1 GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY HISTORICKÉ MEZNÍKY PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA OSTRAVY OBYVATELSTVO ŠKOLSTVÍ... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 6 2 HISTORICKÉ MEZNÍKY PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA OSTRAVY... 8 3 OBYVATELSTVO... 12 4 ŠKOLSTVÍ... 15"

Transkript

1

2 2 Obsah 1 GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY GEOGRAFIE KLIMATICKÉ PODMÍNKY HISTORICKÉ MEZNÍKY PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA OSTRAVY OBYVATELSTVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ POČET OBYVATEL JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ VČ. CIZINCŮ ŠKOLSTVÍ POČET ŠKOL V OKRESE OSTRAVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ VYSOKÉ ŠKOLY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Struktura a vývoj stavu studentů VŠ Ostravská univerzita v Ostravě, Vysoká škola podnikání, Panevropská vysoká škola, fakulta práva, pobočka Ostrava (UNINOVA) BIBS vysoká škola v Ostravě CIZOJAZYČNÉ ŠKOLY V OSTRAVĚ st International School of Ostrava (dále jen 1st ISO) ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1 (Ostrčilova Bilingual School) Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o ZŠ a MŠ Monty School, Ostrava Poruba Gymnázium Hladnov a Jazyková škola ve Slezské Ostravě Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě - Porubě OSTATNÍ ŠKOLY V OSTRAVĚ PORG základní škola a gymnázium o. p. s HOSPODÁŘSTVÍ POČET PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ DLE STRUKTURY ODVĚTVÍ V ROCE STRUKTURA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ PODLE PRÁVNÍ FORMY ZA ROK VÝVOJ STRUKTURY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ DLE PRÁVNÍ FORMY V LETECH NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V OKRESE OSTRAVA Z HLEDISKA POČTU ZAMĚSTNANCŮ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ FIRMY A PODNIKY SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ V OKRESE OSTRAVA Z HLEDISKA POČTU ZAMĚSTNANCŮ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STAVEBNÍ FIRMY V OKRESE OSTRAVA Z HLEDISKA POČTU ZAMĚSTNANCŮ... 32

3 3 6 PRACOVNÍ SÍLA POČTY ZAMĚSTNANCŮ V OKRESE OSTRAVA V ODVĚTVÍCH PODLE CZ-NACE V LETECH (MONITOROVANÉ FIRMY SE STAVEM 26 A VÍCE OSOB) VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI V OKRESE OSTRAVA V LETECH MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LETECH , A MEZIROČNÍ VÝVOJ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI, STAV K VĚKOVÁ STRUKTURA UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V OKRESE OSTRAVA V LETECH VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V OKRESE OSTRAVA V LETECH MOŽNOST VSTUPU CIZINCŮ NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Cizinci na trhu práce v okrese Ostrava PRŮMĚRNÉ MZDY, DANĚ PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA V LETECH Hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji podle hlavních tříd a tříd zaměstnání v roce DANĚ Daně přímé Daně nepřímé INFORMACE PRO INVESTORY INVESTIČNÍ POBÍDKY Systém investičních pobídek pro zahraniční i domácí investory OPERAČNÍ PROGRAMY (OP) OP Podnikání a inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OPERAČNÍ PROGRAMY (OP) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Zaměstnanost RATINGOVÉ HODNOCENÍ, MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Ratingové hodnocení statutárního města Ostravy Makroekonomické ukazatele PROCES POVOLOVÁNÍ STAVEB CENY POZEMKŮ SPOTŘEBITELSKÉ CENY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY Ostrava - Hrabová Ostrava - Mošnov Přehled o realitním trhu Rozvojové plochy města VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V OKRESECH OSTRAVA, BRNO A PLZEŇ V MLD. KČ K

4 4 9 DOPRAVA ZÁKLADNÍ UKAZATELE V DOPRAVĚ MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA CYKLISTICKÁ DOPRAVA Přehled cyklistických tras DOPRAVNÍ DOSTUPNOST REGIONU Dostupnost regionu po komunikacích - vzdálenosti v km Dostupnost regionu páteřní dopravní trasy INVESTICE DO DOPRAVNÍCH STAVEB TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE TECHNOPROFIL VÝZKUM A VÝVOJ Vědecko-technologický park IT4INNOVATIONS BIC Ostrava, s. r. o Podnikatelský inkubátor VŠB TU Ostrava Centrum nanotechnologií Podnikatelský inkubátor VŠP, a. s. Ostrava Technologické centrum Ostrava MEDI KLASTRY KVALITA ŽIVOTA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1) v t/rok Moravskoslezský kraj Emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1) v t/rok Ostrava ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Zdravotnictví Sociální služby Pobytové služby sociální péče Terénní sociální péče BYDLENÍ A NEBYTOVÉ PROSTORY Bydlení KULTURA SPORT A REKREACE TURISTICKÉ ATRAKTIVITY... 97

5 5 13 UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ HOTELY PENZIONY A APARTMÁNY HOTELOVÝ DOMY UBYTOVNY KOLEJE UBYTOVACÍ KAPACITA MĚSTA OSTRAVY KONFERENČNÍ A VÝSTAVNÍ PROSTORY ORGÁNY MĚSTA, MĚSTSKÝCH OBVODŮ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE ORGÁNY NA ÚROVNI MĚSTA ORGÁNY NA ÚROVNI MĚSTSKÝCH OBVODŮ MĚSTSKÉ ORGANIZACE KONTAKTY VÝZNAMNÉ INSTITUCE VÝZNAMNÉ ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY A SOUDY VÝZNAMNÁ ZAŘÍZENÍ V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Výzkumná a vývojová základna Firmy v rámci VTPO Firmy v podnikatelském inkubátoru VŠB TU Ostrava Přehled klastrů v Ostravě VYBRANÉ FIRMY Z OBLASTI IT BANKY VYBRANÉ OBCHODNÍ DOMY HISTORICKÉ MEZNÍKY MĚSTA OSTRAVY SEZNAM ZKRATEK

6 6 1 Geografie a klimatické podmínky 1.1 Geografie Ostrava je jedním z nejdůležitějších sídelních, průmyslových a intelektuálních center České republiky, které se rozkládá na soutoku čtyř řek Odry, Opavy, Ostravice a Lučiny. Dle počtu obyvatel i rozlohou je třetím největším městem České republiky a současně největším městem Moravskoslezského kraje. Leží na s. š. a v. d. v členitém terénu Ostravské pánve. Ostrava má výhodnou strategickou polohu nachází se 360 km východně od hlavního města Prahy, 310 km severně od Vídně, blízko státní hranice s Polskem, která probíhá cca 10 km severně od městského centra, hranice se Slovenskem je ve vzdálenosti 50 km východním směrem. Celková rozloha města (ha) ,28 z toho: lesní pozemky 2 465,96 ostatní plochy 7 783,79 vodní plochy 953,43 zastavěné plochy 1 915,02 zemědělská půda 8 304,08 počet katastrálních území: 39 počet městských částí: 23 nejvýše položené místo: 336 m n. m. (Krásné pole) nejníže položené místo: 193 m n. m (Slezská Ostrava) Zdroj: ČSÚ (březen 2013), MMO

7 7 1.2 Klimatické podmínky Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské pánve. Dlouhodobé charakteristiky klimatu vycházejí z nepřetržitého měření na dané lokalitě a vyjadřují dlouhodobě průměrný přehled hodnot jednotlivých meteorologických prvků. Roční úhrn srážek 764 mm průměrná roční teplota 7,98 C průměrná lednová teplota -3 C průměrná červencová teplota 19,1 C Zdroj: ČHMÚ (leden prosinec 2013) Dlouhodobé charakteristiky (normály) umožňují čtenářům porovnat data konkrétního roku s dlouhodobým průměrem. Meteorologické údaje pro Ostravu dlouhodobá charakteristika za období Roční úhrn srážek 700 mm průměrná roční teplota 8,3 C průměrná lednová teplota -2,3 C průměrná červencová teplota 17,8 C Zdroj: ČHMÚ

8 2 Historické mezníky průmyslového města Ostravy 8

9 hh 9

10 10

11 11

12 12 3 Obyvatelstvo V letech 1869 až 1980 začal proces soustředění obyvatelstva do Ostravy. V období let probíhala první vlna industrializace, což mělo za následek nejintenzivnější koncentraci obyvatelstva do tohoto města. Vlivem desindustrializace se v současné době koncentrace obyvatel začíná snižovat, přesto je Ostrava třetím největším městem České republiky, druhé největší město na Moravě, a přirozené centrum Moravskoslezského kraje. Nejlidnatějším městským obvodem je Ostrava-Jih, který vznikl spojením obcí Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou, Výškovice a Dubina. 3.1 Základní údaje Počet obyvatel města Ostravy statutární město z toho počet cizinců z toho muži z toho ženy obce ve správním obvodu statutárního města z toho počet cizinců z toho muži z toho ženy Hustota osídlení (obyv./km 2 ) Moravskoslezský kraj z toho počet cizinců (trvalý pobyt) z toho muži z toho ženy Hustota osídlení (obyv./km 2 ) 225 Zdroje: MMO, MSK, ČSÚ (prosinec 2013)

13 Věkové složení obyvatel Věk počet obyvatel (abs.) Počet obyvatel (%) předproduktivní (0-14) ,33 produktivní (15-64) ,94 postproduktivní (65 + ) , , , , , , , , ,81 Zdroj: ČSÚ (květen 2014) 3.3 Nejvyšší dokončené vzdělání Zdroj: SLDB (2001, 2011)

14 Počet obyvatel jednotlivých městských obvodů vč. cizinců Počet obyvatel přihlášených k pobytu na území statutárního města Ostravy ke dni Městské obvody občané mladší 15 let občané starší 15 let celkem občanů cizinci celkem obyvatel Hošťálkovice Hrabová Krásné Pole Lhotka Mariánské Hory a Hulváky Martinov Michálkovíce Moravská Ostrava a Přívoz Nová Bělá Nová Ves Ostrava - Jih Petřkovice Plesná Polanka nad Odrou Poruba Proskovice Pustkovec Radvanice a Bartovice Slezská Ostrava Stará Bělá Svinov Třebovice Vítkovice Celkem Zdroj: MMO (2014)

15 15 4 Školství Vzdělávací soustavu tvoří dle školského zákona školy a školská zařízení. Ostrava disponuje širokou nabídkou škol a školských zařízení. Předškolní vzdělávání je etapou vzdělávání, ve které dítě získává především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první podněty pro pokračující vzdělávání i celoživotní učení. Toto vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny a doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a obohacuje. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje pro děti obvykle od tří do šesti let. Cílem základního vzdělávání je vytvoření základů pro celoživotní učení. Zároveň je toto vzdělávání jediným obdobím v systému vzdělávání, kterého se účastní každé dítě v ČR povinně. Toto vzdělání opravňuje k postupu do středního vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnohodnotný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání dosahují žáci určitého stupně vzdělání. Jedná se o střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Je určeno absolventům všech typů středních škol, kteří své vzdělávání ukončili maturitní zkouškou, je zakončeno absolutoriem. Vysokoškolské vzdělávání je rozčleněno do tří programů bakalářského, magisterského a doktorského. Jsou zaměřeny na přípravu k výkonu povolání. Studium je zakončeno složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské/diplomové/disertační práce. Po absolvování náleží absolventovi vysokoškolský titul.

16 Počet škol v okrese Ostrava ve školním roce 2013/2014 Počet Druhy škol škol poskytujících příslušné vzdělávání dětí/ žáků/ studentů k Mateřské školy z toho soukromé Základní školy z toho soukromé Základní umělecké školy z toho soukromé - - Střední školy z toho soukromé z toho střední školy poskytující Konzervatoře střední vzdělání z toho soukromé 0 0 střední vzdělání s výučním listem z toho soukromé střední vzdělání s maturitní zkouškou z toho soukromé z toho v oborech gymnázií z toho soukromé z toho soukromé - - Vyšší odborné školy z toho soukromé Vysoké školy z toho soukromé Zdroj: MSK (2014)

17 Vysoké školy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta počet studentů v akad. roce 2013/2014 počet absolventů v roce 2013 ekonomická stavební strojní elektrotechniky a informatiky hornicko - geologická metalurgie a materiálového inženýrství bezpečnostního inženýrství univerzitní studijní programy celkem Zdroj: VŠB TU Ostrava (2014) Počet absolventů jednotlivých fakult VŠB - TUO v jednotlivých letech Zdroj: VŠB-TU Ostrava, jednotlivé roky

18 Struktura a vývoj stavu studentů VŠ Zdroj: jednotlivé vysoké školy, vlastní zpracování Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta počet studentů v akad. roce 2013/2014 počet absolventů v roce 2013 filozofická pedagogická přírodovědecká lékařská sociálních studií umění celkem Zdroj: Ostravská univerzita (2014) Vysoká škola podnikání, Bakalářské studium a Navazující magisterské studium počet studentů v akad. roce 2013/2014 počet absolventů v roce podnikání informatika a internet v podnikání podnikání a management v obchodu Celkový počet studentů na VŠP Zdroj: Vysoká škola podnikání (2014)

19 Panevropská vysoká škola, fakulta práva, pobočka Ostrava (UNINOVA) Panevropská vysoká škola (PEVŠ) je soukromá vysoká škola, která rozvíjí kreativitu, podporuje moderní řešení a vzdělává kvalifikované odborníky pro praxi. Byla založená v roce 2004 jako první slovenská soukromá škola původně s právnickým zaměřením pod názvem Bratislavská vysoká škola práva. Od roku 2010/2011 působí v Ostravě fakulta práva PEVŠ a nabízí studentům možnost studovat v oboru Právo. Tento obor je možno studovat v bakalářském studiu a poté v magisterském studiu. Uchazeč si může zvolit, zda budou studovat v denní prezenční formě studia, nebo v externí prezenční formě. V případě zájmu studenta je také možné po úspěšném ukončení magisterského studia pokračovat v rigorózním řízení nebo v doktorském studiu. Během studia mají studenti možnost v rámci projektu Erasmus studovat v zahraničí dle nabídky univerzit podle aktuálního akademického roku. Momentálně na Panevropské vysoké škole studuje více než 5000 posluchačů BIBS vysoká škola v Ostravě BIBS - vysoká škola je moderní institucí poskytující české, britské a finské vysokoškolské programy, a to bakalářského (Bc., BA Hons), magisterského (MBA, MSc, LLM) a doktorského (PhD) stupně vzdělání v českém a slovenském jazyce v Brně, Praze, Ostravě, Bratislavě a v Nitře. Mezi největší poskytovatele programu MBA senior Executive v Čechách a na Slovensku se zapsali díky prestižní spolupráci s britskou Nottingham Trent University, kde se snoubí tradice s garancí stabilní a moderní vzdělávací instituce. Škola je členem CAMBAS, který sdružuje seriózní poskytovatele MBA studia. Od letošního roku byla zahájena spolupráce s prestižní britskou Staffordshire University. Studijní program MBA představuje optimální kombinaci teoretické přípravy a praktického přístupu se zřetelem na strategické řízení organizace. Důraz je kladen na maximální využitelnost získaných poznatků a zkušeností v každodenní praxi. Za tímto účelem BIBS vyvinula vlastní koncept strategického řízení, jež představuje pro studenty nástroj pro bezprostřední možnou aplikaci navrhovaných strategií do praxe. Metodologie BIBS je srozumitelná a vyvážená. 4.3 Cizojazyčné školy v Ostravě st International School of Ostrava (dále jen 1st ISO) Věková skupina: 1st International School of Ostrava nabízí dynamické a inspirativní vzdělávání v anglickém jazyce na mezinárodní úrovni žákům všech národností ve věku 3-19 let. Zaměření: Založená ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava a Krajským úřadem

20 20 Moravskoslezského kraje, je 1st ISO tím pravým místem pro mladé lidi s chutí stát se sebevědomými kosmopolitními občany 21. století. Škola, která nabízí postupné vzdělání od školky až po maturitu, se od svého založení v roce 2005 značně rozrostla z původních 16 studentů až na dnešních 290. Výuka a administrativní zázemí jsou zajišťovány 45 učiteli a nepedagogickými pracovníky ve třech samostatných budovách v centru Ostravy. Metody: 1st ISO, se zastoupením více než 20 národností v řadách studentů i učitelů, je první mimopražskou školou, která je nositelem titulu International Baccalaureate World School, a snaží se skloubit to nejlepší z českého vzdělávacího systému společně s mezinárodním smýšlením a interkulturním přístupem. Čeští studenti mohou zakončit studium nejen maturitou, ale i mezinárodní zkouškou IB Diploma Programme. Výsledky studia: Pro většinu studentů navštěvujících školu je angličtina prvním nebo druhým cizím jazykem. Pro ty, kteří s anglickým jazykem teprve začínají, škola připravuje dodatečné hodiny EAL (English as an Additional Language), díky kterým si studenti daleko rychleji zvyknou, jak na jiné studijní prostředí, tak na kontakt s novými spolužáky. Škola rovněž nabízí velkou škálu mimoškolních aktivit a kroužků. Studenti International Baccalaureate World School skládají závěrečné zkoušky na vyšší úrovni z oborů přírodních věd, matematiky, cizího jazyka, humanitních věd a estetické výchovy. Skoro 100 % absolventů 1st ISO směřuje na svou vytouženou vysokou školu nejen v České republice, ale i na školy v Evropě, Severní Americe nebo Asii, kde studují různé obory, jako například medicínu, ekonomii, mezinárodní vztahy, jadernou fyziku, pedagogiku, psychologii, filologii atd ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1 (Ostrčilova Bilingual School) Věková skupina: Ostrčilova Bilingual School je součástí Základní školy a mateřské školy Ostrčilova 1, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání dětí ve věku 3 15 let, a to včetně dětí cizinců. Zaměření: Jedná se o školu s letitou praxí, jejíž prioritou je efektivní propojení českého a britského kurikula. Dětem českých, bilingvních i zahraničních rodin se naskýtá možnost studovat v bilingvním, česko-anglickém proudu, a to pod vedením zkušených pedagogů. Výsledky studia: Absolventi jsou schopni komunikovat na vysoké úrovni v obou jazycích, bez problémů mohou přestoupit na víceletá gymnázia v Česku i zahraničí. U přijímacích zkoušek dosahují nadstandardních výsledků. V anglickém jazyce dosahují úrovně B1 C1 dle Evropského referenčního rámce. Metody: Škola klade důraz na celkový rozvoj dětské osobnosti. Dovednosti a schopnosti dětí jsou rozvíjeny nejen ve výuce formou hravých metod, ale také v pestrém spektru nabízených aktivit nad rámec výuky a v odpoledních kroužcích. Děti jsou vedeny k samostatnosti

21 21 i schopnosti spolupracovat v týmu, k aktivnímu způsobu života. Formou mnoha projektových aktivit školy i humanitárních projektů jsou děti vedeny k toleranci a empatii Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Věková skupina: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. je moderní školou, která ve školním roce 2014/2015 vzdělává téměř 300 dětí ve věku od 2 do 19 let. Zaměření: Do mateřské školy dochází děti ve věku 2 až 6 let bez ohledu na národnost a znalosti angličtiny. Všem dětem je nabízen nadstandardní program předškolního vzdělávání v češtině i angličtině. Během tohoto programu se děti naučí cizímu jazyku přirozenou a zábavnou cestou. Základní škola je zaměřena na bilingvní (česko-anglické) vzdělávání v předmětech matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis a všechny předměty s výchovným zaměřením. Konverzace v anglickém jazyce je vyučována rodilým mluvčím. Ve třídě je maximálně 16 dětí, kterým je nabízena řada zájmových kroužků. Pro nadané děti je organizován ve spolupráci s MENSOU ČR Klub nadaných dětí, který mohou navštěvovat žáci i z jiných ostravských škol. Gymnázium je tradičním čtyřletým gymnáziem, které připravuje žáky k maturitě a na vysoké školy. Studentům je nabízena zvýšená hodinová dotace výuky cizích jazyků a řada volitelných aktivit. Gymnázium je stejně jako základní škola partnerskou školou akreditovaného centra Cambridge English i Goethe Institutu a připravuje své žáky na složení mezinárodních zkoušek z angličtiny a němčiny ZŠ a MŠ Monty School, Ostrava Poruba Mateřská škola Monty School (dále MŠ) poskytuje výchovu a vzdělání od r Věková skupina: Pro školní rok 2013/2014 je v MŠ evidováno 20 dětí ve věku 3 až 6 let, které jsou vzdělávány ve dvou skupinách. Metody: Výuku v MŠ a jeslích zajišťuje 6 pedagogických pracovníků, z toho 2 asistenti angličtí rodilí mluvčí. Výuka probíhá paralelně česky a anglicky pod vedením kompetentních českých učitelů a anglických rodilých mluvčích. V rámci nadstandardních aktivit MŠ je pravidelně zajišťována logopedická péče. Základní škola Monty School (dále ZŠ) zahájila svou činnost k Ve školním roce 2013/2014 škola zajišťuje vzdělání 75 žákům. Žáci jsou rozděleni do 7 tříd s kapacitou maximálně 15 žáků. Výuku na 1. a 2. stupni ZŠ zajišťuje 16 pedagogických pracovníků, z toho 6 externistů pro výuku předmětů na 2. stupni a 4 angličtí rodilí mluvčí. Podstatou školního vzdělávacího programu je integrace vzdělávacích obsahů do smysluplných celků procházejících napříč vzdělávacími oblastmi a obory (tzv. integrovaná tematická výuka). Škola se profiluje jako bilingvní, ve vybraných předmětech probíhá výuka paralelně v češtině i angličtině.

22 22 Výsledky studia: Od školního roku 2010/2011 je škola certifikovaným centrem pro pořádání Cambridgeských zkoušek. V popředí zájmu vedení i pedagogického sboru školy je individualizace výuky: v současné době školu navštěvuje 5 mimořádně nadaných žáků a 8 žáků s vysokým nadáním. Vedle nadaných žáků se zde vzdělává zhruba stejné procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o děti s různým stupněm ADHD, dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie. V rámci mimoškolních aktivit škola realizuje několik zájmových kroužků Gymnázium Hladnov a Jazyková škola ve Slezské Ostravě Historie: Gymnázium Hladnov a JŠ s právem SJZ, Ostrava má v Ostravě dlouholetou tradici. Historie školy je datována do roku 1911, kdy byla založeno šestileté dívčí lyceum. Novodobá historie školy začíná v roce 1953 a v témže školním roce maturovala první třída v počtu 29 žáků. Od té doby prochází škola neustálým vývojem. Gymnázium Hladnov je jediná bilingvní škola česko-španělská v Moravskoslezském kraji, studium je šestileté a předměty jsou vyučovány ve španělském jazyce. Obor nabízí žákům možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky DELE. Zaměření: Od roku 2014 je škola oficiálním zkušebním místem DELE v Ostravě. Jazykově zaměřený je také čtyřletý studijní obor rozšířená výuka anglického jazyka tento obor podporuje výuku anglického jazyka. Dlouholetou tradici mají divadelní představení v anglickém a španělském jazyce. Škola je zapojena do mnoha jazykových projektů, jako je etwinning, Comenius, EuropeanSchoolnet a v roce 2011 získala Evropskou jazykovou cenu Label za inovativní metody ve výuce jazyků. Třetím oborem je všeobecné čtyřleté studium. Žáci si mohou kromě angličtiny zvolit také druhý cizí jazyk, španělštinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu nebo latinu. GH a JŠ je držitelem titulu Ofxord Quality School a úzce spolupracuje s Oxford University Press Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě - Porubě Historie: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě má dlouholetou tradici. Bylo založeno 1. září roku 1991 jako jediné gymnázium v kraji se zaměřením na živé jazyky. Zaměření: Vzdělávací program je zaměřen především na výuku cizích jazyků. S jazykovým zaměřením gymnázia souvisí rovněž široké spektrum zahraničních aktivit, účast v mezinárodních projektech a soutěžích a především spolupráce se zahraničními školami a institucemi. Výuce cizích jazyků je věnována téměř třetina veškerého vyučovacího času, a to jak ve čtyřletém, tak šestiletém vzdělávacím programu. V průběhu jazykového vzdělávání jsou žáci systematicky připravováni k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám z jazyka anglického (CAE a FCE), francouzského (DELF), španělského (DELE) a německého (Goethe Zertifikat a Deutsches Sprachdiplom - dokládající jazykové znalosti na úrovni C1 Společného evropského

23 23 referenčního rámce jazyků). V oblasti mezinárodní spolupráce pořádá škola tradičně výměnné pobyty žáků a francouzských studentů z partnerských škol Collège Jeanne d Arc v Limoges a Lycée Professionnel le Dolmen v Poitiers pro žáky 6+letého gymnázia, tzv. evropské sekce. K mezinárodním aktivitám patří rovněž realizace poznávacích a jazykových exkurzí do Velké Británie, Francie i do ostatních německy, či francouzsky mluvících zemí. 4.4 Ostatní školy v Ostravě PORG základní škola a gymnázium o. p. s. PORG vznikl v roce 1990 jako první nestátní škola po roce 1948 a stal se tak mimoděk školou, která spoluvytvářela prostor pro vznik dalších nestátních škol u nás. Vedle podílu na vzniku legislativních podmínek pro další nestátní školy se škola stala průkopníkem nových přístupů a metod ve výuce. PORG je školou poskytující všeobecné vzdělání. V učebním plánu je kladen velký důraz na vyváženost humanitních i přírodovědných předmětů. Na druhou stranu škola vytváří prostor pro možnost vlastní orientace studentů na předměty jejich zájmu - hlavním prostředkem k tomu je rozsah volitelných předmětů ve vyšších ročnících studia. Základní škola má rozšířenou výuku anglického jazyka a osmileté gymnázium má výuku některých předmětů v angličtině. Studium je zakončeno českou nebo mezinárodní maturitou.

24 24 5 Hospodářství Struktura průmyslové výroby v Ostravě byla historicky založena na těžbě a zpracování černého uhlí a navazujících odvětvích hutnictví železa, koksárenství, chemickém průmyslu, těžkém strojírenství, výrobě elektrické energie a stavebnictví. V roce 1994 byla na území Ostravy ukončena těžba uhlí, hutnictví a těžké strojírenství patří nadále k dominujícím odvětvím, které postupem času doplnilo odvětví výroby motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků a zařízení. Tato odvětví však procházejí dosud neukončenými významnými transformačními a restrukturalizačními změnami, kompenzovanými novými akvizicemi v oborech výroby a služeb, ale i vývoje nových technologií. V období před rokem 2008 zažívala Ostrava obrovský ekonomický boom a přísun investic do průmyslových zón, developmentu, či budování hotelů. Našlo zde sídlo mnoho renomovaných světových společností a mnohé z nich již využily výhodných nabídek k investování jak ve městě, tak v jeho okolí (např. Hyundai, Multi Development, CTP Invest, PEGATRON Czech, SungWoo Hitech, ArcelorMittal, Tieto Czech). Stav českého hospodářství se v roce 2012 proti roku 2011 zhoršil. Tato situace se výrazně projevila v oblasti zaměstnanosti a úbytek personálních stavů u monitorovaných firem byl daleko výraznější než v předešlých letech. Pořád platilo, že odvětvová struktura minulosti přinášela okresu stále nemalé problémy. Ve společnosti se ustálil trend nepropouštět alespoň své kmenové zaměstnance, ale z důvodů nejasného dalšího vývoje u nás i v Evropě se produkce razantně nenavyšovala a nevytvářela se nová pracovní místa. Tím, že byly firmy v určitém oboru nuceny setrvávat dlouhou dobu na nízké úrovni produkce, zasahovaly často i do dalších odvětví subdodavatelů. V roce 2013 recese české ekonomiky slábla, přesto poklesla o 0,9 %, nicméně se jedná o lepší výsledek, než původně ekonomové očekávali. Tento pokles byl způsoben především snížením investic do fixního kapitálu. Co se týče zaměstnanosti v České republice, tak ve 3. čtvrtletí 2013 bylo zaměstnáno o 0,7 % více lidí než ve stejném období 2012, a zároveň o 0,4 % méně než ve 2. čtvrtletí Vnější ekonomické vztahy zaznamenaly za tři čtvrtletí nejpříznivější deficit běžného účtu platební bilance za posledních sedm let, ale i zhoršení výsledku na finančním účtu, který se v deficitu ocitl historicky poprvé, což bylo způsobeno redukcí přímých investic. V únoru 2014, se růst nezaměstnanosti zastavil a úřady práce evidovaly 625 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny, ovšem jednotlivé oddíly spotřebního koše zaznamenaly rozdílný cenový vývoj, např.: cenový růst nastal u alkoholických nápojů a tabáku, dále u potravin, naopak pokles se projevil v cenách bydlení vlivem poklesu cen elektřiny.

25 Počet podnikatelských subjektů dle struktury odvětví v roce 2013 Odvětví absolutně veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 42 výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 204 zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 349 zemědělství, lesnictví, rybářství 767 zdravotní a sociální péče vzdělávání informační a komunikační činnosti doprava a skladování administrativní a podpůrné činnosti kulturní, zábavní a rekreační činnosti ubytování, stravování a pohostinství nezařazeno peněžnictví a pojišťovnictví činnosti v oblasti nemovitostí ostatní činnosti stavebnictví zpracovatelský průmysl průmysl celkem profesní, vědecké a technické činnosti velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel celkem Zdroj: ČSÚ (stav k )

26 26 Ekonomické subjekty dle převažující činnosti CZ-NACE Zdroj: ČSÚ (2013), vlastní zpracování 5.2 Struktura podnikatelských subjektů podle právní formy za rok 2013 Odvětví absolutně státní podniky 7 obchodní společnosti akciové společnosti družstva živnostníci zemědělský podnikatel - FO 114 svobodná povolání ostatní (rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, nadace, školy, zahraniční osoby, sdružení, církevní org., apod.) celkem Zdroj: ČSÚ (stav k )

27 27 Struktura podnikatelských subjektů podle právní formy Zdroj: ČSÚ (2013), vlastní zpracování 5.3 Vývoj struktury podnikatelských subjektů dle právní formy v letech Odvětví státní podniky obchodní společnosti akciové společnosti družstva živnostníci zemědělský podnikatel - FO svobodná povolání ostatní (rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, nadace, školy, zahraniční osoby, sdružení, církevní org., apod.) Zdroj: ČSÚ (stav k )

28 28 Vývoj struktury podnikatelských subjektů dle právní formy v letech Zdroj: ČSÚ (2013), vlastní zpracování Rozdíly struktury podnikatelských subjektů dle právní formy od roku 2007 do roku 2013 Zdroj: ČSÚ (2013), vlastní zpracování

29 Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Ostrava z hlediska počtu zaměstnanců Název zaměstnavatele počet zaměstnanců k počet zaměstnanců k počet zaměstnanců k odvětví webové stránky ArcelorMittal Ostrava, a. s hutnictví Fakultní nemocnic Ostrava zdravotnictví VŠB-TU Ostrava vzdělávání Tieto Czech, s. r. o obchod Městská nemocnice Ostrava zdravotnictví Dopravní podnik Ostrava, a. s doprava a spoje VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s strojírenství SUNGWOO HITECH, s. r. o výroba motorových vozidel VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s strojírenství Česká pošta, s. p., Severní Morava cca 1400 doprava a spoje HRUŠKA, s. r. o obchod EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s hutnictví Ostravská univerzita v Ostravě vzdělávání ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a. s hutnictví Vítkovická nemocnice, a. s zdravotnictví

30 30 VÍTKOVICE MECHANIKA, a. s strojírenství OKK Koksovny, a. s Třinecké železárny, a. s., provoz VT zpracování tuhých a plynných paliv hutnictví Hayes Lemmrz Czech, s. r. o automobilový průmysl ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, a. s hutnictví PEGATRON Czech, s. r. o elektrotechnika Hutní montáže, a. s výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka v Ostravě, jednotlivé roky

31 Nejvýznamnější zahraniční firmy a podniky se zahraniční účastí v okrese Ostrava z hlediska počtu zaměstnanců Název zaměstnavatele počet počet počet domovská země / zahraniční zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců odvětví webové stránky spoluúčast k k k ArcelorMittal Ostrava, a. s hutnictví Švýcarsko T ieto Czech, s. r. o obchod Finsko SUNGWOO HIT ECH, s. r. o výroba motorových vozidel Korea EVRAZ VÍT KOVICE ST EEL, a. s hutnictví Rusko Dalkia ČR, a. s energetika ČR / Francie Hayes Lemmrz Czech, s. r. o automobilový průmysl USA GE Money Bank, a. s peněžnictví USA KES - kabelové a elektronické automobilový průmysl systémy, s. r. o Rakousko IT T Holdings Czech Republic, s. r. o automobilový průmysl Itálie PEGAT RON Czech, s. r. o elektrotechnika Nizozemsko T esco Stores ČR, a. s obchod Velká Británie AHOLD Czech Republic, a. s obchod Nizozemsko BREMBO Czech, s. r. o automobilový průmysl Itálie T elefónica O2 Czech Republic, a. s doprava a spoje Španělsko Kaufland ČR, v. o. s obchod Německo Ostravské vodárny a kanalizace, a. s služby ČR / Francie GLOBUS ČR, k. s obchod SRN BorsodChem MCHZ, s. r. o chemie Čína Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka v Ostravě, jednotlivé roky

32 Nejvýznamnější stavební firmy v okrese Ostrava z hlediska počtu zaměstnanců Název zaměstnavatele počet zaměstnanců k počet zaměstnanců k počet zaměstnanců k webové stránky domovská země / zahraniční spoluúčast VOKD, a. s ČR EUROVIA CS, a. s Francie ALPINE Bau CZ, s. r. o Rakousko STRABAG, a. s., odštěpný závod Ostrava Rakousko, Německo Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka v Ostravě, jednotlivé roky 1 VOKD, a. s zahájení insolvenčního řízení, Krajský soud v Ostravě vyhlásil úpadek společnosti VOKD, a. s. 2 ALPINE Bau CZ, s. r. o změna obchodní firmy na ALPINE Bau CZ, a. s.

33 33 6 Pracovní síla Od roku 1990 probíhala v Moravskoslezském kraji rozsáhlá restrukturalizace ekonomické základny, která výrazně měnila jeho tvář a řadu let byla doprovázena propouštěním desetitisíců zaměstnanců. Moravskoslezský kraj řadíme v rámci celé republiky ke strukturálně nejpostiženějším oblastem, pro něž je typické razantní oslabení těžkého průmyslu. Dopady světové finanční a hospodářské krize z konce roku 2008 jsou stále očividné ve všech odvětvích hospodářství, jehož úhrnný stav v roce 2013 v podstatě stagnoval a česká ekonomika vykazovala po většinu roku setrvalý stav. Tento vývoj se projevoval dlouhodobě nízkým počtem volných pracovních míst a dalším výrazným úbytkem personálních stavů u monitorovaných firem. Pořád platí, že odvětvová struktura minulosti přináší nejen Ostravě, ale i kraji stále značné komplikace. I v roce 2013 se projevovala snaha nepropouštět alespoň své hlavní zaměstnance, ale z důvodů nejasného dalšího vývoje u nás i v Evropě se produkce razantně nenavyšovala a nevytvářela se tak nová pracovní místa. Tím, že jsou firmy v určitém odvětví nuceny zůstávat dlouhodobě na nízké úrovni produkce, zasahuje to často i do dalších odvětví subdodavatelů. K tomu se připojují i úsporná opatření, která nutí snižovat spotřebu na nejnižší možnou míru.

34 Počty zaměstnanců v okrese Ostrava v odvětvích podle CZ-NACE v letech (monitorované firmy se stavem 26 a více osob) Odvětví počet zaměstnanců k počet zaměstnanců k počet zaměstnanců k zemědělství, lesnictví, rybářství těžba a dobývání zpracovatelský průmysl výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi stavebnictví velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel doprava a skladování ubytování, stravování a pohostinství informační a komunikační činnosti peněžnictví a pojišťovnictví činnosti v oblasti nemovitostí profesní, vědecké a technické činnosti administrativní a podpůrné činnosti veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení vzdělávání zdravotní a sociální péče kulturní, zábavní a rekreační činnosti ostatní činnosti celkem Zdroj: Úřad práce v Ostravě, jednotlivé roky

35 35 Zhodnocení vývoje zaměstnanosti v jednotlivých sektorech v roce 2013 oproti roku 2012 Zdroj: Úřad práce v Ostravě (2012, 2013), vlastní zpracování 6.2 Vývoj zaměstnanosti v okrese Ostrava v letech ukazatel (celkový počet) stav k zaměstnanci u firem se stavem 26 a více osob OSVČ evidování uchazeči o zaměstnání volná pracovní místa uchazeči připadající na jedno volné pracovní místo 6,5 4,2 3,6 22,9 15,1 11,9 13,4 41,6 Zdroj: Úřad práce v Ostravě - zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, jednotlivé roky

36 36 Zhodnocení vývoje pracovní síly v roce 2013 oproti roku 2012 Zdroj: Úřad práce v Ostravě (2012, 2013), vlastní zpracování 6.3 Míra nezaměstnanosti v letech , a meziroční vývoj míry nezaměstnanosti, stav k Zdroj: Integrovaný portál MPSV ČR, jednotlivé roky, vlastní zpracování

37 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava v letech věk k k k k absolutně % absolutně % absolutně % absolutně % do 19 let 931 4, , , , let , , , , let , , , , let , , , , let , , , , let , , , , let , , , , let , , , , let , , , , let 700 3, , , , ,1 18 0,1 30 0,1 44 0,2 celkem , , , ,0 Zdroj: Úřad práce v Ostravě, jednotlivé roky Vývoj uchazečů o zaměstnání dle věku v letech Zdroj: Úřad práce v Ostravě (2011, 2012, 2013), vlastní zpracování

38 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava v letech Stupeň vzdělání dle ISCED 97 k k k k k k absolutně % absolutně % absolutně % absolutně % absolutně % absolutně % bez vzdělání 32 0,2 35 0,2 28 0, , , ,0 základní vzdělání , , , , , ,5 střední odborné (SOU, , , , , , ,4 OU, OŠ) střední odborné s maturitou (SOU, SOŠ) , , , , , ,5 střední všeobecné 385 2, , , , , ,9 vysokoškolské 706 4, , , , , ,7 celkem , , , ,0 Zdroj: Úřad práce v Ostravě, jednotlivé roky Vývoj vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání v letech Zdroj: Úřad práce v Ostravě (2011, 2012, 2013), vlastní zpracování

39 Možnost vstupu cizinců na trh práce v České republice Počet nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji několikanásobně přesahuje počet registrovaných volných pracovních míst, přesto bylo i v roce 2013 pro některé zaměstnavatele komplikované obsadit volná pracovní místa občany ČR. V některých profesích se projevuje nouze, spočívající ve vhodných uchazečích o zaměstnání, z tohoto důvodu tento problém řeší firmy mimo jiné zaměstnáváním cizích státních příslušníků. Koncem roku 2013 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno celkem občanů EU/EHP a Švýcarska, z toho (61,9 %) občanů Slovenské republiky. Mnohokrát tito lidé pracovali na pozicích horník a při obsluze důlních zařízení, jako pomocný dělník ve výrobě, svářeč, zámečník a dělník v oblasti výstavby budov. Dále se tito lidé uplatnili jako specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, kvalifikovaní stavební dělníci, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách, mechanici a opraváři elektronických přístrojů a lékaři. K bylo v Moravskoslezském kraji rovněž legálně zaměstnáno celkem 484 cizích státních příslušníků (z tohoto počtu nejvíce Korejců). Nejvíce těchto cizinců pracovalo jako řídící pracovníci, zedníci, horníci, kuchaři, maséři, odborní pracovníci v administrativě a jako pracovníci v oblasti propagace a reklamy. V Ostravě bylo v roce 2013 zaměstnáno celkem cizích státních příslušníků, přičemž největší zastoupení měli občané Slovenska a Polska Cizinci na trhu práce v okrese Ostrava Zaměstnávání cizinců, evidence občanů EU/EHP a Švýcarska Ukazatel (celkový počet) stav k platná povolení k zaměstnání pro cizince evidovaní zaměstnaní občané ze zemí EU/EHP a Švýcarska evidování cizinci dle ust. 98 písm. a) až e), j) až r) ZoZ zelené karty a modré karty celkem Zdroj: Úřad práce v Ostravě, jednotlivé roky *Pozn.: Z důvodu změny informačního systému jsou data ve výše uvedené tabulce v letech 2012 a 2013 dopočítávána ručně, proto je jejich vypovídací schopnost pouze orientační.

40 40 Počet zaměstnaných evidovaných občanů EU/EHP a Švýcarska v členění dle státní příslušnosti Zdroj: Úřad práce v Ostravě, jednotlivé roky

41 41 Počet platných povolení k zaměstnání vydaných cizincům (mimo země EU/EHP a Švýcarska) v členění dle státní příslušnosti Zdroj: Úřad práce v Ostravě, jednotlivé roky

42 42 7 Průměrné mzdy, daně Průměrná hrubá měsíční mzda obsahuje veškeré pracovní příjmy, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a prezentuje částku připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Neobsahuje náhrady mzdy/platu po dobu trvání pracovní neschopnosti, hrazené zaměstnavatelem. Z hrubé mzdy jsou následně zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny částky na úhradu zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, zálohy na daň z příjmů. Po odečtu je zaměstnanci vyplacena čistá mzda. Daně jsou vymezeny jako povinná státem nařízená a vymahatelná nevratná platba do státního rozpočtu. Přímé daně jsou ty, u nichž lze jednoznačně stanovit osobu (daňový subjekt), který daň bude platit z jehož příjmu či vlastnictví se daň odvádí. U nepřímých daní nelze ve většině případů určit osobu, která daň v závěrečném stadiu zaplatí, lze jen specifikovat osobu (daňový subjekt), který daň odvádí. 7.1 Průměrná hrubá měsíční mzda v letech Zdroj: ISPV, regionální statistiky ceny práce (březen 2014) Pozn.: Medián průměrné hrubé měsíční mzdy podnikatelská sféra

43 Hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji podle hlavních tříd a tříd zaměstnání v roce 2013 podnikatelská sféra nepodnikatelská sféra medián hrubé měsíční mzdy v (Kč) Řídící pracovníci Nejvyšší představitelé společností Řídící prac.správy podniku, obchod., admin. a pod. činností Řídící pracovníci výroby, IT, vzdělávání a příbuzných oborů Řídící prac. ubyt., strav. služeb, obchodu, ost.řídící pracovníci Specialisté Specialisté v oblasti vědy a techniky Specialisté v oblasti zdravotnictví Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě Specialisté v oblasti ICT Specialisté obl. právní, sociální, kulturní a příbuz. oblastí Techničtí a odborní pracovníci Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě Odborní pracovníci v obl. práva, kultury, sportu, příbuz. oborech Technici v oblasti ICT Úředníci Všeobecní admin. pracovníci, sekretáři, pracovníci zadávání dat Pracovníci informačních služeb, na přepážkách, v příb. oborech Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice Ostatní úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Pracovníci v oblasti osobních služeb Pracovníci v oblasti prodeje Pracovníci osob. péče ve vzdělávání, zdravotnictví, příbuz. obl Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství Kvalifikování pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti Řemeslníci a opraváři Řemeslníci, kvalif. pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) Kovodělníci, strojírenští dělníci, pracovníci v příb. oborech

44 44 Pracovníci v obl. uměleckých a tradičních řemesel, polygrafie Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu, pracovníci příbuz. oborů Obsluha strojů a zařízení, montéři Obsluha stacionárních strojů a zařízení Montážní dělníci výrobků a zařízení Řidiči a obsluha pojízdných zařízení Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Uklízeči a pomocníci Pomocní pracovníci těžby, staveb., výroby, dopravy a příb. ob Pomocní pracovníci při přípravě jídla Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci Manuální pracovníci Nemanuální pracovníci Celkem Zdroj: MPSV, Regionální statistika ceny práce (březen 2014)

45 Hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd a tříd zaměstnání CZ-ISCO 45

46 46

47 Daně V Ostravě platí stejné podmínky jako v celé ČR Daně přímé Jedná se o daně, u kterých lze přesně specifikovat osobu, která bude daň platit. Důchodové: - daň z příjmu fyzických osob 15 %, solidární daň 7 % (v případě měsíčních příjmů nad Kč) - daň z příjmů právnických osob 19 % Majetkové Hodnota koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro Ostravu je 3,5. - daň z nemovitých věcí: 0,75 % pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,25 % pro trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s chovem ryb 0,20 Kč/1 m 2 pro zastavěné plochy a nádvoří 1 Kč/1 m 2 pro zpevněné plochy sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 5 Kč/1 m 2 pro zpevněné plochy sloužící pro průmysl, dopravu, energetiku 2 Kč/1 m 2 pro stavební pozemky - 0, 20 Kč/1 m 2 pro ostatní plochy - daň z nabytí nemovitých věcí: 4 % - silniční daň: osobní automobily Kč nákladní automobily Kč - daň darovací od v ČR zrušena (převedena do daně z příjmu) - daň dědická od v ČR zrušena Daně nepřímé U těchto daní není možné dopředu určit daňového poplatníka. Správcem spotřebních daní je primárně celní úřad příslušný podle místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. Tyto úřady rovněž vydávají dva typy povolení. Spotřební daň - pivo: 32 Kč/hl - šumivá vína a meziprodukty: Kč/hl - tichá vína: 0 Kč/hl - cigarety: 1,19 Kč/kus + 27 % ceny pro konečné spotřebitele, minimálně 2,25 Kč/ks - doutníky, cigarillos: 1, 34 Kč/ks - tabák ke kouření: Kč/kg - líh ve výrobcích: Kč/hl etanolu - líh v ovocných destilátech z pěstitelského pálení: Kč/hl etanolu - minerální oleje: dle typu a účelu užití (www.mfcr.cz) Daň z přidané hodnoty - základní sazba: 21 %, snížená sazba: 15 % Ekologická daň (daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv)

48 48 8 Informace pro investory 8.1 Investiční pobídky Investoři, kteří investují své finanční prostředky na území České republiky, mohou získat podporu v podobě investičních pobídek. Příjemcem může být jen právnická osoba, ať už česká, nebo zahraniční, se sídlem na území České republiky. Investiční pobídky se řídí zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v druhé polovině roku 2014 se očekává jeho novela Systém investičních pobídek pro zahraniční i domácí investory Podporované oblasti: zpracovatelský průmysl; technologická centra a centra strategických služeb. Ve zpracovatelském průmyslu je základní podmínkou minimální investice do dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotného majetku (DNM), která v Ostravě činí 50 milionů Kč, z toho minimálně polovina musí jít do nového strojního zařízení. U technologických center je minimální výše investice do DHM a DNM 10 mil Kč, z toho minimálně 5 mil Kč do nového strojního zařízení. Zároveň je nutností vytvořit minimálně 40 nových pracovních míst. Pro podporu na centra strategických služeb je zapotřebí vytvořit minimálně 40 nových pracovních míst pro tvorbu software a minimálně 100 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb. Jednotlivé formy investičních pobídek jsou v Ostravě představovány: slevou na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let, převodem území za zvýhodněnou cenu rozdíl mezi cenou kupní a tržní u pozemku hmotnou podporou na pořízení majetku (strategické investiční akce) 5/7 % z uznatelných nákladů, v závislosti zda se jedná o zavedení, či rozšíření výroby a současně k zavedení, či rozšíření technologického centra, hmotnou podporou na vytvořené pracovní místo ( Kč a následně od února 2014 pak Kč) a hmotnou podporou na školení a rekvalifikaci (25 % - 45 % z celkových nákladů v závislosti na velikosti podniku). (Je poskytována pouze v okresech s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR). Užitečný odkaz na aktuální informace:

49 Operační programy (OP) OP Podnikání a inovace Jedná se o operační program, jenž je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Je navázán na OP Průmysl a podnikání, který běžel ve zkráceném programovacím období , po vstupu České republiky do Evropské Unie. OP PI řadíme mezi tematické operační programy v cíli Konvergence. Prostředky plynou z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podporuje nejen vznik nových a rozvoj stávajících firem, ale také jejich inovační potenciál, využívání moderních technologií, obnovitelných zdrojů energie a další OP Lidské zdroje a zaměstnanost Podnikání nepředstavuje pouze nákup nemovitostí a strojů, jedná se především o lidi, kteří pracují. Tento OP se zabývá snižováním nezaměstnanosti, prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, vzdělávání, sociální inkluze a zkvalitňování veřejné správy. OP LZZ řadíme mezi tematické operační programy v cíli Konvergence. Prostředky plynou z Evropského sociálního fondu. 8.3 Operační programy (OP) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Cílem tohoto operačních programu je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky, která bude založena na znalostech a inovacích. Místní firmy by měly být schopny nejen se prosadit u nás i ve světě, ale také by měly být schopny vytvářet dostatek pracovních míst. Je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a řadíme jej mezi tematické operační programy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritou tohoto programu jsou investice do rozvoje lidského potenciálu. Hlavním cílem je posunout ČR směrem k ekonomice, která bude založena na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na tvorbě významných výsledků výzkumu. Finanční prostředky do tohoto tematického OP plynnou ze dvou strukturálních fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu.

50 OP Zaměstnanost Jak vyplývá z názvu, tento program je zaměřen na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a můžu, přizpůsobivosti zaměstnanců i zaměstnavatelů, sociální inkluze, modernizace veřejné správy, sociálních inovací. Finance na tento operační program plynou z Evropského sociálního fondu. 8.4 Ratingové hodnocení, makroekonomické ukazatele Ratingové hodnocení statutárního města Ostravy Ratingové hodnocení určuje kvalitu hodnoceného subjektu, jeho schopnost splácet včas a v plné výši všechny své splatné závazky. Hodnocení provádějí nezávislé ratingové agentury a jsou vyjádřena formou ratingové známky z ratingové stupnice. Přehled ratingových hodnocení udělených agenturami statutárnímu městu Ostrava Rok Moody s A2/Stable A2/Stable A2/Stable A2/Stable A2/Stable A2/Stable Standard & Poor s A-/Stable/A-2 A-/Stable/A-2 A/Stable/A-1 A/positive/A-1 A+/stable/A-1 A+/stable/A-1 Hodnocení města Ostravy společností Moody s Investors Service Mezinárodní ratingová agentura Moody s Investors Service potvrdila statutárnímu městu Ostrava v červnu 2014 stávající dlouhodobé ratingové hodnocení A2. Krátkodobý rating nebyl městu udělen, jelikož město má směnečný program a ostatní závazky s dobou splatností delší než 13 měsíců, kdy v tomto případě agentura dle metodiky krátkodobý rating neuděluje. Výhled ratingu hodnotí jako stabilní, což znamená, že nepředpokládá ve střednědobém horizontu, že by mohlo dojít ke změně ratingu města při zachování jeho současné finanční politiky. Mezi silné stránky města podle Moody s patří: dlouhodobě uplatňovaná konzervativní rozpočtová politika, která se následně odráží v solidních provozních přebytcích i po negativním dopadu změny RUD, dobře zvladatelná úroveň dluhové služby i přes její očekávané navýšení v roce Slabé stránky města jsou: relativně vysoká investiční aktivita v posledních dvou letech, očekávané oslabení úrovně jeho hotovostních rezerv.

51 51 Hodnocení města Ostravy společností Standard & Poor s Statutární město Ostrava obdrželo od ratingové agentury Standard & Poor s v květnu 2014 kvalitní dlouhodobé a krátkodobé úvěrové hodnocení na úrovni A+/A-1. Výhled hodnotí jako stabilní, což odráží její očekávání, že Ostrava bude vykazovat i nadále solidní rozpočtovou výkonnost, středně vysokou zadluženost a uchová si velmi dobrou likvidní pozici, a to v kontextu s očekávaným oživením českého hospodářství. Ratingová agentura při hodnocení vycházela z toho, že město Ostrava: má velmi dobrou likvidní pozici, má dobré rozpočtové hospodaření, má středně vysokou úroveň zadluženosti (po splacení dluhopisů ve výši 100 miliónů euro v červenci 2014), využívá krátkodobé dluhy na financování investičních projektů, přesto jeho finanční řízení má neutrální vliv na ratingové hodnocení. Ratingové hodnocení měst nejblíže k ratingu města Ostravy (dle ocenění Standard & Poor s) Město Praha Brno Ostrava Olomouc Miláno rating A+/pozitivní/A-1 A+/pozitivní/A-1 A+/stabilní/A-1 A-/pozitivní/A-2 BBB+/negativní/A-2 Zdroj: Standard &Poor s (červen 2014) Ratingové hodnocení České republiky Rating státu hodnotí důvěryhodnost dané země a její budoucí schopnost splácet své závazky. Rating státu slouží jako východisko pro sestavení ratingu dalších emitentů v dané zemi a obvykle platí (není to již pravidlo), že rating jakéhokoliv subjektu se sídlem v daném státě nemůže být vyšší než rating daného státu, může maximálně dosáhnout jeho úrovně. Ratingové hodnocení České republiky pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách Ratingové agentura ocenění výhled Moody s AA- pozitivní Standard & Poor s A1 stabilní Fitch IBCA A+ stabilní Zdroj: Česká národní banka (stav k )

52 Makroekonomické ukazatele Hrubý domácí produkt (v běžných cenách) v mld. Kč v mil. Kč Území Česká republika Reg. soudržnosti - NUTS2 Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Kraje - NUTS3 Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj

53 53 Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj jednotka Hrubý domácí produkt v běžných cenách mil. Kč Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele Kč průměr ČR = 100 % 78,2 78,3 77,8 77,3 81,5 84,9 83,2 83,8 85,3 82,2 84,4 87,3 87,3 Zdroj: Český statistický úřad (2014) Pozn.: Data v této tabulce mohou být odlišná oproti tabulkám z předchozích let, neboť jsou zpětně aktualizována.

54 Proces povolování staveb Proces povolování staveb je obdobný jako v ostatních zemích EU a probíhá následovně: 1. Soulad s územním plánem 2. Posouzení vlivů na životní prostředí EIA (min. 5 6 měsíců), v tom: a) zjišťovací řízení; b) vlastní posouzení vlivů; 3. Zvláštní povolení (např. výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, vodoprávní povolení, atd. záleží vždy na povaze projednávané stavby) 4. územní rozhodnutí (územní řízení), (2-3 měsíce); 5. integrované povolení (2-5 měsíců); 6. stavební povolení (1-2 měsíce); 7. kolaudační rozhodnutí (kolaudační řízení), (1měsíc). 8.6 Ceny pozemků Ceny pozemků v majetku města vybavených infrastrukturou jsou stanoveny na základě dohody smluvních stran, zpravidla dle účelu pozemku. Konečná výše ceny musí být schválena usnesením zastupitelstva města. K orientaci v cenách stavebních pozemků slouží Cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy je vyhotovena na tiskovém výstupu digitalizované katastrální mapy města Ostravy a transformována do digitální podoby, v níž je součástí městského informačního systému GISMO, který obsahuje hranice parcel a hranice katastrálních území. Cenovou mapu stavebních pozemků města Ostravy tvoří: Grafická část na podkladu mapových listů v měřítku 1 : 5000 s graficky vymezenými skupinami parcel stavebních pozemků s vyznačenými cenami; textová část cenové mapy; cenová mapa v elektronické podobě instalovaná do městského informačního systému GISMO. Originál cenové mapy stavebních pozemků je bezplatně přístupný v pracovní době na odboru financí a rozpočtu na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Mor. Ostrava. Digitální podklad cenové mapy stavebních pozemků je uložen na Magistrátu města Ostravy, odbor městského informačního systému, Prokešovo nám. 8, Mor. Ostrava a dále je bezplatně trvale přístupný na webových stránkách u statutárního města Ostravy, tj. gisova.ostrava.cz.

55 55 Užitečné odkazy - gisova.ostrava.cz - Mapový server Magistrátu města Ostravy Statutárního města - - CzechInvest - Agentura na podporu podnikání a investic 8.7 Spotřebitelské ceny Kč/m 3 bez DPH 15 % DPH celkem s DPH Kč/m 3 bez DPH 15 % DPH celkem s DPH vodné 30,64 4,6 35,24 vodné 31,5 4,73 36,23 stočné 31,67 4,75 36,42 stočné 32,68 4,9 37,58 celkem vodné a stočné 71,66 celkem vodné a stočné 73,81 Ceny pro rok 2013 Ceny pro rok 2014 Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace Teplo smluvní ceny - elektřina NN (pro velkoodběr) smluvní ceny - viz jednotliví dodavatelé elektřina VN (pro velkoodběr) smluvní ceny - viz jednotliví dodavatelé zemní plyn (střední a velkoodběratelé) smluvní ceny - viz jednotliví dodavatelé *) Pro podnikatelskou a výrobní sféru platí cena teplené energie smluvní, na základě dohody s dodavatelem tepelné energie. 8.8 Průmyslové zóny Ostrava - Hrabová Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou společnosti CTP Invest, spol. s r. o. V zóně situované projekty mají základní význam pro zvýšení ekonomické atraktivity města a zaměstnanost v Ostravě. Celková rozloha infrastrukturou vybaveného území průmyslové zóny činí více než 110 ha. Investoři v zóně dohromady proinvestovali ke konci roku více než 11 mld. Kč a vytvořili přibližně nových pracovních míst. Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová se tak stala jednou z nejúspěšnějších průmyslových nemovitostí v rámci celé České republiky, za což získala celou řadu ocenění. Zóna je situována na jižním okraji města, v blízkosti rychlostní komunikace I. třídy Ostrava Frýdek-Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Slovensko a Rakousko.

56 56 Spolu se zázemím regionální metropole s rozvinutou infrastrukturou a vyspělou školskou základnou poskytuje investorům nutnou jistotu pro zajištění pracovních sil a budoucí rozvoj. Investoři v průmyslové zóně Ostrava - Hrabová Investoři výše investice ze strany investora v mil. Kč) stav pracovních míst k předpokládaný počet pracovních míst k PEGATRON Czech, s. r. o. (nástupnická organizace ASUS Czech) CTP Invest, s. r. o. (+jednotlivé společnosti v rámci CTParku) SUNGWOO HITECH, s. r. o celkem Zdroj: jednotliví investoři (2013, 2014) Ostrava - Mošnov Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov (SPZ Ostrava-Mošnov) je jedinečnou investiční příležitosti pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. SPZ Ostrava-Mošnov je plně otevřena nejrůznějším obchodním aktivitám, jejichž atributem je modernost, orientace na export a technický pokrok. Zvláště vítána je spolupráce s místními výrobci a dodavateli. Zóna je akreditována agenturou pro zahraniční investice CzechInvest a je podporována státem. Zóna je situována 25 km jižně od centra města s velmi dobrou dopravní dostupností s možností využití silniční, železniční a letecké dopravy. V bezprostřední blízkosti zóny se nachází 30 ha obchodně-podnikatelský areál, v němž jsou umístěny malé a střední podniky. V areálu se rovněž nacházejí prostory vhodné k administrativním účelům, které si lze pronajmout. Rozloha strategické průmyslové zóny je 200 ha, aktuální obsazenost k činí 50 % z disponibilní plochy zóny. Investoři zde proinvestovali 4,5 mld. Kč a bylo vytvořeno pracovních míst. 3 V červenci 2014 česká vláda podepsala smlouvu s Jihokorejskou firmou Hyundai Mobis, která má postavit nový závod v průmyslové zóně Ostrava Mošnov. Areál továrny se rozprostře na celkové ploše 18,9 hektaru a bude vytvořeno přes 900 pracovních míst.

57 57 Investoři v průmyslové zóně Mošnov Investoři výše investice ze strany investora (v mil. Kč) stav pracovních míst k předpokládaný počet pracovních míst k Behr Ostrava, s. r. o PLAKOR CZECH, s. r. o CROMODORA WHEELS, s. r. o Free Zone Ostrava, a. s. 12, Železniční cargo MOŠNOV, s. r. o (budoucí investice) 0 0 celkem 7 005, Zdroj: jednotliví investoři Přehled o realitním trhu Ve spolupráci se soukromými investory a developery je zpracováván přehled o realitním trhu v Ostravě. Databáze obsahuje podrobné informace o aktuálních projektech a jejich stavu. Jde o projekty soukromých investorů, developerů i veřejného sektoru. V databázi jsou projekty seřazeny tak, aby bylo možné je vyhledávat dle kritérií, tj. dle typu na multifunkční, kancelářské, hotelové, bytové, obchodní centra, logistická centra, průmyslové zóny a ostatní projekty. Aktuální verze ke stažení je v tomto odkazu: Srovnání cen nájmů/měsíc průmyslových nemovitostí Zdroj: JLL (leden 2014)

58 58 Srovnání cen nájmů/měsíc kancelářských prostor Zdroj: JLL (leden 2014) Rozvojové plochy města Město Ostrava spravuje databázi rozvojových ploch, která se stala nedílnou součástí marketingových aktivit města s cílem přilákat investory do Ostravy. Databáze obsahuje kompletní seznam všech rozvojových lokalit v majetku města Ostravy určených k prodeji či pronájmu, stejně jako lokality v soukromém vlastnictví. Plochy lze vyhledávat také skrze realitní servery. Tímto je potenciálním investorům a dalším zájemcům prezentován snadný přehled dostupných lokalit pro jejich podnikatelský záměr. Aktuální verze ke stažení je v tomto odkazu:

59 Vývoj přímých zahraničních investic v okresech Ostrava, Brno a Plzeň v mld. Kč k Vývoj PZI, kumulativně od roku 1998 do roku 2012 Zdroj: Česká národní banka, jednotlivé roky, vlastní zpracování Zdroj: Česká národní banka, jednotlivé roky, vlastní zpracování

60 60 9 Doprava Ostrava představuje pro Moravskoslezský kraj významný dopravní uzel z hlediska silniční a železniční dopravy, navíc disponuje mezinárodním Letištěm Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a je také potenciálním přístavem pro říční dopravu. Město leží na trase VI. evropského multimodálního koridoru TEN, jenž vede na území České republiky ve směru sever jih od hranic Polska přes Ostravu Moravskou branou a dolnomoravskými úvaly k hranicím Rakouska. Statistické informace o dopravě od roku 2010 jsou zveřejněny na městském webu: Město má zpracován Plán udržitelné mobility, který strategickým dokumentem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Vychází z existujících postupů plánování a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace. Odkaz: mobilita-ostrava.cz/. 9.1 Základní ukazatele v dopravě Celková délka dálnice (na území Ostravy) 17,490 km Celková délka silnic 193,346 km Celková délka místních komunikací pro motorovou dopravu 823,382 km Celková délka značených cyklistických stezek a tras 209,000 km Počet mostů včetně lávek, podjezdů a žel. přejezdů 544 Počet světelně řízených uzlů 105 Provozní délka tramvajové sítě 62,3 km Provozní délka trolejbusové sítě 30,8 km Provozní délka autobusové sítě 350,5 km Počet dopravních nehod DN Počet zraněných při dopravních nehodách: 547 osob smrtelných 11 osob těžkých 48 osob lehkých 488 osob Počet motorových vozidel - ** Počet osobních vozidel * Stupeň motorizace - ** Stupeň automobilizace 2,74 Poznámka: * Údaje za město Ostrava včetně správně přičleněných obcí. ** Údaje za město Ostrava včetně správně přičleněných obcí nejsou ze stále se upravující databáze Ministerstva dopravy ČR hodnověrné.

61 Městská hromadná doprava Městská hromadná doprava v Ostravě je součástí Integrovaného dopravního systému ODIS, který v Ostravě a okolí garantuje koordinovanou přepravní nabídku deseti dopravců. V současné době je v ODIS přímo, nebo nepřímo zapojeno celkem 269 měst a obcí Moravskoslezského kraje. Několik přepravních společností navíc nabízí i spoje dálkové a mezinárodní. Přímo v Ostravě operuje zejména Dopravní podnik Ostrava s 313 autobusy, 273 tramvajemi a 63 trolejbusy a s roční přepravou až 114 mil. osob. Město je rozděleno do čtyř zón. Nově byla vytvořena zóna Ostrava XXL, která zahrnuje obce a města v bezprostředním okolí Ostravy. Ústřední autobusové nádraží se nachází nedaleko centra města a železničního nádraží Ostrava-střed. Více informací na 9.3 Silniční doprava Ostrava představuje významný dopravní uzel a hlavní křižovatku Moravskoslezského kraje. Je napojena na hustou a kvalitní síť silnic I. třídy, propojující města této aglomerace a sousední regiony, značná část těchto silnic je vícepruhových se středním dělícím pásem. Městská silniční komunikační síť přesahuje délku tisíc kilometrů. Současnou hustou silniční síť dále doplňuje dálnice D1, trasovaná ve směru od napojení na stávající evropskou dálniční síť u Brna, přes Ostravu, která naváže hraničním přechodem Veřňovice Gorzyczki na polskou dálnici A1 směřující přes Katowice na Gdaňsk (Helsinki). Silniční tahy, spojující Ostravu s okolím I/11 Ostrava Havířov Český Těšín (Žilina) I/11 Ostrava Hrabyně Opava Hradec Králové I/47 (II/647) Ostrava Přerov Vyškov I/56 Ostrava Hlučín Opava I/58 Ostrava Frýdek-Místek Beskydy I/59 Ostrava Orlová Karviná

62 62 Silniční vzdálenosti do významných evropských a českých měst z Ostravy Berlín 540 km Brno 170 km Bratislava 300 km České Budějovice 346 km Londýn km Hradec Králové 240 km Moskva km Karlovy Vary 495 km Paříž km Olomouc 93 km Řím km Plzeň 456 km Varšava 390 km Praha 360 km Vídeň 310 km Ústí nad Labem 454 km Dopravní informace z území včetně aktuálních informací o dopravní situaci, uzavírkách komunikací a možnostech parkování v Ostravě, lze sledovat na portálu jednotného systému informací: portal.dopravniinfo.cz/. 9.4 Železniční doprava V současné době je vlastníkem většiny železničních tratí České republiky stát, zastoupený státní organizací Správa železniční dopravní cesty. České dráhy, akciová společnost jsou největším národním dopravcem. Ostrava je důležitým železničním uzlem pro osobní i nákladní dopravu. V rámci uzlu nalezneme deset železničních stanic. Nejvýznamnější je stanice Ostrava-Svinov, která prodělala zásadní změny a modernizaci. Rekonstrukce, byla v roce 2007 oceněna cenou Grand Prix architektů. Druhou významnou je Ostrava hlavní nádraží, která se nachází v městské části Přívoz a do provozu byla poprvé uvedena v roce Dalšími jsou nádraží Ostrava-střed, Ostrava- Vítkovice, Ostrava-Kunčice, Ostrava Stodolní, Ostrava Mariánské Hory, Ostrava Bartovice, Ostrava Třebovice, Ostrava Kunčičky. Ostrava je spojena s Prahou denně také šesti až sedmi páry spojů vlaky Supercity Pendolino, které nabízí vysoký komfort a rychlost přepravy a navazují na služby Českých aerolinií. Současná jízdní doba činí cca 3 hodiny. Vedle ČD působí na hlavním tahu mezi Prahou a Ostravou konkurenční dopravce Regiojet a Leo Express. 9.5 Letecká doprava Novodobá historie, tehdy ještě letiště Ostrava Mošnov, začíná rokem 1956 zahájením stavebních prací a v roce 1959 zahájením civilního letového provozu. V roce 2004 bylo letiště převedeno z majetku České správy letišť, s. p. do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Od roku 2006 došlo k přejmenování letiště Ostrava Mošnov na letiště Leoše Janáčka Ostrava.

63 63 Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je vzdáleno 25 km od centra Ostravy. Letiště zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety (s pravidelnými linkami do Prahy, Londýna a Paříže), plánované i neplánované a je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení. Nová moderní odletová hala byla vybudována v r V těsné blízkosti letiště působí i podnikatelská a obchodní zóna a Free Zone Ostrava. Letiště je dobře dostupné silniční dopravou. Veřejná doprava je zajišťována autobusovou linkou Ostrava - Nový Jičín - Ostrava, expresními linkami Ostrava Ústřední autobusové nádraží - Letiště Mošnov i běžnou autobusovou linkou č Všechny spoje navazují na odlety a přílety letadel. Zastávka autobusů se nachází přímo před letištní halou. Vývoj počtů cestujících Druh přepravy vnitrostátní pravidelná vnitrostátní nepravidelná mezinárodní pravidelná mezinárodní nepravidelná tranzitní cestující celkem Zdroj: Výroční zpráva letiště Ostrava, a. s. (2014)

64 64 Vývoj počtu pohybů letadel Druh letu komerční osobní doprava cargo lety obecné letectví a jiné lety celkem Zdroj: Výroční zpráva letiště Ostrava, a. s. (2014) Cargo (t) Druh přepravy mezinárodní nákladní přeprava vnitrostátní nákladní přeprava celkem nákladní přeprava pošta celkem cargo Zdroj: Výroční zpráva letiště Ostrava, a. s. (2014)

65 Cyklistická doprava Cyklistická doprava v Ostravě se začíná výrazněji rozvíjet po r v souvislosti s rozvojem obchodu a služeb v této oblasti a s celosvětovým boomem cyklistiky jako druhu rekreační aktivity. Od prvního prosince 2013 je v provozu 209 kilometrů cyklistických tras a stezek a 4 km jsou prozatím ve výstavbě. V témže byla dokončena rekonstrukce cyklistické trasy A na sídlišti Bělský Les, výstavba cyklistické stezky v úseku U Lesa kpt. Vajdy a zprovozněna byla i cyklostezka podél Ostravice od lávky Unie po Novou radnici. Z celkového počtu tras je asi 65 % tras vedeno po méně zatížených komunikacích a 35 % jako samostatné stezky nebo komunikace s výjimečným pojezdem motorové dopravy Přehled cyklistických tras Trasa Trasa A Trasa B Trasa C Trasa D Trasa E Trasa F Trasa G Trasa H Trasa CH Trasa I Trasa J Trasa K Trasa L Trasa M Trasa N Trasa O Trasa P Trasa Q Trasa R Trasa S Trasa T Trasa U Trasa V Trasa W Trasa X Trasa Y Trasa Z Trasa 5 Trasa 6064 Trasa 6109 Trasa 6185 Trasa 6200 popis trasy Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová - Kunčice; Jistebník - Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava - Slezská Ostrava Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice Poruba-Ves - Poruba - Pustkovec - Martinov Centrum - Muglinov - Hrušov; Vratimov - Hrabová Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory Třebovice - Hošťálkovice - Lhotka - Petřkovice - Koblov - Antošovice Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá - Krmelín Martinov - Poruba - Plesná Polanka nad Odrou - Stará Bělá; Bělský Les - Hrabůvka - nádraží Vítkovice Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice - Šenov Bartovice - Radvanice - Petřvald Hošťálkovice - Mar.Hory - Nová Ves; Proskovice Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald Zábřeh - Hrabůvka; Shopping Park - Dubí - Svinov Přívoz Hrabová - Hrabová,statek; Vítkovice - Moravská Ostrava; Lhotka - Bobrovníky; Hrabová, průmyslová zóna Krásné Pole - Poruba; Poruba - Martinov; Petřkovice - Nordpól Polanka nad Odrou - Jistebník Nová Ves Martinov - Poruba - Třebovice Dubina - Interspar; Zábřeh, vodárna - Odra; Krmelín - Nová Bělá; Hrabová, průmyslová zóna Heřmanice - Michálkovice Krásné Pole - Poruba-Ves; Poruba - Svinov; nádraží Vítkovice - Vítkovice Poruba - Pustkovec Zábřeh - Bělský les Hošťálkovice; Třebovice - Poruba Jantarová stezka Vratimov - Bartovice - Šenov - Havířov Antošovice - Bohumín Hlučín - Petřkovice Velká Polom - Plesná - Dobroslavice

66 Dopravní dostupnost regionu Dostupnost regionu po komunikacích - vzdálenosti v km Warszawa 390 km Praha 350 km Katowice 90 km Ostrava Brno 170 km Wienna 310 km Bratislava 300 km Dostupnost regionu páteřní dopravní trasy Hlavní dálniční tahy Praha Železniční koridory D 5 Č. Třebová Plzeň D 1 D 1 Ostrava Brno Přerov D 2

67 Investice do dopravních staveb Rozpočet města disponoval v roce 2013 částkou 7,031 mld. Kč a pro oblast dopravy v něm bylo určeno 2,057 mld. Kč. Pro dopravu na výdajové stránce rozpočtu to znamenalo meziroční navýšení o 229 mil. Kč (rok 2012 navýšení o 50 mil. Kč), resp. navýšení částky na 29,26 % z rozpočtu města (rok ,02 %). V následujících tabulkách jsou uváděny údaje znázorňující skutečné finanční prostředky dle odboru dopravy MMO:

68 68 10 Technická infrastruktura Voda % z podzemních zdrojů, % z povrchových vod (Kružberk, Šance, Morávka); podzemní vodou zásobuje obyvatele Ostravy Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s.; povrchovou vodou zásobuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; délka vodovodní sítě je km; podíl zásobovaných pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě je 86 %. Kanalizace 2 druhy sítí: - jednotná - dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými odpadními vodami, - oddílná - dešťové vody jsou odváděny samostatným potrubím odděleně od vod splaškových; provozovatelem jsou Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.; délka kanalizační sítě je 854 km; čištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 98,7 % na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze. Teplo Soustava centralizovaného zásobování teplem je provozována společnosti Dalkia Česká republika, a. s., která vytápí více jak 85 tisíc domácností. Elektřina Zásobování elektrickou energií zajišťuje společnost ČEZ a. s., a Dalkia Česká republika, a. s.; potřeba elektřiny je kryta z 35 % z místních zdrojů a zbylých 65 % z celostátní rozvodné sítě; distribuční rozvodná síť NN 400/230, 50 HZ. Plyn Dodávky a distribuci zajišťuje Severomoravská plynárenská, a.s. (člen RWE Group), ČEZ a. s.; medium zemní plyn; distribuce je zajišťována rozvodnou sítí VTL, STL, NTL plynovodů včetně regulačních stanic.

69 69 Odpady Zpracování tuhých odpadů zajišťuje především spol. OZO Ostrava s.r.o. v rámci integrovaného systému pro oblast s 400 tis. obyvateli. Dalšími zpracovateli odpadů jsou např. spol. Van Gansewinkel, a. s. a A.S.A., spol. s r.o. Produkce odpadů v Ostravě v letech v tis. tun Druh komunálního odpadu Type of waste Směsný komunální odpad Mixed waste Sklo Glass Plast Plastics Papír Paper Kovy Metals Objemný odpad Large items Nebezpečné odpady Hazardous waste Odpad ze zeleně Greenery Stavební odpad občanů Consruction-related Jiné Other CELKEM TOTAL Zdroj: MMO, odbor ochrany ŽP, (2014) Množství odpadu na osobu v kilogramech Počet obyvatel Kg/osobu z celkových odpadů Zdroj: MMO, odbor ochrany ŽP, (2014)

70 70 Telekomunikace Ve městě působí několik provozovatelů kabelové televizní sítě; provoz telekomunikační sítě zajišťuje Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; místní poskytovatelé telekomunikačních služeb jsou zapojeni do světových peeringových uzlů; síť je digitalizovaná, kvalita spojení a rychlost uspokojování požadavků je na úrovni Prahy a Brna; město a okolí je kvalitně pokryto sítěmi mobilních operátorů Telefónica O2, T Mobile a Vodafone. Pokrytí u všech mobilních sítí již dosahuje téměř 100 % obyvatelstva; pokrytí území města rozhlasovým a televizním signálem je velmi dobré; digitální vysílání na Ostravsku nabízí signál multiplexu 1 na kanále 54 s televizními programy ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 a sedmi programy Českého rozhlasu. Dále zde vysílá multiplex 2 na kanále 37 s televizemi Nova a Prima, a multiplex 3 na kanále 48 s Primou love a Rádiem Proglas; pro velkou část města jsou dostupné služby metropolitní sítě provozované společností OVANET a.s.: OVANET CITY 5,8 GHz, OVANET FREE ZONE 2,4 GHz; ve městě působí několik alternativních telekomunikačních operátorů, z nichž k největším patří GTS Czech a.s, Alcatel a.s., Contactel a.s., Nextra CR, Tiscali a další; pro přístup na internet a datové přenosy je město pokryto rádiovými sítěmi společností Broadnet Czech, Nextra CR, Star 21, MPS Ha-vel, TELTECH com a.s., Poda s.r.o., MATTES AD, TRONO GROUP s.r.o. a další. Rychle se rozvíjí pokrytí kraje vysokorychlostním připojením k internetu pomocí AD SL i bezdrátovým připojením; housingové služby nabízí: OVANET, a. s., K2 atmitec s.r.o., Itself s. r. o., Datahost s. r. o. a další. Informace o informačních technologiích v domácnostech Podíl domácností vybavených: osobním počítačem 31,2 34,9 40,3 45,7 51,1 56,7 60,8 63,9 připojením k internetu 19,6 24,6 32,6 40,2 46,6 53,1 58,0 62,5 připojením k vysokorychlostnímu 7,6 14,0 22,5 32,4 39,6 internetu 48,4 53,6 58,7 Podíl jednotlivců v populaci: s mobilním telefonem 76,1 79,7 84,4 86,3.... uživatelů osobního počítače 42,4 45,1 50,5 54,0 58,3 63,4 65,3 67,1 uživatelů internetu 32,8 36,8 44,3 49,4 54,4 60,3 63,6 67,0 nakupujících přes internet 6,4 9,6 14,1 17,1 19,6 23,9 26,6 29,6 V oblasti informačních technologií: odborníci (v tis. fyzických osob) 6,7 9,2 8,9 10,4 10,6 14,5 13,7 11,0 průměrná hrubá měsíční mzda odborníků IT celkem (v Kč) Zdroj: ČSÚ (červenec 2014)

71 71 Procentuální podíl domácností v letech , které mají k dispozici: Zdroj: ČSÚ (červenec 2014), vlastní zpracování Procentuální podíl jednotlivců v letech , kteří jsou: Zdroj: ČSÚ (červenec 2014), vlastní zpracování

72 72 11 Výzkum, vývoj, inovace Základním dokumentem podpory inovačních aktivit v kraji je Regionální inovační strategie (RIS), v níž jsou obsaženy především aktivity na podporu využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikovém sektoru, vzdělávání stávajících i nových výzkumných pracovníků a podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Prioritou je zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím orientace na vybrané oblasti, ve kterých má region přirozené konkurenční výhody. Moravskoslezský kraj a jeho přirozené centrum Ostrava jsou známé zejména svým významem v oblasti těžkého průmyslu strojírenství, hutnictví, těžební průmysl - které dodnes ovlivňují značnou měrou charakter jak kraje, tak i města. Logicky je pak většina výzkumných a vývojových kapacit spojena s velkými firmami právě v těchto odvětvích. V Ostravě existuje kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových i vzdělávacích institucí, což představuje dostatečný potenciál pro rozvoj inovačního podnikání. Podle dat Technologického profilu České republiky v okrese Ostrava působí přibližně 136 subjektů pro spolupráci v inovačním podnikání. Kontakty lze nalézt na webových stránkách: Technoprofil Region počet subjektů spolupracujících v inovačním podnikání inovační firmy Praha Jihomoravský Moravskoslezský Pardubický Středočeský Zlínský Královehradecký Olomoucký Liberecký Ústecký Plzeňský Vysočina Jihočeský Karlovarský celkem Zdroj: Techprofil (březen 2014)

73 73 Subjekty spolupracující v inovačním podnikání, jednotlivých regionů Zdroj: Techprofil (březen 2014), vlastní zpracování Okres počet subjektů spolupracujících v inovačním podnikání inovační firmy Praha Brno - město Ostrava - město Pardubice Olomouc Liberec Hradec Králové Plzeň - město České Budějovice Ústí nad Labem Zdroj: Techprofil (březen 2014) Subjekty spolupracující v inovačním podnikání, dle jednotlivých okresů Zdroj: Techprofil (březen 2014), vlastní zpracování

74 Výzkum a vývoj Podrobné hodnocení a výzkumy připravuje Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. Z výzkumu proběhlého v roce 2013 vyplývá, VŠB-TUO se umístila mezi univerzitami na 7. místě a mezi všemi hodnocenými vědecko-výzkumnými organizacemi v České republice na výborné 8. pozici. Podrobné informace Údaje ke vědě a výzkumu za Moravskoslezský kraj, za období Počet pracovišť výzkumu a vývoje Počet zaměstnanců VaV (fyzické osoby) Počet zaměstnanců VaV (přepočtené osoby) Výzkumní pracovníci (přepočtené osoby) z toho podle sektorů provádění VaV podnikatelský vládní vysokoškolský Výdaje na VaV (mil. Kč) 1 761, , , , , , , , , , , ,6 z toho podle zdrojů financování VaV podnikatelské 1 298,7 865, , , , , , , , , , ,6 veřejné 456,2 510,6 592,2 597,7 756,4 840, ,8 903,1 972,8 921, , ,2 zahraniční 4,4 18,1 21,8 10,2 37,2 32,2 32,8 24,8 101,6 196, , ,4 Neinvestiční výdaje na vědu a výzkum (mil. Kč) 1 581, , , , , , , , , , , ,7 Udělené patenty v České republice přihlašovatelům z ČR Zdroj: ČSÚ (listopad 2013)

75 75 Výdaje na vědu a výzkum, dle zdrojů financování, za celý Moravskoslezský kraj, za období (mil. Kč) Zdroj: ČSÚ (listopad 2013), vlastní zpracování Podíl výdajů na vědu a výzkum, dle zdrojů financování, za celý Moravskoslezský kraj, v roce 2012 (mil. Kč) Zdroj: ČSÚ (listopad 2013), vlastní zpracování

76 Vědecko-technologický park Vědecko-technologický park představuje účinný nástroj rozvoje podnikání a zaměstnanosti v oblasti vyspělých technologií a jeho vznik byl inspirován desítkami úspěšných projektů v zahraničí. Zakladateli společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. jsou Statutární město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě. Stávající areál VTPO je tvořen multifunkčními budovami PIANO a TANDEM s pronajímatelnými plochami o rozloze cca m 2. V areálu se nacházejí rovněž komerční objekty společností Ingeteam a. s. a ELCOM, a. s. Rozšíření VTPO Multifunkční budovy III, IV: V srpnu 2013 byla zahájena výstavba Multifunkčních budov III a IV. Tyto nově budované objekty budou sloužit jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. V rámci multifunkční budovy III nově vznikne m 2 využitelných ploch a v rámci multifunkční budovy IV nově vznikne m 2 využitelných ploch. Rozšíření VTPO oblast Myslivna: Z důvodu naplnění kapacity pozemků využitelných pro výzkum a vývoj v rámci stávajícího VTPO bylo rozhodnuto o jeho rozšíření do sousední lokality. V rámci plánovaného rozšíření byla vytipována jako nejvhodnější oblast Myslivna. Celá plocha má přibližnou velikost 26,5 ha. Dle investičního záměru je projekt rozdělen do čtyř etap. Aktuálně probíhá příprava I. etapy projektu zahrnující plochu cca 15,5 ha. Schváleným termínem pro ukončení financování projektu je Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. 4 Ing. Roman Michalec, ředitel Technologická 372/2, , Ostrava - Pustkovec tel.: , fax: IT4INNOVATIONS Cílem tohoto projektu je vybudování špičkového evropského centra excelentního výzkumu v oblasti IT s důrazem na high performance computing a zabudované výpočetní systémy. Projekt 4 V červnu 2014 byl zastupitelstvem města schválen záměr prodeje budovy Tandem a dalších pozemků na území Vědecko-technologického parku v Ostravě-Pustkovci firmě CTP Invest.

77 77 společně připravuje pět subjektů: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR. Centrum excelence IT4Innovations skloubí funkci výzkumného centra pro akademické účely s výzkumem pro potřeby aplikační sféry. Realizace projektu bude probíhat v letech Celkové náklady na realizaci projektu v letech činí Kč. Výše Kč byla poskytnuta Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace, přičemž 85 % je financováno ze strukturálních fondů EU (Evropský fond regionálního rozvoje) a 15 % ze státního rozpočtu České republiky. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je od svého počátku součástí mezinárodní sítě superpočítačových expertních pracovišť PRÁCE a členové jeho týmu jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Malý klastr, který už nyní patří mezi nejvýkonnější stroje střední Evropy, pojmenovaný Anselm, umožňuje od první poloviny roku 2013 zpracování velkého množství dat. Mnohokrát jde o jediný nástroj, pro řešení složitého vědeckého problému. Jedná se tedy o univerzální výzkumnou laboratoř pro modelaci a simulaci řešení problémů různých vědeckých disciplín. Druhá, finální část superpočítače, tzv. velký klastr, bude uvedena do provozu v roce 2015, přičemž by se v té době měl zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. IT4Innovations Národní superpočítačové centrum Ing. Martin Palkovič, Ph.D., ředitel VŠB-Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava Poruba BIC Ostrava, s. r. o. Podnikatelské inovační centrum vzniklo roku 1993 a jeho posláním je podpora, pomoc a konzultace v různých oblastech činnosti na trhu. Nabízí komplexní služby začínajícím i rozvíjejícím se firmám: vyhledává plochy k pronájmu nejen pro kanceláře, ale i výrobní prostory; poskytuje poradenství v oblasti dotací a mezinárodní spolupráce; má vývojové centrum průmyslových aplikací, které disponuje vysoce kvalitními měřícími a montážními zařízeními a kvalifikovaným personálem a umožňuje školení a vzdělávání.

78 78 BIC Ostrava s. r. o. Ing. Marek Valdmann, Ph.D. výkonný ředitel Ruská 83/24, Ostrava Vítkovice Tel.: Podnikatelský inkubátor VŠB TU Ostrava Tento podnikatelský inkubátor byl založen v roce 2008 na území Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Inkubátor nabízí kromě moderního zázemí řadu služeb, které mají začínajícím, ale i zkušeným podnikatelům pomoci k úspěchu a prosperitě, např. Centrum podpory Inovací a Centrum projektové podpory. Tyto služby jsou rozděleny do třech základních programů: program pronájem podnikatel může využívat služeb bez omezení za tržní ceny; program inkubace pro začínající podnikatele, kteří mají vypracovaný podnikatelský záměr, jenž je důležitý pro přijetí do tohoto programu. Služby jsou následně poskytovány za zvýhodněné ceny, nebo zcela zdarma; program spin off společnosti u inovativních projektů, jejichž know-how alespoň částečně patří univerzitě, je možné poskytnou kapitálový vstup ze strany univerzity. Podnikatelský inkubátor VŠB TU Ostrava Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba Tel.: inkubator.vsb.cz/cs Centrum nanotechnologií Centrum nanotechnologií (CNT) vzniklo 1. února 2007 z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) jako jeden z vysokoškolských ústavů Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava (VŠB-TUO) a jako první vědeckotechnologické centrum v republice s nanotechnologiemi ve svém názvu. Aktivity Centra nantoechnologií jsou zaměřeny na výzkum, přípravu a analýzu materiálů, a to především těch, jejichž rozměry se pohybují v oblasti nanometrů (10-9 m). Světově uznávaní vědci a odborníci centra rozvíjí a podílejí se na vědeckovýzkumných aktivitách, jakými jsou nanokompozitní materiály, nanomateriály s fotofunkčními a antibakteriálními vlastnostmi, frikční kompozity či sorpční materiály, a zabývají se také studiem toxicity a vlivu nanočástic na životní prostředí a živé organizmy. Centrum intenzivně spolupracuje s řadou významných zahraničních i tuzemských pracovišť na vědeckovýzkumných projektech. Z jednotlivých specifických výstupů vědeckovýzkumných

79 79 aktivit byly vytvořeny stovky publikací uznávaných v odborných časopisech, a také vznikla řada patentů a dalších výsledků chráněného duševního vlastnictví. Centrum nanotechnologií je rovněž zaměřeno na spolupráci s průmyslovými a podnikatelskými subjekty, s kterými je spoluřešitelem projektů a je poskytovatelem analytických služeb. Centrum nanotechnologií je vybaveno špičkovými analytickými přístroji pro chemickou a strukturní analýzu materiálů a také řadou mikroskopických metod. Pedagogové CNT jsou tvůrci celorepublikově prvního studijního oboru Nanotechnologie, který vznikl ve spolupráci s Institutem fyziky HGF na VŠBTU Ostrava. Akreditace magisterského a bakalářského studia toho oboru byla schválena v roce Centrum nanotechnologií Pro. Ing. Jaromír Pištora, CSc. - ředitel Vysoká škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava Poruba Tel.: Podnikatelský inkubátor VŠP, a. s. Ostrava Cílem tohoto inkubátoru, založeného v roce 2011, je rozvíjet a podporovat podnikavost široké veřejnosti, především tedy studentů a absolventů Vysoké školy podnikání, a. s. a to prostřednictvím zázemí, podpory a obvyklých služeb, kterými jsou: Podnikatelský inkubátor VŠP, a. s. Ostrava Ing. Milan Stoch, Ph.D Michálkovická 1859/226, , Slezská Ostrava pi.vsp.cz/ Technologické centrum Ostrava Výstavba první haly Technologického centra Ostrava, které se nachází v městské části Vítkovice, byla dokončena v říjnu V současné době probíhá druhá etapa výstavby. Technologické centrum Ostrava bylo pojmenováno po svém duchovním otci, profesorovi Václavovi Roubíčkovi. V nové hale se budou testovat především vývojové technologie na ekologickou likvidaci odpadů. Bude se pokračovat ve vývoji pyrolýzy, či se bude realizovat výzkumný program

80 80 ENET. Ten zahrnuje vývoj celé řady technologií využívajících netradiční zdroje energie, netradiční paliva včetně odpadu a jejich tepelného zpracování, nové metody akumulace energie. Technologické centrum Ostrava INOVAČNÍ, a. s. Pohraniční 1435/86, , Ostrava Tel.: , Fax: MEDI Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s. je inovativní evropské centrum designované pro klinický vývoj a produkci léčivých přípravků a produktů oboru Regenerativní medicíny a Moderní terapie v nejvyšší celosvětové kvalitě. Jedinečný vědeckotechnický park, navrhovaný s celkovým rozsahem 6450 m 2, prezentuje celosvětově jedinečnou a zároveň vysoce konkurenceschopnou infrastrukturu s využitím nejkvalitnějších moderních technologií pro testování, diagnostiku, vývoj a klinický výzkum nových buněčných léčivých přípravků tzv. léčivých přípravků Moderní terapie. Poptávka po léčivých přípravcích Moderní terapie, které využívají k léčbě lidské buňky, celosvětově roste a díky své kapacitě tak centrum 4MEDi umožní daleko větší kapacity vývoje a výroby buněčných přípravků potřebným pacientům v České republice a v Evropě. 4MEDi Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s. Partyzánské náměstí 2633 / 7, Ostrava-Moravská Ostrava Tel.: Klastry V Ostravě a Moravskoslezském kraji jsou nejvýznamnější průmyslové sektory organizovány v klastrech, což dává kraji nový profil a výrazně zjednodušuje přístup investorů k jednotlivým subdodavatelům. Region je v tomto ohledu lídrem mezi kraji v České republice. K rozvoji myšlenky klastrů významně přispěl Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., jenž se stal českým partnerem v projektu ACENET financovaného EU (realizace ). Cílem projektu bylo rozšířit informace a zkušenosti v oblasti vytváření a řízení klastrů mezi jednotlivými partnery projektu a podpořit vytváření evropské sítě klastrových iniciativ. Další

81 81 aktivitou v oblasti problematiky klastrů je iniciativa ClusterNet (ARR Ostrava, a. s), jejíž hlavní náplní je řízení síťové spolupráce všech osob angažujících se v klastrových iniciativách (facilitátoři, manažeři klastrů, členové výkonných rad a dalších orgánů klastrů, zástupci VŠ, rozvojových institucí, atd.) a to na všech úrovních (regionální, národní i nadnárodní). ARR Ostrava, a.s., byla zapojena do mezinárodních projektů CLOE a NICE zaměřených na management klastrů a mezinárodní networking firem v klastrech.

82 82 12 Kvalita života 12.1 Životní prostředí Území statutárního města, jako významné průmyslové centrum, prodělalo od roku 1990 razantní útlum těžkého průmyslu a rozsáhlou restrukturalizaci, což se projevilo i pozitivními dopady na složky životního prostředí. V kvalitě ovzduší se tato situace odráží tak, že začátkem devadesátých let došlo k dramatickému, později k pozvolnému poklesu imisního zatížení území města, ale zhruba od roku 2001 se začíná projevovat zvyšování imisní zátěže, a to především tuhými znečišťujícími látkami (TZL). Ostrava se vyznačuje vysokou hustotou osídlení, dopravy a zvláště koncentrace různorodého průmyslu. Důsledkem lokalizace značného počtu zdrojů znečišťování ovzduší na poměrně malé ploše je obecně špatná kvalita ovzduší, což řadí také území města mezi tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Srovnáme-li ovšem vývoj emisí v minulých letech se současností, zjistíme, že se situace nápadně zlepšila (viz graf ). Za tímto zlepšení stojí především snížení průmyslové výroby, restrikce těžby černého uhlí a zároveň zavádění modernějších technologií, jež jsou šetrné k životnímu prostředí. Porovnáme-li celkové hodnoty znečištění ovzduší v minulých letech, je zřejmé, že se situace oproti předchozím letům výrazně zlepšila. Jestliže v roce 1980 byla naměřena například hodnota emisí tuhých znečišťujících látek v ovzduší přes 65 tisíc tun za rok, dnes je to hluboko pod dva tisíce tun za rok. Město Ostrava v rámci svých možností přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí. Kvůli vyššímu spadu prachu mnohem častěji než je jeho povinností čistí a kropí silnice. Udržuje a rozšiřuje plochy městské a izolační zeleně a vytváří kolem města zelený prstenec. Díky těmto projektům patří Ostrava k nejzelenějším městům v republice. Do roku 2015 bude na území Statutárního města Ostravy vysazeno více než půl milionu nových stromů a keřů. Další zeleň v moravskoslezské metropoli přibude díky dalším městským. Město také komunikuje s největšími průmyslovými znečišťovateli a snaží se je přimět k co největším investicím do ekologie. Do oblasti životního prostředí bylo od roku 2007 investováno již více než 14 miliard 107 milionů korun. Tato částka zahrnuje finance použité v jednotlivých oblastech - ovzduší a zeleň, dotace na jízdné MHD, ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova, vodní hospodářství a protipovodňová ochrana, odpady a brownfields. Jen na oblast ovzduší bylo od roku 2007 vydáno Kč, částka zahrnuje například výdaje na údržbu městské zeleně, které dosahují jedné miliardy a třinácti milionů korun, či projekty týkající se výsadby a revitalizace stromů a keřů v hodnotě téměř 233 milionů korun. Aktuální informace o stavu ovzduší v Ostravě, aktivitách města v této oblasti a další novinky se dozvíte na webových stránkách

83 Emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1) v t/rok Moravskoslezský kraj Rok TZL (prach) SO NOX CO Zdroj: ČHMÚ (srpen 2014) Zdroj: ČHMÚ (srpen 2014), vlastní zpracování

84 Emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1) v t/rok Ostrava Rok TZL (prach) SO NOX CO Zdroj: ČHMÚ (srpen 2014) Zdroj: ČHMÚ (srpen 2014), vlastní zpracování

85 85 Vývoj vybraných ukazatelů znečištění vodních toků T ok - profil BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) Odra - Svinov , Ostravice - Muglinov 8,1 31 6,9 29 7,9 41 8,6 45 T ok - profil BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) Odra - Svinov 9,7 38 6, ,8 29 Ostravice - Muglinov 8,4 43 7,3 37 7, T ok - profil BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) BSK 5 (mg/l) CHSK (mg/l) Odra - Svinov 5,4 24 6,9 40 7,9 53 7,7 48 Ostravice - Muglinov 4, Zdroj: Povodí Odry, státní podnik, Zprávy o jakosti vody v tocích BSK 5: biochemická spotřeba kyslíku (BOD), CHSK: chemická spotřeba kyslíku (COD) Vývoj vybraných ukazatelů znečištění vodních toků Zdroj: Povodí Odry, státní podnik, Zprávy o jakosti vody v tocích

86 Zdravotní a sociální péče Na kvalitu života občanů města Ostravy má značný vliv dostupnost zdravotnické péče a také sociální oblast. Ve statutárním městě Ostrava nalezneme jak ambulantní, tak lůžkovou zdravotní péči a v řadě případů i specializovanou zdravotní péči na vysoké úrovni. Město také nabízí svým obyvatelům pomoc a podporu prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města a zřízených příspěvkových organizací sociálního a zdravotnického charakteru. Při zajišťování sociálních a zdravotnických služeb spolupracuje s jednotlivými městskými obvody a také s nestátními neziskovými organizacemi i fyzickými osobami Zdravotnictví MS kraj Ostrava nemocnice 18 3 odborné léčebné ústavy 23 4 lázeňské léčebny 3 - samostatná ambulantní zařízení zvláštní zdravotnická zařízení zařízení lékárenské péče lékaři celkem lékaři na 1000 obyvatel 4,0 5,8 lůžka celkem Zdroj: Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2012, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (prosinec 2013) Jak je uvedeno v tabulce, Ostrava má 3 nemocnice, kterými jsou: Fakultní nemocnice Ostrava s lůžky; Městská nemocnice Ostrava s 694 lůžky a Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava se 408 lůžky; dále má k dispozici následující čtyři odborné léčebné ústavy: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostrava Radvanice se 150 lůžky; Hospic sv. Lukáše Ostrava s 30 lůžky; Klinika plastické chirurgie Ostrava, s. r. o. se 4 lůžky a Silesia Medical, s. r. o. Ostrava. V Ostravě bylo k březnu 2014 celkem 101 lékáren, což znamená, že na jednu lékárnu připadlo obyvatel. Poskytovatele zdravotních služeb je možné vyhledat na portálu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR: snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm.

87 87 Vývoj počtu lékařů v Ostravě za období Ostrava - město nemocnice lékaři celkem z toho: praktiční pro dospělé praktičtí pro děti stomatologové gynekologové specialisté Zdroj: Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje, jednotlivé roky Zdroj: Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje, jednotlivé roky, vlastní zpracování

88 Sociální služby Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Sociální služby se mohou občanům poskytovat v jejich domácím prostředí jako tzv. terénní služby, ambulantně (uživatel dochází do zařízení) nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Zřizovatelem je město Ostrava, městské obvody, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby. V Ostravě je největší prostor věnován službám ambulantním. Poskytuje je 56,3% zařízení. Terénní služby nabízí 53 % zařízení a pobytové 40,6 % zařízení. Poskytovatelé tyto formy nabízí i kombinovaně. Jednotlivé formy sociálních služeb jsou v Ostravě zastoupeny poměrně vyváženě. Ve městě Ostrava nabízí sociální služby 117 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří zajišťují 180 služeb. Tyto služby využívá téměř občanů města. Poskytovatelé sociálních služeb zaměstnávají více než zaměstnanců, což je řadí mezi významné zaměstnavatele ve městě. Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. Sociální poradenství (26) Služby sociální péče: - osobní asistence (5) - pečovatelská služba (10) - tísňová péče (1) - průvodcovské a předčitatelské služby (1) - podpora samostatného bydlení (4) - odlehčovací služby (7) - centra denních služeb (5) - denní stacionáře (5) - týdenní stacionáře (2) - domovy pro osoby se zdrav. postižením (2) - domovy pro seniory (14) - domovy se zvláštním režimem (11) - chráněné bydlení (5) - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních (1) Poskytované služby Služby sociální prevence: - raná péče (3) - telefonická krizová pomoc (1) - tlumočnické služby (3) - azylové domy (12) - domy na půl cesty (1) - kontaktní centra (1) - krizová pomoc (2) - intervenční centra (1) - nízkoprahová zaříz. pro děti a mládež (8) - nízkoprahová denní centra (2) - noclehárny (3) - služby následné péče (4) - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (12) - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (8) - sociálně terapeutické dílny (3) - terapeutické komunity (1) - terénní programy (7) - sociální rehabilitace (9) Pozn.: v závorce je uveden počet zastoupených sociálních služeb v Ostravě

89 89 Nejčastějším typem zařízení sociálních služeb jsou v Ostravě sociální poradny (14,4 %), za nimiž následují domovy pro seniory (7,8 %), azylové domy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (6,7 %), domovy se zvláštním režimem (6,1 %) a následně pak pečovatelská služba (5,6 %). Nejméně často jsou zastoupeny terapeutické komunity, intervenční centra, kontaktní centra, domovy na půl cesty, telefonická krizová pomoc, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče, průvodcovské a předčitatelské služby a tísňová péče (každé po 0,6 %). Nejvíce sociálních služeb je v Ostravě realizováno pro cílovou skupinu senioři (26 %), dále pro osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením (17 %) a pro děti a rodinu (11 %). Důležitou úlohu mají i související aktivity zaměřené na seniory (25 %), osoby s civilizačním onemocněním (18 %) a na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci (58 %). Centra denních služeb, sociální poradny, zařízení pro krizovou pomoc, osobní asistenci, nízkoprahová zařízení, sociálně aktivizační služby, azylové domy a noclehárny častěji provozují občanská sdružení a církevní subjekty. Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem častěji provozují příspěvkové organizace města Ostravy, pečovatelskou službu a domy s pečovatelskou službou městské obvody. Příjemci sociálních služeb jsou senioři, občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi, občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, občané se zrakovým postižením, občané se sluchovým postižením, občané s civilizačním onemocněním, děti a rodiny, občané ohroženi sociálním vyloučením a sociálně vyloučení a romské etnikum. Z vyhodnocení vývoje obyvatelstva a jeho věkové skladby je zřejmé, že stárnutí populace bude nesporně hlavním problémem, kterému budou muset orgány města čelit. Jak již bylo uvedeno, dochází v Ostravě k podstatnému stárnutí obyvatelstva. Podle vývoje počtu obyvatel přirozenou měnou se počet obyvatel ve věku 60 a více let bude vyvíjet přibližně následovně: v roce 2005 bylo těchto občanů 60,6 tis., v roce 2010 stoupl počet na 70 tis. V následujících letech bude jejich počet nadále stoupat na 75,8 tis. v roce 2015 a na 78,7 tis. v roce Z uvedené prognózy nárůstu počtu starších osob je patrné, jak se bude vyvíjet péče o starší občany a jak náročná bude nejen na finanční prostředky, ale i na celkovou organizaci jednotlivých druhů služeb. Pobytové služby sociální péče Statutární město Ostrava zřizuje k zabezpečování sociálních služeb 9 příspěvkových organizací a 1 zdravotnické zařízení poskytující pobytové sociální služby při Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci. Městské obvody zřizují domy s pečovatelskou službou včetně pohotovostních lůžek a příspěvkové organizace k zabezpečení sociálních služeb na svém území. Struktura soc. a zdrav. zařízení provozovaných příspěvkovými organizacemi:

90 90 centrum pro osoby se zdravotním postižením: 1 (složeno z 6 zařízení), počet míst 252 domovy pro seniory: 7, počet míst 1277 domovy se zvláštním režimem: 6, počet míst 350 domy s pečovatelskou službou: 41, počet bytových jednotek odlehčovací služby v rámci domů s pečovatelskou službou (pohotovostní lůžka): 3, počet míst 38 Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace: 1, počet míst 66 Kapacity pobytových služeb pro obyvatele statutárního města Ostrava zajišťují také úřady městských obvodů, pro osoby bez přístřeší a osoby sociálně vyloučené kde mají k dispozici 112 míst. Nestátní neziskové organizace poskytují sociální služby v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem se 404 místy a v azylových domech a noclehárnách pro osoby bez přístřeší s 402 místy. Terénní sociální péče Záměrem terénní péče je orientovat se na péči poskytovanou lidem v jejich vlastním sociálním prostředí. Hlavním zájmem je umožnit uživateli v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, a v případech, kdy toto vylučuje jeho stav, zajistit mu důstojné prostředí a zacházení. Jednou ze služeb terénní sociální péče je pečovatelská služba, která je poskytována občanům v jejich domácnostech včetně domácností v domech s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba byla v roce 2013 poskytnuta celkem osobám. Při úřadech městských obvodů statutárního města Ostrava je pečovatelská služba poskytována na osmi místech. Pro občany, kteří jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu a potřebují pomoc pečovatelské služby, jsou zřizovány domy s pečovatelskou službou. Přidělování bytů provádějí úřady městských obvodů na základě žádosti občana, omezení soběstačnosti a naléhavosti jeho sociální situace. Na území města Ostravy se v současné sobě nachází 1125 bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou. Nestátní neziskové organizace a další rozvoj sociálních služeb Nestátní neziskové organizace jsou v Ostravě významnými poskytovateli sociálních služeb a realizátory dalších aktivit. Na území města působí přes 100 neziskových organizací. V oblasti pobytových služeb pro seniory doplňují služby poskytované příspěvkovými organizacemi, v celé řadě služeb jsou však výhradními poskytovateli služeb, zejména služeb terénních a ambulantních.

91 91 Jejich činnost v oblasti sociálních služeb je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostravy, v r částkou 62,2 mil. Kč, v r částkou 60,9 mil. Kč, v r částkou 65 mil. Kč, v roce 2012 částkou 70,1 mil. Kč a v roce 2013 částkou 71,6 mil. Kč. Na území města jsou sociální služby a související aktivity rozvíjeny a koordinovány v souladu s aktuálně platným strategickým dokumentem 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období Pro snazší orientaci v nabídce poskytovaných sociálních služeb na území města Ostravy byl vydán Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava a je k dispozici v elektronické verzi na a Na začátku roku 2013 byl spuštěn nový webový portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Na tomto webovém portálu nalezne veřejnost pravidelně aktualizovaný přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Adresa portálu: socialnisluzby.ostrava.cz/ Sociální inkluze Ostrava!!! V roce 2011 představilo město Ostrava dlouhodobý komplexní program Sociální inkluze Ostrava!!!, jehož prioritou je zkvalitnit vzájemné soužití obyvatel města. Tento cíl dokládá i jeho dlouhodobá vize Lepší život s rodinou lepší soužití s většinou. Program obsahuje 12 integrovaných projektů a opírá se o 3 hlavní pilíře, jimiž jsou: zaměstnání, vzdělání a bydlení. Program je realizován ve dvou etapách, přičemž první je stanovena na období let 2012 a 2013 a její náplní bude zahájení programu, zapojení prvních rodin, ověření funkčnosti programu, a výběr partnerů. Druhá etapa je stanovena na období a obsahuje již řadu konkrétních cílů jako například: zvýšit podíl romských středoškoláků, snížit dlouhodobou nezaměstnanost obyvatel, žijících ve vyloučených lokalitách, zvýšit kvalitu bydlení a řada dalších Bydlení a nebytové prostory Bydlení Bytový fond statutárního města Ostravy byl svěřen do správy jednotlivým městským obvodům. Ke dni hospodařily městské obvody s byty v bytových domech. Trend prodeje obecních bytů nastolený od roku 1991, kdy město Ostrava vlastnilo téměř 46 tisíc bytů, pokračoval ve zmenšené míře také v roce 2013, i když ne tak dramaticky jako na konci devadesátých let.

92 92 Největší bytový fond je spravován městským obvodem Ostrava Jih s byty, dále pak Mariánské Hory a Hulváky s byty, Moravská Ostrava a Přívoz má bytů, Slezská Ostrava a Poruba 911 bytů. Typy obecních nájemních bytů Nájemní byty k počet procentuálně % z toho: - standardní byty ,60% - byty se sníženou kvalitou 717 5,40% - byty v domech s peč. službou ,40% - bezbariérové byty 105 0,80% Zdroj: MMO, odbor majetkový (2014) Sociální bydlení obecně platná definice sociálního bydlení neexistuje. V Ostravě jsou lokality a bytové domy, ve kterých jsou pronajímány byty osobám s nižšími příjmy. Jedná se vesměs o menší byty a byty se sníženou kvalitou v lokalitách mimo centra městských obvodů. Různé typy sociálního bydlení jsou poskytovány neziskovými organizacemi a podporovány statutárním městem Ostrava. Nejedná se o standardní nájemní byty, ale zařízení se zvláštním režimem, určená k bydlení nebo ubytování občanů v nepříznivé sociální situaci dané věkem, zdravotním stavem, těžkou sociální nebo životní situací. Sociální bydlení včetně resocializačních programů zajišťují neziskové organizace většinou s podporou města. K těmto zařízením zejména patří: domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory; dům na půl cesty, azylové domy, domy pro matky s dětmi; komunitní centra; vesnička soužití. Od roku 2012 se pro řešení bytové problematiky ve vyloučených lokalitách jednotlivých MOb a pro sociálně slabé uplatňuje integrovaný programu Sociální inkluze Ostrava!!!

93 93 Ceny bytů Ceny bytů závisí na mnoha faktorech. Porovnáním s jinými lokalitami České republiky vychází, že ceny bytů v Ostravě jsou nižší, než ve srovnatelných městech. Zdroj: (2014) Cenové relace pronájmu a prodeje rodinných domů a bytů: Typ nemovitosti pronájem Kč koupě mil. Kč Rodinný dům: - 5 a více pokojů ,5-5,0-4 a více pokojů ,1-5,0 Byt: m ,7-3, m ,6-2,5 Zdroj: MMO, odbor majetkový (2014) Nájemné tržní nájemné standardního bytu se pohybuje v rozmezí Kč/m 2, nájemné standardního obecního bytu se pohybuje v rozmezí Kč/m 2 nájemné u obecních bytů se sníženou kvalitou se pohybuje v rozmezí Kč/m 2.

94 94 Bytová výstavba SMO po roce 1995 V Ostravě bylo postaveno nebo zrekonstruováno za období s přispěním finančních prostředků města, městských obvodů, státního rozpočtu a nyní také dotací v rámci EU, celkem bytů s nákladem 2,47 miliardy korun. V roce 2013 město Ostrava investovalo do nové výstavby bytových domů a rekonstrukcí bytových jednotek 175 milionů Kč, bylo zrekonstruováno 240 bytů. Náklady na výstavbu nových a rekonstruovaných bytů za období SMO nový výstavba a rekonstrukce počet BJ CRN (tis. Kč) rozdělení dle zdrojů v tis. Kč SMO Mob jiné stát a EU rekonstruované BJ nové byty nové BJ v DPS celkem za období Zdroj: MMO, odbor majetkový (2014) Náklady na výstavbu nových a rekonstruovaných bytů v roce 2013 SMO nový výstavba a rekonstrukce počet BJ CRN (tis. Kč) rozdělení dle zdrojů v tis. Kč SMO Mob jiné stát a EU rekonstruované BJ nové byty nové BJ v DPS celkem Zdroj: MMO, odbor majetkový (2014) Vysvětlivky: CRN celková realizační náklady DPS dům s pečovatelskou službou BJ bytová jednotka Jiné zdroje sdružené prostředky s cizími právnickými, nebo fyzickými osobami, které se podílely na realizaci V rámci dotačního programu Regenerace panelových sídlišť (dle nařízení vlády č.494/2000 Sb.) probíhají od roku 2002 regenerace venkovních prostorů kolem panelových domů, které zvyšují kvalitu bydlení a řeší dlouholeté problémy těchto lokalit. To je v poslední době zejména nedostatek míst pro parkování, stav komunikací a zeleně nebo nedostatek prostor pro trávení volného času obyvatel sídliště. V roce 2013 pokračovala realizace regenerace panelového sídliště Fifejdy I v MOb Mariánské Hory a Hulváky další etapou II. C, s finančními náklady ve výši 9,9 mil Kč. Dále pokračovala realizace regenerace panelového sídliště Muglinov v MOb Slezská Ostrava s celkovými finančními náklady ve výši 7 mil. Kč, která má být dokončená v dubnu 2014.

95 95 Na každou z těchto realizací regenerace panelových sídlišť byla získána dotace z MMR ve výši 4 mil. Kč Kultura Do třetího největšího města České republiky a zároveň do metropole severní Moravy může návštěvníky přilákat celé spektrum důvodů: specifické industriální památky, mnoho aktivit pro kvalitně strávený volný čas a řada kulturních institucí a akcí. Mezi technické památky patří zejména: Důl Michal, který představuje hodnotný autentický průmyslový areál, Dolní Vítkovice, která bývá často nazývána Ostravské Hradčany a také park Landek, který je největším hornickým muzeem v celé České republice. V Ostravě působí i mnoho významných kulturních institucí, z nichž většina má nadregionální působnost. Je zde Národní divadlo moravskoslezské, kde můžete zhlédnout představení souborů opery, činohry a baletu. Divadlo loutek, které přináší pestrý repertoár inscenací, uspokojujících nároky celé řady diváků od nejmenších dětí až po jejich rodiče. Toto divadlo pořádá v liché roky mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse Ostrava a každý sudý rok festival Divadelní pouť bez bariér. Také Divadlo Petra Bezruče, jenž dává příležitost mladým režisérům a absolventům. K nejmladším a nejmenším divadelním scénám v České republice patří Komorní scéna Aréna, která nabízí kromě vlastních inscenací také hudební pořady, diskuzní večery a vzdělávací pořady pro děti a mládež. Volným uměleckým sdružením je Bílé divadlo, které je složeno pouze z amatérů, zabývajícími se paradivadelními experimenty. Milovníci filmů mohou navštívit hned několik kin. Největší a nejoblíbenější je Multiplex Cinestar v obchodním domě Futurum a CINEMA CITY v Nové Karolině. Náročnější diváky zaujme Minikino Kavárna. Dalšími kiny jsou: Luna, Vesmír, Art v Ostravě, kino Hvězda ve Vratimově, kino Panorama v Klimkovicích, nebo Kino Polanka v Polance nad Odrou. Mezi přední česká symfonická tělesa se zařadila Janáčkova filharmonie Ostrava. Každoročně probíhá mezinárodní festival klasické hudby Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival a multižánrový festival Colours of Ostrava, Festival Ostravské dny nové hudby je pořádán každé dva roky. Bohatým programem lákají také tři velké kulturní domy: Dům kultury Akord Ostrava Zábřeh, Dům kultury města Ostravy, Dům kultury Poklad, i ty menší v obvodech města. Nositeli řady výjimečných kulturních akcí jsou rovněž četné spolky, různá sdružení či kvalitní folklórní soubory. Obraz o vztahu Ostravy ke kultuře a informacím dotváří i existence Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje a hustá síť městských knihoven. Od října 2005 nabízí ústřední knihovna města Ostravy své služby v prostorách u Sýkorova mostu. Širokou nabídku kulturních aktivit

96 96 doplňují mnohé zdejší galerie a muzea s expozicemi věnovanými rozmanitým oblastem lidského života. Nejvýznamnější z nich je Galerie výtvarného umění Ostrava, jejíž návštěvnost v posledních letech stoupá a překračuje hranici sto tisíc návštěvníků. Rámec města, regionu i České republiky daleko přesahuje národní kulturní památka Dolní Vítkovice. Díky přestavbě původního plynojemu zde vyrostlo multifunkční kongresové centrum Gong s hledištěm s kapacitou míst a vlastními galerijními prostory. Rekonstrukcí původní historické energetické ústředny U6 vznikl Malý svět techniky, industriální muzeum s edukativními prvky. V září 2014 pak bude otevřen ve zcela nové budově tzv. Velký svět techniky. Dominantou Dolních Vítkovic se stala vysoká pec proměněná ve vyhlídkovou věž s naučnou trasou Sport a rekreace Ostrava je městem se sportovní tradicí, kvalitním hostitelem sportovních akcí jak republikového, tak i evropského či světového charakteru a její občané jsou považováni za nejlepší sportovní publikum v celé České republice. V červnu 2013 získala Ostrava prestižní titul Evropské město sportu 2014 a připojila se tak k městům jako jsou Madrid, Valencie nebo Barcelona. Cílem tohoto projektu je vtáhnout občany do sportovních aktivit a přispět tím ke zlepšení jejich tělesného i psychického stavu. Udělení titulu má i ekonomický rozměr, neboť dojde k posílení sportovně rekreační infrastruktury a hlavně ke zvýšení atraktivity města pro návštěvníky zejména z České republiky, Slovenska i Polska a zviditelnění Ostravy v rámci Evropské unie. Na území města Ostravy se nachází mnoho sportovišť, jako jsou atletické, fotbalové a zimní stadiony, víceúčelové sportovní haly, tenisové kurty, squashové kluby, kryté bazény, koupaliště a další sportovní zařízení. Nejvýznamnější areály provozuje společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Její letní koupaliště Ostrava-Poruba je největší přírodní koupaliště ve střední Evropě. Vyznavači cyklistiky si mohou vybrat z bohaté nabídky cyklotras a cyklostezek, které Ostravu protínají. Bohaté příležitosti pro využití volného času poskytuje okolí Ostravy. Pohoří Beskydy a Jeseníky, které leží cca 30 km a 60 km od Ostravy se vyznačují dobrými podmínkami pro lyžování v zimním období a v období jara až podzimu poskytují dostatek příležitostí pro pěší turistiku, cykloturistiku a rybaření. Z Ostravy do Beskyd vyjíždí od května do září cyklobus, který je určen především pro přepravu cykloturistů s jízdními koly a pěších turistů, ale i všech ostatních cestujících. V zimním období je k přepravě připraven Skibus. Hráči golfu, kteří pro svůj koníček potřebují dokonale upravený a na prostor náročnější terén, mohou zamířit na hřiště v zámeckém parku v Šilheřovicích u Ostravy či na vzdálenější hřiště v Čeladné, Ropici a Ostravici. Přibližně 30 km od Ostravy se také nachází velmi oblíbené golfové hřiště v Kravařích. Ostrava je rovněž místem konání mnoha vrcholových sportovních evropských

97 97 i světových šampionátů (v ledním hokeji, házené, vzpírání, volejbalu, krasobruslení, tenisu prestižní turnaj Davis Cup, kulturistice atd.). Každoročně se zde pořádá mezinárodní atletický mítink Zlatá tretra Ostrava obsazovaný nejlepšími atlety světa. V roce 2004 se Ostrava stala spolupořadatelem Mistrovství světa v ledním hokeji, zápasy se konaly v ČEZ ARÉNĚ v jedné z největších a nejmodernějších víceúčelových hal v České republice. Tato pro fanoušky jedinečná událost se v Ostravě zopakuje v roce Turistické atraktivity Technické památky, ostravské bohatství a chlouba, je objevováno a obdivováno lidmi z celého světa. NKP Dolní Vítkovice, tvořící nezaměnitelné ostravské panorama, nabízí zážitky s industriální atmosférou. Festival Colours of Ostrava, Janáčkův Máj se v roce 2012 stěhují do plynojemu (Gongu) a přilehlého areálu. Vyhlídku na celou Ostravu Vám nabídne Vysoká pec č. 1, vysoká 75 m, která poskytuje pohled i na nedalekou Novou Karolinu a Trojhalí. Vzniknout tak dá nové čtvrti plné umělců, moderním galeriím, kavárnám, muzeím, kongresovým a výstavním prostorům. V Landek parku s expozicí hornického muzea se vydejte po stopách lovců mamutů, kteří vrch na soutoku Odry a Ostravice osídlovali a z jejichž období pochází i unikátní Landecká Venuše. Do NKP Důl Michal musí zavítat každý, kdo chce poznat autentickou hornickou atmosféru a poznat práci havířů, kterým jsme vděčili za dostatek černého zlata. Mezi hlavní turistické cíle dále patří ZOO Ostrava druhá největší zoologická zahrada v ČR, zrekonstruovaný Slezskoostravský hrad, který mimo zajímavých expozic pravidelně láká na různé kulturní akce či Svět miniatur Miniuni s modely budov významných evropských měst. Každé muzeum má své poklady, jedinečné sbírky. Chloubou a unikátním exponátem Ostravského muzea je 225 cm vysoký pokojový orloj postavený panem Maškem počátkem 30. let 20. století. Ostravské muzeum navíc v roce 2009 otevřelo novou stálou expozici. Za zmínku jistě stojí i Hasičské muzeum, Muzeum citer, Katedrála Božského Spasitele (druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku po bazilice na Velehradě), Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy či exkurzní trasa pivovarem Ostravar zakončená ochutnávkou tohoto typického českého produktu. Agentura Czech Tourism, která je státní příspěvkovou organizací a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, vydává každoročně žebříček nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice. V roce 2013 měla Ostrava v TOP 20 návštěvnosti turistických cílů 2 objekty, a to: Dolní oblast Vítkovic - Landek park a zoologickou zahradu Ostrava. Na prvním místě návštěvnosti turistických cílů TOP 10 technické památky se umístila Dolní oblast Vítkovic, Landek Park s 679 tis. návštěvníků. Mezi nejnavštěvovanější turistické cíle Moravskoslezského kraje patří zmiňovaná Dolní oblast Vítkovic, Landek Park, Zoologická zahrada Ostrava, dále Svět

98 98 miniatur, Sklep strašidel a Slezskoostravský hrad, Dinopark Ostrava a Regionální muzeum Kopřivnice. Ostrava má svého mobilního průvodce, který Vám pomůže nejen se zorientovat, ale také poradit a případně podat aktuální informace. Stáhnete jej na Bližší informace všem návštěvníkům podají pracovníci jednotlivých poboček Ostravského informačního servisu. Dalším zdrojem jsou webové stránky nebo nebo publikace Turistický průvodce Ostravou vydaná v roce 2009 statutárním městem Ostrava a nakladatelstvím freytag&berndt. V roce 2010 přibyl také nový Turistický průvodce po industriálních památkách Ostravy a série informačních letáků. Město Ostrava vytvořilo v tomto roce, tedy 2014, novou turistickou hru pro chytré mobilní telefony Kód Salomon. Hra je založena na příběhu rodiny Rothschildů a ukazuje turistům město s jedinečnou atmosférou. Mobilní aplikace provádí hráče po zajímavých místech Ostravy a ti plní úkoly, dohledávají v terénu různé informace a řeší logické rébusy, které vedou k rozluštění šifry o tajemném talismanu. Návštěvnost turistické oblasti Ostravsko Zdroj: ČSÚ (2014)

99 99 Vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zdroj: ČSÚ (2014) Pozn.: Turistická oblast Ostravsko = Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom

100 Ubytovací zařízení 13.1 Hotely Název Adresa Telefon +420 Počet pokojů Cena za os./ noc Webová adresa Areál Ferdinand*** Vrbka od 900 BEST WESTERN Hotel Vista**** Kpt. Vajdy 3046/ od Clarion Congress Hotel Ostrava**** Harmony Club Hotel Ostrava*** Hotel AD Landek Hotel Akord*** od října od U Nemocnice 837/2 Náměstí SNP od od 980 Hotel Aron**** Lidická Hotel Best*** Keltičkova Hotel Bonum*** Masná od Hotel Brioni**** Stodolní od Hotel City Ostrava*** Zkrácená 2703/84 Macharova od 860 Hotel club Trio*** Pobialova od Hotel Garni*** Na Bunčáku od 900 Hotel Isora*** + Hotel Jan Maria**** Antošovická od 799 Slívova 1946/ od Hotel Maria*** Přívozská od 950 Hotel Max*** Nádražní od 600 Hotel Mercure Ostrava Center**** Českobratrská 18/ Hotel Metropol*** Jaklovecká od 520 Bohumínská Hotel Mexiko*** od Hotel Na Kafkova od Kafkové*** 1380/15 Hotel Nikolas*** Nádražní od Hotel Palác Elektra*** Umělecká 305/ od 1300

101 101 Hotel Paradise*** 28. října od 800 Hotel Park Inn Ostrava**** Hornopolní 3313/ Hotel Puls*** Ruská 3077/ od Hotel Ruby Blue**** Stodolní od Hotel Safari*** Bohumínská od 490 Hotel Sport Club*** Čkalovova od 600 Hotel Taurus Těšínská od 900 Hotel a restaurace Třebovický mlýn*** Hotel Veronika*** Hotel VŠB-TUO Garni*** Hotel Zámek Poruba**** Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava**** Na Heleně 5004/2 Mírové náměstí 3d/519 Studentská 1770 Nábřeží SPB 60 Tyršova od od od od od Zámek Zábřeh**** U Zámku 42/ od 1490

102 Penziony a apartmány Název Adresa Telefon +420 Počet pokojů Cena os./noc Webová adresa Apartmány KEMAX Hostinec Penzion Lhotka Verdunská 1814/3 Petřkovická od od Můj Penzion Výletní od 250 Pension 69 Slavníkovců od 510 Pension JV bar Palackého 30/ od 600 Pension U Rašků Binarova od Penzion AIDA Penzion Anet Penzion Ben Polanka Pustkovecká 4/108 U Rozvodny 428 Jaromíra Šamala 1276/ od od od Penzion Blue Paradise 28. října od 600 Penzion D.M.Z. Kollárova od 700 Penzion Exotic Přemyslovců 599/ od 800 Penzion Fermata Michálkovická od 650 Penzion FIKO Lassallova 206/ od Penzion Florián Světlovská Penzion Magda Rrokycanova od 650 Penzion Motýlek Vřesová od 650 Penzion na Cihelní Tomkova od 600 Penzion Olymp Vřesinská od 575 penzion-olymp.webnode.cz/ Penzion Paradise Raisova od 700 Penzion Sokolská Sokolská třída od 220 Penzion U Kyblíků Serafinova 580/ od 640 Penzion V Hájku Klimkovická od 550 penzionvhajku.cz/ Penzion Ve Dvoře Nádražní 19a od 850

103 Hotelový domy Provozní zařízení Kovák Vratimovská od Ubytovny Název Adresa Telefon +420 Levné ubytování Ostrava - Vladimír Rada Sportovní areál TJ Mittal Ostrava Počet pokojů Cena os./noc Webová adresa Cihelní od 180 Varenská 40a od Ubytovna Jarena Dolní 248/ Ubytovna Laguna Oběžná 1086/ Ubytovna HPF Clean Muglinovská od 135 Ubytovna Martinov Martinovská 3176/ od 420 Ubytovna Metalurg U studia od Ubytovna Nerudova Nerudova od Ubytovna Pod mostem Ubytovna Stars 28. října od 360 Novoveská 2011/ od 190 Ubytovna Šalamoun Nedbalova od 310 Ubytování u ARÉNY U cementárny 1337/ od 300 Ubytovna Vítek Adamusova od 198 Název Adresa Telefon +420 Počet pokojů Cena os./noc Webová adresa Hotelový dům Areál Plzeňská od 350 Hotelový dům DMH Výškovická od 395 Hotelový dům Elmontex Edisonova od 363 Hotelový dům Hlubina Horní od 124 Lowcost Hotel Ostrava Plzeňská 2622/ od adamusova

104 Koleje Koleje VŠB-TU Ostrava Studentská Ostrava-Poruba tel.: (114) fax: (499) web: Studentská Residence Slezská Československé Armády 1612/ Ostrava - Slezská Ostrava tel.: web: Studentské koleje Vista Ubytovací kapacita města Ostravy Kategorie počet zařízení kapacita lůžek *** **** penziony ubytovny nezařazeno celkem

105 Konferenční a výstavní prostory Trojhalí Karolina Na Prádle , Ostrava Divadlo Antonína Dvořák Smetanovo náměstí 3104/8A , Ostrava Tel.: ČEZ ARENA Ruská 3077/ , Ostrava Tel.: Cinema City Jantarová 3344/ , Ostrava Tel.: Cinestar Ostrava Novinářská 6c , Ostrava Tel.: firmy.cinestar.cz/ Divadlo Jiřího Myrona Čs. Legií 148/ , Ostrava Tel.: Kino Luna Výškovická 113, , Ostrava Hrabůvka Tel.: VŠB TUO 17. listopadu 15/ , Ostrava Tel.: Komorní klub Velfíkova 8, , Ostrava Hrabůvka Tel.: Kulturní dům K-TRIO Dr. Martínka 1439/ , Ostrava - Hrabůvka Tel.: Landek Park Pod Landekem , Ostrava Tel.: Dolní oblast Vítkovice Ruská 2887/ Ostrava Tel.: Dolní oblast Vítkovice GONG Ruská 2887/ Ostrava Tel.: Výstaviště Černá louka Výstaviště černá louka , Ostrava Tel.: Slezskoostravský hrad Hradní , Ostrava Tel.: Clarion Congress Hotel Ostrava*) Zkrácená , Ostrava - Zábřeh Tel.: Hotel Park Inn Ostrava*) Hornopolní 3313/ , Ostrava Tel.:

106 106 Seminární centrum Akademie Hrušovská , Ostrava Tel.: Dům kultury města Ostravy 28. října 124/ , Ostrava Tel.: Dům kultury Akord Náměstí SNP , Ostrava Zábřeh Tel.: Dům kultury Poklad M. Kopeckého , Ostrava Poruba Tel.: Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava*) Tyršova , Ostrava 1 Tel.: Hotel Mercure Ostrava Center*) Českobratrská 18/ , Ostrava Tel.: Společenský a kulturní dům ROTHSCHILD Palace Mírové náměstí 160/ Ostrava Vítkovice Tel.: *) Ubytovací zařízení v Ostravě rovněž disponují kapacitami pro pořádání konferencí seminářů, workshopů a jiných obdobných akcí. Uspořádat konference, či kongresy lze také na netradičních místech, jako jsou muzea, divadla aj. Informace

107 107 Konference v hromadných ubytovacích zařízeních v MSK Rok Počet akcí Počet účastníků Zdroj: ČSÚ (2014) Metodika Českého statistického úřadu používá pro tuto statistiku pouze data od subjektů, kteří poskytují zároveň ubytovací služby. Následkem této metodiky je zkreslování informací, neboť nejsou zahrnuty počty velkých kongresů a konferencí v zařízeních jako jsou Gong, Výstaviště Černá louka, Landek Park a řada dalších. V současné době vznikají snahy tento trend eliminovat a vytvořit model pro získávání kvalitních statistických dat. Zájem o pořádání kongresů v Ostravě stále roste a to především po otevření Gongu a areálu Dolních Vítkovic. Pokles počtu akcí a účastníků v roce 2013 byl způsoben rekonstrukcí hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, při níž došlo k navýšení jeho kapacity. Kongresová kapacita města Ostravy počet zařízení zařízení s kapacitou nad 200 osob zařízení s kapacitou do 200 osob 2 2 Zdroj: MMO (2014)

108 Orgány města, městských obvodů a městské organizace Ostrava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, statutárním městem. Území statutárního města se člení na 23 městských obvodů. Současně město plní funkci obce s rozšířenou působností. Rozlohou největším je Slezská Ostrava (4 174 ha) a nejmenším Pustkovec (108 ha). Z hlediska počtu obyvatel je k největším obvodem Ostrava-Jih ( obyvatel), následovaný Porubou ( obyvatel), Moravskou Ostravou a Přívozem ( obyvatel). Vnitřní poměry ve věcech správy statutárního města jsou uspořádány obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Ostravy. Řízení města je dvoustupňové. Na prvním stupni řízení působí zastupitelstvo města, rada města, primátor, Magistrát města Ostravy a Městská policie Ostrava. Na druhém stupni, tedy na úrovni městských obvodů, působí zastupitelstva městských obvodů, rady městských obvodů, starostové a úřady městských obvodů Orgány na úrovni města Zastupitelstvo města, jakožto nejvyšší kolektivní orgán města, rozhoduje o základních otázkách. Členové zastupitelstva jsou voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na období čtyř let. Zastupitelstvo města má 55 členů a jeho zasedání jsou veřejná. Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Rada města jakožto výkonný orgán městské samosprávy má 11 členů a je tvořena primátorem, náměstky primátora a dalšími čtyřmi členy zastupitelstva - radními. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Radu a primátora volí zastupitelstvo z řad svých členů, schůze rady jsou neveřejné. Rada města zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Primátor města je volený zastupitelstvem a zastupuje statutární město Ostravu navenek. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný Zastupitelstvu města Ostravy. Magistrát města Ostravy tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a další zaměstnanci města zařazení do magistrátu. Magistrát v oblasti samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou, v oblasti přenesené působnosti vykovává státní správu. Dozor nad výkonem přenesené působnosti je vykonáván na základě platných právních předpisů. Činnost pracovníků magistrátu řídí a kontroluje tajemník, který je jmenován a odvoláván primátorem, se souhlasem ředitele krajského úřadu. Organizačně je magistrát členěn na 20 odborů.

109 109 Zvláštní orgány města (Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava, Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava, Komise pro sociálně-právní ochranu dětí). Městská policie Zákon číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), svěřil obcím do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, tím dal také oprávnění obecnímu zastupitelstvu zřídit k zabezpečení těchto záležitostí obecní (městskou) policii. Vrchním velitelem Městské policie Ostrava je primátor Orgány na úrovni městských obvodů Zastupitelstvo městského obvodu; rada městského obvodu; starosta; úřad městského obvodu; zvláštní orgány městského obvodu Městské organizace Příspěvkové organizace; obchodní společnosti; obecně prospěšné společnosti.

110 Kontakty 15.1 Významné instituce Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Na Jízdárně Ostrava Tel.: BIC Ostrava, s.r.o. Ruská 83/ Ostrava-Vítkovice Tel.: CzechInvest - Regionální kancelář pro MSK Na Hradbách Ostrava Tel.: Česko-polská obchodní komora Janáčkova Ostrava Tel.: Úřad Regionální rady Na Jízdárně 2824/ Ostrava - Moravská Ostrava Tel.: Krajská hospodářská komora MSK Výstavní 2224/ Ostrava Tel.: Krajský úřad - Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Tel.: Podnikatelský inkubátor VŠB TU Ostrava Studentská 6202/ Ostrava Poruba Tel.: pi.cpit.vsb.cz Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Michálkovická 1859/ Ostrava Tel.: Ostravský informační servis, s.r.o. Jurečkova 1935/ Ostrava Tel.: RPIC-ViP s.r.o. Výstavní 2224/ Ostrava Tel.: Úřad práce v Ostravě 30. dubna 3130/2c, Ostrava Tel.: portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s. Výstavní 2224/ 8, Ostrava Tel.: Statutární město Ostrava - Magistrát Prokešovo náměstí 8, Ostrava Tel.: (ústředna) Tel.: (stř. info služeb) Tel.: (esmo)

111 Významné orgány veřejné správy a soudy Finanční úřad Ostrava I Jurečkova Ostrava 1 Tel.: cds.mfcr.cz Finanční úřad Ostrava II Horní 1619/ Ostrava Jih Tel.: cds.mfcr.cz Finanční úřad Ostrava III Opavská 6177/74 a Ostrava Poruba Tel.: cds.mfcr.cz Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická Ostrava-Zábřeh Tel.: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava Vítkovická 2, Ostrava Tel.: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě Živičná 1123/ Ostrava Tel.: Okresní státní zastupitelství Ostrava U Soudu 6187/ Ostrava Tel.: portal.justice.cz Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Na Bělidle Ostrava Tel.: Krajské státní zastupitelství v Ostravě Na Hradbách 1836/ Ostrava 1 Tel.: portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=2 2&o=12&k=277 Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 1835/ Ostrava Tel.: portal.justice.cz/ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě Korejská 876/ Ostrava - Přívoz Tel.: uop-os.npu.cz/ Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Živičná Ostrava Tel.: Obvodní báňský úřad v Ostravě Veleslavínova 1598/ Ostrava Tel.: Okresní soud v Ostravě U Soudu 6187/ Ostrava - Poruba Tel.: portal.justice.cz/ Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava Zelená 34 a Ostrava Tel.: Policie ČR Správa Severomoravského kraje, Městské ředitelství 30. dubna Ostrava Tel.:

112 112 Policie ČR Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava Milíčova Ostrava Tel.: Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Ostrava Nádražní 869/ Ostrava Tel.: Úřad práce v Ostravě 30. dubna 3130/2c Ostrava Tel.: portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava Lihovarská 1335/ Ostrava - Radvanice Tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám Ostrava Tel.: Významná zařízení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Výzkumná a vývojová základna Centrum městského a regionálního managementu - Ostravská Univerzita Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittussiho Ostrava-Slezská Ostrava Tel.: Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba Tel.: Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p. Pikartská 7, Ostrava Radvanice Tel.: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Pohraniční 693/ Ostrava-Vítkovice Tel.: ArcelorMittal Ostrava, a.s. Vratimovská 689, Ostrava Kunčice Tel.: ostrava.arcelormittal.com Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7, Ostrava 1 Tel.: Technický a zkušební ústav stavební Praha Pobočka Ostrava U studia 14, Ostrava Tel.: Ústav geoniky Akademie věd ČR Ostrava Studentská 1768, Ostrava-Poruba Tel.:

113 113 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka veřejná výzkumná instituce Pobočka Ostrava-Přívoz Macharova 5/594, Ostrava Tel.: VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Pohraniční 584/ Ostrava Hulváky Tel.: VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Radvanice Tel.: Vysoká škola báňská TU Ostrava Tř. 17. listopadu 15, Ostrava Tel: Vysoká škola podnikání, a.s. Michálkovická 1810/181, Ostrava Tel.: Firmy v rámci VTPO 1. CORY CZ spol. s r. o. Advey services, spol. s r. o. Agentura Likeit All4Customer, s.r.o. AVE Soft, s. r. o. CORPEVA industries s.r.o. DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o. EC Engineering Sp. Z o. o. ELCOM, a. s. ForSTEEL, s. r. o. HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o. Ing. Libor Holub, Ph. D. Ingeteam a.s. IT Lab czech, s. r. o. Itelligence, a. s. Knowledge Management Cluster, o. s. KROB software, s. r. o. LOGICON Partner, s. r. o. Merca mobile Merca Webmarketing Meteo4energy, s. r. o. MonkeyData NITTA Systems, s. r. o. POLL, s. r. o. Railsformers, s. r. o. Roper Egineering, s. r. o. SKF CZ, a. s. SPPA group, s. r. o. Svaz kováren ČR, o.s. SvětHostingu.cz T-MAPY spol. s r. o. TopFunction, s. r. o. Zebu webdesign, s. r. o. Zdroj: (srpen 2014)

114 Firmy v podnikatelském inkubátoru VŠB TU Ostrava AlfaWolf, s. r. o. AstrumQ Interactive, s. r. o. ATEsystem, s. r. o. Bezpečnostně technologický klastr, o. s. Business Success CEOS DATA, s. r. o. Ceos Service, s. r. o. ComTax Advising, s. r. o. CONSULT TAX OSTRAVA, s. r. o rejstrik-firem.kurzy.cz/ /bassama-sro obchodnirejstrik.cz/f-d-u-spol-s-r-o Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu Evici Webdesign, s. r. o. GARVIS Solutions, s. r. o. GIRITON Systems s. r. o. High End Computing Services, s. r. o. rejstrik-firem.kurzy.cz/ /high-endcomputing-services-sro Hubert Frey IDC CEMA, s. r. o. INESTA ALTA, s. r. o Ing Milena Axmannová Ing. Tomáš Nohál - Jarmila Brendlová Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s. Moravský energetický klastr, o. s. mybigsearch. com, s. r. o. rejstrik-firem.kurzy.cz/ /damsonagency-sro/statisticky-urad Nadační fond NABLA Niche IN.CO, s. r. o. Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu Projektově.CZ, s. r. o. PZ - stavservice, s. r. o. RKA SW Systems, s. r. o. Robert Cigán, OSVČ SCOVECO, s. r. o. SEW-EURODRIVE CZ, s. r. o. Svaz průmyslu a dopravy ČR Uniwise, s. r. o. Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace, a. s Zdroj: inkubator.vsb.cz/cs/ (březen 2014)

115 Přehled klastrů v Ostravě Bezpečnostně-technologický klastr, o. s. Ing. Robert Chlebiš Lumírova 13, , Ostrava Výškovice Tel.: , IT Cluster Ing. Vladimír Mlateček - manažer klastru VŠB TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky 17. listopadu 15, Ostrava Poruba Tel.: ; Družstvo ENVICRACK KLACR, o. s. Moravskoslezský klastr klastr obnovitelných zdrojů energie cestovního ruchu Ing. František Peterka - manažer klastru Mgr. Petra Volkmerová projektový manažer 1.máje 34/120, Ostrava Vítkovice U Tiskárny 9, Ostrava Tel: , GSM: Moravskoslezský automobilový klastr, o. s Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení MSDK Ing. Ladislav Glogar - výkonný manažer klastru Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Ing. Jan Poledník - výkonný manažer klastru Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba Studentská 6202, Ostrava-Poruba Tel: Tel: Moravskoslezský energetický klastr, o. s. Národní strojírenský klastr, o. s. (MSEK) Ing. Ladislav Mravec manažer klastru Ing. Jan Poledník výkonný ředitel klastru Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Tel.: Studentská 6202, Ostrava Poruba Tel: , Český telekomunikační klastr, o. s. Martin Šigut - předseda představenstva Moravský lesnický klastr, o.s. 28. října 102, , Ostrava - Moravská Ostrava Ing. Jan Řezáč výkonný ředitel Antonína Brože 2, Ostrava Zábřeh

116 Vybrané firmy z oblasti IT ALFA Computer CZ, s.r.o. 28. října Ostrava Mariánské Hory Tel.: APLIS.CZ, a.s. pobočka Ostrava Boleslavova Ostrava Tel.: AUTOCONT CZ, a.s. Hornopolní 3322/ Ostrava Tel.: Crux information technology s.r.o. Mlýnská 2353/ Ostrava 1 tel: D3Soft s.r.o. Ocelářská 2969/ Ostrava - Vítkovice Tel.: ha-vel family s.r.o. Křišťanova 1049/ Ostrava Tel.: OVA!!!CLOUD.net a.s. Hájkova 1100/ Ostrava Přívoz Tel.: PEGATRON Czech, s.r.o. Na rovince Ostrava Hrabová Tel.: pegatron.jobs.cz Pit Software, s.r.o. Nádražní Ostrava Tel.: VIAVIS a.s. Obránců Míru 237/ Ostrava Tel.: FLAME System, s.r.o. Mojmírovců Ostrava Mariánské Hory Tel.: Hewlett-Packard s.r.o. pobočka Ostrava 28. října 3117/ Ostrava Tel.: IBM ČR, s.r.o. - pobočka Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava Tel.: Ingeteam a.s. Technologická 371/ Ostrava Pustkovec Tel.: K2 atmitec s.r.o. Koksární 1097/ Ostrava Tel.: KVADOS Mobile Solutions, s.r.o. Pivovarská 4/ Ostrava Tel.:

117 117 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní Ostrava Tel.: itsolutions.vitkovice.cz Arrow ECS, a.s. Tvorkovských Ostrava - Mariánské Hory Tel.: Siemens, s.r.o. 28. října 150/ Ostrava Tel.: Tieto Czech s.r.o. 28. října 3346/ Ostrava Tel.:

118 Banky AXA ČR - Regionální ředitelství Ostrava Na Hradbách 5/ Ostrava Tel.: V Ostravě jsou k dispozici také další obchodní zastoupení. Citibank, a.s., pobočka Ostrava (Citibank Overseas Investment Corporation) Nádražní 643/11, Ostrava Tel.: Commerzbank AG, pobočka Ostrava Na Hradbách Ostrava Tel.: Česká národní banka, pobočka Ostrava Nádražní Ostrava Tel.: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava (Erste Bank) nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava Tel.: V Ostravě jsou k dispozici také další pobočky. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., pobočka Ostrava Přívozská 133/ Ostrava Tel.: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava (KBC Group N.V.) Nádražní Ostrava Tel.: V Ostravě jsou k dispozici také další pobočky. mbank, pobočka Ostrava (Commerzbank) Zámecká Ostrava Tel.: Oberbank AG Ostrava Stodolní Ostrava Tel.: Poštovní spořitelna regionální finanční centrum Ul. 28. října Ostrava Tel.: V Ostravě jsou k dispozici také další pobočky. GE Money Bank, pobočka Ostrava (General Electric) Masarykovo nám Ostrava Tel.: Hypoteční banka, a.s., pobočka Ostrava (ČSOB, a.s.) Nádražní 81, Ostrava Tel.: ING Bank (ING Group) Novinářská 6a Ostrava Tel.: LBBW Bank CZ a.s., pobočka Ostrava Dlouhá 3/ Ostrava Tel.:

119 119 Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava (Société Générale Group) Nádražní Ostrava Tel.: V Ostravě jsou k dispozici také další pobočky. Korea Exchange Bank 3F AXIS OFFICE PARK, budova C Na Rovince Ostrava - Hrabová Tel.: Raiffeisen Bank, pobočka Ostrava Na Hradbách 546/ Ostrava 1 Tel.: V Ostravě jsou k dispozici také další pobočky. UniCredit Bank ČR, a.s., pobočka Ostrava (UniCredit Group) Smetanovo nám Ostrava Tel.: V Ostravě jsou k dispozici také další pobočky. Volksbank CZ, a.s., pobočka Ostrava (Volksbank International AG) 28. října 3138/ Ostrava Tel.: Wüstenrot Smetanovo náměstí Ostrava Tel.: Air Bank a.s. Masarykovo nám Ostrava Tel.: Vybrané obchodní domy FORUM Nová Karolina Jantarová 3344/ Ostrava 2 Tel.: AVION Shopping Park Ostrava Rudná 3114/114, Ostrava Zábřeh Tel.: Baumax ČR a.s., filiálka Ostrava Novoveská ulice Ostrava Mariánské Hory Tel.: V Ostravě také další prodejna Futurum Ostrava Novinářská 3178/6a, Ostrava Tel.: Platforma Ostrava Krmelínská 2/780, Ostrava Hrabová Tel.: IKEA ČR, s.r.o. Rudná 110, Ostrava Tel.: INTERSPAR, provozovna Ostrava Dubina Horní 283/87, Ostrava Tel.: V Ostravě také další prodejna LASO Ostrava Spectrum stores, a.s. Masarykovo náměstí 15, Ostrava Tel.:

120 120 Globus ČR, k.s. Opavská 326/90, Ostrava - Plesná Tel.: Hornbach, Baumarkt CS, s.r.o. Bílovecká 3, Ostrava Svinov Tel.: V Ostravě také další prodejna Albert Hypermarket Ostrava Shopping Park Rudná 114/3114, Ostrava Zábřeh Tel.: V Ostravě je k dispozici několik prodejen. MAKRO ČR, s.r.o. Samoobslužný velkoobchod Místecká 280, Ostrava - Hrabová Tel.: SCONTO nábytek, s.r.o. Grmelova 4/2033, Ostrava Tel.: Tesco Stores ČR, a. s. Futurum Ostrava Novinářská 3178/6a , Ostrava Tel.: V Ostravě je k dispozici několik prodejen. OBI Market Ostrava (Kutil, k. s.) Výškovická 3123/46, Ostrava Tel.: Kaufland ČR, v.o.s. Obchodní centrum Grmelova 2032/2, O. -Mariánské Hory Tel.: V Ostravě je k dispozici několik prodejen.

121 16 Historické mezníky města Ostravy 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

1 GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 7 2 HISTORICKÉ MEZNÍKY PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA OSTRAVY... 9 3 OBYVATELSTVO... 13 4 ŠKOLSTVÍ... 16

1 GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 7 2 HISTORICKÉ MEZNÍKY PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA OSTRAVY... 9 3 OBYVATELSTVO... 13 4 ŠKOLSTVÍ... 16 2 Obsah 1 GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 7 1.1 GEOGRAFIE... 7 1.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 8 2 HISTORICKÉ MEZNÍKY PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA OSTRAVY... 9 3 OBYVATELSTVO... 13 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 13 3.2 VĚKOVÉ

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více