD PovP - Povodňový plán ČD PÚT - Přesně účtovatelný tiskopis RCVD - Regionální centrum vlakového doprovodu RSM - Regionální správa majetku (organizační složka ČD) Ř - Ředitel SŽDC - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. UNIPAJ - Universální prodejní automat jízdenek ZO - Základní organizace ŽST - Železniční stanice 3

4 Povodňový plán ČD, a. s. v obvodu Ústí nad Labem Vlastník nemovitostí: České dráhy, akciová společnost (dále jen ČD) Adresa : Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Změna č. 6 - Účinnost od Telefonní spojení: Důležitá spojení na zaměstnance ČD jsou uvedena v příloze č. 3 Přehled důležitých telefonních čísel ČD. Obec - katastrální území: Ústí nad Labem - Ústí nad Labem Číslo parcel: Seznam nemovitostí Č.popis. Parcel.č. Ústí n.l.západ-dopravní kancelář+soc.zař.u VB, ulice Tovární bez č.p. 2575/2 Ústí n.l.západ-výpravní budova, Tovární č.p. 975/ /1 Ústí n.l.hl.n.-čerpací stanice(bývalá vodárna), bez č.p Ústí n.l.hl.n.-výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/ Ústí n.l.hl.n.-vodárna Belveder (bývalá) bez č.p. 3418/4 Ústí n.l.střekov admin.budova Sorbi, Střekovské nábř. č.p /3 Ústí n.l.- administrativní budova,hradiště č.p. 91/22 91/ Ústí n.l.- K Můstku č.p. 1451/2 1451/ Ústí n.l.západ-administrativní budova,revoluční č.p. 753/73 * 753/ Ústí n.l.západ - bývalý elektroúsek,kanceláře(bývalé trafo)* bez č.p. 4306/53 Ústí n.l.západ - bývalý elektroúsek, dílny u SO * bez č.p. 4306/52 Ústí n.l.západ - vážní domek+kolej.váha * bez č.p. 4306/1 Vysvětlivky: *) Tyto objekty neleží v záplavové oblasti, ale při povodních v roce 2002 došlo k jejich částečnému zatopení. Dále v dokumentu nebudou uváděny. Číslo popisné popř. evidenční : viz seznam nemovitostí Kraj : Ústecký Vodní tok : Labe 4

5 Vyjádření Povodí Labe, s.p. je uvedeno na str. 28. Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem je uvedeno na str

6 Změna č. 6 - Účinnost od II. TEXTOVÁ ČÁST A. ÚVOD ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : ODTOKOVÉ POMĚRY : UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTÍ, ROZSAH OHROŽENÍ NEMOVITOSTÍ, ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ A ÚSTUPOVÉ CESTY POTENCIÁLNÍ ZDROJE POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY - PLATNÉ PRO ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ N.L STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PLATNÉ PRO OBJEKTY ČD V OBVODU ÚSTÍ N.L B. ORGANIZAČNÍ ČÁST ST ČINNOST PŘI DOSAŽENÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY PLATNÉ PRO NEMOVITOSTI: Činnost ČD v jednotlivých objektech při dosažení I., II. a III. SPA platné pro ČD v obvodu Ústí n.l Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/ Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/ Ústí n.l. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/ Ústí n.l. západ doprav.kancelář a soc. zařízení u výpravní budovy, ulice Tovární...21 Ústí n.l. západ - výpravní budova, Tovární č.p. 975/ Ústí n.l. - administrativní budova, Revoluční č.p. 753/ Ústí n.l. - administrativní budova Sorbi, Střekovské nábřeží č.p Objekty a prostory ČD, které nejsou využívány...25 Ústí n.l. hlavní nádraží - vodárna Belveder (bývalá) bez č.p Ústí n.l. hlavní nádraží - čerpací stanice (bývalá vodárna) OPATŘENÍ PO POVODNI EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE ČD SEZNAM DŮLEŽITÝCH TEL. ČÍSEL C. GRAFICKÁ ČÁST + PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 - MAPY S VYZNAČENÍM NEMOVITOSTÍ ČD A ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ PŘÍLOHA Č. 2 - PŘEHLED DŮLEŽITÝCH ADRES A TELEFONNÍCH ČÍSEL PŘÍLOHA Č. 3 - SLOŽENÍ POVODŇOVÉ KOMISE ČD A PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL ČD PŘÍLOHA Č. 4 - PŘEHLED ÚKOLŮ A OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH POVODŇOVÉ AKTIVITY PŘÍLOHA Č. 5 - PLÁN VYROZUMĚNÍ PŘI VYHLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY D. ZÁVĚR VYJÁDŘENÍ POVODÍ LABE, S.P VYJÁDŘENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

7 A. ÚVOD Změna č. 6 - Účinnost od Povodňový plán Českých drah, a. s. v obvodu Ústí nad Labem (dále jen PovP) byl zpracován na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dalších zákonů. PovP je zaměřen na ochranu před povodněmi, na předcházení škod způsobených povodněmi, případně na omezení škod při povodních. Předpovědní povodňová služba pro území města Ústí n.l. je omezena. V běžném provozu jsou vydávány předpovědi založené na postupových dobách a odpovídajících průtocích v systému stanic. Předpověď povodňové situace se postupně upravuje a je nutné ji neustále sledovat. PovP zahrnuje území, kde se nacházejí nemovitosti ČD, které leží v záplavovém území. Je členěn na věcnou, organizační a grafickou část. Potvrzením souladu s Povodňovým plánem města Ústí n.l. se stává věcná a grafická část povodňové plánu závaznou. ČD poskytují organizační část PovP k využití dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi. PovP se bude podle potřeby aktualizovat (např. při podstatných změnách podmínek, za nichž byl zpracován, změna telefonních čísel apod.) a případné změny budou písemně (případně em) nahlášeny na Magistrát města Ústí n.l. - OŽP. Za dodržování ustanovení PovP odpovídají vedoucí příslušné organizační složky ČD (dále jen OS ČD). 1. Základní hydrologické údaje : Tok : Labe ( ) Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm, Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm, Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm. 2. Odtokové poměry : Měrná křivka koryta profil 765,948 (ř.km), nula vodočtu na vodočtu v Ústí n.l ,95 m.n.m. (B.p.v.) Q1 = m3/s H1 = 136,75 m.n.m. tj. 580 cm Q2 = m3/s H2 = 137,86 m.n.m. tj. 691 cm Q5 = m3/s H5 = 139,16 m.n.m. tj. 821 cm Q10 = m3/s H10 = 140,06 m.n.m. tj. 911 cm Q20 = m3/s H20 = 140,85 m.n.m. tj. 990 cm Q50 = m3/s H50 = 141,77 m.n.m. tj cm Q100 = m3/s H100 = 142,41 m.n.m. tj cm Údaje jsou platné k místu vodočtu v Ústí n.l. 7

8 Změna č. 6 - Účinnost od Umístění nemovitostí, rozsah ohrožení nemovitostí, rozmístění hlavních uzávěrů a ústupové cesty Objekty ČD, které jsou umístěny v záplavovém území Q5 Q100 : Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/2 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody je umístěn ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy v zadním traktu, elektřina hlavní jistič elektro je umístěn venku v kabelové skříni vlevo. Přístupová cesta je podchodem nebo ze silnice. Sklepy se začínají zatápět průsaky při výšce hladiny Labe 555 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Vstup do objektu se zatápí při výšce hladiny Labe 840 cm. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 380cm přízemí do výše cca 355 cm včetně přilehlé terasy Výška zatopení v roce 2013: přízemí do výšky 230 cm (měřeno u vstupu do budovy). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: RSM Ústí n.l., O32 GŘ. Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova,, U Nádraží č.p. 965/6 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází v šachtě u východu; plyn - NENÍ ZAVEDEN; elektřina výpravní budova je napájená z trafostanice na 1.nástupišti; Přístupová cesta je z ulice nebo z 1. nástupiště. Sklepy se začínají zatápět při výšce hladiny Labe 640 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Hala a vestibul se zatápí í při výšce hladiny 950 cm. Podchod se zatápí při výšce hladiny 875 cm. Výška zatopení v roce 2002: suterén do výšky 310cm bývalý kryt CO do výšky 310cm sklepní prostory do výšky 310cm přízemí do výšky cca 246cm. Výška zatopení v roce 2013: přízemí do výšky 120cm (měřeno u vstupu do budovy z přednádraží). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: DKV Praha, KCOD, RCVD. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC, JLV Pont, Relay, bankovní terminály ČS a KB, nápojové automaty AUTIC. 8

9 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. hlavní nádraží - vodárna Belveder (bývalá) bez č.p. Hlavní uzávěry: voda - NENÍ ZAVEDENA, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina elektroinstalace odpojena. Přístupová cesta je z parkoviště. Výška zatopení v roce 2002: objekt zatopen v plném rozsahu do výšky 350cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: objekt není využíván, jsou zde pouze prázdné prostory. Ústí n. L. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody je ve výměníkové stanici ve sklepě objektu, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič je umístěn v přízemí na chodbě. Přístupová cesta je z ulice hlavním vchodem. Sklepy objektu se začínají zatápět při výšce hladiny Labe 880 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Vstup do objektu se zatápí při výšce hladiny 1100 cm. Výška zatopení v roce 2002: část přízemí z ulice do výšky cca 50cm, sklepní prostory v přízemí do výšky 280cm. Výška zatopení v roce 2013: objekt z ulice do výšky 100 cm sklepní prostory do výšky 190 cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: CIS Ústí n. L., CPS Praha, oblast Ústí n. L., O10 GŘ, ČD Cargo Ústí n.l. hlavní nádraží - čerpací stanice (bývalá vodárna) Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází ve sklepě objektu, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič je v přízemí. Přístupová cesta je z 1. nástupiště. Objekt se začíná zatápět při výšce hladiny Labe 905 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Výška zatopení v roce 2002: přízemí z ulice do výšky 280 cm. Výška zatopení v roce 2013: objekt do výšky 165 cm (měřeno u vstupu do budovy). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: Objekt není využíván, jsou zde pouze prázdné prostory. 9

10 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. západ doprav. kancelář a soc. zařízení u výprav. budovy,ul. ul. Tovární Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody včetně výměníkové stanice se nachází ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy u restaurace směrem k silnici, elektřina - výpravní budova je napájená z rozvodny R3. Přístupová cesta je z 1. nástupiště. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 150cm kryt CO do výšky 150cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: ČD Cargo. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC. Ústí n.l. západ - výpravní budova,, Tovární č.p. 975/3 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody včetně výměníkové stanice se nachází ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy u restaurace směrem k silnici, elektřina výpravní budova je napájená z rozvodny R3. Přístupová cesta je z 1.nástupiště. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 150cm kryt CO do výšky 150cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: DKV Praha, KCOD, OSŽ, RCVD, KNOD pracoviště Ústí n.l., O17 GŘ. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC. Ústí n. L. - administrativní budova Sorbi,, Střekovské nábřeží č.p Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází před vchodem v šachtě vlevo, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič elektro je umístěn v přízemí a objekt odpojuje dodavatel elektrické energie (ČEZ). Přístupová cesta je z ulice. Budova je nepodsklepená. Výška zatopení v roce 2002: zatopeno přízemí do výšky cca 100cm. Výška zatopení v roce 2013: zatopeno přízemí do výšky přesně 40cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: v objektu nejsou žádné OS ČD. Prostory pronajaty soukromým společnostem. 10

11 4. Potenciální zdroje povodňového nebezpečí Zdrojem povodňového nebezpečí je řeka Labe. Na vodním toku řeky Labe mohou nastat tyto typy povodní : Přirozená povodeň zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami, letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity,nebo v kombinaci, zimní povodně způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. Zvláštní povodeň Povodeň způsobená zvláštními vlivy, tj. situace, jež může nastat při stavbě, nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu. 5. Stupně povodňové aktivity - platné pro území města Ústí n.l. Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, které se vyjadřuje třemi stupni. Pro řeku Labe na území města Ústí n.l. je rozhodný vodočet hlásné služby v Ústí n.l., který je umístěn v profilu čerpací stanice Vaňov, na levém břehu (ř.km- 39,25). I. stupeň povodňové aktivity (bdělost) cm na vodočtu v Ústí n.l. Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje se věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. II. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) cm na vodočtu v Ústí n.l. Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. III. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) cm na vodočtu v Ústí n.l. Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení osob a majetku. Provádějí se zabezpečovací, ochranné a podle potřeby i záchranné práce. II. a III. stupeň povodňové aktivity vyhlašuje a odvolává pro rozhodný vodočet hlásné služby v Ústí n.l. Povodňová komise města Ústí n.l. 11

12 Změna č. 6 - Účinnost od Stupně povodňové aktivity platné pro objekty ČD v obvodu Ústí n.l. Seznam nemovitostí ČD Č Stupně povodňové aktivity platné pro nemovitosti ČD I.stupeň II.stupeň III.stupeň Ústí n.l.- K Můstku č.p. 1451/2 450 cm 550 cm Ústí n.l. hl.n.-výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/6 450 cm 600 cm Ústí n.l. hl.n.-vodárna Belveder (bývalá) 600 cm 750 cm Ústí n.l.- administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 Ústí n.l. hl.n.-čerpací stanice (bývalá vodárna) Ústí n.l. západ doprav. kancelář +soc. zař. u výprav.budovy, ulice Tovární Ústí n.l. západ výpravní budova, Tovární č.p. 975/3 Ústí n.l. Střekov - administrativní budova Sorbi, Střekovské nábřeží č.p Ústí n.l.západ - administrativní budova, Revoluční č.p cm 750 cm 600 cm 750 cm 600 cm 1020 cm 600 cm 1020 cm 600 cm 800 cm 600 cm a stoupající tendence hladiny Labe 700 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 1050 cm a stoupající tendence hladiny Labe 1050 cm a stoupající tendence hladiny Labe 900 cm a stoupající tendence hladiny Labe Tato nemovitost ohrožena druhotně dochází k vylévání vody z kanalizace. Stupně povodňové aktivity platné pro objekty ČD v Ústí n.l. nejsou totožné se stupni povodňové aktivity platné pro území města Ústí n.l. V civilním sektoru jsou při výšce hladiny cca 830 cm uzavřeny oba silniční mosty přes řeku Labe a je zaplavena silniční komunikace směrem do Vaňova. Proto lze předpokládat žádost Magistrátu města Ústí n.l. o : zajištění kyvadlové přepravy Ústí n.l. západ Ústí n.l. Střekov, zřízení náhradních zastávek ve Vaňově a Brné, přepravu materiálu pro Integrovaný záchranný systém. 12

13 B. ORGANIZAČNÍ ČÁST 1. Činnost při dosažení stupňů povodňové aktivity platné pro nemovitosti: K zajištění ochrany před povodněmi je každý zaměstnanec OS ČD v obvodu Ústí n.l. ve službě povinen umožnit vstup a vjezd do prostoru ČD, popřípadě dovolit stavby těm, kdo řídí, koordinují a provádí zabezpečovací a záchranné práce, přispět pomocí na příkaz povodňových orgánů k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Povodňové orgány jsou při povodni oprávněny za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v nezbytném rozsahu na pozemky a do objektů ČD v obvodu Ústí n.l. Při nepříznivém vývoji i povodňové situace musí být práce zahájeny okamžitě. Koordinační činnost na území města Ústí n.l. vykonává v době povodně Povodňová komise města Ústí n.l., mimo povodeň Magistrát města Ústí n.l. Povodňová komise města Ústí n.l. vyhlašuje II. a III. stupeň povodňové aktivity platný pro území města a informuje formou SMS členy Povodňové komise ČD v Ústí n.l. (dále jen PovK). Předseda PovK rozhodne o jejím svolání v závislosti na aktuální situaci. Způsob vyrozumění je uveden v příloze č. 5. Plán vyrozumění při vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Složení PovK je uvedeno v příloze č. 3 Složení povodňové komise ČD a přehled důležitých telefonních čísel ČD. PovK může být podle potřeby rozšířena o další členy. Při I. stupni povodňové aktivity zahájí členové PovK sledování vývoje stavu vodního toku. RSM Ústí n.l. předseda PovK - sleduje povodňové zpravodajství zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe a sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Při II. stupni povodňové aktivity předseda PovK svolá jednání komise, která rozhodne o rozsahu pohotovostních prostředků připravovaných pro preventivní opatření a odsouhlasí rozsah prací ke zmírnění následků povodně. Při této činnosti úzce spolupracuje s Povodňovou komisí města Ústí n.l. Při III. stupni povodňové aktivity provádí členové PovK nepřetržitě opatření proti bezprostřednímu ohrožení majetku a životů v záplavovém území a rozhodují o rozsahu zabezpečovacích, příp. záchranných prací: aktivace náhradních prostor pro výkon služby, stěhování určené dokumentace, výpočetní techniky a vybavení kanceláří z přízemí budov do vyšších pater objektů ČD, přemístění služebních vozů, vypnutí hlavního přívodu elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, opuštění objektu. Po vyklizení objektu zde nesmí zůstat a zdržovat se žádná osoba! zajišťování náhradní vlakové dopravy, včetně nouzových zastávek dle požadavku Povodňové komise města Ústí n.l. Detailní postup PovK je uveden v příloze č. 4 Přehled úkolů a opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity. - 13

14 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost ČD v jednotlivých objektech při dosažení I., II. a III. stupně povodňové aktivity platné pro ČD v obvodu Ústí n.l. Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova,, U Nádraží č.p. 965/6 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 450 cm na vodočtu v Ústí n.l. Při této výšce již dochází k automatickému spuštění čerpání vody ze zatápěných sklepních prostorů (sběrné jímky) pomocí čerpadel, což je v kompetenci SŽDC. Činnost KCOD Majetek KCOD není ohrožen. Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. sledují vývoj situace. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha (vedoucí posunu a vozmistři) sledují vývoj situace prostřednictvím výpravčího popř. veřejných sdělovacích prostředků. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace, ale nevyvíjí žádné aktivity. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prácí. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. Objekt není bezprostředně ohrožen, ale organizují se přípravy na možné vyklizení technologie ve sklepních prostorách. Ve sklepních prostorách již plně probíhá čerpání prosakující vody ze sběrné jímky. Pokud je meteorologická předpověď nepříznivá a hrozí i nadále stoupání hladiny řeky Labe, pracovníci SŽDC odpojí a demontují technologické zařízení přečerpávací stanice, demontují zařízení klimatizačních jednotek pokladen umístěných ve sklepních prostorách a demontují technologické zařízení výtahů a eskalátorů. Provedou umístění kabin výtahů na nástupištích v horním podlaží a jejich odpojení. Sklepy se zatápí při výšce hladiny 640 cm. Při výšce hladiny 750 cm ve spolupráci s OS SŽDC dojde také k odpojení celé elektroinstalace osvětlení sklepních prostor objektu (napájení). Předpokládá se, že celý objekt bude následně uzavřen. Činnost KCOD Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. ve spolupráci s PovK organizují přípravu náhradních prostor pro uložení inventáře, zásilek a zavazadel uložených v prostorách výpravny zásilek, úschovně zavazadel a v ukládacích skříňkách, materiálu a techniky z pracovišť KCOD osobní stanice Ústí n.l. umístěných v 1.NP výpravní budovy. Seznam pracovišť KCOD osobní stanice Ústí n.l., kterých se evakuace dotýká: 14

15 Změna č. 6 - Účinnost od o o o o všechny osobní pokladny a ČD centrum včetně jejich zázemí, archiv sběrného místa, pokladna zásilek ČD Kurýr, výpravna zásilek, zavazadlový tunel, úschovna zavazadel, technická místnost čistících strojů a odbavovací hala. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha (vedoucí posunu a vozmistři) sledují vývoj situace a řídí se pokyny výpravčího, popř. členů PovK. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace. Majetek RCVD není ohrožen. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prácí. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 700 cm na vodočtu v Ústí n.l. a při stoupající tendenci hladiny Labe. Při této výšce již dochází k plnému spuštění čerpání vody ze zatápěných sklepních prostorů pomocí čerpadel. Pokud by činnost čerpadel vysadila, případně by množství čerpané vody bylo menší než množství vody prosakující, dochází k postupnému zaplavování sklepních prostorů hlavního nádraží. Při stoupající hladině budou zaplavovány následující prostory: o sklepní prostory při výšce hladiny 640 cm, o podchod, kde jsou umístěny kolektory s inženýrskými sítěmi (vše v majetku SŽDC) při výšce hladiny 875 cm, o hala pro cestující při výšce hladiny 950 cm, o osobní pokladny při výšce hladiny 950 cm, o ČD centrum při výšce hladiny 950 cm, o úschovna zavazadel při výšce hladiny 950 cm, o WC pro cestující veřejnost při výšce hladiny 875 cm. Při výšce hladiny blížící se 900 cm dojde k postupnému výpadku telefonních, radiových a datových sítí. Provádí se tyto práce: o odpojení elektroinstalace (napájení) a uzavření hlavního uzávěru vody. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen. Činnost KCOD Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. organizují podle pokynů PovK vyklizení pracovišť umístěných v 1. NP budovy. Vyklízeny budou osobní pokladny a ČD centrum včetně zázemí, pokladna ČD Kurýr, archiv sběrného místa, výpravna zásilek, úschovna, zavazadlový tunel, technická místnost čistících strojů a odbavovací hala. Veškerý majetek KCOD bude přemístěn do určených prostor ve 2. NP výpravní budovy. K přepravě materiálu a zaměstnanců KCOD bude využíván přednostně služební osobní automobil KCOD. Stěhování (přemísťování) nábytku a dalšího objemného materiálu bude zabezpečováno ve spolupráci a v součinnosti s ostatními OS ČD v objektu, popř. s využitím najatých specializovaných přepravních společností. 15

16 Změna č. 6 - Účinnost od Harmonogram evakuace KCOD: Zaměstnanci vyklízejí techniku,inventář a materiál z ohrožených prostorů v tomto pořadí: o výpočetní technika a elektrotechnická zařízení, o finanční hotovosti, ceniny a PÚT (vyrozumění odpovědných zaměstnanců, popř. komisionální vyklizení), o doklady uložené v archivu sběrného místa, o zásilky a zavazadla, o mycí a čistící stroje, o zařízení pro odbavení cestujících jízdními doklady UNIPAJ, o nábytek a ostatní inventář osobních pokladen a provozních místností, o ukládací skříňky. Všichni zaměstnanci opustí ohrožené prostory. Prostory se zajistí proti vstupu neoprávněných osob. Zaměstnanci se odeberou do náhradních prostorů a vykonávají určenou činnost. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha se řídí pokyny zástupce DKV v PovK, na jehož základě zahájí stěhování výpočetní techniky a důležitých dokumentů do vyšších pater budovy. Zaměstnanci opustí budovu podle konkrétního vývoje situace v objektu. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace. Majetek RCVD není ohrožen. Před opuštěním pracoviště každý zaměstnanec RCVD zajistí odpojení jím používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prací 16

17 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/2 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 450 cm na vodočtu v Ústí n.l. Činnost RSM RSM Ústí n.l. sleduje povodňové zpravodajství, zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe z rozhlasových a televizních médií, dále sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Pracovníci RSM provedou kontrolu sklepního prostoru a hodnotnější věci vynesou do horního patra. Činnost O32 GŘ Zaměstnanci O32 GŘ zahájí sledování situace, ale nevyvíjí žádné aktivity. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 550 cm na vodočtu v Ústí n.l. Sklepní prostory se začínají zatápět průsaky při výšce hladiny Labe 555 cm. Činnost RSM RSM sleduje povodňové zpravodajství, zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe z rozhlasových a televizních médií, dále sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Pokud je meteorologická předpověď nepříznivá a hrozí další stoupání hladiny řeky Labe, provozní pracovníci RSM zahajují přípravné práce k odpojení hlavního uzávěru vody, plynu a odpojení elektroinstalace, spolupracují s externí firmou. RSM informuje o aktuální situaci zaměstnance O32 GŘ, jehož kancelář je umístěna v této budově a další nájemníky, jejichž kanceláře jsou umístěny v přízemí této budovy. Pokud bude předpověď dalšího stoupání hladiny Labe nad 850 cm, připravují se práce na vyklizení prostorů v přízemí, zejména odvoz nábytku a vynesení kancelářských potřeb do vyšších pater. Činnost Odboru 32 GŘ Zaměstnanci O32 GŘ se řídí pokyny PovK a spolupracují s RSM. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. a s předpokladem stoupající tendenci hladiny Labe. Pokud je předpoklad výšky hladiny Labe nad 850 cm, organizují se práce na vystěhování prostorů v přízemí, zejména odvoz nábytku a vynesení kancelářských potřeb do vyšších pater. Při výšce hladiny 750 cm na vodočtu Ústí n.l. bude celý objekt vyklizen a uzavřen. Vyklizení prostorů v přízemí je třeba provést včas s přihlédnutím na uzavírání silnice I30 při výšce hladiny 750 cm. Následně mohou nastat problémy s Policií ČR, která trvá na uzavření postižené oblasti. Úroveň vstupu do budovy a přilehlý ochoz se začíná zatápět při výšce hladiny 840 cm. Únikové komunikace jsou však již zaplaveny. Podlaha 1.NP (přízemní kancelářské prostory) se začíná zatápět při výšce hladiny 915 cm, avšak první dvě kanceláře jsou o schod níže a začínají se zatápět již při výšce hladiny 900 cm. 17

18 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost RSM Provozní pracovníci RSM: o při výšce hladiny 600 cm na vodočtu Ústí n.l. odpojí přívod elektroinstalace ve sklepních prostorách objektu, o při výšce hladiny 750 cm na vodočtu Ústí n.l. zajistí prostřednictvím externí firmy odpojení hlavního uzávěru plynu a provedou odpojení elektroinstalace v rozvodně nízkého napětí v trafostanici. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen. RSM informuje o aktuální situaci zaměstnance O32 GŘ, a zejména nájemníky, jejichž kanceláře jsou umístěny v přízemí této budovy. Přízemní prostory objektu jsou pronajaty. Nájemníci odpovídá za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prací. Plně však respektují pokyny členů PovK. Činnost Odboru 32 GŘ Majetek O32 GŘ není ohrožen. Zaměstnanci O32 GŘ se řídí pokyny PovK (RSM) a respektují postup evakuace. Před opuštěním pracoviště zaměstnanci O32 GŘ zajistí odpojení jimi používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. 18

19 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro budovu při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. Činnost CIS Ústí n. L. Zaměstnanci CIS zahájí sledování situace a jsou v kontaktu s PovK. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Zaměstnanci CPS jsou v kontaktu s PovK, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Činnost O10 GŘ Zaměstnanci O10 GŘ jsou v kontaktu s PovK, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Činnost ČD Cargo Příslušní zaměstnanci ČD Cargo sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků, ale nevyvíjí žádné aktivity. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro budovu při 750 cm na vodočtu v Ústí n.l. Objekt není bezprostředně ohrožen, ale pokud je předpoklad překročení výšky hladiny Labe 850 cm, zahajují se přípravné práce k odpojení parního výměníku, elektroinstalace, uzavření hlavního uzávěru vody a vyklizení objektu. V rámci přípravy na evakuaci bude určeno náhradní parkovací místo pro služební osobní automobily CIS, RSM, CPS a externích uživatelů. Činnost CIS Ústí n.l Zaměstnanci CIS ve spolupráci s PovK organizují přípravu náhradních prostor pro uložení inventáře, materiálu a techniky z pracovišť umístěných v 1.NP budovy. Seznam pracovišť, kterých se evakuace týká: o podatelna, o sklad MTZ CIS, o pracoviště MTZ. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Pověření zaměstnanci CPS informují své zaměstnance o vzniklé situaci, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci, které jim poskytují členové PovK a média, vydávají pokyny ke splnění úkolů zadaných PovK. Projednají s PovK určení místnosti pro uložení osobních dokladů administrovaných zaměstnanců, ostatních důležitých dokumentů, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří. Činnost O10 GŘ Pověření zaměstnanci O10 GŘ sledují aktuální zprávy o povodňové situaci, které jim poskytují členové PovK a média, plní případné úkoly zadané PovK. Projednají s PovK určení místnosti pro uložení důležitých dokumentů, které vyplývají z pracovní náplně zaměstnanců O10 GŘ, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří. 19

20 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost ČD Cargo Příslušní zaměstnanci ČD Cargo pokračují ve sledování aktuálních zpráv o povodňové situaci prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Řídí se pokyny zástupce ČD Cargo v PovK. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro administrativní budovu při 850 cm na vodočtu v Ústí n.l. Při výšce hladiny Labe 880 cm dochází k zatopení sklepních prostor, přízemní prostory nejsou zatopeny. Provozní pracovníci RSM prostřednictvím externí firmy provádějí práce na odpojení elektroinstalace objektu (napájení), odpojení parní výměníkové stanice a uzavření hlavního uzávěru vody. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen při výšce hladiny Labe 900 cm. Činnost CIS Ústí n.l. Zaměstnanci CIS organizují dle pokynů PovK vyklizení pracovišť umístěných v 1.NP budovy. Vyklízeny budou prostory podatelny, pracoviště a skladu MTZ CIS. Služební osobní automobil CIS bude přemístěn na náhradní parkovací místo. Veškerý majetek CIS bude přemístěn do určených prostorů 2. nebo 3. NP této budovy. K přepravě materiálu a zaměstnanců CIS bude využíván přednostně služební osobní automobil CIS. Stěhování (přemísťování) nábytku a dalšího objemného materiálu bude zabezpečováno ve spolupráci a v součinnosti s ostatními OS ČD v objektu, popř. s využitím najatých specializovaných přepravních společností. Harmonogram evakuace CIS: Zaměstnanci vyklízejí techniku, inventář a materiál z ohrožených prostorů v následujícím pořadí o výpočetní technika a elektrotechnická zařízení, o finanční hotovosti, ceniny, o nábytek a ostatní inventář provozních místností. Všichni zaměstnanci opustí ohrožené prostory a prostory se zajistí proti vstupu neoprávněných osob. Zaměstnanci se odeberou do náhradních prostorů a vykonávají určenou činnost. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Dle pokynu PovK zaměstnanci CPS respektují postup evakuace podle konkrétního vývoje situace v objektu, zajišťují odsun osobních dokladů administrovaných zaměstnanců, ostatních důležitých dokumentů, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří na vyhrazené místo. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. Činnost O10 GŘ Dle pokynu PovK zaměstnanci O10 GŘ respektují postup evakuace podle konkrétního vývoje situace v objektu, zajišťují odsun důležitých dokumentů, příp. výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří na vyhrazené místo. Dle pokynů PovK opustí budovu. Činnost ČD Cargo Zaměstnanci respektují postup evakuace dle pokynu zástupce ČD Cargo v PovK. Před opuštěním pracoviště zaměstnanci zajistí odpojení jimi používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. 20

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, 687 03 Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni: 2.12.2014 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Znalecký posudek č. 4293/2015

Znalecký posudek č. 4293/2015 Znalecký posudek č. 4293/2015 O ceně nemovitosti - byt č. 4 v čp.80, Český Dub stanovení obvyklé ceny (Říhová Ilona) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk ml. - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více