MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu"

Transkript

1 MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

2

3 OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str.. 2 Str.. 3 Str PROVOZ BĚŽECKÉHO PÁSU.... Str.. 6 POKYNY K OVLÁDÁNÍ.... INFORMACE NA POČÍTAČI.... JAK POUŽÍVAT SYSTÉM ASA... UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE.... CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ..... JAK NASTAVIT SKLON... Str Str Str.. 14 Str.. 15 Str.. 15 Str.. 15 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ.... Str.. 16 JAK STROJ ROZLOŽIT KE CVIČENÍ.... JAK UDRŽOVAT BĚŽECKOU DESKU.... Str.. 16 Str.. 17 JAK UDRŽOVAT BĚŽECKOU DESKU TEKUTÝM SILIKONEM... Str.. 17 VYROVNÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU.... NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU.... ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽECKÉHO PÁSU.... ČIŠTĚNÍ... Str.. 18 Str.. 18 Str.. 19 Str.. 19 KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ.... Str.. 19 JAK STROJ PŘESUNOUT.... Str.. 19 SKLADOVÁNÍ... Str.. 19 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ... SCHEMATICKÝ POHLED NA ZAŘÍZENÍ... Str.. 20 Str.. 21 SEZNAM SOUČÁSTEK.... Str.. 22 Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny v barvách, součástkách a materiálu bez předchozího upozornění.

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si prosím tyto následující základní bezpečnostní pokyny dříve, než začnete běžecký pás používat: * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud jsou vzduchové otvory ucpány. Udržujte vzduchové otvory bez chuchvalců prachu, vlasů a podobně. VAROVÁNÍ * Tento běžecký pás potřebuje speciální obvod 110V/220V 15/10AMP a to odděleně tak, aby nebyl sdílen s jinými elektrickými spotřebiči. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození elektroniky a motoru, a záruka nebude platná. * Pro snížení rizik úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky ihned po použití stroje a taktéž i před čištěním, montáží a servisem. * Nikdy nenechávejte běžecký pás bez dozoru, když je zapojen. Odpojte jej vypnutím hlavního spínače a vytažením ze zásuvky. * Vždy mějte končetiny mimo pohyblivé díly, když je stroj používán druhými. * Nedávejte ruce a nohy pod běžecký pás. * Nedovolte dětem pohyb na nebo okolo běžeckého pásu. 1 UPOZORNĚNÍ * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud byl upuštěn, poškozen nebo namočen vodou. Kontaktujte svého prodejce pro servisní doporučení. * Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu, je doporučeno poradit se se svým lékařem. * Přestaňte používat běžecký pás, pokud máte pocit závratě nebo se necítíte dobře. * Pokud je stroj používán osobou s postižením nebo v jejich blízkosti, pak je nutné mít lékařské schválení a přísný dozor. * Používejte běžecký pás pouze pro účel, pro který byl navržen tak, jak je popsáno v návodu. * Netahejte běžecký pás za napájecí šňůru. * Udržujte napájecí kabel mimo ohřívané povrchy. * Nepoužívejte ani neskladujte stroj venku. * Nepoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové výrobky, nebo kde se pracuje s kyslíkem. * Při zapnutí napájení, se prosím postavte vedle běžeckého pásu, a ne na něj. * Maximální hmotnost uživatele je 120kg. * Nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokrém stavu. * Nepoužívejte stroj na koberci, který je tlustší více než 1 cm. * Nepoužívejte stroj pod dekou. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob. * Nikdy nevkládejte předměty do žádného otvoru na běžeckém pásu. * Udržujte běžecký pás na pevném a rovném povrchu se stranami nejméně dva metry vzdálené od každé stěny. Ujistěte se, že je kolem běžeckého pásu dostatek prostoru během používání, viz obrázek níže.

5 * Neběhejte na pásu bosí či bez bot. * Nepoužívejte volné boty nebo pantofle. Sportovní boty jsou nejvhodnější při použití běžeckého pásu. * Nikdy nepoužívejte běžecký pás s volnými doplňky, dlouhými oděvy jako je pyžamo nebo šaty. * Při chůzi nebo běhu vždy zůstávejte v přední části stroje. * Nikdy nechoďte nebo neběžte rychleji, než je pro vás pohodlné. * Neskákejte na běžeckém pásu ze strany na.tranu. * Nepokládejte žádné tekutiny nikam na běžecký pás. * Nezapojujte stroj do stejné zásuvky s jiným elektrickým zařízením při použití. POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by nastala porucha nebo výpadek proudu, uzemnění poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento běžecký pás je vybaven kabelem s konektorem pro uzemnění zařízení a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy. NEBEZPEČÍ Nesprávné připojení uzemnění běžeckého pásu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, pokud si nejste jisti, zda je přístroj správně uzemněn. Neupravujte nijak zástrčku dodanou společně s běžeckým pásem. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nechte si řádně uzemněnou elektrickou zásuvku nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem. Tato jednotka musí být připojena do jmenovitého 110 V 60 Hz, 15 AMP nebo 220 V, 50 Hz 10AMP okruhu, který má zemnící zástrčku. Zásuvky, které slouží pro více spotřebičů, nebo mají kolísavé napětí o více než 5%, mohou způsobit chybný výkon nebo poškození elektroniky stroje. Použití elektrického výkonu, který nebyl specifikován výše, může v konečném důsledku znamenat ukončení záruky. Nikdy nesundávejte elektrické zemnění obsažené v tří-pinové zástrčce stroje s adaptérem. Rozdíl v otáčkách motoru je +/- 10% 2

6 4 5 A B C 3 SEZNAM SOUČÁSTEK 1. HLAVNÍ RÁM RÁM POČÍTAČE BOČNÍ KRYT POČÍTAČ NAPÁJECÍ KABEL A. ŠROUB B. ŠROUB C. NÁŘADÍ...2

7 POKYNY K MONTÁŽI... 4

8 KROK 4: Požádejte někoho, aby vám přidržel rám počítače v horní části přední tyče a připojte kabely na obou stranách (2 kabely na pravé straně). Poté rám počítače připevněte na přední tyč pomocí 4 šroubů (A) na obou stranách. Dávejte pozor, abyste kabely nepřiskřípli. KROK 5: Držte počítač nad rámem počítače. Připojte všechny kabely (4 kabely na pravé straně, a 2 kabely na levé straně) počítače a rámu počítače. Dávejte pozor, abyste kabely nepřiskřípli. KROK 6: Pak nasaďte počítač na rám počítače. Všimněte si, že na zadní straně počítače jsou 4 čepy. Umístěte tyto čtyři čepy počítače do 4 otvorů na rámu počítače, a potom zatlačte počítač dolů pro připevnění. Pak připevněte 4 šrouby (B) na zadní stranu rámu počítače. 5

9 PROVOZ BĚŽECKÉHO PÁSU UPOZORNĚNÍ: Před zahájením cvičení se ujistěte, že je bezpečnostní klíč správně umístěn na počítačové konzole a bezpečnostní spona je bezpečně připojena k části vašeho oblečení. Když spouštíte stroj, vždy stůjte na bočních lištách, ne na běžícím pásu. Nechte běžeckému pásu dosáhnout rychlosti nejméně 1.0 km/h a pak na něm začněte chodit. Před použitím si nejdříve přečtěte tento návod, abyste se seznámili s počítačem běžeckého pásu a dalšími důležitými funkcemi. VAROVÁNÍ Když motor běží, generuje se teplota. Čím déle motor běží, tím vyšší je teplota stroje. Zvláště, když běží s těžkým zatížením po delší dobu, teplota bude mnohem vyšší. Proto, abyste prodloužili životnost motoru, prosím po každém použití, nechte běžecký pás běžet bez zatížení na maximální rychlost po dobu 5 minut, aby se ochladil a jeho teplota klesla. POKYNY K OVLÁDÁNÍ PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ Stisknutím tlačítka START se pás spustí. Čas, vzdálenost a kalorie se budou počítat od 0. Také v obrazovce SKLON se objeví 0 a první tečka bliká v obrazovce Rychlost. A 0 skočí na 1 po uběhnutí 400m. Můžete stisknout tlačítko INCLINE (SKLON) nahoru /dolů nebo SPEED (RYCHLOST) rychle / pomalu a upravit tak sklon a rychlost dle své libosti. Můžete také stisknout tlačítko Quick Speed/ Incline pro rychlé dosažení rychlost / sklonu, jaké chcete. 12 NASTAVITELNÝCH PROGRAMŮ Stiskněte tlačítko PROFILE a zvolte program: P1 ~ 12. Stiskněte tlačítko ENTER a INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a zvolte Level (úroveň) 1~ 3. Stiskněte tlačítko ENTER, přednastavená hodnota 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a nastavte požadovaný čas od 10 ~ 99. Stiskněte tlačítko ENTER a pak START pro spuštění běhání. CÍLOVÝ PROGRAM (ČAS, VZDÁLENOST, KALORIE) Vyberte si cílový program, Čas, Vzdálenost nebo Kalorie pro odpočítávání cvičení. Stiskněte tlačítko TIME pro volbu cílového času, výchozí nastavení 32:00 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru/dolů nebo SPEED rychle/pomalu pro nastavení požadovaného času cvičení 10 ~ 99 minut, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. 6

10 Nebo stiskněte tlačítko TARGET (CÍL) pro volbu cílové hodnoty kalorie, výchozí nastavení 10.0 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení požadované hodnoty kalorie cvičení 10 ~ 990kcal, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. Nebo stiskněte tlačítko DISTANCE pro volbu cílové vzdálenosti, výchozí nastavení 1.0 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE nahoru/dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení požadované vzdálenosti cvičení 1 ~ 20 km, stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. Když nastavená hodnota dojde k 0, stroj se automaticky zastaví. HRC PROGRAM (H1, H2, H3) PROGRAM SRDEČNÍ FREKVENCE Stiskněte tlačítko HRC pro volbu programu srdeční frekvence, H1 (nebo H2, H3) Stiskněte tlačítko ENTER, výchozí nastavení věku: 30 se zobrazuje v obrazovce kalorie. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu pro nastavení věku: 13 ~ 70. Například, pokud nastavíte 35 let, stiskněte tlačítko ENTER, objeví se hodnota tepu 111 a Úroveň 1. Můžete stisknout tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle / pomalu a vybrat L2 pro 138 nebo L3 pro 157 pro různé srdeční frekvence během cvičení. Poté stiskněte tlačítko ENTER, výchozí nastavení 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE nahoru / dolů nebo SPEED rychle /pomalu pro nastavení požadovaného času. Stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění. POZNÁMKY POUŽITÍ HRC 1 (REGULACE RYCHLOSTI): 1. Držte obě ruce na destičce pro měření pulsu a za 30 sekund po stisknutí tlačítka START, počítač detekuje puls uživatele a zobrazí jej na počítači pro další použití. 2. Pokud počítač nemůže rozpoznat puls uživatele do 30 sekund, stroj se zastaví, a na obrazovce se zse zobrazí. 3. Pokud je uživatelův aktuální tep vyšší než je maximální nastavená hodnota srdečního tepu, rychlost se dníží o 0.2km/h za detekci. Když rychlost dosáhne nejnižší hodnoty, ale hodnota tepu je stále vyšší než je zadaná maximální hodnota, doporučuje se přestat cvičit a poradit se s lékařem. 4. Pokud je aktuální srdeční tep 20 krát vyšší než maximální nastavená hodnota tepu po dobu 20 sekund, systém se zastaví a přejde do režimu pozastaveno. 3 minuty po režimu pozastaveno systém přejde do režimu zastavení. 5. Pokud je uživatelův aktuální tep nižší, než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, rychlost se zvýší o 0.2km/h za detekci. Jakmile rychlost dosáhne nejvyšší hodnoty, ale skutečný srdeční tep je stále nižší než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, stroj bude stále běžet na nejvyšší rychlosti. POUŽITÍ HRC 2 (KONTROLA SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Aktuální srdeční tep je nižší než max. nastavená hodnota: Zvýšení sklonu o 1% za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená 7 hodnota: Snížení sklonu o 1% za detekci

11 POUŽITÍ HRC 3 (KONTROLA RYCHLOSTI A SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Actual heartbeat is lower than preset max. heartbeat: Zvýšení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Po dosažení nejvyšší rychlosti, bude sklon o 1% zvýšen za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená hodnota: Snížení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Poté, co se dostane do nejnižší rychlost, bude sklon o 1% snížen za detekci. NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO SRDEČNÍHO TEPU: Úroveň 1: (220 - věk) x 60% Úroveň 2: (220 - věk) x 75% Úroveň 3: (220 - věk) x 85% INFORMACE NA POČÍTAČI: Kalorie: 000 ~ 999KCAL (Počet spálených kalorií) Vzdálenost: 0 ~ 99.99km Čas: 0 ~ 99.59minut (Výchozí nastavení 32:00) 8

12 Puls: 40 ~ 200 úder/min Sklon: 0~12% and Level L1 ~ L3 Speed: 0.8~16kph a Program P1 ~ P12 Obrazovka: 8 x 16 pro profil rychlosti i sklonu V režimu rychlý start a cíl, obrazovka Sklonu ukáže uběhnutá kola a obrazovka Rychlosti ukáže kruh kola. 40 teček představuje 400m v jednom kole. V programovacím režimu, obrazovka Sklonu ukazuje profil sklonu, a obrazovka Rychlosti ukazuje profil rychlosti. Zobrazení grafu rychlosti: Zahřátí: 0.8 ~ 2kph Chůze: 2.1 ~ 5kph Poklus: 5.1 ~ 9kph Běh: 9.1 ~ 13kph Sprint: 13.1 ~ 16kph 9

13 PROFILY PRO PROGRAMY P 1 ~ P 4 PROGRAM RYCHLOST A SKLON RYCHLOST P1 P2 P3 P4 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 5.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 7.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 4.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 5.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 7.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 4.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % 8.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 6.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 6.0 KPH 0 % Interval KPH 0 % 2.0 KPH 0 % 3.0 KPH 0 % 4.0 KPH 0 % ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1; každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2; každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. 10

14 P 5 ~ P 8 PROGRAM RYCHLOST A SKLON SKLON P5 P6 P7 P8 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 2% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 6% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 6% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 8% Interval KPH 6% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 3% Interval KPH 6% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% Interval KPH 4% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 2% 4.0 KPH 7% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 8% Interval KPH 2% 4.0 KPH 8% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 6% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 6% Interval KPH 8% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 4.0 KPH 4% 4.0 KPH 8% Interval KPH 6% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% 4.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 4.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2, sklon o 1%. 11

15 P9 ~ P 12 PROGRAM RYCHLOST A SKLON SKLON P9 P10 P11 P12 ÚROVEŇ 1 RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON RYCHLOST SKLON Interval KPH 2% 2.0 KPH 2% 3.0 KPH 2% 3.0 KPH 3% Interval KPH 4% 4.0 KPH 3% 6.0 KPH 4% 3.0 KPH 6% Interval KPH 6% 6.0 KPH 4% 8.0 KPH 6% 5.0 KPH 6% Interval KPH 8% 2.0 KPH 5% 8.0 KPH 2% 6.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 2% 3.0 KPH 4% 7.0 KPH 8% Interval KPH 6% 6.0 KPH 3% 6.0 KPH 6% 8.0 KPH 3% Interval KPH 6% 2.0 KPH 4% 8.0 KPH 2% 6.0 KPH 6% Interval KPH 4% 4.0 KPH 5% 8.0 KPH 4% 4.0 KPH 6% Interval KPH 2% 6.0 KPH 7% 3.0 KPH 6% 3.0 KPH 8% Interval KPH 2% 2.0 KPH 8% 6.0 KPH 2% 3.0 KPH 8% Interval KPH 4% 4.0 KPH 2% 8.0 KPH 4% 5.0 KPH 6% Interval KPH 6% 6.0 KPH 3% 3.0 KPH 6% 6.0 KPH 6% Interval KPH 8% 2.0 KPH 4% 6.0 KPH 2% 7.0 KPH 8% Interval KPH 8% 4.0 KPH 5% 8.0 KPH 4% 8.0 KPH 8% Interval KPH 6% 6.0 KPH 2% 3.0 KPH 6% 6.0 KPH 3% Interval KPH 4% 2.0 KPH 3% 3.0 KPH 2% 4.0 KPH 6% ÚROVEŇ 2 je založena na úrovni 1, každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. ÚROVEŇ 3 je založena na úrovni 2, každý rychlostní interval se zvýší o 2.0km/h, sklon o 1%. 12

16 FUNKCE TLAČÍTEK: Rychlá tlačítka pro sklon K dispozici je 12 tlačítek sklonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(%) Rychlá tlačítka pro rychlost K dispozici je 12 tlačítek rychlosti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16(Km/h) Tlačítko INCLINE (nahoru / dolů) Slouží k nastavení sklonu a upravení nastavení.. Tlačítko SPEED (rychle / pomalu) Slouží k nastavení rychlosti a upravení nastavení.. Tlačítko START V režimu zastavení, stiskněte toto tlačítko pro spuštění. Tlačítko STOP A. V provozním režimu, stiskněte toto tlačítko pro režim pozastavení. Pokud není stroj znovu spuštěn do 20 minut, systém přejde do režimu zastavení. B. V provozním režimu, pokud sklon není 0%, ale řekněme 5%, stiskněte toto tlačítko pro zastavení stroje, úroveň sklonu se sníží automaticky na 0. Při restartování se sklon zvýší na původních 5%. C. V pozastaveném režimu, stiskněte toto tlačítko, systém se obnoví a přejde do režimu zastavení. ENTER button It s to confirm the setting figures. Tlačítko PROFIL Slouží pro výběr přednastaveného programu P1 ~ P12, H1 ~ H3. Tlačítko ENTER Slouží pro potvrzení nastavených hodnot.. Tlačítko TARGET (CÍL) Slouží pro výběr cílového programu, času, vzdálenosti, kalorií pro odpočítávání cvičení. Tlačítko FAN na pravé straně It s for the small circulation amount of wind. Pressing for 3 seconds will shut down the operation of fan. 13 TLAČÍTKA NA RUKOJETI Pro pohodlnou obsluhu jsou tlačítka pro sklon nahoru/dolů a zastavení na levé rukojeti řídítek a tlačítka pro rychlost rychle/ pomalu a spuštění na pravé rukojeti řídítek.

17 NOUZOVÝ KLÍČ A. Vložte klíč do počítače pro spuštění stroje. B. Odeberte klíč pro nouzové zastavení z důvodu bezpečnosti. C. Při odpojování klíče, se stroj zastaví a sklon nesestoupí na 0. Reproduktor Stroj má dva reproduktory Zástrčka USB Pro přehrávání MP3 a použiti jako nabíječky pro mobilní telefon. POKYNY K POUŽITÍ MP3 Nejprve zapojte MP3 do zástrčky, používejte následující ovládací tlačítka: 1. ON / OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) Slouží k zapnutí a vypnutí přehrávání hudby. 2. PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT) Slouží k spuštění přehrávání nebo dočasnému pozastavení přehrávání hudby. 3. PREV / V- (PŘEDCHOZÍ) Slouží pro zvolení předchozí skladby nebo snížení hlasitosti. Stiskněte jednou pro přechod na předchozí skladbu, stiskněte a podržte toto tlačítko pro snížení hlasitosti. 4. NEXT / V + (NÁSLEDUJÍCÍ) Slouží pro zvolení následující skladby nebo zvýšení hlasitosti. Stiskněte jednou a vyberte další skladbu. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zvýšení hlasitosti. JAK POUŽÍVAT SYSTÉM ASA (POKROČILÉ TLUMENÍ NÁRAZŮ)? Na obou stranách hlavního rámu je knoflík "ASA", který slouží k seřízení odpružení. Můžete nastavit odpružení z obou stran, stačí následovat šipku na štítku a otočit knoflíkem pro měkčí nebo tvrdší odpružení. Rozsah 1 představuje nejměkčí odpružení, a 5 představuje nejtvrdší odpružení. Můžete si vybrat libovolný rozsah nebo se podívejte na naše doporučení pro komfortní provoz. Rozsah 1 pro uživatele s hmotností méně než 70kg. Rozsah 2 pro uživatele s hmotností 70 ~ 80kg. Rozsah 3 pro uživatele s hmotností 80 ~ 90kg Rozsah 4 pro uživatele s hmotností 90 ~ 110kg. Rozsah 5 pro uživatele s hmotností 110 ~ 120kg. 14

18 UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE Chcete-li stroj zcela vypnout, vypněte hlavní spínač a odpojte stroj ze zásuvky. E1 (CHYBA 1): CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Když se stroj spustí, ale počítač nemůže přečíst signál senzoru po dobu 7 sekund, E1 se zobrazí na počítači. E6 (CHYBA 6): Když se stroj spustí, ale počítač nemůže přečíst signál VR ze sklonu motoru po dobu 6 sekund, E6 se se ukáže na počítači. Pokud se vyskytne některé z výše uvedených potíží, obraťte se prosím na svého prodejce.. E3 (CHYBA 3): Tato chyba může nastat pouze v režimu HRC (H1, H2, H3), když je uživatelova srdeční frekvence o 20 tepů vyšší než cílová hodnota srdeční frekvence a trvá déle než 30 sekund. Pro vaši bezpečnost, byste měli přestat běhat, když se objeví E3. ZÁPACH If any smell comes out from motor, please firstly spray out some silicone on the running board (Please refer to page : RUNNING BOARD MAINTENANCE), and see if the situation improves. Then consult the distributor for necessary help. JAK NASTAVIT SKLON Když je stroj v chodu, stačí stisknout tlačítko UP & DOWN (NAHORU a DOLU) a nastavit hodnotu sklonu. 15

19 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ Zvedněte zadní konec rámu k počítači, dokud neuslyšíte kliknutí válce, pak na rám zatlačte a přitlačte, abyste se ujistili, že drží pevně na místě. JAK STROJ SLOŽIT KE CVIČENÍ Existuje zde pojistný kolík. Chcete-li sklopit rám, prosím, držte ruku na rámu (nedržte jej za tyč mechanismu sklonu) a nohou zatlačte na střed (viz. obrázek), pak posuňte rám na zem. VAROVÁNÍ ABYSTE NEOHROZILI SVÉ DĚTI, PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ TYTO POKYNY: NEDOVOLTE DĚTEM POUŽÍVAT PŘÍSTROJ BEZ DOZORU. VYPNĚTE HLAVNÍ SPÍNAČ A ODOJTE NAPÁJECÍ KABEL ZE ZÁSUVKY, KDYŽ STROJ NENÍ POUŽÍVÁN. Z BEZEPEČNOSTÍCH DŮVODŮ VŽDY UDRŽUJTE DĚTI MIMO DOSAH SKLÁDÁCÍ ČÁSTI. 16

20 ÚDRŽBA BĚŽECKÉ DESKY Gratulujeme vám, že jste stal/a vlastníkem tohoto motorizovaného běžeckého pásu! Prosím, postupujte podle níže uvedených pokynů k údržbě běžící desky pro dlouhodobé funkční používání: ČAS NA ÚDRŽBU 1: Povrch běžící desky byl v továrně nastříkán jakýmsi speciálním "silikonem" pro hladký provoz. Prosím použijte trochu silikonu na povrch běžící desky po 80 ~ 90 hodin provozu. 2: Poté, nezapomeňte použít silikon každých 30 ~ 40 hodin používání. ZPŮSOB ÚDRŽBY Za prvé, prosím zvedněte jednu stranu běžícího pásu a pomocí spreje aplikujte silikon mezi běžící pás a běžící desku. Za druhé, prosím, zvedněte druhou stranu běžícího pásu a aplikujte silikon. Za třetí, choďte na běžeckém pásu za nízkých otáček na pár minut, aby se silikon zcela rozložil. WHAT KIND OF SILICONE V oblasti Evropy, Severní a Jižní Ameriky, se jedná o "dowcorning dc-200/350cs pdms silikonový olej". V oblasti asijských zemí a Japonska, se jedná o shin etsu kf-96/350cs silikonový olej" V Číně je to " 二 甲 基 硅 油, 黏 度 350cs". JAK UDRŽOVAT STROJ TEKUTÝM SILIKONEM Jedna plechovka tekutého silikonu je navíc přiložena v balení na údržbu běžící desky. Když je. potřeba použít silikon pro údržbu běžící desky, postupujte podle následujících pokynů: 1. Ujistěte se, že je běžecký pás vypnutý a odpojený z elektrické zásuvky. 2. Zvedněte pás na obou stranách ve směru šipky a rovnoměrně nalijte silikon dovnitř běžící desky pod běžícím pásem. Pak použijte nylonovou tkaninu pro rozetření po celé desce. 3. Připojte napájecí kabel, posuňte hlavní spínač do polohy ON, vložte bezpečnostní klíč, stiskněte tlačítko START a pás začne běžet. 4. Pokud pás není centralizován, podívejte se do části "Zarovnání běžícího pásu". POZNÁMKY: Pokud naleznete statický příznak, přidání silikonu na běžící desku Vám pomůže vyřešit také tento problém. 17

21 ZAROVNÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU Ujistěte se, že je běžecký pás vždy centralizován. Styl běhu a nerovný povrch jsou dvě příčiny, které mohou způsobit, že se pás pohne mimo střed. Drobné úpravy dvou šroubů v zadní části stroje jsou nezbytné, pokud se pás vysunul ze středu. Viz. obrázky A & B. 1. Posuňte hlavní spínač (umístěný v přední části trenažéru) do polohy ON a zajistěte bezpečnostní klíč správně k počítači, stiskněte tlačítko START pro zahájení provozu, pak zvyšte rychlost běžeckého pásu na 3 km/h. 2. Postavte se za běžecký pás, abyste mohli určit, na kterou stranu se pás posunul. 3. Když se pás posunuje doprava, otočte pravým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a levým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček 4. (viz. obrázek A). Obrázek A posuny doprava Obrázek B posuny doleva Když se pás posunuje doleva, otočte levým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a pravým seřizovacím šroubem jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček (viz. obrázek B). 5. Sledujte pás asi dvě minuty, pak podle potřeby opakujte kroky 3, 4 a 5. NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU Nastavte napnutí pásu, pokud začne prokluzovat na válečcích. Je to důležité, protože to zvyšuje životnost složek běžeckého pásu. Před nastavením napnutí, drže pás volný 1. Zapněte hlavní spínač a ujistěte se, že je bezpečnostní klíč správně připojen k počítači. 2. Stiskněte tlačítko START pro spuštění chodu pásu, pak zvyšte rychlost na 3km/h. 3. Otočte stavěcími šrouby stejně, přibližně jednu čtvrtinu otočení ve směru hodinových ručiček. 4. Zpomalujte pás tím, že se držíte rukojetí a použijete více váhy při chůzi, (jako při chůzi z kopce), pak se postavte na pás a podívejte se, zda pás sklouzne. 5. Pokud pás prokluzuje, použijte otočení šroubů o jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček a opakujte krok 4 podle potřeby. 18

22 ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽÍCÍHO PÁSU Vypněte napájení a odpojte stroj z elektrické zásuvky. Opatrně překlopte běžecký pás na stranu. Použijte vlhký hadřík na otření vnitřku běžícího pásu. Opatrně otáčejte běžící pás ručně a vyčistěte tak celou vnitřní plochu. Vraťte stroj do vzpřímené polohy. Pokud jsou hrany běžícího pásu roztřepené, podívejte se na seřízení běžeckého pásu. Pokud se švy třepí, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko ČIŠTĚNÍ Nejprve se ujistěte, že je běžecký pás vypnutý a vypojený z elektrické zásuvky. Pro odstranění prachu použijte malou trubku vysavače a opatrně vysajte nečistoty kolem všech viditelných částí.. Chcete-li odstranit prach z povrchů, použijte lehce navlhčený hadřík s jemným čisticím prostředkem, který nastříkejte pouze na hadřík. Dávejte pozor, abyste žádný díl běžeckého pásu nenamočili tekutinami. KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky řádně dotaženy a všechny dráty pevně na svém místě. Aby nedošlo k poškození spojovacího materiálu, neutahujte je příliš. JAK STROJ PŘESUNOUT K dispozici jsou čtyři kolečka ve spodní části rámu, složte rám, pak rám posunujte. Je možné přesunout stroj, i když rám není sklopený. Jen zašroubujte balancery a posunujte stroj. SKLADOVÁNÍ Uložte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že je hlavní spínač vypnutý a stroj je vypojený z elektrické zásuvky. 19

23 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ? Za prvé, důrazně doporučujeme se poradit se svým lékařem dříve, než začnete stroj používat. Samozřejmě, trpíte-li artritidou, anémií, bolestmi v dolní části zad, máte nekontrolovaný diabetes nebo vážné onemocnění plic, ledvin, jater nebo srdce, měli byste chodit k lékaři pravidelně. Pro efektivní cvičení, doporučujeme používat tepovou frekvenci jako průvodce. Každý má určitou "maximální tepovou frekvenci." Vaše maximální tepová frekvence znamená počet úderů vašeho srdce za minutu při běhu co nejrychleji, co nejdéle, jak je to možné. I když se to liší od člověka k člověku, vaše maximální tepová frekvence je zhruba 220 mínus váš věk. To znamená, že když je vám 20 let, vaše maximální tepová frekvence je asi 200; Je-li vám 40, je to zhruba 180. Nicméně, mohlo by být nebezpečné cvičit při vaší maximální tepové frekvenci. Fyziologové přišli na bezpečný rozsah srdeční frekvence pro většinu lidí. Říkají tomu "Cílová Tepová Frekvence". Za cílovou tepovou frekvenci je považováno asi 60 až 85 procent z vaší maximální tepové frekvence, což je vaše optimální úroveň pro cvičení. Cvičením alespoň 3 krát týdně a udržováním cílové hodnoty srdeční frekvence po dobu alespoň 20 minut získáte to nejlepší ze svého cvičení. Například: Pokud je vám 30 let, vaše maximální tepová frekvence je = Vaše cílová tepová frekvence je asi 114 ~ x 60% = x 85% =

24 21 Schematický pohled na zařízení

25 Seznam součástek Č. Popis Č. Popis Č. Popis 1 HLAVNÍ RÁM 2 SPODNÍ STOJAN 3 PŘEDNÍ TYČ (L) 4 PŘEDNÍ TYČ (R) 5 PŘEDNÍ RÁM 6 ZADNÍ KRYT(L) 7 ZADNÍ KRYT(R) 8 KOLEČKO 9 BOČNÍ KRYT(L) 10 BOČNÍ KRYT(S) 11 BOČNÍ KRYT 12 BOČNÍ KRYT 13 BOČNÍ KRYT 14 BOČNÍ KRYT 15 ZÁBRADLÍ 16 VELKÝ KRYT 17 PŘEDNÍ KOLEČKO 18 ZADNÍ KOLEČKO 19 BĚŽECKÁ DESKA 20 BĚŽECKÝ PÁS 21 RÁM POČÍTAČE 22 POČÍTAČ 25 RUČNÍ PULS (L) 26 RUČNÍ PULS (R) 27 KOLO 28 KONEC PRO NASTAVENÍ 29 UPEVŇ.SPONA (UCR 1.5) 30 PÁS 31 MOTOR 32 SKLON MOTORU 33 MAGNET CÍVKA 34 OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA 35 SYTIČ 36 FILTR 10A 37 ŠROUB M4*10 38 DESKA 39 JISTIČ 40 ZÁSUVKA 41 SPÍNAČ 42 BOČNÍ KRYT SEŘIZOVAČE 43 PODLOŽKA M6 x16 44 TYČ PRO NASTAVENÍ 45 BEZPEČNOSTNÍ TRUBICE 46 SENZOR 47 ŠROUB TP 3x10 48 ŠROUB M10x15 49 PODLOŽKA M8*16 50 TYČ PRO NASTAVENÍ 51 UMĚLOHMOTNÁ OBJÍMKA 52 MATICE M8 53 ŠROUB M5x30 54 PODLOŽKA M8 x35 55 ŠROUB TP5/32x5/8 56 ŠROUB TP5/32x3/8 57 ŠROUB M5 x PODLOŽKA M8 x19 59 ŠROUB M8x15 60 ŠROUB M8x50 61 UMĚLOHMOTNÁ OBJÍMKA 62 ŠROUB M6x35 63 UTÁHNUTÍ AIR-SHOCKU 64 GUMOVÁ PODPĚRA 65 PROSTŘEDNÍ TYČ 66 ŠROUB M8x45 67 ŠROUB M8x65 68 KONCOVKA KOLA 69 ŠROUB M4 x 8 70 ŠROUB M6x KOLÍK 72 POLŠTÁŘOVÁ HŘÍDEL 73 PLASTOVÁ OBJÍMAK 74 PRUŽINA 75 VYBAVENÍ 76 ŠROUB 77 KROUŽEK 78 ŠROUB M4x6 79 RUKÁV (T1389FC) 80 KOVOVÁ OBJÍMKA Ø13 x ŠROUB M8x60 82 ŠROUB M10x40 83 ŠROUB M10x75 84 MATICE M10 85 PODLOŽKA M10 x22 86 ŠROUB M8x55 87 OBJÍMKA Ø13 x8 x 36.5L 88 OBJÍMKA Ø16 x ŠROUB M10x70 90 NAPÁJECÍ ZROJ 91 KABEL 1200mm 92 KABEL 60mm (blue) 93 KABEL 60mm(brown) 94 KABEL 170mm(brown) 95 KABEL (power) 96 KABEL 200mm (blue) 97 POLŠTÁŘEK 40D 98 POLŠTÁŘEK 60D 99 POLŠTÁŘEK 80D 100 MATICE M6 102 ŠROUB M6 x STOJAN 104 KRYTOSY 105 KABEL (750 mm ) 106 UPEVŇOVACÍ SPONA 107 ZÁBRADLÍ (L) 108 ZÁBRADLÍ (R) 109 TRUBKA NA POLŠTÁŘEK 110 ÚPRAVA 111 GUMOVÝ ZIP 112 PRUŽINA 113 ŠROUB M5x8 114 PLAST. KONCOVKA 38.1 x RUKÁV (T033F) 116 PODLOŽKA M6 x ŠROUB M8x ŠROUB M8x 10 22

26 23

27 24

28 Factory: JIH KAO ENTERPRISE CO., LTD

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština Eliptický Trenažer model: e500 Návod k obsluze Čeština Upozornění: Pokyny k vybalení stroje: A. POLOŽTE KRABICI NA ZEM TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZVEDNOUT VÍKO. VYBALTE ŘÍDÍTKA, BOČNÍ NOSNÉ TRUBKY, TRUBKU PEDÁLU

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS X-TRA 835 / 875 / 885 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY......................... P. 1 POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.......................

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5 Návod na použití Magnetický stepper SG8.5 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Veslovací trenažér MODEL: ČESKÝ

Veslovací trenažér MODEL: ČESKÝ Veslovací trenažér MODEL: ČESKÝ **Než začnete sestavovat stroj, prosím přečtěte si níže uvedené pokyny a postupujte podle montážních kroků. Upozornění: () Vzhledem k hmotnosti stroje je doporučeno, aby

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Magnetický bicykel Výr. Číslo: 1002

Magnetický bicykel Výr. Číslo: 1002 Magnetický bicykel Výr. Číslo: 1002 DŮLEŽITÉ : Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. uschovejte tento manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu se mohou lišit od této

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál Pet Clipper 6160 Uživatelský manuál Technické parametry: Výkon 3W Pohotovostní režim 2 hodiny Specifikace nabíječky :DC/AC 220V-240V 50Hz Upozornění: Používejte přístroj pouze k účelu, k jakému byl vyroben!

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 OBSAH BALENÍ... 4 NÁKRES... 5 SEZNAM DÍLŮ... 5 ČÁSTI KONSTRUKCE... 7 MONTÁŽ... 8 POUŽÍVÁNÍ...

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Prosíme o pečlivé prostudování této příručky před samotným použitím Důležité bezpečnostní pokyny Při užívání elektrického přístroje musí být dodržovány

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Nenoste volné oblečení nebo modní doplňky během cvičení na AB Ringu Pro.

Nenoste volné oblečení nebo modní doplňky během cvičení na AB Ringu Pro. Art. Nr: 1142 Upozornění: Přečtěte si prosím tento manuál před úpoužitím zařízení. Maximální zátež přístroje AB Ringu je 120 kg Následující upozornění nejdete nalepená na etiketách na přístroji AB Ring,

Více

Obsah návodu k použití

Obsah návodu k použití PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ - MODEL 3239W NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. Popis částí přístroje... 3 2. Technologie čištění... 4 3. Technické specifikace... 4 4. Bezpečnostní upozornění... 4 5. Jak vyměnit

Více

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD... 2 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 2 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE KDYŽ:... 3 JAK AIR LEGGY FUNGUJE?... 3 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna.

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. SSL/MSL ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. OBSAH Důležité informace.......3-7 Uvedení do provozu 8-13 Připevnění držáku dálkového

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Návod k použití Přenosná infračervená sauna TW PS04 Vysílající daleké infračervené spektrum (Far Infrared Ray FIR)

Návod k použití Přenosná infračervená sauna TW PS04 Vysílající daleké infračervené spektrum (Far Infrared Ray FIR) Návod k použití Přenosná infračervená sauna TW PS04 Vysílající daleké infračervené spektrum (Far Infrared Ray FIR) Bezpečnostní opatření Funkce a vlastnosti Srovnání FIR sauny s parní saunou Části přístroje

Více

Straightener. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8350. Příručka pro uživatele

Straightener. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8350. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8350 CS Příručka pro uživatele Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

Stay Healthy,Stay Fit

Stay Healthy,Stay Fit Stay Healthy,Stay Fit Důležité bezpečnostní informace Uschovejte tento manuál na bezpečném místě. Před montáží a používáním přístroje je důležité si přečíst tento manuál Před použitím tohoto přístroje,

Více