Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce."

Transkript

1 1

2 Změna č. 6 - Účinnost od ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str. 2, 7-9, 11, 13-20, 24, 25, 30, příloha č. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD Změna přílohy č. 3 Složení PovK, přílohy č. 5 Plán vyrozumění Změny uživatelů některých objektů. str. 2, 5, 7-8, ,, 25 Změny uživatelů některých objektů. Změna stránkování celého dokumentu. Změny z důvodu organizačních změn: str. 2-4, 6, 8-10, 12-17, 17, 21-25,, 30, příloha č.. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD příloha č. 5 Plán P vyrozumění Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2013, dále zapracovány organizační změny a změny uživatelů některých objektů: str. 2 4, 6-10, 12, 14-20, 22-25, 25, 30 příloha č. 3 Složení PovK a přehled důležitých telefonních čísel ČD příloha č. 4 Přehled úkolů a opatření při jednotlivých SPA příloha č. 5 Plán vyrozumění Fryc Michal, DiS. (RSM Ústí n.l,tel: ) Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Mikulecká Romana, Ing. (O30 GŘ, tel: ) Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing Fryc Michal, DiS. Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Mikulecká Romana, Ing. (O30 GŘ, tel: ) Zapalačová Helena (O30 GŘ, tel: ) Fryc Michal, DiS. (RSM Ústí n.l,tel: ) Zapalačová Helena Mikulecká Romana, Ing. ( tel: ) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 2

3 Změna č. 6 - Účinnost od PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK CIS - Centrum interních služeb (organizační složka ČD) CO - Civilní obrana CPS - Centrum personálních služeb (organizační složka ČD) ČD - České dráhy, a. s. ČD Cargo - ČD Cargo, a.s. (dceřiná společnost ČD) DKV - Depo kolejových vozidel (organizační složka ČD) GŘ - Generální ředitelství (organizační složka ČD) HZS - Hasičský záchranný sbor KCOD - Krajské centrum osobní dopravy (organizační složka ČD) KNOD Kancelář náměstka Generálního ředitele pro osobní dopravu MmÚL - Magistrát města Ústí nad Labem MTZ - Materiálně technické zásobování NP - Nadzemní podlaží O - Odbor GŘ ČD OS - Organizační složka OSŽ - Odborové sdružení železničářů OŽP OMS MmÚL - Odbor životního prostředí Oddělení mimořádných situací Magistrátu města Ústí nad Labem PO - Provozní obvod PovK - Povodňová komise ČD PovP - Povodňový plán ČD PÚT - Přesně účtovatelný tiskopis RCVD - Regionální centrum vlakového doprovodu RSM - Regionální správa majetku (organizační složka ČD) Ř - Ředitel SŽDC - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. UNIPAJ - Universální prodejní automat jízdenek ZO - Základní organizace ŽST - Železniční stanice 3

4 Povodňový plán ČD, a. s. v obvodu Ústí nad Labem Vlastník nemovitostí: České dráhy, akciová společnost (dále jen ČD) Adresa : Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Změna č. 6 - Účinnost od Telefonní spojení: Důležitá spojení na zaměstnance ČD jsou uvedena v příloze č. 3 Přehled důležitých telefonních čísel ČD. Obec - katastrální území: Ústí nad Labem - Ústí nad Labem Číslo parcel: Seznam nemovitostí Č.popis. Parcel.č. Ústí n.l.západ-dopravní kancelář+soc.zař.u VB, ulice Tovární bez č.p. 2575/2 Ústí n.l.západ-výpravní budova, Tovární č.p. 975/ /1 Ústí n.l.hl.n.-čerpací stanice(bývalá vodárna), bez č.p Ústí n.l.hl.n.-výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/ Ústí n.l.hl.n.-vodárna Belveder (bývalá) bez č.p. 3418/4 Ústí n.l.střekov admin.budova Sorbi, Střekovské nábř. č.p /3 Ústí n.l.- administrativní budova,hradiště č.p. 91/22 91/ Ústí n.l.- K Můstku č.p. 1451/2 1451/ Ústí n.l.západ-administrativní budova,revoluční č.p. 753/73 * 753/ Ústí n.l.západ - bývalý elektroúsek,kanceláře(bývalé trafo)* bez č.p. 4306/53 Ústí n.l.západ - bývalý elektroúsek, dílny u SO * bez č.p. 4306/52 Ústí n.l.západ - vážní domek+kolej.váha * bez č.p. 4306/1 Vysvětlivky: *) Tyto objekty neleží v záplavové oblasti, ale při povodních v roce 2002 došlo k jejich částečnému zatopení. Dále v dokumentu nebudou uváděny. Číslo popisné popř. evidenční : viz seznam nemovitostí Kraj : Ústecký Vodní tok : Labe 4

5 Vyjádření Povodí Labe, s.p. je uvedeno na str. 28. Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem je uvedeno na str

6 Změna č. 6 - Účinnost od II. TEXTOVÁ ČÁST A. ÚVOD ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : ODTOKOVÉ POMĚRY : UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTÍ, ROZSAH OHROŽENÍ NEMOVITOSTÍ, ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ A ÚSTUPOVÉ CESTY POTENCIÁLNÍ ZDROJE POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY - PLATNÉ PRO ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ N.L STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PLATNÉ PRO OBJEKTY ČD V OBVODU ÚSTÍ N.L B. ORGANIZAČNÍ ČÁST ST ČINNOST PŘI DOSAŽENÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY PLATNÉ PRO NEMOVITOSTI: Činnost ČD v jednotlivých objektech při dosažení I., II. a III. SPA platné pro ČD v obvodu Ústí n.l Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/ Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/ Ústí n.l. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/ Ústí n.l. západ doprav.kancelář a soc. zařízení u výpravní budovy, ulice Tovární...21 Ústí n.l. západ - výpravní budova, Tovární č.p. 975/ Ústí n.l. - administrativní budova, Revoluční č.p. 753/ Ústí n.l. - administrativní budova Sorbi, Střekovské nábřeží č.p Objekty a prostory ČD, které nejsou využívány...25 Ústí n.l. hlavní nádraží - vodárna Belveder (bývalá) bez č.p Ústí n.l. hlavní nádraží - čerpací stanice (bývalá vodárna) OPATŘENÍ PO POVODNI EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE ČD SEZNAM DŮLEŽITÝCH TEL. ČÍSEL C. GRAFICKÁ ČÁST + PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 - MAPY S VYZNAČENÍM NEMOVITOSTÍ ČD A ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ PŘÍLOHA Č. 2 - PŘEHLED DŮLEŽITÝCH ADRES A TELEFONNÍCH ČÍSEL PŘÍLOHA Č. 3 - SLOŽENÍ POVODŇOVÉ KOMISE ČD A PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL ČD PŘÍLOHA Č. 4 - PŘEHLED ÚKOLŮ A OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH POVODŇOVÉ AKTIVITY PŘÍLOHA Č. 5 - PLÁN VYROZUMĚNÍ PŘI VYHLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY D. ZÁVĚR VYJÁDŘENÍ POVODÍ LABE, S.P VYJÁDŘENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

7 A. ÚVOD Změna č. 6 - Účinnost od Povodňový plán Českých drah, a. s. v obvodu Ústí nad Labem (dále jen PovP) byl zpracován na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dalších zákonů. PovP je zaměřen na ochranu před povodněmi, na předcházení škod způsobených povodněmi, případně na omezení škod při povodních. Předpovědní povodňová služba pro území města Ústí n.l. je omezena. V běžném provozu jsou vydávány předpovědi založené na postupových dobách a odpovídajících průtocích v systému stanic. Předpověď povodňové situace se postupně upravuje a je nutné ji neustále sledovat. PovP zahrnuje území, kde se nacházejí nemovitosti ČD, které leží v záplavovém území. Je členěn na věcnou, organizační a grafickou část. Potvrzením souladu s Povodňovým plánem města Ústí n.l. se stává věcná a grafická část povodňové plánu závaznou. ČD poskytují organizační část PovP k využití dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi. PovP se bude podle potřeby aktualizovat (např. při podstatných změnách podmínek, za nichž byl zpracován, změna telefonních čísel apod.) a případné změny budou písemně (případně em) nahlášeny na Magistrát města Ústí n.l. - OŽP. Za dodržování ustanovení PovP odpovídají vedoucí příslušné organizační složky ČD (dále jen OS ČD). 1. Základní hydrologické údaje : Tok : Labe ( ) Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm, Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm, Průtok a výška hladiny při povodni m3/s cm. 2. Odtokové poměry : Měrná křivka koryta profil 765,948 (ř.km), nula vodočtu na vodočtu v Ústí n.l ,95 m.n.m. (B.p.v.) Q1 = m3/s H1 = 136,75 m.n.m. tj. 580 cm Q2 = m3/s H2 = 137,86 m.n.m. tj. 691 cm Q5 = m3/s H5 = 139,16 m.n.m. tj. 821 cm Q10 = m3/s H10 = 140,06 m.n.m. tj. 911 cm Q20 = m3/s H20 = 140,85 m.n.m. tj. 990 cm Q50 = m3/s H50 = 141,77 m.n.m. tj cm Q100 = m3/s H100 = 142,41 m.n.m. tj cm Údaje jsou platné k místu vodočtu v Ústí n.l. 7

8 Změna č. 6 - Účinnost od Umístění nemovitostí, rozsah ohrožení nemovitostí, rozmístění hlavních uzávěrů a ústupové cesty Objekty ČD, které jsou umístěny v záplavovém území Q5 Q100 : Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/2 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody je umístěn ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy v zadním traktu, elektřina hlavní jistič elektro je umístěn venku v kabelové skříni vlevo. Přístupová cesta je podchodem nebo ze silnice. Sklepy se začínají zatápět průsaky při výšce hladiny Labe 555 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Vstup do objektu se zatápí při výšce hladiny Labe 840 cm. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 380cm přízemí do výše cca 355 cm včetně přilehlé terasy Výška zatopení v roce 2013: přízemí do výšky 230 cm (měřeno u vstupu do budovy). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: RSM Ústí n.l., O32 GŘ. Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova,, U Nádraží č.p. 965/6 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází v šachtě u východu; plyn - NENÍ ZAVEDEN; elektřina výpravní budova je napájená z trafostanice na 1.nástupišti; Přístupová cesta je z ulice nebo z 1. nástupiště. Sklepy se začínají zatápět při výšce hladiny Labe 640 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Hala a vestibul se zatápí í při výšce hladiny 950 cm. Podchod se zatápí při výšce hladiny 875 cm. Výška zatopení v roce 2002: suterén do výšky 310cm bývalý kryt CO do výšky 310cm sklepní prostory do výšky 310cm přízemí do výšky cca 246cm. Výška zatopení v roce 2013: přízemí do výšky 120cm (měřeno u vstupu do budovy z přednádraží). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: DKV Praha, KCOD, RCVD. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC, JLV Pont, Relay, bankovní terminály ČS a KB, nápojové automaty AUTIC. 8

9 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. hlavní nádraží - vodárna Belveder (bývalá) bez č.p. Hlavní uzávěry: voda - NENÍ ZAVEDENA, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina elektroinstalace odpojena. Přístupová cesta je z parkoviště. Výška zatopení v roce 2002: objekt zatopen v plném rozsahu do výšky 350cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: objekt není využíván, jsou zde pouze prázdné prostory. Ústí n. L. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody je ve výměníkové stanici ve sklepě objektu, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič je umístěn v přízemí na chodbě. Přístupová cesta je z ulice hlavním vchodem. Sklepy objektu se začínají zatápět při výšce hladiny Labe 880 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Vstup do objektu se zatápí při výšce hladiny 1100 cm. Výška zatopení v roce 2002: část přízemí z ulice do výšky cca 50cm, sklepní prostory v přízemí do výšky 280cm. Výška zatopení v roce 2013: objekt z ulice do výšky 100 cm sklepní prostory do výšky 190 cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: CIS Ústí n. L., CPS Praha, oblast Ústí n. L., O10 GŘ, ČD Cargo Ústí n.l. hlavní nádraží - čerpací stanice (bývalá vodárna) Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází ve sklepě objektu, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič je v přízemí. Přístupová cesta je z 1. nástupiště. Objekt se začíná zatápět při výšce hladiny Labe 905 cm na vodočtu Ústí nad Labem. Výška zatopení v roce 2002: přízemí z ulice do výšky 280 cm. Výška zatopení v roce 2013: objekt do výšky 165 cm (měřeno u vstupu do budovy). Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: Objekt není využíván, jsou zde pouze prázdné prostory. 9

10 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. západ doprav. kancelář a soc. zařízení u výprav. budovy,ul. ul. Tovární Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody včetně výměníkové stanice se nachází ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy u restaurace směrem k silnici, elektřina - výpravní budova je napájená z rozvodny R3. Přístupová cesta je z 1. nástupiště. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 150cm kryt CO do výšky 150cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: ČD Cargo. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC. Ústí n.l. západ - výpravní budova,, Tovární č.p. 975/3 Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody včetně výměníkové stanice se nachází ve sklepě objektu, plyn - hlavní uzávěr plynu je vně budovy u restaurace směrem k silnici, elektřina výpravní budova je napájená z rozvodny R3. Přístupová cesta je z 1.nástupiště. Výška zatopení v roce 2002: sklepy do výšky 150cm kryt CO do výšky 150cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: DKV Praha, KCOD, OSŽ, RCVD, KNOD pracoviště Ústí n.l., O17 GŘ. Nájemníci v komerčních prostorách: SŽDC. Ústí n. L. - administrativní budova Sorbi,, Střekovské nábřeží č.p Hlavní uzávěry: voda - hlavní uzávěr vody se nachází před vchodem v šachtě vlevo, plyn - NENÍ ZAVEDEN, elektřina hlavní jistič elektro je umístěn v přízemí a objekt odpojuje dodavatel elektrické energie (ČEZ). Přístupová cesta je z ulice. Budova je nepodsklepená. Výška zatopení v roce 2002: zatopeno přízemí do výšky cca 100cm. Výška zatopení v roce 2013: zatopeno přízemí do výšky přesně 40cm. Organizační složky ČD, které jsou uživateli objektu: v objektu nejsou žádné OS ČD. Prostory pronajaty soukromým společnostem. 10

11 4. Potenciální zdroje povodňového nebezpečí Zdrojem povodňového nebezpečí je řeka Labe. Na vodním toku řeky Labe mohou nastat tyto typy povodní : Přirozená povodeň zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami, letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity,nebo v kombinaci, zimní povodně způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. Zvláštní povodeň Povodeň způsobená zvláštními vlivy, tj. situace, jež může nastat při stavbě, nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu. 5. Stupně povodňové aktivity - platné pro území města Ústí n.l. Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, které se vyjadřuje třemi stupni. Pro řeku Labe na území města Ústí n.l. je rozhodný vodočet hlásné služby v Ústí n.l., který je umístěn v profilu čerpací stanice Vaňov, na levém břehu (ř.km- 39,25). I. stupeň povodňové aktivity (bdělost) cm na vodočtu v Ústí n.l. Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje se věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. II. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) cm na vodočtu v Ústí n.l. Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. III. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) cm na vodočtu v Ústí n.l. Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení osob a majetku. Provádějí se zabezpečovací, ochranné a podle potřeby i záchranné práce. II. a III. stupeň povodňové aktivity vyhlašuje a odvolává pro rozhodný vodočet hlásné služby v Ústí n.l. Povodňová komise města Ústí n.l. 11

12 Změna č. 6 - Účinnost od Stupně povodňové aktivity platné pro objekty ČD v obvodu Ústí n.l. Seznam nemovitostí ČD Č Stupně povodňové aktivity platné pro nemovitosti ČD I.stupeň II.stupeň III.stupeň Ústí n.l.- K Můstku č.p. 1451/2 450 cm 550 cm Ústí n.l. hl.n.-výpravní budova, U Nádraží č.p. 965/6 450 cm 600 cm Ústí n.l. hl.n.-vodárna Belveder (bývalá) 600 cm 750 cm Ústí n.l.- administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 Ústí n.l. hl.n.-čerpací stanice (bývalá vodárna) Ústí n.l. západ doprav. kancelář +soc. zař. u výprav.budovy, ulice Tovární Ústí n.l. západ výpravní budova, Tovární č.p. 975/3 Ústí n.l. Střekov - administrativní budova Sorbi, Střekovské nábřeží č.p Ústí n.l.západ - administrativní budova, Revoluční č.p cm 750 cm 600 cm 750 cm 600 cm 1020 cm 600 cm 1020 cm 600 cm 800 cm 600 cm a stoupající tendence hladiny Labe 700 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 850 cm a stoupající tendence hladiny Labe 1050 cm a stoupající tendence hladiny Labe 1050 cm a stoupající tendence hladiny Labe 900 cm a stoupající tendence hladiny Labe Tato nemovitost ohrožena druhotně dochází k vylévání vody z kanalizace. Stupně povodňové aktivity platné pro objekty ČD v Ústí n.l. nejsou totožné se stupni povodňové aktivity platné pro území města Ústí n.l. V civilním sektoru jsou při výšce hladiny cca 830 cm uzavřeny oba silniční mosty přes řeku Labe a je zaplavena silniční komunikace směrem do Vaňova. Proto lze předpokládat žádost Magistrátu města Ústí n.l. o : zajištění kyvadlové přepravy Ústí n.l. západ Ústí n.l. Střekov, zřízení náhradních zastávek ve Vaňově a Brné, přepravu materiálu pro Integrovaný záchranný systém. 12

13 B. ORGANIZAČNÍ ČÁST 1. Činnost při dosažení stupňů povodňové aktivity platné pro nemovitosti: K zajištění ochrany před povodněmi je každý zaměstnanec OS ČD v obvodu Ústí n.l. ve službě povinen umožnit vstup a vjezd do prostoru ČD, popřípadě dovolit stavby těm, kdo řídí, koordinují a provádí zabezpečovací a záchranné práce, přispět pomocí na příkaz povodňových orgánů k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Povodňové orgány jsou při povodni oprávněny za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v nezbytném rozsahu na pozemky a do objektů ČD v obvodu Ústí n.l. Při nepříznivém vývoji i povodňové situace musí být práce zahájeny okamžitě. Koordinační činnost na území města Ústí n.l. vykonává v době povodně Povodňová komise města Ústí n.l., mimo povodeň Magistrát města Ústí n.l. Povodňová komise města Ústí n.l. vyhlašuje II. a III. stupeň povodňové aktivity platný pro území města a informuje formou SMS členy Povodňové komise ČD v Ústí n.l. (dále jen PovK). Předseda PovK rozhodne o jejím svolání v závislosti na aktuální situaci. Způsob vyrozumění je uveden v příloze č. 5. Plán vyrozumění při vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Složení PovK je uvedeno v příloze č. 3 Složení povodňové komise ČD a přehled důležitých telefonních čísel ČD. PovK může být podle potřeby rozšířena o další členy. Při I. stupni povodňové aktivity zahájí členové PovK sledování vývoje stavu vodního toku. RSM Ústí n.l. předseda PovK - sleduje povodňové zpravodajství zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe a sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Při II. stupni povodňové aktivity předseda PovK svolá jednání komise, která rozhodne o rozsahu pohotovostních prostředků připravovaných pro preventivní opatření a odsouhlasí rozsah prací ke zmírnění následků povodně. Při této činnosti úzce spolupracuje s Povodňovou komisí města Ústí n.l. Při III. stupni povodňové aktivity provádí členové PovK nepřetržitě opatření proti bezprostřednímu ohrožení majetku a životů v záplavovém území a rozhodují o rozsahu zabezpečovacích, příp. záchranných prací: aktivace náhradních prostor pro výkon služby, stěhování určené dokumentace, výpočetní techniky a vybavení kanceláří z přízemí budov do vyšších pater objektů ČD, přemístění služebních vozů, vypnutí hlavního přívodu elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, opuštění objektu. Po vyklizení objektu zde nesmí zůstat a zdržovat se žádná osoba! zajišťování náhradní vlakové dopravy, včetně nouzových zastávek dle požadavku Povodňové komise města Ústí n.l. Detailní postup PovK je uveden v příloze č. 4 Přehled úkolů a opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity. - 13

14 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost ČD v jednotlivých objektech při dosažení I., II. a III. stupně povodňové aktivity platné pro ČD v obvodu Ústí n.l. Ústí n.l. hlavní nádraží - výpravní budova,, U Nádraží č.p. 965/6 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 450 cm na vodočtu v Ústí n.l. Při této výšce již dochází k automatickému spuštění čerpání vody ze zatápěných sklepních prostorů (sběrné jímky) pomocí čerpadel, což je v kompetenci SŽDC. Činnost KCOD Majetek KCOD není ohrožen. Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. sledují vývoj situace. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha (vedoucí posunu a vozmistři) sledují vývoj situace prostřednictvím výpravčího popř. veřejných sdělovacích prostředků. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace, ale nevyvíjí žádné aktivity. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prácí. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. Objekt není bezprostředně ohrožen, ale organizují se přípravy na možné vyklizení technologie ve sklepních prostorách. Ve sklepních prostorách již plně probíhá čerpání prosakující vody ze sběrné jímky. Pokud je meteorologická předpověď nepříznivá a hrozí i nadále stoupání hladiny řeky Labe, pracovníci SŽDC odpojí a demontují technologické zařízení přečerpávací stanice, demontují zařízení klimatizačních jednotek pokladen umístěných ve sklepních prostorách a demontují technologické zařízení výtahů a eskalátorů. Provedou umístění kabin výtahů na nástupištích v horním podlaží a jejich odpojení. Sklepy se zatápí při výšce hladiny 640 cm. Při výšce hladiny 750 cm ve spolupráci s OS SŽDC dojde také k odpojení celé elektroinstalace osvětlení sklepních prostor objektu (napájení). Předpokládá se, že celý objekt bude následně uzavřen. Činnost KCOD Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. ve spolupráci s PovK organizují přípravu náhradních prostor pro uložení inventáře, zásilek a zavazadel uložených v prostorách výpravny zásilek, úschovně zavazadel a v ukládacích skříňkách, materiálu a techniky z pracovišť KCOD osobní stanice Ústí n.l. umístěných v 1.NP výpravní budovy. Seznam pracovišť KCOD osobní stanice Ústí n.l., kterých se evakuace dotýká: 14

15 Změna č. 6 - Účinnost od o o o o všechny osobní pokladny a ČD centrum včetně jejich zázemí, archiv sběrného místa, pokladna zásilek ČD Kurýr, výpravna zásilek, zavazadlový tunel, úschovna zavazadel, technická místnost čistících strojů a odbavovací hala. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha (vedoucí posunu a vozmistři) sledují vývoj situace a řídí se pokyny výpravčího, popř. členů PovK. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace. Majetek RCVD není ohrožen. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prácí. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro výpravní budovu při 700 cm na vodočtu v Ústí n.l. a při stoupající tendenci hladiny Labe. Při této výšce již dochází k plnému spuštění čerpání vody ze zatápěných sklepních prostorů pomocí čerpadel. Pokud by činnost čerpadel vysadila, případně by množství čerpané vody bylo menší než množství vody prosakující, dochází k postupnému zaplavování sklepních prostorů hlavního nádraží. Při stoupající hladině budou zaplavovány následující prostory: o sklepní prostory při výšce hladiny 640 cm, o podchod, kde jsou umístěny kolektory s inženýrskými sítěmi (vše v majetku SŽDC) při výšce hladiny 875 cm, o hala pro cestující při výšce hladiny 950 cm, o osobní pokladny při výšce hladiny 950 cm, o ČD centrum při výšce hladiny 950 cm, o úschovna zavazadel při výšce hladiny 950 cm, o WC pro cestující veřejnost při výšce hladiny 875 cm. Při výšce hladiny blížící se 900 cm dojde k postupnému výpadku telefonních, radiových a datových sítí. Provádí se tyto práce: o odpojení elektroinstalace (napájení) a uzavření hlavního uzávěru vody. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen. Činnost KCOD Vedoucí zaměstnanci KCOD a osobní stanice Ústí n.l. organizují podle pokynů PovK vyklizení pracovišť umístěných v 1. NP budovy. Vyklízeny budou osobní pokladny a ČD centrum včetně zázemí, pokladna ČD Kurýr, archiv sběrného místa, výpravna zásilek, úschovna, zavazadlový tunel, technická místnost čistících strojů a odbavovací hala. Veškerý majetek KCOD bude přemístěn do určených prostor ve 2. NP výpravní budovy. K přepravě materiálu a zaměstnanců KCOD bude využíván přednostně služební osobní automobil KCOD. Stěhování (přemísťování) nábytku a dalšího objemného materiálu bude zabezpečováno ve spolupráci a v součinnosti s ostatními OS ČD v objektu, popř. s využitím najatých specializovaných přepravních společností. 15

16 Změna č. 6 - Účinnost od Harmonogram evakuace KCOD: Zaměstnanci vyklízejí techniku,inventář a materiál z ohrožených prostorů v tomto pořadí: o výpočetní technika a elektrotechnická zařízení, o finanční hotovosti, ceniny a PÚT (vyrozumění odpovědných zaměstnanců, popř. komisionální vyklizení), o doklady uložené v archivu sběrného místa, o zásilky a zavazadla, o mycí a čistící stroje, o zařízení pro odbavení cestujících jízdními doklady UNIPAJ, o nábytek a ostatní inventář osobních pokladen a provozních místností, o ukládací skříňky. Všichni zaměstnanci opustí ohrožené prostory. Prostory se zajistí proti vstupu neoprávněných osob. Zaměstnanci se odeberou do náhradních prostorů a vykonávají určenou činnost. Činnost DKV Praha Zaměstnanci DKV Praha se řídí pokyny zástupce DKV v PovK, na jehož základě zahájí stěhování výpočetní techniky a důležitých dokumentů do vyšších pater budovy. Zaměstnanci opustí budovu podle konkrétního vývoje situace v objektu. Činnost RCVD Vedoucí zaměstnanci RCVD sledují vývoj situace. Majetek RCVD není ohrožen. Před opuštěním pracoviště každý zaměstnanec RCVD zajistí odpojení jím používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. Činnost OS SŽDC a ostatních nájemníků Nájemníci odpovídají za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prací 16

17 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. K Můstku č.p. 1451/2 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 450 cm na vodočtu v Ústí n.l. Činnost RSM RSM Ústí n.l. sleduje povodňové zpravodajství, zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe z rozhlasových a televizních médií, dále sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Pracovníci RSM provedou kontrolu sklepního prostoru a hodnotnější věci vynesou do horního patra. Činnost O32 GŘ Zaměstnanci O32 GŘ zahájí sledování situace, ale nevyvíjí žádné aktivity. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 550 cm na vodočtu v Ústí n.l. Sklepní prostory se začínají zatápět průsaky při výšce hladiny Labe 555 cm. Činnost RSM RSM sleduje povodňové zpravodajství, zejména aktuální stavy vodního toku řeky Labe z rozhlasových a televizních médií, dále sleduje meteorologickou předpověď na následující dny. Pokud je meteorologická předpověď nepříznivá a hrozí další stoupání hladiny řeky Labe, provozní pracovníci RSM zahajují přípravné práce k odpojení hlavního uzávěru vody, plynu a odpojení elektroinstalace, spolupracují s externí firmou. RSM informuje o aktuální situaci zaměstnance O32 GŘ, jehož kancelář je umístěna v této budově a další nájemníky, jejichž kanceláře jsou umístěny v přízemí této budovy. Pokud bude předpověď dalšího stoupání hladiny Labe nad 850 cm, připravují se práce na vyklizení prostorů v přízemí, zejména odvoz nábytku a vynesení kancelářských potřeb do vyšších pater. Činnost Odboru 32 GŘ Zaměstnanci O32 GŘ se řídí pokyny PovK a spolupracují s RSM. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro tento objekt při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. a s předpokladem stoupající tendenci hladiny Labe. Pokud je předpoklad výšky hladiny Labe nad 850 cm, organizují se práce na vystěhování prostorů v přízemí, zejména odvoz nábytku a vynesení kancelářských potřeb do vyšších pater. Při výšce hladiny 750 cm na vodočtu Ústí n.l. bude celý objekt vyklizen a uzavřen. Vyklizení prostorů v přízemí je třeba provést včas s přihlédnutím na uzavírání silnice I30 při výšce hladiny 750 cm. Následně mohou nastat problémy s Policií ČR, která trvá na uzavření postižené oblasti. Úroveň vstupu do budovy a přilehlý ochoz se začíná zatápět při výšce hladiny 840 cm. Únikové komunikace jsou však již zaplaveny. Podlaha 1.NP (přízemní kancelářské prostory) se začíná zatápět při výšce hladiny 915 cm, avšak první dvě kanceláře jsou o schod níže a začínají se zatápět již při výšce hladiny 900 cm. 17

18 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost RSM Provozní pracovníci RSM: o při výšce hladiny 600 cm na vodočtu Ústí n.l. odpojí přívod elektroinstalace ve sklepních prostorách objektu, o při výšce hladiny 750 cm na vodočtu Ústí n.l. zajistí prostřednictvím externí firmy odpojení hlavního uzávěru plynu a provedou odpojení elektroinstalace v rozvodně nízkého napětí v trafostanici. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen. RSM informuje o aktuální situaci zaměstnance O32 GŘ, a zejména nájemníky, jejichž kanceláře jsou umístěny v přízemí této budovy. Přízemní prostory objektu jsou pronajaty. Nájemníci odpovídá za realizaci vlastních zabezpečovacích, ochranných a záchranných prací. Plně však respektují pokyny členů PovK. Činnost Odboru 32 GŘ Majetek O32 GŘ není ohrožen. Zaměstnanci O32 GŘ se řídí pokyny PovK (RSM) a respektují postup evakuace. Před opuštěním pracoviště zaměstnanci O32 GŘ zajistí odpojení jimi používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. 18

19 Změna č. 6 - Účinnost od Ústí n.l. - administrativní budova, Hradiště č.p. 91/22 I. stupeň povodňové aktivity Platí pro budovu při 600 cm na vodočtu v Ústí n.l. Činnost CIS Ústí n. L. Zaměstnanci CIS zahájí sledování situace a jsou v kontaktu s PovK. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Zaměstnanci CPS jsou v kontaktu s PovK, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Činnost O10 GŘ Zaměstnanci O10 GŘ jsou v kontaktu s PovK, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Činnost ČD Cargo Příslušní zaměstnanci ČD Cargo sledují aktuální zprávy o povodňové situaci i prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků, ale nevyvíjí žádné aktivity. II. stupeň povodňové aktivity Platí pro budovu při 750 cm na vodočtu v Ústí n.l. Objekt není bezprostředně ohrožen, ale pokud je předpoklad překročení výšky hladiny Labe 850 cm, zahajují se přípravné práce k odpojení parního výměníku, elektroinstalace, uzavření hlavního uzávěru vody a vyklizení objektu. V rámci přípravy na evakuaci bude určeno náhradní parkovací místo pro služební osobní automobily CIS, RSM, CPS a externích uživatelů. Činnost CIS Ústí n.l Zaměstnanci CIS ve spolupráci s PovK organizují přípravu náhradních prostor pro uložení inventáře, materiálu a techniky z pracovišť umístěných v 1.NP budovy. Seznam pracovišť, kterých se evakuace týká: o podatelna, o sklad MTZ CIS, o pracoviště MTZ. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Pověření zaměstnanci CPS informují své zaměstnance o vzniklé situaci, sledují aktuální zprávy o povodňové situaci, které jim poskytují členové PovK a média, vydávají pokyny ke splnění úkolů zadaných PovK. Projednají s PovK určení místnosti pro uložení osobních dokladů administrovaných zaměstnanců, ostatních důležitých dokumentů, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří. Činnost O10 GŘ Pověření zaměstnanci O10 GŘ sledují aktuální zprávy o povodňové situaci, které jim poskytují členové PovK a média, plní případné úkoly zadané PovK. Projednají s PovK určení místnosti pro uložení důležitých dokumentů, které vyplývají z pracovní náplně zaměstnanců O10 GŘ, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří. 19

20 Změna č. 6 - Účinnost od Činnost ČD Cargo Příslušní zaměstnanci ČD Cargo pokračují ve sledování aktuálních zpráv o povodňové situaci prostřednictvím hromadných veřejných sdělovacích prostředků. Řídí se pokyny zástupce ČD Cargo v PovK. III. stupeň povodňové aktivity Platí pro administrativní budovu při 850 cm na vodočtu v Ústí n.l. Při výšce hladiny Labe 880 cm dochází k zatopení sklepních prostor, přízemní prostory nejsou zatopeny. Provozní pracovníci RSM prostřednictvím externí firmy provádějí práce na odpojení elektroinstalace objektu (napájení), odpojení parní výměníkové stanice a uzavření hlavního uzávěru vody. Celý objekt bude vyklizen a uzavřen při výšce hladiny Labe 900 cm. Činnost CIS Ústí n.l. Zaměstnanci CIS organizují dle pokynů PovK vyklizení pracovišť umístěných v 1.NP budovy. Vyklízeny budou prostory podatelny, pracoviště a skladu MTZ CIS. Služební osobní automobil CIS bude přemístěn na náhradní parkovací místo. Veškerý majetek CIS bude přemístěn do určených prostorů 2. nebo 3. NP této budovy. K přepravě materiálu a zaměstnanců CIS bude využíván přednostně služební osobní automobil CIS. Stěhování (přemísťování) nábytku a dalšího objemného materiálu bude zabezpečováno ve spolupráci a v součinnosti s ostatními OS ČD v objektu, popř. s využitím najatých specializovaných přepravních společností. Harmonogram evakuace CIS: Zaměstnanci vyklízejí techniku, inventář a materiál z ohrožených prostorů v následujícím pořadí o výpočetní technika a elektrotechnická zařízení, o finanční hotovosti, ceniny, o nábytek a ostatní inventář provozních místností. Všichni zaměstnanci opustí ohrožené prostory a prostory se zajistí proti vstupu neoprávněných osob. Zaměstnanci se odeberou do náhradních prostorů a vykonávají určenou činnost. Činnost CPS Praha, oblast Ústí n. L. Dle pokynu PovK zaměstnanci CPS respektují postup evakuace podle konkrétního vývoje situace v objektu, zajišťují odsun osobních dokladů administrovaných zaměstnanců, ostatních důležitých dokumentů, výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří na vyhrazené místo. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. Činnost O10 GŘ Dle pokynu PovK zaměstnanci O10 GŘ respektují postup evakuace podle konkrétního vývoje situace v objektu, zajišťují odsun důležitých dokumentů, příp. výpočetní techniky a ostatního zařízení kanceláří na vyhrazené místo. Dle pokynů PovK opustí budovu. Činnost ČD Cargo Zaměstnanci respektují postup evakuace dle pokynu zástupce ČD Cargo v PovK. Před opuštěním pracoviště zaměstnanci zajistí odpojení jimi používaných elektrických spotřebičů ze sítě včetně datového připojení. Dle pokynů PovK opustí zaměstnanci budovu. 20

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem Příloha č. 4: Přehled úkolů a opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity I. stupeň povodňové aktivity platný pro ČD - STAV BDĚLOSTI Při I.stupni povodňové aktivity zahájí Povodňové komise ČD

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Organizační část. Předseda povodňové komise žádá o technickou a materiální pomoc cestou KOPIS HZS Karlovarského kraje.

Organizační část. Předseda povodňové komise žádá o technickou a materiální pomoc cestou KOPIS HZS Karlovarského kraje. 10. Organizace dopravy Organizační část Organizace dopravy ve městě Sokolov organizuje vedoucí Odboru dopravně - správních agend MěÚ Sokolov v součinnosti s orgány Policie ČR. 11. Způsob vyžádání pomoci

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový

Více

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností:

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností: OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Malé Labe Pekelský potok Končinský potok Kovářský potok Vápenický potok Příslušný povodňový orgán: Městský úřad, Zámek č. p. 1, Vrchlabí Potvrzení souladu

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice BYSTRÝ správce: POVODÍ LABE a.s. HK VZ správa Jičín Vypracoval: Hlavatý Tomáš datum: 30.1.2014 d:30.1.2014

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1. strana ze 35 stran MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Černohorský potok Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok Obec s rozšířenou působností :

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice Bystrý správce: POVODÍ LABE a.s HK VZ správa Jičín Vypracoval: Bc. Nosek Miroslav datum: 9.ledna 2007

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 1 Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN Správci vodních toků v obci: Povodí Moravy s.p. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 2 OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU Stránka

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

2.2 POVODŇOVÝ PLÁN MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ FAKULTY. Objekt: Sokolovská 83/49. 1. Základní informace

2.2 POVODŇOVÝ PLÁN MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ FAKULTY. Objekt: Sokolovská 83/49. 1. Základní informace B) PŘÍLOHOVÁ ČÁST 2. OPERAČNÍ PLÁNY 2. Povodňový plán pro Prahu 2.2 POVODŇOVÝ PLÁN MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ FAKULTY Objekt: Sokolovská 83/49 1. Základní informace Podzemní prostory jsou v průměru na kótě...

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ Zpracoval: Miroslav Válek, starosta obce Ing. Jaromír Štach, člen rady obce Hvozdná, září 2011 Schváleno radou obce, září 2011 Strana 1 (celkem 14) OBSAH 1 STUPNĚ POVODŇOVÉ

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Obec České Meziříčí. Povodňový plán. pro katastrální území 622 656 České Meziříčí

Obec České Meziříčí. Povodňový plán. pro katastrální území 622 656 České Meziříčí Obec České Meziříčí Povodňový plán pro katastrální území 622 656 České Meziříčí Vypracoval: Obecní úřad České Meziříčí; červen 2013 1 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Správce vodního toku Dědina Povodí Labe, státní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

B) PŘÍLOHOVÁ ČÁST 2. OPERAČNÍ PLÁNY

B) PŘÍLOHOVÁ ČÁST 2. OPERAČNÍ PLÁNY B) PŘÍLOHOVÁ ČÁST 2. OPERAČNÍ PLÁNY 2. Povodňový plán pro Prahu Obsah: 1. Opatření, prevence a úkoly 2. Stupně povodňové pohotovosti v Praze 3. Harmonogram činnosti vedoucího krizového štábu fakulty 4.

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č. 1/2014 Obec Přezletice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18.2.2014 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 OBEC BŘEZOLUPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009 obce Březolupy o požárním řádu Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedáni dne 22.7.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více