MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu"

Transkript

1 MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

2

3 OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str.. 2 Str.. 3 Str PROVOZ BĚŽECKÉHO PÁSU.... Str.. 6 POKYNY K OVLÁDÁNÍ.... INFORMACE NA POČÍTAČI.... JAK POUŽÍVAT SYSTÉM ASA... UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE.... CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ..... JAK NASTAVIT SKLON... Str Str Str.. 14 Str.. 15 Str.. 15 Str.. 15 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ.... Str.. 16 JAK STROJ ROZLOŽIT KE CVIČENÍ.... JAK UDRŽOVAT BĚŽECKOU DESKU.... Str.. 16 Str.. 17 JAK UDRŽOVAT BĚŽECKOU DESKU TEKUTÝM SILIKONEM... Str.. 17 VYROVNÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU.... NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU.... ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽECKÉHO PÁSU.... ČIŠTĚNÍ... Str.. 18 Str.. 18 Str.. 19 Str.. 19 KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ.... Str.. 19 JAK STROJ PŘESUNOUT.... Str.. 19 SKLADOVÁNÍ... Str.. 19 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ... SCHEMATICKÝ POHLED NA ZAŘÍZENÍ... Str.. 20 Str.. 21 SEZNAM SOUČÁSTEK.... Str.. 22 Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny v barvách, součástkách a materiálu bez předchozího upozornění.

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si prosím tyto následující základní bezpečnostní pokyny dříve, než začnete běžecký pás používat: * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud jsou vzduchové otvory ucpány. Udržujte vzduchové otvory bez chuchvalců prachu, vlasů a podobně. VAROVÁNÍ * Tento běžecký pás potřebuje speciální obvod 110V/220V 15/10AMP a to odděleně tak, aby nebyl sdílen s jinými elektrickými spotřebiči. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození elektroniky a motoru, a záruka nebude platná. * Pro snížení rizik úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky ihned po použití stroje a taktéž i před čištěním, montáží a servisem. * Nikdy nenechávejte běžecký pás bez dozoru, když je zapojen. Odpojte jej vypnutím hlavního spínače a vytažením ze zásuvky. * Vždy mějte končetiny mimo pohyblivé díly, když je stroj používán druhými. * Nedávejte ruce a nohy pod běžecký pás. * Nedovolte dětem pohyb na nebo okolo běžeckého pásu. 1 UPOZORNĚNÍ * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud byl upuštěn, poškozen nebo namočen vodou. Kontaktujte svého prodejce pro servisní doporučení. * Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu, je doporučeno poradit se se svým lékařem. * Přestaňte používat běžecký pás, pokud máte pocit závratě nebo se necítíte dobře. * Pokud je stroj používán osobou s postižením nebo v jejich blízkosti, pak je nutné mít lékařské schválení a přísný dozor. * Používejte běžecký pás pouze pro účel, pro který byl navržen tak, jak je popsáno v návodu. * Netahejte běžecký pás za napájecí šňůru. * Udržujte napájecí kabel mimo ohřívané povrchy. * Nepoužívejte ani neskladujte stroj venku. * Nepoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové výrobky, nebo kde se pracuje s kyslíkem. * Při zapnutí napájení, se prosím postavte vedle běžeckého pásu, a ne na něj. * Maximální hmotnost uživatele je 120kg. * Nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokrém stavu. * Nepoužívejte stroj na koberci, který je tlustší více než 1 cm. * Nepoužívejte stroj pod dekou. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob. * Nikdy nevkládejte předměty do žádného otvoru na běžeckém pásu. * Udržujte běžecký pás na pevném a rovném povrchu se stranami nejméně dva metry vzdálené od každé stěny. Ujistěte se, že je kolem běžeckého pásu dostatek prostoru během používání, viz obrázek níže.

5 * Neběhejte na pásu bosí či bez bot. * Nepoužívejte volné boty nebo pantofle. Sportovní boty jsou nejvhodnější při použití běžeckého pásu. * Nikdy nepoužívejte běžecký pás s volnými doplňky, dlouhými oděvy jako je pyžamo nebo šaty. * Při chůzi nebo běhu vždy zůstávejte v přední části stroje. * Nikdy nechoďte nebo neběžte rychleji, než je pro vás pohodlné. * Neskákejte na běžeckém pásu ze strany na.tranu. * Nepokládejte žádné tekutiny nikam na běžecký pás. * Nezapojujte stroj do stejné zásuvky s jiným elektrickým zařízením při použití. POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by nastala porucha nebo výpadek proudu, uzemnění poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento běžecký pás je vybaven kabelem s konektorem pro uzemnění zařízení a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy. NEBEZPEČÍ Nesprávné připojení uzemnění běžeckého pásu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, pokud si nejste jisti, zda je přístroj správně uzemněn. Neupravujte nijak zástrčku dodanou společně s běžeckým pásem. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nechte si řádně uzemněnou elektrickou zásuvku nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem. Tato jednotka musí být připojena do jmenovitého 110 V 60 Hz, 15 AMP nebo 220 V, 50 Hz 10AMP okruhu, který má zemnící zástrčku. Zásuvky, které slouží pro více spotřebičů, nebo mají kolísavé napětí o více než 5%, mohou způsobit chybný výkon nebo poškození elektroniky stroje. Použití elektrického výkonu, který nebyl specifikován výše, může v konečném důsledku znamenat ukončení záruky. Nikdy nesundávejte elektrické zemnění obsažené v tří-pinové zástrčce stroje s adaptérem. Rozdíl v otáčkách motoru je +/- 10% 2

6 4 5 A B C 3 SEZNAM SOUČÁSTEK 1. HLAVNÍ RÁM RÁM POČÍTAČE BOČNÍ KRYT POČÍTAČ NAPÁJECÍ KABEL A. ŠROUB B. ŠROUB C. NÁŘADÍ...2

7 POKYNY K MONTÁŽI... 4

8 KROK 4: Požádejte někoho, aby vám přidržel rám počítače v horní části přední tyče a připojte kabely na obou stranách (2 kabely na pravé straně). Poté rám počítače připevněte na přední tyč pomocí 4 šroubů (A) na obou stranách. Dávejte pozor, abyste kabely nepřiskřípli. KROK 5: Držte počítač nad rámem počítače. Připojte všechny kabely (4 kabely na pravé straně, a 2 kabely na levé straně) počítače a rámu počítače. Dávejte pozor, abyste kabely nepřiskřípli. KROK 6: Pak nasaďte počítač na rám počítače. Všimněte si, že na zadní straně počítače jsou 4 čepy. Umístěte tyto čtyři čepy počítače do 4 otvorů na rámu počítače, a potom zatlačte počítač dolů pro připevnění. Pak připevněte 4 šrouby (B) na zadní stranu rámu počítače. 5

9 PROVOZ BĚŽECKÉHO PÁSU UPOZORNĚNÍ: Před zahájením cvičení se ujistěte, že je bezpečnostní klíč správně umístěn na počítačové konzole a bezpečnostní spona je bezpečně připojena k části vašeho oblečení. Když spouštíte stroj, vždy stůjte na bočních lištách, ne na běžícím pásu. Nechte běžeckému pásu dosáhnout rychlosti nejméně 1.0 km/h a pak na něm začněte chodit. Před použitím si nejdříve přečtěte tento návod, abyste se seznámili s počítačem běžeckého pásu a dalšími důležitými funkcemi. VAROVÁNÍ Když motor běží, generuje se teplota. Čím déle motor běží, tím vyšší je teplota stroje. Zvláště, když běží s těžkým zatížením po delší dobu, teplota bude mnohem vyšší. Proto, abyste prodloužili životnost motoru, prosím po každém použití, nechte běžecký pás běžet bez zatížení na maximální rychlost po dobu 5 minut, aby se ochladil a jeho teplota klesla. POKYNY K OVLÁDÁNÍ PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ Stisknutím tlačítka START se pás spustí. Čas, vzdálenost a kalorie se budou počítat od 0. Také v obrazovce SKLON se objeví 0 a první tečka bliká v obrazovce Rychlost. A 0 skočí na 1 po uběhnutí 400m. Můžete stisknout tlačítko INCLINE (SKLON) nahoru /dolů nebo SPEED (RYCHLOST) rychle / pomalu a upravit tak sklon a rychlost dle své libosti. Můžete také stisknout tlačítko Quick Speed/ Incline pro rychlé dosažení rychlost / sklonu, jaké chcete. 12 NASTAVITELNÝCH PROGRAMŮ Stiskněte tlačítko PROFILE a zvolte program: P1 ~ 12. Stiskněte tlačítko ENTER a INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a zvolte Level (úroveň) 1~ 3. Stiskněte tlačítko ENTER, přednastavená hodnota 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a nastavte požadovaný čas od 10 ~ 99. Stiskněte tlačítko ENTER a pak START pro spuštění běhání. CÍLOVÝ PROGRAM (ČAS, VZDÁLENOST, KALORIE) Vyberte si cílový program, Čas, Vzdálenost nebo Kalorie pro odpočítávání cvičení. Stiskněte tlačítko TIME pro volbu cílového času, výchozí nastavení 32:00 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru/dolů nebo SPEED rychle/pomalu pro nastavení požadovaného času cvičení 10 ~ 99 minut, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. 6

10 Nebo stiskněte tlačítko TARGET (CÍL) pro volbu cílové hodnoty kalorie, výchozí nastavení 10.0 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení požadované hodnoty kalorie cvičení 10 ~ 990kcal, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. Nebo stiskněte tlačítko DISTANCE pro volbu cílové vzdálenosti, výchozí nastavení 1.0 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru/dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení požadované vzdálenosti cvičení 1 ~ 20 km, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. Když nastavená hodnota dojde k 0, stroj se automaticky zastaví. HRC PROGRAM (H1, H2, H3) PROGRAM SRDEČNÍ FREKVENCE Stiskněte tlačítko HRC pro volbu programu srdeční frekvence, H1 (nebo H2, H3) Stiskněte tlačítko ENTER, výchozí nastavení věku: 30 se zobrazuje v obrazovce kalorie. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení věku: 13 ~ 70. Například, pokud nastavíte 35 let, stiskněte tlačítko ENTER, objeví se hodnota tepu 111 a Úroveň 1. Můžete stisknout tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a vybrat L2 pro 138 nebo L3 pro 157 pro různé srdeční frekvence během cvičení. Poté stiskněte tlačítko ENTER, výchozí nastavení 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle /pomalu pro nastavení požadovaného času. Stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. POZNÁMKY POUŽITÍ HRC 1 (REGULACE RYCHLOSTI): 1. Držte obě ruce na destičce pro měření pulsu a za 30 sekund po stisknutí tlačítka START, počítač detekuje puls uživatele a zobrazí jej na počítači pro další použití. 2. Pokud počítač nemůže rozpoznat puls uživatele do 30 sekund, stroj se zastaví, a na obrazovce se zse zobrazí. 3. Pokud je uživatelův aktuální tep vyšší než je maximální nastavená hodnota srdečního tepu, rychlost se dníží o 0.2km/h za detekci. Když rychlost dosáhne nejnižší hodnoty, ale hodnota tepu je stále vyšší než je zadaná maximální hodnota, doporučuje se přestat cvičit a poradit se s lékařem. 4. Pokud je aktuální srdeční tep 20 krát vyšší než maximální nastavená hodnota tepu po dobu 20 sekund, systém se zastaví a přejde do režimu pozastaveno. 3 minuty po režimu pozastaveno systém přejde do režimu zastavení. 5. Pokud je uživatelův aktuální tep nižší, než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, rychlost se zvýší o 0.2km/h za detekci. Jakmile rychlost dosáhne nejvyšší hodnoty, ale skutečný srdeční tep je stále nižší než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, stroj bude stále běžet na nejvyšší rychlosti. POUŽITÍ HRC 2 (KONTROLA SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Aktuální srdeční tep je nižší než max. nastavená hodnota: Zvýšení sklonu o 1% za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená 7 hodnota: Snížení sklonu o 1% za detekci

11 POUŽITÍ HRC 3 (KONTROLA RYCHLOSTI A SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Actual heartbeat is lower than preset max. heartbeat: Zvýšení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Po dosažení nejvyšší rychlosti, bude sklon o 1% zvýšen za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená hodnota: Snížení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Poté, co se dostane do nejnižší rychlost, bude sklon o 1% snížen za detekci. NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO SRDEČNÍHO TEPU: Úroveň 1: (220 - věk) x 60% Úroveň 2: (220 - věk) x 75% Úroveň 3: (220 - věk) x 85% INFORMACE NA POČÍTAČI: Kalorie: 000 ~ 999KCAL (Počet spálených kalorií) Vzdálenost: 0 ~ 99.99km Čas: 0 ~ 99.59minut (Výchozí nastavení 32:00) 8

12 Puls: 40 ~ 200 úder/min Sklon: 0~12% and Level L1 ~ L3 Speed: 0.8~16kph a Program P1 ~ P12 Obrazovka: 8 x 16 pro profil rychlosti i sklonu V režimu rychlý start a cíl, obrazovka Sklonu ukáže uběhnutá kola a obrazovka Rychlosti ukáže kruh kola. 40 teček představuje 400m v jednom kole. V programovacím režimu, obrazovka Sklonu ukazuje profil sklonu, a obrazovka Rychlosti ukazuje profil rychlosti. Zobrazení grafu rychlosti: Zahřátí: 0.8 ~ 2kph Chůze: 2.1 ~ 5kph Poklus: 5.1 ~ 9kph Běh: 9.1 ~ 13kph Sprint: 13.1 ~ 16kph 9

13 PROFILY PRO PROGRAMY P 1 ~ P 4 PROGRAM RYCHLOST A SKLON RYCHLOST P1 P2 P3 P4 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 5.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 7.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 4.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 5.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 7.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 4.0 KPH 0 % ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1; každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2; každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. 10

14 P 5 ~ P 8 PROGRAM RYCHLOST A SKLON SKLON P5 P6 P7 P8 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 2% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 6% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 6% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 8% Interval KPH 6% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 3% Interval KPH 6% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% Interval KPH 4% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 2% 4.0 KPH 7% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 8% Interval KPH 2% 4.0 KPH 8% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 6% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 6% Interval KPH 8% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 8% Interval KPH 6% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2, sklon o 1%. 11

15 P9 ~ P 12 PROGRAM RYCHLOST A SKLON SKLON P9 P10 P11 P12 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 2% 2.0 KPH 2% 3.0 KPH 2% 3.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 6.0 KPH 4% 3.0 KPH 6% Interval KPH 6% 6.0 KPH 4% 8.0 KPH 6% 5.0 KPH 6% Interval KPH 8% 2.0 KPH 5% 8.0 KPH 2% 6.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 2% 3.0 KPH 4% 7.0 KPH 8% Interval KPH 6% 6.0 KPH 3% 6.0 KPH 6% 8.0 KPH 3% Interval KPH 6% 2.0 KPH 4% 8.0 KPH 2% 6.0 KPH 6% Interval KPH 4% 4.0 KPH 5% 8.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 2% 6.0 KPH 7% 3.0 KPH 6% 3.0 KPH 8% Interval KPH 2% 2.0 KPH 8% 6.0 KPH 2% 3.0 KPH 8% Interval KPH 4% 4.0 KPH 2% 8.0 KPH 4% 5.0 KPH 6% Interval KPH 6% 6.0 KPH 3% 3.0 KPH 6% 6.0 KPH 6% Interval KPH 8% 2.0 KPH 4% 6.0 KPH 2% 7.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 8.0 KPH 4% 8.0 KPH 8% Interval KPH 6% 6.0 KPH 2% 3.0 KPH 6% 6.0 KPH 3% Interval KPH 4% 2.0 KPH 3% 3.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1, každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2, každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. 12

16 FUNKCE TLAČÍTEK: Rychlá tlačítka pro sklon K dispozici je 12 tlačítek sklonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(%) Rychlá tlačítka pro rychlost K dispozici je 12 tlačítek rychlosti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16(Km/h) Tlačítko INCLINE (nahoru / dolů) Slouží k nastavení sklonu a upravení nastavení.. Tlačítko SPEED (rychle / pomalu) Slouží k nastavení rychlosti a upravení nastavení.. Tlačítko START V režimu zastavení, stiskněte toto tlačítko pro spuštění. Tlačítko STOP A. V provozním režimu, stiskněte toto tlačítko pro režim pozastavení. Pokud není stroj znovu spuštěn do 20 minut, systém přejde do režimu zastavení. B. V provozním režimu, pokud sklon není 0%, ale řekněme 5%, stiskněte toto tlačítko pro zastavení stroje, úroveň sklonu se sníží automaticky na 0. Při restartování se sklon zvýší na původních 5%. C. V pozastaveném režimu, stiskněte toto tlačítko, systém se obnoví a přejde do režimu zastavení. ENTER button It s to confirm the setting figures. Tlačítko PROFIL Slouží pro výběr přednastaveného programu P1 ~ P12, H1 ~ H3. Tlačítko ENTER Slouží pro potvrzení nastavených hodnot.. Tlačítko TARGET (CÍL) Slouží pro výběr cílového programu, času, vzdálenosti, kalorií pro odpočítávání cvičení. Tlačítko FAN na pravé straně It s for the small circulation amount of wind. Pressing for 3 seconds will shut down the operation of fan. 13 TLAČÍTKA NA RUKOJETI Pro pohodlnou obsluhu jsou tlačítka pro sklon nahoru/dolů a zastavení na levé rukojeti řídítek a tlačítka pro rychlost rychle/ pomalu a spuštění na pravé rukojeti řídítek.

17 NOUZOVÝ KLÍČ A. Vložte klíč do počítače pro spuštění stroje. B. Odeberte klíč pro nouzové zastavení z důvodu bezpečnosti. C. Při odpojování klíče, se stroj zastaví a sklon nesestoupí na 0. Reproduktor Stroj má dva reproduktory Zástrčka USB Pro přehrávání MP3 a použiti jako nabíječky pro mobilní telefon. POKYNY K POUŽITÍ MP3 Nejprve zapojte MP3 do zástrčky, používejte následující ovládací tlačítka: 1. ON / OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) Slouží k zapnutí a vypnutí přehrávání hudby. 2. PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT) Slouží k spuštění přehrávání nebo dočasnému pozastavení přehrávání hudby. 3. PREV / V- (PŘEDCHOZÍ) Slouží pro zvolení předchozí skladby nebo snížení hlasitosti. Stiskněte jednou pro přechod na předchozí skladbu, stiskněte a podržte toto tlačítko pro snížení hlasitosti. 4. NEXT / V + (NÁSLEDUJÍCÍ) Slouží pro zvolení následující skladby nebo zvýšení hlasitosti. Stiskněte jednou a vyberte další skladbu. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zvýšení hlasitosti. JAK POUŽÍVAT SYSTÉM ASA (POKROČILÉ TLUMENÍ NÁRAZŮ)? Na obou stranách hlavního rámu je knoflík "ASA", který slouží k seřízení odpružení. Můžete nastavit odpružení z obou stran, stačí následovat šipku na štítku a otočit knoflíkem pro měkčí nebo tvrdší odpružení. Rozsah 1 představuje nejměkčí odpružení, a 5 představuje nejtvrdší odpružení. Můžete si vybrat libovolný rozsah nebo se podívejte na naše doporučení pro komfortní provoz. Rozsah 1 pro uživatele s hmotností méně než 70kg. Rozsah 2 pro uživatele s hmotností 70 ~ 80kg. Rozsah 3 pro uživatele s hmotností 80 ~ 90kg Rozsah 4 pro uživatele s hmotností 90 ~ 110kg. Rozsah 5 pro uživatele s hmotností 110 ~ 120kg. 14

18 UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE Chcete-li stroj zcela vypnout, vypněte hlavní spínač a odpojte stroj ze zásuvky. E1 (CHYBA 1): CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Když se stroj spustí, ale počítač nemůže přečíst signál senzoru po dobu 7 sekund, E1 se zobrazí na počítači. E6 (CHYBA 6): Když se stroj spustí, ale počítač nemůže přečíst signál VR ze sklonu motoru po dobu 6 sekund, E6 se se ukáže na počítači. Pokud se vyskytne některé z výše uvedených potíží, obraťte se prosím na svého prodejce.. E3 (CHYBA 3): Tato chyba může nastat pouze v režimu HRC (H1, H2, H3), když je uživatelova srdeční frekvence o 20 tepů vyšší než cílová hodnota srdeční frekvence a trvá déle než 30 sekund. Pro vaši bezpečnost, byste měli přestat běhat, když se objeví E3. ZÁPACH If any smell comes out from motor, please firstly spray out some silicone on the running board (Please refer to page : RUNNING BOARD MAINTENANCE), and see if the situation improves. Then consult the distributor for necessary help. JAK NASTAVIT SKLON Když je stroj v chodu, stačí stisknout tlačítko UP & DOWN (NAHORU a DOLU) a nastavit hodnotu sklonu. 15

19 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ Zvedněte zadní konec rámu k počítači, dokud neuslyšíte kliknutí válce, pak na rám zatlačte a přitlačte, abyste se ujistili, že drží pevně na místě. JAK STROJ SLOŽIT KE CVIČENÍ Existuje zde pojistný kolík. Chcete-li sklopit rám, prosím, držte ruku na rámu (nedržte jej za tyč mechanismu sklonu) a nohou zatlačte na střed (viz. obrázek), pak posuňte rám na zem. VAROVÁNÍ ABYSTE NEOHROZILI SVÉ DĚTI, PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ TYTO POKYNY: NEDOVOLTE DĚTEM POUŽÍVAT PŘÍSTROJ BEZ DOZORU. VYPNĚTE HLAVNÍ SPÍNAČ A ODOJTE NAPÁJECÍ KABEL ZE ZÁSUVKY, KDYŽ STROJ NENÍ POUŽÍVÁN. Z BEZEPEČNOSTÍCH DŮVODŮ VŽDY UDRŽUJTE DĚTI MIMO DOSAH SKLÁDÁCÍ ČÁSTI. 16

20 ÚDRŽBA BĚŽECKÉ DESKY Gratulujeme vám, že jste stal/a vlastníkem tohoto motorizovaného běžeckého pásu! Prosím, postupujte podle níže uvedených pokynů k údržbě běžící desky pro dlouhodobé funkční používání: ČAS NA ÚDRŽBU 1: Povrch běžící desky byl v továrně nastříkán jakýmsi speciálním "silikonem" pro hladký provoz. Prosím použijte trochu silikonu na povrch běžící desky po 80 ~ 90 hodin provozu. 2: Poté, nezapomeňte použít silikon každých 30 ~ 40 hodin používání. ZPŮSOB ÚDRŽBY Za prvé, prosím zvedněte jednu stranu běžícího pásu a pomocí spreje aplikujte silikon mezi běžící pás a běžící desku. Za druhé, prosím, zvedněte druhou stranu běžícího pásu a aplikujte silikon. Za třetí, choďte na běžeckém pásu za nízkých otáček na pár minut, aby se silikon zcela rozložil. WHAT KIND OF SILICONE V oblasti Evropy, Severní a Jižní Ameriky, se jedná o "dowcorning dc-200/350cs pdms silikonový olej". V oblasti asijských zemí a Japonska, se jedná o shin etsu kf-96/350cs silikonový olej" V Číně je to " 二 甲 基 硅 油, 黏 度 350cs". JAK UDRŽOVAT STROJ TEKUTÝM SILIKONEM Jedna plechovka tekutého silikonu je navíc přiložena v balení na údržbu běžící desky. Když je. potřeba použít silikon pro údržbu běžící desky, postupujte podle následujících pokynů: 1. Ujistěte se, že je běžecký pás vypnutý a odpojený z elektrické zásuvky. 2. Zvedněte pás na obou stranách ve směru šipky a rovnoměrně nalijte silikon dovnitř běžící desky pod běžícím pásem. Pak použijte nylonovou tkaninu pro rozetření po celé desce. 3. Připojte napájecí kabel, posuňte hlavní spínač do polohy ON, vložte bezpečnostní klíč, stiskněte tlačítko START a pás začne běžet. 4. Pokud pás není centralizován, podívejte se do části "Zarovnání běžícího pásu". POZNÁMKY: Pokud naleznete statický příznak, přidání silikonu na běžící desku Vám pomůže vyřešit také tento problém. 17

21 ZAROVNÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU Ujistěte se, že je běžecký pás vždy centralizován. Styl běhu a nerovný povrch jsou dvě příčiny, které mohou způsobit, že se pás pohne mimo střed. Drobné úpravy dvou šroubů v zadní části stroje jsou nezbytné, pokud se pás vysunul ze středu. Viz. obrázky A & B. 1. Posuňte hlavní spínač (umístěný v přední části trenažéru) do polohy ON a zajistěte bezpečnostní klíč správně k počítači, stiskněte tlačítko START pro zahájení provozu, pak zvyšte rychlost běžeckého pásu na 3 km/h. 2. Postavte se za běžecký pás, abyste mohli určit, na kterou stranu se pás posunul. 3. Když se pás posunuje doprava, otočte pravým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a levým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček 4. (viz. obrázek A). Obrázek A posuny doprava Obrázek B posuny doleva Když se pás posunuje doleva, otočte levým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a pravým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček (viz. obrázek B). 5. Sledujte pás asi dvě minuty, pak podle potřeby opakujte kroky 3, 4 a 5. NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU Nastavte napnutí pásu, pokud začne prokluzovat na válečcích. Je to důležité, protože to zvyšuje životnost složek běžeckého pásu. Před nastavením napnutí, drže pás volný 1. Zapněte hlavní spínač a ujistěte se, že je bezpečnostní klíč správně připojen k počítači. 2. Stiskněte tlačítko START pro spuštění chodu pásu, pak zvyšte rychlost na 3km/h. 3. Otočte stavěcími šrouby stejně, přibližně jednu čtvrtinu otočení ve směru hodinových ručiček. 4. Zpomalujte pás tím, že se držíte rukojetí a použijete více váhy při chůzi, (jako při chůzi z kopce), pak se postavte na pás a podívejte se, zda pás sklouzne. 5. Pokud pás prokluzuje, použijte otočení šroubů o jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a opakujte krok 4 podle potřeby. 18

22 ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽÍCÍHO PÁSU Vypněte napájení a odpojte stroj z elektrické zásuvky. Opatrně překlopte běžecký pás na stranu. Použijte vlhký hadřík na otření vnitřku běžícího pásu. Opatrně otáčejte běžící pás ručně a vyčistěte tak celou vnitřní plochu. Vraťte stroj do vzpřímené polohy. Pokud jsou hrany běžícího pásu roztřepené, podívejte se na seřízení běžeckého pásu. Pokud se švy třepí, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko ČIŠTĚNÍ Nejprve se ujistěte, že je běžecký pás vypnutý a vypojený z elektrické zásuvky. Pro odstranění prachu použijte malou trubku vysavače a opatrně vysajte nečistoty kolem všech viditelných částí.. Chcete-li odstranit prach z povrchů, použijte lehce navlhčený hadřík s jemným čisticím prostředkem, který nastříkejte pouze na hadřík. Dávejte pozor, abyste žádný díl běžeckého pásu nenamočili tekutinami. KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky řádně dotaženy a všechny dráty pevně na svém místě. Aby nedošlo k poškození spojovacího materiálu, neutahujte je příliš. JAK STROJ PŘESUNOUT K dispozici jsou čtyři kolečka ve spodní části rámu, složte rám, pak rám posunujte. Je možné přesunout stroj, i když rám není sklopený. Jen zašroubujte balancery a posunujte stroj. SKLADOVÁNÍ Uložte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že je hlavní spínač vypnutý a stroj je vypojený z elektrické zásuvky. 19

23 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ? Za prvé, důrazně doporučujeme se poradit se svým lékařem dříve, než začnete stroj používat. Samozřejmě, trpíte-li artritidou, anémií, bolestmi v dolní části zad, máte nekontrolovaný diabetes nebo vážné onemocnění plic, ledvin, jater nebo srdce, měli byste chodit k lékaři pravidelně. Pro efektivní cvičení, doporučujeme používat tepovou frekvenci jako průvodce. Každý má určitou "maximální tepovou frekvenci." Vaše maximální tepová frekvence znamená počet úderů vašeho srdce za minutu při běhu co nejrychleji, co nejdéle, jak je to možné. I když se to liší od člověka k člověku, vaše maximální tepová frekvence je zhruba 220 mínus váš věk. To znamená, že když je vám 20 let, vaše maximální tepová frekvence je asi 200; Je-li vám 40, je to zhruba 180. Nicméně, mohlo by být nebezpečné cvičit při vaší maximální tepové frekvenci. Fyziologové přišli na bezpečný rozsah srdeční frekvence pro většinu lidí. Říkají tomu "Cílová Tepová Frekvence". Za cílovou tepovou frekvenci je považováno asi 60 až 85 procent z vaší maximální tepové frekvence, což je vaše optimální úroveň pro cvičení. Cvičením alespoň 3 krát týdně a udržováním cílové hodnoty srdeční frekvence po dobu alespoň 20 minut získáte to nejlepší ze svého cvičení. Například: Pokud je vám 30 let, vaše maximální tepová frekvence je = Vaše cílová tepová frekvence je asi 114 ~ x 60% = x 85% =

24 21 Schematický pohled na zařízení

25 Seznam součástek Č. Popis Č. Popis Č. Popis 1 HLAVNÍ RÁM 2 SPODNÍ STOJAN 3 PŘEDNÍ TYČ (L) 4 PŘEDNÍ TYČ (R) 5 PŘEDNÍ RÁM 6 ZADNÍ KRYT(L) 7 ZADNÍ KRYT(R) 8 KOLEČKO 9 BOČNÍ KRYT(L) 10 BOČNÍ KRYT(S) 11 BOČNÍ KRYT 12 BOČNÍ KRYT 13 BOČNÍ KRYT 14 BOČNÍ KRYT 15 ZÁBRADLÍ 16 VELKÝ KRYT 17 PŘEDNÍ KOLEČKO 18 ZADNÍ KOLEČKO 19 BĚŽECKÁ DESKA 20 BĚŽECKÝ PÁS 21 RÁM POČÍTAČE 22 POČÍTAČ 25 RUČNÍ PULS (L) 26 RUČNÍ PULS (R) 27 KOLO 28 KONEC PRO NASTAVENÍ 29 UPEVŇ.SPONA (UCR 1.5) 30 PÁS 31 MOTOR 32 SKLON MOTORU 33 MAGNET CÍVKA 34 OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA 35 SYTIČ 36 FILTR 10A 37 ŠROUB M4*10 38 DESKA 39 JISTIČ 40 ZÁSUVKA 41 SPÍNAČ 42 BOČNÍ KRYT SEŘIZOVAČE 43 PODLOŽKA M6 x16 44 TYČ PRO NASTAVENÍ 45 BEZPEČNOSTNÍ TRUBICE 46 SENZOR 47 ŠROUB TP 3x10 48 ŠROUB M10x15 49 PODLOŽKA M8*16 50 TYČ PRO NASTAVENÍ 51 UMĚLOHMOTNÁ OBJÍMKA 52 MATICE M8 53 ŠROUB M5x30 54 PODLOŽKA M8 x35 55 ŠROUB TP5/32x5/8 56 ŠROUB TP5/32x3/8 57 ŠROUB M5 x PODLOŽKA M8 x19 59 ŠROUB M8x15 60 ŠROUB M8x50 61 UMĚLOHMOTNÁ OBJÍMKA 62 ŠROUB M6x35 63 UTÁHNUTÍ AIR-SHOCKU 64 GUMOVÁ PODPĚRA 65 PROSTŘEDNÍ TYČ 66 ŠROUB M8x45 67 ŠROUB M8x65 68 KONCOVKA KOLA 69 ŠROUB M4 x 8 70 ŠROUB M6x KOLÍK 72 POLŠTÁŘOVÁ HŘÍDEL 73 PLASTOVÁ OBJÍMAK 74 PRUŽINA 75 VYBAVENÍ 76 ŠROUB 77 KROUŽEK 78 ŠROUB M4x6 79 RUKÁV (T1389FC) 80 KOVOVÁ OBJÍMKA Ø13 x ŠROUB M8x60 82 ŠROUB M10x40 83 ŠROUB M10x75 84 MATICE M10 85 PODLOŽKA M10 x22 86 ŠROUB M8x55 87 OBJÍMKA Ø13 x8 x 36.5L 88 OBJÍMKA Ø16 x ŠROUB M10x70 90 NAPÁJECÍ ZROJ 91 KABEL 1200mm 92 KABEL 60mm (blue) 93 KABEL 60mm(brown) 94 KABEL 170mm(brown) 95 KABEL (power) 96 KABEL 200mm (blue) 97 POLŠTÁŘEK 40D 98 POLŠTÁŘEK 60D 99 POLŠTÁŘEK 80D 100 MATICE M6 102 ŠROUB M6 x STOJAN 104 KRYTOSY 105 KABEL (750 mm ) 106 UPEVŇOVACÍ SPONA 107 ZÁBRADLÍ (L) 108 ZÁBRADLÍ (R) 109 TRUBKA NA POLŠTÁŘEK 110 ÚPRAVA 111 GUMOVÝ ZIP 112 PRUŽINA 113 ŠROUB M5x8 114 PLAST. KONCOVKA 38.1 x RUKÁV (T033F) 116 PODLOŽKA M6 x ŠROUB M8x ŠROUB M8x 10 22

26 23

27 24

28 Factory: JIH KAO ENTERPRISE CO., LTD

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro 1 OBSAH 1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ... 3 2. ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK... 4 2.1 Držák kabelu a síťový vypínač... 5 2.2 Běžecký pás a zdvihový mechanismus...

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6 Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj MA-6 ANITA B s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 516 452 751 tel: +420 516 454 774, +420 516 453 496 e-mail: info@anita.cz Anita

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

IN 1107 Body Solid G3S Návod k použití & Instrukce k montáži Obsah DVD k procvičení celého těla............. str. Schematické nákresy................. str. Bezpečnostní instrukce.................. str.

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více