Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby"

Transkript

1 Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby Vážení a milí Pražané, milé voličky a voliči, přátelé, jménem volebního sdružení 65 DEMOKRATŮ JANA KASLA Vám představujeme NAŠE ŘEŠENÍ PRO PRAHU. V mnohém navazujeme na program z kampaně DJK v roce 2002, protože ve většině svých záměrů není ani po 12 letech naplněn, a je tak stále aktuální. Architekt a urbanista Jan Kasl byl prvním porevolučním primátorem, který začal otevřeně bojovat s korupcí a kmotrovskými praktikami v Praze. Poté, co jej ODS a koaliční ČSSD nepodpořily v tomto úsilí, odešel z radnice a v čele kandidátky Demokratů Jana Kasla získal ve svém volebním obvodě 22 % hlasů. Praha v minulých letech ztratila ze své prestiže a atraktivity, je zadlužená, schází jí dlouhodobé koncepční plánování, vize, transparentní a efektivní veřejná správa. Jan Kasl se rozhodl po letech znovu kandidovat spolu s týmem zkušených a odborně zdatných osobností, které již prokázaly profesní způsobilost i morální kvality. Jejich jediným cílem je skutečná změna Prahy k lepšímu. Program 65 Demokratů Jana Kasla je založen mj. na roční práci několika kandidátů na aktualizaci Strategie pro Prahu. Pevně věříme, že se konečně podaří změny a program prosadit. Přijďte tedy, prosíme, 10. a 11. října k volbám, podpořit náš program. Ten bychom vám rádi dále představili, protože se domníváme, že si Praha po letech stagnace zaslouží zkušené a kompetentní vedení. Máme lídra přinášejícího skutečná řešení vašich problémů. Lídr kandidátky Jan Kasl MÁME LÍDRA - MÁME ZKUŠENÝ TÝM - ŘEŠÍME PROBLÉMY JAKO NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

2 I. CHYTRÁ ŘEŠENÍ SMART PRAHA Aplikace smart - chytrých technologií a přístupů k řešení problémů města je šancí pro Prahu, která musí čelit globálním výzvám 21. století a musí si umět poradit i ve své složité ekonomické situaci. Smart znamená chytrý a inteligentní, nikoli vychytralý; smart postupy v řízení města pomohou efektivně vyřešit chronické problémy města, jako je taxislužba, Opencard, městské společnosti, málo výkonná veřejná správa a další. Jsme schopni aplikovat řešení z úspěšných měst v zahraničí a překonat zvětšující se rozdíl mezi kvalitou života u nich a u nás doma. Nemáme žádný důvod ke komplexům, jenom musíme začít přemýšlet o řešení problémů jinak - chytřeji. II. BEZPEČNÁ, ČISTÁ A ZELENÁ PRAHA KVALITNÍ ŽIVOT PRAŽANŮ Kvalita života obyvatel je měřítkem pro všechna oblíbená a úspěšná města, jako je Vídeň, Curych, Kodaň či Mnichov - k těmto městům se chceme připojit, jejich osvědčené postupy použít, a tak obnovit pověst Prahy jako nejkrásnějšího a nejoblíbenějšího města ve střední Evropě, pro Pražany i pro cizince, kteří mohou změnit negativní prognózu stárnutí a vymírání Prahy. Praha na tom není špatně, ale mohlo by tu být o hodně líp! III. DŮVĚRYHODNÁ SPRÁVA MĚSTA STABILNÍ PLÁNY Po letech podvádění Pražanů, rozkrádání veřejných prostředků a nerespektování vůle obyvatel a jejich potřeb musíme získat důvěru Pražanů otevřenou politikou pod jejich kontrolou. Musíme občany přesvědčit, že každý náš plánovaný záměr, podložený odborností a expertízami, jim bude skutečně sloužit. Že zamezíme parazitování na městských zakázkách, skončíme nekompetentní plánování investic a že transformujeme DPP a další městské podniky s cílem zvýšit efektivitu jimi poskytovaných služeb. Koncepční dokumenty budou konečně respektovány a nebudou účelově měněny. Nikdo nepostaví za našimi humny dům v rozporu s územním plánem, nezmizí hřiště a park, kam chodíme s dětmi... Dokážeme, že politika může být službou občanům.

3 65 ŘEŠENÍ PRO PRAHU 1 DŮVĚRYHODNÁ A OTEVŘENÁ RADNICE ON-LINE Obyvatelé přestali důvěřovat vedení města, i dobře míněná opatření jsou přijímána s nedůvěrou či skepsí. Navrhneme transparentní jednání zastupitelstva i rady - všechna jednání a dokumenty budou na webu pro obnovení důvěry občanů ve vedení města - zastupitelé musí být pod veřejnou kontrolou. Jednání o městských částech se budou vždy účastnit jejich zástupci. Veškeré veřejné zakázky a právní závazky města musí být veřejnosti snadno dostupné a rozhodnutí dohledatelná. Prosazujeme osobní odpovědnost každého zastupitele místo kolektivní neodpovědnosti. Garantuje: Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Hana Moravcová - starostka, Jiří Witzany - ekonom, opoziční zastupitel, Tomáš Homola, Karel Koželuh, Miroslav Krumpl - komunální politici 2 PRAHA PRO MLADÉ I SENIORY - BYTY A SLUŽBY Město rychle stárne a za dvacet let bude městem seniorů, na což není připraveno. Skupina 65+ a 80+ přitom bude chtít aktivně žít a pracovat. Demografická prognóza dokazuje, že bez zahraniční migrace Praha postupně vymře. Chceme, tak jako v obdobných zahraničních městech, tomuto faktu přizpůsobit kvalitu a vybavení veřejných prostranství, charakter budoucích investic i zacílení sociálních služeb. Město nesmí být pro seniory nebezpečnou pastí, ale prostorem pro sebevědomý, aktivní a kvalitní - stále se prodlužující - postproduktivní věk. Současně chceme prostřednictvím investičních prostředků směřovaných do městských částí podpořit mladé rodiny i svobodné matky či otce nabídkou startovacích bytů a domů s byty pro seniory; zvýšit kapacity jeslí, školek, klubů pro školní děti, a to především formou vícegeneračních domů, obecních i soukromých. Podpoříme stavbu hřišť pro volný čas všech věkových kategorií, stejně jako doplnění sítě mateřských a komunitních center kde ještě nefungují. Garantuje: A. Shameti - pedagožka, Hana Moravcová- starostka, Pavel Klener - lékař, bývalý ministr zdravotnictví 3 KAMIONY DO MĚSTA NESMÍ - CHYTŘEJŠÍ OKRUH PRO TRANSIT Nejnebezpečnějším zdravotním a environmentálním rizikem v Praze jsou emise nejjemnějšího polétavého prachu, jehož zdrojem jsou zejména vznětové motory popojíždějících kamiónů. Obtěžující a zdraví nebezpečný je i nadměrný hluk, na nějž si Pražané dlouhodobě stěžují. Silniční okruh kolem Prahy - Pražský okruh - je investicí státu, ale my víme, že pro životní prostředí v Praze, zdraví dětí a omezení nádorových onemocnění je to zcela klíčová záležitost.

4 Prosazujeme převedení tranzitní kamionové dopravy na regionální trasu I/101 a rychlou dostavbu Pražského okruhu v šetrnější variantě - v městském profilu (2+2 pruhy); jsme pro zavedení ekonomických nástrojů politiky životního prostředí, které omezí negativní dopady nákladní dopravy v Praze. Garantuje: Petr Moos - proděkan FD ČVUT, bývalý ministr dopravy, Pavel Činčera - environmentální expert, Pavel Dobeš - bývalý ministr dopravy, ředitel centra pro globální satelitní navigaci 4 ZADLUŽENÁ PRAHA BUDE LÉPE HOSPODAŘIT Praha promarnila dobu ekonomické konjunktury, trestuhodně utopila peníze v předražených (tunely Blanka) i zbytečných projektech (prodloužení metra A, Praha Olympijská, Opencard, Free wifi atd.), a plně nezvládla efektivně čerpat fondy EU. Hospodaření města začnou řídit skuteční ekonomové. Skončí parazitování kmotrů na městských zakázkách. Prvotním krokem bude kvalitní a ekonomicky promyšlené zadání a precizní projektová příprava; jeho efektivita a smysluplnost bude prověřena expertizou tak, aby Praha začala vykazovat úspory také u městských organizací, které zadání realizují. Soustředíme se na optimalizaci fungování Dopravního podniku, který přestane uzavírat nevýhodné smlouvy zatěžující rozpočet města, předstírat tvorbu zisku, neprůhledně utrácet veřejné finance; na základě hloubkových auditů a mezinárodních expertiz stanovíme během tohoto volebního období optimální model a formu jeho organizační struktury. Při doplnění technické infrastruktury tam, kde dosud chybí, budeme sledovat moderní úsporná řešení a efektivitu investic. Využijeme systém trvalé kontroly dodavatelů prostřednictvím cost managementu (řízení nákladů) jako v soukromém sektoru. Garantuje:- Jiří Witzany - analytik finančních rizik, Jaroslava Vorlová - expertka na daně a účetnictví, Martin Kroh - právník a manažer v oblasti bytové výstavby, Rastislav Jansík - ekonom a manažer, Pavel Dobeš - bývalý ministr dopravy, ředitel centra pro globální satelitní navigaci 5 JEDNO TÍSŇOVÉ ČÍSLO: 112 KONEC UMÍRÁNÍ V SANITKÁCH Je nemyslitelné, aby v 21. století umírali pacienti v sanitce jen proto, že je údajně není kde ošetřit, protože Praha nemá vlastní úrazovou nemocnici. Zlepšíme efektivitu rychlé zdravotní pomoci ve spolupráci města se státním Integrovaným záchranným systémem s jediným nouzovým telefonním číslem 112. Sjednotíme dispečinky a zrušíme dvojkolejnost vyplývající z historie. Zdravotnická zařízení v Praze budou zařazena do systému poskytování nouzové péče, každý pacient bude ošetřen v nejbližší dostupné nemocnici a až následně bude umístěn v lůžkovém zařízení dle volné kapacity. Garantuje: Pavel Klener - bývalý ministr zdravotnictví, vysokoškolský učitel, Martin J. Stránský - ředitel Polikliniky na Národní, primář Yale University School of Medicine

5 6 KULTURA SE VYPLATÍ - PODPORA KULTURNĚ KREATIVNÍM OBORŮM Kultura je často vnímána jen jako konzument rozpočtu, jako třešnička na dortu - nikoli jako možný zdroj bohatství. Dlouhodobě vyprazdňované symboly kulturní Prahy neobstojí v mezinárodní konkurenci. Praha není tak kulturní, jak se prodává. Podnikání v kulturně kreativních oborech je podle nás šancí pro pražskou ekonomiku, a tím i pro budoucí prosperitu města. Proto podpoříme transformaci vhodných území a objektů na kulturně kreativní klastry. To znamená ochránit území některých brownfieldů v dobré dostupnosti MHD, ve vazbě na vysoké školy, v územích, kde již tyto aktivity fungují a kde je cítit puls města. Garantují: Ariana Shameti - pedagožka, Jana Fedosova Tomášková - galeristka a organizátorka kulturních akcí, Jana Slámová - restaurátorka, Jan Kasl - urbanista, strategický plánovač 7 VÍCE NOVÝCH PARKŮ V PRAZE MÉNĚ ZANEDBANÉ ZELENĚ Praha má ve srovnání s obdobnými městy velké plochy zeleně - ale málo kvalitních parků a zahrad, kde se dá skutečně aktivně trávit volný čas, uspořádat piknik, prožít víkend, tak jako v Londýně nebo ve Vídni. Připravíme revitalizaci zanedbaných parků (Karlovo náměstí a Vrchlického sady jako příklad), a založení nových parků v těch lokalitách, kde schází kultivované prostředí pro krátkodobou rekreaci. Navrhuje vytvořit koordinovanou správu a zvýšit sdružené investice do parků a zahrad, vnitrobloků komunitních zahrad i zahrádkových lokalit, kde lze odpočívat, rekreovat se, pěstovat zeleninu, jako se již někde v Praze daří aktivitou skupinek nadšenců Garantuje: Pavel Činčera - environmentální expert, vydavatel Ekolistu, Helena Jantačová - expertka na ekologickou legislativu a Petr Štěpánek - VŠ pedagog v oboru Design prostředí a bývalý ředitel SFŽP 8 CHYTRÁ PARKOVACÍ KARTA - ZÓNY PRO DOMÁCÍ V Praze sice lokálně fungují parkovací zóny, ale systém je roztříštěný a nekoordinovaný přes hranice městských částí, schází tisíce stání v Park &Ride parkovištích, ulice mezi obytnými domy jsou přecpány odstavenými auty (především na sídlištích), která zabírají veřejný prostor patřící lidem. Parkovací komunismus - mám nárok parkovat před svým domem - nemůže v Praze plošně fungovat. Podporujeme realizaci jednotné a harmonizované parkovací politiky na území města, se smíšenými parkovacími zónami s odstupňovanou mírou regulace, která bude vstřícná k domácím, ale umožní krátkodobé parkování řemeslníkům, zásobování i návštěvám. Městské části specifikují své představy na základě znalosti území, ale město musí požadavky sladit do jednoho systému, v němž není možné přelívání vozidel návštěvníků za hranici placené zóny přes ulici. Naší prioritou je vybudování Park & Ride parkovišť u stanic MHD a železnice na okrajích města. Schází tu několik tisíc stání, která měla podle plánu již být hotova. Jde o každé auto, které nedojede dále do města. V rámci EU programu Územních koordinovaných investic (ITI) podpoříme spolufinancováním z rozpočtu Prahy výstavbu Park & Ride parkovišť u stanic na

6 trasách příměstské železnice (např. Beroun, Říčany, Úvaly, ). Využijeme nové technologie a telematické aplikace, které usnadní organizaci i úhradu za parkování - chytrá karta. Garantuje: Karolína Řípová - analytička EU fondů, Pavel Dobeš - ředitel centra pro globální satelitní navigaci, Petr Moos - dopravní odborník, bývalý ministr dopravy, Karel Koželuh - komunální politik, Filip Endal - architekt a konzultant km LIMIT MEZI OBYTNÝMI DOMY MÉNĚ HLUKU A PRACHU Kvalita života v Praze je ve stoupající míře snižována vlivem emisí z dopravy a prachovými částicemi. Nízkoemisní zóna v centru bude kvůli nerozhodné správě města fungovat až od roku Není důsledně uplatňována kontrola stavebních firem znečišťujících okolí malým respektem k předpisům. Nová architektonická řešení veřejných prostranství by se neměla omezovat pouze na řešení dopravy v klidu a pohybu, ale měla by nabízet humanizovaný multifunkční veřejný prostor určený k sociálním interakcím, rekreaci, obchodu či k zábavě, který zároveň řeší bezpečnost provozu. Podporujeme lokální zklidňování obytných ulic; vznik zón s omezenou rychlostí a omezením či vyloučením průjezdu. Jsme pro maximální preferenci veřejné dopravy s čistým pohonem (CNG a postupně i elektropohon), podporujeme car sharing, bike sharing, i pravidelné mytí ulic a šetrné formy stavění omezující prašnost při stavební činnosti, s důsledným postihem hříšníků. Dohled nad znečišťováním prostředí se stane jedním z úkolů Městské policie. Garantuje: Helena Jantačová - expertka na ekologickou legislativu, Pavel Činčera - environmentální expert, vydavatel Ekolistu, Zuzana Hamanová - urbanistka 10 CHYTRÁ JÍZDENKA MÍSTO DOTACE KMOTRŮM V Praze se denně pohybuje přes 1,5 milionu osob, které používají pražskou veřejnou dopravu, taxi, hledají volné parkovací místo, zařizují si své záležitosti na úřadech, chtějí se bavit. Ti všichni by mohli využívat soudobá chytrá řešení jako v metropolích kolem nás... Dosavadní zkušenosti Pražanů jsou však katastrofální - jinak světově rozšířený projekt elektronické jízdenky se stal synonymem pro podvod s Opencard, při koupi konzervativní papírové jízdenky se 17 haléřů vytratí na Kajmanské ostrovy... Pražan dnes nemá volbu! Věříme, že získáme vaší důvěru a přesvědčíme vás, že smart solution - chytré řešení existuje. S využitím chytrých (smart) technologií a díky chytrým (smart) postupům ve správě města je možné většinu problémů vyřešit - mimo jiné náhradu Opencard za moderní a spravedlivou elektronickou jízdenku (e-ticketing), kde je možno zlevnit jízdné seniorům mimo špičku, platit jen za skutečně projeté kilometry, zahrnout jízdu do ceny lístku na kulturní či sportovní představení, i řešit předražování taxi (aplikace typu Liftago atd.), nemluvě o dalších aplikacích v oblasti Smart Governance - chytré správy města. Pro tvůrce aplikací zajistíme přístup k jednotné, otevřené datové základně města, včetně městských organizací (Prague Digital Partnership); informačnímu, monitorovacímu a analytickému systému propojujícímu informace o městě a jeho složkách v reálném čase, v kombinaci mapových služeb, on-line dat o prostředí, dopravě atd. (city dash board). Garantuje: Petr Moos - expert na Smart cities, Petr Štěpánek - vysokoškolský učitel, bývalý ředitel SFŽP, a Jan Kasl - architekt a spoluautor Strategického plánu Prahy

7 11 PARK AND RIDE PRO STŘEDOČECHY I Z NAŠICH PENĚZ Do Prahy dojíždí denně přes sto tisíc Středočechů - ti, kteří jedou autem, způsobují kolaps dopravy i parkování v okrajových částech Prahy. V rámci programovacího období EU pro léta rozvineme projekt ITI - Integrované územní investice, které pomohou vyřešit parkování u stanic železnice i autobusů ve středočeském kraji, aby do Prahy dojelo co nejméně aut. Praha bude spolufinancovat s EU fondy parkoviště na území Pražské metropolitní oblasti, čímž omezí tlak automobilů ze Středních Čech, a zlepší tak i situaci kolem železničních a autobusových nádraží v obcích a městech středočeského kraje. V rámci úsilí o snížení dopravní a ekologické zátěže budeme usilovat o posílení dopravní obslužnosti hlavního města vlakovou dopravou, tak aby se hromadná doprava stala výhodnější nejen ekonomicky, ale zejména z hlediska časové úspory. Garantuje: Karolína Řípová - analytička EU fondů, Petr Moos - koordinátor MMR ČR v oboru infrastrukturních investic z EU 12 OSOBNÍ ODPOVĚDNOST POLITIKŮ ZAJIŠTĚNÁ PŘÍMOU VOLBOU Symbolem současné komunální politiky je kolektivní neodpovědnost rad a zastupitelstev, jakož i obava z jakéhokoli rozhodnutí. Jan Kasl odešel z funkce primátora v roce 2002 také proto, že rada odmítla archivovat svá jednání pro možné budoucí dohledání rozhodovacího procesu - jako například v případě nevýhodného pronájmu Palachova náměstí v roce 2002 primátorem Kondrem. Využijeme legislativní iniciativu kraje Prahy a spolu s Asociací krajů a SMO navrhneme zákon o přímé volbě hejtmanů, primátorů a starostů - do té doby nebudeme tajit, kdo jak hlasoval ani v radě. Zveřejníme veškeré smluvní vztahy s výjimkou těch, které podléhají utajení z důvodu bezpečnosti. Budeme archivovat záznamy z jednání tak, aby bylo možno rekonstruovat schvalovací procesy smluv. Garantuje: Jan Kasl - bývalý primátor, Hana Moravcová - starostka, Jiří Mojžíš - místostarosta 13 CENTRUM MĚSTA ZPÁTKY PRAŽANŮM Centrum Prahy má problém! A to nevlídnost vůči místním. Rozšířené sociopatologické jevy (hazard, drogy, kriminalita, prostituce), orientace prodejců i kulturních zařízení na masovou turistiku s jednorázovým výnosem z návštěvníků, kteří nemají důvod se do Prahy vracet. Naším cílem je změnit image Prahy jako města levných holek a drog v město, kde se příjemně žije nejen Pražanům, ale i návštěvníkům. Omezíme gamblerství a další sociálně patologické jevy nejen v centru Prahy zejména tvrdě budeme postupovat proti dealerství drog a kuplířství, dohodneme koordinovaný postup s Policí České republiky a s Městskou policií. Jednou z priorit bude pro nás nulová tolerance hernám. Dohlédneme, aby licencovaná kasina ve vybraných podnicích a hotelech dobrovolně odváděla v plné výši povinný příspěvek na charitu do rozpočtu města. Iniciujeme legislativní změny navazující na stávající úsilí radnice spojené s legalizací prostituce a jejího zdanění. Vrátíme centrum města Pražanům.

8 Využijeme mnohaletých aktivit Sdružení Nového Města pražského k zapojení místních podnikatelů, majitelů nemovitostí a obyvatel do změny Václavského náměstí a okolí na důstojné centrum Prahy. Garantuje: Jan Kasl - architekt, Jan Beer - ředitel vězeňské školy a expert na sociopatologické jevy, MUDr. Stránský - ředitel polikliniky a zřizovatel Nadace M. J. Stránského, Tomáš Homola - advokát, Karel Koželuh - historik a komunální politik 14 METROPOLITNÍ RADA PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY Praha trpí dopady exploze suburbanizace kolem jejích hranic bez možnosti ovlivnit řešení technické infrastruktury, dopravy či školství. Praha a Středočeský kraj v tomto smyslu příliš nespolupracují a nad oběma kraji už rozhoduje jen vláda a MMR ČR, které nemají velký zájem stav zlepšit. Navrhujeme vytvořit koordinační orgán Pražské metropolitní oblasti, složený ze zástupců obou zastupitelstev, který bude koordinovat územní plánování, řešení občanské a technické infrastruktury a další společné zájmy. Iniciujeme zpracování územních studií řešících komplexně území Pražské metropolitní oblasti. K práci Metropolitní rady přizveme přední odborníky z pražských vysokých škol a vědeckých pracovišť po vzoru jiných Evropských metropolí, kde odborné problémy města řeší přední experti z oboru. Garantuje: Jan Kasl, Petr Štěpánek a Pavel Činčera - spoluautoři Strategického plánu Prahy, Karolína Řípová - analytička EU fondů, Hana Moravcová - starostka, Jiří Witzany - ekonom OLYMPIÁD MÍSTO JEDNÉ Praha není městem na pořádání mega akcí, přesto minulé vedení radnice utratilo sto milionů za nesmyslnou přípravu kandidatury Prahy na pořádání Letních olympijských her v roce Budeme podporovat značku Prahy a její image ve světě prostřednictvím sportovních, kulturních i společenských akcí nejlépe ať se v Praze koná každý týden jedna velká akce mezinárodního formátu. Kongresy, mezinárodní mistrovství či zápasy, výstavy nebo koncerty, vysoká setkání politiků Tím vším si Praha posílí svou pozici na trhu měst, ale musí být připravena poskytnout odpovídající zázemí. Garantuje: Jaroslava Vorlová, daňová konzultantka, dlouholetá metodička Finančního ředitelství, Rastislav Jansík, Jiří Witzany, František Jungr, ekonomové a manažeři finančních institucí. 16 STOP RADNICÍM ZA MILIARDY Praha je od doby, kdy si za primátora Béma nevýhodně pronajala Škodův palác v Jungmannově ulici, svědkem častých snah o plýtvání a tunelování při budování administrativních kapacit pro správu města a městských částí. Budovy radnic se stávají místními Blankami. Přesun radnice Prahy 4 ekonomicky zachránil majitele nekonkurenceschopné budovy polikliniky na Pankráci, Praha 7 o předraženou radnici usilovala a Praha 10 stále plánuje stavbu radnice za miliardu; obě by mohly stát méně než polovinu; Praha 8 se chystá stavět administrativní budovu s radnicí za více než miliardu. Říkáme NE pokusům utopit miliardu korun za stavbu radnice jedné městské části. Proč některé z nich potřebují administrativní budovu za miliardu a jiné nikoliv, i když mají podobnou agendu? Proč se radnice stále projektují jako před padesáti lety a nezohledňuje se rozvoj komunikačních technologií, e-governance a inteligentní správu, stejně jako nové přístupy k správním budovám obecně?

9 Proč celkově stojí správa městské části v Praze 5 na jednoho obyvatele 3,6 milionu korun, V Praze 3 skoro tři miliony ale jinde i necelé dva miliony korun? Pro administrativní zázemí úřadů městských částí i magistrátu hlavního města je třeba maximálně využívat (s ohledem na eliminaci rizika dezintegrace kompaktního města) co nejvíc rekonstrukce stávajících budov (dobrým příkladem je radnice Prahy 6 a Prahy 2) a pro novostavby území brownfield; je nutné striktně hodnotit investiční i provozní cenu/m 2, počet úředníků na počet obyvatel, vstřícnost a přístupnost budovy; porovnávat, jak rozsáhlé radnice mají obdobná města v Evropě, atd. Radnice nemohou být opevněné bašty úředníky veřejné správy, ale musí nabízet zázemí integrovaných služeb především pro občany. Výstavba radnic nesmí být nadstandardně výhodnou zakázkou s jistým finančním krytím pro dodavatele. Případná nová výstavba musí vycházet z veřejné architektonické soutěže, měla by současně zvyšovat kvalitu okolního veřejného prostoru, podporovat participační modely mezi občany a správou města. Musí zohlednit, že občan by si měl do budoucna většinu své agendy vyřídit on-line nebo s využitím inteligentních technologií, bez nutnosti osobní návštěvy radnice. Garantuje: Hana Moravcová - starostka, Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Josef Vrana, Čestmír Houska - architekti, Filip Endal, expert na efektivní stavby, Jan Pacík, Adrian Andras a Darina Némethová - odborníci na informační technologie 17 ROPID SKUTEČNÁ AUTORITA PRO VŠECHNY DOPRAVCE Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) nemá 20 let od svého založení dostatečnou podporu vedení města ani silné manažerské vedení, které by skutečně řídilo integrované přepravní procesy poskytované jednotlivými dopravci; zaznívají dokonce hlasy, že má být zrušen. Přitom jeho role v organizaci pražské a regionální veřejné dopravy je klíčová. Prosadíme, aby ROPID byl skutečným realizátorem a integrátorem potřeb města v oblasti veřejné dopravy. Prostřednictvím ROPID město objednává zajištění veřejné dopravy v Praze. DP Praha bude jen jedním z poskytovatelů veřejné dopravy v Praze (jednoznačně v oblasti metra a tramvají). V autobusové dopravě pak musí ROPID připravit v následujícím volebním období transparentní soutěže pro uzavření nových smluv o veřejných službách na přepravu cestujících v autobusové přepravě v Praze. Prodej jízdenek plánujeme kompletně převést pod ROPID a stejně tak následnou přepravní kontrolu. Z výnosu z prodeje jízdného a z dotace na jízdenku od města by měl ROPID hradit dopravcům náklady na sjednanou přepravu. Výhledově je nutné vytvořit jednu organizaci z Pražské a Středočeské integrované dopravy a vytvořit ROD - Regionálního organizátora dopravy. Integrací integrátorů systémů městské dopravy a dopravy regionální ve Středočeském kraji dosáhneme lepšího propojení jak grafikonů přepravy, tak i tarifní politiky, čímž dosáhneme většího komfortu cestujících a větší atraktivity veřejné dopravy ve srovnání s dopravou individuální. Dokonalejší procesní analýzou využití přepravy v jednotlivých pásmech a jejich provázanosti se sezónní poptávkou provedeme optimalizaci časových, případně linkových pásem s cílem umožnit vyšší příjem z jízdného a neomezit poptávku a komfort cestujících. Garantuje: Tomáš Homola - advokát a zastupitel, Petr Moos a Pavel Dobeš - dopravní experti 18 KVALITNÍ ARCHITEKTURA VEŘEJNÉ STAVBY NEZDRAŽÍ Největším problémem realizace veřejných budov je nekvalitní a nedostatečně jasné zadání projektů. Ty jsou často řešeny bez kvalitních architektů a jsou zadávány často jen spřízněným kancelářím, což je patrné z přehledu zakázek uplynulého desetiletí.

10 Změníme situaci, kdy město ponechávalo průběh celé přípravy v rukou najatých mandatářů, a to včetně výběru projektanta, obvykle bez architektonické soutěže. Přitom veřejný investor by měl jít příkladem - stačí se poučit u měst, která jsou naším evropským vzorem. Využijeme ve větší míře kapacitu vysokých architektonických škol v Praze a jejich kapacity pro zpracování studií před vlastní projektovou fází. Hlavním organizátorem soutěží bude Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který ponese odpovědnost za kvalitu veřejných staveb nejen města, ale i městských částí a organizací. Architekti budou stejně tak zapojeni do designu veřejného prostoru, i dopravních a inženýrských staveb. Ve Francii tuto povinnost zavedli před 30 lety a kvalita veřejných staveb se významně zlepšila. Výsledky investiční činnosti města budou sloužit našim potomkům po generace - stejně jako jsme pyšní na stavební díla z minulosti, chceme zanechat v Praze kvalitní stopu i my. Garantuje: Jan Kasl, Petr Štěpánek, Radek Zykan, Zuzana Hamanová, Filip Endal, Čestmír Houska, Josef Vrana, Jiří Mojžíš - architekti 19 ROZPOČTU MUSÍ PRAŽANÉ ROZUMĚT Plánované příjmy hlavního města letos činí cca 39 miliard korun, výdaje jsou o cca 11 mld. vyšší, díky zapojení tzv. cizích zdrojů. Rozpočet se člení do 10 kapitol, z nichž každá obsahuje stovky položek, srozumitelných jen skutečným expertům. Schvalování a kontrola plnění je sice veřejná, ale porozumět všem rozpočtovým procesům je nad síly laika. Přes doporučení expertů nemají Pražané k dispozici fungující rozklikávací rozpočet, který by srozumitelně vysvětlil hlavní principy čerpání společných financí, nemluvě o možnosti ovlivnit částečně veřejné výdaje v rozpočtu participativním. Nabídneme skutečně fungující, srozumitelný a podrobný ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET, který umožní Pražanům mít přehled, na co byly veřejné prostředky vynaloženy. Nechceme vyvolávat populistické vášně nad reprefondem radních či zahraničními cestami, které jsou pro úspěch Prahy v globální soutěži měst důležité; Pražané by však měli mít možnost jednoduše získat představu o zásadních výdajích města. Zasadíme se také o zprůhlednění hospodaření Dopravního podniku, Technické správy komunikací, PVS, PIS a všech městských firem. Rozpočty a informace o plánovaných i realizovaných investicích budou veřejně přístupné. Není možné, aby se problémy městských firem skrývaly před veřejností se zdůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství či vnitřní záležitost akciové společnosti. Důležitá je i možnost občanů ovlivnit jistou část běžných výdajů v oblasti každodenních aktivit města - to je smysl PARTI- CIPATIVNÍHO ROZPOČTU, který může směřovat část investic buď na fotbalovou reprezentaci města, nebo na rozvoj mateřských a komunitních center. Významnou roli v prioritizaci výdajů má také gendrový úhel pohledu - ženy mají často jiné preference než muži, také proto má naše kandidátka vyrovnaný počet obou pohlaví. Garantují: Jaroslava Vorlová - daňová specialistka, dlouholetá metodička Finančního ředitelství, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové 20 SNĚM STAROSTŮ A VZÁJEMNÝ RESPEKT Městské části se od panování primátora Béma oprávněně cítí být méněcenné ve vztahu k městu, městské radě a primátorovi. Ani poslední čtyři roky v tomto nepřinesly (s výjimkou strategického a územního plánování) zásadní změnu - naopak. Nerespektování až arogance k MČ v otázkách financování správy území MČ vede k zásadní nespokojenosti s řízením hlavního města v posledních letech.

11 Neprodleně obnovíme Sněm starostů MČ, který se bude pravidelně scházet a který bude mít poradní hlas ve všech zásadních jednáních Rady a Zastupitelstva HMP. Samozřejmostí bude účast příslušných zástupců MČ na jednání Rady HMP k bodům týkajícím se jejich fungování. Radní a další zástupci ZHMP i magistrátu budou pravidelně získávat z MČ zpětné reakce a doporučení. Navrhneme komplexní změnu Statutu Prahy - vnitřního organizačního předpisu města, aby se srozumitelně rozlišily kompetence města a městských částí. Garantují: Jan Kasl, Hana Moravcová, Jiří Mojžíš, Tomáš Homola, Karel Koželuh - komunální politici 21 CHYTRÉ SPOJENÍ NA LETIŠTĚ A DO KLADNA EKOLOGICKÝ A LEVNÝ MONORAIL Čtvrtstoletí se vedou plané diskuse o nutnosti rychlého kolejového spojení centra s Letištěm Václava Havla. Poslední úsporný návrh z Dejvického nádraží na letiště je vykalkulován na 21 mld. Kč, a to bez tunelu Prahou 6 a vlakových souprav. Protože všechny klasické varianty kolejového spojení naráží buď na odpor Prahy 6 k povrchové trase nebo na nereálnou cenu těžkého tunelového řešení, přicházíme s jiným řešením - inteligentní, ekologickou americko-korejskou technologií monorailu Urbanaut, navrženou pro Prahu architektem dopravních staveb Petrem Preiningerem. Prosazujeme optimalizované řešení komfortní a rychlé dopravy cestujících z města na letiště a do Kladna, kde již dnes sídlí části dvou fakult ČVUT. Využijeme přitom trasu Buštěhradské dráhy ve stávajícím profilu, který je dostačující pro obousměrný provoz monorailu, s proměnnou kapacitou soupravy díky její modulové skladbě. Předností je tichý provoz - elektromotory poháněná kola s pneu jedou po betonovém vodícím profilu s tlumením boční kapotáží, takže odpadají drahá protihluková opatření na trase. Ta může být vedena nad stávající železnicí, a to i bez jejího omezení, či v případě potřeby v tunelu o menším profilu než má tunel metra. Výhodou je flexibilita trasy s malými oblouky a až 12% stoupáním, takže letiště může mít stanice u každého terminálu, bez drahých podzemních staveb. Cena za spojení je dle odvozených nákladů z realizovaných tras ve světě cca třetinová až poloviční oproti projektované rychlodráze, včetně ceny souprav. Má i nižší provozní náklady. Trasa ze stanice metra Hradčanská na Letiště Václava Havla vychází na cca 7 mld., pokračování z Ruzyně na Kladno cca 8 mld. Kč, kde může být monorail přiveden na přestupní uzel na autobusovém nádraží. Spojení metro Hradčanská - pražské Hlavní nádraží má několik variant a lze je odhadnout na cca 5 mld. Kč. Jako u plánované rychlodráhy by se jednalo o investici státu s EU financováním, provozovanou soukromým provozovatelem na základě tendru a smlouvy se Správou železniční dopravní cesty. Cena jízdenky by odpovídala pásmové jízdence v systému integrované dopravy - z letiště s expresním příplatkem jako všude v Evropě. Garantuje: Jan Kasl - architekt a urbanista, Petr Moos, Pavel Dobeš - dopravní experti, Jiří Witzany - ekonom, Karolina Řípová - analytička EU fondů

12 22 TRANSPARENTNĚ S OBECNÍM MAJETKEM STOP NEVÝHODNÝM PRODEJŮM Každý Pražan by zřejmě mohl pojmenovat alespoň jednu podivnou transakci s obecním majetkem v uplynulých dvanácti letech - pronájem Výstaviště Inchebě, stěhování magistrátu do Škodova paláce, soutěž na Rohanský ostrov - Maniny, prodeje mnoha lukrativních parcel spolu s připravenou změnou ÚPn ze zeleně na bydlení apod. Navrhujeme zapojení expertů z oblasti nemovitostí a investic do hodnocení plánovaných transakcí, jejich ekonomické výhodnosti a posouzení vazby na koncepční rozvojové dokumenty. Jsme proti prodejům nemovitostí bez jasných podmínek jejich budoucího využití. Zrychlíme však procesy rozhodování tak, aby seriózní zájemci o rozvoj určitého území měli jasno v krátkém horizontu a žádosti neležely na magistrátu měsíce až roky. Odbor evidence a správy majetku bude využívat elektronickou evidenci, bude stejně efektivní jako soukromý sektor. Informace o všech městských nemovitostech budou volně dostupné na webu, včetně jejich předpokládaného využití, čímž zamezíme spekulacím. Městským částem zvýšíme pravomoci v nakládání s majetkem, ale bude platit právo veta ZHMP. Garantuje: Tomáš Homola - advokát a komunální politik, Jana Hrubá a Martin Kroh - experti na nemovitosti 23 LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM CHVALY - PILOTNÍ PROJEKT INTEGRACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE V současnosti nefunguje rutinní propojení zdravotní a následné sociální péče - počet starších a ekonomicky slabších obyvatel prokazatelně roste, zatímco koordinace veřejných služeb pro jejich péči zaostává. Navrhujeme propojit zdravotní a sociální služby při každém kontaktu s lékařem. Každý hospitalizovaný senior bude před propuštěním ze zdravotnického zařízení alespoň krátce navštíven sociálním pracovníkem. Na úrovni ambulancí by se lékaři měli pravidelně věnovat sociálním otázkám a zprostředkovávat kontakty mezi pacienty a místními sociálními úřady s poznámkou přímo do karty pacienta, jako součást péče hrazené pojišťovnami. Jako pilotní projekt zařízení kombinujícího obojí péči je připravena novostavba Léčebně rehabilitačního centra v areálu dlouhodobě fungujícího střediska Chvaly v Praze 20. Z městského rozpočtu podpoříme podmiňující dopravní připojení, které blokuje zahájení stavby LRS za dvě miliardy korun z fondů EU. Budeme iniciovat další projekty tohoto typu - vhodná nemocnice jako např. Nemocnice Na Františku. Iniciujeme sběr dat z těch zařízení, kde již funguje zdravotně-sociální pracovník. Garantuje: Pavel Klener - bývalý ministr zdravotnictví, Martin Stránský - lékař a Hana Moravcová - starostka 24 ZMĚŘÍME SKUTEČNÝ VÝKON DOPRAVNÍHO PODNIKU Z analýz fungování DPP Praha vyplývá, že má v hospodaření značné rezervy, nemluvě o možnosti snížení ztrát z neuhrazeného jízdného - společnost ZWITCH ve studii z 11/2013 odhaduje tyto ztráty až na 30% - při tom vychází z evropského porovnání a zkušeností. Provedeme analýzu personálních nákladů jednotlivých úrovní managementu se záměrem navrhnout průhlednou transformaci na procesně orientovanou strukturu, kde budou dobře řízeny náklady a kde bude využita synergie ve sdílení

13 činností, v jejich zefektivnění a snížení provozních nákladů. Přepravní výkon nebude vykazován ve vozokilometrech, ale v počtu přepravených osob. Prověříme variantní možnosti organizační struktury dopravního podniku. Zhodnotíme přínos zavedení chytrých bran v metru a jejich dopad na snížení dotace města, v souvislosti s přechodem z Opencard na chytrou elektronickou jízdenku. Garantuje: Petr Moos, Pavel Dobeš - dopravní experti, Jiří Witzany- ekonom 25 SPRAVEDLIVÁ HOTELOVÁ DAŇ Z CENY POKOJE, NE JAKO PAUŠÁL Hlavní město, striktně vzato, nemá motivaci rozvíjet turistický ruch a zvyšovat HDP České republiky, protože současná legislativa neumožňuje, a to žádnému městu a obci, mít přímý příjem z turistického ruchu a kongresové turistiky. Obce vybírají pouze zanedbatelný poplatek za obsazené lůžko; oproti stavu např. v New Yorku, kde je vybíráno pevné procento z částky za ubytování. Podporou kongresové, kulturní a sportovní turistiky se zvýší příjmy všech podnikatelů v cestovním ruchu, a tak zákonitě vzroste HDP celé ČR. Budeme iniciovat změny zákonů tak, aby motivovaly turisticky atraktivní města a obce k podpoře cestovního ruchu a turistiky, a to ziskem přímého procentního podílu z ceny ubytování a nikoli paušálním poplatkem jak nařizuje současná legislativa. Turisticky a lázeňsky atraktivní destinace nesou všechny náklady spojené s pobytem návštěvníků - od bezpečnosti, úklidu, veřejné dopravy po technickou infrastrukturu a péči o prostředí, je proto nezbytné, aby byla schopná mobilizovat odpovídající zdroje. Garantují: Jaroslava Vorlová - daňová konzultantka, dlouholetá metodička Finančního ředitelství, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové 26 CHYTŘEJŠÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Největším problémem přípravy veřejných staveb je nekvalitní, nedostatečně přesné a kvantifikovatelné zadání. Projekty jsou často zpracovány bez kvalitních architektů a projektantů, zadávány z ruky spřízněným kancelářím, vybírány na základě dumpingové ceny. Rozhodování o rozsahu staveb je často náhodné a není fakticky podrobeno multikriteriální a cenové analýze. V minulosti byla zadána soutěž na nový Trojský most v komplexu MO Blanka, kde architekt navrhl zbytečné a drahé řešení, místo jednoduchého pražského mostu o třetinové ceně. Změníme situaci, kdy město ponechává přesnější zadání i průběh celé přípravy a realizace v rukou mandatářů s nadstandardním přístupem k městským zakázkám. Každá investiční akce bude podrobena analýze, která zhodnotí, zda je vůbec taková akce potřebná, zda neexistuje jiné řešení požadované potřeby a jakou nejvhodnější formou lze požadavky města, městských částí a městských organizací uspokojit. Na základě předprojektové přípravy bude objednána cenová analýza, která definuje cenové limity pro celou další přípravu a realizaci. Při výběru projektanta i dodavatele bude celý proces maximálně veřejný, navzdory obtížím se současným stavem zákona o veřejných zakázkách. Garantuje: Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Jiří Witzany a Rastislav Jansík- ekonomové, Markéta Rachidi, Tomáš Homola, Marie Aschenbrennerová - právníci, Filip Endal, Zuzana Hamanová a Josef Vrana - architekti

14 27 INTELIGENTNÍ HOSPODAŘENÍ S ODPADY Město se několik let pohybuje v bludném kruhu neschopnosti uzavřít zakázku na svoz komunálního odpadu; některé aktivity Pražských služeb, v nichž má Praha 76% podíl, se dostaly údajně do rukou rodinných klanů a pražské odpadové hospodářství se stalo v souvislosti s novými směrnicemi EU tikající bombou. Příkladem je svoz drobného živnostenského odpadu formou tzv. černého svozu s platbou v hotovosti na ruku v rámci běžného svozu komunálního odpadu. Iniciujeme ve shodě s dalšími obcemi a městy změnu zákona o odpadech, aby se dal společně s komunálním svážet i drobný živnostenský odpad, prakticky stejného charakteru jako z domácností. Tím optimalizujeme svoz v ulicích a odstraníme černý svoz. Vyhodnotíme intenzity úklidu ve městě, kde dochází k disproporční péči o území; zatímco v centru je úklid stále nedostatečný, jsou městské části, kde je takřka dokonalý. Jde o zvýšení úrovně čištění, což vede k nižší prašnosti a vyšší kvalitě života obyvatel. Zavedeme proto přímou kontrolu městských částí nad úklidovými četami, budeme využívat chytré aplikace, které prokáží intenzitu jejich výkonu. Odmítáme dotovat nečitelné kmotrovské struktury v off-shorových firmách, vlastnící zbylá procenta PS a.s., ale zásadně navýšíme základní jmění společnosti vložením nemovitostí, čímž dosáhneme lepší vyjednávací pozici pro získání 100% kontroly nad společností. Stávající menší svozové společnosti působící v městských částech budou zapojeny do systému v určeném výseku odpadového hospodářství. Připravíme podmínky pro efektivní využívání odpadů z hlediska jejich materiálového a energetického využití. Připravíme modernizaci spalovny (ZEVO - Závod pro energetické využití odpadu), týkající se posílení energetického využití odpadu výměnou technologie umožňující výrobu elektrické energie. Budeme jednat o spolupráci s Pražskou teplárenskou a PRE, najdeme model výhodný pro všechny tři subjekty. Doplníme do systému v souladu s trendy EU zařízení na předtřídění odpadu (odstranění nízkoenergetického odpadu a jeho biologických složek). Zároveň tak zvýšíme jeho materiálové a termické využití. Umožníme také jeho skladování a využitelnost v čase (nutnost meziskladování odpadu pro kontinuální spalování). Vybudujeme kvalitnější dotřiďovací zařízení ve vztahu k prodejnosti jednotlivých komodit odpadů. Pro biologické odpady realizujeme vlastní fermentační linky za účelem výroby paliva a kompostu (zpracování čistírenských kalů a bioodpadů z domácností). Garantuje: Helena Jantačová - expertka na ekologickou legislativu, Pavel Činčera - environmentální expert, vydavatel Ekolistu 28 PŘIJMEME BULOVKU JAKO MĚSTSKOU NEMOCNICI, POUZE KDYŽ Praha je ve zvláštním postavení - jako kraj a hlavní město nezřizuje žádnou větší nemocnici, ale na jejím území sídlí největší a nejvýznamnější české nemocnice, sloužící nejen Praze a Středočeskému kraji, ale mnohdy i celé ČR. V Praze sídlí pět velkých nemocnic a několik menších s lůžkovou kapacitou, počet lůžek na 1000 obyvatel je tu nad průměrem OECD, ale sanitky s urgentními pacienty nemocnice často marně objíždějí. V českém zdravotnictví nefunguje systém hodnocení zdravotnických zařízení, jejich hodnocení z hlediska úspěšnosti a poptávky po jejich službách, občané se stále nestali klienty a plýtvání kapacitami i výkony vyčerpává systém zdravotního pojištění. Jsme připraveni jednat s MZ ČR o eventuálním převodu zřizovatelství Nemocnice Na Bulovce na hlavní město. Budeme se ale ptát na podmínky a zajištění smluv s pojišťovnami, na koncepci zdravotní péče v Praze a roli jednotlivých nemocnic v ní. V případě převodu očekáváme převod nemovitého majetku a vybavení na Prahu, aby celý areál fungoval v jednom režimu, nabídneme spolupráci a spravedlivé podmínky soukromým subjektům v areálu (např. Protonové centrum). Bude

15 nás zajímat budoucnost unikátních pracovišť (např. infekce). Zvážili bychom kapacitu urgentního příjmu, aby se nemocnice stala zázemím pro ZZS zřizovanou městem. Garantuje: Pavel Klener a Martin Stránský - lékaři, Rastislav Jansík - ekonom a manažer zdravotnického zařízení 29 CHYTRÁ PREZENTACE HLAVNÍHO MĚSTA DOMA I V ZAHRANIČÍ Česká metropole je devátou nejžádanější turistickou destinací na světě. Jedinečnost Prahy dokládá fakt, že je mezi turisty suverénně nejoblíbenější metropolí střední a východní Evropy. Navíc zájem o návštěvu Prahy stále narůstá, loni českou metropoli navštívilo rekordních 5,5 milionu turistů. Bohužel jsou často o Praze mylně informováni kvůli nekvalifikovaným průvodcům, kteří využívají naše liberální prostředí nevyžadující žádnou licenci. Nelze také ignorovat skutečnost, že klesá atraktivita Prahy jako místa vhodného pro podnikání a inovace v odvětvích založených na znalostech. Navrhneme legislativní úpravu výkonu profese průvodce, po vzoru Vídně, kde je zajištěna kvalita průvodcovských služeb, aniž bychom chtěli diskriminovat zahraniční průvodce - budou ale muset splnit stejná přísná vědomostní kritéria jako místní. V oblasti zahraniční prezentace hlavního města se proto zaměříme na vykreslení Prahy jako vhodného místa pro studium, výzkum, inovace a podnikání, které navíc disponuje talentovanými lidskými zdroji. Plánujeme rozšířit služby a příležitosti pro zahraniční studenty, tak aby se Praha stala trendy a vstřícná vůči talentovaným lidským zdrojům z okolních zemí. Dalším tématem je pak efektivnější využití inovačních voucherů, jako nástroje pro posilování znalostní, vývojové a inovační základny hlavního města a praktické využití možností hlavního města pro zapojení se evropských iniciativ zaměřených na sdílené dobré praxe, anebo testování inovativních strategických a technologických řešení. Účast v takových iniciativách vytváří příležitost pro posílení vlastní odborné kapacity lidských zdrojů, stejně tak jako umožňuje lépe formulovat a testovat vlastní koncepce urbanistických a jiných řešení. Naším cílem tedy je posílit zapojení hlavního města do existujících mezinárodních iniciativ, stejně tak jako iniciovat vznik nových, které se budou zaměřovat na aktuální sociální či jiné otázky řešené v rámci hlavního města. Garantuje: Karolína Řípová - analytička fondů EU, Alan Béguivin - tlumočník a překladatel, Tomáš Homola - právník 30 NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ NEJEN PRO PRAHU Praze se vyhýbají koncertní turné velkých pěveckých hvězd, které nechtějí improvizovaně vystupovat na stadionech a v halách. Praha promarnila neschopností vedení města v počátku 90. let šanci na japonskou koncertní síň, která mohla z Prahy vytvořit centrum kultury atraktivní pro hudby milovné asijské publikum. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity na trhu měst podporujeme snahu státu připravit a nejlépe ke 100 letům od založení Československé republiky také otevřít koncertní síň pro 3000 posluchačů, se špičkovou akustikou a zázemím pro koncerty i nahrávání nejlepších světových hudebních a pěveckých těles. Výběr lokality a projektu nesmí být poplatný politickým vlivům a hodnocení, abychom nezopakovali krach projektu Národní knihovny! Kaplického budova se nedá stěhovat po městě, zmenšovat, měnit její využití a projektovat ji někým jiným.

16 Praha potřebuje pořádat kulturně společenské akce po celý rok, nejen jedno Pražské jaro. Vytvořme prostor spolu s Českou republikou pro návrat turistů do Prahy, na kulturní a další akce. Investice do koncertů, výstav a kongresů se vrací až desetinásobně. Garantuje: Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Petr Štěpánek, Zuzana Hamanová, Radek Zykan - architekti, Karel Kasal - podnikatel v médiích 31 INVESTICE DO UČITELŮ Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU Na rozdíl od zbytku České republiky, platy učitelů základních a středních škol v Praze nedosahují výše průměrného platu, nemluvě o vyšších životních nákladech. Pražské školství se postupně propadá i v mezinárodním srovnání kvality. Kvalitní učitelé odcházejí učit z Prahy nebo opouštějí obor. Navrhujeme vytvořit v rozpočtu města kompenzační fond v takové výši, aby ředitelé základních a středních škol mohli individuálně vyrovnat rozdíl všem pedagogům, kteří svou základní mzdou nedosahují na průměrnou výši v rámci Prahy. Budeme jednat s MŠMT, aby účelová dotace na mzdu učitelů v Praze reagovala na současný stav odměňování. Narovnání odměn musí být podmíněno závazkem zvyšování kvalifikace a kvalitních výsledků výuky. Tyto mimořádné prostředky pro učitele základních škol neovlivní výši dotačních vztahů k rozpočtům jednotlivých městských částí. Garantuje: Jaroslava Vorlová - daňová expertka, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové, Ariana Shameti - pedagožka 32 DEN HUDBY KULTURA VE VEŘEJNÉM PROSTORU Praha není na podporu kultury skoupá, co se celkového objemu 1,5 mld. Kč v kapitole 06 Kultura a cestovní ruch týká, ale většina prostředků je určena k provoznímu financování zavedených subjektů. 300 mil. Kč je určeno na granty a 45 mil. na památkové objekty. Kultura ovšem nejsou jen kamenná divadla, jejichž transformace započatá v roce 2001 musí být dokončena, ale i živá kultura ve veřejném prostoru a lokální kultura místních komunit. Podporujeme proto vznik kvalitního veřejného prostoru s komunitními aktivitami - Živé město, Kultura ve veřejném prostoru. Navrhujeme přehodnotit metodiku rozdělování grantů tak, aby z nich byl určen větší podíl na živou kulturu a celoměstské akce typu Den hudby. Navrhneme zvýšení objemu kapitoly na úroveň roku 2010, tedy 1,7 mld. Kč na úkor kapitoly 3 doprava. Podpoříme také vznik moderní architektury soukromých i veřejných budov podporou soutěží a aktivní spoluprací města (prostřednictvím IPR hl. m. Prahy) s takovými investory. Tak také přispějeme k prezentaci Prahy prostřednictvím současných staveb, nejen historických památek. Garantuje: Jan Kasl, Jiří Mojžíš - architekti, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové, Jana Fedosova - umělecká manažerka, Petr Šámal - filmový producent, Jana Slámová - restaurátorka

17 33 PRAHA BEZPEČNÉ SRDCE EVROPY Praha každoročně zvyšuje prostředky na svou bezpečnost, a to zejména na Městskou polici; blížící se již 2 mld. korun. Přesto občané nejsou spokojeni s úrovní bezpečnosti ve městě, především v oblasti drobné kriminality a veřejného pořádku. Dlouhodobě považujeme za optimální stav vytvoření jednoho pořádkového sboru - Metropolitní policie, nejlépe i se začleněním dopravní policie. Krátkodobě je třeba najít nový vztah mezi městskou a státní policií, aby nedocházelo k duplicitnímu výkonu či naopak některé oblasti nebyly řádně zajištěny. Městská policie se musí více zaměřit na dodržování veřejného pořádku a prevenci, která má často větší význam pro bezpečnost ve městě než přímá represe. Pro vyšší bezpečnost v ulicích města je nutné, aby státní policie zvýšila počty svých příslušníků na území Prahy. Základem práce strážníků MP se musí stát pochůzková služba, založená na činnosti policejního inspektora s územní odpovědností. Po vzoru Brna a Ostravy budeme rozvíjet komunitní práci policie, kdy se její příslušníci věnují ohroženým skupinám obyvatel formou preventivních programů. Policisté vedle automobilů a motocyklů vybavíme více elektrokoly a koly. Jejich použitím ušetříme za benzín a zároveň zajistíme přítomnost rychlé hlídky přímo na ulici. Prověříme efektivitu instalovaných bezpečnostních kamerových systémů. Kamery představují významný doplněk k fungování Městské policie. Garantuje: Jan Kasl - bývalý primátor, Tomáš Homola - advokát, komunální politik, Jan Beer - ředitel vězeňské školy a odborník na otázky bezpečnosti 34 ODBORNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PRAHY, ODBORNÍCI DO VÝBORŮ ZHMP Současnou běžnou praxí většiny zastupitelstev, Zastupitelstvo hlavního města nevyjímaje, je málo informované či přímo diletantské rozhodování o opatřeních a projektech s dalekosáhlými dopady do života obyvatel a návštěvníků města. Pokud nebylo nekvalifikované rozhodování trestně stíhatelné, dalo se vymlouvat na kolektivní neodpovědnost. Žaloby a trestní stíhání radních, zastupitelů i celých orgánů v posledních letech však mění pohled na toto téma. Naším řešením je větší zapojení akademických a praktických odborníků do činnosti zastupitelstva hlavního města, a to formou posílení jejich plnohodnotné účasti ve výborech a komisích zastupitelstva. Budeme iniciovat on-line diskuze a konzultace ke klíčovým otázkám rozvoje a fungování našeho hlavního města, tak abychom posílili participaci obyvatel při rozhodování o jejich městě. Vzhledem k umístění fakult předních vysokých škol a akademických institucí na území hlavního města, je třeba začít efektivněji využívat dostupnost takových odborných kapacit a díky nim tak posílit robustnost přijatých rozhodnutí. Vysoké školy a akademické ústavy jsou navíc jedním z klíčových aktérů, kteří utvářejí charakter a intelektuální klima města, pro jejich udržení a další efektivní rozvoj je tedy nezbytné jejich konzistentní zapojení do rozhodovacího procesu. Garantuje: Petr Moos, Jiří Witzany, Pavel Klener, Josef Jůza, Vladimír Petkevič - vysokoškolští pedagogové 35 CHYTRÉ NAKLÁDÁNÍ S VOLNÝMI FINANCEMI MĚSTA Zatím co Praha systematicky pracuje se správou svého dluhu a daří se jí dlouhodobě držet vysoké mezinárodní hodnocení uznávaných ratingových agentur, hospodářská politika městských částí nezřídka vzbuzuje úžas. Prodejem obecního majetku - především bytů - v uplynulých 20 letech získaly mnohé MČ až miliardové příjmy, které buď rozumně reinvestovaly do

18 obnovy jim svěřeného území, nebo uložily hazardním způsobem jako Praha 6, 10 či 13. Důsledky jsou všeobecně známy. Veřejné finance pomohly pár kmotrům k bohatství. Nízké míry zadluženosti je dosahováno na úkor peněžní rezervy, záporné saldo hospodaření (mnohdy způsobené nárůstem provozních výdajů) je sanováno kapitálovými výnosy z prodeje majetku. Naši experti připraví takové změny Statutu hlavního města Prahy, aby byly regulovány podmínky použití finančních prostředků městských částí a do budoucna bylo vyloučeno investování veřejných prostředků do toxických peněžních produktů, zároveň systémem bonusů a malusů v dotačních vztazích HMP k městským částem dosáhneme toho, že hospodaření městských částí bude muset být dlouhodobě vyrovnané, investičně zacílené a motivované k provozním úsporám. Ideálně také upravíme možnost nakládání s volnými finančními prostředky města i městských organizací tak, abychom je nejefektivněji ale bezpečně zhodnotili - například centrální správou financí města s profesionály ze sektoru správy financí. Garantuje: Jiří Witzany - analytik finančních rizik, Rastislav Jansík, František Jungr, Jan Hájek - ekonomové a finanční experti 36 SMART EVROPSKÉ DOTACE - FOND INOVACE Praha dostatečně nevyužila potenciál euro dotací a efekt z proinvestovaných miliard korun se nedostavil. To je stav, se kterým se nehodláme do budoucna smířit. Současná situace příjemců dotačních prostředků Strukturálních fondů je nepříjemná ve smyslu nízké míry jejich právní jistoty ohledně realizace projektů. V praxi jsou příjemci často vystaveni enormním administrativním požadavkům spojeným s realizací jejich projektů, navíc požadavky se často mění, a také se různí metodické výklady zákonů a příruček, jimiž se realizace projektů řídí. Často se stává, že příjemce vyhoví nárokům administrativních kontrol v rámci monitorovacích zpráv, ovšem v rámci ex-post kontroly se objeví nový výklad metodiky a projektový výdaj je označen za nezpůsobilý. To vede k situaci, kdy neziskové subjekty postupují v dobré víře, cíle projektu jsou naplněny a příjemce dotace je přesto nucen uhradit náklad projektu z vlastních zdrojů. Naším klíčovým tématem je posilování výběru kvalitních, společensky a inovačně přínosných projektů, abychom zabránili vytváření infrastrukturních závazků budoucí udržitelnosti, bez jejich ekonomického opodstatnění. V tomto ohledu se zaměříme na takovou tematickou definici dílčích výzev operačních programů, které by umožnily efektivně investovat evropské dotační zdroje do inovační a znalostní základny hlavního města. Operační program Praha pól růstu ČR připravovaný pro období v sobě mimo standardní dotační mechanismy obsahuje i tzv. inovativní finanční nástroje. Zjednodušeně - část peněz operačního programu nebude utracena v dotacích, ale bude půjčena na vybrané projekty. Tyto prostředky budou po splacení znovu půjčeny na další projekty. Efekt použití prostředků operačního programu se tak zněkolikanásobí. Praha pod naším vedením vloží do takového systému ke každé koruně z operačního programu Praha pól růstu ČR korunu z rozpočtu hlavního města Prahy. Budeme usilovat o snížení finanční i administrativní zátěže příjemců dotací i magistrátu, a také o zefektivnění náročných kontrol. Dále se zaměříme na odbourání zbytečných administrativních požadavků na finanční a technické řízení projektů. Garantuje: Karolína Řípová - analytička fondů EU, Petr Moos - koordinátor MMR ČR pro financování infrastrukturních projektů z EU fondů

19 37 PODPORA RODINÁM A MATEŘSKÝM CENTRŮM Demografická prognóza Prahy není optimistická, Praha stárne a ani vnitrostátní migrace příliš nezlepší negativní trend klesajícího počtu matek a jimi porozených dětí. Současně je v Praze nedostatek prorodinných služeb a neuspokojená poptávka po sladění rodinného života a zaměstnání (částečné úvazky, flexibilní zaměstnání). Dobrá infrastruktura pro rodiny, včetně neúplných a vícedětných, je přitom jedním z klíčových aspektů kvality života, nástrojů genderové inkluze a podpory zaměstnanosti. Praha bude prostřednictvím městských částí finančně podporovat rodinná a mateřská centra a tam, kde dosud nefungují, bude iniciovat přenos zkušeností a jejich vznik. Jejich role se za poslední desetiletí rozšířila od původní pomoci především matkám samoživitelkám, k plnohodnotnému programu sociálně komunitních aktivit a k rozvoji mezigenerační spolupráce. Podpora mateřských center se zaměří na nabídku nájmu v městských objektech, finanční programy včetně využití EU fondů atd. Město bude mít zpětnou vazbu, zda mateřská centra skutečně dostávají navržené finanční prostředky - nejistota rozhodování některých grantových komisí způsobuje existenční nejistotu a nemožnost dlouhodobého plánování. Magistrát, úřady městských částí, městské podniky a organizace budou povinně aplikovat politiku vstřícnosti k potřebám rodičů a půjdou příkladem v nabídce flexibilní formy práce - částečných a sdílených pracovních úvazků, event. práce doma, právní pomoci a obecně podpory rodinné politiky. Garantuje: Hana Moravcová - starostka, Leona Daňková - ekonomka, Jana Kubíčková - produkční 38 PRAVIDLA PRO CENTRUM - PŘEDNOST MAJÍ CHODCI, NE SEGWAY V souvislosti se snahami o zkvalitnění veřejného prostoru Prahy, je nutné se zabývat pravidly pro všechny druhy dopravy v centru města. Turistický ruch, bohužel stále koncentrovaný jen na omezený prostor části Pražské památkové rezervace, komplikuje uživatelům centra běžnou chůzi - motorová vozidla jsou sice částečně vykázána z pěších zón, jejich režim ale není dodržován a agresivita řidičů ale i dalších účastníků, především turistů s vozítky Segway, vyžaduje přijetí opatření ve prospěch chodců. V centru platí preference pro veřejnou dopravu a mimo ní především nemotorovou dopravu. Zadáme zpracování studie stanovující režim obsluhy centra a přístupu zásobovacích vozidel v určeném čase, prosadíme obnovení striktních omezení vjezdu vozidel přes den na pěší zóny, i pravidla pohybu v prostoru centra (včetně parků a la Kampa). Chodci mají přednost! V centru musí být přijato i určité omezení pro cyklisty a budou stanovena pravidla pro uživatele vozítek Segway, jejichž boom dnes v centru omezuje chodce. Ve spolupráci s PČR bude stanoven časový režim pro zásobování, parkování a další funkce, aby byl zachován prostor pro pohyb místních obyvatel. Garantuje: Petr Moos a Pavel Dobeš - dopravní odborníci, Karel Koželuh - komunální politik, Radek Zykan, Zuzana Hamanová, Čestmír Houska - architekti a urbanisté 39 STABILNÍ A SROZUMITELNÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY Územní plán platný od vznikal v druhé polovině 90. let a měl být již několik let nahrazen plánem novým. Přeurčený a rigidní plán řešící rozvoj území pomocí funkční regulace de facto parcel, s nekvalitní prostorovou regulací ve směrné části, nedokáže ani efektivně ochránit veřejný zájem ani koncepčně rozvíjet město. Jeho podrobnost a nepružnost si za 14 let vyžádaly 3,5 tisíce podnětů na změnu, z nichž bylo cca 750 změn vydáno. Změny byly jednak účelově vyvolány spekulanty, kdy je na místě podezření z nepravostí, ale mnohem častěji jsou změny důsledkem rigidity plánu neumožňující reagovat

20 na měnící se potřeby města. Současná příprava tzv. Metropolitního plánu (MP) - jenom jinak nazvaného územního plánu Prahy v měřítku 1:10 000, s ohledem na dlouho odkládanou a nedostatečnou komunikaci s občany, aktivními komunitami i městskými částmi bohužel vzbuzuje nervozitu, často i negativní reakce až jeho odmítání. Podporujeme nastolenou změnu pojetí plánování - dělení na polyfunkční lokality charakterizované strukturou území. Budeme usilovat o urychlené dokončení plánu a jeho co nejrychlejší projednání. Odmítáme omezenou komunikaci s laickou ale i odbornou veřejností zaštiťující se stavebním zákonem. Dosud není veřejně známa podrobná metodika zpracování plánu a hlavně není znám způsob aplikace stavebními úřady, které také nejsou metodicky připravovány na zvýšenou odpovědnost a školeny v jeho aplikaci. Přesto tento postup IPR HMP nesmí způsobit po volbách zdržení či zastavení příprav a návrat k ukončenému Konceptu Kromě lepší komunikace a schválení MP, je současně nezbytné zpracovat podrobné řešení klíčových rozvojových a transformačních lokalit v měřítku 1:5000. Navrhujeme zadat, ve zkrácené formě řízení a paralelně, co největší množství Územních studií jednotlivých lokalit s využitím znalostí jednotlivých MČ a kapacit v Praze pracujících urbanistických ateliérů, při posílené koordinační roli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Cílem je získat druhou - podrobnou hladinu plánu v podrobnosti 1:5000 všude tam, kde nebude reálné rozhodovat o rozvoji území pouze na základě MP. Pražské vzory jsou města jako Vídeň, Kodaň, Curych, Amsterdam nebo Berlín. Praha by měla mít kromě znalosti vlastních územních a regulačních plánů těchto měst i velmi dobrou znalost jejich socioekonomické a majetkoprávní struktury v době, kdy tyto plány vznikaly. Mimo jiné proto, aby výsledkem úsilí v Praze nebyl jen formální návrh plánu, který neuspěje v konfrontaci například s majetkoprávní realitou města. Pražané nejsou oprávněně spokojeni s intenzitou diskuse o zpracování MP a podobně je třeba diskutovat rozvoj v Pražské metropolitní oblasti. Její propojenost s rozvojem Prahy navíc vyžaduje zpracování územní studie PMO, umožňující koordinovaný rozvoj obou celků. Musí být dokončena také co nejširší občanská diskuse o Aktualizaci Strategického plánu, který definuje určité mantinely pro konkrétní politiky a řešení rozvoje města na další desetiletí. Garance: Ing. arch. Jana Kasl, Petr Štěpánek, Zuzana Hamanová, Radek Zykan - architekti a urbanisté 40 OTEVŘENÁ DATA PRO CHYTRÉ APLIKACE - CHYTRÁ SPRÁVA MĚSTA Analýza problémů v oblasti dostupnosti dat o Praze pro další aplikace ukazuje na nedostatečnou vzájemnou informovanost, malé zapojování a propojování subjektů a projektů (veřejného sektoru, privátního sektoru i široké veřejnosti) podílejících se na rozvoji města. Absence relevantních informací je bariérou efektivního rozhodování a komunikace města s občany i s dalšími institucemi. Zajistíme zpracování strategie pro sdílená data, která otevře prostor pro řešení projektů závislých na integraci dat veřejného i neveřejného sektoru, napříč daty různých subjektů veřejné správy. Tato strategie sdílení dat ve vztahu k území Prahy je nutnou podmínkou pro realizaci opatření Smart Governance - Chytré správy města, konceptu Smart Cities i pro další témata jako je Kulturní strategie, Mobilita atd. V současné době nejsou nastaveny procesy (ani koordinace) pro získávání a sdílení dat o územích potřebných pro realizaci nových přístupů správy města a odpovídajících opatření. Garantuje: Petr Štěpánek, Pavel Dobeš, Darina Némethová, Jan Pacík - experti na systémová řešení

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013 Kulaté stoly SHRNUTÍ 1 Stůl 1: Systém (Lidé, nástroje, procesy) Stůl č. 1 moderoval Ing. arch. Jan Kasl, garant skupiny Struktura a správa města. Pracovní skupina

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Přijďte 10. a 11. října k volbám. Volební program. Plzeň, jak má být. Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora

Přijďte 10. a 11. října k volbám. Volební program. Plzeň, jak má být. Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora Přijďte 10. a 11. října k volbám Volební program Plzeň, jak má být Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora Hlavní vize TOP 09 pro město Plzeň je stejná jako v roce 2010, tj. Plzeň jako moderní evropské

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více