7. ICTKP pro mentálně postižené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. ICTKP pro mentálně postižené"

Transkript

1 7. ICTKP pro mentálně postižené Všechny předchozí kapitoly týkající se ICTKP měly společného jmenovatele fyzické postižení. Každá kompenzační pomůcka překonávala fyzickou bariéru. Lidé s mentálním postižením tvoří naprosto jinou skupinu. Jejich tělesná schránka je v pořádku, žádná fyzická limitace jim nebrání využívat jakýkoliv přístroj či zařízení. Přesto to většinou nedokáží. Proniknout do myšlení mentálně postiženého je velmi složité. Ani odborníci nedokáží skutečně říci, co postižený v danou chvíli skutečně cítí a potřebuje. Největší problém, se kterým se můžeme v této oblasti setkat, je komunikace. Na jedné straně schopnost vyjádřit se, na straně druhé schopnost porozumění. Metoda, která má v tomto případě pomáhat, je označována jako tzv. ulehčovaná komunikace. Ulehčovaná komunikace 51 Ulehčovaná či také usnadňovaná komunikace je komunikační metodou, alternativní (náhrada mluvené řeči) či augmentativní (podpora již existujícího systému komunikace, který je však pro běžné dorozumívání nedostatečný), jež umožňuje jakékoliv osobě vyjadřovat se tím, že prstem ukazuje na předměty, obrázky, písmena či slova. Může tak psát na jakékoliv klávesnici a vyjadřovat se celými větami. Komunikační partner se nazývá usnadňovatel. Poskytuje pacientovi podporu ruky a doprovází pohyb ke klávesám, aniž by ho vedl. Pacient tak může vyjádřit své potřeby, pocity, myšlenky apod. Proč je tato komunikace tak důležitá? 1) Dává lidem možnost volby. Zejména ti nejpostiženější, kteří neměli jinak možnost dát najevo, co si přejí, co chtějí. Stačí nabídnout třeba i jen pár obrázků a budou si moci říct, co chtějí k obědu, co si chtějí obléct atd. 2) Umožňuje si začít nějakým způsobem hrát, což je zejména u dětí velice důležité. Mnoho her se dá upravit tak, aby spočívaly v ukazování. Na základě těchto her jsou pak vytvářeny jednotlivé vzdělávací programy. 3) Umožňuje volné vyjadřování se. Díky usnadňovateli může psát na klávesnici své myšlenky, touhy, prostě vyjadřovat své pocity. Toto znamená nejen komunikaci na vyšší úrovni, ale i velký terapeutický účinek. 51 Zpracováno dle zdroje [49] 72

2 Tato komunikace může v praxi fungovat s pomůckami i bez nich. Pokud je zvolen systém s pomůckami, nejčastěji se můžeme setkat s různými předměty, fotografiemi, piktogramy, komunikačními tabulkami, písmeny a psanými slovy, technickými pomůckami s hlasovým výstupem či s počítači se speciálním softwarem. Z tohoto výčtu je patrné, že i v této kategorii postižení můžeme najít ICTKP. Tyto pomůcky jsem rozčlenila do dvou oblastí: 1) Prostředky ulehčované komunikace 2) Výukové programy 7.1 Prostředky ulehčované komunikace Komunikátory 52 Pomůcky s hlasovým výstupem (neboli komunikátory) slouží k podpoře komunikace. Tyto jednoduché pomůcky umožňují opakovaně nahrát a opakovaně vyvolat jednoduchý vzkaz. Vzhledem ke své funkčnosti jsou určeny zejména pro práci s nemluvícími, u kterých se budují komunikační dovednosti. Dle obtížnosti rozeznáváme velkoplošná tlačítka a tabulkové komunikátory Velkoplošná tlačítka s hlasovým výstupem Velkoplošná tlačítka s hlasovým výstupem řadíme mezi jednoduché komunikátory. Do těchto zařízení lze nahrát jeden nebo i více hlasových vzkazů (dle typu). V případě více vzkazů se generuje řada vzkazů postupně, anebo v určeném pořadí, vždy po dalším stisku tlačítka. K některým komunikátorům lze připojit i tlačítka externí. BIGmack Jednoduchý komunikátor umožňující nahrání jednoho vzkazu o délce 75 vteřin. Průměr: 127 mm Možnost zesílení hlasitosti Obrázek 40 - Bigmack Napájení na tužkové baterie Různé barevné provedení umožňuje snadné rozlišení jednotlivých komunikátorů. Cena: Kč 52 Zpracováno dle zdroje [50] 73

3 Tabulkové komunikátory Tabulkové komunikátory lze řadit mezi pokročilejší komunikatory. Pracují na principu komunikačních tabulek. Liší se především v počtu a rozmístění komunikačních okének. U většiny z nich lze využít nahrávání vzkazů pro více druhů tabulek. Na přístroji lze přepínat mezi více podúrovněmi. GO talk 9 Variantně 1, 4, 9 a 20 kláves Přenosná, snadno ovladatelná pomůcka 9 kláves pro nahrání vzkazu, 4 podúrovně, tj. celkem 36 záznamů Obrázek 41 - GO talk 9 Celková doba nahrání vzkazů je 6 minut. Výměnné listy s obrázky se mohou skladovat uvnitř pomůcky. Velikost 30 x 23 x 2,5 mm Cena: Kč V rámci veletrhu HOSPIMedica v Brně si bylo možno tyto komunikátory vyzkoušet. Osoba blízká postiženému nahraje základní sadu vzkazů, které jsou doplněny odpovídajícími obrázky. V první řadě kláves jsou umístěny nejdůležitější vzkazy (chci, nechci, umím, neumím, potřebuji pomoc apod.) vždy doplněny grafickým symbolem. V dalších řadách jsou již klávesy pro předměty, kterých se má informace týkat (jídlo, WC, pití, spánek, apod). Ty jsou opět zobrazeny obrázkem. Platí zde pravidlo, že základní (nejdůležitější) vzkazy mají k dispozici delší dobu záznamu. Uživatel pak tedy volí kombinaci kláves, která vystihuje obsah chtěného sdělení. V neposlední řadě jsou zde pak tlačítka pro volbu hlasitosti a přepínání úrovní. Tyto tabulkové komunikátory jsou vyjma předešlého využití používány v nemocničních zařízeních například u pacientů, kteří prodělali mozkovou mrtvici či jinou závažnou nemoc. Díky těmto komunikátorům se opět učí mluvit či alespoň mohou vyjádřit svá přání a potřeby. 74

4 7.1.2 Programy pro alternativní komunikaci 53 Kromě tlačítek a tabulkových komunikátorů může být pro komunikaci určen i speicální software. Ten pak funguje buď přímo jako komunikátor, či jako program pro vytváření komunikačních tabulek ACKeyboard Tento program je určen pro alternativní komunikaci pomocí PC. Je možno jej ovládat myší, jednou klávesou či tlačítkem s využitím scanningu tak, aby ho mohly používat i osoby s těžkým tělesným postižením. ACKeyboard komunikuje s českým hlasovým syntetizátorem CS-Voice, hlasový výstup tedy umožňuje hlasité čtení slov nebo vět dle výběru uživatele. Obsahuje klávesnici pro psaní a několik komunikačních tabulek. Uživatel si však může sestavit libovolné množství vlastních tabulek s volitelnou velikostí kláves a s využitím jakýchkoliv obrázků. Jako hlasový výstup lze použít CS-Voice nebo zvukové soufory wav. Cena: Kč bez CS-Voice, Kč komplet (ACKeyboard + CS-Voice) Boardmaker Program slouží ke zhotovování a tisku komunikačních tabulek. Jendá se asi o nejrozšířenější a nejpoužívanější program v oblasti altenativní komunikace ve světě. V základní verzi obsahuje přes barevných symbolů ze všech oblastní, včetně některých specifických českých symbolů (např. Mikuláš). Databáze symbolů je přeložena do češtiny, menu programu je v angličtině. Cena: Kč Altík 54 Občanské sdružení Petit vyvinulo za finančího přispění Nadace rozvoje občanské společnosti, projektu Phare Evropské unie program zaměřený na tvorbu komunikačních tabulek pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby. Jedná se vlastně o jednoduchý grafický editor úzce specializovaný na vytváření těchto tabulek. Program je určen pro pedagogy či rodiče, proto je jeho ovládání standartní 53 Zpracováno dle zdroje [51] 54 Zpracováno dle zdroje [52] 75

5 (pomocí myši).altík nabízí sázení obrázků do předem definovaných šablon, lze si skládat i samostatné objekty. Všechny prvky lze libovolně transformovat. Program je klientsky orientován. Pro každého klienta si může uživatel vytvořit originální databázi obrázků. Tyto obrázky či symboly lze pak následně využívat nejen pro vytváření tabulek, ale i pro nácvik komunikačních pojmů prostřednicvím úkolů zahrnutých v programu Altíkovy úkoly, který s Altíkem úzce spolupracuje. Program Altíkovy úkoly Jedná se o multimediální výukový a vzdělávací program zaměřený na poznávání symbolických obrázků a sestavování jednoduchých vět z těchto obrázků. Obsahuje 19 výukových úkolů a přes pojmů v různých grafických podobách. Jeho cílem je zábavnou a atraktivní formou seznámit klienty s obrázky používanými v komunikačních tabulkách, naučit je dosud neznámé pojmy a naznačit možnosti sestavování jednoduchých vět pomocí symbolů. Symboly jsou ozvučeny, takže si může klient kromě pojmů k obrázku přiřadit i zvuk. Díky spolupráci s Altíkem lze do tohoto programu vkládat i své symboly (společně s ozvučením), což umožní co největší individualizaci programu. Následné užívání tabulkových komunikátorů je pak pro klienta mnohem jednodušší. Program Altíkův slovník Poslední z trojice Altíkovských programů je Altíkův slovník. Jedná se o multimediální výukový a vzdělávací program, který slouží jako nástroj pro usnadnění výuky alternativní a augmentativní komunikace a globální metody čtení. Náplň programu tvoří přes různých objektů. Každý z nich může být zobrazen v různých grafických podobách, např. barevný kreslený, černobílý, piktogram či fotografie. Vedle objektů obsahuje také 629 videosekvencí, které program doplňují o znakovou řeč. Stejně jako v předchozích programech může být Altíkův slovník rozšiřován. Program obsahuje 13 různých úkolů rozdělených do třech kapitol (Obrázky a symboly, Slova a Věty) a kapitolu Hry se třemi hrami. Programy Altík jsou nejprovázanější skupinou programů zaměřenou na alternativní komunikaci na našem trhu. Všechny prošly evaluací u MŠMT ČR. Ceny pro rodiny: Altík: Kč; Altíkovy úkoly: Kč; Altíkův slovník: 600 Kč 76

6 7.1.3 Touch screen 55 Pojem touch screen označuje obrazovku ovládanou dotykem. Tyto dotykové obrazovky usnadňují komunikaci přístroje s uživatelem pomocí programovatelného intuitivního rozhraní. Společně s multimediálními softwarovými aplikacemi vytvářejí silný komunikační prostředek jednoduše ovladatelný i neškoleným uživatelem. Styl práce s touch screenem je vlastně adekvání práci s myší. Ťukáním prstu na obrazovku se přesouvá kurzor myší. Funguje zde i dvojklik, resp. dvouťuk. Kromě speciálních výukových softwarů lze využít i kreslící nástroje, kde pouhým tažením prstu na klávesnici dochází k vykreslování. Členit je můžeme na základě použitých technologií: Rezistivní (odporový) Kapacitní (elektronicky citlivý) Akustický (povrchová akustická vlna) Infračervený (foto citlivý) Obrázek 42 Touch screen Touch screeny jsou často zahrnovány i do skupin pomůcek určených pro jiné druhy handicapu. To mi však připadá značně spekulativní. Samozřejmě záleží na kvalitě touch screenu, ale u levnějších modelů je využívání myši často snazší a v tu chvíli ztrácí touch screen jako kompenzační pomůcka smysl. Cena: Kč (dle velikosti a technologie) 7.2 Výukové programy 56 Ačkoliv jsou možnosti vzdělávání mentálně postižených dětí i dospělých značně limitovány, je vzdělávání nedílnou a nezbytnou součástí jejich života. Důležité jsou v tomto případě forma a prostředky vzdělávání. Výukové programy na bázi her jsou jednou z nejlepších metod, jak rozvíjet schopnosti mentálně postižených dětí, aniž by se cítily jakkoliv stresovány neúspěchem. Následující programy pocházejí z dílny občanského sdružení Petit. Všechny jsou charakteristické tím, že umožňují ovládání i těžce tělesně postiženým uživatelům, ačkoliv jsou primárně určené pro osoby s mentálním postižením. Toto zpřístupnění pro více druhů handicapů je dle mého názoru autory ICTKP nedoceňováno a tím pádem zanedbáno. 55 Zpracováno dle zdroje [53] 56 Zpracováno dle zdroje [52] 77

7 7.2.1 Psaní Program je určen pro procvičování analýzy a syntézy při čtení a psaní. Lze na něm procvičovat správné řazení písmen či slabik do slova i věty a skládání slov do věty. Psaní neobsahuje obrázky, pouze zvukovou nápovědu. Původně byl vyvinut pro klienty s afázií, kteří mají obtíže se čtením a psaním. Je však vhodný i pro klienty s DMO, těžší vývojovou dysfázíí, dyslexií, dysgrafií i lehčím mentálním postižením. Program je navržen tak, aby byl ovladatelný i pomocí klávesnice či jednoho spínače, proto je přístupný i osobám s těžkým tělesným postižením. Cena: 500 Kč Brepta Program pro rozvoj jazyka a řeči v nejširším pojetí je zaměřen na děti předškolního věku a dospělé s afázií nebo s poruchami řeči. Program je ovladatelný myší, šipkami, dvěma klávesami či jedním tlačítkem. Princip programu spočívá v tom, že se z počítače klientovi ozývají zvuky, slabiky, slova, věty apod., ke kterým klient vybírá odpovídající obrázek. Lze si zvolit různé úrovně obtížnosti. Cena: Kč Programy Méďa Jedná se o soubor programů vhodných pro MŠ, PŠ a nižší školy ZVŠ. Soubor těchto programů je vhodný pro mentálně a zrakově postižené děti. Ovládání je opět uzpůsobeno i pro těžce tělesně postižené uživatele. Jednotlivé programy Méďa - barvy a tvary smyslová a rozumová výchova Méďa a obrázky úlohy typu přiřazování, rozlišování, třídění, postup a prostor Méďa počítá - poznávání základů matematiky na úrovni první třídy základní školy Méďa čte - pro všechny děti, které začínají číst (Program využívá spojení skládaných slov s obrázky a zvuky, takže nabízí více možností než klasický slabikář či čítanka.) Cena: Kč dle zvoleného programu 78

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254,357 35 Chodov Počítač, náš pomocník Metodický materiál pro učitele speciálních škol k využívání výukového software

Více

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Souhrn z realizovaných vzdělávacích kurzů Autorský kolektiv: Bc. Anna Handrychová PhDr. Jaroslava

Více

Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 VYUŽITÍ TABLETU VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr. Ivana Nováková Obsah Obsah... 2 Předmluva realizačního týmu...

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Úlohy pro kognitivní cvičení

Úlohy pro kognitivní cvičení České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Diplomová práce Úlohy pro kognitivní cvičení Tasks for cognitive exercises Bc. Jan Svoboda Vedoucí práce:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Prosím napište zde sériové číslo (serial key) vašeho CD. Možná ho budete někdy v budoucnu potřebovat. Při registraci produktu zadejte prosím svůj e-mail, abyste mohli dostávat informace

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením. Petra Bendová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením. Petra Bendová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením Petra Bendová Olomouc 2007 Oponent: Ing. Libor Podešva, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu

Více