1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Bohumíně - Novém Bohumíně Cesta k umění, vědění, k zážitkům a vkusu

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů a velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální mezinárodní Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ Hudební obor Studijní zaměření: Hra na klavír Studijní zaměření: Hra na housle Studijní zaměření: Hra na violoncello Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření: Hra na flétnu Studijní zaměření: Hra na klarinet Studijní zaměření: Hra na saxofon Studijní zaměření: Hra na trubku Studijní zaměření: Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Studijní zaměření: Hra na bicí Studijní zaměření: Sólový zpěv Studijní zaměření: Sborový zpěv Studijní zaměření: Hra na Elektrické klávesové nástroje Vzdělávací obsah: RECEPCE A REFLEXE Výtvarný obor Studijní zaměření: Výtvarná tvorba Studijní zaměření: Textilní tvorba Taneční obor Studijní zaměření: Tanec Literárně - dramatický obor Studijní zaměření: Dramatika ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI250 7 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsoby hodnocení žáků

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Bohumíně Novém Bohumíně Cesta k umění, vědění, k zážitkům a vkusu Předkladatel: Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace IČO: Ředitelka školy: PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D. Telefon: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava Telefon: Platnost dokumentu od: Aktualizace: k podpis ředitele 2

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů a velikost Ve škole jsou zřízeny 4 vzdělávací obory: Vzdělávací obor Kapacita žáků Přibližné procento naplnění Hudební % Výtvarný % Taneční 80 80% Literárně- dramatický 55 60% 2.2 Historie a současnost Naše škola byla založena ke dni Prvním zřizovatelem byla Matice Slezská, která už před založením školy organizovala hudební a uměleckou spolkovou činnost. Původní název organizace byl Hudební škola Matice slezské. Pod názvem Lidová škola umění existovala organizace od začátku šedesátých do počátku devadesátých let. Od roku 1991 dosud nese naše instituce název Základní umělecká škola. Počet žáků školy se každoročně zvyšoval od původních 30 dětí v prvním roce existence až do počtu okolo 350 žáků před válkou. V šedesátých letech dosahoval počet dětí ve škole dosud nejvyšších hodnot, okolo 750 žáků. Tyto počty žáků se udržely až do devadesátých let do osamostatnění poboček. V současné době je počet žáků nižší, což je však vzhledem ke struktuře obyvatelstva a k široké nabídce aktivit pro starší i mladší žáky adekvátní počet. Škola měla v šedesátých a v sedmdesátých letech několik poboček, a to zejména v Orlové, v Rychvaldu, v Petřvaldu a v Lutyni. Většina těchto škol se postupně s rozvojem budování sídlišť v těchto městech osamostatnila. Původně byl ve škole zřízen pouze jeden obor, hudební. Ve dvacátých a třicátých letech se ve škole vyučovalo hře na housle, na klavír a zpěvu sólovému a sborovému, později pak i hře na akordeon. Teprve v padesátých letech se ve škole začalo vyučovat také hře na vybrané dechové nástroje. V šedesátých letech se původní hudební škola přeměnila na Lidovou školu umění. Zřízeny byly nové obory, a to nejprve na začátku šedesátých let obor výtvarný, v polovině desetiletí pak obor taneční a obor literárně - dramatický. V současnosti po roce 2004 se ve škole opět vyučují všechny 4 obory. Největší zájem je však již tradičně o hudební obor. V současnosti se vyučuje v hudebním oboru okolo studijních zaměření. Po 2. světové válce převzal záštitu nad činností školy okres. Školský odbor okresu Karviná zaštiťoval většinu administrativní a hospodářské činnosti. Od devadesátých let má škola vlastní statut. Samostatně zajišťuje veškerou výchovně vzdělávací činnost, hospodaření, správu a personalistiku. Zřizovatelem naší školy je v současnosti Moravskoslezský kraj. Již od šedesátých let bojovala škola o své prostory a umístění. Hledání a trvalé zajištění vlastní budovy bylo nejpalčivějším problémem, který přetrvával do konce devadesátých let. Škola měla sídlo postupně v několika budovách. V současné době je již situace stabilizována. 3

5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je charakterizován jako celek zejména základní vlastností všech pedagogů, a tou je velká vstřícnost k zájmům žáků a láska k dětem. Ke svému učiteli, tj. k pedagogu svého oboru nebo stěžejního předmětu svého studijního zaměření si žáci vytvářejí úzký vztah, což umožňuje individuální přístup k výuce každého jednotlivého žáka. Případná nutná změna pedagoga s sebou pak může přinášet negativní změny v postoji ke studiu, a to i přesto, že každá změna přináší pro jednotlivce nové poznatky a podněty. Ve škole vyučuje okolo pedagogů. Celkový počet pedagogů je v přepočtených hodnotách dlouhodobě nižší (fyzický počet je vyšší). Ve škole tedy pracuje řada pedagogů s nižším pracovním úvazkem. Pedagogové vyučují obory, pro něž mají kvalifikaci a na něž jsou ve své celoživotní praxi zaměřeni. Počet starších a mladých pedagogů je srovnatelný, mírně převažuje počet mladých učitelů. Počet žen je vyšší v poměru přibližně 2:1 3: Dlouhodobé projekty, regionální mezinárodní spolupráce Škola pravidelně organizuje: S Klubem rodičů a přátel školy každoroční společenské akce pro děti a rodiče Setkání s partnerskými školami v ČR (v jednoročních až dvouročních periodách). Mezinárodní festival BOFEST OF ARTS (v tří až čtyřletých periodách). Pravidelné setkání s partnerskými školami v zahraničí, zejména v Polsku (setkání probíhají střídavě u nás a v Polsku). 2.5 Vybavení školy a její podmínky Ředitelství a sekretariát školy sídlí na Žižkově ulici č. 620 v 1. poschodí. Úsek zajišťuje manažerskou činnost, hospodářský chod organizace a vnitřní i vnější komunikaci - žádosti, korespondenci, přijímání návštěv, řešení personálních otázek. Zároveň se stará o zajištění veškerých provozních i materiálních podmínek pro výuku. Vybavení těchto prostor je velmi dobré. Je průběžně modernizováno. Vybavení jednotlivých tříd a ostatních prostor pro výuku je průběžně modernizováno. Vybavení hudebními nástroji, rekvizitami a ostatními didaktickými pomůckami je na velmi dobré úrovni. Na nástěnkách a na vývěskách školy jsou zajištěny informace pro veřejnost nástěnné informační tabule, vnitřní směrnice, Školní řád, Organizační řád, výroční zprávy a zprávy o poskytování informací. Vybavení hudebního oboru: Pro individuální výuku hudebního oboru jsou vybaveny všechny třídy a také ředitelna a pracovna zástupkyně ředitele. Prostorové podmínky jsou dobré. Třídy pro výuku hudebního oboru jsou však většinou menší. Skupinovou výuku je však možné realizovat ve většině tříd i ostatních prostor. Vybavení pro individuální i skupinovou výuku je dostačující. Kolektivní výuka hudebního oboru se realizuje ve specializované třídě, ale také v koncertním sále a v divadelním sále. Vybavení specializované třídy pro hromadnou výuku hudebního oboru je velmi dobré. K dispozici jsou moderní digitální přístroje pro přehrávání, promítání, tabule, dále moderní záznamová technika a bohatá škála didaktických pomůcek. Vybavení, potřebné pro hudební provoz a výuku velkých skupin, má koncertní sál i divadelní sál. Vybavení výtvarného oboru: Výtvarný ateliér vytvoří dvě výtvarné třídy, které jsou vybaveny moderními výkyvnými lavicemi, posuvnými židlemi a stoly a stojany. K provozu oboru je dále k dispozici sušárna, kabinet pro vypalování keramiky, šatny a WC pro žáky a pro pedagoga a malá výtvarná 4

6 sborovna. Součástí vybavení je také studijní literatura. Vybavení je doplněno bohatým didaktickým obrazovým materiálem. K vybavení patří i přenosný instrumentář pro výstavy. Třídy jsou vybaveny přiměřeně potřebám vzdělávání. Vybavení tanečního oboru: Taneční obor je umístěn v budově, která je rekonstruována jsou tu nová okna i střecha, budova má nový kabát, nové uspořádání vnitřních prostor. Pro žáky i pedagogy je nově zajištěn výborný přístup, který zajišťuje větší bezpečnost. Pro výuku je k dispozici taneční sál a prostory příslušenství k sálu šatny, umývárny, WC. Využívána je dále vedlejší přípravná výuková místnost a sborovna pro pedagogy. Vybavení je adekvátní výukovým potřebám tanečního oboru. K dispozici je šatna pro žáky a samostatná třída, v níž jsou umístěny kostýmy. Samozřejmostí je moderní přehrávací technika, klavír a další hudební nástroje. Sál je dále vybaven gymnastickými koberci. Nezbytná jsou taneční zrcadla a madla. V sále jsou také větráky, sál má rovněž dobré osvícení, ale i zatemnění. prostory pro taneční rekvizity. Vybavení literárně- dramatického oboru: Výuka je realizována v divadelním sále a v přilehlé učebně. Vybavení je průběžně doplňováno. Sál je zcela modernizován (osvětlení, pódium, zatemnění, zákulisí, opona a další). Součástí vybavení je i koncertní klavír, který je pod pódiem, je zde reprodukční technika a také nástěnný prostor pro výstavy. Realizuje se tu také promítání videozáznamů. Obor je vybaven mnoha rekvizitami, má k dispozici skladovací prostory i didaktické pomůcky. Tento sál je upraven i pro podmínky provozu malého divadla. Výuka se však realizuje také v koncertním sále, který je pro tento provoz rovněž vybaven s doplňující (i přenosnou) technikou. 5

7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 3.1 Zaměření školy Dnes pracuje v rámci školy několik souborů, zejména dechový taneční orchestr mladých, pěvecký sbor, soubor mažoretek tanečního oboru a soubor divadelní. V hudebním oboru je činných několik komorních souborů. V prostorách školy probíhá většina hudebních vystoupení a koncertů. Škola byla již od svého založení významným vzdělávacím a zejména kulturním centrem ve městě. Již od počátku organizoval ředitel školy významné kulturní aktivity. Vize naší školy vychází z této tradice, v níž chce i nadále čestně pokračovat. Komplexnost vzdělávání: Chceme zachovat nabídku všech oborů uměleckého vzdělávání, a to všeobecného charakteru i dílčích specializací v jednotlivých oborech, nepreferujeme tedy pouze specifické zaměření. Specifikace přípravného vzdělávání: Výuka pro nejmenší je zaměřena k danému již zvolenému oboru. V hudebním oboru žák může volit mezi programy Kolečko předškoláků a Přípravka k vybranému studijnímu zaměření. Zaměření k veřejné prezentaci: Pro činnost školy jsou v současnosti charakteristické umělecké projekty, které jsou organizovány pravidelně a jsou pro školu charakteristické. Cílem je prezentace všech žáků školy před rodičovskou veřejností, tak, aby každý žák mohl být na svou práci hrdý. Dvakrát ročně škola organizuje TŘÍDNÍ KONCERTY ze všech tříd hudebního oboru, jedenkrát ročně pak TANEČNÍ AKADEMII, jíž se účastní všichni žáci tanečního oboru, dále DIVADELNÍ AKADEMII a minimálně jednou ročně VÝROČNÍ VÝSTAVU všech žáků. Mimo to jsou pořádány a organizovány veřejné koncerty žáků a pedagogů školy, tematické dílčí prezentace vystoupení žáků jednotlivých oborů a oddělení. Zaměření k mezioborové spolupráci: Podporujeme MEZIOBOROVÉ PROJEKTY, tj. společné projekty žáků a pedagogů různých oborů, a to v libovolných kombinacích oborů studia či věku: Koncertino - společný projekt hudebního, tanečního a výtvarného oboru Divadlo společný projekt dramatického, výtvarného a tanečního oboru Pohádka - společný projekt výtvarného a dramatického oboru Dětský muzikál - společný projekt všech oborů Kulturní akce pro veřejnost: Podporujeme kulturní akce pořádané školou pro veřejnost a chceme tak navázat na kulturní tradice naší školy ve městě, zveme k hostování významné umělce nebo studenty umění, chceme připravit krásné zážitky, podpořit atraktivitu umění a rozšířit povědomí žáků i veřejnosti. 3.2 Vize školy V souladu s názvem našeho vzdělávacího programu je naší vizí umožnit užší komunikaci a spolupráce mezi žáky všech oborů. Naše vize je charakterizována snahami, které by vedly ke kultivování života a k vzájemnému obohacování mladých lidí. Chceme dosáhnout toho, aby: na hlavním místě vzdělávání byly soustředěny všechny obory vzdělávání. Pouze určité dílčí předměty by mohly být vyučovány na jiných místech vzdělávání. Mezi žáky jednotlivých oborů by byla umožněna užší spolupráce při realizaci mezioborových projektů i při vystoupeních. Komunikace mezi žáky by byla usnadněna, což by vedlo k novým přátelstvím a ke spolupráci. Žáci různých oborů by se navzájem více inspirovali z hlediska znalostí i dovedností. Utvářel by se tak pozitivní a užší vztah k ostatním druhům umění i k lidem, kteří se jím zabývají. 6

8 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci Učitel: stanovuje cíle, metody a prostředky umělecké práce a v průběhu vzdělávacího procesu je aktualizuje, seznamuje žáky s literaturou daného oboru a poskytuje jim možnost volby repertoáru či studijních témat, zároveň je informuje o jejich náročnosti a o možnostech zpracování, předvede a adekvátně věku žáka analyzuje a vysvětlí nově probírané učivo (vysvětluje cíle, historické kořeny, umělecké prostředky, strukturu, techniku, pojmy), diskutuje s žákem v průběhu výuky i po uměleckém vystoupení a vede jej k utváření postojů a k vlastnímu názoru. Strategie pro kompetenci osobnostně sociální Učitel: navozuje pozitivní atmosféru a vhodně žáka motivuje, podporuje jeho sebevědomí a vede ho k cílevědomé práci, vede žáky ke spolupráci, objasňuje možnosti a výhody společné práce, vede žáka k samostatné domácí přípravě, spolupracuje s rodiči a jejich prostřednictvím ovlivňuje kvalitu domácí přípravy žáka, je žákovi vzorem, respektuje však také žákův individuální umělecký projev. Strategie pro kompetenci kulturní Učitel: informuje žáka o kulturních akcích ve škole i mimo ni (ve městě, v oblasti, v zemi), zapojuje žáka do kulturních akcí školy. 7

9 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 5.1 Hudební obor Charakteristika hudebního oboru: Vzdělávací obsah hudebního oboru je zpracován v učebních plánech a v učebních osnovách jednotlivých studijních zaměření. Povinné a nepovinné předměty a jejich týdenní hodinová dotace jsou zařazeny do učebních plánů. Učivo je zpracováno v učebních osnovách. Žák jeho zvládnutí prokazuje v předepsané formě na konci daného školního roku. Pro postup do dalšího ročníku studia je podmínkou zvládnutí učiva ve všech povinných předmětech daného ročníku. Přípravný ročník trvá 1-2 roky, I. stupeň studia pak 7 let a II. stupeň studia 4 roky, stejně jako Studium pro dospělé. První i druhý stupeň jsou zakončeny závěrečnou zkouškou I. nebo II. stupně studia. Žák veřejně vystoupí na absolventském koncertu, mimořádně i na jiném větším koncertu nebo vystoupení ve škole nebo mimo ni Studijní zaměření: Hra na klavír Charakteristika studijního zaměření: Klavír patří v současné době mezi nejoblíbenější hudební nástroje. Studium je individuální a je přizpůsobeno možnostem a zájmům žáků. Cílem výuky je dosáhnout takového stupně rozvoje, aby žák mohl využít své schopnosti v improvizaci, v tvorbě, jako sólista i jako spoluhráč ve čtyřruční, komorní a souborové hře. Klavír je nástroj s širokými možnostmi uplatnění. Znalost hry na klavír je nezbytným předpokladem pro pracovníky uměleckých profesí a pedagogické pracovníky v mateřských a základních školách, vedoucí různých souborů apod Tabulace učebních plánů Vyučovací předměty Přípravného studia: Klavírní přípravka Přípravná hudební výchova Poznámky k Tabulaci Přípravného studia: V učebních plánech jsou uvedeny povinné vyučovací předměty a jejich týdenní hodinová dotace. Přípravné studium obsahuje předmět Klavírní přípravka ze vzdělávací oblasti INTERPRETACE A TVORBA (skupinová výuka) a Přípravná hudební výchova ze vzdělávací oblasti RECEPCE A REFLEXE (kolektivní výuka). Pokud žák nastoupí ke studiu Přípravného studia do u, plní zároveň učební osnovy u. 8

10 Hra na klavír Klavírní seminář/ Rytmická skupina Hudba od A do Z Vyučovací předměty Základního studia I. stupně: 5. ročník 6. ročník 7. ročník Poznámky k Tabulaci Základního studia I. stupně: V učebních plánech jsou uvedeny povinné vyučovací předměty a jejich týdenní hodinová dotace. Základní studium I. stupně obsahuje předměty Hra na klavír ze vzdělávací oblasti INTERPRETACE A TVORBA (individuální výuka), Hudba od A do Z ze vzdělávací oblasti RECEPCE A REFLEXE (kolektivní výuka) a Klavírní seminář ze vzdělávací oblasti INTERPRETACE A TVORBA (skupinová výuka). Na základě úspěšně vykonané komisionální zkoušky v průběhu 1. pololetí může být žák přeřazen do vyššího ročníku (V případě, že žák nastoupí ke studiu ve věku od 8 do 13 let, nebo pokud žák přestoupí z jiného studijního zaměření, případně pokud prokáže takový stupeň schopností a dovedností, při němž splní učivo (výstupy) daného ročníku již v 1. pololetí). Sedmileté studium 1. stupně je takto možné zvládnout již za minimální dobu trvání studia čtyři roky. Vyučovací předměty Základního studia II. stupně: Hra na klavír Klavírní seminář/ Rytmická skupina Hudba od A do Z ne Poznámky k Tabulaci Základního studia II. stupně: V učebních plánech jsou uvedeny povinné a nepovinné vyučovací předměty a jejich týdenní hodinová dotace. Základní studium II. stupně obsahuje předměty Hra na klavír ze vzdělávací oblasti INTERPRETACE A TVORBA (individuální výuka), Hudba od A do Z ze vzdělávací oblasti RECEPCE A REFLEXE (kolektivní výuka) a Klavírní seminář ze vzdělávací oblasti INTERPRETACE A TVORBA (skupinová výuka). Pokud žák nastoupil ke studiu přímo do II. stupně Základního studia, začíná plnit osnovy I. stupně Základního studia, ve studijním plánu se však postupuje dle jeho individuálních možností a schopností. Pokud jsou v učebním plánu zařazeny volitelné (tj. povinně volitelné) nebo nepovinné předměty, jsou označeny zvlášť. Vyučovací předměty Studia pro dospělé: Hra na klavír Klavírní seminář/ Rytmická skupina ne Poznámky k Tabulaci Studia pro dospělé: V učebních plánech jsou uvedeny povinné a nepovinné vyučovací předměty a jejich týdenní hodinová dotace. Studium pro dospělé obsahuje předměty Hra na klavír ze vzdělávací oblasti INTERPRETACE A TVORBA (individuální výuka) a Klavírní seminář ze vzdělávací oblasti INTERPRETACE A TVORBA (skupinová výuka). Pokud žák nastoupil ke Studiu pro dospělé přímo, tj. bez předcházejícího hudebního vzdělání, začíná plnit osnovy I. stupně Základního studia, ve studijním plánu se však postupuje dle jeho individuálních možností a schopností. Pokud jsou v učebním plánu zařazeny volitelné (tj. povinně volitelné) nebo nepovinné předměty, jsou označeny zvlášť. 9

11 Učební osnovy vyučovacích předmětů Přípravné studium Přípravné studium je realizováno jednak ve skupinové či individuální výuce, kde je přístup k žákům individuální. V prvním ročníku dítě navštěvuje 1 hodinu týdně přípravku, ve druhém ročníku pak 2 hodiny týdně, a to 1 hodinu přípravku ke studijnímu zaměření a 1 hodinu přípravnou hudební výchovu. Vzdělávací oblast: INTERPRETACE A TVORBA Vyučovací předmět: Klavírní přípravka Tento předmět má skupinový či individuální charakter. Žák se připravuje ke studiu po stránce dovednostní získává návyky, procvičuje sluch a základní motorické dovednosti. Zvládne základní rytmické i melodické prvky hry na nástroj. zvládne základní návyky (posazení u klavíru, držení těla), dokáže pomocí říkadel, her či jednoduchých písní pochopit základní hudební prvky (melodie, rytmus a další), dokáže tleskáním vyjádřit rytmický celek, dovede tvořit tóny různé síly, výšky a délky, dovede použít pohybové prvky k podpoře sluchového vnímání, zvládne vybrané úhozové techniky, zejména hru portamento na jednom i více tónech, zvládne hru elementárních hudebních celků. má upevněny základní návyky a prvky přirozeného tvaru a pohybu ruky a paže, dokáže zahrát jednoduché písně podle sluchu, zná názvy kláves, zná základní rytmické hodnoty, zvládne hru legato v pětiprstové poloze, zvládne začátky hry z not. Vzdělávací oblast: RECEPCE A REFLEXE Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Předmět má kolektivní charakter. Žák získává a rozvine základní teoretické předpoklady pro hru na zvolený nástroj. Tyto znalosti jsou propojeny s dovednostmi formou hry. 10

12 prokáže základní elementární znalosti a dovednosti (zvuk, tón, vlastnosti tónů), zná notovou osnovu, noty, hudební abecedu, zná základní rytmické hodnoty not a pomlk, dovede zazpívat či zahrát dětské říkanky nebo písničky, zná a dovede sluchově rozlišit dynamiku piano- forte, rozliší rychlé a pomalé tempo a zvolí elementární metrum, prokáže svou hudebnost na dětských říkadlech s důrazem na rytmus, získané vědomosti využije při hře na Orffovy hudební nástroje. Základní studium I. stupně Základní studium I. stupně je určeno žákům, kteří prokážou připravenost ke zvládnutí požadavků učiva na tomto stupni. Vzdělávací oblast: INTERPRETACE A TVORBA Vyučovací předmět: Hra na klavír Jde o stěžejní předmět v daném studijním zaměření. Prostřednictvím výuky žák rozvíjí základy technických a uměleckých dovedností hry. Předmět má individuální charakter. uplatní při hře primární technické návyky (správné posazení u nástroje, držení těla, volnost paží, přirozený tvar rukou na klávesnici), v rámci sluchové analýzy zná zvukové oblasti klaviatury, dokáže aplikovat základní druhy úhozu (portamento, staccato, legato), dovede spojovat notový zápis s orientací na klávesnici, zvládne hru z not, zvládne hru oběma rukama i v rozšířené pětiprstové poloze, zvládne koordinaci rukou, dokáže používat elementární výrazové prostředky (základní dynamika, tempo, akcent). Postupová zkouška: 2 libovolné písně nebo skladbičky oběma rukama, alespoň jedna z nich bez doprovodu zvládne technické prvky vyšší obtížnosti (např. vázání dvojhmatů) zvládne úhozovou nezávislost rukou i prvky dynamické nezávislosti, zvládne hru vybraných durových stupnic (v protipohybu) a akordů, dokáže pracovat na stavbě jednoduché fráze a zvládne i širší dynamickou škálu, dovede použít jednoduchý pedál, na základě sluchové sebekontroly dokáže použít základní akordy (Tónika, Dominanta) jako doprovod k lidovým písním, zahraje zpaměti jednoduché skladby či cvičení. Postupová zkouška: stupnice dur zvlášť 2 oktávy a dohromady alespoň 1 oktáva protipohybem, akordy rozklady, nejméně 2 libovolné písně nebo skladbičky (cvičení) oběma rukama, hra v pětiprstové poloze (ne v unisonu). 11

13 zvládne základní techniku a dokáže ji rozvíjet o nové prvky (např. chromatiku, repetiční techniku, němou výměnu prstů), zahraje i složitější stupnice (rovný pohyb) a akordy, dokáže uplatnit rozdílnosti v interpretaci alespoň dvou odlišných dobových stylů, dovede využít svou fantazii a představivost při práci na výrazové stránce skladeb, zvládne hru vybraných skladeb zpaměti. Postupová zkouška: stupnice dur (alespoň do 4 křížků a 1 bé) protipohybem přes 2 oktávy, akordy tenuto, staccato, malý rozklad, 1 etuda (cvičení), 2 libovolné skladbičky odlišného charakteru (dur- moll, tempo, úhozy, slohové období) prokáže přiměřeně ke svým schopnostem větší technickou zběhlost, zvládne hru stupnic durových a vybraných mollových, dovede docílit větší nezávislosti rukou v rytmické, úhozové i dynamické stránce, je schopen postavit frázi pomocí svých dosavadních úhozových i dynamických zkušeností, zvládne drobné polyfonní či klasické skladby, zná jednoduché melodické ozdoby (příraz, skupinka), využije při hře kromě základní pedalizace i synkopický pedál. Postupová zkouška: stupnice dur (do 4 křížků a 3 bé) nebo libovolné moll tóniny protipohybem nebo rovným pohybem přes 3 oktávy, akordy - trojzvuky s malým rozkladem, 1 etuda (cvičení), 2 libovolné skladby, alespoň 1 z nich ze staršího období (baroko, klasicismus) 5. ročník na vybraných skladbách prokáže vyrovnanost pasážové techniky, zahraje náročnější mollové stupnice a akordy (s vyšším předznamenáním), zvládne dle svých možností větší rozpětí prstů (sexty, oktávy) a obtížnější technické prvky (např. skoky, čtyřhlasý akord, velký rozklad), využije dynamiku i prvky agogiky při studiu skladeb, dokáže nastudovat větší polyfonní skladbu a realizovat zásady polyfonní hry (vedení hlasů, odlišná artikulace, imitace), zná nové melodické ozdoby (obal, nátryl, náraz), zvládne týmovou práci s jinými žáky. Postupová zkouška: stupnice mollové tóniny nebo náročnější dur (4-7 křížků či bé) rovným pohybem přes 3 oktávy, akordy - trojzvuky s malým rozkladem, čtverozvuky - obraty s malým rozkladem, 1 etuda (cvičení) nebo technicky náročnější skladba, 2 libovolné skladby ze dvou různých slohových období 6. ročník zná způsoby nácviku technických problémů a dovede je použít v praxi, zvládne durové i mollové stupnice a akordy ve složitější interpretaci, dovede uvědoměle realizovat náročnější požadavky na zkvalitnění zvuku při stavbě frází i celku skladby, dle svých možností zvládne i větší hudební formu (sonatina, variace či rondo), dokáže stylově interpretovat skladby odlišných žánrů (jazz, muzikál, populární hudba). Postupová zkouška: stupnice dur a moll tóniny rovným pohybem nebo kombinovaně přes 4 oktávy, akordy - trojzvuky s malým rozkladem, čtverozvuky - obraty tenuto, staccato a malý rozklad, velký rozklad rovně, 1 etuda (cvičení) nebo technicky náročnější skladba, 2 libovolné skladby ze dvou různých slohových období, z nich alespoň 1 z období 20. století, 1 píseň ve vlastní úpravě nebo 1 vlastní skladba nebo klavírní part v komorní hře 7. ročník při interpretaci skladeb dokáže využít všech získaných technických i výrazových prostředků, dovede pracovat samostatně a zlepšovat svůj výkon na základě sluchové sebekontroly, dle svých možností dokáže samostatně nastudovat novou skladbu a vyjádřit její charakter a náladu, dle svých možností zvládne hru z listu, čtyřruční hru či akordický doprovod, prokáže schopnost spolupráce s jinými interprety, dokáže se připravit na absolventské vystoupení a podat dobrý výkon na úrovni odpovídající jeho věku a schopnostem. 12

14 Závěrečná zkouška: stupnice dur i moll rovně i kombinovaně přes 4 oktávy, akordy - trojzvuky s malým rozkladem a čtverozvuky - obraty tenuto, staccato a malý rozklad, velký rozklad alespoň každou rukou zvlášť, 3 libovolné skladby nebo 1 etuda či technicky náročnější skladba a 2 libovolné skladby ze dvou různých slohových období (z nich alespoň 1 hudebně náročnější či závažnější, kterou student zařadí do svého trvalého repertoáru), 1 píseň ve vlastní úpravě nebo 1 vlastní skladba. Lze nastudovat i komorní skladbu či doprovod. Vyučovací předmět: Klavírní seminář V tomto předmětu jsou zahrnuty základy harmonizace a klavírní improvizace, základy hudebních forem a základy hry z listu. Tento vyučovací předmět je určen především žákům studijního zaměření hra na klavír. Žáci se učí samostatnosti a tvořivému myšlení, přičemž využívají analýzy, syntézy a dalších logických operací. Jsou vedeni k tomu, aby si mohli samostatně analyzovat své pocity a vytvořit a realizovat vlastní nápady a hudební myšlenky. Učí se hrát po krátké logické přípravě, přičemž využívají interpretačních dovedností, které získali již v průběhu dosavadního studia hry na tento nástroj. Při práci ve skupině používají také jiné nástroje a umělecké prostředky na ztvárnění zadaného tématu či vlastního nápadu. dokáže pracovat s pojmy motiv, téma, věta, předehra, dokáže po přípravě vytvořit elementární hudební formu, je schopen transpozice motivu a elementární písně do jiné tóniny, zná základní harmonické funkce v durové tónině, rozpozná 1., 3. a 5. stupeň durových tónin a zná příslušné opěrné písně, dovede utvořit jednoduchý melodický a rytmický motiv, předvětí a závětí, dokáže se po krátké přípravě zorientovat v jednoduché klavírní partituře. 5. ročník dovede pracovat s pojmy motiv, téma, věta, předehra, mezihra, dohra a dokáže je po krátké přípravě analyzovat a utvořit, zná základní hudební formy, malou písňovou formu, valčík, polku, dovede vytvořit harmonický doprovod vybraných písní, použít akordy malé harmonické kadence v dur a transponovat píseň a motiv do několika durových tónin, analyzovat rytmus a zvolit vhodné tempo adekvátní charakteru písně, dokáže po krátké přípravě vytvořit elementární melodii a dokáže ji zapsat, rozpozná základní harmonické stupně, vybrané intervaly a příslušné opěrné písně, dokáže provést jednoduchou intervalovou analýzu písně, dokáže se po krátké přípravě orientovat v jednoduché klavírní partituře a zahrát ji, dovede spolupracovat s jinými nástroji. 6. ročník pracuje s pojmy motiv, téma, věta, perioda, předehra, mezihra, dohra a dokáže je analyzovat, utvořit či upravit, zná základní hudební formy, písňovou formu, valčík, polku, menuet, variace, dokáže samostatně vytvořit a jednoduše zapsat vlastní melodii s určením rytmu, tempa a hudební formy a vhodně použít stylizaci podle charakteru melodie, dovede využívat své hudební schopnosti, technické dovednosti a získané znalosti k vyjádření svých představ. 7. ročník dovede vytvořit složitější doprovod písně či melodie a dokáže je transponovat do jiných tónin, zná a dovede využít opěrné písně pro hlavní harmonické stupně dur a moll a pro intervaly, 13

15 dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu, orientuje se v jednoduché partituře a dokáže ji jednoduše upravit, dovede spolupracovat s jinými nástroji. Vyučovací předmět: Rytmická skupina povinně volitelný předmět Do předmětu Rytmická skupina docházejí žáci od u I. stupně. Na základě prokázaných schopností a dovedností může být zařazen žák i z nižšího ročníku. Cílem tohoto předmětu je probudit zájem u žáka o hru v souborech, kde práce ve skupinovém kolektivu vede jednotlivce k vzájemné odpovědnosti za společné dílo a přináší oproti sólové hře větší a širší harmonii, dynamiku, rytmiku, zvukovou barevnost a výraz. Žák se učí souhře s dalšími nástroji, interakci, dolaďování, rytmické přesnosti, poznávání dynamickým odlišností nástrojů a vnitřní ukázněnosti v kolektivu. v přípravě ke komorní hře využije dosud získaných dovedností a znalostí zná odlišnosti vybraných nástrojů, zvládne rytmicky nenáročná dua a tria (lidové písně, renesanční tance, moderní skladbičky) v probraném rozsahu nástroje, zná základní dirigentská gesta (dvoudobý, třídobý, čtyřdobý takt). 5. ročník využije svých interpretačních znalostí a dovedností, posluchačských zkušeností a hudebních vědomostí z individuálního studia, dovede spolupracovat s jinými nástroji, dokáže zahrát jednoduché party z listu. 6. ročník je schopen vnímat zvuk celého souboru, zná základní zvukové možnosti nástrojů, sleduje dirigenta a hraje podle jeho gesta, dovede využít svých hudebních schopností, technických dovedností a získaných znalostí k vyjádření svých představ, případně představ dirigenta či vedoucího souboru. 7. ročník aplikuje ve skupinové praxi své znalosti a dovednosti získané ve studiu nástrojové hry, se přizpůsobí svým spoluhráčům v intonaci, rytmu, dynamice a ve výrazu celku, pohotově čte notový zápis. Vzdělávací oblast: RECEPCE A REFLEXE Vyučovací předmět: Hudba od A do Z Hudba od A do Z umožňuje žáku orientovat se ve světě hudby. Předmět jde ruku v ruce s praxí (sólový zpěv, hra na hudební nástroje). Nejde jen o vědomosti žáků, ale také o dovednosti, například o hru na nástroje Orffova instrumentáře, o práci ve skupinách, o podřízení se jednotlivce kolektivu, o poslech a rozbor skladeb, o diskusi o shlédnutém divadelním představení nebo o návštěvě koncertu. Předmět Hudba od A do Z umožňuje získat znalosti, které jsou nezbytné pro volbu celé řady povolání. Podmiňuje pak další vzdělávání žáků na středních odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření konzervatoře, pedagogické školy, hudební gymnázia. 14

16 Hlavním posláním předmětu Hudba od A do Z je poskytnout žákům všeobecný vhled do dějin hudby a vychovat hudbymilovného a kulturního člověka. zvládne základní hudební pojmy: vlastnosti tónů, pomlky, délky not, takty, posuvky, staccato, legato, zvládne noty v G klíči, zvládne základy durových stupnic a tvorbu trojzvuku, dokáže rozlišit základní dynamická označení, dovede rozeznat základní rytmické hodnoty, zazpívá vybrané lidové písně a na nich prokáže získané dovednosti, dovede používat nástroje Orffova instrumentáře. prokáže hlubší znalosti durových stupnic - zná stupnice do 4 křížků a 4 bé, prokáže znalost nových základních pojmů, zná posuvky, předznamenání stupnic, akordy, předtaktí, intervaly, dynamická označení, noty v F klíči a vybraná italská názvosloví, zná melodickou a rytmickou představivost rozeznáním směru pohybu melodie a jednoduchých rytmů v motivu a v písni, dovede pracovat s novými rytmickými útvary (3/8 takt), rozezná vybrané dechové nástroje, rozšíří písňový repertoár o zpěv v mollových tóninách, vyjmenuje základní rozdělení lidských hlasů (soprán, alt, tenor, bas) a zná jednoduchá komorní pěvecká seskupení. prokáže znalosti not v G a F klíči, zvládne základní stavbu mollových stupnic a akordů, prokáže rozšířené znalosti základních hudebních pojmů, označení a názvosloví, ovládá základní rytmické útvary a jednoduché rytmické dvojhlasy, dokáže vytvořit durové stupnice a určit hlavní harmonické stupně, rozezná dechové nástroje dřevěné a žesťové, má základní znalosti o nejvýznamnějších českých hudebních skladatelích, rozvine hudebnost poslechem hudebních děl období romantismu rozezná vybrané části (symfonická báseň, opera). zvládne orientaci v notovém záznamu hudebního díla v rámci individuální interpretační potřeby, zná stavbu stupnic a akordů dur i moll, určuje intervaly čisté a velké, v rytmických činnostech zvládne složitější rytmické útvary, reprodukuje rytmický dvojhlas, zná a využije základní hudební pojmy, označení a názvosloví, dokáže transponovat jednoduché melodie do jiné tóniny a zná základní harmonické funkce (Tónika, Dominanta), rozezná základní dělení hudebních nástrojů, prokáže znalosti vybraných slohových období, poslechem skladeb proniká do slohových období a vyjadřuje své názory na znějící hudbu. 5. ročník ovládá čtení notového zápisu či partu hudební skladby v rámci svého nástroje, zvládne stavbu stupnic a rozumí jí, dovede rozeznat akordy dur a moll, rozpozná základní intervaly, sluchově dokáže rozlišit tónorod k vybrané skladbě, rytmicky a intonačně reprodukuje jednoduchý notový zápis, zaznamená jednoduchou melodii, dokáže použít nejdůležitější hudební pojmy (dynamická, přednesová a tempová označení), zná význam základních harmonických funkcí, dovede pojmenovat různá hudební seskupení, ovládá základní rozdělení hudebních nástrojů sluchově rozpozná vybrané hudební nástroje, 15

17 dovede rozpoznat základní stavbu některých skladeb a orientuje se v jednoduchých hudebních formách, dovede aktivně poslouchat hudbu dovede rozeznat základní členění a zařadit díla daných skladatelů do jednotlivých slohových období, dokáže vyjádřit své názory na hudbu, kterou poslouchá, dokáže získané teoretické vědomosti propojit s praktickými dovednostmi. Základní studium II. stupně Základní studium II. stupně je určeno žákům, kteří prokážou připravenost ke zvládnutí požadavků učiva na tomto stupni. Vzdělávací oblast: INTERPRETACE A TVORBA Vyučovací předmět: Hra na klavír Jde o stěžejní předmět v daném studijním zaměření. Prostřednictvím výuky rozvine žák základy technických a uměleckých dovedností hry. Předmět má individuální charakter. Na tomto stupni je studium zaměřeno k individuálnímu rozvoji osobnosti žáka. Jsou zohledňovány jeho zájmy a je rozvíjena jeho vlastní tvořivost. Právě na tomto stupni má žák možnost rozvinout své dosud získané dovednosti. Nyní může naplno projevit svou osobnost a vkus. dovede samostatně řešit základní technické problémy nástrojové hry, zvládne hru i samostatné nastudování jednodušších i technicky náročnějších skladeb, analyzuje a zvládne odlišnosti výrazových či technických prostředků při interpretaci skladeb různých slohových období, dovede vyjádřit svůj názor na vybrané hudební dílo, dokáže využít dosavadní znalosti a logické myšlení při hře zpaměti. Postupová zkouška: 3 libovolné skladby (i úpravy či komorní hudba) dovede samostatně pracovat na technické stránce skladeb, dovede je analyzovat, dokáže samostatně pracovat s výrazovými prostředky skladeb několika různých slohových období a využít získané dovednosti k vyjádření svých představ, dokáže spolupracovat s dalšími interprety, aktivně projeví individuální způsob spontánního hudební vyžití (hraje doma, ve skupinách), dokáže pracovat s formou a strukturou skladby a tyto znalosti dokáže uplatnit při cvičení své paměti, dokáže hodnotit vybrané prvky interpretace při poslechu skladby Postupová zkouška: 3 libovolné skladby (i úpravy či komorní hudba nebo vlastní skladby) dovede, improvizovat a zajistit si sám hudební materiály, dokáže samostatně analyzovat technické i výrazové prostředky ve zvolené skladbě, zvládne pracovat s několika různými hudebními žánry, dokáže je rozlišit, zvládne spolupráci s dalšími interprety a tuto spolupráci dokáže organizovat a řídit, rozezná vybrané prvky autorských stylů, dokáže hodnotit vybrané prvky při poslechu i následné vlastní interpretaci skladby, prokáže a formuluje své názory, postoje a hudební vkus, dovede prezentovat své dovednosti na veřejnosti. 16

18 Postupová zkouška: 3 libovolné skladby (i úpravy či komorní hudba, vlastní skladby), případně rozsáhlejší dílo (sonáta či vícevětá skladba) samostatně volí skladby k nastudování, dokáže samostatně analyzovat technické i výrazové prostředky ve zvolených skladbách a dovede tyto skladby upravit prstoklad, doprovod, party, a jiné, uvede příklady skladeb významných skladatelů různých stylových období a žánrů, dokáže srovnat a hodnotit výrazové prostředky i stylovou interpretaci hudebního díla, sám dovede zajistit příležitosti k seberealizaci ve svém uměleckém oboru. Závěrečná zkouška: 3 libovolné skladby (i úpravy, komorní hudba či vlastní skladby) nebo sonáta, případně cyklus několika skladeb Vzdělávací oblast: INTERPRETACE A TVORBA/ RECEPCE A REFLEXE Vyučovací předmět: Klavírní seminář Jde o předmět, ve kterém se žák učí pracovat zcela samostatně. Postupně se student naučí iniciovat své nápady a novým způsobem využívat svých dosud získaných dovedností. Objevuje sám v sobě nové schopnosti, o jejichž existenci dosud neměl tušení. Prostřednictvím této výuky získává student komplexní a aplikované dovednosti z hlediska techniky i uměleckého charakteru své hry na nástroj. Předmět má skupinový charakter. Na tomto stupni je studium zaměřeno k individuálnímu rozvoji osobnosti žáka. Jsou zohledňovány jeho zájmy a je rozvíjena jeho vlastní tvořivost. Právě na tomto stupni má teprve možnost rozvinout své dosud získané dovednosti, má vyhraněný přístup k repertoáru i tvorbě. zvládne harmonizaci elementárních písní i bez předchozí intenzivní přípravy, využije své hudební vlohy, technické dovednosti a získané znalosti k vyjádření svých představ, dokáže samostatně tvořit předehru, mezihry a dohry, přičemž projeví vlastní názor, dovede pracovat s technickými nástrojovými prostředky k využití svých představ u tvorby doprovodů písní, dokáže vystihnout náladu písně či elementární skladby prostřednictvím způsobu klavírního doprovodu, dokáže samostatně vytvořit elementární skladbu, transponuje vybrané elementární písně ve vybraných tóninách dur i moll. zvládne harmonizaci méně náročných umělých písní i bez předchozí intenzivní přípravy, využije své hudební vlohy, technické dovednosti a získané znalosti k vyjádření svých představ, i nálad zadaného tématu, dokáže samostatně tvořit předehru, mezihry a dohry, přičemž projeví vlastní názor a představu o charakteru dílka, rozezná určení zadané skladby užití k poslechu, ke zpěvu, dovede pracovat s technickými i jednoduchými výrazovými prostředky k využití svých představ u tvorby charakteristického prvku zadané nebo zvolené písně, dokáže vystihnout náladu písně či elementární skladby prostřednictvím způsobu klavírního doprovodu, zvládne základy improvizace na ostináto, zahraje z listu jednoduché skladby a dovede vysvětlit základní strukturu, zvládne jednoduché improvizace ve dvojici hráčů. 17

19 transponuje vybrané písně v tóninách dur moll, zhodnotí změny charakteru, zvuku a způsobu interpretace, dovede vytvořit vlastní jednoduché skladby v písňové formě, dovede vytvořit variace a pracovat s nimi, dovede vyhodnotit charakter, obsah a formu svých skladeb, pracuje s různými hudebními formami, využije svou tvůrčí invenci a fantazii ve zvolené nebo zadané skladbě, zvládne základy zápisu skladby, zvládne prvky jazzové improvizace dle harmonického modelu, dokáže zapsat, analyzovat a upravit jednoduchou skladbu, zná a je schopen jednoduššího rozboru sonátové formy, dokáže analyzovat harmonická spojení, hudební formy a vedení hlasů, dovede vytvořit a zahrát složitější doprovod písně či melodie, zvládne jejich analýzu i transpozici do více tónin, dovede spolupracovat i s jinými nástroji a volit vhodné doprovodné nástroje dle charakteru skladby, orientuje se v partituře více nástrojů, dovede si jednoduše upravit part a zahrát jej z listu, samostatně spolupracuje s jinými nástroji. Vyučovací předmět: Rytmická skupina povinně volitelný předmět Do předmětu Rytmická skupina docházejí žáci od u I. stupně. Na základě prokázaných schopností a dovedností může být zařazen žák i z nižšího ročníku. Cílem tohoto předmětu je probudit zájem u žáka o hru v souborech, kde práce ve skupinovém kolektivu vede jednotlivce k vzájemné odpovědnosti za společné dílo a přináší oproti sólové hře větší a širší harmonii, dynamiku, rytmiku, zvukovou barevnost a výraz. Žák se učí souhře s dalšími nástroji, interakci, dolaďování, rytmické přesnosti, poznávání dynamickým odlišností nástrojů a vnitřní ukázněnosti v kolektivu. dbá na správné frázování, dokáže se přizpůsobit potřebám praxe ve skupině, zvládne práci s dynamikou a agogikou s ohledem na styl a žánr, samostatně spolupracuje s jinými nástroji v dílčích uskupeních i v celku. skloubí své posluchačské zkušenosti s prací v kolektivu, má naposlouchány studované skladby, zvládne jednodušší úpravy partů, využije své hudební vlohy, technické dovednosti a získané znalosti k vyjádření svých představ při ztvárnění společného díla. v rámci ucelené komorní skupiny (trio, kvartet, kvintet) zvládne technicky náročnější skladby, dovede hodnotit výkony své i své skupiny a formulovat své názory, dbá na intonaci, čisté ladění v unisonu i v akordech. 18

20 samostatně naladí nástroj v seskupení, spolupracuje při volbě a vyhledávání repertoáru, profiluje se ve svých kulturních zájmech, zvládne vyhledávání informací pro argumentaci a formulování názoru na interpretaci. Vzdělávací oblast: RECEPCE A REFLEXE Vyučovací předmět: Hudba od A do Z Hudba od A do Z umožňuje žáku orientovat se ve světě hudby. Předmět jde ruku v ruce s praxí (sólový zpěv, hra na hudební nástroje). Nejde jen o vědomosti žáků, ale také o dovednosti, například o poslech a rozbor skladeb, o diskusi o shlédnutém divadelním představení nebo o návštěvě koncertu. Předmět Hudba od A do Z umožňuje získat znalosti, které jsou nezbytné pro volbu celé řady povolání. Podmiňuje pak další vzdělávání žáků na středních odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření konzervatoře, pedagogické školy, hudební gymnázia. Hlavním posláním předmětu Hudba od A do Z je poskytnout žákům všeobecný vhled do dějin hudby a vychovat hudbymilovného a kulturního člověka. výborně se orientuje a dovede číst notový záznam a partituru hudebního díla, zná stavbu stupnic a akordů dur i moll, zná intervaly základní i odvozené, zvětšené a zmenšené, zvládne interpretaci složitějších rytmických útvarů, i melodických ozdob, zná všechny základní hudební pojmy, označení a názvosloví. zná tóninové transpozice, dovede je použít, zná a dovede použít základní harmonické funkce, rozezná základní slohová období a na základě jejich poznání dovede vyjádřit své názory na hudbu daného slohu, zná nástrojové skupiny symfonického orchestru. zná staré stupnice, sluchově analyzuje intervaly, dokáže analyzovat stavbu a hudební formu při interpretaci studované skladby i při poslechu vybraného hudebního díla. zná hudební formu (písňová, sonátová, rondo), zná a dovede využít harmonických funkcí, zná složení hudebních těles, sluchově rozpozná barvu hudebních nástrojů symfonického orchestru, dokáže získané praktické dovednosti obohatit o teoretické znalosti. Studium pro dospělé Studium pro dospělé je určeno těm studentů, kteří prokážou schopnosti a dovednosti zvládnout učivo a požadavky dané pro II. stupeň základního studia. 19

21 Učební plány, počty vyučovacích hodin i učební osnovy vycházejí z učiva a požadavků pro základní studium II. stupně. Obsah učiva koresponduje s individuálními možnostmi, schopnostmi a podmínkami daného studenta. Vzdělávací oblast: INTERPRETACE A TVORBA Vyučovací předmět: Hra na klavír Jde o stěžejní předmět v daném studijním zaměření. Prostřednictvím výuky rozvine žák základy technických a uměleckých dovedností hry. Předmět má individuální charakter. Na tomto stupni je studium zaměřeno na individuální rozvoj osobnosti žáka. Jsou zohledňovány jeho zájmy a je rozvíjena jeho vlastní tvořivost. Právě nyníi má žák teprve možnost rozvinout své dosud získané dovednosti. Nyní může naplno projevit svou osobnost a vkus. dovede samostatně řešit základní technické problémy nástrojové hry, zvládne hru i samostatné nastudování jednodušších i technicky náročnějších skladeb, zvládne odlišnosti výrazových prostředků při interpretaci skladeb několika slohových období, dokáže využít dosavadní znalosti a logické myšlení při hře zpaměti. dovede samostatně pracovat na technické stránce skladeb, dovede je analyzovat, dokáže samostatně pracovat s výrazovými prostředky skladeb několika různých slohových období, dokáže spolupracovat s dalšími interprety, aktivně projevuje individuální způsob spontánního hudební vyžití (hraje doma, ve skupinách), dokáže pracovat s formou a strukturou skladby a tyto znalosti dokáže uplatnit při cvičení paměti, dokáže hodnotit vybrané prvky interpretace při poslechu skladby dovede improvizovat, zajištit si sám hudební materiály, dokáže samostatně analyzovat technické i výrazové prostředky ve zvolené skladbě, zvládne pracovat s několika různými hudebními žánry, dokáže je rozlišit, zvládne spolupráci s dalšími interprety a tuto spolupráci dokáže organizovat a řídit, rozezná vybrané prvky autorských stylů, dokáže hodnotit vybrané prvky při poslechu i následné vlastní interpretaci skladby, prokazuje své názory, postoje a hudební vkus a dovede prezentovat své dovednosti na veřejnosti. samostatně volí skladby k nastudování, dokáže samostatně analyzovat technické i výrazové prostředky ve zvolených skladbách a dovede tyto skladby upravit prstoklad, doprovod, party, několika žánry, dokáže srovnávat a hodnotit výrazové prostředky i stylovou interpretaci hudebního díla, sám dovede zajistit příležitosti k seberealizaci ve svém uměleckém oboru 20

22 Vyučovací předmět: Klavírní seminář ne Jde o předmět, ve kterém se žák učí pracovat zcela samostatně. Postupně se naučí iniciovat své nápady a novým způsobem využívat svých dosud získaných dovedností. Objevuje sám v sobě nové schopnosti, o jejichž existenci dosud neměl tušení. Prostřednictvím této výuky získává žák komplexní a aplikované dovednosti z hlediska techniky i uměleckého charakteru své hry na nástroj. Předmět má skupinový charakter. Na tomto stupni je studium zaměřeno k individuálnímu rozvoji osobnosti žáka. Jsou zohledňovány jeho zájmy a je rozvíjena jeho vlastní tvořivost. Právě na tomto stupni má teprve možnost rozvinout své dosud získané dovednosti, má vyhraněný přístup k repertoáru i tvorbě. Nyní může naplno projevit svou osobnost, vlastní projev a estetický a umělecký vkus. zvládne harmonizaci elementárních písní i bez předchozí intenzivní přípravy využije své hudební vlohy, technické dovednosti a získané znalosti k vyjádření svých představ, dokáže samostatně tvořit předehru, mezihry a dohry, přičemž projeví vlastní názor, dovede pracovat s technickými nástrojovými prostředky k využití svých představ u tvorby doprovodů písní dokáže vystihnout náladu písně či elementární skladby prostřednictvím způsobu klavírního doprovodu, dokáže samostatně vytvořit elementární skladbu transponuje vybrané elementární písně ve vybraných tóninách dur i moll. zvládne harmonizaci méně náročných umělých písní i bez předchozí intenzivní přípravy využije své hudební vlohy, technické dovednosti a získané znalosti k vyjádření svých představ, i nálad zadaného tématu, dokáže samostatně tvořit předehru, mezihry a dohry, přičemž projeví vlastní názor a představu o charakteru dílka, rozezná určení zadané skladby užití k poslechu, ke zpěvu, dovede pracovat s technickými i jednoduchými výrazovými prostředky k využití svých představ u tvorby charakteristického prvku zadané nebo zvolené písně, dokáže vystihnout náladu písně či elementární skladby prostřednictvím způsobu klavírního doprovodu, zvládne základy improvizace na ostináto, zahraje z listu jednoduché skladby a dovede vysvětlit základní strukturu, zvládne jednoduché improvizace ve dvojici hráčů. transponuje vybrané písně v tóninách dur moll, zhodnotí změny charakteru, zvuku a způsobu interpretace, dovede vytvořit vlastní jednoduché skladby v písňové formě, dovede vytvořit variace a pracovat s nimi, dovede vyhodnotit charakter, obsah a formu svých skladeb, pracuje s různými hudebními formami, využije svou tvůrčí invenci a fantazii ve zvolené nebo zadané skladbě, zvládne základy zápisu skladby, zvládne prvky jazzové improvizace dle harmonického modelu, dokáže zapsat, analyzovat a upravit jednoduchou skladbu, zná a je schopen jednoduššího rozboru sonátové formy, dokáže analyzovat harmonická spojení, hudební formy a vedení hlasů, dovede vytvořit a zahrát složitější doprovod písně či melodie, zvládne jejich analýzu i transpozici do více tónin, dovede spolupracovat i s jinými nástroji a volit vhodné doprovodné nástroje dle charakteru skladby, 21

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Hra na basovou kytaru Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

6.15 Hudební výchova 1.stupeň

6.15 Hudební výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Hudební výchova 6.15 Hudební výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah 13 HUDEBNÍ 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP. Zároveň integruje a průběžně zařazuje

Více

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 60780487 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/2014 2 Obsah: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vzdělávacího oboru: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na rozvoj

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 5.1.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Výstup Dbá na správné dýchání a držení těla Provádí hlasová a dechová cvičení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn3ks201 Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní umělecká škola

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu při plném počtu žáků (třída se nedělí na skupiny). Třída je vybavena

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 2. období 4. ročník Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany 5.

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany 5. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany OBSAH 5.2 VÝTVARNÝ OBOR 2 6 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI...

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem 1 Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 023 221/99-3412 Signatura: bb5ks101 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště Příbram INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Sedlčany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Zpracoval: Martin Kříž ředitel Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor ARTÍK U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor 0 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní um lecké vzd lávání Škola lidských hodnot edkladatel

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Staré Hodějovice, okr. České Budějovice Obecní 5, 370 08 Staré Hodějovice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Škola Jaroslava Ježka. Základní umělecká škola pro zrakově postižené

Škola Jaroslava Ježka. Základní umělecká škola pro zrakově postižené Škola Jaroslava Ježka Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání žáků se zrakovým postižením zpracovaný podle RVP pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola pro zrakově postižené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428 Obsah ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Šafaříkova 428 Stránka 1 Obsah Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.2

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 8 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

Umění obohacuje ducha

Umění obohacuje ducha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Základní umělecká škola, Jablonné v Podještědí, U Školy 98, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace Umění obohacuje ducha Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:...4

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

MELODICKÉ OZDOBY JANA OLEJNÍKA. Jan Kvapil

MELODICKÉ OZDOBY JANA OLEJNÍKA. Jan Kvapil MELODICKÉ OZDOBY JANA OLEJNÍKA Jan Kvapil Olejník, Jan. Melodické ozdoby studie pro zobcové flétny. Kladno : Vladimír Beneš, 2005, 48 s., ISMN M-706512-66-2 Sbírku cvičení Melodické ozdoby ve stručné předmluvě

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako samostatný předmět v 1.-9. ročníku ZŠ v

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Vsetín. Podsedky 285, 755 01 Vsetín. Identifikátor školy: 600004457

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Vsetín. Podsedky 285, 755 01 Vsetín. Identifikátor školy: 600004457 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Identifikátor školy: 600004457 Termín konání inspekce: 2. 5 a 18. 21. prosinec 2003

Více