IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni"

Transkript

1 IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5. Česká triviální později hlavní škola v Plzni 6. Lidová universita Husova 7. Interfakultní rada vysokých škol v Plzni 8. Pedagogická škola pro učitele + škola pro pracující národní škola v Plzni, Mikulášské nám.,dř. II. obec. škola chlap. vých. obv.(č. 149) střední škola v Plzni, Houškova ul., dř. II. měšť. škola chlap.-vých. obv. (č. 149) osmiletá střední škola v Plzni, Houškova ul. ( č. 149) 12. Státní gymnasium v Plzni - něm. 13. Filosofický ústav 14. I. státní čsl. reálka 15. II. státní čsl. reálka 16. Stát. čsl. reálné gymnázium, nám. Odborářů, dále č. 102, Německá státní reálka 18. Německé státní reálné gymnázium 19. Německé dívčí reálné gymnázium 20. Německá vyšší (hlavní) škola 21. Masarykovo reálné gymnázium v Plzni 22. Státní gymnázium v Plzni (Leninova) 23. Městské dívčí reálné gymnázium v Plzni (Vyšší dívčí, Lyceum)

2 24. Kuratorium měst. dívčího reálného gymnázia v Plzni 25. Německá obchodní akademie v Plzni 26. Městská odborná škola pro ženská povolání v Plzni (rodinka) 27. Kuratorium měst. odborné školy pro ženská povolání v Plzni národní škola, dř. I. obecná chlapecká škola - sever. obv národní škola, dř. I. obecná dívčí škola - sever. obv střední škola, dř. I. měšť. dívčí škola - sever. obv., Podmostní ulice (pokroč. IV/122) střední škola, dř. I měšť. dívčí škola - západ. obv., sady 5. května 32. Soukromá obecná a měšťanská škola Kongregace Chudých škol. a sester střední škola, dř. 1. měšť. škola dívčí - jih, Jungmannova tř., (dále č. 141) střed. škola, dř. 2. měšť. škola dívčí - jih, Jungmannova tř. (dále č. 141) národní škola, dř. 1. obec. dívčí - jih, Jungmannova tř. 36. I. měšťanská škola pro hochy - sever, Komenského ul. 37. II. měšťanská škola pro dívky - jih, Benešova škola, Doudlevecká tř střední škola, Doudlevecká tř. 39. III. obecná škola chlapecká, Doudlevecká tř., Benešova škola (Dukelská), pak 1. národní 40. III. obecná škola dívčí, Doudlevecká třída, Benešova škola 41. Zkušební komise pro školy obecné i měšťanské v Plzni jedenáctiletá škola v Plzni - Doubravce, Opavská ul., dále č Národní škola při pedagogické škole na tř. 1. máje v Plzni, později 22. osmiletá stř. škola, ZDŠ 44. a,b,c, Obchodní akademie a škola, později stř. ekonomická škola v Plzni (viz č. 108) 45. Drogistická škola osmiletka, Komenského ul.

3 národní škola, Nad Hamburkem 48. Dívčí obecná škola východní obv., Nad Hamburkem střední škola nad Hamburkem střední škola nad Hamburkem Osmiletka - ZDŠ, U nádraží střední škola, dř. 3. měšťanská škola chlapecká - východ, Slovany obecná škola chlapecká - východ 54. Obecná škola Radobyčice 55. Obecná škola Koterov 56. Výbor pro živnostenské školy pokr. v Plzni 57. Základní odborné školy v Plzni - pokračovací (viz č. 112,119,121, a) dodatek) 58. Národní škola v Doudlevcích 59. I. obecná škola pro hochy jih, Chodské nám., dále č II. obecná škola pro hochy - jih, Chodské nám., dále č II. obecná škola pro dívky - jih, na Chodském nám., dále č III. obecná škola pro dívky - jih, Chodské nám., dále č Obecná škola smíšená, Chodské nám., dále č I. měšťanská škola pro hochy - jih (5. střední škola) 65. II. měšťanská škola pro hochy - jih 66. Měšťanská škola chlapecká a dívčí v Doubravce 67. Měšťanská škola chlap. a dívčí v Lobzích 68. II. obecná škola chlapecká - sever. obv., Karlovarská tř. 69. III. obecná škola chlap.- sever. obv., Karlovarská tř. 70. II. obecná škola dívčí, sever. obv. 71. III. obecná škola dívčí, sever. obv., Karlovarská tř.

4 72. II. měšťanská škola chlapecká - sever. obv., Karlovarská tř., později 4. střed. škola, Křížkova ul. 73. II. obecná škola dívčí, východ. obv., Mikulášské nám. 74. IV. obecná škola dívčí, východ. obv., Mikulášské nám. 75. II. měšťanská škola dívčí, východ. obv., 3. střed. škola, Jablonského ulice, později 14. osmiletka, dále č III. obecná škola chlap. - východ (Masarykova, Jiráskovo nám.) 77. II. Masarykova obecná škola chlapecká, Jiráskovo nám. 78. IV. obecná škola chlapecká - východ, Na Slovanech 79. III. obecná škola dívčí - východ (Masarykova, Jiráskovo nám.) 80. II. Masarykova obecná škola dívčí, Jiráskovo nám ZDŠ Plzeň - Bolevec (Obecná škola dívčí v Bolevci) Č. IV/82 - IV/88 viz skupinový inventář Obecné a měšťanské školy na Husově nám. a v Tylově ulici 82. I. obecná škola chlapecká - západ (2. národní), Husovo nám., dále č II. obecná škola chlapecká - západ, Husovo nám., dále č I. obecná škola dívčí - západ (13. národní), Husovo nám., dále č II. obecná škola dívčí - západ, Husovo nám., dále č Měšťanská škola chlap. - západ (12. střední), Husovo nám., dále č Národní a střední škola, Tylova ul. a) 2. devítiletka - 1. ZDŠ 88. Měšťanská škola ve Skvrňanech (17. střední), včetně 1.stupně a) ZDŠ Skvrňany, včetně 1. stupně 89. Místní školní rada ve Skvrňanech 90. Měšťanská škola chlapecká a dívčí na Karlově 91. I. obecná škola smíšená v Doubravce, pokr. IV II. obecná škola smíšená v Doubravce, pokr. IV osmiletá střední škola v Doubravce

5 94. Soukromá obchodní škola H. Konejla 95. I. mateřská škola v Plzni - severní obvod 96. Mateřská škola v Komenského ul. - západní obvod 97. Mateřská škola v Otakarových sadech - severní obvod mateřská škola v Plzni - vých. obvod A 99. Mateřská škola I. - východní obvod B 100. a) Hudební škola B. Smetany b) LŠU B. Smetany 101. Osmiletá střední škola A. Jiráska ZDŠ, viz č , dále též Jedenáctiletka J. Fučíka - nám. Odborářů - Mikulášské nám, viz č. 16, osmiletá škola v Lobzích (dř. obecná škola) 104. Střední škola pro pracující (ul. Pionýrů) 105. Střední všeobecně vzdělávací škola J. Fučíka, viz č jedenáctiletka - Střední všeobecně vzdělávací škola ul. Pionýrů + SVVŠ Přeštice a Stod + škola pro pracující, ul. Pionýrů + internátní střední škola pro pracující a) 2. gymnázium b) Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova Střední průmyslová škola strojnická a) 108. a,b, Střední ekonomická škola pro pracující 109. Kuratorium obchodní akademie 110. Střední průmyslová škola stavební 111. Zemědělská mistrovská a učňovská škola a Zemědělské odborné učiliště Plzeň, a) Zemědělská mistrovská a učňovská škola, Plzeň, Františkánská Učňovská škola Plzeň 3, Moskevská tř. (viz č. 57, 119, 121) 113. Střední zdravotnická škola + 113a), 113 b) 114. ZDŠ při psychiatrické klinice

6 ZDŠ ul. Mládežníků 116. ZDŠ při fakultní nemocnici v Plzni, Marxova Průmyslová škola pro pracující v Plzni 118. Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni 119. Učňovské zkoušky v Plzni (školy viz č. 57, 112, 121,161) 120. Pionýrské skupiny 12. ZDŠ Jiráskovo nám. (viz č. 101) 121. Učňovská škola č. 1, sady 5. května, nyní Škroupova ul. (viz č. 56, 112, 119) a) Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň ZDŠ v Podmostní ul. (viz č. 30) 123. Státní ústav jazykový - odbočka v Plzni (viz č. 158) ZDŠ v Plzni - Doubravce, Opavská ul. (viz č. 42) ZDŠ v Plzni - Doubravce, Na dlouhých ZDŠ v Plzni, Leningradská ul Obecná škola v Plzni - Karlově 128. Soukromá škola Marie Büchlové 129. Pomocná škola v Plzni, I. skupina 130. Pomocná škola v Plzni, II. skupina 131. III. veřejná pomocná škola v Lobzích zvláštní škola v Liticích 133. Zvláštní škola v Plzni, sady 5. května a) Zvláštní škola Plzeň, Podmostní ZDŠ Sibiřská ul ZDŠ, Chodské nám., dř. 8. osmiletá stř. škola, viz č ZDŠ, nám. Míru ZDŠ, Schwarzova ul., pův. 2. osmiletá střední škola v Koperníkově ul ZDŠ, Táborská ul.

7 ZDŠ - rozšířené jazykové vyučování a) ZDŠ - rozšířené jazykové vyučování, prozatímní soupis ZDŠ, Husovo nám., dř. 8. osmiletá stř. škola, viz č a) 3. ZŠ a MŠ, Tylova ZDŠ, Moskevská tř. 30, viz č ZDŠ Plzeň - Litice, Čes. měšťanská škola v Liticích 143. Litice - německá obecná škola 144. Litice - hornická kolonie - německá soukromá škola 145. Národní škola v Plzni - Černicích Národní škola v Plzni - Újezdě ZDŠ v Plzni - Doudlevcích 148. ZDŠ Dukelských hrdinů v Plzni 149. ZDŠ v Plzni, Houškova ulice (viz č. 9, 10, 11) 150. ZDŠ v Plzni, Chválenická ulice a) 25. ZŠ Plzeň, Chválenická 151. ZDŠ v Plzni, Jablonského ulice ZDŠ v Plzni - Slovanská alej a) 21. základní škola v Plzni, Slovanská alej 153. Národní škola v Plzni - Nové Hospodě ZDŠ v Plzni, Baarova ul. (pokrač. 154a) 155. Internátní střední škola pro pracující při gymnáziu v Plzni, ul. Pionýrů 156. Střední průmyslová škola dopravní 157. Dívčí odborná škola v Plzni 158. Jazyková škola Plzeň + kursy tech. adm. a těsnopisu, viz Národní škola v Radčicích ZDŠ v Plzni, Karlovarská třída a) 17. ZŠ a MŠ, Malická 1

8 161. Učňovská škola 2, Plzeň, Nerudova Základní škola pro žáky se zbytky sluchu, Mohylová 90, Plzeň 163. LŠU 4, Chválenická ul., Plzeň 164. Mateřské školy 165. Národní škola Červený Hrádek - viz Průvodce 166. Národní škola Křimice - viz Průvodce mateřská škola - viz Průvodce mateřská škola - viz Průvodce mateřská škola - viz Průvodce mateřská škola, Vejprnická ul. - viz Průvodce 171. SOU dopravní (SOU řemesel a odborná škola, nyní Integrovaná střední škola řemesel a služeb) Plzeň, Karlovarská 99 učňovské zkoušky obor Kuchař-číšník viz VII/ Soukromé gymnázium J. A. Komenského v Plzni, Rodinná Dětský domov v Plzni základní škola v Plzni, Skupova ul základní devítiletá škola v Plzni, Rodinná ul SOU stavební (SOU Vodních staveb) v Plzni, Borská mateřská škola v Plzni, Houškova mateřská škola v Plzni, Lidická Střední zemědělská (technická) a rodinná škola Plzeň-Křimice 180. Církevní gymnázium Plzeň 181. Učňovské školy v Plzni vývoj zvláštní škola Plzeň, Heyrovského základní škola, Plzeň, Krašovská Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21

9 185. Zvláštní škola, Plzeň, Macháčkova Pomocná škola Plzeň, Skupova 15 (nyní ZŠ speciální) 187. Stanice mladých techniků MŠ, Plzeň-Radobyčice 189. Střední soukromá škola Plzeň-Radobyčice 190. Konzervatoř, Plzeň základní škola Plzeň, T. Brzkové základní škola Plzeň, Nade Mží Domov mládeže Plzeň, Částkova mateřská škola Plzeň, Brojova SOU stavební (Pozemní stavby) mateřská škola Plzeň, Žlutická mateřská škola Plzeň, Mírová základní škola Plzeň, T. Brzkové Základní škola Plzeň-Křimice, Průkopníků základní škola Plzeň, Kralovická základní škola Plzeň, Habrmannova VOŠ zdravotnická Dr. I. Mauritzové, s.r.o., Ledecká 35, Plzeň 203. Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská Střední odborné učiliště potravinářské, Plzeň, Bendova Pedagogicko-psychologická poradna, Částkova 78, Plzeň mateřská škola Plzeň, Komenského mateřská škola Plzeň, Na Hradčanech mateřská škola Plzeň, Ledecká Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56

10 210. Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická základní škola Plzeň, T. Brzkové Mateřská škola Malesice 213. Základní devítiletá škola Malesice 214. Obecná škola Malesice 215. Obecná škola (německá) Malesice 216. Národní škola Lhota 217. Místní školní rada Lhota 218. Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) při Základní devítileté škole Lhota mateřská škola Plzeň, Skupova Obecná škola v Božkově základní škola Plzeň, Gerská základní škola Plzeň, Zábělská základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36 Učňovské zkoušky obor kuchař-číšník viz VII/6 (Restaurace a jídelny Plzeň-město) Učňovské zkoušky obor dámská krejčová, švadlena, modistka 1969, 1973, viz VII/15 (Služby města Plzně)

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

001 Plzeň Obec Název zastávky Zóna Doprava Plzeň

001 Plzeň Obec Název zastávky Zóna Doprava Plzeň 001 Plzeň Obec Název zastávky Zóna Doprava Plzeň Anglické nábřeží 001 MHD Anglické nábř., Pražská 001 MHD Barvínková 001 MHD Plzeň-Bílá Hora 001 Vlak Bílá Hora 001/021 MHD Bílá Hora,lesní záv. 001/021

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

Původní název Nový název Poznámka

Původní název Nový název Poznámka Původní název Nový název Poznámka Anglické nábř., Pražská Bílá Hora, žel. st. Boettingerova Bolevec, u žel. zast. Borská pole, Folmavská Borská pole, Panasonic Borská pole, Teslova Bory, Heyrovského Bory,

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600005305 EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782 Hlavní město Praha 4 leté obory vzdělání 600001873 Gymnázium a Hudební

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Benešov Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824 Beroun Gymnázium

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2004/2005 Název školy ulice Sídlo Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2004/2005 Název školy ulice Sídlo Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední zdravotnická škola Máchova 400 Benešov Střední odborná škola Černoleská 1997 Benešov Gymnázium Husova 470 Benešov Gymnázium

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.)

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) (Údaje jsou řazeny v pořadí: název obce, název školy, časový rozsah kroniky,

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav Hlavní 106 Aš SOŠ Černoleská 1997 Benešov Integrovaná střední škola technická Černoleská 1997 Benešov Husova 470 Benešov Střední zdravotnická škola Máchova 400 Benešov Střední zemědělská škola a VOŠ Mendelova

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název Adresa 24-1-CZ-KA1-06 24-1-CZ-KA1-07 24-1-CZ-KA1-24 24-1-CZ-KA1-70 24-1-CZ-KA1-77 24-1-CZ-KA1-80 24-1-CZ-KA1-09 24-1-CZ-KA1-10 24-1-CZ-KA1-12 24-1-CZ-KA1-52 24-1-CZ-KA1-61

Více

STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Seznam zapojených škol (podle krajů)

STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Seznam zapojených škol (podle krajů) STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Seznam zapojených škol (podle krajů) Hlavní město Praha Akademické gymnázium hlavního města Prahy Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Arcibiskupské gymnázium Korunní

Více

Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014

Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014 Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014 3B Scientific Europe Kozma utca 9.-11. 1108 Budapest Maďarsko tel. 0036143188528 fax 003612623393 malgorzata.szymeczko@3bscientific.com www.3bscientific.com pomůcky

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více