Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze www.pleoworld.com"

Transkript

1 Návod k obsluze

2 Důležité upozornění: Pleo je určen pro domácí použití, vnitřní a suché prostory. Nikdy neponořujte nebo nestavte Plea anebo nabíječku do vody anebo do jiných tekutin! Nikdy si nehrajte s Pleem nebo nabíječkou ve vodě nebo ve vlhkém prostředí! Nevystavujte Plea ani baterie ohni, je zde nebezpečí výbuchu! Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale jen na místo k tomu určené nebo na místo zpětného odběru. NiMH baterie taktéž nepatří do komunálního odpadu, ale jen na místo k tomu určené nebo na místo zpětného odběru! Nikdy neponořujte adaptér nebo nabíječku do vody ani jiných tekutin. Nikdy nepřipojujte AC adaptér do sítě, pokud je vlhký anebo zničený. Plea a AC adaptér nikdy nepřipojujte k jiným zdrojům energie, než je doporučeno výrobcem. Odpojte AC adaptér od nabíječky a zdroje energie před čištěním nabíječky nebo adaptéru. AC adaptér ani nabíječka nejsou hračky! Výměnu baterií a jejich nabíjení je možno provádět jen pod dohledem dospělé osoby. Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratování elektrických vývodů adaptéru, nabíječky nebo baterií. Pravidelně kontrolujte Plea, nabíječku a AC adaptér kvůli potenciálnímu riziku jako jsou prasklé, zničené nebo rozbité části. Pokud Pleo, AC adaptér nebo baterie potřebují nějakou opravu, nepoužívejte je a nechte opravit. Pleo obsahuje speciální vyměnitelnou nabíjecí baterii. Nepoužívejte žádnou jinou baterii, která není výlučně určena pro Plea, může způsobit zničení a nemusí pracovat správně. Pleova baterie je nabíjecí, AC adaptér včetně nabíječky je součástí balení. Nepoužívejte žádný jiný adaptér anebo nabíječku, která není výlučně určena pro Plea, protože může dojít k požkození baterií i Plea. Vybité baterie vyjměte z Plea. Nabíjecí baterii vyjměte před nabíjením z Plea. Charakteristika AC adaptéru: vstup 100V 240V AC 50/60Hz 250mA/ výstup 12V DC 800mA. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí! Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale jen na místo k tomu určené nebo na místo zpětného odběru. Budete-li mít jakýkoli dotaz týkající se Vašeho Plea, kontaktujte nás na tel. čísle nebo em 1 2

3 Bezpečnostní pokyny k použití nabíječky Plea Pleo používá speciální NiMH baterii, napětí 7.2 V, kapacita 2200 mah. Varování: Nenabíjejte nedobíjecí baterie, hrozí nebezpečí výbuchu. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo nebyly poučeny o použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem dospělých osob, aby si nehrály s nabíjecím zařízením. UPOZORNĚNÍ: Používat bateriovou nabíječku dovolte pouze dětem starším 8 let a pod dohledem dospělé osoby. Nabíječku baterií pravidelně kontrolujte, jestli není poškozená, zejména kabel, zástrčku a její pouzdro. Pokud je nabíječka baterií poškozená, nesmí se používat dokud se neopraví. Nabíječka není hračka, nehrajte si s ní prosím! Než si začnete hrát s Pleem Přečtěte si tento manuál. 2. Před prvním použitím nabíjejte baterii Plea nejméně 3-4 hodiny. 3. Zaregistrujte se Online na prostřednictvím sériového čísla, které najdete zespodu na pravé přední noze nebo v Identifikační kartě Plea. Poštou prostřednictvím přiložené Registrační karty Pleo. Vyplňte ji a pošlete na adresu SmartLife s.r.o., Matzenauerova 4, Brno. 4. Kontrolujte aktualizace softwaru na Ke stažení nejnovějšího softwaru potřebujete USB kabel. 5. Uschovejte si originál prodejního dokladu pro účely záruční opravy. 6. Kontaktujte nás! Pleo je technicky pokročilý produkt a Vaše zkušenost je pro nás velice důležitá. Máte-li nějaké připomínky k funkčnosti Plea, rádi bychom je od Vás slyšeli. Můžete nás kontaktovat na u nebo na tel. čísle

4 Obsah 8. Vítejte zákony životních forem UGOBE 14. Začínáme s Pleem 15. Co vše najdete v balení 15. Zacházení s Pleem 18. Nabíjení baterie 22. Seznámení s Pleem 23. Životní fáze 25. Probuzení Plea 27. Funkce Pleova tlačítka 28. Vzájemná působení Registrace Vašeho Plea 38. Spojte se s PleoWorld 39. Softwarové aktualizace 42. Dodatek 43. Řešení problémů 45. Často kladené dotazy 50. Registrační karta 32. Rozuměj svému Pleovi 33. Pleo a jeho emoce 5 6

5 Vítejte! 7 8

6 Gratulujeme Vám! Jsme pyšní na to, že Vám můžeme představit Plea! Nyní jste hrdý majitel první životní formy společnosti UGOBE. My všichni v UGOBE jsme nadšeni vytvořením robotické bytosti, která podporuje emocionální spojení s lidmi. Tato příručka Vám pomůže začít Ale neřekne Vám vše o Pleovi ani nemůže! Uvidíte, že je to mnohem více než jen robotický dinosaurus. Je to samosprávná bytost s komplexní softwarovou výbavou, která mu umožňuje: Sledujte jeho zkušenosti a nastavte si jeho chování pomocí stránek Udržujte Plog (Pleo Blog). Porovnejte si zážitky s dalšími lidmi v Pleo komunitě. A dejte nám vědět, co jste objevili! Váš UGOBE Life Forms Team Prosím, všimněte si, že používáme zájmeno on v této příručce. Důvodem je jednoduchost a nikoliv označení pohlaví Plea. neustále se učit vyjadřovat emoce odpovídat Vám i svému okolí 9 10

7 3 zákony životních forem UGOBE Životní formy UGOBE musí: 1. Cítit a sdělovat emoce 2. Uvědomovat si sama sebe a jejich okolí 3. Učit se a postupně se vyvíjet 11 12

8 Začínáme s Pleem 13 14

9 Co vše najdete v balení? 1. Pleo 2. Příručka pro rychlý start 3. Návod k použití 4. Nabíjecí baterie, nabíječka a AC adaptér 5. Identifikační karta Plea 6. Výcvikový lísteček Některé velmi důležité pokyny* Mějme na paměti, že:* SD karta, čtečka/zapisovačka SD karty není součástí balení a prodává se zvlášť u Vašeho místního obchodníka s elektronikou nebo si je můžete objednat na Zacházení s Pleem Jako s každým novorozencem anebo zvířátkem, tak i s Pleem musí být zacházeno s největší péčí. Nezapomeňte, že je to vysoce propracovaná technická životní forma. když Plea zvedáte, přidržte ho rukou pod břichem jednejte s ním jako s živou bytostí - s péčí a respektem pokud Plea nepoužíváte, tak ho vypněte a postavte ho na všechny čtyři nohy. Dejte ho zpátky do jeho krabice pro bezpečné skladování a přepravu. Použijte Pleovo tlačítko, abyste ho vrátili do původní "skladovací" pozice (viz. str. 27) 15 16

10 Prosím, vyvarujte se:* nezacházejte s Pleem hrubě nemáčejte ho žádnými kapalinami, nesedejte na něj neházejte s ním, nepouštějte ho anebo s ním vehementně netřepte neumísťujte ho blízko tepla nebo plamenů (např. radiátorů, podlahového topení, ohně, kamen) nepokládejte ho do písku, zeminy nebo bláta nenechávejte ho samotného s dalšími domácími mazlíčky nebo zvířaty, kteří koušou anebo by ho mohli jinak poškodit neriskujte jeho přehřátí přikrýváním během hraní nedovolte malým dětem si s ním hrát bez dozoru * Kupující ztrácí nárok na záruku, jestliže: a) je zákazníkův Pleo zničen při nehodě, nesprávném používání, špatným nakládáním, ponořováním do vody, nadměrnou vlhkostí, ohněm a dalším riskantním zacházením, b) je používán s produkty, které nejsou prodávány anebo licencovány od Ugobe (vč. produktového vylepšení jednotky Plea), adaptérů a napáječů, dodávaných třetí osobou, c) je Pleo je používán pro komerční účely (pro účely pronájmu), d) jednotka je modifikována někým jiným než Ugobe anebo autorizovanými servisy, e) pokud Pleovo sériové číslo je pozměněné, zničené nebo odstraněné, f) pokud je zevnějšek zničený, natržený anebo jsou zde kosmetická poškození bez jakéhokoliv limitu normálního opotřebení. Nabíjení baterie Jako nového majitele Plea Vás žádáme o nabíjení správným způsobem. 1. Zastrčte konektor AC adaptéru do nabíjecího stojanu a poté zastrčte AC adaptér do zásuvky. Baterii umístěte do nabíjecího stojanu. 2. Nabíjení trvá obvykle 3-4 hodiny. Až se logo "PLEO na nabíjecím stojanu rozsvítí zeleně, tak je nabíjení dokončeno. barva indikátoru "PLEO" červená zelená žádné světlo blýskání/blikání stav nabíjení nabíjení dokončeno zkontrolujte nabíjecí stojan baterie není správně umístěna, umístěte ji znova do stojanu teplota baterie je příliš vysoká, baterie potřebuje zchladit. Nechte ji na místě a zkontrolujte za pár minut. Horko (+35 C) a chlad (0 C) mohou způsobit, že se baterie nebudou nabíjet

11 3. Zmáčkněte tlačítko vzadu na nabíjecím stojanu k uvolnění baterie, když je již plně nabita. 5. Plea zapnete přepnutím přepínače do polohy ON ( 1 ). 4. Vložte baterii do Pleova břicha. Pozdvihněte půlkruhový klíč bateriového krytu. Zatočte proti směru hodinových ručiček k uzamčení krytu. Ohněte půlkruhový klíč zpět do původní polohy. ON 1 0 OFF 1 0 Upozornění: Nepoužívejte jiný AC adaptér anebo nabíječku. Vše je specificky navrhženo přímo pro Plea

12 Seznámení s Pleem 21 22

13 Životní fáze Pleo má tři životní období a jeho vývoj závisí na úrovni Vašeho vzájemného působení. Poslouchejte jeho první zvuky, podívejte se na jeho první kroky, sledujte jak se přizpůsobuje světu. Jak se postupně vyvíjí během jednotlivých stádií, tak ukazuje širší rozsah pohybů a chování. Tři životní období Vašeho Plea Fáze 1 narození Doba trvání Prvních 5-10 min. (záleží na míře Vašeho aktivního působení) Co můžete očekávat? Pleo poprvé otevře své oči na Vás a na celý svět. Začíná se přizpůsobovat okolí. Je velmi pomalý a jeho senzory nejsou ještě tak citlivé. Čím více ho budete hýčkat a vychovávat v tomto období, tím více si bude jistý a bude se rychleji vyvíjet. Pleovo vylíhnutí končí, když je plně probuzen a stojí na všech čtyřech. Fáze 2 prozkoumávání Doba trvání min., (záleží na míře Vašeho aktivního působení) Co můžete očekávat? Pleo začíná předvádět základy chování a potřeb. Začíná se krmit, procházet, objevuje prostředí, podřimuje jako dítě a začíná projevovat širší repertoár emocí. Fáze 3 mladý Pleo Doba trvání Nekonečně; po zbytek svého života Co můžeme očekávat? Pleo vstupuje do své finální fáze vývoje. Jakmile rozvine svou schopnost se učit, projevuje celou řadu pohybů a chování. Utvrzuje se mu osobnost. Nemůžete nic pokazit (mimo špatného fyzického zacházení), takže se snažte být s ním, pozorujte ho a žijte spolu! 23 24

14 Probuzení Plea 1. Nyní, když je plně nabit, je ten správný čas ho poprvé probudit! 4. Mějte, prosím, na paměti, že se Pleo nemusí ihned plně probudit. Povzbuďte ho k otevření očí a pozdravte ho hlazením, dotykem a mluvením. Možná nebude přesně vědět, co mu říkáte, ale určitě ucítí Váš dotek! 2. Ujistěte se, že je zapnutý na pozici ON ( 1 ). ON OFF Dejte ruku na jeho záda a jemně s ním zatřepejte. Pleo je probuzen, když začne projevovat znaky novorozenecké životní formy. Možná ho uvidíte: široce otevřít oči, zamrkat a porozhlédnout se kolem sebe protahovat se a poplakávat jako malé dítě jeho nejisté první zkušební kroky! A nyní začíná Vaše dobrodružství 25 26

15 1 0 Funkce Pleova tlačítka aktivace funkce stisk jedenkrát němý Pleo, vypnutý zvuk stisk dvakrát slabá hlasitost zvuků Vzájemná působení Pleo je komplexní životní forma schopná pocitu a chápání. Objevte, jak mu jeho senzory umožňují vidět a cítit a to obojí, dotyk i pohyb. Dotyk: Poklepávejte jej, držte a vychovávejte ho. Bavte se při objevování jeho reakcí na dotyk na hlavě, bradě, zádech a nohou. stisk třikrát stisk a držení 10 vteřin normální hlasitost zvuků vypnutí Plea a uvedení do "skladovací" polohy Zrak: Pleo je schopný detekovat předměty v jeho cestě. Zvuk: Ve velmi klidném prostředí, když je ticho, může slyšet zvuky zleva nebo zprava. Pocit: Pleo může rozeznat, kdy je na zemi, kdy je držen ve vzduchu nebo byl náhodně nakloněn. Zjistěte, zda je lechtivý. Zkoumání: Pleo je schopný se pohybovat kolem předmětů a dalších životních forem v jeho prostředí

16 Setkávání: Sledujte, jak se Váš Pleo chová při setkání s ostatními jedinci Pleo. Péče o Plea: Pleo může čas od času vyjádřit svou nespokojenost. Prosím, zacházejte s ním s péčí jako o jakoukoliv jinou živou bytost. Při výchově buďte pečliví a trpěliví. Návrhy na hru s Pleem Dejte mu jeho list do pusy. Pokud nemá hlad, bude se chtít o něj alespoň přetahovat? Postavte před něho plechovku od pití, jak bude reagovat? Jak se bude chovat, když ho zvednete a budete ho držet? Jak bude odpovídat, když bude hýčkán, ochraňován a milován? Co se stane, když ho otočíte vzhůru nohama? Umí si říct, že chce zpátky? Můžete ho naučit nějaké triky? Pamatujte si: Bavte se! Pleo je životní forma. Zjistěte, co je schopný udělat. Sledujte, jak reaguje na své okolí. Připojte se na stránky a zjistíte, co vše může Váš Pleo umět! Jako každá nově narozená životní forma, tak i on aktivně odpovídá a reaguje na své okolí

17 Rozuměj svému Pleovi 31 32

18 Pleo a jeho emoce Co ho ovlivňuje? Jak se cítí? Je to UGOBE Life OS, tj. komplexní softwarový operační systém, který kombinuje hlavní instinkty v chování (např. potřeba jíst, spát, objevovat a vzájemně působit) se schopností odpovídat a interpretovat externí stimuly (např. zvuk, světlo, dotek, předměty). Pokud Pleo např.: nebude nikým ovlivňován anebo nedostane žádné externí informace, možná se bude nudit a dá si pauzu pociťuje potřebu dobrodružství, možná se sám za ním vydá má hlad, tak se naučí ho přejít putováním a pasením nedávno jedl, tak se možná bude chtít místo krmení přetahovat Pleo může: cítit štěstí být trošku smutný být poněkud zvědavý být extrémně vystrašený ode všeho trochu Hrajte si s ním a poznávejte ho. Naučte se určit jeho nálady. Zjistěte, jak ho pošťouchnout ke společné hře! Jeho reakce na své okolí záleží na tom, jak se právě cítí. Intenzity jeho nálad se však také mohou měnit

19

20 Důležité: Pravidelně kontrolujte, zda není k dispozici nový software s aktualizacemi pro Vašeho Plea. Jakmile se jednou zaregistrujete, automaticky budete informováni em o nových aktualizacích! Registrace Vašeho Plea Registrace je velmi rychlá a jednoduchá! navštivte registrujte svého Plea pomocí 12ti místného čísla umístěného na jeho přední tlapě nebo na jeho Identifikační kartě zvolte si své uživatelské jméno a heslo pro zajištění bezpečnosti Vítejte! Právě jste se připojili do PleoWorld komunity! ** nebo pošlete registrační kartu na konci příručky poštou na adresu SmartLife s.r.o., Matzenauerova 4, Brno. Ujistěte se, že jste správně uvedli telefonní číslo, adresu a , takže Vás budeme moci kontaktovat v případě nových aktualizací. Spojte se s PleoWorld Co to je Pleův svět (PleoWorld)? Je to celá komunita vlastníků Plea a nadšenců robotiky, kteří si vyměňují své informace, zkušenosti a nadšení pro Pleo na internetové adrese Co všechno Vám může přinést PleoWorld? Personalizace přístup pro Pleovy aktualizace zvuků a chování Spojení On-line a Off-line komunita: účastněte se diskusních fór podělte se o informace s dalšími vlastníky Plea najděte stejně smýšlející kamarády najděte další majitele Plea ve Vašem okolí Sdílení vytvořte si uživatelský profil Plea vytvořte si Plog nebo Pleo Blog vyměňujte si příběhy ze života Plea - nahrávejte si videa a fotky 37 38

21 Softwarové aktualizace Stáhněte si doplňkový software z PleoWorld.com Vám nabízí spoustu super souborů pro Vašeho Plea. Nabízené soubory Vám umožňují: rozvíjet zábavné schopnosti Vašeho Plea nejnovější softwarové aktualizace Pro přístup do PleoWorld a k přenosu souborů do Plea budete potřebovat následující: počítač (PC nebo Mac) internetové připojení USB kabel - pro softwarové stahování souborů čtečku/zapisovačku SD karet* SD kartu* - pro uložení souborů se zábavnými schopnostmi Plea Na si můžete objednat čtečku/zapisovačku SD karet i prázdnou SD kartu, vhodnou pro dobrou spolupráci s Vaši Pleem. * nejsou součástí balení, lze je objednat na nebo u Vašeho prodejce elektroniky

22 Dodatek 41 42

23 Řešení problémů Jak mám pečovat o svého Plea? Věnujte, prosím, pozornost všem výstrahám obsaženým v tomto manuálu, včetně elektrických varování a návodu na manipulaci. K čištění používejte pouze vlhkou utěrku a opatrně ho utírejte. Nepoužívejte mýdlo ani jiné čisticí prostředky. Nepokoušejte se dělat žádné opravy sami, neboť byste mohli nevhodným zásahem Plea poškodit a přijít o záruku! Proč je můj Pleo pomalý a lenivý? Stejně jako opravdové štěně i on potřebuje odpočinek. Když je baterie vybitá anebo je velké horko, tak se Pleo může zpomalit, zdát se una vený anebo ospalý anebo se dokonce vypne. Nechávejte ho jen uvnitř a v mírných podnebích od 0 C do 35 C. Proč se můj Pleo nechce zapnout? 1. Ujistěte se, že se baterie nabíjela 4 hodiny 2. Znovu zkontrolujte, že jste ho zapnuli na pozici ON (viz str. 20 Nabíjení baterie ) 3. Nespí Váš Pleo? Jemně ho pošťouchněte anebo na něho poklepejte, abyste ho vzbudili 4. Stejně tak jako baterie do mobilu, tak i baterie Plea mohou být za nějaký čas nahrazeny novými. Připojte se na pro více informací o koupi a nahrazení nabíjecích baterií novými. Mějte na paměti, že Pleo obsahuje speciální vyměnitelné baterie. Nepoužívejte žádné jiné baterie, které nejsou přímo navrženy pro Plea, může to způsobit jeho špatné fungování anebo zničení Jak zjistím, že má Pleo mechanickou nebo softwarovou poruchu? Připojte se na ke stažení softwarových aktualizací anebo kontaktujte náš servis který dokáže mechanickou i softwarovou závadu diagnostikovat. Můj Pleo je příliš hlučný. Jak ztiším anebo vypnu zvuk? Zmáčkněte jeho tlačítko jednou pro vypnutí, dvakrát pro slabý zvuk a třikrát pro hlasitý zvuk. (viz str. 27 pro nalezení jeho tlačítka). Mějte na paměti, že soubor příslušenství a motorů může způsobit mírný hluk, když je Pleo v pohybu

24 Proč se Pleo zasekne anebo zastaví uprostřed své činnosti? Pleo se může zastavit nebo "zamrznout" při elektrostatickém výboji. Jednoduše ho vypněte na pozici OFF a pak ho znovu zapněte do pozice ON pro pokračování ve hře. Pro další otázky, nás kontaktujte na nebo na tel. čísle nebo u Často kladené dotazy Co je to Pleo? Je to samostatná robotická životní forma, která byla vytvořena jako jednotýdenní Kamarasaurus (dinosaurus). Pleo je navržen k napodobení života, což znamená, že přemýšlí a chová se samostatně, podobně jako opravdové zvíře. Co je to Kamarasaurus? Překlad z řeckého slova je komorní ještěr, díky otvorům v páteři. Je to nejznámější tvor nalezený v Severní Americe, nalezeny jsou zkameněliny z pozdního jurského období. Žil také v Evropě, kde přežil až do doby křídové. Celá, téměř dokonalá kostra mladého ještěra (5,2m), byla nalezena v Utahu. Jeho hlava byla malá, krabicovitého tvaru s nozdrami na čenichu před očima. Váha hřbetu byla odlehčována dírami v páteři. Krk byl kratší a tlustší než u ostatních a měl krátký a zploštělý ocas. Přední a zadní končetiny byly zhruba stejné délky. Co dělá Plea unikátním? Srdcem Plea je UGOBE Life OS, což je softwarový operační systém, který mu umožňuje se chovat nezávisle a přizpůsobit svou osobnost podle vzájemného působení s Vámi a s prostředím. Co je myšleno tou "životní formou"? Všeobecně se tato forma dívá, pohybuje a chová se způsobem, který spouští víru v život. Má organické tělo, jazyk, vyjadřuje emoce, je si vědoma okolí a má rozpoznatelné chování

25 Co je to UGOBE Life OS? UGOBE Life OS je komplex prostředků a technologií, které díky systému umělé inteligence Pleu umožňují mechanicky, elektronicky a senzorově ovlivňovat živoucí celek. Co je to UGOBE? UGOBE je tvůrcem Plea. Je to společnost, sídlící v Kalifornii, která vyvíjí revoluční robotiku, transformuje neživé předměty do živoucích podob, které podporují emocionální spojení s lidmi. Více informací získáte na Pro jaký věk je Pleo určen? Pleo je vysoce propracovaný výrobek, který je opravdu velmi zvídavý a vyžaduje pozornost a péči. Je vhodný pro děti od 8 let a všechny dospělé. Děti do 8 let by měly být pod dozorem, pokud si s ním budou hrát. Jaké věci Pleo nemůže dělat? Pleo nemůže létat ani plavat! Nikdy ho nepouštějte z výšky na zem anebo do vody, mohlo by dojít k poškození, na něž se nevztahuje záruka. Je určen pro použití v suchu a ve vnitřním prostředí. Pamatujte si, že je jako domácí mazlíček - starejte se o něho s tou největší péčí. Můžu přemalovat svého Plea? Ne. Nekreslete na něj, protože i ta nejtenší vrstva barvy může mít nepříznivý efekt na jeho kůži. Avšak doporučujeme Vám využít bohatou nabídku doplňků ke stažení na k podtržení jeho unikátní osobnosti. Pro další otázky nás, prosím kontaktujte na: Může Pleo mluvit? Pleo vydává zvířecí zvuky, ale říkat jednotlivá slova neumí. Může Pleo slyšet? Ano, Pleo slyší zvuky, pokud je v klidném prostředí

26 Registrační karta Vyplňte, prosím, tuto kartu a zašlete na naší adresu. Jméno Příjmení Muž Žena Číslo domu: Ulice Město PSČ Datum narození (D/M/R) Telefonní číslo Datum nákupu (D/M/R) Sériové číslo (na tlapě Plea, ID kartě a krabici) Kde jste koupili Plea? Jak si chcete hrát s Pleem? Co se Vám na Pleovi nejvíce líbí? S kým zamýšlíte sdílet Pleo? (vyberte z uvedených možností) (vyberte z uvedených možností) (vyberte z uvedených možností) tvorba software je to robot/umělá inteligence přátelé změna hardware je to důmyslný vynález manželka/manžel/přítel(kyně) stahování nových chování/zvuků je to dinosaurus děti 0-8 vybavení vzhledu doplňky je zábavný, je s ním legrace děti 9-12 starat se o něj jako o dom. mazlíčka je roztomilý děti ukazovat přátelům a rodině další rodiče/prarodiče mít ho pro radost je pouze můj pro výchovné účely další další Vyplněnou registrační kartu zašlete, prosím, poštou na adresu dovozce: SmartLife s.r.o., Matzenauerova 4, Brno Získáte tím přístup k novinkám od firmy UGOBE a k aktualizacím software Vašeho Plea

27 zde nalepte známku SmartLife s.r.o. Pleo registrace 2007 UGOBE, Inc. UGOBE, PLEO, and UGOBE Life Forms, are trademarks of UGOBE, Inc. Matzenauerova Brno Česká republika 51 Patents pending. Dovozce pro Českou a Slovenskou republiku: SmartLife s.r.o. Matzenauerova Brno, Česká republika tel

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Začínáme s Windows Phone

Začínáme s Windows Phone Začínáme s Windows Phone Partner seriálu Začínáme s Windows Phone je společnost Prestigio V této publikaci se dozvíte, jak začít pracovat s telefonem s operačním systémem Windows Phone, jaké jsou jeho

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele Roomba Robotický vysavač Série 700 Příručka majitele Vážený majiteli vysavače Roomba, děkujeme, že jste si vybral robotický vysavač nové generace irobot Roomba. Vstupujete tak do vybrané společnosti, která

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 1.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více