Základní schéma softwaru: CombatFit. Schéma č. 1: Základní schéma softwaru OSOBNÍ KARTA POHYBOVÝ ÚKOL OSOBNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMY VSTUPNÍ ZÁZNAMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní schéma softwaru: CombatFit. Schéma č. 1: Základní schéma softwaru OSOBNÍ KARTA POHYBOVÝ ÚKOL OSOBNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMY VSTUPNÍ ZÁZNAMY"

Transkript

1 COMBATFIT Softwarová aplikace pro hodnocení a aproximaci schopností profesionálních vojáků Aktuálně jsou známá pouze obecná kritéria požadavků na připravenost vojáků. Nejsou odvozena od nároků a požadavků při plnění bojových úkolů a nejsou brány v úvahu změněné možnosti pro činnost v podmínkách extrémního charakteru (výška, teplota, omezení ochrannými prostředky). Vzhledem k absenci specifických normativních požadavků na připravenost vojáků řeší mnohdy velitelé výběr vojáků pro speciální účely ad hoc na základě empirických zkušeností. Stejně se postupuje i při výcviku vojáků. Základní fyziologické, biochemické, tělesné, psychické a sociální faktory ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů v nově formovaném systémovém okolí ozbrojeného zápasu nejsou definovány. Simulační model pro vyhodnocování aktuálního stavu a aproximaci potenciální efektivity plnění bojových úkolů se v AČR nepoužívá. Činnost vojáků ve speciálních oděvech nebyla doposud objektivně monitorována z hlediska fyzických a psychických nároků při plnění bojových úkolů. Software Combatfit vznikl na základě vydefinování základních fyziologických, biochemických, tělesných, psychických a sociálních faktorů ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů. V průběhu trvání výzkumného záměru byly využity informace získané u elitních jednotek AČR, které jsou nasazovány v zahraničních misích. Informace byly získány v etapě přípravy na misi, v průběhu zahraniční mise (především v podmínkách bojového nasazení) a po návratu do posádky. Stanovení faktorů, které rozhodují o efektivitě plnění bojových úkolů bylo základem pro následné simulace možností nasazení jednotlivců či jednotek. Pro různé kompozice faktorů a variabilitu úkolů vyplývajících z podmínek při bojovém nasazení jsme vytvořili simulační modely, které umožní velitelům hodnocení aktuální výkonnosti vojáků (jednotky) a aproximaci potenciálního výkonu vojáka dosažitelného při optimalizaci metod a prostředků vojenského výcviku. Po ověření systému bude dokončena softwarová podpora (program) pro aplikované využití v procesu optimalizace všeobecné a speciální přípravy vojáků na plnění bojových úkolů. K tomuto účelu byly použity simulační modely pro doporučení směřující ke zvýšení kvality vojenské výstroje pro speciální operace. Software slouží pro vyhodnocení schopnosti skupiny vykonat určitý pohybový úkol. Software je koncipován jako samostatný a jednouživatelský. Software obsahuje lokální osobnostní databázi s informacemi o jednotlivých členech týmu, aktuální hodnoty jejich vstupních testů. Dále obsahuje přednastavené skupiny členů týmu. Software obsahuje přihlašovací dialog, který se zobrazí při spuštění aplikace. Součástí aplikace je historie již provedených úkolů, která slouží jednak k rychlému vytvoření nového úkolu z kopie staršího a jednak k možnosti kdykoliv zpětně přepočítat historické úkoly. Software je realizován pro operační systémy Windows (XP SP3, Vista, Windows 7) 32bit i 64bit verze na technologii.net Framework. Jako datová vrstva je použit SQL Server Compact Edition. Uživatelské rozhraní je postaveno na technologii WPF.

2 Základní schéma softwaru: CombatFit OSOBNÍ KARTA POHYBOVÝ ÚKOL OSOBNÍ ÚDAJE Jméno Příjmení Datum narození Jednotka Útvar Profesní zařazení Organizační celek Převládající pohybový charakter výcviku VSTUPNÍ ZÁZNAMY ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMY SPECIFIKACE ÚKOLU Vzdálenost Čas VÝSTROJ A VÝZBROJ VNĚJŠÍ PODMÍNKY Terén Povrch Teplota Vlhkost Tlak Nadmořská výška STANDARTNÍ TESTY Výška Váha BMI 1000m 2000m Cooperův běh Přesun 5km Výkonnost DALŠÍ ZPŘESŇUJÍCÍ ZÁZNAMY FYZICKÉ A FYZIOLOGICKÉ BIOCHEMICKÉ PSYCHICKÉ SOCIÁLNÍ TFmax VO2max Schéma č. 1: Základní schéma softwaru

3 Osobní karta Slouží k identifikaci daného jednotlivce a pro záznam základních anamnestických údajů: Jméno Příjmení Datum narození Jednotka Útvar Profesní zařazení Organizační celek - Typ A - Typ B - Typ C Převládající pohybový charakter výcviku - Výcvik vytrvalostního charakteru - Výcvik s kratšími intenzivními pohybovými úkoly - Výcvik náročný na pohybovou koordinaci Obr. č. 1: Osobní karta

4 Vstupní záznamy Modul obsahuje standardní testy vykonávané v rámci tělesného přezkoušení jejichž smyslem je určení vytrvalostních schopností (běh na 1km, 2km, Cooperův běh, přesun 5km a plavání 300m). Po zadání alespoň jednoho výsledku testu určí výkonnostní úroveň. Po zadání tělesné výšky a váhy vypočítá hodnotu BMI. BMI Index tělesné hmotnosti (body mass index) těžká podvýživa 16,5 podváha 16,5 18,5 ideální váha 18,5 25 nadváha mírná obezita střední obezita morbidní obezita > 40 Obr. č. 2: Vstupní záznamy Alternativně lze zadávat další diagnostické parametry stanovené na základě lékařské nebo laboratorní funkční diagnostiky (např. VO 2 max.) prostřednictvím záložek Zpřesňující záznamy a Zdravotní záznamy.

5 Zpřesňující záznamy Umožňují definovat individuální hodnotu klíčových faktorů, které jsou stěžejním předmětem celého výzkumného projektu a které ovlivňují efektivitu plnění bojových úkolů. Patří sem fyzické, fyziologické, biochemické, psychické, sociální a nutriční faktory. FYZICKÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY VO 2 max TFmax Maximální spotřeba kyslíku (ml/kg.min.) je měřítkem schopnosti podávat dlouhodobý fyzický výkon. Označuje výkonnost celého transportního systému organismu pro kyslík, tj. schopnost dýchacího a oběhového ústrojí zásobit pracující svaly kyslíkem. U netrénovaných mladých mužů ml/kg.min. U netrénovaných mladých žen cca ml/kg.min U vysoce trénovaných vytrvalostních sportovců ml/kg.min. Maximální tepová frekvence Energetická spotřeba Při zadání základní energetické potřeby (bazálního metabolismu) je možné tento parametr, s pomocí simulačních modelů vytvořených na základě našeho výzkumu, dále využít k predikci spotřeby energie potřebné ke splnění úkolu. EE/RYCHLOST EE (kcal/kg/hod) 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 30kg 25kg 20kg 15kg 10kg 5kg 0kg rychlost (km/h) Graf č. 1: Energetická spotřeba

6 EE/BŘEMENO 20,00 EE (kcal/kg/hod) 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 12km/h 11km/h 10km/h 9km/h 8km/h 7km/h 6km/h 5km/h 4,00 2,00 0, břemeno (kg) Graf č. 2: Energetická spotřeba 100% Poměr sacharidů a lipidů 100% Poměr sacharidů a lipidů 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% rychlost [km/h] lipidy sacharidy 0% břemeno [kg] lipidy sacharidy Graf č. 3: poměr sacharidů a lipidů SACHARIDY (CHO) LIPIDY (Fat) y = 0,4699x + 54,018 R 2 = 0,9756 y = 6,6375x + 20,782 R 2 = 0, y = -0,474x + 45,747 R 2 = 0, y = -6,6125x + 78,535 R 2 = 0, břemeno rychlost Řada1 Řada2 Lineární (rychlost) Lineární (břemeno) Lineární (Řada2) Lineární (Řada1) Graf č. 4: Poměr lipidů a sacharidů při změnách rychlosti a hmotnosti břemena

7 BIOCHEMICKÉ FAKTORY Tato část je určená pro záznam biochemických parametrů umožňujících objektivizovat vliv zatížení na organismus a hodnotit velikost tohoto zatížení. Poskytují objektivní informace o psychickém či fyzickém zatížení, přetížení v důsledku nedostatečného příjmu stravy či tekutin, nedostatečné regenerace apod. Soustřeďuje se na tři základní skupiny parametrů, kterými jsou aktivita endokrinního systému, akumulace metabolitů a parametry vnitřního prostředí. Pro stanovení parametrů se zpravidla uvažuje nepřímé stanovení z krevního vzorku či vzorku moči. PSYCHICKÉ FAKTORY Tato část je určená pro záznam rizikových faktorů chování které mohou mít bezprostřední vliv na zvládání stresových situací při pracovní činnosti. K tomuto účelu bylo využito dotazníku PROF RISKY (Stehlík et al., 2006). Mezi rizikové faktory chování byly zařazeny: Sexuální obtěžování Užívání drog Kouření tabákových výrobků Pití alkoholických nápojů Postoj ke své práci Kvalita stravy Kvalita ubytování Při výskytu některého z těchto faktorů u daného jedince software při vyhodnocení splnitelnosti pohybového úkolu vygeneruje upozornění na výskyt rizikového faktoru chování s odkazem na informační část obsahující charakteristiku problému a možnosti jeho řešení. SOCIÁLNÍ FAKTORY Tato část je určená pro záznam míry sociální opory. Zejména psychické a fyzické vypětí v bojových podmínkách může vést při výskytu nízké míry sociální opory k selhání při plnění některých úkolů a cílů. Mezi faktory určující míru sociální opory byly zařazeny: Způsob bydlení Způsob trávení času Četnost styku se svými blízkými Charakter vztahů s svými blízkými Způsob řešení konfliktů s partnerem (partnerkou) Při výskytu nízké míry sociální opory u daného jedince software při vyhodnocení splnitelnosti pohybového úkolu vygeneruje upozornění na výskyt nežádoucí míry sociální opory s odkazem na informační část obsahující charakteristiku problému a možnosti jeho řešení.

8 Zdravotní záznamy Slouží pro zadávání zdravotních záznamů stanovených na základě lékařských vyšetření a specializované lékařské diagnostiky. Obsahuje také možnost speciální podologické diagnostiky se záznamem nejčastěji se vyskytujících deformit nohou: - oploštělá podélná klenba - oploštělá příčná klenba - vysoký nárt - varózní postavení v hleznech - valgózní postavení v hleznech - valgózní palec Skupiny Software umožňuje vytvářet dočasné nebo trvalé skupiny, upravovat seznam vojáků ve skupině a vyhodnotit její výkonnostní úroveň. Specifikace pohybového úkolu Software je zaměřen zejména na vyhodnocování pohybových úkolů vytrvalostního charakteru. Ty jsou nadefinovány jako plánovaná vzdálenost nebo čas. Součástí vyhodnocení je i filtr, pomocí kterého lze zadat limit pro splnění konkrétního pohybového úkolu. Vnější podmínky Vnější podmínky výrazně ovlivňují schopnost člověka realizovat vytrvalostní pohybový úkol. Za účelem optimalizace predikce pohybového úkolu umožňuje software definovat následující vnější podmínky: Teplota Tlak Vlhkost Nadmořská výška Terénu Výstroj Obuv Povrch

9 Obr. č. 5: Vnější podmínky Teplota Koeficienty pro korekci výkonu v závislosti na teplotě prostředí byly stanoveny na základě několikaletého výzkumu našeho pracoviště a informací dostupných ze světové literatury. Teplota ( C) Koeficient , , ,65 31 a více 0,35 Tabulka č. 1: Teploty a koeficienty pro korekci výkonu YAMASHITA, Y., KAYA, M., KOYAMA, K., TSUJITA, J., & HORI, S. Decreased energy expenditure during prolonged sub-maximal exercise in a warm environment. European Journal of Sport Science 5(4): , 2005.

10 Terén Procenta udávající celkový pokles predikovaného výkonu, resp. prodloužení času potřebného ke zvládnutí určité vzdálenosti nebo zkrácení vzdálenosti ve stejném čase za předpokladu stejného podílu stoupání i klesání. Procentuální pokles výkonu byl navržen na základě výzkumu realizovaném naším pracovištěm. Rovinatý 100% Mírně zvlněný 90% Kopcovitý 80% Hornatý 70% Výstroj, výzbroj I oblečení, obuv, výzbroj a další přídatná zátěž významně ovlivňují vytrvalostní výkon. Výstroj Procenta udávající celkový pokles predikovaného výkonu, resp. prodloužení času potřebného ke zvládnutí určité vzdálenosti nebo zkrácení vzdálenosti ve stejném čase. Procentuální pokles výkonu byl navržen na základě výzkumu realizovaném našim pracovištěm. Sportovní oblečení 120% Pracovní oblečení letní 100% Pracovní oblečení zimní 90% Speciální oblečení 80% Výzbroj Nesená výzbroj do softwaru zapracována jako přídatná zátěž, která omezuje výkon podle definovaného algoritmu. Tento algoritmus byl vytvořen na základě vlastního výzkumu závislosti výkonu na zátěži. Kromě výzbroje uvedené v seznamu software umožňuje zadat hmotnost další nesené zátěže ( Další výzbroj a výstroj ).

11 BŘEMENO Rychlost Břemeno EE/BŘEMENO (km/h) (kg) EE/RYCHLOST 5 y = 0,0581x + 4, y = 1,1745x - 1, y = 0,0728x + 5, y = 1,2478x - 1, y = 0,0875x + 7, y = 1,3212x - 1, y = 0,1021x + 8, y = 1,3945x - 1, y = 0,1168x + 9, y = 1,4679x - 1, y = 0,1315x + 10, y = 1,5412x - 1, y = 0,1462x + 11, y = 1,6147x - 1, y = 0,1609x + 12,876 Tabulka č. 2: Algorirmy pro výpočet energetické spotřeby v závislosti na změně rychlosti a hmotnosti břemena Významnou roli z hlediska energetické spotřeby a náročnosti pohybové aktivity hraje i distribuce nesené zátěže na těle. Zátěž nesená na nohách zvyšuje energetické nároky 5-7 krát v porovnání s ekvivalentem této zátěže nesené na horní polovině těla. Boty by proto měly být co nejlehčí s ohledem na dobu zatížení. Každý kilogram zátěže umístěné na nohy zvyšuje energetický výdej o 7 10%. Energetické nároky zátěže nesené na stehnech jsou nižší než u zátěže na nohou, ale vyšší než u zátěže nesené na těle. Každý kilogram zátěže umístěné na stehnech (přibližně

12 v prostředku stehna) zvyšuje energetický výdej přibližně o 4%. Zátěž nesená na rukou rovněž zvyšuje energetické nároky ve srovnání se zátěží na těle a způsobuje větší zatížení kardiovaskulárního systému. Nicméně je efektivnější umístit zátěž na ruce než na nohy, protože energetické nároky zátěže nesené na kotnících převyšují nároky zátěže nesené na rukou 5 6 krát, pokud je zátěž na rukou nesená blízko u těla. Výzkum této problematiky spolu s vývojem praktické aplikace poznatků o vlivu distribuce zátěže na těle při různých druzích a intenzitách pohybové aktivity je našim záměrem do následujících let. KNAPIK, J.J., REYNOLDS, K.L., & HARMAN, E. Soldier load carriage: Historical, physiological, biomechanical, and medical aspect. Military Medicine 169(1): 45-56, Obuv Procenta udávající celkový pokles predikovaného výkonu, resp. prodloužení času potřebného ke zvládnutí určité vzdálenosti nebo zkrácení vzdálenosti ve stejném čase. Procentuální pokles výkonu byl navržen na základě výzkumu realizovaném našim pracovištěm. Sportovní 120% Obuv sportovní 2005 sálová textilní Obuv sportovní 2005 sálová kožená Obuv sportovní 2005 Pracovní (polobotky) 70% Pracovní (kanady všechny druhy) 100% Boty polní do džungle Boty polní do pouště Boty polní 2000 ECWCS Boty polní 2000 podšívkované Boty polní 2000 zimní Boty polní 2000 Povrch VO 2 (ml/kg/min) u 70kg vojáka se 33kg zátěží, při rychlosti 4km/h a 0% sklonu Povrch VO 2 (ml/kg/min) VO 2 (%) Koeficient Běhátko 10 26,3 0,9 Asfalt 9 23,7 1,0 Šotolina 11 28,9 0,82

13 Lehký podrost 13 34,2 0,69 Hustý podrost 17 44,7 0,53 Bláto ,47 Písek 21 55,3 0,43 Sníh (10cm) 29 76,3 0,31 Sníh (20cm) ,24 Tabulka č. 3: Velikost spotřeby kyslíku na zvoleném povrchu Vyhodnocení pohybového úkolu Software umožňuje vyhodnotit pohybový úkol podle vzdálenosti nebo času. Při hodnocení dle vzdálenosti umožňuje vyhodnocovat pohybové úkoly do 50km. Při hodnocení dle času je denní limit pro vyhodnocení nastaven na 15 hodin. Při zadání delší vzdálenosti nebo času nabídne rozdělení pohybového úkolu do vícedenních celků. Dále nabízí filtr pro zadání limitní hodnoty vzdálenosti nebo času pro splnění pohybového úkolu. Vyhodnocení dle vzdálenosti Po volbě vyhodnocení úkolu zobrazí seznam hodnocených vojáků seřazený podle výkonu. Tento seznam je možné otevřít v prohlížeči nebo v programu Microsft Excel. Dále je možno využít filtr pro zadání vzdálenosti požadované ke splnění úkolu. Po následném vyhodnocení se vojáci nesplňující požadovaný výkon zobrazí na konci seznamu červeně.

14

15

16 Vyhodnocení dle času Obdobně jako při vyhodnocení dle vzdálenosti se po volbě vyhodnocení úkolu dle času zobrazí seznam hodnocených vojáků seřazený podle výkonu. Tento seznam je možné otevřít v prohlížeči nebo v programu Microsft Excel. Dále je možno využít filtr pro zadání času požadovaného ke splnění úkolu. Po následném vyhodnocení se vojáci na konci seznamu, kteří nesplňují požadovaný výkon zobrazí červeně. Výpočetní algoritmy Algoritmy pro výpočet splnitelnosti pohybového úkolu, stejně jako algoritmus návrhu korekcí úkolu budou stanoveny na základě výsledků experimentů. Dále budou specifikovány vztahy pro výpočet korekcí mezi faktory. Vzdálenost/čas skupina A VÝTEČNĚ DOBŘE VYHOVUJÍCÍ ČAS (minuty) BĚH na 1000m 3:10 3:20 3:30 BĚH na 2000m 7:10 7:30 7:50 BĚH na 3000m 11:37 12:25 13:20 PŘESUN 5km PŘESUN 20km Tabulka č. 4: Algoritmy pro predikci výkonu u výkonostních skupin v rámci jednotlivých organizačních celků

17 Ornagizační celek A Výkonnost Funkce Výtečný y = 0,5132x 0,6799 Dobrý y = 0,5076x 0,6689 Vyhovující y = 0,5x 0,6603 Tabulka č. 5: Organizační celek A skupina B VÝTEČNĚ DOBŘE VYHOVUJÍCÍ ČAS (minuty) BĚH na 1000m 3:30 3:50 4:10 BĚH na 2000m 7:40 8:00 8:20 BĚH na 3000m 12:51 13:50 15:00 PŘESUN 5km PŘESUN 20km Tabulka č. 6: Algoritmy pro predikci výkonu u výkonostních skupin v rámci jednotlivých organizačních celků Ornagizační celek B Výkonnost Funkce Výtečný y = 0,482x 0,6818 Dobrý y = 0,4663x 0,6754 Vyhovující y = 0,4557x 0,6654 Tabulka č. 7: Organizační celek B skupina C VÝTEČNĚ DOBŘE VYHOVUJÍCÍ ČAS (minuty) BĚH na 1000m 3:40 4:00 4:20 BĚH na 2000m 7:50 8:20 8:30 BĚH na 3000m 13:50 15:00 16:22 PŘESUN 5km PŘESUN 15km Tabulka č. 8: Algoritmy pro predikci výkonu u výkonostních skupin v rámci jednotlivých organizačních celků Ornagizační celek C Výkonnost Funkce Výtečný y = 0,5183x 0,632 Dobrý y = 0,5019x 0,6254 Vyhovující y = 0,4904x 0,6176 Tabulka č. 9: Organizační celek C

18 Závěr Software Combatfit je originální našim pracovištěm vyvinutý program využívající výstupy a výsledky dosavadních výzkumů z mnoha oborů. Software vznikl na základě vydefinování základních fyziologických, biochemických, tělesných, psychických a sociálních faktorů ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů. Stávající verze programu je určena především velitelům pro predikci vytrvalostních schopností jednotlivých vojáků s ohledem k jejich individuální kondici, vnějším podmínkám a plánované výzbroji a výstroji. Program je připraven i pro rozšíření o odborné diagnostické vstupy odborných pracovišť (vojenské nemocnice, diagnostická centra), čímž se zvyšuje přesnost predikovaného výkonu. Podobný program pro predikci schopnosti splnit pohybový úkol v podmínkách armády ČR zatím nebyl nikdy používán. Přílohy COMBATFIT - softwarová aplikace pro hodnocení a aproximaci schopností profesionálních vojáků

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Energy Strategic Asset Management D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Projekt ESAM - Energeticky účinné strategické řízení domovního fondu Uživatelský manuál Softwarový nástroj projektu ESAM Dne: 1.12.2008

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Body Mass Index 3. Instalace

Body Mass Index 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 2 Provedení výpočtu... 3 Vytvoření tiskového výstupu (reportu)... 4 Přepnutí jazyka aplikace a vytváření nových jazykových souborů... 5 Přidání dalšího jazyka do aplikace...

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013. Jakub Filipský

Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013. Jakub Filipský Rovinný průtokoměr Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013 Autor: Vedoucí DP: Jakub Filipský Ing. Jan Čížek, Ph.D. Zadání práce 1. Proveďte rešerši aktuálně používaných způsobů a

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Konzultační den odd. Pracovního lékařství 4/2015 Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře MUDr. Jana Hlávková Ing. Petr Gaďourek Ing. Tomáš Lebeda

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NEJJEDNODUŠŠÍ VERZE Modul Docházkový systém je velmi úzce spjat s personalistikou, proto základní verzi modulu Personalistika dodáváme zdarma spolu s ním. Docházkový systém řeší jednoduchým

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie)

Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie) Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie) Antropometrie je jedna ze základních výzkumných metod antropologie, tedy věda o člověku, jeho vývoji v čase, prostore, kultuře apod. Antropometrie je systém

Více

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference k zahájení kampaně, SZÚ 13.8.2009 2009 Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Návod, Návod

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Důsledky poruch příjmu potravy Anotace Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu Jméno: Marek Handl Datum: 3. 2. 29 Cvičení: Pondělí 9: Zadání Prozkoumejte citlivost metod

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce. Využití informačních technologií v cestovním ruchu P3 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Naše univerzita ve spolupráci s Centrem Kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

Naše univerzita ve spolupráci s Centrem Kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci Naše univerzita ve spolupráci s Centrem Kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci Naše výzkumy vycházejí z výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pohybová

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam do kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více