CZ-PRODCOM Kombinovaná nomenklatura 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ-PRODCOM 2014 + Kombinovaná nomenklatura 2014"

Transkript

1 Na padesátém Praha 10 Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky CZ-PRODCOM Kombinovaná nomenklatura 2014 Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2014 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury. Pracovní dokument

2 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT Černé uhlí Černé uhlí koksovatelné (erné uhlí se spalným teplem > 23,865 kj/kg na mokrý vzorek zbavený popela a jakosti, která dovoluje výrobu koksu pro vysoké pece) Koksovatelné uhlí, též v prášku, neaglomerované Černé uhlí energetické (erné uhlí se spalným teplem > 23,865 kj/kg na mokrý vzorek zbavený popela, používané pro výrobu páry a pro vytápění prostor) Antracit Živiné (bitumenové) uhlí, též v prášku, neaglomerované (kromě koksovatelného) Uhlí, též v prášku, neaglomerované; kromě koksovatelného a živiného (bitumenového) Hnědé uhlí a lignit Uhlí hnědé neaglomerované (kromě lignitu) Hnědé uhlí, též v prášku, neaglomerované (kromě gagátu) Lignit Hnědé uhlí, též v prášku, neaglomerované (kromě gagátu)

3 06 ROPA A ZEMNÍ PLYN 06 ROPA A ZEMNÍ PLYN Ropa Ropa surová (přirozeně se vyskytující minerální oleje, skládající se z mnoha druhů uhlovodíků vetně olejů z živiných nerostů, asfaltových písků apod.) Minerální oleje a oleje ze živiných nerostů, surové (kromě kondenzátů zemního plynu) Kondenzáty přírodních plynů (zkapalněný zemní plyn, LPG, plynový olej atd.) Kondenzáty zemního plynu Olejové břidlice, asfaltové písky atd. (sedimentární horniny obsahující organické látky a bitumenní nebo jiné vysoce viskózní petroleje) Živiné nebo ropné břidlice a dehtové písky Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu Zemní plyn karbonský (zkapalněný nebo v plynném stavu) Zemní plyn, zkapalněný Zemní plyn v plynném stavu Zemní plyn naftový (zkapalněný nebo v plynném stavu) Zemní plyn, zkapalněný Zemní plyn v plynném stavu

4 07 RUDY 07 RUDY Železné rudy Železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků) Železné rudy a koncentráty, jiné než kyzové výpražky (výpalky) neaglomerované Železné rudy a koncentráty, jiné než kyzové výpražky (výpalky) aglomerované Uranové a thoriové rudy Uranové rudy a jejich koncentráty Uranové rudy a smolinec a jejich koncentráty, o obsahu uranu > 5 % hmotnostních (Euratom) Uranové rudy a koncentráty (kromě Uranové rudy a smolinec a jejich koncentráty, o obsahu uranu > 5 % hmotnostních) Thoriové rudy a jejich koncentráty Monazit, urano-thorianit a ostatní thoriové rudy a koncentráty, o obsahu thoria > 20 % hmotnostních (Euratom) Thoriové rudy a koncentráty (kromě monazitu, urano-thorianitu a ostatních thoriových rud a koncentrátů, o obsahu thoria > 20 % hmotnostních Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty Měděné rudy a jejich koncentráty Měděné rudy a koncentráty Niklové rudy a jejich koncentráty Niklové rudy a koncentráty Hliníkové rudy a jejich koncentráty Hliníkové rudy a koncentráty Rudy drahých kovů a jejich koncentráty Stříbrné rudy a koncentráty Rudy drahých kovů a koncentráty (kromě stříbrných rud a koncentrátů) Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty Olovnaté rudy a koncentráty Zinkové rudy a koncentráty Cínové rudy a koncentráty Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty Manganové rudy a koncentráty, vetně železonosných manganových rud a koncentrátů o obsahu manganu >= 20 % hmotnostních, poítáno v sušině Kobaltové rudy a koncentráty Chromové rudy a koncentráty Wolframové rudy a koncentráty Molybdenové rudy a koncentráty, pražené Molybdenové rudy a koncentráty ostatní (kromě pražených) Titanové rudy a koncentráty Zirkonové rudy a koncentráty Niobové, tantalové, vanadové a koncentráty Antimonové rudy a koncentráty Ostatní rudy a koncentráty (kromě železných, manganových, měděných,niklových,kobaltových, hliník., olovnatých, zinkových, cínových,chromových,wolfram.,uranových,thoriových,molybden.,titanových,niobových,tantalov ých,vanadiových,drahých kovů a antimonových

5 08 OSTATNÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 08 OSTATNÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Kámen pro výtvarné nebo stavební úely, vápenec, sádrovec, křída a břidlice Mramor a travertin surový nebo zhruba opracovaný, netvarovaný Mramor a travertin, surový nebo hrubě opracovaný Mramor a travertin rozřezaný do obdélníkových nebo tvercových bloků nebo desek Mramor a travertin, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, vetně tvercového, tvaru Vápenatý stavební kámen Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stav. úely o hustotě >= 2,5 a alabastr,též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, v. tver. tvaru (kromě ve formě granulí, drťi a prachu a mramoru a travertinu Žula surová nebo zhruba opracovaná, netvarovaná Žula, surová nebo hrubě opracovaná (kromě s charakteristikou dlažebních kostek a desek a obrubníků) Žula rozřezaná do obdélníkových (případně tvercových) bloků nebo desek Žula, rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, vetně tvercového, tvaru Pískovec Pískovec, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, vetně tvercového tvaru (kromě s charakteristikou dlažebních kostek a desek a obrubníků) Porfyr, edi, křemenec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební úely, surové, hrubě opracované nebo rozřezané (kromě vápenatých kamenů pro výtvarné nebo stavební úely o hustotě 2,5, žuly a pískovce) Křemenec, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, vetně tvercového tvaru Porfyr,edi a jiné kameny pro výtv. nebo stav. úely,též hrubě oprac./rozřez. pilou nebo jinak do bloků/desek pravoúhlého tvaru (kromě granulí,drti a s char. dlaž. kostek a desek,obrubníků a kamenů výtv. nebo stav. úely o hustotě >= 2,5,žuly a pískovce Sádrovec a anhydrit Sádrovec, anhydrit Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny pro výrobu vápna nebo cementu Vápenec (tavidlo), vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementu Křída Křída Dolomit nekalcinovaný, nebo nespékaný surový též zhruba opracovaný nebo pouze řezaný do bloků nebo desek Dolomit, surový, nekalcinovaný ani nespékaný, v. dolomitu hrubě oprac. nebo rozřez. pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, v. tvercového tvaru (kromě lámaného nebo drceného dolomitu použ. pro betonování a štěrkování silnic, železnic a pod.) Břidlice, surová též zhruba opracovaná nebo pouze řezaná do bloků nebo desek Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, vetně tvercového tvaru Štěrk, písek, jíly a kaolin Křemiité a křemenné písky Křemiité písky a křemenné písky, též barvené Přírodní písky (kromě rud, strusek a popelů), j.n Přírodní písky všech druhů, též barvené (kromě křemiitých a křemených písků, písků obsahujících zlato, platinu, zirkon, titan, monazit a asfalt)

6 08 OSTATNÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Oblázky, štěrk, hrubý oblázkový (plážový, říní) štěrk a pazourek Oblázky, štěrk, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované Lámaný nebo drcený kámen používaný pro betonové směsi, štěrkování silnic atd., ostatní Vápenec, dolomit a jiné vápenaté horniny, lámané nebo drcené, běžně používaný pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně Lámaný nebo drcený kámen, běžně používaný pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, též tepelně zpracovaný (kromě oblázků, štěrku, křemenných valounů a pazourku, lámaného nebo drceného dolomitu a vápence) Mramorové granule, drť a prach Granule, drť a prach z mramoru, též tepelně zpracované Granule, drť a prach z kamenů (kromě mramoru) Granule, drť a prach z travertinu, ecaussinu, alabastru, edie, žuly, pískovce, porfyru, syenitu, ruly, trachytu a ostatních kamenů ísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované (kromě mramoru) Makadam ze strusky, pěny nebo podobného průmyslového odpadu Makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou oblázků, štěrku, křemenných valounů a pazourku, běžně používaný pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně Kaolin Kaolin Kaolinitické jíly (kalcinované a plastické jíly) Kaolinitické jíly (kromě kaolinu) Bentonit Bentonit Žáruvzdorný jíl (šamotový) Žáruvzdorný jíl (šamotový); kromě kaolinitických jílů, kaolinu a expandovaných jílů Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební úely (kromě bentonitu, žáruvzdorného jílu, expandovaných jílů, kaolinu a kaolinitických jílů); andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit, šamotová nebo dinasová zemina Ostatní jíly (kromě žáruvzdorných jílů, bentonitu, kaolinitických jílů, kaolinu a expandovaných jílů) Andaluzit, kyanit a sillimanit Mullit Šamotové nebo dinasové zeminy Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv Přírodní fosfáty vápenaté, fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída, nemleté Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída, mleté Nepražené pyrity; surová nebo nerafinovaná síra (vetně síry získané jako vedlejší produkt) Nepražený pyrit (kyz železný) Surová nebo nerafinovaná síra (kromě sublimované síry, srážené síry a koloidní síry) Ostatní suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv Přírodní síran barnatý (baryt, těživec) Přírodní uhliitan barnatý (witherit), též kalcinovaný (kromě oxidu barnatého) Přírodní boritany,koncent.,ne z přír. solanek;přírodní kyselina boritá do 85 % H 3 BO 3 v sušině Kazivec, obsahující <= 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého Kazivec, obsahující > 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého

7 08 OSTATNÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořenaté) Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté (kromě vermikulitu, perlitu, chloritu, kieseritu a epsomitu) Rašelina Rašelina (kromě rašelinových briket) Rašelina, vetně rašelinového steliva, též aglomerovaná Sůl a istý chlorid sodný; mořská voda Sůl (vetně denaturované soli, avšak kromě soli vhodné k lidskému požívání) a istý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost Sůl, pro chemickou přeměnu (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných výrobků Sůl, denaturovaná nebo pro průmyslové úely, vetně rafinované, jiná než na konzervaci nebo přípravu potravin urených k lidskému požívání nebo k výživě zvířat Sůl a istý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost (kromě stolní soli a soli pro chemickou přeměnu (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných výrobků) Ostatní produkty těžby a dobývání j. n Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt, asfaltity a asfaltové horniny Přírodní živice(bitumen) a přírodní asfalt, asfaltity a asfaltické horniny Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových), neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované Diamanty, netříděné Diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené (kromě průmyslových diamantů) Drahokamy a polodrahokamy, neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované, též roztříděné (kromě diamantů a imitací drahokamů a polodrahokamů) Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva Pemza Smirek, přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná Diamanty, průmyslové, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené Ostatní nerostné suroviny Přírodní grafit v prášku nebo ve vlokách Přírodní grafit (kromě v prášku nebo ve vlokách) Křemen (kromě přírodního písku) Křemiité fosilní mouky, např. křemelina, tripolit a diatomit a podobné křemiité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě <= Přírodní uhliitan hořenatý (magnezit) Oxidy hoříku, též isté (kromě přírodního uhliitanu hořenatého) Přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořenatý), též obsahující malá množství jiných oxidů přidaných před slinováním Tavená magnézie (oxid hořenatý) Krokydolit (kromě produktů z krokydolitu) Azbest ostatní (kromě krokydolitu a produktů z azbestu) Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do nepravidelných destiek Slídový prach Slídový odpad Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého, vetně tvercového tvaru, mastek, nedrcený, nerozemletý Přírodní steatit a mastek, drcený nebo rozemletý Živec Leucit, nefelin a nefelinický syenit Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované

8 08 OSTATNÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Ostatní strusky a popely, vetně popela z mořských chaluh (kelp) ; kromě strusky, vetně granulované z výroby železa nebo oceli a popela a zbytků obsahujících arsen, kov nebo kovové sloueniny a popela a zbytků ze spalování komunálního odpadu

9 09 PODPŮRNÉ SLUŽBY PŘI TĚŽBĚ 09 PODPŮRNÉ SLUŽBY PŘI TĚŽBĚ Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu Vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu Stavba těžebních věží, opravářské a podobné práce související s těžbou ropy a zemního plynu Zkapalnění a zpětné zplynování zemního plynu za úelem dopravy prováděné v místě těžby Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání Práce související se získáváním erného uhlí Práce související se získáváním ostatních nerostných surovin

10 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Zpracované a konzervované maso (kromě drůbežího) Hovězí a telecí maso v jatení úpravě vcelku, půlky, přední a zadní tvrti, nevykostěné, erstvé nebo chlazené Hovězí maso v celku a půlené, erstvé nebo chlazené Kompenzované tvrti hovězího masa nevykostěného, erstvého nebo chlazeného Neoddělené nebo oddělené přední tvrti hovězího masa, nevykostěného, erstvého nebo chlazeného Neoddělené nebo oddělené zadní tvrti hovězího masa, nevykostěného, erstvého nebo chlazeného Hovězí a telecí maso výsekové, erstvé nebo chlazené Čerstvé nebo chlazené hovězí maso, nevykostěné (kromě masa v celku nebo půleného, kompenzovaných tvrtí a neoddělených nebo oddělených předních a zadních tvrtí) Hovězí maso, erstvé nebo chlazené, vykostěné Vepřové maso v jatení úpravě vcelku nebo půlky, erstvé nebo chlazené (vetně erstvého masa baleného se solí jako doasným konzervaním přípravkem) Vepřové maso z domácích prasat, erstvé nebo chlazené, v celku a půlené Vepřové maso (kromě masa prasat domácích), erstvé nebo chlazené, v celku a půlené Vepřové maso výsekové - kýty, plece a jejich ásti s kostí, erstvé nebo chlazené (vetně erstvého masa baleného se solí jako doasným konzervaním přípravkem) Vepřové kýty a kusy z nich, erstvé nebo chlazené, nevykostěné, z domácích prasat Vepřové plece a kusy z nich, erstvé nebo chlazené, nevykostěné, z domácích prasat Vepřové kýty, plece a kusy z nich, erstvé nebo chlazené, nevykostěné, ne: z domácích prasat Vepřové maso erstvé nebo chlazené, ostatní, kromě masa vcelku, půlek,kýty, plece a jejich ástí (vetně erstvého masa baleného se solí jako doasným konzervaním přípravkem) Vepřové přední ásti a kusy z nich erstvé nebo chlazené, z domácích prasat Vepřové hřbety s kostí a kusy z nich, erstvé nebo chlazené, z domácích prasat Vepřové bůky (prorostlé) a kusy z nich, erstvé nebo chlazené, z domácích prasat Vepřové maso, erstvé nebo chlazené, vykostěné (kromě bůku a kusů z něj), z domácích prasat Vepřové maso, erstvé nebo chlazené, nevykostěné (kromě masa v celku a půlené, kýty, plece a kusů z nich, předních ástí, hřbetů s kostí, bůku a kusů z nich), z domácích prasat Vepřové maso, erstvé nebo chlazené (kromě masa v celku a půleného, kýty, plece a kusů z nich a vykostěného masa); ne: z domácích prasat Jehněí nebo skopové maso, erstvé nebo chlazené Jehněí maso v celku a půlené, erstvé nebo chlazené Skopové maso v celku nebo půlené, erstvé nebo chlazené (kromě jehněího) Skopové předky a půlené předky, erstvé nebo chlazené Skopové hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou, erstvé nebo chlazené Skopové spojené kýty a oddělené kýty, erstvé nebo chlazené Skopové maso, erstvé nebo chlazené, nevykostěné (kromě masa v celku a půleného, předků a půlených předků, hřbetů, šrůtek, půlených hřbetů se šrůtkou a spojených kýt a oddělených kýt) Skopové maso, erstvé nebo chlazené, vykostěné Kozí maso, erstvé nebo chlazené Kozí maso, v celku a půlené, erstvé nebo chlazené Kozí předky a půlené předky, erstvé nebo chlazené Kozí hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou, erstvé nebo chlazené Kozí spojené kýty a oddělené kýty, erstvé nebo chlazené Kozí maso, erstvé nebo chlazené, nevykostěné (kromě masa v celku a půleného, předků a půlených předků, hřbetů a šrůtek a půlených hřbetů a spojených kýty a oddělených kýt) Kozí maso, erstvé nebo chlazené, vykostěné Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, erstvé nebo chlazené Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, erstvé nebo chlazené

11 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, erstvé nebo chlazené Jedlé droby hovězí, erstvé nebo chlazené, k výrobě farmaceutických výrobků Jedlé hovězí okruží a bránice, erstvé nebo chlazené ; ne: k výrobě farmaceutických výrobků Jedlé droby hovězí, erstvé nebo chlazené (kromě okruží a bránice); ne: k výrobě farmaceutických výrobků Jedlé vepřové droby, erstvé nebo chlazené Jedlé skopové droby, kozí droby, koní droby, oslí droby a droby mul a mezků, erstvé nebo chlazené, k výrobě farmaceutických výrobků Jedlé koňské droby, oslí droby a droby mul a mezků, erstvé nebo chlazené (ne: k výrobě farmaceutických výrobků) Jedlé droby ovcí a koz, erstvé nebo chlazené (ne: k výrobě farmaceutických výrobků) Hovězí nebo telecí maso, zmrazené Hovězí maso zmrazené, v celku nebo půlené Kompenzované tvrti hovězího masa zmrazeného, nevykostěného Zmrazené, neoddělené nebo oddělené přední tvrti hovězího masa, nevykostěného Zmrazené, neoddělené nebo oddělené zadní tvrti hovězího masa, nevykostěného Zmrazené hovězí maso, nevykostěné (kromě masa v celku a půleného, kompenzovaných tvrtí, předních a zadních tvrtí) Zmrazené hovězí přední tvrti vykostěné, celé nebo dělené nejvýše do 5 kusů, každá tvrť v sam. bloku; kompenz. tvrti ve 2 blocích, z nichž jeden obs. přední tvrť celou nebo dělenou nejvýše do 5 kusů a 2. obs. zadní tvrť, krom svíkové, v jednom kusu Zmrazené hovězí přední tvrti s ástí boku nebo bez něj a hovězí hrudí, vykostěné Zmrazené hovězí maso vykostěné (kromě přední tvrti vykostěné,celé nebo dělené nejvýše do 5 kusů, každá tvrť v sam. bloku; kompenz. tvrti ve 2 blocích,z nichž jeden obs. přední tvrť celou;hovězí přední tvrti s ástí boku nebo bez něj a hovězí hrudí Vepřové maso zmrazené v jatení úpravě (vcelku a půlky) Vepřové maso zmrazené, v celku a půlené, z domácích prasat Vepřové maso zmrazené, v celku a půlené, ne: z domácích prasat Vepřové maso zmrazené výsekové s kostí (kýty, plece a jejich ásti s kostí) Vepřové kýty a kusy z nich, zmrazené, vykostěné, z domácích prasat Vepřové plece a kusy z nich, zmrazené, vykostěné, z domácích prasat Vepřové plece a kusy z nich, zmrazené, vykostěné, ne: z domácích prasat Vepřové maso zmrazené (kromě masa vcelku, půlek, kýty, plece a jejich ástí), ostatní Domácí vepřové přední ásti a kusy z nich, zmrazené Vepřové hřbety s kostí a kusy z nich, nevykostěné, zmrazené, z domácích prasat Vepřové bůky (prorostlé) a kusy z nich, zmrazené, z domácích prasat Vepřové maso vykostěné, zmrazené (kromě bůků a kusů z nich), z domácích prasat Vepřové maso, nevykostěné, zmrazené (kromě v celku a půleného, kýty, plece a kusy z nich a předních ástí, hřbetů s kostí, bůků a kusů z nich), z domácích prasat Vepřové maso, zmrazené, kromě v celku a půleného, kýty, plece a kusy z nich; ne: z domácích prasat Jehněí nebo skopové maso, zmrazené Jehněí maso v celku nebo půlené, zmrazené Skopové maso v celku nebo půlené, mrazené (kromě jehněího) Skopové předky a půlené předky, nevykostěné, mrazené Skopové hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou, nevykostěné, mrazené Skopové spojené kýty a oddělené kýty, nevykostěné, mrazené Skopové maso, nevykostěné, zmrazené (kromě masa v celku a půleného, předků a půlených předků, hřbetů a šrůtek a půlených hřbetů se šrůtkou, spojených a oddělených kýt) Jehněí maso, vykostěné, zmrazené Skopové maso, vykostěné, zmrazené (kromě jehněího) Kozí maso, zmrazené Kozí v celku a půlené, zmrazené Kozí předky a půlené předky, zmrazené Kozí hřbety a šrůtky a půlené hřbety se šrůtkou, zmrazené

12 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Kozí spojené kýty a oddělené kýty, zmrazené Kozí maso, nevykostěné, zmrazené (kromě masa v celku a půleného, předků a půlených předků, hřbetů, šrůtek a půlených hřbetů se šrůtkou a spojených a oddělených kýt) Kozí maso, vykostěné, zmrazené Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, zmrazené Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, zmrazené Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, zmrazené Jedlé hovězí jazyky, zmrazené Jedlá hovězí játra, zmrazená Jedlé hovězí droby, zmrazené, k výrobě farmaceutických výrobků (kromě jazyků a jater) Jedlé hovězí okruží a bránice, zmrazené (ne: k výrobě farmaceutických výrobků) Jedlé hovězí droby, zmrazené (kromě jazyků, jater, okruží a bránic), ne: k výrobě farmaceutických výrobků Jedlá vepřová játra, zmrazená Jedlé vepřové droby, zmrazené (kromě jater) Jedlé skopové droby, kozí droby, koňské droby a droby mul a mezků k výrobě farmaceutických výrobků, zmrazené Jedlé koňské droby, oslí droby a droby mul a mezků, mrazené (ne: k výrobě farmaceutických výrobků) Jedlé droby skopové a kozí, zmrazené (ne: k výrobě farmaceutických výrobků) Maso a jedlé droby z domácích králíků, ze zvěřiny (kromě žabích stehýnek) erstvé, chlazené, zmrazené Maso a jedlé droby domácích králíků, erstvé, chlazené nebo zmrazené Maso a jedlé droby nedomácích králíků a zajíců, erstvé, chlazené nebo zmrazené Maso a jedlé droby primátů, erstvé, chlazené nebo zmrazené Velrybí maso, erstvé, chlazené nebo zmrazené Maso,droby jedlé z tuleňů erstvé,chlazené,zmrazené Maso,droby jedlé z delfínů a sviňuch,kapustňáků a dugungů,lvounů a mrožů,erstvé,chlazené,zmrazené Ještěří maso a jedlé droby, erstvé, chlazené nebo zmrazené (např. maso hadů, želv, krokodýlů) Maso,droby jedlé z velbloudů a jiných velbloudovitých erstvé,chlazené,zmrazené Maso a jedlé droby domácích holubů, erstvé, chlazené nebo zmrazené Maso a jedlé droby zvěřiny, erstvé, chlazené nebo zmrazené (kroměmasa králíků, zajíců a prasat) Sobí maso a jedlé droby, erstvé, chlazené nebo zmrazené Žabí stehýnka, erstvá, chlazená, zmrazená Maso,droby jedlé osatní erstvé,chlazené,zmrazené,ne:viz sazebník Potní vlna, nemykaná ani neesaná (kromě střižní vlny) Potní vlna, vetně poloprané vlny, nemykaná ani neesaná (kromě střižní vlny) Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, celé (kromě těch spojených s HS ) Celé kůže a kožky z hovězího dobytka, v. buvolů, koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednotkové hmotnosti <= 16 kg, erstvé Celé kůže a kožky z hovězího dobytka, v. buvolů, koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednotkové hmotnosti <= 16 kg, mokrosolené Celé kůže a kožky z hovězího dobytka, v. buvolů, koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednotkové hmotnosti <= 8 kg, jsou-li sušené nebo <= 10 kg, jsouli suchosolené Kůže,kožky hovězího dobytka surové ost.,hmotnost viz sazebník,ne:viz saz Celé kůže a kožky z hovězího dobytka, v. buvolů, koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednotkové hmotnosti > 16 kg, erstvé Celé kůže a kožky z hovězího dobytka, v. buvolů, koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednotkové hmotnosti > 16 kg, mokrosolené Celé kůže a kožky z hovězího dobytka, v. buvolů, koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednotkové hmotnosti > 16 kg, jsou-li sušené nebo suchosolené

13 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Celé kůže a kožky z hovězího dobytka,koní a jiných lichokop.,i odchlupené nebo štípané, o jednot.hmot. > 16kg, jsou-li vápněné, piklované neb jinak konzerv.(bez erstvých,mokrosolených,sušených,suchosolených,vyiněných,zprac. na pergamen neb jinak uprav Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků (kromě celých) Krupony,půlkrupony,krajiny a štípané surové kůže a kožky,z hovězího dobytka a koní,též odchlupené,erstvé,solené,sušené neb jinak konzerv.,o jmen.hmot. > 8 a < 16kg sušené nebo > 10 a < 16kg suchosolené (bez vyiněných,zprac. na pergamen neb jinak uprav Surové kůže z ovcí nebo jehňat Surové kůže jehněí, neodchlupené, erstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované (bez vylouených poznámkou 1 c) k této kapitole) Surové kůže oví, neodchlupené, erstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované (bez jehněích a vyiněných, zpracovaných na pergamen nebo jinak upravených) Surové kůže oví nebo jehněí, odchlupené, piklované, též štípané Surové kůže oví nebo jehněí, odchlupené, erstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, též štípané (bez piklovaných, vyiněných, zpracovaných na pergamen nebo jinak upravených) Surové kůže z koz nebo kůzlat, nevyiněné, erstvé nebo konzervované Kůže surové ostatní,konzervované,nevyiněné,ne:viz sazebník Vepřový tuk neprorostlý libovým masem, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, erstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený Podkožní vepřový tuk erstvý,chlazený,zmrazený,solený,ve slaném nálevu Podkožní vepřový tuk,sušený nebo uzený Podkožní vepřový tuk ostatní,ne:viz sazebník Vepřový tuk, škvařený nebo jinak extrahovaný Sádlo pro průmyslové úely,ne: pro výrobu potravin pro lidskou výživu Sádlo pro výrobu potravin pro lidskou výživu Vepřový tuk pro průmyslové úely,ne:pro výrobu potravin pro lidskou výživu,sádlo Vepřový tuk pro výrobu potravin pro lidskou výživu,ne:sádlo Hovězí, oví nebo kozí lůj, syrový nebo škvařený nebo jinak extrahovaný Lůj hovězí,oví,kozí k průmyslovému úelu,ne:pro potraviny pro lidskou výživu Lůj hovězí,oví,kozí pro výrobu potravin pro lidskou výživu Tuk hovězí,oví,drůbeží k průmyslovému úelu,ne:pro potraviny pro lidskou výživu,lůj Tuk hovězí,oví,kozí pro výrobu potravin pro lidskou výživu,ne:lůj Vnitřnosti - zvířecí měchýře, žaludky, střeva, celé nebo jejich ásti (kromě rybích) Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich ásti, erstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené Nejedlý odpad z jatení výroby (kromě rybího, zvířecích měchýřů a žaludků) Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů Jezeví a jiné chlupy k výrobě kartánického zboží, odpad z těchto štětin a chlupů Ossein a kosti upravené kyselinou Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované, upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů (kromě kostí přiříznutý do tvaru, osseinu a kostí upravených kyselinou) Slonovina; prach a odpad ze slonoviny (kromě slonoviny přiříznuté do tvaru) Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlu, též sušená; žlázy a jiné látky živoišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, erstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek Výrobky živoišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata, nezpůsobilá k lidskému požívání (kromě ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých) Práce výrobní povahy ve třídě 1011

14 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Zpracované a konzervované drůbeží maso Kuřata (vetně slepic) nedělená, erstvá nebo chlazená Drůbež druhu Gallus domesticus, oškubaná, vykuchaná, s hlavou a běháky, zvaná kuřata 83 %, erstvá nebo chlazená Drůbež druhu Gallus domesticus, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvaná kuřata 70 %, erstvá nebo chlazená Drůbež druhu Gallus domesticus, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvaná kuřata 65 %, nebo jiné druhy drůbeže, nedělené, erstvé nebo chlazené (kromě tzv."83% a 70%" kuřat) Krocani a krůty nedělené, erstvé nebo chlazené Krocani a krůty oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané krůty 80 %, erstvé nebo chlazené Krocani a krůty oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané krůty 73 % a jiné formy krocanů a krůt, nedělených, erstvých nebo chlazených (kromě "krocanů a krůt tzv. " 80%") Kachny, husy nebo perliky nedělené, erstvé nebo chlazené Kachny nedělené erstvé,chlazené oškubané,kuchané i s droby zvané kachny 85% Kachny nedělené erstvé,chlazené oškubané,kuchané s droby zvané kachny 70% Kachny nedělené erstvé,chlazené oškubané,kuchané zvané kachny 63% Husy nedělené erstvé,chlazené oškubané,nekuchané zvané husy 82% Husy nedělené erstvé,chlazené oškubané,kuchané zvané husy 75% Perliky nedělené, erstvé, chlazené nebo zmrazené Játra z vykrmených hus nebo kachen, erstvá nebo chlazená Tuná játra z kachen, erstvá nebo chlazená Tuná játra z hus erstvá nebo chlazená Kuřata (vetně slepic) dělená, erstvá nebo chlazená Dělené maso drůbeže druhu Gallus domesticus, vykostěné, erstvé nebo chlazené Půlky nebo tvrtky drůbeže druhu Gallus domesticus, erstvé nebo chlazené Celá křídla, též bez špiek, drůbeže druhu Gallus domesticus, erstvé nebo chlazené Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špiky křídel drůbeže druhu Gallus domesticus, erstvé nebo chlazené Prsa a jejich ásti drůbeže druhu Gallus domesticus, erstvé nebo chlazené Stehna a jejich ásti drůbeže druhu Gallus domesticus, erstvé nebo chlazené Dělené maso drůbeže druhu Gallus domesticus, nevykostěné (kromě půlek nebo tvrtek, celých křídel, též bez špiek, hřbetů, krků, hřbetů s krky, biskupů, špiek křídel, prs, stehen a jejich ástí) Krůtí maso dělené, erstvé nebo chlazené Krocaní a krůtí dělené maso, vykostěné, erstvé nebo chlazené Krocaní a krůtí půlky nebo tvrtky, erstvé nebo chlazené Krocaní a krůtí celá křídla, též bez špiek, erstvé nebo chlazené Krocaní a krůtí hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špiky křídel, erstvé nebo chlazené Krocaní a krůtí prsa a jejich ásti, erstvé nebo chlazené Krocaní a krůtí spodní stehna a jejich ásti, erstvé nebo chlazené Krocaní a krůtí stehna a jejich ásti, nevykostěné, erstvé nebo chlazené (kromě spodních stehen) Krocaní a krůtí dělené maso, nevykostěné, erstvé nebo chlazené (kromě půlek nebo tvrtek, celá křídla, též bez špiek, hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špiky křídel, prsa a stehna a jejich ásti) Kachny, husy a perliky dělené, erstvé nebo chlazené Kachny, dělené vykostěné,erstvé,chlazené Kachny dělené-půlky,tvrtky nevykostěné erstvé,chlazené Kachny dělené-křídla i bez špiek nevykostěná erstvá,chlazená Kachny dělené-hřbety,krky,biskupy nevykostěné erstvé,chlazené Kachny dělené-prsa a jejich ásti nevykostěná erstvá,chlazená Kachny dělené-stehna a jejich ásti nevykostěná erstvá,chlazená Kachny, dělené-tzv.paleta husí,kachní nevykostěná erstvá,chlazená

15 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Kachny - ásti ost.nevykostěné erstvé,chlazené,ne:viz sazebník Husy dělené vykostěné erstvé,chlazené Husy dělené-půlky,tvrtky nevykostěné erstvé,chlazené Husy dělené-celá křídla, též bez špiek, nevykostěné erstvé,chlazené Husy dělené-hřbety,krky,hřbety s krky,biskupy a špiky křídel,nevykostěné erstvé,chlazené Husy dělené-prsa a jejich ásti,nevykostěné erstvé,chlazené Husy dělené-stehna a jejich ásti,nevykostěné erstvé,chlazené Husy dělené-tzv. husí paleta, vykostěná erstvá,chlazená Husy - ásti ost.nevykostěné erstvé,chlazené,ne:viz sazebník Perliky dělené, vykostěné, erstvé, chlazené nebo zmrazené Perliky dělené -půlky nebo tvrtky,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-celá křídla,též bez špiek,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-hřbety,krky,hřbety s krky,biskupy a špiky křídel,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-prsa a jejich ásti,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-stehna a jejich ásti,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-ásti ost.nevykostěné zmrazené,ne:viz sazebník Kuřata (vetně slepic) nedělená, zmrazená Drůbež druhu Gallus domesticus, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvaná kuřata 70 %, zmrazená Drůbež druhu Gallus domesticus, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvaná kuřata 65 % a jiné druhy drůbeže, nedělené (kromě tzv. "kuřat 70 %") Krocani a krůty nedělené, zmrazené Krocani a krůty oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané krůty 80 %, zmrazené Krocani a krůty oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané krůty 73 % a jiné formy krocanů a krůt, nedělených, zmrazených (kromě "krocanů a krůt tzv. "80%") Kachny, husy a perliky nedělené, zmrazené Kachny nedělené zmrazené,oškubané,vykuchané zvané kachny 70% Kachny nedělené zmrazené,oškubané,vykuchané zvané kachny 63% Husy nedělené zmrazené,oškubané,nevykuchané zvané husy 82% Husy nedělené zmrazené,oškubané,vykuchané zvané husy 75% Perliky nedělené, erstvé, chlazené nebo zmrazené Kuřata (vetně slepic) dělená, zmrazená Dělené maso drůbeže druhu Gallus domesticus, vykostěné, zmrazené Půlky nebo tvrtky drůbeže druhu Gallus domesticus, vykostěné, zmrazené Celá křídla, též bez špiek, drůbeže druhu Gallus domesticus, vykostěné, zmrazené Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špiky křídel drůbeže druhu Gallus domesticus, vykostěné, zmrazené Prsa a jejich ásti drůbeže druhu Gallus domesticus, vykostěné, zmrazené Stehna a jejich ásti drůbeže druhu Gallus domesticus, vykostěné, zmrazené Dělené maso drůbeže druhu Gallus domesticus, nevykostěné, zmrazené (kromě půlek nebo tvrtek, celých křídel, též bez špiek hřbetů, krků, hřbetů s krky, biskupů, špiek křídel, prs, stehen a jejich ásti) Krocani a krůty dělené, zmrazené Krocaní a krůtí dělené maso vykostěné, zmrazené Krocaní a krůtí půlky nebo tvrtky, zmrazené Krocaní a krůtí celá křídla, též bez špiek, zmrazené Krocaní a krůtí hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špiky křídel, zmrazené Krocaní a krůtí prsa a jejich ásti, zmrazená Krocaní a krůtí spodní stehna a jejich ásti, zmrazená Krocaní a krůtí stehna a jejich ásti, nevykostěná, zmrazená (kromě spodních stehen) Krocaní a krůtí dělené maso, nevykostěné, zmrazené (kromě půlek nebo tvrtek, celá křídla, též bez špiek, hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špiky křídel, prsou a stehen a jejich ásti)

16 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Kachny, husy a perliky dělené, zmrazené Kachny-maso dělené vykostěné zmrazené Kachny dělené-půlky,tvrtky nevykostěné zmrazené Kachny, dělené-křídla též bez špiek nevykostěná zmrazená Kachny, dělené-hřbety,krky,biskupy a pod.nevykostěné zmrazené Kachny dělené-prsa a jejich ásti nevykostěná zmrazená Kachny dělené-stehna a jejich ásti nevykostěná zmrazená Kachny dělené-ásti tzv.paleta husí,kachní nevykostěné zmrazené Kachny dělené-ásti ost.nevykostěné zmrazené,ne:viz sazebník Husy-maso dělené-vykostěné zmrazené Husy dělené-půlky,tvrtky nevykostěné zmrazené Husy dělené-celá křídla, též bez špiek nevykostěné zmrazené Husy dělené-hřbety,krky,hřbety s krky,biskupy a špiky křídel,nevykostěné,zmrazené Husy dělené-prsa a jejich ásti,nevykostěné,zmrazené Husy dělené-stehna a jejich ásti,nevykostěné,zmrazené Husy dělené-ásti tzv. husí paleta nevykostěné zmrazené Husy dělené-ásti ost.nevykostěné zmrazené,ne:viz sazebník Perliky dělené, vykostěné, erstvé, chlazené nebo zmrazené Perliky dělené -půlky nebo tvrtky,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-celá křídla,též bez špiek,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-hřbety,krky,hřbety s krky,biskupy a špiky křídel,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-prsa a jejich ásti,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-stehna a jejich ásti,nevykostěné,erstvé,chlazené nebo zmrazené Perliky dělené-ásti ost.nevykostěné zmrazené,ne:viz sazebník Drůbeží játra, zmrazená Jedlá játra drůbeže druhu Gallus domesticus, zmrazená Krocaní a krůtí játra, zmrazená Játra tuná z kachen zmrazená Játra z kachen zmrazená,ne: tuná Játra tuná z hus zmrazená Játra z hus zmrazená,ne:tuná Játra z perliek erstvé, chlazené nebo zmrazené Drůbeží tuk Drůbeží tuk Tuk drůbeží Drůbeží droby a játra (kromě husích a kachních jater), erstvé nebo chlazené Jedlá játra drůbeže druhu Gallus domesticus, erstvá nebo chlazená Jedlé droby drůbeže druhu Gallus domesticus, erstvé nebo chlazené (kromě jater) Krocaní a krůtí játra, erstvá nebo chlazená Krocaní a krůtí jedlé droby, erstvé nebo chlazené (kromě jater) Játra z kachen erstvá,chlazená,ne:tuná játra Droby kachen erstvé,chlazené,ne:játra Játra z hus,erstvá,chlazená,ne:tuná játra Droby z hus,erstvé,chlazené,ne:játra jiná než tuná Játra z perliek erstvé, chlazené nebo zmrazené Droby z perliek erstvé, chlazené nebo zmrazené,ne:játra Drůbeží droby (kromě jater), zmrazené Jedlé droby drůbeže druhu Gallus domesticus, zmrazené (kromě jater) Krocaní a krůtí jedlé droby, zmrazené (kromě jater) Droby ostatní z kachen zmrazené,ne:játra Droby z hus zmrazené,ne:játra Droby z perliek erstvé, chlazené nebo zmrazené,ne:játra Preparované kůže ptáků s pery nebo prachovým peřím, pera Kůže a jiné ásti ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, ásti per, prachové peří a výrobky z nich kromě ísla 0505 a opracovaných brků a stvol per)

17 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Práce výrobní povahy ve třídě Výrobky z masa Vepřové kýty nebo plece a kusy z nich, nevykostěné, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené Vepřové kýty a kusy z nich solené nebo ve slaném nálevu, nevykostěné Vepřové plece a kusy z nich, solené nebo ve slaném nálevu, nevykostěné Vepřové kýty a kusy z nich sušené nebo uzené, nevykostěné Vepřové plece a kusy z nich, sušené nebo uzené, nevykostěné Vepřové kýty, plece z prasat (ne: domácích) a kusy z nich, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, nevykostěné Vepřové boky a kusy z nich, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené Bůky (prorostlé) a kusy z nich z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu Bůky (prorostlé) a kusy z nich z domácích prasat, sušené nebo uzené Bůky (prorostlé) a kusy z nich z prasat (ne: domácích), solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené Vepřové maso sušené, nasolené nebo uzené vetně slaniny (kromě vepřové kýty, plece a jejich ástí s kostí a boků a jejich ástí ), ostatní Vepřové slaninové půlky nebo přední tři tvrti, solené nebo ve slaném nálevu Vepřové zadní tři tvrti nebo půlky, solené nebo ve slaném nálevu Vepřové přední ásti a kusy z nich, solené nebo ve slaném nálevu Vepřové hřbety a kusy z nich, solené nebo ve slaném nálevu Vepřové maso, solené nebo ve slaném nálevu (kromě kýt, plecí a kusů z nich, bůků (prorostlých) a kusů z nich, slaninových půlek nebo předních tři tvrtí, zadních tři tvrtí nebo půlek, předních ástí a kusů z nich a hřbetů a kusů z nich) Vepřové přední ásti a kusy z nich, sušené nebo uzené Vepřové hřbety a kusy z nich, sušené nebo uzené Vepřové maso vykostěné, sušené nebo uzené (kromě bůků a kusů z nich) Vepřové maso nevykostěné, sušené nebo uzené (kromě kýt, plecí a kusů z nich, bůků (prorostlých) a kusů z nich, předních ástí a kusů z nich a hřbetů a kusů z nich) Vepřové maso (ne: z domácích prasat), solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě nevykostěných kýt, plecí a kusů z nich, bůků (prorostlých) a kusů z nich) Hovězí nebo telecí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené Hovězí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, nevykostěné Hovězí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, vykostěné Maso sušené, nasolené nebo uzené; jedlé mouky a prášky z masa nebo drobů (kromě vepřového, hovězího a telecího masa, sušeného, nasoleného nebo uzeného), ostatní Primátí maso a jedlé droby solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené a jedlé mouky a prášky z masa nebo drobů Maso z velryb, delfínů a sviňuch,kapustňáků a dugongů solené,ve slaném nálevu,sušené,uzené Maso z tuleňů, lvounů a mrožů solené,ve slaném nálevu,sušené,uzené Droby z tuleňů, lvounů a mrožů solené,ve slaném nálevu,sušené,uzené Jedlé mouky a prášky z masa nebo drobů z tuleňů, lvounů a mrožů solené,ve slaném nálevu,sušené,uzené Maso a jedlé droby solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené a jedlé mouky a prášky z masa nebo drobů z plazů (např. hadů, želv, aligátorů) Koňské maso, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené Skopové a kozí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, nevykostěné Skopové a kozí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, vykostěné Sobí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené Maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového, hovězího, sobího, skopového a kozího, primátího, velrybího, delfiního, sviňuchového, kapustňákového, moronského a ještěřího) Vepřová játra, solená nebo ve slaném nálevu, sušená nebo uzená Vepřové droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě jater)

18 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Vepřové okruží a bránice, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené Vepřové droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě okruží a bránice) Játra z hus nebo kachen, tuná, solená nebo ve slaném nálevu Drůbeží játra solená nebo ve slaném nálevu, sušená nebo uzená (kromě tuných jater z hus nebo kachen) Droby ostatní,ne:viz sazebník Jedlé mouky a prášky z masa nebo drobů Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě hotových pokrmů) Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater, potravinové přípravky na jejich bázi Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a hotových pokrmů) Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve, tepelně neupravené (kromě jater) Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a tepelně nezpracovaných uzenek, salámů a podobných výrobků) Přípravky nebo konzervy z jater hus nebo kachen (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů) Přípravky z husích nebo kachních jater (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků a homogenizovaných přípravků, v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní úely, v uzavřených obalech o isté hmotnosti <= 250 g) Přípravky nebo konzervy z jater ostatních zvířat (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů) Přípravky z jater (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků a homogenizovaných přípravků, v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní úely, v uzavřených obalech o isté hmotnosti <= 250 g a husích nebo kachních jater) Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů krůt (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů) Přípravky obsahující výhradně tepelně neupravené krůtí maso (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků) Maso a droby z krůt, uprav. n. konzerv., obs.>=57% hmot.masa/drobů (kromě výhrad.tepel.neuprav.krůtího masa,uzenek,salámů apod.výrobků,v bal.pro drob.prodej jako dětská výživa n.pro diet.úely, v obal.o hmot.<= 250g,přípravků z jater,výtažků,šťáv z masa) Přípravky jiné,konzervy obsah nad 25-pod 57% krůtí maso,droby,viz sazebník Ostatní přípravky nebo konzervy z drůbežího masa (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů) Maso a droby z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus, obsahující >= 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů nebo maso tepelně neupravené, upravené nebo konzervované (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků a přípravků z jater) Maso a droby z druhu Gallus dom.nebo maso tep. uprav. nebo konz.,obsah. >= 57 % hmot. drůbež. masa nebo drobů (kromě uzenek,salámů apod. výrobků,homog. přípravků,dětská výživa,pro diet.úely,v obal.o hmot.<= 250g,přípravků z jater,výtažků a šťáv z masa) Maso a droby z druhu Gallus dom. nebo maso uprav. nebo konz.,obs. >= 25%,ale < 57% hmot. drůbež.masa/drobů (kromě krůt,perliek,uzenek apod.výrobků,homog.přípravků, dětská výživa,pro diet. úely,v obal. o hmot.<= 250g,přípravků z jater,výt. a šťáv z masa Maso a droby z druhu Gallus dom. nebo maso uprav. nebo konz. (kromě obs. >= 25% hmot. drůbež. masa nebo drobů, uzenek,salámů apod.výrobků,homog. přípravků,jako dětská výživa n. pro diet.úely, v obal.o hmot.<= 250g, přípravků z jater,výtaž. a šťáv z masa Maso a droby z kachen, hus a perliek, obsahující >= 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů nebo maso tepelně neupravené, upravené nebo konzervované (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků a přípravků z jater) Maso a droby z kachen,hus a perliek,obs.>=57% hmot.drůbež. masa/drobů nebo maso tep. zprac.,připr. n. konz.(kromě uzenek,salámů apod. výrobků,homog. přípravků,dětská výživa,pro dietní úely,v obalu o isté hmot.<= 250g, přípr.z jater,výtaž.a šťáv z masa Přípravky,konzervy obs.do 57% drůb.maso,droby,ne:krůta,kohout,slepice Přípravky nebo konzervy z masa vepřů: kýty a kusy z nich (kromě hotových pokrmů) Kýty a kusy z nich, z domácích vepřů, upravené nebo konzervované

19 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Kýty a kusy z nich, z vepřů (kromě domácích), upravené nebo konzervované Přípravky nebo konzervy z masa vepřů: plece a kusy z nich (kromě hotových pokrmů) Plece a kusy z nich, z domácích vepřů, upravené nebo konzervované Plece a kusy z nich, z vepřů (kromě domácích), upravené nebo konzervované Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z domácích vepřů, obsahující < 40 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu a tuků všeho druhu (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů) Maso a droby,v. směsí,z dom. vepřů,uprav. nebo konz.,obs. < 40% masa nebo drobů,v. sádla a tuků (kromě uzenek, salámů apod. produktů, homog. přípravků, jako dětská výživa n. pro diet.úely v obalech o hmot. <= 250g, přípr. z jater,výtaž. a šťáv z masa) Ostatní přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z vepřů, vetně směsí (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů) Hřbety s kostí a jejich ásti, vetně směsí ze hřbetu a kýty, připravené nebo konzervované (kromě krkoviky) Krkovika a její ásti, vetně směsí z krkoviky a plece, upravená nebo konzervovaná Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí nebo krkoviku a jejich ásti, upravené nebo konzervované (kromě směsí pouze z hřbetů a kýt nebo pouze z krkoviky a plecí) Maso a droby,v. směsí,z dom. vepřů,uprav. nebo konz.,obs. >= 80% masa nebo drobů,v. sádla a tuků (kromě uzenek, salámů a pod. produktů, homog. přípravků,jako dětská výživa n. pro dietní úely v obalech o hm. <= 250g, přípr. z jater,výtaž. a šťáv z masa Maso a droby,v. směsí,z dom. vepřů,uprav. nebo konz.,obs. >=40%,ale <80% masa nebo drobů,v. sádla a tuků (kromě uzenek, salámů a pod. produktů,homog. přípravků,jako dět.výživa n.pro diet. úely v ob. o hmot. <= 250g,přípr. z jater,výtaž. a šťáv z masa) Maso a droby, vetně směsí, z vepřů, uprav. nebo konz. (kromě z domácích, uzenek, salámů a pod. produktů, homog. přípravků, v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní úely v obal. o hmot. <= 250g, přípr. z jater, výtažků a šťáv z masa Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z hovězího dobytka (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů) Maso nebo droby z hovězího dobytka, uprav. nebo konz., tepelně neupravené, vetně směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků a přípravků z jater) Hovězí konzervy v hermeticky uzavřených obalech Maso nebo droby z hov. dobytka,uprav. nebo konz., tep. upr. (kromě hov. konzerv v herm. uzavř. obalech,uzenek,salámů apod. výrobků a homog. přípravků, jako dětská výživa nebo pro dietní úely, v obal. o hmot. <= 250 g, přípr. z jater a výt. a šťáv z masa Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, vetně krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů) Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků) Maso nebo droby ze zvěřiny nebo králíků, upravené nebo konzervované (kromě z divokých vepřů, uzenek, salámů a pod. výrobků a homog. přípravků, jako dětská výživa nebo pro dietní úely, v obalech o hmot. <= 250 g, přípravků z jater a výtažků a šťáv z masa Maso nebo droby,uprav. nebo konz.,obsah. maso/droby z dom. vepřů (kromě z drůbeže, hov. dobytka, soba, zvěřiny, králíků, uzenek,salámů, homog. přípravků, jako dětská výživa nebo pro diet.úely,v obal.o hmot. <= 250 g, přípr. z jater, výt. a šťáv z masa) Maso nebo droby,uprav. nebo konz.,tepel. neupr.,obsah. hověz. maso/droby, tepel.neuprav.,směsi masa/drobů tepel. uprav./neupr. (kromě z drůbeže,domác.vepřů,soba,zvěřiny,králíků,uzenek,salámů,hom. přípr.,v obal.o hmot.<= 250 g, přípr. z jater, šťáv z masa Maso nebo droby,uprav.nebo konz.,tepel.uprav.,obsah. hověz.maso/droby (kromě z drůbeže,domác.vepřů,soba,zvěřiny,králíků,uzenek,salámů a homog. přípravků,jako dětská výživa n. pro diet.úely,v obal.o isté hmot.<= 250 g,přípr. z jater,výtaž. a šťáv z masa Přípravky,konzervy z masa ovcí,ne:obsahující hovězí maso nebo droby Přípravky,konzervy z masa koz,ne:obsahující hovězí maso nebo droby Maso nebo droby, upravené nebo konzervované (kromě z drůbeže, prasat, hovězího dobytka, zvěřiny a králíků, uzenek,salámů, homog. přípravků, jako dětská výživa nebo pro dietní úely,v obalu o hmotnosti <= 250 g, přípravků z jater, výtažků a šťáv z masa)

20 10 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Mouka, drť a aglomerované výrobky z masa nepoživatelné Mouky, šroty a pelety, z masa nebo drobů, nezpůsobilé k lidskému požívání, škvarky Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků Práce výrobní povahy ve třídě Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši Rybí filé a jiné rybí maso, erstvé nebo chlazené Filé z tilápie (Oreochromis spp.).,erstvé,chlazené Filé ze sumců (Oreochromis spp.).,erstvé,chlazené Filé z robalo nilské (Oreochromis spp.).,erstvé,chlazené Filé z kaprů,úhořů,hadohlavců,erstvé,chlazené Filé z lososa,hlavatky podunajské,erstvé,chlazené Filé ze pstruha druhu Oncorhynchus mykis,erstvé,chlazené Filé ze pstruha druhu Oncorhynchus apache a chrysogaster,erstvé,chlazené Filé ze pstruha ostatní,erstvé,chlazené,ne:viz sazebník Filé z platýsovitých ryb,erstvé,chlazené Filé z tresek (Gadus morhua,ogac,macrocephalus) a ryb druhu Boreogadus saida,erstvé,chlazené Filé z tresky tmavé (Pollachius virens),erstvé,chlazené Filé z tresek ostatní, erstvé,chlazené,ne:viz sazebník Filé z meouna obecného (Xiphias gladius),erstvé,chlazené Filé ze zubatky (Dissostichus spp.),erstvé,chlazené Filé z ryb sladkovodních ost.,erstvé,chlazené,ne:druhy viz sazebník Filé z okouníků (Sebastes spp.),erstvé,chlazené Filé ost.,erstvé,chlazené,ne:z ryb sladkovodních,viz sazebník Maso (i mleté) z tilápií,sumců,kaprů,úhořů,robala nilského,hadohlavců,erstvé,chlazené Maso (i mleté) z lososovitých,erstvé,chlazené Maso (i mleté) z ryb ost. viz sazební,erstvé,chlazené Maso (i mleté) z meouna obecného (Xiphias gladius),erstvé,chlazené Maso (i mleté) ze štikozubců (Dissostichus spp.),erstvé,chlazené Maso ost.(i mleté) z ryb sladkovodních,erstvé,chlazené Řezy ze sleďů,erstvé,chlazené Maso ost.(i mleté) z ryb ost.,erstvé,chlazené,ne:z ryb sladkovodních,sleďů,filé Rybí játra, jikry a mlíí, erstvé nebo chlazené Játra,jikry,mlíí erstvé,chlazené Mořské ryby celé, zmrazené Losos nerka (ervený losos) (Oncorhynchus nerka), zmrazený Losos ostatní zmrazený,ne:viz sazebník Losos obecný,zmrazený,ne:játra,jikry,mlíí Pstruzi druhu Oncorhynchus apache,chrysogaster zmrazení,ne:játra,jikry,mlíí Pstruzi druhu Oncorhynchus mikiss, zmrazení,ne:játra,jikry,mlíí Ostatní ryby lososovité zmrazené,ne:játra,jikry,mlíí,viz sazebník Losos, zmrazený (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), kromě lososa nerky (ervený losos) Úhoři zmrazení,ne:játra,jikry,mlíí Platýs erný (Reinhardtius hippoglossoides), zmrazený Platýs obecný (atlantský) (Hippoglossus hippoglossus), zmrazený Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis), zmrazený Platýs velký (Pleuronectes platessa), zmrazený Jazyk (Solea spp.), zmrazený Pakambala velká (Psetta maxima),zmrazená,ne:játra,jikry,mlíí Platýs malý (Platichthys flesus), zmrazený Platýsi rodu Rhombosolea, zmražení

14 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU. Kód SKP N á z e v HS/CN

14 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: Práce spojené s těžbou a hrubým opracováním ostatních nerostných surovin se klasifikují v příslušné třídě tohoto oddílu. 14.1 Stavební kámen 14.11 Stavební kámen 14.11.1 Kameny pro výtvarné práce

Více

CZ-PRODCOM 2009. + Kombinovaná nomenklatura 2009. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury.

CZ-PRODCOM 2009. + Kombinovaná nomenklatura 2009. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 ODBOR STATISTIKY PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKY CZ-PRODCOM 2009 + Kombinovaná nomenklatura 2009 Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími

Více

CZ-PRODCOM 2008. + Kombinovaná nomenklatura 2008. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury.

CZ-PRODCOM 2008. + Kombinovaná nomenklatura 2008. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 ODBOR STATISTIKY PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKY CZ-PRODCOM 2008 + Kombinovaná nomenklatura 2008 Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími

Více

SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 05.1 Černé uhlí 05.10 Černé uhlí 05.10.1 Černé uhlí 05.10.10 Černé uhlí - brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí (19.20.11)

Více

SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Zahrnuje získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plyn) skupenství. Těžba těchto surovin se provádí

Více

NACE 13.10 : Těžba železných rud. NACE 13.20 : Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud PRODCOM. Popis. Seznam výrobků PRODCOM 2006

NACE 13.10 : Těžba železných rud. NACE 13.20 : Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud PRODCOM. Popis. Seznam výrobků PRODCOM 2006 NACE 13.10 : Těžba železných rud eznam výrobků 2006 obchodu za rok 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Těžba železných rud CA 13.10.10 : Železné rudy 13.10.10.30 Neaglomerované železné rudy a koncentráty, kromě kyzových

Více

Kód výrobku Text MJ HS/CN 10 UHLÍ, LIGNIT A RAŠELINA; ROPA A ZEMNÍ PLYN; URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY

Kód výrobku Text MJ HS/CN 10 UHLÍ, LIGNIT A RAŠELINA; ROPA A ZEMNÍ PLYN; URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY 10 UHLÍ, LIGNIT A RAŠELINA; ROPA A ZEMNÍ PLYN; URANOVÉ A THORIOVÉ RUDY 10.1 Uhlí černé 10100000 11 Práce výrobní povahy související se získáváním tis. Kč černého uhlí 10100000 12 Práce ve mzdě související

Více

Nařízení (EHS) č. 3846/87 se mění takto: 2. Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto. nařízení.

Nařízení (EHS) č. 3846/87 se mění takto: 2. Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto. nařízení. L 333/10 Úřední věstník Evropské unie 19.12.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1499/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 3/10 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky,

Více

METODICKÝ ÚVOD... 7. 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT... 11 05.10 Černé uhlí... 11 05.20 Hnědé uhlí a lignit... 11

METODICKÝ ÚVOD... 7. 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT... 11 05.10 Černé uhlí... 11 05.20 Hnědé uhlí a lignit... 11 Obsah OBSAH METODICKÝ ÚVOD... 7 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT... 11 05.10 Černé uhlí... 11 05.20 Hnědé uhlí a lignit... 11 06 ROPA A ZEMNÍ PLYN... 12 06.10 Ropa... 12 06.20 Zemní plyn, zkapalněný nebo

Více

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE A DRŮBEŽÍHO MASA

ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE A DRŮBEŽÍHO MASA ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE A DRŮBEŽÍHO MASA Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín

Více

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35 Vysvětlivky.... 11 Přehled použitých zkratek a technických jednotek.... 11 Směnné kurzy a inflace měn, v nichž se uvádějí ceny nerostných surovin... 13 Průměrná roční míra inflace v USA, Velké Británii,

Více

Aktuální složení výrobků MASO UZENINY PÍSEK, a.s.; CZ 105 ES

Aktuální složení výrobků MASO UZENINY PÍSEK, a.s.; CZ 105 ES Aktuální složení výrobků MASO UZENINY PÍSEK, a.s.; CZ 105 ES číslo výrobku Název výrobku skupina množství hlavní složky v hm%. alergeny max. obsah tuku max. obsah soli min. obsah ČSB skladovací podmínky

Více

VYSVĚTLIVKY SEKCE A - PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby

VYSVĚTLIVKY SEKCE A - PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby VYSVĚTLIVKY SEKCE A - PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DI OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY 26 OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 26.1 Sklo a skleněné výrobky 26.11 Ploché sklo 26.11.1 Ploché sklo 26.11.11

Více

NABÍDKA CHLAZENÉHO A MRAŽENÉHO ZBOŽÍ

NABÍDKA CHLAZENÉHO A MRAŽENÉHO ZBOŽÍ Velkoobchod, chov ryb, distribuce, prodej živých ryb mrazírny, prodej ryb: K Rybníčkům 521 253 01 Chýně Uvedené ceny jsou bez 15% DPH Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Dle přání zákazníka rádi

Více

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů Kniha receptur OBSAH Úvod Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina 1. jídlo výběr (minutka) 2. cenová hladina 2. a 3. jídlo

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Meziroční změna salda ZO s Polskem. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Meziroční změna salda ZO s Polskem. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Meziroční změna salda ZO s Polskem Ministerstvo průmyslu a obchodu Zahraniční obchod s Polskem celkem v mld. Kč Saldo Vývoz Dovoz 8. 6. 4...4 8. 47. 37. 6. 4.8 6. 4...4 83..3..4 7. 8. 6. 4... 5..... 3.

Více

Ceník maloobchodní řeznictví a uzenářství Klouček 1 Gothaj 93 Kč Měkké salámy 2 Gothaj zauzený 99 Kč 3 Junior 89 Kč 4 Pikant,žampionový,Olivový 97 Kč

Ceník maloobchodní řeznictví a uzenářství Klouček 1 Gothaj 93 Kč Měkké salámy 2 Gothaj zauzený 99 Kč 3 Junior 89 Kč 4 Pikant,žampionový,Olivový 97 Kč Ceník maloobchodní řeznictví a uzenářství Klouček 1 Gothaj 93 Kč Měkké salámy 2 Gothaj zauzený 99 Kč 3 Junior 89 Kč 4 Pikant,žampionový,Olivový 97 Kč 5 Turista II 162 Kč 6 Šunkový obyčejný 139 Kč 7 Šunkový

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KÁMEN A KAMENIVO

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KÁMEN A KAMENIVO JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KÁMEN A KAMENIVO VYUŽITÍ Pozemní stavitelství VYUŽITÍ Dopravní stavby VYUŽITÍ Ostatní SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Velká hutnost

Více

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu PŘÍLOHA II, Číslo HS kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 2 Maso a poživatelné droby Výroba, v níž musí být všechny použité materiály kapitol 1 a 2 zcela kapitola

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazník empirické části bakalářské práce. Příloha č. 2 Dietní plán 1. Ofenzivní fáze

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazník empirické části bakalářské práce. Příloha č. 2 Dietní plán 1. Ofenzivní fáze Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazník empirické části bakalářské práce Příloha č. 2 Dietní plán 1. Ofenzivní fáze Příloha č. 3 Dietní plán 2. Alternativní fáze Příloha č. 4 Dietní plán 3. Konsolidační

Více

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dieta šetřící Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dietu podáváme: Při vředové chorobě žaludku a dvanáctníku v klidovém období při chronických chorobách jater po infarktu myokardu

Více

kapitola 27 - tabulková část

kapitola 27 - tabulková část 2700 00 00 00/80 NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY 2701 00 00 00/80 Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

Více

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady Ing. Jana Boháčová Úvod - Od 50. let 20. století nárůst spotřeby surovin - Nutnost udržitelného rozvoje a hospodárného využití přírodních zdrojů - Recyklace

Více

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země: astenosféra litosféra (zemská kůra a svrchní tuhý plášť) plášť 2 900 km

Více

KATEGORIE I (zám ry vdy podléhající posouzení) ZÁM R Sloupec A Sloupec B 1.1 Trvalé odlesn ní nebo zalesn ní nelesního pozemku o ploe od 25 ha.

KATEGORIE I (zám ry vdy podléhající posouzení) ZÁM R Sloupec A Sloupec B 1.1 Trvalé odlesn ní nebo zalesn ní nelesního pozemku o ploe od 25 ha. KATEGORIE I (zám ry vdy podléhající posouzení) P íloha. 1 k zákonu. 100/2001 Sb. ZÁM R Sloupec A Sloupec B 1.1 Trvalé odlesn ní nebo zalesn ní nelesního pozemku o ploe od 25 ha. 1.2 Odb r vody nebo pevod

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0142 CS 14.12.2012 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011,

Více

O P A T Ř E N Í. 1. Postup v případě jaderné havárie str. 2. 2. Opatření připravená pro přežití a způsob zabezpečení, hosp. zvířat str.

O P A T Ř E N Í. 1. Postup v případě jaderné havárie str. 2. 2. Opatření připravená pro přežití a způsob zabezpečení, hosp. zvířat str. O P A T Ř E N Í k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie Obsah: 1. Postup v případě jaderné havárie str. 2

Více

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin. Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s.

SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s. SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s. Uzená kuřecí stehna Uzené kuře Kuřecí stehna 84 %, voda, jedlá sůl, paprika, stabilizátor trifosforečnan sodný, modifikovaný škrob, dextróza,

Více

V1MA2 Hygiena produkce masa II.

V1MA2 Hygiena produkce masa II. Téma Kontrola hygieny výrobního procesu Kontrola hygieny výrobního procesu Jste provozovatelem porážky jatečných prasat. Dle povinnosti dané Nařízením ES 1441/2007 provádíte v pravidelných týdenních intervalech

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu Vláda nařizuje podle 151 odst. 1 zákona č. /2005 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon ) k provedení 12 odst. 2 písm.

Více

USNĚ A VÝROBKY Z USNÍ

USNĚ A VÝROBKY Z USNÍ DC USNĚ A VÝROBKY Z USNÍ 19 USNĚ, BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ VÝROBKY, OBUV; 19.1 Usně (vyčiněné kůže) 19.10 Usně (vyčiněné kůže) 19.10.1 Zámišové usně, lakové nebo lakové-laminované a metalizované 19.10.11

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU)

DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU) DD DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU) 20 DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ 20.1 Dřevo, řezivo i opracované nebo impregnované 20.10 Dřevo, řezivo i opracované

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Únor 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Zdroje energie

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 14.10.2013

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05 Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Alena Přikrylová ANOTACE Škola: Vypracovala: Mgr. Alena Přikrylová

Více

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie Neželezné kovy V technické praxi se používá velké množství neželezných kovů a slitin. Nejvíc používané technické neželezné

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Chile / str. 23 kapitola 01 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 02 Maso a poživatelné droby Výroba,

Více

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA Ročník IX., VIII., měsíčník, 28. 30.5.2005 02. 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.drubez@szif.cz ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA Vývoj CZV: Kuřata tř. A...

Více

SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ 5.790 4.690 4.790 5.490 440 W 0 1 500 min 1 0 5 000 min 1 13 J Ø 18/13/24 mm 19 kg 6.290 710 W 0 1 050 min 1 0 4 050 min 1 23 J Ø 22/13/32 mm 26 kg 780 W 0 1 100 min

Více

Význam školního stravování v mateřských a základních školách

Význam školního stravování v mateřských a základních školách Význam školního stravování v mateřských a základních školách Význam výživy V odborné literatuře se uvádí, že výživa je nejvýznamnějším faktorem zevního prostředí, který ovlivňuje zdraví člověka a následně

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Palmový olej? Dialogem ke zdraví. 24.4.2016 IKEM Praha. Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká technologická platforma pro potraviny

Palmový olej? Dialogem ke zdraví. 24.4.2016 IKEM Praha. Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká technologická platforma pro potraviny Palmový olej? Dialogem ke zdraví 24.4.2016 IKEM Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká technologická platforma pro potraviny Co se píše o palmovém oleji není ekologický není zdravý velmi levný velmi rozšířený

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. V souladu s ustanovením 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kontrolovaná osoba: Správa pamětihodností s.r.o. sídlo: Šachetní 135, 356 01, Královské Poříčí, IČ: 26407493

Kontrolovaná osoba: Správa pamětihodností s.r.o. sídlo: Šachetní 135, 356 01, Královské Poříčí, IČ: 26407493 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Kontrolní

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_122 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

ROVNICE HARRISE-BENEDICTA 655 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,8 x výška (cm) 4,7 x věk 66,5 + 13,8 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) 6,8 x věk

ROVNICE HARRISE-BENEDICTA 655 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,8 x výška (cm) 4,7 x věk 66,5 + 13,8 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) 6,8 x věk SEZNAM PŘÍLOH Příloha A Brocův index Příloha B Queteletův index (BMI) Příloha C Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI Příloha D Metabolické riziko podle obvodu pasu Příloha E Výpočet bazálního metabolického

Více

DOMESTIKACE, PLEMENA. CHOV ZVÍŘAT I Masopustová, R., Gardiánová, I., Čapková, Z., Andrejsová, L.

DOMESTIKACE, PLEMENA. CHOV ZVÍŘAT I Masopustová, R., Gardiánová, I., Čapková, Z., Andrejsová, L. DOMESTIKACE, PLEMENA CHOV ZVÍŘAT I Masopustová, R., Gardiánová, I., Čapková, Z., Andrejsová, L. Druh základní taxonomická jednotka skupina zvířat, která má: shodné znaky a vlastnosti normální plodnost

Více

Regenerace K#inického nám$stí v Krásné Líp$ SO 03 zpevn$né povrchy. MÚ Krásná Lípa, Masarykova 6 K$inické nám#stí Investor. Místo.

Regenerace K#inického nám$stí v Krásné Líp$ SO 03 zpevn$né povrchy. MÚ Krásná Lípa, Masarykova 6 K$inické nám#stí Investor. Místo. Vypracoval Kreslil ing. arch. P. Cerha ArchiCAD MÚ Místo MÚ Krásná Lípa, Masarykova 6 K$inické nám#stí Investor ing. arch. P. Cerha Var&avská 6 40502 D#!ín I%O 40212017 DI% 490831155 cerhovi@centrum.cz

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Dělnická 9. tř. ZŠ základní Předmět Přírodopis Téma / kapitola

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce se usneslo dne 17. 12. 2001 vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. l) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu

Více

Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 4002

Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 4002 Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 4002 3 funkce v jednom stroji.kärcher tepovač SE 4002 k čištění koberců a tvrdých ploch na principu nástřiku a extrakce. Vyjmutím nádoby na čistou vodu se změní stroj

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jeijich členskými

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

NT 70/2 Tc. Integrované uložení příslušenství. Sklopný podvozek. Ergonomické držadlo. Ergonomické držadlo

NT 70/2 Tc. Integrované uložení příslušenství. Sklopný podvozek. Ergonomické držadlo. Ergonomické držadlo Šetří čas i Vaše záda - se sklopným podvozkem vysavačů řady NT 70 je vyprazdňování velkých nádrží hračkou: přijede se k místu, kde má být nádrž vyprázdněna, nadzvedne se držadlo a pryč s nečistotami. 1

Více

kapitola 16 poznámky ke kapitole

kapitola 16 poznámky ke kapitole K A P I T O L A 16 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH Poznámky 1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení

Více

OKRUHY K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ

OKRUHY K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ OKRUHY K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ obor : Kuchař - kuchařka 65-52 - H / 001 školní rok : 2010 / 2011 Česká kuchyně - uveď nejžádanější a nejznámější pokrmy. Sestav složité menu - včetně technologických postupů

Více

od 15 do 45 dnů (od data výroby, při dodržení skladovacích podmínek), pokud není uvedeno jinak

od 15 do 45 dnů (od data výroby, při dodržení skladovacích podmínek), pokud není uvedeno jinak Složení hotových jídel e-jidlo.cz, s.r.o. Hotová jídla, rozdělení do skupin Skladování při teplotě: Doba trvanlivosti: Prohlášení: 0 až +5 C od 15 do 45 dnů (od data výroby, při dodržení skladovacích podmínek),

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 7/11 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ FIRMY F I N C I B E C S.P.A.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ FIRMY F I N C I B E C S.P.A. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ FIRMY F I N C I B E C S.P.A. Společnost FINCIBEC S.p.A. vyrábí ve svých třech výrobních závodech výrobky tří značek: Monocibec, Century a Naxos, čímž zahrnuje téměř celý sortiment keramických

Více

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky 2015-1 Ceník Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH 21% a v mezinárodní měně (

Více

Datum vyhotovení: 9.5.2001 Datum přepracování: 09.01.2008 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Datum vyhotovení: 9.5.2001 Datum přepracování: 09.01.2008 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: 1.2. Doporučený účel použití: fungicid 1.3. Identifikace společnosti nebo podniku: Prophyta Biologisher

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE BONDED LAMELOVÉ KOTOUČE BONDED DIAMANTOVÉ KOTOUČE BRUSIVA

BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE BONDED LAMELOVÉ KOTOUČE BONDED DIAMANTOVÉ KOTOUČE BRUSIVA DIAMANTOVÉ KOTOUČE BONDED FLAP DISCS BROUŠENÍ BONDED LAMELOVÉ KOTOUČE BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE BRUSIVA www..cz TAK DOBRÝ VÝKON, ŽE VÁS POZVEDNE BRUSIVA DEWALT Všechny naše řezné a brusné kotouče řady EXTREME

Více

Jídelní lístek od pondělí 25.1.2016 do pondělí 29.2.2016

Jídelní lístek od pondělí 25.1.2016 do pondělí 29.2.2016 od 25.1.2016 do 29.2.2016 Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin následujícího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: : obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2013 Metodické poznámky

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a

Více

BUSINESS LUNCH MENU Pondělí 23. června od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU Pondělí 23. června od 11:30 do 14:30 hodin Pondělí 23. června od 11:30 do 14:30 hodin Pórková polévka Krůtí steak s dijonským crème fraîche a divokou rýží Fussily Al Arrabbiata (slanina, tomatová omáčka, česnek, feferonky, parmazán) 99 Kč 1 Úterý

Více

Professional for your healthy cooking.

Professional for your healthy cooking. Professional for your healthy cooking. TITANOVÝ HRNEC Zesílené dno Primer - základní utěsňovací vrstva obsahující nanočástice titanu, které mají díky své tvrdosti mimořádnou odolnost vůči otěru Mezivrstva

Více

Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,)

Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,) Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,) Změny v rámci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Více

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let 1 2 6 7 5 4 9 8 4 1 3 5 1 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Propustná netkaná geotextilie pro oddělení vrstev (např. v pískovištích), pro ochranu izolací, obvodových a jiných drenáží. Průměrná životnost: >10 let

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

kapitola 68 - tabulková část

kapitola 68 - tabulková část 6800 00 00 00/80 VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 6801 00 00 00/80 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 16.06.1948 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 157 V l á d n í v y h l á

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ LŮŽKO. Jméno a příjmení: datum narození: 1. Přeji si oslovovat:

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ LŮŽKO. Jméno a příjmení: datum narození: 1. Přeji si oslovovat: DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ LŮŽKO Jméno a příjmení: datum narození: Zakřížkujte, prosím, v jakém rozsahu a jakým způsobem Vám mají být níže uvedené služby poskytovány. 1. Přeji si oslovovat: 2. Příspěvek

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Srpen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

13⁴⁰. Pulíme ceny 7⁴⁰ 74⁴⁰ 89⁹⁰ 309,- -50 % Pomazánkové máslo 150 g 100 g = 8,93 Kč neochucené 26,90 -50 % -50 % -24 % -16 % Více na straně 2 a 3.

13⁴⁰. Pulíme ceny 7⁴⁰ 74⁴⁰ 89⁹⁰ 309,- -50 % Pomazánkové máslo 150 g 100 g = 8,93 Kč neochucené 26,90 -50 % -50 % -24 % -16 % Více na straně 2 a 3. 6 ks Nescafé Classic instantní káva 200 g = 37,20 Kč 148,90 74⁴⁰ 5 kg Vídeňské párky 14,90 14,90 14,90 7⁴⁰ Pulíme ceny Více na straně 2 a 3. Vepřová kýta vcelku 1 kg -24 % 118,90 89⁹⁰ 12 ks Pomazánkové

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

BŘIT s.r.o. - broušení a prodej dřevoobráběcích a kovoobráběcích nástrojů

BŘIT s.r.o. - broušení a prodej dřevoobráběcích a kovoobráběcích nástrojů Na úvodní stránce e-shopu (na adrese shop.brit.cz) je možno v levém sloupci vybírat jednotlivé typy zboží dle kategorií (sekce Produkty). Pro zobrazení kompletního sortimentu zvolte možnost vše. Příklad:

Více