info hudy Berg&Steigen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "info hudy www.bergundsteigen.at Berg&Steigen"

Transkript

1 info hudy č.2 / březen / úvodem Lano, laso, špagát Typy lan Použití lan Lana a vlhkost Lexikon lana Rázová síla Pádový faktor Praktické rady str. 2 Symbolem kamarádského ducha je v lezení bez diskuse lano. Obsáhlý a komplexní blok přináší snad všechno důležité, co byste o laně měli vědět. Autorem hlavního textu je renomovaný šiřitel osvěty bezpečnosti v horolezectví Pit Schubert. Důležité informace si přečtete i díky podkladům od firem Lanex a Beal. Plánování túry Plánování = samozřejmost Pro letní i zimní túry 7 kroků plánování Shromažďování informací Dynamické plánování Vyhodnocení túry str. 5 Kdo z vás, lezců, skialpinistů nebo snowboardistů, plánuje každou túru? Přitom jde o velmi důležitý předpoklad bezpečného pohybu, zejména pak v zimním, potenciálně lavinovém prostředí. Dvojice švýcarských horských vůdců Wicky & Wassermann výstižně a systematicky zpracovala metodiku této nedílné součásti každé túry inspirujte se!!! str. 15 Horské slunce Kvalitní sluneční brýle a stálá péče o pokožku vystavenou horskému slunci. Takové chování by mělo být určitě samozřejmostí. Text z pera Matthiase Möhrle, dermatologa z univerzitní kožní kliniky v německém Tübingenu určitě přesvědčí i ty, kteří ochranu před horským sluncem podceňují. Avalanche Card Při plánování túry se musí postupovat strategicky, pracovat s mapou, shromažďovat informace a vyhodnocovat je. Pomůckou je Avalanche Card karta, která vám usnadní přípravu túry. Do poloviny 20. století byla bezpečnost v průmyslu hodnocena především podle technického stavu zařízení. Toto hodnocení podle hardwaru, který lze snadněji kontrolovat, se však ukázalo jako nedostatečné. K hodnocení celkové bezpečnosti přispívají mnohem větší měrou měkké faktory (software), do kterých lze zahrnout způsob řízení, postupy, plánování. Avšak ani ideální kombinací tvrdých a měkkých faktorů není možné pokrýt vše, co se pod pojmem risk management v průmyslu skrývá. Nedílnou částí bezpečnosti je totiž člověk, v průmyslu by se tedy dalo říci liveware, který je pro přínos k bezpečnosti často rozhodující, a je významem nadřazen hardwaru či softwaru. (volně převzato ze Safety Culture Risk Awareness, Swiss Re) Srovnání s bezpečností v horách odhalí překvapivé podobnosti. Rozhodující není stav vybavení, často ani naučené způsoby jištění, technika a podobně. Při řešení kritických situací zpravidla rozhoduje způsob myšlení a přístup k bezpečnosti obecně. Důležité je naučit se přistupovat k bezpečnosti z obecné perspektivy, zkusit si v jakékoli situaci představit různé scénáře imaginárních nehod či nehod plynoucích z mé bezprostřední činnosti. To je výrazně těžší, než se naučit správně slaňovat. Vlastní úvaha o bezpečnosti je mnohem cennější, než pasivně absolvovaný kurz o nejlepších technikách. S perfektním vybavením (hardwarem) a perfektními technikami jištění (softwarem) ještě pořád není horolezec vybaven optimálně proti nebezpečí, kterému je vystaven. Nejdůležitější je totiž jeho myšlení a přístup ke každé činnosti kterou provádí (liveware). Způsob myšlení a přístup k bezpečnosti pak ovlivňuje veškeré další oblasti - nákup a výběr vhodného vybavení, nácvik technik, školení a kontrolu vlastního partnera při lezení, dvojitá kontrola sebe sama, rozhodování o předčasném návratu z cesty, sledování počasí apod. Výrazem přístupu k bezpečnosti je i čtení odborného tisku, v neposlední řadě je důkazem změny přístupu k vlastní bezpečnosti možná i to, že se trpělivý čtenář dostal až sem. Lukáš Hančil / č.2 / březen / 2005 Jak plánovat horskou túru Návod jak zvýšit svou bezpečnost na zimní i letní túře (skitouring, sněžnice, alpské lezení, via ferrata) Text a ilustrace: Emanuel Wassermann a Michael Wicky Dobré plánování túry pomáhá včas odhalit nebezpečí a případně zvolit túru jinou nebo stávající pozměnit. Pokud to ovšem jde. Při plánování má člověk dostatek klidu a času, může si promyslet různé alternativy, a především není vystaven reálnému nebezpečí. Důkladná příprava před túrou napomáhá také k vytvoření si rozhodujícího náskoku z hlediska bezpečnosti. Místo kouzelné hůlky poslouží mapa, informace z lavinového zpravodajství a meteorologie, zprávy od kompetentních osob a samozřejmě i zkušenost samotného horského vůdce. 7 KROKŮ PLÁNOVÁNÍ TÚRY V rámci plánování musíme promyslet celou túru od A do Z. Rozbor trasy provádíme v 7 krocích, které je třeba systematicky opakovat před každou túrou: 1. Shromáždit a vzájemně porovnat informace 2. Prostudovat klíčová místa 3. Najít alternativy a varianty 4. Naplánovat body rozhodování 5. Stanovit podrobný plán túry 6. Ověřit předpokládaná rizika 7. Přizpůsobit se reálným podmínkám (dynamické plánování) Po volbě túry uděláme úvodní hrubé plánování. Promyslíme při tom krok 1 až 3. Pokud ještě neznáme podmínky ani účastníky túry, položíme si jednoduše otázku, jací musí účastníci být, abychom mohli túru uskutečnit. Posléze, při detailním plánování těsně před túrou, podrobněji prostudujeme kroky 1 až 3 a doplníme je o kroky 4 až 7. Přípravný proces plynule přechází do aktivního plánování na cestě. Po túře pomáhá porovnání plánování se skutečným průběhem k prohloubení zkušeností a poučení pro příště. Krok 1. Shromáždit a vzájemně porovnat informace V tomto prvním kroku si uděláme obrázek o průběhu trasy a shromáždíme všechny dostupné informace - jak co se týče počasí, sněhu a lavinové situace, tak i účastníků túry. Trasu si zakreslíme do mapy nejlépe v měřítku 1: a zhruba si vyznačíme klíčová místa a časovou náročnost. Veškeré informace Berg&Steigen o počasí a podmínkách (např. sníh, ledovec apod.), které můžeme shromáždit díky telefonu nebo internetu, zaneseme do formuláře (ke stažení na cz a který nám pomáhá v lepší orientaci při plánování. Poté porovnáme nejkritičtější pasáže co se týče nebezpečí lavin s aktuální lavinovou situací a předpovědí, zejména pak strmost svahu a jeho expozici. Hledáme rovněž problémová místa s otevřenými ledovcovými trhlinami. Na letní túře v zaledněném terénu musíme vymýšlet trasu v dostatečné, bezpečné vzdálenosti od ledopádů a séraků. Možnost padajícího kamení musíme zohlednit tehdy, chystáme-li se na zajištěnou cestu nebo na alpské lezení. Samozřejmě při všech aktivitách vytipováváme exponovaná místa s nebezpečím pádu. Následně nás zajímá přesné složení naší skupiny. Odpovídají schopnosti účastníků kondiční a technické náročnosti této túry? Krátké zhodnocení limitních variant (možnosti dopravy, jízdní řády lanovek, vleků a autobusů) doplňuje přehled o plánované túře. Krok 2. Prostudovat klíčová místa Poté co jsme si vytvořili přehled, systematicky hledáme další klíčová místa a studujeme je. O každé pasáži si musíme udělat přesný obrázek a vytvořit strategii, jak bychom ji mohli překonat: Jak přesně vypadá terén? Jak je strmý? Co leží nad naší trasou a co pod ní? Jaké podmínky tam můžeme očekávat? Jak je toto místo překonatelné? Mohu se na ostatní účastníky a sám na sebe spolehnout? Jaké musí být počasí a viditelnost? Odkud si mohu klíčová místa poprvé prohlédnout, apod.? Při detailním studiu klíčových míst často zjistíme, za jakých konkrétních okolností jsou překonatelná. Je důležité si tyto podmínky stanovit předem, protože na trase si musíme být včas jisti, zda tyto předpokládané skutečnosti opravdu platí. Pro zvýšení rezervy v rámci bezpečí se přesvědčíme, zda-li jsou standardní opatření dostatečná (např. rozestupy při výstupu nebo sjezdu) a jaké speciální vybavení budeme potřebovat (cepín, lano, stoupací hřebeny atd.). V zimním terénu skialpinismus horolezectví aplikujeme některou ze strategií, s jejíž pomocí nakonec vyhodnotíme, zda lze nebezpečné místo přejít nebo ne (Stop or Go, redukční metoda 3x3). lehké bezpečné nízko klíčová místa těžké nebezpečné nízko Zvládnutelná místa? Technika? Taktika? Výbava? Krok 3. Najít alternativy a varianty Túra je naplánována natolik, že dobře známe očekávané podmínky, účastníky i trasu, odhalili jsme zákeřnosti klíčových míst, a teď zbývá naplánovat alter- 2

2 3 B E Z P E Č N Ě V P Ř Í R O D Ě A V H O R Á C H nativy. Může to být varianta vyhnutí se klíčovému místu, alternativní cíl v půli cesty, nebo zcela jiný cíl túry. Ten je vždy nutný, protože si nikdy nemůžeme být předem jisti, zda odhad okolností, terénu a účastníků odpovídá skutečnosti. Příprava různých variant nám umožňuje rychle změnit trasu k alternativnímu cíli. Když plánujeme příliš striktně a bez variant podle hesla všechno nebo nic, směřujeme k podcenění nebezpečí jenom proto, že nabízející se alternativy nejsou uspokojivé. Zakreslit různé alternativy Krok 4. Naplánovat body rozhodování U rozhodujících bodů trasy nám musí být jasno, které varianty použijeme anebo jakou taktikou budeme klíčová místa překonávat. Zásadní kritéria musíme určit v teple chaty, protože na cestě, pod tlakem času a skupiny dojde často k přehlédnutí důležité informace. Na papíře nebo v hlavě si proto předem pevně stanovíme strategii pro každý rozhodující bod. Situace může tedy vypadat takto: Pokud bude na hřebeni vyfoukaný sníh, pak, jinak jdeme apod. Rozhodující body souvisejí obvykle s klíčovými místy a rozcestími před vstupem do nové terénní oblasti. Plánujeme je ale také před místem, z kterého není návrat možný vůbec, nebo by byl velmi náročný. Zakreslit rozhodnutí a kombinovat je s přestávkami. Krok 5. Stanovit podrobný plán túry Na základě podrobné přípravy vytvoříme přesný časový plán. Nutné vybavení je přesně stanoveno. Co potřebují řadoví účastníci túry, co nese vůdce (vůdcové) jako společný pro skupinu (lana, atd.)? Kdo přesně jde s námi a kde se sejdeme? Všechny poznámky mohou být napsány např. na okraj mapy. Cesty vyznačené v mapě jsou zkontrolovány a eventuelně ještě připíšeme symboly odpovídající místům odpočinku, rozhodujícím bodům a místům důležitým z hlediska míry nebezpečí. Pozor na žrouty času - přecenění technických dovedností a kondice, vyšlapávání stopy, nejasná další cesta (mlha), nedorozumění a přestávky jakéhokoliv druhu (focení). Krok 6. Ověřit předpokládaná rizika V této fázi po konečném naplánování túry provedeme příslušné ověření rizik např. pomocí chronologického překontrolování. Každou jednotlivou etapu od příjezdu přes dosažení vrcholu až po sjezd/sestup a návrat domů ještě jednou systematicky ověříme z hlediska rizika. Pro každou konkrétní část si položíme otázku, co by se zde mohlo přihodit, za jakých podmínek a do jaké míry je to pravděpodobné. V dalším kroku ještě jednou vše prohlédneme a zeptáme se, jak se jednotlivé dílčí aspekty mohou navzájem ovlivňovat Guide 35+ Batoh s mnoha funkčními detaily plně vyhovující všem alpinistickým sportům. Výškově stavitelné vrchní víko s kapsou, vnitřní kapsa na cennosti, odnímatelný polstrovaný bederní pás, stabilizační a kompresní popruhy, smyčky pro uchycení cepínů a maček, boční nosiče na lyže, vyjímatelná podložka na sezení, postranní zipy umožňující přístup do batohu z boku, kompatibilní na vodní rezervoár. Barva: Červená / oranžová, šedá / černá Hmotnost: 1750 g(1250 g bez beder. pásu a hliník. výztuh) Kompatibilní na vodní rezervoár Materiál: Deuter-Ballistic-Nylon Objem: 35+8 l Odvětrávací systém: Alpine Back System Počet hlavních komor: 1 Rozměry: 68x34x24 cm Samostatné boční kapsy Speciální poutka, nosiče, jiné zvláštnosti Vrchní víko s kapsou Cena: Kč HUDYpartner: Kč Cena: Sk HUDYpartner: Sk (kritické by mohlo být například zmeškání ranního vlakového spoje, protože oteplování během dne činí výstup na chatu nebezpečným). U každého zjištěného potenciálního nebezpečí si klademe otázku, jakými opatřeními můžeme jeho riziko minimalizovat. Co se může přihodit? Krok 7. Přizpůsobit se realitě - krok k dynamickému plánování Nejpozději v tomto kroku musí být všichni účastníci informováni. Seznámení celé skupiny s nejdůležitějšími argumenty rozhodování a jejich zdůvodnění napomáhá prosadit je před účastníky. Plánování se tak plynule stává dynamickým, mění se v čase a dle okolností. První rozhodnutí padají již v předvečer túry. Ráno posuzujeme, zda se počasí přes noc vyvíjelo dle očekávání. Během jízdy lanovkou stojíme u okna a porovnáváme skutečné podmínky s těmi, které jsme očekávali při večerním základním plánování. Dynamické plánování během túry nyní znamená na základě rozpoznaných aktuálních podmínek zhodnotit naplánovaný scénář, nikoliv volit spontánně např. jiné varianty sjezdu, jež nebyly naplánovány. cestou: pozorovat! vnímat! srovnávat s plánováním Vyvodit důsledky Dynamické plánování během cesty. METODY VYHLEDÁVÁNÍ RIZIKA Podstatné je odhalit, kde nebezpečí číhá, vypátrat pokud možno všechny jeho zdroje. Je ovšem k ničemu, když se plánování túry točí pouze kolem lavinového nebezpečí a nakonec někdo spadne z na led vyfoukaného vrcholového hřebene, potok bez mostu nelze bezpečně přebro- Air Light Samonafukovací karimatka pro outdoorové použití. Vzduchové kanálky a jádro matrace z vysoce kvalitního pěnového u Rubex zaručují maximální komfort. Otočný kovový ventil odolný vůči mechanickému poškození. Součástí karimatky je transportní vak a originál opravná sada Metzeler. Karimatka je dodávána také ve velikosti S a XL.Tento výrobek získal ekologické ocenění za rok 2004 od bavorského ministerstva životního prostředí. Hmotnost: 850 g Velikost: 181x51x3 cm Vnější : Nawaro (slunečnicový olej) Vnitřní : Rubex Duo Cell Zateplovací límec: Cena: Kč HUDYpartner: Kč Cena: Sk HUDYpartner: Sk Chcete výhodně nakoupit? informujte se na v sekci výprodej skialpinismus horolezectví dit či je nad síly prvolezce přelézt klíčovou lanovou délku. Důležité je systematicky vypátrat všechna dílčí rizika horské túry, k čemuž lze použít 3 navzájem kombinovatelné metody: Chronologické ověření Túra je chronologicky krok za krokem ověřena. Případné otázky zní: Na kterých svazích mnou plánované cesty je riziko lavin největší? a Kde mohu být vystaven jinému alpskému nebezpečí? nebo Jaké další vlivy mohou snížit mou/naši bezpečnost?. Alaska / Alaska Lady Pevná celokožená turistická bota s goretexovou membránou. Vhodná pro turistiku a VHT. Barva: Hnědá Dop. impregnace: Hmotnost: 1720 g (pár průměr pánské) / 1380 g (pár průměr dámské) Mezipodešev: Air Pulse Podešev: Vibram Fuora Podšívka: GORE-TEX Rozsah velikostí: Svršek: Kůže Nubuk Cena: Kč HUDYpartner: Kč Cena: Sk HUDYpartner: Sk The worst case nejhorší případ K vyhledání dílčích rizik můžeme také použít hypotetické nehody. Při této metodě rozmýšlíme, co nejhoršího by se na túře mohlo stát, jak, kde a díky čemu by mohlo k této nehodě dojít. Často jde o zřetězení, spojení okolností, které nakonec vedou k nehodě. Tento imaginární řetězec chyb má zásadní výhodu, že rozborem jeho jednotlivých článků můžeme ve finále předejít souhře těchto okolností. Intuice Někdy není potřeba namáhat hlavu, nýbrž stačí moment klidu k přesnému určení, co může být nejchoulostivějším na plánované túře. Důležité je najít si vědomě čas k poslechu vnitřního hlasu. MANAGEMENT RIZIKA ŘI PLÁNOVÁNÍ TÚRY Plánování túry jako takové lze považovat za aktivní management rizika. Tvoří nejdůležitější část celého risikomanagementu každé túry, protože plánování túry pomáhá najít nebezpečná místa a souhry okolností způsobující nehody: klíčová místa musí být nalezena a analyzována; s ověřením rizika (krok 6 v plánování túry) mohou být vypátrány další možné zdroje nebezpečí. Při plánování túry jsou vyhodnocena rizika a stanovena opatření k jejich minimalizaci: volba túry vhodná pro skupinu; dobrá volba trasy s alternativami; stanovení taktiky pro pohyb v klíčových místech; odhad časového rozvržení a nutného u; poskytnutí dobrých informací skupině. Dobrý management rizika vyžaduje standardizované postupy, aby ve spěchu nedošlo k opomenutí důležitého bodu. Proto musí být plánování túry propracováno vždy systematicky, dle výše zmiňovaných 7 kroků. A zcela na závěr se nabízí následující kontrolní otázky k ověření, zda nebylo nic opomenuto, zda jsem túru připravil správně. Z hlavy musím dokázat zodpovědět následující důležité otázky: SKITOURING Jaký je stupeň lavinového nebezpečí podle oficiální prognózy? Hlavní nebezpečí? Může být mlha? Taktika při mlze? Je/byl silný vítr? Jestliže ano, z jakého směru foukal? Jaká je časová náročnost túry? Její převýšení? Čas startu? Počet účastníků? Kdo vede skupinu? Nejdůležitější klíčová místa? Strmost svahů? Taktika? Alternativy? Nebezpečí v důsledku ledovcových trhlin a pádu do trhliny? Další povinný k základnímu vybavení? ALPSKÉ LEZENÍ Jaká je přístupová cesta pod nástup její časová náročnost, technické obtíže, nebezpečí lavin? Jaký je aktuální stav stěny (led, voda)? důležitý je průzkum stěny dalekohledem nebo vyhledání cesty na fotce, jenž stěnu zobrazuje, a její porovnání s TOPO (nákres lezecké cesty). Následně je třeba se zaměřit na místa, která se úplně neshodují. Čas potřebný nejen k výstupu, ale i ke slanění? Dostatečná rezerva? Jaká je předpověď počasí? Technické obtíže ve stěně a při sestupu? Klíčová místa? Varianty výstupu, ale i sestupu? Je cesta odjištěná nýty a borháky? V jakém stavu jsou štandy? Materiál potřebný k výstupu a jeho rozdělení? Počet účastníků? Kdo je vedoucí? / č.2 / březen /

3 5 CHRONOLOGIE PLÁNOVÁNÍ TÚRY Hrubé plánování Volba túry, často týdny předem Kroky Shromáždit a porovnat informace 2. Prostudovat klíčová místa 3. Najít alternativy a varianty Kdy je tato túra vůbec realizovatelná? Sněhové podmínky? / Kvalita skály? / Kvalita ledu? Lavinový bulletin? Předpověď počasí? Míra zasněžení ledovce? Schopnosti účastníků? Podrobné plánování Většinou večer před túrou Kroky Shromáždit a vzájemně porovnat informace 2. Prostudovat klíčová místa 3. Najít alternativy a varianty 4. Naplánovat body rozhodování 5. Stanovit podrobný plán túry 6. Ověřit předpokládaná rizika 7. Přizpůsobit se reálným podmínkám dynamické plánování Noc před túrou Mám-li neklidné spaní, projdu znovu naplánování túry - vrátím se ke kroku 6, a případně ke kroku 3 Start túry Panují takové podmínky, jaké jsme předpokládali při plánování? Dynamické plánování během túry nahrazení, případné vylepšení plánu a aplikace příslušné taktiky Návrat z túry pivo, káva, polévka, dobrůtka Vyhodnocení túry Cílem je poučit se z chyb (zpětná vazba = vylepšení kvality plánování) FAKTORY PŘI PLÁNOVÁNÍ TÚR Počínání při plánování časového rozvrhu Musíme být v určitém času na určitém místě nebo zpátky v údolí (provlhlý sníh, tající séraky, sestup exponovanou cestou, blížící se tma, poslední vlak)? Určit v hrubém rámci místo srazu, dobu startu, čas dosažení vrcholu, návrat. Odhadnout časovou rezervu, eventuálně určit čas otočení túry zpět. Takticky naplánovat přestávky. Výpočet času potřebného pro túru Z mapy odečíst celkové převýšení a celkovou horizontální vzdálenost. Čas výstupu v hodinách = výškové metry / horizontální vzdálenost v km / 4. K tomu připočítat přestávky, u lezeckých pasáží si eventuálně všímat času, který zabere jištění vůdce. Sjezd: Připočítáme ¼ doby výstupu. Čas sjezdu je silně závislý na terénu, podmínkách a sjezdařské dovednosti účastníků. Příklad: 1200 výškových metrů a 8 km horizontální vzdálenosti při výstupu: 1200 / / 4 = 5 hodin + doba přestávek. Podrobněji je výpočet času túry uveden na Avalanche Card (vystřihovací příloha tohoto čísla). Prameny informací pro plánování túry Mapa 1: pro detailní plánování. Mapa lyžařských túr 1: poskytuje dobrý přehled o možných túrách v regionu a o průběhu cesty. Průvodce lyžařských túr pro danou oblast. Informace od chatařů, horských vůdců, místních znalců terénu, obrázky, pohlednice. Dalekohled pomůže při průzkumu během túry v sousedství. Prohlédnutí alternativní túry na internetu, např.: www. gipfelbuch.ch, Hlavní otázky ohledně průběhu trasy Kudy vede cesta? Kde se nachází nejožehavější místa z hlediska lavinového nebezpečí? Která jsou místa s nebezpečím pádu lyžaře / lezce? Vyžaduje naplánovaná trasa zvláštní lyžařské / lezecké dovednosti? Vyskytnou se během cesty lezecké úseky, např. od místa, kde necháváme lyže, k vrcholu? Jaké bude celkové převýšení (výstup i sjezd) a horizontální délka trasy? Kde se nechází orientačně náročná místa v případě mlhy? Na ledovcích: kde jsou úseky s trhlinami? Je nebezpečí pádu ledu? Hlavní otázky ohledně počasí Jaká je předpověď? Jak je spolehlivá? Počasí v celém regionu? Počítá se s mlhou? Jak vysoko leží hladina mraků? Jaká je tendence počasí? Předpověď větru a teploty? Množství srážek? Hlavní otázky týkající se sněhu a lavin Je k dispozici oficiální a aktuální lavinové zpravodajství? Jaký stupeň nebezpečí je předpovídán pro region túry? Jaká expozice svahu je obzvláště ohrožující, včetně výškové informace (hlavně v záp. Alpách)? Kdy byl poslední cyklus významných srážek? Je čerstvý navátý sníh (směr větru)? Stoupá nebezpečí během dne? Kvůli oteplení? Kvůli novému sněhu? Počátek a množství očekávaných srážek? Výšková hranice padání sněhu? Směr větru? Jaký charakter má povrch napadlého sněhu? Co bylo ostatními (co možná nejkompetentnějšími) řečeno o sněhové pokrývce? Hlavní otázky ohledně lidského faktoru Kdo je ve skupině? Jsou velké rozdíly v úrovni účastníků? Jaká je kondice, technické dovednosti a zkušenosti z hor, zejména u těch nejslabších? Jaká jsou předsevzetí a přání? Motivace? Kdo je zodpovědný za skupinu? Kdo rozhoduje? Jak budou členové skupiny informováni a organizováni? Dosažitelnost cíle? Jsou účastníci dobře vybaveni? Kdo se stará a zodpovídá za společný? Zkušenost z hor hraje podstatnou roli Čím méně je vlastních zkušeností z hor, tím těžší je odhadnout průběh túry. Z toho také vyplývá méně zkušeností s řešením nenadálých situací na cestách. Proto je zvláště důležité naplánovat dostatečnou časovou rezervu (výkonnost skupiny, případné komplikace, možnosti návratu, atd.) a stále se opakovaně zabývat otázkami vedoucími k minimalizaci rizika. skialpinismus horolezectví Skitour Card STOP OR GO rozhodovací strategie Plánování Check 1 Check 2 standardní opatření CHECK 1: stupeň lavinového nebezpečí limit sklonu svahu 5 velmi vysoké 1 nízké 2 mírné nevstupovat na svahy 40 a více 3 značné nevstupovat na svahy 35 a více 4 vysoké nevstupovat na svahy 30 a více zákaz túr CHECK 2: přesnější (lokální) posouzení jednotlivých faktorů NOVÝ SNÍH NAVÁTÝ SNÍH PROVLHNUTÍ SNĚHU LAVINY PRASKÁNÍ SVAHU STANDARDNÍ OPATŘENÍ: praktikujeme vždy nezávisle na podmínkách Plánování Lavinová zpráva Stupeň nebezpečí, tendence, stabilita sněhu, navátý sníh Předpověď počasí Srážky, směr a síla větru, průběh teploty, výšková hranice sněžení a mrazu, viditelnost Mapa Expozice, sklon svahů, klíčová nebezpečná místa Skupina Velikost, výkonnost, zkušenost, lyžařská zdatnost, vybavenost, disciplína Sjezd 30 m rozestupy od sklonu 30 (nebo jednotlivě) jezdit jednotlivě (organizovaně) od sklonu 35 Výstup Nouzové vybavení = vyhledávač + lopata + sonda Kontrola vyhledávače (vysílání i příjem) Odlehčovací rozestupy 10 m od sklonu 30 Obecné optimální využití terénu (předpoklad viditelnosti) průběžná orientace jasné povely (rozestupy, organizace sjezdu) výstup sjezd, sjezd = nový terén zůstat pohromadě (tempo, přestávky) Michal Bulička podle zdrojů OEAV (M. Larcher), SAC (S. Harvey) a SLF STUPNICE LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ 1 nízké (2) Všeobecně velmi příznivé podmínky pro túry. Dobře zpevněná sněhová pokrývka na povrchu se vytvoří tlustá zmrzlá vrstva firnu (hlavně na jaře). Firnová vrstva se může vytvořit i během zimy hlavně při intenzivním dešti a následném ochlazení. Nebezpečná místa by se měla vyskytovat velice sporadicky na extrémně strmých svazích a k uvolnění laviny je zapotřebí velkou zátěž. Bez spontánních lavin i praskání sněhové vrstvy. 13-% zimních dnů- žádné neštěstí. 2 mírné (4) Příznivé podmínky pro túry při zohlednění lokálního nebezpečí. Sněhová pokrývka všeobecně dobře zpevněná, s-výjimkou ojedinělých míst, kde je zpevněna pouze mírně. Ve srovnání s nízkou úrovní lavinového nebezpečí se hustota plošného rozložení nebezpečných míst takřka zdvojnásobuje. Nebezpečná místa se nevyskytují pouze na extrémně strmých svazích, ale i na svazích se sklonem menším než cca 40. Pozor na závětrné svahy. Sesuv laviny hrozí jen v důsledku velké přídavné zátěže (např. skupina sportovců, odstřel, rolba) a jen na přesně vymezitelných příkrých svazích. Bez nových spontánních lavin (vyjímečně z extrémně strmých svahů). 46-% zimních dnů 17-% neštěstí. 3 značné (8) Omezené možnosti túr, velmi podstatné nebezpečí, vyžaduje zkušenosti. Nesjíždět prudší svahy než při výstupu, vhodné sjíždět trasou výstupu. Mírně až nepatrně zpevněná sněhová pokrývka. Kritické nebezpečí na závětrných svazích navátý sníh! Typický varovný signál praskání sněhu wumm. Případné zpozorované trhliny ve sněhu jsou důsledkem zlomů ve struktuře praskání. 3 = úroveň s-nejširším rozpětím možných sesuvů lavin (uvolnitelné jedním člověkem). Spontánní laviny maximálně střední velikosti. Na jaře se laviny opakují v cyklech souvisejících se ztrátou pevnosti sněhové pokrývky v průběhu dne. Často hrozí i velké laviny, např. během intenzivního sněžení doprovázeného větrem. 36-% zimních dnů, 63-% neštěstí. 4 vysoké (16) Velmi omezené možnosti túr, vyžaduje velké zkušenosti. Předchází mu intenzivní sněžení a vítr, popř. intenzivní déšť na starou sněhovou pokrývku. Může vzniknout i při méně intenzivním sněžení je-li soudržnost nového sněhu se starou sněhovou pokrývkou ve všech směrech svahu mimořádně špatná. Znamením jsou četné spontánní laviny (malé, střední, velké) i začátkem zimy a trhliny ve sněhu. K-sesuvům lavin dochází ve všech směrech svahu, nebezpečná místa již není možno vymezit podle expozice a nadmořské výšky. Lavinu vyvolá i jediný člověk. Nutnost vnímat nebezpečí i v rovinách a-mírných svazích spontánní laviny! Nebezpečí v údolích a protisvazích. 6-% zimních dnů, 18-% neštěstí. 5 velmi vysoké (32) Nelze podnikat túry. Sněhová pokrývka všeobecně slabě zpevněna a značně nestabilní. Nebezpečí představuje katastrofickou situaci, kdy je možno očekávat četné sesuvy velkých lavin i mírném terénu. Lyžařské túry nelze podnikat. Většinou rychle odezní. 1-% zimních dnů, 2-% neštěstí Poznámka: Nebezpečí roste exponenciálně. Pomocná interpretace pouze zjednodušeně vyjadřuje skutečný potencionál nebezpečí Tento potenciál (pouze do stupně 3) používá při své redukční metodě 3x3 Werner Munter. CO JE DOBRÉ VĚDĚT Kdy vzniká lavinové nebezpečí nový sníh padající za větru rychlé a citelné oteplení slabá, nestabilní vrstva uvnitř sněhové pokrývky první krásný den po sněžení bývá zvlášť bohatý na neštěstí Počasí může rychle změnit lavinové nebezpečí srážky sníh, déšť, intenzita vítr síla, směr (vítr ve výškách, lokální vítr) teplota aktuální, dosavadní vývoj, tendence viditelnost předpoklad pro optimální volbu trasy oblačnost nedojde k ochlazení a promrznutí povrchu sněhové vrstvy (nebezpečné hlavně na jaře) Sněhové podmínky mocná vrstva sněhu je stabilnější než tenká test sněhové vrstvy (kluzný blok, kompresní zkouška) mohou přinést informace o nestabilních a kluzných vrstvách ve sněhové pokrývce Chování v terénu konfrontace s plánem Sklon svahů stále odhadovat a měřit (kritická hranice 30 ) sledovat strmé svahy nad sebou i pod sebou Expozice Většina úrazů se stává na stinných strmých svazích v blízkosti hřebenů Reliéf V terénu využívat oblé, bezpečné vyvýšeniny, hřebeny (konvexní). Vyhýbat se dolinám a soutěskám, je-li to možné členitější terén umožňuje volbu bezpečnější trasy Vegetace Les nechrání před deskovými lavinami Vybavení na lyžařské túry Povinná výbava skialpinisty (každý vždy) lyže, vázání, boty, pásy, stoupací hřebeny na lyže, teleskopické hole, lavinový vyhledáváč, sněhová lopata, lavinová sonda, bivakovací vak pro 2 osoby. Pro skupinu (vždy) mapa, busola (GPS), lékárnička, náhradní pásy, lepidlo na pásy. V ledovcovém terénu navíc každý sedací úvazek, 1x karabina HMS, 2x karabina se zámkem, sešitá plochá smyčka 120 cm, pomocné šňůry repky průměru 5 6 mm, délky 1,3 a 5 m, případně 1x Tibloc, případně 2 ks tvarově stejných karabin bez zámku, pro skupinu lano typu 1 nebo 1/2, délka m. Podle charakteru túry stoupací železa (co nejlehčí), lehký turistický cepín. Nesmyslné mýty o lavinách nepravdivé nesmysly Málo sněhu znamená malé lavinové nebezpečí Za nízkých teplot nepadají laviny Les chrání před lavinou Stopy lyží na svahu signalizují bezpečí Na krátkém svahu se nemůže nic stát 3 dny po sněžení je lavinové nebezpečí passé Na drsném povrchu nepadají laviny Laviny padají jen za špatného počasí Praskání ve sněhu signalizuje výhodné sesedání sněhové vrstvy Nejčastější chyby vedoucí k lavinovým neštěstím Chyby v plánování túry Přílišná ochota brát na sebe riziko Ignorování varovných podnětů Nedostatečná vybavenost Pohrdání varovnými radami znalců Špatná volba trasy (neoptimální využití terénu) Chybný odhad času túry (hlavně na jaře) Nedisciplinovanost při sjezdu Túra za špatné viditelnosti Příliš velká skupina Sám na túře LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA INTERNETU odkazy na všechny evropské skialpinistické regiony ROZHODOVÁNÍ Je to pro mě nebezpečné? odpověď zní 5x NE GO odpověď je min. 1x ANO STOP / náhradní túra / program (např. nácvik práce s vyhledávačem)??? kdy naposled??? kolik??? s působením větru??? od 3.stupně (značné) je kritické množství nového sněhu: cm při nevýhodných podmínkách cm při průměrných podmínkách cm při výhodných podmínkách Podmínky určuje síla větru (vítr je stavitelem lavin!!!), teplota, charakter povrchu starého sněhu, četnost a pravidelnost sjíždění svahu. Nový sníh + vítr = nebezpečí deskových lavin??? jak čerstvý??? kolik??? kde??? na jakém podkladu??? Navátý sníh = LAVINOVÝ sníh Navátý sníh = sníh dopravený větrem z místa a do místa B Je nebezpečný na svazích prudších 30 během tří dnů po sněžení Čím čerstvější, tím nebezpečnější (nebezpečný během tří dnů po sněžení) Častěji se vyskytuje ve vyšších polohách (často vítr) Odlamuje se v blocích, stopa po lyžích má ostré okraje, v okolí stopy jsou trhlinky, povrch se neleskne, tupý odpor při stoupání i sjezdu. Většinou na závětrných svazích Ačkoli je měkký, vždy je soudržný Sledovat příznaky působení větru (převěje, koryta apod.)??? jak intenzivní??? nosnost krusty??? Důsledkem ztráta pevnosti a tím soudržnosti sněhové vrstvy Způsobuje 50% spontánních lavin Příčiny: výrazné oteplení, déšť Nejčastěji za teplých jarních dnů bez nočního mrazu Pozor při jarních túrách v odpoledních hodinách??? jak staré??? kde??? jejich příčina??? Varovné znamení = spontánní laviny na okolních svazích Pokud padá na svazích identického sklonu a expozice s plánovanou túrou stop/ náhradní varianta??? kde??? příčina praskání??? Projevuje se zvukem wummm Provází nestabilitu sněhové vrstvy Doporučení: jít občas na zkoušku novou stopou (mimo starou zpevněnou) ZÁCHRANA V-LAVINĚ Chování zasypávaného Pokusit se lavině ujet (lze zřídka), otevřít vázaní, zahodit hůlky, kolena proti hrudníku, ruce držet pevně před obličejem vytvořte si vzduchovou komoru. Po zasypání se uklidnit, pomalu dýchat, věřit v záchranu Chování nezasypaných cílem je vyhrabat zasypané(ho) do 15 min. každá vteřina má cenu zlata, kamarádská pomoc má přednost před telefonováním záchranné službě. pečlivě pozorovat lavinu a bod zmizení postiženého všichni přepnou vyhledávače do řežimu přijímač"(včetně otřesených nezasypaných) stanovit velitele záchrany a plnit jeho pokyny. družstvo rozdělit na vyhledávače" a vyprošťovače" (mají vždy batoh s sebou) získat přehled promyslet jednat (co nejrychleji, systematicky) velitel zavolá pomoc (112) při vícenásobném zasypání pečlivě organizovat dohledání co nejvíce lidí vyprošťuje lopatami (opatrně, pohyby ze strany) poskytnutí první pomoci (prvotně uvolnit dýchací cesty a hrudník) Zásady první pomoci v lavině co nejdříve uvolnit hlavu a hrudník, uvolnit dýchací cesty, zjistit zda byla vzduchová kapsa kontrola základních životních funkcí dýchání,vědomí, krevní oběh. případné oživování ochrana před dalším prochlazením stálý dohled a péče transport vrtulníkem Záchrana vrtulníkem zóna bez překážek 25 x 25 m, horizontální dosedací plocha 6 x 6 m sklon plochy max. 8 v okruhu 50 m nesmí být volné předměty sněhový podklad pokud možno udusat navigátor klečí na okraji dosedací plochy dokud se rotor nezastaví pohyb osob v blízkosti vrtulníku jen při stojícím rotoru jinak jen za doprovodu posádky a vždy za očního kontaktu s pilotem STATISTIKA (výběr) 97-% lavin na svazích 30, 84-% lavin na svazích 35, 90-% lavin uvolnil zásah člověka, 63-% neštěstí se stalo při 3. (značném) stupni, 17-% při 2. (mírném) stupni lavinového nebezpečí. 63-% neštěstí se stalo na závětrných svazích díky navátému sněhu (deskové laviny) v rozmezí expozice SV V JV, 27-% neštěstí se stalo na stinných svazích s nestabilní sněhovou vrstvou (plovoucí překrystalizovaný sníh, povrchová jinovatka) v rozmezí expozice SZ S SV, 10-% neštěstí se stalo na slunečných, návětrných svazích se stabilní sněhovou vrstvou díky provlhlému sněhu, v rozmezí expozice JV J Z SZ. Telefony v nouzi Evropa 112, Rakousko 140, Švýcarsko 1414, Itálie 118, Bavorsko 19222, Francie 18, ČR 155, Slovensko (V. Tatry , Z. Tatry jih , Z. Tatry sever , N. Tatry , V. Fatra , M. Fatra

BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ

BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ vosti nepálské visuté mosty, lanová přemostění s kladkami, lezecké sítě, přeskoky, žebříky apod. Alpské sportovní ferraty Velmi náročné zajištěné cesty vysoké

Více

OBSAH. TÉMA: Pohyb ve výškách PŘÍLOHA: Cepín a mačky v praxi

OBSAH. TÉMA: Pohyb ve výškách PŘÍLOHA: Cepín a mačky v praxi 12 2010 BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A NA HORÁCH MAGAZÍN SPOLEČNOSTI TÉMA: Pohyb ve výškách PŘÍLOHA: Cepín a mačky v praxi OBSAH 04 Ready to go - ferrata, horolezectví 06 Přehled cepínů 08 Cepín v praxi 09 Kdo správně

Více

TECH - INFO 2014 / CZ

TECH - INFO 2014 / CZ TECH-INFO 2014 / CZ OBSAH 4 základní vybavení 6 než začneme lézt 10 základní dovednosti 18 lezení na umělé stěně 20 vícedélkové lezení 22 via ferraty 24 pohyb po ledovci 26 pád do trhliny 28 laviny 29

Více

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Speciál 2011 VYBAVENÍ METODIKA TECH TIPY ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Zcela nová konstrukce a design úvazku pro sportovní lezení a použití v horách. Váha: Vel.: Barva: 430 g (M) XS, S, M, L, XL mořská

Více

základy bezpečného lezení

základy bezpečného lezení BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A HORÁCH základy bezpečného lezení zvláštní číslo 2 0 0 6 Ondra Beneš v cestě Tváří v tvář RP VIIIC (6c+), Labské údolí. Photo: Jindřich Hudeček. CLIMBING TREKKING INDUSTRIAL Lightning

Více

sluzba horská Dobrovolníci v HS Plánování túry opatrně! Pozor na bouřky! pojištění Lékárnička Příběhy, které se staly Kompletní kontakty na HS

sluzba horská Dobrovolníci v HS Plánování túry opatrně! Pozor na bouřky! pojištění Lékárnička Příběhy, které se staly Kompletní kontakty na HS horská Doporučení ˇ sluzba informace číslo 2 léto 2009 Příběhy, které se staly Kompletní kontakty na HS Statistika zásahů HS Dobrovolníci v HS Plánování túry Na kole opatrně! Pozor na bouřky! Cestovní

Více

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 4 léto 2010 HS Beskydy se představuje Lysá hora Paragliding v Beskydech Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak resuscitovat? Příběhy, které se staly

Více

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map. horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 6 zima 2011/2012 Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.net pro lyžaře HS Krušné hory Škola HS Rok Horské služby Noční chodec v mrazivých

Více

SLOVO NÁČELNÍKA POSLÁNÍ A ÚKOLY HORSKÁ SLUŽBA SE PŘEDSTAVUJE HORSKÁ SLUŽBA DOPORUČENÍ A INFORMACE HORSKÁ SLUŽBA ČR PŘI VÝKONU SVÉ ČINNOSTI ZEJMÉNA

SLOVO NÁČELNÍKA POSLÁNÍ A ÚKOLY HORSKÁ SLUŽBA SE PŘEDSTAVUJE HORSKÁ SLUŽBA DOPORUČENÍ A INFORMACE HORSKÁ SLUŽBA ČR PŘI VÝKONU SVÉ ČINNOSTI ZEJMÉNA HORSKÁ DOPORUČENÍ ˇ SLUZBA I N FORMAC E ČÍSLO 7 ZIMA 2012/2013 HS JESENÍKY SE PŘEDSTAVUJE ZIMNÍ ŠKOLA HS DOŠKOLENÍ HS V ZERMATTU PÁTRACÍ AKCE JETÍKŮV KOMIKS PRO DĚTI SOUSTŘEDĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ GPS V OUTDOORU

Více

!! # % & % & ( # % ) +,. / 0 1 & 2 3 + +. & 1 4 % 1 % & % ) # +4 # &. 5. + 6 % ) 7 8 1 9 : / 1 1 5 1 5. / % :. 9 ;

!! # % & % & ( # % ) +,. / 0 1 & 2 3 + +. & 1 4 % 1 % & % ) # +4 # &. 5. + 6 % ) 7 8 1 9 : / 1 1 5 1 5. / % :. 9 ; !! # % & % & ( # % ) +,. / 0 1 & 2 3 + +. & 1 4 % 1 % & % ) # +4 # &. 5. + 6 % ) 7 8 1 9 : %, / 1 1 5 1 5. / % :. 9 ; 4 4 Kapitola 23 Makalu osudová hora (Tragický příběh české výpravy na páté nejvyšší

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Design průmyslové techniky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Design průmyslové techniky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Design průmyslové techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Designová studie kabiny lanové dráhy Autor: Vedoucí

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S. v České republice. Naše společnost je průkopníkem pojištění

Více

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2004 1 Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 199 Vydání I. Praha

Více

Úvod Jezdecká turistika - výklad pojmů Popis koně aneb Minimum znalostí o našem čtyřnohém partnerovi na cestách Výběr koně pro jezdeckou turistiku

Úvod Jezdecká turistika - výklad pojmů Popis koně aneb Minimum znalostí o našem čtyřnohém partnerovi na cestách Výběr koně pro jezdeckou turistiku OBSAH Úvod 4 Jezdí celá rodina 4 Průvodce pro jezdeckou turistiku 5 Jezdecká turistika - výklad pojmů 6 Popis koně aneb Minimum znalostí o našem čtyřnohém partnerovi na cestách 7 Popis koně 7 Chrup koně

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Podzim 2009. Arval Fleet Control

Podzim 2009. Arval Fleet Control Podzim 2009 Arval Fleet Control Seznámíme vás s novinkou, kterou společnost Arval uvedla na trh letos v červnu. Díky této službě můžete pohodlně a jednoduše spravovat svůj vozový park a šetřit náklady.

Více

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE TRÉNINKOVÝ PROCES V CURLINGU, SROVNÁNÍ ODLIŠNÝCH PŘÍSTUPŮ VEDENÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY Diplomová práce Vedoucí práce: Zpracoval: PhDr. Vladimír

Více

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA...

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více