MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu"

Transkript

1 MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

2

3 OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str.. 2 Str.. 3 Str PROVOZ BĚŽECKÉHO PÁSU.... Str.. 6 POKYNY K OVLÁDÁNÍ.... INFORMACE NA POČÍTAČI.... JAK POUŽÍVAT SYSTÉM ASA... UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE.... CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ..... JAK NASTAVIT SKLON... Str Str Str.. 14 Str.. 15 Str.. 15 Str.. 15 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ.... Str.. 16 JAK STROJ ROZLOŽIT KE CVIČENÍ.... JAK UDRŽOVAT BĚŽECKOU DESKU.... Str.. 16 Str.. 17 JAK UDRŽOVAT BĚŽECKOU DESKU TEKUTÝM SILIKONEM... Str.. 17 VYROVNÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU.... NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU.... ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽECKÉHO PÁSU.... ČIŠTĚNÍ... Str.. 18 Str.. 18 Str.. 19 Str.. 19 KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ.... Str.. 19 JAK STROJ PŘESUNOUT.... Str.. 19 SKLADOVÁNÍ... Str.. 19 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ... SCHEMATICKÝ POHLED NA ZAŘÍZENÍ... Str.. 20 Str.. 21 SEZNAM SOUČÁSTEK.... Str.. 22 Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny v barvách, součástkách a materiálu bez předchozího upozornění.

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si prosím tyto následující základní bezpečnostní pokyny dříve, než začnete běžecký pás používat: * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud jsou vzduchové otvory ucpány. Udržujte vzduchové otvory bez chuchvalců prachu, vlasů a podobně. VAROVÁNÍ * Tento běžecký pás potřebuje speciální obvod 110V/220V 15/10AMP a to odděleně tak, aby nebyl sdílen s jinými elektrickými spotřebiči. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození elektroniky a motoru, a záruka nebude platná. * Pro snížení rizik úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky ihned po použití stroje a taktéž i před čištěním, montáží a servisem. * Nikdy nenechávejte běžecký pás bez dozoru, když je zapojen. Odpojte jej vypnutím hlavního spínače a vytažením ze zásuvky. * Vždy mějte končetiny mimo pohyblivé díly, když je stroj používán druhými. * Nedávejte ruce a nohy pod běžecký pás. * Nedovolte dětem pohyb na nebo okolo běžeckého pásu. 1 UPOZORNĚNÍ * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud byl upuštěn, poškozen nebo namočen vodou. Kontaktujte svého prodejce pro servisní doporučení. * Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu, je doporučeno poradit se se svým lékařem. * Přestaňte používat běžecký pás, pokud máte pocit závratě nebo se necítíte dobře. * Pokud je stroj používán osobou s postižením nebo v jejich blízkosti, pak je nutné mít lékařské schválení a přísný dozor. * Používejte běžecký pás pouze pro účel, pro který byl navržen tak, jak je popsáno v návodu. * Netahejte běžecký pás za napájecí šňůru. * Udržujte napájecí kabel mimo ohřívané povrchy. * Nepoužívejte ani neskladujte stroj venku. * Nepoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové výrobky, nebo kde se pracuje s kyslíkem. * Při zapnutí napájení, se prosím postavte vedle běžeckého pásu, a ne na něj. * Maximální hmotnost uživatele je 120kg. * Nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokrém stavu. * Nepoužívejte stroj na koberci, který je tlustší více než 1 cm. * Nepoužívejte stroj pod dekou. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob. * Nikdy nevkládejte předměty do žádného otvoru na běžeckém pásu. * Udržujte běžecký pás na pevném a rovném povrchu se stranami nejméně dva metry vzdálené od každé stěny. Ujistěte se, že je kolem běžeckého pásu dostatek prostoru během používání, viz obrázek níže.

5 * Neběhejte na pásu bosí či bez bot. * Nepoužívejte volné boty nebo pantofle. Sportovní boty jsou nejvhodnější při použití běžeckého pásu. * Nikdy nepoužívejte běžecký pás s volnými doplňky, dlouhými oděvy jako je pyžamo nebo šaty. * Při chůzi nebo běhu vždy zůstávejte v přední části stroje. * Nikdy nechoďte nebo neběžte rychleji, než je pro vás pohodlné. * Neskákejte na běžeckém pásu ze strany na.tranu. * Nepokládejte žádné tekutiny nikam na běžecký pás. * Nezapojujte stroj do stejné zásuvky s jiným elektrickým zařízením při použití. POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by nastala porucha nebo výpadek proudu, uzemnění poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento běžecký pás je vybaven kabelem s konektorem pro uzemnění zařízení a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy. NEBEZPEČÍ Nesprávné připojení uzemnění běžeckého pásu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, pokud si nejste jisti, zda je přístroj správně uzemněn. Neupravujte nijak zástrčku dodanou společně s běžeckým pásem. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nechte si řádně uzemněnou elektrickou zásuvku nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem. Tato jednotka musí být připojena do jmenovitého 110 V 60 Hz, 15 AMP nebo 220 V, 50 Hz 10AMP okruhu, který má zemnící zástrčku. Zásuvky, které slouží pro více spotřebičů, nebo mají kolísavé napětí o více než 5%, mohou způsobit chybný výkon nebo poškození elektroniky stroje. Použití elektrického výkonu, který nebyl specifikován výše, může v konečném důsledku znamenat ukončení záruky. Nikdy nesundávejte elektrické zemnění obsažené v tří-pinové zástrčce stroje s adaptérem. Rozdíl v otáčkách motoru je +/- 10% 2

6 4 5 A B C 3 SEZNAM SOUČÁSTEK 1. HLAVNÍ RÁM RÁM POČÍTAČE BOČNÍ KRYT POČÍTAČ NAPÁJECÍ KABEL A. ŠROUB B. ŠROUB C. NÁŘADÍ...2

7 POKYNY K MONTÁŽI... 4

8 KROK 4: Požádejte někoho, aby vám přidržel rám počítače v horní části přední tyče a připojte kabely na obou stranách (2 kabely na pravé straně). Poté rám počítače připevněte na přední tyč pomocí 4 šroubů (A) na obou stranách. Dávejte pozor, abyste kabely nepřiskřípli. KROK 5: Držte počítač nad rámem počítače. Připojte všechny kabely (4 kabely na pravé straně, a 2 kabely na levé straně) počítače a rámu počítače. Dávejte pozor, abyste kabely nepřiskřípli. KROK 6: Pak nasaďte počítač na rám počítače. Všimněte si, že na zadní straně počítače jsou 4 čepy. Umístěte tyto čtyři čepy počítače do 4 otvorů na rámu počítače, a potom zatlačte počítač dolů pro připevnění. Pak připevněte 4 šrouby (B) na zadní stranu rámu počítače. 5

9 PROVOZ BĚŽECKÉHO PÁSU UPOZORNĚNÍ: Před zahájením cvičení se ujistěte, že je bezpečnostní klíč správně umístěn na počítačové konzole a bezpečnostní spona je bezpečně připojena k části vašeho oblečení. Když spouštíte stroj, vždy stůjte na bočních lištách, ne na běžícím pásu. Nechte běžeckému pásu dosáhnout rychlosti nejméně 1.0 km/h a pak na něm začněte chodit. Před použitím si nejdříve přečtěte tento návod, abyste se seznámili s počítačem běžeckého pásu a dalšími důležitými funkcemi. VAROVÁNÍ Když motor běží, generuje se teplota. Čím déle motor běží, tím vyšší je teplota stroje. Zvláště, když běží s těžkým zatížením po delší dobu, teplota bude mnohem vyšší. Proto, abyste prodloužili životnost motoru, prosím po každém použití, nechte běžecký pás běžet bez zatížení na maximální rychlost po dobu 5 minut, aby se ochladil a jeho teplota klesla. POKYNY K OVLÁDÁNÍ PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ Stisknutím tlačítka START se pás spustí. Čas, vzdálenost a kalorie se budou počítat od 0. Také v obrazovce SKLON se objeví 0 a první tečka bliká v obrazovce Rychlost. A 0 skočí na 1 po uběhnutí 400m. Můžete stisknout tlačítko INCLINE (SKLON) nahoru /dolů nebo SPEED (RYCHLOST) rychle / pomalu a upravit tak sklon a rychlost dle své libosti. Můžete také stisknout tlačítko Quick Speed/ Incline pro rychlé dosažení rychlost / sklonu, jaké chcete. 12 NASTAVITELNÝCH PROGRAMŮ Stiskněte tlačítko PROFILE a zvolte program: P1 ~ 12. Stiskněte tlačítko ENTER a INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a zvolte Level (úroveň) 1~ 3. Stiskněte tlačítko ENTER, přednastavená hodnota 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a nastavte požadovaný čas od 10 ~ 99. Stiskněte tlačítko ENTER a pak START pro spuštění běhání. CÍLOVÝ PROGRAM (ČAS, VZDÁLENOST, KALORIE) Vyberte si cílový program, Čas, Vzdálenost nebo Kalorie pro odpočítávání cvičení. Stiskněte tlačítko TIME pro volbu cílového času, výchozí nastavení 32:00 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru/dolů nebo SPEED rychle/pomalu pro nastavení požadovaného času cvičení 10 ~ 99 minut, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. 6

10 Nebo stiskněte tlačítko TARGET (CÍL) pro volbu cílové hodnoty kalorie, výchozí nastavení 10.0 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení požadované hodnoty kalorie cvičení 10 ~ 990kcal, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. Nebo stiskněte tlačítko DISTANCE pro volbu cílové vzdálenosti, výchozí nastavení 1.0 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru/dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení požadované vzdálenosti cvičení 1 ~ 20 km, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. Když nastavená hodnota dojde k 0, stroj se automaticky zastaví. HRC PROGRAM (H1, H2, H3) PROGRAM SRDEČNÍ FREKVENCE Stiskněte tlačítko HRC pro volbu programu srdeční frekvence, H1 (nebo H2, H3) Stiskněte tlačítko ENTER, výchozí nastavení věku: 30 se zobrazuje v obrazovce kalorie. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení věku: 13 ~ 70. Například, pokud nastavíte 35 let, stiskněte tlačítko ENTER, objeví se hodnota tepu 111 a Úroveň 1. Můžete stisknout tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a vybrat L2 pro 138 nebo L3 pro 157 pro různé srdeční frekvence během cvičení. Poté stiskněte tlačítko ENTER, výchozí nastavení 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle /pomalu pro nastavení požadovaného času. Stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. POZNÁMKY POUŽITÍ HRC 1 (REGULACE RYCHLOSTI): 1. Držte obě ruce na destičce pro měření pulsu a za 30 sekund po stisknutí tlačítka START, počítač detekuje puls uživatele a zobrazí jej na počítači pro další použití. 2. Pokud počítač nemůže rozpoznat puls uživatele do 30 sekund, stroj se zastaví, a na obrazovce se zse zobrazí. 3. Pokud je uživatelův aktuální tep vyšší než je maximální nastavená hodnota srdečního tepu, rychlost se dníží o 0.2km/h za detekci. Když rychlost dosáhne nejnižší hodnoty, ale hodnota tepu je stále vyšší než je zadaná maximální hodnota, doporučuje se přestat cvičit a poradit se s lékařem. 4. Pokud je aktuální srdeční tep 20 krát vyšší než maximální nastavená hodnota tepu po dobu 20 sekund, systém se zastaví a přejde do režimu pozastaveno. 3 minuty po režimu pozastaveno systém přejde do režimu zastavení. 5. Pokud je uživatelův aktuální tep nižší, než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, rychlost se zvýší o 0.2km/h za detekci. Jakmile rychlost dosáhne nejvyšší hodnoty, ale skutečný srdeční tep je stále nižší než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, stroj bude stále běžet na nejvyšší rychlosti. POUŽITÍ HRC 2 (KONTROLA SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Aktuální srdeční tep je nižší než max. nastavená hodnota: Zvýšení sklonu o 1% za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená 7 hodnota: Snížení sklonu o 1% za detekci

11 POUŽITÍ HRC 3 (KONTROLA RYCHLOSTI A SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Actual heartbeat is lower than preset max. heartbeat: Zvýšení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Po dosažení nejvyšší rychlosti, bude sklon o 1% zvýšen za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená hodnota: Snížení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Poté, co se dostane do nejnižší rychlost, bude sklon o 1% snížen za detekci. NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO SRDEČNÍHO TEPU: Úroveň 1: (220 - věk) x 60% Úroveň 2: (220 - věk) x 75% Úroveň 3: (220 - věk) x 85% INFORMACE NA POČÍTAČI: Kalorie: 000 ~ 999KCAL (Počet spálených kalorií) Vzdálenost: 0 ~ 99.99km Čas: 0 ~ 99.59minut (Výchozí nastavení 32:00) 8

12 Puls: 40 ~ 200 úder/min Sklon: 0~12% and Level L1 ~ L3 Speed: 0.8~16kph a Program P1 ~ P12 Obrazovka: 8 x 16 pro profil rychlosti i sklonu V režimu rychlý start a cíl, obrazovka Sklonu ukáže uběhnutá kola a obrazovka Rychlosti ukáže kruh kola. 40 teček představuje 400m v jednom kole. V programovacím režimu, obrazovka Sklonu ukazuje profil sklonu, a obrazovka Rychlosti ukazuje profil rychlosti. Zobrazení grafu rychlosti: Zahřátí: 0.8 ~ 2kph Chůze: 2.1 ~ 5kph Poklus: 5.1 ~ 9kph Běh: 9.1 ~ 13kph Sprint: 13.1 ~ 16kph 9

13 PROFILY PRO PROGRAMY P 1 ~ P 4 PROGRAM RYCHLOST A SKLON RYCHLOST P1 P2 P3 P4 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 5.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 7.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 4.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 5.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 7.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 4.0 KPH 0 % ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1; každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2; každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. 10

14 P 5 ~ P 8 PROGRAM RYCHLOST A SKLON SKLON P5 P6 P7 P8 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 2% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 6% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 6% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 8% Interval KPH 6% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 3% Interval KPH 6% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% Interval KPH 4% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 2% 4.0 KPH 7% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 8% Interval KPH 2% 4.0 KPH 8% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 6% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 6% Interval KPH 8% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 8% Interval KPH 6% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2, sklon o 1%. 11

15 P9 ~ P 12 PROGRAM RYCHLOST A SKLON SKLON P9 P10 P11 P12 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 2% 2.0 KPH 2% 3.0 KPH 2% 3.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 6.0 KPH 4% 3.0 KPH 6% Interval KPH 6% 6.0 KPH 4% 8.0 KPH 6% 5.0 KPH 6% Interval KPH 8% 2.0 KPH 5% 8.0 KPH 2% 6.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 2% 3.0 KPH 4% 7.0 KPH 8% Interval KPH 6% 6.0 KPH 3% 6.0 KPH 6% 8.0 KPH 3% Interval KPH 6% 2.0 KPH 4% 8.0 KPH 2% 6.0 KPH 6% Interval KPH 4% 4.0 KPH 5% 8.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 2% 6.0 KPH 7% 3.0 KPH 6% 3.0 KPH 8% Interval KPH 2% 2.0 KPH 8% 6.0 KPH 2% 3.0 KPH 8% Interval KPH 4% 4.0 KPH 2% 8.0 KPH 4% 5.0 KPH 6% Interval KPH 6% 6.0 KPH 3% 3.0 KPH 6% 6.0 KPH 6% Interval KPH 8% 2.0 KPH 4% 6.0 KPH 2% 7.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 8.0 KPH 4% 8.0 KPH 8% Interval KPH 6% 6.0 KPH 2% 3.0 KPH 6% 6.0 KPH 3% Interval KPH 4% 2.0 KPH 3% 3.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1, každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2, každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. 12

16 FUNKCE TLAČÍTEK: Rychlá tlačítka pro sklon K dispozici je 12 tlačítek sklonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(%) Rychlá tlačítka pro rychlost K dispozici je 12 tlačítek rychlosti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16(Km/h) Tlačítko INCLINE (nahoru / dolů) Slouží k nastavení sklonu a upravení nastavení.. Tlačítko SPEED (rychle / pomalu) Slouží k nastavení rychlosti a upravení nastavení.. Tlačítko START V režimu zastavení, stiskněte toto tlačítko pro spuštění. Tlačítko STOP A. V provozním režimu, stiskněte toto tlačítko pro režim pozastavení. Pokud není stroj znovu spuštěn do 20 minut, systém přejde do režimu zastavení. B. V provozním režimu, pokud sklon není 0%, ale řekněme 5%, stiskněte toto tlačítko pro zastavení stroje, úroveň sklonu se sníží automaticky na 0. Při restartování se sklon zvýší na původních 5%. C. V pozastaveném režimu, stiskněte toto tlačítko, systém se obnoví a přejde do režimu zastavení. ENTER button It s to confirm the setting figures. Tlačítko PROFIL Slouží pro výběr přednastaveného programu P1 ~ P12, H1 ~ H3. Tlačítko ENTER Slouží pro potvrzení nastavených hodnot.. Tlačítko TARGET (CÍL) Slouží pro výběr cílového programu, času, vzdálenosti, kalorií pro odpočítávání cvičení. Tlačítko FAN na pravé straně It s for the small circulation amount of wind. Pressing for 3 seconds will shut down the operation of fan. 13 TLAČÍTKA NA RUKOJETI Pro pohodlnou obsluhu jsou tlačítka pro sklon nahoru/dolů a zastavení na levé rukojeti řídítek a tlačítka pro rychlost rychle/ pomalu a spuštění na pravé rukojeti řídítek.

17 NOUZOVÝ KLÍČ A. Vložte klíč do počítače pro spuštění stroje. B. Odeberte klíč pro nouzové zastavení z důvodu bezpečnosti. C. Při odpojování klíče, se stroj zastaví a sklon nesestoupí na 0. Reproduktor Stroj má dva reproduktory Zástrčka USB Pro přehrávání MP3 a použiti jako nabíječky pro mobilní telefon. POKYNY K POUŽITÍ MP3 Nejprve zapojte MP3 do zástrčky, používejte následující ovládací tlačítka: 1. ON / OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) Slouží k zapnutí a vypnutí přehrávání hudby. 2. PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT) Slouží k spuštění přehrávání nebo dočasnému pozastavení přehrávání hudby. 3. PREV / V- (PŘEDCHOZÍ) Slouží pro zvolení předchozí skladby nebo snížení hlasitosti. Stiskněte jednou pro přechod na předchozí skladbu, stiskněte a podržte toto tlačítko pro snížení hlasitosti. 4. NEXT / V + (NÁSLEDUJÍCÍ) Slouží pro zvolení následující skladby nebo zvýšení hlasitosti. Stiskněte jednou a vyberte další skladbu. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zvýšení hlasitosti. JAK POUŽÍVAT SYSTÉM ASA (POKROČILÉ TLUMENÍ NÁRAZŮ)? Na obou stranách hlavního rámu je knoflík "ASA", který slouží k seřízení odpružení. Můžete nastavit odpružení z obou stran, stačí následovat šipku na štítku a otočit knoflíkem pro měkčí nebo tvrdší odpružení. Rozsah 1 představuje nejměkčí odpružení, a 5 představuje nejtvrdší odpružení. Můžete si vybrat libovolný rozsah nebo se podívejte na naše doporučení pro komfortní provoz. Rozsah 1 pro uživatele s hmotností méně než 70kg. Rozsah 2 pro uživatele s hmotností 70 ~ 80kg. Rozsah 3 pro uživatele s hmotností 80 ~ 90kg Rozsah 4 pro uživatele s hmotností 90 ~ 110kg. Rozsah 5 pro uživatele s hmotností 110 ~ 120kg. 14

18 UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE Chcete-li stroj zcela vypnout, vypněte hlavní spínač a odpojte stroj ze zásuvky. E1 (CHYBA 1): CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Když se stroj spustí, ale počítač nemůže přečíst signál senzoru po dobu 7 sekund, E1 se zobrazí na počítači. E6 (CHYBA 6): Když se stroj spustí, ale počítač nemůže přečíst signál VR ze sklonu motoru po dobu 6 sekund, E6 se se ukáže na počítači. Pokud se vyskytne některé z výše uvedených potíží, obraťte se prosím na svého prodejce.. E3 (CHYBA 3): Tato chyba může nastat pouze v režimu HRC (H1, H2, H3), když je uživatelova srdeční frekvence o 20 tepů vyšší než cílová hodnota srdeční frekvence a trvá déle než 30 sekund. Pro vaši bezpečnost, byste měli přestat běhat, když se objeví E3. ZÁPACH If any smell comes out from motor, please firstly spray out some silicone on the running board (Please refer to page : RUNNING BOARD MAINTENANCE), and see if the situation improves. Then consult the distributor for necessary help. JAK NASTAVIT SKLON Když je stroj v chodu, stačí stisknout tlačítko UP & DOWN (NAHORU a DOLU) a nastavit hodnotu sklonu. 15

19 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ Zvedněte zadní konec rámu k počítači, dokud neuslyšíte kliknutí válce, pak na rám zatlačte a přitlačte, abyste se ujistili, že drží pevně na místě. JAK STROJ SLOŽIT KE CVIČENÍ Existuje zde pojistný kolík. Chcete-li sklopit rám, prosím, držte ruku na rámu (nedržte jej za tyč mechanismu sklonu) a nohou zatlačte na střed (viz. obrázek), pak posuňte rám na zem. VAROVÁNÍ ABYSTE NEOHROZILI SVÉ DĚTI, PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ TYTO POKYNY: NEDOVOLTE DĚTEM POUŽÍVAT PŘÍSTROJ BEZ DOZORU. VYPNĚTE HLAVNÍ SPÍNAČ A ODOJTE NAPÁJECÍ KABEL ZE ZÁSUVKY, KDYŽ STROJ NENÍ POUŽÍVÁN. Z BEZEPEČNOSTÍCH DŮVODŮ VŽDY UDRŽUJTE DĚTI MIMO DOSAH SKLÁDÁCÍ ČÁSTI. 16

20 ÚDRŽBA BĚŽECKÉ DESKY Gratulujeme vám, že jste stal/a vlastníkem tohoto motorizovaného běžeckého pásu! Prosím, postupujte podle níže uvedených pokynů k údržbě běžící desky pro dlouhodobé funkční používání: ČAS NA ÚDRŽBU 1: Povrch běžící desky byl v továrně nastříkán jakýmsi speciálním "silikonem" pro hladký provoz. Prosím použijte trochu silikonu na povrch běžící desky po 80 ~ 90 hodin provozu. 2: Poté, nezapomeňte použít silikon každých 30 ~ 40 hodin používání. ZPŮSOB ÚDRŽBY Za prvé, prosím zvedněte jednu stranu běžícího pásu a pomocí spreje aplikujte silikon mezi běžící pás a běžící desku. Za druhé, prosím, zvedněte druhou stranu běžícího pásu a aplikujte silikon. Za třetí, choďte na běžeckém pásu za nízkých otáček na pár minut, aby se silikon zcela rozložil. WHAT KIND OF SILICONE V oblasti Evropy, Severní a Jižní Ameriky, se jedná o "dowcorning dc-200/350cs pdms silikonový olej". V oblasti asijských zemí a Japonska, se jedná o shin etsu kf-96/350cs silikonový olej" V Číně je to " 二 甲 基 硅 油, 黏 度 350cs". JAK UDRŽOVAT STROJ TEKUTÝM SILIKONEM Jedna plechovka tekutého silikonu je navíc přiložena v balení na údržbu běžící desky. Když je. potřeba použít silikon pro údržbu běžící desky, postupujte podle následujících pokynů: 1. Ujistěte se, že je běžecký pás vypnutý a odpojený z elektrické zásuvky. 2. Zvedněte pás na obou stranách ve směru šipky a rovnoměrně nalijte silikon dovnitř běžící desky pod běžícím pásem. Pak použijte nylonovou tkaninu pro rozetření po celé desce. 3. Připojte napájecí kabel, posuňte hlavní spínač do polohy ON, vložte bezpečnostní klíč, stiskněte tlačítko START a pás začne běžet. 4. Pokud pás není centralizován, podívejte se do části "Zarovnání běžícího pásu". POZNÁMKY: Pokud naleznete statický příznak, přidání silikonu na běžící desku Vám pomůže vyřešit také tento problém. 17

21 ZAROVNÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU Ujistěte se, že je běžecký pás vždy centralizován. Styl běhu a nerovný povrch jsou dvě příčiny, které mohou způsobit, že se pás pohne mimo střed. Drobné úpravy dvou šroubů v zadní části stroje jsou nezbytné, pokud se pás vysunul ze středu. Viz. obrázky A & B. 1. Posuňte hlavní spínač (umístěný v přední části trenažéru) do polohy ON a zajistěte bezpečnostní klíč správně k počítači, stiskněte tlačítko START pro zahájení provozu, pak zvyšte rychlost běžeckého pásu na 3 km/h. 2. Postavte se za běžecký pás, abyste mohli určit, na kterou stranu se pás posunul. 3. Když se pás posunuje doprava, otočte pravým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a levým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček 4. (viz. obrázek A). Obrázek A posuny doprava Obrázek B posuny doleva Když se pás posunuje doleva, otočte levým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a pravým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček (viz. obrázek B). 5. Sledujte pás asi dvě minuty, pak podle potřeby opakujte kroky 3, 4 a 5. NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU Nastavte napnutí pásu, pokud začne prokluzovat na válečcích. Je to důležité, protože to zvyšuje životnost složek běžeckého pásu. Před nastavením napnutí, drže pás volný 1. Zapněte hlavní spínač a ujistěte se, že je bezpečnostní klíč správně připojen k počítači. 2. Stiskněte tlačítko START pro spuštění chodu pásu, pak zvyšte rychlost na 3km/h. 3. Otočte stavěcími šrouby stejně, přibližně jednu čtvrtinu otočení ve směru hodinových ručiček. 4. Zpomalujte pás tím, že se držíte rukojetí a použijete více váhy při chůzi, (jako při chůzi z kopce), pak se postavte na pás a podívejte se, zda pás sklouzne. 5. Pokud pás prokluzuje, použijte otočení šroubů o jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a opakujte krok 4 podle potřeby. 18

22 ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽÍCÍHO PÁSU Vypněte napájení a odpojte stroj z elektrické zásuvky. Opatrně překlopte běžecký pás na stranu. Použijte vlhký hadřík na otření vnitřku běžícího pásu. Opatrně otáčejte běžící pás ručně a vyčistěte tak celou vnitřní plochu. Vraťte stroj do vzpřímené polohy. Pokud jsou hrany běžícího pásu roztřepené, podívejte se na seřízení běžeckého pásu. Pokud se švy třepí, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko ČIŠTĚNÍ Nejprve se ujistěte, že je běžecký pás vypnutý a vypojený z elektrické zásuvky. Pro odstranění prachu použijte malou trubku vysavače a opatrně vysajte nečistoty kolem všech viditelných částí.. Chcete-li odstranit prach z povrchů, použijte lehce navlhčený hadřík s jemným čisticím prostředkem, který nastříkejte pouze na hadřík. Dávejte pozor, abyste žádný díl běžeckého pásu nenamočili tekutinami. KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky řádně dotaženy a všechny dráty pevně na svém místě. Aby nedošlo k poškození spojovacího materiálu, neutahujte je příliš. JAK STROJ PŘESUNOUT K dispozici jsou čtyři kolečka ve spodní části rámu, složte rám, pak rám posunujte. Je možné přesunout stroj, i když rám není sklopený. Jen zašroubujte balancery a posunujte stroj. SKLADOVÁNÍ Uložte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že je hlavní spínač vypnutý a stroj je vypojený z elektrické zásuvky. 19

23 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ? Za prvé, důrazně doporučujeme se poradit se svým lékařem dříve, než začnete stroj používat. Samozřejmě, trpíte-li artritidou, anémií, bolestmi v dolní části zad, máte nekontrolovaný diabetes nebo vážné onemocnění plic, ledvin, jater nebo srdce, měli byste chodit k lékaři pravidelně. Pro efektivní cvičení, doporučujeme používat tepovou frekvenci jako průvodce. Každý má určitou "maximální tepovou frekvenci." Vaše maximální tepová frekvence znamená počet úderů vašeho srdce za minutu při běhu co nejrychleji, co nejdéle, jak je to možné. I když se to liší od člověka k člověku, vaše maximální tepová frekvence je zhruba 220 mínus váš věk. To znamená, že když je vám 20 let, vaše maximální tepová frekvence je asi 200; Je-li vám 40, je to zhruba 180. Nicméně, mohlo by být nebezpečné cvičit při vaší maximální tepové frekvenci. Fyziologové přišli na bezpečný rozsah srdeční frekvence pro většinu lidí. Říkají tomu "Cílová Tepová Frekvence". Za cílovou tepovou frekvenci je považováno asi 60 až 85 procent z vaší maximální tepové frekvence, což je vaše optimální úroveň pro cvičení. Cvičením alespoň 3 krát týdně a udržováním cílové hodnoty srdeční frekvence po dobu alespoň 20 minut získáte to nejlepší ze svého cvičení. Například: Pokud je vám 30 let, vaše maximální tepová frekvence je = Vaše cílová tepová frekvence je asi 114 ~ x 60% = x 85% =

24 21 Schematický pohled na zařízení

25 Seznam součástek Č. Popis Č. Popis Č. Popis 1 HLAVNÍ RÁM 2 SPODNÍ STOJAN 3 PŘEDNÍ TYČ (L) 4 PŘEDNÍ TYČ (R) 5 PŘEDNÍ RÁM 6 ZADNÍ KRYT(L) 7 ZADNÍ KRYT(R) 8 KOLEČKO 9 BOČNÍ KRYT(L) 10 BOČNÍ KRYT(S) 11 BOČNÍ KRYT 12 BOČNÍ KRYT 13 BOČNÍ KRYT 14 BOČNÍ KRYT 15 ZÁBRADLÍ 16 VELKÝ KRYT 17 PŘEDNÍ KOLEČKO 18 ZADNÍ KOLEČKO 19 BĚŽECKÁ DESKA 20 BĚŽECKÝ PÁS 21 RÁM POČÍTAČE 22 POČÍTAČ 25 RUČNÍ PULS (L) 26 RUČNÍ PULS (R) 27 KOLO 28 KONEC PRO NASTAVENÍ 29 UPEVŇ.SPONA (UCR 1.5) 30 PÁS 31 MOTOR 32 SKLON MOTORU 33 MAGNET CÍVKA 34 OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA 35 SYTIČ 36 FILTR 10A 37 ŠROUB M4*10 38 DESKA 39 JISTIČ 40 ZÁSUVKA 41 SPÍNAČ 42 BOČNÍ KRYT SEŘIZOVAČE 43 PODLOŽKA M6 x16 44 TYČ PRO NASTAVENÍ 45 BEZPEČNOSTNÍ TRUBICE 46 SENZOR 47 ŠROUB TP 3x10 48 ŠROUB M10x15 49 PODLOŽKA M8*16 50 TYČ PRO NASTAVENÍ 51 UMĚLOHMOTNÁ OBJÍMKA 52 MATICE M8 53 ŠROUB M5x30 54 PODLOŽKA M8 x35 55 ŠROUB TP5/32x5/8 56 ŠROUB TP5/32x3/8 57 ŠROUB M5 x PODLOŽKA M8 x19 59 ŠROUB M8x15 60 ŠROUB M8x50 61 UMĚLOHMOTNÁ OBJÍMKA 62 ŠROUB M6x35 63 UTÁHNUTÍ AIR-SHOCKU 64 GUMOVÁ PODPĚRA 65 PROSTŘEDNÍ TYČ 66 ŠROUB M8x45 67 ŠROUB M8x65 68 KONCOVKA KOLA 69 ŠROUB M4 x 8 70 ŠROUB M6x KOLÍK 72 POLŠTÁŘOVÁ HŘÍDEL 73 PLASTOVÁ OBJÍMAK 74 PRUŽINA 75 VYBAVENÍ 76 ŠROUB 77 KROUŽEK 78 ŠROUB M4x6 79 RUKÁV (T1389FC) 80 KOVOVÁ OBJÍMKA Ø13 x ŠROUB M8x60 82 ŠROUB M10x40 83 ŠROUB M10x75 84 MATICE M10 85 PODLOŽKA M10 x22 86 ŠROUB M8x55 87 OBJÍMKA Ø13 x8 x 36.5L 88 OBJÍMKA Ø16 x ŠROUB M10x70 90 NAPÁJECÍ ZROJ 91 KABEL 1200mm 92 KABEL 60mm (blue) 93 KABEL 60mm(brown) 94 KABEL 170mm(brown) 95 KABEL (power) 96 KABEL 200mm (blue) 97 POLŠTÁŘEK 40D 98 POLŠTÁŘEK 60D 99 POLŠTÁŘEK 80D 100 MATICE M6 102 ŠROUB M6 x STOJAN 104 KRYTOSY 105 KABEL (750 mm ) 106 UPEVŇOVACÍ SPONA 107 ZÁBRADLÍ (L) 108 ZÁBRADLÍ (R) 109 TRUBKA NA POLŠTÁŘEK 110 ÚPRAVA 111 GUMOVÝ ZIP 112 PRUŽINA 113 ŠROUB M5x8 114 PLAST. KONCOVKA 38.1 x RUKÁV (T033F) 116 PODLOŽKA M6 x ŠROUB M8x ŠROUB M8x 10 22

26 23

27 24

28 Factory: JIH KAO ENTERPRISE CO., LTD

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS X-TRA 835 / 875 / 885 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY......................... P. 1 POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.......................

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání

Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače. Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání Doplnění návodu na obsluhu a údržbu automatického bazénového vysavače Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání 1 2 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE NA VOZÍK 1. Digitální napájecí zdroj je vybaven adaptérem,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big Návod na použití IN 1794 insportline Twist Stepper Big OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.... 2 POPIS PRODUKTU.... 3 ÚPRAVA PNUTÍ......3 INSTRUKCE PRO GUMOVÁ TÁHLA....4 INSTRUKCE PRO POSUVNÉ PEDÁLY...5

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Návod k použití - CZ IN 899 Eliptický trenažér SEG-1658 2 VAROVÁNÍ Cvičení může představovat zdravotní riziko. Před začátkem cvičebního programu konzultujte Váš zdravotní stav s lékařem. Pokud cítíte slabost

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více