Výroční zpráva. k Pioneer investiční společnost, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. k 31.12.2011. Pioneer investiční společnost, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva k Pioneer investiční společnost, a. s.

2 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer investiční společnost, a.s Údaje o členech představenstva a dozorčí rady... 6 Údaje o osobách, které byly s investiční společností personálně propojené... 8 Údaje o peněžitých i nepeněžitých plněních od společnosti Příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k Komentář k vývoji na finančních trzích v roce Vývoj jednotlivých portfolií fondů Zpráva nezávislého auditora Přílohy: Údaje o osobách jednajících s investiční společnosti ve shodě Účetní závěrka 1

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení, zatímco pro akciové trhy, zejména ty evropské, byl rok 2011 kvůli zpomalení růstu globální ekonomiky a pokračující dluhové krizi méně úspěšný, pro dluhopisové trhy byl naopak rokem mimořádně příznivým. Akciové trhy se dokázaly rychle vyrovnat s nečekanými geopolitickými událostmi, např. s nepokojem v arabských zemích a jadernou katastrofou v Japonsku. Dokázaly se také úspěšně přenést přes první historické snížení ratingu USA. Nevyhnuly se však negativnímu dopadu zpomalování hospodářského růstu v Evropě a ve Spojených státech od poloviny roku. Všechny tyto události zároveň potvrdily rostoucí význam tzv. rozvíjejících se trhů, které se díky nízké zadluženosti a vyššímu růstovému potenciálu postupně stávají tahounem globálního ekonomického růstu. Zpomalení růstu a vysoká nervozita investorů v uplynulém roce ovlivnila také českou ekonomiku i vývoj v odvětví podílových fondů. Celková hodnota majetku v domácích fondech v roce 2011 poklesla o více než 14 miliard korun. Zatímco však fondy peněžního trhu, zajištěné fondy, smíšené i akciové fondy zaznamenaly pokles aktiv, u dluhopisových fondů naopak došlo k výraznému nárůstu. jedním z důvodů byly příznivé podmínky pro pokračování růstu cen českých dluhopisů, a to mj. díky zvýšení ratingu České republiky, nízké míře inflace a ponechání základních úrokových sazeb na historickém minimu. Dalším byl fakt, že investoři v této turbulentní době považovali dluhopisové fondy stále ještě za relativně bezpečný přístav pro své investice. Důvěru investorů si v tomto složitém období zachovaly také fondy České rodiny fondů Pioneer, což mělo jistě nemalý podíl na tom, že rok 2011 společnost uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Z pohledu uvedení nových produktů byl rok 2011 významným pro společnost i její klienty. Vzhledem k dlouhodobé perspektivě rozvíjejících se trhů a poptávce klientů, kteří v současném prostředí stále probíhající evropské dluhové krize hledají nové a zajímavější investiční příležitosti právě v tomto regionu, jsme v dubnu uvedli nový zajištěný fond s názvem Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy. Věříme, že nový zajištěný fond může být vítanou příležitostí k dlouhodobé investici pro investory, kteří preferují ochranu kapitálu před maximalizací výnosového potenciálu, ale zároveň chtějí využít zajímavé perspektivy rozvíjejících se trhů. Obchodní vztahy s našimi distribučními partnery z řad bank a investičních zprostředkovatelů byly v roce 2011 dále úspěšně a intenzivně rozvíjeny. V zájmu konkurenceschopné nabídky se i do budoucna vedle tvorby nových produktů zaměříme také na další racionalizaci a inovaci stávající produktové řady s ohledem na potřeby našich klientů a obchodních partnerů. Pokračující dluhovou krizí zvýšená volatilita na akciových trzích nás i v uplynulém roce utvrdila v našem rozhodnutí dlouhodobě podporovat programy pravidelného investování a dlouhodobá investiční řešení, která mohou představovat vhodnou alternativu pilířů penzijního systému. V zájmu zachování důvěryhodnosti značky Pioneer Investments si klademe za cíl být i nadále společensky odpovědnou firmou, což zahrnuje mimo jiné dlouhodobou podporu vzdělanosti široké veřejnosti v oblasti investování, či podporu významných událostí v kulturním světě. V rámci upevňování firemní kultury budeme rovněž dále podporovat a rozvíjet i dobrovolnické aktivity, do nichž se aktivně zapojují zaměstnanci společnosti. Roman Pospíšil 2

4 PIONEER INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen,,společnost nebo,,investiční společnost ), je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne , spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s. má sídlo v Praze 8, Karolinská 650/1, PSČ Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne , č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. Společnost byla taktéž oprávněna obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Na základě vlastní žádosti společnosti jí bylo s účinností od rozhodnutím České národní banky odňato povolení k výkonu těchto činností. Na základě žádosti Pioneer investiční společnosti, a.s. o změnu rozsahu povolení k činnosti investiční společnosti, udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne , č.j.: 2010/5742/570 Sp/2010/456/571 Pioneer investiční společnosti, a.s. nové povolení k činnosti investiční společnosti se změněným rozsahem, které nabylo právní moci dne IČ: DIČ: CZ Společnost v roce 2011 obhospodařovala tyto podílové fondy Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN ; Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer - Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer - Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Rozhodnutím ČNB č.j. 2011/2508/570 Sp/2011/136/571 ze dne , které nabylo právní moci dne , bylo uděleno povolení k vytvoření podílového fondu Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ Vydávání podílových listů tohoto fondu bylo zahájeno dne

5 Významné události po rozvahovém dni Dne 2. února 2012 udělila Česká národní banka společnosti Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke sloučení fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond s přejímacím podílovým fondem Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Podílníci fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, který se sloučením zrušuje, se stávají podílníky přejímacího fondu Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, otevřený podílový fond, a to ke dni 30. března 2012, který byl stanoven jako den sloučení. Žádné další významné skutečnosti nenastaly. Depozitář fondů Depozitářem fondů v roce 2011 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Auditor společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, osvědčení č. 69 IČ: DIČ: CZ Průměrný počet zaměstnanců společnosti v rozhodném období činil 15,03. Osoby s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: , se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milan 20122, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit jediný akcionář, 100 % přímý podíl na základním kapitálu. UniCredit, S.p.A., IČ: , se sídlem Via Alessandro Specchi 16, Roma, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit 100 % nepřímý podíl na základním kapitálu. Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva Osoby, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast Během účetního období nebyly žádné osoby, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast. Představenstvo (ke dni ) Mgr. Roman Pospíšil, MBA - předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter - člen Dozorčí rada (ke dni ) Werner Kretschmer - předseda Hannes Saleta Paolo Iannone Změny v Obchodním rejstříku V roce 2011 nebyly do Obchodního rejstříku zapsány žádné změny. Významné soudní spory V důsledku fúze formou sloučení společnosti se společností ŽB - Trust, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , IČ: , se společnost stala účastníkem řízení o ,- Kč s úroky, které v roce 2004 zahájila společnost Firstinvest holding, a.s., se sídlem Krnov Pod Bezdušovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ: , IČ: Soudní spor byl v roce 2007 pravomocně ukončen rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, které potvrdilo rozhodnutí Městského soudu v raze, kterým se žaloba zamítá. Nicméně žalobce podal mimořádný opravný prostředek - dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Dne Nejvyšší soud v Brně rozhodl, že rozsudek Vrchního soudu v Praze 1 K se sídlem Na Příkopě 858/20, PSČ Změna sídla byla v Obchodním rejstříku promítnuta ke dni

6 ze dne se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Dne Vrchní soud v Praze rozhodl, že rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla žaloba společnosti Firstinvest holding, a.s. zamítnuta, se potvrzuje. Dne podala společnost Firstinvest holding, a.s. dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne Toto dovolání však Nejvyšší soud svým usnesením ze dne odmítl. Od tohoto data již nedošlo k podání žádného dalšího mimořádného opravného prostředku společností Firstinvest holding, a.s. a společnost v roce 2011 již žádné další soudní spory neevidovala. Další informace Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 2011 nevynaložila. Společnost nemá a v průběhu roku 2011 neměla organizační složku v zahraničí. Informace o rizicích vyplývajících z použití investičních instrumentů jsou obsahem přílohy účetní závěrky. 5

7 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY Představenstvo Mgr. Roman Pospíšil, MBA Pan Pospíšil působí v představenstvu společnosti od Jako generální ředitel společnosti působil od do , kdy byla tato funkce zrušena. Je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothingham University (MBA), Graduate School of Banking Colorado a kurzů v Barclays Bank. Po akademické dráze působil Komerční bance, a.s. a v Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s. Zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Ing. Vendulka Klučková Paní Klučková působí v představenstvu společnosti od Vystudovala ČVUT v Praze Fakultu elektrotechnickou. Působila ve společnosti ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. Ve společnosti odpovídá za oblast vedení účetnictví fondů, vypořádání obchodů a administraci obhospodařovaných fondů, počítačovou podporu, risk management a vnitřní provoz společnosti. Bc. Dalibor Valter Pan Valter působí v představenstvu společnosti od Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, poté absolvoval roční MBA program na U.S. Business School. Před přijetím pozice ve společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. pracoval v Komerční bance, a.s. jako vedoucí analytického oddělení a v Konsolidační bance, a.s. jako člen týmu zabývajícího se prodejem IPB banky. V majetku členů představenstva byl k tento počet podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer: Název fondu Počet podílových listů Pioneer - obligační fond Pioneer - dynamický fond Pioneer - akciový fond Pioneer - zajištěný fond Dozorčí rada Werner Kretschmer Pan Kretschmer působí v dozorčí radě společnosti od Je držitelem titulu Ph.D. za práva a ekonomii, která vystudoval na University of Graz. V roce 1991 nastoupil do Bank Austria A.G., kde od roku 1995 zastával různé vedoucí funkce v oblasti správy aktiv a privátního bankovnictví. Působil též jako člen představenstva San Marco Mutual Fund Company, BA Worldwide Fund Management a Capital Invest (Austria). Do konce roku 2008 byl p. Kretschmer členem představenstva Bank Austria A.G., odpovědný za oblast Private Banking & Asset Management. V rámci skupiny Pioneer Investments zastává pozici ředitele pro oblast Rakouska a střední a východní Evropu. 6

8 Hannes Saleta Pan Saleta působí v dozorčí radě společnosti od Pan Saleta studoval na univerzitě ve Vídni, a to právnickou a lékařskou fakultu. Pan Saleta je od roku 2002 členem vedení Pioneer Investments Austria GmbH (dříve Capital Invest) a dále od roku 2007 v rámci skupiny Pioneer Investments zastává funkci finančního a provozního ředitele pro oblast střední a východní Evropy. Ve skupině Bank Austria A.G. je pan Saleta zaměstnán již více než 25 let. Před zvolením do funkce generálního ředitele Pioneer Investments Austria GmbH poskytoval představenstvu Bank Austria A.G. podporu ve veškerých záležitostech vztahujících se ke správě aktiv a majetkových účastí. Po fúzi společností Bank Austria A.G. a Creditanstalt se podílel na řízení projektu integrace Bank Austria A.G./Creditanstalt. Předtím zodpovídal za strategickou spolupráci s mezinárodními partnery. V letech 1991 až 1994 byl jako zástupce ředitele divize pro řízení integrace odpovědný za aktivity spojené s fúzí bank Zentralsparkasse der Gemeinde Wien a Länderbank a vytvořením Bank Austria A.G. a následnou integrací. Před tímto projektem zodpovídal za plánování rozpočtu, kontrolu nákladů a finanční plánování rozvahy a likvidity banky. Paolo Iannone Pan Iannone působí v dozorčí radě společnosti od Má třicetiletou mezinárodní praxi v bankovnictví. Jeho bankovní kariéra začala v Itálii u banky Credito Italiano (nyní skupina UniCredit Group) ve funkcích od front office, až po nejvyšší vedení. Do UniCredit Group nastoupil ihned po dokončení studia v roce 1979, kde pracoval v pobočkové síti na nejrůznějších pozicích. Od roku 1989 zastával různé řídící funkce - Sales Manager, následně Branch Manager pěti rozličných poboček a nakonec působil jako Regional Director nejvýznamnějšího retailového bankovního regionu banky Credito Italiano. V roce 2001 nastoupil do nové divize pro Evropu, kde byl za skupinu odpovědný za rozvoj retailového bankovnictví v Chorvatsku, Slovenské republice a Rumunsku. Vedle toho také poskytoval podporu týmu pro fúze a akvizice při realizaci projektů v České republice, Slovinsku, Chorvatsku, Turecku, na Slovensku a v Rumunsku. V září 2002 byl jmenován výkonným ředitelem s odpovědnosti za divizi retailového bankovnictví. V dubnu 2004 se stal členem představenstva Bank Pekao SA, jemuž byla podřízena divize retailového bankovnictví a od listopadu 2007 také viceprezidentem představenstva Bank Pekao SA. Pan Iannone v současné době zastává pozici místopředsedy představenstva a náměstka generálního ředitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a vykonává funkci obchodního ředitele banky. Je členem dozorčí rady společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. V majetku členů dozorčí rady byl k tento počet podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer: Název fondu Počet podílových listů Pioneer akciový fond Pioneer - dynamický fond Portfolio manažeři Vzhledem k tomu, že došlo ke svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností do společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraβe 1, 1020 Vienna, společnost nemá pozici portfolio manažera. 7

9 ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY S INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ PERSONÁLNĚ PROPOJENÉ Údaje o osobách, které byly s investiční společností personálně propojené, s uvedením způsobu propojení a doby propojení. Obchodní firma Sídlo IČ Způsob propojení Pioneer Asset Management, a.s. CR, Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: Doba propojení Předseda představenstva investiční společnosti je v této společnosti předsedou představenstva, zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti členem představenstva, předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady, člen dozorčí rady společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/11-12/11 JVS SERVICE s.r.o. Pioneer Pekao Investment Management SA Pioneer Asset Management SAI SA Pioneer Fund Management Ltd Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft CR, Třemošnice, Nad Zámkem 463, PSČ Polsko, ul. Wołoska 5, Warszawa Rumunsko, 56 Dacia Boulevard, Bucharest Maďarsko, Főutca 14., 1011 Budapest Rakousko, Beatrixgasse 27, 1030 Vienna Zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti jednatelem. 1/11-12/11 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti místopředsedou dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/11-12/11 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/11-12/11 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady. 1/11-12/11 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/11-12/11 8

10 Leopold Gratz- Stiftung Rakousko, Schottengasse 6-8, 1010 Vienna Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem správní rady. 1/11-12/11 Pioneer Investments Austria GmbH Rakousko, Lassallestraβe 1, 1020 Vienna ATU Předseda dozorčí rady investiční společnosti a člen dozorčí rady investiční společnosti jsou v této společnosti členy představenstva. 1/11-12/11 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Turecko, Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent Istanbul Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/11-12/11 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. CR, Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ CR, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/11-12/11 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti místopředsedou představenstva. 1/11-12/11 2 K se sídlem Na Příkopě 858/20, PSČ Změna sídla byla v Obchodním rejstříku promítnuta ke dni

11 ÚDAJE O PENĚŽITÝCH I NEPENĚŽITÝCH PLNĚNÍCH OD SPOLEČNOSTI Údaje o peněžitých i nepeněžitých plněních od společnosti, která přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři, členové výborů odborníků a znalci oceňující nemovitosti speciálních fondů nemovitostí obhospodařovaných společností, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob, o právním důvodu těchto plnění a o dalších vztazích mezi společností a těmito osobami, ze kterých vzniká nárok na plnění, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob. Členové představenstva Členové představenstva v rozhodném období neobdrželi od společnosti peněžitá ani nepeněžitá plnění. Členové dozorčí rady Členové dozorčí rady v rozhodném období neobdrželi od společnosti peněžitá ani nepeněžitá plnění. Ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři Společnost nemá žádné ostatní vedoucí osoby ve smyslu 72 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, resp. 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že došlo ke svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností do společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraβe 1, 1020 Vienna, společnost nemá ani pozici portfolio manažera. Členové výborů odborníků a znalci oceňující nemovitosti speciálních fondů nemovitostí obhospodařovaných investiční společností Společnost neobhospodařuje speciální fondy nemovitostí a tedy není ustanoven výbor odborníků ani jmenováni znalci za účelem ocenění nemovitostí speciálních fondů nemovitostí obhospodařovaných investiční společností. 10

12 PŘÍSPĚVEK DO GARANČNÍHO FONDU OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY Ve smyslu 85 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o kolektivním investování ), v případě, že investiční společnost má ve svém povolení uvedenu činnost podle 15 odst. 3 nebo 4 Zákona o kolektivním investování, je součástí její výroční zprávy údaj o výši základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ). Pioneer investiční společnost, a.s. v roce 2011 nevykonávala činnost podle 15 odst. 3 a/nebo odst. 4 Zákona o kolektivním investování. Podle 129 odst. 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu roční příspěvek činí nejméně Kč. Základ pro výpočet příspěvku Příspěvek do Garančního fondu 0,00 Kč Kč 11

13 SEZNAM OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY PRO ROK 2011 Obchodníci, prostřednictvím kterých společnost prováděla obchody s cennými papíry. Název Barclays Capital Inc. Citibank Europe Prague plc. org.složka Citigroup Inc. Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Deutsche Bank AG London DZ Bank AG Erste Group Bank AG Exane SA HSBC Bank plc HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ING Bank N.V. ING Bank N.V. - organizační složka JP Morgan Securities London KBC Brussels Komerční banka, a.s. Natixis Bleichroeder Inc. Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft Oppenheimer EU Ltd. Pioneer Asset Management, a.s. Royal Bank of Scotland Societe Generale Corporate and Investment Banking Troika Dialog Investments Ltd. UBS Ltd. Sídlo 5, The North Colonnade Canary Wharf, London, Velká Británie Bucharova 2641/14, Praha, Česká republika 33 Canada Square Canary Wharf, London, Velká Británie Olbrachtova 1929/62, Praha, Česká republika Praha 5, Radlická 333/150, Česká republika 1, Great Winchester Stree, London, Velká Británie Platz der Republik, Frankfurt am Main, Německo Graben 21, Wien, Rakousko 16 Avenue Matignon, Paris, Republique Francie 8, Canada Square, Canary Harf, London, Velká Británie Koenigsallee 21/23, Duesseldorf, Německo Amstelveenseweg KL Amsterdam, Nizozemsko Plzeňská 345/5, Praha 5, Česká republika 60 Victoria Embankment, London, Velká Británie 2 Havenlaan, 1080 Brussels, Belgie Na Příkopě 33, Praha 1, Česká republika 1345 Avenue of the Americas 44f, New York, USA Kolingasse 19, Wien, Rakousko 6 Gracechurch Street, 1st floor, London, Velká Británie Karolinská 650/1, Praha, Česká republika Premier Place, Devonshire Square, London, Velká Británie SG House 41 Tower Hill, London, Velká Británie 57 Digeni Akrita Ave, Zachariades Building, Office 201, Kyperská republika 21 Lombard street, London, Velká Británie UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Unicredit CAIB AG WOOD & Company Financial Services, a.s. Julius Tandler Platz 3, Wien, Rakousko Náměstí Republiky 1079/1a, Praha, Česká republika 3 K se sídlem Na Příkopě 858/20, PSČ Změna sídla byla v Obchodním rejstříku promítnuta ke dni

14 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ) součástí koncernu, přičemž je v postavení ovládané osoby. Vzhledem k tomu, že se společností nebyla uzavřena ovládací smlouva, je představenstvo společnosti povinno zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby ), a to v průběhu roku končícím 31. prosince 2011 (dále jen Rozhodné období ). Představenstvo společnosti prohlašuje, že v této zprávě jsou uvedeny všechny významné transakce s propojenými osobami, které nastaly v Rozhodném období. Propojené osoby Jediný akcionář společnosti ovládající osoba Jediným akcionářem společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. je společnost Pioneer Global Asset Management S.p.A., se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milán 20122, Itálie, společnost řádně založená a existující podle italských právních předpisů. Ovládaná společnost Pioneer investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka Organizační struktura koncernu Společnost Pioneer Global Asset Management S.p.A. je členem skupiny Banking Group UniCredit. Společnost UniCredit S.p.A., spolu se společností Rolo Banca 1473 S.p.A., založily společnost Pioneer Global Asset Management S.p.A., za účelem realizace záměru, jehož cílem bylo sjednocení aktivit kolektivního investování (a obecně činností asset managementu, případně činností souvisejících) a tím racionalizace operačních procedur a teritoriální konsolidace v rámci skupiny Banking Group UniCredit pod jednu majetkovou strukturu, kterou je Pioneer Global Asset Management S.p.A. Pioneer Global Asset Management S.p.A. kromě jiných společností také ovládá či v roce 2011 ovládal společnosti Pioneer Investment Management USA Inc., Pioneer Asset Management, a.s. a Pioneer Investments Austria GmbH, které jsou v této zprávě uvedeny a se kterými ovládaná společnost v průběhu roku 2011 uzavřela transakce popsané v této zprávě. Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. prohlašuje, že mezi Pioneer investiční společnost, a.s. a s ní propojenými osobami v účetním období 2011 existovaly pouze vztahy s následujícími propojenými osobami: Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl B, vložka 5483 ("Pioneer Asset Management, a.s."); UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3608 ( UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ); 4 UniCredit Bank Austria A.G., se sídlem Schottengasse 6-8, A 1010 Wien, Rakousko (,,UniCredit Bank Austria A.G. ) 1. Smlouvy uzavřené mezi společností Pioneer investiční společnost, a.s. a propojenými osobami v účetním období 2011: 4 K se sídlem Na Příkopě 858/20, PSČ Změna sídla byla v Obchodním rejstříku promítnuta ke dni

15 Mezi společnostmi Pioneer investiční společnost, a.s. a společnostmi ze skupiny Pioneer Investments (tj. se společnostmi Pioneer Asset Management, a.s.,.) byly v účetním období 2011 uzavřeny následující smlouvy: Název smlouvy Smluvní strana (y) Předmět smlouvy Datum uzavření, příp. účinnosti Smlouva o svěření obhospodařování Pioneer Asset Management, a.s., a třetí strana Úprava podmínek obhospodařování podílových fondů třetí strany investiční společnosti Smlouva o svěření některých činností souvisejících s kolektivním investováním Pioneer Asset Management, a.s., a třetí strana Úprava svěření některých činností, které jsou vykonány při kolektivním investování třetí stranou investiční společností Mezi společností Pioneer investiční společnost, a.s. a společnostmi ze skupiny Banking Group UniCredit (tj. se společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a UniCredit Bank Austria A.G.) byly v účetním období 2011 uzavřeny následující smlouvy: Název smlouvy Smluvní strana (y) Předmět smlouvy Datum uzavření Dodatek č. 4 ke smlouvě z UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dohoda o změnách distribuční smlouvy podílových fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. sjednané mezi smluvními stranami dne Dodatek č. 1 ke smlouvě z UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dohoda o změnách smlouvy na fondy kvalifikovaných investorů sjednané mezi smluvními stranami dne Smlouva o běžném účtu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava podmínek zřízení a vedení běžného NOK účtu pro Pioneer Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

16 Smlouva o užívání produktů přímého bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava podmínek užívání produktů přímého bankovnictví pro Pioneer zajištěný rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Smlouva o běžném účtu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava podmínek zřízení a vedení běžného CZK účtu pro Pioneer zajištěný rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Contract on use of BusinessNet UniCredit Bank A.G. Úprava podmínek využívání služby portálu přímého bankovnictví BusinessNet, kterou poskytuje Bank Austria UniCredit Group Smlouva o běžném účtu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava podmínek zřízení a vedení běžného CZK účtu pro Pioneer zajištěný rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Smlouva o běžném účtu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava podmínek zřízení a vedení běžného EUR účtu pro Pioneer zajištěný rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Smlouva o běžném účtu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava podmínek zřízení a vedení běžného USD účtu pro Pioneer zajištěný rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Smlouva o výkonu činnosti depozitáře UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava vzájemných práv a povinností ze smlouvy o výkonu činnosti depozitáře Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti depozitáře pro Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dodatek ke smlouvě o výkonu činnosti depozitáře pro Pioneer Premium fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ze dne 11. ledna

17 Smlouva o běžném účtu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úprava podmínek zřízení a vedení běžného AUD účtu pro Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu činnosti depozitáře pro Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dodatek ke smlouvě o výkonu činnosti depozitáře pro Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ze dne 23. listopadu Plnění poskytnutá v účetním období 2011 společností Pioneer investiční společnost, a.s. propojeným osobám a jejich protiplnění: Plnění poskytnutá v účetním období 2011 společností Pioneer investiční společnost, a.s. propojeným osobám a jejich protiplnění jsou uvedena pod bodem 8 přílohy účetní závěrky. Veškerá plnění a protiplnění byla poskytnuta v rámci běžného obchodního styku, resp.za obvyklých obchodních podmínek. 3. Jiné právní úkony, které byly v účetním období 2011 učiněny společností Pioneer investiční společnost, a.s. v zájmu propojených osob: Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. prohlašuje, že společností Pioneer investiční společnost, a.s. nebyly v účetním období 2011 učiněny v zájmu propojených osob jiné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů v rámci běžného obchodního styku, popř. běžných právních úkonů uskutečněných společností Pioneer investiční společnost, a.s. v rámci běžného výkonu práv společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jako jediného akcionáře společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. 4. Ostatní opatření, která byla v účetním období 2011 v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna společností Pioneer investiční společnost, a.s. jejich výhody a nevýhody: Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. prohlašuje, že společností Pioneer investiční společnost, a.s. nebyla v účetním období 2011 v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna žádná opatření mimo rámec běžného obchodního styku, popř.mimo rámec běžného výkonu práv společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jako jediného akcionáře společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. 5. Újma společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. z výše uvedených smluv a opatření: Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. prohlašuje, že z výše uvedených smluv a opatření dle jeho názoru nevznikla společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. žádná újma. 16

18 Stanovisko auditora k této Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami je uvedeno v rámci výroku auditora k Výroční zprávě společnosti za rok Datum sestavení Mgr. Roman Pospíšil, MBA Předseda představenstva společnosti Ing. Vendulka Klučková Místopředseda představenstva společnosti 17

19 KOMENTÁŘ K VÝVOJI NA FINANČNÍCH TRZÍCH V ROCE 2011 Dluhopisové a peněžní trhy Zpomalení růstu české ekonomiky, zvýšení ratingu ČR, nízká míra inflace a ponechání základní úrokové sazby beze změny na historicky nejnižší hodnotě 0,75% vytvářely příznivé podmínky pro pokračování růstu cen českých dluhopisů i v roce Za celý kalendářní rok si dluhpoisový index EFFAS připsal 4,86 %. Přitom ještě v lednu nasvědčovala nová makroekonomická data i komentáře centrálních bankéřů tomu, že období rekordně nízkých sazeb pravděpodobně spěje rychleji ke svému konci. Navíc překvapivě těsný výsledek hlasování o sazbách v únoru mohl předznamenávat dřívější utažení měnové politiky, než se čekalo. Později zveřejněná makrodata však tuto tezi přestala podporovat. Meziroční míra lednové inflace totiž zpomalila z 2,3 % na 1,7 %, přičemž se čekalo, že zůstane beze změny. Spíše protiinflačně vyznívala i březnová data. Revidovaný růst HDP za čtvrtý kvartál a rok 2010 byl proti očekávání horší zejména díky revizi spotřeby domácností. Také únorová inflace rostla pomaleji díky mírnějšímu zdražování potravin a růstu regulovaných cen. Také druhý kvartál ukázal, že inflace českou ekonomiku ani centrální banku zatím netrápí. Květnová meziroční míra inflace reportovaná na konci kvartálu vzrostla na hodnotu 2 %, která je zároveň cílem centrální banky. Za růstem stálo především zdražení několika druhů potravin, zejména pečiva. Větší dynamiku růstu zatím vykázaly jen ceny průmyslových výrobců. Podle většiny členů bankovní rady zůstala dlouhodobá inflační očekávání stabilní, ukotvená blízko inflačního cíle a změna DPH nepředstavuje riziko dlouhodobého zvýšení celkové inflace. Obě měnová zasedání ČNB, v květnu a červnu, žádné překvapení nepřinesla. Sazby zůstaly podle očekávání na 0,75 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo na obou zasedáních pět členů bankovní rady. Dva členové rady, kteří zvedli ruku pro zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu, zůstávali přesvědčeni, že velmi uvolněná monetární politika neodpovídá současné fázi ekonomického cyklu. Statistiky českého hospodářství začaly za druhý kvartál vykazovat znaky útlumu. Zpomaloval růst průmyslové výroby a mírněji se zhoršila i bilance zahraničního obchodu. Za druhý kvartál posílil český dluhopisový trh o 2,27 % (EFFAS). Třetí kvartál byl pro české dluhopisy mimořádně úspěšný. Růst indexu EFFAS o 4,72 % byl důsledkem jak zpomalení ekonomického růstu a české inflace, které přiměly ČNB k odložení zvyšování sazeb, tak zlepšení českého ratingu. K prvnímu odsunu utahovaní měnové politiky, z původně očekávaného srpna na konec roku, došlo v červenci. Podruhé se výhled vyšších sazeb posunul až na začátek roku 2012, jak vyplynulo z komentářů ČNB a po delší době také opět z jednomyslného výsledku hlasování bankovní rady ČNB. Dva členové rady, kteří na posledních zasedání několikrát hlasovali pro vyšší sazby, byli tentokrát ve shodě s ostatními členy, kteří se vyjádřili pro zachování sazeb na stávající úrovni. Českým dluhopisům také velmi prospělo zlepšení ratingu ČR agenturou S&P z A na AA-. Bezprostředně po zvýšení ratingu výrazně stoupla cena českých státních dluhopisů a posílila česká koruna. Denní nárůst ceny dluhopisového indexu EFFAS dosáhl následující den po zvýšení ratingu hodnoty 0,78 %. O záporné výkonnosti českých dluhopisů ve čtvrtém kvartálu rozhodl především listopad s největším poklesem českých dluhopisů v historii časové řady indexu EFFAS. Většina ekonomických událostí potvrzovala skepsi o dalším růstu české ekonomiky a začátku utahování měnové politiky. Makrodata i komentáře a výhledy ČNB či Ministerstva financí nasvědčovaly, že by růst české ekonomiky mohl zpomalit podstatně více, než se čekalo. ČNB, stejně jako ECB, přestala uvažovat o brzkém zvýšení sazeb. Nejpravděpodobnějším scénářem zůstala jejich stagnace a později zvýšení, i když někteří členové nevylučovali ani jejich snížení, proti kterému se ovšem jiní důsledně ohrazovali. 18

20 Vývoj českého dluhopisového a peněžního trhu v roce % % 7.00% % 5.00% 4.00% % 2.00% % 0.00% % -2.00% 1.35 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 PRIBOR 6M sazba Bloomberg/EFFAS 19

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer investiční společnost, a.s. Výroční zpráva K 31. prosinci 2012 Pioneer investiční společnost, a.s. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer investiční společnost, a.s.... 3 Údaje o členech představenstva a dozorčí

Více

Výroční zpráva. Pioneer Asset Management,a.s.

Výroční zpráva. Pioneer Asset Management,a.s. Výroční zpráva Pioneer Asset Management,a.s. K 31. 12. 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer Asset Management, a.s.... 4 Dozorčí rada (ke dni 31.12.2014)... 4 Auditor společnosti...

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2014 Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu za rok 2014. Výroční zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou

Více

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management,

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 AXA penzijní společnost a.s. Obsah / Content Česká verze Informace o společnosti... 7 Orgány společnosti, akcionáři a auditor... 7 Zpráva managementu... 8 Výhled

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 ČESKÁ SPOŘITELNA Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2008 2007 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost )... 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele...

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výroční zpráva. Air Bank a.s.

Výroční zpráva. Air Bank a.s. Výroční zpráva Air Bank a.s. za rok 2012 Obsah 1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI AIR BANK A.S.... 3 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 3 PROFIL AIR BANK... 6 3.1 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2014 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2014 5 Slovo

Více