(Koně a dostavník) 40'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr"

Transkript

1 (Koně a dostavník) 40'

2 Železnice spojující města Des Moines a Bismarck na pláních sleduje starou cestu. Dostavníky se tu řítí bok po boku železného oře v oblacích prachu, viditelných na míle daleko. Cestující společnosti Wells Fargo & Company poklimbávají, zatímco jejich dostavník dohání Colt Express. Za těžkými koženými závěsy nemají tušení o tom, že ve vlaku se chystá loupežné přepadení. Čeká je velmi tvrdé probuzení, neboť mezi vlakem a dostavníkem letí na koních šestice nemilosrdných desperátů. 1 dostavník Poznámka: před první partií dostavník nejprve opatrně sestavte podle přiloženého návodu. 1 figurka kočího 6 figurek koní 1 žeton trezoru v hodnotě 1000 $ 5 žetonů placatic obyčejné whisky Herní materiál 1 žeton placatice sladové whisky Poznámka: žetony placatic jsou oboustranné, z jedné strany představují plnou láhev, z druhé poloprázdnou. 6 akčních karet Jízda na koni 8 karet rukojmí 3 karty neutrálních zásahů 13 karet kol, z toho - 5 karet pro hru 2 až 4 hráčů - 5 karet pro hru 5 a 6 hráčů - 3 karty nádraží Příprava hry Vlak sestavte jako obvykle v základní hře včetně umístění žetonů kořisti. Vedle lokomotivy umístěte dostavník (ve hře bude důležité, aby bylo vždy jasné, vedle kterého vagónu dostavník stojí na začátku hry je to lokomotiva). Na střechu dostavníku položte nový žeton trezoru a na něj postavte figurku kočího. Zamíchejte všechny žetony placatic plnou stranou nahoru a do každého vagónu (nikoliv do lokomotivy) náhodně položte jeden. Případné přebytečné žetony vraťte do krabice. Zamíchejte balíček karet rukojmí a náhodně vyberte tolik, aby jich bylo o jednu méně, než je hráčů ve hře. Vyložte je veřejně vedle lokomotivy, ostatní karty rukojmí můžete vrátit do krabice. Karty kol přidejte ke kartám ze základní hry, všechny zamíchejte a náhodně vyberte 4 jako v základní hře. Rovněž karty nádraží přidejte ke kartám ze základní hry, zamíchejte a náhodně vyberte 1. Nové tři karty neutrálních zásahů přidejte k ostatním třinácti ze základní hry. Každý hráč přidá novou akční kartu Jízda na koni ve své barvě do svého balíčku. Každý hráč si vezme jednu figurku koně. Figurky hráčů se neumísťují na začátku hry do vlaku jako v základní hře, ale postupuje se podle pravidla Přepadení, popsaného v dalším odstavci. 2

3 Přepadení Před začátkem hry přicválají bandité na koních. Mohou si vybrat, v jakém voze začnou. Nikdo však nesmí začít hru v lokomotivě nebo v dostavníku. Každý hráč sevře na začátku hry v pěsti buď svou figurku bandity, nebo figurku koně. Hrajete-li jen ve dvou, sevřete figurky dvě po jedné za každou svou postavu. Na pokyn všichni najednou otevřou pěst a ukážou figurku ostatním. Všichni, kdo drželi figurku bandity, ji umístí do posledního vagónu. Svou figurku koně umístí vedle něj (opět je důležité, aby vždy bylo jasné, který kůň stojí vedle kterého vagónu vlaku). Ostatní pokračují v cvalu na koních. Mohou sborem zvolat Klapity klap, jiipy jóhou! a opět sevřou v pěsti buď figurku svého bandity, nebo koně. Na povel zase všichni společně pěst otevřou, kdo měl figurku bandity, umístí ji do předposledního vagónu a koně vedle něj, a tak dále. Pokud zbyl jediný hráč, může si svobodně vybrat, ve kterém ze zbývajících vagónů hru začne (koně opět postaví vedle něj). Opakujeme, že v lokomotivě nikdo začít nesmí. Jakmile je úvodní přepadení vlaku u konce, nepatří již koně konkrétním hráčům, ale všichni jsou k dispozici všem. Začínající hráč je určen náhodně z hráčů, kteří začínají ve vagónu nejvzdálenějším od lokomotivy. Kolo Akce Jízda na koni Úryvek z Příručky pro správné bandity Divokého západu, str. 1: Desperátství není jen konání zavrženíhodných skutků, je přímo životním stylem. Správné loupení ovšem neznamená sprostou krádež všem na očích. Daleko spíše je vhodnější nenápadné vyprazdňování cizích kapes s grácií a na úrovni. Také jízda na koni nemá být těžkopádné mordování staré herky ostruhami, ale elegantní seskakování ze střechy uhánějícího vlaku na věrného oře v plném trysku Novou kartu Jízda na koni můžete hrát ve fázi 1 Snování plánů! jako všechny ostatní akční karty. Pokud je v okamžiku, kdy se ve fázi 2 Loupení! tato karta vyhodnocuje, vedle vagónu (či lokomotivy) s vaším banditou alespoň jeden kůň, může na něj váš bandita naskočit, a to z vnitřku vlaku i ze střechy. Není-li vedle vozu žádný kůň, nemá tato akce žádný účinek. Poté můžete banditu i koně přesunout libovolně o 0, 1, 2 nebo 3 vozy vlaku vpřed nebo vzad. Po ukončení přesunu umístěte figurku dovnitř vybraného vozu vlaku. Pokud vedle zvoleného vozu vlaku zároveň stojí dostavník, můžete se rozhodnout umístit figurku bandity do něj místo do vlaku. Po ukončení provádění této akce musí být bandita ve vlaku nebo v dostavníku. Nesmí zůstat na koni nebo na střeše. Poznámka: tuto akci lze analogicky využít i k přesunu z dostavníku (zevnitř i ze střechy) do vlaku, a to včetně přesunu o 0 3 vozy vlaku vpřed či vzad. Poznámka: je možné využít koně k přestupu z vozu vlaku dovnitř dostavníku stojícího vedle či opačně. V takovém případě zůstane kůň stát na místě. 3

4 Dostavník Uvnitř dostavníku Úryvek z Příručky pro správné bandity Divokého západu, str. 591: Natrefí-li desperát na bohatého neozbrojeného muže, jenž dostal onen bláhový nápad připlést se mu do cesty, vezme ho vždy jako rukojmí, i kdyby předpokládané výkupné nedosahovalo uspokojivé výše. Tak se výslovně praví v par Kodexu desperátské cti. Bandita se může dostat dovnitř dostavníku z jeho střechy pomocí akce Změna podlaží, pomocí akce Jízda na koni popsané výše, nebo v důsledku Úderu pěstí jiného bandity. Vnitřek dostavníku sousedí s vnitřkem vedle stojícího vozu vlaku pro účely akce Pal! a Úder pěstí. Při střelbě z dostavníku do vlaku a opačně se neuplatní zvláštní schopnost Djanga. Poznámka: v českých pravidlech základní hry byla z technických příčin uvedena zvláštní schopnost Djanga nesprávně. Správný text zní: Při střelbě na jiného banditu posuňte jeho figurku o 1 vůz dál ve směru střelby (zasažená postava však nesmí opustit vlak, takže tato funkce se neuplatní při střelbě na banditu v posledním vagónu nebo lokomotivě či na nich). Tomu odpovídá i piktogram na kartě postavy Djanga a tato funkce se při střelbě z dostavníku do vlaku a opačně neuplatní. Pozor: šerif se nikdy do dostavníku nepřesunuje. Musí být neustále ve vlaku a chránit cestující. Vstoupí-li bandita dovnitř dostavníku, MUSÍ vzít rukojmí, pokud žádné dosud nemá. Může si libovolně vybrat z těch, které jsou dosud k dispozici (pokud ještě nějaké rukojmí zbývá). Kartu vybraného rukojmí položte na stůl vedle karty své postavy. Na konci hry za ně můžete získat výkupné, ovšem budete muset po zbytek hry snášet nepohodlí spojené s jejich doprovodem (viz popis všech rukojmí na str. 6). Poznámka: bandita smí mít vždy max. 1 rukojmí, vezmete-li jednou rukojmí, už se ho do konce hry nijak nezbavíte ani vám ho nikdo nemůže vzít, při hře ve dvou hráčích může mít každý váš bandita jedno rukojmí. Na střeše dostavníku Na střechu dostavníku se bandita může dostat zevnitř dostavníku pomocí akce Změna podlaží nebo ze střechy vedlejšího vozu vlaku pomocí standardní akce Pohyb. Touto akcí můžete přebíhat ze střechy vlaku na střechu dostavníku a opačně. K přeskočení ze střechy vlaku na střechu dostavníku a opačně tedy není nutné (ani možné) využít akci Jízda na koni. 4

5 Střecha dostavníku sousedí se střechou vedle stojícího vozu vlaku pro účely akcí Pohyb, Pal! a Úder pěstí. Bandita na střeše dostavníku může střílet na jakéhokoliv banditu na střeše vlaku a opačně může být terčem jeho střelby. Ani nyní se neuplatní zvláštní schopnost Djanga, jako je zmíněno výše. Kočí Dokud se někdo nepokusí ukrást kočímu trezor, na němž sedí, nedělá nic. Chce-li bandita ukrást trezor, musí nejprve odstranit kočího z cesty. To se provádí tak, že zahrajete proti kočímu akci Úder pěstí. Poznámka: provádíte-li Úder pěstí na střeše dostavníku, kde se kromě vašeho bandity a kočího nachází ještě Belle, musí vést úder v souladu se zvláštní schopností Belle na kočího. Po úderu pěstí odletí kočí na střechu vedlejšího vozu vlaku a až do konce hry už zůstane na střeše vlaku. Pozor! Podobně jako u šerifa i u kočího platí, že bandita nikdy nesmí zůstat na střeše vozu vlaku s ním. Měl-li by bandita ukončit svůj pohyb na střeše vozu, kde se právě nachází kočí, obdrží příslušný hráč kartu neutrálního zásahu a musí přesunout svou figurku na střechu jednoho ze sousedních vozů vlaku, i kdyby odtud právě přišel. Na dostavník přeskočit nesmí. Totéž platí i při přesunu kočího na vlak nebo při jeho pohybu po vlaku. Bandita smí v rámci svého pohybu o více vozů přejít přes kočího a pokračovat dále, kam měl namířeno. Ovšem i v tomto případě obdrží příslušný hráč kartu neutrálního zásahu. Na kočího nelze střílet, ale výhled při střelbě na střeše blokuje jeho figurka stejně jako figurky banditů. Při střelbě mezi vlakem a dostavníkem ani kočí ani bandité výhled neblokují. Na konci každého kola, po případném vyhodnocení příslušné události, posuňte dostavník o 1 vůz vlaku dozadu (vlak je rychlejší). V případě, že je už vedle posledního vagónu, ponechte ho na místě. Je-li kočí na střeše vlaku, posuňte jej na konci každého kola také vzad, aby byl vždy na střeše vagónu vedle dostavníku. 5

6 Rukojmí Zvláštní vlastnost rukojmí začne platit hned, jakmile si vezmete jeho kartu. Výkupné dostanete až na konci hry, kdy se sčítá získaná kořist. Pudl staré dámy Vrr, haf, haf! Zatracený čokl! On mě kousnul! Na začátku každého kola (poprvé tedy v kole následujícím po získání této karty) si vezměte do svého balíčku jednu kartu neutrálního zásahu. Výkupné: 1000 $ Bankéř Víte, moje rodina nedá ani dolar výkupného, abych se vrátil domů. Pojďme se tedy raději pobavit obchodně Toto rukojmí nemá žádnou negativní zvláštní vlastnost. Výkupné: 1000 $, pokud máte alespoň jeden trezor. Pastor Nestřílet, synu! Na začátku každého kola si vezměte do ruky o 1 kartu méně, než na kolik máte nárok. Výkupné: 900 $ Učitelka I malé dítě pochopí, že není správné bít spolužáky! Od tohoto okamžiku nesmíte provést akci Úder pěstí. Příslušná karta nemá žádný účinek. Výkupné: 800 $ Svíčková bába Spočiňte a modlete se k našemu Pánu. Od tohoto okamžiku nesmíte provést akci Jízda na koni. Příslušná karta nemá žádný účinek. Výkupné: 700 $ Stará dáma Pomalu, mladíku! Už mi není dvacet! Od tohoto okamžiku se můžete na střeše vlaku pohybovat jen na sousední vůz, nikoliv až o 3 jako obvykle. Výkupné: 500 $ za každý diamant, který máte. 6

7 Karbanice Vsaď se, že když mi půjčíš tu portmonku, zdvojnásobím hodnotu jejího obsahu dřív, než řekneš švec. Támhleten chlápek se na hru přímo třese a ty aspoň jednou zbohatneš poctivě Od tohoto okamžiku až do konce hry ztrácíte zvláštní schopnost své postavy. Výkupné: 250 $ za každý měšec, který máte. Fotograf Nehýbat se BLESK! Čím neotřelejší momentky se mi povede udělat, tím zajímavější moje reportáž bude. Od tohoto okamžiku nesmíte hrát ve fázi 1 Snování plánů! akční karty lícem dolů, ani když hrajete za postavu Ghosta. Výkupné: 200 $ za každou kartu kulky jiného bandity, kterou jste v průběhu hry obdrželi (neutrální zásahy a zásahy partnera v týmové hře či ve hře ve dvou se nepočítají). Placatice whisky Úryvek z Příručky pro správné bandity Divokého západu, str. 15 8: Alkohol ve větším množství je nezdravý. Jde-li však o život, neváhejte příliš dlouho. Žetony placatic whisky jsou novou kořistí, kterou můžete získat pomocí akce Loupež. Každou láhev je možno použít dvakrát. Po prvním použití otočte žeton ze strany plná na stranu poloprázdná, po druhém použití ho vyřaďte ze hry. Jste-li nuceni v důsledku akce Úder pěstí upustit poloprázdnou láhev, nechte příslušný žeton ležet poloprázdnou stranou nahoru. Jste-li právě na řadě ve fázi 1 Snování plánů!, můžete místo obvyklých možností zahrát akční kartu nebo dobrat tři karty z balíčku zvolit ještě třetí možnost použít žeton placatice, tj. dát si hlt whisky. To je možné jen v kolech, kdy se karty hrají standardně lícem nahoru v obvyklém pořadí po směru hodinových ručiček. I Ghost musí v takovém případě hrát svou kartu lícem nahoru bez ohledu na to, o kolikátou jeho kartu v daném kole se jedná. Hlt whisky Obyčejná whisky Doberte si ze svého balíčku 3 karty a hned jednu akční kartu z ruky zahrajte (nemusí to být jedna z právě dobraných karet). Nemůžete však nezahrát žádnou kartu a dobrat si z balíčku karet 6. Sladová whisky Zahrajte dvě akční karty z ruky. Nemůžete zahrát jen jednu nebo žádnou a dobrat si místo toho karty z balíčku. 7

8 Karty kol Vřava V takovémto kole si všichni hráči zvolí akční kartu současně. Teprve poté, co mají všichni vybráno, ukážou karty soupeřům. Karty se pak hrají do talónu v obvyklém pořadí. Chce-li si někdo místo hraní karty dobrat karty z balíčku, musí tak učinit dříve, než se karty ukazují. Bonus na konci kola Úryvek z Příručky pro správné bandity Divokého západu, str. 236: Opravdový bandita nad vámi bude mít vždycky náskok, i kdyby vám ho měl ukrást. Na kartách kol z tohoto rozšíření najdete nový symbol: Za každý takovýto symbol si můžete na konci fáze 1 Snování plánů! odložit jednu kartu z ruky stranou. Na začátku příštího kola si pak odloženou kartu můžete vzít do ruky a dobrat si z balíčku jen tolik nových karet, abyste jich měli 6 (Doc 7). Poznámka: hrajete-li podle pravidel pro pokročilé, nemá tento symbol žádný význam. 2-4 Události Zchvácení koně Ve hře v 5 nebo 6 hráčích vyřaďte ze hry 3 koně nejblíže konci vlaku. Při hře ve 2 až 4 hráčích vyřaďte ze hry 2 koně nejblíže konci vlaku. 5-6 I šerif si rád přihne Je-li na konci kola ve voze s figurkou šerifa žeton placatice (bez ohledu na to, jakou stranou je nahoru), vyřaďte tento žeton ze hry. Je-li to obyčejná whisky, přemístěte šerifa o jeden vůz vzad. Jde-li o sladovou whisky, přesune se šerif postupně až do posledního vagónu vlaku. Potká-li při tomto přesunu šerif v kterémkoli voze banditu, má to obvyklé důsledky. Každý bandita utrží neutrální zásah a musí utéct na střechu vozu. Není-li ve voze s šerifem žádná placatice, nestane se nic. 2-4 Vyšší rychlost Přesuňte všechny bandity na střeše vlaku o jeden vůz vzad. Rovněž dostavník, kočího i všechny koně posuňte o jeden vůz vzad. 2-4 Rozhněvaný kočí Všichni bandité v dostavníku, na jeho střeše, ve voze vlaku vedle dostavníku i na jeho střeše utrží po jednom neutrálním zásahu. 8

9 STOP STOP Dělení kořisti Pokud se na konci hry na témže místě (tj. na témže podlaží jednoho vozu nebo dostavníku) nachází více banditů a někdo z nich má nějaký trezor, hodnota všech těchto trezorů se sečte a rozdělí mezi přítomné bandity. Případný nedělitelný zbytek propadá. Zmizte včas! Na konci hry je ve vlaku obnoven pořádek. Všichni bandité zbylí ve vlaku (uvnitř nebo na střeše a včetně lokomotivy) jsou lapeni a vsazeni do vězení. Hru prohráli. Zatčení lze uniknout pouze dvěma způsoby: - provést někdy v průběhu tohoto kola akci Jízda na koni a ujet pryč svou figurku i koně vyřadíte ze hry. Hra pro vás tím okamžikem končí, ale jste v bezpečí a můžete hru vyhrát; - skončit po posledním kole v dostavníku (uvnitř nebo na střeše). $150: STOP Smrtící výstřely Každý bandita přijde o 150 $ za každou kartu kulky či neutrálního zásahu, kterou v průběhu celého tohoto posledního kola utržil (a to i od partnerů v týmové hře či hře ve dvou). Aby se vám nepletly, doporučujeme dávat si je v tomto kole stranou. Konec hry Vítěz se určí jako obvykle je jím nejbohatší bandita. Nezapomeňte připočíst výkupné za rukojmí. 9

10 Týmová hra V této variantě hry hrají týmy dvojic, takže je vhodné, aby počet hráčů byl sudý. Varianta je použitelná i pro základní hru bez rozšíření Koně a dostavník. Příprava hry Hráči tvořící dvojici sedí vedle sebe. První hráč z dvojice, hráč A, sedí vpravo od svého partnera, hráče B. Partneři vždy budou hrát hned po sobě. Hráč A každé dvojice umístí na začátku hry svou figurku do posledního vagónu, hráč B do předposledního. Hrajete-li rozšíření Koně a dostavník, použijte pravidlo Přepadení. Začínající hráč Začínajícího hráče určete náhodně z hráčů A. V každém následujícím kole bude začínajícím hráčem hráč A sousedící dvojice po směru hodinových ručiček, nikoliv hráč B téhož týmu. Začínající hráč v prvním kole Dvojice 1 Hráč A Hráč B směr hodinových ručiček Dvojice 2 Začínající hráč ve druhém kole Hráč B Hráč A 10

11 Začátek kola Na začátku každého kola si každý hráč dobere jednu kartu z balíčku svého partnera a ze svého balíčku doplní počet karet v ruce na obvyklý počet. Je-li karta dobraná z balíčku partnera akční, můžete ji normálně zahrát ve fázi 1 Snování plánů!, jako by byla vaše. Ve fázi Loupení! ale bude normálně hrát svou figurkou váš partner. Karta se mu poté vrátí. Dokud kartu nezahrajete, zůstává u vás. Jedná-li se o kartu kulky či neutrálního zásahu, nechte si ji v ruce (nebo ji odhoďte do svého odhazovacího balíčku podle pravidel pro pokročilé). Tuto kartu již partnerovi do konce hry nevrátíte. Změna směru V kolech, kdy se karty hrají proti směru hodinových ručiček, hrají i členové týmu obráceně, tj. nejdříve hráč B a po něm hráč A. Konec hry Na konci hry sčítají partneři svou kořist dohromady. Nejbohatší tým vítězí. Titul Mistři pistolníci se rovněž uděluje týmově, té dvojici, která vypálila nejvíce kulek. Ovšem zásahy svého partnera se pro tento účel nezapočítávají! To by opravdu mělo do mistrovství daleko Tiráž Christophe Raimbault Jordi Valbuena Grafický design: Cédric Lefebvre Grafické úpravy: Marinella Degiorgi Překlad: Karel Vlasák Ludonaute 20 boulevard Dethez Istres France Ludonaute, All Rights Reserved COLT Express, All Rights Reserved. Distributed by Asmodee Editions LLC 20 Gateway Drive, Suite 400 Plattsburgh, NY

12 (Koně a dostavník) Cha, tolik zlata na jedné hromadě a nikdo o tom neví! Hoplá! Pospěš si, Django! Přijdeš pozdě! Vlak právě vyjíždí a ty už nemáš koně! Grrrr!!!

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

40'

40' 40' -6 0+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Christophe Raimbault Jordi Valbuena . červenec 899, 0.00 hodin. Expres Union Pacific s 47 cestujícími vyráží z Folsomu v Novém Mexiku. Po chvíli se náhle shora

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava Ravensburger hry č. 21 162 3 Napínavé pronásledování pro 2 4 hráče ve věku od 6 99 let Autor: Michael Schacht Ilustrace: Michael Menzel, Thomas Haubold Design: Vera Bolze, DE Ravensburger Redakce: Monika

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Habermaaß-hra Dinosauří expedice

Habermaaß-hra Dinosauří expedice CZ Habermaaß-hra 4087 Dinosauří expedice Dinosauří expedice Dobrodružná dovedností hra pro 2-5 výzkumníků ve věku od 4 do 99 let. Autor: Günter Baars Ilustrace: Cornelia Haas Délka hry: cca. 15 minut Z

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Strážci západu (Wardens of the West)

Strážci západu (Wardens of the West) Strážci západu (Wardens of the West) Uvnitř tohoto rozšíření pro hru Battles of Westeros (BoW) naleznete nové jednotky a velitele pro všechny hráče rodu Lannisterů. Toto rozšíření kromě nových pravidel

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

LIBIDO. Perverzní desková hra

LIBIDO. Perverzní desková hra LIBIDO Perverzní desková hra Popis hry Libido je jednoduchá, zato však velmi perverzní desková hra. Staňte se nadrženými ztracenými existencemi, snažícími se ukojit své bezbřehé libido ve světě, v němž

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Play book aneb jak hrát základní věci ženy jaro 2015

Play book aneb jak hrát základní věci ženy jaro 2015 Play book aneb jak hrát základní věci ženy jaro 2015 Děvčata, když následující prvky budete znát v každodenní životní situaci, před spaním, po sprše, při vaření, po napínavém seriálu v televizi, bude to

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

Velkoměsto Pravidla hry. Masao Suganuma

Velkoměsto Pravidla hry. Masao Suganuma Velkoěsto Pravidla hry Masao Suganua Úvod sushi bar Toto rozšíření se skládá ze dvou oddělených odulů tvořených saostatnýi balíčky karet. K oběa z nich je vždy zaotřebí i základní hra. Dooručujee Vá nejrve

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Každý hráč má svou vlastní archu a chce na ni vzít co nejvíce zvířat. Bohužel nějaký chlapík jménem Noe si nárokuje všechny zvířecí

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe.

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. PAŠÁK SUKNĚ A PODPRSENKA Sukně a podprsenka PAŠÁK KINDER VAJÍČKO Kinder vajíčko PAŠÁK KORUNA KOŠER VÍNO Koruna PAŠÁK Košer víno PAŠÁK MĚŠEC BRAMBORAČKA Měšec PAŠÁK Bramboračka PAŠÁK ACHAŠVEROŠ Achašveroš

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Zpracoval: Michal Zlatníček Datum: 3.3.2012 Poslední revize: 7.12.2014 Obsah: 1. HISTORIE... 3 2. ÚVOD... 3 3. TYP POSUNU... 3 4. ZPŮSOB POSUNU... 3 5.

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3 OBSAH OBSAH BALENÍ Milí zákazníci, OBSAH BALENÍ...3 UPOZORNĚNÍ...4 MONTÁŽ... 5 BLATNÍKY KOLA ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ VÝŠKA RUKOJETI PARKOVACÍ BRZDA FÁZE : MIMINKO... 7 KORBIČKA FÁZE : BATOLE... 8 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

RENZ SRW 360 dělení 3:1

RENZ SRW 360 dělení 3:1 RENZ SRW 360 dělení 3:1 Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Pracovní plocha 1) Zvolte stabilní pracovní plochu: pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl), vpřed zavěšené

Více