Korálky. mimořádné vydání časopisu u příležitosti 55-tých narozenin Mateřské školy I Dubňany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korálky. mimořádné vydání časopisu u příležitosti 55-tých narozenin Mateřské školy I Dubňany"

Transkript

1 Korálky mimořádné vydání časopisu u příležitosti 55-tých narozenin Mateřské školy I Dubňany 16. listopad listopad 2013

2 Víte, že....počátek péče o dítě v Dubňanech spadá do roku 1949, kdy byl v letních měsících zřízen zemědělský útulek..první pěstounkou pro 15 dětí se stala paní Vlasta Musilová. 15.září byla v prostorách národní školy otevřena mateřská škola s polodenním provozem. Na jaře dalšího roku se začalo pro děti vařit a školka přešla na celodenní provoz. Ředitelkou byla paní Františka Budišová. V roce 1956 bylo zapsáno 65 dětí a přibylo 1 oddělení. Prostory byly nedostačující, proto se začalo s výstavbou nové budovy MŠ. 16.listopadu 1958 byla slavnostně otevřena nová školka na sídlišti. Ředitelkou zůstala paní F.Budišová. Na konci školního roku již do školky docházelo 103 dětí. V únoru 1962 bylo zapsáno 128 dětí. V roce 1968 odešla p.řed. Budišová do důchodu, novou ředitelkou se stala paní Ivana Zapletalová z Kyjova. V polovině 70.let stoupl počet zapsaných dětí až na 151, proto musela být upravena herna v 1.patře na 5.třídu. K další změně došlo v roce Z funkce ředitelky odešla p. Zapletalová a novou ředitelkou byla jmenována paní Marie Valentová. V únoru 1982 byla otevřena MŠ II ( tenkrát hornická) a všechny " hornické děti" do ní byly převedeny. V naší školce zůstalo 127 dětí a 5. třída byla zrušena. Dětem se vrátila tělocvična a herna. Opravy: došlo k výměně oken v ložnicích, podlahové krytiny a osvětlení ve třídách, střechy a okapů. Postupně se též měnil nábytek a vybavení školky. Byla nutná částečná renovace kuchyně a oprava odpadů. V červnu 1991 byly zrušeny 2 třídy MŠ a nastěhovaly se 4 třídy ZŠ. Protože ale kapacita pro předškolní děti nedostačovala, byla již v dalším roce znovu otevřena 3.třída MŠ a v září 1995 i 4.třída MŠ. V roce 1994 byla kvůli nedostatečné vzduchotechnice uzavřena naše kuchyň a jídlo se začalo dovážet z MŠ II. Dál byly prováděny nezbytné opravy a úpravy. K těm větším patřila rekonstrukce elektroinstalace v celé budově, nátěry všech oken, úprava dětských šaten, obložení a mnoho dalších. V srpnu 1999 odešla do důchodu p.řed. Valentová a novou ředitelkou se stala p. Božena Furianová. Pod jejím vedením byly prováděny další nezbytné opravy: výměna vstupních dveří, oprava fasády, postupně byl vyměněn veškerý nábytek, rekonstrukce kotelny a střechy. Podle nových norem a vyhlášek se musely upravit denní prostory. Byla dokončena výměna šatnového nábytku, všechny třídy byly dovybaveny novým nábytkem. V červenci 2012 odešla do důchodu p. řed. Furianová a nastupuje nová p.řed. Jana Ilčíková. Za 55 let prošlo naší školkou více než 2000 dětí, o které pečoval velký kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců. Za to jim patří velký dík. S úctou též vzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi.

3 Mateřská škola na sídlišti v roce 2013 Kapacita Mateřské školy na sídlišti je 100 dětí Ředitelka školy Jana Ilčíková Paní učitelky Eva Ilčíková zástupkyně ředitelky Marie Šupálková Ludmila Grufíková Monika Ševelová Erika Zelená Kristýna Vokáčová Školnice Gabriela Jančí Uklízečka Eva Goldschmiedová Kuchařky Olga Štipčáková Romana Zedníková Tamara Pytelová Topič Lubomír Jančík Josef Budiš Třídy Žabky 20 dětí Kočičky 27 dětí Berušky 27 dětí Motýlci 26 dětí

4 Vize naší mateřské školy Nepromarnit čas dětství Mateřská škola jako dům ze skla chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, školou otevřenou, přátelskou vůči rodičům, otevřenou okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům. Filosofie naší školy vychází z těchto principů: Princip partnerství vstřícnost školy vůči rodině, dětem a společnosti Princip otevřenosti vůči novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům Princip angažovanosti aktivní tvořivý přístup pedagogických pracovníků Princip odbornosti kvalifikovaný tým zaměstnanců, úzká spolupráce s odborníky Princip individualizace individuální přístup s cílem podpořit osobnost a samostatnost dětí Cíle naší mateřské školy: *vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty *rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným *veškeré dění, režim, plánování přizpůsobit potřebám dítěte *vést děti k lásce k životu ve všech jeho formách

5 Božena Furianová Mým velkým profesním vzorem je paní Božena Furianová, vynikající učitelka a později i velmi dobrá ředitelka. Vždycky jsem obdivovala její láskyplný přístup k dětem, nadšení, její příjemné vystupování, plné empatie. Velmi mi pomohla v mých začátcích a vím, že se k ní mohu kdykoliv obrátit o radu. Poprosila jsem ji o rozhovor do Korálků, ráda souhlasila. Boženko, co Tě přivedlo k práci s dětmi? K celoživotní práci mě přivedl obdiv k mé paní učitelce Jiřině Matyášové. Mnohokrát jsem si na ni vzpomněla. Ta mě učila v první a druhé třídě a ukázala, jak dokáže učitel zaujmout a pozitivně ovlivnit děti i atmosféru celé třídy. Kolik let jsi pracovala ve školství? Začínala jsem v roce 1970 ihned po maturitě ve školce ve Svatobořicích Mistříně jako učitelka, po roční mateřské dovolené jsem v roce 1974 nastoupila do mateřské školy v Dubňanech na sídlišti. Zde jsem prožila hezkých 24 let jako učitelka a od roku 1999 jsem zde působila 13 let jako ředitelka mateřské školy. Krásná léta prožitá s dětmi a stálým, pevným a milým kolektivem. V roce 2012 jsem po 40 letech odcházela do důchodu. Co Tě na práci s dětmi v MŠ nejvíce těšilo? Měla jsem to štěstí, že mou každodenní činností se stala bohatá a tvořivá práce s dětmi. S dětmi není žádný den stejný.

6 Jako na dlani vidíte jejich vývoj a pokroky, jejich vlastní cesty. Učitelka je může provázet, pomáhá a ukazuje směr, motivuje k cíli a varuje před bočními uličkami. Tento start s dítětem, absolvování společné cesty a ve finále vyslání ze školkových dveří, kde už si vychází každý sám do velkého školního života- to je radost a napětí, jak se děti na své cestě prosadí a kam až se dostanou... Mám ráda knížku Roberta Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. V jeho myšlenkách je veliká pravda. VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil: O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij.

7 Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil největší slovo ze všech DÍVEJ SE. Všechno, co potřebujete znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.

8 Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řekněte to složitými dospělými výrazy a vztáhněte si na to svůj život v rodině nebo práci, na svou vládu nebo svůj svět a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to. A představte si, oč lepší by byl svět, kdybychom si všichni na celém světě každý den ve tři odpoledne dali koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby základní politikou všech vlád bylo vždycky vracet věci nazpátek a uklízet po sobě. A stále ještě platí bez ohledu na to, kolik vám je let -, že když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se pohromadě. Co si myslíš, že je pro předškolní děti důležité? Pro děti jsou vždy důležití lidé... v rodině i ve školce. Školka doplňuje a podporuje působení rodiny a okolí, utužuje zázemí, určuje místo, kam všude mohu patřit a mohu se tu rozvíjet a realizovat. Vyjádřit a cítit se dobře. Dítě zde získává první sociální zkušenosti, osvojuje si základní pravidla chování, základní životní hodnoty a vytváří si mezilidské vztahy a základní poznatky o životě kolem sebe. Školka nabízí bezpočet podnětů pro rozvoj a také dává první základy celoživotního učení. Záměr předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě tak, aby na konci svého předškolního období bylo relativně samostatné, schopno zvládat nároky života, které jsou kladeny v prostředí rodiny, školy a zároveň i ty, které se v budoucnu od dítěte očekávají komplexně.

9 Jak si užíváš odpočinku? Velmi. :-) Tak jako většina důchodců. Ráda vařím, sleduji seriály, čteme z domácí knihovny knížky, které jsme roky kupovali, ale nebyl čas na čtení. Ráda luštím křížovky, máme zahrádku, stále rádi s manželem cestujeme. Ale nejraději ze všeho hlídáme naše vnoučátka. Boženko, rozdělíš se s námi o recept na dobré jídlo? Ráda. Je to rychlý, efektní, zdravý a chutný recept na : Vrstvený salát pro Vaši rodinu Tento salát se musí dávat do skleněné mísy, protože jinak nevynikne jeho vizuální kouzlo. Klademe v tomto pořadí: (Všechny plechovky a sklenice scedíme, šťávy nepotřebujeme) 1 sklenička sterilovaného celeru (lepší je na kostky) 1 plechovka kukuřice 1 plechovka ananasu (kostky) část pórku na kolečka 1 plechovka červených fazolí- propláchnout pod vodou 20 dkg šunka v celku - nakrájet na nudličky 4 vejce natvrdo- nakrájíme na kostky část pórku na kolečka 1 menší sklenice majonézy (nenahrazovat tatarskou omáčkou) 2O dkg tvrdého sýru nastrouhat Nechte vychladnout v ledničce, podávejte s dobrým pečivem. Přeji dobrou chuť a pevné zdraví. Moc Vás zdravím! Božena Furianová za rozhovor děkuje Jana Ilčíková

10 HLÁŠKY DĚTÍ aneb z malých dětí pravda letí Paní učitelka pošle Ondru pro stravovací arch. Ondra vejde do vedlejší třídy, slušně pozdraví a osloví učitelku: "Paní učitelko, máte startovací arch?" Eliška na sebe přijde říct, že bouchla Patrička. Vysvětlí učitelce situaci a rychle dodá: " Ale už jsem se mu prominula." Při svačině se Míša polil čajem a hned reagoval: "Jé, já jsem se celý vylil." Nikolka: "Až vyrostu, budu velká jako žena." Lukášek: "Včera se mi rozbilo autíčko, protože ho vyrobili Číňani." Paní učitelka dostává od Ondry na konci školního roku kytici."za co jsem si to zasloužila, Ondro?" ptá se učitelka. "Já ti ani nevím." Darinka maluje svého nejlepšího kamaráda: "Maluju Lukáška jako dospělého prezidenta." Lukášek odchází ze školky domů a babička mu říká: "Řekni paní učitelce nashledanou." "Babi," reaguje rychle Lukášek. "To není paní učitelka. To je taková hodná babička jako ty." Dědeček napomíná Tomáška v šatně: "Neskákej po té lavičce, spadneš." "Nespadnu, na to se můžeš spolehnout." Lukášek odchází ze školky, ve dveřích se však ještě otočí na Adélku. "Takže se sejdeme na pivě?" "Jasně, hned jak mě mamka vyzvedne ze školky." Tomášek vypráví zážitky z dovolené. "Paní učitelko, my jsme byli u moře a věřte mi, že bylo doopravdy sladké!" Lukášek mluví do dětského telefonu: "Mami, Mahulenka je malá a hodná, tak na ni něžárli!" Holčička říká paní učitelce: "Jdu se vyčurat a vybobíkovat, jo?"

11 V roce 1994 byla v MŠ I na sídlišti uzavřena kuchyně a strava se dovážela z MŠ II u koupaliště. V červenci 2013 došlo ke zrušení kuchyně i v MŠ II a stravu pro obě mateřské školy zajišťuje Školní jídelna při Základní škole v Dubňanech. ZDRAVÁ POMAZÁNKA NA SVAČINKU Jemná tvarohová pomazánka s mrkvičkou Ingredience: 250 g měkkého tvarohu, 1 mrkev, 1 menší cibule, 1-2 lžíce jogurtu nebo zakysané smetany, pažitka, sůl Postup: Tvaroh našleháme s očištěnou, jemně nastrouhanou mrkví a nadrobno pokrájenou cibulí, zjemníme jogurtem nebo zakysanou smetanou, dochutíme pokrájenou pažitkou a osolíme. NĚCO NA MLS Mléčná rýže se sušeným ovocem Ingredience: 200 g kulatozrnné rýže, 800 ml plnotučného mléka, malá špetka soli, 1 sáček vanilkového cukru, asi 2 lžíce hnědého třtinového cukru, hrst sušených meruněk (nesířených), hrst sušených banánových plátků, hrst sušených švestek Postup: V mléce uvaříme rýži se špetičkou soli. Do ještě horké měkké rýže vmícháme pokrájené sušené ovoce, vanilkový cukr a hnědý cukr. Promícháme a necháme pod pokličkou dojít, aby ovoce zvláčnělo.

12 Střípky ze života naší školky Hravé odpoledne 1x měsíčně k nám chodí odpoledne děti, které ještě nenavštěvují MŠ - i se svými maminkami Rodiče se aktivně účastní života v naší MŠ Tvoření z marcipánu pod vedením maminky Veroniky Piškulové Mikuláš si každý rok najde i naše děti

13 Kapřík Metlík spisovatel Jan Opatřil představil našim dětem svou knížku Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem a k předčítání jsme přizvali rodiče a prarodiče dětí Na podzim i na jaře pořádá naše MŠ pobyty v solné jeskyni v Hodoníně

14 Předškoláci se každým rokem těší na lekce předplaveckého výcviku Karneval pro děti předškolního věku z Dubňan pořádá naše MŠ za přispění Města Dubňany Výcvik pejsků v kynologickém klubu sledují děti s napětím

15 Pro rodiče Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali, když byly v hnízdě, malé a zranitelné. Z toho, co říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají všeho, co děláte, a hlavně, kdo jste. Vždycky je ujišťujte, že znamenají víc, než jejich chyby.

16 Důvěra nás posiluje, láskou rosteme Byli jednou dva chlapci, kteří bydleli ve stejné ulici. Oběma bylo šest let a oba šli poprvé do školy. Jára byl velký a Jirka malý. Když Jára odcházel do školy, řekla mu maminka: Dávej dobrý pozor na svou školní aktovku! Koupila ti ji babička. Ať na ní nejsou žádné fleky a ať ji nepoškrábeš, nebo bude babička smutná. Jára šel velmi opatrně a celý ohnutý, byl o centimetr menší. Jirkova maminka chlapci na cestu do školy řekla: Jak ti to sluší s touhle starou školní brašnou! S tou chodil do školy tvůj starší bratr, pozná se to podle spousty škrábanců. Můžeš na to být hrdý! Tak si to Jirka pěkně vykračoval a šel s veselou náladou do školy. Celý o centimetr vyrostl. Když se vrátili domů, dělali své první školní úkoly celou stránku samých čárek, které měly stát všechny rovně vedle sebe. Járova maminka řekla: To to ale vypadá ošklivě! Všechny čárky jsou rovně, ale tahle jedna stojí nakřivo! Přetrhla stránku sešitu a Jára musel psát všechno znovu. A byl zase o celý centimetr menší. Jirkova maminka našla stránku plnou křivých, hrbolatých čárek. Usmála se a řekla: Podívej, tady stojí jedna už úplně rovně. Když budou ty ostatní taky takové, tak jsi udělal dobrou práci. Pan učitel bude mít radost! A Jirka znovu povyrostl o celý centimetr. Jindy zase měli zpívat písničku. Doma to poslouchal Járův tatínek a řekl: No tady je pořád na jednom a tom samém místě stejná chyba. Ty celou tu písničku kazíš! Jak jen někdo může být tak nemuzikální! Jára byl zase o centimetr menší a už se jen ploužil. Jirkův tatínek také poslouchal, jak Jirka zpívá. Smál se: Ty tóny tak všelijak cvrlikají, ale některé už znějí pěkně na správném místě. Ještě chvíli a budou znít všechny správně. To bude muzika! Jirkovy oči zářily a zase o centimetr povyrostl. A tak to šlo pořád. Tatínek a maminka bděli nad svým synem Járou, aby neudělal žádnou chybu, dědeček s babičkou, i teta a paní sousedka také pomáhali. A tak Jára brzy poznal všechny své chyby. Jirka rostl obklopen nadějí a důvěrou ze všech stran. Kypěl radostí ze života a jeho nadšení se přenášelo na všechny ostatní, kteří takovou odvahu taky potřebovali. Vyrostl a byl veliký a lidé měli radost, když ho viděli. Jára ale začal velmi slábnout a chřadnout, čelo měl plné vrásek, oči mu pohasly a jeho mysl byla plná posuzování a úsudků o druhých. Protože jediné, co znal, byly jeho chyby, nacházel je taky u ostatních lidí

17 Jenom neříkejte, že takoví lidé jako Járovi rodiče neexistují. Trochu je máme v sobě všichni. Nezapomeňte: Důvěra nás posiluje, láskou rosteme. Podle příběhu R. Rollera

18 Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat. Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat. Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe. Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru. Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat. Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se co je pravda a spravedlnost. Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním. Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli. V čem žijí vaše děti? D.L.Nolteová

19 .slovo paní ředitelky na závěr Patřím do kolektivu Mateřské školy I v Dubňanech teprve krátce, ale měla jsem to štěstí (zároveň i velkou zodpovědnost), že mi školku předávala tak výrazná osobnost, jakou je paní Boženka Furianová. Předávala mi ji s chvěním, jako se předává dítě, o něž se s láskou dlouho pečuje. A já jsem si byla vědoma toho, že se musím o toto dítě starat dál co nejlépe dovedu. Snažím se o to a věřím, že jí dělá radost pozorovat, jak dítě prospívá. Na plno dobrých věcí jsem navázala po své předchůdkyni a spoustu dalšího chci mateřské škole přinést. Čteme dětem Podařilo se nám zavést v naší MŠ pravidelné předčítání v rámci projektu Celé Česko čte dětem a mám radost, že se zapojuje i spoustu rodičů a prarodičů. Chceme dosáhnout toho, aby se předčítání dostalo do rodin, kde je to nejideálnější místo a blahodárné účinky společného čtení se ještě násobí. V dnešní době kontakt s živým slovem vytlačila televize a výsledkem je čím dál horší znalost jazyka. Úcta Vytrácí se úcta člověka k člověku. Je potřeba vrátit se ke kořenům a učit děti úctě k rodičům, k sobě navzájem, ke starým lidem. Proto rádi navštěvujeme několikrát do roka dům s pečovatelskou službou s přáním a písničkou. Využíváme také mezigeneračního učení, členky souboru Drmolice dětem vypráví o tom, jak se žilo kdysi, přinesou zábavu, písničku a představují dětem hry a tance. Chceme učit děti úctě ke každému životu, i k tomu nenarozenému těhotenství, příchod nového sourozence do rodiny, aby si uvědomovaly, že život je vzácný dar, který je třeba chránit od začátku až do konce. Posilovat sebeúctu Pracovně jsem pobývala v terapeutické komunitě Krok v Kyjově, kde se léčí mladí lidé ze závislostí. Díky důvěrným hovorům s klienty vím, že jejich závislost často zapouštěla své kořeny už v raném dětství. Většina z nich se cítila bezcenná, nemilovaná, nepřijatá. Prožívání takových pocitů v rodině, později v kolektivu vrstevníků tyto mladé lidi dovedlo až k experimentování s návykovými látkami. Proto chceme v mateřské škole posilovat u každého dítěte pocit vlastní hodnoty, přiměřeně chválit, vyzvedávat jeho přednosti, vyhýbat se nezdravému soutěžení a utvářet v dítěti pocit, že je jedinečné, vzácné a hodné lásky. Zkrátka posilovat jeho sebeúctu. Nejcennější kapitál Nejcennějším kapitálem, který škola má, jsou lidé. Spolupracující tým nadšených, kvalitních a schopných zaměstnanců a jejich trvalý, profesionální přístup je zárukou naplnění cílů a vize naší školy.

20 Vím, jak je důležité vytvářet pozitivní klima školy, dát prostor otevřené, pravdivé, srozumitelné komunikaci. Škola musí být důvěryhodná, spojená se životem, nesmí se uzavírat do sebe. Na závěr mi dovolte vyslovit přání. Karel Čapek řekl, že nejdůležitější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny Přála bych si, aby naše děti byly dobře připravené do života, a aby v naší škole prožily příjemné chvíle, okamžiky a vteřiny, na které budou rády vzpomínat i po letech. Poděkování *našemu zřizovateli - Městu Dubňany za to, že se o nás dobře stará *všem zaměstnancům MŠ a kuchařkám za přípravu oslavy výročí MŠ *panu Josefu Blechovi za výstavu fotografií *rodičům za jejich ochotu, pomoc a za dobré dorty *všem, kteří nám fandí Jana Ilčíková Korálky - listopad 2013 připravila Jana Ilčíková a p. učitelky MŠ I Dubňany ilustrační foto Josef Blecha, Monika Ševelová

O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ČLOVÍČEK

O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ČLOVÍČEK O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ČLOVÍČEK Význam a poslání mateřské školy MŠ je v životě dětí prvním místem, které umožňuje dítěti začlenit se do sociální skupiny a učit se zvládat sociálně přijatelná pravidla

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PRÁCE SE TŘÍDOU. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

PRÁCE SE TŘÍDOU. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 PRÁCE SE TŘÍDOU Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 ZÁSADY PRÁCE SE TŘÍDOU respekt důvěra spolupráce zacílení Základní pravidla pro vytvoření důvěry, vztahu, optimální úrovně

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Krabí pochoutka. Pomazánka na chlebíčky s ovocem

Krabí pochoutka. Pomazánka na chlebíčky s ovocem P O M A Z Á N K Y Rumcajs 30 dkg salám Junior vcelku 15 dkg tvrdý sýr vcelku 1 tatarka 2 menší cibule 2 dcl sladkého kečupu 3 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce oleje 1 lžíce octu 3 kostky cukru Do malého

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

BRYNZOVÁ POMAZÁNKA ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA

BRYNZOVÁ POMAZÁNKA ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA BRYNZOVÁ POMAZÁNKA Suroviny: 200g brynzy 250g másla svazek pažitky 1-2 lžíce červené mleté papriky Postup: Nakrájíme pažitku nadrobno a všechny suroviny smícháme dohromady. ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA Suroviny:

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2013/2014 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 85 dotazníků. Návratnost byla

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z Programu enviromentálního vzdělávání,

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Zřizovatel: Městská část Praha - Libuš Libušská 35/200 Praha, 142 00 1. Stručná charakteristika mateřské školy Budova

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

DÍVÁME SE KOLEM SEBE

DÍVÁME SE KOLEM SEBE DÍVÁME SE KOLEM SEBE Úvod Advent je doba, kdy kr{tké a šedé dny probouzejí v lidech touhu po světle, po teple a po domově. Se světlem je pak spojov{na naděje, oček{v{ní radosti, dobra, pomoci a vz{jemného

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti PÍSEMNÁ PRÁCE CJMVP11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 15 bodů Hranice úspěšnosti: 40 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Z nabízených 10 zadání si

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan Pro děti od P ro d ěti o d 6 let. le et. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz Z. Pospíšilová / D. Trsťan Nebojte vaření!

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Festival zdravého životního stylu maminek. KLADNO 6. června 2015. BRNO 19. září 2015

Festival zdravého životního stylu maminek. KLADNO 6. června 2015. BRNO 19. září 2015 KLADNO 6. června 2015 BRNO 19. září 2015 Poslání akce: Maminy Cup je festival zdravého životního stylu s nejrozsáhlejším programem pro maminky. Posláním akce je podporovat maminky a rodiny v České republice

Více

Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní jídelny Malostranská 123

Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní jídelny Malostranská 123 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 Signatura: bc2as103 Okresní pracoviště Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-9/11-B Název kontrolované osoby: Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11 Sídlo: Jamborova 11/3188, 615 00 Brno IČO: 60 55

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více