Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-------------------------------1940-------------------------------"

Transkript

1 (článek z Polanského zpravodaje - duben 1995) Před padesáti lety skončila válka Válečné události let se hluboce dotkly i Polanky nad Odrou. Protože si v těchto dnech připomínáme 50. výročí konce druhé světové války, bude dnes tato rubrika věnována nejzajímavějším událostem válečného období. (pozn. tento článek se týká výhradně Polanky nad Odrou a válečných událostí spojených s ní a jejími občany) Polanka byla okupována 10. října, německé vojsko vtáhlo do obce dvěma směry ve 13 hodin. Němci odstranili české nápisy, byl ihned odstraněn nápis na východní straně školy: Pojď sem, synu... Dne 25. října se srotili u školy občané, kteří chtěli zabránit odstranění nápisu Národní škola, volali: My chceme českou školu. Bylo povoláno četnictvo a vojsko až z Nového Jičína, pro výstrahu střílelo do vzduchu. Polanka, ač ryze česká obec, byla začleněna do Sudet, hranice s Českou republikou byla na Odře, přechodně na železniční trati. Na školu dosadili německého ředitele, také český starosta Josef Neuvirt (č. 62) musel odstoupit března vyráží německé vojsko z Polanky na Starou Bělou a spolu s dalšími jednotkami obsazuje zbytek republiky (15. března). Je zřízen Protektorát Čechy a Morava, Polanka patřila do Sudet jako součást Velkoněmecké říše. Měšťanské školy byly postupně rušeny, tedy i v Polance, zůstala jen obecná škola. Začala germanizace, byla zřízena německá 1. třída. V Krakově zakládá 30. dubna náš občan npor. Jiří Král první čs. vojenskou jednotku, která je začátkem našeho odboje. Byl zatčen Josef Honěk, uvězněn ve Vratislavi. Později zahynul v koncentračním táboře Česká mládež je posílána na práci do německa. Nesplnění této povinnosti trestal soud v Klimkovicích pokutou nebo vězením. Po povodních spadl most na Odře. Gestapem je zatčen statkář František Hurník. Polanka je připojena ke Klimkovicím jako Königsberg II. Úředním jazykem je němčina. Ve Francii padl v leteckém souboji proti Němcům letec - stíhač npor. Jiří Král Němci se obávají náletů spojeneckých letadel, provádějí první letecké poplachy, používají i světlomety. Zesílily hlídky na silnicích, na mostě a na dráze. Začínají pracovat odbojové složky, provádějí se sabotáže. Na výhybně v Polance shořel vagón vajec Přičiněním starosty Klimkovic Rottra došlo 3. prosince k vyhoštění polanských rolníků. Svoje statky museli opustit Josef Planka (č. 171), František Planka (170), Jaroslav Kavala (54), Antonín Ulman (316), Eduard Kubica (301), Bedřich Tomášek (216), Josef Malík (290), Karel Neuvirt (165), Frant. Kubica (52), Eustach Ulman (151). Všichni museli do Německa.

2 Pro nemoc a podobné důvody zůstali v Polance nebo okolí, ale ze statků odešli Karel Fiala (136), František Malík (80), Čeněk Hurník (214), Jan Kavala (53), Frant. Vavroš (41), Adolf Michalčík (335), Raimund Ulmann (309), Valentin Berger (208), Adolf Neuvirt (191). Na jejich statky byli dosazováni besarabští a později tyrolští Němci. Další občané byli uvězněni, např. Vítězslav Berger, Rudolf Friedel, Bohuslav Plášek, Josef Teichmann. Dne 5. března byly odvezeny bez náhrady tři velké zvony z věže kostela sv. Anny (516 kg, 315 kg a 208 kg) Ubývá potravin, zmenšují se příděly. Další čeští rolníci byli vyhnáni ze svých usedlostí a odvezeni do říše do okolí Glogau. Směli si vzít zavazadla jen do váhy 30 kg. Na jejich usedlosti byli dosazeni tyrolští Němci. Byli vyhoštěni: Emil Gelnar (č. 187), Rudolf Neuvirt (45), Jan Neuvirt (576), Karel Neuvirt (42), Vladimír Teichman (478), Rudolf Gelnar (74), Emanuel Fischer (252), Josef Tvrdý (397), Marie Gelnarová (72), Josef Michalčík (519). Někteří z nich zůstali zde, ale s jiným zaměstnáním, statek museli opustit. V koncentračním táboře v Osvětimi zemřel Bohuslav Polášek Od června se prováděly letecké nálety spojeneckých letadel. Mezi vystěhovalci z Ruska, kteří byli ubytováni v Dělnickém domě, se rozšířil tyfus, čtyři z nich zemřeli. Ve Štýrsku byl při náletu zabit mladý občan Polanky Eduard Kubica (č. 301), který zde byl povinně na práci. Muži z Polanky byli posíláni na zákopové a opevňovací práce na východ. 29. srpna postihlo velké bombardování průmyslové podniky v nedaleké Ostravě. Zahynul při něm i náš mladý občan Václav Figala (č. 6). 7. října shodila spojenecká letadla 12 bomb do polí na Janové Fronta se blíží, němečtí civilisté postupně evakuují. Přes Polanku projíždějí po železnici transporty smrti - vězni jsou za velkých mrazů převáženi v otevřených vagónech. Tři zmrzlí byli nalezeni vedle trati. Byli pohřbeni na obecním hrbitově. Z jednoho takového transportu se 10. února podařilo uprchnout jugoslávskému lékaři MUDr. Mirko Konjevičovi z Dubrovníku. V Přemyšově požádal o pomoc manžele Gattnarovy. Jugoslávce ukryli, ale věc se prozradila, gestapo vydalo na ně zatykač. Manželé Richard a Anna Gattnarovi včas zmizeli. Ukryl je ve svém sklepě až do konce války občan Andělín Ulman z Přemyšova. O děti se postarali příbuzní. I Dr. Konjevičovi se podařilo zachránit, ale jeho manželka a děti zahynuli v plynových komorách. Vyučování ve škole (dnešní staré) bylo naposledy 5. února, 6. února už sem přišlo 480 německých vojáků, od 3. dubna škola sloužila jako lazaret a obvaziště pro raněné vojáky z blízké fronty. V přízemí bylo pět operačních stolů. Mnozí vojáci zde zemřeli. 30. dubna při ústupu Němci školu zapálili, vyhořela do základů. Zapálili také několik objektů v Polance. V Polance už Němci nekladli Rudé armádě silnější odpor. Jenom na Janové provedli několikrát protiútok. Po jednom z nich odvezli rodinu Tomáškových k polnímu soudu v Klimkovicích-Langově za to, že ukryli raněného sovětského vojáka a ošetřovatelku. Paní Tomáškovou a její dvě dcery (dnes Boženu Cieslarovou a Vojtěšku Balnarovou) nakonec propustili, ale Josefa Tomáška a jeho syna Bohumila už nikdo nikdy nespatřil. Pravděpodobně je zastřelili.

3 Prudké boje ruských vojáků s Němci na Janové připomíná i ustřelená hlaveň z německého obrněného vozidla. Ta je dodnes umístěna vedle Lípy osvobození. Průběh osvobozovacích bojů na Janové podrobně sledoval Miroslav Šipka. Boje začaly 27. dubna ráno kolem čtvrté hodiny dělostřeleckou palbou, ve 12:30 hod. se ve dveřích hostince objevil první ruský voják, do večera pak mnoho dalších, v 19 hodin první tank. Druhého dne, 28. dubna, prováděli Němci protiútoky od Polanky, stříleli po všem, co se hnulo. Tak byl zastřelen občan František Neuvirt. Po odražení protiútoku bylo nalezeno 30 mrtvol německých vojáků. Občané Janové se slzami v očích vítali své osvoboditele. V bojích o Janovou padlo 9 sovětských vojáků. Na straně německých vojsk byla ztráta 32 mužů, 4 protiletadlová děla a 11 zajatých. Byl zabit i občan Adolf Kučera. V dolní Polance na silnici do Svinova se bojovalo 28. a 29. dobna. První tank vjel do Polanky Bajgerovou cestou 30. dubna, pěchota přišla silnicí ze Svinova a téhož dne byla osvobozena dolní část Polanky až po nynější zdravotní středisko. Němci ustupovali ke Klimkovicím a na Starou Bělou. Horní Polanka byla osvobozena 1. května, proto i hlavní ulice byla později pojmenována jako ulice 1. května. Polanku osvobodila vojska 183. střelecké divize, 295. střeleckého pluku, 60. armády, která byla součástí 4. ukrajinského frontu. Dva z vojáků těchto jednotek napsali později do Polanky. Z Ukrajiny N. N. Krivenko a z Gruzie Iraklij Levanovič kandareli, který byl velitelem průzkumné čety a 28. dubna 1945 byl v dolní Polance u seřazovacího nádraží raněn. V roce 1974 pak Polanku navštívil už v hodnosti podplukovníka. Z Anglie se po válce vrátil František Veverka, který bojoval jako příslušník Královského letectva (RAF) a byl vyznamenán mnoha řády. Vrací se i partyzán Zdeněk Kovalčík, ten následkem útrap onemocněl a brzy umírá. Při osvobozovacích bojích v Polance byl smrtelně zraněn Čeněk Kubica, když hasil požár domku vedle obecní kaple. Ve vězeních a koncentračních táborech zahynuli Josef Honěk, Františka Hoňková, Bohuslav Polášek, Josef Kavala, Alois Nedvídek, Zdeněk Bílý, učitel Josef Blažej, Otakar Doležel. Jejich jména jsou na pomníku obětem 2. světové války, stejně jako jména dalších, kteří přišli o život v době války nebo při přechodu fronty. Jsou zde i jména čtyř členů židovské rodiny Rosenblumových. Ti zahynuli v plynových komorách koncentračních táborů. Válečné události jsou zapsány nejen na stránkách kronik, ale i v srdcích mnohých občanů, kteří v Polance žijí a jichž se válka dotkla. Mgr. Jaroslav Král, kronikář Do elektronické podoby převedl Ondřej Mittner v roce 2008.

4 Obrazová příloha (fotografie pořídil Ondřej Mittner v roce 2008) Památník obětem 1. a 2. světové války. Jména obětí 2. světové války (místních občanů) na tomto památníku.

5 Pamětní deska Jiřího Krále a otce a syna Tomáškových. Pámětní deska se jmény německých vojáků, kteří padli v okolí Polanky nad Odrou na sklonku 2. světové války.

6 Hlaveň ustřelená z německého obrněného vozidla, vedle ní Lípa svobody. (Fotografie je z roku Nedávno byla hlaveň bohužel po více než půl století odcizena neznámým pachatelem.)

4/2005 cena 25,- Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY

4/2005 cena 25,- Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY 4/2005 cena 25,- Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY POODŘÍ 4/2005 POODŘÍ - časopis obyvatel horní Odry Vydává Společnost přátel Poodří (IČ: 64627870) ve spolupráci se ZO ČSOP Odry, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou,

Více

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války 17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války Šedesáté výročí osvobození Nosislavi jsme oslavili dvoudenní akcí. V sobotní podvečer vzpomínali pamětníci ve sportovní hale na průběh a konec této ničivé války.

Více

ÚVODNÍK K MIMOŘÁDNÉMU ČÍSLU DOBŘÍKOVSKÝCH NOVIN

ÚVODNÍK K MIMOŘÁDNÉMU ČÍSLU DOBŘÍKOVSKÝCH NOVIN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Příběh předmnichovský

Příběh předmnichovský 1 2 Příběh předmnichovský Vpád do Tisé Jan Vondráček Obec Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 20 km od krajského města Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a dalších

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Dne 13. 6. 2015 si v místním kulturním zařízení připomněli výstavou bojové techniky a besedou 70. výročí konce 2. světové války.

Dne 13. 6. 2015 si v místním kulturním zařízení připomněli výstavou bojové techniky a besedou 70. výročí konce 2. světové války. 1 Připomínka 70. výročí konce 2. světové války ve Veselé Nejstarší zprávy o Veselé pocházejí z roku 1376. Veselá patřila v minulosti k chudobnějším obcím. Historik Eduard Domluvil v roce 1914 zaznamenal:

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Výroba panelů a realizace putovní dokumentační výstavy: Mnichov, okupace, osvobození

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Výroba panelů a realizace putovní dokumentační výstavy: Mnichov, okupace, osvobození STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Výroba panelů a realizace putovní dokumentační výstavy: Mnichov, okupace, osvobození Vojtěch Žižka Šárka Kunčická Nikola Kryštofová Ostrava 2009 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Katalog k expozici Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Zahajovací řeč: Eduard Vacek Prezident Federace nezávislých spisovatelů Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych

Více

KRVAVÝ WALTER A LESKOVICKÁ TRAGÉDIE

KRVAVÝ WALTER A LESKOVICKÁ TRAGÉDIE KRVAVÝ WALTER A LESKOVICKÁ TRAGÉDIE MLADÍK SE ZVLÁŠTNÍM KONÍČKEM Jaké mívají lidé v sedmadvaceti letech záliby? Bývalý německý policista Walter Hauck miloval vraždění. Tímto svým koníčkem spojil v letech

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Holocaust Jméno autora: Lenka Nová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirásko

Více

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné V roce 1869 byl vydán Říšský školní zákon. Řízení škol převzal od tohoto roku stát. Byla uzákoněna osmiletá školní docházka a zřízeny obecné a měšťanské

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení NA HRADIŠtku PŘEŽILI SVOJI vlastní SMRT NA HRADIŠTKU PŘEŽILI svoji VLASTNÍ smrt Obec Hradištko byla po skončení války jednou z nejméně zničených obcí zabraného území. Přesto zde lidé trpěli víc než jinde.

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Obsah O sdružení... 2 Partnerské obce... 3-4 Naše aktivity v roce 2012... 5-7 Dlouhodobé projekty... 8 Spolupracující neziskové organizace... 9 Poděkování... 10 Kaleidoskop akcí...

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946-1986)

Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946-1986) Zemřelí ve výkonu trestu v příbramské oblasti těžby uranové rudy (1951-1961) Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové

Více

Projekt Zmizelí sousedé. Projekt Zmizelí sousedé

Projekt Zmizelí sousedé. Projekt Zmizelí sousedé Projekt Zmizelí sousedé Projekt Zmizelí sousedé Příběh z Heřmanova Městce Autoři: Anna Černovská, Veronika Rychnovská, Kateřina Teplá, Ondřej Šimek Přemýšlím... ZŠ Heřmanův Městec Lidé však vždy měli,

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

Čtenáři nám píší Chrastavské šlápoty 2009

Čtenáři nám píší Chrastavské šlápoty 2009 V létě roku 1866 proběhla krátká, ale krvavá rakousko pruská válka. Střetnutí, jímž vyústilo dlouholeté soupeření o převahu v Německu. Rakousko hájilo existenci německého spolku (volné federace německých

Více

70. výročí konce II. světové války na stranách 4 8

70. výročí konce II. světové války na stranách 4 8 Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice květen 2015 70. výročí konce II. světové války na stranách 4 8 Z obsahu... O čem jednala rada městské části...2 Pálení čarodějnic 2015...3 Nesmíme zapomenout...4

Více

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ( 26.6. 1904 2.7. 1942 ) Vítězslav PRCHAL -Slavomír HORÁK Východočeský sborník historický 8, Pardubice, 1999, s. 117-138. (Práce byla oceněna

Více