NOVINY. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií dubna 2008 v Pražském veletržním areálu Letňany OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií 15. 17. dubna 2008 v Pražském veletržním areálu Letňany OBSAH:"

Transkript

1 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 NOVINY OBSAH: str. Setkání zákazníků a partnerů 1 Aliance firem 1 Geoforum Brno HSI com na výstavě Aqua 2 Inovace earsys a esd 3 Setkání zákazníků a partnerů HSI com 13. září 2007 se v areálu Pohoda v podzámčí zámku Kozel uskutečnil 3. ročník turnaje v minigolfu, tradiční setkání s našimi významnými zákazníky a obchodními partnery. Při partičce minigolfu za zvuků příjemného hudebního doprovodu, doplněné dobrotami na grilu a vhodnými tekutinami, se bavilo a relaxovalo více jak 40 účastníků. V uvolněné atmosféře došlo i na odborné diskuse a výměnu zkušeností a informací. Aliance firem AXIOM Tech, HSI com a INT Bohemia pro SE na MSV 2007 Ve snaze poskytovat svým zákazníkům co nejlepší služby dosavadní partneři Siemens PLM Solutions (dříve UGS) firmy AxiomTech, s.r.o. Zlín, INT Bohemia a.s. Praha a firma HSI com s.r.o. Plzeň vytvořili konsorcium EDGE Aliance. Toto seskupení pod vedením firmy AxiomTech využívá svých zkušeností pro podporu prodeje produktů rodiny Solid Edge, především těch, které jsou zařazené do tzv. Velocity Series a zajisťuje nejkomplexnější obsluhu svých zákazníků. Aliance vytvořila podmínky pro implementaci projektů, kde budou kombinovány high-end systémy NX a SolidEdge a pro implementaci projektů PLM systémů typu Teamcenter i do jiných než výrobních segmentů. Aliance se prezentuje na významných výstavách v České republice. Po úvodní prezentaci na veletrhu For industry v květnu v Praze se prezentovala na nejvýznamnější akci v České republice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Stánek v pavilonu A1 se těšil velkému zájmu návštěvníků a proběhla v něm řada zajímavých a úspěšných jednání. Společná účast na MSV byla partnery hodnocena jako úspěšná a účelná. Triumfa s.r.o. zkušenosti 4 Rozšířená funkčnost webportálu 5 Vyzužití GISu ve VAK Hodonín 5 Připravuje se nasazení 6 Servisní deník 6 Novinky v Solid Edge V20 7 Konstrukce potrubí 9 Mobilní grafické stanice 9 Proč pořídit maintenance 12 Václav Nový Mezinárodní veletrh strojírenských technologií dubna 2008 v Pražském veletržním areálu Letňany

2 2 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 Geoforum 2007 Více než 150 odborníků se zůčastnilo odborné uživatelské konference GeoForum cs 2007, která se konala září 2007 v hotelu Myslivna v Brně. Letos již po osmé, se sešli všichni, kteří se zajímají o novinky, trendy a zkušenosti z oblasti aplikace geoinformačních systémů a technologií pro veřejnou správu, lesnictví a zemědělství, inženýrské sítě, dopravu, energetiku, vodárenství, plynárenství, nových podnětů, které přítomní mohou využít pro zlepšení svých řešení a služeb. Program konference byl určen jak řídicím pracovníkům, tak technicky orientovaným účastníkům. Tradičním vyvrcholením prvního dne konference byl společenský večer, který zpestřilo grilované sele, lahůdky hotelové restaurace a veselá hudba. telekomunikace, vojenství či mapování a fotogrammetrii. Kromě prezentací již realizovaných projektů a novinkách, které Intergraph chystá, se účastníci dozvěděli více o geo-portálových řešeních, o INSPIRE, metadatech, fotogrammetrii, sotwarových řešeních pro kartografii a o provozu našich systémů v distribučních společnostech. První den konference byl věnován prezentacím Intergraphu a prezentacím jeho partnerů. Jako významný partner pro vodárenství byla Intergraphem prezentována také firma HSI com. Druhý den pak v jednotlivých sálech probíhaly workshopy s živými ukázkami softwarových produktů a řešení. Konference posloužila především k výměně informací, zkušeností a získávání Václav Nový HSI com na výstavě AQUA Trenčín 2007 Byly navázány zajímavé kontakty a projednány možnosti budoucí spolupráce. HSI com organizovala svoji účast ve spolupráci se svým technologickým partnerem firmou Intergraph ČR. Václav Nový, V červnu naše firma poprvé prezentovala své řešení geografického informačního systému pro správu a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na Slovensku. V rámci 14. mezinárodní výstavy vodního hospodářství, hydroenergetiky a ochrany životního prostředí AQUA, pořádané ve dnech 19. až 21. června 2007 na výstavišti v Trenčíně, se expozice HSI com těšila zájmu slovenské odborné vodohospodářské veřejnosti.

3 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim Inovace e-arsys a e-sd V rámci plánované inovace jsme vydali nové verze elektronické archivačního systému a elektronické správy dokumentace e-arsys v.2.5 a e-sd v.2.5. Do těchto verzí jsme zakomponovali řadu úprav, které vznikaly postupně v rámci provozování u jednotlivých zákazníků. Jsme přesvědčeni, že nová funkčnost potěší především uživatele systémů a současně pomůže administrátorům systémů zajistit bezproblémový chod. Co zajímavého přináší nové verze? Hlavní novinkou je změna vzhledu a funkčnosti, kde se v novém prostředí všechny základní funkce a nabídky zobrazují pouze v jednom okně a ne ve více vyskakovacích oknech. Odpadají problémy s blokováním oken, s jejich umístěním na ploše a s výběrem správného okna, pokud jich bylo zobrazeno více. Přehlednější systém zobrazení a výběru všech nabídek zaručí, že orientace v systému je ještě méně náročnější, než byla dosud. Rozmístění jednotlivých nabídek a tlačítek bylo sjednoceno a přizpůsobeno potřebám uživatelů. Zároveň jsme zjednodušili a upravili přihlášení a odhlášení tak, aby bylo co nejrychlejší a přitom bezpečné. Mezi systémy se lze nyní rychle přepínat bez nutnosti odhlášení. Rozšířená byla také možnost asociace otevíraných souborů, kdy jsme ponechali uživateli větší možnosti, aby se mu otevíraly dokumenty v libovolných aplikacích. A jelikož se oba systémy stále více využívají v prostředí internetu, jsou součástí těchto verzí také nové funkce zabezpečení aplikací. Novinky v systému e-arsys v.2.5 Z nových funkcí můžeme jmenovat například fulltextové vyhledávání, což je nová možnost rychlého a snadného hledání v archivu, kdy lze jednoduše dohledat všechny dokumenty přes všechny oblasti a typy dokumentů, ke kterým mám práva nebo balíček vylepšení pro administrátory, do kterého patří například hromadné přidělení uživatelských práv, kopie a přesun práv nebo rychlé obnovení zapomenutého hesla. Byl přidán nový typ uživatele tzv. Metodický administrátor, který s funkcí Mapování identifikátorů může odstranit duplicitní hodnoty identifikátorů. Pro všechny uživatele bude určitě velkým přínosem možnost volby mezi stručným a podrobným zobrazením nalezených dokumentů,kdy při stručném jsou všechny dokumenty zobrazeny v řádcích pod sebou s nejdůležitějšími informacemi, při podrobném se zobrazí vždy pouze jeden z nalezených dokumentů se všemi informacemi a přílohami. Novinky v systému e-sd v.2.5: V systému elektronické správy dokumentace přibylo množství nových funkcí, které doplnily potřeby pro správu oběhu dokumentace. Z velkého počtu jsou to např.: Reakce na vyjádření - nová možnost pro Správce oběhu vrátit vyjádření zpět k přepracování popř. zadat další doplňující informace nebo úkoly Registrace čísel jednacích zabukování definovaných čísel jednacích, která se už ostatním uživatelům nebudou nabízet a nemohou je použít. Funkci smí využívat uživatel s právy Sekretariát Údaj Zbývá dní na zpracování může nabývat záporných hodnot získáte informaci, kolik dní je vyřízení písemnosti v prodlení Report Předávací listina při vložení nové písemnosti do oběhu se určí, kteří zpracovatelé převezmou papírovou dokumentaci. Výstupem je jednoduchý tiskový formulář, kde se určí rozsah tisku písemností (dle data nebo č. j.). Tyto funkce jsou dostupné pouze uživateli s právem Sekretariát. Manažer modul pro sledování údajů jednotlivých zpracovatelů vyplývajících z oběhu písemností, např. počet dokumentů k vyřízení, počet nevyřízených nebo podíl pozdě vyřízených písemností (zobrazení do přehledných tabulek a grafů) Změna počtu dní na zpracování dokumentu v případě, že se v průběhu oběhu písemnosti objeví nové skutečnosti a zjistí, že je nutné změnit počet dní na zpracování, má správce oběhu možnost změnit počet dní na zpracování každého dokumentu Mgr. Aleš Janeček

4 4 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 Triumfa s. r. o. - zkušenosti se systémy e-arsys a e-sd Společnost Triumfa s.r.o. se sídlem v Plzni je významnou firmou v oblasti správy nemovitostí v západočeské metropoli. Našimi klienty jsou především byty ve vlastnictví společenství vlastníků, družstev, fyzických osob, sdružení vlastníků, měst a obcí. Našim klientům vedeme veškerou agendu spojenou s provozem jejich nemovitostí a celkový objem ročně obdržených písemností, rozhodnutí, prohlášení, faktur, zápisů a dalších přesahuje dokumentů. Původní systém Práce s takovým množstvím dokumentů vyžaduje používání vnitřního systému, který dokáže udržet přehled o oběhu dokumentů. Takový systém, lze vytvořit z běžně používaných kancelářských programů Excel a Word. Po čase však od systému vyžadujete více než jen prostou evidenci dokumentů, které sice umožňuje dohledání dokumentu i odpovědné osoby za její vyřízení, ale neposkytuje mnoho dalších funkcí. Práce s tímto základním systémem nám umožnila přesně poznat naše vlastní požadavky, jako jsou jednoznačná evidence dokumentů, osoby pověřené vyřízením, termíny k vyřízení, přehled nevyřízené písemností, ale jen velmi obtížně umožní např. práci všem našim pracovníkům, přímé připojení samotného dokumentu, vzdálené připojení a mnoho dalších funkcí. Změna systému V průběhu roku 2005 jsme začali uvažovat o změně používaného systému oběhu dokumentů a na jedné z prezentačních akcí jsme byli seznámeni se systémy e-sd a e-arsys plzeňské společnosti HSI com s.r.o. Vzájemnou spolupráci jsme zahájili na jaře roku 2006 a velkou část příprav jsme společně věnovali práci na definiční studii. Stanovení systému dokumentů (a jejich identifikace) bylo řešeno velmi detailně. Některé naše představy o nutnosti všech detailů a členění nám implementační pracovníci HSI com pomalu a trpělivě rozmlouvali a při dnešním využívání vidíme, že to byly rady vyplývající ze zkušenosti z ostatních organizací. Abychom maximálně využili možnosti implementovaného systému, museli jsme provést nutné změny našeho hardware. Systém e-sd (elektronická správa dokumentace) a e-arsys (elektronický archivační systém) jsme začali nasazovat do provozu v létě Po zaškolení prvních 4 pracovníků jsme začali sami školit další naše uživatele a samotný rutinní provoz byl spuštěn již po jednom týdnu zkušebního provozu. Systém e-sd plně nahradil náš předchozí způsob vedení dokumentace a poskytl nové a moderní funkce jakými například jsou práce neomezeného počtu uživatelů, vzdálený přístup uživatelů, který požaduje jen přístup k internetu a internetový prohlížeč, přehledné vyhledávání za období, po uživatelích, číslech jednacích, každý uživatel má přístup jen ke svým písemnostem, přidělování jediného dokumentů je možné více uživatelům najednou, tisky předávacích protokolů atd. Systém e-arsys, který je plně provázán se systémem e-sd, archivuje již zpracované a vyřízené dokumenty v e-sd a také umožňuje samostatnou archivaci ostatních dokumentů. Samotné dokumenty jsou archivovány v nejrůznějších formátech (pdf, doc, xls, txt a dalších) a je možné je znovu využít, aktualizovat a samozřejmě znovu uložit a to bez jakýchkoli změn na původní zaarchivovaný dokument. Systém vyhledávání založený na různé kombinaci identifikátorů nebo fulltextu dokáže velmi rychle a přesně najít hledanou písemnost. Další využívání V letošním roce jsme celý systém rozšířili pro všechny naše pracovníky. Nadále intenzivně spolupracujeme se společností HSI com na dalších uživatelských zlepšeních, která jsou do systémů přidávány průběžně a v dohodnutých termínech. Pravidelně jsme osobně informováni o celkových up-gradech a jsme seznámeni s jednotlivými funkcemi. Jako další využití vidíme propojení s dalšími informačními systémy, které ve správě bytů využíváme. První propojení je již vyzkoušeno. Zavedení obou systému naši klienti přímo nevidí, ale umožňuje nám i jim zlepšovat komunikaci, poskytovat rychlé a přesné informace. Vedení společnosti může současně také sledovat vytíženost jednotlivých pracovníků, plnění termínů a efektivně řešit zastupitelnost. Systémy se tak stávají stěžejním pomocníkem v naší práci a s přibývajícím rozsahem dokumentů budou nabývat na významu. Pavel Trefanec, jednatel Triumfa s.r.o.

5 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim Rozšířená funkčnost web portálu igis.net Aplikaci igis.net, která zajišťuje zpřístupnění dat GISu prostřednictvím internetu/ intranetu využívá již více než 1000 uživatelů. Můžeme říci, že tuto aplikaci provozují všechny vodárny, které využívají naše řešení GIS. Na základě požadavků uživatelů systému igis.net přicházíme s dalším rozšířením funkčnosti uvedené aplikace. Věříme, že uvedené novinky poslouží k ještě většímu používání ze strany provozních pracovníků. V následujícím textu se pokusíme stručně popsat nové funkce. Věříme, že práce se systémem z hlediska uživatele zůstala stále jednoduchá, což vidíme jako velký klad našeho řešení. Nová funkčnost dává uživatelům do rukou další nástroje pro zrychlení jejich práce a současně jim umožňuje získat mnohem hodnotnější informace ze systému. Co je tedy nového? Funkce trasování VODA trasování bez omezení, do nejbližší funkční armatury, do uzavřené armatury KANALIZACE - trasování po spádu, proti spádu (pokud není vyplněná souřadnice Z, je trasování zastaveno) - fiktivní uzly nejsou brány do úvahy Možnost opakovaného trasování s různým barevným zvýrazněním. Funkce pro export průběhu sítí do *.dgn podle předem zadané šablony Vyhledávání dle čísel popisných + vazba na ČUZAK Zobrazení dat z web portálu ČUZAKu pomocí tlačítka v liště a pomocí vyhledávání (ukázání) v souboru DGN Vyhledávání dle parcelních čísel + vazba na ČUZAK Zobrazení dat z web portálu ČUZAKu pomocí tlačítka v liště a pomocí vyhledávání (ukázání) v souboru DGN Přístup k těmto funkcím je řízen dle oprávnění přístupu. Podmínkou využití jsou dostupná data (jsou potřebná data pro vytvoření databáze popisných/parcelních čísel a jejich zobrazení). Další nové funkce jsou: Možnost připojení jednoho, nebo více dokumentů k formuláři EPU, Možnost vícenásobných dotazů - barevné zvýraznění zůstává dle nastavení při vytváření dotazu (v současnosti se mění dle posledního vloženého dotazu), jednoduché omezení dotazu na aktuálně vybranou obec,.měření délek vložena volba měření:bod-bod/vybraná linie/ měření uvnitř ohrady (obdélník)/měření uvnitř ohrady (mnohoúhelník) Současně přibylo i vyhledávání podle významných objektů (škola, MÚ, OÚ atd. funkce je závislá na podkladových datech), zjednodušené zobrazení připojených dokumentů (provozní řád, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí). Pokud mezi databázovými atributy je nalezena identifikace přípojného dokumentu, je tento zobrazen přímo z atributového menu a jednoduchý návrat k poslednímu pohledu. Při práci s novou verzí systému igis.net v. 2.0 narazíte i na další drobná vylepšení, která usnadňují nebo urychlují práci. Václav Frantl Využití informací GISu ve Vak Hodonín, a.s. Každý majitel a provozovatel inženýrských sítí se dostane do situace, kdy je nucen zamyslet se nad využíváním informací GISu. V našem podniku je strategie vyřešena již dlouho dobu a držíme se myšlenky: Informační systém je od toho, aby informoval. Veškerá data jsou proto přístupná nejen pro naše zaměstnance, ale i města a obce, projektanty, složky záchranného systému, vodoprávní úřady aj. Přístup na tato data mimo náš podnik je poskytován bezplatně, pouze na základě jejich objednávky. Cílem tohoto kroku bylo získat co nejvíce uživatelů a ušetřit nejen více času našim pracovníkům, ale uspořit např. i za tisky map, které si dnes již provádí každý sám. Zájemci o informace kolem našich sítí už nemusí jezdit z velkých dálek a trávit spoustu času zjišťováním aktuálního stavu. Tento čas každý z nich samozřejmě proplýtval s některým z našich pracovníků, který se mu musel věnovat. Výsledkem bylo zjištění stavu, tisky map a jiných potřebných informací. Dnes se můžou všichni tito zájemci připojit z kanceláře nebo svého domu, kdykoliv to potřebují. Datový server je neustále přístupný. Vidí aktuální data k danému dni připojení. Tato data můžou prohlížet, tisknout, dělat dotazy, kótovat atd. Samozřejmostí je možnost připojení uliční čáry, katastrální mapy nebo leteckých snímků, vyhledávání podle parcelních či popisných čísel. Na data v digitální podobě, nebo připojenou dokumentaci však přístup nemají. O ty můžou požádat až po zjištění, že v dané lokalitě jejich zájmu se nachází naše sítě. Poskytování digitálních dat se dělí na dvě skupiny zájemců. Jsou to obce a města - státní správa. Tito dostanou data bezplatně na základě jejich objednávky. Všichni ostatní dostávají digitální data za úhradu, která je stanovena podle rozsahu předaných dat. V současné době je to cena 200,- Kč za každý započatý km sítě. Data se předávají vždy po úhradě tohoto poplatku. Toto dané řešení umožnilo nejen našim pracovníkům věnovat svůj čas na řešení jiných záležitostí, ale urychlit a zkvalitnit komunikaci. Pokud se někdo obrátí na GIS s žádostí o digitální data, má již přesnou představu, kde a v jakém rozsahu data potřebuje. pokračování na str. 6

6 6 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 pokračování ze str. 5 Po zaslání podkladu na pracoviště GISu je mu oznámena cena. Pokud ji akceptuje, je zaslána faktura nebo proběhne platba v hotovosti, podle přání zákazníka. Zpřístupnění se ukázalo jako prospěšné a úsporné pro všechny zainteresované strany. Svědčí o tom i fakt, že v současné době máme již 81 zřízených přístupových účtu a postupně vznikají další. Vzhledem k tomu, že některé účty jsou skupinové, počet uživatelů je asi 120. Pokud uvažujete o podobné řešení, berte tyto řádky jako inspiraci pro vaše rozhodnutí. Marek Měchura, správce GIS VAK Hodonín Připravuje se nasazení Projektu GIS ve Frýdlantské vodárenské společnosti Řešení GIS HSI com je výhodné především pro organizace, kde správa provozované infrastruktury je centralizována do jednoho organizačního útvaru, kde se soustřeďují a zpracovávají všechny informace. Tento model, obvyklý u většiny společností vodovodů a kanalizací, jsme využili také při návrhu studie proveditelnosti ve Frýdlantské vodárenské společnosti. Ve druhém čtvrtletí letošního roku začaly analytické práce na studii proveditelnosti nasazení geografického informačního. Frýdlantská vodárenská společnost je akciová společnost smíšeného typu, kde významnými akcionáři jsou obce Frýd- lantského výběžku, jejichž podíl tvoří materiální vklady v podobě technické infrastruktury vodovodů a kanalizací. Akcionáři jsou 4 města a 14 obcí Libereckého kraje. Hlavním předmětem podnikání akciové společnosti je výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, provozování vodohospodářských zařízení včetně oprav a údržby. Činnost technického a ekonomického úseku společnosti je soustředěna ve Frýdlantu. Společnost zásobuje vodou cca obyvatel okresu. Na vodovodní síti společnost provozuje 4 úpravny vody a 2 čistírny odpadních vod. Délka provozované vodovodní sítě činí 231 km a na řad je připojeno vodovodních přípojek, délka stokové sítě je 40 km a počet přípojek je Spolupráce HSI com s organizací Frýdlantská vodárenská společnost začala zpracováním úvodního projektu studie proveditelnosti, která byla dokončena v červenci Tyto materiály stanovily rámec projektovaného geografického informačního systému a jeho konfiguraci s předpokládaným termínem implementací. Nasazení GISu (aplikací Projekt GIS) umožní novému uživateli ověření kompletní funkčnosti aplikací (včetně plné zpětné vazby dodatečných požadavků a připomínek). HSI com by chtělo touto cestou poděkovat za vzornou spolupráci při analytických činnostech, které jsou zárukou plně funkčního a spolehlivého geografického informačního systému. Věříme, že se naše řešení geografického informačního systému, které je založeno na produktu GeoMedia Professional od firmy INTERGRAPH, stane plnohodnotnou součástí informačních systémů v organizaci Frýdlantská vodárenská společnost. Mgr. Aleš Janeček Servisní deník S tím jak stoupaly nároky zákazníků na kvalitu a rychlost vyřízení jejich požadavků, jsme se rozhodli vytvořit nástroj pro sofistikovanou komunikaci mezi firmou HSI com a našimi zákazníky. V rámci termínové unifikace jsme se rozhodli přejmenovat internetový helpdesk Provozní deník na Servisní deník. Systém Servisní deník zůstává i nadále webová aplikace, pomocí které mohou jednotliví uživatelé (zákazníci) oznamovat a hlásit všechny dotazy, náměty, ale i problémy, se kterými se během své práce se systémy GIS, CAD a DMS setkali. Jedinečná přístupová uživatelská jména, kterým se do systému přihlašují a v uživatelsky nenáročném formuláři oznámí všechny zjištěné skutečnosti, zůstávají nezměněna. Po odeslání záznamu se tato událost přidělí dle našich stanovených pravidel odpovědnému zaměstnanci a ten je povinen tuto událost prověřit a vyřešit. Náš zaměstnanec je, podobně jako zákazník, upozorněn na každou změnu v Servisním deníku em, ve kterém je informován o všech nových skutečnostech. Stejně tak i zákazník obdrží v případě jakékoliv nové skutečnosti s potřebnou informací. Funkce Express - pomocí které jsou naši zaměstnanci neustále ve střehu a monitorují veškeré nové požadavky či připomínky, které jsou do Servisního deníku vloženy zůstává nezměněna. Můžeme tedy zaručit, že Vaše problémy začneme okamžitě řešit. Věříme, že systém Servisní deník bude i nadále kvalitním nástrojem pro komunikaci mezi námi a našimi zákazníky. Mgr. Aleš Janeček

7 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim Novinky v SOLID EDGE V20 Jubilejní dvacátá verze oblíbeného systému UGS Solid Edge přináší další významné ulehčení konstruktérům a vývojářům. UGS Solid Edge je velmi efektivní nástroj nejen pro konstrukci jednotlivých strojů, ale i pro práci na rozsáhlých projektech výrobních zařízení. Část nových funkcí, které byly přidány do V20, přináší další usnadnění manipulace s rozsáhlými sestavami právě t a k o v ý c h projektů. Jako první uveďme funkci Přemístit součásti. Uživatel může pomocí této funkce posouvat nebo otáčet sadu komponent sestavy s volbou pro vytvoření kopie. Posunutí je možné definovat z a d á n í m přesných souřadnic nebo výběrem klíčových bodů na geometrii k o m p o n e n t sestavy. Oproti systémovým knihovnám tato funkce představuje rychlejší a jednodušší, ale méně sofistikovanou alternativu pro manipulaci s konstrukčními uzly sestavy bez ohledu na strukturu podsestav. Pro řízení viditelnosti a výběr skupin součástí sestavy slouží nová funkcionalita pojmenovaná Zóny. Zóna je definovaná oblastí, kterou vymezuje kvádr zadaný v prostoru. Uživatel má na výběr, zda do zóny budou spadat pouze součásti, které celé leží v jeho prostoru, nebo i ty, které do jeho prostoru zasahují pouze částečně. Součásti jsou do jednotlivých zón přidávány a odebírány dynamicky na základě jejich aktuální pozice. Uživatel tak získává velmi užitečný způsob rozdělení velkých sestav na menší skupiny ke konfiguracím sestavy, které mají exaktně definovány seznamy komponent bez ohledu na jejich umístění. Další možností je seskupení komponent přímo ve stromu sestavy, které je velmi užitečné pro zkrácení a lepší přehlednost stromu sestavy. Při práci na velkých sestavách má velký význam i to, v jakém stavu jsou viditelné součásti načteny v paměti. Některé operace, jako například měření nebo vytváření asociativních vazeb geometrie, vyžadují, aby součást měla v paměti načtenu kompletní geometrickou reprezentaci. V průběhu práce si uživatel postupně aktivuje různé součásti sestavy a zvyšuje tak zatížení systému. Nová funkce pro automatickou deaktivaci součástí zajistí, že pokud se součástí nepracujete po stanovený časový interval, dojde automaticky k jejímu uvolnění z paměti. Za zmínku jistě stojí nová správa paměti, která na 32-bitových systémech zajistí lepší stabilitu aplikace při práci na hranici možností operačního systému. Uživatelé, kteří ve svých projektech musí používat sestavy vytvořené v jiných CAD systémech jistě přivítají nový příkaz Správce vazeb sestavy, který umožňuje automaticky vytvářet vazby mezi vybranými komponentami na základě vzájemné polohy jejich geometrie. Při kontrole kolizí v sestavě systém správně rozezná kolize u závitových spojení. Pokud souhlasí závit na dříku a v díře, pak kolize není hlášena. Stačí, aby měly závity odlišné stoupání, a i přesto že jejich nominální průměr je stejný, systém ohlásí kolizní stav. V prostředí pro tvorbu výkresové dokumentace pomůže uživatelům pracujícím s velkými sestavami volba pro otevírání výkresu v režimu náhledu. Systém při zapnutí této volby nekontroluje, zda je výkres aktuální vzhledem k modelu, ze kterého je vytvořen a díky tomu je výkres otevřen velmi rychle. Výhodou je, že uživatel i v tomto režimu může přidávat kóty nebo pracovat s vlastnostmi výkresových pohledů. Velké vylepšení přináší UGS Solid Edge V20 v oblasti podpory konstrukčních výpočtů. Příkaz Plocha například pro vybranou oblast vytváří asociativní objekt a proměnné, do kterých ukládá veškeré informace jako je obvod, obsah, poloha těžiště nebo momenty setrvačnosti. Ty mohou sloužit jako vstup pro výpočty funkce Hledání řešení, která pomocí iterační metody nalezne hodnotu určité proměnné, při které bude splněna zadaná podmínka, například úhel kladky, při kterém bude délka řemenu odpovídat zadané hodnotě. pokračování na str. 8

8 8 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 pokračování ze str. 7 Při vkládání výkresového pohledu má uživatel nově možnost vybrat si z Pohledů modelu, které obsahují PMI informace. Tyto informace, jako například kóty, pak budou vloženy společně s výkresovým pohledem. Lepší podporu pro práci s rozměrovými řadami součástí přináší podpora pro vkládání asociativní Tabulky rozměrové referenčních rovinách. Při vkládání do součásti se zobrazuje dialogové okno Parametrů prvků, ve kterém se zobrazují informace o každém prvku i s poznámkami, které radí, jak prvek správně umístit v kontextu součásti. bylo pravidlo porušeno. práci nedovolí uživateli zadat jinou hodnotu, než jaká odpovídá pravidlům a v případě, že se o to uživatel pokusí, informuje jej jak Co se týče překladačů, tak situace je stejná jako u předchozí verze s tím rozdílem, že Data migration Tool v Solid Edge V20 podporuje Inventor V11 a k Solid Edge V20 je nabízen Catia V5 Translator. Minulá V19 podporovala Catia V4 Translator. Support for Inventor V11 in Inventor Data Migration AutoCAD Translation - Image object and Smart frame AutoCAD Translation - Import AutoCAD XREFF files AutoCAD Translation - Multi Sheet Draft files AutoCAD Translation - Support for AutoCAD 2007 files řady součásti do výkresu. Kóty připojené k výkresovému pohledu je možné s touto tabulkou propojit a tím zajistit, že se v nich namísto konkrétní hodnoty zobrazí text názvu proměnné. Zajímavou novinkou je podpora černobílé barvy. V závislosti na barvě pozadí pracovní plochy se barva entit automaticky mění mezi černou a bílou tak, aby výkres byl stále čitelný. V prostředí součásti je velmi užitečnou pomůckou možnost seskupovat konstrukční prvky do skupin. Skupiny mohu být vzájemně vnořené a prvky lze mezi nimi přesouvat pomocí tažení myši. Pro opětovné použití konstrukčních uzlů součásti slouží knihovna prvků. Novinkou této funkce je možnost uložit do jedné definice prvky vytvořené na různých U plechových součástí je nyní podporován rozvin vyříznutí, která neprochází celou tloušťkou materiálu, jako jsou například zahloubené díry nebo sražení podél ohnuté hrany. Příjemnou novinkou, která se projeví ve všech prostředích, je možnost definovat Pravidla proměnných. V přehledném dialogovém okně uživatel získal možnost definovat pravidla jakých hodnot může proměnná nabývat. Systém pak v další AutoCAD Translation Support for AutoCAD color 7 Catia V5 Translator File Open STL Z materiálů Siemens PLM Solutions zpracoval Tomáš Krauz

9 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim Konstrukce potrubí a kabelových svazků v systému Solid Edge Konstrukce potrubí (XpresRoute) Prostředí Konstrukce potrubí představuje nadstavbový modul pro Solid Edge. Výhodou je plná integrovatelnost do Solid Edge a procesní prostředí zaměřené na návrh a práci s potrubními systémy. S využitím předdefinovaných funkcí lze snadno a rychle modelovat potrubí v prostředí sestav, k propojení existujících entit v namodelované sestavě slouží nadefinovaná 3D trajektorie (např. spojnice mezi ventily, kohouty apod.). Pomocí zadaných atributů, například velikosti, barvy, rozsahu a zakončení, se potom podél segmentů trajektorie vytvoří celé potrubní vedení. Přičemž lze definovat, zda má jít pouze o trubku kopírující trajektorii, nebo o kompletní systém potrubí zahrnující všechny nezbytné součásti, jako jsou příruby, kolena, trubky a redukce. Při rozmísťování těchto komponentů v potrubních systémech dochází k jejich automatickému vložení a zo- rientování v prostoru. Všechny komponenty jsou plně asociativní. Kromě těchto automatizovaných funkcí pro tvorbu vlastního 3D modelu potrubí, nadstavba XpresRoute umožňuje další zefektivnění práce při přechodu od návrhu k výrobě. Na základě hotového modelu lze vygenerovat detailní rozpisy, výpisy použitého materiálu a tabulku ohybů u použitých trubek, kterou lze použít přímo na ohýbacích strojích. Jako další možnost zlepšení funkčnosti lze využít doplňkovou databázi potrubních dílů, která obsahuje velké množství standardizovaných přírub, kolen, redukcí, těsnění apod. Zahrnuty jsou normy ASME, ANSI, JIS, GB, UNI a DIN. Konstrukce kabelových svazků (WireHarness) Aplikace Konstrukce kabelových svazků ulehčuje práci všem uživatelům pracujícím s návrhy kabelových zapojení. Postup práce je postaven na stejném základu jako u modulu XpresRoute. U vytvořené sestavy jsou dodefinovány trajektorie budoucích vodičů a pomocí několika atributů (velikost, typ, barva) dochází k nadefinování vlastního vodiče. Může se jednat o samostatný drát, nebo skupinu drátů (tj. kabel), nebo svazek samostatných drátů. Přičemž lze vždy definovat, zda se má jednat pouze o grafický náhled na vodič, nebo přímo o odpovídající 3D model (s výhodou lze tohoto zobrazení využít při prezentaci práce, popřípadě při vizuální kontrole kolizí mezi vodiči a konstrukcí). Kromě vlastního tažení drátů lze také využít již existující data z moderních ecad aplikací a pomocí načtení dat přenést veškeré informace o kabelech přímo do prostředí Solid Edge. Odpadá tak nutnost znovu dodefinovat trajektorie a typy jednotlivých vodičů. S výhodou lze využívat procesního prostředí plně integrovaného do Solid Edge. Veškerá funkčnost je dostupná pomocí několika ikonek a již předdefinované operace umožňují velice rychle vytvářet konečný model. Z hotové 3D sestavy obsahující vodiče lze velice rychle vygenerovat výpisy ve standardních formátech. Mezi informace, které mohou tyto výpisy obsahovat patří délka, použitá barva, fyzikální vlastnosti a další uživatelsky nastavitelné vlastnosti. Využití najdou tyto výpisy především v dalších konstrukčních činnostech a v neposlední řadě také přímo ve výrobě. S využitím materiálů SIEMENS PLM Software Michal Frantl Mobilní grafické stanice pro Solid Edge Poslední dobou roste počet uživatelů CAD systémů, kteří potřebují být mobilní a proto si pořizují přenosné grafické stanice. Doporučujeme, co se týče grafických stanic, výrobce DELL, HP, ASUS a např. Fujitsu Siemens. Nároky CAD systém se zvyšují spolu s náročností operačních systémů. Dalším faktorem samozřejmě je, v jaké oblasti se daný zákazník CAD systému pohybuje. Musí vzít v potaz náročnost a druh objektového modelování, plošného modelování či počet dílů v sestavách. Jde o to, aby každý uživatel CADu mohl pracovat bez sebemenších problémů i když narazí na komplikovaný model či sestavu. Proto se nevyplácí na mobilních grafických stanicích šetřit a uvažovat min dva a více let dopředu. Mezi současné favority mobilních grafických stanic patří například: HP Compaq nx9440 Mobile Workstation Technologie Intel Centrino Duo Procesor Intel Core 2 Duo T7600 2,33 GHz, 4 MB cache L2, 667 MHz FSB Karta Mini PCI Intel Wireless LAN a/b/g, MOW2, BluetoothStandardní paměť 1 x 2048 MB DDR2 Název grafického dílčího systému Grafický ovladač NVIDIA Quadro FX 1500M Rozlišení videa popis Displej WUXGA+ WVA s rozlišením (16 milionů barev) Interní jednotka pevného disku 100 GB více informací na pokračování na str. 10

10 10 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 pokračování ze str. 9 Dell PrecisionTM M6300 Dell PrecisionTM M6300 je výkonná mobilní pracovní stanice optimalizovaná pro poskytnutí vysokého výpočetního výkonu stolní pracovní stanice a mobility notebooku. Díky nekompromisnímu grafickému výkonu je stanice M6300 ideálním nástrojem pro tvůrce digitálního obsahu a uživatele CAD, kteří potřebují mobilitu. Pracovní stanice Dell Precision M6300, zkonstruovaná s ohledem na spolehlivost, nabízí svobodu, flexibilitu a výkon potřebný pro provozování náročných aplikací doma, v kanceláři nebo během cestování kamkoli, kam se potřebujete dostat. Dell Precision M6300 je nepřekonatelná mezi výkonnými mobilními pracovními stanicemi, nabízí veškerý výpočetní výkon, který byste očekávali od pracovní stanice. Pracovní stanice M6300, sestrojená pro potřeby ultravysokého výkonu, se vypořádá i s těmi graficky nejnáročnějšími programy, což z ní činí preferovanou volbu pro profesionály v oblasti konstrukčního návrhu, analýzy a tvorby obsahu. Obrazovka 17 displej WUXGA nebo WXGA+ Ultra- Sharp 64bitový procesor Intel Intel CoreTM 2 Duo - až X7900 (2,80 GHz, 4MB vyrovnávací paměť L2, 800MHz FSB) Grafika NVIDIA Quadro FX 1600M 512 MB Turbo- Cache (256 MB vyhrazeno) Až 4GB dual-channel paměť DDR2 SDRAM Až 200GB pevný disk, 7200 ot./min. ASUS V1S-AK056E Intel Core2 Duo T7700 2,4GHz/4M- B/800MHz Operační paměť 2x 1024MB DDR2 667 Pevný disk 250GB/5400 ot SATA Grafika NVIDIA GeForce 8600M GT 512MB / 1024MB TurboCache, DX10 Support Displej 15,4 WSXGA+ 1680x1050 ColorShine (lesklý) ZBD Tomáš Krauz Zkušenosti s využitím programu Asistent ve společnosti UNIT PLUS s.r.o. Plzeňská společnost UNIT PLUS s.r.o. se specializuje na vývoj a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení pro tváření za studena, obrábění a svařování. K dalším činnostem společnosti patří výroba nestandardně tvářených dílů za studena, všeobecná strojírenská výroba a výroba výrobků vzniklých vlastním vývojem. Mezi tyto velice úspěšné výrobky dodávané jak do tuzemska, tak i do zahraničí podúrovňový soustruh PUS 1435/CNC patří například ohýbačky trubek a profilů, násobiče utahovacího momentu, zakružovačky trubek a profilů, zaválcovačky trub a válečkovací nástroje. K nosnému výrobnímu programu společnosti patří zejména výroba CNC podúrovňových soustruhů pro obrábění tramvajových a železničních kol přímo na vozidle bez nutnosti jejich demontáže. Podúrovňové soustruhy se začaly ve společnosti konstruovat pomocí programu Solid Edge. Tento program byl vybrán, protože je velice intuitivní a obsahuje velmi dobré nástroje pro modelovaní, kontrolu sestav i tvorbu výkresové dokumentace. V archívním adresáři společnosti však při vývoji velkých sestav začaly vznikat duplicitní soubory. Tyto soubory většinou vznikaly při spolupráci s externími konstrukčními kancelářemi, které samostatně zpracovávaly výkresovou dokumentaci dílčích částí zařízení. Z důvodů minimalizace rizika možných nepřesností a neshod rozměrů jsou předávány vedle připojovacích rozměrů také sestavy s okolními skupinami. Navíc jsou předávány i modely nakupovaných dílů a součástí pro zajištění kompatibility s našimi součástmi. Při spolupráci na vývoji velkých zařízeních dochází k vícenásobnému předání a převzetí sestavy vyvíjené podskupiny. Tyto sestavy se postupně doplňují a upřesňují na straně zadavatele i dodavatele. Je li podskupina hotova, dojde ke konečnému předání modelů sestavy, výkresové a ostatní dokumentace. hlavní okno programu Asistent Uvedeným postupem je ve společnosti vyřešena kompatibilita součástí, ale vznika- pokračování na str. 11

11 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim pokračování ze str. 10 jí tak duplicitní soubory při opakovaném předávání modelů a dokumentace. Tyto modely nelze ihned zatřídit do archivních adresářů, protože v první fázi je prováděna pouze rozměrová a funkční kontrola. které vybraný soubor obsahuje, nebo do kterého vstupuje. Implementované funkce umožňují porovnání sestav na první úrovni, nebo na úrovni celého projektu i s výkresy. V programu je nástroj na zjištění a odstranění duplicitních souboelektronický zásobník Soubory s modely ještě nemají přiřazeny konečné názvy souborů s čísly výkresů. Aby bylo možno provést zpětnou kontrolu požadovaných úprav, archivujeme veškerá jednotlivá předání dokumentace. Ve vrcholové sestavě je vždy odkaz na poslední předaný soubor, nad kterým se provádí kontrola rozměrů a konstrukčního řešení. Po schválení sestavy, která splňuje všechny požadavky na ní kladené, lze přistoupit k očíslování souborů dokumentace a vytvoření výkresové dokumentace. Při předání této dokumentace nastávají problémy, jak ji zatřídit a uložit do archivních adresářů. Problém není s modely, u kterých lze ošetřit přesun pomocí programu Revision Manager, ale s výkresy, protože je nutno jednotlivé výkresy přesunout do správných adresářů a napojit na nové cesty modelů, které byly změněny přesunem na nové místo v archivním adresáři. Také se nám obtížně zjišťují změny mezi našimi archivními soubory a soubory v převzaté sestavě, u kterých došlo ke změně. Další obtížně řešitelná činnost vzniká při použití archivního souboru, jenž nebyl změněn, ale je nutno rozšířit jeho použití na převzaté soubory. Zde je nutno dohledat i všechny nadřazené sestavy zpracovávaného dílu, protože většinou spolupracujeme s více konstrukčními kancelářemi. Z těchto důvodů jsme hledali nástroj, jenž by umožnil řešit výše zmíněné problémy při práci se soubory i na Linuxovém serveru, který používáme pro archivaci dat. Kromě programu Asistent jsme nenalezli program, který by se touto prací se soubory zabýval. Program Asistent je navržen tak, aby zautomatizováním operací odstranil problémy se správou elektronické dokumentace, nebo minimalizoval časově náročnou činnost funkcemi pro skupinové zpracování souborů. Součástí programu Asistent jsou nástroje pro maximální podporu práce konstruktéra při kancelářské činnosti. Program pomáhá při vyplňování údajů rohového razítka, tvorbě kusovníku a další dokumentace k projektu. Dle vyjádření dodavatele je tento program také určen pro očištění součastného archivního adresářového prostoru od duplicitních a jiných nepotřebných souborů. Při prvním spuštění programu Asistent je nutno vybrat a individuálně nastavil adresáře souborů podle svých požadavků. Je potřebné nastavit adresářové prostory, se kterými program pracuje a také vybrat hlavní adresáře (tj. adresáře s číslovanými modely a výkresy), adresáře s modely nakupovaných normovaných součástí a adresáře pro odložené soubory. Rozlišení adresářů pak program umí využít při automatickém třídění souborů. Je potřebné před prvním načtením dat také nastavení pořadače položek. Funkce pořadače je pro nás velmi zajímavá, protože nám slučuje rozdílné názvy ve vlastnostech souboru pod požadovaný název vlastnosti. V naší společnosti se dříve několikrát stalo, že vznikla vlastnost s částečně odlišným názvem a v současné šabloně výkresu se nám pak takto chybně definovaná vlastnost nezobrazila. Bylo nutno doplnit správný název vlastnosti a přepsat hodnotu ručně. Tento problém nám již tato funkce pořadače odstranila. Po nastavení a vyplnění všech údajů v programu jsme spustili program Aktualizace. Tento program provede načtení všech souborů z vybraných adresářů. Načtení údajů na našem počítači trvalo přes 2 hodiny a bylo načteno a zpracováno cca souborů. Zjistili jsme, že ze všech načtených souborů máme zhruba jedinečných typu Solid Edge. Program navíc zobrazuje i další statistické údaje, které slouží k informaci o znečištění adresářového prostoru. Vysoké rychlosti při vyhledání a zpracování požadovaných údajů je dosaženo tím, že všechny potřebné informace o souborech jsou uloženy v databázi. V programu Asistent je aplikováno velké množství nástrojů a funkcí pro práci s vlastnostmi i soubory. Tyto funkce lze rozdělit do tří hlavních skupin: 1. Soubory. Při práci se soubory lze přejmenovávat a indexovat soubory i s výkresy včetně aktualizace změny názvu ve vybraných nadřazených souborech. Lze také provádět přesun a kopírování celých sestav i s výkresy. Takto zpracovávané soubory sestavy lze uložit do jednoho adresáře, nebo je možné přenesení adresářového stromu do jiného adresáře. Pro nás je důležitá funkce, která umožňuje automatické zatřídění souborů sestavy včetně výkresů do archivních adresářů a nástroj pro automatické číslování vybraných souborů. 2. Vlastnosti. Pro práci s vlastnostmi má program připravené funkce, které urychlují a zjednodušují práci konstruktéra při vyplňování nebo doplňování vlastností souboru rozložením názvu souboru. Vyplňovat vlastnosti v souboru lze pomocí funkcí z elektronického zásobníku, který je vytvořen z již námi vyplněných vlastností a slouží pro vyplnění informací o materiálu a jeho rozměrech do vlastností souboru. Lze také nastavovat vlastnosti u více vybraných souborů. Dále je možné použít nástroj pro výpočet čisté hmotnosti dílu s vyplněním této hmotnosti do vlastnosti souboru. Funkce elektronického podpisu zavádí nástroj pro schválení dokumentu. 3. Informace. Pro získání informací o souboru je možné zobrazení souborů, formulář modulu kusovník pokračování na str. 12

12 12 HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 pokračování ze str. 11 rů z adresářového prostoru. Praktický je také nástroj na vyhledání přejmenovaných souborů se zjištěním nadřazených souborů, do kterých původní soubor vstupoval a možností opravit porušené vazby. Velmi praktický je také modul pro tvorbu kusovníků, který pomáhá při vyplňování vlastností souboru. Tento modul umožňuje vytvoření kusovníku sestavy se čtyřmi provedeními. U těchto sestav dokáže vložené díly seskupit do skupin a automaticky opozicovat. Dále umožňuje se zpracovanými soubory kusovníku ručně posouvat, nebo vkládat prázdné řádky. Výhodou tohoto modulu je i hlídání vložených souborů na duplicitu. Užitečná je funkce rozkladu názvu souboru pro vyplnění nastavených vlastností souboru. I v modulu kusovník lze používat elektronický zásobník. Takto připravené řádky v kusovníku s nastavenými pozicemi lze zapsat do vlastností souborů, kde budou použity pro vyplnění rohového razítka i pozice v sestavě. Tímto postupem je docíleno shody v údajích v kusovníku, rohovém razítku i s pozicí v sestavě. Program Asistent nám nejen ukázal naše nedostatky ve správě dokumentace, ale hlavně nám pomáhá a umožňuje tyto nedostatky odstraňovat. Pomocí implementovaných funkcí a nástrojů jsme provedli vytvoření nového adresářového prostoru, který je již bez duplicitních souborů. Také jsme provedli sjednocení a opravu v názvech souborů. Program vybral platné soubory z adresářů od externích firem a zatřídil je do archivních adresářů i s výkresy. V současné době ještě provádíme kontrolu a úpravu názvů u souborů, které program nebyl schopen automaticky zatřídit do správných adresářů. Zjišťujeme, že program obsahuje velké množství nástrojů pro různé činnosti konstruktéra i administrátora archivního prostoru. Tyto nástroje a funkce nyní ověřujeme, abychom je mohli maximálně využit při tvorbě dokumentace a správě souborů. První naše zkušenosti jsou velmi dobré a program splňuje všechny požadavky, které na něj byly kladeny. Zejména jsme ocenili variabilní možnosti v nastavení programu. Individuálně nastavený program se přizpůsobil našim požadavkům bez nutnosti měnit šablony i zažité pracovní návyky. Stanislav Kubiš Vedoucí projektů firmy Unit Plus Proč pořídit maintenance pro Solid Edge Uzavřením maintenance smlouvy (smlouva o údržbě software) zákazník získává několik významných zvýhodnění pro svou každodenní konstrukční praxi. Uzavření maintenance smlouvy není povinné, ale doporučujeme je. 1) Podpora zákazník s uzavřeným maintenance kontraktem má k dispozici přednostní telefonickou a ovou podporu zdarma, je zde i možnost zanechat vzkaz v provozním deníku společnosti, kde reakce na zadaný problém je maximálně do 4 hodin v pracovní den a to od 06:00 do 22:00. 2) Získávání nových verzí Solid Edge je průběžně inovován a jeho vývoj reaguje na podněty a požadavky uživatelů. 3) Plánování nákladů zákazník zná předem definovanou částku, kterou bude stát údržba a obnova SW vybavení v konstrukci. 4) Speciální bonus HSIcom zákazníci s platnou maintenance smlouvou získávají slevy při nákupu dalších licencí, hardware nebo školení a dalších služeb HSI com. Závěrem S uzavřenou maintenance smlouvou má zákazník svůj software vždy aktuální. Výhody aktuálního stavu software : i) Zákazník má vždy k dispozici nejnovější formáty souborů, které se používají pro komunikaci a výměně dat mezi systémy. ii) Zákazník má vždy k dispozici nejnovější technologie a funkce, které zvyšují produktivitu využívání software iii) Software v aktuálním stavu má zaručenu certifikaci na aktuální verze operačních systémů. iv) Software v aktuálním stavu je nejmodernějším způsobem zabezpečen proti napadení viry a případné ztrátě dat. O výhodách smlouvy o softwarové údržbě se přesvědčila většina stávajících uživatelů, neboť při nákupu Solid Edge - maintenance uzavírá a pravidelně každý rok obnovuje tuto smlouvu více jak 80 % všech našich zákazníků, neboť pochopili, že nákup nového programu, třeba i po přerušení maintenance, je poté dost drahá záležitost a není zde návaznost. Během doby dochází k vylepšení programu a to je předmětem update, kterých je od staré verze k nové následující dost, neboť vývojové středisko UGS pružně reaguje na podněty svých zákazníků a uživatelů programu Solid Edge. Ing. Ferdinand Hořínek

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Katalog produktů a služeb (2013)

Katalog produktů a služeb (2013) Ing. Karel Janeček Prostějovičky 79 798 03 Plumlov Stránka 2 Základní informace o produktech Katalog produktů a služeb (2013) O Yamaco Software je rodinnou firmou, která působí na trhu informačních technologií

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4 JOURNAL 19 Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA 1. Úvod....................................................... 3 2. Novinky

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE

20% sleva na většinu produktů Autodesk platí jen do 18. 10. 2002!! NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES 6 NOVÉ CAD APLIKACE NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY V NABÍDCE CAD STUDIA Vážení zákazníci, dovolte, abychom vás informovali o zajímavých novinkách a mimořádných nabídkách, které jsme pro vás připravili. NOVÝ AUTODESK INVENTOR SERIES

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více