Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013"

Transkript

1 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2013 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,20 mld. Kč. Meziročně tak zisk poklesl o 5,7 % z 4,46 mld. Kč. Provozní zisk poklesl o 8,0 % na 6,28 mld. Kč. Česká ekonomika prochází vleklou recesí a ani výhled na letošní první pololetí se nijak nezměnil, zejména ve stínu největšího poklesu spotřebitelské poptávky v naší novodobé historii. V prostředí rekordně nízkých úrokových sazeb zaznamenává celý sektor pokles čistého úrokového výnosu i poplatků. O to více si ceníme, že rostoucí objem klientských vkladů v České spořitelně, za nímž stojí vysoká důvěra a spokojenost klientů, nám umožňuje dynamicky zvyšovat podporu všech sektorů v ekonomice v této nelehké době, řekl Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. Česká spořitelna zaznamenala další dynamické čtvrtletí v poskytování hypoték a ve firemním financování. Ve firemním sektoru je podle průzkumů naše značka Erste Corporate Banking vnímána jako záruka nejvyšší kvality, odbornosti a nabídky klientsky optimálních řešení. To potvrzuje jak naše pozice v sektoru malých, středních a velkých firem, tak i při nejvýznamnějších transakcích na domácím trhu, jakou byla například v prvním čtvrtletí naše role finančního poradce pro prodej 44% podílu ČSA letecké společnosti Korean Air, dodal Pavel Kysilka. HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2013 * Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2013, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2012, pokud není uvedeno jinak: * V souladu s právní úpravou týkající se reformy penzijního systému byla k 1. lednu 2013 z Penzijního fondu České spořitelny vyčleněna čistá aktiva účastníků penzijního připojištění do transformovaného penzijního fondu, Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. ( Transformovaný fond ČSPS ). Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím nově vzniklé penzijní společnosti. Tato změna ovlivnila většinu ukazatelů.

2 Čistý zisk klesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč z 4,46 mld. Kč Zisk před zdaněním se snížil o 6,3 % na 5,24 mld. Kč z 5,59 mld. Kč. Provozní zisk poklesl o 8,0 % na 6,28 mld. Kč z 6,83 mld. Kč. Čistý úrokový výnos poklesl o 9,7 % na 7,07 mld. Kč z 7,84 mld. Kč. Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 5,4 % na 4,45 mld. Kč z 4,70 mld. Kč. Bilanční suma se zvýšila o 7,5 % na 979,60 mld. Kč z 911,51 mld. Kč. Klientské úvěry se zvýšily o 2,5 % na 494,34 mld. Kč z 482,22 mld. Kč. Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 1,0 % na 263,90 mld. Kč z 261,19 mld. Kč. Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 8,4 % na 141,75 mld. Kč z 130,77 mld. Kč Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,3 % na 191,38 mld. Kč z 179,97 mld. Kč Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 1,4 % na 700,68 mld. Kč z 691,25 mld. Kč. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,55 % z 3,98 %. Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 17,5 % z 21,6 %. Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,7 % z 2,0 %. Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zvýšil na 41,5 % z 40,8 %. Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 70,6 % z 69,8 %. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 16,0 % z 14,0 %. HLAVNÍ UKAZATELE Nepříznivá ekonomická situace v České republice a prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb se spolu s velmi úspěšným rokem 2012 projevily na meziročním poklesu čistého zisku. Provozní zisk poklesl o 8,0 % na 6,28 mld. Kč. Výsledky banky za 1. čtvrtletí 2013 jsou ovlivněny zejména poklesem čistého úrokového výnosu, snížením výnosů z finančních aktiv a pozitivním dopadem vyplývajícím z pokračujícího poklesu provozních nákladů a zlepšení ostatních provozních výsledků. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zvýšil na 41,5 % z 40,8 %. Přestože se objem úvěrových obchodů zvyšuje, tak se pokračující pokles úrokových sazeb projevil ve snížení čistého úrokového výnosu o 9,7 % na 7,07 mld. Kč (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS o 6,8 %). Pokles úrokových sazeb je patrný na vývoji čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se snížila z 3,98 % na 3,55 %. Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 0,8 % na 2,93 mld. Kč. Pozitivní vývoj zaznamenaly především příjmy z poplatků a provizí z úvěrových činností a z operací s cennými papíry díky jejich rostoucímu počtu. Snížily se příjmy z platebních transakcí, protože klienti častěji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy na Osobních účtech.

3 Čistý zisk z obchodních operací meziročně klesl o 8,2 % na 0,72 mld. Kč, snížily se výnosy z obchodování s cennými papíry a z derivátových operací. Na druhé straně se zvýšily výnosy z devizových obchodů. Všeobecné správní náklady se meziročně snížily o 5,4 % na 4,45 mld. Kč zásluhou konzistentního řízení nákladů. Meziročně se snížily zejména náklady na informační technologie, na kancelářské prostory, na spotřebu materiálu a náklady na reklamu a marketing. Rovněž pokračuje snižování odpisů hmotného majetku. Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se meziročně snížilo o 18,2 % na -0,91 mld. Kč. Důvodem opětovného zlepšení je průběžné zlepšování kvality celého úvěrového portfolia, a to díky nižšímu objemu nově znehodnocených úvěrů. Saldo ostatních provozních výsledků se meziročně zlepšilo a činí -0,07 mld. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položku představují odvody do Fondu pojištění vkladů a zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku. Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a realizované zisky z aktiv držených do splatnosti) se meziročně zhoršil na -0,09 mld. Kč, a to zejména v reakci na vývoj na dluhopisových trzích. Bilanční suma dosáhla výše 979,60 mld. Kč, což je nárůst o 7,5 % z 911,51 mld. Kč. Meziročně došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů a portfolia cenných papírů k obchodování a snížil se objem mezibankovních pohledávek zejména repoobchodů. Na pasivní straně bilance se zvýšily závazky ke klientům a objem vlastního kapitálu. Snížil se především objem vlastních emitovaných cenných papírů. Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 97,25 mld. Kč, tedy narostl o 14,5 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost měřená podle pravidel Basel II se v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 16,0 %. Dosahuje tak vysoké, komfortní úrovně. UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 2,5 % na 494,34 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů a vyššího úvěrování podnikatelských subjektů. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 1,0 % na 263,90 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů vč. kreditních karet klesl o 6,4 % na 70,92 mld. Kč. Celkové portfolio hypotečních úvěrů obyvatelstvu výrazně vzrostlo o 8,4 % na 141,75 mld. Kč, zejména díky nízkým úrokovým sazbám, nízkým cenám nemovitostí a atraktivní nabídce České spořitelny. Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,3 % na 191,38 mld. Kč. Vklady klientů vzrostly o 7,9 % na 745,84 mld. Kč (vč. Transformovaného fondu ČSPS). Vklady občanů vzrostly o 1,2 % na 543,69 mld. Kč (vč. klientů Transformovaného fondu ČSPS). Rostou vklady na spořících účtech, úložky penzijního připojištění a vklady na stavebním spoření. Vklady klientů podnikatelského sektoru vzrostly o 15,1 % na

4 106,32 mld. Kč. Ještě výrazněji se zvýšily závazky vůči veřejnému sektoru, kde je důvodem vysoký objem přijatých úvěrů v rámci repo operací. K 31. březnu 2013 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,50 milionu, což je meziroční nárůst o 4,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,20 miliónu kusů (nárůst o 1,4 %), z toho kreditní karty představují 0,35 miliónu kusů. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 11,5 % na 29,11 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 4,4 % na kusů. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRLETÍ 2013 Nadace České spořitelny oslavila v lednu 2013 jedenácté výročí, během svého působení věnovala na realizaci veřejně prospěšných projektů 165 mil. Kč. Od začátku roku 2014 se nadace bude řídit novou strategií - zaměří se na podporu aktivního a plnohodnotného života seniorů, na větší zapojení lidí s mentálním a kombinovaným handicapem a na pomoc sociálně vyloučeným. Od počátku roku si klienti mohou při výběru z vybraných bankomatů České spořitelny zvolit nominální hodnotu vybíraných bankovek. Bankovky v nominální hodnotě 200, a Kč, které bankomaty České spořitelny nabízely doposud, nově doplní i hodnota 500 Kč. Výběr složení hotovosti je samozřejmě zdarma. Do konce roku banka rozšíří tuto funkci i bankovku v hodnotě 500 Kč do všech svých bankomatů. Od ledna 2013 přichází Česká spořitelna a Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) s unikátní novinkou dobíjením Plzeňské karty přes bankomaty České spořitelny. Plzeňská karta slouží, mimo jiné, jako nosič předplatného na veřejnou dopravu v rámci integrované dopravy Plzeňska nebo jako elektronická peněženka umožňující nákup jízdenky přímo ve voze, případně dalších služeb jako je parkovné nebo vstupenky do divadla. Veškeré transakce s Plzeňskou kartou provedené na bankomatu ČS jsou bez poplatku. Česká spořitelna změnila svoji sponzorskou strategii. V budoucnu se chce stát mimo jiné užitečným pomocníkem rodin s dětmi tak, aby mohly volný čas trávit aktivně a pospolu i napříč generacemi. K naplnění tohoto cíle je nejvhodnější cestou sport. V této oblasti bude České spořitelna nadále podporovat cyklistiku, atletiku (zejména děti) a rodinné lyžování. Dceřiná společnost České spořitelny Partner ČS, a.s. mění svůj název na ČS do domu, a.s. a spolu s tím i obchodní strategii a korporátní image. Změny se netýkají jen obchodního názvu firmy, ale celé firemní strategie a řízení značky ČS do domu, a.s. Česká spořitelna zahájila společně s Českým červeným křížem sérii školení pro své zaměstnance v pobočkách, která prohlubují znalosti v přístupu ke zdravotně postiženým klientům, k seniorům a v oblasti

5 první pomoci. Česká spořitelna rovněž spolupracuje s Pražskou organizací vozíčkářů, která mapuje pobočky a bankomaty ČS z hlediska bezbariérovosti. Česká spořitelna bude i v letošním roce generálním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Banka škole pomáhá s financováním vzdělávací činnosti a angažuje se i nefinanční formou spolupráce; odborníci z České spořitelny přednáší na akademické půdě, pravidelně se setkávají se studenty a umožňují jim nahlédnout do praxe prostřednictvím stáží a stínování. Česká spořitelna a obecně prospěšná společnost Terra-klub společně vydaly školní atlas na podporu finanční gramotnosti pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Dnešní finanční svět je komplexní výukový program zahrnující kromě stejnojmenného atlasu ještě metodickou příručku pro pedagogy, semináře pro pedagogy a širokou doplňkovou podporu pro žáky, rodiče i učitele na internetovém portále Česká spořitelna začala vydávat bezkontaktní kreditní karty MasterCard - Odměna a World. Navazuje tak na vydávání bezkontaktních debetních karet Visa, kterých od října 2011 vydala již téměř tři čtvrtě milionu. Klienti České spořitelny si bezkontaktní technologii velice oblíbili a provedli už více než 4 miliony bezkontaktních transakcí. Průměrná výše bezkontaktní transakce je 402 Kč. Bezkontaktní platby jsou nejrychlejší formou placení v obchodech, proto je banka nově umožňuje i klientům, kteří používají kreditní karty. Česká spořitelna dále zatraktivňuje nabídku hypotečních a spotřebitelských úvěru. Od 1. března do 31. května 2013 mohou všichni klienti získat u České spořitelny nový hotovostní, spotřebitelský nebo hypoteční úvěr včetně americké hypotéky bez poplatku za správu úvěru. Tyto podmínky budou platit po celou dobu trvání úvěru. Česká spořitelna rozdělí 1 mil. Kč mezi projekty, které pomáhají seniorům a které se věnují prevenci nebo léčbě drogové závislosti. O grant mohou požádat všichni klienti České spořitelny, kteří minimálně jeden rok v roli dobrovolníka pomáhají v neziskové organizaci, jež projekt realizuje. Maximální výše příspěvku pro jeden projekt je 50 tisíc Kč. Přímé bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 České spořitelny už využívá 1,5 milionu klientů. Česká spořitelna se neustále zaměřuje na rozvoj a inovace internetového bankovnictví s cílem připravit pro klienty uživatelsky ještě přívětivější prostředí. Od začátku letošního roku si například mohou majitelé Osobních účtů pojmenovat své souhlasy s inkasem a usnadnit si tak v nich orientaci. Na jaře si pak klienti v případě zablokování přístupu budou moci internetové bankovnictví jednoduše odblokovat přes přihlašovací stránku ČS nemovitostní fond obhospodařovaný investiční společnost REICO České spořitelny, koupil multifunkční budovu Trianon na Praze 4. Jde o investici ve výši 1,35 mld. Kč, jednu z největších transakcí tohoto roku

6 na českém realitním trhu. ČS nemovitostní fond koupí Trianonu rozšířil počet nemovitostí v portfoliu fondu celkem na osm budov. Celková tržní hodnota budov fondu už přesáhla 4 miliardy Kč. Podílový fond Konzervativní Mix FF, spravovaný Investiční společností České spořitelny, zvítězil ve třetím ročníku analýzy českého investičního trhu Investice roku 2012 v kategorii Smíšený fond V loňském roce fond vykázal zhodnocení 6,72 %. Česká spořitelna je pro vysokoškoláky opět nejatraktivnějším zaměstnavatelem v odvětví bankovnictví a pojišťovnictví. Vyplynulo to z průzkumu České studentské unie, ve kterém si studenti tuzemských vysokých škol vybírali firmu, u které by v budoucnosti nejraději pracovali. Česká spořitelna tak obhájila vítězství z minulého roku. Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global Finance nejlepší bankou v České republice. Časopis jmenoval celosvětově nejlepší banky na rozvíjejících se trzích za rok 2013 včetně střední a východní Evropy. Žebříček Global Finance hodnotí banky podle jednotlivých regionů i na globálním trhu již 20 let a za tu dobu se stal uznávaným srovnávacím faktorem ve finančním světě. Loni vyhlásil magazín Českou spořitelnu nejbezpečnější bankou ve střední a východní Evropě. STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2013 Do roku 2013 vstoupila Česká spořitelna jako držitelka řady prestižních ocenění od klientů, laické veřejnosti i specializovaných institucí. Dosažené úspěchy v předchozím období jsou mimo jiné i důvodem pro potvrzení již dříve přijaté strategie, která by měla zajistit stabilizovaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj České spořitelny i v dalších letech. Cílem České spořitelny je stát se do konce roku 2014 vedoucí bankou v šesti hlavních segmentech (drobní klienti, movití klienti, nejbonitnější klienti, veřejný a neziskový sektor, malé a střední firmy, velké národní firmy) a jednou z klíčových bank v dalších dvou segmentech (podnikatelé a malé firmy a velké nadnárodní firmy). Česká spořitelna Public Relations:Helena Matuszná; tel.: ; Investor Relations: Eva Čulíková; tel.: ; Erste Group Public Relations: Hana Cygonková; tel.: ; Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel.: ;

7 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát České spořitelny k Meziroční k k podle IFRS (mil. Kč) změna Čistý úrokový výnos ,7 % Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2 % Čisté příjmy z poplatků a provizí ,8 % Čistý zisk z obchodních operací ,2 % Všeobecné správní náklady ,4 % Ostatní provozní výsledky ,5 % Výnosy z finančních aktiv n/a Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS 42 0 n/a Zisk před zdaněním ,3 % Daň z příjmů ,4 % Zisk po zdanění a před nekontrolními podíly ,9 % Čistý zisk za účetní období náležející Akcionářům mateřské společnosti ,7 % Nekontrolní podíly ,0 % Provozní zisk celkem ,0 % Konsolidovaná bilance aktiv a pasiv České spořitelny k podle IFRS (mil. Kč) Meziroční změna Změna od začátku roku Aktiva Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,4 % ,1 % Pohledávky za bankami ,2 % ,3 % Pohledávky za klienty ,5 % ,1 % Rezervy a opravné položky k úvěrům ,2 % ,8 % Deriváty s kladnou reálnou hodnotou ,9 % ,4 % Aktiva určená k obchodování ,6 % ,3 % Finanční aktiva v reálné hodnotě ,9 % ,9 % Realizovatelná finanční aktiva ,2 % ,9 % Finanční aktiva držená do splatnosti ,9 % ,9 % Aktiva Transformovaného fondu ČSPS n/a 0 n/a Ostatní aktiva ,3 % ,3 % Aktiva celkem ,5 % ,4 % Pasiva Závazky k bankám ,0 % ,9 % Závazky ke klientům ,4 % ,5 % Emitované dluhopisy ,2 % ,3 % Deriváty se zápornou reálnou hodnotou ,0 % ,0 % Pasiva určená k obchodování 7 1 >100 % 3 >100 % Závazky Transformovaného fondu ČSPS n/a 0 n/a Ostatní pasiva ,2 % ,9 % Podřízený dluh ,4 % ,9 % Menšinové podíly n/a ,3 % Vlastní kapitál ,5% ,4 % Pasiva celkem ,5 % ,4 %

8 Vybrané konsolidované poměrové ukazatele k k ROE 17,5 % 21,6 % ROA 1,7 % 2,0 % Cost/income 41,5 % 40,8 % Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům 3,55 % 3,98 % Neúrokové výnosy / provozní výnosy 34,0 % 32,0 % Pohledávky za klienty / závazky ke klientům 70,6 % 69,8 % Kapitálová přiměřenost (BASEL II) 16,0 % 14,0 % Vybrané údaje z obchodní činnosti k k Meziroční změna Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS ,4 % Celkový počet klientů ,5 % Počet sporožirových účtů ,3 % z toho Osobních účtů ,3 % Počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business ,6 % Počet karet ,4 % z toho kreditních ,5 % Počet bankomatů ,4 % Počet poboček České spořitelny ,8 % Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností Meziroční České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. Kč) změna Brokerjet České spořitelny ,0 % Factoring České spořitelny ,0 % S Autoleasing ,0 % Stavební spořitelna České spořitelny ,7 %

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

Výroční zpráva 2013. VZ Czech E189023. www.domena.cz

Výroční zpráva 2013. VZ Czech E189023. www.domena.cz Výroční zpráva 2013 VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nan ční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2011 2010 2009 Bilanční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Za první pololetí roku 2009 vykázala skupina KB čistý zisk ve výši 5 806 milionů Kč. Banka o lidech, Obsah 2 Hlavní události prvního pololetí

Více

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6.

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. srpen Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 ČESKÁ SPOŘITELNA Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2008 2007 2006

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010 Bilanční suma 902

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. listopadu Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více