Odborný posudek č. 0638/001/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný posudek č. 0638/001/2016"

Transkript

1 Odborný posudek č. 0638/001/2016 O ceně rodinného domu č.p. 194, obec Rychnov na Moravě, stojící na pozemku parc. č. 309/1, dále pozemkové parcely 2286/5 zahrada a pozemková parcela č. 2288/2 ostaní plocha vše s příslušenstvím, situované v k.ú. Rychnov na Moravě obec Moravská Třebová. Vše je zapsáno na listu vlastnictví č Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr Eva Veselá Příčná Kolín Zjištění obvyklé ceny nemovitosti, pro exekuční řízení. Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Mgr. Jiří Havel Osevní Litomyšl - Záhradí Posudek obsahuje 17 stran a 3 strany příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních

2 2 A. Nález 1. Úkol Úkolem je vypracování posudku o ceně nemovitosti, RD v obci Rychnov na Moravě č.p. 194, obec Rychnov na Moravě, stojící na pozemku parc. č. 309/1, dále pozemkové parcely 2286/5 zahrada a pozemková parcela č. 2288/2 ostaní plocha vše s příslušenstvím, situované v k.ú. Rychnov na Moravě obec Moravská Třebová. Vše je zapsáno na listu vlastnictví č Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti majitele domu. 3. Podklady pro vypracování posudku Kupní Smlouva Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú.rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě, zapsané na listu vlastnictví č Informace a údaje sdělené z MěÚ v Moravské Třebové panem Schejbalem a od místních obyvatel obce. Místním šetřením odhadce. 4. Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti zapsaný na LV č. 455, pro k.ú. Rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě zapsán: Pavel Sajdl č.p. 194 Rychnov na Moravě. 5. Dokumentace a skutečnost Projektová dokumentace nebyla doložena. 6. Celkový popis nemovitosti Rodinný dům se nachází v okrajové části obce Rychnov na Moravě. Stáří objektu nebylo možno dohledat, ale z výpovědi obecního úřadu v obci Rychnov na Moravě jde o jeden z prvních postavených domů v obci. Tedy odhadují stáří na rok 1890, čemu odpovídá i použitý materiál a typ stavby. Objekt je situován v docházkové vzdálenosti od autobusové zastávky, nejbližší školy i obchodu se základním smíšeným zbožím. Objekt sestává ze dvou částí, jedné téměř v původním stavu, v minulosti s využitím jako mlékárna, později jako jídelna JD Rychnov na Moravě. Druhá část prošla postupně rekonstrukcí a to v letech 1945 v první části a roku 1985 na druhé části výměnou krytiny Zadní část do zahrady byla rekonstruována a upravena na dvě bytové jednotky 2+1 V jakém rozsahu rekonstrukce proběhla nebylo možno zjistit z důvodu nepřístupnosti do objektů. Základy RD jsou z prostého betonu s prokladem kamene, svislé konstrukce jsou zděné v tl. 60 cm. Střecha je sedlová s polovalbou, krytinou z tabulí AZC druhá část AZC šablon. Vnitřní Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 omítky jsou z MC fasádní téměř dožité z 15 % chybí. Vstupní dveře jsou v původní části dřevěné téměř dožité v rekonstruované části plastové vnitřní nebylo možno zjisti. Vytápění v nerekonstruované části není provedeno v zadní části je zajištěno ze dvou plynových kotlů podle vyjádření ze stavebního úřadu v Moravské Třebové instalované roku 2001, elektroinstalace je na 200/400 V. Rozvod vody je z obecního řadu, splašková voda i odpad jsou napojeny na žumpu před domem. Okna jsou v nerekonstruované části na výměnu v rekonstruované části dřevěná. Venkovní úpravy jsou zanedbatelné. Rodinný dům je v rekonstruované části pode dostupných informací v dobrém stavebně - technickém stavu, nerekonstruovaná část s předpokladem rozsáhlých stavebních úprav. Na pozemku domu je kolna na hranici životnosti. Objekt je oceňován porovnávací metodou a podle dostupných pomůcek zajištěných při prohlídce nemovitostí, kde nebyl umožněn vstup do objektu. 7. Obsah posudku a) Objekty 1) Rodinný dům b) Pozemky 1) Pozemky c) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 199/2014 Sb. o oceňování majetku. Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 3 Změny v okolí II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 4 Vliv právních vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby) 5 Ostatní neuvedené (např. nový II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 1,00 výskytu záplav 5 Index trhu:i T = P 6 (1 + å P i ) = 1,000 i = 1 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném 1,01 funkčním celku 2 Převažující zástavba v okolí I. Rezidenční zástavba 0,03 pozemku a životní prostředí 3 Poloha pozemku v obci III. Okrajové části obce 0,01 4 Možnost napojení pozemku na I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 0,00 inženýrské sítě, které jsou v obci obci nebo obec bez sítí 5 Občanská vybavenost v okolí II. V okolí nemovité věci je částečně 0,02 pozemku 6 Dopravní dostupnost k pozemku dostupná občanská vybavenost obce V. Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku 7 Osobní hromadná doprava II. Zastávka od 201 do 1000, MHD špatná dostupnost centra obce 0,02 0,01

5 5 8 Poloha pozemku nebo stavby z III. Výhodná možnost komerčního využití 0,01 hlediska komerční využitelnosti pozemku nebo stavby 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 11 Index polohy: I P = P 1 (1 + å P i ) = 0,990 i = 2 Popisy objektů a) Objekty 1) Rodinný dům RD č.p. 194, v katastrálním území Rychnov na Moravě, postavené na pozemku označeném jako stavební parcela č. 309/1, 608 m zastavěná plocha a nádvoří zapsané na LV č Dále pozemkové parcely č. 2286/5 o výměře 334m zahrada 2288/2 o výměře 189 m ostaní plocha. Rodinný dům byl původně předán do užívání dle dostupných informací v roce 1890, další úpravy proběhli v letech 1945, 1985 a b) Pozemky 1) Pozemky RD č.p. 194, situovaný v katastrálním území Rychnov na Moravě, postavený na pozemku označeném jako stavební parcela č. 309/1, o výměře 608 m zastavěná plocha a nádvoří zapsané na LV č Dále pozemkové parcely č. 2286/5 o výměře 334m zahrada 2288/2 o výměře 189 m ostaní plocha. Rodinný dům byl předán do užívání dle dostupných informací v roce Ocenění a) Objekty a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Rodinný dům 13 Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ A Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: nemá podkroví Podlaží: s jedním nadzemním podlažím Polohový koeficient: 0,800 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné jednobytové Koeficient změny ceny stavby: 2,115 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1NP 2,16 m 10,05 6,54+5,41 6,54+1,77 5,37+9,05 8,94+1,59 2,29 = 195,16 m 2

6 6 Název Výška Zastavěná plocha 2NP 3,30 m 9,05 8,94 = 80,91 m 2 Součet: 5,46 m 276,07 m 2 Obestavěný prostor OP: 1NP 2,16 (10,05 6,54+5,41 6,54+1,77 5,37+9,05 8,94+1,59 2, 29) = 421,55 m 3 2NP 3,30 9,05 8,94 = 266,99 m 3 Zastřešení 9,05 8,94 1,14+ 9,05 8,94 1,64 0,50+1,59 2,29 2,44+1,77 5,37 2,44 +10,05 6,54 2,16+2,95 10,05 6,54 0,50+5,41 6,54 1,84+5,41 6,54 2,87 0,50 = 545,45 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 233,99 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy 8,20 % Standardní 2. Zdivo 21,20 % Standardní 3. Stropy 7,90 % Standardní 40 % 4. Střecha 7,30 % Standardní 40 % 5. Krytina 3,40 % Standardní 6. Klempířské konstrukce 0,90 % Standardní 40 % 7. Vnitřní omítky 5,80 % Standardní 40 % 8. Fasádní omítky 2,80 % Podstandardní 85 % Nevyskytuje se 15 % 9. Vnější obklady 0,50 % Nevyskytuje se 10. Vnitřní obklady 2,30 % Standardní 50 % Nevyskytuje se 50 % 11. Schody 1,00 % Standardní 40 % 12. Dveře 3,20 % Standardní 40 % 13. Okna 5,20 % Standardní 40 % 14. Podlahy obytných místností 2,20 % Standardní 40 % 15. Podlahy ostatních místností 1,00 % Standardní 16. Vytápění 5,20 % Standardní 40 % Nevyskytuje se 60 % 17. Elektroinstalace 4,30 % Standardní 40 % 18. Bleskosvod 0,60 % Podstandardní 19. Rozvod vody 3,20 % Standardní 40 % 20. Zdroj teplé vody 1,90 % Standardní 40 %

7 7 Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl Nevyskytuje se 60 % 21. Instalace plynu 0,50 % Standardní 22. Kanalizace 3,10 % Podstandardní 23. Vybavení kuchyně 0,50 % Standardní 40 % Nevyskytuje se 60 % 24. Vnitřní vybavení 4,10 % Standardní 40 % Nevyskytuje se 60 % 25. Záchod 0,30 % Standardní 40 % 26. Ostatní 3,40 % Podstandardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 3. Stropy 0,54 7,90 % 60 % 0, Střecha 0,54 7,30 % 60 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 0,90 % 60 % 0, Vnitřní omítky 0,54 5,80 % 60 % 0, Fasádní omítky 0,54 2,80 % 85 % 0,0129 0,54 1,852 2,80 % 15 % 0, Vnější obklady 0,54 1,852 0,50 % 0, Vnitřní obklady 0,54 1,852 2,30 % 50 % 0, Schody 0,54 1,00 % 60 % 0, Dveře 0,54 3,20 % 60 % 0, Okna 0,54 5,20 % 60 % 0, Podlahy obytných místností 0,54 2,20 % 60 % 0, Vytápění 0,54 1,852 5,20 % 60 % 0, Elektroinstalace 0,54 4,30 % 60 % 0, Bleskosvod 0,54 0,60 % 0, Rozvod vody 0,54 3,20 % 60 % 0, Zdroj teplé vody 0,54 1,852 1,90 % 60 % 0, Kanalizace 0,54 3,10 % 0, Vybavení kuchyně 0,54 1,852 0,50 % 60 % 0, Vnitřní vybavení 0,54 1,852 4,10 % 60 % 0, Záchod 0,54 0,30 % 60 % 0, Ostatní 0,54 3,40 % 0,0184 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7241 Koeficient K 4 je menší než 0,8. Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici. Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000 Ocenění: Základní cena ZC: 2 290, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Polohový koeficient K 5 : 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1150 Základní jednotková cena upravená: = 3 099,74 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 233,99 m ,74 Kč/m 3 = ,16 Kč

8 8 Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1. Základy standardní opotřebení: 126 / ( ) 100 = 70,000 % 70,000 % 8,20 % / 0, ,927 % 2. Zdivo standardní opotřebení: 126 / ( ) 100 = 70,000 % 70,000 % 21,20 % / 0, ,494 % 3. Stropy standardní 40 % opotřebení: 126 / ( ) 100 = 84,000 % 84,000 % 7,90 % 40 % / 0, ,666 % 3. Stropy podstandardní 60 % opotřebení: 71 / ( ) 100 = 47,333 % 47,333 % 7,90 % 60 % 0,46 / 0, ,425 % 4. Střecha standardní 40 % opotřebení: 126 / ( ) 100 = 84,000 % 84,000 % 7,30 % 40 % / 0, ,387 % 4. Střecha podstandardní 60 % opotřebení: 61 / ( ) 100 = 46,923 % 46,923 % 7,30 % 60 % 0,46 / 0, ,306 % 5. Krytina standardní 60 % opotřebení: 71 / (71 + 9) 100 = 88,750 % 88,750 % 3,40 % 60 % / 0, ,500 % 5. Krytina standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 38,750 % 38,750 % 3,40 % 40 % / 0, ,728 % 6. Klempířské konstrukce standardní 40 % opotřebení: 71 / (71 + 9) 100 = 88,750 % 88,750 % 0,90 % 40 % / 0, ,441 % 6. Klempířské konstrukce podstandardní 60 % opotřebení: 15 / ( ) 100 = 18,750 % 18,750 % 0,90 % 60 % 0,46 / 0, ,064 % 7. Vnitřní omítky standardní 40 % opotřebení: 71 / (71 + 9) 100 = 88,750 % 88,750 % 5,80 % 40 % / 0, ,844 % 7. Vnitřní omítky podstandardní 60 % opotřebení: 15 / ( ) 100 = 15,000 % 15,000 % 5,80 % 60 % 0,46 / 0, ,332 % 8. Fasádní omítky podstandardní 85 % opotřebení: 71 / (71 + 9) 100 = 88,750 % 88,750 % 2,80 % 85 % 0,46 / 0, ,342 % 10. Vnitřní obklady standardní 50 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 62,000 % 62,000 % 2,30 % 50 % / 0, ,985 % 11. Schody standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 38,750 % 38,750 % 1,00 % 40 % / 0, ,214 % 11. Schody podstandardní 60 % opotřebení: 126 / ( ) 100 = 93,333 % 93,333 % 1,00 % 60 % 0,46 / 0, ,356 %

9 9 12. Dveře standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 38,750 % 38,750 % 3,20 % 40 % / 0, ,685 % 12. Dveře podstandardní 60 % opotřebení: 71 / (71 + 9) 100 = 88,750 % 88,750 % 3,20 % 60 % 0,46 / 0, ,083 % 13. Okna standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 38,750 % 38,750 % 5,20 % 40 % / 0, ,113 % 13. Okna podstandardní 60 % opotřebení: 71 / (71 + 9) 100 = 88,750 % 88,750 % 5,20 % 60 % 0,46 / 0, ,759 % 14. Podlahy obytných místností standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 38,750 % 38,750 % 2,20 % 40 % / 0, ,471 % 14. Podlahy obytných místností podstandardní 60 % opotřebení: 71 / (71 + 8) 100 = 89,873 % 89,873 % 2,20 % 60 % 0,46 / 0, ,754 % 15. Podlahy ostatních místností standardní opotřebení: 31 / ( ) 100 = 38,750 % 38,750 % 1,00 % / 0, ,535 % 16. Vytápění standardní 40 % opotřebení: 15 / ( ) 100 = 30,000 % 30,000 % 5,20 % 40 % / 0, ,862 % 17. Elektroinstalace standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 62,000 % 62,000 % 4,30 % 40 % / 0, ,473 % 17. Elektroinstalace podstandardní 60 % opotřebení: 71 / (71 + 4) 100 = 94,667 % 94,667 % 4,30 % 60 % 0,46 / 0, ,552 % 18. Bleskosvod podstandardní opotřebení: 71 / (71 + 4) 100 = 94,667 % 94,667 % 0,60 % 0,46 / 0, ,361 % 19. Rozvod vody standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 62,000 % 62,000 % 3,20 % 40 % / 0, ,096 % 19. Rozvod vody podstandardní 60 % opotřebení: 71 / ( ) 100 = 87,654 % 87,654 % 3,20 % 60 % 0,46 / 0, ,069 % 20. Zdroj teplé vody standardní 40 % opotřebení: 31 / (31 + 9) 100 = 77,500 % 77,500 % 1,90 % 40 % / 0, ,813 % 21. Instalace plynu standardní opotřebení: 15 / ( ) 100 = 30,000 % 30,000 % 0,50 % / 0, ,207 % 22. Kanalizace podstandardní opotřebení: 71 / (71 + 4) 100 = 94,667 % 94,667 % 3,10 % 0,46 / 0, ,864 % 23. Vybavení kuchyně standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 62,000 %

10 10 62,000 % 0,50 % 40 % / 0, ,171 % 24. Vnitřní vybavení standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 51,667 % 51,667 % 4,10 % 40 % / 0, ,170 % 25. Záchod standardní 40 % opotřebení: 31 / ( ) 100 = 51,667 % 51,667 % 0,30 % 40 % / 0, ,086 % 25. Záchod podstandardní 60 % opotřebení: 71 / (71 + 4) 100 = 94,667 % 94,667 % 0,30 % 60 % 0,46 / 0, ,108 % 26. Ostatní podstandardní opotřebení: 50 / (50 + 5) 100 = 90,909 % 90,909 % 3,40 % 0,46 / 0, ,964 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 67,207 % Odpočet opotřebení: ,16 Kč 67,207 % ,12 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,04 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 1,000 Index polohy: I P = 0,990 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,04 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 0,990 Cena stavby: CS = CS N pp = ,56 Kč Rodinný dům zjištěná cena: ,56 Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 199/2014 Sb. b.1.1) Pozemky 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Rychnov na Moravě Název okresu: Svitavy Úprava výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku O i 1 Velikost obce IV obyvatel 0,65 2 Hospodářsko-správní význam IV. Ostatní obce 0,60 obce 3 Poloha obce V. Ostatní případy 0,80 4 Technická infrastruktura v obci II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo 0,85 kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 5 Dopravní obslužnost obce III. Železniční, nebo autobusová zastávka 0,90 6 Občanská vybavenost v obci V. Minimální vybavenost (obchod nebo 0,85 služby základní sortiment) Základní cena výchozí: ZC v = 750, Kč/m 2 Základní cena pozemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 152,16 Kč/m 2

11 11 Index trhu: I T = 1,000 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 4 Chráněná území a ochranná I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 6 Index omezujících vlivů: I O = 1 + å P i = 1,000 i = 1 Index polohy: I P = 0,990 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 0,990 4 odst. 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 150,6384 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 309/1 Parcela , /5 Parcela , /2 Parcela ,66 Součet: ,04 Pozemky zjištěná cena: ,04 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Předmětem porovnání č. 1 je budova rodinného domu v obci Lanškroun, postavená z pálené cihli v dobrém stavebně - technickém stavu. Objekt č. 2 je budova rodinného domu v obci Lanškroun, postavená z pálené cihli. Objekt č. 3 v obci Lanškroun, postavená z pálené cihli v dobrém stavebně - technickém stavu. Porovnávané nemovitosti jsou brány v rámci kraje i území ČR, převzato vyhledávačem nabídkových cen MoniT, dále z nabídkových cen Sreality a upraveny porovnáním jednotkovou vahou. Rodinný dům Rychnov na Moravě Nabízíme k prodeji z konkursní podstaty dům se zahradou v obci Rychnov na Moravě. Dům sestává z obytné části, kde se nalézá byt 4+1. K domu náleží kolna, stodola a sklad. Vedle a pod domem se nachází rozlehlá zahrada ve svahu. Vytápění - ústředním topením na tuhá paliva. Ohřev teplé vody - elektrickým bojlerem. Dům je napojen na elektrickou a vodovodní přípojku. Plyn zaveden na hranici pozemku. Před osmi lety byla provedena částečná modernizace.

12 12 Rodinný dům Staré Město Na prodej rodinný dům ve Starém Městě, okr. Svitavy. Objekt se nachází v klidné části obce. K domu na zastavěné ploše také patří prostorná stodola 100 m2 a dohromady tvoří celkovou zastavěnou plochu přes 1097 m2. U domu je dále zahrada o CP 1123 m2. Dům je rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky. Ze dvora lze jít buď na zahradu nebo do druhé obytné části domu. V té se mimo kuchyně (20 m2) s kachlovými kamny a dvou prostorných místností (28 a 25 m2), nachází tzv. studená kuchyně. Podlahy v celém domě jsou smíšené - někde jsou parkety, někde beton s linoleem a nebo podlahy dřevěné. K zemědělské usedlosti patří i chlév, který je umístěn v zadním traktu domu. Celý dům je vytápěn lokálními kamny.dům je částečně podsklepený, suchý. Na zahradě je spoustu vzrostlých ovocných stromů. Možnost chovu zvířat. V obci se nachází veškerá obč. vybavenost (škola, školka, zdr. středisko, pošta, obchod, nový sportovní areál,...). Dobré autobusové spojení. Rybní u České Třebové Na prodej zděný, postupně modernizovaný rodinný dům s velkým pozemkem v okrajové části obce Rybník v těsném sousedství České Třebové. Dům je nepravidelného tvaru se sousedem tvoří dvojdům. V přízemí domu je technická část s kotelnou a garáží. V každém patře je byt 2+1 s kompletním sociálním zařízením (společný vstup). Nad 2. NP je půdní propstor přístupný po schodišti. V roce 2002 větší rekonstrukce spočívající v nadstavbě objektu, opravě krovů, výměně střešní krytiny, instalace kontaktního zateplovacího systému, výměna oken. Dále je v domě zánovní kotel ústředního topení s automatickým dávkováním tuhých paliv. Na pozemku je postaven ještě přístřešek pro psy, velký pozemek navazuje přímo za domem. Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena (VC) Množství (M)

13 13 K místa K časový K vybav. Jednotková cena (JC) Váha (V) Rodinný dům Rychnov na Moravě , Kč 1,00 1,00 1,00 1, ,55 Kč 1,0 Rodinný dům Staré Město , Kč 1,00 1,20 1,00 1, ,45 Kč 1,0 Rybní u České Třebové , Kč 1,00 1,20 1,00 1, ,56 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) / (K místa K časový K vybav. ) Minimální jednotková cena: ,55 Kč Průměrná jednotková cena (å (JC V) / å V): ,52 Kč Maximální jednotková cena: ,56 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena: ,52 Kč Jednotkové množství: 1,00 Porovnávací hodnota: = ,52 Kč Výsledná porovnávací hodnota: , Kč

14 14 C. Rekapitulace Obvyklá cena je stanovena z metod, které jsou dostupně použitelné v současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. K výpočtu byla použita administrativní metodika, která vystihovala současnou cenu obvyklou cenu na trhu. Přesto byla použita porovnávací metodika která zahrnovala posouzení stavebně technického stavu objektů a jejich opotřebení, posouzení lokality s ohledem na možnosti komerčního využití objektu, stavu občanské vybavenosti, životního prostředí a zaměstnanosti, poptávky po obdobných nemovitostech, jako je předmětná nemovitost v dané lokalitě a okolí okresu Ústí nad Orlicí v letech vlastních zkušeností při stanovování obvyklých reálných tržních cen nemovitostí v uvedeném regionu, s přihlédnutím na současnou ekonomickou situaci, která trh s nemovitostmi přímo ovlivňuje, nutné náklady na opravy uvedené v popisu nemovitosti, cena nemovitostí, za předpokladu její výstavby a žádanost dispozice objektu porovnáním obdobných budov, jejich konstrukční i vybavení a po přihlédnutí ke všem dostupným pomůckám použitých v odhadu ocenění, Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd. Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostech menší než nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobných lokalitách je na trhu poměrně široká nabídka obdobných nemovitostí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacích lze předmětnou nemovitost považovat za průměrně obchodovatelnou. Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitostí tuto považujeme za obvyklou. Porovnávací metodikou byla stanovena obvyklá (tržní) cena nemovitosti po zaokrouhlení na ,- Kč. Ceny podle cenového předpisu Cena objektů Cena pozemků Celková cena podle cenového předpisu , Kč , Kč , Kč

15 15 Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: osmsetšedesáttisíc Kč Mgr. Jiří Havel Osevní Litomyšl - Záhradí

16 16 D. Doložka Odborný posudek jsem podal jako držitel koncese z rozhodnutí Odboru obecního živnostenského úřadu podle 53 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Udělením koncese dne , pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité. Č.j.2218/2008/ZIV/NAS/161, Ev.č.: Posudek byl zapsán pod poř. č. 0638/001/2016. Náhradu nákladů účtuji dokladem č. 001/2016 podle připojené likvidace.

17 17 E. Seznam příloh Výpis z Katastru nemovitostí zapsaný na LV č. 455 Kopie katastrální mapy Snímek oceňované nemovitosti

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014 Ing. Tomáš Vingrálek se sídlem Kratochvílova 120/16, Přerov, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5452-031/2013

Znalecký posudek č. 5452-031/2013 Znalecký posudek č. 5452-031/2013 o obvyklé ceně nemovitosti Označení nemovitosti: Rodinný dům č.p. 83 v Prušánkách včetně pozemků Adresa nemovitosti: Prušánky č.p. 83 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský,

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 14/09/122

Znalecký posudek č. 14/09/122 Znalecký posudek č. 14/09/122 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1086 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1609, pro k.ú. Krnov-Horní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

Znalecký posudek č. 4267/2014

Znalecký posudek č. 4267/2014 Znalecký posudek č. 4267/2014 O ceně nemovitostí dle LV č. 1787 v k.ú. Lovosice stanovení obvyklé ceny (Tomaškovič Josef) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

Znalecký posudek č. 5617-374/14

Znalecký posudek č. 5617-374/14 Znalecký posudek č. 5617-374/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemku parc. č. 652/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 352 a pozemku parc. č. 652/2,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 8873-3513/2015 O ceně nemovitosti chaty č.e. 65 zapsané na listu vlastnictví číslo 432 se stavební parcelou č. St. 230 a pozemkem č. 854/26 v obci Dolní Lukavice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

Znalecký posudek č. 5695-077/15

Znalecký posudek č. 5695-077/15 Znalecký posudek č. 5695-077/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 713, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v obci Újezdeček, katastrální území Újezdeček, zapsaného u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

Znalecký posudek č. 14/10/139

Znalecký posudek č. 14/10/139 Znalecký posudek č. 14/10/139 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1910/7 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - jiná st.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

Znalecký posudek č. 3932-2/2016

Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ivana Kozáková Bráfova 825/53 674 01 Třebíč č. obj.: 042 EX 1989/07-81 ze dne: 20. 10. 2015 vystavil: JUDr. Vladimíra Frendlovská

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 13/03/69 O ceně nemovitosti - objektu č.p. 29 - zem. used, příslušející k části obce Rozseč, na pozemku p.č. St. 13, včetně pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012 Oceòovací a znalecká kanceláø s.r.o. se sídlem Václavské námìstí 832/19, Praha, kanceláø Sušilova 1938/26, Pøerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více