Korálky. mimořádné vydání časopisu u příležitosti 55-tých narozenin Mateřské školy I Dubňany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korálky. mimořádné vydání časopisu u příležitosti 55-tých narozenin Mateřské školy I Dubňany"

Transkript

1 Korálky mimořádné vydání časopisu u příležitosti 55-tých narozenin Mateřské školy I Dubňany 16. listopad listopad 2013

2 Víte, že....počátek péče o dítě v Dubňanech spadá do roku 1949, kdy byl v letních měsících zřízen zemědělský útulek..první pěstounkou pro 15 dětí se stala paní Vlasta Musilová. 15.září byla v prostorách národní školy otevřena mateřská škola s polodenním provozem. Na jaře dalšího roku se začalo pro děti vařit a školka přešla na celodenní provoz. Ředitelkou byla paní Františka Budišová. V roce 1956 bylo zapsáno 65 dětí a přibylo 1 oddělení. Prostory byly nedostačující, proto se začalo s výstavbou nové budovy MŠ. 16.listopadu 1958 byla slavnostně otevřena nová školka na sídlišti. Ředitelkou zůstala paní F.Budišová. Na konci školního roku již do školky docházelo 103 dětí. V únoru 1962 bylo zapsáno 128 dětí. V roce 1968 odešla p.řed. Budišová do důchodu, novou ředitelkou se stala paní Ivana Zapletalová z Kyjova. V polovině 70.let stoupl počet zapsaných dětí až na 151, proto musela být upravena herna v 1.patře na 5.třídu. K další změně došlo v roce Z funkce ředitelky odešla p. Zapletalová a novou ředitelkou byla jmenována paní Marie Valentová. V únoru 1982 byla otevřena MŠ II ( tenkrát hornická) a všechny " hornické děti" do ní byly převedeny. V naší školce zůstalo 127 dětí a 5. třída byla zrušena. Dětem se vrátila tělocvična a herna. Opravy: došlo k výměně oken v ložnicích, podlahové krytiny a osvětlení ve třídách, střechy a okapů. Postupně se též měnil nábytek a vybavení školky. Byla nutná částečná renovace kuchyně a oprava odpadů. V červnu 1991 byly zrušeny 2 třídy MŠ a nastěhovaly se 4 třídy ZŠ. Protože ale kapacita pro předškolní děti nedostačovala, byla již v dalším roce znovu otevřena 3.třída MŠ a v září 1995 i 4.třída MŠ. V roce 1994 byla kvůli nedostatečné vzduchotechnice uzavřena naše kuchyň a jídlo se začalo dovážet z MŠ II. Dál byly prováděny nezbytné opravy a úpravy. K těm větším patřila rekonstrukce elektroinstalace v celé budově, nátěry všech oken, úprava dětských šaten, obložení a mnoho dalších. V srpnu 1999 odešla do důchodu p.řed. Valentová a novou ředitelkou se stala p. Božena Furianová. Pod jejím vedením byly prováděny další nezbytné opravy: výměna vstupních dveří, oprava fasády, postupně byl vyměněn veškerý nábytek, rekonstrukce kotelny a střechy. Podle nových norem a vyhlášek se musely upravit denní prostory. Byla dokončena výměna šatnového nábytku, všechny třídy byly dovybaveny novým nábytkem. V červenci 2012 odešla do důchodu p. řed. Furianová a nastupuje nová p.řed. Jana Ilčíková. Za 55 let prošlo naší školkou více než 2000 dětí, o které pečoval velký kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců. Za to jim patří velký dík. S úctou též vzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi.

3 Mateřská škola na sídlišti v roce 2013 Kapacita Mateřské školy na sídlišti je 100 dětí Ředitelka školy Jana Ilčíková Paní učitelky Eva Ilčíková zástupkyně ředitelky Marie Šupálková Ludmila Grufíková Monika Ševelová Erika Zelená Kristýna Vokáčová Školnice Gabriela Jančí Uklízečka Eva Goldschmiedová Kuchařky Olga Štipčáková Romana Zedníková Tamara Pytelová Topič Lubomír Jančík Josef Budiš Třídy Žabky 20 dětí Kočičky 27 dětí Berušky 27 dětí Motýlci 26 dětí

4 Vize naší mateřské školy Nepromarnit čas dětství Mateřská škola jako dům ze skla chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, školou otevřenou, přátelskou vůči rodičům, otevřenou okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům. Filosofie naší školy vychází z těchto principů: Princip partnerství vstřícnost školy vůči rodině, dětem a společnosti Princip otevřenosti vůči novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům Princip angažovanosti aktivní tvořivý přístup pedagogických pracovníků Princip odbornosti kvalifikovaný tým zaměstnanců, úzká spolupráce s odborníky Princip individualizace individuální přístup s cílem podpořit osobnost a samostatnost dětí Cíle naší mateřské školy: *vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty *rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným *veškeré dění, režim, plánování přizpůsobit potřebám dítěte *vést děti k lásce k životu ve všech jeho formách

5 Božena Furianová Mým velkým profesním vzorem je paní Božena Furianová, vynikající učitelka a později i velmi dobrá ředitelka. Vždycky jsem obdivovala její láskyplný přístup k dětem, nadšení, její příjemné vystupování, plné empatie. Velmi mi pomohla v mých začátcích a vím, že se k ní mohu kdykoliv obrátit o radu. Poprosila jsem ji o rozhovor do Korálků, ráda souhlasila. Boženko, co Tě přivedlo k práci s dětmi? K celoživotní práci mě přivedl obdiv k mé paní učitelce Jiřině Matyášové. Mnohokrát jsem si na ni vzpomněla. Ta mě učila v první a druhé třídě a ukázala, jak dokáže učitel zaujmout a pozitivně ovlivnit děti i atmosféru celé třídy. Kolik let jsi pracovala ve školství? Začínala jsem v roce 1970 ihned po maturitě ve školce ve Svatobořicích Mistříně jako učitelka, po roční mateřské dovolené jsem v roce 1974 nastoupila do mateřské školy v Dubňanech na sídlišti. Zde jsem prožila hezkých 24 let jako učitelka a od roku 1999 jsem zde působila 13 let jako ředitelka mateřské školy. Krásná léta prožitá s dětmi a stálým, pevným a milým kolektivem. V roce 2012 jsem po 40 letech odcházela do důchodu. Co Tě na práci s dětmi v MŠ nejvíce těšilo? Měla jsem to štěstí, že mou každodenní činností se stala bohatá a tvořivá práce s dětmi. S dětmi není žádný den stejný.

6 Jako na dlani vidíte jejich vývoj a pokroky, jejich vlastní cesty. Učitelka je může provázet, pomáhá a ukazuje směr, motivuje k cíli a varuje před bočními uličkami. Tento start s dítětem, absolvování společné cesty a ve finále vyslání ze školkových dveří, kde už si vychází každý sám do velkého školního života- to je radost a napětí, jak se děti na své cestě prosadí a kam až se dostanou... Mám ráda knížku Roberta Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. V jeho myšlenkách je veliká pravda. VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil: O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij.

7 Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil největší slovo ze všech DÍVEJ SE. Všechno, co potřebujete znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.

8 Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řekněte to složitými dospělými výrazy a vztáhněte si na to svůj život v rodině nebo práci, na svou vládu nebo svůj svět a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to. A představte si, oč lepší by byl svět, kdybychom si všichni na celém světě každý den ve tři odpoledne dali koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby základní politikou všech vlád bylo vždycky vracet věci nazpátek a uklízet po sobě. A stále ještě platí bez ohledu na to, kolik vám je let -, že když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se pohromadě. Co si myslíš, že je pro předškolní děti důležité? Pro děti jsou vždy důležití lidé... v rodině i ve školce. Školka doplňuje a podporuje působení rodiny a okolí, utužuje zázemí, určuje místo, kam všude mohu patřit a mohu se tu rozvíjet a realizovat. Vyjádřit a cítit se dobře. Dítě zde získává první sociální zkušenosti, osvojuje si základní pravidla chování, základní životní hodnoty a vytváří si mezilidské vztahy a základní poznatky o životě kolem sebe. Školka nabízí bezpočet podnětů pro rozvoj a také dává první základy celoživotního učení. Záměr předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě tak, aby na konci svého předškolního období bylo relativně samostatné, schopno zvládat nároky života, které jsou kladeny v prostředí rodiny, školy a zároveň i ty, které se v budoucnu od dítěte očekávají komplexně.

9 Jak si užíváš odpočinku? Velmi. :-) Tak jako většina důchodců. Ráda vařím, sleduji seriály, čteme z domácí knihovny knížky, které jsme roky kupovali, ale nebyl čas na čtení. Ráda luštím křížovky, máme zahrádku, stále rádi s manželem cestujeme. Ale nejraději ze všeho hlídáme naše vnoučátka. Boženko, rozdělíš se s námi o recept na dobré jídlo? Ráda. Je to rychlý, efektní, zdravý a chutný recept na : Vrstvený salát pro Vaši rodinu Tento salát se musí dávat do skleněné mísy, protože jinak nevynikne jeho vizuální kouzlo. Klademe v tomto pořadí: (Všechny plechovky a sklenice scedíme, šťávy nepotřebujeme) 1 sklenička sterilovaného celeru (lepší je na kostky) 1 plechovka kukuřice 1 plechovka ananasu (kostky) část pórku na kolečka 1 plechovka červených fazolí- propláchnout pod vodou 20 dkg šunka v celku - nakrájet na nudličky 4 vejce natvrdo- nakrájíme na kostky část pórku na kolečka 1 menší sklenice majonézy (nenahrazovat tatarskou omáčkou) 2O dkg tvrdého sýru nastrouhat Nechte vychladnout v ledničce, podávejte s dobrým pečivem. Přeji dobrou chuť a pevné zdraví. Moc Vás zdravím! Božena Furianová za rozhovor děkuje Jana Ilčíková

10 HLÁŠKY DĚTÍ aneb z malých dětí pravda letí Paní učitelka pošle Ondru pro stravovací arch. Ondra vejde do vedlejší třídy, slušně pozdraví a osloví učitelku: "Paní učitelko, máte startovací arch?" Eliška na sebe přijde říct, že bouchla Patrička. Vysvětlí učitelce situaci a rychle dodá: " Ale už jsem se mu prominula." Při svačině se Míša polil čajem a hned reagoval: "Jé, já jsem se celý vylil." Nikolka: "Až vyrostu, budu velká jako žena." Lukášek: "Včera se mi rozbilo autíčko, protože ho vyrobili Číňani." Paní učitelka dostává od Ondry na konci školního roku kytici."za co jsem si to zasloužila, Ondro?" ptá se učitelka. "Já ti ani nevím." Darinka maluje svého nejlepšího kamaráda: "Maluju Lukáška jako dospělého prezidenta." Lukášek odchází ze školky domů a babička mu říká: "Řekni paní učitelce nashledanou." "Babi," reaguje rychle Lukášek. "To není paní učitelka. To je taková hodná babička jako ty." Dědeček napomíná Tomáška v šatně: "Neskákej po té lavičce, spadneš." "Nespadnu, na to se můžeš spolehnout." Lukášek odchází ze školky, ve dveřích se však ještě otočí na Adélku. "Takže se sejdeme na pivě?" "Jasně, hned jak mě mamka vyzvedne ze školky." Tomášek vypráví zážitky z dovolené. "Paní učitelko, my jsme byli u moře a věřte mi, že bylo doopravdy sladké!" Lukášek mluví do dětského telefonu: "Mami, Mahulenka je malá a hodná, tak na ni něžárli!" Holčička říká paní učitelce: "Jdu se vyčurat a vybobíkovat, jo?"

11 V roce 1994 byla v MŠ I na sídlišti uzavřena kuchyně a strava se dovážela z MŠ II u koupaliště. V červenci 2013 došlo ke zrušení kuchyně i v MŠ II a stravu pro obě mateřské školy zajišťuje Školní jídelna při Základní škole v Dubňanech. ZDRAVÁ POMAZÁNKA NA SVAČINKU Jemná tvarohová pomazánka s mrkvičkou Ingredience: 250 g měkkého tvarohu, 1 mrkev, 1 menší cibule, 1-2 lžíce jogurtu nebo zakysané smetany, pažitka, sůl Postup: Tvaroh našleháme s očištěnou, jemně nastrouhanou mrkví a nadrobno pokrájenou cibulí, zjemníme jogurtem nebo zakysanou smetanou, dochutíme pokrájenou pažitkou a osolíme. NĚCO NA MLS Mléčná rýže se sušeným ovocem Ingredience: 200 g kulatozrnné rýže, 800 ml plnotučného mléka, malá špetka soli, 1 sáček vanilkového cukru, asi 2 lžíce hnědého třtinového cukru, hrst sušených meruněk (nesířených), hrst sušených banánových plátků, hrst sušených švestek Postup: V mléce uvaříme rýži se špetičkou soli. Do ještě horké měkké rýže vmícháme pokrájené sušené ovoce, vanilkový cukr a hnědý cukr. Promícháme a necháme pod pokličkou dojít, aby ovoce zvláčnělo.

12 Střípky ze života naší školky Hravé odpoledne 1x měsíčně k nám chodí odpoledne děti, které ještě nenavštěvují MŠ - i se svými maminkami Rodiče se aktivně účastní života v naší MŠ Tvoření z marcipánu pod vedením maminky Veroniky Piškulové Mikuláš si každý rok najde i naše děti

13 Kapřík Metlík spisovatel Jan Opatřil představil našim dětem svou knížku Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem a k předčítání jsme přizvali rodiče a prarodiče dětí Na podzim i na jaře pořádá naše MŠ pobyty v solné jeskyni v Hodoníně

14 Předškoláci se každým rokem těší na lekce předplaveckého výcviku Karneval pro děti předškolního věku z Dubňan pořádá naše MŠ za přispění Města Dubňany Výcvik pejsků v kynologickém klubu sledují děti s napětím

15 Pro rodiče Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali, když byly v hnízdě, malé a zranitelné. Z toho, co říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají všeho, co děláte, a hlavně, kdo jste. Vždycky je ujišťujte, že znamenají víc, než jejich chyby.

16 Důvěra nás posiluje, láskou rosteme Byli jednou dva chlapci, kteří bydleli ve stejné ulici. Oběma bylo šest let a oba šli poprvé do školy. Jára byl velký a Jirka malý. Když Jára odcházel do školy, řekla mu maminka: Dávej dobrý pozor na svou školní aktovku! Koupila ti ji babička. Ať na ní nejsou žádné fleky a ať ji nepoškrábeš, nebo bude babička smutná. Jára šel velmi opatrně a celý ohnutý, byl o centimetr menší. Jirkova maminka chlapci na cestu do školy řekla: Jak ti to sluší s touhle starou školní brašnou! S tou chodil do školy tvůj starší bratr, pozná se to podle spousty škrábanců. Můžeš na to být hrdý! Tak si to Jirka pěkně vykračoval a šel s veselou náladou do školy. Celý o centimetr vyrostl. Když se vrátili domů, dělali své první školní úkoly celou stránku samých čárek, které měly stát všechny rovně vedle sebe. Járova maminka řekla: To to ale vypadá ošklivě! Všechny čárky jsou rovně, ale tahle jedna stojí nakřivo! Přetrhla stránku sešitu a Jára musel psát všechno znovu. A byl zase o celý centimetr menší. Jirkova maminka našla stránku plnou křivých, hrbolatých čárek. Usmála se a řekla: Podívej, tady stojí jedna už úplně rovně. Když budou ty ostatní taky takové, tak jsi udělal dobrou práci. Pan učitel bude mít radost! A Jirka znovu povyrostl o celý centimetr. Jindy zase měli zpívat písničku. Doma to poslouchal Járův tatínek a řekl: No tady je pořád na jednom a tom samém místě stejná chyba. Ty celou tu písničku kazíš! Jak jen někdo může být tak nemuzikální! Jára byl zase o centimetr menší a už se jen ploužil. Jirkův tatínek také poslouchal, jak Jirka zpívá. Smál se: Ty tóny tak všelijak cvrlikají, ale některé už znějí pěkně na správném místě. Ještě chvíli a budou znít všechny správně. To bude muzika! Jirkovy oči zářily a zase o centimetr povyrostl. A tak to šlo pořád. Tatínek a maminka bděli nad svým synem Járou, aby neudělal žádnou chybu, dědeček s babičkou, i teta a paní sousedka také pomáhali. A tak Jára brzy poznal všechny své chyby. Jirka rostl obklopen nadějí a důvěrou ze všech stran. Kypěl radostí ze života a jeho nadšení se přenášelo na všechny ostatní, kteří takovou odvahu taky potřebovali. Vyrostl a byl veliký a lidé měli radost, když ho viděli. Jára ale začal velmi slábnout a chřadnout, čelo měl plné vrásek, oči mu pohasly a jeho mysl byla plná posuzování a úsudků o druhých. Protože jediné, co znal, byly jeho chyby, nacházel je taky u ostatních lidí

17 Jenom neříkejte, že takoví lidé jako Járovi rodiče neexistují. Trochu je máme v sobě všichni. Nezapomeňte: Důvěra nás posiluje, láskou rosteme. Podle příběhu R. Rollera

18 Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat. Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat. Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe. Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru. Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat. Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se co je pravda a spravedlnost. Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním. Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli. V čem žijí vaše děti? D.L.Nolteová

19 .slovo paní ředitelky na závěr Patřím do kolektivu Mateřské školy I v Dubňanech teprve krátce, ale měla jsem to štěstí (zároveň i velkou zodpovědnost), že mi školku předávala tak výrazná osobnost, jakou je paní Boženka Furianová. Předávala mi ji s chvěním, jako se předává dítě, o něž se s láskou dlouho pečuje. A já jsem si byla vědoma toho, že se musím o toto dítě starat dál co nejlépe dovedu. Snažím se o to a věřím, že jí dělá radost pozorovat, jak dítě prospívá. Na plno dobrých věcí jsem navázala po své předchůdkyni a spoustu dalšího chci mateřské škole přinést. Čteme dětem Podařilo se nám zavést v naší MŠ pravidelné předčítání v rámci projektu Celé Česko čte dětem a mám radost, že se zapojuje i spoustu rodičů a prarodičů. Chceme dosáhnout toho, aby se předčítání dostalo do rodin, kde je to nejideálnější místo a blahodárné účinky společného čtení se ještě násobí. V dnešní době kontakt s živým slovem vytlačila televize a výsledkem je čím dál horší znalost jazyka. Úcta Vytrácí se úcta člověka k člověku. Je potřeba vrátit se ke kořenům a učit děti úctě k rodičům, k sobě navzájem, ke starým lidem. Proto rádi navštěvujeme několikrát do roka dům s pečovatelskou službou s přáním a písničkou. Využíváme také mezigeneračního učení, členky souboru Drmolice dětem vypráví o tom, jak se žilo kdysi, přinesou zábavu, písničku a představují dětem hry a tance. Chceme učit děti úctě ke každému životu, i k tomu nenarozenému těhotenství, příchod nového sourozence do rodiny, aby si uvědomovaly, že život je vzácný dar, který je třeba chránit od začátku až do konce. Posilovat sebeúctu Pracovně jsem pobývala v terapeutické komunitě Krok v Kyjově, kde se léčí mladí lidé ze závislostí. Díky důvěrným hovorům s klienty vím, že jejich závislost často zapouštěla své kořeny už v raném dětství. Většina z nich se cítila bezcenná, nemilovaná, nepřijatá. Prožívání takových pocitů v rodině, později v kolektivu vrstevníků tyto mladé lidi dovedlo až k experimentování s návykovými látkami. Proto chceme v mateřské škole posilovat u každého dítěte pocit vlastní hodnoty, přiměřeně chválit, vyzvedávat jeho přednosti, vyhýbat se nezdravému soutěžení a utvářet v dítěti pocit, že je jedinečné, vzácné a hodné lásky. Zkrátka posilovat jeho sebeúctu. Nejcennější kapitál Nejcennějším kapitálem, který škola má, jsou lidé. Spolupracující tým nadšených, kvalitních a schopných zaměstnanců a jejich trvalý, profesionální přístup je zárukou naplnění cílů a vize naší školy.

20 Vím, jak je důležité vytvářet pozitivní klima školy, dát prostor otevřené, pravdivé, srozumitelné komunikaci. Škola musí být důvěryhodná, spojená se životem, nesmí se uzavírat do sebe. Na závěr mi dovolte vyslovit přání. Karel Čapek řekl, že nejdůležitější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny Přála bych si, aby naše děti byly dobře připravené do života, a aby v naší škole prožily příjemné chvíle, okamžiky a vteřiny, na které budou rády vzpomínat i po letech. Poděkování *našemu zřizovateli - Městu Dubňany za to, že se o nás dobře stará *všem zaměstnancům MŠ a kuchařkám za přípravu oslavy výročí MŠ *panu Josefu Blechovi za výstavu fotografií *rodičům za jejich ochotu, pomoc a za dobré dorty *všem, kteří nám fandí Jana Ilčíková Korálky - listopad 2013 připravila Jana Ilčíková a p. učitelky MŠ I Dubňany ilustrační foto Josef Blecha, Monika Ševelová

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Sovy. z Nové Paky. Úvaha o novopackém školství. podstata vzdělání

Sovy. z Nové Paky. Úvaha o novopackém školství. podstata vzdělání Sova, symbol moudrosti. Do školy chodíme nejen proto, abychom se naučili, co budeme v životě konkrétně potřebovat, ale také proto, abychom byli moudří a bystří v myšlení. podstata vzdělání Sovy Úvaha o

Více

vesnička květen 2015

vesnička květen 2015 vesnička květen 2015 2 Milí přátelé, každý z nás dospělých si přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Co si přejí náctileté děti? Až vyrostu, chci být šťastný, zdravý, v bezpečí, nešikanovaný, být

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 210/2009/RE

Více

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Úvodní slovo Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Milí přátelé a příznivci waldorfské pedagogiky, po pracovních prázdninách začal další školní rok. Naše

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy. ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138

Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy. ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138 Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138 platnost dokumentu od : 20.9.2010 do 31.8.2014 č.j. 290/2010

Více

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ 88 589 01 TŘEŠŤ ZPRACOVALA:

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Rozvíjej se, poupátko..

Rozvíjej se, poupátko.. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví Bakalářská práce Podmínky pro podnikání a život Vietnamců v České republice The conditions for business and life

Více

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM

Více