Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby"

Transkript

1 Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby Vážení a milí Pražané, milé voličky a voliči, přátelé, jménem volebního sdružení 65 DEMOKRATŮ JANA KASLA Vám představujeme NAŠE ŘEŠENÍ PRO PRAHU. V mnohém navazujeme na program z kampaně DJK v roce 2002, protože ve většině svých záměrů není ani po 12 letech naplněn, a je tak stále aktuální. Architekt a urbanista Jan Kasl byl prvním porevolučním primátorem, který začal otevřeně bojovat s korupcí a kmotrovskými praktikami v Praze. Poté, co jej ODS a koaliční ČSSD nepodpořily v tomto úsilí, odešel z radnice a v čele kandidátky Demokratů Jana Kasla získal ve svém volebním obvodě 22 % hlasů. Praha v minulých letech ztratila ze své prestiže a atraktivity, je zadlužená, schází jí dlouhodobé koncepční plánování, vize, transparentní a efektivní veřejná správa. Jan Kasl se rozhodl po letech znovu kandidovat spolu s týmem zkušených a odborně zdatných osobností, které již prokázaly profesní způsobilost i morální kvality. Jejich jediným cílem je skutečná změna Prahy k lepšímu. Program 65 Demokratů Jana Kasla je založen mj. na roční práci několika kandidátů na aktualizaci Strategie pro Prahu. Pevně věříme, že se konečně podaří změny a program prosadit. Přijďte tedy, prosíme, 10. a 11. října k volbám, podpořit náš program. Ten bychom vám rádi dále představili, protože se domníváme, že si Praha po letech stagnace zaslouží zkušené a kompetentní vedení. Máme lídra přinášejícího skutečná řešení vašich problémů. Lídr kandidátky Jan Kasl MÁME LÍDRA - MÁME ZKUŠENÝ TÝM - ŘEŠÍME PROBLÉMY JAKO NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

2 I. CHYTRÁ ŘEŠENÍ SMART PRAHA Aplikace smart - chytrých technologií a přístupů k řešení problémů města je šancí pro Prahu, která musí čelit globálním výzvám 21. století a musí si umět poradit i ve své složité ekonomické situaci. Smart znamená chytrý a inteligentní, nikoli vychytralý; smart postupy v řízení města pomohou efektivně vyřešit chronické problémy města, jako je taxislužba, Opencard, městské společnosti, málo výkonná veřejná správa a další. Jsme schopni aplikovat řešení z úspěšných měst v zahraničí a překonat zvětšující se rozdíl mezi kvalitou života u nich a u nás doma. Nemáme žádný důvod ke komplexům, jenom musíme začít přemýšlet o řešení problémů jinak - chytřeji. II. BEZPEČNÁ, ČISTÁ A ZELENÁ PRAHA KVALITNÍ ŽIVOT PRAŽANŮ Kvalita života obyvatel je měřítkem pro všechna oblíbená a úspěšná města, jako je Vídeň, Curych, Kodaň či Mnichov - k těmto městům se chceme připojit, jejich osvědčené postupy použít, a tak obnovit pověst Prahy jako nejkrásnějšího a nejoblíbenějšího města ve střední Evropě, pro Pražany i pro cizince, kteří mohou změnit negativní prognózu stárnutí a vymírání Prahy. Praha na tom není špatně, ale mohlo by tu být o hodně líp! III. DŮVĚRYHODNÁ SPRÁVA MĚSTA STABILNÍ PLÁNY Po letech podvádění Pražanů, rozkrádání veřejných prostředků a nerespektování vůle obyvatel a jejich potřeb musíme získat důvěru Pražanů otevřenou politikou pod jejich kontrolou. Musíme občany přesvědčit, že každý náš plánovaný záměr, podložený odborností a expertízami, jim bude skutečně sloužit. Že zamezíme parazitování na městských zakázkách, skončíme nekompetentní plánování investic a že transformujeme DPP a další městské podniky s cílem zvýšit efektivitu jimi poskytovaných služeb. Koncepční dokumenty budou konečně respektovány a nebudou účelově měněny. Nikdo nepostaví za našimi humny dům v rozporu s územním plánem, nezmizí hřiště a park, kam chodíme s dětmi... Dokážeme, že politika může být službou občanům.

3 65 ŘEŠENÍ PRO PRAHU 1 DŮVĚRYHODNÁ A OTEVŘENÁ RADNICE ON-LINE Obyvatelé přestali důvěřovat vedení města, i dobře míněná opatření jsou přijímána s nedůvěrou či skepsí. Navrhneme transparentní jednání zastupitelstva i rady - všechna jednání a dokumenty budou na webu pro obnovení důvěry občanů ve vedení města - zastupitelé musí být pod veřejnou kontrolou. Jednání o městských částech se budou vždy účastnit jejich zástupci. Veškeré veřejné zakázky a právní závazky města musí být veřejnosti snadno dostupné a rozhodnutí dohledatelná. Prosazujeme osobní odpovědnost každého zastupitele místo kolektivní neodpovědnosti. Garantuje: Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Hana Moravcová - starostka, Jiří Witzany - ekonom, opoziční zastupitel, Tomáš Homola, Karel Koželuh, Miroslav Krumpl - komunální politici 2 PRAHA PRO MLADÉ I SENIORY - BYTY A SLUŽBY Město rychle stárne a za dvacet let bude městem seniorů, na což není připraveno. Skupina 65+ a 80+ přitom bude chtít aktivně žít a pracovat. Demografická prognóza dokazuje, že bez zahraniční migrace Praha postupně vymře. Chceme, tak jako v obdobných zahraničních městech, tomuto faktu přizpůsobit kvalitu a vybavení veřejných prostranství, charakter budoucích investic i zacílení sociálních služeb. Město nesmí být pro seniory nebezpečnou pastí, ale prostorem pro sebevědomý, aktivní a kvalitní - stále se prodlužující - postproduktivní věk. Současně chceme prostřednictvím investičních prostředků směřovaných do městských částí podpořit mladé rodiny i svobodné matky či otce nabídkou startovacích bytů a domů s byty pro seniory; zvýšit kapacity jeslí, školek, klubů pro školní děti, a to především formou vícegeneračních domů, obecních i soukromých. Podpoříme stavbu hřišť pro volný čas všech věkových kategorií, stejně jako doplnění sítě mateřských a komunitních center kde ještě nefungují. Garantuje: A. Shameti - pedagožka, Hana Moravcová- starostka, Pavel Klener - lékař, bývalý ministr zdravotnictví 3 KAMIONY DO MĚSTA NESMÍ - CHYTŘEJŠÍ OKRUH PRO TRANSIT Nejnebezpečnějším zdravotním a environmentálním rizikem v Praze jsou emise nejjemnějšího polétavého prachu, jehož zdrojem jsou zejména vznětové motory popojíždějících kamiónů. Obtěžující a zdraví nebezpečný je i nadměrný hluk, na nějž si Pražané dlouhodobě stěžují. Silniční okruh kolem Prahy - Pražský okruh - je investicí státu, ale my víme, že pro životní prostředí v Praze, zdraví dětí a omezení nádorových onemocnění je to zcela klíčová záležitost.

4 Prosazujeme převedení tranzitní kamionové dopravy na regionální trasu I/101 a rychlou dostavbu Pražského okruhu v šetrnější variantě - v městském profilu (2+2 pruhy); jsme pro zavedení ekonomických nástrojů politiky životního prostředí, které omezí negativní dopady nákladní dopravy v Praze. Garantuje: Petr Moos - proděkan FD ČVUT, bývalý ministr dopravy, Pavel Činčera - environmentální expert, Pavel Dobeš - bývalý ministr dopravy, ředitel centra pro globální satelitní navigaci 4 ZADLUŽENÁ PRAHA BUDE LÉPE HOSPODAŘIT Praha promarnila dobu ekonomické konjunktury, trestuhodně utopila peníze v předražených (tunely Blanka) i zbytečných projektech (prodloužení metra A, Praha Olympijská, Opencard, Free wifi atd.), a plně nezvládla efektivně čerpat fondy EU. Hospodaření města začnou řídit skuteční ekonomové. Skončí parazitování kmotrů na městských zakázkách. Prvotním krokem bude kvalitní a ekonomicky promyšlené zadání a precizní projektová příprava; jeho efektivita a smysluplnost bude prověřena expertizou tak, aby Praha začala vykazovat úspory také u městských organizací, které zadání realizují. Soustředíme se na optimalizaci fungování Dopravního podniku, který přestane uzavírat nevýhodné smlouvy zatěžující rozpočet města, předstírat tvorbu zisku, neprůhledně utrácet veřejné finance; na základě hloubkových auditů a mezinárodních expertiz stanovíme během tohoto volebního období optimální model a formu jeho organizační struktury. Při doplnění technické infrastruktury tam, kde dosud chybí, budeme sledovat moderní úsporná řešení a efektivitu investic. Využijeme systém trvalé kontroly dodavatelů prostřednictvím cost managementu (řízení nákladů) jako v soukromém sektoru. Garantuje:- Jiří Witzany - analytik finančních rizik, Jaroslava Vorlová - expertka na daně a účetnictví, Martin Kroh - právník a manažer v oblasti bytové výstavby, Rastislav Jansík - ekonom a manažer, Pavel Dobeš - bývalý ministr dopravy, ředitel centra pro globální satelitní navigaci 5 JEDNO TÍSŇOVÉ ČÍSLO: 112 KONEC UMÍRÁNÍ V SANITKÁCH Je nemyslitelné, aby v 21. století umírali pacienti v sanitce jen proto, že je údajně není kde ošetřit, protože Praha nemá vlastní úrazovou nemocnici. Zlepšíme efektivitu rychlé zdravotní pomoci ve spolupráci města se státním Integrovaným záchranným systémem s jediným nouzovým telefonním číslem 112. Sjednotíme dispečinky a zrušíme dvojkolejnost vyplývající z historie. Zdravotnická zařízení v Praze budou zařazena do systému poskytování nouzové péče, každý pacient bude ošetřen v nejbližší dostupné nemocnici a až následně bude umístěn v lůžkovém zařízení dle volné kapacity. Garantuje: Pavel Klener - bývalý ministr zdravotnictví, vysokoškolský učitel, Martin J. Stránský - ředitel Polikliniky na Národní, primář Yale University School of Medicine

5 6 KULTURA SE VYPLATÍ - PODPORA KULTURNĚ KREATIVNÍM OBORŮM Kultura je často vnímána jen jako konzument rozpočtu, jako třešnička na dortu - nikoli jako možný zdroj bohatství. Dlouhodobě vyprazdňované symboly kulturní Prahy neobstojí v mezinárodní konkurenci. Praha není tak kulturní, jak se prodává. Podnikání v kulturně kreativních oborech je podle nás šancí pro pražskou ekonomiku, a tím i pro budoucí prosperitu města. Proto podpoříme transformaci vhodných území a objektů na kulturně kreativní klastry. To znamená ochránit území některých brownfieldů v dobré dostupnosti MHD, ve vazbě na vysoké školy, v územích, kde již tyto aktivity fungují a kde je cítit puls města. Garantují: Ariana Shameti - pedagožka, Jana Fedosova Tomášková - galeristka a organizátorka kulturních akcí, Jana Slámová - restaurátorka, Jan Kasl - urbanista, strategický plánovač 7 VÍCE NOVÝCH PARKŮ V PRAZE MÉNĚ ZANEDBANÉ ZELENĚ Praha má ve srovnání s obdobnými městy velké plochy zeleně - ale málo kvalitních parků a zahrad, kde se dá skutečně aktivně trávit volný čas, uspořádat piknik, prožít víkend, tak jako v Londýně nebo ve Vídni. Připravíme revitalizaci zanedbaných parků (Karlovo náměstí a Vrchlického sady jako příklad), a založení nových parků v těch lokalitách, kde schází kultivované prostředí pro krátkodobou rekreaci. Navrhuje vytvořit koordinovanou správu a zvýšit sdružené investice do parků a zahrad, vnitrobloků komunitních zahrad i zahrádkových lokalit, kde lze odpočívat, rekreovat se, pěstovat zeleninu, jako se již někde v Praze daří aktivitou skupinek nadšenců Garantuje: Pavel Činčera - environmentální expert, vydavatel Ekolistu, Helena Jantačová - expertka na ekologickou legislativu a Petr Štěpánek - VŠ pedagog v oboru Design prostředí a bývalý ředitel SFŽP 8 CHYTRÁ PARKOVACÍ KARTA - ZÓNY PRO DOMÁCÍ V Praze sice lokálně fungují parkovací zóny, ale systém je roztříštěný a nekoordinovaný přes hranice městských částí, schází tisíce stání v Park &Ride parkovištích, ulice mezi obytnými domy jsou přecpány odstavenými auty (především na sídlištích), která zabírají veřejný prostor patřící lidem. Parkovací komunismus - mám nárok parkovat před svým domem - nemůže v Praze plošně fungovat. Podporujeme realizaci jednotné a harmonizované parkovací politiky na území města, se smíšenými parkovacími zónami s odstupňovanou mírou regulace, která bude vstřícná k domácím, ale umožní krátkodobé parkování řemeslníkům, zásobování i návštěvám. Městské části specifikují své představy na základě znalosti území, ale město musí požadavky sladit do jednoho systému, v němž není možné přelívání vozidel návštěvníků za hranici placené zóny přes ulici. Naší prioritou je vybudování Park & Ride parkovišť u stanic MHD a železnice na okrajích města. Schází tu několik tisíc stání, která měla podle plánu již být hotova. Jde o každé auto, které nedojede dále do města. V rámci EU programu Územních koordinovaných investic (ITI) podpoříme spolufinancováním z rozpočtu Prahy výstavbu Park & Ride parkovišť u stanic na

6 trasách příměstské železnice (např. Beroun, Říčany, Úvaly, ). Využijeme nové technologie a telematické aplikace, které usnadní organizaci i úhradu za parkování - chytrá karta. Garantuje: Karolína Řípová - analytička EU fondů, Pavel Dobeš - ředitel centra pro globální satelitní navigaci, Petr Moos - dopravní odborník, bývalý ministr dopravy, Karel Koželuh - komunální politik, Filip Endal - architekt a konzultant km LIMIT MEZI OBYTNÝMI DOMY MÉNĚ HLUKU A PRACHU Kvalita života v Praze je ve stoupající míře snižována vlivem emisí z dopravy a prachovými částicemi. Nízkoemisní zóna v centru bude kvůli nerozhodné správě města fungovat až od roku Není důsledně uplatňována kontrola stavebních firem znečišťujících okolí malým respektem k předpisům. Nová architektonická řešení veřejných prostranství by se neměla omezovat pouze na řešení dopravy v klidu a pohybu, ale měla by nabízet humanizovaný multifunkční veřejný prostor určený k sociálním interakcím, rekreaci, obchodu či k zábavě, který zároveň řeší bezpečnost provozu. Podporujeme lokální zklidňování obytných ulic; vznik zón s omezenou rychlostí a omezením či vyloučením průjezdu. Jsme pro maximální preferenci veřejné dopravy s čistým pohonem (CNG a postupně i elektropohon), podporujeme car sharing, bike sharing, i pravidelné mytí ulic a šetrné formy stavění omezující prašnost při stavební činnosti, s důsledným postihem hříšníků. Dohled nad znečišťováním prostředí se stane jedním z úkolů Městské policie. Garantuje: Helena Jantačová - expertka na ekologickou legislativu, Pavel Činčera - environmentální expert, vydavatel Ekolistu, Zuzana Hamanová - urbanistka 10 CHYTRÁ JÍZDENKA MÍSTO DOTACE KMOTRŮM V Praze se denně pohybuje přes 1,5 milionu osob, které používají pražskou veřejnou dopravu, taxi, hledají volné parkovací místo, zařizují si své záležitosti na úřadech, chtějí se bavit. Ti všichni by mohli využívat soudobá chytrá řešení jako v metropolích kolem nás... Dosavadní zkušenosti Pražanů jsou však katastrofální - jinak světově rozšířený projekt elektronické jízdenky se stal synonymem pro podvod s Opencard, při koupi konzervativní papírové jízdenky se 17 haléřů vytratí na Kajmanské ostrovy... Pražan dnes nemá volbu! Věříme, že získáme vaší důvěru a přesvědčíme vás, že smart solution - chytré řešení existuje. S využitím chytrých (smart) technologií a díky chytrým (smart) postupům ve správě města je možné většinu problémů vyřešit - mimo jiné náhradu Opencard za moderní a spravedlivou elektronickou jízdenku (e-ticketing), kde je možno zlevnit jízdné seniorům mimo špičku, platit jen za skutečně projeté kilometry, zahrnout jízdu do ceny lístku na kulturní či sportovní představení, i řešit předražování taxi (aplikace typu Liftago atd.), nemluvě o dalších aplikacích v oblasti Smart Governance - chytré správy města. Pro tvůrce aplikací zajistíme přístup k jednotné, otevřené datové základně města, včetně městských organizací (Prague Digital Partnership); informačnímu, monitorovacímu a analytickému systému propojujícímu informace o městě a jeho složkách v reálném čase, v kombinaci mapových služeb, on-line dat o prostředí, dopravě atd. (city dash board). Garantuje: Petr Moos - expert na Smart cities, Petr Štěpánek - vysokoškolský učitel, bývalý ředitel SFŽP, a Jan Kasl - architekt a spoluautor Strategického plánu Prahy

7 11 PARK AND RIDE PRO STŘEDOČECHY I Z NAŠICH PENĚZ Do Prahy dojíždí denně přes sto tisíc Středočechů - ti, kteří jedou autem, způsobují kolaps dopravy i parkování v okrajových částech Prahy. V rámci programovacího období EU pro léta rozvineme projekt ITI - Integrované územní investice, které pomohou vyřešit parkování u stanic železnice i autobusů ve středočeském kraji, aby do Prahy dojelo co nejméně aut. Praha bude spolufinancovat s EU fondy parkoviště na území Pražské metropolitní oblasti, čímž omezí tlak automobilů ze Středních Čech, a zlepší tak i situaci kolem železničních a autobusových nádraží v obcích a městech středočeského kraje. V rámci úsilí o snížení dopravní a ekologické zátěže budeme usilovat o posílení dopravní obslužnosti hlavního města vlakovou dopravou, tak aby se hromadná doprava stala výhodnější nejen ekonomicky, ale zejména z hlediska časové úspory. Garantuje: Karolína Řípová - analytička EU fondů, Petr Moos - koordinátor MMR ČR v oboru infrastrukturních investic z EU 12 OSOBNÍ ODPOVĚDNOST POLITIKŮ ZAJIŠTĚNÁ PŘÍMOU VOLBOU Symbolem současné komunální politiky je kolektivní neodpovědnost rad a zastupitelstev, jakož i obava z jakéhokoli rozhodnutí. Jan Kasl odešel z funkce primátora v roce 2002 také proto, že rada odmítla archivovat svá jednání pro možné budoucí dohledání rozhodovacího procesu - jako například v případě nevýhodného pronájmu Palachova náměstí v roce 2002 primátorem Kondrem. Využijeme legislativní iniciativu kraje Prahy a spolu s Asociací krajů a SMO navrhneme zákon o přímé volbě hejtmanů, primátorů a starostů - do té doby nebudeme tajit, kdo jak hlasoval ani v radě. Zveřejníme veškeré smluvní vztahy s výjimkou těch, které podléhají utajení z důvodu bezpečnosti. Budeme archivovat záznamy z jednání tak, aby bylo možno rekonstruovat schvalovací procesy smluv. Garantuje: Jan Kasl - bývalý primátor, Hana Moravcová - starostka, Jiří Mojžíš - místostarosta 13 CENTRUM MĚSTA ZPÁTKY PRAŽANŮM Centrum Prahy má problém! A to nevlídnost vůči místním. Rozšířené sociopatologické jevy (hazard, drogy, kriminalita, prostituce), orientace prodejců i kulturních zařízení na masovou turistiku s jednorázovým výnosem z návštěvníků, kteří nemají důvod se do Prahy vracet. Naším cílem je změnit image Prahy jako města levných holek a drog v město, kde se příjemně žije nejen Pražanům, ale i návštěvníkům. Omezíme gamblerství a další sociálně patologické jevy nejen v centru Prahy zejména tvrdě budeme postupovat proti dealerství drog a kuplířství, dohodneme koordinovaný postup s Policí České republiky a s Městskou policií. Jednou z priorit bude pro nás nulová tolerance hernám. Dohlédneme, aby licencovaná kasina ve vybraných podnicích a hotelech dobrovolně odváděla v plné výši povinný příspěvek na charitu do rozpočtu města. Iniciujeme legislativní změny navazující na stávající úsilí radnice spojené s legalizací prostituce a jejího zdanění. Vrátíme centrum města Pražanům.

8 Využijeme mnohaletých aktivit Sdružení Nového Města pražského k zapojení místních podnikatelů, majitelů nemovitostí a obyvatel do změny Václavského náměstí a okolí na důstojné centrum Prahy. Garantuje: Jan Kasl - architekt, Jan Beer - ředitel vězeňské školy a expert na sociopatologické jevy, MUDr. Stránský - ředitel polikliniky a zřizovatel Nadace M. J. Stránského, Tomáš Homola - advokát, Karel Koželuh - historik a komunální politik 14 METROPOLITNÍ RADA PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY Praha trpí dopady exploze suburbanizace kolem jejích hranic bez možnosti ovlivnit řešení technické infrastruktury, dopravy či školství. Praha a Středočeský kraj v tomto smyslu příliš nespolupracují a nad oběma kraji už rozhoduje jen vláda a MMR ČR, které nemají velký zájem stav zlepšit. Navrhujeme vytvořit koordinační orgán Pražské metropolitní oblasti, složený ze zástupců obou zastupitelstev, který bude koordinovat územní plánování, řešení občanské a technické infrastruktury a další společné zájmy. Iniciujeme zpracování územních studií řešících komplexně území Pražské metropolitní oblasti. K práci Metropolitní rady přizveme přední odborníky z pražských vysokých škol a vědeckých pracovišť po vzoru jiných Evropských metropolí, kde odborné problémy města řeší přední experti z oboru. Garantuje: Jan Kasl, Petr Štěpánek a Pavel Činčera - spoluautoři Strategického plánu Prahy, Karolína Řípová - analytička EU fondů, Hana Moravcová - starostka, Jiří Witzany - ekonom OLYMPIÁD MÍSTO JEDNÉ Praha není městem na pořádání mega akcí, přesto minulé vedení radnice utratilo sto milionů za nesmyslnou přípravu kandidatury Prahy na pořádání Letních olympijských her v roce Budeme podporovat značku Prahy a její image ve světě prostřednictvím sportovních, kulturních i společenských akcí nejlépe ať se v Praze koná každý týden jedna velká akce mezinárodního formátu. Kongresy, mezinárodní mistrovství či zápasy, výstavy nebo koncerty, vysoká setkání politiků Tím vším si Praha posílí svou pozici na trhu měst, ale musí být připravena poskytnout odpovídající zázemí. Garantuje: Jaroslava Vorlová, daňová konzultantka, dlouholetá metodička Finančního ředitelství, Rastislav Jansík, Jiří Witzany, František Jungr, ekonomové a manažeři finančních institucí. 16 STOP RADNICÍM ZA MILIARDY Praha je od doby, kdy si za primátora Béma nevýhodně pronajala Škodův palác v Jungmannově ulici, svědkem častých snah o plýtvání a tunelování při budování administrativních kapacit pro správu města a městských částí. Budovy radnic se stávají místními Blankami. Přesun radnice Prahy 4 ekonomicky zachránil majitele nekonkurenceschopné budovy polikliniky na Pankráci, Praha 7 o předraženou radnici usilovala a Praha 10 stále plánuje stavbu radnice za miliardu; obě by mohly stát méně než polovinu; Praha 8 se chystá stavět administrativní budovu s radnicí za více než miliardu. Říkáme NE pokusům utopit miliardu korun za stavbu radnice jedné městské části. Proč některé z nich potřebují administrativní budovu za miliardu a jiné nikoliv, i když mají podobnou agendu? Proč se radnice stále projektují jako před padesáti lety a nezohledňuje se rozvoj komunikačních technologií, e-governance a inteligentní správu, stejně jako nové přístupy k správním budovám obecně?

9 Proč celkově stojí správa městské části v Praze 5 na jednoho obyvatele 3,6 milionu korun, V Praze 3 skoro tři miliony ale jinde i necelé dva miliony korun? Pro administrativní zázemí úřadů městských částí i magistrátu hlavního města je třeba maximálně využívat (s ohledem na eliminaci rizika dezintegrace kompaktního města) co nejvíc rekonstrukce stávajících budov (dobrým příkladem je radnice Prahy 6 a Prahy 2) a pro novostavby území brownfield; je nutné striktně hodnotit investiční i provozní cenu/m 2, počet úředníků na počet obyvatel, vstřícnost a přístupnost budovy; porovnávat, jak rozsáhlé radnice mají obdobná města v Evropě, atd. Radnice nemohou být opevněné bašty úředníky veřejné správy, ale musí nabízet zázemí integrovaných služeb především pro občany. Výstavba radnic nesmí být nadstandardně výhodnou zakázkou s jistým finančním krytím pro dodavatele. Případná nová výstavba musí vycházet z veřejné architektonické soutěže, měla by současně zvyšovat kvalitu okolního veřejného prostoru, podporovat participační modely mezi občany a správou města. Musí zohlednit, že občan by si měl do budoucna většinu své agendy vyřídit on-line nebo s využitím inteligentních technologií, bez nutnosti osobní návštěvy radnice. Garantuje: Hana Moravcová - starostka, Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Josef Vrana, Čestmír Houska - architekti, Filip Endal, expert na efektivní stavby, Jan Pacík, Adrian Andras a Darina Némethová - odborníci na informační technologie 17 ROPID SKUTEČNÁ AUTORITA PRO VŠECHNY DOPRAVCE Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) nemá 20 let od svého založení dostatečnou podporu vedení města ani silné manažerské vedení, které by skutečně řídilo integrované přepravní procesy poskytované jednotlivými dopravci; zaznívají dokonce hlasy, že má být zrušen. Přitom jeho role v organizaci pražské a regionální veřejné dopravy je klíčová. Prosadíme, aby ROPID byl skutečným realizátorem a integrátorem potřeb města v oblasti veřejné dopravy. Prostřednictvím ROPID město objednává zajištění veřejné dopravy v Praze. DP Praha bude jen jedním z poskytovatelů veřejné dopravy v Praze (jednoznačně v oblasti metra a tramvají). V autobusové dopravě pak musí ROPID připravit v následujícím volebním období transparentní soutěže pro uzavření nových smluv o veřejných službách na přepravu cestujících v autobusové přepravě v Praze. Prodej jízdenek plánujeme kompletně převést pod ROPID a stejně tak následnou přepravní kontrolu. Z výnosu z prodeje jízdného a z dotace na jízdenku od města by měl ROPID hradit dopravcům náklady na sjednanou přepravu. Výhledově je nutné vytvořit jednu organizaci z Pražské a Středočeské integrované dopravy a vytvořit ROD - Regionálního organizátora dopravy. Integrací integrátorů systémů městské dopravy a dopravy regionální ve Středočeském kraji dosáhneme lepšího propojení jak grafikonů přepravy, tak i tarifní politiky, čímž dosáhneme většího komfortu cestujících a větší atraktivity veřejné dopravy ve srovnání s dopravou individuální. Dokonalejší procesní analýzou využití přepravy v jednotlivých pásmech a jejich provázanosti se sezónní poptávkou provedeme optimalizaci časových, případně linkových pásem s cílem umožnit vyšší příjem z jízdného a neomezit poptávku a komfort cestujících. Garantuje: Tomáš Homola - advokát a zastupitel, Petr Moos a Pavel Dobeš - dopravní experti 18 KVALITNÍ ARCHITEKTURA VEŘEJNÉ STAVBY NEZDRAŽÍ Největším problémem realizace veřejných budov je nekvalitní a nedostatečně jasné zadání projektů. Ty jsou často řešeny bez kvalitních architektů a jsou zadávány často jen spřízněným kancelářím, což je patrné z přehledu zakázek uplynulého desetiletí.

10 Změníme situaci, kdy město ponechávalo průběh celé přípravy v rukou najatých mandatářů, a to včetně výběru projektanta, obvykle bez architektonické soutěže. Přitom veřejný investor by měl jít příkladem - stačí se poučit u měst, která jsou naším evropským vzorem. Využijeme ve větší míře kapacitu vysokých architektonických škol v Praze a jejich kapacity pro zpracování studií před vlastní projektovou fází. Hlavním organizátorem soutěží bude Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který ponese odpovědnost za kvalitu veřejných staveb nejen města, ale i městských částí a organizací. Architekti budou stejně tak zapojeni do designu veřejného prostoru, i dopravních a inženýrských staveb. Ve Francii tuto povinnost zavedli před 30 lety a kvalita veřejných staveb se významně zlepšila. Výsledky investiční činnosti města budou sloužit našim potomkům po generace - stejně jako jsme pyšní na stavební díla z minulosti, chceme zanechat v Praze kvalitní stopu i my. Garantuje: Jan Kasl, Petr Štěpánek, Radek Zykan, Zuzana Hamanová, Filip Endal, Čestmír Houska, Josef Vrana, Jiří Mojžíš - architekti 19 ROZPOČTU MUSÍ PRAŽANÉ ROZUMĚT Plánované příjmy hlavního města letos činí cca 39 miliard korun, výdaje jsou o cca 11 mld. vyšší, díky zapojení tzv. cizích zdrojů. Rozpočet se člení do 10 kapitol, z nichž každá obsahuje stovky položek, srozumitelných jen skutečným expertům. Schvalování a kontrola plnění je sice veřejná, ale porozumět všem rozpočtovým procesům je nad síly laika. Přes doporučení expertů nemají Pražané k dispozici fungující rozklikávací rozpočet, který by srozumitelně vysvětlil hlavní principy čerpání společných financí, nemluvě o možnosti ovlivnit částečně veřejné výdaje v rozpočtu participativním. Nabídneme skutečně fungující, srozumitelný a podrobný ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET, který umožní Pražanům mít přehled, na co byly veřejné prostředky vynaloženy. Nechceme vyvolávat populistické vášně nad reprefondem radních či zahraničními cestami, které jsou pro úspěch Prahy v globální soutěži měst důležité; Pražané by však měli mít možnost jednoduše získat představu o zásadních výdajích města. Zasadíme se také o zprůhlednění hospodaření Dopravního podniku, Technické správy komunikací, PVS, PIS a všech městských firem. Rozpočty a informace o plánovaných i realizovaných investicích budou veřejně přístupné. Není možné, aby se problémy městských firem skrývaly před veřejností se zdůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství či vnitřní záležitost akciové společnosti. Důležitá je i možnost občanů ovlivnit jistou část běžných výdajů v oblasti každodenních aktivit města - to je smysl PARTI- CIPATIVNÍHO ROZPOČTU, který může směřovat část investic buď na fotbalovou reprezentaci města, nebo na rozvoj mateřských a komunitních center. Významnou roli v prioritizaci výdajů má také gendrový úhel pohledu - ženy mají často jiné preference než muži, také proto má naše kandidátka vyrovnaný počet obou pohlaví. Garantují: Jaroslava Vorlová - daňová specialistka, dlouholetá metodička Finančního ředitelství, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové 20 SNĚM STAROSTŮ A VZÁJEMNÝ RESPEKT Městské části se od panování primátora Béma oprávněně cítí být méněcenné ve vztahu k městu, městské radě a primátorovi. Ani poslední čtyři roky v tomto nepřinesly (s výjimkou strategického a územního plánování) zásadní změnu - naopak. Nerespektování až arogance k MČ v otázkách financování správy území MČ vede k zásadní nespokojenosti s řízením hlavního města v posledních letech.

11 Neprodleně obnovíme Sněm starostů MČ, který se bude pravidelně scházet a který bude mít poradní hlas ve všech zásadních jednáních Rady a Zastupitelstva HMP. Samozřejmostí bude účast příslušných zástupců MČ na jednání Rady HMP k bodům týkajícím se jejich fungování. Radní a další zástupci ZHMP i magistrátu budou pravidelně získávat z MČ zpětné reakce a doporučení. Navrhneme komplexní změnu Statutu Prahy - vnitřního organizačního předpisu města, aby se srozumitelně rozlišily kompetence města a městských částí. Garantují: Jan Kasl, Hana Moravcová, Jiří Mojžíš, Tomáš Homola, Karel Koželuh - komunální politici 21 CHYTRÉ SPOJENÍ NA LETIŠTĚ A DO KLADNA EKOLOGICKÝ A LEVNÝ MONORAIL Čtvrtstoletí se vedou plané diskuse o nutnosti rychlého kolejového spojení centra s Letištěm Václava Havla. Poslední úsporný návrh z Dejvického nádraží na letiště je vykalkulován na 21 mld. Kč, a to bez tunelu Prahou 6 a vlakových souprav. Protože všechny klasické varianty kolejového spojení naráží buď na odpor Prahy 6 k povrchové trase nebo na nereálnou cenu těžkého tunelového řešení, přicházíme s jiným řešením - inteligentní, ekologickou americko-korejskou technologií monorailu Urbanaut, navrženou pro Prahu architektem dopravních staveb Petrem Preiningerem. Prosazujeme optimalizované řešení komfortní a rychlé dopravy cestujících z města na letiště a do Kladna, kde již dnes sídlí části dvou fakult ČVUT. Využijeme přitom trasu Buštěhradské dráhy ve stávajícím profilu, který je dostačující pro obousměrný provoz monorailu, s proměnnou kapacitou soupravy díky její modulové skladbě. Předností je tichý provoz - elektromotory poháněná kola s pneu jedou po betonovém vodícím profilu s tlumením boční kapotáží, takže odpadají drahá protihluková opatření na trase. Ta může být vedena nad stávající železnicí, a to i bez jejího omezení, či v případě potřeby v tunelu o menším profilu než má tunel metra. Výhodou je flexibilita trasy s malými oblouky a až 12% stoupáním, takže letiště může mít stanice u každého terminálu, bez drahých podzemních staveb. Cena za spojení je dle odvozených nákladů z realizovaných tras ve světě cca třetinová až poloviční oproti projektované rychlodráze, včetně ceny souprav. Má i nižší provozní náklady. Trasa ze stanice metra Hradčanská na Letiště Václava Havla vychází na cca 7 mld., pokračování z Ruzyně na Kladno cca 8 mld. Kč, kde může být monorail přiveden na přestupní uzel na autobusovém nádraží. Spojení metro Hradčanská - pražské Hlavní nádraží má několik variant a lze je odhadnout na cca 5 mld. Kč. Jako u plánované rychlodráhy by se jednalo o investici státu s EU financováním, provozovanou soukromým provozovatelem na základě tendru a smlouvy se Správou železniční dopravní cesty. Cena jízdenky by odpovídala pásmové jízdence v systému integrované dopravy - z letiště s expresním příplatkem jako všude v Evropě. Garantuje: Jan Kasl - architekt a urbanista, Petr Moos, Pavel Dobeš - dopravní experti, Jiří Witzany - ekonom, Karolina Řípová - analytička EU fondů

12 22 TRANSPARENTNĚ S OBECNÍM MAJETKEM STOP NEVÝHODNÝM PRODEJŮM Každý Pražan by zřejmě mohl pojmenovat alespoň jednu podivnou transakci s obecním majetkem v uplynulých dvanácti letech - pronájem Výstaviště Inchebě, stěhování magistrátu do Škodova paláce, soutěž na Rohanský ostrov - Maniny, prodeje mnoha lukrativních parcel spolu s připravenou změnou ÚPn ze zeleně na bydlení apod. Navrhujeme zapojení expertů z oblasti nemovitostí a investic do hodnocení plánovaných transakcí, jejich ekonomické výhodnosti a posouzení vazby na koncepční rozvojové dokumenty. Jsme proti prodejům nemovitostí bez jasných podmínek jejich budoucího využití. Zrychlíme však procesy rozhodování tak, aby seriózní zájemci o rozvoj určitého území měli jasno v krátkém horizontu a žádosti neležely na magistrátu měsíce až roky. Odbor evidence a správy majetku bude využívat elektronickou evidenci, bude stejně efektivní jako soukromý sektor. Informace o všech městských nemovitostech budou volně dostupné na webu, včetně jejich předpokládaného využití, čímž zamezíme spekulacím. Městským částem zvýšíme pravomoci v nakládání s majetkem, ale bude platit právo veta ZHMP. Garantuje: Tomáš Homola - advokát a komunální politik, Jana Hrubá a Martin Kroh - experti na nemovitosti 23 LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM CHVALY - PILOTNÍ PROJEKT INTEGRACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE V současnosti nefunguje rutinní propojení zdravotní a následné sociální péče - počet starších a ekonomicky slabších obyvatel prokazatelně roste, zatímco koordinace veřejných služeb pro jejich péči zaostává. Navrhujeme propojit zdravotní a sociální služby při každém kontaktu s lékařem. Každý hospitalizovaný senior bude před propuštěním ze zdravotnického zařízení alespoň krátce navštíven sociálním pracovníkem. Na úrovni ambulancí by se lékaři měli pravidelně věnovat sociálním otázkám a zprostředkovávat kontakty mezi pacienty a místními sociálními úřady s poznámkou přímo do karty pacienta, jako součást péče hrazené pojišťovnami. Jako pilotní projekt zařízení kombinujícího obojí péči je připravena novostavba Léčebně rehabilitačního centra v areálu dlouhodobě fungujícího střediska Chvaly v Praze 20. Z městského rozpočtu podpoříme podmiňující dopravní připojení, které blokuje zahájení stavby LRS za dvě miliardy korun z fondů EU. Budeme iniciovat další projekty tohoto typu - vhodná nemocnice jako např. Nemocnice Na Františku. Iniciujeme sběr dat z těch zařízení, kde již funguje zdravotně-sociální pracovník. Garantuje: Pavel Klener - bývalý ministr zdravotnictví, Martin Stránský - lékař a Hana Moravcová - starostka 24 ZMĚŘÍME SKUTEČNÝ VÝKON DOPRAVNÍHO PODNIKU Z analýz fungování DPP Praha vyplývá, že má v hospodaření značné rezervy, nemluvě o možnosti snížení ztrát z neuhrazeného jízdného - společnost ZWITCH ve studii z 11/2013 odhaduje tyto ztráty až na 30% - při tom vychází z evropského porovnání a zkušeností. Provedeme analýzu personálních nákladů jednotlivých úrovní managementu se záměrem navrhnout průhlednou transformaci na procesně orientovanou strukturu, kde budou dobře řízeny náklady a kde bude využita synergie ve sdílení

13 činností, v jejich zefektivnění a snížení provozních nákladů. Přepravní výkon nebude vykazován ve vozokilometrech, ale v počtu přepravených osob. Prověříme variantní možnosti organizační struktury dopravního podniku. Zhodnotíme přínos zavedení chytrých bran v metru a jejich dopad na snížení dotace města, v souvislosti s přechodem z Opencard na chytrou elektronickou jízdenku. Garantuje: Petr Moos, Pavel Dobeš - dopravní experti, Jiří Witzany- ekonom 25 SPRAVEDLIVÁ HOTELOVÁ DAŇ Z CENY POKOJE, NE JAKO PAUŠÁL Hlavní město, striktně vzato, nemá motivaci rozvíjet turistický ruch a zvyšovat HDP České republiky, protože současná legislativa neumožňuje, a to žádnému městu a obci, mít přímý příjem z turistického ruchu a kongresové turistiky. Obce vybírají pouze zanedbatelný poplatek za obsazené lůžko; oproti stavu např. v New Yorku, kde je vybíráno pevné procento z částky za ubytování. Podporou kongresové, kulturní a sportovní turistiky se zvýší příjmy všech podnikatelů v cestovním ruchu, a tak zákonitě vzroste HDP celé ČR. Budeme iniciovat změny zákonů tak, aby motivovaly turisticky atraktivní města a obce k podpoře cestovního ruchu a turistiky, a to ziskem přímého procentního podílu z ceny ubytování a nikoli paušálním poplatkem jak nařizuje současná legislativa. Turisticky a lázeňsky atraktivní destinace nesou všechny náklady spojené s pobytem návštěvníků - od bezpečnosti, úklidu, veřejné dopravy po technickou infrastrukturu a péči o prostředí, je proto nezbytné, aby byla schopná mobilizovat odpovídající zdroje. Garantují: Jaroslava Vorlová - daňová konzultantka, dlouholetá metodička Finančního ředitelství, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové 26 CHYTŘEJŠÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Největším problémem přípravy veřejných staveb je nekvalitní, nedostatečně přesné a kvantifikovatelné zadání. Projekty jsou často zpracovány bez kvalitních architektů a projektantů, zadávány z ruky spřízněným kancelářím, vybírány na základě dumpingové ceny. Rozhodování o rozsahu staveb je často náhodné a není fakticky podrobeno multikriteriální a cenové analýze. V minulosti byla zadána soutěž na nový Trojský most v komplexu MO Blanka, kde architekt navrhl zbytečné a drahé řešení, místo jednoduchého pražského mostu o třetinové ceně. Změníme situaci, kdy město ponechává přesnější zadání i průběh celé přípravy a realizace v rukou mandatářů s nadstandardním přístupem k městským zakázkám. Každá investiční akce bude podrobena analýze, která zhodnotí, zda je vůbec taková akce potřebná, zda neexistuje jiné řešení požadované potřeby a jakou nejvhodnější formou lze požadavky města, městských částí a městských organizací uspokojit. Na základě předprojektové přípravy bude objednána cenová analýza, která definuje cenové limity pro celou další přípravu a realizaci. Při výběru projektanta i dodavatele bude celý proces maximálně veřejný, navzdory obtížím se současným stavem zákona o veřejných zakázkách. Garantuje: Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Jiří Witzany a Rastislav Jansík- ekonomové, Markéta Rachidi, Tomáš Homola, Marie Aschenbrennerová - právníci, Filip Endal, Zuzana Hamanová a Josef Vrana - architekti

14 27 INTELIGENTNÍ HOSPODAŘENÍ S ODPADY Město se několik let pohybuje v bludném kruhu neschopnosti uzavřít zakázku na svoz komunálního odpadu; některé aktivity Pražských služeb, v nichž má Praha 76% podíl, se dostaly údajně do rukou rodinných klanů a pražské odpadové hospodářství se stalo v souvislosti s novými směrnicemi EU tikající bombou. Příkladem je svoz drobného živnostenského odpadu formou tzv. černého svozu s platbou v hotovosti na ruku v rámci běžného svozu komunálního odpadu. Iniciujeme ve shodě s dalšími obcemi a městy změnu zákona o odpadech, aby se dal společně s komunálním svážet i drobný živnostenský odpad, prakticky stejného charakteru jako z domácností. Tím optimalizujeme svoz v ulicích a odstraníme černý svoz. Vyhodnotíme intenzity úklidu ve městě, kde dochází k disproporční péči o území; zatímco v centru je úklid stále nedostatečný, jsou městské části, kde je takřka dokonalý. Jde o zvýšení úrovně čištění, což vede k nižší prašnosti a vyšší kvalitě života obyvatel. Zavedeme proto přímou kontrolu městských částí nad úklidovými četami, budeme využívat chytré aplikace, které prokáží intenzitu jejich výkonu. Odmítáme dotovat nečitelné kmotrovské struktury v off-shorových firmách, vlastnící zbylá procenta PS a.s., ale zásadně navýšíme základní jmění společnosti vložením nemovitostí, čímž dosáhneme lepší vyjednávací pozici pro získání 100% kontroly nad společností. Stávající menší svozové společnosti působící v městských částech budou zapojeny do systému v určeném výseku odpadového hospodářství. Připravíme podmínky pro efektivní využívání odpadů z hlediska jejich materiálového a energetického využití. Připravíme modernizaci spalovny (ZEVO - Závod pro energetické využití odpadu), týkající se posílení energetického využití odpadu výměnou technologie umožňující výrobu elektrické energie. Budeme jednat o spolupráci s Pražskou teplárenskou a PRE, najdeme model výhodný pro všechny tři subjekty. Doplníme do systému v souladu s trendy EU zařízení na předtřídění odpadu (odstranění nízkoenergetického odpadu a jeho biologických složek). Zároveň tak zvýšíme jeho materiálové a termické využití. Umožníme také jeho skladování a využitelnost v čase (nutnost meziskladování odpadu pro kontinuální spalování). Vybudujeme kvalitnější dotřiďovací zařízení ve vztahu k prodejnosti jednotlivých komodit odpadů. Pro biologické odpady realizujeme vlastní fermentační linky za účelem výroby paliva a kompostu (zpracování čistírenských kalů a bioodpadů z domácností). Garantuje: Helena Jantačová - expertka na ekologickou legislativu, Pavel Činčera - environmentální expert, vydavatel Ekolistu 28 PŘIJMEME BULOVKU JAKO MĚSTSKOU NEMOCNICI, POUZE KDYŽ Praha je ve zvláštním postavení - jako kraj a hlavní město nezřizuje žádnou větší nemocnici, ale na jejím území sídlí největší a nejvýznamnější české nemocnice, sloužící nejen Praze a Středočeskému kraji, ale mnohdy i celé ČR. V Praze sídlí pět velkých nemocnic a několik menších s lůžkovou kapacitou, počet lůžek na 1000 obyvatel je tu nad průměrem OECD, ale sanitky s urgentními pacienty nemocnice často marně objíždějí. V českém zdravotnictví nefunguje systém hodnocení zdravotnických zařízení, jejich hodnocení z hlediska úspěšnosti a poptávky po jejich službách, občané se stále nestali klienty a plýtvání kapacitami i výkony vyčerpává systém zdravotního pojištění. Jsme připraveni jednat s MZ ČR o eventuálním převodu zřizovatelství Nemocnice Na Bulovce na hlavní město. Budeme se ale ptát na podmínky a zajištění smluv s pojišťovnami, na koncepci zdravotní péče v Praze a roli jednotlivých nemocnic v ní. V případě převodu očekáváme převod nemovitého majetku a vybavení na Prahu, aby celý areál fungoval v jednom režimu, nabídneme spolupráci a spravedlivé podmínky soukromým subjektům v areálu (např. Protonové centrum). Bude

15 nás zajímat budoucnost unikátních pracovišť (např. infekce). Zvážili bychom kapacitu urgentního příjmu, aby se nemocnice stala zázemím pro ZZS zřizovanou městem. Garantuje: Pavel Klener a Martin Stránský - lékaři, Rastislav Jansík - ekonom a manažer zdravotnického zařízení 29 CHYTRÁ PREZENTACE HLAVNÍHO MĚSTA DOMA I V ZAHRANIČÍ Česká metropole je devátou nejžádanější turistickou destinací na světě. Jedinečnost Prahy dokládá fakt, že je mezi turisty suverénně nejoblíbenější metropolí střední a východní Evropy. Navíc zájem o návštěvu Prahy stále narůstá, loni českou metropoli navštívilo rekordních 5,5 milionu turistů. Bohužel jsou často o Praze mylně informováni kvůli nekvalifikovaným průvodcům, kteří využívají naše liberální prostředí nevyžadující žádnou licenci. Nelze také ignorovat skutečnost, že klesá atraktivita Prahy jako místa vhodného pro podnikání a inovace v odvětvích založených na znalostech. Navrhneme legislativní úpravu výkonu profese průvodce, po vzoru Vídně, kde je zajištěna kvalita průvodcovských služeb, aniž bychom chtěli diskriminovat zahraniční průvodce - budou ale muset splnit stejná přísná vědomostní kritéria jako místní. V oblasti zahraniční prezentace hlavního města se proto zaměříme na vykreslení Prahy jako vhodného místa pro studium, výzkum, inovace a podnikání, které navíc disponuje talentovanými lidskými zdroji. Plánujeme rozšířit služby a příležitosti pro zahraniční studenty, tak aby se Praha stala trendy a vstřícná vůči talentovaným lidským zdrojům z okolních zemí. Dalším tématem je pak efektivnější využití inovačních voucherů, jako nástroje pro posilování znalostní, vývojové a inovační základny hlavního města a praktické využití možností hlavního města pro zapojení se evropských iniciativ zaměřených na sdílené dobré praxe, anebo testování inovativních strategických a technologických řešení. Účast v takových iniciativách vytváří příležitost pro posílení vlastní odborné kapacity lidských zdrojů, stejně tak jako umožňuje lépe formulovat a testovat vlastní koncepce urbanistických a jiných řešení. Naším cílem tedy je posílit zapojení hlavního města do existujících mezinárodních iniciativ, stejně tak jako iniciovat vznik nových, které se budou zaměřovat na aktuální sociální či jiné otázky řešené v rámci hlavního města. Garantuje: Karolína Řípová - analytička fondů EU, Alan Béguivin - tlumočník a překladatel, Tomáš Homola - právník 30 NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ NEJEN PRO PRAHU Praze se vyhýbají koncertní turné velkých pěveckých hvězd, které nechtějí improvizovaně vystupovat na stadionech a v halách. Praha promarnila neschopností vedení města v počátku 90. let šanci na japonskou koncertní síň, která mohla z Prahy vytvořit centrum kultury atraktivní pro hudby milovné asijské publikum. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity na trhu měst podporujeme snahu státu připravit a nejlépe ke 100 letům od založení Československé republiky také otevřít koncertní síň pro 3000 posluchačů, se špičkovou akustikou a zázemím pro koncerty i nahrávání nejlepších světových hudebních a pěveckých těles. Výběr lokality a projektu nesmí být poplatný politickým vlivům a hodnocení, abychom nezopakovali krach projektu Národní knihovny! Kaplického budova se nedá stěhovat po městě, zmenšovat, měnit její využití a projektovat ji někým jiným.

16 Praha potřebuje pořádat kulturně společenské akce po celý rok, nejen jedno Pražské jaro. Vytvořme prostor spolu s Českou republikou pro návrat turistů do Prahy, na kulturní a další akce. Investice do koncertů, výstav a kongresů se vrací až desetinásobně. Garantuje: Jan Kasl - architekt a bývalý primátor, Petr Štěpánek, Zuzana Hamanová, Radek Zykan - architekti, Karel Kasal - podnikatel v médiích 31 INVESTICE DO UČITELŮ Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU Na rozdíl od zbytku České republiky, platy učitelů základních a středních škol v Praze nedosahují výše průměrného platu, nemluvě o vyšších životních nákladech. Pražské školství se postupně propadá i v mezinárodním srovnání kvality. Kvalitní učitelé odcházejí učit z Prahy nebo opouštějí obor. Navrhujeme vytvořit v rozpočtu města kompenzační fond v takové výši, aby ředitelé základních a středních škol mohli individuálně vyrovnat rozdíl všem pedagogům, kteří svou základní mzdou nedosahují na průměrnou výši v rámci Prahy. Budeme jednat s MŠMT, aby účelová dotace na mzdu učitelů v Praze reagovala na současný stav odměňování. Narovnání odměn musí být podmíněno závazkem zvyšování kvalifikace a kvalitních výsledků výuky. Tyto mimořádné prostředky pro učitele základních škol neovlivní výši dotačních vztahů k rozpočtům jednotlivých městských částí. Garantuje: Jaroslava Vorlová - daňová expertka, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové, Ariana Shameti - pedagožka 32 DEN HUDBY KULTURA VE VEŘEJNÉM PROSTORU Praha není na podporu kultury skoupá, co se celkového objemu 1,5 mld. Kč v kapitole 06 Kultura a cestovní ruch týká, ale většina prostředků je určena k provoznímu financování zavedených subjektů. 300 mil. Kč je určeno na granty a 45 mil. na památkové objekty. Kultura ovšem nejsou jen kamenná divadla, jejichž transformace započatá v roce 2001 musí být dokončena, ale i živá kultura ve veřejném prostoru a lokální kultura místních komunit. Podporujeme proto vznik kvalitního veřejného prostoru s komunitními aktivitami - Živé město, Kultura ve veřejném prostoru. Navrhujeme přehodnotit metodiku rozdělování grantů tak, aby z nich byl určen větší podíl na živou kulturu a celoměstské akce typu Den hudby. Navrhneme zvýšení objemu kapitoly na úroveň roku 2010, tedy 1,7 mld. Kč na úkor kapitoly 3 doprava. Podpoříme také vznik moderní architektury soukromých i veřejných budov podporou soutěží a aktivní spoluprací města (prostřednictvím IPR hl. m. Prahy) s takovými investory. Tak také přispějeme k prezentaci Prahy prostřednictvím současných staveb, nejen historických památek. Garantuje: Jan Kasl, Jiří Mojžíš - architekti, Jiří Witzany a Rastislav Jansík - ekonomové, Jana Fedosova - umělecká manažerka, Petr Šámal - filmový producent, Jana Slámová - restaurátorka

17 33 PRAHA BEZPEČNÉ SRDCE EVROPY Praha každoročně zvyšuje prostředky na svou bezpečnost, a to zejména na Městskou polici; blížící se již 2 mld. korun. Přesto občané nejsou spokojeni s úrovní bezpečnosti ve městě, především v oblasti drobné kriminality a veřejného pořádku. Dlouhodobě považujeme za optimální stav vytvoření jednoho pořádkového sboru - Metropolitní policie, nejlépe i se začleněním dopravní policie. Krátkodobě je třeba najít nový vztah mezi městskou a státní policií, aby nedocházelo k duplicitnímu výkonu či naopak některé oblasti nebyly řádně zajištěny. Městská policie se musí více zaměřit na dodržování veřejného pořádku a prevenci, která má často větší význam pro bezpečnost ve městě než přímá represe. Pro vyšší bezpečnost v ulicích města je nutné, aby státní policie zvýšila počty svých příslušníků na území Prahy. Základem práce strážníků MP se musí stát pochůzková služba, založená na činnosti policejního inspektora s územní odpovědností. Po vzoru Brna a Ostravy budeme rozvíjet komunitní práci policie, kdy se její příslušníci věnují ohroženým skupinám obyvatel formou preventivních programů. Policisté vedle automobilů a motocyklů vybavíme více elektrokoly a koly. Jejich použitím ušetříme za benzín a zároveň zajistíme přítomnost rychlé hlídky přímo na ulici. Prověříme efektivitu instalovaných bezpečnostních kamerových systémů. Kamery představují významný doplněk k fungování Městské policie. Garantuje: Jan Kasl - bývalý primátor, Tomáš Homola - advokát, komunální politik, Jan Beer - ředitel vězeňské školy a odborník na otázky bezpečnosti 34 ODBORNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PRAHY, ODBORNÍCI DO VÝBORŮ ZHMP Současnou běžnou praxí většiny zastupitelstev, Zastupitelstvo hlavního města nevyjímaje, je málo informované či přímo diletantské rozhodování o opatřeních a projektech s dalekosáhlými dopady do života obyvatel a návštěvníků města. Pokud nebylo nekvalifikované rozhodování trestně stíhatelné, dalo se vymlouvat na kolektivní neodpovědnost. Žaloby a trestní stíhání radních, zastupitelů i celých orgánů v posledních letech však mění pohled na toto téma. Naším řešením je větší zapojení akademických a praktických odborníků do činnosti zastupitelstva hlavního města, a to formou posílení jejich plnohodnotné účasti ve výborech a komisích zastupitelstva. Budeme iniciovat on-line diskuze a konzultace ke klíčovým otázkám rozvoje a fungování našeho hlavního města, tak abychom posílili participaci obyvatel při rozhodování o jejich městě. Vzhledem k umístění fakult předních vysokých škol a akademických institucí na území hlavního města, je třeba začít efektivněji využívat dostupnost takových odborných kapacit a díky nim tak posílit robustnost přijatých rozhodnutí. Vysoké školy a akademické ústavy jsou navíc jedním z klíčových aktérů, kteří utvářejí charakter a intelektuální klima města, pro jejich udržení a další efektivní rozvoj je tedy nezbytné jejich konzistentní zapojení do rozhodovacího procesu. Garantuje: Petr Moos, Jiří Witzany, Pavel Klener, Josef Jůza, Vladimír Petkevič - vysokoškolští pedagogové 35 CHYTRÉ NAKLÁDÁNÍ S VOLNÝMI FINANCEMI MĚSTA Zatím co Praha systematicky pracuje se správou svého dluhu a daří se jí dlouhodobě držet vysoké mezinárodní hodnocení uznávaných ratingových agentur, hospodářská politika městských částí nezřídka vzbuzuje úžas. Prodejem obecního majetku - především bytů - v uplynulých 20 letech získaly mnohé MČ až miliardové příjmy, které buď rozumně reinvestovaly do

18 obnovy jim svěřeného území, nebo uložily hazardním způsobem jako Praha 6, 10 či 13. Důsledky jsou všeobecně známy. Veřejné finance pomohly pár kmotrům k bohatství. Nízké míry zadluženosti je dosahováno na úkor peněžní rezervy, záporné saldo hospodaření (mnohdy způsobené nárůstem provozních výdajů) je sanováno kapitálovými výnosy z prodeje majetku. Naši experti připraví takové změny Statutu hlavního města Prahy, aby byly regulovány podmínky použití finančních prostředků městských částí a do budoucna bylo vyloučeno investování veřejných prostředků do toxických peněžních produktů, zároveň systémem bonusů a malusů v dotačních vztazích HMP k městským částem dosáhneme toho, že hospodaření městských částí bude muset být dlouhodobě vyrovnané, investičně zacílené a motivované k provozním úsporám. Ideálně také upravíme možnost nakládání s volnými finančními prostředky města i městských organizací tak, abychom je nejefektivněji ale bezpečně zhodnotili - například centrální správou financí města s profesionály ze sektoru správy financí. Garantuje: Jiří Witzany - analytik finančních rizik, Rastislav Jansík, František Jungr, Jan Hájek - ekonomové a finanční experti 36 SMART EVROPSKÉ DOTACE - FOND INOVACE Praha dostatečně nevyužila potenciál euro dotací a efekt z proinvestovaných miliard korun se nedostavil. To je stav, se kterým se nehodláme do budoucna smířit. Současná situace příjemců dotačních prostředků Strukturálních fondů je nepříjemná ve smyslu nízké míry jejich právní jistoty ohledně realizace projektů. V praxi jsou příjemci často vystaveni enormním administrativním požadavkům spojeným s realizací jejich projektů, navíc požadavky se často mění, a také se různí metodické výklady zákonů a příruček, jimiž se realizace projektů řídí. Často se stává, že příjemce vyhoví nárokům administrativních kontrol v rámci monitorovacích zpráv, ovšem v rámci ex-post kontroly se objeví nový výklad metodiky a projektový výdaj je označen za nezpůsobilý. To vede k situaci, kdy neziskové subjekty postupují v dobré víře, cíle projektu jsou naplněny a příjemce dotace je přesto nucen uhradit náklad projektu z vlastních zdrojů. Naším klíčovým tématem je posilování výběru kvalitních, společensky a inovačně přínosných projektů, abychom zabránili vytváření infrastrukturních závazků budoucí udržitelnosti, bez jejich ekonomického opodstatnění. V tomto ohledu se zaměříme na takovou tematickou definici dílčích výzev operačních programů, které by umožnily efektivně investovat evropské dotační zdroje do inovační a znalostní základny hlavního města. Operační program Praha pól růstu ČR připravovaný pro období v sobě mimo standardní dotační mechanismy obsahuje i tzv. inovativní finanční nástroje. Zjednodušeně - část peněz operačního programu nebude utracena v dotacích, ale bude půjčena na vybrané projekty. Tyto prostředky budou po splacení znovu půjčeny na další projekty. Efekt použití prostředků operačního programu se tak zněkolikanásobí. Praha pod naším vedením vloží do takového systému ke každé koruně z operačního programu Praha pól růstu ČR korunu z rozpočtu hlavního města Prahy. Budeme usilovat o snížení finanční i administrativní zátěže příjemců dotací i magistrátu, a také o zefektivnění náročných kontrol. Dále se zaměříme na odbourání zbytečných administrativních požadavků na finanční a technické řízení projektů. Garantuje: Karolína Řípová - analytička fondů EU, Petr Moos - koordinátor MMR ČR pro financování infrastrukturních projektů z EU fondů

19 37 PODPORA RODINÁM A MATEŘSKÝM CENTRŮM Demografická prognóza Prahy není optimistická, Praha stárne a ani vnitrostátní migrace příliš nezlepší negativní trend klesajícího počtu matek a jimi porozených dětí. Současně je v Praze nedostatek prorodinných služeb a neuspokojená poptávka po sladění rodinného života a zaměstnání (částečné úvazky, flexibilní zaměstnání). Dobrá infrastruktura pro rodiny, včetně neúplných a vícedětných, je přitom jedním z klíčových aspektů kvality života, nástrojů genderové inkluze a podpory zaměstnanosti. Praha bude prostřednictvím městských částí finančně podporovat rodinná a mateřská centra a tam, kde dosud nefungují, bude iniciovat přenos zkušeností a jejich vznik. Jejich role se za poslední desetiletí rozšířila od původní pomoci především matkám samoživitelkám, k plnohodnotnému programu sociálně komunitních aktivit a k rozvoji mezigenerační spolupráce. Podpora mateřských center se zaměří na nabídku nájmu v městských objektech, finanční programy včetně využití EU fondů atd. Město bude mít zpětnou vazbu, zda mateřská centra skutečně dostávají navržené finanční prostředky - nejistota rozhodování některých grantových komisí způsobuje existenční nejistotu a nemožnost dlouhodobého plánování. Magistrát, úřady městských částí, městské podniky a organizace budou povinně aplikovat politiku vstřícnosti k potřebám rodičů a půjdou příkladem v nabídce flexibilní formy práce - částečných a sdílených pracovních úvazků, event. práce doma, právní pomoci a obecně podpory rodinné politiky. Garantuje: Hana Moravcová - starostka, Leona Daňková - ekonomka, Jana Kubíčková - produkční 38 PRAVIDLA PRO CENTRUM - PŘEDNOST MAJÍ CHODCI, NE SEGWAY V souvislosti se snahami o zkvalitnění veřejného prostoru Prahy, je nutné se zabývat pravidly pro všechny druhy dopravy v centru města. Turistický ruch, bohužel stále koncentrovaný jen na omezený prostor části Pražské památkové rezervace, komplikuje uživatelům centra běžnou chůzi - motorová vozidla jsou sice částečně vykázána z pěších zón, jejich režim ale není dodržován a agresivita řidičů ale i dalších účastníků, především turistů s vozítky Segway, vyžaduje přijetí opatření ve prospěch chodců. V centru platí preference pro veřejnou dopravu a mimo ní především nemotorovou dopravu. Zadáme zpracování studie stanovující režim obsluhy centra a přístupu zásobovacích vozidel v určeném čase, prosadíme obnovení striktních omezení vjezdu vozidel přes den na pěší zóny, i pravidla pohybu v prostoru centra (včetně parků a la Kampa). Chodci mají přednost! V centru musí být přijato i určité omezení pro cyklisty a budou stanovena pravidla pro uživatele vozítek Segway, jejichž boom dnes v centru omezuje chodce. Ve spolupráci s PČR bude stanoven časový režim pro zásobování, parkování a další funkce, aby byl zachován prostor pro pohyb místních obyvatel. Garantuje: Petr Moos a Pavel Dobeš - dopravní odborníci, Karel Koželuh - komunální politik, Radek Zykan, Zuzana Hamanová, Čestmír Houska - architekti a urbanisté 39 STABILNÍ A SROZUMITELNÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY Územní plán platný od vznikal v druhé polovině 90. let a měl být již několik let nahrazen plánem novým. Přeurčený a rigidní plán řešící rozvoj území pomocí funkční regulace de facto parcel, s nekvalitní prostorovou regulací ve směrné části, nedokáže ani efektivně ochránit veřejný zájem ani koncepčně rozvíjet město. Jeho podrobnost a nepružnost si za 14 let vyžádaly 3,5 tisíce podnětů na změnu, z nichž bylo cca 750 změn vydáno. Změny byly jednak účelově vyvolány spekulanty, kdy je na místě podezření z nepravostí, ale mnohem častěji jsou změny důsledkem rigidity plánu neumožňující reagovat

20 na měnící se potřeby města. Současná příprava tzv. Metropolitního plánu (MP) - jenom jinak nazvaného územního plánu Prahy v měřítku 1:10 000, s ohledem na dlouho odkládanou a nedostatečnou komunikaci s občany, aktivními komunitami i městskými částmi bohužel vzbuzuje nervozitu, často i negativní reakce až jeho odmítání. Podporujeme nastolenou změnu pojetí plánování - dělení na polyfunkční lokality charakterizované strukturou území. Budeme usilovat o urychlené dokončení plánu a jeho co nejrychlejší projednání. Odmítáme omezenou komunikaci s laickou ale i odbornou veřejností zaštiťující se stavebním zákonem. Dosud není veřejně známa podrobná metodika zpracování plánu a hlavně není znám způsob aplikace stavebními úřady, které také nejsou metodicky připravovány na zvýšenou odpovědnost a školeny v jeho aplikaci. Přesto tento postup IPR HMP nesmí způsobit po volbách zdržení či zastavení příprav a návrat k ukončenému Konceptu Kromě lepší komunikace a schválení MP, je současně nezbytné zpracovat podrobné řešení klíčových rozvojových a transformačních lokalit v měřítku 1:5000. Navrhujeme zadat, ve zkrácené formě řízení a paralelně, co největší množství Územních studií jednotlivých lokalit s využitím znalostí jednotlivých MČ a kapacit v Praze pracujících urbanistických ateliérů, při posílené koordinační roli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Cílem je získat druhou - podrobnou hladinu plánu v podrobnosti 1:5000 všude tam, kde nebude reálné rozhodovat o rozvoji území pouze na základě MP. Pražské vzory jsou města jako Vídeň, Kodaň, Curych, Amsterdam nebo Berlín. Praha by měla mít kromě znalosti vlastních územních a regulačních plánů těchto měst i velmi dobrou znalost jejich socioekonomické a majetkoprávní struktury v době, kdy tyto plány vznikaly. Mimo jiné proto, aby výsledkem úsilí v Praze nebyl jen formální návrh plánu, který neuspěje v konfrontaci například s majetkoprávní realitou města. Pražané nejsou oprávněně spokojeni s intenzitou diskuse o zpracování MP a podobně je třeba diskutovat rozvoj v Pražské metropolitní oblasti. Její propojenost s rozvojem Prahy navíc vyžaduje zpracování územní studie PMO, umožňující koordinovaný rozvoj obou celků. Musí být dokončena také co nejširší občanská diskuse o Aktualizaci Strategického plánu, který definuje určité mantinely pro konkrétní politiky a řešení rozvoje města na další desetiletí. Garance: Ing. arch. Jana Kasl, Petr Štěpánek, Zuzana Hamanová, Radek Zykan - architekti a urbanisté 40 OTEVŘENÁ DATA PRO CHYTRÉ APLIKACE - CHYTRÁ SPRÁVA MĚSTA Analýza problémů v oblasti dostupnosti dat o Praze pro další aplikace ukazuje na nedostatečnou vzájemnou informovanost, malé zapojování a propojování subjektů a projektů (veřejného sektoru, privátního sektoru i široké veřejnosti) podílejících se na rozvoji města. Absence relevantních informací je bariérou efektivního rozhodování a komunikace města s občany i s dalšími institucemi. Zajistíme zpracování strategie pro sdílená data, která otevře prostor pro řešení projektů závislých na integraci dat veřejného i neveřejného sektoru, napříč daty různých subjektů veřejné správy. Tato strategie sdílení dat ve vztahu k území Prahy je nutnou podmínkou pro realizaci opatření Smart Governance - Chytré správy města, konceptu Smart Cities i pro další témata jako je Kulturní strategie, Mobilita atd. V současné době nejsou nastaveny procesy (ani koordinace) pro získávání a sdílení dat o územích potřebných pro realizaci nových přístupů správy města a odpovídajících opatření. Garantuje: Petr Štěpánek, Pavel Dobeš, Darina Némethová, Jan Pacík - experti na systémová řešení

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Zavedli jsme jsme systém environmentálního řízení řízení a auditu Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém)

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém) Transparentně a chytře spravované město (systém) Jedním z prioritních strategických cílů Prahy musí být také důvěryhodná a efektivní veřejná správa, využívající smart (chytré) technologie a uplatňující

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 CÍL SETKÁNÍ SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU NAŠEHO SDRUŽENÍ. OBLAST HOSPODAŘENÍ

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3. Koncept Smart city Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.2015, epraha Bohaté město Růst = obchod Obchod = zastavení se, to odvisí od rychlosti

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 31. května 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Strategický plán Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Proč strategický plán Strategický plán je dokument sociálně ekonomického rozvoje, dokument,

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více