Základní schéma softwaru: CombatFit. Schéma č. 1: Základní schéma softwaru OSOBNÍ KARTA POHYBOVÝ ÚKOL OSOBNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMY VSTUPNÍ ZÁZNAMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní schéma softwaru: CombatFit. Schéma č. 1: Základní schéma softwaru OSOBNÍ KARTA POHYBOVÝ ÚKOL OSOBNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMY VSTUPNÍ ZÁZNAMY"

Transkript

1 COMBATFIT Softwarová aplikace pro hodnocení a aproximaci schopností profesionálních vojáků Aktuálně jsou známá pouze obecná kritéria požadavků na připravenost vojáků. Nejsou odvozena od nároků a požadavků při plnění bojových úkolů a nejsou brány v úvahu změněné možnosti pro činnost v podmínkách extrémního charakteru (výška, teplota, omezení ochrannými prostředky). Vzhledem k absenci specifických normativních požadavků na připravenost vojáků řeší mnohdy velitelé výběr vojáků pro speciální účely ad hoc na základě empirických zkušeností. Stejně se postupuje i při výcviku vojáků. Základní fyziologické, biochemické, tělesné, psychické a sociální faktory ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů v nově formovaném systémovém okolí ozbrojeného zápasu nejsou definovány. Simulační model pro vyhodnocování aktuálního stavu a aproximaci potenciální efektivity plnění bojových úkolů se v AČR nepoužívá. Činnost vojáků ve speciálních oděvech nebyla doposud objektivně monitorována z hlediska fyzických a psychických nároků při plnění bojových úkolů. Software Combatfit vznikl na základě vydefinování základních fyziologických, biochemických, tělesných, psychických a sociálních faktorů ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů. V průběhu trvání výzkumného záměru byly využity informace získané u elitních jednotek AČR, které jsou nasazovány v zahraničních misích. Informace byly získány v etapě přípravy na misi, v průběhu zahraniční mise (především v podmínkách bojového nasazení) a po návratu do posádky. Stanovení faktorů, které rozhodují o efektivitě plnění bojových úkolů bylo základem pro následné simulace možností nasazení jednotlivců či jednotek. Pro různé kompozice faktorů a variabilitu úkolů vyplývajících z podmínek při bojovém nasazení jsme vytvořili simulační modely, které umožní velitelům hodnocení aktuální výkonnosti vojáků (jednotky) a aproximaci potenciálního výkonu vojáka dosažitelného při optimalizaci metod a prostředků vojenského výcviku. Po ověření systému bude dokončena softwarová podpora (program) pro aplikované využití v procesu optimalizace všeobecné a speciální přípravy vojáků na plnění bojových úkolů. K tomuto účelu byly použity simulační modely pro doporučení směřující ke zvýšení kvality vojenské výstroje pro speciální operace. Software slouží pro vyhodnocení schopnosti skupiny vykonat určitý pohybový úkol. Software je koncipován jako samostatný a jednouživatelský. Software obsahuje lokální osobnostní databázi s informacemi o jednotlivých členech týmu, aktuální hodnoty jejich vstupních testů. Dále obsahuje přednastavené skupiny členů týmu. Software obsahuje přihlašovací dialog, který se zobrazí při spuštění aplikace. Součástí aplikace je historie již provedených úkolů, která slouží jednak k rychlému vytvoření nového úkolu z kopie staršího a jednak k možnosti kdykoliv zpětně přepočítat historické úkoly. Software je realizován pro operační systémy Windows (XP SP3, Vista, Windows 7) 32bit i 64bit verze na technologii.net Framework. Jako datová vrstva je použit SQL Server Compact Edition. Uživatelské rozhraní je postaveno na technologii WPF.

2 Základní schéma softwaru: CombatFit OSOBNÍ KARTA POHYBOVÝ ÚKOL OSOBNÍ ÚDAJE Jméno Příjmení Datum narození Jednotka Útvar Profesní zařazení Organizační celek Převládající pohybový charakter výcviku VSTUPNÍ ZÁZNAMY ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMY SPECIFIKACE ÚKOLU Vzdálenost Čas VÝSTROJ A VÝZBROJ VNĚJŠÍ PODMÍNKY Terén Povrch Teplota Vlhkost Tlak Nadmořská výška STANDARTNÍ TESTY Výška Váha BMI 1000m 2000m Cooperův běh Přesun 5km Výkonnost DALŠÍ ZPŘESŇUJÍCÍ ZÁZNAMY FYZICKÉ A FYZIOLOGICKÉ BIOCHEMICKÉ PSYCHICKÉ SOCIÁLNÍ TFmax VO2max Schéma č. 1: Základní schéma softwaru

3 Osobní karta Slouží k identifikaci daného jednotlivce a pro záznam základních anamnestických údajů: Jméno Příjmení Datum narození Jednotka Útvar Profesní zařazení Organizační celek - Typ A - Typ B - Typ C Převládající pohybový charakter výcviku - Výcvik vytrvalostního charakteru - Výcvik s kratšími intenzivními pohybovými úkoly - Výcvik náročný na pohybovou koordinaci Obr. č. 1: Osobní karta

4 Vstupní záznamy Modul obsahuje standardní testy vykonávané v rámci tělesného přezkoušení jejichž smyslem je určení vytrvalostních schopností (běh na 1km, 2km, Cooperův běh, přesun 5km a plavání 300m). Po zadání alespoň jednoho výsledku testu určí výkonnostní úroveň. Po zadání tělesné výšky a váhy vypočítá hodnotu BMI. BMI Index tělesné hmotnosti (body mass index) těžká podvýživa 16,5 podváha 16,5 18,5 ideální váha 18,5 25 nadváha mírná obezita střední obezita morbidní obezita > 40 Obr. č. 2: Vstupní záznamy Alternativně lze zadávat další diagnostické parametry stanovené na základě lékařské nebo laboratorní funkční diagnostiky (např. VO 2 max.) prostřednictvím záložek Zpřesňující záznamy a Zdravotní záznamy.

5 Zpřesňující záznamy Umožňují definovat individuální hodnotu klíčových faktorů, které jsou stěžejním předmětem celého výzkumného projektu a které ovlivňují efektivitu plnění bojových úkolů. Patří sem fyzické, fyziologické, biochemické, psychické, sociální a nutriční faktory. FYZICKÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY VO 2 max TFmax Maximální spotřeba kyslíku (ml/kg.min.) je měřítkem schopnosti podávat dlouhodobý fyzický výkon. Označuje výkonnost celého transportního systému organismu pro kyslík, tj. schopnost dýchacího a oběhového ústrojí zásobit pracující svaly kyslíkem. U netrénovaných mladých mužů ml/kg.min. U netrénovaných mladých žen cca ml/kg.min U vysoce trénovaných vytrvalostních sportovců ml/kg.min. Maximální tepová frekvence Energetická spotřeba Při zadání základní energetické potřeby (bazálního metabolismu) je možné tento parametr, s pomocí simulačních modelů vytvořených na základě našeho výzkumu, dále využít k predikci spotřeby energie potřebné ke splnění úkolu. EE/RYCHLOST EE (kcal/kg/hod) 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 30kg 25kg 20kg 15kg 10kg 5kg 0kg rychlost (km/h) Graf č. 1: Energetická spotřeba

6 EE/BŘEMENO 20,00 EE (kcal/kg/hod) 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 12km/h 11km/h 10km/h 9km/h 8km/h 7km/h 6km/h 5km/h 4,00 2,00 0, břemeno (kg) Graf č. 2: Energetická spotřeba 100% Poměr sacharidů a lipidů 100% Poměr sacharidů a lipidů 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% rychlost [km/h] lipidy sacharidy 0% břemeno [kg] lipidy sacharidy Graf č. 3: poměr sacharidů a lipidů SACHARIDY (CHO) LIPIDY (Fat) y = 0,4699x + 54,018 R 2 = 0,9756 y = 6,6375x + 20,782 R 2 = 0, y = -0,474x + 45,747 R 2 = 0, y = -6,6125x + 78,535 R 2 = 0, břemeno rychlost Řada1 Řada2 Lineární (rychlost) Lineární (břemeno) Lineární (Řada2) Lineární (Řada1) Graf č. 4: Poměr lipidů a sacharidů při změnách rychlosti a hmotnosti břemena

7 BIOCHEMICKÉ FAKTORY Tato část je určená pro záznam biochemických parametrů umožňujících objektivizovat vliv zatížení na organismus a hodnotit velikost tohoto zatížení. Poskytují objektivní informace o psychickém či fyzickém zatížení, přetížení v důsledku nedostatečného příjmu stravy či tekutin, nedostatečné regenerace apod. Soustřeďuje se na tři základní skupiny parametrů, kterými jsou aktivita endokrinního systému, akumulace metabolitů a parametry vnitřního prostředí. Pro stanovení parametrů se zpravidla uvažuje nepřímé stanovení z krevního vzorku či vzorku moči. PSYCHICKÉ FAKTORY Tato část je určená pro záznam rizikových faktorů chování které mohou mít bezprostřední vliv na zvládání stresových situací při pracovní činnosti. K tomuto účelu bylo využito dotazníku PROF RISKY (Stehlík et al., 2006). Mezi rizikové faktory chování byly zařazeny: Sexuální obtěžování Užívání drog Kouření tabákových výrobků Pití alkoholických nápojů Postoj ke své práci Kvalita stravy Kvalita ubytování Při výskytu některého z těchto faktorů u daného jedince software při vyhodnocení splnitelnosti pohybového úkolu vygeneruje upozornění na výskyt rizikového faktoru chování s odkazem na informační část obsahující charakteristiku problému a možnosti jeho řešení. SOCIÁLNÍ FAKTORY Tato část je určená pro záznam míry sociální opory. Zejména psychické a fyzické vypětí v bojových podmínkách může vést při výskytu nízké míry sociální opory k selhání při plnění některých úkolů a cílů. Mezi faktory určující míru sociální opory byly zařazeny: Způsob bydlení Způsob trávení času Četnost styku se svými blízkými Charakter vztahů s svými blízkými Způsob řešení konfliktů s partnerem (partnerkou) Při výskytu nízké míry sociální opory u daného jedince software při vyhodnocení splnitelnosti pohybového úkolu vygeneruje upozornění na výskyt nežádoucí míry sociální opory s odkazem na informační část obsahující charakteristiku problému a možnosti jeho řešení.

8 Zdravotní záznamy Slouží pro zadávání zdravotních záznamů stanovených na základě lékařských vyšetření a specializované lékařské diagnostiky. Obsahuje také možnost speciální podologické diagnostiky se záznamem nejčastěji se vyskytujících deformit nohou: - oploštělá podélná klenba - oploštělá příčná klenba - vysoký nárt - varózní postavení v hleznech - valgózní postavení v hleznech - valgózní palec Skupiny Software umožňuje vytvářet dočasné nebo trvalé skupiny, upravovat seznam vojáků ve skupině a vyhodnotit její výkonnostní úroveň. Specifikace pohybového úkolu Software je zaměřen zejména na vyhodnocování pohybových úkolů vytrvalostního charakteru. Ty jsou nadefinovány jako plánovaná vzdálenost nebo čas. Součástí vyhodnocení je i filtr, pomocí kterého lze zadat limit pro splnění konkrétního pohybového úkolu. Vnější podmínky Vnější podmínky výrazně ovlivňují schopnost člověka realizovat vytrvalostní pohybový úkol. Za účelem optimalizace predikce pohybového úkolu umožňuje software definovat následující vnější podmínky: Teplota Tlak Vlhkost Nadmořská výška Terénu Výstroj Obuv Povrch

9 Obr. č. 5: Vnější podmínky Teplota Koeficienty pro korekci výkonu v závislosti na teplotě prostředí byly stanoveny na základě několikaletého výzkumu našeho pracoviště a informací dostupných ze světové literatury. Teplota ( C) Koeficient , , ,65 31 a více 0,35 Tabulka č. 1: Teploty a koeficienty pro korekci výkonu YAMASHITA, Y., KAYA, M., KOYAMA, K., TSUJITA, J., & HORI, S. Decreased energy expenditure during prolonged sub-maximal exercise in a warm environment. European Journal of Sport Science 5(4): , 2005.

10 Terén Procenta udávající celkový pokles predikovaného výkonu, resp. prodloužení času potřebného ke zvládnutí určité vzdálenosti nebo zkrácení vzdálenosti ve stejném čase za předpokladu stejného podílu stoupání i klesání. Procentuální pokles výkonu byl navržen na základě výzkumu realizovaném naším pracovištěm. Rovinatý 100% Mírně zvlněný 90% Kopcovitý 80% Hornatý 70% Výstroj, výzbroj I oblečení, obuv, výzbroj a další přídatná zátěž významně ovlivňují vytrvalostní výkon. Výstroj Procenta udávající celkový pokles predikovaného výkonu, resp. prodloužení času potřebného ke zvládnutí určité vzdálenosti nebo zkrácení vzdálenosti ve stejném čase. Procentuální pokles výkonu byl navržen na základě výzkumu realizovaném našim pracovištěm. Sportovní oblečení 120% Pracovní oblečení letní 100% Pracovní oblečení zimní 90% Speciální oblečení 80% Výzbroj Nesená výzbroj do softwaru zapracována jako přídatná zátěž, která omezuje výkon podle definovaného algoritmu. Tento algoritmus byl vytvořen na základě vlastního výzkumu závislosti výkonu na zátěži. Kromě výzbroje uvedené v seznamu software umožňuje zadat hmotnost další nesené zátěže ( Další výzbroj a výstroj ).

11 BŘEMENO Rychlost Břemeno EE/BŘEMENO (km/h) (kg) EE/RYCHLOST 5 y = 0,0581x + 4, y = 1,1745x - 1, y = 0,0728x + 5, y = 1,2478x - 1, y = 0,0875x + 7, y = 1,3212x - 1, y = 0,1021x + 8, y = 1,3945x - 1, y = 0,1168x + 9, y = 1,4679x - 1, y = 0,1315x + 10, y = 1,5412x - 1, y = 0,1462x + 11, y = 1,6147x - 1, y = 0,1609x + 12,876 Tabulka č. 2: Algorirmy pro výpočet energetické spotřeby v závislosti na změně rychlosti a hmotnosti břemena Významnou roli z hlediska energetické spotřeby a náročnosti pohybové aktivity hraje i distribuce nesené zátěže na těle. Zátěž nesená na nohách zvyšuje energetické nároky 5-7 krát v porovnání s ekvivalentem této zátěže nesené na horní polovině těla. Boty by proto měly být co nejlehčí s ohledem na dobu zatížení. Každý kilogram zátěže umístěné na nohy zvyšuje energetický výdej o 7 10%. Energetické nároky zátěže nesené na stehnech jsou nižší než u zátěže na nohou, ale vyšší než u zátěže nesené na těle. Každý kilogram zátěže umístěné na stehnech (přibližně

12 v prostředku stehna) zvyšuje energetický výdej přibližně o 4%. Zátěž nesená na rukou rovněž zvyšuje energetické nároky ve srovnání se zátěží na těle a způsobuje větší zatížení kardiovaskulárního systému. Nicméně je efektivnější umístit zátěž na ruce než na nohy, protože energetické nároky zátěže nesené na kotnících převyšují nároky zátěže nesené na rukou 5 6 krát, pokud je zátěž na rukou nesená blízko u těla. Výzkum této problematiky spolu s vývojem praktické aplikace poznatků o vlivu distribuce zátěže na těle při různých druzích a intenzitách pohybové aktivity je našim záměrem do následujících let. KNAPIK, J.J., REYNOLDS, K.L., & HARMAN, E. Soldier load carriage: Historical, physiological, biomechanical, and medical aspect. Military Medicine 169(1): 45-56, Obuv Procenta udávající celkový pokles predikovaného výkonu, resp. prodloužení času potřebného ke zvládnutí určité vzdálenosti nebo zkrácení vzdálenosti ve stejném čase. Procentuální pokles výkonu byl navržen na základě výzkumu realizovaném našim pracovištěm. Sportovní 120% Obuv sportovní 2005 sálová textilní Obuv sportovní 2005 sálová kožená Obuv sportovní 2005 Pracovní (polobotky) 70% Pracovní (kanady všechny druhy) 100% Boty polní do džungle Boty polní do pouště Boty polní 2000 ECWCS Boty polní 2000 podšívkované Boty polní 2000 zimní Boty polní 2000 Povrch VO 2 (ml/kg/min) u 70kg vojáka se 33kg zátěží, při rychlosti 4km/h a 0% sklonu Povrch VO 2 (ml/kg/min) VO 2 (%) Koeficient Běhátko 10 26,3 0,9 Asfalt 9 23,7 1,0 Šotolina 11 28,9 0,82

13 Lehký podrost 13 34,2 0,69 Hustý podrost 17 44,7 0,53 Bláto ,47 Písek 21 55,3 0,43 Sníh (10cm) 29 76,3 0,31 Sníh (20cm) ,24 Tabulka č. 3: Velikost spotřeby kyslíku na zvoleném povrchu Vyhodnocení pohybového úkolu Software umožňuje vyhodnotit pohybový úkol podle vzdálenosti nebo času. Při hodnocení dle vzdálenosti umožňuje vyhodnocovat pohybové úkoly do 50km. Při hodnocení dle času je denní limit pro vyhodnocení nastaven na 15 hodin. Při zadání delší vzdálenosti nebo času nabídne rozdělení pohybového úkolu do vícedenních celků. Dále nabízí filtr pro zadání limitní hodnoty vzdálenosti nebo času pro splnění pohybového úkolu. Vyhodnocení dle vzdálenosti Po volbě vyhodnocení úkolu zobrazí seznam hodnocených vojáků seřazený podle výkonu. Tento seznam je možné otevřít v prohlížeči nebo v programu Microsft Excel. Dále je možno využít filtr pro zadání vzdálenosti požadované ke splnění úkolu. Po následném vyhodnocení se vojáci nesplňující požadovaný výkon zobrazí na konci seznamu červeně.

14

15

16 Vyhodnocení dle času Obdobně jako při vyhodnocení dle vzdálenosti se po volbě vyhodnocení úkolu dle času zobrazí seznam hodnocených vojáků seřazený podle výkonu. Tento seznam je možné otevřít v prohlížeči nebo v programu Microsft Excel. Dále je možno využít filtr pro zadání času požadovaného ke splnění úkolu. Po následném vyhodnocení se vojáci na konci seznamu, kteří nesplňují požadovaný výkon zobrazí červeně. Výpočetní algoritmy Algoritmy pro výpočet splnitelnosti pohybového úkolu, stejně jako algoritmus návrhu korekcí úkolu budou stanoveny na základě výsledků experimentů. Dále budou specifikovány vztahy pro výpočet korekcí mezi faktory. Vzdálenost/čas skupina A VÝTEČNĚ DOBŘE VYHOVUJÍCÍ ČAS (minuty) BĚH na 1000m 3:10 3:20 3:30 BĚH na 2000m 7:10 7:30 7:50 BĚH na 3000m 11:37 12:25 13:20 PŘESUN 5km PŘESUN 20km Tabulka č. 4: Algoritmy pro predikci výkonu u výkonostních skupin v rámci jednotlivých organizačních celků

17 Ornagizační celek A Výkonnost Funkce Výtečný y = 0,5132x 0,6799 Dobrý y = 0,5076x 0,6689 Vyhovující y = 0,5x 0,6603 Tabulka č. 5: Organizační celek A skupina B VÝTEČNĚ DOBŘE VYHOVUJÍCÍ ČAS (minuty) BĚH na 1000m 3:30 3:50 4:10 BĚH na 2000m 7:40 8:00 8:20 BĚH na 3000m 12:51 13:50 15:00 PŘESUN 5km PŘESUN 20km Tabulka č. 6: Algoritmy pro predikci výkonu u výkonostních skupin v rámci jednotlivých organizačních celků Ornagizační celek B Výkonnost Funkce Výtečný y = 0,482x 0,6818 Dobrý y = 0,4663x 0,6754 Vyhovující y = 0,4557x 0,6654 Tabulka č. 7: Organizační celek B skupina C VÝTEČNĚ DOBŘE VYHOVUJÍCÍ ČAS (minuty) BĚH na 1000m 3:40 4:00 4:20 BĚH na 2000m 7:50 8:20 8:30 BĚH na 3000m 13:50 15:00 16:22 PŘESUN 5km PŘESUN 15km Tabulka č. 8: Algoritmy pro predikci výkonu u výkonostních skupin v rámci jednotlivých organizačních celků Ornagizační celek C Výkonnost Funkce Výtečný y = 0,5183x 0,632 Dobrý y = 0,5019x 0,6254 Vyhovující y = 0,4904x 0,6176 Tabulka č. 9: Organizační celek C

18 Závěr Software Combatfit je originální našim pracovištěm vyvinutý program využívající výstupy a výsledky dosavadních výzkumů z mnoha oborů. Software vznikl na základě vydefinování základních fyziologických, biochemických, tělesných, psychických a sociálních faktorů ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů. Stávající verze programu je určena především velitelům pro predikci vytrvalostních schopností jednotlivých vojáků s ohledem k jejich individuální kondici, vnějším podmínkám a plánované výzbroji a výstroji. Program je připraven i pro rozšíření o odborné diagnostické vstupy odborných pracovišť (vojenské nemocnice, diagnostická centra), čímž se zvyšuje přesnost predikovaného výkonu. Podobný program pro predikci schopnosti splnit pohybový úkol v podmínkách armády ČR zatím nebyl nikdy používán. Přílohy COMBATFIT - softwarová aplikace pro hodnocení a aproximaci schopností profesionálních vojáků

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH METODICKÝ DOPIS Autor: Ján ILAVSKÝ, Aleš SUK Verze 1.1 Datum: 1.4.05 OBSAH: 1. Charakteristika běhu na lyžích ( Ilavský )...... 5 1.1. Pohybová charakteristika...... 5 1.2. Biomechanická

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 SPECIÁLNÍ ČÁST METODICKÝ PODKLAD ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ SNÍTIL TÉMATA, HODINOVÁ DOTACE...4 SPORTOVNÍ TRÉNINK, ZÁKLADNÍ POJMY...8 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU A JEJICH

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Romana Leciánová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Romana

Více

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE TRÉNINKOVÝ PROCES V CURLINGU, SROVNÁNÍ ODLIŠNÝCH PŘÍSTUPŮ VEDENÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY Diplomová práce Vedoucí práce: Zpracoval: PhDr. Vladimír

Více

STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU

STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU Závěrečná práce Vedoucí práce: PaedDr. Josef Horčic Zpracoval: Pavel Valenta

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že:

Více

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní zaměření: B 2341 Strojírenství Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy a vizualizace

Více

TESLAgraph. Metodické doporučení

TESLAgraph. Metodické doporučení TESLAgraph Metodické doporučení Metodická doporučení POUŽITÍ HARDWARE-SOFTWARE KOMPLEXU TESLAGRAPH KE STANOVENÍ HLADINY STRESU A ORIENTAČNÍMU HODNOCENÍ ADAPTABILITY ORGANISMU Standardy měření a fyziologická

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA 1 HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA Kontrolní otázky: 1. Co je to aktivní tělesná hmota? 2. Jaký je rozdíl mezi zásobním a strukturním tukem? 3. Které hormony působí lipolyticky? 4. V čem se liší

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více