ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Nepřítomni: Ing. Jaromír Jonáš (omluven) Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 5. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 6. Podklady k projednání z Finančního odboru 7. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 8. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 74. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 3.1 Žádost paní xxx, o pronájem částí pozemků p.č. 250 o výměře 79 m 2 a p.č. 251 o výměře 7 m 2, za účelem využití pod rodinným domkem a částí pozemků p.č. 250 o výměře 34 m 2 a p.č. 251 o výměře 107 m 2, za účelem využití jako zahrada, k.ú. Dolní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 250 o výměře 79 m 2 a p.č. 251 o výměře 7 m 2, za účelem využití pod rodinným domkem a částí pozemků p.č. 250 o výměře 34 m 2 a p.č. 251 o výměře 107 m 2, za účelem využití jako zahrada, k.ú. Dolní Heršpice, pro paní xxx. 1

2 Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 250 o výměře 79 m 2 a p.č. 251 o výměře 7 m 2, za účelem využití pod rodinným domkem a částí pozemků p.č. 250 o výměře 34 m 2 a p.č. 251 o výměře 107 m 2, za účelem využití jako zahrada, k.ú. Dolní Heršpice, pro paní xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.2 Žádost pana xxx, o pronájem částí pozemků p.č. 1191/1 a p.č. 1192, k využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 1191/1 a p.č. 1192, k využití jako zahrada, v celkové výměře 459 m 2, k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 1191/1 a p.č. 1192, k využití jako zahrada, v celkové výměře 459 m 2, k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.3 Žádost pana xxx o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 129/2 o výměře 295m 2 (díl 30), za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35) jako přístupová cesta, vše v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku p.č. 129/2 o výměře 295m 2 (díl 30), za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35) jako přístupová cesta, vše v k.ú. Komárov, pro pana xxx, ke dni Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje ukončení pronájmu části pozemku p.č. 129/2 o výměře 295 m 2 (díl 30), za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35) jako přístupová cesta, vše v k.ú. Komárov, 2

3 pro pana xxx, ke dni RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.4 Žádost pana xxx o pronájem části pozemku p.č. 129/2 o výměře 295 m 2 (díl 30), za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35) jako přístupová cesta, vše v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 129/2 o výměře 295 m 2 (díl 30), za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35) jako přístupová cesta, vše v k.ú. Komárov, pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 129/2 o výměře 295 m 2 (díl 30), za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35) jako přístupová cesta, vše v k.ú. Komárov, pro pana xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.5 Žádost sdružení SKAUT český skauting ABS, střediska Lesní Moudrost Brno, sídlem Pellicova 2, Brno, zastoupeného vůdcem střediska xxx o pronájem nebytových prostor Kulturního domu Bednářova 16 v k.ú. Horní Heršpice, za účelem pořádání soutěže ve zpěvu a Mikulášské besídky dne Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem nebytových prostor Kulturního domu Bednářova 16 v budově čp. 261, na pozemku p.č v k.ú. Horní Heršpice, pro sdružení SKAUT- český skauting ABS, středisko Lesní moudrost Brno, Pellicova 2, Brno, zastoupené vůdcem střediska xxx, za účelem konání Mikulášské besídky, a to na dobu určitou dne od h do h. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem nebytových prostor Kulturního domu 3

4 Bednářova 16 - v budově č.p. 261 na pozemku p.č v k. ú. Horní Heršpice pro sdružení SKAUT český skauting ABS, středisko Lesní Moudrost Brno, sídlem Pellicova 2, Brno, zastoupené vůdcem střediska xxx, za účelem pořádání soutěže ve zpěvu a Mikulášské besídky, a to na dobu určitou dne od h do h. RMČ schvaluje znění smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 12/2013/NP a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. ad 4) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 4.1 Žádost MO MMB, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, o vyjádření k prodeji části nebo celého pozemku p.č. 1112/65, k.ú. Horní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1112/65, k.ú. Horní Heršpice, označ. dle GP č /2013 jako p.č. 1112/128 o výměře m 2, pro ČR Správa železniční dopravní cesty, s.o.. Komise doporučuje prodej celého pozemku p.č. 1112/65, k.ú. Horní Heršpice, pro ČR Správa železniční dopravní cesty, s.o.. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí Komise s odprodejem části pozemku p.č. 1112/65 v k.ú. Horní Heršpice souhlasí. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a po projednání v komisi výstavby a životního prostředí nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1112/65, k.ú. Horní Heršpice, označ. dle GP č /2013 jako p.č. 1112/128 o výměře m 2, pro ČR Správa železniční dopravní cesty, s.o.. RMČ Brno-jih doporučuje prodej celého pozemku p.č. 1112/65, k.ú. Horní Heršpice, pro ČR Správa železniční dopravní cesty, s.o.. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4 ZMČ

5 4.2 Žádost sportovního oddílu Lokomotiva Brno Horní Heršpice, se sídlem Sokolova 615/2, Brno, o vyjádření k rekonstrukci stávajícího dětského hřiště na pozemcích p.č. 709/5, p.č. 709/3 a p.č. 709/1, k.ú. Horní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s rekonstrukcí stávajícího nevyhovujícího dětského hřiště na pozemcích p.č. 709/5 (ve vlastnictví Lokomotiva Horní Heršpice), p.č. 709/3 a p.č. 709/1 (pozemky pronajaty Lokomotivě Horní Heršpice), k.ú. Horní Heršpice. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí Komise souhlasí se záměrem obnovy rekonstrukcí dětského hřiště za podmínky, že bude trvale veřejně přístupné. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a projednání v komisi výstavby a životního prostředí schvaluje záměr obnoby stávajícího dětského hřiště na pozemcích p.č. 709/3 a p.č. 709/1 k.ú. Horní Heršpice. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.3 Žádost fy EEIKA Brno, s.r.o. Černopolní 8, Brno, o vyjádření ke stavbě Brno, Komárov parc.č. 480/1, DTS, W.A.K a ke zřízení věcného břemene na uložení zemního kabelového vedení NN do částí pozemků p.č. 186/1, p.č. 480/1 a p.č. 480/30 v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí bez námitek. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s dotčením pozemků p.č. 186/1, p.č. 480/1 a p.č. 480/30 v k.ú. Komárov stavbou Brno, Komárov parc.č. 480/1, DTS, W.A.K. dle projektové dokumentace č. zak vypracované v 09/2013 fy EEIKA Brno, s.r.o. za podmínky, že zahájení prací bude majetkovému odboru oznámeno měsíc předem a nemovitosti budou dány do původního stavu, se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení zemního vedení NN do částí pozemků p.č. 186/1, p.č. 480/1 a p.č. 480/30 v k.ú. Komárov pro E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 5

6 Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí s dotčením pozemků p.č. 186/1, p.č. 480/1 a p.č. 480/30 v k.ú. Komárov stavbou Brno, Komárov parc.č. 480/1, DTS, W.A.K. dle projektové dokumentace č. zak vypracované v 09/2013 fy EEIKA Brno, s.r.o. za podmínky, že zahájení prací bude majetkovému odboru oznámeno měsíc předem a nemovitosti budou dány do původního stavu. RMČ Brnojih souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN do částí pozemků p.č. 186/1, p.č. 480/1 a p.č. 480/30 v k.ú. Komárov pro E.ON Distribuce, a.s., Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Rada majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. F.A. ukládá ad 5) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 5.1 Projednání uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení č. 1/2011 na objektu Za Mostem 631/2 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a KTPB, s.r.o., Bohatcova 5, Brno, zastoupené jednatelem xxx o změně v čl. III. Komentář: Firma KTPB uplatňuje opci o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení na objektu Za Mostem 631/2 do Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zněním Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení č. 1/2011 na objektu Za Mostem 631/2, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a KTPB, s.r.o., zastoupené jednatelem xxx, Bohatcova 5, Brno, o změně v čl. III. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 3 a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Šebelová 5.2 Projednání uzavření Mandátní smlouvy na veřejnou zakázku vedené v otevřeném zadávacím nadlimitním řízení s názvem Plotní 30 rekonstrukce domu stavba a Plotní 32 rekonstrukce domu stavba mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou ikis, s.r.o.,kaštanová 496/123 a, Brno, IČ

7 Komentář: Jedná se o předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 21 mil. Kč bez DPH. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na veřejnou zakázku vedené v otevřeném zadávacím nadlimitním řízení s názvem Plotní 30 rekonstrukce domu stavba a Plotní 32 rekonstrukce domu stavba mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou ikis, s.r.o.,kaštanová 496/123 a, Brno, IČ Rada pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy. Zodpovídá: Šebelová 5.3 Pronájem bytu č. 8, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 652, č. or. 7, Brno, pí xxx. Jedná se o bývalý služební byt vedený podle již zrušeného 7 zákona č. 102/1992 Sb.. Projednáno v komisi bytové a dislokační dne Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s pronájmem bytu č. 8, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 652, č. or. 7, Brno, pí xxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. Zodpovídá: Šebelová 5.4 Pronájem bytů v domě Černovická č. pop. 210, č. or. 10 a, Brno. Projednáno v komisi bytové a dislokační dne Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytů v domě Černovická č. pop. 210, č. or. 10 a, Brno: byt č. 2, xxx byt č. 6, xxx byt č. 4, xxx (vrátí 1+1 tamtéž) byt č. 5, xxx 7

8 Výše nájemného se stanovuje dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 56,- Kč/m² do a od sazbou 62,- Kč/m². Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemních smluv a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Šebelová 5.5 Jmenování povodňové komise RMČ Brno-jih pro bytový dům Černovická č. pop. 210, č. or. 10a, č. parc. 43, Brno. Usnesení: RMČ Brno - jih jmenuje povodňovou komisi RMČ Brno-jih pro bytový dům Černovická č.pop. 210, č. or. 10a, č. parc. 43, Brno, v tomto složení: Marie Šebelová předseda Hana Píšková Vilém Augustýnek Komisi nepřísluší odměna ve smyslu Zásad odměňování 15. novelizace. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět zpracovatele povodňového plánu pro dům Černovická 10a. Zodpovídá: Šebelová 5.6 Projednání uzavření smlouvy o dílo na servis výtahů v domě Komárovské nábřeží 4, 6, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, Štemberk, IČ: Usnesení: RMČ Brno - jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na servis výtahů v domě Komárovské nábřeží 4, 6, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, Šternberk, IČ: Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Zodpovídá: Šebelová ad 6) Podklady k projednání z Finančního odboru 8

9 6.1 Rozpočtové opatření č. 7/2013 Komentář: Předmětem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu na straně příjmů, a to sice o: - neinvestiční transfer z MPSV ČR na SPOD (sociálně-právní ochrana dětí); neinvestiční transfer v VPS na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytnuté náhrady škod od Pojišťovny Kooperativa a.s. Na straně výdajů se jedná o povýšení položky na: - státní dotace na SPOD (sociálně-právní ochrana dětí); výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; povýšení výdajové položky na služby spojené s údržbou, čistotou a schůdností silnic a komunikací; navýšení výdajů na spotřebu pohonných hmot; navýšení příspěvku na rekreace zaměstnanců ze sociálního fondu do skutečně čerpané výše a rovněž navýšení položky opravy, udržovaní dle požadavků a potřeb ÚMČ Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 7/2013 v následujícím rozsahu a doporučuje zastupitelstvu jeho odsouhlasení viz příloha. Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 7/2013 tedy 127, ,-- Kč. činí ZMČ Zodpovídá: Bártová ad 7) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 7.1 Žádost o pronájem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro DDM JUNIOR Pracoviště Sluníčko, Tuháčkova 39, Brno, na a (úterý a středa) od 9:00 do 12:00 hodin a od 14:30 do 15:30 hodin (pro oba dva dny) hra florbalu. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje pronájem tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o. pro DDM JUNIOR Pracoviště Sluníčko, Tuháčkova 39, Brno, a to na a (úterý a středa) od 9:00 do 12:00 hodin a od 14:30 do 15:30 hodin (pro oba dva dny) hra florbalu. Zodpovídá: Kostelecká 9

10 7.2 Žádost firmy OXES Heršpice, s.r.o., Španělská 742/6, Praha 2, IČ: o vyjádření pro akci v k. ú. Dolní Heršpice, Výstavba BD na ul. Bernáčkova a Havránkova II. etapa z hlediska kapacity mateřských škol v přilehlé oblasti. Komentář: Po dokončení II. etapy se předpokládá v dané lokalitě 266 převážně malometrážních bytů s odhadovaným počtem asi 50 mladých rodin. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí se zněním dopisu (viz. příloha) firmě OXES Heršpice, s.r.o., Španělská 742/6, Praha 2, IČ: vyjádření pro akci v k.ú. Dolní Heršpice, Výstavba BD na ul. Bernáčkova a Havránkova II. etapa z hlediska kapacity mateřských škol v přilehlé oblasti. RMČ Brno-jih pověřuje starostu jeho podpisem. Zodpovídá: Kostelecká 7.3 Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP, pro akci Přístavba MŠ Zelná uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih, Mariánské nám. 13, Brno, IČ: a Ludvíkem Dohnalem, Strž 7, Brno. Komentář: Předmětem smlouvy je výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby Přístavba MŠ Zelná. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí se zněním Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP, pro akci Přístavba MŠ Zelná uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih, Mariánské nám. 13, Brno, IČ: a Ludvíkem Dohnalem, Strž 7, Brno. RMČ Brno-jih pověřuje starostu jeho podpisem smlouvy. RMČ ukládá referátu školství písemně oznámit změnu pověřené osoby k výkonu činnosti koordinátora BOZP zhotoviteli. Zodpovídá: Kostelecká ad 8) Různé 8.1 Informace k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. Dne bylo SÚ ÚMČ Brno-jih doručeno integrované povolení, změna č. 5 KÚ JmK, OŽP, k tech. zařízení uvnitř areálu (podklad pro SP). Dne bylo ÚMČ Brno-jih doručeno doplnění vysvětlení Feramo Metallum International s.r.o. ke zvýšené hlučnosti provozu. 10

11 8.2 Územní studie Rozvojové území Brno-jih K Územní studii Rozvojové území Brno-jih nejsou nové informace. 8.3 Projednání a schválení 34. Dodatku ke smlouvě č. 6/94/MH ze dne , ve znění dodatků č. 1 33, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, zastoupeným Mgr. Josefem Haluzou a FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, Brno, zastoupená xxx. Komentář: Návrh 34. Dodatku ke smlouvě č. 6/94/MH ze dne , týkající se změny přílohy č. 1 ze dne , kdy v příloze č. 1 oproti roku 2012 došlo k rozšíření seznamu komunikací pro zimní údržbu a to pozemní komunikaci nově vybudovaného parkoviště v ulici Za školou nacházející se v kat. území Komárov na parc. č. 1828/43, o výměře m 2. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje návrh Dodatku č. 34 ke smlouvě č. 6/94/MH ze dne ve znění dodatků č. 1-33, uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, zastoupeným Mgr. Josefem Haluzou a FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, Brno, zastoupená xxx, kterým je v příloze č. 1 příslušně upraven seznam komunikací pro zimní údržbu v sezóně RMČ Brno-jih pověřuje starostu MČ Brno-jih podpisem uvedeného dodatku. Zodpovídá: Fejfárek 8.4 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BBM-VN-11/2013 ze dne mezi Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně a MČ Brno jih. Komentář: Úřad práce schválil žádost MČ Brno jih o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP-NIP č. BBM-VN-11/2013 uzavřené na 4 pracovní místa, dne , mezi ÚP a SMB MČ Brno jih, a to do

12 Usnesení: RMČ souhlasí s uzavřením dodatku Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BBM-VN-11/2013 ze dne mezi Úřadem práce, Krajskou pobočkou v Brně a MČ Brno - jih a pověřuje starostu jeho podpisem. Zodpovídá: Večeřová 8.5 Termín příští RMČ Brno-jih R6/ Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 12

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.11.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/104 ze 104. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 22.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/085 z 85. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 12.02.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/005 z 5. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Zápis R6/101. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/101. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/101 ze 101. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.09.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Z á p i s. z 2. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 2. 5. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 2. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 2. 5. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 2. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 2. 5. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Formánková G., Výborný M., Zídková E. Omluven: Vacek

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Marie Mašová, Vladimír

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 7.schůze rady města konané dne 18.května 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 07/11/152 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 6. schůze rady města

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015.

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. 484/22 Rada města: a) bere na vědomí kontrolu plnění

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.2.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.2.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.2.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Přítomni: 6 členů dle prezenční listiny Nepřítomni: Josef Jež, Eduard Gertner Omluveni: Vít Sasínek Zasedání bylo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 (mat. č. 123/2016) Usnesení č. 115/2016 účetní závěrku

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení:

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: 36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Kontrola

Více

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 8. února 2011. Usnesení č. 1/2011

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 8. února 2011. Usnesení č. 1/2011 Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 8. února 2011 Usnesení č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Soběslavice na svém zasedání dne 8. února 2011: 1) Rozhodlo o znění návrhu rozpočtu obce Soběslavice

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 9, č.bytu 27 v platném znění u nájemce Helena Dobrovolná,

Více

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, R.Baštýřová Program jednání: 1. Smlouva o

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 613/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. května 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: nedoporučuje

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

ad 1) Zahájení Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008

ad 1) Zahájení Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008 z 8. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 13.12.2007 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 232. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném náměstím T. G. Masaryka po

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a).

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a). Usnesení z 17. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou konané dne 21. září 2015 Přítomno : 5 členů rady města Omluveno : 0 Neomluveno : 0 Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ, Jednání

Více

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19.1. 2015. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19.1. 2015. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19.1. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Marek Rojdl, Ing. František Kolář Program jednání: 1. Návrh na pořízení

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68)

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68) Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68) USNESENÍ č. 56/04-15 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 5 o velikosti 2+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více