Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3434 č. archivní pomůcky: 8975 Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou (1901) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 2015

2 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původce archivního souboru 4 II. Dějiny archivního souboru 6 III. Archivní charakteristika archivního souboru 6 IV. Tematický popis archivního souboru 8 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 8 Přílohy 9 Příloha č. 1 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace 10 Inventární seznam 11 Vedení 12 Plánování a výkaznictví 13 Zaměstnanci 16 Ekonomika 17 Obchod 18 Výroba 18 Technická dokumentace 20

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce archivního souboru Preferovaná forma jména: Úpské papírny, národní podnik Typ preferované formy jména: úřední jméno Datace použití jména od-do: Variantní/paralelní formy jména a jejich typy: Úpské papírny, n. p. (zkratková podoba jména) Datum vzniku: Typ vzniku: založení Předchůdce: Krkonošské papírny, národní podnik, Hostinné Zánik: Typ zániku: sloučení Nástupce: Krkonošské papírny, národní podnik, Hostinné Sídlo korporace: Svoboda nad Úpou (Trutnov, Česko) Geografická působnost: Svoboda nad Úpou (Trutnov, Česko), Bohuslavice (část obce Trutnov, Česko), Broumov (Náchod, Česko), Maršov (část obce Svoboda nad Úpou, Trutnov, Česko), Mladé Buky (Trutnov, Česko), Temný Důl (část obce Horní Maršov, Trutnov, Česko) Dějiny původce: V 19. století vznikla ve Svobodě nad Úpou a jejím okolí řada továren na výrobu papíru. Nejvýznamější z nich byly podniky firem Piette a Eichmann (dříve Gustav Roeder). Po druhé světové válce byly tyto papírny znárodněny do národního podniku Krkonošské papírny Hostinné. V roce 1949 byla tato organizace rozdělena na 4 menší národní podniky. Jedním z nich byly Úpské papírny, n. p. se sídlem ve Svobodě nad Úpou založené k vyhláškou ministra průmyslu č.1042 ze dne 30.června 1949 podle 23 odst.1 dekretu prezidenta republiky z 24. října 1945 č. 100/1945 Sb. ve znění č. II zákona č.114/1948. Národní podnik Úpské papírny se skládal z těchto šesti závodů: Svoboda nad Úpou Bohuslavice (dříve Papírna Úpský mlýn, František Weber) Broumov(dříve František Wenzel a syn, továrna na kartonáže) Maršov - 4 -

5 Mladé Buky Temný Důl (dříve Ignaz Dix, brusírna dřeva a továrna na dřevitou lepenku) K bylo v podniku zaměstnáno celkem 872 zaměstnanců (z toho 597 mužů a 275 žen). Počet zaměstnanců v jednotlivých závodech byl následující: Svoboda nad Úpou 308 Maršov 268 Mladé Buky 107 Broumov 93 Bohuslavice 54 Temný Důl 42 Podnik se ve svých počátcích potýkal s mnoha problémy - chyběly mu kvalifikované pracovní síly a finanční prostředky na obnovu zastaralého strojního zařízení. V závodě ve Svobodě nad Úpou se vyráběl především jemný papír o malé gramáži (papír cigaretový, letecký, biblový, hedvábný a karbonový), v Bohuslavicích papír dutinkový a filtrační, v Maršově bankovkový papír, v závodě Mladé Buky papír duplexový. Broumovský závod produkoval karton a lepenku, v Temném Dole byla vyráběna bílá ruční lepenka a dřevovina. Ve vedení podniku se vystřídali tito ředitelé: Ing. Jaroslav Tuna (do roku 1952), René Janata (1952) a Václav Vidlák ( ). Rozhodnutím ministra chemického průmyslu č. j /1958 ze dne 15. března 1958 byl dnem 1. dubna opět zřízen národní podnik Krkonošské papírny se sídlem v Hostinném, do něhož byly sloučeny tyto podniky: Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou, Polabské papírny, n. p. Hostinné a Papírny Zdeňka Nejedlého, n. p. Hostinné. Funkce původce: Výroba a zpracování celulózy, papíru, lepenky. Vnitřní struktury původce: Národní podnik se skládal z šesti závodů: Svoboda nad Úpou, Maršov, Mladé Buky, Broumov, Bohuslavice, Temný Důl. Autor záznamu: Šimková Jana, Mgr. Zdroje informací: Hníková Olga. Prozatímní inventární seznam k archivnímu fondu Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou. Hostinné: 1999 Švec Jiří. 150 let papírenské výroby v Hostinném. Hostinné: str

6 II. Dějiny archivního souboru Dějiny archivního souboru: Archivní soubor byl uložen v podnikovém archivu státního podniku Krkonošské papírny Hostinné. Po jeho privatizaci archiv převzala akciová společnost Krkonošské papírny Hostinné. V roce 1999 vyhotovila podniková archivářka Olga Hníková k tomuto fondu prozatímní inventární seznam. V roce 2000 byl archivní soubor předán do Státního oblastního archivu jako zpracovaný. Při generální inventuře v roce 2001 však bylo zjištěno, že pomůcka a způsob zpracování neodpovídá pravidlům pro pořádání archiválií. Prozatímní inventární seznam byl tedy zrušen a písemnosti vedeny jako nezpracované.v roce 2015 byl fond zpracován a zinventarizován. Přímí zdroj akvizice: Archivní fond předaly do Státního oblastního archivu v Zámrsku Krkonošské papírny, a. s. Hostinné v roce 2000, číslo přírůstku 63/2000. III. Archivní charakteristika archivního souboru Archivní charakteristika archivního souboru: Před zahájením inventarizace činila celková metráž archivního souboru 2,88 bm. Při pořádání bylo vytříděno 0,72 bm písemností do sběru. 0,04 bm archiválií bylo vytříděno do archivního fondu Krkonošské papírny, s. p. Hostinné, závod Svoboda nad Úpou (NAD 3435). Jako priora byla ve fondu ponechána kniha zaměstnanců - závod Mladé Buky (referenční označení 3/1//1/1), vedená v letech , a kartotéka zaměstnanců z let (referenční označení 3/1//2). Způsob uspořádání: Při pořádání bylo postupováno podle následujícího schématu: 1 Vedení 1/1 Organizace 1/2 Řízení 1/1/1 Organizační schémata 1/2/1 Zápisy z porad 1/2/2 Oběžníky a směrnice 1/3 Souhrnné a hodnotící zprávy 1/4 Právní záležitosti - 6 -

7 1/4/1 Reorganizace 1/4/2 Škody 2 Plánování a výkaznictví 2/1 Plány výroby 2/2 Statistické výkazy 2/2/1 Statistické výkazy - práce, zaměstnanci 2/2/2 Statistické výkazy - výroba 2/2/3 Statistické výkazy - ostatní 3 Zaměstnanci 3/1 Stavy zaměstnanců 3/2 Vedoucí zaměstnanci 3/3 Vzdělávání zaměstnanců 3/4 Mzdy 3/5 Iniciativa 4 Ekonomika 4/1 Finance 4/2 Náklady 5 Obchod 6 Výroba 6/1 Organizace výroby 6/2 Výrobní normy 6/3 Výrobky 6/4 Pokusná výroba 7 Technická dokumentace 7/1 Technická dokumentace budov 7/2 Technická dokumentace strojů Pravidla pro zpracování jednotky popisu: Základní pravidla pro zpracování archiválií z roku Číselník pro zpracování archivních fondů socialistických hospodářských organizací. Budoucí přírůstky: Vzhledem k ukončení činnosti původce se další přírůstky neočekávají. Fyzický stav archivního souboru: Fyzický stav většiny archiválií tohoto fondu je dobrý, pouze technická dokumentace je poškozena plísněmi a prachem

8 IV. Tematický popis archivního souboru Archivní fond Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou je mezerovitý. Většina tematických skupin obsahuje jen torzovitý zbytek písemností. Plány výroby spolu s výrobní agendou a statistickými výkazy přinášejí neúplné informace o produktech výráběných v Úpských papírnách. Přehled o stavu zaměstnanců podávají statistické výkazy, knihy zaměstnanců a dochovaná kartotéka zaměstnanců. Zajímavé dokumenty jsou součástí nepříliš rozsáhlé složky životopisy a kádrové posudky vedoucích zaměstnanců. Částečný pohled na stav budov patřících podniku lze nalézt v agendě technická dokumentace. Archivní fond lze využít ke studiu dějin československého papírenského průmyslu v období po znárodnění. V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky Zpracovatel jednotky popisu: Šimková Jana, Mgr. Datum popisu: 2015 Prameny a literatura: viz Zdroje informací - 8 -

9 P ř í l o h y

10 Státní oblastní archiv v Zámrsku Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace a vyřazení písemností bez trvalé dokumentární hodnoty Název fondu: Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou Časové rozmezí fondu: (1901) Vnitřní skartace provedena kdy: v dubnu 2015 kým: Mgr. Janou Šimkovou Vyřazené písemnosti Při pořádání písemností byly skartací vyřazeny tyto písemnosti: Druh písemnosti Časový rozsah Duplicitní technická dokumentace Mzdové listy Výkonové normy Výkaz o stavbě maloobchodního obratu v závodních jídelnách 1952 Celkem bylo vyřazeno 0,72 bm písemností z let V Zámrsku dne Mgr. Jana Šimková Mgr. Ivo Šulc pracovník pověřený úkolem ředitel SOA v Zámrsku

11 I n v e n t á r n í s e z n a m

12 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 1 VEDENÍ 1/1 Organizace 1/1/1 Organizační schémata 1/1/1//1 Organizační schéma základního závodu Úpských papíren [1950] 1 kar 1/1/1//2 Seznam národních podniků Hlavní správy papíru a celulózy 1953 kar 1/2 Řízení 1/2/1 Zápisy z porad 1/2/1//1 Zápisy ze schůzí vedení , 1953, 1955 kar 1/2/1//2 Záznam o instruktáži obchodně administrativní skupiny 1951 kar 1/2/2 Oběžníky a směrnice 1/2/2//1 Oběžníky a interní sdělení (vlastní) kar 1/2/2//2 Oběžník Československých závodů pro papír a celulózu, Praha - oznámení o zrušení národního podniku Polabské papírny a jeho začlenění do národního podniku Krkonošské papírny 1951 kar 1/2/2//3 Směrnice Ministerstva lesů a dřevařského průmyslu pro povolování práce přes čas 1953 kar

13 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 1/3 Souhrnné a hodnotící zprávy 1/3//1 Kontrolní zprávy o hospodářské situaci 1950, 1953 kar 1/3//2 Zpráva o situaci podniku 1951 kar 1/4 Právní záležitosti 1/4/1 Reorganizace 1/4/1//1 Nesouhlas Okresního národního výboru v Broumově s plánovaným uzavřením závodu Broumov 1953 kar 1/4/2 Škody 1/4/2//1 Oznámení a zastavení výroby v lepenkárně v Maršově IV z důvodu protržení vodního náhonu 1950 kar 1/4/2//2 Oznámení o vypuknutí požáru v závodě Temný Důl 1953 kar 2 PLÁNOVÁNÍ A VÝKAZNICTVÍ 2/1 Plány výroby 2/1//1 Plány výroby a jejich plnění /1//1/1 (za léta 1946 a 1950) kar 2/1//1/ kar K2-13 -

14 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 2/1//1/3 (na léta ) kar K3 2/2 Statistické výkazy 2/2/1 Statistické výkazy - práce, zaměstnanci 2/2/1//1 Dotazník o naturálních požitcích (závody: Broumov, Maršov, Temný Důl) 1950 kar K3 2/2/1//2 Statistická hlášení o pracovní době, mzdách a platech za léta (za jednotlivé závody) kar K3 2/2/1//3 Hlášení o pracovnících (za jednotlivé závody) kar K3 2/2/1//4 Hlášení o socialistické soutěži za léta (za jednotlivé závody) kar K3 2/2/1//5 Hlášení o zlepšovacích námětech (závody: Bohuslavice, Broumov, Maršov, Mladé Buky, Temný Důl) 1951 kar K3 2/2/1//6 Měsíční hlášení o počtu osob se sníženou schopností a zkrácenou pracovní dobou (závody: Bohuslavice, Maršov) 1951 kar K3 2/2/1//7 Pohyb pracovníků - měsíční hlášení (závody: Bohuslavice, Broumov, Maršov, Mladé Buky, Temný Důl) 1951 kar K3 2/2/2 Statistické výkazy - výroba 2/2/2//1 Čtvrtletní hlášení o výrobě papíru a lepenky v komerčních druzích (za jednotlivé závody) 1950 kar K3 2/2/2//2 Měsíční hlášení hrubé hodnoty výkonu závodu (za jednotlivé závody) kar K4

15 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 2/2/2//3 Ukazatelé výroby - čtvrtletní hlášení za léta (za jednotlivé závody) kar K4 2/2/2//4 Měsíční hlášení výroby papírenského průmyslu za rok 1951 (závody: Bohuslavice, Broumov, Maršov, Mladé Buky, Temný Důl) kar K4 2/2/2//5 Měsíční spěšné hlášení o plnění jmenovitých úkolů za rok 1951 (závody: Bohuslavice, Broumov, Maršov, Mladé Buky, Temný Důl) kar K4 2/2/2//6 Měsíční výkazy o výrobě závodu (za jednotlivé závody) 1952 kar K4 2/2/2//7 Čtvrtletní výkazy o využití výrobní kapacity v papírenských podnicích za rok kar K5 2/2/3 Statistické výkazy - ostatní 2/2/3//1 Čtvrtletní hlášení o silniční dopravě motorovými vozidly (Závody: Broumov, Maršov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Temný Důl) 1950 kar K5 2/2/3//2 Čtvrtletní statistická hlášení v úseku zdravotnictví (závody Maršov a Svoboda nad Úpou) kar K5 2/2/3//3 Hmotné zásobování - měsíční hlášení za léta (za jednotlivé závody) kar K5 2/2/3//4 Čtvrtletní výkaz technicko-hospodářských ukazatelů ze rok kar K5-15 -

16 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 3 ZAMĚSTNANCI 3/1 Stavy zaměstnanců 3/1//1 Knihy zaměstnanců - závod Mladé Buky /1//1/ ukn O1 3/1//1/ ukn O2 3/1//2 Kartotéka zaměstnanců /1//2/1 A - Č 1 ktt K5 3/1//2/2 D - J ktt K6 3/1//2/3 K - N ktt K7 3/1//2/4 O - Š ktt K8 3/1//2/5 T - Ž ktt K9 3/1//3 Počet zaměstnanců v jednotlivých závodech kar K9 3/1//4 Přehled režijních zaměstnanců a jejich platové a pracovní zařazení 1950 kar K9 3/1//5 Jmenné seznamy statistiků kar K9-16 -

17 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 3/2 Vedoucí zaměstnanci 3/2//1 Životopisy a kádrové posudky vedoucích zaměstnanců kar K9 3/3 Vzdělávání zaměstnanců 3/3//1 Seznam přednášek základní školy práce [1951] kar K9 3/3//2 Individuální studium zaměstnanců 1953 kar K9 3/4 Mzdy 3/4//1 Výplatní listiny (ukázka) fas J1 3/4//2 Produktivita práce a mzdy 1951 kar K9 3/5 Iniciativa 3/5//1 Socialistické závazky kar K9 3/5//2 Socialistické soutěže , kar 0 4 EKONOMIKA 4/1 Finance 4/1//1 Investice, plány investic , 1955 kar

18 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 4/1//2 Pasport ukazatelů hospodářské a finanční činnosti 1954, kar 0 4/2 Náklady 4/2//1 Vyčíslení úspor vzniklých realizací zlepšovacích námětů kar 0 4/2//2 Přehledy nákladů (ukázka) kar 0 4/2//3 Výše odpisů za rok kar 0 4/2//4 Kalkulace výrobních nákladů kar 0 4/2//5 Plány nákladů na rok kar 1 4/2//6 Vyúčtování výzkumného pracoviště Maršov za řešení výzkumných úkolů 1954 kar 1 5 OBCHOD 5//1 Export - plány a plnění kar 1 5//2 Ceny výrobků kar 1 6 VÝROBA 6/1 Organizace výroby 6/1//1 Schéma výroby - chromonáhrada, dutinkový papír, chrokarton (závod Mladé Buky) kar 1

19 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 6/1//2 Výrobní a dodávkový program 1949, kar 1 6/1//3 Denní hlášení výroby - závod Svoboda nad Úpou a Mladé Buky (ukázka) kar 1 6/1//4 Přestěhování strojů pro zpracování Verdolových pásů z Maršova do Broumova 1955 kar 1 6/2 Výrobní normy 6/2//1 Technicko hospodářské normy /2//1/ kar 1 6/1//1/ kar 2 6/2//1/ kar 3 6/2//1/ kar 4 6/3 Výrobky 6/3//1 Seznam druhů papírů vyráběných v závodě Maršov 1951 kar 4 6/3//2 Výrobky závodu Bohuslavice - popis, vzorky 1951 kar 4 6/3//3 Výrobky závodu Mladé Buky - popis, vzorky 1951 kar

20 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 6/4 Pokusná výroba 6/4//1 Laboratorní zpráva o pokusné výrobě 80 gramového dřevitého Superioru v závodě Mladé Buky 1952 kar 4 6/4//2 Jednání s Výzkumným ústavem maltovin, Horní Srní (Slovensko) o provedení zkoušky rozvláknění azbestu 1952 kar 4 7 TECHNICKÁ DOKUMENTACE 7/1 Technická dokumentace budov 7/1//1 Technické výkresy tovární budovy Svoboda nad Úpou, (3 kusy: 2 x řez, 1 x 1.patro, způsob dochování: kopie, měřítko 1:50, vydavatel: Ing. F. Nikl, Praha, příjemce: Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou, nosič záznamu: papír, poškozeno plísní a prachem) tvy 4 7/1//2 Řez tovární budovou - závod Mladé Buky, návrh, (způsob dochování: kopie, rozměry: výška 295 mm, šířka 628mm, měřítko 1:200, vydavatel: Papcel-opravny, n. p., Praha, příjemce: Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou, autor: Valenta, nosič záznamu: papír) tvy 4 7/1//3 Rekonstrukce náhonu - závod Maršov IV (technická zpráva, statistický výpočet, rozpočet s výpisem materiálu, mapy 2 kusy - situace, technické výkresy 14 kusů, poškozeno plísní) 7/1//4 Rozšíření úpravny - závod Svoboda nad Úpou 1950 kar

21 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 7/1//4/1 1. část (přehled výkresů, výpočet směrného stavebního nákladu, aproximativní výkaz stavebnin, hospodářsko-technický popis, mapy 5 kusů, technické výkresy 47 kusů, poškozeno plísní) kar 5 7/1//4/2 2. část (technické výkresy 18 kusů, poškozeno plísní) kar 6 7/1//5 Tovární silnice a přemostění přes Seifský potok (technická zpráva, výkaz ploch a kubatur, rozpis prací a dodávek, výkaz materiálu, statistický výpočet, aproximativní výkaz stavebnin,výpočet směrného stavebního nákladu, hospodářsko-technický popis, mapa 2 kusy - situace, technické výkresy 9 kusů, poškozeno plísní) 1950 kar 6 7/1//6 Nástavba barytárny, závod Maršov (technická zpráva, kalkulace, mapa 1 kus - situace, technické výkresy 26 kusů, poškozeno plísní) 1953 kar 6 7/1//7 Rekonstrukce domu čp. 80, Maršov (technické zprávy, kalkulace, technické výkresy 14 kusů, poškozeno plísní) kar 7 7/1//8 Rekonstrukce domu čp. 71, Maršov (technické zprávy, kalkulace, fotografie 1 kus, technické výkresy 21 kusů, poškozeno plísní) 1955 kar

22 Ref. ozn. (Jiné ozn.) Obsah Datace vzniku Ev. jednotka Ukládací (počet a druh) číslo 7/2 Technická dokumentace strojů 7/2//1 IV. papírenský stroj a holandrovna, závod Svoboda nad Úpou (hospodářsko-technický popis, aproximativní výkaz stavebnin, výpočet směrného stavebního nákladu, mapy 2 kusy, technické výkresy 13 kusů, poškozeno plísní) kar

23 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou 2. Časové rozmezí archivní pomůcky (1901) Počet evidenčních jednotek 22 (2 knihy, 1 kartotéka, 14 kartonů, 1 fascikl, 4 technické výkresy) 4. Počet jednotek popisu Rozsah v pomůcce zpracovaných 2,12 archiválií v bm 6. Místo uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 7. Stav pomůckou zpracovaných archiválií ke dni 8. Zpracovatel archivního souboru Mgr. Jana Šimková 9. Zpracovatel archivní pomůcky Mgr. Jana Šimková 10. Počet stran pomůcky 23 (z toho 10 úvodu) 11. Údaje o schválení Mgr. Ivo Šulc, ředitel SOA v Zámrsku, č. j. SOAZ-M/ , dne Počet exemplářů Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD 3434

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8881 NAD č.: 360 Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov 1928-1948 (1949) Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Velkostatek Radvanice 1928-1947

Velkostatek Radvanice 1928-1947 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//3844 Inventář archivní pomůcka č. 9008 NAD č. 3844 Velkostatek Radvanice 1928-1947 Zpracoval: Tomáš Lána

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951)

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//1891 Inventář archivní pomůcka č. 8989 NAD č. 1891 Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Zpracoval: Jana Vinklerová

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3380 č. archivní pomůcky: 8974 Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod (1938) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Č ř úř ě ř č ů č ř ěš úř úř Í ě ř ř úř Í ď ř ě č Á ÍŘ Í Í ř ž ř ř č ů č ě š č ů č Á Í Á Í č Ž č ěř ů Ť ř ě Š č č ř ů č Ž ů š š ů ě ř ě č ěř ů Ž č ěí ž ž ř ř ě Š ř ů č č ř ž Í ů ř š č ř č ř ěř ž ěř úč ě

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresního archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL. JAF: 1047 Č. AP: 71 S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t

Více

ř č š ř ů č Ú ř č š Úč ú ř ř Š ř Ž č ú ú š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Í Ů Ž ř ů š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Ů ž ř š Ž ř č š Ž č ů ř Ž š ř ř ř čú ř š Ž č č ú š Š š č ň ů Ř Ě ř ů ž č ř ú č š Ž č ř ů ů ů ř ř č š č Ž Ž ř č

Více

Ú Í č č ď ú ů ů ě ú ě č ě Í ě Ž š ž ž úč Ř Í É ď ěň č ů š ě ď š ě ě ž ě č ě ů ů č č ě ěž č ů č ě č ů ě š ů Č ě ě č ě š ě ž ě ě ě š ď ě č úč ú ČÚ Č úč úč ž č úč úč ě Ť č č č ě úč úč úč Í Ž č č ě ě ě ů š

Více

ť ť Ť Č ú Č ň ů Ž ě ů ě ě ě ě š Č ě Ž Ž ě š Č š Č ě Ž ž Č ě Ž š Ž ň Ž Íž ě Á ÁŘ Á ů Č ě Č ě Ž š ě Ž Ž ě ň Č ě Ž ů š ů ě ů Č Š ě š ů ě Ž Ú ě Í ě ě Ú ě š ň ž Č š š Ú ě š ů Í ě Ž ú ň ň ž Ž Ý š š Ý ě š ů ě

Více

řá á ů ř č ů á á á Í řá á ěž ů ěž á š á č č Č č š ě č č á š č š š č š ě č ř á š č č č č š ě ě ů č č š ě ř ě á č š ě ě č š ě á ř ď á Č č š ě ř ě č š ě ě č š ě ř č á č š ě ě ř ě á č š ě ě ó ř ě á č č č š

Více

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž Ž ř Ť ý ř ý ř ř Ž ř ř ů ř ř ř ů ř ž ů ů Ž ž ř ř ž ř ř ř ůž ý ů řů ý ůž ý ď ů Ťž Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž

Více

š é é š é é Ť Ž Š é é é š é š Ž é Ť Ť š é š š š ž Ť š š š é é é ž š Ť š é ž š Ťš é Ž ž ž ž Ť š é Ť ž Ž ť ž Ť ž ď Ť š é š č é é Ťš ž é Ť é ň ň ž é č š Ťš é Ťš č Í éíš š č é Í ž Š é Í š ž č š Ť ž é ž š é

Více

Á ů Ú ů š ů ě ů ě ů ě ž ž ě ž ě š ů ů ž ž ů ě ž ů ě Á ž ě ž ě ě šť ů ů ů ů ě ů Ú Ú ž Ú ě ů ž ě ě ž ů ě šť ú ě ě ě ě š ů š ě ž š ů š ě š ů ů š ů ů š ú ů ě š ú ú ž ž ě ě ú ů ů ů ů š ž š ě ž š ě Ú š ů ú š

Více

Ě Á ř ě ř ř ř ě úř ř úř ě ýúř ý ý ě ď ý ú ýú ě Ě Ú Á ř š ú ř ě ě š ř ů Ž ř š ú ě ý ú ě ů ú ě ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ě Ú ě ý ú ú ě ř ů Ž ř ň ř ř š ě ě ú ý ř ě ě ď ý ý ě ú ě ě ě ů ů ý ě ú ě ú ř ř ěř ů Ž ú

Více

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 04 č. archivní pomůcky: 897 Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové 97-98 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 03 O b s

Více

ě ř ý Č ý Č ě ěř Ú Č ú ů ýš ů ý ř ř č ě ě Š š ě ě ř ž ř š č ě Č ů ú ů Ř ů ú Č ů ě ú ě ú ď ě ú Č ř ň úč ě ú Č š ě š ú č ú ě ů ěš ě ú ě ú ýš ý ď č ř ž žá ýš ý ř ě ž ýš č č š ý ů ř ě č š č č ř č č ý ě Ú ň

Více

ř ř š ř ů ř š ěř š ř ý ý ř ě Úř ě š ě ř ů ě Í ě ř ť ř ú ýš ř ů Č ý ýš ý ů ý Ú Č ř Č ř ý Š ř ý ýš ý ů Č ý Č ý ř ě ěš úř ýš ý ř ů ý ý ů ý ý ř ý ý ě ř ý ů ě úř ú ú úř ý š ě š š ř š ě š ď ě ůč ý ů Č úř ř ů

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 34. archivní pom cky: 8945 Státní statek Ji ín 1960-1996 inventá Hana Machatová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce archivního souboru 4 II. Vývoj

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288 Národní škola Prádlo 1900-1961 Číslo listu NAD: 288 132 I. Vývoj původce archivního souboru Podle dochovaných záznamů o činnosti Místní školní rady v Prádle škola fungovala již v roce 1888. Vyučování probíhalo

Více

Ť Č ť Š ě ě Ž Í ď ž ěů ě ě Č ú ě Ú É ů ě Ž Ž ó ě š ž ě Ť ď ě ž š ž Ž ě š ě ě š ů ě š ě ž š ě ž ž ě ě ě ě ě ě ů ě Č ů Š ě Ť ě ů ť ž š ě Ž ň ě ň ě ň ě ě ůž Ť Á ěů Á š ě ž Ť š ě ž Ť ě ě š ě ě Ť Č Š ě Í ě

Více

Ž Á Á é čá č č é ě é ě é áť Ž š é á é Ž č á á á ž ě ě ě Ť Ť Ž š á š é Ť é é ě ě é č č Ď á Ť é é áť á ě ě Ů č č Ž á é Í ě Ž é á ě ě é Ž ě Ž ě é Ž á é š é ě ě ŽÍ Ť ě š č ě Ž ě á é Ž Ť é á ě ŮŽ č ě š á ě

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

ě Í ú É Á ě Ž ě ě š ů ě ě š ů ž ť ě ě ů š ž ě ě ú Š Ž ž ě ě ů ů ě ů ť ě ž ě Ů ž ž ě ě ž ž ů ť ě š ě ě ž š ě ě ů ě ů š ě ě ž ě ů ě ě ů Íš ě ú ž ě ú ž ě ě š ů ě ě š ě ň ě ě ě ě ť Š Ž Ž ě ě ť ó ť ě ů ě ť

Více

ž Ť č Ž ž Ž č ě Ť ě ě ž Ž Ť Ž č č č Í Ž Ť ě ě ě č Ž ě ě ě ť ž č ě ž ú Ž ú Š č ú ú ž ť Í Í ě ě ž š ž š č Ž Ž Ť ě č ě ě š ěž ť ž č ú ú š žš č ž ž ž ž č č ě Ě ě š č ě ě Ě š Ě č Ť Ě ě Ť ě č ě Ť Ť č č ě č Ť

Více

ě úř á ě Č ž š ě á š Č ě úř á ě á úř š Ú ř á Ú ř á Č Žá ů ě ř š á úř á ě ě š ř ů á Žá á áš ě ě š ř ů á á Í ú á ě Ž á Ú á á ř Ž Ž ř Ž ž ů ž á ě Č ř ž ě š Ž ě Ž š ě š ř Ž á ř š ž ř Ž ě Č ř ú š Ž Ž á ě á

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

Ý Š Ú Í ř Í Í Á ř ř ř ř Í ř ř Í ř ř ř Ó Č Š ó Š Š Č Č ř ó Í Ž Í Í Í ž ď Ě ú Í Č Í ú Č Č Ú ř Žř ťů ů ř ř Ž ÍŽ Č Č Č ů ř ř ů ů ř Č ů ů ů ř ů Č ú Č ř ť ř Ů ú ř Í Ó ů ů ř ř ř Č Ž ť Š ú Š ř ř ř Ú ů ů Š ť ř

Více

ř ý ř Ž ý Ž Ž Ž Ž ř ň ý ů Ž ž Ž ř Ž Ž Í ý ů Ž Ž Ž Ž Ž ř ň Ó Í Í ý ů Ž Ž Ž ď š ř ý ř ý ř ý ř ř ú Ž Š ř Ů ř Ž ř ý Ž Ž Ú ř ý ř ý ř ý ř ř ú Ž Š ř ů ř Ž ř ý Ž Ž ř ý ř ý ř ý ř ř ú ž š ř ů ř Ž ř ý Ž Ž Ú Á ž ř

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945)

Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945) Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945) EL NAD č.: 1164 41 I. Vývoj původce archivního fondu Počátky Společenstva smíšených živností v Janovicích nad Úhlavou spadají do roku

Více

Č á á č Č č řůč ý č ě ý í á ř ú ř í ě č á á í Ž ě í í ý ý ří á Š ě č ý Í Ť á á ěšť Ž í í á Íí í Ž á í ý áš ě í ř á š č šíř č á á í ř á í í á í í á č í š č ý í ý Č ě á á č č ří Ž ř í ú ší í ěž í ú ří í

Více

Á Á Í ú ď Ž Í ď Š Ž ň ň ú Š ú Ž Á ÁŘ Á ŇÁ Ž Š ď ú Š Ú Í ú Č Š ň ú Ř Č ň Í Ř Ž Í ď Ž ň Ž Í ň ú ť ú Ž ú Č ť ó ú Ž Ž ď ň Š ň ó Ž ú ó Ž Š ú Ž Ť Ž ó ú Š Č ú Í ú Ž Č Í ó ó ú Ú ó ú Ž Í ú Í Č Ž Š ň ú Í ú ň ó ó

Více

ú ě ě Í ú ú Í ú ú ě ě ě Í ú ú ů ň Ů ě ě Í Í ě Ů ú ě Í ů Í Ů ů ě ň ů ú ě ě ů ň ň ú ě ě ů ú Í ň Í ú ě ú Í ě ň š Í ě ú ú ě ú ů ě ť ť Ů ě Í š ě ň ů ě ě š ú ší Í ú ě Ů ě ú ě ň Ú ě ó ú ě ú ú ě ě ů ů ů ú Á ě

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 328 č. archivní pomůcky: 8939 Messap, Meziměstí 942-945 (946) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru

Více

ě ř Ť ř ě č ř ý ě ě š ř ů č Ť š ú ě ě ě ř ě ě š úř ř ý ř úř ř ý ř ě ě ř ě ř ě š č ě č š ř ů č ů ř š ý ý ě ř š ů čů ů ě ý ě ý ě Žš č ý ěž ý ý ý ý ě š ě ů šř ř ýš ě ř ě Ž č ý ý šť ž ž ý šť ř š š ě řč č Ň

Více

ť š č ř ó Ý ř č š ř ď ů ř ý ý ř ř žž Č Č č ú ř ý Č ý ř ž č ůť Á Í Ě ř ř ř ž č ř ý š ř ů Ť ý ř ř ř ž ž žš ý ý ř ž ř ř č č ý ý ř ý č ř Ť ř ž ý ř ř ř č ý ř č ž ř č č č ů Ť ř č ř ř ž č ř ť ť š č ř ř č ř š

Více

Ň ř é é Č é š ř é ř Ř ř ž Í žá žá ú ř š ř É žá žá Á ŽÁ Í Á š ž ž é š é é žá é ř é é ř ž ú Ú é ř é é Á ó é žó ž š Č ř é é š ř Ů é ž ž ž ř ř ž é ř ž ř ó ř ř žň ř ř é ř Ů ž ó Ů ž ú é é š ž ř š š š Ž Í žá

Více

č ú ý Ú š ě Č Í Ú š ě ě ý ý č ň Ř ň Ú ý č ú ě ž ě ě Ú ý č ě ý ě ě ý ó ě ý ý Ř č č ě ž č ý ž ý č ú ž ý ů ú č ě ý ú š ý š š š š ě ě š šň ť Í ý ý ů Ř ůč ě č ú ž Í ž ý ě ů ý ě ó š ě ě ž ž ý ý ě ů ý ů ě ů š

Více

ř ň Ú ř ú ň ů ýř ý ý ř ó ó ó ž š Á ď ý ť ť ž Ó š Í Í Í ÍÝš Í š ť Ť Í Í š Ť Í š Ó Í š ť Í Í š ť Í ť Ú ť š ť Í Í Í Í Ó ž Í Š Ť Š Á š ť š ž Í š Í ž Í Š Í Í Š Ý š ší Š Í ť š ťí Í š ť Í Í ŠÍ ň Ů Í ť Í ť Á ť

Více

úř Ř ř ů ě ř ů ě úř ř č É ž ž ž ž ř č Ž ř ě ů é ř ů é ů ž ř č É é ů č ě Ů é č č ř ě é ě č ř É ě č Ě ř ě ě ů Ě ů é č ž ř ž ř šž ř ž é ž ř ž š ě ř šž ž č ř ů ř ě ž ě é ř ž Ě ř é č ě ě ů éž š ě ě Ě ů ě ú

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

š é Č č č č Š č Ž ž Ě é š š é Ž é ť é Ť š Í é é Ť š Ť é š Ů Ť Ř é Ť Ž Ť č ť é Ó š é ž ž Š ž š š š Ů č Ť č Č š č š š š Ť Ť é š ž ž ť ž ď Í ž š é Ž Ž š é ž č ž éšť ž Ť č š Ť š Ů Ť Ó Ť č š é é š é č č ž š

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN 1.1. 2011 JUDr. Zdeněk Čáp 2.1 1/6 Spis. zn. AGENDA VEDENÍ (1) 11 ORGÁNY SVAZU 111 VALNÁ SHROMÁŽDĚNÍ 1111 Zápisy a usnesení A trvale 1112 Zprávy a podkladové materiály A 10 1113 Ostatní materiály V 5 112

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

Á Á Ý Í Ů Ó ť Ť ť ň ň Ó Í Ť ň Ó ň Ó Ť Ť ň Ť Ó Ý ť ť Ť Ó ň Ť Ť Ó ň Ó Ť Ó Ť Ť Í Ť Ť Ó Ř Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň Ť Ř Ť Ť Ď Ť Š Ť Ó ú ú Ť ň Ť Ť ň ň Ť ň Ť ň Ť Ť ň Ť Ť Ý ť Ť ň ť Í Ť Ť Í Ť Ť ň ň Ť Ť Í Í Í ň Ť ň Ť Í Ť

Více

ř ř ů ž č č Ě Á čá Á ý ý ý ř Ř Š ý č ů Ř š č ý Ř ž Ř ů ý ž Ř ůž ý ů Ř č čů Č ř Ř ř ů ř Š ř ú ý č č ř ř ž č Ň ó ť ó š ř č š ř š č ý č š ý Ř ř ř č š ř š ř ů ý ů ř ř ů š ř ř ý ý ř ýš ů ý ý ů ř š ř š š Ř š

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

í ú í čí č í í í í ů í í č í Í Ť í í Č Ž ů ž ú Ží í í ž ú Č í í í Š í í í í ň í ň č Š ň ň ň í í í í í ň ú Š í čč č í í ů Ž ú í č ůč ů č í í č í í č Ž Š č Ž í í í Š č í č č Žč í í í č ů Í č í í č ů íč í

Více

ó ú Á Á É ž ř Č žá ů Č é é é ž ů ř ů é ž Č Č é ž ž Č ž ú ž é Č Ž ž ř ů Č ž ů Č ž Č ž ú é ť ř ř ř ř Ř Ě é ů Í ř ů ř é ř ů ř ů ř ž ř ž ř é ž é ž é ř Ů řř ř žň é é ř é ž ů é ř ú ů ž ř é Š Č é é é ř ž é ř

Více

š š ě š š ňí ě Í Í š Ž Č ťí ň ú š Č ú Č ě ě Ž ě ď š š ě ě š š š ú š š ě Ž Č ě š ě ě ě ě ě š Žň š ě ě š ě Ž ě Ž ň ě Ž ě š Ž ě š Ž š š Ž š š ěí ě š ěí ě ě ň ě ě ě ě ě š š ě ě ě ě š š š š ě ě ě Í ď Í š ě

Více

Ě Ř Ž ÁŘ Ě Ň Á Í Á ÁŽ ŮŽ ů Ž Ž ůž Ž ů ů Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ů ď ů ť ď ď Í Ž Ž Č ú ů Ž ď ú Ž Í ů Ž ú Ž Ž ů ů ů Ž ů Ž ů ť Ž Ž Ž Ž Ů ň ů ů Í Ž Ž ů ůž ť ÁŽ ť Í Ě Ř Č ů Ž Ž ů Ž ú Ž Í ÍÍ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ů Ž Ž Ž Í Í

Více

ú ž ž Ž ž ú Ž ú Ž ů ž š ž ž ž š ž š ž ž ž ů š š ž Ž š š ú š ž Í š ž ž ů š ž ů Ž š š Ž ž š Ž ž Ž ť Ž Ž ž š ž ů ž ž ú š š ž ů š ž Ž ů ů š ž š š š ž š ž šť ů ú ť Ž ú ž ú ú ž ů š ú ů ú ž ž ú ů ž ú ž š ú ú

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

š š Š ř ř š ú ř ř Á ř ú š ř ř ů ú ú š ú š Č Č Á ř ř řš š Č Č š ř Á ř š ř š ř Š Č Á Š Š ř ř Č ř ň š š ř ř š ř ř ř ř Č ň ú š ř ř š š š ř ř ř ř š Č ň ř š ř š š ř ř ř š Á Ť Ť ú ř ů š š ř ř Á š Š š ú š ů Á

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

š Ž šť É Ě Á Á Í Č Č š Ž Ž Š Č Č Č Č ó ó Í Č Ó Í š š Š ú š š š Í Š ú ň Ž š š š Ž š ž š Ú Í Ž Ž Ž Ú š š Š Š Í ž Ú ž ť Í Ž Í ú ž ú ž Ž š š š ší ťť Ť Á ž š Ž Ž Ž š š ž Ž ž ú Š Í Ě Á Á Í Ě Ů ď š ž ň Ú ž š

Více

ř ú ä ú ä ľ ľ ř ů ř Í Ú ů ř ú ř ů ř ů ú ů ř ř ř ó ř ř ů ú ů ó ž ž ž ž ž ů ä ľ ľ ř ó ř ř ř ž ú ř ř ř ž ú ř ů ú ů ú ůř ř ů ž ř ř ů ř ů ř ů ů ó ú ů ž ž ú ů ř ž ř ů ž ř ž ž ř ú ž ú ů ř ž ř ř ů ž ř ä ř ř ú

Více

é á úř Ř ř á Í á čá úř úř á úř ř š á á á č ú á řá á é š ř á á č é ú Í ř ž Ž á žá á á é á á ř á á á á áš šú ú ř ř á ú ř á áš č á á á řá Ů á č á ř á Ú é ř ř ť é ó é č é á ř ž š á ř Í é éú ř é ř é á č é ú

Více

úř Č Ú úř é úř úř ř ř ř úř šť Í úř é úř úř ř š ú ř é š ř é ú ř ř ž ž ř ú š š ú ř ř ú ř ž š ř ž Í ú ř é ž Ž é ř é Ž ř š ř š é ř Ž ú é ž ž ž é ž ž ž é ř š ž é ř ž ú Č é ž ž ř é úř é Č ř é é ř úř úř úř é

Více

ň ť ř Ž ú ř ú ř úř ů ř ř ř š ř ř ř ř šš ř ř ř š ř ů ů ú ů ň ř ř ů š ť ř š Á š ů ú ň ř š ň ů ů ř ů ř ř ř Á Ě š ř š š ř ř š ř ř š ř ř š š ř š š ů ř ř ř š ů ů ř ř Ť š ř ř ů ř ř ř ů ř š ř ř š ř ů ř ů ř ň ř

Více

Živnostenský inspektorát Pardubice

Živnostenský inspektorát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ 1903-1942 (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Í ň Ť ř Í Í Ť Í ď ď Ť ď Ó Ť Š ř Í ď Í ř Ť Ť ť Í Í ď Ť ď ď Ž Č Í ň Í ť ň ď Í Ě Í Í ť Í Ť Ť ď Č ť Ť Ť Ž Ě ň ň Ť ť Ť ň ň Š ň ň ň ň ň Ě Ý Ý ú ú ú ť Í Í ň Ť ň ň ň ú ť ň ň ň Ť ň ň ť ň Ť ň ň ň Ý Ý ň ú ň Ť ň ď

Více

Ň Ú Á í Á Ž Á Á č í ě á ý Ú ž á Ř ú á á č ý š á í š í řá ě ě í ě ář ý ý í ů á á á á á Ú í í á á ý á ý č í á ř š í ří á ů ř š í á ě Ž ří á í á č ý á ě í á Š í í Ž í á ří í á í Ž á á č ě í í ž í á ř í č

Více

Á ů š ČÁ Ú Í Í Í Ú š š ť ď ů š š Č š ČÁ Á Č š š Ě Ž ť ť š Í š Í Ú Ú Í Ú Ú Ú š Í Ú Ú ť Í ť š š ť š š Ú Í Í Ě É ň š š ť Ž š š Ú ť Í š š Í š Í Ú ť š Í ť š Í ť Ú Í Ý Í Ž Ú ť ť ť Í š ť š ř Ú Í É Í Ú ť š Ě š

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Ý č Č Ú Ř Ž Ž ž č š Í Í š č Ž ů ě ů č Ž ů ě ť š ň ě Č ú č Í Í č Ž ě š č Ž č č ě š ě Ž ěž ě š Ó č ě ě ě ě Í ů ě š ěš ú Ť š č Ž ú ů ě ě ě ž ň Í ě Ž ě ů ů š Ž ú úč ů Ž š š č Ž ů ž ě š ú ě ňů ž č ě ě š č ž

Více

ě š ž ě ř ř ě ž ň ú ě ě ě ě ý š ě ě š ř ě ř ě ě š ř Ů š Ú ě š š Ž ě ř ř ě Ž ň Ú ě ř Ž ř ě ý ý ě ý ě ý ý ř ě ý ú ý ř ě Č ž ř ě ř ě ý Ž ř š ě ě š Í ě ý ý ě ý Ž ř Ž ě Ž ř Ž ě ě Ž ř š ě ě ř Úř ý Ž ř š ě ě

Více

Š Í ú ú Ž Š š ú ú ž Í š Š ů ů ú š ú Ú ú Š ú Ú ú ú Ú ú ů ú Č Ú ú Ú ú Š Š ú Č ú Č Í š ú ú ú ú Ú Š Í Á Č Č ú Ú š Č Š Š Š ú ú ú Ú ú ú ů š ů ů ů Ž ů Ž Ž ů ú Ž Ž ů ú ů ů ú š ú ů ů ů ů ů ů š Ú Ž ú ň ú ů ů š ů

Více

Í Ž š ř š š ř é é Ž ř ů ů ů ž Ů é š é ř é Ž Š š é Š ůž Ž š Ž ů é ř Í é é ž ž š Í ú ů é š é ř š é Š é ř é ř é é ř ř é ř é Ž ť Í ř ž Í Ó Í Š ř é ř šř Í ť ť Íť Í š š ú ř š š š Ž é ů ř é ň ň Ž Í Ž Á Š ř Š

Více

Ý Š ě č č č č ú Ž Š š č č ě úč Ž ě č ě ě š ů Úč Úč š ě Ž Ž Ž ě ě ů ě ě ě š č č č š š ž č š č ů č š ž ě ě ě Š ě ú č č ů č ě Ž ě ě č ě Ž ů ů ě č ě ž č č ě Ž ž ů ě ě č ů š ě ě Ž š ě ě ě ě č š č č č ě č ě

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

Ě Á Ě ť š Č ó Ý Š Š š Á Ě Í ň ň ň ň Á ň Á ň ň ň ď ď ď ň ú ď ú Í š ň ú š Č Ě Í Í Á Í ŘÍ š ú Á š š ú ň ú ď Š Á Í Ú ú š ú ú ň ú š š Í ú š Í ú š š š š ď Í š ú š š ú š Í š ú ň š š š š š š š š š š š ď š š š

Více

Č ů Ž ů ů ř Š ř Ž ť ř Č ř ř ú ř ř úř Ž ů Š Ž Ž ř ú ů Č ů Ž ř ť ř ů ú ú ú ů Ž ů ó ů ť ř ú ů ů Č ů ř ť ú ř Ž ř ř ř ř ř Ž ů ů ť Ž Ž Ž ú Ž Š ů ů Č ů É ú ů ů Ž ř ů ř ů ů Ž ů Í ř ž ř ů ř Š ř Í ů ů Ž ó Á ů ů

Více

ř ů š ř ř ř ší ž š ř č ř ž š š č š š š ž ž š Í č č Ť ř š č š č š š š č ř č č ř š ň š ú ž ú š č ř ž ř š ůž ř š Í š ž š ž ů š ř š úůž ž š č š š ů ř č ž ř š š ř ř ůž ř ú ž ž ř ř ú Í ž š ř ů š ž č č Ť ů ž

Více

ž é é Ž ů ů ŽÁ Í ŘÁ Ř Í Ú ž Ž é Ž é ť é é žé Í ž ž ů ď ů ž ž ů ž Ž é é ž é ž ď Ž ž é é ť Žď ž ž Ž ž ú ů é é Ž ď é ď é é Ž ď é é ž ž ďď Ť ž é Ž é ž ď é ů Ž é Ž Ž Ž é é é Ž ž ž ů ž Ž ž ň é Ž Ž ž é é ů ď

Více

á Í Ž á á á ý č Í é ů š ě ž říš ě č í í Í č í á í í č í Ží í ů ů ě ř ě á á é í í ě á é ů ě ň ž é é áš ě í á í ř š í á í á á ý ý š ř ů á ž ž á ž é ě ř š ě š ý é é á í á Ž š ů ří í ř é ě š ž ý í Š Ř áš ř

Více

Ť ř Á Ů Ú ř ř š ř ž úř ř ř úř ř ř Š ň š ř ř ů ř ř ř ž ř ř ř ů ř úř ú ů ř ř ž š ř ú ž ů Ř š ř ů ů ň Ž ů Ž ů ř ř ž š Ž ů š Ž ř Ž š ř ů ž ž ú ů ů Ú Ž ř ů ž ů ř ř ř ů ř ů ř úř Ú ř š ů š ů ů Ž Ž úř ř ů ů ř

Více

ÚŘ Č Ý Č Ú Ú ť Ů Ú Č Š Ý Ý Ř É Ť Č Č Ú Ú Ú é š ž Ú é Ť é Č Ú é Ů Ú é š Ú Ť Ť é Í š é š š Ť ť Í éí š Ú Ť Ú Ú Ů Ť é ť Ú ť Ú Š ť Č Ú é Ú é ž š é Ť Ú Ú ť é Ž é é Ť é Ť Ť Ú Ú é é Í é Í Ť Ú ť Í Í Ť é Ť Í Ú Ť

Více